b. udostępnianie przez Catch It sp. z o.o. przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników danych, a także;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "b. udostępnianie przez Catch It sp. z o.o. przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników danych, a także;"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania ze strony internetowej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony (Portal). 2. Portal wraz z treścią, znakami graficznymi, zdjęciami, materiałami audio-wideo oraz bazą danych stanowi własność Catch It sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-249) ul. Jaracza 47, z zastrzeżeniem postanowień punktów 6.6 i 7.2 Regulaminu. DEFINICJE Użyte z niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: 1. Aplikacja Mobilna będąca produktem Catch It sp. z o.o. aplikacja zawierająca m.in. mapy ze zbiornikami wodnymi na terenie Polskiz możliwością ich wyszukiwania, przeznaczona na urządzenia mobilne w szczególności tablety, smartphony i telefony komórkowe. Systemy operacyjne, na które dostępna jest Aplikacja Mobilna wyszczególnione są na stronie 2. Catch It sp. z o.o. spółka z siedzibą w Łodzi (90-249) przy ul. Jaracza 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem ; REGON , NIP ; 3. Portal - platforma internetowa administrowana przez Catch It sp. z o.o., znajdująca się pod adresem internetowym z którą powiązana jest Aplikacja Mobilna 4. Regulamin: niniejszy regulamin strony www. 5. Usługa - usługa świadczona przez Catch It sp. z o.o. drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, polegająca na udostępnieniu Użytkownikom możliwości korzystania z Portalu lub Aplikacji Mobilnej 6. Użytkownik- osoba fizyczna będąca użytkownikiem Aplikacji Mobilnej i posiadająca aktywne konto na Portalu (www.fishexpert.pl) 1. UMOWA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I CATCH IT SP. Z O.O Operatorem Portalu jest firma Catch It sp. z o.o Umowa między użytkownikiem i Catch It sp. z o.o. składa się z postanowień określonych w niniejszym Regulaminie. Prowadzenie przez Catch It sp. z o.o. Portalu obejmuje przede wszystkim: a. Stworzenie platformy komunikacyjnej, m.in. poprzez prowadzenie przez Bazy Kont umożliwiającej wyszukiwanie Użytkowników oraz wymianę korespondencji, uwag, opinii, zdjęć jak również inne interakcje między Użytkownikami, a także; b. udostępnianie przez Catch It sp. z o.o. przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników danych, a także;

2 c. świadczenie innych usług Umowa między Catch It sp. z o.o. a Użytkownikiem zawierana jest w momencie założenia Konta Użytkownika w Portalu, z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu Poprzez założenie konta w Portalu Użytkownik akceptuje politykę prywatności Portalu, stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu Umowa z Użytkownikiem jest zawarta na czas nieokreślony. 2. AKCEPTACJA REGULAMINU 2.1 Aby założyć Konto Użytkownika w Portalu, Użytkownik musi najpierw wypełnić formularz rejestracyjny oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku Zarejestruj. Zalecamy wydrukowanie kopii Regulaminu do użytku w przyszłości. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty jego zaakceptowania do chwili wypowiedzenia go przez użytkownika lub firmę Catch It sp. z o.o. zgodnie z punktem Użytkownik nie może zaakceptować Regulaminu, jeśli: (a) nie jest uprawniony do korzystania z Portalu lub (b) nie osiągnął wieku uprawniającego do zawarcia wiążącej umowy z firmą Catch It sp. z o.o Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia; b. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Portalu; c. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Portalu, są prawdziwe, zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich; d. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Catch It sp. z o.o., przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Portalu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu; e. zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Portalu; f. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach konta Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości od Catch It sp. z o.o. oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu;

3 g. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia; h. akceptuję i zobowiązuję się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu; i. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Catch It sp. z o.o. w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu danych, które m.in. są obraźliwe, naruszają dobre obyczaje itp. j. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Catch It sp. z o.o. wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta informacji, okien, banerów, reklam; 3. ZMIANY W REGULAMINIE 3.1. Firma Catch It sp. z o.o. może co pewien czas dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. Takie zmiany będą publikowane przez firmę Catch It sp. z o.o. pod adresem Zmiany obowiązują od chwili ich publikacji. Prosimy o regularne sprawdzanie Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wyraźna akceptacja Regulaminu lub korzystanie z Aplikacji Mobilnej lub z Portalu po dniu publikacji uaktualnionego Regulaminu stanowi zgodę na ten Regulamin. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmieniony Regulamin, może zakończyć stosunek wiążący go z firmą Catch It sp. z o.o. zgodnie z punktem 11 poniżej. 4. KORZYSTANIE Z PORTALU 4.1. Sprzęt: W celu korzystania z Portalu Użytkownik potrzebuje dostępu do Internetu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie wszelkiego sprzętu wymaganego do dostępu do Internetu Wykorzystanie sprzętu użytkownika: Portal do komunikacji internetowej może korzystać z mocy obliczeniowej, pamięci oraz przepustowości łącza internetowego komputera (lub innego odpowiedniego urządzenia) Użytkownika wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji oraz prawidłowego działania Portalu Zawieszenie możliwości korzystania, usprawnienia techniczne i konserwacja: Firma Catch It sp. z o.o. może co pewien czas przeprowadzać konserwację lub wprowadzać uaktualnienia Portalu albo infrastruktury umożliwiającej korzystanie z nich. Z tego powodu firma Catch It sp. z o.o. może tymczasowo zawiesić lub ograniczyć możliwość korzystania z niektórych lub wszystkich elementów Portalu do czasu zakończenia konserwacji i/lub wprowadzenia uaktualnienia. Jeśli dany problem nie wymaga pilnej interwencji, firma Catch It sp. z o.o. będzie publikować z wyprzedzeniem datę i godzinę takiego zawieszenia lub ograniczenia, w zakresie możliwym do przewidzenia, w Portalu. Użytkownik nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie za takie zawieszenie lub ograniczenie możliwości korzystania z Portalu.

4 4.4. Treść przekazu: Firma Catch It sp. z o.o. nie jest źródłem przekazów realizowanych za pomocą Portalu dokonywanych przez Użytkowników, nie sprawdza ich ani nie aprobuje, a także nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Korzystając z Portalu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie przekazywane przez niego treści mogą zostać przesłane do odbiorcy przekazu. Za treść przekazu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba będąca jego autorem. Oznacza to, że do Użytkownika mogą docierać treści obraźliwe, niezgodne z prawem, szkodliwe dla nieletnich, obsceniczne, nieprzyzwoite lub uznawane za niestosowne z innych powodów. Treść przekazów może być chroniona przez prawa własności intelektualnej należące do osób trzecich. Użytkownik odpowiada za treści, które przekazuje lub do których uzyskuje dostęp przy użyciu Portalu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania z Portalu nie będzie przesyłał treści i materiałów: (i) chronionych prawem autorskim, tajemnicą handlową lub podlegających w inny sposób prawom własności osób trzecich, w tym prawu do prywatności i prawu do wizerunku, chyba że jest właścicielem takich praw lub ma zgodę ich prawowitego właściciela; (ii) kłamliwych lub wprowadzających w błąd; (iii) obraźliwych, niezgodnych z prawem, szkodliwych dla nieletnich, obscenicznych, zniesławiających, oszczerczych, zawierających groźby, pornograficznych, napastliwych, szerzących nienawiść, obraźliwych ze względów rasowych lub etnicznych, zachęcających do zachowań uznawanych za przestępstwo lub skutkujących pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej, naruszających jakiekolwiek prawo lub uznawanych za niestosowne z innych powodów; (iv) zawierających reklamy lub oferty biznesowe; lub (v) sugerujących, że ktoś inny jest ich autorem Firma Catch It sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeglądania treści w celu zapewnienia ich zgodności z niniejszym Regulaminem, jednakże nie ma takiego obowiązku. Firma Catch It sp. z o.o. może według własnego uznania zablokować treść przekazu, uniemożliwić jej dostarczenie lub usunąć ją w ramach działań mających na celu ochronę Portalu oraz Użytkowników, albo też w inny sposób egzekwować przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Firma Catch It sp. z o.o. może ponadto według własnego uznania usunąć takie treści i/lub wypowiedzieć niniejszy Regulamin oraz usunąć Konto użytkownika, jeżeli użytkownik wykorzystuje treści naruszające niniejszy Regulamin. 4.7 Powiadamianie i usuwanie. Jeżeli firma Catch It. Sp. z o.o. zostanie powiadomiona o tym, że jakiekolwiek materiały zamieszczane, przekazywane, edytowane, hostowane, udostępniane i/lub publikowane w Portalu (z wyjątkiem przekazów prywatnych) ( Materiały użytkownika ) są nieodpowiednie lub naruszają prawa osób trzecich, bądź jeżeli firma zdecyduje się z jakichkolwiek powodów usunąć Materiały Użytkownika, firma Catch It sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do automatycznego usuwania takich Materiałów użytkownika z dowolnego powodu, natychmiast bądź w terminie wyznaczanym według wyłącznego uznania firmy Catch It sp. z o.o., który może co pewien czas ulegać zmianie. Materiały użytkownika zostaną usunięte bez jakiegokolwiek uznania odpowiedzialności, a także bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, środków prawnych oraz możliwości obrony, które zostają niniejszym wyraźnie zastrzeżone. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma Catch It sp. z o.o. nie jest w żaden sposób zobowiązana do przywrócenia takich Materiałów użytkownika w jakimkolwiek terminie. Jeżeli Materiały użytkowników naruszają prawa użytkownika (w tym

5 prawa własności intelektualnej) lub są niezgodne z prawem albo użytkownik uważa, że tak jest, należy skontaktować się niezwłocznie z firmą Catch It sp. z o.o. Firma Catch It sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do sprawdzania tożsamości Użytkownika oraz żądania dalszych informacji w celu weryfikacji zgłoszenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje płynące ze złożonego zgłoszenia (w tym między innymi za usunięcie lub zablokowanie Materiałów użytkownika) oraz potwierdza i akceptuje, że wszelkie zgłoszenia mogą być wykorzystywane w postępowaniach sądowych. Wszelkie fałszywe, wprowadzające w błąd lub nieścisłe informacje przekazane przez użytkownika mogą skutkować pociągnięciem go do odpowiedzialności cywilnej i karnej Jakość: Firma Catch It sp. z o.o. nie gwarantuje, że Portal będzie zawsze funkcjonować bez zakłóceń, opóźnień lub błędów. Na jakość komunikacji oraz użytkowania Portalu Catch It sp. z o.o. może wpływać wiele czynników, które mogą powodować błędy w komunikacji, w tym między innymi: sieć lokalna, firewall, dostawca usług internetowych, publiczny Internet, publiczna komutowana sieć telefoniczna oraz zasilanie. Firma Catch It sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy lub opóźnienia spowodowane awarią lub wadą jakiegokolwiek z tych elementów lub innych elementów będących poza jej kontrolą Zmiany w Produktach: Firma Catch It sp. z o.o. nieustannie udoskonala Portal i może, co pewien czas zmieniać także jego parametry techniczne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami. W związku z tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że funkcje Portalu mogą co pewien czas ulegać zmianom. Wymagania techniczne w zakresie użytkowania Portalu dostępne są w Portalu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Portalu może zakończyć stosunek wiążący go z firmą Catch It sp. z o.o. zgodnie z punktem Zgłoszenia Niektóre części Portalu mogą zawierać prośby o pisemne propozycje lub zgłaszanie problemów, np. poprzez formularz kontaktowy lub formularz zgłaszania problemów ( Zgłoszenia ). Należy dokładnie zapoznać się ze wszelkimi postanowieniami szczególnymi regulującymi takie Zgłoszenia. Zgłoszenia są uważane za własność firmy Catch It sp. z o.o. Firma Catch It sp. z o.o. jest wyłącznym, wieczystym właścicielem wszystkich znanych obecnie lub w przyszłości praw do Zgłoszeń na całym świecie i ma prawo do korzystania z nich w dowolnych celach handlowych lub innych bez zapłaty na rzecz użytkownika zgłaszającego Zamieszczanie łączy Użytkownik może zamieszczać łącza do Portalu w witrynach należących do Użytkownika pod warunkiem, że dokona tego w uczciwy i zgodny z prawem sposób, który nie zaszkodzi reputacji firmy Catch It sp. z o.o. ani nie będzie jej wykorzystywał. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać łącz w sposób sugerujący jakiekolwiek jego powiązania z firmą Catch It sp. z o.o. albo zatwierdzenie lub poparcie z jej strony, jeśli nie jest to zgodne z prawdą. Użytkownik nie może zamieszczać Portalu w ramce w innej witrynie. Na jakiekolwiek wykorzystywanie, prezentowanie Aplikacji Mobilnej lub Portalu, inne niż zamieszczenie linka odsyłającego, wymagana jest pisemna zgoda Catch It sp. z o.o Konkursy, akcje, testy Catch It sp. z o.o. może w dowolnym czasie organizować wszelkiego rodzaju konkursy, testy, akcje, ankiety, sondy w ramach działalności Portalu. Zasady ich przeprowadzania, krąg osób, które mogą wziąć w nich udział zostaną każdorazowo określone w odrębnym regulaminie.

6 5. DANE OSOBOWE 5.1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Catch It sp. z o.o., zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Catch It sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-249) przy ul. Jaracza 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem ; REGON , NIP ; Przetwarzanie danych osobowych przez Catch It sp. z o.o. odbywa się z poszanowaniem postanowień tej ustawy Catch It sp. z o.o. przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także dokonania ewentualnych rozliczeń z Użytkownikiem Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Catch It sp. z o.o Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej ich zmianie W przypadku powzięcia przez Catch It sp. z o.o. wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych osobowych w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika),Catch It sp. z o.o. uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności: wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych osobowych bądź ich aktualizacji; skierowania do Użytkownika ostrzeżenia; zablokowania dostępu Użytkownika do Portalu; bezpowrotnego usunięcia konta Użytkownika Catch It sp. z o.o. uprawniona jest do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Catch It sp. z o.o. nie udostępnia wbrew prawu danych osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym osobom. 6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 6.1. Konto użytkownika. Przed pierwszym użyciem poszczególnych modułów Portalu Catch It sp. z o.o. Użytkownik zostanie poproszony o

7 utworzenie Konta użytkownika oraz wybranie nazwy użytkownika i hasła. Zalecamy wybranie hasła trudnego do odgadnięcia i składającego się z liter, cyfr oraz symboli. Użytkownik może korzystać z Aplikacji Mobilnej oraz poszczególnych modułów Portalu ( Moduły ), tj.; Moduł społecznościowy umożliwiający m.in. wewnętrzna komunikacja Użytkowników, ocenianie, rywalizacja, punktacja Użytkownika Moduł elektronicznego rejestru połowów Moduł budowy raportów generowanych przez mechanizm data mining w oparciu o zdarzenia zarejestrowane przez Portal Moduł map, opisów i statystyk łowisk Moduł rywalizacji Użytkowników Moduł rejestracji połowów i jego parametrów Moduł określający profil użytkownika indywidualnego w tym następujących zakładek oraz funkcji: - historia sukcesów wędkarskich; - historia wypraw wędkarskich, które organizował i w których brał udział; - historia zawodów wędkarskich, w których brał udział, które organizował oraz zdobytą lokatę; - informacje o wykorzystywanym sprzęcie; - ulubione miejsca i zbiorniki wodne; - grupy, do których użytkownik należy (np. koło wędkarskie PZW) - definiowania profilu przez użytkownika umożliwiające parametryzowanie trybu przesyłania danych od użytkownika na platformę oraz z platformy do użytkownika Moduł umożliwiający tworzenie profilu użytkownika grupowego (np. koło wędkarskie) Moduł umożliwiający organizowanie wypraw wędkarskich, określenie ich parametrów Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone za pośrednictwem jego Konta Użytkownika, w tym także za zawody organizowane przez Użytkowników z wykorzystaniem Modułu Rywalizacji Użytkowników, o którym mowa w punkcie niniejszego Regulaminu. Użytkownik organizujący wszelkiego rodzaju zawody czy konkursy w ramach modułów dostępnych w Portalu czy Aplikacji Mobilnej ma obowiązek ustalenia regulaminu tych zawodów i podania go do wiadomości wszystkich uczestników tych zawodów. Aby zapobiec nieautoryzowanemu korzystaniu z Konta użytkownika, należy zachować swoje hasło w tajemnicy, nikomu go nie podawać oraz nie używać go w celu uzyskania dostępu do witryn lub usług osób trzecich. Jeśli użytkownik podejrzewa, że jego hasło jest znane innej osobie, winien natychmiast zmienić je, aby zapewnić ochronę swojego Konta Użytkownika. Odpowiedzialność za udzielanie odpowiedzi na niechciane prośby o dane kart kredytowych, hasła oraz inne dane ponosi użytkownik. Firma Catch It sp. z o.o. nie odpowiada za niewywiązanie się Użytkownika z obowiązków określonych w niniejszym, w tym w zakresie organizowanych przez niego aktywności w ramach Portalu czy Aplikacji Mobilnej.

8 6.3. Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że niektóre treści zamieszczane przez niego w Portalu lub Aplikacji Mobilnej będą widoczne dla pozostałych użytkowników Użytkowanie zgodne z prawem: Użytkownik musi korzystać z Portalu w sposób zgody z prawem obowiązującym w miejscu jego pobytu Niedozwolone użytkowanie: Użytkownikowi nie wolno: (a) przechwytywać, monitorować, niszczyć ani modyfikować przekazów skierowanych do innego odbiorcy; (b) używać wszelkiego rodzaju wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb czasowych oraz innych kodów i instrukcji mających na celu zniekształcenie, usunięcie, uszkodzenie, emulację lub deasemblację Portalu, (c) przesyłać niechcianych przekazów (określanych również jako SPAM, SPIM lub SPIT) lub przekazów niedozwolonych na mocy obowiązujących przepisów ani też korzystać z Aplikacji Mobilnej czy Portalu w celu wyłudzania informacji, podawania się za innych lub pozorowania powiązań z inną osobą lub podmiotem; (d) prezentować osobom trzecim materiałów obraźliwych, szkodliwych dla nieletnich, nieprzyzwoitych lub uznawanych za niestosowne z innych powodów; (e) używać Aplikacji Mobilnej czy Portalu w celu gorszenia, niepokojenia, zastraszania, molestowania lub naruszania prywatności jakiejkolwiek osoby trzeciej; (f) używać (w tym w ramach nazwy Użytkownika i/lub obrazka profilu) jakichkolwiek materiałów lub treści chronionych prawami własności należącymi do osób trzecich, chyba że użytkownik ma licencję lub zezwolenie właściciela takich praw; (g) gromadzić ani zbierać informacji pochodzących z Aplikacji Mobilnej lub Portalu, które pozwalają na identyfikację tożsamości osób, w tym nazw Użytkowników; 6.6. Materiały użytkownika Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: (i) korzystając z Aplikacji Mobilnej lub Portalu może zetknąć się z treściami zamieszczonymi przez innych Użytkowników, które może uznać za obraźliwe lub nieprzyzwoite, i korzysta z nich na własne ryzyko; (ii) ponosi wyłączoną odpowiedzialność, a firma Catch It sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakichkolwiek osób trzecich, za wszelkie Materiały użytkownika utworzone, przekazane, zamieszczone lub opublikowane w Aplikacji Mobilnej lub Portalu; (iii) firma Catch It sp. z o.o. nie gwarantuje zachowania poufności Materiałów użytkownika, opublikowanych lub nieopublikowanych; (iv) firma Catch It sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Materiały użytkownika, do których użytkownik może mieć dostęp w ramach korzystania z Aplikacji Mobilnej lub Portalu, a za wszystkie Materiały użytkownika odpowiedzialna jest osoba, od której takie Materiały użytkownika pochodzą. Użytkownik, w związku ze swoimi Materiałami użytkownika, oświadcza i gwarantuje, że:

9 (i) zgodnie z niniejszym Regulaminem jest właścicielem lub posiadaczem niezbędnych licencji, praw, zgód, a także zezwoleń na korzystanie ze wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów i innych praw własności intelektualnej lub praw własności odnoszących się do wszelkich Materiałów użytkownika, jak również zezwoleń na upoważnienie firmy Catch It sp. z o.o. do korzystania z tych praw; oraz (ii) posiada pisemną zgodę, pozwolenie na publikację i/lub zezwolenie ze strony każdej osoby i/lub wizerunku każdej takiej osoby w Materiałach użytkownika, aby móc dołączyć nazwisko i/lub wizerunek danej osoby i używać ich w Materiałach użytkownika w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie. Użytkownik nie może kopiować, zamieszczać ani wykorzystywać tekstu, zdjęć, grafik, muzyki, dźwięków, obrazów ani innych treści pochodzących od jakichkolwiek osób trzecich i z innych źródeł ( Treści osób trzecich ) bez jednoznacznego zezwolenia ich właściciela. Treści osób trzecich mogą być chronione prawami własności intelektualnej, a właściciele praw własności intelektualnej do takich treści mogą nie wyrażać zgody na ich wykorzystywanie. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek Treści osób trzecich bez uprzedniego uzyskania zgody od osoby lub podmiotu, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do tych treści. 6.7 Niezależnie od wszelkich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, jeżeli Użytkownik przekazuje Materiały użytkownika poprzez Aplikację Mobilną albo zamieszcza je w Portalu Catch It sp. z o.o. lub poprzez Aplikację Mobilną, Użytkownik automatycznie udziela firmie Catch It sp. z o.o. niewyłącznej, ważnej na całym świecie, nieodwołalnej, bezpłatnej, wieczystej, podlegającej dalszemu licencjonowaniu i przenoszeniu licencji obejmującej wszystkie prawa do używania, edytowania, modyfikowania, dołączania, włączania, adaptowania, utrwalania, publicznego prezentowania, wyświetlania, przesyłania i powielania Materiałów użytkownika, łącznie m.in. ze wszystkimi znakami towarowymi powiązanymi z nimi w dowolny sposób, w związku z Portalem Catch It sp. z o.o. oraz Aplikacją Mobilną w celu promowania i dalszego rozpowszechniania niektórych lub wszystkich elementów Portalu Catch It sp. z o.o. i/lub Aplikacji Mobilnej we wszelkich mediach znanych obecnie i opracowanych w przyszłości. 7. PŁATNOŚCI 7.1 Portal zawiera opcje płatne takie jak: Konto PREMIUM oraz Raporty. W skład Konta PREMIUM wchodzi: - możliwość tworzenia własnych zawodów oraz wypraw wędkarskich przy pomocy kreatora zawodów; - możliwość wygenerowania Raportu 7.2 Opłata za Konto PREMIUM wynosi 9,99 zł za m-c, natomiast opłata za jeden raport wynosi 29,99 zł. 7.3 Płatności za Konto Premium oraz za Raport są dokonywane, za pośrednictwem serwisu Dotpay. 8. PRAWA WŁASNOŚCI 8.1. Aplikacja mobilna oraz Portal zawierają informacje zastrzeżone i poufne, które są chronione prawami własności intelektualnej.

10 8.2 Treści i kompilacje treści zamieszczonych, o których mowa w pkt. 7.1.(z wyjątkiem Materiałów użytkownika), takie jak dźwięki, tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy audio, cyfrowe materiały do pobrania i oprogramowanie, stanowią własność firmy Catch It sp. z o.o., jej partnerów lub licencjodawców i są chronione prawem autorskim. Treści chronione prawem autorskim nie mogą być powielane bez wyraźnej zgody firmy Catch It sp. z o.o. 8.3 Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą zagrażać prawom własności intelektualnej firmy Catch It sp. z o.o. odnoszącym się do Aplikacji Mobilnej lub Portalu, ograniczać takie prawa lub ingerować w nie. 9. ZAKOŃCZENIE STOSUNKU WIĄŻĄCEGO UŻYTKOWNIKA I FIRMĘ CATCH IT SP. Z O.O. 9.1 Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć stosunek wiążący go z firmą Catch It. Sp. z o.o., bez konieczności zwracania się do sądu. W tym celu musi zażądać likwidacji swojego Konta użytkownika, zaprzestać użytkowania Aplikacji Mobilnej oraz Portalu. 9.2 Firma Catch It sp. z o.o. może w dowolnej chwili, bez konieczności zwracania się do sądu, zakończyć stosunek wiążący ją z użytkownikiem albo odebrać lub zawiesić możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji Mobilnej lub Portalu w następujących przypadkach: (a) użytkownik narusza niniejszy Regulamin; (b) Użytkownik korzysta z Aplikacji Mobilnej lub Portalu w celu naruszenia obowiązującego prawa lub naruszenia praw osób trzecich; (c) Użytkownik korzysta z Aplikacji Mobilnej lub Portalu w sposób nieuprawniony lub osoba trzecia korzysta z jego Konta użytkownika w sposób nieuprawniony; (e) Użytkownik nabył uprawnienia do korzystania z Aplikacji Mobilnej lub Portalu od osoby nieuprawnionej. (f) gdy firma Catch It sp. z o.o. zdecyduje się zakończyć oferowanie konkretnego Produktu (skutki odnoszą się wyłącznie do tego konkretnego Produktu) w takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony z trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem; (g) jeśli jest to wymagane ze względu na zmiany w prawie/przepisach dokonane przez należycie umocowanie władze lub organy regulacyjne albo jeśli zażąda tego jakikolwiek partner firmy Catch It sp. z o.o. ze skutkiem natychmiastowym; 9.3 Zakończenie przez firmę Catch It sp. z o.o. stosunku wiążącego ją z Użytkownikiem następuje poprzez uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do jego Konta użytkownika oraz do Aplikacji Mobilnej (w zależności od tego, co ma zastosowanie). Firma Catch It sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zlikwidowania Kont użytkownika, które są nieaktywne przez okres dłuższy niż jeden (1) rok. 9.4 Następstwa zakończenia stosunku wiążącego użytkownika i firmę Catch It sp z o.o.: Po zakończenie stosunku wiążącego użytkownika z firmą Catch It sp. z o.o.: (a) wszystkie licencje i prawa do używania Aplikacji Mobilnej oraz Portalu natychmiast wygasną;

11 (b) użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zaprzestania wszelkich form użytkowania Aplikacji Mobilnej oraz Portalu oraz (c) użytkownik natychmiast usunie Aplikację Mobilną ze wszystkich dysków twardych, sieci i innych nośników oraz zniszczy wszystkie jej kopie znajdujące się w posiadaniu użytkownika lub będące pod jego kontrolą. 10. GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Oprogramowanie dostarczane jest w formie "takiej, jakie jest". Użytkownik bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania Aplikacji Mobilnej i Portalu. Catch It sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji oraz rękojmi, że Aplikacja Mobilna ani Portal będzie działać prawidłowo, jest odpowiedniej jakości oraz, że spełni oczekiwania Użytkownika Catch It sp. z o.o. nie odpowiada za jakiekolwiek straty wynikłe z używania Aplikacji Mobilnej oraz Portalu, w tym utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych lub koszt urządzeń lub programów zastępczych. Całkowita odpowiedzialność Catch It sp. z o.o. za szkody wynikłe z użytkowania Aplikacji Mobilnej czy też Portalu i odszkodowanie dla Użytkownika ograniczone jest do wysokości ewentualnych wniesionych przez Użytkownika opłat na rzecz Catch It sp. z o.o. 11. WITRYNY INTERNETOWE, PRODUKTY I USŁUGI OSÓB TRZECICH 11.1 Osoby trzecie, niebędące Użytkownikami, współpracujące z Catch It sp. z o.o. mogą oferować za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub Portalu produkty lub usługi. Catch It sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za takie produkty i usługi. Produkty lub usługi osób trzecich mogą podlegać regulaminowi użytkowania oraz zasadom ochrony danych osobowych obowiązującym u ich dostawcy, które mogą wymagać akceptacji przy pobieraniu lub instalacji. Użytkownik powinien zapoznać się z takim regulaminem przed dokonaniem zakupu lub rozpoczęciem użytkowania jakichkolwiek produktów lub usług osób trzecich, a firma Catch It sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaniedbaniem tej czynności przez Użytkownika Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie informacje o produktach i usługach osób trzecich oraz ich cenach prezentowane w Aplikacji Mobilnej oraz Portalu są przekazywane firmie Catch It sp. z o.o. przez stosownego dostawcę ( Dostawca ). Dostawca może w dowolnym czasie zmienić ceny lub zakończyć udostępnianie swoich produktów lub usług. Firma Catch It sp. z o.o. nie jest zaangażowana w żadne transakcje pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą. Catch It sp. z o.o. nie sprawuje kontroli, nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji w zakresie: (i) cen, jakości, działania, dostępności ani warunków zakupu produktów lub usług oferowanych przez Dostawcę; (ii) jakichkolwiek transakcji płatniczych, dostaw, zwrotów ani działań posprzedażnych związanych z produktami lub usługami zakupionymi w witrynach internetowych Dostawców; (iii) dostępności witryn internetowych Dostawców; (iv) kompletności, prawdziwości ani dokładności jakichkolwiek materiałów reklamowych i innych dostępnych w witrynach internetowych Dostawców

12 bądź za ich pośrednictwem ani też jakichkolwiek zestawień takich produktów i usług oraz innych informacji na ich temat. Wszelkie pytania, reklamacje lub roszczenia dotyczące wszelkich produktów lub usług oferowanych przez Dostawców należy kierować do stosownego Dostawcy Aplikacja Mobilna oraz Portal mogą zawierać hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich. Firma Catch It sp. z o.o. nie odpowiada za takie witryny osób trzecich ani za ich dostępność, a ponadto nie popiera żadnych treści lub materiałów tam udostępnianych. Korzystanie przez Użytkownika z takich witryn osób trzecich podlega regulaminowi zamieszczonemu w danej witrynie. 12. KONTAKT Z CATCH IT SP. Z O.O Aby skontaktować się z firmą Catch It sp. z o.o. we wszelkich sprawach związanych z Aplikacją Mobilną lub Portalem należy wysłać wiadomość pod adres: 13. POSTANOWIENIA RÓŻNE 13.1 Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie komunikacji elektronicznej do zawierania umów, składania zamówień i tworzenia innej dokumentacji, a także na dostarczanie drogą elektroniczną zawiadomień, obowiązujących zasad i ich zmian oraz wykazów transakcji przeprowadzonych z firmą Catch It sp. z o.o Niniejszy Regulamin stanowią całość porozumienia między użytkownikiem i firmą Catch It sp. z o.o. w odniesieniu do użytkowania Aplikacji Mobilnej i Portalu Jeśli jakiekolwiek postanowienie (lub jego część) niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd lub organ administracyjny za sprzeczne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie (lub jego część) zostanie usunięte z niniejszego Regulaminu bez wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałej części Regulaminu Użytkownikowi nie wolno dokonywać cesji niniejszego Regulaminu ani żadnych wynikających z niego praw i obowiązków. Firma Catch It sp. z o.o. może dokonać cesji niniejszego Regulaminu bądź jakichkolwiek wynikających z niego praw lub obowiązków na dowolną osobę trzecią bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jeśli firma Catch It sp. z o.o. nie będzie zdolna do udostępniania Portalu wskutek działania siły wyższej, nie będzie to oznaczać naruszenia przez firmę Catch It sp. z o.o. jakichkolwiek jej zobowiązań wobec użytkownika wynikających z niniejszego Regulaminu. Działanie siły wyższej oznacza wszelkie okoliczności będące poza kontrolą firmy Catch It sp. z o.o Niniejszy Regulamin jest regulowany i interpretowany zgodnie z prawem Polski oraz podlegają jurysdykcji sądów polskich Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane w drodze arbitrażu, a jeżeli nie da on rozstrzygnięcia, przez sąd właściwy dla siedziby Catch It sp. z o.o. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

13 13.7. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ ROZUMIE OKREŚLONE W NIM PRAWA, OBOWIĄZKI I POSTANOWIENIA. KLIKAJĄC PRZYCISK AKCEPTACJI I/LUB KONTYNUUJĄC INSTALACJĘ OPROGRAMOWANIA BĄDŹ UŻYTKOWANIE APLIKACJI MOBILNEJ LUB PORTALU, UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE WYRAŻA ZGODĘ NA PODPORZĄDKOWANIE SIĘ POSTANOWIENIOM NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ PRZYZNAJE FIRMIE CATCH IT SP.Z O.O. PRAWA W NIM OKREŚLONE. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Catch It sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Catch It sp. z o.o. realizuje politykę prywatności zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności poprzez prawo wglądu Użytkownika do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. 3. Catch It sp. z o.o. nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Portalu. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań. 4. Udostępnianie przez Użytkownika jego danych osobowych na rzecz innych podmiotów, reklamodawców czy Użytkowników Portalu nie jest objęte niniejszą polityka prywatności i odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. 5. Aktywność Użytkownika w miejscach publicznych Portalu lub Aplikacji Mobilnej sprawia, że udostępnia on informacje o sobie i materiały także innym Użytkownikom oraz osobom trzecim. Informacje udostępnione podczas tej aktywności nie podlegają niniejszej Polityce. 6. Treści reklamowe związane z działalnością Catch It sp. z o.o. i jej kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny. 7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie Poprzez wysłanie informacji mailowej o rozwiązaniu umowy na adres

14 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. 8. Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały usunięte są przetwarzane przez Catch It sp. z o.o. w terminie określonym w procedurze przetwarzania danych osobowych z kont usuniętych. LOGIN I HASŁO 1. Catch It sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest możliwie najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. 2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych, w szczególności hasła i loginu. Catch It sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie tych danych przez Użytkownika osobom trzecim. BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE Catch It sp. z o.o. w ramach Portalu oraz Aplikacji Mobilnej może przeprowadzać za pośrednictwem badania społeczne i marketingowe, dla których zasady zostaną określone odrębnie. INDEKSOWANIE 1. Dane osobowe publikowane przez Użytkowników w Portalu mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby niebędące Użytkownikami mogą mieć dostęp do tych informacji. 2. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Catch It sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa. KORESPONDENCJA 1. Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z Catch It sp. z o.o. 2. Catch It sp. z o.o. przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. 3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu Portalu oraz jego załączników, Polityki Prywatności oraz korzystania z Portalu czy Aplikacji Mobilnej można uzyskać kontaktując się z Catch It sp. z o.o. na adres POLITYKA COOKIES

15 (Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika) Poniższe informacje określają zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika w szczególności za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika przez Catch It sp. z o.o., co stanowi realizację obowiązków informacyjnych wynikających z art. 173 i art. 174 ustawy z dnia prawo telekomunikacyjne. DEFINICJE 1. Administrator - Catch It sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-249) przy ul. Jaracza 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem ; REGON , NIP , który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Portalu. 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Portalu w urządzeniu Użytkownika. 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Portalu. 5. Inne Technologie oznacza wszystkie inne technologie wykorzystywane przez Administratora i jego partnerów mogące powodować przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do danych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (w tym między innymi technologie takie jak: buforowane w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki JavaScript, zmienne JavaScript, Local Storage, Session Storage, Flash Storage, HTML 5 Web Storage) 6. Portal - oznacza stronę internetową po adresem prowadzoną przez Administratora. 7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu. 8. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rodzaje wykorzystywanych Cookies 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu

16 Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 1. Cookies sesyjne: są plikami tymczasowymi, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia przeglądania Portalu. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies w swoim Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies i Inne Technologie 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

17 Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Zapamiętania lokalizacji użytkownika poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Świadczenia usług reklamowych dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu. 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne i Inne Technologie w następujących celach: prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (m.in. vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics, GemiusTraffic) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. 2. Zmiany ustawień, o których mowa w punkcie poprzednim Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

18 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej której używa. 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Portal A sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Portal A sp. z o.o. realizuje politykę

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator chroni prywatność Użytkownika w czasie korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz przestrzega przepisów prawa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przykład opisu cookies

Przykład opisu cookies 2013 Przykład opisu cookies Niniejszy dokument stanowi przykład jak może wyglądać opis zamieszczony w polityce prywatności lub w regulaminie serwisu lub sklepu internetowego. Zapraszamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo Polityka Cookies 1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 29 ( Warszawa),

Fundacja Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 29 ( Warszawa), POLITYKA COOKIES Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. ZGODA POLITYKA PRYWATNOŚCI I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Stosowanie ciasteczek (cookies)

Stosowanie ciasteczek (cookies) Stosowanie ciasteczek (cookies) Nasza strona używa plików cookies. Informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności woda.krakow.pl

Polityka prywatności woda.krakow.pl Polityka prywatności woda.krakow.pl Polityka Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności*

Polityka Prywatności* Polityka Prywatności* * Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

1. Gromadzenie danych osobowych i sposób ich wykorzystania

1. Gromadzenie danych osobowych i sposób ich wykorzystania Wstęp Spółka Unique Moments Sp. z o.o. oraz Unique Moments Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ceni sobie zaufanie Użytkowników, dlatego też ich dane przechowuje z największą starannością i zachowaniem najwyższych

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez RentPlanet Sp. z o.o. zgodnie z: 1. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

1 Jak zbieramy dane? 1/5

1 Jak zbieramy dane? 1/5 POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy twojeankiety.pl (zwany dalej: Serwisem

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Informacja Ogólna. Ochrona danych osobowych. Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Informacja Ogólna. Ochrona danych osobowych. Polityka dotycząca wykorzystania cookies Informacja Ogólna Niniejsza Nota Prawna reguluje dostęp oraz korzystanie ze stron internetowych ( Strony ) niniejszej witryny internetowej ( Witryna ) spółki HOME CREDIT GROUP FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP.Z

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi Stosowanie ciasteczek (cookies) Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce

Bardziej szczegółowo

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Data publikacji dokumentu: 1 czerwca 2014 Spis treści 1 Wstęp...2 2 Definicje...2 2.1 Administrator...2 2.2 Cookies...2 2.3 Cookies Administratora

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 2 Administrator Cookies Formularz zapytań Newsletter Serwis Urządzenie Użytkownik

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 2 Administrator Cookies Formularz zapytań Newsletter Serwis Urządzenie Użytkownik POLITYKA PRYWATNOŚCI Poniższy dokument określa Politykę Prywatności stron internetowych www.moto-moto.net.pl i www.kawasaki.moto-moto.net.pl. Administrator szanuje prawo Użytkownika do prywatności oraz

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl Polityka prywatności serwisu iwisher.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies Polityka Prywatności i Cookies I. Podstawa Prawna: 1.Prawo telekomunikacyjne Art. 173. I. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Blue Media, a także zasady przechowywania i dostępu do informacji przechowywanych na

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media Regulamin serwisu internetowego Tandem Media 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego zarządzanego przez Usługodawcę (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Dane osobowe Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych, rozumie się to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:: a. Zapytanie b. Wniosek Pożyczkowy (uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej Polityka ) określa zasady wykorzystywania plików cookies oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

Instytut-Mikroekologii.pl

Instytut-Mikroekologii.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES Instytut-Mikroekologii.pl Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików cookies serwisu internetowego prowadzonego w domenie Instytut- Mikroekologii.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW 1. Definicje pojęć 1. Platforma TDO platforma internetowa programu TYLKO DLA ORŁÓW, skupiająca integratorów KNX ABB. 2. Domena unikalny adres internetowy,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Postanowienie wstępne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Postanowienie wstępne. POLITYKA PRYWATNOŚCI Portal Nieruchomosci-online.pl przykłada duże znaczenie do ochrony danych osobowych swoich użytkowników. Wyrazem realizacji powyższego podejścia jest chęć wyjaśnienia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Niniejsza polityka prywatności i wykorzystania plików cookies jest sporządzona przez 4Mobility S.A., określa ogólne zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ 1. Serwis Wydawnictwa Czelej, zwany dalej Serwisem, adresowany jest w szczególności do Użytkowników zainteresowanych tematyką medyczną. 2. Podmiotem prowadzącym Serwis

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy Serwis internetowy ( Serwis ) stanowi własność MTSOFT Sp. z o.o. o danych rejestrowych wskazanych poniżej (dalej Administrator ). Polityka prywatności określa zasady pozyskiwania,

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, a każdy Użytkownik korzystający z Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień.

3. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, a każdy Użytkownik korzystający z Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień. REGULAMIN PORTALU 2RYBY.PL 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal 2RYBY.PL, zwany dalej Portalem jest udostępniany przez Fundację Mathesianum, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu.

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu. Wrożki Tajemnice Kart pl Regulamin korzystania z usług portalu www.wrozkitajemnicekart.pl 1. Zakres przedmiotowy regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Progresif D.M Warszawa ul. Hoża

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane?

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane? P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.yourboard.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu w związku z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS )

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Spółka Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 21 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05 Regulamin Serwisu Domino s Pizza Data opublikowania: 2010-04-05 Art. 1 PRZEDMIOT Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu pod adresem www.dominospizza.pl. Jest to serwis internetowy oferujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności

Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem stron internetowych działający pod adresem www.wegielpultusk.pl jest firma, z siedzibą w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. - Załącznik do Regulaminu w firmie Szkoła j. hiszpańskiego. SERVIACON P. Ortiz Mira, A. Stępniak s.c.

POLITYKA PRYWATNOŚCI. - Załącznik do Regulaminu w firmie Szkoła j. hiszpańskiego. SERVIACON P. Ortiz Mira, A. Stępniak s.c. 1. Dane osobowe 1. Wszystkie pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie tożsame z nadanym im w Regulaminie ELE USAL Varsovia. 2. ELE USAL Varsovia prowadzi zbiór danych osobowych Klientów. Zbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

Czym są pliki cookies?

Czym są pliki cookies? Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

Bardziej szczegółowo