KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO NA SERWERZE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO NA SERWERZE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAWSKIE CENTRUM SIECIOWO-SUPERKOMPUTEROWE Dorota Sadowska Maria Kupczyk KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO NA SERWERZE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW LISTOPAD 2004

2 Oprogramowanie Sun ONE1, na którym oparta jest aktualna struktura kont pocztowych serwera Politechniki Wrocławskiej (sun1000.pwr.wroc.pl) wraz z klientem pocztowym poczta.pwr.wroc.pl (mail.pwr.wroc.pl), poza możliwością obsługi poczty elektronicznej, tj. odbieraniem, redagowaniem odpowiedzi i wysyłaniem wiadomości pozwala też zarządzać kontem przez jego właściciela (użytkownika). Użytkownik po poprawnym zalogowaniu się do systemu ma możliwość: zmiany hasła; zdecydowania dokąd otrzymywane wiadomości mają być przesyłane; ustawienia automatycznej odpowiedzi (vacation) na czas swojej nieobecności filtrowania otrzymywanych wiadomości; zarządzania folderami. W niniejszym opracowaniu dosyć pobieżnie potraktowany został temat odbierania i wysyłania wiadomości. Nie stanowi to zasadniczego tematu tego opracowania, staramy się skupić nad możliwościami, jakie stwarza klient pocztowy (webmail) i wykorzystania ich do zarządzania kontem. Podstawą do tego, aby móc cokolwiek zrobić ze swoim kontem pocztowym jest prawidłowe zalogowanie się w systemie. Każdy z użytkowników systemu otrzymał niepowtarzalną nazwę konta oraz tylko jemu znane hasło. Używając jednej z przeglądarek, które obsługują system pocztowy (Netscape Communicator, Internet Explorer, Mozilla), należy otworzyć stronę o adresie lub Po jej wyświetleniu w odpowiednie pola należy wpisać nazwę konta, hasło i przycisnąć przycisk zaloguj. W niniejszym opracowaniu posługiwać się będziemy przykładową nazwą konta kamila.losik, strona z prawidłowo wpisanymi danymi będzie wyglądać: 1 nazwa potoczna (Sun ONE Application Server), obecnie: Sun Java System Application Server

3 System Windows może zapytać, czy chcemy, aby na stałe pamiętał hasło do konta. Widać to na powyższej planszy. W przypadku akceptacji, po wpisaniu nazwy konta, pole hasło będzie automatycznie wypełniane. Nie jest to zalecana opcja. Stwarza ryzyko, że postronna osoba znająca nazwę konta, co nie jest tajemnicą, mająca dostęp do naszego komputera, będzie mogła otworzyć skrzynkę odbiorczą użytkownika.

4 Poprawna weryfikacja nazwy konta i hasła zostaje uwieńczona sukcesem, a na ekranie pojawi się zawartość skrzynki odbiorczej użytkownika, w formacie podobnym do poniżej załączonego.

5 Klikając myszą na temacie przesyłki właściciel konta ma możliwość odczytania pojedynczych wiadomości. Poniżej zaprezentowano efekt odczytania jednej z nich.

6 Użytkownik może także zredagować nową wiadomość, klikając na ikonie z napisem Redaguj. Przed wysłaniem listu należy w odpowiednie pola wpisać adres odbiorcy, temat listu

7 Podobnie jak w każdym innym systemie pocztowym tak i tutaj można skorzystać z opcji usunięcia wiadomości. Należy ją wcześniej zaznaczyć, klikając w odpowiednim wierszu kolumny Wybierz. Po wybraniu ikony Usuń wybrane przesyłki zostaną, w zależności od wybranych opcji, usunięte z systemu bądź przeniesione do innego folderu. W omawianym przykładzie usunięte listy trafiły do folderu Usunięte. Poniżej widać, że w folderze Usunięte znajdują się 2 wiadomości. Gdybyśmy wyświetlili zawartość tego folderu byłyby w nim wiadomości wcześniej zaznaczone do usunięcia.

8 Użytkownik systemu powinien pamiętać o regularnym kasowaniu wiadomości znajdujących się w folderze Usunięte, ponieważ niepotrzebnie zajmuje przyznaną użytkownikowi przestrzeń na dysku. Jak było wspomniane na początku, obsługa poczty elektronicznej nie jest podstawowym tematem tego opracowania. Poświęcone jej zostanie inne opracowanie. W tym skupimy się na dodatkowych możliwościach, jakie daje oprogramowanie Sun ONE.

9 Po zalogowaniu użytkownikowi, na ekranie wyświetli się zawartość jego skrzynki odbiorczej. Mogą się w niej znajdować otrzymane przesyłki lub nie. To zależy od ustawień odbiorcy, rodzaju używanego klienta pocztowego, upodobań. Oprogramowanie Sun ONE jest narzędziem służącym do zarządzania kontem pocztowym, sterowania przesyłkami, i te właściwości systemu postaramy się Państwu opisać. Po zalogowaniu na górnym pasku znajduje się zakładka Opcje. To ona będzie nas w tej chwili interesować. Została zaznaczona na poniższym obrazku.

10 Po wybraniu Opcji po prawej stronie ekranu rozwiną się wszystkie możliwe do konfiguracji opcje systemu pocztowego dostępne użytkownikowi. Opcja Podsumowanie Pierwsza zakładka Podsumowanie jest wizytówką konta i wyświetlana jest automatycznie po wywołaniu okna Opcje. Pozwala upewnić się jak brzmi nazwa konta, komu jest ono przypisane z imienia i nazwiska, czyli dane, jakie pojawią się w polu Od u odbiorcy listu. Z informacji tam zamieszczonych można dowiedzieć się, jakie są przyznane limity, tj. obszar dyskowy przeznaczony na skrzynkę pocztową oraz to, że brak jest limitu na ilość wiadomości. Istotną od strony użytkownika wydaje się informacja o ilości wykorzystanego limitu.

11 Opcja Informacje osobiste Kolejna opcja nosi nazwę Informacje osobiste i jak sama nazwa wskazuje odnosi się do informacji o użytkowniku, które można zmieniać. Istotną wydaje się możliwość zmiany, o ile istnieje taka potrzeba adresu zwrotnego tj. adresu, na który będą przesyłane odpowiedzi na nasze listy. Oczywistym jest, że zmiany w danych należy zapisać naciskając klawisz Zapisz zmiany Użytkownik ma możliwość tworzenia własnej sygnatury, którą może dołączać do każdego wysyłanego listu. Oczywiste jest, że zmienione dane należy zapisać, poprzez naciśnięcie klawisza Zapisz zmiany.

12 Opcja Hasło Bardzo ważną opcją pozwalającą zabezpieczyć własne konto przed intruzem, jest możliwość zmiany hasła. W chwili obecnej jest to jedyna możliwa forma jego zmiany. Hasło powinno zawierać przynajmniej 6 znaków alfanumerycznych, być unikalne i nie powinno być słowem, które można znaleźć w słowniku. Zmiany hasła dokonuje się poprzez wpisanie starego hasła we właściwym okienku, wpisaniu nowego hasła w okienku poniżej oraz potwierdzeniu nowego hasła w kolejnym okienku. Naciskając klawisz zmień hasło dokonujemy jego zmiany.

13 Poprawnie zweryfikowane stare hasło i przyjęte nowe pozwoli systemowi wyświetlić komunikat o pomyślnie zakończonej jego zmianie.

14 Opcja Ustawienia Korzystając z opcji Ustawienia klienta pocztowego użytkownik ma możliwość zarządzania wiadomościami kasowanymi, tworzenia kopii listów wysyłanych w wybranym folderze, zachowywania kopii roboczych do późniejszego wykorzystania oraz umożliwia ustawienie innego adresu do przesyłania listów z zachowaniem oryginału na właściwym koncie. Domyślnie parametry pozwalają wszystkie kasowane wiadomości przenosić do folderu usunięte, kopie wysyłanych listów zachowywać w folderze wysłane i automatycznie cytować treść listu, na który redagowana jest odpowiedź. Użytkownik może dokonać zmian we wszystkich ustawieniach. Istotną wydaje się opcja fizycznego kasowania listów podczas zamykaniu sesji. Pozbawia to jednak użytkownika możliwości odzyskania listu pomyłkowo zaznaczonego do usunięcia. Ważną opcją w zakładce Ustawienia jest możliwość przesyłania wiadomości na inny adres wraz z możliwością zostawiania kopii na właściwym koncie. Opcja ta może być bardzo dogodna, np. gdy przez okres nieobecności adresata ktoś inny ma nadzorować przychodzące przesyłki. Wszelkie zmiany w Ustawieniach należy zapamiętać poprzez zapisz zmiany.

15 Opcja Wygląd Zakładka Wygląd nie jest zbyt istotna, pozwala dostosować wygląd strony do indywidualnych upodobań użytkownika z uwzględnieniem koloru, rodzaju czcionki, ilości wyświetlanych wiadomości.

16 Opcja Automatyczna odpowiedź Automatyczna odpowiedź to forma znanego z innych systemów programu vacation. Użytkownik planujący swoją nieobecność ma możliwość powiadomienia o tym nadawców. W celu aktywacji tej usługi należy: zaznaczyć włącz automatyczną odpowiedź, określić okres (od do) w czasie którego system ma wysyłać automatyczną odpowiedź, wpisać temat listu jaki będzie wysyłany do nadawcy, wpisać treść autoodpowiedzi w zależności od tego kto ma być powiadamiany. Standardowo autoodpowiedź jest wysyłana co 7 dni do nadawcy, jest to wielkość optymalna. Częstotliwość powiadamiania można zmienić według własnego uznania.

17 Poniżej zamieszczono standardowo przygotowany format autoodpowiedzi, jego akceptacji dokonuje się poprzez naciśnięcie klawisza zapisz zmiany.

18 Opcja Filtry poczty Ostatnią zakładką wśród opcji są Filtry poczty, które umożliwiają sortowanie otrzymywanych przesyłek według dowolnie wybranego klucza. Po wywołaniu wspomnianej opcji należy przystąpić do określenia swoich wymagań. W przypadku tworzenia nowego filtra wybieramy opcję Nowy i przystępujemy do jego generowania..

19 Generowany filtr musi posiadać swoją nazwę i powinien być włączony. Parametry do filtrowania poczty dzieli się na dwie grupy. Pierwsza grupa parametrów określa jakie przesyłki mają podlegać filtrowaniu, druga grupa parametrów decyduje co ma się stać z daną przesyłką.

20 W zależności od tego jakie pole nagłówka otrzymanej przesyłki będzie podlegać weryfikacji należy wybrać właściwe pole z akapitu Z przychodzących wiadomości. Może to być nadawca, którego nazwa jest dopasowana do jednego z poniżej przedstawionego wariantu. Kluczem do filtrowania przesyłek może być także odbiorca, temat wiadomości lub wszystkie trzy pola. Filtrowaniu mogą być poddane wszystkie przychodzące przesyłki bez sprawdzania nagłówków. Wybór warunków zależy od efektu jaki użytkownik ma zamiar osiągnąć.

21 Drugi akapit określa akcję, tzn. decyduje o tym co ma się stać z wybraną przesyłką. Wiadomość może trafić do wybranego folderu. Istnieje możliwość utworzenia do tego celu nowego folderu o dowolnej nazwie. W związku z tym należy przejść do zakładki foldery i wybrać ikonę Nowy, co pokazano poniżej. Na ekranie ukaże się okienko, w które należy wpisać nazwę tworzonego folderu. Bardzo ważne jest aby folder, do którego będą zapisywane przesyłki o określonych parametrach był folderem współdzielonym!

22 Konieczne jest zaznaczenie w kolumnie Wybierz tego folderu, który nas interesuje oraz wybranie ikony Współdziel folder. Otrzymamy kolejne okienko z opcjami do folderu współdzielonego.

23 W opcjach do folderu współdzielonego należy zaznaczyć tylko Udostępniaj bezpośrednie przesłanie listu do folderu. Nie należy zmieniać praw do folderu. Ich zmiana może doprowadzić do tego, że folder będzie dostępny dla innych użytkowników systemu. Mając utworzony interesujący nas folder możemy wrócić do konfiguracji filtra.

24 W omawianym przykładzie, przesyłki od nadawcy admin, z tematem zawierającym słowo Delivery, będą trafiać do folderu admin. Listy takie mogą również zostać zachowane w skrzynce odbiorczej, mogą zostać przesłane pod podany adres lub mogą być odrzucone. Aby właściwe ustawienia zostały zapamiętane należy wcisnąć klawisz zapamiętaj. Przy konfiguracji filtrów z przenoszeniem wiadomości do wskazanego folderu należy pamiętać aby folder był folderem współdzielonym. Parametry wybranego filtra można w każdej chwili edytować. Można go również skasować.

25 Foldery W opracowaniu należy jeszcze parę zdań poświecić folderom. Podstawowym folderem na serwerze jest Skrzynka odbiorcza, do którego trafiają wszystkie przychodzące przesyłki o ile nie są spamami lub nie ma ustawionych filtrów. Kolejnym folderem jest folder Kopia robocza, w którym można znaleźć przesyłki zachowane do późniejszego wysłania. W folderze Wysłane, jak nazwa wskazuje, znajdują się kopie listów wysłanych. Do folderu Spam trafiają listy systemowo oznaczone jako spam. Bardzo ważne jest, aby ten folder od czasu do czasu przeglądać, sprawdzając czy nie ma tam listu, który został źle ostemplowany. Ważne jest też aby regularnie kasować jego zawartość, ponieważ może w znaczący sposób zwiększać zajętość skrzynki. W folderze Usunięte mogą się znaleźć kasowane listy, zależy to jednak od ustawień klienta pocztowego. Foldery Spam i Usunięte można kasować za pomocą jednego przycisku, bez konieczności zaznaczania pojedynczych wiadomości.

26 Dodatkowo w systemie utworzono foldery współdzielone o nazwach Komunikaty i NowySpam. Właścicielem obu folderów jest postmaster. W pierwszym z nich planowane jest umieszczanie komunikatów systemowych, jest on dostępny tylko do czytania. W drugim folderze powinny się znaleźć wiadomości zakwalifikowane przez użytkowników systemu, jako spam, ale nie mające takiego oznaczenia. Powinny być wykorzystane przez program antyspamowy do tworzenia dodatkowych reguł.

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL. wersja 1.1

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL. wersja 1.1 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego

Konfiguracja programu pocztowego Konfiguracja programu pocztowego J eżeli używasz programu pocztowego (np. Outlook Express, The Bat!) do odbierania poczty, skonfiguruj go jak najszybciej po założeniu nowego konta w sieci Vbiz.pl. Główne

Bardziej szczegółowo

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKCYZAIB/MS Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, wrzesień 2013 WSTĘP... 5 Umowa licencyjna... 6 Wymagania programu... 6 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 7 AkcyzaIB instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Spis treści Logowanie do Panelu Zarządzania Usługami... 4 Strona Główna... 6 Moduł E-Mail... 8 Sekcja Konta E-mail... 9 Domena...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON

Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON 1 Rozpoczęcie i zakończenie pracy z programem Program Webmail jest unikalnym

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 1. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest jedną z najstarszych i jednocześnie najpopularniejszych form komunikowania się w Internecie. Jest usługą klasy klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender dla Microsoft Outlooka

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender dla Microsoft Outlooka OPEN-XCHANGE SERVER Oxtender dla Microsoft Outlooka OPEN-XCHANGE SERVER: Oxtender dla Microsoft Outlooka Publication date Wednesday, 22 December 2010 v.6.18.2 Copyright 2006-2010 OPEN-XCHANGE Inc., Ten

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

Panel administracyjny

Panel administracyjny Panel administracyjny O d dziś zaawansowana konfiguracja konta WWW nie stanowi już problemu nawet dla początkujących użytkowników. Dzięki przyjaznemu panelowi wszystkie najważniejsze opcje dostępne są

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się pocztą elektroniczną

Posługiwanie się pocztą elektroniczną Posługiwanie się pocztą elektroniczną Cz. 1. Zakładanie konta Gmail Poczta elektroniczna (e-mail) to usługa służąca do przesyłania wiadomości, najczęściej tekstowych, drogą elektroniczną. Do jej obsługi

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

AkcyzaEU. Program do tworzenia dokumentów akcyzowych ADT/UDT oraz wymiany komunikatów z systemem BACHUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AkcyzaEU. Program do tworzenia dokumentów akcyzowych ADT/UDT oraz wymiany komunikatów z systemem BACHUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AkcyzaEU Program do tworzenia dokumentów akcyzowych ADT/UDT oraz wymiany komunikatów z systemem BACHUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2007 2 Huzar-Software AkcyzaEU 3 1. WSTĘP...5 UMOWA LICENCYJNA...6

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

NetSelling - Szybki start

NetSelling - Szybki start NetSelling - Szybki start podręcznik użytkownika Strategie Rozwoju Oprogramowanie: Piotr Kasza i Jakub Derda, Stworzenie marki: Piotr Mendakiewicz i Karolina Tomczak, Manager JV: Piotr Piłasiewicz NETSELLING

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Autorstwo: Praca została wykonana przez uczniów ZST im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, pod nadzorem Artura Rudnickiego.

Bardziej szczegółowo

CRM poczta elektroniczna

CRM poczta elektroniczna CRM poczta elektroniczna Klient poczty w programie Lefthand CRM jest bardzo prostym modułem, który ciągle jeszcze jest w fazie rozwoju i brak mu niektórych opcji dostępnych w większych aplikacjach takich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile Katowice 2011 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Podręcznik użytkownika KS-CRM Mobile Wersja dokumentu: 2012.00.0.0 Data

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo