Spis treści. Kontakt:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Kontakt: sebastian.rosik@gmail.com"

Transkrypt

1 1

2 Spis treści 1. Wstęp Czym jest HTML5 Storage? Współdzielenie instancji Storage Lokacja dokumentu a współdzielenie Storage Storage API Rzutowanie danych Indeksy i iteracja po wpisach Zdarzenie storage Pojemność Storage Ilość znaków a zajmowana przestrzeń Liczenie zajętej przestrzeni Rozszerzanie Storage o nowe możliwości Własne API Fundamenty Przykład użycia Przestrzenie nazw Limit pojemności w przestrzeni nazw Reagowanie na zmiany w Store Usuwanie najstarszych elementów gdy Store jest pełen Przykład użycia Usuwanie przeterminowanych elementów Przykład użycia Referencje...46 Sebastian Rosik Frontend developer w firmie RST sp. z o. o. sp. k., gdzie rozwija aplikacje typu Single Page Application dla branży logistycznej. Dawniej brał udział w projektowaniu gier i aplikacji mobilnych na platformę JAVA oraz ios. Dziś pisze aplikacje głównie w HTML5 pod przeglądarki, a także w Node.js dla rozwiązań serwerowych. Hobbystycznie tworzy grafikę 2D oraz 3D, a w wolnych chwilach zgłębia tajniki platformy Arduino. Kontakt: 2

3 Wstęp Książka ta jest przeznaczona dla każdego, kto chciałby poznać HTML5 Storage począwszy od podstaw a skończywszy na technikach zaawansowanych. W książce tej poruszone zostały techniki, które wiele razy były wykorzystywane w praktyce, zarównvo w projektach komercyjnych, jak i darmowych. HTML5 Storage jest niezwykle prosty w budowie, lecz jego dojrzałość i dostępność w wielu przeglądarkach sprawia, że znajduje on wiele bardziej złożonych zastosowań, aniżeli zwykłe przechowywanie prostych danych tekstowych. Dowiemy się między innymi w jaki sposób korzystać z API HTML5 Storage, w jaki sposób zapisywane są dane, czy chociażby w jaki sposób rozszerzyć API o dodatkowe możliwości. Stopniowo poruszane będą coraz to bardziej złożone problemy, oraz ich przykładowe rozwiązania w formie prostej biblioteki będącej nakładką na oryginalne API HTML5 Storage. Poniżej znajduje się mały słownik pojęć. Każde z wymienionych słów występuje dość często w książce i czasami kryje się za nim szersze znaczenie. Warto się z nimi zapoznać, by wiedzieć z czym mamy do czynienia podczas czytania. HTML5 Storage - Ogólna nazwa dla API przeglądarkowego do odczytu i modyfikacji danych przetrzymywanych w jednej z dwóch instancji: localstorage bądź sessionstorage. Instancja Storage (lub po prostu Storage) - Obiekty localstorage oraz sessionstorage. Dokument (DOM Document) - Strona internetowa, bądź element iframe. Okno, zakładka przeglądarki, popup - Okno przeglądarki, mogące być powiązane relacją z innym oknem na zasadzie dziecko - rodzic. Posiada globalny obiekt window oraz document. Lokacja, adres - Lokacja, inaczej adres dokumentu (URL) stanowi wspólny mianownik dla Storage. Jeżeli kilka dokumentów posiada tę samą lokacji, to mają dostęp do tej samej przestrzeni Storage (mają możliwość modyfikacji tych samych danych w Storage). Na lokację składają się takie elementy, jak np. host, port, protokuł, etc. Więcej na ten temat relacji dokumentów między sobą w rozdziale Współdzielenie instancji Storage. 3

4 Czym jest HTML5 Storage? Wszystkie przeglądarki dostępne obecnie na rynku, udostępniają API JavaScript, dzięki któremy możemy przechowywać dane, które zostaną zachowane pomiędzy przeładoniami dokumentu. Dane przechowywać możemy w jednej z dwóch instancji API Storage - localstorage oraz sessionstorage. Maksymalna ilość danych, jaką możemy zapisać jest niezależna dla sessionstorage i localstorage, zatem warto podczas pisania aplikacji zastanowić się jakie dane kiedy będą nam potrzebne, gdyż w przypadku limitu 5 MiB, sumarycznie będziemy mieli do dyspozycji 10 MiB, (5 MiB dla localstorage oraz 5 MiB dla sessionstorage). Sam limit różni się pomiędzy przeglądarkami - jedna przeglądarka może posiadać limit ustawiony na 5 MiB, a inna z kolei na 50 MiB. Standard nie precyzuje jaką ilość powinny domyślnie oferować przeglądarki, ani też w jaki sposób użytkownik mógłby zmodyfikować ilość zasobów jaka ma zostać na to przeznaczona [1]. W większości przypadków przeglądarki oferują obecnie (2014 r.) pojemność dla localstorage wynoszącą około 5 MiB, lecz limit ten oczywiście może ulec zmianie, w zależności od działań podjętych przez producentów przeglądarek. W przypadku HTML5 Storage, dane dzielimy na elementy (items), które posiadają postać klucz-wartość (key-value). Zarówno klucz, jak i wartość elementu zapisywane są jako typ String. Oczywiście możemy zapisywać dane o innych wartościach, ale podczas zapisu i tak zostaną one zrzutowane do typu String. Cechy localstorage Dane zapisane w localstorage pozostają w nim tak długo, aż nie zostaną usunięte przez skrypt bądź użytkownika. Po zamknięciu okna bądź przeglądarki i ponownym jego włączeniu, dane zapisane wcześniej w localstorage, nadal będą się tam znajdować. Wszystkie dokumenty, o ile znajdują się w jednej lokacji, mają dostęp do tej samej instancji localstorage. Cechy sessionstorage Dane zapisane w sessionstorage są dostępne tylko i wyłącznie podczas danej sesji (tak długo, jak długo okno przeglądarki jest otwarte). Po zamknięciu okna, dostęp do danych może zostać utracony, chyba że użytkownik ponownie otworzy zamknięte okno (dokładnie to samo okno), o ile przeglądarka oferuje taką funkcjonalność. Nie jest to oczywiście funkcjonalność, nad którą mamy jakąkolwiek kontrolę, dlatego też z góry powinnyśmy założyć, że z chwilą zamknięcia okna utracimy wszystkie informacje zapisane w sessionstorage. Warto też nadmienić, że zgodnie z założeniami standardu, przeglądarka powinna przywrócić zawartość sessionstorage w przypadku wznowienia sesji po awaryjnym zamknięciu się przeglądarki, natomiast nie mamy gwarancji, że tak właśnie się stanie. 4

5 Każdy z dokumentów ma swoją własną instancję sessionstorage, to znaczy, że dane zapisane w sessionstorage w jednej zakładce są niedostępne dla drugiej, mimo iż obie znajdują się pod tą samą lokacją. W przypadku dokumentów osadzonych poprzez element IFrame sprawa wygląda jednak trochę inaczej, dokument będzie współdzielił sessionstorage z dokumentem nadrzędnym (dokumentem, który posiada osadzony IFrame), pod warunkiem posiadania tej samej lokacji. Współdzienie instancji Storage Relacje pomiędzy dokumentami względem instancji Storage mogą być dosyć skomplikowane i być przyczyną wielu problemów, jeżeli nie są obsłużone prawidłowo. Poniżej zostały przedstawione ilustracje reprezentujące relacje pomiędzy dokumentami a instancjami localstorage oraz sessionstorage w różnych sytuacjach. Przykład 1. Cztery okna, z czego okna A, B oraz C posiadają dokumenty pod lokacją X. Dokument w oknie D jest umieszczony pod lokacją Y. Dokumenty A, B i C mają dostęp do wspólnej instancji localstorage, natomiast dokument w oknie D posiada dostęp do zupełnie innej instancji localstorage ze względu na lokacje różną od pozostałych dokumentów. Przykład 2. Dwa okna z dokumentami A i B, każde z nich z osadzonym poprzez element iframe dokumentem (C oraz D). Dokument A, B oraz C posiadają dostęp do wspólnej instancji localstorage ze względu na wspólną lokacje X, natomiast dokument D, który jest osadzony w dokumencie B posiada dostęp do osobnej instancji localstorage ze względu na różną lokacje. 5

6 Przykład 3. Przykład dostępu do instancji sessionstorage. Mamy tutaj sześć dokumentów, A, B, C, D, E oraz F z czego dokument C jest osadzony jako element iframe w dokumencie B, a dokument E jest oknem popup (dziecko) okna D (rodzic). Dokumenty A, B, D, F posiadają dostęp do osobnych instancji sessionstorage, bez względu na to czy mają taką samą lokacje czy nie. Wyjątkiem od reguły są dokumenty posiadające relacje dziecko - rodzic z innym dokumentem. Okna C oraz E mają dostęp do tej samej instancji sessionstorage co dokumenty nadrzędne (okna B i D), pod warunkiem, że mają taką samą lokacje jak dokument nadrzędny. Z powyższych przykładów wyłania się pewna prawidłowość. Dla localstorage wszystkie dokumenty niezależnie od tego czy są dokumentami nadrzędnymi (okno) czy podrzędnymi (iframe lub okno popup) mają dostęp do tej samej instancji localstorage pod warunkiem, że znajdują się w tej samej lokacji. Dla sessionstorage sytuacja wygląda inaczej: Każdy z dokumentów umieszczony w oknach ma dostęp do innej instancji sessionstorage, niezależnie od tego czy współdzielą tą samą lokacje czy też nie. Dokumenty w elemencie iframe, znajdujące się w innej lokacji aniżeli dokument nadrzędny, posiadają dostęp do innej instancji sessionstorage niż dokument nadrzędny. Wyjątek stanowią dokumenty, będące w tej samej lokacji co dokument nadrzędny, oba dokumenty posiadają dostęp do tej samej instancji sessionstorage. Zasada ta dotyczy zarówno dokumentów osadzonych poprzez element iframe oraz dokumentów w oknach popup. Lokacja dokumentu a współdzielenie Storage By dwa dokumenty miały dostęp do tej samej instancji Storage, muszą znajdować się w tej samej lokacji. Jeżeli adresy obu dokumentów są zgodne pod względem portu, 6

7 subdomeny, domeny oraz portu, to obie lokacja są takie same, zatem oba dokumenty mają dostęp do tej samej instancji Storage. Jedynym elementem adresu, który mimo swoich różnic pozwala na współdzielenie instancji Storage jest ścieżka do dokumentu. Poniżej został zilustrowany skład adresu oraz jego części, które mają wpływ na współdzielenie instancji Storage w przypadku wystąpienia potencjalnych różnić dla każdego z elementów adresu pomiędzy dwoma dokumentami. Dokument 1 Dokument 2 Współdzielona instancja Storage https://example.com Nie Nie Nie Nie Tak Tabela 1. Współdzielenie instancji Storage dla dokumentów o różnych wartościach podstawionych pod protokół, subdomenę, domenę oraz port i ścieżkę. 7

8 Storage API API dla localstorage oraz sessionstorage jest identyczne. Jak widać poniżej, jest to bardzo proste API składające się z zaledwie kilku metod, jednak możliwości jakie nam daje, w połączeniu z innymi funkcjonalnościami przeglądarek, są o wiele większe, niż widać to na pierwszy rzut oka. W dalszych rozdziałach zobaczymy, w jaki sposób możemy rozszerzyć API o dodatkowe funkcjonalności. Nazwa metody Argumenty Opis setitem key, value Tworzy nowy bądź modyfikuje istniejący wpis. Przyjmuje dwa argumenty, klucz (key), pod którym dany element powinien zostać zapisany oraz jego wartość (value). Metoda ta zwraca undefined po zapisie do Storage. getitem key Zwraca wpis w Storage o podanym kluczu. Jeżeli wpis nie zostanie odnaleziony, zostanie zwrócona wartość null. removeitem key Usuwa istniejący wpis o podanym kluczu w Storage. Metoda ta zawsze zwraca undefined bez względu na to czy wpis został usunięty czy też w ogóle nie istniał. clear Czyści zawartość Storage ze wszystkich zapisanych wpisów. Tak jak część powyższych metod, zwraca undefined bez względu na to czy w Storage znajdowały się jakieś dane do usunięcia czy też nie. key index Zwraca nazwę klucza elementu, który jest zapisany w Storage pod danym indeksem. Tabela 2. Metody dostępne w instancji Storage 8

9 Nazwa Opis właściwości length Ilość elementów jaka obecnie znajduje się w Storage. * Dowolny ciąg znaków, będacy kluczem, pod którym wcześniej zapisaliśmy element. Jeżeli odwołamy się do jakiejkolwiek właściwości, która nie jest z góry zdefiniowaną metodą (setitem, clear itp.) ani właściwością (length) to wartość ta będzie odwoływać się do zapisanego pola o kluczu, którego nazwa jest taka sama jak nazwa właściwości. Jeżeli dany element nie występuje w danej instancji Storage, właściwość ta będzie wynosić undefined. Jest to zachowanie diametralnie różne od pobierania zapisanych danych za pomocą metody getitem, gdyż w przypadku braku elementu metoda ta zwróci wartość null. Tabela 3. Właściwości dostępne w instancji Storage Podczas zapisu do Storage, przeglądarka może rzucić wyjątek QuotaExceededError (lub błędem odpowiednim dla danej przeglądarki), gdy pojemność instancji Storage została przekroczona bądź użytkownik wyłączył w przeglądarce Storage. Wszelkie operacje na Storage, które się nie powiodą, nie modyfikują w żaden sposób już istniejących danych. Zatem, jeżeli podczas aktualizacji danych o kluczu foo w localstorage wystąpi błąd, to istniejące dane pod tym kluczem nie zostaną zmodyfikowane. Dostęp do danych oraz ich zapis może się odbywać na dwa sposoby. Pierwszy to użycie metod setitem oraz getitem. Drugi sposób to potraktowanie instancji Storage jako zwykłego obiektu i odczytanie bądź zapisanie danych przez ustawienie odpowiedniej właściwości. localstorage.setitem( foo, 1 ); console.log( localstorage.getitem( foo ) ); // Wyświetli w konsoli: // Wynik > 1 localstorage.foo = 2; console.log( localstorage.foo ); // Wyświetli w konsoli: // Wynik > 2 console.log( localstorage.getitem( foo ) ); // Wyświetli w konsoli: // Wynik > 2 Podczas pobierania wartości zapisanych elementów należy pamiętać o tym, że właściwości instancji Storage mają priorytet. Dlatego też istnieje możliwość zapisania elementu o kluczu length jedynie poprzez użycie metody setitem. W przeciwnym razie próba ustawienia właściwości length się nie powiedzie, odczyanie właściwości length da nam ilość zapisanych elementów, a nie wartość, którą wcześniej ustawiliśmy. 9

10 Zaleca się zatem używanie tylko i wyłącznie metod do odczytu i zapisu danych w Storage, dzięki czemu uniknie się wielu błędów. Instancja Storage reprezentuje pewne cechy obiektu hash-mapy, tablicy oraz zwykłego interfejsu. Niesie to za sobą pewne skutki, które mogą wprowadzić zamieszanie do naszego kodu, jeżeli nie wiemy w jaki sposób korzystać z Storage lub nie znamy jego wszystkich możliwości i ograniczeń. Do instancji Storage możemy zapisać dane na trzy różne sposoby: // Metoda localstorage.setitem( foo, bar ); // Jako indeks/klucz localstorage[ foo ] = bar ; // Jako właściwość localstorage.foo = bar ; Oczywiście można też usunąć dany wpis na tyle samo sposobów: localstorage.removeitem( foo ); delete localstorage[ foo ]; delete localstorage.foo; Jako że wszystkie powyższe sposoby zapisu służą do zapisu danych do Storage, nie ma sposobu na wzbogacenie localstorage o nowe funkcjonalności (brak też prototypu, który można by rozszerzyć). Przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi: localstorage.foreach = function( fn ) { var key; for ( var i = 0; i < this.length; ++i ) { key = this.key( i ); typeof fn === function && fn( this.getitem( key ), key ); localstorage.foreach(function( value, key ) { console.log( key: %s, value: %s, key, value ); ); // Wyjątek w konsoli: // Uncaught TypeError: string is not a function Powyższa próba implementacji metody foreach znanej z tablic spełznie na niczym, gdyż na podanej funkcji zostanie wywołana metoda Function.prototype.toString, a zwrócona przez nią wartość trafi do Storage pod klucz o nazwie foreach. Próba wywołania funkcji foreach spowoduje jedynie wystąpienie wyjątku informującego o tym że ciąg znaków nie jest funkcją. Jedynym sposobem na rozszerzenie możliwości Storage, jest stworzenie adapteru. Więcej o tym w osobnym rozdziale Rozszerzanie Storage o nowe możliwości. 10

11 Rzutowanie danych Rzutowanie danych do ciągu znaków podczas zapisu do Storage w większości przypadków będzie się ograniczało do wywołania metody setitem na instancji Storage, niemniej jednak mogą zdarzyć się przypadki, w których będziemy potrzebować większej kontroli nad tym w jaki sposób nasze dane są zapisywane do Storage. Proces rzutowania danych jest wbrew pozorom trochę bardziej skomplikowany i zależy od typu naszej danej, oraz od tego po czym ona dziedziczy. Poniższa tabela, przedstawia wartości jakie są zapisywane w JavaScript do localstorage oraz wartość jaka zostanie odczytana w postaci ciągu znaków. value Wartość zapisywana 1 1 Number.MAX_VALUE null undefined {test:1 value Wartość odczytana e+308 null undefined [0,1,2] 0,1,2 function(){ alert( test ); /* comment */ [object Object] function(){ alert( test ); /* comment */ Tabela 4. Rzutowanie danych różnego typu podczas zapisu do localstorage. Jak widać w Tabeli 1. rzutowanie wygląda dość intuicyjnie, aż do momentu w którym nie będziemy chcieli zapisać w Storage całego obiektu. Każdy obiekt (instancja Object) będzie zapisany jako ciąg znaków [object Object] (dokładna wartość może, ale nie musi różnić się pomiędzy przeglądarkami), dzieje się tak dlatego iż przeglądarka podczas zapisu do Storage, próbuje wywołać metodę tostring na obiekcie, który chcemy zapisać. Jeżeli metoda tostring istnieje to wartość przez nią zwrócona (niezależnie od typu) zostanie zapisana do Storage. Literały obiektowe w JavaScript są dość dziwnym tworem pod względem dziedziczenia metody tostring (oraz innych metod). Skupmy się na literale obiektowym dla liczb - literał ten posiada co prawda metodę tostring, lecz już nie prototype. Literały jednak zachowują pewną cechę dzieczenia, zupełnie jakby zostały utworzone poprzez konstruktor im odpowiadający, otóż gdy usuniemy funkcję tostring z Number.prototype to każda liczba podczas użycia metody tostring odwoła się do prototypu klasy bazowej Object. 11

12 Usunięcie metody tostring z Number.prototype co prawda wpływa na to skąd litrał bierze swoją metodę tostring, jednak w żaden sposób nie wpływa na rzutowanie do ciągów znaków np. poprzez łączenie zmiennych o różnych typach. delete Number.prototype.toString; var n = 2; console.log( 2..toString() ); // Wynik > [object Number] console.log( 2 + a ); // Wynik > 2 Jeżeli do każdego z literałów bezpośrednio przypiszemy własną funkcję tostring (bez modyfikowania prototypu), to zostanie ona zignorowana podczas zapisu do Storage. Wyjątek tutaj stanowi literał obiektu Function, którego metoda tostring jako jedyna zostanie wykorzystywana w takiej sytuacji. var num = 1; num.tostring = function() { return [custom Number] ; ; localstorage.setitem( test, num ); console.log( localstorage.getitem( test ) ); // Wyświetli w konsoli: // Wynik > 1 var fn = function FN() { /*comment*/ fn.tostring = function() { return [custom Function1] ; ; localstorage.setitem( test, fn ); console.log( localstorage.getitem( test ) ); // Wyświetli w konsoli: // Wynik > [custom Function1] var fn = new Function( /*comment*/ ); fn.tostring = function() { return [custom Function2] ; ; localstorage.setitem( test, fn ); console.log( localstorage.getitem( test ) ); // Wynik > [custom Function2] Sposobem na wywołanie funkcji tostring podczas zapisu do Storage dla wszystkich typów danych jest użycie konstruktorów zamiast literałów obiektowych. Poniżej został przedstawiony przykład zapisu liczby poprzez użycie literału obiektowego oraz konstruktora new Number. Sposób ten działa dla nie tylko dla liczb, ale też dla wszystkich konstruktorów odpowiadających każdemu z literałów, gdyż każdy z nich konstruuje obiekt, których dziedziczy po klasie Object. 12

13 var a = 1; a.tostring = function() { console.log( Ta wiadomość NIE zostanie wyświetlona podczas zapisu do localstorage ); return 0 ; ; var b = new Number( 1 ); b.tostring = function() { console.log( Ta wiadomość zostanie wyświetlona podczas zapisu do localstorage ); return 0 ; ; localstorage.setitem( test1, a ); console.log( localstorage.getitem( test1 ) ); // Wyświetli w konsoli: // Wynik > 1 localstorage.setitem( test2, b ); console.log( localstorage.getitem( test2 ) ); // Wyświetli w konsoli: // Wynik > Ta wiadomość zostanie wyświetlona podczas zapisu do localstorage // Wynik > 0 Powyższy konstruktor Number (a także String, Boolean oraz wiele innych) tworzy nowy obiekt. Jeżeli nowo utworzony obiekt posiada metodę tostring, zostanie ona wywołana podczas zapisu, a zwrócona wartość będzie zapisana do Storage. Wszystkie obiekty, które dziedziczą po klasie bazowej Object nie muszą posiadać zdefiniowanej metody tostring, gdyż sam Object już takową posiada. Podczas zapisu do Storage przeglądarka odpyta po kolei cały łańcuch dziedziczenia, aż nie odnajdzie metody tostring w najbliższym rodzicu. Jeżeli jednak metoda tostring nie zostanie odnaleziona w całym łańcuchu dziedziczenia, bądź jej wartość tak naprawdę będzie czymkolwiek innym niż funkcją, przeglądarka rzuci błędem podczas zapisu do Storage. Gdy obiekt dziedziczący po klasie bazowej Object nie posiada metody tostring, podczas zapisu zostanie rzucony odpowiedni wyjątek: var A = function() {; A.prototype.toString = undefined; localstorage.setitem( test, new A() ); // Wynik > Uncaught TypeError: Cannot convert object to primitive value Identycznie wygląda to w przypadku, gdy metoda tostring jest czymkolwiek innym aniżeli funkcją: Object.prototype.toString = null; var A = function() {; localstorage.setitem( test, new A() ); // Wynik > Uncaught TypeError: Cannot convert object to primitive value Jeżeli podamy ciąg znaków jako argument dla new Object to zostanie wewnętrznie użyty konstruktor String, który ma własną implementację metody tostring. W tym przypadku przeszukiwanie łańcucha dziedziczenia kończy się na String.prototype, przez co nie zostanie rzucony wyjątek. Poniższy przykład dotyczy ciągu znaków, ale może zostać powtórzony też dla innych typów takich jak np. Boolean czy Number: 13

14 Object.prototype.toString = undefined; localstorage.setitem( test, new Object( string ) ); Poniżej dziedziczymy metodę tostring na przykładzie obiektu utworzonego przez konstruktor String. Identyczny proces zachodzi dla wszystkich innych obiektów dziedziczących po Object: var a = new String( a ); console.log( a.tostring() ); // Wynik > a delete String.prototype.toString; console.log( a.tostring() ); // Wynik > [object String] Object.prototype.toString = function() { return Inheriting from Object.prototype ; console.log( a.tostring() ); // Wynik > Inheriting from Object.prototype delete Object.prototype.toString; console.log( a.tostring() ); // Wynik > Uncaught TypeError: undefined is not a function Indeksy i iteracja po wpisach Każdy z elementów w Storage jest dostępny nie tylko po kluczu, ale także po jego indeksie. Zapisując dane do localstorage w żaden sposób nie dostajemy informacji o tym pod jakim indeksem został dany element zapisany. Indeksy elementów w Storage wykorzystuje się głównie do iteracji po wszystkich elementach znajdujących się w Storage. Możemy odczytać zawartośc elementu (a dokładniej jego klucza) poprzez użycie metody key, która jako argument przyjmuje indeks, pod którym element został zapisany: // Czyścimy localstorage ze wszystkim poprzednich elementów localstorage.clear(); localstorage.setitem( foo, bar ); console.log( localstorage.key( 0 ) ); // Wynik > foo console.log( localstorage.key( 1 ) ); // Wynik > undefined console.log( localstorage.length ); // Wynik > 1 Storage nie posiada metody, która umożliwiałaby nam iterowanie po wszystkich elementach w danej instancji Storage (np. metody foreach, która jest dostępna dla każdej tablicy w JavaScript). Możemy jednak iterować po elementach poprzez użycie pętli. Pierwszym sposobem jest użycie pętli for, gdzie musimy znać ilość przechowywanych elementów - informacji o tym 14

15 dostarcza nam właściwość length. Posiadając informacje na temat ilości elementów, możemy w pętli odczytywać każdy z elementów poprzez odczyt klucza elementu spod danego indeksu. Indeks elementu natomiast zwiększamy w pętli od zera aż po ilość elementów w instancji Storage. localstorage.clear(); localstorage.setitem( a, value 1 ); localstorage.setitem( b, value 2 ); localstorage.setitem( c, value 3 ); var key; for ( var i = 0; i < localstorage.length; ++i ) { key = localstorage.key( i ); console.log( index: %s, key: %s, value: %s, i, key, localstorage.getitem( key ) ); // Wynik > index: 0, key: a, value: value 1 // Wynik > index: 1, key: b, value: value 2 // Wynik > index: 2, key: c, value: value 3 Drugim sposobem jest skorzystanie z pętli for...in, dzięki której możemy całkowicie pominąć odczytywanie kluczy poprzez indeksy. Ten sposób korzysta z alternatywnego API Storage, które umożliwia odczyt danych w Storage poprzez odwołanie się do kluczy elementów jak do zwykłych właściwości obiektów. localstorage.clear(); localstorage.setitem( a, value 1 ); localstorage.setitem( b, value 2 ); localstorage.setitem( c, value 3 ); for ( var key in localstorage ) { console.log( key: %s, value: %s, key, localstorage.getitem( key ) ); // Wynik > key: a, value: 1 // Wynik > key: b, value: 2 // Wynik > key: c, value: 3 Powyższe przykłady nasuwają na myśl następujące pytanie, w jaki sposób są przydzielane indeksy do elementów i czy kolejność indeksów może się zmienić? Przeprowadźmy mały eksperyment. Poniższy kod zapisuje do localstorage dane pod kluczem znaku ASCII (o wartości od 0 do 99), każdy ze znaków zapisywany jest w kolejności malejącej, to jest od 99 do 0. Gdy wszystkie znaki zostaną już zapisane, odczytuje całą zawartość localstorage i wyświetla ją w konsoli. localstorage.clear(); var chr = 100, key; while ( chr-- ) { localstorage.setitem( String.fromCharCode( chr ), CharCode: + chr ); for ( var i = 0; i < localstorage.length; ++i ) { key = localstorage.key( i ); console.log( key: %s, value: %s, key, localstorage.getitem( key ) ); 15

16 Kod ten uruchomiony pod różnymi przeglądarkami da różne wyniki, gdyż każda z przeglądarek różni się pod względem: Liczenia unikalnego hash a dla każdego z kluczy oraz obsługi kolizji Mechanizmu przechowującego dane na dysku lub w pamięci Wewnętrznego cache Żaden standard nie mówi, w jaki sposób elementy w localstorage powinny zostać posortowane, dlatego też przeglądarki nie są zunifikowane pod tym względem. Indeks elementu jest w przeglądarkach liczony zazwyczaj z nazwy klucza. Na podstawie klucza jest liczony hash, jeżeli więcej elementów posiada taki sam hash, hash przeliczony jest jeszcze raz, tym razem innym algorytmem. Cały proces jest skomplikowany i każda z przeglądarek liczy indeks w inny sposób. Zatem kolejność elementów w localstorage może dla jednego zestawu danych być identyczna w każdej z przeglądarek, dla innego zestawu jednak różnić się diametralnie. Korzystając z indeksów w localstorage musimy pamiętać, że nie mamy żadnej gwarancji, że kolejność w jakiej zapiszemy elementy będzie odpowiadała kolejności indeksów, ani że każdy klucz będzie się już zawsze znajdował pod danym indeksem. Zdarzenie storage Za każdym razem, gdy wprowadzamy zmiany w danych przetrzymywanych w Storage, występuje zdarzenie storage na globalnym obiekcie window przeglądarki. window.addeventlistener( storage, function( e ) { console.log( Storage event, e ); ); Zdarzenie storage dostarcza, między innymi takich informacji jak: Właściwość zdarzenia key newvalue oldvalue url storagearea timestamp Opis Klucz, pod którym nastąpiła zmiana. Wartość elementu o podanym kluczu. Poprzednia wartość jaką posiadał element o podanym kluczu bądź null, jeżeli dany element wcześniej nie istniał. Adres URL, do którego Storage jest przypisany i na którym wystąpiło zdarzenie. Storage, dla którego wystąpiło zdarzenie. Czas wystąpienia zdarzenia. 16

17 Istnieje jeden bardzo istotny fakt o którym należy zawsze pamiętać podczas pracy ze zdarzeniem storage, otóż nie jest ono wywoływane w oknie, w którym miało ono swoje źródło, lecz w pozostałych oknach (lub zakładkach), które współdzielą dany Storage. Oznacza to, że jeżeli mamy otwarte dwie zakładki, które posiadają tę samą lokacje i w jednej z zakładek zapiszemy dane do Storage, to zdarzenie, które nas o tym poinformuje zostanie wywołane w drugiej zakładce. W pierwszej zakładce zdarzenie to nigdy nie wystąpi. Jest to zachowanie przewidziane przez standard, natomiast przeglądarki niekoniecznie się tego zachowania trzymają. Na przykład, dla przeglądarki Internet Explorer 9 oraz 10 zdarzenie to może być równie dobrze wywołane w obu zakładkach. Należy pamiętać o tym zachowaniu, gdyż w przeciwnym razie może to doprowadzić do niepotrzebnego bólu głowy i niestabilności działania aplikacji. Inną dość dużą niekompatybilnością związaną z obsługą zdarzenia storage pomiędzy przeglądarkami jest moment wystąpienia tego zdarzenia. Większość przeglądarek wywołuje zdarzenia storage po zapisie do Storage, natomiast Internet Explorer robi to przed. Skutek tego jest taki, że jeżeli podczas wystąpienia zdarzenia storage odczytamy zawartość pola, które zostało zmodyfikowane, to w Internet Explorer pod tym polem będzie się znajdowała stara wartość tuż sprzed zapisu: window.addeventlistener( storage, function( e ) { // W IE zawartość tego pola nie będzie aktualna console.log( Value:, localstorage.getitem( e.key ) ); ); 17

18 Poniższy skrypt jest przykładem, jak mogłaby wyglądać prosta komunikacja pomiędzy oknami przeglądarki (o ile znajdują się w tej samej lokacji).!function() { var KEY = com ; function _genid( n ) { var str =, n = n 9; while ( n-- ) { str += Math.round( Math.random() * 100 ).tostring( 16 ); return str; var id = _genid(), listeners = []; function send( message ) { localstorage.setitem( KEY, JSON.stringify({ id: id, message: message, token: _genid() ) ); function addlistener( fn ) { if ( typeof fn === function ) { listeners.push( fn ); window.addeventlistener( storage, function( e ) { var value = e.newvalue; if ( value === null ) { return; var data = JSON.parse( value ); if ( data.id!== id ) { listeners.foreach(function( fn ) { fn( data.message, data ); ); ); window.tabmessenger = { id: id, send: send, addlistener: addlistener (); 18

19 Cały skrypt opiera się na bardzo prostych założeniach: Każde z okien generuje swoje unikalne id, które będzie rozsyłane wraz z treścią wiadomości do innych okien. Każde okno podczas odczytywania wiadomości porówna przesłane id ze swoim własnym id, jeżeli będą się różnić, wtedy okno przyjmie wiadomość, w przeciwnym razie wiadomość zostanie zignorowana. Jest to zabezpieczenie przed sytuacją jaka ma miejsce w przeglądarce Internet Explorer - gdy zdarzenie storage występuje też w oknie, w którym została dokonana zmiana w Storage. Ta prosta biblioteka udostępnia dwie metody, send - wysyła wiadomość do innych okien, oraz addlistener - dodaje funkcję nasłuchującą wiadomości przychodzących z innych okien. Wiadomości są zapisywane w Storage w formacie JSON. W samej wiadomości będą przesyłane: id okna, z którego wiadomość pochodzi; treść wiadomości, która ma zostać przekazana do pozostałych okien oraz unikalny token. Token jest przesyłany dlatego, by umożliwić przesyłanie wiadomości o tej samej treści kilka razy pod rząd, gdyż zdarzenie storage jest przekazywane tylko raz w przypadku próby zapisu do Storage elementu o tej samej treści. Należy jednak pamiętać, że to jest bardzo prosty skrypt i nie jest on przystosowany do ekstremalnych przypadków, np.: rozsyłania setek wiadomości jedna po drugiej z wielu okien w tym samym czasie. Generalnie należy pamiętać o tym, że HTML5 Storage nie został stworzony w celu wymiany danych pomiędzy oknami, lecz w celu przechowywania danych. Oznacza to, że możemy wymieniać dane pomiędzy oknami, lecz nie powinniśmy się spodziewać dużej wydajności i niezawodności. Istnieje jednak mechanizm, który został stworzony z myślą o komunikacji pomiędzy oknami: HTML5 Web Messaging. 19

20 Pojemność Storage Ilość znaków a zajmowana przestrzeń Ilość danych, jaką możemy zapisać do Storage, jest ściśle ustalona poprzez kodowanie znaków, jakie jest używane do przechowywania ciągów znaków. Język JavaScript używa kodowania UTF-16 do przechowywania znaków, który różni się nieznacznie od obecnie najpopularniejszego kodowania w siecii - UTF-8 [2]. Właściwości UTF-8: Wymagane jest minimalnie 8 bitów, by zakodować jeden znak. Kompatybilność z ASCII - Jeżeli dane zawierają znaki zawarte także w standardzie ASCII, to ciąg znaków UTF-8 jest w pełni kompatybilny z ASCII i może zostać odczytany przez oprogramowanie, które nie posiada wsparcia dla UTF-8. Zorientowany bajtowo, czyli jeden bajt to jeden znak. W przeciwnieństwie do UTF- 16 nie ma dwóch kolejności bajtów, lecz mimo to na początku danych nadal można spotkać bajt BOM Lepiej sobie radzi z błędami - pojedynczy bajt na każdy znak sprawia, że w przypadku znaków zgodnych z ASCII, jeżeli jeden z bajtów zostanie usunięty z wiadomości, to reszta znaków nadal będzie możliwa do odczytania (zachowa swoje znaczenie) Właściwości UTF-16: Wymagane jest minimalnie 16 bitów, by zakodować jeden znak. Niekompatybilny z ASCII - ze względu na różnice w ilości bitów, znaki z ASCII nie mogą zostać zaprezentowane poprzez UTF-16. Nie jest zorientowany bajtowo. Jeden znak wymaga pary bajtów. Co oznacza także, że w UTF-16 kolejność występowania bajtów ma znaczenie (np. 0a 01 oraz 01 0a może, ale nie musi być tym samym znakiem), dlatego rozróżniamy UTF-16LE (little endian) oraz UTF-16BE (big endian). Informacja o kolejności znaków w UTF-16 jest zazwyczaj przekazywana na początku ciągu znaków, jako pierwszy znak (BOM), lub w osobnej partii danych - meta danych. Jeżeli w wiadomości wystąpi błąd i jeden z bajtów zostanie pominięty, reszta wiadomości zmieni znaczenie, gdyż następujące bajty zmienią swoje pary. Należy zatem zadać sobie pytanie, dlaczego wszelkie dane przesyłamy zazwyczaj w UTF-8 (np. plik HTML, który wysyłamy do przeglądarki), ale już dane w pamięci (JavaScript) czy na dysku (Storage) są przechowywane w formie UTF-16. Otóż musimy wziąć pod uwagę dwa problemy: Czas przesyłu danych oraz ilość zajętej przestrzeni. UTF-8 zajmuje mniej przestrzeni, ale jest trudniejszy do zdekodowania, dlatego też o wiele bardziej nadaje się do przesyłanie danych aniżeli ich przechowania. 20

21 By zrekompensować problem potrzebnej pracy procesora, by zdekodować dane, są one dekodowane raz, ale do UTF-16, gdzie w takiej formie są przechowywane w pamięci operacyjnej (np. wszelkie ciągi znaków w JavaScript) lub na dysku (Storage np. w postaci bazy SQLite w wewnętrznym mechaniźmie przeglądarki). UTF-16 jest o wiele prostszy do zdekodowania, lecz ilość przestrzeni jaką mogą zająć dane nim zakodowane jest nieoptymalna do przesyłania przez sieć, natomiast w dobie pojemnych pamięci operacyjnych oraz dyskowych nie jest problemem przechowywanie tych danych. Tekst J A V A S C R I P T UTF-8 4A UTF A Przykład zakodowania ciągu znaków za pomocą UTF-8 oraz UTF-16 Liczenie zajętej przestrzeni W przypadku Storage możemy jedynie liczyć zajętą przestrzeń, lecz w żaden sposób przeglądarki nie dają nam możliwości pobrania informacji na temat wolnej przestrzeni. Oznacza to, że w każdej chwili podczas zapisu danych możemy natrafić na limit nałożony na objętość Storage dla danej domeny. Z chwilą przekroczenia limitu nałożonego przez przeglądarkę, zostanie rzucony błąd o tym informujący (odmienny dla każdej przeglądarki, a jakże). var n = 0, s = new Array( 1024 ).join( 1 ); localstorage.clear(); while ( 1 ) { localstorage.setitem( n, s ); n++; // Wynik > Uncaught QuotaExceededError: Failed to execute setitem on Storage : Setting the value of 5106 exceeded the quota. Powyższy przykład pochodzi z przeglądarki Google Chrome i prezentuje błąd, jaki wystąpi po przekroczeniu limitu na danym Storage. Ilość przestrzeni jaką mamy dostępną różni się dla każdej przeglądarki, obecnie (rok 2014) minimalna pojemność jaką oferuje część przeglądarek to 5 MiB. Oznacza to, że nawet jeżeli przeglądarka, na której jest uruchomiony nasz skrypt posiada większy limit, to i tak nie dowiemy się o tym, dopóki nie przekroczymy tego limitu. By poznać prawdziwą pojemność instancji Storage z jakiej korzystamy, możemy zawsze użyć argumentu siły i w pętli zapełnić całe Storage, po czym obliczyć zajętą przestrzeń, gdy wystąpi błąd związany z przekroczeniem limitu pojemności. Poniższa funkcja getstoragequotadirty prezentuje sposób, w jaki można to zrobić. 21

22 // Nasza funkcja przyjmuje dwa argumenty: // - storage - Instancja Storage, którą chcemy zbadać // - pref - prefix jakiego użyć dla kluczy // - chunksize - długość ciągu znaków jaka ma zostać // zapisana z każdym użyciem metody // setitem, aż do zapełnienia Storage. // Domyślnie 512 znaków. function getstoragequotadirty( storage, pref, chunksize ) { pref = pref ; chunksize = chunksize 512; lastchunksize = 0; var quota = 0; var keys = []; try { var n = 0, s = new Array( chunksize + 1 ).join( 1 ); while ( 1 ) {/ lastchunksize = s.length; lastchunksize += n.tostring().length; storage.setitem( pref + n, s ); keys.push( pref + n ); n++; catch (e) { var key; for ( var i = 0; i < storage.length; ++i ) { key = storage.key( i ); quota += key.length; quota += storage.getitem( key ).length; quota += lastchunksize; keys.foreach(function( key ) { storage.removeitem( key ); ); return quota; console.log( Limit wynosi około: %s MiB, getstoragequotadirty( localstorage ) / 1024 / 1024 ); Skrypt ten wypełnia całą wolną przestrzeń wygenerowanymi danymi, aż do momentu wystąpienia błędu o przekroczeniu dostępnego limitu. Następnie liczy ile zdołał zapełnić przestrzeni oraz dodaje do uzyskanej liczby długość ciągu znaków, którego nie udało się zapisać. Na koniec skrypt usuwa wszystkie elementeny z Storage, które sam dodał, natomiast nie usuwa danych, które istniały już wcześniej. By uniknąć sytuacji (a raczej zmniejszyć jej prawdopodobieństwo), w której nasz skrypt nadpisze istniejący już element w Storage, użyliśmy znaku ASCII jako prefixu. Mało prawdopodobne jest byśmy użyli tego (lub innego) znaku jako klucza do przechowywania wartościowych danych. Funkcja na koniec zwróci nam ilość znaków jaka się mieści w Storage. Jest to wartość przybliżona, gdyż podczas zapisu ostatniego ciągu znaków do Storage wystąpił błąd, więc jeżeli ciąg ten miał długość 516 znaków, to nie wiemy czy limit został przekroczony już przy pierwszym znaku, gdzieś w połowie czy na samym końcu. Jest to zatem też przyczyna dlaczego zapisujemy dane w małych częściach po 516 znaków, im mniejsza ilość znaków, którą zapisujemy do Storage na raz, tym precyzyjniejszy wynik badania pojemności Storage. Z drugiej strony, przy mniejszym ciągu znaków sam zapis do Storage potrwa w pętli o wiele dłużej, gdyż wywołań metody setitem nastąpi o wiele więcej nim wystąpi błąd z przekroczeniem limitu, co wiąże się z tym iż interfejs przeglądarki przestanie być responsywny na czas wywoływania pętli. 22

23 Więcej informacji na: it.pwn.pl Grafika 3D czasu rzeczywistego Nowoczesny OpenGL Z książki dowiesz się: jak tworzyć aplikacje korzystające z grafiki trójwymiarowej tworzonej za pomocą OpenGL, w tym z nowych wersji tej biblioteki nauczysz się programować shadery w GLSL poznasz teoretyczne podstawy rachunku macierzy niezbędne w grafice trójwymiarowej poznasz model oświetlenia Phonga i nauczysz się go implementować Powinieneś znać: podstawy programowania w C++ w tym programowania obiektowego podstawową wiedzę o programowaniu dla systemu Windows Box2D: fizyczny świat w pudełku Z książki dowiesz się: jak napisać porządną, zgodną z obecnymi standardami, grę na swój smartfona jak zaimplementować funkcjonalność podobną do zastosowanej w sztandarowych tytułach jak tworzyć własne rozwiązania z użyciem fizyki jak wzbogacić swój program o fizykę Powinieneś znać: C++ w stopniu podstawowym środowisko Microsoft Visual Studio podstawy mechaniki Newtona OpenCL Akceleracja GPU w praktyce Z książki dowiesz się: jak korzystać z technologii OpenCL jak tworzyć własne jądra obliczeniowe jak przetwarzać grafikę za pomocą wbudowanych możliwości OpenCL Powinieneś znać: wybrane pojęcia algebry liniowej, m.in. macierze, wektory podstawy języków C, C++ oraz Python środowisko IDE, np. Visual Studio Android w praktyce. Projektowanie aplikacji Z książki dowiesz się: jak utworzyć mobilną aplikację z systemem Android jak działa aplikacja na urządzeniu mobilnym (cykl życia) jak utworzyć projekt rozbudowanej aplikacji jak projektować podstawowe i rozbudowane GUI dla własnych aplikacji jak zaprojektować i zaimplementować własną relacyjną bazę danych SQLite jak pobierać i zapisywać dane do bazy danych SQLite z wykorzystaniem języka SQL jak tworzyć rozbudowaną grafikę 2D oraz elementy grafiki 3D jak skonfigurować i zastosować emulator urządzenia mobilnego AVD 23

24 Rozszerzanie Storage o nowe możliwości Własne API Jak już wcześniej zostało to opisane, nie możemy rozszerzyć bezpośrednio obiektu Storage (np. localstorage) o nowe funkcje, gdyż nowa właściwość czy metoda zostanie potraktowana jako kolejna dana do zapisu w Storage. By obejść to zachowanie, musimy najpierw opakować oryginalne API Storage w nasz obiekt z naszymi własnymi metodami i właściwościami. Po stworzeniu własnego API nie będzie możliwe zapisanie danych do Storage poprzez przypisanie właściwości do obiektu, tak jak to ma miejsce w przypadku natywnej instancji Storage. Jest to jednocześnie minus jak i plus takiego rozwiązania. Mamy, co prawda, mniejsze możliwości, ale jednak zyskujemy stabilny, z góry określony punkt dostępu i manipulacji danych. Fundamenty W pierwszej kolejności nasz cały kod umieścimy w samowywołującej się funkcji, dzięki czemu unikniemy zaśmiecenia globalnej przestrzeni. Nasza klasa będzie nosić nazwę Store, jej możliwości będą na razie niewielkie i ograniczymy się głównie do opakowania istniejącego natywnego API instancji Storage. Konstruktor naszej klasy będzie odpowiedzialny jedynie za konfigurowanie właściwości nowo utworzonego obiektu.!function() { strict ; var Store = function( options ) { options = options {; for ( var i in options ) { this[ i ] = options[ i ]; W prototypie natomiast umieścimy metody, które odwołują się do istniejących już metod dostępnych w natywnym API Storage. Dodatkowo na końcu umieścimy nową metodę each, które nie posiada swojego odpowiednika w istniejącym API. Jak łatwo się domyślić służy ona do iteracji po elementach znajdujących się w instancji Storage. Jako jedyny parametr będzie przyjmowana funkcja, które będzie wywołana na każdym z elementów z osoba. Podczas wywołania tej funkcji, jej argumentami będą takie dane jak: wartość elementów, nazwa klucza, pod którym element został zapisany oraz dodatkowo indeks elementu. 24

25 Store.prototype = { storage: window.localstorage, set: function( key, value ) { this.storage.setitem( key, value );, get: function( key ) { return this.storage.getitem( key );, remove: function( key ) { this.storage.removeitem( key );, clear: function() { this.storage.clear();, key: function( index ) { return this.storage.key( index );, each: function( fn ) { if ( typeof fn === function ) { for ( var i = 0, key; i < this.storage.length; ++i ) { key = this.storage.key( i ); fn( this.storage.getitem( key ), key, i ); Tak skonstruowaną klasę od razu wykorzystamy poprzez stworzenie dwóch jej instancji. Każda z instancji będzie odpowiadała natywnym instancją dostępnym w przeglądarce, tj.: localstorage oraz sessionstorage. Obie instancje następnie udostępnimy pod wspólnym obiektem store o zasięgu globalnym. window.store = { local: new Store({ storage: window.localstorage ), session: new Store({ storage: window.sessionstorage ) (); 25

26 Przykład użycia store.local.set( foo1, bar1 ); store.local.set( foo2, bar1 ); store.local.set( foo3, bar1 ); var msg = "Item key: %s, value: %s, index: %s ; store.local.each(function( key, value, index ) { console.log( msg, key, value, index ); ); store.local.clear(); Przestrzenie nazw Załóżmy, że w naszej aplikacji umieściliśmy kilka niezależnych skryptów, z których każdy będzie musiał w pewnym momencie wyczyścić dane zapisane w Storage. Jeśli jeden ze skryptów za pomocą metody clear() wyczyści zapisane przez siebie dane, może okazać się, że dane zapisane przez drugi skrypt także zostaną usunięte, mimo iż nie powinny, a ich brak może doprowadzić do problemów w działaniu aplikacji. Natywne API Storage nie oferuje tworzenia własnych instancji Storage ani też żadnego wbudowanego mechanizmu przestrzeni nazw. Mechanizm taki uchroniłby nas przed wcześniej opisanym przypadkiem. Musimy zatem sami zadbać o taki mechanizm, który zadbałby o to żeby tylko określony zbiór danych został wyczyszczony, a nie cała zawartość instancji Storage. Główne założenia mechanizmu: Odrębne przestrzenie, o unikalnej nazwie W obrębie pojedynczej przestrzeni elementy muszą posiadać unikatowy klucz Klucze elementów mogą jednak występować w innych przestrzeniach Zmiany w jednej przestrzeni nie wpływają na zawartość innych przestrzeni By spełnić te wymagania musimy zatem zapewnić: Możliwość tworzenia nowych instancji klasy Store Wyposażyć instancje Store w unikatowe id Id każdej instancji będzie musiało być ciągiem znaków, zawierającym znaki 0-9, a-z, A-Z oraz _. By nie kolidować z istniejącymi danymi, zapisanymi poza przestrzenią nazw oferowaną przez klasę Store, każdy z elementów zapisany w Storage z pomocą klasy Store będzie posiadał prefiksowany klucz. By zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji z istniejącymi kluczami, użyjemy jako prefiksa znaku ASCII (U+2707 TAPE DRIVE). Prefiks taki zmniejszy prawodpodobieństwo wystąpienia kolizji znacząco. Pełna nazwa klucza będzie posiadała postać prefix:idinstancji:nazwaklucza, czyli np. :myid:mykey. Taka postać klucza będzie jednak używana prytwanie w klasie Store, natomiast manipulacja danymi poprzez udostępniony interfejs nadal będzie odbywać się za pomocą prostej nazwy klucza, np. mykey. 26

27 By rozbudować naszą klasę Store o funkcjonalność przestrzeni nazw, musimy najpierw stworzyć kilka przydatnych obiektów oraz stałych. Każdą z utworzonych instancji Store, będziemy przetrzymywać w prywatnym obiekcie _instances, niedostępnym na zewnątrz. By zapewnić unikalność id każdej instancji, użyjemy prostego walidatora w postaci wyrażenia regularnego. Sprawdzi ono czy podane id posiada jedynie znaki z przedziału 0-9, a-z, A-Z oraz _.!function() { strict ; var _instances = {; var ID_VALIDATOR = /\W/gi; var PREFIX = ; var SEPARATOR = : ; var ERR_NOID = Store instance needs to have a unique id ; var ERR_TKNID = Given Store id is already taken. ; var ERR_INVID = Given id is invalid. Id should match + any alphanumeric character from the + basic Latin alphabet, including the + underscore [A-Za-z0-9_]. ; W obiekcie utlis, będziemy przetrzymywać funkcje do manipulowania postaciami kluczy: getprefix - Zwraca prefiks dla danej instancji Store. Przyjmuje jeden argument: id. addprefix - Dodaje prefiks do podanego klucza. Przyjmuje dwa argumenty: key oraz id. removeprefix - Usuwa prefiks z klucza. Przyjmuje dwa argumenty: key oraz id. iskeyprefixed - Sprawdza czy dany klucz posiada już nałożony prefiks. Przyjmuje dwa argumenty: key oraz id. var utils = { addprefix: function( key, id ) { return this.getprefix( id ) + key;, removeprefix: function( key, id ) { return key.replace( this.getprefix( id ), );, getprefix: function( id ) { return [ PREFIX, id, ].join( SEPARATOR );, iskeyprefixed: function( key, id ) { var p = this.getprefix( id ); return key.substr( 0, p.length ) === p; Do konstruktora dodajemy walidację podanego id. Walidujemy id pod względem poprawności formatu oraz jego unikalności. Gdy będziemy już pewni, że instancja posiada poprawne i unikalne id, będziemy mogli ją zapamiętać w obiekcie _instances. 27

28 var Store = function( options ) { options = options {; for ( var i in options ) { this[ i ] = options[ i ]; if ( typeof this.id === undefined this.id === null ) { throw new Error( ERR_NOID ); if ( this.id in _instances ) { throw new Error( ERR_TKNID ); if ( ID_VALIDATOR.test( this.id ) ) { throw new Error( ERR_INVID ); _instances[ this.id ] = this; Każdą z wcześniej zaimplementowanych metod musimy wzbogacić o obsługę prefiksów. Wcześniej posiadaliśmy jedynie dwie instancje Store - local oraz session, dlatego prefiksy i unikalne id nie były koniecznie, gdyż już z założenia localstorage oraz sessionstorage posiadają niezależne zestawy kluczy, tym razem jednak umożliwimy tworzenie własnych instancji. Świat poza jquery W książce przedstawiono alternatywne do jquery biblioteki skryptowe, dość powszechnie już używane w nowych projektach, których znajomość jest coraz częściej poszukiwana na rynku pracy. Z książki dowiesz się: jakie masz możliwości rozwoju, gdy czujesz, że jquery to za mało jakie biblioteki skryptowe są teraz popularne jak poprawić tworzony do tej pory kod jak tworzyć strony typu Single Page App Powinieneś znać: HTML (najlepiej HTML5) Java Script i jquery Więcej informacji na: it.pwn.pl 28

29 Store.prototype = { id: null, storage: window.localstorage, set: function( key, value ) { var pkey = utils.addprefix( key, this.id ); this.storage.setitem( pkey, value );, get: function( key ) { var pkey = utils.addprefix( key, this.id ); return this.storage.getitem( pkey );, remove: function( key ) { var pkey = utils.addprefix( key, this.id ); this.storage.removeitem( pkey );, clear: function() { var self = this; this.keys().foreach(function( key ) { self.remove( key ); );, keys: function() { var keys = []; for ( var i = 0, key; i < this.storage.length; ++i ) { key = this.storage.key( i ); if ( utils.iskeyprefixed( key, this.id ) ) { keys.push( utils.removeprefix( key, this.id ) ); return keys;, each: function( fn ) { if ( typeof fn === function ) { for ( var i = 0, key; i < this.storage.length; ++i ) { key = this.storage.key( i ); if ( utils.iskeyprefixed( key, this.id ) ) { fn( this.storage.getitem( key ), utils.removeprefix( key, this.id ), i ); Podczas zapisu i odczytu danych musimy dodać prefiks dla klucza. Natomiast jedynym miejscem, w którym usuwanie prefiksu z klucza może być do czegokolwiek przydatne, jest moment, w którym musimy zaprezentować na zewnątrz dany klucz w czystej postaci. Ma to miejsce podczas iteracji po wszystkich elementach należących do danej instancji, gdzie będziemy zwracać informacje na temat danego elementu w Storage. Mechanizm ten jest widoczny w dwóch metodach - keys - zwracającej zbiór wszystkich kluczy dostępnych w danej instancji, oraz each - metodzie iterującej po wszystkich elementach i wywołującej operacje na każdym z elementów. Obie metody udostępniają informację na temat danego elementu, w tym także nazwę klucza w czystej postaci, bez prefiksa ani id instancji. 29

30 window.store = { TYPE_LOCAL: local, TYPE_SESSION: session, local: new Store({ id: locdef, storage: window.localstorage ), session: new Store({ id: sessdef, storage: window.sessionstorage ), create: function( id, type, options ) { options = options {; options.id = id; if (!type type === store.type_local ) { options.storage = window.localstorage; else if ( type === store.type_session ) { options.storage = window.sessionstorage; (); return new Store( options ); Na zewnątrz udostępniamy także możliwość tworzenia nowych instancji Store o dwóch typach: local oraz session. Całość rozwiązania posiada dwie główne cechy: 1. Możemy manipulować niezależnymi zbiorami danych. Każdy ze zbiorów znajduje się we własnej przestrzeni. Dane ze zbioru A nie mają żadnego wpływu na dane ze zbioru B, nawet jeżeli dane w zbiorze A i B posiadają identyczne nazwy kluczy. 2. Każdy ze zbiorów może potencjalnie zająć całą wolna przestrzeń, nie pozostawiając innym zbiorom żadnego miejsca na zapis danych. To samo tyczy się także danych zapisanych bezpośrednio w Storage poza określonym zbiorem. Rozwiązaniem problemu z punktu drugiego będzie wprowadzenie ograniczeń w postaci maksymalnej pojemności danej przestrzeni. Nie będzie to jednak sposób łatwy, gdyż nie będziemy mogli pozwolić sobie na przeliczanie zajętej przestrzeni poprzez iteracje po wszystkich elementach danej przestrzeni, podczas każdej zmiany w Store. Więcej o tym zagadnieniu oraz jak sobie z nim poradzić w kolejnym podrozdziale. 30

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA I PLANOWANIE

AUTOMATYZACJA I PLANOWANIE WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ AUTOMATYZACJA I PLANOWANIE PRACY W SYSTEMIE JACEK TOPOLSKI Praca inżynierska napisana pod kierunkiem dr Marcina Zawady WROCŁAW 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Programowanie Gier Komputerowych

Programowanie Gier Komputerowych Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego Programowanie Gier Komputerowych Przemysław Szymański Październik 2010 Praca napisana pod przewodnictwem dr Piotra Fulmańskiego 1 2 Spis Treści 1.

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Semeniuk Nr albumu: 214707 Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

O autorach...9. Wprowadzenie... 11

O autorach...9. Wprowadzenie... 11 O autorach...9 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Czym jest Ajax?... 17 Narodziny Ajax... 18 Ewolucja sieci WWW... 18 JavaScript... 19 Ramki... 19 Technika ukrytej ramki... 19 Dynamiczny HTML i model DOM...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej, Wiktor Nowak Nr albumu s10018 PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju.

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju. PERL Internetowe Bazy Danych wykład 12 HISTORIA Perl (Pracitcal Extraction and Report Language) jest jednym z języków programowania. Z założenia zaprojektowany został jako uzupełnienie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE OKIENKOWE już interfejs graficzny Graficzny interfejs użytkownika interaktywnej grafiki reakcji

APLIKACJE OKIENKOWE już interfejs graficzny Graficzny interfejs użytkownika interaktywnej grafiki reakcji 1 APLIKACJE OKIENKOWE Wyobraź sobie, że gdy w każdy czwartek zwyczajnie zawiązujesz sobie buty, one eksplodują. Coś takiego cały czas dzieje się z komputerami i jakoś nikt na to nie narzeka. Jeff Raskin,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Ajax. Zaawansowane programowanie

Ajax. Zaawansowane programowanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Podatnoś ci aplikacji deśktopowych

Podatnoś ci aplikacji deśktopowych Podatnoś ci aplikacji deśktopowych Przegląd podatności oraz stosowanych zabezpieczeń w aplikacjach desktopowych, zarówno klienckich jak i serwerowych, działających jako typowe pliki wykonywalne. Autor:

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Component Object Model laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Component Object Model laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Component Model laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp COM jest standardem tworzenia komponentów w systemie Windows. Standard ten jest binarny dotyczy skompilowanego kodu (a nie języka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu

Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu Barbara Reimschűssel-Wąs Softbank S.A. e mail: b.was@softbank.pl Streszczenie Sesja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Technologie bazowe i internetowe do obsługi handlu w Internecie (MYSQL i PHP)

Technologie bazowe i internetowe do obsługi handlu w Internecie (MYSQL i PHP) Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Krzysztof Maliszewski nr albumu: 210590 Praca magisterska na kierunku fizyka techniczna Technologie bazowe i internetowe

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT!

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT! REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo