Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji KATEDRA INFORMATYKI PRACA MAGISTERSKA SZYMON KIEBZAK PRZECHOWYWANIE DANYCH PO STRONIE KLIENTA. DOSTEPNOŚĆ DANYCH W TRYBIE OFFLINE. PROMOTOR: dr inż. Arkadiusz Janik Kraków 2013

2 OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY OŚWIADCZAM, ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY, ŻE NINIEJSZA PRACE DYPLOMOWA WYKONAŁEM OSOBIŚCIE I SAMODZIELNIE, I NIE KORZYSTAŁEM ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYMIENIONE W PRACY PODPIS

3 AGH University of Science and Technology in Krakow Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunication DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE MASTER OF SCIENCE THESIS SZYMON KIEBZAK CLIENT-SIDE STORAGE. OFFLINE AVAILABILITY OF DATA. SUPERVISOR: Arkadiusz Janik Ph.D Krakow 2013

4 Serdecznie dziękuję Panu dr inż. Arkadiuszowi Janikowi - za inspirację tematem, cierpliwość i cenne uwagi.

5 Spis treści 1. Wstęp Sposoby przechowywania danych po stronie klienta w architekturze klient - serwer Cel, historia, ewolucja Przegląd istniejących technologii HTTP Cookie Alternatywy dla cookie WebSQL Database Nowe propozycje i specyfikacje W3C Plik manifestu HTML WebStorage Indexed Database File API File API - Filesystems File API - FileWriter Asynchroniczne i synchroniczne API Wsparcie przeglądarek i implementacje Specyfikacja a bezpieczeństwo Wydajność Aplikacje klient-serwer a urzadzenia mobilne Specyfika urządzeń mobilnych Dostęp do sieci Architektury aplikacji na urządzenia mobilne Próby odejścia od architektury z grubym klientem RWD - Responsive Web Design PhoneGap Przechowywanie danych z wykorzystaniem elementów HTML

6 SPIS TREŚCI 6 4. Wykorzystanie nowych sposobów ze specyfikacji HTML Możliwe zastosowania Powstanie idei stworzenia frameworka Powiązane prace Opis zaprojektowanego frameworka Cel Projekt Cache owanie żądań HTTP Cache owanie formularzy HTML Przechowywanie danych przy nawigacji między stronami Dostęp do przestrzeni z danymi w przeglądarce Wsparcie przeglądarek Użyte technologie Wykorzystanie stworzonego frameworka Jak korzystać z frameworka Klasy obiektów przeznaczonych do przechowywania Korzystnie z tagów JSP Klasy pomocnicze Przykład 1: Offline owy edytor grafiki Przykład 2: Klient poczty Podsumowanie Plany rozwoju frameworka A. Elementy frameworka A.1. Adnotacje Java A.2. Tagi JSP... 70

7 Spis rysunków 5.1 Schemat budowy frameworka Cache owanie żądań HTTP Cache owanie formularzy HTML Przechowywanie danych przy nawigacji między stronami Dostęp do przestrzeni z danymi w przeglądarce

8 1. Wstęp Aplikacje działające w architekturze klient - serwer stanowią ogromną część przemysłu informatycznego. Dostarczają one usługi i produkty skierowane często do użytkownika końcowego, którym jest potencjalnie każdy człowiek. Dzięki rosnącej (i już ogromnej) dostępności sieci Internet, standaryzacji protokołów komunikacji i środowisk uruchamiania, dostarczanie usług drogą elektroniczną stało sie istotnym składnikiem działalności przedsiębiorstw czy instytucji. Od momentu pojawienia się możliwości wymiany informacji pomiędzy dwiema fizycznie różnymi maszynami za pośrednictwem protokołów komunikacyjnych, aplikacje w architekturze klient - serwer ulegały ewolucji i ciągłym poprawom. Terminale zastąpili grubi klienci; tych natomiast, po pojawieniu się pierwszych przeglądarek, zastąpili ciency klienci. Często, wraz z rozwojem produktów i rosnącej liczby użytkowników, dotychczas proste, statyczne strony webowe zmieniały się w typowe aplikacje klient - serwer. Wiele przedsiębiorstw świadczy swoje usługi tylko i wyłącznie za pomocą aplikacji webowych. Niekiedy to właśnie od usług elektronicznych zaczęły swoje istnienie lub jest to dominująca bądź niezwykle ważna gałąź ich działalności. Do poważnych produktów udostępnianych na szeroką skalę dzięki sieci Internet za pomocą aplikacji webowych należy zaliczyć sklepy internetowe, bankowość elektroniczną, portale informacyjne, społecznościowe, chmury obliczeniowe, klientów poczty , udostępnianie przestrzeni dyskowej i wiele innych, z których na co dzień korzysta każdy z nas. Od kilku lat można zaobserwować rosnąca popularność urządzeń mobilnych. Urządzenia te najczęściej pozbawione są nie tylko przewodowego, wiarygodnego dostępu do sieci LAN, ale też nie zawsze mogą korzystać z sieci Internet poprzez Wi-Fi, wykorzystując do tego technologie takie jak GPRS, EDGE czy HSDPA. Standardy te mają jednak swoje ograniczenia związane z przepustowością łącza (w porównaniu do sieci LAN i WLAN) oraz zasięgiem, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę mobilność urządzeń, które z nich korzystają. W takich okolicznościach aplikacje webowe na urządzenia mobilne tworzone najczęściej są jako natywne aplikacje, czyli typowi grubi klienci. Aktualnie dostępne na rynku urządzenia mobilne wyposażone są w różne systemy operacyjne (Android, ios, BlackBerry OS, Windows Mobile/Phone i inne), co powoduje, że pojedynczy produkt, aby trafił do wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych, musi zostać zaimplementowany na kilka platform, co pociąga za sobą oczywiste dodatkowe nakłady w porównaniu do aplikacji webowych opartych na dokumentach HTML. 8

9 9 Coraz więcej użytkowników sieci Internet przekłada się na wykorzystanie zasobów serwerów HTTP. Jednocześnie przeciętny komputer zwykłego użytkownika posiada dużą ilość zasobów obliczeniowych i pamięciowych, które nie są wykorzystywane w aplikacjach webowych w architekturze z cienkim klientem z prostej przyczyny - brak technologii, które by to umożliwiały. W urządzeniach mobilnych ze względu na specyfikę ich użytkowania lepiej sprawdzają się aplikacje webowe z grubym klientem, co jednak ma swoje wady. Organizacja W3C wprowadziła nową specyfikację - język HTML5. Wraz z nim pojawiły sie specyfikacje nowych technologii, które maja umożliwić przechowywanie danych po stronie klienta - w przeglądarce internetowej, do których dostęp programista miałby przy użyciu języka JavaScript. Można przypuszczać, ze dzięki zastosowaniu nowych elementów specyfikacji HTML5, dotychczasowi ciency klienci mogliby stać sie grubszymi klientami bez opuszczania okna przeglądarki. Jeżeli to zostałoby osiągnięte, równie dobrze możnaby zamiast pisania kilku natywnych aplikacji tego samego produktu na różne platformy mobilne zaprojektować i zaimplementować jedną aplikację webową opartą o specyfikację HTML5 (choć trzeba też pamiętać o tym, że mobilne aplikacje natywne mogą korzystać z takich usług udostępnianych przez system jak geolokalizacja, detekcja typu połączenia czy dostęp do aparatu). Jednak jak wiadomo, część serwerowa aplikacji webowych może być tworzone w różnych językach programowania, jak również z wykorzystaniem różnych frameworków w obrębie języka. Jednym z popularniejszych języków dla aplikacji webowych jest Java, a wśród frameworków uruchamianych w JVM - te oparte o technologię Java Server Pages. Integracja tych frameworków z nowymi elementami specyfikacji HTML5 nie jest już taka oczywista i jest bardzo rzadko poruszana w obecnej literaturze. Elementy umożliwiające przechowywanie danych po stronie klienta ze specyfikacji HTML5 nie są jeszcze ostatecznymi rekomendacjami organizacji W3C, dlatego jednym z celów pracy będzie gruntowne zbadanie możliwości tych technologii, traktowania ich przez przeglądarki, bezpieczeństwo korzystania z nich i ich wydajność. Chciałbym tez pokazać praktyczne możliwości zastosowań tych technologii na różnych przykładach. Wreszcie, jako główny cel pracy - zaprojektować oraz zaimplementować bibliotekę - framework wspomagający programistę w korzystaniu z tych technologii podczas tworzenia aplikacji webowych opartych o strony JSP. Oczywiste jest, ze tworzenie aplikacji webowej, w której elementy przechowywania danych i obliczeń dokonywać się będą nie tylko po stronie serwera, ale tez po stronie klienta, wymaga większego wysiłku ze strony projektanta oraz programistów, jednak korzyści mogą być o wiele większe niż dodatkowe nakłady. Te korzyści to zmniejszenie zużycia zasobów serwerów HTTP i zajętości łącza. Jeżeli zaś chodzi o urządzenia mobilne, to korzyścią będzie tworzenie aplikacji raz, a nie na kilka platform. Ze strony użytkownika aplikacji webowej korzyścią będzie szybsze działanie, ponieważ część akcji aplikacja będzie mogła wykonać bez konieczności wysyłania zadania do serwera. Innymi słowy, odpowiednio zaprojektowana i zaimplementowana

10 10 aplikacja webowa będzie mogła działać całkowicie w trybie offline. Stworzenie frameworka powinno zachęcić projektantów i programistów aplikacji do skorzystania dobrodziejstw nowych elementów specyfikacji HTML5.

11 2. Sposoby przechowywania danych po stronie klienta w architekturze klient - serwer W niniejszej pracy zajmuję się problemem tworzenia oprogramowania w architekturze klient-serwer. W niniejszym rozdziale zostanie krótko przedstawiona ewolucja zmian zachodząca w systemach o takiej architekturze. Z tego typu aplikacjami wiąże się bezpośrednio problem zachowania stanu aplikacji klienta, czyli możliwości przechowywania danych oraz operacji na nich zarówno po stronie serwera, jak i po stronie klienta. Tematem pracy jest przechowywanie danych po stronie klienta, dlatego poniżej zostanie przedstawiony cel tego przechowywania oraz istniejące sposoby, a także nowe specyfikacje i propozycje specyfikacji technologii umożliwiających przechowywanie danych po stronie klienta zaproponowane przez organizację W3C. WorldWideWeb Consortium to organizacja stworzona przez twórcę pierwszej przeglądarki internetowej, Tima Berners-Lee, która zajmuje się ustalaniem standardów pisania i przesyłania stron w usłudze WWW Cel, historia, ewolucja Mainframe i terminale Architektura klient-serwer wprowadza dekompozycję zadań elementów systemu. Serwer jest jednostką świadczącą usługi klientowi lub klientom, którzy zgłaszają serwerowi swoje żądania. Początki systemów w tej architekturze sięgają na długo przed erą nie tylko Internetu, ale również komputerów osobistych. W czasach, gdy komputery były bardzo kosztowne, jedna firma lub instytucja posiadała jeden komputer np. klasy mainframe, który był przeznaczony do obsługi wielu użytkowników, ponieważ był przystosowany do wydajnych operacji wejścia - wyjścia. Do tego komputera podłączonych było jeden lub więcej terminali. Każdy z nich składał się z urządzenia wejścia (klawiatury) oraz wyjścia (monitor), które służyły użytkownikowi systemu do komunikowania się z komputerem. Komunikacja ta w tamtych czasach odbywała się najczęściej jeszcze za pomocą interfejsu szeregowego RS-232. Całość obliczeń, przetwarzania i składowania danych oraz wykonywania operacji, które użytkownik poprzez terminal zlecił komputerowi, wykonywała się na centralnym komputerze. 11

12 2.1. Cel, historia, ewolucja 12 Klient gruby Tzw. rewolucja krzemowa doprowadziła do spadku cen sprzętu, powstania i pojawienia się na rynku komputerów osobistych. Spowodowało to, iż firmy i instytucje mogły zastąpić terminale komputerami PC, a przeciętnego człowieka stać było na kupno komputera do domu. Był to początek ery jedna maszyna - jeden człowiek. Komputery osobiste posiadały system, który umożliwiał instalowanie i uruchamianie oprogramowania, a ponadto posiadały określoną moc obliczeniową i przestrzeń pamięciową. Twórcy oprogramowania, chcąc wykorzystać te możliwości, zaczęli tworzyć aplikacje w architekturze klient-serwerem z grubym klientem. Część obliczeń oraz przechowanie danych mogło zostać przeniesione na stronę klienta, co było oczywistą zaletą, gdyż do części funkcji aplikacji nie było potrzeby łączenia się z serwerem. Miało to też pozytywny wpływ na obciążenie serwera - mniej żądań od klientów w postaci zapytań o zasoby, jak również mniej wykonywanych obliczeń czysto biznesowych. Aplikacje mogły działać przez większość czasu offline, łącząc się z siecią tylko w razie konieczności (np. synchronizacji z serwerem). Niestety, podejście to posiadało również wady - aktualizacja aplikacji wiązała się z instalacją aktualizacji bądź nowej wersji programu na komputerze klienta, a w przypadku zmian w części serwerowej - niekiedy koniecznością utrzymywania kliku wersji systemu. Pierwsza przegladarka i klient cienki W 1990 powstała pierwsza przeglądarka internetowa, napisana przez sir Timothy Berners- Lee, a rok później przedstawił on pierwszą publicznie dostępną specyfikację języka HTML. Zaczęło powstawać coraz więcej stron internetowych, które można uznać za aplikacje o architekturze klient-serwer z cienkim klientem. Aplikacje w tej architekturze posiadają wady, których nie mają klienci grubi : aplikacje te, uruchamiane w przeglądarkach internetowych, muszą być dostosowane do ograniczeń wynikających z protokołów i standardów, ponadto mają sens tylko podczas ciągłego dostępu do sieci Internet. Co za tym idzie, większość operacji wiąże się z wysłaniem żądania do serwera HTTP, a więc dochodzi tutaj opóźnienie w wykonaniu operacji związane z właściwościami sieci. Mimo wszystko, dzięki przewadze zalet nad niedogodnościami, aplikacje z cienkim klientem zdobyły wielką popularność. Aplikacje użytkowe skierowane do każdego użytkownika sieci Internet najczęściej zbudowane są w architekturze klient - serwer. Właściwościami tego rodzaju programów, które zdecydowały o tym trendzie jest przede wszystkim brak konieczności instalacji oprogramowania, a następnie brak konieczności modyfikacji po stronie klienta w przypadku aktualizacji aplikacji na serwerze. Mamy tutaj do czynienia więc z centralnym zarządzeniem oprogramowaniem, co ułatwia kontrolę nad aplikacją. Ponadto, aby korzystać z aplikacji tego typu, wystarczy, że użytkownik posiada na swoim urządzeniu przeglądarkę internetową i dostęp do Internetu. Co więcej, ma gwarancję, że na każdym innym urządzeniu, z którego będzie korzystał, aby uzyskać dostęp do aplikacji, będzie korzystał z tej samej wersji aplikacji, o ile w międzyczasie nie dokonano aktualizacji jej

13 2.2. Przegląd istniejących technologii 13 na serwerze. Ewolucja i nierozwiazane problemy W 1995 roku powstał język JavaScript - dzisiaj jedyny wspierany przez W3C skryptowy język, którego potrafią interpretować przeglądarki internetowe. Oprócz możliwości tworzenia stron bardziej dynamicznych, pozwolił on na to, aby część obliczeń (np. wstępna walidacja danych wprowadzanych przez użytkownika do formularza HTML) wykonywała się w przeglądarce internetowej klienta. Klient cienki stał się tym samym trochę grubszy, a serwery mogły odnotować zmniejszenie obciążenia swoich procesorów. Niektóre typy aplikacji dalej musiały być wytwarzane w architekturze grubego klienta. Były to np. aplikacje, które potrzebowały dostępu do obsługi systemu plików w systemie użytkownika (np. zapis dokumentów/obrazów w edytorze tekstu/grafiki) lub też zwyczajnie potrzebowały przestrzeni, w której mogłyby składować dane aplikacji. Dla przykładu - wiele osób, które posiadają konta usługi , korzystają z tej usługi za pomocą programów pocztowych - grubych klientów poczty . Dzięki temu, bez konieczności łączenia się z siecią mają nieograniczony dostęp do już raz pobranych wiadomości czy załączników. Problem przechowywania danych po stronie klienta był poważny i zaczęto pracę nad tym, aby jednak w jakiś sposób móc utrzymywać pewien stan aplikacji po stronie klienta. W następnych sekcjach tego rozdziału zostaną opisane sposoby, jakie zostały wprowadzone do choć częściowego rozwiązania problemu oraz nowe, wprowadzane, będące (w momencie pisania tej pracy) w stanie dopracowywania specyfikacji w ramach organizacji W3C Przeglad istniejacych technologii HTTP Cookie Historia Był czerwiec roku 1994, kiedy ówczesny pracownik Netscape Communications, Lou Montulli wpadł na pomysł mechanizmu HTTP cookie. Jego pracodawca w tym czasie tworzył projekt dla firmy MCI, która zleciła stworzenie sklepu internetowego (a trzeba wiedzieć, że w tych czasach aplikacje e-commerce dopiero raczkowały). MCI nie chciała na swoich serwerach przechowywać częściowego stanu transakcji wykonywanej przez klienta - czyli utrzymywać u siebie popularnego dziś koszyka użytkownika, dlatego zleciła wykonawcy wymyślenie sposobu na przechowywanie stanu transakcji w komputerze klienta. Montulli wraz ze współpracownikami napisał specyfikację HTTP Cookie, a w październiku tego samego roku, wersja beta przeglądarki Mosaic Netscape miała zaimplementowaną obsługę mechanizmu ciasteczek. Niedługo potem ich wsparcie zostało wprowadzone w Internet Explorer w wersji 2, po czym wywołały

14 2.2. Przegląd istniejących technologii 14 spore kontrowersje w związku z kwestiami prywatności i bezpieczeństwa tego mechanizmu, które trwają do dziś, a owocem tego jest ostatnie prawo telekomunikacyjne wprowadzone przez władze Unii Europejskiej nakazujące twórcom stron informowanie użytkownika o fakcie korzystania przez stronę z mechanizmu HTTP cookie. Działanie Mechanizm ciasteczek HTTP to małe porcje danych, składające się przede wszystkim z obowiązkowej pary - nazwa ciasteczka, wartość ciasteczka. Prócz tego mogą zawierać dodatkowe informacje, jak np. czas wygaśnięcia ciasteczka (czyli kiedy powinno byś usunięte), zakres widoczności ciasteczka (określone przez domenę oraz ścieżkę względną) oraz opcjonalne atrybuty secure oraz httponly. Przy każdym żądaniu HTTP do danej domeny, wszystkie ciasteczka tej domeny wysyłane są wraz z tym żądaniem do serwera HTTP obsługującego to żądanie, dlatego istnieje sztywne ograniczenie na ilość miejsca zajmowane przez wszystkie ciasteczka dla konkretnej domeny - 4kB (przy czym pojedyncze ciasteczko zawiera maksymalnie 255 znaków). Proces tworzenia ciasteczek polega na wysłaniu przez serwer pakietu odpowiedzi HTTP (na żądanie HTTP), w którego nagłówku zawarte jest polecenie Set-Cookie. Aby dodać nowe ciasteczko podaje się jego nazwę i wartość, ewentualnie opcjonalne parametry. Jeżeli ciasteczko już istniało, zostaje nadpisane. Aby usunąć ciasteczko, wysyła się ciasteczko o takiej samej nazwie, ale z minioną datą. Polecenie Set-Cookie może pojawić się więcej niż raz w nagłówku HTTP, aby przesłać więcej ciasteczek. Rodzaje ciasteczek Istnieje kilka rodzajów ciasteczek. Ciasteczka sesyjne zostają usunięte z komputera użytkownika w momencie wyłączania przeglądarki. Ciasteczka trwałe wykraczają poza sesje i przechowywane są w komputerze użytkownika przez czas podany w atrybucie ciasteczka Max- Age. Istnieją również bezpieczne ciasteczka - mają ustawiony atrybut secure i oznacza to, że używane są tylko podczas transmisji HTTPS, a więc dane takiego ciasteczka będą zaszyfrowane. Ciasteczka mogą mieć ustawiony atrybut HTTPOnly. Takie ciasteczko zostanie przesłane na serwer tylko i wyłącznie podczas wysyłania żądania HTTP/HTTPS, zabroniony zostanie dostęp do nich z innych źródeł, np. skryptów w przeglądarce. Ciasteczka możemy również podzielić na first-party oraz third-party. Jeżeli użytkownik odwiedza stronę na jakiejś domenie (nazwijmy ją domena A), to może otrzymać od serwera ciasteczka właśnie dla tej domeny i są to ciasteczka first-party. Jeżeli zaś, przykładowo, na stronie istnieje reklama uruchamiana z innej domeny (domena B), to może dojść do sytuacji, w której użytkownik odwiedzając domenę A, będzie na swoim komputerze posiadał ciasteczka nie tylko z domeny A, ale też z domeny B. Te drugie ciasteczka nazwiemy ciasteczka third-party.

15 2.2. Przegląd istniejących technologii 15 Zachowanie przegladarek Specyfikacja RFC 2109 narzuca na przeglądarki następujące limity: utrzymywanie co najmniej 300 ciasteczek (a co najmniej 20 na hosta), każde może mieć co najmniej 4kB danych. Ze względów bezpieczeństwa, nowoczesne przeglądarki dają użytkownikom możliwość zmiany ustawień plików cookies. Użytkownicy mogą włączyć lub kompletnie wyłączyć obsługę plików cookies przez przeglądarki - polecenia Set-Cookie w nagłówku pakietu HTTP z serwera zostaną zignorowane przez przeglądarkę i żadne ciasteczka nie zostaną przesłane z powrotem do serwera w żądaniu HTTP. Przy włączone obsłudze ciasteczek przeglądarki udostępniają narzędzia do manipulowania plikami cookies - użytkownicy mogą usuwać wybrane przez siebie ciasteczka. Wykorzystanie Jednym z przykładów wykorzystania ciasteczek jest zarządzanie sesją. Po wejściu na stronę, bądź zalogowaniu użytkownika, serwer może wysłać ciasteczko z unikalnym identyfikatorem sesji. Przy każdym żądaniu HTTP identyfikator ten zostanie przesłany na serwer i serwer będzie mógł zidentyfikować sesję użytkownika. Ciasteczka używane są też do śledzenia aktywności użytkowników. Jeżeli użytkownik chce wejść na jakąś stronę internetową, przeglądarka wysyła żądanie HTTP do odpowiedniego serwera. Serwer, na podstawie ustawionych ciasteczek dla tej witryny może stwierdzić, czy użytkownik już wcześniej odwiedzał tę stronę. Odpowiednio skonstruowane cookie może też zawierać informację, ile razy użytkownik odwiedzał daną stronę. Nie tylko zalogowani użytkownicy mogą korzystać z możliwości ciasteczek. Strony internetowe często odczytują informacje z ciasteczek, aby spersonalizować swoje działanie. Polega to na zapamiętywaniu w ciasteczku poprzednich zachowań użytkownika. Np. wyszukiwarka Google, kiedy korzysta z niej niezalogowany użytkownik, zapamięta niektóre ustawienia, np. w jakim języku ma uruchomić wyszukiwanie albo ilość wyników na stronę. Przy następnym wyszukiwaniu, serwer odczyta zawartość plików cookie i wyszukiwarka domyślnie użyje tych ustawień. Wady Jest kilka cech ciasteczek, które mogą zostać odebrane w niektórych przypadkach jako wady. Po pierwsze, ilość informacji, które można przechowywać - dla jednej domeny jest to 4kB informacji. Poza tym, jedynym formatem ciasteczek jest tekst. Co więcej, podczas każdego żądania HTTP do serwera, do pakietu dołączona zostaje cała zawartość pliku cookie danej domeny, nie tylko wtedy, gdy jest to potrzebne - generuje to większą ilość danych przesyłanych przez sieć. Jednak najwięcej kontrowersji wynika z kwestii bezpieczeństwa.

16 2.2. Przegląd istniejących technologii 16 Po pierwsze, ciasteczka dołączane do żądania HTTP, mogą poddać się atakowi typu manin-the-middle, a więc mogą zostać podsłuchane wraz z całym ruchem sieciowym (oczywiście, to podsłuchanie treści grozi nie tylko ciasteczkom, ale całemu pakietowi). Chcąc zapobiec możliwości podsłuchania szczególnie wrażliwych danych, serwer może oznaczyć ciasteczko atrybutem secure, co oznacza, że ciasteczko będzie przesyłane na serwer tylko w przypadku korzystania z protokołu HTTPS. Kolejnym sposobem ataku jest zatruwanie DNS. Załóżmy, że do serwera DNS trafi fałszywy wpis kojarzący jakiś adres IP z domeną atakujący.strona.pl. Użytkownik nawet nie musi chcieć wchodzić na taki adres. Wystarczy, że coś spowoduje komunikacje po protokole HTTP, np. umieszczenie znacznika <img> w dokumencie HTML, ze źródłem obrazka, umieszczonego w adresie za domeną atakujacy.strona.pl. W takim wypadku, w żądaniu HTTP umieszczone zostaną nie tylko ciasteczka ustawione dla domeny atakujacy.strona.pl. Mechanizm ciasteczek oparty o oficjalną specyfikację wyśle na serwer również ciasteczka dla domeny strona.pl, a więc atakujący ma możliwość zdobycia poufnych informacji użytkowników korzystających z interesującej go domeny. Ciasteczka są również podatne na ataki typu cross-site scripting i cross-site request forgery. Np. do zawartości pliku cookie domeny aktualnie otwartej w przeglądarce strony można uzyskać z atrybutu cookie javascriptowej zmiennej document (document.cookie). Można temu zapobiec, jeśli serwer ustawiając dane ciasteczko użyje dodatkowo wspominanego wcześniej atrybutu HttpOnly (atrybut ten pojawił się w specyfikacji HTTP Cookie poźniej, dlatego jest w pełni wspierany w przeglądarkach: Internet Explorer od wersji 7, Mozilla Firefox od wersji 3, Opera od wersji 11, Safari od wersji 5, Safari iphone od wersji ios4 oraz Google Chrome od wersji 12). Innym przykładem ataku może być sytuacja taka, iż w przeglądarce użytkownika mogą być zapisane cookie, które utrzymują informacje autentykacyjne użytkownika w danym serwisie internetowym. W takim przypadku, odpowiedni skrypt lub kod HTML może spowodować wysłania do serwera serwisu odpowiednio spreparowanego żądania HTTP. Jest to bardzo popularny atak, lecz często, nawet szanujące się strony internetowe nie bronią się przed tego typu atakami. Np. popularny serwis goldenline.pl - jeżeli w przeglądarce użytkownika pozostało ciasteczko z danymi autentykacyjnymi, to tym atakiem można edytować profil (dane) użytkownika. Jest to typowy przykład ataku typu cross-site request forgery. Wymienione wady prowadzą pośrednio do jeszcze jednej - obawa użytkowników przed używaniem plików cookies. Efektem jest wyłączanie obsługi ciasteczek w przeglądarkach. Niestety, wiele stron do działania wymaga włączanej obsługi tego mechanizmu - bez niej np. może nie być możliwości zalogowania się do serwisu. Mimo swoich wad, pliki cookie wciąż są chętnie używane przez programistów i twórców stron internetowych - czasami bezpośrednio, a czasami w związku z używaniem frameworków webowych. Przez cały ten czas podejmowano próby zastąpienia ciasteczek innymi technologiami lub stosowania rozwiązań mających na celu

17 2.2. Przegląd istniejących technologii 17 uzyskanie podobnego działania, jak w przypadku plików cookie, co zostało opisane w kolejnych sekcjach Alternatywy dla cookie Dane w URL W żądaniu HTTP podaje się URL zasobu znajdującego się na serwerze. Dodatkowo, do URL można dołączyć parametry, które mogą zostać odczytane na serwerze (np. przez skrypt PHP bądź w serwlecie Javy). Parametru URL mogą posłużyć zamiast ciasteczek np. w trzymaniu informacji związanych z sesją użytkownika (nie wykroczą one poza obręb sesji - parametry tracimy m.in. podczas wyłączenia okienka przeglądarki). Np. mechanizmy sesji w PHP czy technologii Java Servlet używają parametrów URL do przechowywania informacji o sesji, jeżeli w przeglądarce wyłączona jest obsługa plików cookies. Adres IP Mechanizm cookies jest wykorzystywany np. do budowania statystyk odwiedzin stron. M. in. ustalana jest liczba odwiedzin unikalnych użytkowników, co jest łatwe do osiągnięcia korzystając z ciasteczek. Teoretycznie, to samo można by osiągnąć korzystając z identyfikacji adresu IP komputera wysyłającego żądanie HTTP. Jednak w dzisiejszych czasach na przeszkodzie stoją takie mechanizmy jak DHCP czy fakt, że większość komputerów umieszczona jest za NATem WebSQL Database Specyfikacja WebSQL Database to SQL-owa baza danych, działająca po stronie klienta - wbudowana w przeglądarki internetowe. Zaletą takiej organizacji danych w przeglądarce jest fakt, że twórcy aplikacji webowych są zazwyczaj zaznajomieni z językiem SQL, ponieważ bardzo często bazy danych po stronie serwerowej są również bazami SQL. Prace nad WebSQL rozpoczęły się całkiem niedawno, a proces tworzenia specyfikacji, jak zazwyczaj przy okazji technologii związanych z przeglądarkami internetowymi prowadziła Web Applications Working Group wydzielona w organizacji W3C. Technologia ta nie doczekała się oficjalnej specyfikacji, gdyż 18 listopada 2010 roku grupa ta zawiesiła pracę nad WebSQL Database. Oficjalnym powodem było to, że wszystkie przeglądarki, które zaangażowane były w implementację u siebie tej technologii używały SQLite, a W3C potrzebowało wielu niezależnych implementacji, aby rozpocząć proces standaryzacji. W związku z tym, przeglądarki, jakie wspierają dalej tę bazę to Google Chrome od wersji 4, Safari od wersji 3.1, Opera od wersji 10.5, ios Safari od wersji 3.2, Android Browser od wersji 2.1, BlackBerry Browser od wersji 7.0, Opera Mobile od wersji 11.0 oraz Chrome for Android od wersji Internet Explorer

18 2.3. Nowe propozycje i specyfikacje W3C 18 oraz Mozilla Firefox nie wspierają tej technologii, choć akurat na Firefoxa powstał plug-in, który umożliwiał korzystanie z niej. W związku z brakiem wsparcia od W3C, niewykluczone, że przeglądarki będą wycofywać w nowszych wersjach wsparcie dla WebSQL Database. WebSQL bez wątpienia było bardzo ciekawą technologią, z ogromnymi możliwościami i robiące duży krok naprzód w stosunku do istniejących sposobów przechowywania danych po stronie klienta. Specyfikacja definiowała dwa sposoby operacji na bazie - asynchroniczny i synchroniczny. Dostęp do API odbywał się oczywiście za pośrednictwem skryptów JavaScript. Tworząc bazę danych należało podać jej nazwę, wersję, opis oraz maksymalny rozmiar. Jeżeli deklarowany rozmiar był duży, przeglądarki miały prawo wejść w interakcję z użytkownikiem, czy zgadza się na stworzenie bazy o takim rozmiarze. WebSQL dawał możliwość korzystania z transakcji. Istniały dwa rodzaje transakcji - odczyt/zapis oraz tylko do odczytu. Wykonywanie poleceń SQL odbywało się przez wywołanie metody executesql, która mogła zwracać SQLResultSet, jeżeli była to komenda SELECT. Mimo sporych możliwości, technologię WebSQL Database można uznać za przeszłość. Na szczęście organizacja W3C jest w trakcie prowadzenia procesu specyfikacji innych technologii, które posiadają jeszcze większe możliwości - opisane zostaną w kolejnej sekcji Nowe propozycje i specyfikacje W3C Plik manifestu HTML Pierwszym nowym elementem specyfikacji HTML5 wspomagającym tworzenie aplikacji webowych, które częściowo mogłyby działać w trybie bez połączenia z siecią jest Cache Manifest. Jak wiemy, aplikacja webowa od strony klienta wygląda jak zbiór zasobów, które muszą zostać pobrane z serwera danej aplikacji - mogą być to pliki HTML, CSS, skrypty, obrazki etc. Aby pobrać te dane, potrzebne jest aktywne połączenie z serwerem. Dzięki plikowi manifestu, twórca strony może podać w nim ścieżki zasobów, które mają być pobrane i zachowane w przeglądarce. Dzięki temu, użytkownik będzie mógł korzystać z tych zasobów również w trybie offline. Składnia Stworzenie pliku manifestu jest bardzo proste. W pierwszej niepustej i niezakomentowanej linii musi pojawić się napis CACHE MANIFEST. Puste linie są ignorowane, a komentarze umieszcza się za znakiem #. W następnych liniach podaje się ścieżki do zasobów, które mają trafić do cache przeglądarki (ścieżki mogą być zarówno względne, jak i bezwzględne). Plik manifestu może też posiadać 3 sekcje : CACHE, NETWORK i FALLBACK. Zasoby podane w następnych liniach po linii z ciągiem znaków CACHE: są zasobami, które trafią do cache przeglądarki i będą dostępne offline (jest to domyślny tryb: jeżeli nie podamy nazwy sekcji,

19 2.3. Nowe propozycje i specyfikacje W3C 19 zasoby właśnie tak zostaną zinterpretowane). Zasoby podane w sekcji NETWORK: to zasoby, które nigdy nie będą cache owane w przeglądarce - próba załadowania tych zasobów w trybie offline zakończy się błędem. Po sekcji FALLBACK możemy podać zasób, który zostanie zapisany w przeglądarce i użyty podczas pracy w trybie offline w przypadku próby załadowania zasobu, który podany został w sekcji NETWORK (zasoby dostępne tylko w trybie online) lub w przypadku próby załadowania zasobu, który nie został wcześniej pomyślnie zapisany w cache przeglądarki. Przykładowo, poprawny plik cache manifestu może wyglądać w następujący sposób: CACHE MANIFEST NETWORK: /tylko_online.html CACHE: /index.html /styles.css /script.js /logo.png FALLBACK: /offline.html Plik tylko\_online.html będzie dostępny tylko podczas połączenia z siecią. Pliki index.html, styles.css, script.js, logo.png będą dostępne również w trybie offline. Plikoffline.html zostanie załadowany do okna przeglądarki, jeżeli użytkownik będzie chciał załadować plik tylko\_online.html lub plik z sekcji CACHE, który w jakiś sposób nie został pomyślnie zapisany do cache przeglądarki. Twórca strony musi jeszcze wskazać położenie pliku cache manifestu w dokumencie html. Odbywa się to poprzez umieszczenie adresu w atrybucie manifest znacznika <html>. Na przykład: <html manifest="cache.manifest"> WebStorage Specyfikacja Web Storage wprowadza dwa powiązane ze sobą mechanizmy. Ich funkcjonalność można porównać do HTTP cookies. Istnieją dwa obiekty - sessionstorage oraz localstorage. Pierwszy zachowuje się podobnie do session cookie - cykl życia ogranicza się do jednej sesji, jednak w odróżnieniu od mechanizmu ciasteczek sessionstorage mamy osobny dla każdego okna danej domeny ( per window per domain ). Drugi mechanizm podobny jest w

20 2.3. Nowe propozycje i specyfikacje W3C 20 działaniu do persistent cookie - dostęp do niego mamy dla danej domeny, ale zachowywany jest on na wszystkie okna aplikacji i wykracza poza zakres sesji. Najistotniejszą kwestią różniącą Web Storage od HTTP Cookie jest to, że ciasteczka wysyłane są w każdym HTTP Request. W związku z tym, generują one większy ruch sieciowy. Dostęp do Web Storage jest możliwy tylko i wyłącznie z poziomu skryptów uruchamianych w przeglądarce klienta, żadne dane z Web Storage nie są przesyłane w HTTP Request (chyba, że explicite przesłany przy pomocy metod POST, GET). Również dzięki temu wielkość Web Storage w zależności od przeglądarki sięga MB, co jest bardzo istotne w tworzeniu aplikacji webowych w dzisiejszych czasach. Specyfikacja Specyfikacja nie narzuca aplikacjom klienckim HTTP sposobu przechowywania danych. Dokument Web Storage - W3C Candidate Recommendation 08 December 2011 definiuje jedynie: interfejs Storage, który implementować mają obydwa obiekty sessionstorage i localstorage, w jakim kontekscie mamy dostęp do konkretnego obiektu typu Storage - procedura przyznawania skryptowi dostępu do takiego obiektu (uzyskiwanie dostępu do istniejącego- /tworzenie nowego), postępowanie z danymi, które mogą być przedawnione. Jeżeli chodzi o przestrzeń dyskową, na której zapisywane są dane z obiektów typu Storage, to specyfikacja mówi o tym, że przeglądarka powinna nakładać limit na rozmiar zajmowany przez takie obiekty, zabraniając przy tym obejścia tych limitów przez skrypty pochodzące z afiliowanych domen, np. używanie przestrzeni dla domen a1.example.com, a2.example.com itd. w przypadku skończenia się przestrzeni dyskowej dla domeny example.com. Przeglądarki powinny również umożliwić użytkownikowi sprawdzenie, ile miejsca na dysku zajmowane jest przez każdą domenę oraz, w przypadku skończenia miejsca dla danej domeny, użytkownik może być poproszony o zezwolenie danej domenie na uzyskanie dodatkowego miejsca. W3C rekomenduje arbitralny limit 5MB na domenę, jednak pozostawia tę kwestię do dyskusji, czekając na sugestie od twórców przeglądarek w przyszłości. W popularnych przeglądarkach na urządzenia PC oraz system Android użytkownik może zazwyczaj ustawić wielkość przestrzeni dyskowej przeznaczoną na zapisywania danych przez jedną domenę, wyczyścić takie dane, a w niektórych aplikacjach również można podejrzeć, ile zajmują dane od konkretnej domeny i usuwać je dla konkretnej domeny. Można również włączyć bądź wyłączyć localstorage i sessionstorage. Przeglądarki często używają terminów pamięć podręczna dla sessionstorage oraz pamięć lokalna - przechowywanie lokalne w localstorage.

21 2.3. Nowe propozycje i specyfikacje W3C 21 Przeznaczenie Co możemy przechowywać w Web Storage? Web Storage służy, tak jak HTTP cookie, do przechowywania par danych klucz-wartość. Specyfikacja mówi, że wartością może być dowolny obiekt, jednak w praktyce wartością musi być string (takie implementacje są we wspierających przeglądarkach), przy próbie umieszczenia danych innych typów, obiekty zostaną skonwertowane do stringa (należy sobie zdawać sprawę też z tego, że takie konwersje kosztują). Żeby zachować dwustronną konwersję string-to-object i object-to-string, tzn. żeby móc pracować na obiekcie po wyciągnięciu go z WebStorage można zastosować JSONową konwersję obiektu do stringa (JSON.stringify() oraz JSON.parse()). Dzięki zastosowaniu Data URI scheme, w Web Storage możliwe jest również przechowywanie znakowej reprezentacji danych binarnych (np. obrazów lub plików PDF). Użycie Web Storage nie jest transakcyjne. Web Storage posiada proste API, wygodniejsze w użyciu niż ciasteczka, dlatego warto stosować go dla danych zamiast cookies, gdy nie potrzebujemy przesyłać ich z powrotem na serwer. Aby sprawdzić, czy przeglądarka wspiera WebStorage, należy sprawdzić, czy zdefiniowany jest w przeglądarce interfejs Storage: if(typeof (Storage)!== undefined ) { // przeglądarka wspiera WebStorage } else { // przeglądarka nie wspiera WebStorage } Jeżeli przeglądarka wspiera WebStorage, z poziomu skryptów JavaScript będziemy mieć dostęp do dwóch obiektów - localstorage oraz sessionstorage. Pomimo wspomnianych wcześniej róźnic w działaniu, korzystanie z tych dwóch obiektów jest analogiczne. Jeżeli do localstorage zechce dodać parę ( key, value ), możemy to zrobić w następujące sposoby: localstorage.key = value ; // lub localstorage[ key ] = value ; // lub localstorage.setitem( key, value ); Pobranie wartości o danym kluczu odbywa się w podobny sposób:

22 2.3. Nowe propozycje i specyfikacje W3C 22 var value; value = localstorage.key; // lub value = localstorage[ key ]; // lub value = localstorage.setitem( key ); Usunąć element możemy wywołując: localstorage.removeitem( key ); Możemy poznać nazwę klucza o konkretnym indeksie: // nazwa klucza o indeksie 10 w localstorage var key = localstorage.key(10); Dodatkowo, nożemy sprawdzić ilość elementów przy pomocy atrybutu length lub też wyczyścić cały Storage: var l = localstorage.length; localstorage.clear(); WebStorage posiada synchroniczne API. O konsekwencjach stosowania asynchronicznych i synchronicznych API w kontekście nowych elementów specyfikacji HTML5 więcej można przeczytać w tym rozdziale w sekcji Asynchroniczne i synchroniczne API Indexed Database Przez pewien czas technologią, która miała się lepiej sprawdzić do przechowywania większych ilości danych niż HTTP cookie czy Web Storage była WebSQL Database. Funkcjonalnie była to typowa SQL-owa baza danych. Bazy SQL-owe, oprócz swoich wielkich możliwości, posiadają swoje wady, nie inaczej było z WebSQL Database. IndexedDB jest czymś pośrednim między Web Storage a WebSQL Database. W zasadzie powstał na podstawie doświadczeń z tymi dwiema technologiami - chciano wyeliminować ich słabości. Specyfikacja Specyfikacja nie narzuca aplikacjom klienckim sposobu przechowywania tych danych. Definiuje jedynie, jakie interfejsy oraz typy słownikowe mają być obsługiwane przez przeglądarkę. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, twórcom przeglądarek proponuje się kilka rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych w niepowołane ręce.

23 2.3. Nowe propozycje i specyfikacje W3C 23 Przeznaczenie Każda domena może posiadać w przeglądarce zbiór baz danych (baza identyfikowana unikalną nazwą, każda baza posiada też numer wersji), a każda baza danych posiadać może kilka magazynów (ang. store) danych (magazyn identyfikowany unikalną nazwą w danej bazie). Baza w danym momencie istnieje tylko w jednej wersji w przeglądarce - nie ma możliwości przechowywania w przeglądarce wielu wersji bazy o tej samej nazwie. W magazynie możemy przechowywać pary klucz:wartość - w przeciwieństwie do WebStorage, wartością może być obiekt JavaScript. Każdy obiekt, który potrafi serializować structured clone algorithm ze specyfikacji HTML5, a więc może być to wartość prymitywna, obiekt javascript, obiekt typu Array, Boolean, Number, String, Date, RegExp, File, Blob, FileList, ImageData - jest to całe spektrum obiektów, w tym również takie, z którymi nie poradziłaby sobie serializacja JSONowa. Dane mogą być indeksowane, dzięki czemu uzyskujemy lepszą wydajność podczas przeszukiwania. Indeks jest powiązany z konkretnym magazynem danych. Można stworzyć indeks na jednym z atrybutów obiektu. Poza tym, w porównaniu do WebStorage, dzięki asynchronicznemu API również zwiększamy wydajność (na rzecz trochę bardziej skomplikowanego kodowania). Co ważne, Indexed DB jest bazą transakcyjną. Użycie Przeglądarki udostępniają uchwyt do IndexedDB pod różnymi nazwami, dlatego pobranie tego uchwytu oraz sprawdzenie, czy obiekt bazy istnieje powinien wyglądać w następujący sposób: window.indexeddb = window.indexeddb window.mozindexeddb window.web if(window.indexeddb) { // indexeddb istnieje w przeglądarce } else { // przeglądarka nie wspierda IndexedDB } Mając uchwyt w przeglądarce taki uchwyt, możemy stworzyć wersję bazę (przykładowo, tworzymy bazę o nazwie "mojabaza"i wersji 1: var dbrequest = window.indexeddb.open( mojabaza, 1); Magazyny danych możemy definiować w momencie tworzenia nowej bazy bądź zmieniania (na wyższy) istniejącej już wersji. Polega to na zdefiniowaniu zachowania w funkcji callback

24 2.3. Nowe propozycje i specyfikacje W3C 24 dla zdarzenia onupgradeneeded. Poniżej dodawana jest taka obsługa, aby stworzyła magazyn dla obiektów o nazwie mojmagazyn, jeżeli jeszcze nie istnieje. request.onupgradeneeded = function(e) { var db = e.target.result; if (db.objectstorenames.contains( mojmagazyn )) { db.deleteobjectstore(storename); } var store = db.createobjectstore( mojmagazyn, { keypath : "id", autoincrement : true }); var nameindex = store.createindex("by_name", "name"); } W tym przypadku, magazyn mojmagazyn będzie przechowywał obiekty JavaScript, a każdy obiekt będzie unikalnie identyfikowany (keypath) przez atrybut id. Dodatkowo stworzony został indeks o nazwie by_name, który będzie powodował, że przeszukiwanie magazynu po atrybucie name obiektu będzie szybsze. Działa to na takiej zasadzie, że tworząc indeks, tworzy się osobna struktura, która łączy w pary wartości atrybutu używanego jako key- Path z wartościami atrybutu używanego w indeksie. Dzięki temu, korzystając z wartości indeksu można szybko poznać keypath obiektu, a wyciąganie z magazynu obiektów po keypath już jest bardzo szybkie. Dodatkowo indeks można oznaczyć flagą unique, co spowoduje, że magazyn będzie pilnował, aby nie dodany został więcej niż jeden obiekt o takim samym atrybucie dla danego indeksu. Co do samego keypath, to w tym przypadku wskazaliśmy, aby używany był generator kluczy (flaga autoincrement ustawiona na true). Można z tego zrezygnować, i samemu, programowo ustawiać wartość klucza id. Stworzona została więc baza z jednym magazynem danych z indeksem. Uchwyt do gotowej bazy należy pobrać w obsłudze zdarzenia onsuccess, aby być pewnym, że baza gotowa jest do dalszych operacji: request.onsuccess = function(e) { db = e.target.result; }; Do wcześniej zdeklarowanej, globalnej zmiennej db przypisaliśmy stworzoną bazę. Możemy teraz dodawać, usuwać i przeszukiwać obiekty w magazynach bazy. Czynności te wykonywać należy w transakcji. Pomijając transakcje typu versionchange, w której następuje

25 2.3. Nowe propozycje i specyfikacje W3C 25 otwarcie bazy lub zmiana jej wersji i którą programista nie może manipulować, dostępne są dwa typy transakcji - readonly oraz readwrite. Dzięki temu, w jednym czasie może być otwartych kilka transakcji typu readonly, ale tylko jedna transakcja typu readwrite. Umieszczanie danych w magazynie jest operacją typu write, dlatego wykonywana jest ona w transkacji typu readwrite. Otwierając transakcje, podajemy, które magazyny mają zostać objęte transakcją oraz typ transakcji: var tx = db.transaction( mojmagazyn, readwrite ); var request = store.put({name: "mojanazwa"}); Usuwać elementy możemy podając wartość keypath obiektu do usunięcia: var tx = db.transaction( mojmagazyn, readwrite ); var request = store.delete(1); Tak samo możemy pobrać element z magazynu podając wartość keypath: var tx = db.transaction( mojmagazyn, readonly ); var request = store.get(1); Nie zawsze jednak znamy wartości kluczy elementów, które chcemy pobrać bądź usunąć. Wtedy przydaje się kursor. Za pomocą kursora możemy otrzymać coś w rodzaju iteratora po obiektach. Odpowiednio stworzony kursor może zawęzić wyniki wyszukiwania, a następnie, iterując po kursorze, możemy dokonać interesujących nas operacji File API Specyfikacja File API posiada obiekty i ich metody pozwalające na wczytywanie i pracę na plikach użytkownika jeszcze w wątku przeglądarki internetowej, bez wysyłania go na stronę serwerową. Podstawowe 4 obiekty tego API to: FileList - reprezentuje listę plików (np. wybranych przez użytkownika przez html-owego <input type="file"> Blob - reprezentuje plik binarny, File - dziedziczy z Blob, posiada dodatkowe atrybuty: nazwa oraz data ostatniej modyfikacji, FileReader - posiada metody służące do czytania obiektów typu Blob/File.

26 2.3. Nowe propozycje i specyfikacje W3C 26 Przeznaczenie Dzięki temu API można dokonać wstępnej obróbki plików przed przesłaniem do strony serwerowej, używając przy tym mocy obliczeniowej klienta, a oszczedzając serwer. Treść plików nie musi być też przecież przesyłana do serwera HTTP, tylko być zachowana w IndexedDB - już widać, że wspomaga to znacząco możliwości nowoczesnych Rich Internet Applications, jak również tworzenie aplikacji ukierunkowanych na działanie w trybie offline. Korzystając z HTML-owego <input type="file"> możemy uzyskać uchwyt do jednego lub więcej plików (atrybut multiple). Jest to po prostu lista obiektów typu File (a ten dziedziczy z Blob). W takim obiekcie mamy dostęp do jego nazwy, typu, rozmiaru oraz daty ostatniej modyfikacji. Jeżeli chcemy poznać zawartość pliku, korzystamy z obiektu klasy File- Reader. Plik możemy wczytać na 4 sposoby: FileReader.readAsBinaryString(Blob) - otrzymamy plik w postaci binarnego stringu, FileReader.readAsText(Blob, encoding) - otrzymamy plik w postaci tekstowego stringu, domyślnie z kodowaniem UTF-8. FileReader.readAsArrayBuffer(Blob) - otrzymamy plik w postaci obiektu ArrayBuffer. FileReader.readAsDataUrl(Blob) - otrzymamy plik zakodowany w postaci data URL (jako string). Taki string możemy przechowywać i w obiektach ze specyfikacji WebStorage (sessionstorage i localstorage), pamiętając oczywiście o tym, że obiekty te mają dość mocno ograniczoną pojemność, jak i w IndexedDB. Mając plik w postaci takiego stringu, możemy go np. wyświetlić na stronie (obrazki), jeżeli przeglądarka obsługuje format PDF, to możemy wyświetlić taki plik. Każdy inny plik może zostać użyty w znaczniku <a>, aby użytkownik mógł pobrać go sobie na dysk. Użycie Sprawdzenie, czy przeglądarka wspiera wszystkie elementy File API, może przebiegać w następujący sposób: if (window.file && window.filereader && window.filelist && window.blob) { // przeglądarka wspiera File API } else { // przeglądarka nie wspiera File API }

27 2.3. Nowe propozycje i specyfikacje W3C File API - Filesystems Jeżeli nie wystarczają nam możliwości Indexed Database, możemy się posłużyć File- System API (jak było wcześniej wspominane, niestety do tej pory jedyną przeglądarką wspierającą to rozwiązanie jest Google Chrome). Służy ono do przechowywania dużych danych binarnych. Niestety, nie ma sposobu na prosty i wygodny dostęp do takich plików, gdy przeglądarka zapisze je na dysk, przez inne aplikacje. W File-System API polityka dostępu do filesystemu odbywa się na takiej samej zasadzie jak w innych opisywanych client-side storage ach z HTML5 - a więc dostęp jest ograniczony do konkretnej domeny. Specyfikacja Specyfikacja ta definiuje wirtualne systemy plików w przeglądarkach (sandboxed filesystems). Z poziomu skryptu możemy tworzyć takie filesystemy, tworzyć w nich katalogi, pliki, przechodzić po nim, usuwać, odczytywać zawartość. Specyfikacja podaje dwa typy filesystemów - tymczasowy oraz persystentny. Uzyskanie przestrzeni tymczasowej przez aplikację może być łatwiejsze - bez wyrażania zgody użytkownika na przyznanie przestrzeni, za to przeglądarka może usuwać takie dane, np. gdy będzie brakować jej pamięci lub po zakończeniu sesji. Przeglądarka może pytać użytkownika na zezwolenie na przydzielenie aplikacji webowej przestrzeni persystentnej i wtedy usuwanie tych danych nie może się również odbywać bez woli użytkownika. Jedyną przeglądarką wspierającą w tym momencie File-System API jest Google Chrome, która pyta użytkownika, gdy strona webowa chce skorzystać z przestrzeni persystentnej. Wielkość takiej przestrzeni może być relatywnie bardzo duża i definiuje się ją w kodzie skryptu. Np. dla aplikacji webowych firmy Google, do których przeglądarka Google Chrome automatycznie przyznaje przestrzeń dyskową naszych komputerów, przestrzeń (i tymczasowa, i persystentna) na składowanie plików w lokalnym, wirtualnym systemie plików wynosi np. 12GB. Warto wiedzieć, że takie systemy plików nie są transakcyjne. Użycie Aby sprawdzić wsparcie przeglądarki dla FileAPI - Filesystems, można dokonać tego w następujący sposób: window.requestfilesystem = window.requestfilesystem window.webkitrequestfilesystem; if(window.requestfilesystem) { // przeglądarka wspiera FileAPI - Filesystems } else { // przeglądarka nie wspiera FileAPI - Filesystems

28 2.3. Nowe propozycje i specyfikacje W3C 28 } Jeżeli przeglądarka to wspiera, możemy stworzyć filesystem dla swojej domeny. Istnieją dwa tryby systemu plików - tymczasowy i persystentny. Główna różnica polega na tym, że w przypadku braku miejsca, przeglądarka zarządza systemami plików stworzonych w trybie tymczasowym i może usuwać pliki, aby uzyskać miejsce, bez powiadamiania o tym użytkownika. Za to tworzenie takiego systemu plików nie wymaga zgody użytkownika, zaś tworząc pesystentny system plików, przeglądarki pytają się użytkownika, czy wyraża na to zgodę. Ważne, żeby wiedzieć, że tymczasowy system plików nie oznacza to, że zostaje usunięty wraz z zamknięciem okna przeglądarki. Mając dostęp do wirtualnego filesystemu, może tworzyć, modyfikować, usuwać, zmieniać nazwę i przemieszczać pliki, jak również organizować pliki w drzewie katalogów File API - FileWriter Wydzielona część specyfikacji File API, wprowadza interfejsy BlobBuilder (do tworzenia obiektów typu Blob - już nie jest rekomendowana, gdyż Bloba można stworzyć równie dobrze przy pomocy konstruktora), FileSaver oraz dziedziczący po nim FileWriter oraz jego synchroniczny odpowiednik, FileWriterSync. Po uzyskaniu FileWritera, możemy zapisać do wirtualnego filesystemu zawartość pliku, którego mamy w postaci Blob/File. Oznacza to, że możemy łatwo zapisywać przy pomocy FileWritera pliki utworzone bezpośrednio w kodzie skryptu, bądź też pobrane ze zdalnego serwera lub wybrane przez użytkownika Asynchroniczne i synchroniczne API Z powyższych technologii ze specyfikacji HTML5 jedynie WebStorage udostępnia tylko synchroniczne API. W pozostałych przypadkach specyfikacja definiuje zarówno asynchroniczne, jak i synchroniczne API. W związku z naturą uruchamiania skryptów JavaScript w przeglądarce, zaleca się stosowanie asynchronicznego API. Co więcej, wiele przeglądarek wspiera jak na razie tylko asynchroniczne metody, pracując dopiero nad synchronicznymi metodami. Pisanie kodu, używając synchronicznego API jest łatwiejsze, bardziej intuicyjne i lepiej oddaje intencje autora kodu. Kod jest bardziej przejrzysty i łatwiej go utrzymać. Niestety, zatrzymanie wywoływania kodu skryptu w przeglądarce może zatrzymać pracę przeglądarki. Zawieszony zostaje wtedy proces aplikacji. Np. przeglądarki Firefox czy Safari działają w ten sposób, że okna przeglądarki wraz ze wszystkimi zakładami działają w jednym procesie - wtedy wstrzymana jest praca całej przeglądarki, nie tylko karta ze stroną z zatrzymanym skryptem. Przeglądarka Google Chrome zaś działa w taki sposób, że każda karta w oknie jest osobnym procesem - wtedy wstrzymane jest ładowanie strony w tej konkretnej karcie. Dlatego Inde-

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Semeniuk Nr albumu: 214707 Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne 1 z 44 2014-01-03 13:29 SK Moduł 12 From Studia Informatyczne W tym rozdziale zostaną omówione i przedstawione podstawowe usługi sieciowe, z którymi większość użytkowników ma styczność na codzień. Część

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Technologie bazowe i internetowe do obsługi handlu w Internecie (MYSQL i PHP)

Technologie bazowe i internetowe do obsługi handlu w Internecie (MYSQL i PHP) Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Krzysztof Maliszewski nr albumu: 210590 Praca magisterska na kierunku fizyka techniczna Technologie bazowe i internetowe

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Kreator Stron Mobilnych

Kreator Stron Mobilnych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Czerwiak Nr albumu 7881 Kreator Stron Mobilnych Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Implementacja serwera DNS w języku O Caml

Implementacja serwera DNS w języku O Caml Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Piotr Kotarbiński i Grzegorz Nowakowski Nr albumu: 181154 i 181093 Implementacja serwera DNS w języku O Caml Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych Piotr Kopciał Tworzenie serwisów internetowych Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Mateusz Kleinert Szymon

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Paweł Brzeziński Kamil Czyżnielewski

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Grzegorz Krzymiński Metoda budowania interfejsu graficznego do prezentowania zawartości bazy danych udostępnianej na WWW w oparciu o wzorce występujące powszechnie w

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 1.1. Uwagi wstępne... 9 1.2. Czym są: Internet i World Wide Web?... 9 1.3. Historia Internetu... 10 1.4. Stan obecny i prognozy na przyszłość...

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI PRACA MAGISTERSKA SEBASTIAN PISARSKI TWORZENIE STRUKTURALNYCH

Bardziej szczegółowo

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INTERNETOWYCH APLIKACJI BAZODANOWYCH PHP/MySQL - ZAGROŻENIA. Przemek Sobstel http://sobstel.org

BEZPIECZEŃSTWO INTERNETOWYCH APLIKACJI BAZODANOWYCH PHP/MySQL - ZAGROŻENIA. Przemek Sobstel http://sobstel.org BEZPIECZEŃSTWO INTERNETOWYCH APLIKACJI BAZODANOWYCH PHP/MySQL - ZAGROŻENIA Przemek Sobstel http://sobstel.org 2006 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI......2 WSTĘP......4 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

System do uzgadniania terminów spotkań

System do uzgadniania terminów spotkań Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Wrzeszcz Nr albumu: 209308 System do uzgadniania terminów spotkań Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA I PLANOWANIE

AUTOMATYZACJA I PLANOWANIE WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ AUTOMATYZACJA I PLANOWANIE PRACY W SYSTEMIE JACEK TOPOLSKI Praca inżynierska napisana pod kierunkiem dr Marcina Zawady WROCŁAW 2012 Spis

Bardziej szczegółowo