MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY"

Transkrypt

1 MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY A.S. for the period from 1 to 30 June 2012 / za okres od 1 do 30 czerwca 2012 r. Prague, Friday 13 July 2012 / Praga, Piatek 13 lipiec 2012 r.

2 1. Information on the occurrence of trends and events in the market environment of the Issuer, which in the Issuer s opinion may have important consequences in the future for the financial condition and results of the issuer. In June Photon Energy Group was focusing its efforts on two major areas: a) connecting the Biella project in Italy before the deadline of 30 June 2012 in order to secure a higher FiT; and; b) the completion of the Group restructuring process. In summary, the most important events in June include: 1. The year-to-date outperformance of the proprietary power plants exceeded 24%, on average; 2. Securing the grid connection for a 1 MW photovoltaic project in Italy 3. Transfer of assets to Photon Energy Investments SK N.V. 4. Sale of operating companies to Photon Energy Investments SK N.V. Ad 1. The proprietary portfolio of Photon Energy Group continued to generate a solid 24% outperformance against the aggregate year-todate generation forecast. Monthly data were in line with expectations, exceeding the aggregated forecast by ca. 4%. The Specific Performance Ratio for June reached 134 kwh/kwp versus 144 kwh / kwp a year ago. Ad 2. On 29 June 2012, Photon Energy N.V., the controlling shareholder of the Issuer, informed that the photovoltaic power plant in Biella, province Verrone, with a total installed capacity of KWp, had been connected to the grid. The project secured a revenue stream of EUR /MWh consisting of a feed-in-tariff of EUR /MWh, the asbestos rooftop premium of EUR 50.00/MWh and a projected price for the electricity fed into the grid of EUR 76.20/MWh. The generation volume of the Biella power plant is projected to reach approximately 1.1 GWh annually. After the successful connection of the Biella power plant the proprietary portfolio of Photon Energy N.V. increased to 28 MWp (pro-rata Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych. Najważniejsze działania, na których koncentrowała się Grupa Photon Energy w czerwcu br. obejmują: a) podłączenie do sieci projektu Biella we Włoszech przed terminem 30 czerwca 2012 r. celem zabezpieczenia wyższych taryf gwarantowanych oraz; b) zakończenie procesu przekształcenia Grupy. Podsumowując, najważniejsze wydarzenia w czerwcu, to: 1. Wyniki produkcyjne portfela elektrowni własnych, średnio o 24% powyżej prognoz od początku roku; 2. Podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, we Włoszech; 3. Transfer aktywów do spółki Photon Energy Investments SK N.V. 4. Sprzedaż spółek operacyjnych do Photon Energy Investments SK N.V. Ad 1. Wyniki produkcyjne portfela elektrowni własnych Grupy Photon Energy przekroczyły skumulowane prognozy od początku roku, o średnio 24%. Dane za czerwiec nieznacznie przekroczyły prognozy (+4%). Wskaźnik efektywności produkcyjnej SPR wyniósł w czerwcu 134 kwh/kwp, w porównaniu do 144 kwp/kwh rok wcześniej. Ad 2. Dnia 29 czerwca, Photon Energy N.V., akcjonariusz kontrolujący Spółkę, poinformował o podłączeniu do sieci elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Biella, prowincja Verrone, o całkowitej mocy produkcyjnej kwp. Projekt ma zagwarantowany strumień przychodów w wysokości EUR /MWp, na który składa się taryfa gwarantowana FiT w wysokości EUR /MWh, premia za usnięcie azbestu z dachu w wysokości EUR 50/MWh oraz cena sprzedaży energii oddawanej do sieci w wysokości EUR / MWh. Oczekiwane moce produkcyjne elektrowni Biella wynoszą około 1.1 GWh energii elektrycznej rocznie. W rezultacie, po podłączeniu projektu Biella Page 2 of 8

3 MWp). Ad 3. On 19 June 2012 Photon Energy a.s. signed the following agreements related to the restructuring of the Group: - Photon Energy a.s. contributed subordinated loans against project companies into the equity of Photon Energy Investments CZ N.V., in the total amount of CZK million; - Photon Energy a.s. sold 46,000 shares of Photon Energy Investments CZ, 100% of its registered capital, to Photon Energy Investments SK N.V., which is fully owned by Photon Energy N.V., the controlling shareholder of Photon Energy a.s., for a total consideration of CZK million; the valuation of the company was determined by an external expert in compliance with Section 196a (3) of the Commercial Code. Ad 4. On 29 June 2012 Photon Energy a.s. concluded the sale agreements for the following equity ownership stakes to Photon Energy Investment SK N.V., a fully-owned subsidiary of Photon Energy N.V., the controlling shareholder of the Issuer: shares with a nominal value of AUD 1 each, representing a 100% equity stake in Photon Energy Australia Pty. LTD.; % ownership in Photon Management s.r.l. with a registered capital of EUR 20,000; % ownership in Photon Management Deutschland GmbH with a registered capital of EUR 25,000; % ownership in Photon Energy Deutschland GmbH with a registered capital of EUR 100,000; % ownership in Photon Engineering Deutschland GmbH with a registered capital of EUR 100,000; % ownership in Photon Corporate Services s.r.o. with a registered capital of CZK 200,000; % ownership in Photon Management s.r.o. with a registered capital of EUR 200,000; % ownership in Photon Management Slovensko s.r.o. with a registered capital of EUR 5,000. The valuation of the above companies was determined by an external expert in compliance with Section 196a (3) of the Commercial Code. portfel elektrowni własnych Photon Energy N.V. wzrósł do 28 MWp (pro-rata 26 MWp). Ad 3. Dnia 19 czerwca 2012 r. Photon Energy a.s. podpisał następujące umowy związane z przekształceniem Grupy: - Photon Energy a.s. wniósł pożyczki podporządkowane udzielone spółkom projektowym do kapitałów własnych Photon Energy Investments CZ N.V., o całkowitej wartości CZK mln; - Photon Energy a.s. sprzedał 46,000 akcji wyemitowanych przez Photon Energy Investments CZ, stanowiących łącznie 100% zarejestrowanego kapitału, spółce Photon Energy Investments SK N.V., która należy w 100% do Photon Energy N.V., akcjonariusza kontrolującego Emitenta, za całkowitą kwotę CZK million; wycena spółki została sporządzona przez zewnętrznego eksperta zgodnie z artykułem 196a (3) kodeksu handlowego. Ad 4. Dnia 29 czerwca 2012 r. Photon Energy a.s. podpisał z Photon Energy Investment SK N.V., spółką w 100% zależną od Photon Energy N.V., następujace umowy sprzedaży akcji/udziałów: udziałów wyemitowanych przez Photon Energy Australia Pty. LTD, o wartości nominalnej AUD 1 każdy; % udziałów w spółce Photon Management s.r.l., o kapitale podstawowym w wysokości EUR 20,000; % udziałów w spółce Photon Management Deutschland GmbH, o kapitale podstawowym w wysokości EUR 25,000; % udziałów w spółce Photon Energy Deutschland GmbH o kapitale podstawowym w wysokości EUR 100,000; % udziałów w spółce Photon Engineering Deutschland GmbH o kapitale podstawowym w wysokości EUR 100,000; % udziałów w spółce Photon Corporate Services s.r.o. o kapitale podstawowym w wysokości CZK 200,000; % udziałów w spółce Photon Management s.r.o. o kapitale podstawowym w wysokości EUR 200,000; % udziałów w spółce Photon Management Page 3 of 8

4 With this step the Company concluded the restructuring process. Proprietary PV plants The below table includes power plants owned directly or indirectly by Photon Energy N.V. Slovensko s.r.o. o kapitale podstawowym w wysokości EUR 5,000; Wycena w/w spółek została sporządzona przez zewnętrznego eksperta zgodnie z artykułem 196a (3) kodeksu handlowego. Tym samym Spółka zamknęła process przekształcenia Grupy. Portfel elektrowni własnych W tabeli poniżej przedstawione zostały elektrownie, które należą bezpośrednio lub pośrednio do Photon Energy N.V. Table 1. Production results in June 2012 / Wyniki produkcyjne w czerwcu 2012 r. Project name / Nazwa projektu Cap. / Moc Coun./ Kraj Prod. Jun / Prod. Czer Proj. Jun / Proj. Czer Perf. / Wykon. YTD Prod. / YTD Prod. YTD Proj. / YTD Proj. Perf. / Wykon. Unit / Jednostka kwp - (kwh) (kwh) % (kwh) (kwh) % Komorovice CZ ,1% ,4% Zvíkov I CZ ,4% ,0% Dolní Dvořiště CZ ,9% ,2% Svatoslav CZ ,8% ,1% Slavkov CZ ,5% ,2% Mostkovice SPV CZ ,5% ,4% Mostkovice SPV CZ ,9% ,2% Zdice I CZ ,4% ,8% Zdice II CZ ,4% ,3% Radvanice CZ ,2% ,8% Břeclav rooftop 137 CZ ,6% ,3% Total Czech PP ,5% ,6% Babiná II 999 SK ,1% ,0% Babina III 999 SK ,6% ,2% Prša I. 999 SK ,9% ,3% Blatna 700 SK ,5% ,0% Mokra Luka SK ,8% ,4% Mokra Luka SK ,9% ,9% Jovice SK ,1% ,5% Jovice SK ,8% ,5% Brestovec 850 SK ,1% ,0% Polianka 999 SK ,7% ,5% Myjava 999 SK ,5% ,6% Total Slovak PP ,3% ,1% Verderio 261 IT ,6% ,1% Total Italian PP ,6% ,1% Page 4 of 8

5 Kindergarden 25 GE ,3% ,5% Total German PP ,3% ,5% Total ,1% ,2% Chart 1. Generation results versus forecast between January 2011 and June 2012 / Wyniki produkcyjne a prognozy od stycznia 2011 r. do czerwca 2012 r. Chart 2. Generation results and capacity growth between Jan 2011-June2012 / Wyniki produkcyjne i zainstalowane moce od stycznia 2011 r. do czerwca 2012 r. Chart 3. The Specific Performance Ratio / Wskaźnik wydajności produkcyjnej SPR The Specific Performance Ratio (SPR) is a measure of efficiency which shows the amount of kwh generated per 1 kwp of installed Wskaźnik wydajności produkcyjnej elektrowni własnych (z ang. Specific Performance Ratio (SPR pokazuje ilość kwh wyprodukowanych na Page 5 of 8

6 capacity and enables the simple comparison of year-on-year results and seasonal fluctuations during the year. The average outperformance of all power plants of Photon Energy N.V. in June reached 4%. All power plants in the Czech Republic exceeded their respective monthly forecasts by 9%, on average. The Slovak power plants and Italian Verderio power plant performed in line with expectations while the German power plant underperformed by 23 %. The Specific Performance Ratio reached 134 kwh/kwp in June compared to 144 kwh/kwp a year ago. The year-to-date outperformance of Photon Energy s portfolio decreased from 31% in May to 24% in June. 2. Summary of all information published by the issuer under the current report for the period covered by the report. In the period covered by this report, the following current reports were published: No. 26/2012 published on 14 June 2012: Monthly report for May 2012 No. 27/2012 published on 14 June 2012: Periodic report for the period from 1 January until 31 December 2011 No. 28/2012 published on 21 June 2012: Transfer of assets from Photon Energy a.s. to Photon Energy N.V. No. 29/2012 published on 30 June 2012: Securing a grid connection for 1 MW photovoltaic project in Italy In the current reporting period there were no reports published in the ESPI system. 3. Information how the capital raised in the private placement was used in the calendar month covered by the report. If any of the contributed capital was spend in the given month. jednostkę zainstalowanych mocy (1 kwp) i umożliwia szybkie porównanie wydajności produkcji r/r oraz pokazuje wahania sezonowe na przełomie roku. Produkcja wszystkich elektrowni Photon Energy N.V. przekroczyła czerwcowe prognozy o średnio 4%. Produkcja elektrowni w Czechach przekroczyła prognozy o średnio 9%. Portfel elektrowni słowackich oraz elektrownia Verderio we Włoszech performował słabiej, ale okolicy szacowanych wielkości. Elektrownia w Niemczech pracowała słabiej niż zakładano - 23% poniżej prognoz. Wskaźnik SPR wyniósł w czerwcu 134 kwh/kwp wobec 144 kwh/kwp rok wcześniej. W rezultacie, skumulowane wyniki produkcyjne od początku roku przekroczyły prognozy o prawie 24% wobec 31% na koniec maja 2012 r. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka publikowała poniższe raporty bieżące: Nr 26/2012 opublikowany dnia 14 czerwca 2012 r.: Raport miesięczny za maj 2012 Nr 27/2012 opublikowany dnia 14 czerwca 2012 r.: Raport okresowy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r Nr 28/2012 opublikowany dnia 21 czerwca 2012 r.: Transfer aktywów z Photon Energy a.s. do Photon Energy N.V. Nr 29/2012 opublikowany dnia 30 czerwca 2012 r.: Podłączenie do sieci projektu fotowoltaicznego o mocy 1 MW, we Włoszech. Spółka nie publikowała raportów ESPI. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji i wykorzystaniu kapitału pochodzącego z oferty prywatnej w danym miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy niniejszy raport. Page 6 of 8

7 Not applicable. The equity capital raised in the private placement completed in September 2008 has already been invested. Currently to finance its operations, the company is using cash generated internally leveraged by debt financing. 4. Investor s calendar 14 August 2012 Publication of entity and consolidated reports for 2012 Q2 14 August 2012 Publication of monthly report for July September 2012 Publication of monthly report for August October 2012 Publication of monthly report for September November 2012 Publication of entity and consolidated reports for 2012 Q3 14 November 2012 Publication of monthly report for October December 2012 Publication of monthly report for November 2012 Legal basis: Par. 16 of Annex 1 to Resolution No 795/2008 Warsaw Stock Exchange Management Board dated "Good Practices of Companies Listed on NewConnect Nie dotyczy. Kapitał właścicielski pozyskany w ramach oferty prywatnej, przeprowadzonej we wrześniu 2008 r. został już całkowicie zainwestowany. Obecnie, do finansowania działalności operacyjnej, spółka wykorzystuje środki własne oraz finansowanie dłużne. 4. Kalendarz inwestora 14 sierpień 2012 Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kw 2012 r. 14 sierpień 2012 Raport miesięczny za lipiec 2012 r. 14 wrzesień 2012 Raport miesięczny za sierpień 2012 r. 12 październik 2012 Raport miesięczny za wrzesień 2012 r. 14 listopad 2012 Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kw 2012 r. 14 listopad 2012 Raport miesięczny za październik 2012 r. 14 grudzień 2012 Raport miesięczny za listopad 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku z póź. zm. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Prague, 13 July 2012 Praga, 13 lipiec 2012 r. Michael Gärtner Chairman of the Board of Directors Prezes Zarządu Georg Hotar Vice-chairman of the Board of Directors Wiceprezes Zarządu Page 7 of 8

8 Investors Relations contact: Investor Relations Photon Energy Uruguayská Praha 2 Czech Republic Phone: Fax: Web: Kontakt do Działu Relacji Inwestorskich: Relacje Inwestorskie Photon Energy Uruguayská Praha 2 Czech Republic Phone: Fax: Web: Page 8 of 8

MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY PHOENIX ENERGY A.S.

MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY PHOENIX ENERGY A.S. MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY PHOENIX ENERGY A.S. for the period from 1 to 31 December 2012 / za okres od 1 do 31 grudnia 2012 r. Prague, 15 January 2013 / Praga, 15 styczeń 2013 r. 1. Information

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY April 2014 / Kwiecień 2014 for the period from 1 to 30 April 2014 za okres od 1 do 30 kwietnia 2014 roku 14 May 2014 Amsterdam the Netherlands 14 maja

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY March / Marzec for the period from 1 to 31 March za okres od 1 do 31 marca roku 14 April Amsterdam the Netherlands 14 kwietnia Amsterdam Holandia 1.

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY June 2014 / czerwiec 2014 for the period from 1 to 30 June 2014 za okres od 1 do 30 czerwca 2014 roku 14 July 2014 Amsterdam the Netherlands 14 lipca

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY May 2014 / May 2014 for the period from 1 to 31 May 2014 za okres od 1 do 31 maja 2014 roku 13 June 2014 Amsterdam the Netherlands 13 czerwca 2014 Amsterdam

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY October 2013 / Październik 2013 for the period from 1 to 31 October 2013 za okres od 1 do 31 października 2013 roku 14 November 2013 Amsterdam Netherlands

Bardziej szczegółowo

MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY A.S.

MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY A.S. MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY A.S. for the period from 1 to 30 September 2012 / za okres od 1 do 30 września 2012 r. Prague, 12 October 2012 / Praga, 12 październik 2012 r. 1. Information

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY July 2013 / Lipiec 2013 for the period from 1 to 31 July 2013 za okres od 1 do 31 lipca 2013 roku 14 August 2013 Amsterdam Netherlands 14 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY August 2013 / Sierpień 2013 for the period from 1 to 31 August 2013 za okres od 1 do 31 sierpnia 2013 roku 13 September 2013 Amsterdam Netherlands 13

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY September 2014 / wrzesień 2014 for the period from 1 to 30 September 2014 za okres od 1 do 30 września 2014 roku 14 October 2014 Amsterdam the Netherlands

Bardziej szczegółowo

MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY

MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY A.S. for the period from 1 to 31 March 2012 / za okres od 1 to 31 marca 2012 r. Prague, 13 kwiecień 2012 / Praga, 13 April 2012 r. 1. Information on the

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY January / Styczeń for the period from 1 to 31 January za okres od 1 do 31 styczeń roku 14 February Amsterdam the Netherlands 14 lutego Amsterdam Holandia

Bardziej szczegółowo

MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY

MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY A.S. for the period from 1 to 30 June 2011 / Za okres od 1 to 30 czerwca 2011 r. Prague, 14 July 2011 / Praga, 14 lipiec 2011 r. 1. Information on the occurrence

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY February / Luty for the period from 1 to 28 February za okres od 1 do 28 lutego roku 14 March Amsterdam the Netherlands 14 marca Amsterdam Holandia 1.

Bardziej szczegółowo

MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY

MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY A.S. for the period from 1 to 31 March 2011 / Za okres od 1 do 31 marca 2011 Prague, 14 April 2011 / Praga, 14 kwiecień 2011 1. Information on the occurrence

Bardziej szczegółowo

MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY

MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY A.S. for the period from 1 to 31 October 2011 / za okres od 1 to 31 październik 2011 r. Prague, 14 November 2011 / Praga, 14 listopad 2011 r. 1. Information

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY May 2013 / Maj 2013 for the period from 1 to 31 May 2013 za okres od 1 do 31 maja 2013 roku 14 June 2013 Amsterdam Netherlands 1. Information on the

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY August 2014 / sierpień 2014 for the period from 1 to 30 August 2014 za okres od 1 do 30 sierpnia 2014 roku 12 September 2014 Amsterdam the Netherlands

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY October 2014 / wrzesień 2014 for the period from 1 to 31 October 2014 za okres od 1 do 31 październik 2014 roku 14 November 2014 Amsterdam the Netherlands

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY November / listopad for the period from 1 to 30 November za okres od 1 do 30 listopada roku 12 December Amsterdam the Netherlands 12 grudzień Amsterdam

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY December 2013 / Grudzień 2013 for the period from 1 to 31 December 2013 za okres od 1 do 31 grudnia 2013 roku 14 January Amsterdam the Netherlands 14

Bardziej szczegółowo

MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY

MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY A.S. for the period from 1 to 31 August 2011 / Za okres od 1 to 31 sierpnia 2011 r. Prague, 14 September 2011 / Praga, 14 września 2011 r. 1. Information

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY November 2013 / Listopad 2013 for the period from 1 to 30 November 2013 za okres od 1 do 30 listopada 2013 roku 13 December 2013 Amsterdam the Netherlands

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY June 2013 / Czerwiec 2013 for the period from 1 to 30 June 2013 za okres od 1 do 30 czerwca 2013 roku 12 July 2013 Amsterdam Netherlands 12 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY

PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY N.V. MONTHLY REPORT RAPORT MIESIĘCZNY September 2013 / Wrzesień 2013 for the period from 1 to 30 September 2013 za okres od 1 do 30 września 2013 roku 14 October 2013 Amsterdam Netherlands

Bardziej szczegółowo

MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY

MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY A.S. for the period from 1 to 31 May 2011 / Za okres od 1 to 31 maja 2011 r. Prague, 14 June 2011 / Praga, 14 czerwiec 2011 r. 1. Information on the occurrence

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000; Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za wrzesień 2012 r. Bydgoszcz, 10 października 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc sierpień 2016 roku

Raport okresowy z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc sierpień 2016 roku Raport okresowy z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc sierpień 2016 roku 20 wrzesień 2016 1 Data publikacji raportu: 20 września 2016 roku Wstęp Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna (dawniej:

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za kwiecieo 2011 r. Bydgoszcz, 13 maja 2011 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC Raport kwartalny AerFinance PLC za okres 01.05.2011 do 31.07.2011 roku Quarterly Report of AerFinance PLC 01.05.2011 31.07.2011 Askern, 15 września 2011 roku Askern, 15th of September 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. Białystok, 13 kwietnia 2015 r. Strona 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

CZYSTE ENERGIE na NewConnect Co to są Czyste Energie? 2 Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Światowe Inwestycje

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2013 r. Białystok, 13 czerwiec 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za czerwiec 2015 roku

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za czerwiec 2015 roku Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za czerwiec 2015 roku Warszawa, 14 lipca 2015 roku Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY wrzesień 2014

RAPORT MIESIĘCZNY wrzesień 2014 RAPORT MIESIĘCZNY wrzesień 2014 Warszawa, 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY październik 2015

RAPORT MIESIĘCZNY październik 2015 RAPORT MIESIĘCZNY październik 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2013 r. Białystok, 12 kwiecień 2013 r. 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF PLAN POŁĄCZENIA INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. and INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O *** 30 czerwca 2017 r. / June 3Oth,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. GRUDZIEŃ 2016 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. GRUDZIEŃ 2016 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. GRUDZIEŃ 2016 r. Białystok, 13 stycznia 2017 r. Strona 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc październik 2016 roku

Raport okresowy z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc październik 2016 roku Raport okresowy z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc październik 2016 roku Data publikacji raportu: 21 listopada 2016 r. 1 Wstęp Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna (dawniej: COLUMBUS CAPITAL

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. w restrukturyzacji CZERWIEC 2017 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. w restrukturyzacji CZERWIEC 2017 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. w restrukturyzacji CZERWIEC 2017 r. Białystok, 14 lipca 2017 r. Strona 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki,

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

Raport miesięczny EGB Investments S.A. Raport miesięczny EGB Investments S.A. za sierpień 2014 r. Bydgoszcz, 9 września 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Data publikacji raportu: 20 luty 2017 roku 1 Wstęp Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

The Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby adopts the agenda in the following

The Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby adopts the agenda in the following Resolution no. 1 regarding the election of the Chairman of the General Meeting The Extraordinary General Meeting of Shareholders, acting in accordance with Article 409 1 of the Code of Commercial Companies

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za luty 2017 roku

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za luty 2017 roku Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za luty 2017 roku Warszawa, 14 marzec 2017 roku Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku. Warszawa, r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku. Warszawa, r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku Warszawa, 13.08.2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. WRZESIEŃ 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. WRZESIEŃ 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. WRZESIEŃ 2014 r. Białystok, 13 października 2014 r. 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS OTHER INFORMATION 1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS TABLE 1: PARENT UNDERTAKING Company Address Tel. No./Fax www e-mail PBG S.A. www.pbg-sa.pl polska@pbg-sa.pl TABLE 2: DIRECT SUBSIDIARIES Company Address

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny MOMO S.A. za grudzień 2014 r.

Raport miesięczny MOMO S.A. za grudzień 2014 r. Raport miesięczny MOMO S.A. za grudzień r. Warszawa, dn. 08 stycznia roku 1/7 Raport miesięczny za grudzień r. 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. Spadająca cena ropy Brent oraz w miarę

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc czerwiec 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc czerwiec 2014 RAPORT MIESIĘCZNY za miesiąc czerwiec 2014 14 lipca 2014 3 RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 3 2014-10-28 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń luty 2017

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń luty 2017 za miesiąc styczeń 2017 3 14 luty 2017 RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. w restrukturyzacji MAJ 2017 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. w restrukturyzacji MAJ 2017 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. w restrukturyzacji MAJ 2017 r. Białystok, 14 czerwca 2017 r. Strona 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny za październik 2017 roku

Raport miesięczny za październik 2017 roku Raport miesięczny za październik 2017 roku www.biomaxima.com Strona 1 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Marzec 2012

Raport miesięczny. Marzec 2012 Raport miesięczny Marzec 2012 13 kwietnia 2012 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za sierpieo 2011 r. Bydgoszcz, 14 września 2011 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A.

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Current Report no. 04/2017 The Management Board of Pfleiderer Group S.A. ( Company ) hereby announces that

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015

RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015 RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: 2014-05-16 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 17, 2014 - Proposals of Resolutions

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY październik 2014

RAPORT MIESIĘCZNY październik 2014 RAPORT MIESIĘCZNY październik 2014 Warszawa, 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2015 r. Białystok, 13 maja 2015 r. Strona 1 z 7 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

1 z 10 09-12-04 11:47

1 z 10 09-12-04 11:47 RB: Korekta raportu półrocznego Kredyt Inkaso S.A. za pierwsze półrocze 2009/2010 r. Data: 2009-12-01 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3.

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2016 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2016 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2016 r. Białystok, 13 kwietnia 2016 r. Strona 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za grudzień 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za grudzień 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za grudzień 2013 roku Warszawa, 14 stycznia 2014 roku Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 9 ust. rozporządzenia MAR Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej a) Nazwa/Nazwisko Sławomir S. Sikora a) Stanowisko

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY sierpień 2015

RAPORT MIESIĘCZNY sierpień 2015 RAPORT MIESIĘCZNY sierpień 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Energia i moc krajowego systemu elektroenergetycznego w latach

Energia i moc krajowego systemu elektroenergetycznego w latach Materiały XXX Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 9 12.10.2016 r. ISBN 978-83-62922-67-3 Zygmunt Maciejewski* Energia i moc krajowego systemu

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2013 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin wrzesień 2009 September 2009 Podstawowe wskaźniki CATALYST/CATALYST trading indicators Parametr Wartość Indicator Value Wartość obrotów sesyjnych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013 Data sporządzenia: 2013-05-17 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders - Proposals of Resolutions Podstawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2012 r.

RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2012 r. RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2012 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warsaw, August 25th, 2011

Warsaw, August 25th, 2011 ROBYG S.A. Group 1H 2011 Financial i Financial i results Warsaw, August 25th, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za maj 2013 r. Bydgoszcz, 11 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo