MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY"

Transkrypt

1 MONTHLY REPORT / RAPORT MIESIĘCZNY PHOTON ENERGY A.S. for the period from 1 to 30 June 2012 / za okres od 1 do 30 czerwca 2012 r. Prague, Friday 13 July 2012 / Praga, Piatek 13 lipiec 2012 r.

2 1. Information on the occurrence of trends and events in the market environment of the Issuer, which in the Issuer s opinion may have important consequences in the future for the financial condition and results of the issuer. In June Photon Energy Group was focusing its efforts on two major areas: a) connecting the Biella project in Italy before the deadline of 30 June 2012 in order to secure a higher FiT; and; b) the completion of the Group restructuring process. In summary, the most important events in June include: 1. The year-to-date outperformance of the proprietary power plants exceeded 24%, on average; 2. Securing the grid connection for a 1 MW photovoltaic project in Italy 3. Transfer of assets to Photon Energy Investments SK N.V. 4. Sale of operating companies to Photon Energy Investments SK N.V. Ad 1. The proprietary portfolio of Photon Energy Group continued to generate a solid 24% outperformance against the aggregate year-todate generation forecast. Monthly data were in line with expectations, exceeding the aggregated forecast by ca. 4%. The Specific Performance Ratio for June reached 134 kwh/kwp versus 144 kwh / kwp a year ago. Ad 2. On 29 June 2012, Photon Energy N.V., the controlling shareholder of the Issuer, informed that the photovoltaic power plant in Biella, province Verrone, with a total installed capacity of KWp, had been connected to the grid. The project secured a revenue stream of EUR /MWh consisting of a feed-in-tariff of EUR /MWh, the asbestos rooftop premium of EUR 50.00/MWh and a projected price for the electricity fed into the grid of EUR 76.20/MWh. The generation volume of the Biella power plant is projected to reach approximately 1.1 GWh annually. After the successful connection of the Biella power plant the proprietary portfolio of Photon Energy N.V. increased to 28 MWp (pro-rata Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych. Najważniejsze działania, na których koncentrowała się Grupa Photon Energy w czerwcu br. obejmują: a) podłączenie do sieci projektu Biella we Włoszech przed terminem 30 czerwca 2012 r. celem zabezpieczenia wyższych taryf gwarantowanych oraz; b) zakończenie procesu przekształcenia Grupy. Podsumowując, najważniejsze wydarzenia w czerwcu, to: 1. Wyniki produkcyjne portfela elektrowni własnych, średnio o 24% powyżej prognoz od początku roku; 2. Podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, we Włoszech; 3. Transfer aktywów do spółki Photon Energy Investments SK N.V. 4. Sprzedaż spółek operacyjnych do Photon Energy Investments SK N.V. Ad 1. Wyniki produkcyjne portfela elektrowni własnych Grupy Photon Energy przekroczyły skumulowane prognozy od początku roku, o średnio 24%. Dane za czerwiec nieznacznie przekroczyły prognozy (+4%). Wskaźnik efektywności produkcyjnej SPR wyniósł w czerwcu 134 kwh/kwp, w porównaniu do 144 kwp/kwh rok wcześniej. Ad 2. Dnia 29 czerwca, Photon Energy N.V., akcjonariusz kontrolujący Spółkę, poinformował o podłączeniu do sieci elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Biella, prowincja Verrone, o całkowitej mocy produkcyjnej kwp. Projekt ma zagwarantowany strumień przychodów w wysokości EUR /MWp, na który składa się taryfa gwarantowana FiT w wysokości EUR /MWh, premia za usnięcie azbestu z dachu w wysokości EUR 50/MWh oraz cena sprzedaży energii oddawanej do sieci w wysokości EUR / MWh. Oczekiwane moce produkcyjne elektrowni Biella wynoszą około 1.1 GWh energii elektrycznej rocznie. W rezultacie, po podłączeniu projektu Biella Page 2 of 8

3 MWp). Ad 3. On 19 June 2012 Photon Energy a.s. signed the following agreements related to the restructuring of the Group: - Photon Energy a.s. contributed subordinated loans against project companies into the equity of Photon Energy Investments CZ N.V., in the total amount of CZK million; - Photon Energy a.s. sold 46,000 shares of Photon Energy Investments CZ, 100% of its registered capital, to Photon Energy Investments SK N.V., which is fully owned by Photon Energy N.V., the controlling shareholder of Photon Energy a.s., for a total consideration of CZK million; the valuation of the company was determined by an external expert in compliance with Section 196a (3) of the Commercial Code. Ad 4. On 29 June 2012 Photon Energy a.s. concluded the sale agreements for the following equity ownership stakes to Photon Energy Investment SK N.V., a fully-owned subsidiary of Photon Energy N.V., the controlling shareholder of the Issuer: shares with a nominal value of AUD 1 each, representing a 100% equity stake in Photon Energy Australia Pty. LTD.; % ownership in Photon Management s.r.l. with a registered capital of EUR 20,000; % ownership in Photon Management Deutschland GmbH with a registered capital of EUR 25,000; % ownership in Photon Energy Deutschland GmbH with a registered capital of EUR 100,000; % ownership in Photon Engineering Deutschland GmbH with a registered capital of EUR 100,000; % ownership in Photon Corporate Services s.r.o. with a registered capital of CZK 200,000; % ownership in Photon Management s.r.o. with a registered capital of EUR 200,000; % ownership in Photon Management Slovensko s.r.o. with a registered capital of EUR 5,000. The valuation of the above companies was determined by an external expert in compliance with Section 196a (3) of the Commercial Code. portfel elektrowni własnych Photon Energy N.V. wzrósł do 28 MWp (pro-rata 26 MWp). Ad 3. Dnia 19 czerwca 2012 r. Photon Energy a.s. podpisał następujące umowy związane z przekształceniem Grupy: - Photon Energy a.s. wniósł pożyczki podporządkowane udzielone spółkom projektowym do kapitałów własnych Photon Energy Investments CZ N.V., o całkowitej wartości CZK mln; - Photon Energy a.s. sprzedał 46,000 akcji wyemitowanych przez Photon Energy Investments CZ, stanowiących łącznie 100% zarejestrowanego kapitału, spółce Photon Energy Investments SK N.V., która należy w 100% do Photon Energy N.V., akcjonariusza kontrolującego Emitenta, za całkowitą kwotę CZK million; wycena spółki została sporządzona przez zewnętrznego eksperta zgodnie z artykułem 196a (3) kodeksu handlowego. Ad 4. Dnia 29 czerwca 2012 r. Photon Energy a.s. podpisał z Photon Energy Investment SK N.V., spółką w 100% zależną od Photon Energy N.V., następujace umowy sprzedaży akcji/udziałów: udziałów wyemitowanych przez Photon Energy Australia Pty. LTD, o wartości nominalnej AUD 1 każdy; % udziałów w spółce Photon Management s.r.l., o kapitale podstawowym w wysokości EUR 20,000; % udziałów w spółce Photon Management Deutschland GmbH, o kapitale podstawowym w wysokości EUR 25,000; % udziałów w spółce Photon Energy Deutschland GmbH o kapitale podstawowym w wysokości EUR 100,000; % udziałów w spółce Photon Engineering Deutschland GmbH o kapitale podstawowym w wysokości EUR 100,000; % udziałów w spółce Photon Corporate Services s.r.o. o kapitale podstawowym w wysokości CZK 200,000; % udziałów w spółce Photon Management s.r.o. o kapitale podstawowym w wysokości EUR 200,000; % udziałów w spółce Photon Management Page 3 of 8

4 With this step the Company concluded the restructuring process. Proprietary PV plants The below table includes power plants owned directly or indirectly by Photon Energy N.V. Slovensko s.r.o. o kapitale podstawowym w wysokości EUR 5,000; Wycena w/w spółek została sporządzona przez zewnętrznego eksperta zgodnie z artykułem 196a (3) kodeksu handlowego. Tym samym Spółka zamknęła process przekształcenia Grupy. Portfel elektrowni własnych W tabeli poniżej przedstawione zostały elektrownie, które należą bezpośrednio lub pośrednio do Photon Energy N.V. Table 1. Production results in June 2012 / Wyniki produkcyjne w czerwcu 2012 r. Project name / Nazwa projektu Cap. / Moc Coun./ Kraj Prod. Jun / Prod. Czer Proj. Jun / Proj. Czer Perf. / Wykon. YTD Prod. / YTD Prod. YTD Proj. / YTD Proj. Perf. / Wykon. Unit / Jednostka kwp - (kwh) (kwh) % (kwh) (kwh) % Komorovice CZ ,1% ,4% Zvíkov I CZ ,4% ,0% Dolní Dvořiště CZ ,9% ,2% Svatoslav CZ ,8% ,1% Slavkov CZ ,5% ,2% Mostkovice SPV CZ ,5% ,4% Mostkovice SPV CZ ,9% ,2% Zdice I CZ ,4% ,8% Zdice II CZ ,4% ,3% Radvanice CZ ,2% ,8% Břeclav rooftop 137 CZ ,6% ,3% Total Czech PP ,5% ,6% Babiná II 999 SK ,1% ,0% Babina III 999 SK ,6% ,2% Prša I. 999 SK ,9% ,3% Blatna 700 SK ,5% ,0% Mokra Luka SK ,8% ,4% Mokra Luka SK ,9% ,9% Jovice SK ,1% ,5% Jovice SK ,8% ,5% Brestovec 850 SK ,1% ,0% Polianka 999 SK ,7% ,5% Myjava 999 SK ,5% ,6% Total Slovak PP ,3% ,1% Verderio 261 IT ,6% ,1% Total Italian PP ,6% ,1% Page 4 of 8

5 Kindergarden 25 GE ,3% ,5% Total German PP ,3% ,5% Total ,1% ,2% Chart 1. Generation results versus forecast between January 2011 and June 2012 / Wyniki produkcyjne a prognozy od stycznia 2011 r. do czerwca 2012 r. Chart 2. Generation results and capacity growth between Jan 2011-June2012 / Wyniki produkcyjne i zainstalowane moce od stycznia 2011 r. do czerwca 2012 r. Chart 3. The Specific Performance Ratio / Wskaźnik wydajności produkcyjnej SPR The Specific Performance Ratio (SPR) is a measure of efficiency which shows the amount of kwh generated per 1 kwp of installed Wskaźnik wydajności produkcyjnej elektrowni własnych (z ang. Specific Performance Ratio (SPR pokazuje ilość kwh wyprodukowanych na Page 5 of 8

6 capacity and enables the simple comparison of year-on-year results and seasonal fluctuations during the year. The average outperformance of all power plants of Photon Energy N.V. in June reached 4%. All power plants in the Czech Republic exceeded their respective monthly forecasts by 9%, on average. The Slovak power plants and Italian Verderio power plant performed in line with expectations while the German power plant underperformed by 23 %. The Specific Performance Ratio reached 134 kwh/kwp in June compared to 144 kwh/kwp a year ago. The year-to-date outperformance of Photon Energy s portfolio decreased from 31% in May to 24% in June. 2. Summary of all information published by the issuer under the current report for the period covered by the report. In the period covered by this report, the following current reports were published: No. 26/2012 published on 14 June 2012: Monthly report for May 2012 No. 27/2012 published on 14 June 2012: Periodic report for the period from 1 January until 31 December 2011 No. 28/2012 published on 21 June 2012: Transfer of assets from Photon Energy a.s. to Photon Energy N.V. No. 29/2012 published on 30 June 2012: Securing a grid connection for 1 MW photovoltaic project in Italy In the current reporting period there were no reports published in the ESPI system. 3. Information how the capital raised in the private placement was used in the calendar month covered by the report. If any of the contributed capital was spend in the given month. jednostkę zainstalowanych mocy (1 kwp) i umożliwia szybkie porównanie wydajności produkcji r/r oraz pokazuje wahania sezonowe na przełomie roku. Produkcja wszystkich elektrowni Photon Energy N.V. przekroczyła czerwcowe prognozy o średnio 4%. Produkcja elektrowni w Czechach przekroczyła prognozy o średnio 9%. Portfel elektrowni słowackich oraz elektrownia Verderio we Włoszech performował słabiej, ale okolicy szacowanych wielkości. Elektrownia w Niemczech pracowała słabiej niż zakładano - 23% poniżej prognoz. Wskaźnik SPR wyniósł w czerwcu 134 kwh/kwp wobec 144 kwh/kwp rok wcześniej. W rezultacie, skumulowane wyniki produkcyjne od początku roku przekroczyły prognozy o prawie 24% wobec 31% na koniec maja 2012 r. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka publikowała poniższe raporty bieżące: Nr 26/2012 opublikowany dnia 14 czerwca 2012 r.: Raport miesięczny za maj 2012 Nr 27/2012 opublikowany dnia 14 czerwca 2012 r.: Raport okresowy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r Nr 28/2012 opublikowany dnia 21 czerwca 2012 r.: Transfer aktywów z Photon Energy a.s. do Photon Energy N.V. Nr 29/2012 opublikowany dnia 30 czerwca 2012 r.: Podłączenie do sieci projektu fotowoltaicznego o mocy 1 MW, we Włoszech. Spółka nie publikowała raportów ESPI. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji i wykorzystaniu kapitału pochodzącego z oferty prywatnej w danym miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy niniejszy raport. Page 6 of 8

7 Not applicable. The equity capital raised in the private placement completed in September 2008 has already been invested. Currently to finance its operations, the company is using cash generated internally leveraged by debt financing. 4. Investor s calendar 14 August 2012 Publication of entity and consolidated reports for 2012 Q2 14 August 2012 Publication of monthly report for July September 2012 Publication of monthly report for August October 2012 Publication of monthly report for September November 2012 Publication of entity and consolidated reports for 2012 Q3 14 November 2012 Publication of monthly report for October December 2012 Publication of monthly report for November 2012 Legal basis: Par. 16 of Annex 1 to Resolution No 795/2008 Warsaw Stock Exchange Management Board dated "Good Practices of Companies Listed on NewConnect Nie dotyczy. Kapitał właścicielski pozyskany w ramach oferty prywatnej, przeprowadzonej we wrześniu 2008 r. został już całkowicie zainwestowany. Obecnie, do finansowania działalności operacyjnej, spółka wykorzystuje środki własne oraz finansowanie dłużne. 4. Kalendarz inwestora 14 sierpień 2012 Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kw 2012 r. 14 sierpień 2012 Raport miesięczny za lipiec 2012 r. 14 wrzesień 2012 Raport miesięczny za sierpień 2012 r. 12 październik 2012 Raport miesięczny za wrzesień 2012 r. 14 listopad 2012 Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kw 2012 r. 14 listopad 2012 Raport miesięczny za październik 2012 r. 14 grudzień 2012 Raport miesięczny za listopad 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku z póź. zm. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Prague, 13 July 2012 Praga, 13 lipiec 2012 r. Michael Gärtner Chairman of the Board of Directors Prezes Zarządu Georg Hotar Vice-chairman of the Board of Directors Wiceprezes Zarządu Page 7 of 8

8 Investors Relations contact: Investor Relations Photon Energy Uruguayská Praha 2 Czech Republic Phone: Fax: Web: Kontakt do Działu Relacji Inwestorskich: Relacje Inwestorskie Photon Energy Uruguayská Praha 2 Czech Republic Phone: Fax: Web: Page 8 of 8

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KEY DATA WYBRANE WARTOÂCI Stan na: As at: 31.12. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 625 454 ING OFE (Pension Fund) 472 405 OFE PZU Złota Jesień 454 446 AXA OFE 446 553 PKO BP Bankowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT tauron.pl LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SZANOWNI PAŃSTWO, przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Z Roczny Grupy TAURON, w którym prezentujemy wyniki finansowe i

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT WYBRANE WARTOÂCI KEY DATA Liczba akcji równa liczbie głosów Numbers of shares = number of votes Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym Percentage share in

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 18 May 2015 ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

14 October 2013 Issue of 100,000,000 Units Capped Bonus Certificates (Series 2493) (the Securities ) under the Structured Securities Programme

14 October 2013 Issue of 100,000,000 Units Capped Bonus Certificates (Series 2493) (the Securities ) under the Structured Securities Programme FINAL TERMS No. 2493 dated 14 October 2013 in connection with the Base Prospectus dated 10 June 2013 for the Structured Securities Programme of Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft WARNING: POTENTIAL

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

2Spis treści / Contents

2Spis treści / Contents 2Spis treści / Contents 3 Wprowadzenie Introduction 4 List Prezesa Letter from the President 6 Struktura organizacyjna Organisational Structure 7 Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Akcjonariat Executive Board,

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS 4 5 6 7 8 9 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board to Shareholders Władze Spółki Zarząd Company`s

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC EXOL SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Surfaktanty brzmiące obco, trudne słowo? Wbrew pozorom, są jednak nam tak bardzo bliskie. Surfaktanty towarzyszą

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Shareholders struktura akcjonariatu Stan na: As at: 31.12.2012 Liczba akcji równa iczbie głosów Numbers of shares = number of votes 15.19 AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 721 094 9.95

Bardziej szczegółowo

3 faktor. 3.3 mld zł POLFACTOR... POLFACTOR... ... w Polsce: ... in Poland: ... w regionie: ... in the region: ... na świecie: ...

3 faktor. 3.3 mld zł POLFACTOR... POLFACTOR... ... w Polsce: ... in Poland: ... w regionie: ... in the region: ... na świecie: ... Polfactor SA Raport Roczny Annual Report 2007 POLFACTOR... POLFACTOR...... w Polsce:... in Poland: Trzeci faktor na polskim rynku. Spółka Grupy BRE Bank. Ponad 3.3 mld zł obrotów w 2007 roku, 15% wzrost

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENT Strona LIST PREZESA ZARZĄDU............................................................... 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ.............................

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report

nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report nasze kolory idą w świat Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA our colours go out to the world Zarząd oraz Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo