Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania do wydania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60187.00438 do wydania 3.003.60202.00481"

Transkrypt

1 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania do wydania Vario Wersja Opis ONE Wprowadzono możliwość wpisywania skryptów wielolinijkowych dla łączników diagramu workflow BPM Udostępniono możliwość tworzenia folderów pocztowych dla poczty odebranej i wysłanej oraz możliwość przenoszenia poczty do wybranego folderu BPM Usprawniono działanie kontrolki do wyszukiwania adresatów, m.in. możliwość wyszukiwania po dowolnej frazie, niekoniecznie wartości rozpoczynającej nazwę ONE Poprawiono wydajności pobierania pozycji wieloskładnikowych MailBr idge Udostępniono możliwość wysyłania/odbierania Terminów poprzez usługę Mailbridge. Funkcja ta sterowana jest za pomocą klucza AppointmentDefinitionID, dostępnego w pliku konfiguracyjnym Vario.MB.Service.exe.config. Klucz ten m.in. jest odpowiedzialny za odbieranie (rozpoznawanie) załącznika korespondencji z rozszerzeniem txt i nazwie pliku najczęściej untitled, jako terminu w formacie ICalendar (ICS) oraz import takiej pozycji, jako obiekt typu Termin wskazany w postaci klucza definicji w opisywanym kluczu pliku konfiguracyjnym serwisu MailBridge. Załączniki korespondencji untitled.txt w formacie ICS są efektem wysłania zaproszenia do uczestników terminu w Otlooku. Dodatkowo umożliwiono wysyłanie terminu z systemu Vario poprzez formatowanie załącznika typu Termin, jako plik w formacie ICS BPM Zmodyfikowano domyślny widoku Formatki korespondencji (przy pierwszym uruchomieniu Vario albo po usunięciu Layoutów) - jest nagłówek korespondencji pod nagłówkiem treść,z prawej Zawartość (załączniki) ONE Ujednolicono operatorów wyszukiwania w ramach wiersza filtra. Np. w widoku tabelarycznym przy filtrowaniu po kolumnach ONE Zmodyfikowano wyświetlania aktualnego stanu workflow - eliminacja przypadków wyświetlania zdublowanych stanów aktywnych ONE Wyodrębnienie paska narzędziowego 'Workflow' - wszystkie polecenia związane z obiegiem workflow zostały przeniesione na odrębny pasek narzędziowy, który może być umieszczany w dowolne miejsce formularza ONE Wprowadzono wyróżnienie statusu edycji, gdy element został pobrany na innej stacji roboczej niż pierwotnie ONE Korekta klawisz 'zawijania' na Toolbar ze. Dotychczas klawisz 'zawijania' był widoczny zawsze, po zmianie, pojawienie się tej opcji wskazuje jednoznacznie na dostępność na Toolbar'ze dodatkowych poleceń

2 BPM Przebudowano metodę konfiguracji kont oraz udostępnienie trybu pracy Vario, jako klienta pocztowego (bez konieczności instalacji serwisu MailBridge): w oknie konfiguracyjnym ustawień konta pocztowego odblokowane zostały parametry do ustawiania trybu odbierania korespondencji (Mailbridge, Mieszany, Loklanie) oraz pozostałe parametry, który ustawiane były w serwisie Mailbridge (dla trybu Lokalnego i Mieszanego); tryb Mieszany polega na obsłudze wysyłania i odbierania korespondencji przez serwis Mailbridge, gdy Vario nie jest uruchomione u danego użytkownika; w trybie Lokalnym system Vario zajmuje się wysyłaniem i odbieraniem korespondencji; dla zaznaczonego użytkownika, administrator może wywołać funkcję "Opcje poczty " z menu Operacje, gdzie można skonfigurować konto pocztowe dowolnego użytkownika; opcja ta dostępna jest również dla zalogowanego zwykłego użytkownika w kontekście swojego konta BPM Poprawiono wydajność otwierania skrzynki 'Poczta odebrana' ONE Umożliwienie filtrowania zdefiniowanych atrybutów typu data w wierszu filtra, wskazując przedział czasowy wybierany z kalendarzy ONE Udostępniono możliwość ukrywania/aktywowania paska narzędziowego do obsługi WorkFlow BPM Udostępnienie korespondencji osób związanych z podmiotem na zakładce korespondencji tego podmiotu ONE Zmodyfikowano mechanizmu dobierania adresatów w oknie wyboru np. podczas redagowania korespondencji w polu DO, po naciśnięciu "trzech kropek"; wyszukiwarka nie interpretuje podwładnych użytkowników (składników); składniki pozycji są wyświetlane tylko w oknie Dodaj\Usuń kategorie; pozycje wyświetlane w oknie wyboru adresatów nie pochodzą z site'u systemowego, pod warunkiem braku włożonego klucza VarioTools BPM Nowy edytor HTML, RTF, Zwykły tekst dla redagowanej korespondencji BPM W pulpicie operatora kancelaryjnego udostępniony nowy tryb adresowania (analogicznie jak działający w pozostałych obszarach systemu). Dodatkowo niepoprawnie wprowadzony kontakt (adres ) jest podkreślany na czerwono. Użycie klawisza Esc powoduje odnalezienie pierwszego niepoprawnego adresu owego od końca (prawej strony) w ciągu wprowadzonych adresów w polu adresowania np. redagowanej korespondencji. Kolejne użycie klawisza Esc powoduje usunięcie (wycięcie) niepoprawnie wprowadzonego adresu emaliowego. Dalsze używanie klawisza Esc działa analogicznie (zaznaczenie, a następnie usuniecie błędnego wpisu) BPM Optymalizacja czasu weryfikacji danych (wyjścia z pola) po wprowadzeniu adresata np. podczas redagowania korespondencji BPM Rozbudowa mechanizmu automatycznego przekazywania zadań sekwencyjnych: zawartość zadań jest nie tylko przenoszona do następników, ale również do składników następników, które nie mają określonych poprzedników BPM Wprowadzono walidację uprawnienia do modyfikacji dla operacji "Scal adresy', Uzupełniono mechanizm scalania o 'Osoby związane'

3 BPM Rozszerzenie funkcjonalności Folderów monitorowanych: dodanie opcji importu z Podfolderów z zabezpieczeniem uniemożliwiającym aktywność kilku folderów monitorowanych dotyczących tych samych folderów oraz podfolderów w Windows. Dla Poczty rejestrowanej w Pulpicie operatora kancelaryjnego zrezygnowano z dotychczasowej metody importu pozycji przez foldery nadzorowane (konfigurowane w pliku konfiguracyjnym). Metodę tą zastąpiono Folderami monitorowanymi, zaimplementowanymi dotyczą dla takich pozycji jak np. Folder dokumentów. Dodatkowo w Zasobniku również ujednolicono metodę importu pozycji przez Foldery monitorowane ONE Wprowadzenie odświeżania paska narzędziowego WorkFlow podczas poruszania się w widoku tabelarycznym BPM Modyfikacja zapisu kategorii podczas rejestracji korespondencji w pulpicie operatora kancelaryjnego ONE Przebudowa mechanizmu odświeżania pozycji oraz menu ONE Ograniczenie zbyt częstych odświerzeń drzewka z składnikami BPM Wyeliminowanie przeskakującego kursora do treści redagowanej korespondencji BPM Dla pozycji w zawartości, której istnieją inne pozycje, które nie mają zdefiniowanego atrybutu wielokrotnego, nie da się dodawać kolumn dodatkowych - opcja w menu kontekstowym jest ukryta; dla wyświetlanych pozycji różnego typu w danym kontenerze, tylko pozycje, których definicje mają skonfigurowane atrybuty wielokrotne, mogą podlegać edycji w zakresie dodatkowych kolumn; podczas próby edycji danych w kolumnach dodatkowych pozostałych pozycji nieposiadających zdefiniowanych atrybutów wielokrotnych - system wyświetla komunikat z ostrzeżeniem o braku możliwości edycji ONE Od wersji aplikacja Vario wymaga zainstalowanego oprogramowania.net Framework 3,5 SP1 BPM Podczas braku możliwości usunięcia rejestrowanej korespondencji w Pulpicie operatora kancelaryjnego (np. w wyniku wpięcia załącznika tej korespondencji do innej pozycji) wyświetlany jest stosowny komunikat ONE Zmiana walidacji wypełnienia wymaganych pól podczas zapisu pozycji:, jeśli pozycja zawierająca uzupełnione pola wymagane została zapisana, wówczas nie można pozostawić wymaganych pól z pustą wartością; system blokuje taką możliwość; dla pozycji posiadającej wymagane pola, rejestrowanej przez Pulpit operatora kancelaryjnego nie jest już wyświetlany komunikat o braku wypełnionych pól (np. numer R dla Listu poleconego) ONE Modyfikacja uprawnień do zmiany statusu pozycji: aby zmienić status pozycji należy mieć uprawnienia do Odczytu dla tej pozycji oraz uprawnienia do ustawienia danego status na definicji tej pozycji np. Zatwierdzenia BPM Modyfikacja podnoszenia dyskietki zapisu podczas edycji treści korespondencji już zapisanej

4 BPM Zmiany w edytorze korespondencji: w trybie do odczytu usunięte zostały niepotrzebne przyciski z toolbar'ów; wyłączenie opcji Dostosuj dla edycji toolbar'ów; domyślny widok okna korespondencji nie zawiera linijek; domyślna czcionka została ustawiona na Microsoft Sans Serif; brak możliwości wyłączenia wszystkich toolbar'ów; BPM W Pulpicie operatora kancelaryjnego, dla Poczty rejestrowanej udostępniono opcję do ukrycia/wyświetlenia nagłówka korespondencji ONE W przypadku otwarcia kilku okien pozycji tego samego typu, okna ułożone są kaskadowo - nie zachodzą się na siebie tylko są kolejno obniżane ONE Zmodyfikowano komunikat wyświetlany podczas próby aktywacji Folderu monitorowanego dla monitorowanego folderu/podfolderu BPM Przebudowa Pulpitu operatora kancelaryjnego w zakresie rejestracji korespondencji: domyślnie nagłówek rejestrowanej korespondencji jest ukryty BPM Układ startowy Pulpitu operatora kancelaryjnego został rozbudowany: pojawiła się trzecia zakładka Szczegóły załącznika (dotychczasowe zakładki to Szczegóły oraz Podgląd), na której uwidoczniony jest formularz załącznika rejestrowanej korespondencji; wszystkie panele można dowolnie rozmieszczać; przyciski paska narzędziowego zostały zmodyfikowane i pogrupowane. BPM Wywołanie operacji Pokaż na wirtualnym folderze np. na skrzynkach zadań lub korespondencji, powoduje otwarcie pozycji w nowym oknie z widokiem karty BPM W edytorze korespondencji przetłumaczono na język polski opisy do przycisków w paskach narzędziowych BPM Zmiana trybu otwierania pozycji z pola z powiązaniem obiektowym: otwarcie pozycji typu Dokument z podpiętym źródłem plikowym, za pomocą dwukliku z wciśniętym klawiszem Ctrl powoduje wyświetlenie formularza Dokumentu, a nie otwarcie Dokumentu w trybie do podglądu ONE Ujednolicenie ikon opcji Zapisz oraz Odśwież widok w paskarz narzędziowych, menu oraz w polu Nazwa (dla ikony Zapisz) BPM Korekta zapisu formatu treści korespondencji w POK BPM Modyfikacja mechanizmu importu pozycji z niewypełnionymi polami wymaganymi: system importuje taką pozycję np. poprzez Folder monitorowany i wyświetlana jest informacja o niewypełnieniu wymaganych pól w oknie Komunikatów. Dopiero podczas próby zapisu takiej pozycji system wyświetla okno z kolejnym komunikatem o niewypełnieniu pól wymaganych BPM Dodano pasek szybkiego dostępu w Pulpicie operatora kancelaryjnego. Na pasku domyślnie dostępne są trzy opcje: Rejestruj nową korespondencję, Folder monitorowany oraz Zapisz. Pasek szybkiego dostępu może być przeniesiony pod główny pasek narzędziowy. Dodatkowo główny pasek narzędziowy może zostać ukryty

5 BPM Wprowadzono modyfikacje w obszarze adresowania redagowanej i rejestrowanej korespondencji: redagowanie - zalogowany użytkownik automatycznie jest nadawcą redagowanej korespondencji; pole z nadawcą jest zablokowane do edycji; rejestrowanie - zalogowany użytkownik domyślnie jest adresatem rejestrowanej korespondencji; nadawca musi być adresem zewnętrznym i może być tylko jeden; adresaci muszą być adresami wewnętrznymi. System wyświetla stosowne komunikaty podczas próby wysłania niepoprawnie zaadresowanej korespondencji ONE Aktywacja otwartego w tle okna z dokumentem z Vario w przypadku ponownego otwarcia tej pozycji w systemie ONE Dodatkowe komunikaty podczas próby pobrania do opracowania/zwrotu z opracowania otwartej pozycji w zewnętrznej aplikacji. Podczas próby pobrania do opracowania system Vario może przywołać okno z otwartym plikiem BPM Zapamiętywanie rozmieszczenia i aktywności paneli oraz paska szybkiego dostępu w Pulpicie operatora kancelaryjnego wraz z przyciskami dodanymi do panelu BPM Modyfikacja zapamiętywania dodanych przycisków do paska szybkiego dostępu w Pulpicie operatora kancelaryjnego BPM Podczas rejestrowania korespondencji w Pulpicie operatora kancelaryjnego, po utworzeniu nowej pozycji kursor jest aktywny w pierwszym polu (Temat) BPM Ograniczenie komunikat z informacją o pustych polach podczas importu pozycji z wymaganymi polami przez Folder monitorowany w POK BPM Dodano podgląd dodatkowych typów treści w POK ( gif,pdf, png, jpg ) BPM Modyfikacja dot. odświeżania się korespondencja po otrzymaniu powiadomienia ONE Modyfikacja nieprawidłowego wyświetlania listy kategorii na pozycji, gdy definicja tej pozycji nie ma przypisanej kategorii ONE Uwidocznienie pełnego teksu w Menadżerze licencji na zakładce Ręczna aktywacja poprzez dodanie paska przewijania ONE Modyfikacja nawigacji w widokach tabelarycznych oraz karty: 1. Pierwsze kliknięcie w komórkę nie skutkuje przejściem w tryb edycji, drugie kliknięcie lub F2 przechodzi do trybu edycji komórki 2. Włączenie 'trybu arkusza' włącza tryb edycji w bieżącej komórce 3. W 'trybie arkusza' nawigacja klawiszami skutkuje automatycznym przechodzeniem do edycji komórki, do której przechodzi system 4. W widoku pojedynczej karty system przechodzi automatycznie do edycji komórki pod warunkiem, że element jest w statusie 'Edytowalny' i jest pobrany do opracowania przez bieżącego użytkownika 5. W przypadku naciśnięcia klawisza 'Enter' w trakcie edycji komórki, przy wyłączonym 'trybie arkusza' system zakańcza tryb edycji komórki (w przypadku widoku tabelarycznego i aktywnym trybie arkusza, system przechodzi do następnego wiersza bieżącej kolumny utrzymując tryb edycji komórki)

6 BPM Eliminacja migania podglądu rejestrowanej korespondencji przez folder monitorowany w POK ONE Poprawiono ulokowanie listy wyboru kolumn. Po korekcie lista ta uwidacznia się poniżej nagłówka, obok bieżącej pozycji kursora ONE Spolszczenie przycisków "Dzisiaj" "Brak" w Polu Ważne od, Ważne Do, w edytorze daty w oknie właściwości BPM Poprawa wydajności dla skrzynek korespondencji BPM Przyspieszenie pierwszego ładowania korespondencji z edytorem treści DevExpress ONE Poprawa działania listy autouzupełniania: 1. Eliminacja przesłaniania pola edycyjnego przez listę 'Autocomplete' 2. Obsługa wybierania wartości z listy 'autocomplete' po naciśnięciu klawisza separatora wartości ";" 3. Optymalizacja edycji pola przez 'autocomplete' dla pozycji o statusie nieedytowalnym 4. Usunięcie blokady zamykania okna przez pole z 'Autocomplete' ONE Import korespondencji z Outlook: Wprowadzona funkcjonalność umożliwia wprowadzanie obiektu Outlook (msg) do systemu Vario metodą Drag&Drop. Dowolny obiekt Outlook może zostać zaimportowany w postaci pliku *.msg. Import może zostać wykonany do obiektu Vario o typie dokument lub korespondencja. W przypadku importu, jako dokument, plik msg staje się źródłem tego dokumentu. Dodatkowo, w przypadku możliwości przypisania danych dodatkowych, pobierane są informacje o nadawcy, adresacie, adresacie DW oraz temacie korespondencji. Dane te są przypisane wyłącznie, jako dane tekstowe. W przypadku importu, jako korespondencja, plik msg jest dostępny poprzez opcję Plik\Otwórz postać źródłową. Jednocześnie importowane są załączniki (domyślna definicja załącznika plikowego), pola adresowe (tekstowo oraz obiektowo) oraz treść (w formacie rtf, bez obrazków). Importowane pozycje nie uwidaczniają się w skrzynkach pocztowych ani nadawcy ani adresatów. Korespondencja jest znakowana, jako zarejestrowana. W każdym przypadku wymagane są uprawnienia do importu na definicji ww. pozycji ONE Włączono operatora filtrowania {Pusta} ONE Dodanie nagłówków do kolumn w oknie formatowanie Podsumowań ONE Ujednolicenie terminologii Agregacja -formatowanie BPM Wyłączenie podpowiadania listy adresatów w wierszu filtra w polach z adresami np. DO, DW BPM Przebudowa okna wyboru: 1. Zmieniono układ i opisy w nagłówku formularza (na wzór ms outlook) 2. Zmieniono odstępy pomiędzy klawiszami Dodaj, Usuń 3. Ujednolicono tryb wyszukiwania, niezależnie od stronicowania jest to filtrowanie. 4. Wprowadzono możliwość wywołania klawiszami Alt+D i Alt+W operacji 'Dodaj' i 'Dodaj DW' 5. Ustawiono min wielkość formularza okna wyboru na 700x400px

7 BPM Zmiana domyślnego widoku w Terminarza "moje terminy", "Utworzone terminy"; domyślny widok - tydzień roboczy ONE Dodanie okna z informacjami o wersjach komponentów w pozycji Pomoc/Informacje o programie ONE Przebudowa okna wyboru: 1.Pole kryterium nazwy automatycznie wyszukuje/filtruje pozycje w trakcie wprowadzania wartości kryterium 2.Automatycznie dobierane jest filtrowanie lub wyszukiwanie na widoku w zależności od tego czy dane są stronicowane czy też nie 3.Naciśnięcie klawisza 'strzałki w dół' przechodzi automatycznie do nawigacji w polu pozycji do wyboru 4.Uzupełniono listę rozwijalną kontenera pozycji adresowania o '[F4]' dla wskazania dostępności rozwinięcia listy z klawisza F4 5.Uproszczono widoki w oknie pozycji adresowania ONE Korekta odświeżania ikony dla definicji po zmianie ikony BPM Ustawianie kursora w polu 'Adresat' dla otwieranej/nowotworzonej Korespondencji ONE W modelarze Workflow na wstążce dodano ikony grup pasków narzędziowych ONE Korekta operatora filetowania [Pusty}. Operator ten nie był obsługiwany prze Vario BPM Ujednolicenie adresatów wyświetlanych w nagłówku podglądu z widokiem danych 2. Dla skrzynki odbiorczej: - dodanie pola Odbiorca (Rzeczywisty adresat danej jednostki korespondencji), Od, Do, DW - pole opisowe, UDW - usunięcie pola 3. Dla pozostałych skrzynek: -w widoku tabelarycznym widoczne pola opisowe - w widoku karty pola edycyjne 4. Zachowano kompatybilność z dotychczasowymi układami widoków (layout) 5. Przywrócono rozmiar pól dla adresatów opisowych do 255 (z dotychczasowych 80). Pola te są interpretowane podczas operacji Odpowiedz i Przekaż dalej

8 BPM W przypadku dodawania pozycji do zawartości w widoku pojedynczej karty, pozycja ta nie uwidaczniała się w zawartości (otwierała się w nowym oknie, tryb tworzenia w linii był w tym przypadku wyłączony). Zmieniono tryb na tworzenie w linii W przypadku próby zmiany zaznaczenia na liście pozycji do zwrotu z opracowania, w przypadku zadań przekazanych do realizacji, była blokowana. Umożliwiono zmianę tej opcji. Pasek narzędziowy w zawartości zadania (widok karty), w przypadku braku zaznaczonej pozycji w zawartości, prezentował opcje z zadania. Skorygowano tryb wyświetlania pozycji menu dla zadania. Zmodyfikowano tryb przypisywania właściciela dla elementów zadaniowych. Do tej pory właściciel pozycji ustalany był, jako zadaniowy w przypadku tworzenia nowej pozycji w ramach zadania. Tryb ten zmodyfikowano w ten sposób, że właściciel zawsze ustalany jest w sposób standardowy (personalnie, na grupę lub organizację), natomiast istnieje możliwość przejęcia dowolnej pozycji w zawartości zadania, na własność tego zadania (uprawnienia właścicielskie w takim przypadku zmieniają się dynamicznie wraz ze stanem realizacji zadania). Aby zwiększyć świadomość użytkowników o takiej możliwości, opcja przejmij na własność zadania oraz przejmij na własność, zostały udostępnione na pasku narzędziowym, dla pozycji zawartości zadania (naprzemiennie). Dodatkowo zmodyfikowano uprawnienia do dodawania zawartości w ten sposób, że po przekazaniu do realizacji a przed przyjęciem do realizacji, nie możliwości dodawania\usuwania pozycji zawartości Jednocześnie w przypadku właściciela zadaniowego, ikona pozycji wyróżniona jest znacznikiem zadania Zmodyfikowano scenariusz przypisywania uprawnień: 1. Przypisanie operatora do zadania przypisuje mu wyłącznie uprawnienia 'Operowanie pozycją' (dotychczas również R/W) 2. Przekazanie zadania do realizacji skutkuje przypisaniem uprawnienia do odczytu dla zawartości zadania Prowadzącemu i/lub operatorom (dla pozycji, które nie posiadają właściciela zadaniowego). 3. Zadekretowanie zadania nadaje uprawnienia do odczytu dla operatora, któremu zadekretowano zadanie (dla pozycji, które nie posiadają właściciela zadaniowego) (zmiany w GenericItem, Tasks, ExtendedItem) Przywrócono możliwość odświeżenia pobranych wierszy uprawnień, tzn. po modyfikacji uprawnień, lista uprawnień dostępna w "Edytuj uprawnienia" odświeża się (zmiany w DescribedItem) BPM Ograniczono zastosowanie czerwonego koloru czcionki wyłącznie do zadań, które mają przekroczony termin zakończenia, a nie zostały zakończone (dotychczas zastosowanie miało to również do zadań zakończonych po terminie) ONE Modyfikacja mechanizmu odświeżania pozycji w widoku nawigacji BPM Korekta wyświetlania ID kategorii zamiast nazwy w Panelu kancelaryjnym

9 BPM Modyfikacja konfiguracji kont 1. Zmiana nazwy opcji w menu Narzędzia; aktualna nazwa to "Opcje mojej poczty " 2. Dla trybu pracy Mailbridge parametry poczty stają się nieaktywne; ich konfiguracja odbywa się w aplikacji Mailbridge Menadżer 3. Zlikwidowano klucz WorkWithMailbridgeClient w pliku konfiguracyjnym Vario; sterowanie trybem pracy odbywa się w aplikacji Vario (w opcjach konta ) BPM Dodano możliwości przeniesienia korespondencji do folderu pocztowego, gdy korespondencji otwierana jest z komunikatów ONE Modyfikacja zaawansowanej wyszukiwarki poprzez nie kasowanie kryterium wyszukiwana. Uwzględnienie w szybkiej wyszukiwarce zadania BPM Zoptymalizowana interpretacja adresów ( długa walidacja adresów mailowych wklejonych do pola Do redagowanej korespondencji) ONE Wywołanie nowej metody czyszczenia znaczników filtrowania na kolumnach w przypadku, jeżeli taki znacznik istnieje na kolumnie, a nie istnieje wartość w tej kolumny w wierszu filtra BPM Przywrócenie TextAutoComplete w widoku poczty rejestrowanej POK ONE Uwidocznienie Checkbox-a historii na diagramie obiegu BPM Dodanie checkboxa pokaż/ukryj nagłówki w Kolejce do wysłania w POK BPM Usunięcie 'podpowiadania wartości' w polu 'Zaawansowanie' zadań BPM Zablokowano możliwość edycji pól w korespondencji wysłanej ONE Dodano nową pozycję w menu 'Okna : Przywołaj okna' 1. Listowanie otwartych okien 2. Przełączanie do okna wybranego z listy 3. Zamykanie okien innych od wybranego i głównego ONE Skorygowane zachowanie blokujące możliwość otwarcia dokumentu ze źródłem podczas włączonego trybu arkusza i pozycji w stanie pobranym do opracowania przez innego użytkownika. Rozwiązanie: w przypadku ww. stanu dokumentu i trybu arkusza, próba pobrania do opracowania nie jest wykonywana BPM Modyfikacja nieprawidłowego zachowania ; podczas wyboru opcji z Autokomplete. Naciśnięcie ; przy otwartej liście 'autokompletacji' powodowało wybór pierwszej pozycji z listy a nie wybranej na liście BPM Modyfikacja odświeżania ilości korespondencji w skrzynkach (w nazwach skrzynek) pocztowych: 1) po przyjściu nowej korespondencji 2) po wysłaniu korespondencji 3) po usunięciu oraz przywróceniu z kosza 4) po przesunięciu do skrzynki archiwalnej (między skrzynkami też) ONE Przy starcie aplikacji w widoku nawigacji wyświetlany jest rozwinięty pierwszy poziom drzewka Widok słownikowy jest zapisywany dla pozycji - umożliwia to zapisanie własnego widoku dla każdego słownika BPM Zablokowano możliwość przenoszenia paska szybkiego dostępu w POK powyżej wstążki

10 BPM Usunięcie 'podpowiadania wartości' w polu 'Zaawansowanie' zadań BPM Modyfikacja odświeżanie ilości pozycji w folderach korespondencji w widoku nawigacji BPM Zmodyfikowano odświeżania ilości korespondencji w skrzynkach (w nazwach skrzynek) pocztowych: 1) po przyjściu nowej korespondencji 2) po wysłaniu korespondencji 3) po usunięciu oraz przywróceniu z kosza 4) po przesunięciu do skrzynki archiwalnej (między skrzynkami też) ONE Przy starcie aplikacji w widoku nawigacji wyświetlany jest rozwinięty pierwszy poziom drzewka ONE Widok słownikowy jest zapisywany dla pozycji - umożliwia to zapisanie własnego widoku dla każdego słownika BPM Zablokowano możliwość przenoszenia paska szybkiego dostępu w POK powyżej wstążki Tłumaczenia pasków w edytorze korespondencji BPM Usunięto 'podpowiadanie wartości' w polu 'Zaawansowanie' zadań ONE Wprowadzono nowy autocomplete w oknie udostępnij Przyspieszenie przełączania stron w Wyszukiwarce ONE Mechanizm szybkiego wyszukiwania został zmodyfikowany, w następujący sposób: Zmieniono mechanizm z wyszukiwania opartego o operator like '%...%', Którego nie ma możliwości optymalizacji (nie wykorzystuje on indeksów), na FullTextSearch (szuka określonego wyrazu lub prefikasów - sufiksy nie są uwzględniane?) Dodanie przeszukiwania treści plików i korespondencji oraz zadań, adresów, podmiotów, osób Możliwość przeszukiwania po kilku wyrazach (łączone warunkiem AND) np. umowa docusoft gaz Możliwość przeszukiwania wg typu (obok dotychczas dostępnego typu pliku) np. umowa type:koresp albo umwoa filetype:pdf Zachowano kompatybilność wsteczną (w przypadku braku skonfigurowane FullTextSearch'a, przeszukiwanie działa w dotychczasowy sposób. Dla poprawnego działania FullTextSearch'a wymagane jest skonfigurowanie tego mechanizmu dla pól zgodnie z załącznikiem. BPM Dodano opis [Kategoria] w polu z listą kategorii w POK dla wyłączonego nagłówka ONE Wprowadzono zmianę dot. nie wyświetlania się anulowanych użytkowników w oknie wyboru ONE Ujednolicenie kolorystyki części składowych okien BPM Zablokowanie możliwości edytowania pola Rejestruj Typ i Typ załącznika na wstążce w Panelu Kancelaryjnym

11 ONE Poprawa zachowania systemu podczas edycji pól w widoku karty (formularza): - podczas aktywnego trybu edycji po przejściu do innego pola za pomocą kliknięcia myszką lub przy użyciu klawisza Tab - tryb edycji jest utrzymywany - nie gubi się już pierwsza litera podczas przechodzenia pomiędzy polami w trybie edycji -aby wybrać datę z kalendarza nie trzeba już dwukrotnie klikać BPM Zmiana formatki dekretowania (wyeliminowanie dwóch dialogów, uproszczona forma wyboru, zmiana formy wyboru odbiorcy oryginału, wskazanie czy załączać istniejące komentarze- z zapamiętaniem stanu opcji wyboru) Dodano ikony informującej o istnieniu notatek z podglądem ostatniej notatki i ich ilości Umożliwiono swobodnego rozmieszczania panela notatek Uwidocznienie liczby notatek na zakładce notatki Zmiana sposobu przekazywania adnotacji w ramach dekretu (dodano jeden zbiorczy tekst w ramach notatek adresata, po zmianie lista notatek znakowana czasem i autorem) Wyeliminowano błędy ze znikaniem widoku (gridex) po usunięciu korespondencji ONE Eliminacja komunikatu o braku możliwości pobrania pozycji do opracowania po dwukliku BPM W oknie wyboru np. adresatów system zapamiętuje ostatnio przeszukiwany obszar np. Użytkownicy, Podmioty itp., Jeśli ostatnio zapamiętany obszar nie jest dostępny w danym wyświetleniu okna wyboru, system wskazuje pierwszą opcję z listy BPM W menu kontekstowym uwidoczniona została opcja Rejestruj oraz Redaguj. Dotychczas opcje te były dostępne w menu głównym Plik BPM W pasku narzędziowym zostały scalone opcje do zmiany stanu realizacji zadań (Zakończ, Wznów, Odrzuć itp.). Dzięki temu zajmują mniejszy obszar w pasku narzędziowym. System automatycznie podpowiada domyślną akcję, w zależności od aktualnego stanu zadania np dla zadania w trakcie realizacji wyświetlany jest przycisk Zakończ Stan korespondencji 'dostarczono rozdzielono na : - stan 'wysłano' w przypadku, gdy jest to korespondencja zewnętrzna (ma zewnętrznego adresata) - stan 'zarejestrowano' gdy jest to korespondencja zewnętrzna i typ medium jest jednym z : telefon, telefon komórkowy, notatka, faks ręczny ONE Przebudowa menu głównego i menu kontekstowego ONE W ramach wyszukiwarki zrezygnowano z prezentacji kategorii na drzewku, obok typów pozycji. Uwidoczniono pole Kategorie w Kryteriach wyszukiwania, z możliwością wyszukiwania wielu kategorii. Ze względu na ww. zmianę ergonomiczną nie ma w tej chwili możliwości wyszukiwania jedynie wg kategorii (należałoby pozostawić uwidocznione pole Kategorie niezależnie od wybranych typów pozycji do wyszukiwania) BPM Opcja Przesuń do została uzupełniona o opis tekstowy (skrócony na pasku narzędziowym, pełny w podpowiedzi i menu rozwijanym).

12 ONE Wprowadzono ograniczenie możliwość wprowadzenia ciągów znakowych krótszych niż 3 znaki (z pominięciem spacji) dla wyszukiwarkijak i tak z poziomu głównego okna jak i wyszukiwarki. ONE Przy powrocie do danej pozycji (przy przełączaniu paneli), wrócić do pierwszej strony ONE Dodano możliwości Drag&Drop do folderu skrótów. BPM Udostępnienie opcji importu przełożonego i grupy dla użytkownika oraz grupy nadrzędnej dla grup. ONE Dodano do nazwy komunikatu użytkownika udostępniającego pozycję ONE Dodano ikon do opcji menu Zmieniono nazwy "Ustaw widok domyślny" na "Oznacz jako domyślny..." oraz Zapisz jako widok słownikowy Dodano do listy pozycji do usunięcia widoki z domyślnością Dodać opcję wyboru "Widok domyślny" przy zapisie nowego widoku Wył. opcji "Zapisz widok słownikowy" na skrzynkach korespondencyjnych 7. Zmiana widocznych kolumn podczas wyboru widoków Zmieniono kolorów formatki zapisz widok BPM Zmieniono Uprawnienia właściciela zadania oraz stan zadania po jego wznowieniu z w trakcie wykonania na nierozpoczęty ONE Zmiana ikon dla notatek ONE Dodano możliwość filtrowania komunikatów po tytule i dacie ONE Wprowadzono wyświetlanie wyszarzanych klawisz akcji w przypadku pozycji pobranej do opracowania posiadające workflow BPM Udostępniono możliwość potwierdzania przeczytania poczty, (jeśli było żądanie), następuje po otwarciu poczty w Vario. ONE Dodanie tooltiptext do przycisku "..." oraz do kolumn słownikowych np. Projekt skojarzony. Dodanie tekstu z informacją o możliwości pominięcia okna wyboru wzorca podczas tworzenia pozycji (np. Ctrl + redaguj). Uwidocznienie skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+S dla pozycji Zapisz widok w menu widok. ONE Wprowadzono możliwość wyświetlenia widoków na pasku narzędziowym, wywoływanych poprzez menu kontekstowe->widok na pasku narzędziowym. BPM Skorygowano znikającą pozycji w POK, gdy włączona jest funkcja Monitoruj folder ONE Wyłączono na podglądzie wydruku korespondencji znak postępu (prograssbar ) BPM Skorygowano błędny typ parametru NIP dla wywołania procedury zakładania nowej firmy, co powodowało obcinanie NIP do 10 znaków BPM Umożliwiono wpisywanie Nr R w pole Nr przesyłki w POK w Kolejce do wysłania BPM Uwidocznienie pierwszej użytkowej pozycji (skrzynka odbiorcza)

13 ONE Dodano możliwość użycia opcji Drag&Drop do folderu skrótów BPM W ramach importu pliku indeksowego uszczegółowiono występujące podczas importu komunikaty (np. zduplikowany NIP, istniejący adres i inne) oraz wprowadzono odpytanie czy kontynuować (tak, nie, tak na wszystkie, nie na wszystkie). Komunikaty prezentowane są na liście komunikatów po zakończeniu operacji. Jednocześnie skorygowano mechanizm przypisywania adresu w przypadku, gdy adres już istnieje. BPM Ustawienie min size dla obszaru danych na formularzu, ponieważ gdy redagowaliśmy nową korespondencje, maksymalizujemy okno nowej korespondencji zmniejszamy maksymalnie obszar danych, a następnie minimalizujemy okno. Po minimalizacji obszar danych jest niewidoczny. BPM Skorygowano znikająca wartość z pola na formularzu osoba BPM Skorygowano brak odświeżania nowo utworzonego terminu na terminarzu. BPM Zmieniono przejścia w tryb edycji na terminie w terminarzu. Przejście tryb edycji następowało po pierwszym kliknięciu teraz przejście w tryb edycji odbywa się po drugim kliknięciu. ONE Wprowadzono polskie tłumaczenia tekstów wbudowanych arkusza kryteriów oraz wprowadzono zgodność stylów pola kategorii ONE Włączono widoczności połą zoczonych atrybutów zawartości dla folderów wirtualnych ONE W momencie dodawania pozycji menu tworzonej za pomocą skryptu w Vario pozycja ta nie była dodawana do paska narzędziowego, ponieważ było sprawdzane czy pozycja(np. zadanie), dla której jest tworzony toolbar może wyświetlać workflow ONE Skorygowano nieprawidłowe zachowanie funkcji Otwórz w nowym oknie BPM Zablokowano możliwość wysyłania notatek na zewnętrznego maila ONE Poprawiono wydajność wyświetlania użytkowników / danych o zalogowaniu użytkowników / Członkowie grupy ONE Skorygowano ładowanie informacji o czasie zalogowania użytkowników BPM Uzupełniono tooltip'a dla notatki o nagłówek korespondencji Zmiana komunikatu w przypadku, gdy użytkownik posiada już daną korespondencję - na bardziej czytelny Zmiana kolejności przechodzenia pomiędzy polami za pomocą przyciskiem TAB, (jeśli pole adresowe jest puste a na liście jest przynajmniej jeden adresat - od razu przechodzi do komentarza z pominięciem przycisku Dodaj), Poprawiono kolory okna ONE Udostępniono opcję Pokaż, Otwórz dla administratora systemu na obiektach administracyjnych(np. użytkownicy) BPM Eliminacja problemu podczas dodawania kolejnego numeru telefonu, adresu itp.

14 BPM Eliminacja problemu podczas dodawania kolejnego numeru telefonu, adresu itp. ONE Ustawienie min size dla obszaru danych na karcie BPM Eliminacja błędu podczas zamykania zadania, jako niezrealizowane ONE Wyrównywanie tekstu w kolumnach do prawej BPM Korekta niepoprawnego zachowania pola filtr w zawartości na zakładce podmiot, osoba BPM Skorygowano nieprawidłowo wyświetlający się widok w POK w zakładkach ONE Skorygowano nietypowe sortowanie w kolumnach Autor oraz Zmodyfikowane przez *Zmiany wprowadzone w wersji Vario.ONE są automatycznie wprowadzane do wersji Vario.OneOffice i Vario.BPM *Zmiany wprowadzone w wersji BPM są automatycznie wprowadzane do wersji Vario.OneOffice

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wersji do wersji

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wersji do wersji Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wersji 3.002.60165.00364 do wersji 3.002.60173.00399 Lp Vario Wersja Zmiany 1 VarioClient 3.002.60165.00364 Dodano komunikat o trybie otwierania pliku

Bardziej szczegółowo

Lista wybranych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60229.00542

Lista wybranych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60229.00542 Lista wybranych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60229.00542 Vario Wersja Opis BPM 3.003.60220.00523 Skorygowano sytuacje, gdy podczas dodawania składnika do

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania do wydania

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania do wydania Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60181.00422 do wydania 3.003.60187.00437 VARIO WERSJA ZMIANY ONE 3.003.60181.00422 Modyfikacja zliczania liczby aktywnych użytkowników

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania do wydania

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania do wydania Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60202.00482 do wydania 3.3.0060217.00521 Vario Wersja Opis BPM 3.003.60202.00482 Skorygowano nieprawidłową interpretacji klawisza NIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60237.00576

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60237.00576 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60237.00576 Vario Wersja Opis ONE 3.003.60220.00523 Skorygowano nadawane uprawnienia podczas dodawania składnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. ZPKSoft Doradca. Wstęp.

Wiadomości. ZPKSoft Doradca. Wstęp. Wiadomości Wstęp. Program ZPKSoft Doradca implementuje korespondencję między użytkownikami, oraz umożliwia wysyłanie przesyłek e-mailowych do użytkowników i klientów. Dostęp do modułu wiadomości jest możliwy

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

CRM poczta elektroniczna

CRM poczta elektroniczna CRM poczta elektroniczna Klient poczty w programie Lefthand CRM jest bardzo prostym modułem, który ciągle jeszcze jest w fazie rozwoju i brak mu niektórych opcji dostępnych w większych aplikacjach takich

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. systemu BIP

Instrukcja użytkownika. systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 3 1.3. Słownik skrótów... 5 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Program Outlook 2010 udostępnia światowej klasy narzędzia umożliwiające utrzymanie produktywności oraz podtrzymywanie kontaktów służbowych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Generatora CSV

Instrukcja obsługi. Generatora CSV Instrukcja obsługi Generatora CSV Spis treści: 1. Wstęp 2. Praca z programem Generator CSV 2.1. Rozpoczęcie pracy 2.2. Sprawdzanie docelowego pliku CSV 2.3 Korekta błędów w docelowym pliku CSV 2.3.1. Odnajdywanie

Bardziej szczegółowo

Definiowanie filtrów IP

Definiowanie filtrów IP Definiowanie filtrów IP Spis treści 1. Klienci korporacyjni... 3 1.1. def3000/ceb... 3 2. Klienci detaliczni... 6 2.1. def2500/reb... 6 2 1. Klienci korporacyjni 1.1. def3000/ceb Dla każdego Klienta korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Szybki Start: Wymagania systemowe:

Szybki Start: Wymagania systemowe: Szybki Start: Wersja 1.5 Ostatnia aktualizacja: 10.10.2013 Wymagania systemowe: System dostępny jest poprzez przeglądarkę WWW z komputerów z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows, w wersjach

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.30.0 1 grudnia 2014 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych Komentarz: Liczba stron: 24 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

EAP XML Legislator Opis zmian w wersji Service Pack 41 ABC PRO Sp. z o.o.

EAP XML Legislator Opis zmian w wersji Service Pack 41 ABC PRO Sp. z o.o. Opis zmian w wersji 2.2.0.0 Service Pack 41 ABC PRO Sp. z o.o. Dokument zawiera szczegółowy opis zmian wprowadzonych w wersji 2.2.0.0 SP 41 EAP XML Legislator Data: 2016-10-27 ABC PRO Sp. z.o.o. ul. Owsiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian systemu PSZeDOK wersja 8.0.

Wykaz zmian systemu PSZeDOK wersja 8.0. Wykaz zmian systemu PSZeDOK wersja 8.0. 1. Dodano nowy system wyszukiwania korespondentów z widokiem adresu. Przyśpieszono proces wyszukiwania i wyświetlania danych adresowych. 2. Dodano opcję Utwórz pismo

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Poczta elektroniczna ( ) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp.

Poczta elektroniczna ( ) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp. Poczta elektroniczna (e-mail) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp. Jest ona również przydatna podczas zakładania innych kont umożliwiających

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak. Instrukcja obsługi systemu SERWISOWO Autor: Piotr Koblak Wersja 2.0 Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.pl P.P.U.H. HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska 43, 05-070

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo