Sprawozdanie roczne z działalności Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne z działalności Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli"

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z działalności Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli rok 2013

2 Wykaz skrótów AEM AER BAC BRWS CSR EFG EIO EKES ERRIN KE KR ITRE PE PO POT ROK RIG Europejskie Stowarzyszenie Regionów Górskich Assembly of European Regions (Zgromadzenie Regionów Europy) BAC - Korytarza Bałtyk-Adriatyk Biuro Regionalna Województwa Śląskiego Corporative Social Responsability (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji Europejska Inicjatywa Obywatelska Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji Komisja Europejska Komitet Regionów Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlament Europejski Program Operacyjny Polska Organizacja Turystyczna Regionalny Ośrodek Kultury Regionalna Izba Gospodarcza str. 2

3 Spis treści Wstęp... 4 I. Współpraca z instytucjami, lobbying, konferencje... 5 Współpraca z instytucjami w Brukseli... 5 Współpraca z instytucjami w Polsce... 6 II. Organizacja konferencji, seminariów, dni informacyjnych... 6 Prezentacja Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, Komitet Regionów, 11 kwietnia 2013 r Konferencja Zrównoważona energia miejska redukcja niskiej emisji, Komitet Regionów, 27 czerwca 2013 r Społeczna Odpowiedzialność Biznesu... 9 II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Katowice, 3 czerwca 2013 r... 9 CSRegional Working Group cykl spotkań Dzień Informacyjny programu europejskiego CIP Eko-innowacje, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 6 czerwca 2013 r Europejski Tydzień Regionów i Miast, Bruksela, 7-10 październik 2013 r Wydarzenie lokalne w ramach Open Days 2013, Gliwice, 22 listopada 2013 r III. Uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach tematycznych IV. Działalność informacyjna Strona internetowa Blog poświęcony kulturze Mailing Przekazywanie informacji na temat wezwań do składania wniosków Przekazywanie informacji na temat konkursów, ankiet i konsultacji Pośrednictwo w poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych III. Wizyty przedstawicieli regionu, wizyty studyjne Spotkanie z grupą Samorządowców z Żywiecczyzny, siedziba BRWŚ, 29 maja 2013 r Wizyta Śląskiej Izby Rolnej, Bruksela, 12 listopada 2013r., VI. Działalność promocyjna Klub Sympatyków Śląskiego Dni Europejskie, Katowice, 8 maja 2013 r Dni Śląskie, Bruksela, 26 listopada 15 grudnia 2013 r Współpraca z telewizją dlaciebie.tv Sprawy organizacyjne, kadrowe, staże i praktyki str. 3

4 Wstęp Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, jedno z szesnastu polskich przedstawicielstw regionalnych, jest jednostką budżetową Województwa, powołaną na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2002 r. Biuro funkcjonuje na podstawie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego i podlega bezpośrednio Zarządowi Województwa Śląskiego. W kwestiach proceduralno - organizacyjnych działania dot. Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli koordynuje Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego. Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli realizuje swoją bieżącą działalność w oparciu o Statut Biura, Program Przedsięwzięć Biura Regionalnego, harmonogram prac instytucji unijnych (w tym w szczególności: Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej), a także harmonogram wydarzeń odbywających się w Brukseli. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym i Statutem do zakresu działania Biura należy: a. występowanie w interesie Województwa w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim oraz Komitecie Regionów, b. promocja Województwa, c. gromadzenie i weryfikacja informacji z punktu widzenia interesów Województwa, d. pośrednictwo w zdobywaniu partnerów dla współpracy międzyregionalnej, e. informowanie administracji regionalnej o zmianach prawnych, procedurach i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej (UE). Należy podkreślić, iż rok 2013 był rokiem przejściowym, w którym podejmowane były ostateczne decyzje co do kształtu nowych ram finansowych oraz nastąpiło spowolnienie prac Parlamentu Europejskiego (związane z nadchodzącymi wyborami). W związku z powyższym opublikowano ograniczoną liczbę nowych dokumentów, z kolei te, które zostały wydane w latach poprzednich były stale modyfikowane w wyniku negocjacji. Powyższe wydarzenia miały wpływ na pracę nie tylko przedstawicielstw regionów, ale wszystkich, powiązanych z UE, instytucji i organizacji. str. 4

5 I. Współpraca z instytucjami, lobbying, konferencje Dzięki swojej ponad 11 letniej działalności, Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli wypracowało sieć kontaktów, nie tylko z licznymi instytucjami i organizacjami, lecz także z brukselskimi przedstawicielstwami regionów, miast i instytucji. Poniże listy przedstawiają podmioty, z którymi biuro prowadzi stałą współpracę oraz te, z którymi nawiązało współpracę w roku Lista instytucji i organizacji, zarówno w Brukseli, jak i w Województwie Śląskim, przedstawia się następująco: Współpraca z instytucjami w Brukseli Ambasada RP w Królestwie Belgii Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE polskie i europejskie biura regionalnej Biuro Promocji PolSKA Forum Rozwoju Efektywnej Energii FREE FP7 Aragon Network AREPO -l Association des Régions Européennes des Produits d Origine ERRIN- European Regions Research and Innovation Network Airport Regions Conference CSR Europe ILO (Światowa Organizacja Pracy) UNIDO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego) UEAPME (Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw) WssTP Europejska Platforma Wodna Intergrupa URBAN EMI- European Metropolitan Network Institute HyER -Hydrogen Fuel Cells and Electro-mobility in European Regions POLIS str. 5

6 Współpraca z instytucjami w Polsce Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Krajowy Punkt Kontaktowy Programów UE Instytut Technologii Terenów Uprzemysłowionych Park Śląski Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice RPK Politechnika Śląska Grupa Tematyczna ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich Instytucja Filmowa Silesia Film Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Regionalna Izba Gospodarcza II. Organizacja konferencji, seminariów, dni informacyjnych Jednym z zadań BRWŚ jest reprezentowanie interesów Województwa, a także promowanie jego dokonań na arenie europejskiej. Realizowanie tego zadania odbywa się m.in. poprzez organizację konferencji, seminariów tematycznych czy nawiązywanie współpracy w obszarach priorytetowych z punktu widzenia Województwa z przedstawicielstwami regionów i innych instytucji, organizacji posiadających siedzibę w Brukseli. Ponadto, Biuro Regionalne Województwa Śląskiego promuje europejskie programy i inicjatywy w Województwie Śląskim. Poza przekazywaniem informacji drogą elektroniczną, Biuro organizuje dni informacyjne, poświęcone programom europejskim, w czasie których zainteresowane podmioty mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat przekazywanych wniosków. W związku z faktem, iż rok 2013 był ostatnim w okresie programowania , liczba ogłaszanych konkursów w ramach poszczególnych programów była niższa niż w latach poprzednich bądź pula środków możliwych do uzyskania została już wyczerpana i Komisja Europejska nie ogłaszała konkursów. str. 6

7 Do ważniejszych wydarzeń zorganizowanych bądź współorganizowanych przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli w 2013 r. należy zaliczyć prezentacje Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA w Komitecie Regionów, warsztaty w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days 2013, cykl działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dzień informacyjny nt. programu europejskiego CIP Eko-innowacje. Prezentacja Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, Komitet Regionów, 11 kwietnia 2013 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA to pierwsze tego typu ugrupowanie utworzone na terenie Polski, będące efektem potrzeby zintegrowania działań na pograniczu polsko-czesko-słowackim podejmowanych w Województwie Śląskim, Opolskim, Kraju Morawsko-Śląskim (Republika Czeska) i Samorządowym Kraju Żylińskim (Republika Słowacka). 11 kwietnia 2013 r. w siedzibie Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli odbyło się spotkanie partnerów - założycieli Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Tematem wiodącym tego roboczego spotkania było zamknięcie etapu prac przygotowawczych do przeprowadzenia Pierwszego Walnego Zgromadzenia EUWT TRITIA, które odbyło się w Cieszynie w drugiej połowie kwietnia 2013 r. W spotkaniu uczestniczyli Jerzy Gorzelik, Członek Zarządu Woj. Śląskiego, Tomasz Stemplewski, Dyrektor Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Wiceprzewodniczący Samorządowego Kraju Zylińskiego Jozef Štrba oraz Wicehetman Kraju Morawsko-Śląskiego Martin Sikora. Tego samego dnia w siedzibie Komitetów Regionów odbyła się konferencja zamykająca projekt współpracy transgranicznej Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego". Celem konferencji było przedstawienie członkom Komitetu Regionów z Polski, Czech i Słowacji, posłom do Parlamentu Europejskiego oraz urzędnikom Komisji Europejskiej idei powstania i planów działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA. str. 7

8 Konferencja Zrównoważona energia miejska redukcja niskiej emisji, Komitet Regionów, 27 czerwca 2013 r. W dniach czerwca 2013 r. w Brukseli odbył się Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii. Jest to największe europejskie wydarzenie organizowane corocznie przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Zeszłoroczna edycja poświęcona była problematyce związanej z odnawialnymi źródłami energii, nowymi technologiami oraz zmniejszeniem emisji CO₂ do 2020 roku, a także realizacją postulatów zawartych w Strategii EUROPA Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli we współpracy z Politechniką Śląską, Biurem Polskiej Akademii Nauk w Brukseli - Biuro PolSCA, Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym zorganizowali w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii seminarium pt.: Zrównoważona energia miejska redukcja niskiej emisji. Unia Europejska walczy z zanieczyszczeniem powietrza od lat 70. XX w. Działania, takie jak nadzór nad emisjami szkodliwych substancji do atmosfery i poprawa jakości paliw, przyczyniły się do postępu w tym zakresie, ale problem nadal nie został rozwiązany. Wynika on zasadniczo z działalności człowieka, na przykład spalania paliw kopalnych i gwałtownej intensyfikacji ruchu na drogach. Komisja Europejska obrała nową strategię i ogłosiła rok 2013 rokiem powietrza wraz z nowymi propozycjami podnoszenia jakości powietrza w Europie. W ramach planu podkreślono wagę czystego powietrza dla wszystkich oraz położono nacisk na poprawę jakości powietrza w całej UE. Celem seminarium Sustainable urban energy low-level emission reduction było zaprezentowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy efektywności energetycznej w miastach oraz obniżenia emisji zanieczyszczeń. Seminarium otworzyła Aleksandra Gajewska, Wicemarszałek Województwa Śląskiego. Odnosząc się do planów inteligentnej specjalizacji regionu, określiła Województwo Śląskie jako doskonałe zaplecze testowania i pełnoskalowego wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Pierwsza sesja poświęcona była zagadnieniom politycznym dotyczącym efektywności energetycznej w miastach. Prezydent Zbigniew Michniowski, Sekretarz Energy Cities, opowiedział o kierunkach działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w miastach, natomiast Helisene Habart z Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej zaprezentowała uczestnikom seminarium kierunki kształtowania się legislacji europejskiej str. 8

9 w obszarze energii na najbliższe lata. Praktyczne aspekty poprawy efektywności energetycznej zaprezentowali: Guillaume Amand z Le Centre Urbain, realizujący projekt Serpente z Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym oraz Manuel Tarraga Martinez z Centrum Technologicznego ds. Środowiska i Energii w Murcji. Panel pierwszy podsumował przedstawiciel Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, Maciej Kołaczek, który zaprezentował stanowisko polskiego rządu w zakresie realizacji polityki w obszarze poprawy efektywności energetycznej w Polsce. Sesja druga dedykowana była prezentacji rozwiązań i projektów badawczych oraz strategii na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach. Wilhelmus de Wilt z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej zaprezentował kierunki działań Komisji Europejskiej w zakresie poprawy jakości powietrza, walki ze zmianami klimatu oraz zmniejszenia emisji CO₂. Praktyczne aspekty oraz rozwiązania z Województwa Śląskiego zaprezentowała Janina Fudała z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Robert Kubica z Politechniki Śląskiej. Sesję podsumował prof. Jerzy Buzek, który podkreślił, iż najważniejsze są trzy aspekty: poprawa efektywności energetycznej, ciepłownictwo (kogeneracja) oraz właściwe wykorzystanie funduszy europejskich na projekty energetyczne. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Katowice, 3 czerwca 2013 r. W 2012 r. nawiązana została współpraca pomiędzy Biurem Regionalnym Województwa Śląskiego a Radą ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Województwa Śląskiego, w wyniku której odbyły się I Obrady Śląskiego Okrągłego Stołu ds. CSR w Brukseli. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem, w związku z powyższym postanowiono uczynić ją cyklicznym wydarzeniem oraz zaprezentować owoce pierwszych obrad w Województwie Śląskim. II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Efektywne wdrażanie CSR w regionach europejskich" odbył się 3 czerwca 2013 r. w Sali Kolumnowej Urzędu str. 9

10 Marszałkowskiego w Katowicach. Spotkanie otworzyła Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Aleksandra Gajewska. Następnie Sue Bird z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej przedstawiła stan prawny i wdrożone już strategie oraz programy na poziomie europejskim. CSR to odpowiedź na czas kryzysu, to nowe możliwości dla firm, których celem powinna być konkurencyjność, przewidywalność i zaufanie, to działania, które społeczeństwom zapewnią odpowiednie usługi publiczne, zatrudnienie i troskę o etykę i wartości. Dlatego staramy się promować wielostronne partnerstwo, jasno precyzować oczekiwania wobec firm, ich samodzielność w zarządzaniu, przejrzystość i przedstawiać korzyści rynkowe z faktu wzięcia przez firmy odpowiedzialności za ich wpływ na społeczeństwo" - mówiła Sue Bird. W debacie o stanie CSR w prawie międzynarodowym, krajowym i regionalnym głos zabrali: Małgorzata Handzlik, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Irene Wintermayr ze Światowej Organizacji Pracy oraz Florian Iwinjak z Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego. Kolejna część spotkania poświęcona była rozwiązaniom regionalnym dotyczącym CSR. Liliana Anam z Ministerstwa Gospodarki mówiła, że instytucje publiczne mogą wspierać przedsiębiorców na różne sposoby, występując jako obserwator, patron, promotor lub partner. Zauważono, że czynnikami warunkującymi sytuację społeczno-ekonomiczną są m.in. kryzys gospodarczy, pogłębiające się obecnie nierówności społeczne, problemy ekologiczne, ale i wzrost aktywności konsumenckiej. Odpowiedzią na to są strategie promowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, tj. ISO 26000, Wizja 2050", Przyszłość jakiej chcemy" oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju". Musimy pamiętać, że mimo wciąż obecnych patologicznych sytuacji w wielkim biznesie społeczna odpowiedzialność może być lekarstwem na kryzys gospodarczy. CSR to zysk, etyka, prawo i filantropia" - podkreślił Michał Wójcik z Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Głos zabrali również reprezentanci Europejskiej Koalicji na rzecz Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej Przedsiębiorstw (ECCJ), Europejskiego Stowarzyszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME), a także Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Jerome Chaplier z ECCJ zarekomendował województwu śląskiemu włączanie CSR z naciskiem na przejrzystość, promowanie wartości w obrębie spójnej strategii, promowanie lokalnych firm i wspieranie misji gospodarczych. Trzeba zwrócić uwagę na istotny aspekt. Oprócz odpowiedzialności str. 10

11 biznesu powinna też silnie zaistnieć odpowiedzialność struktur państwa. CSR to pewien koszt, to działanie wymagające nakładów, które jednak po pewnym czasie się zwracają" - powiedział Tadeusz Donocik Prezes RIG w Katowicach. Wszyscy prelegenci zgodnie podkreślali wartość spójności działań i współodpowiedzialności wielu podmiotów dla pomyślnej realizacji odpowiedzialnego biznesu, a także konieczność raportowania przez przedsiębiorstwa i monitorowania przez instytucje działań podejmowanych na rzecz promowanej jakości gospodarczej. Konferencję zakończyły wystąpienia dotyczące praktycznego wymiaru społecznej odpowiedzialności biznesu. CSRegional Working Group cykl spotkań W drugiej połowie roku w związku z trwającą rewizją Komunikatu Komisji Europejskiej dot. CSR, Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli wystąpiło z inicjatywą zawiązania nieformalnej współpracy przedstawicielstw regionów, które są aktywne w obszarze CSR. Przedmiotowa inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem. Dlatego też w dniu 10 września 2014 r. na zaproszenie Dyrektor BRWŚ, odbyło się spotkanie dyrektorów i przedstawicieli biur regionalnych, w tym: Extremadury, Kraju Basków oraz Espace Interrégional Européen Bretagne / Pays de la Loire / Poitou-Charentes, którego celem było zapoznanie się z działalnością poszczególnych regionów w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dyskusja nad możliwością współpracy w przedmiotowym zakresie. 18 października odbyło się drugie spotkanie CSRegional Working Group w siedzibie Biura Regionalnego Woj. Śląskiego w Brukseli. Dyrektorzy oraz delegacje przedstawicielstw Kraju Basków, Extremadury, Bretanii / Kraju Loary / Poitou-Charentes oraz regionu Emilia- Romania, rozmawiali nt. możliwości nawiązania bliższej współpracy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, a w szczególności w tematach innowacji społecznej, MŚP oraz implementacji strategii na rzecz CSR. Ponadto, z uwagi na rewizję komunikatu ds. CSR przez Komisję Europejską, zaproponowano organizację spotkania z ekspertami regionalnymi w celu przedstawienia oraz opracowania wspólnych konkluzji dot. przedmiotowego dokumentu, które miałyby zostać przekazane do Komisji Europejskiej. str. 11

12 Na spotkanie zaplanowane na 25 listopada 2013 r. zaproszono przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Komitetu Ekonomiczno Społecznego. Z kolei wśród ekspertów z regionu udział wzięli Iker Atxa - przedstawiciel Agencji ds. Innowacji Kraju Basków (Innobasque) oraz Ángeles Muñoz Marcos Extremadura z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Rządu Extremadury. Pomimo starań ze strony Biura, nikt z Województwa Śląskiego nie mógł wziąć udziału w spotkaniu. Dzień Informacyjny programu europejskiego CIP Eko-innowacje, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 6 czerwca 2013 r. 6 czerwca 2014 r. odbył się kolejny Dzień Informacyjny Programu CIP-Ekoinnowacje. Wydarzenie zostało zorganiozowane przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym przy Politechnice Śląskiej. Celem spotkania było przekazanie praktycznej wiedzy, jak dobrze przygotować wniosek oraz budować skuteczne partnerstwo na rzecz pozyskania środków w ramach CIP Ekoinnowacje. Prelegentami w trakcie spotkania byli eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Branżowego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przy Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, a także firma EUROFUNDING zajmująca się przygotowaniem wniosków projektowych. Głównymi założeniami programu jest wspieranie zielonych" rozwiązań dla biznesu, projektów ukierunkowanych rynkowo, jednocześnie wypełniających lukę pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a podejściem komercyjnym. Budżet całego programu na lata wynosi ok 200 mln euro, natomiast na ten konkurs przeznaczono 32 mln euro. W warsztatach uczestniczyli: - przedsiębiorcy poszukujący środków na wdrożenie innowacyjnej ekotechnologii, produktu, nowego modelu biznesowego lub innowacyjnej usługi przyjaznej dla środowiska, str. 12

13 - firmy, które posiadają w swojej ofercie ekoinnowacyjne technologie, produkty lub usługi, poszukujące efektywnych mechanizmów wprowadzenia ich na rynek krajowy i zagraniczny, - jednostki naukowe, które mają do zaoferowania firmom ciekawe rozwiązania ekoinnowacyjne będące co najmniej na etapie prototypu lub w skali półprzemysłowej bądź zainteresowane współuczestniczeniem z firmami w projekcie, - stowarzyszenia, izby i organizacje branżowe zainteresowane upowszechnianiem informacji o innowacyjnych technologiach środowiskowych. Europejski Tydzień Regionów i Miast, Bruksela, 7-10 październik 2013 r. W dniach 7-10 października 2013 r. odbył się Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli Open Days. Jest to coroczne, kilkudniowe wydarzenie organizowane wspólnie przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Komitet Regionów, we współpracy z przedstawicielstwami regionów i miast. Open Days 2013 odbyły się w wyjątkowym kontekście dla Unii Europejskiej. To właśnie w drugiej połowie roku europejskie regiony i miasta finalizowały przygotowania do nowej perspektywy finansowej na lata Obszary polityk UE szczególnie ważne dla europejskich regionów to polityka regionalna i spójności, rozwój obszarów wiejskich i polityka rybacka. Dlatego też Open Days były niepowtarzalną okazją do wymiany informacji i rozważań na temat lepszego dostosowania polityk UE do potrzeb obywateli, jeszcze zanim nowe programy operacyjne (PO) weszły w życie od 2014 r. W rozważaniach tych udział wzięły instytucje unijne, organy zarządzające funduszami UE oraz sami beneficjenci. Slogan zeszłorocznych Open Days to: Europejskie regiony i miasta startują do 2020 roku!. Wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast koncentrowały się wokół trzech osi priorytetowych: - zarządzanie zmianami : warsztaty i debaty skupione wokół tej osi zaprezentowały innowacyjne podejścia i nowe elementy w implementacji priorytetów tematycznych na lata (np. zintegrowane inwestycje terytorialne, wspólne plany działań, sposoby zarządzania, instrumenty finansowe, uproszczenia); str. 13

14 - synergie i współpraca: przedstawione zostały rozwiązania dla współpracy, koordynacji i zarządzania różnego typu źródłami finansowania od funduszy UE, poprzez narodowe, po regionalne); - wyzwania i rozwiązania: warsztaty i debaty w ramach tej osi priorytetowej skoncentrowały się wokół znalezienia odpowiedzi i rozwiązań na wyzwania, którym obecnie stawiają czoła regiony. Było to swoiste przekazywanie wiedzy, od regionów, które już zaimplementowały dane rozwiązania, dla tych, które jeszcze nie wybrały odpowiedniej drogi reform i rozwoju. Jak co roku, przedstawicielstwa regionów i miast zawiązały tzw. partnerstwa regionalne (konsorcja składające się z przynajmniej czterech, a maksimum jedenastu innych regionów i/lub miast, z co najmniej czterech różnych państw) w ramach, którego organizowano wspólnie w Brukseli debatę lub warsztat na jeden z tematów wiodących Open Days. Każdy z członków konsorcjum był dodatkowo zobowiązany zorganizować przynajmniej jedno wydarzenie w swoim regionie. W trakcie ubiegłorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days 2013, Województwo Śląskie wraz z jedenastoma partnerami z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polski, Turcji, Dani, Portugalii, Norwegii i Chorwacji, zorganizowało warsztat pt. Making the connections: youth employment and industrial transformation. Wydarzenie odbyło się 8 października w siedzibie Norway House w Brukseli. W pierwszej części debaty, słuchacze mieli okazję zapoznać się z różnymi formami wsparcia udzielanego młodym ludziom, którzy mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Dobre praktyki projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego z Warmii i Mazur, możliwości przekształcenia miasta emerytów" w atrakcyjnie turystycznie i kulturowo centrum, które przyciąga i oferuje zatrudnienie młodym ludziom (Miasto Karsiyaka w Turcji) czy działalność publicznych służb zatrudnienia i ich oferta szkoleń zawodowych w hiszpańskim regionie Castilla y Leon, to tylko niektóre z tematów poruszanych w trakcie pierwszej części warsztatu. Druga część warsztatu poświęcona była reindustrializacji przemysłowej, która w zależności od charakteru regionu może przybierać różne formy, od powrotu do wyrobów str. 14

15 rzemieślniczych w Norwegii, poprzez nowoczesne manufaktury w Danii a skończywszy na innowacji i inteligentnych specjalizacjach w Centralnej Portugalii i w Województwie Śląskim. Barbara Bujnowska - Sęda, Koordynator Zespołu Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, przedstawiła możliwości wsparcia i wzmacniania rozwoju regionu dzięki koncentracji na inteligentnych specjalizacjach. Ponadto zaprezentowała dobre praktyki projektów skierowanych do sfery biznesu, doktorantów, szkół średnich (w tym m.in: DoktoRIS - Program stypendialny dla doktorantów na rzecz innowacyjnego Śląska Regionalne Strategie Innowacji PO KL, "Mam zawód, mam pracę w regionie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL) przyczyniające się do poprawy regionalnej polityki innowacyjnej. Kluczowym elementem obecnie prowadzonych działań w regionie stają się Obserwatoria Specjalistyczne, których rolą jest przewidywanie trendów rynkowych w obszarach związanych z Programem Rozwoju Technologii na lata i tematycznymi inteligentnymi specjalizacjami regionu przedstawionymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata powiedziała Koordynator RIS. Sieć Obserwatoriów będzie efektywnie wykorzystywana w procesach rozwoju i wzmacniania potencjału specjalizacji, co zaowocuje pobudzeniem rozwoju technologicznego regionu - dodała. Wydarzenie lokalne w ramach Open Days 2013, Gliwice, 22 listopada 2013 r. Wydarzenie lokalne, tzw. local event, które jest nieodłączną częścią Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, odbyło się w siedzibie Parku Naukowo Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE. Spotkanie pt. Współpraca Obserwatoriów na rzecz technologicznego rozwoju regionu" inaugurujące projekt systemowy Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" nawiązywało bezpośrednio do tematu uprzednio przedstawionego w Brukseli warsztatu. str. 15

16 W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarówno Jednostek Samorządu Terytorialnego, Instytucji Otoczenia Biznesu jak również sektora nauki i biznesu. Spotkanie koncentrowało się na koncepcji zintegrowanego modelu współpracy obserwatoriów, jako ważnego elementu innowacyjnego rozwoju regionu. Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli było współorganizatorem wydarzenia, z kolei Dyrektor Biura, Magdalena Chawuła-Kosuri wystąpiła w charakterze prelegenta, prezentując istotę europejskiej polityki innowacyjnej polegającej na wspieraniu przedsiębiorstw w osiąganiu lepszych rezultatów. III. Uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach tematycznych Biuro Regionalne Województwa Śląskiego jest nie tylko organizatorem bądź współorganizatorem wielu wydarzeń merytorycznych i promocyjnych, ale także uczestnikiem wielu konferencji, komisji Parlamentu Europejskiego, spotkań czy grup roboczych, które związane są z obszarami działalności BRWŚ. Poniżej przedstawione zostały ważniejsze spotkania/konferencje w podziale na obszary tematyczne. Notatki na temat tychże wydarzeń przekazywane są do odpowiednich wydziałów Urzędu Marszałkowskiego oraz innych zainteresowanych podmiotów 1. Polityka spójności, polityka regionalna, nowa perspektywa finansowa, mechanizmy finansowe: AER & Smart Europe Breakfast Briefing (prezentacja projektu w ramach programu Interreg IV), 24 stycznia 2013 r. Spotkanie nt. Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 12 kwietnia 2013 r. Spotkanie Sieci Regionów Europejskich na Rzecz Ochrony Zdrowia (EUREGHA), 5 kwietnia 2013 r. Prezentacja Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, Komitet Regionów, 11 kwietnia 2013 r. 1 Szczegółowe informacje nt. poszczególnych wydarzeń można znaleźć w sprawozdaniach miesięcznych bądź też na stronie str. 16

17 Nowe środki unijne na inwestycje w regionach. Ile dla Polski, ile dla Śląskiego?, Regionalne Forum Dyskusyjne w Chorzowie, 26 kwietnia 2013 r. Spotkanie nt. stanu negocjacji nad polityką spójności na lata , Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, 12 czerwca 2013 r. AER Afternoon Briefing nt. RFSC (Reference Framework for Sustainable Cities) - nowego internetowego narzędzia wspierającego europejskie miasta i gminy w ich pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, Bruksela, 20 czerwca 2013 r. Dzień Informacyjny programu Horyzont 2020, 18 października 2013 r. Energia, ochrona środowiska, polityka rolna : Info Day na temat programu europejskiego Inteligentna Energia Europa, 23 stycznia 2013 r. Spotkanie z prof. Adamem Gierkiem, Posłem do Parlamentu Europejskiego nt. raportu prof. Jerzego Buzka Wewnętrzny rynek energii, Bruksela, 7 maja 2013 r. Spotkanie z Pieterem de Jong z Klastra Wodnego Wetsus, siedziba BRWŚ, Bruksela, 8 maja 2013 r. Wewnętrzny Rynek Energii strategią na wyjście UE z kryzysu - Wysłuchanie publiczne zorganizowane przez prof. Jerzego Buzka, Parlament Europejski, 6 czerwca 2013 r. Spotkanie Komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika z przedstawicielami parlamentów narodowych, Parlament Europejski, 26 marca 2013 r. Gas Week 2013, panel pt. Fuelling Growth and Jobs with Gas: The Energy Mix for a Competitive Europe, Parlament Europejski, 23 kwietnia 2013 r. Dzień Informacyjny Programu Eko-innowacje, Bruksela, 27 maja 2013 r. Overcoming The Energy Price Dilemma, Parlament Europejski, 10 lipca 2013 r. Europejska strategia w sprawie odpadów z tworzyw sztucznych, Komitet Regionów, 15 lipca 2013 r. Śniadanie robocze na temat rozwoju OZE, Parlament Europejski, 5 listopada 2013 r. Konferencja na temat Polskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Parlament Europejski, 5 listopada 2013 r. IV Europejskie Dni Węgla, Parlament Europejski, 12 listopada 2013 r. str. 17

18 Seminarium nt. Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, Dom Polski Wschodniej, Bruksela, 19 września 2013 r. Transport: Benefit of Intermodality rail-air for economy and traffic, Przedstawicielstwo Bawarii, 20 lutego 2013 r. Spotkanie nt. IV Pakietu Kolejowego, Przedstawicielstwo PKP S.A. w Brukseli, 21 maja 2013 r. Pierwszy Okrągły Stół ds. Bezpieczeństwa Drogowego w Transporcie, Parlament Europejski, 15 maja 2013 r. Wysłuchanie publiczne nt. Waga i wymiary ciężarówek, Komisja Transportu i Turystyki, Parlament Europejski, 17 września 2013 r. Spotkanie AER dotyczące wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie państwowej pomocy dla lotnisk i linii lotniczych, Bruksela, 18 września 2013 r. Polityka społeczna, prawa człowieka i obywatela: Europejski Rok Obywateli, Parlament Europejski, 19 lutego 2013 r. II Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich krajów Partnerstwa Wschodniego i UE, lutego 2013 r. Is Europe at a turning point for corporate reporting?, Bruksela, 29 maja 2013 r. Prezentacja publikacji The future of the Welfare State, A comparative study in EU-countries, Caritas Eurpe, Bruksela, 5 września 2013 r. Konferencja "Moscow Bubble", Parlament Europejski, 2 października 2013 r. Zatrudnienie, MŚP, społeczeństwo informacyjne etc.: Przedsiębiorczość Kobiet w Parlamencie Europejskim, Parlament Europejski, lutego 2013 r. II Europejska Konferencja nt. Chmur Obliczeniowych, 7 marca 2013 r. Konferencja "European support for SMEs for the period ", Parlament Europejski, 25 czerwca 2013 r. Europejska agenda cyfrowa: Rola miast i regionów, Komitet Regionów, 2 lipca 2013 r. str. 18

19 Wysłuchanie publiczne nt. reindustrializacji Europy, Parlament Europejski, 4 września 2013 r. Wysłuchanie publiczne nt. W jaki sposób Unia Europejska może przyczynić się do tworzenia bardziej przyjaznego środowiska dla przedsiębiorców by tworzyć nowe miejsca pracy?, Parlament Europejski, 18 września 2013 r. Platforma Przedsiębiorczości Kobiet, Parlament Europejski, 25 września 2013 r. Wraz z upływem czasu agenda unijna, priorytety krajowe jak i kluczowe kwestie dla regionów ulegają zmianom. W związku z powyższym, charakter działalności BRWŚ wymaga ciągłego nawiązywania nowych kontaktów jak i pozyskiwania nowych partnerów do realizacji działań. Dlatego też w roku 2013 r. miały miejsce spotkania, które miały na celu opracowanie nowych przedsięwzięć i wzbogacenie sieci kontaktów. Wśród nich należy wymienić m.in.: Spotkanie z Tadeuszem Donocikiem, Prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Katowice, 18 września 2013 r. Spotkanie z Mariuszem Kolczyńskim, Dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 18 września 2013 r. Spotkanie polskich regionów w sprawie organizacji Golf Polish Day 2014, Biuro Wielkopolski w Brukseli, 14 września 2013 r. Spotkanie z przedstawicielami UNOHCHR (United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner for Human Rigths), Bruksela, 10 grudnia 2013r. Spotkanie na temat inicjatywy Awangarda Nowy wzrost poprzez Inteligentne Specjalizacje, Bruksela, 10 grudnia 2013 r. Spotkanie na temat organizacji wizyty studyjnej BAC, Biuro Pomorskie, Bruksela, 11 grudnia 2013 r. Spotkanie na temat organizacji wydarzenia z okazji 10-lecia Polski w UE, Biuro Województwa Zachodniopomorskiego, Bruksela, 11 grudnia 2013 r. Spotkanie z Katarzyną Walczyk Matuszyk oraz Anną Maszewską z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, Bruksela, 17 grudnia 2013r. str. 19

20 IV. Działalność informacyjna Strona internetowa Ważnym narzędziem polityki informacyjnej BRWŚ jest jego witryna internetowa. Działająca od 2004 r. strona jest na bieżąco aktualizowana i modyfikowana, tak aby stanowiła godną wizytówkę Regionu. Z dwujęzycznej strony BRWS można się dowiedzieć co ważnego z punktu widzenia regionu dzieje się na arenie europejskiej, jak i przeczytać o działaniach podejmowanych przez Region na forum międzynarodowym. Dodatkowo na stronie można znaleźć aktualizowane na bieżąco - informacje o poszukiwaniu partnerów do realizacji projektów, zaproszenia do składania wniosków (konkursy), ogłoszenia dotyczące konferencji, konkursów oraz szkoleń. Ponadto zainteresowani mogą pozyskać informację nt. Województwa Śląskiego, instytucji unijnych, posłów do Parlamentu Europejskiego pochodzących z regionu, jak i programów europejskich. Blog poświęcony kulturze W lipcu 2012 r. BRWŚ nawiązało współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach. Współpraca ma na celu m.in. organizację cyklu wydarzeń "Co dalej z kulturą ?", obejmujących szkolenia, spotkania, konsultacje dla potencjalnych beneficjentów środków przeznaczonych na kulturę w nowej perspektywie finansowej (działanie możliwe do realizacji od momentu wejścia w życie nowych programów unijnych czyli od początku 2014 r.) oraz prowadzenie bloga poświęconego ww. tematyce. Od sierpnia 2012 r. rozpoczęła swoje działanie strona na której od tamtego czasu BRWŚ regularnie zamieszcza najważniejsze informacje i materiały dotyczące najnowszych rozporządzeń, projektów i ustaleń dotyczących przyszłego budżetu Unii Europejskiej w kontekście środków na kulturę i sektor kreatywny. str. 20

21 Mailing Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli dysponuje szeroką bazą kontaktów mailowych, dzięki którym drogą elektroniczną dociera do bardzo dużej ilości podmiotów w Województwie. Wśród informacji przekazywanych do regionu znajdują się m.in. zaproszenia do składania wniosków w ramach programów Europejskich, dokumenty, konsultacje, ankiety, informacje o konkursach, a także relacje z odbywających się w Brukseli konferencji i wydarzeń. Przesyłane są też informacje o partnerach poszukiwanych do realizacji projektów międzynarodowych. Oprócz naturalnego odbiorcy jakim jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Biuro dociera do: urzędów miast i gmin szkół podstawowych gimnazjów szkół średnich uniwersytetów i szkół wyższych izb i agencji gospodarczych zakładów opieki zdrowotnej instytucji kultury organizacji pozarządowych. Przekazywanie informacji na temat wezwań do składania wniosków BRWŚ przekazuje informacje na temat wezwań do składania wniosków w ramach programów europejskich. Pracownicy biura uczestniczą w organizowanych przez Komisję Europejską dniach informacyjnych w Brukseli, dzięki czemu są w stanie udzielać szczegółowych informacji podmiotom zainteresowanym udziałem w projektach. W 2013 roku informowaliśmy o wezwaniach do skłania wniosków w ramach następujących programów/ działań: Erasmus Mundus LIFE+ str. 21

22 Młodzież w działaniu Współpraca z państwami niesąsiadującymi z Unią Europejską Młodzież w działaniu Wsparcie działań informacyjnych skierowanych do młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych "Młodzież w działaniu" - Działanie Partnerstwa. Młodzież w działaniu" - Działanie Wsparcie na rzecz mobilności osób pracujących z młodzieżą Realizacja europejskich celów strategicznych w dziedzinie kształcenia i szkolenia ( ET 2020 ) Działanie przygotowawcze Europejskie partnerstwo na rzecz sportu" Przekazywanie informacji na temat konkursów, ankiet i konsultacji Oprócz przekazywania informacji dot. możliwości uzyskania dofinansowania, BRWŚ systematycznie informuje podmioty z Województwa Śląskiego o różnego rodzaju konkursach, ankietach i konsultacjach. W roku 2013 przekazano informację nt. następujących konkursów: Europejski Region Przedsiębiorczości 2014 "Europejska Nagroda im. Karola Wielkiego" Europejskie nagrody CSR na rzecz partnerstw, innowacji i wpływu Świat, jaki lubisz" "Migranci w Europie" "European Language Label 2013" Informacja o konkursie plakatów dla młodych naukowców podczas OPEN DAYS "European Parliament: Why should I care?" Być obywatelem europejskim: jak to sobie - Innovative Ideas for cultural and creative sectors in Europe? EUROPA W MOIM REGIONIE Nakręć się na wybory Juvenes Translatores str. 22

23 Europejska Stolica Innowacji icapital Zrównoważona Mobilność Miejska "Picture the future of learning" oraz następujacych konsultacjach / wydarzeniach: Informacja nt. konsultacji w sprawie kultury i sektora kreatywnego Informacja na temat możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych organizowanych przez Komisję Europejską dot. przeglądu polityki unijnej w obszarze rolnictwa ekologicznego Informacja na temat konsultacji społecznych w sprawie przeglądu europejskiej polityki w zakresie ochrony powietrza Informacja na temat Europejskiego Szczytu Biznesu Pośrednictwo w poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych Ważną częścią pracy Biura jest pośrednictwo w poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych realizowanych w ramach programów europejskich. Streszczenia ofert otrzymywanych od europejskich biur regionalnych BRWŚ przesyła do potencjalnie zainteresowanych podmiotów w regionie (np. szkół danego szczebla, instytucji kultury etc.). Ponadto, w maju 2013 r. BRWŚ rozpoczęło korzystanie z nowego narzędzia umożliwiającego sprawniejsze przeprowadzanie wysyłki ogłoszeń dotyczących poszukiwań partnerów do projektów europejskich. Ogłoszenia publikowane są tak jak do tej pory na stronie internetowej jednakże nowa szata graficzna zapewnia ich większą przejrzystość. Dodatkowym atutem jest fakt, że ogłoszenie od razu zawiera załącznik z pełną treścią oferty pochodzącą od poszukującej instytucji. Ogłoszenia wysyłane są do potencjalnie zainteresowanych podmiotów z Woj. Śląskiego za pomocą narzędzia newslettera ze strony internetowej. W roku 2013 rozesłano do regionu 107 ofert zw. z poszukiwaniem partnera do projektu oraz rozesłało 8, które pochodziły od projektodawców z regionu. str. 23

24 Partner search - oferty wysłane do regionu 2013 III. Wizyty przedstawicieli regionu, wizyty studyjne Oprócz bieżącej działalności polegającej na przekazywaniu informacji drogą elektroniczną, BRWŚ organizuje wizyty studyjne w poszczególnych obszarach tematycznych, w czasie których uczestnicy mogą spotkać się z ekspertami z danego zakresu. Spotkanie z grupą Samorządowców z Żywiecczyzny, siedziba BRWŚ, 29 maja 2013 r. W dniu 29 maja 2013 r. grupa Samorządowców z Żywiecczyzny, która przybyła do Brukseli na zaproszenie Poseł do Parlamentu Europejskiego, Małgorzaty Handzlik, gościła w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego. W trakcie spotkania Dyrektor BRWŚ - Magdalena Chawuła Kosuri, przedstawiła działalność jednostki oraz odpowiadała na pytania dot. m.in. przyszłej perspektywy finansowej UE. str. 24

25 Wizyta Śląskiej Izby Rolnej, Bruksela, 12 listopada 2013r., W dniu 13 listopada br. w siedzibie Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli odbyło się spotkanie z przedstawicielami Śląskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Śląskiej Izby Rolniczej, Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. VI. Działalność promocyjna Klub Sympatyków Śląskiego W ramach Klubu Sympatyków Śląskiego odbyły się dwa spotkania zorganizowane w siedzibie Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli. Pierwsze, 11 kwietnia 2013 r., na którym Jerzy Gorzelik, Członek Zarządu Woj. Śląskiego, przybliżył wszystkim zebranym najważniejsze inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Z kolei podczas drugiego spotkania, które odbyło się 20 listopada 2013 r., Aleksandra Gajewska, Wice Marszałek Województwa wraz z Przemysławem Smyczkiem, Dyrektorem Wydziału Kultury Województwa Śląskiego przedstawili zaproszonym gościom bogatą ofertę kulturalną naszego regionu. Obydwa spotkania uświetnił swoją obecnością Ambasador RP w Królestwie Belgii, Artur Harazim. Dni Europejskie, Katowice, 8 maja 2013 r. Dni Europejskie, organizowane przez Koło Naukowe UE International challenge, to cykliczne spotkania tworzące okazje do podjęcia debaty o unijnych inicjatywach i skutkach ich implementacji, wspólnej analizy aktualnych zagadnień społeczno politycznych w ich globalnym kontekście oraz zaprezentowania przykładów międzynarodowych projektów i innowacyjnych działań. Seminarium, które odbyło się w dniu 8 maja, poświęcone zostało tematyce budżetu UE, konsekwencjom kryzysu ekonomicznego i koncepcjom przeciwdziałania, a także priorytetom współpracy międzynarodowej Województwa Śląskiego. Seminarium zakończyła Marta Miecznik, prezentując działalność i inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli. str. 25

26 Dni Śląskie, Bruksela, 26 listopada 15 grudnia 2013 r. V edycja Dni Śląskich w Brukseli rozpoczęła się 26 listopada koncertem jazzowym What a wonderful world" w wykonaniu Lothara Dziwoki z zespołem. W imieniu Województwa Śląskiego uroczystość otworzył Wojciech Zamorski, radny województwa, Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Magdalena Chawuła-Kosuri, Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli. Kolejnymi atrakcjami były: pokaz filmu dofinansowanego przez Śląski Fundusz Filmowy, pn. Piąta pora roku" w reżyserii Jerzego Domaradzkiego, który odbył się w Galeriach Królewskich oraz wystawa najlepszych prac cyfrowej fotokreacji nadesłanych na konkurs CYBERFOTO 2013 organizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Ekspozycję można było oglądać w dniach 9-15 grudnia 2013 r. w Galerii Katarzyny Napiórkowskiej na Mont des Arts. Ponadto, w związku z ogłoszeniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego roku 2013 jako upamiętniającego Powstanie Styczniowe, tłem Dni Śląskich była wystawa poświęcona Powstaniu Styczniowemu pod tytułem Orzeł, Pogoń i Archanioł Powstanie Styczniowe na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Dziennik Zachodni, TVP Katowice oraz Radio Katowice. Współpraca z telewizją dlaciebie.tv W drugiej połowie 2012 r. Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli nawiązało współpracę z telewizją regionalną dlaciebie.tv. przy tworzeniu programu Okno na Brukselę. Program, nagrywany cyklicznie w Parlamencie Europejskim w Brukseli, ma na celu przybliżenie mieszkańcom Województwa Śląskiego tematyki związanej z Unią Europejską oraz procesów legislacyjnych, które później będą miały na nich bezpośredni wpływ. Program nadawany jest w sieci cyfrowej UPC w miastach Woj. Śląskiego. Wywiady można także obejrzeć w serwisie Youtube. Gośćmi programu w 2013 r. byli: - profesor Jerzy Buzek, Poseł do PE, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Tematem programu była rola węgla w unijnej polityce energetycznej, raport na temat str. 26

27 kształtowania się wewnętrznego rynku energii oraz przyszłe prace Parlamentu Europejskiego w obszarze energetyki. - Małgorzata Handzlik, Poseł do PE oraz Urszula Ciełeszyńska, Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet. Tematem przewodnim była przedsiębiorczość kobiet, możliwości zdobycia finasowania dla MŚP oraz postępy prac w eliminowaniu barier na jednolitym rynku wewnętrznym. - Jarosław Wałęsa, Poseł do PE. Tematem odcinka była kształtująca się w tamtym okresie Wspólna Polityka Rybołówstwa oraz Europejski Rok Obywatela. - Jan Olbrycht, Poseł do PE, Członek Komisji Rozwoju Regionalnego PE oraz Przewodniczący europarlamentarnej Intergrupy URBAN. Rozmowa z Posłem dotyczyła nowego okresu programowania polityki spójności, jej priorytetów oraz wydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Woj. Śląskim. Ponadto potraktowane zostały tematy dot. wsparcia dla biznesu oraz działań na rzecz osób starczych w przyszłej perspektywie finansowej. Sprawy organizacyjne, kadrowe, staże i praktyki W roku 2013 nastąpiły zmiany kadrowe w Biurze. Z urlopu wychowawczego powróciła do pracy Agnieszka Saternus, w związku z powyższym swoją umowę na zastępstwo zakończyła Marta Miecznik. Ponadto, z dniem ostatniego lipca 2013 r. pracę w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego zakończyła Marta Ogonowska. W roku 2013, praktykę w BRWŚ odbyły: Urszula Zajdel (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych), Martyna Kamionka (Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych), Anna Dylik (absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego) oraz Dominika Marszałek (studentka IV roku psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). str. 27

Rola Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli w procesie poszukiwania partnerów zagranicznych w programie Horyzont 2020

Rola Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli w procesie poszukiwania partnerów zagranicznych w programie Horyzont 2020 Rola Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli w procesie poszukiwania partnerów zagranicznych w programie Horyzont 2020 Politechnika Śląska - Gliwice, 6 kwietnia 2016 r. Biuro Regionalne Województwa

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Magdalena Chawuła-Kosuri Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli Katowice, 20 listopada 2012 r www.silesia-europa.pl PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego

Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli ZDROWIE W POLITYKACH UE Bruksela, 8 listopada 2011 Działania ciągłe SPUE Działania ciągłe SPUE Działalność na rzecz województwa w obszarach priorytetowych:

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

Biura regionalne w Brukseli a efektywne zarządzania administracją.

Biura regionalne w Brukseli a efektywne zarządzania administracją. Biura regionalne w Brukseli a efektywne zarządzania administracją. Magdalena Chawuła Kosuri dyrektor BRWS Plan prezentacji: A) koncepcja biur regionalnych B) Działania BRWŚ C) Możliwości pozyskania funduszy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Działania służące promocji systemu DZE CP w ostatnim roku. Działania Stowarzyszenia Polski Ruch CP dotyczące prowadzenia i promowania

Działania służące promocji systemu DZE CP w ostatnim roku. Działania Stowarzyszenia Polski Ruch CP dotyczące prowadzenia i promowania Spotkanie Laureatów Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2013 r. Działania Stowarzyszenia Polski Ruch CP dotyczące prowadzenia i promowania Polskiego

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Wałbrzych, 21.11.2013 r. 2 Jak to się zaczęło... I połowa 2010 r.

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Spotkanie informacyjne, Słupsk, 19 lutego 2015 r. Interreg Europa Środkowa Anna Deryło Emilia Simonowicz Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA Program Interreg Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Program Interreg Europa - korzyści dla regionów

Program Interreg Europa - korzyści dla regionów European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies Program Interreg Europa - korzyści dla regionów 25 października 2017 r. Toruń Program Budżet z EFRR: 359

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Strategia Województwa Śląskiego zakłada działania zapobiegające marginalizacji terenów przygranicznych

Bardziej szczegółowo

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna cel 2 polityki spójności UE realizacja celów wynikających ze strategii Europa 2020, koncentracja

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ POMORSKIE DNI ENERGII Ludwik Szakiel Kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Zamykająca

Konferencja Zamykająca Konferencja Zamykająca Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Warszawa, 28 marca 2012 II edycja Funduszu Podstawowe informacje Tematy prezentacji Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii Jadwiga Twardowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie realizacji projektów dla jednostek związanych z edukacją. Słupsk, 10 lutego 2016 r.

Wsparcie realizacji projektów dla jednostek związanych z edukacją. Słupsk, 10 lutego 2016 r. Wsparcie realizacji projektów dla jednostek związanych z edukacją Słupsk, 10 lutego 2016 r. KIM JESTEŚMY Organizacja pozarządowa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli Biuro Miejscowe Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA REZULTATÓW

PREZENTACJA REZULTATÓW KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO Warszawa, 28 marca 2012 r. PREZENTACJA REZULTATÓW Tematy prezentacji Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Kreatywne rozwiązania dla biznesu

Kreatywne rozwiązania dla biznesu Kreatywne rozwiązania dla biznesu Słowo wstępne Szanowni Państwo, Jeżeli chcecie mieć wpływ na region, miasto i to co się dzieje w Państwa okolicy, serdecznie zapraszam do włączenia się w działania Funduszu

Bardziej szczegółowo

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013 SZCZECIN 20 \06 \ 2013 BIOGOSPODARKA Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 BIOGOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy UE HORYZONT 2020

Program Ramowy UE HORYZONT 2020 Możliwości finansowania badań w Programie Ramowym HORYZONT 2020 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 24 marca 2014 Program Ramowy UE HORYZONT 2020 Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Europy.

12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Europy. 12. Regionalna Sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Białymstoku 12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie 18-22 listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwaną dalej Gminą. dotycząca współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli (BIWO)

UMOWA nr. zwaną dalej Gminą. dotycząca współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli (BIWO) Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 3293/2013 z dnia 11 lutego 2013r. UMOWA nr zawarta w dniu... 2013 roku, pomiędzy: Województwem Opolskim reprezentowanym przez:. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r.

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r. Podsumowanie projektu pn.: Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (5.2.1 POKL) Magdalena Balak-Hryńkiewicz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Program dla Europy Środkowej 2007-2013

Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Teresa Marcinów Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Obszar programu UE Polska, Republika Czeska,

Bardziej szczegółowo

Schematy finansowania w H2020

Schematy finansowania w H2020 Schematy finansowania w H2020 Koszty pośrednie 25% niezależnie od rodzaju projektu VAT Koszt kwalifikowany, jeżeli beneficjent nie może go odzyskać Katalog kosztów kwalifikowalanych Koszty osobowe, prace

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli GENEZA POWSTANIA STRUKTURA I ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚĆ NAJWAśNIEJSZE ZADANIA PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ LOBBYING W UE Prezentacja dla przedstawicieli samorządów

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r.

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r. Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Katowice, 20 września 2005 r. Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Wyobrażenia tworzą

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo