KATALOG PRODUKTÓW 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRODUKTÓW 2015"

Transkrypt

1 `` KATALOG PRODUKTÓW 2015

2 SPIS TREŚCI: Wprowadze ie/i trodu tio....str. Informacje o fir ie/ I for atio a out the o pa...str. RO)D)IAŁ I/CHAPTER I Oświetle ie uli z e/ Street lighti g...str. RO)D)IAŁ II/CHAPTER II Oświetle ie hal, magazynów, stacji paliw/ Lighting halls, warehouses, petrol stations.str. RO)D)IAŁ III/CHAPTER III Oświetle ie iurowe/ Offi e lighti g..str. RO)D)IAŁ IV/CHAPTER IV Oświetle ie ieszkań/ Reside tial Lighti g str. RO)D)IAŁ V/CHAPTER V Oświetle ie sklepów retail/ Lighti g retail stores..str. RO)D)IAŁ VI/CHAPTER VI Żarówki/ Bul s.str. Paski i taś ledowe/ LED strips a d tapes...str. LED Grow Light..str. LED Pir str. Pozostałe/ Other.str. Korz ś i w ikają e z zastosowa ia oświetle ia LED/ The benefits of using LED lighting...str. Słow ik/di tio ar...str. Notatki/Notes str. 2

3

4 Wprowadzenie/ Introduction LED light e itti g diode to po prostu dioda e itują a światło. Pierwsza dioda powstała w roku w GE Ge eral Ele tro i. Jest produkte półprzewod ikow, którego działa ie opiera się a zjawisku fiz z zwa elektrolu i es e ją. Pod wpł we przepł wają ego przez diodę prądu e ituje o a światło widzial e lu iewidzial e, jak pod zerwo e lub ultrafioletowe. LED (light emitting diode) is simply a light emitting diode. The first LED was established in 1964 in GE (General Electronic). Is a product of the semiconductor, whose operation is based on a physical phenomenon called electroluminescence. Under the influence of the current flowing through the diode emits visible or invisible light, such as infrared or ultraviolet. 4

5 Informacje o firmie / Information about the company Led s Pla Pola d Sp. ) o.o. to fir a, która h e oferować klie to produkt i rozwiąza ia ajw ższej jakoś i. Dot z to zarów o ko pleksowej o sługi, doradztwa i west j ego w zakresie oświetle ia, jak i oferowa ia u ikal h produktów za rozsąd ą e ę. Fir a powstała po dogłę h ada ia h r ku, potrze klie tów oraz ofert źródeł światła dostęp h w Pols e. Jesteś ezpośred i i portere rozwiązań oświetle iow h sprawdzo h a wielu r ka h zagra i z h. Nasze produkt posiadają wszelkie ert fikat iez ęd e do fu k jo owa ia a r ku polski, poddawa e są restr k j testo w trz ałoś i w waru ka h ekstre al h IP. Bez waha ia udziela a ie od do lat gwara ji. Mają wielolet ie doświad ze ie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji powierzchni komercyjnych i prze słow h stara się stworz ć opt al e rozwiąza ie dla asz h partnerów w biznesie. Led's Play Poland Limited Liability Company is a company that wants to offer customers products and solutions of the highest quality. This applies both to comprehensive services, investment advisory services in the field of lighting, as well as offering unique products for a reasonable price. The company was established after thorough market research, customer needs and offer light sources available in Poland. We are a direct importer of lighting solutions proven on many foreign markets. Our products have all the certificates necessary to operate on the Polish market are subjected to stringent tests endurance under extreme conditions (IP 65). Without hesitation we give to them from 3 to 5 years of warranty. With many years of experience in the design, construction and operation of commercial and industrial strive to provide the best possible solution for our business partners. 5

6 Oświetle ie uli z e/street Lighti g

7 Oświetle ie uli z e/street Lighti g Osz zęd ość e ergii, reduk ja e isji gazów oraz do ro środowiska są ie t lko zęś ią polit ki każdego kraju ale stał się iędz arodow tre de. Dlatego też, w odpowiedzi a polit kę i tre d, i ż ieria ko u al a powi a zająć się poprawą oświetle ia uli z ego, wprowadzają ajsz sze z ożliw h i efekt w e kosztowo zarządza ie e ergią. Saving energy, reducing greenhouse gas emissions and environmental interests are not just a part of policies of each country but has become an international trend. Therefore, in response to the policies and trends, municipal engineering should be given to improving street lighting, introducing the fastest possible and cost-effective energy management. 7

8 Oświetle ie uli z e/street Lighti g Model: LD35H Model: LD65H 1 35 W h 3800K-4100K, 5000K-5650K, 5650K- 6300K -400C 500C IP 66 RA LM Model: LD100H 2 65 W h 3800K-4100K, 5000K-5650K, 5650K- 6300K -400C 500C IP 66 RA LM Model: LD135H W h 3800K-4100K, 5000K-5650K, 5650K- 6300K -400C 500C IP 66 RA LM Model: LD165H W h 3800K-4100K, 5000K-5650K, 5650K- 6300K -400C 500C IP 66 RA LM W h 3800K-4100K, 5000K-5650K, 5650K- 6300K -400C 500C IP 66 RA LM Model: LD200H W h 3800K-4100K, 5000K-5650K, 5650K- 6300K -400C 500C IP 66 RA LM Model: LD230H Model: LHP1-BTLLL W h 3800K-4100K, 5000K-5650K, 5650K- 6300K -400C 500C IP 66 RA LM 8

9 )a ie iki żarówek La p Uli z h Model: BLT-LCLP132V20 (ODPOWIEDNIK 60W) 20 W 2800K-3500K, 4000K-4500K, 6000K- 6500K 2200LM RA 85 TRZONKI: E40/E39/E27/E26 Model: : BLT-LCL-P180V30 (ODPOWIEDNIK 100W) 30 W 2800K-3500K, 4000K-4500K, 5650K- 6300K 3300LM RA 85 TRZONKI: E40/E39/E27/E26 Model: : BLT-LCL-P228V40 (ODPOWIEDNIK 120W) 40 W 2800K-3500K, 4000K-4500K, 5650K- 6300K 4400LM RA 85 TRZONKI: E40/E39/E27/E26 Model: : BLT-LCL-P324V60 (ODPOWIEDNIK 180W) 60 W 2800K-3500K, 4000K-4500K, 5650K- 6300K 6600LM RA 85 TRZONKI: E40/E39/E27/E26 Model: : BLT-LCL-P490V80 (ODPOWIEDNIK 240W) 80 W 2800K-3500K, 4000K-4500K, 5650K- 6300K 8800LM RA 85 TRZONKI: E40/E39 Model: : BLT-LCL-P618V100 (ODPOWIEDNIK 300W) 100 W 2800K-3500K, 4000K-4500K, 5650K- 6300K 11000LM RA 85 TRZONKI: E40/E39 Model: : BLT-LCL-P728V120 (ODPOWIEDNIK 360W) 120 W 2800K-3500K, 4000K-4500K, 5650K- 6300K 13200LM RA 85 TRZONKI: E40/E39 9

10 )a ie iki żarówek La p Uli z h Model: : BLT-LCL-P378V150 (ODPOWIEDNIK 450W) 120 W 2800K-3500K, 4000K-4500K, 5650K- 6300K 16500LM RA 85 TRZONKI: E40/E39 Model: : BLT-LCL-P546V200 (ODPOWIEDNIK 600W) 200 W 2800K-3500K, 4000K-4500K, 5650K- 6300K 22000LM RA 85 TRZONKI: E40/E39 Model: : BLT-LCL-P714V250 (ODPOWIEDNIK 720W) 250 W 2800K-3500K, 4000K-4500K, 5650K- 6300K 27500LM RA 85 TRZONKI: E40/E39 10

11 Oświetle ie hal, agaz ów, sta ji paliw/ Lighting halls, warehouses, petrol stations

12 Oświetle ie zew ętrz e/ Outdoor Lighting Oświetle ie zew ętrz e powi o uwzględ iać oś wię ej iż t lko względ dekora j e. Prz projektowa iu i sporządza iu spe fika ji s ste ów oświetle ia stref zew ętrz h pod uwagę ależ rać ezpie zeństwo, fu k jo al ość oraz spraw ość s ste ów oświetle ia. Nie ez z a ze ia jest odpowied ia ilość światła i jego arwa. Grą światła i ie ia, jas oś i i koloru oż a podkreślić iekawą r łę o iektu, a iej iekawą uatrak j ić. Światło daje ożliwość uw pukle ia rze z aj ardziej i teresują h. Cień daje ożliwość s howa ia tego, zego ie h e pokazać. Outdoor lighting should take into account more than just a decorative reasons. The design and preparation of specifications lighting external zones must be considered security, functionality and efficiency of lighting systems. Not without significance is the proper amount of light and color. The play of light and shadow, brightness and color can emphasize an interesting body of the object, and less interesting spice. Light gives you the opportunity to highlight the most interesting things. Shadow gives you the ability to hide what you do not want to show 12

13 High Power Lamp Właś iwoś i: certyfikacja CE, FCC, ETL, do uż tku wew ętrz ego i zew ętrz ego, w soka spraw ość e erget z a> %, w soka skute z ość świetl a LED, bez promieniowania UV i podczerwieni, światło ez e isji iepła. Może sta ow zo o osz zęd ość e ergii i prz jaz a środowisku, 5 lat gwarancji. iż ć te p środowiska pra, Features: certification CE, FCC, ETL, for indoor and outdoor high energy efficiency> 88%, high efficiency LED, no UV and IR, light without heat emission. Can strongly reduce the temperature of the working environment, energy saving and environmentally friendly, 5 years warranty. 13

14 Oświetle ie wew ętrz e/ interior lighting Bay Light Model: EW-HP-100W 100 W 25 /45o/60 /90o/100o 9000LM IP K, 4000K, 5000K, 6000K >80, 120 W 25 /45o/60 /90o/100o 11000LM IP K, 4000K, 5000K, 6000K >80, Model: EW-HP-120W Model: EW-HP-150W 150 W 25 /45o/60 /90o/100o 13000LM IP K, 4000K, 5000K, 6000K >80, Model: EW-HP-200W 200 W 25 /45o/60 /90o/100o 17000LM IP K, 4000K, 5000K, 6000K >80, 14

15 Oświetle ie wew ętrz e/ interior lighting Model: EW-HP-300W 300 W 25 /45o/60 /90o/100o 24000LM IP K, 4000K, 5000K, 6000K >80, 400 W 25 /45o/60 /90o/100o 35000LM IP K, 4000K, 5000K, 6000K >80, 500 W 25 /45o/60 /90o/100o 45000LM IP K, 4000K, 5000K, 6000K >80, Model: EW-HP-400W Model: EW-HP-500W 15

16 Flood Light ; High Bay Light High Bay Light Flood Light Właś iwoś i: do uż tku wew ętrz ego i zew ętrz ego, w soka w daj ość > %, diody LED Philips Lumileds, długa ż wot ość: >, godz. ez e isji IR i UV oraz ez rtę i, ideal za ie ik dla la p rtę iow h Features: for indoor and outdoor use, hhigh efficiency> 80%, Philips Lumileds LEDs long life:> 30,000 hrs. no IR and UV emissions and without mercury ideal replacement for mercury lamps 16

17 High Bay Light Model: GCD40H 1 40 W h 4000K, 5000K 5700K -400C +500C IP 66 RA LM Model: GCD80H 2 80 W h 4000K, 5000K 5700K -400C +500C IP 66 RA LM Model: GCD120H W h 4000K, 5000K 5700K -400C +500C IP 66 RA LM Model: GCD160H W h 4000K, 5000K 5700K -400C +500C IP 66 RA LM Model: GCD2000H W h 4000K, 5000K 5700K -400C +500C IP 66 RA LM W h 4000K, 5000K 5700K -400C +500C IP 66 RA LM Model: GCD2400H 17

18 Flood Light Model: GL FL Model: GL FL Model: GL FL180 Series Series 13 W 30 /60o 650LM, 750LM IP K, 5700K 70, W 30 /60o LM, 13800LM IP K, 5700K 70, 85 Series 27 W 30 /60o 1570LM, 1900LM IP K, 5700K 70, W 30 /60o 3800LM, 4300LM IP K, 5700K 70, 85 Model: GL FL60 Series Model: GL FL 12 Series 14 W 30 /60o 650LM, 750LM IP K, 5700K 70, 85 Model: GL FL30 Series 28 W 30 /60o 1570LM, 1900LM IP K, 5700K 70, 85 18

19 Lampy Projekcyjne Właś iwoś i: oświetle ie a azie odułu LHP, oświetle ie harakter zuje w soka efekt w ość świetl a, róż orod ość so zewek zastosowanych w tych samych oduła h pozwala a szerokie zastosowanie tych samych opraw w prawie wszystkich rodzajach obiektów np.: oświetle ie tu elowe, oświetle ie sta ji paliw, oświetle ie ud ków i hal produkcyjnych, oświetle ie il ordów rekla ow h podświetle ie i ara ża ja fasad budynków (soczewki RGB) Moduł oświetle iow LHP 1 Właś iwoś i: tr sterowa ia LED po przez stał woltaż i atęże ie prądu, as w i prze śla lok odprowadzają iepło i w dłużają ż wot ość LED i poprawiają efekt w ość Świetl ą, w soka ż wot ość po w żej godzin, róż orod e kolor so zewek oraz diody (RGB), produkt posiada pate t i przeszedł test legaliza ji oraz w trz ałoś i,19

20 Projection lamps Features: lighting module based on LHP, lighting is characterized by high efficiency light, the variety of lenses used in the same modules can be widely applied the same lighting in nearly all types of facilities such as: tunnel lighting, lighting fuel stations, lighting of buildings and production halls, lighting billboards advertising, Illumination and interior facades of buildings (lens RGB). Lighting module LHP 1 Features: LED control mode after the constant voltage and current, sold and thoughtful heat sink block and extending the life of LED and improving lighting efficiency, high service life of 50,000 hours after the above, a variety of lenses and LED colors (RGB), the product has patents and passed the verification tests and the strength of. 20

21 Lampy Projekcyjne/Projection lamps Model : LHP1-BTLLL W oduł 220LM 4100K, 5000K -400C 400C IP 67 65, 75 Model : LHP1-BTLLL W oduł 220LM 4100K, 5000K -400C 400C IP 67 65, 75 Moduł oświetle iow LHP /Lighti g W oduł odule LHP Certyfikacja/Certification CE; RoHs 220LM 4100K, 5000K -400C 400C IP 67 65, 75 21

22 Tri-proof Light Właś iwoś i: dosko ałe para etr uż ia i duża osz zęd ość energii, łatw s ste o tażow a stalow h klipsa h, pł ta o tażowa dla lepszego oddawa ia iepła, do uż tku zew ętrz ego i wew ętrz ego. Properties: excellent performance and high efficiency of use of energy, easy mounting system on steel clips, mounting plate for better heat dissipation, for indoor and outdoor use. 22

23 Tri-proof Light Model: LTSF260 (pokrywa przezroczysta lub mleczna) 20W -20 C C 120o 3000K-3500, 4000K -4500K,6000K-6500K IP Lm -2376Lm 80 Model: LTSF2120 (pokrywa przezroczysta lub mleczna) 40W -20 C C 120o 3000K-3500, 4000K -5000K,6000K-7000K IP Lm 4752Lm 80 Model: LTSF250 (pokrywa przezroczysta lub mleczna) 50W -20 C C 120o 3000K-3500, 4000K -5000K,6000K-7000K IP Lm 6336Lm 80 23

24 Oświetle ie wew ętrz e/ i terior lighting Projektowa ie oświetle ia owo powstają h o iektów prze słow h lu oder iza ja ist ieją h s ste ów wiąże się z zapew ie ie odpowied iego ko fortu widze ia, zwiększe ie w daj oś i pra oraz zapew ie ie jak ajlepszej w daj oś i e erget z ej. Nie ez z a ze ia są rów ież względ eko o i z e to wsz stko zapew i a oświetle ie w te h ologii LED. Lighting design emerging industrial facilities or upgrading existing systems involves the provision of adequate visual comfort, increase productivity, and provide the best energy efficiency. There are also important economic reasons it all give us light in LED technology. 24

25 Bay Light Właś iwoś i: certyfikacja CE, FCC, ETL, do uż tku wew ętrz ego, w soka spraw ość e erget z a> %, w soka skute z ość świetl a LED, bez promieniowania UV i podczerwieni, światło ez e isji iepła. Może sta ow zo o osz zęd ość e ergii i prz jaz a środowisku, 5 lat gwarancji. iż ć te p środowiska pra, Features: certification CE, FCC, ETL, for internal use, high energy efficiency> 88%, high efficiency LED, no UV and IR, light without heat emission. Can strongly reduce the temperature of the working environment, energy saving and environmentally friendly, 5 years warranty. 25

26 Bay Light Model: GL BL Model: GL BL CW 100 W 30 /60o 15000LM 5700K 70, CW 210 W 30 /60o 7500LM 5700K 70, 26

27 Oświetle ie wew ętrz e/ interior lighting Pendant Light Właś iwoś i: do uż tku wew ętrz ego o duż zap le iu IP, all i o e żarówka i oprawa, minimalistyczna, nowoczesna i modna forma, iskie zuż ie e ergii, dosko ała alter at wa dla świetlówek trad j h i sta dardow h downlight'ów, 3 lata gwarancji, t lko gru oś i. )asila z DC -40V dla lepszego zabezpieczenia, zgod e z RoHS, ez rtę i, ez pro ie iowa ia IR i UV. Features: for internal use dusty IP43, all-in-one bulb and fixture, minimalist, modern and fashionable form, low energy consumption, great alternative to traditional fluorescent and standard downlights, 3 years warranty, only 30mm thick. DC Power Supply 30-40V for better security, rohs compliant, mercury free, no UV and IR radiation 27

28 Oświetle ie wew ętrz e/ interior lighting Pendant Light Modele: BLT-LP-P360T36 36W -20 C ~ +60 C h 150o 3000K, 4000K 5700K, IP Lm, 2650Lm, 2800Lm 80 40W -20 C ~ +60 C h 150o 3000K, 4000K 5700K, IP Lm, 2900Lm, 3000Lm 80 48W -20 C ~ +60 C h 150o 3000K, 4000K 5700K, IP Lm 80 60W -20 C ~ +60 C h 150o 3000K, 4000K 5700K, IP Lm 80 Modele: BLT-LP-P384T40 Modele: BLT-LP-P480T48 Modele: BLT-LP-P660T60 28

29 Oświetle ie wew ętrz e/ interior lighting Świetlówki T i T /Fluores e t T T Właś iwoś i : do uż tku wew ętrz ego jed ie w oprawie jako zew ętrz e, duża osz zęd ość e ergii, ezpośred i za ie ik trad j ego oświetle ia fluores e j ego / 45 / 90 ), do szerokiego zastosowania w oprawach tradycyjnych, w soka spraw ość > %, łatwa w o tażu, ez efektu stro oskopowego, ez dodatkow h zasila z i sta ilizatorów do uż tku wew ętrz ego jed ie w oprawie jako zew ętrz e, ez rtę i, brak emisji UV i IR, oprawa PVC- rak r z ka stłu ze ia Features: for internal use (only in the frame as external), large energy savings, direct replacement for traditional fluorescent lighting (0 / 45 / 90 ), for wide use in conventional luminaires, high efficiency> 80%, easy to install, no stroboscopic effect, no extra power supply and stabilizers for internal use (only in the frame as external), without mercury, no UV or IR, 29 PVC fitting no risk of breakage.

30 Oświetle ie wew ętrz e/ interior lighting Świetlówki LED T G /Fluores e t LED T G ŚWIETLÓWKI LED T - T8-G13-9W 9W 180o 800Lm, 850Lm, 900Lm 3000K, 4000K 6000K, 75, 80 ŚWIETLÓWKI LED T - T8-G13-18W 18W 180o 1650Lm, 1750Lm, 1800Lm 3000K, 4000K 6000K, 75, 80 ŚWIETLÓWKI LED T - T8-G13-20W 20W 120o 1850Lm, 1950Lm, 2000Lm 3000K, 4000K 6000K, 75, 80 ŚWIETLÓWKI LED T - T8-G13-22W 22W 120o 1950Lm, 2000Lm, 2100Lm 3000K, 4000K 6000K, 75, 80 30

31 Oświetle ie Biur, Mieszkań, Hoteli, Restauracji 31

32 Oświetle ie iurowe/ Office lighting Jed z podstawow h ele e tów każdego iura jest oświetle ie. Do rze do ra e korz st ie wpł wa a sa opo zu ie pra ow ików i efekt w ość pra. Nie ez z a ze ia pozostaje też fakt, że stosują owo zes e źródła światła oż a z a z ie zredukować w datki a e ergię. Projektują oświetle ie w iurze, ależ przede wsz stki zwró ić uwagę a o owiązują e przepis i normy. One of the basic elements of any office is the lighting. Well-chosen positive effect on well-being and efficiency. Not without significance is the fact that by using modern light sources can significantly reduce energy costs. When designing lighting in the office, it is essential to pay attention to the rules and standards. 32

33 Oświetle ie ieszkań/ Residential Lighting Większość z as pod zas ara ża ji w ętrza zw kle zwra a ałą uwagę a oświetle ie. A prze ież światło de duje ie t lko o t, jak postrzega w ętrze, ale przede wsz stki jak się w i zuje, dlatego a ajwiększ wpł w a astrój jaki w i pa uje. Most of us in the interior design usually draws little attention to lighting. And the light is determined not only by how we perceive the interior, but above all how it feel, why has the greatest impact on mood which dominates it. 33

34 Panele LED/Panels LED Właś iwoś i: ożliwość łatwej i sz kiej i stala ji, modna forma oraz bardzo ergonomicznymi wymiarami, trwałoś ią, at h iastow starte światła, ez igota ia, rów o ier rozkłade światła a ałej powierz h i, osz zęd ość e ergii do %!!! Features: the possibility of quick and easy installation, fashionable form and very ergonomic dimensions, durability, immediate start light, no flicker, uniform light distribution over the entire surface, energy savings up to 65%!!! 34

35 Panele LED Model: BLT-PL- P T, )E ŚCIEMNIAC)EM 12W ± 0,5W -200C 600C > 960±10%LM RA>75 CW, NW, WW Model: BLT-PL- P T, )E ŚCIEMNIAC)EM 18W ± 0,5W -200C 600C > 1450±10%LM RA>75 CW, NW, WW Model: BLT-PL- P T, )E ŚCIEMNIAC)EM 30W ± 0,5W -200C 600C > 2400±10%LM RA>75 CW, NW, WW Model: BLT-PL- P T, )E ŚCIEMNIAC)EM 36W ± 0,5W -200C 600C > 2880±10%LM RA>75 CW, NW, WW 48W ± 0,5W -200C 600C > 3850±10%LM RA>75 CW, NW, WW Model: BLT-PL- P T, )E ŚCIEMNIAC)EM 60W ± 0,5W -200C 600C > 4800±10%LM RA>75 CW, NW, WW 35

36 Panele LED Model: BLT-PL- P T, )E ŚCIEMNIAC)EM 48W ± 0,5W -200C 600C > 3850±10%LM RA>75 CW, NW, WW Model: BLT-PL- P T, )E ŚCIEMNIAC)EM 40W ± 0,5W -200C 600C > 3200±10%LM RA>75 CW, NW, WW Model: BLT-PL-1203P600T65, )E ŚCIEMNIAC)EM 65W ± 0,5W -200C 600C > 5200±10%LM RA>75 CW, NW, WW Model: BLT-PL-1206P660T70, )E ŚCIEMNIAC)EM 70W ± 0,5W -200C 600C > 5600±10%LM RA>75 CW, NW, WW SCR ś ie ia z + Pilot W AKCESORIA INSTALACYJNE (ZAWIESZKA) 36

37 Panele LED 12W 300mm x 300mm GSA-CC-012FG 12W±2% (z zasilaczem) -200C 450C > 80o 2400Lm, 2550Lm K, K, RA<75 30W 600mm x 600mm GSA-EE-030FGC; GSA-EE-030FCC 30W±2% (z zasilaczem) -200C 450C > 80o 2400Lm, 2550Lm K, K, RA<75 36W 600mm x 600mm GSA-EE-036FGC; GSA-EE-036FCC 36W±2% (z zasilaczem) -200C 450C > 80o 2880Lm, 3060Lm K, K, RA<75 30W 1200mm x 300mm GSA-IC-030FGC; GSA-IC-030FCC 30W±2% (z zasilaczem) -200C 450C > 80o 2400Lm, 2550Lm K, K, RA<75 36W±2% (z zasilaczem) -200C 450C > 80o 2880Lm, 3050Lm K, K, RA<75 36W 1200mm x 300mm GSA-IC-036FGC; GSA-IC-036FCC 37

38 Panele LED 30W 1200mm x 600mm GSA-IE-072FGC 30W±2% (z zasilaczem) > 80o 2880Lm K, K, RA<75 36W±2% (z zasilaczem) > 80o 3060Lm K, K, RA<75 36W 1200mm x 600mm GSA-IE-072FCC Model: GLPL0306WW, GLPL0306NW, GLPL0306CW Model: GLPL WW, GLPL GLPL0312DA (DC- ze ś ie ia ze 23W±2% (z zasilaczem) > 80o 1500Lm, 1600LM, 1800Lm 3000,4000K, 5700K, RA<75 NW, GLPL CW 50W±2% (z zasilaczem) > 80o 3200Lm, 3400LM, 3700Lm 3000,4000K, 5700K, RA 80-10V/ PWM/ 50W±2% (z zasilaczem) > 80o 3200Lm, 3400LM, 3700Lm 3000,4000K, 5700K, RA 80 38

39 Oświetle ie iurowe/ Office lighting Troffer Light Właś iwoś i: delikat i elega ki w gląd, prz gotowa do o tażu w kilku ko figura ja h spe jal a ko struk ja ra, szerokość oże ć dostosowa a z do, moc panela do wyboru 30W lub 50 W, nawet 82lm/W, ert fikat RoHS,CE FC, GWT op jo al ie, ez rtę i i pro ie iowa ia, dosko ała alter at wa dla opraw świetlówkow h, wbudowany zasilacz z funkcja PFC oraz OTP/OVP/SCP, 3 lata gwarancji, ożliwość zawiesze ia, o tażu do sufitu s ste owego oraz do zw kłego sufitu Features: delicate and elegant look, prepared for installation in several configurations (special frame design), width can be adjusted from 595 x 595mm to 600 x 600mm, power panel to choose 30W or 50W, even 82lm / W, RoHS ertifi ates, CE, FC, GWT optio al, o er ur a d radiatio, excellent alternative to fluorescent lighting, Built-in power supply with PFC function and OTP / OVP / SCP, 3 years warranty, the possibility of suspension mounting to the ceiling system and to normal ceiling 39

40 Oświetle ie iurowe/ Office lighting Troffer Light Model: GLPL-TL0606 ez ożliwoś i ś ie ia ia 50 W 3500Lm, 3800Lm, 4100L, 3000, 4000K, 5700K, -200C 450C 110o 80 GLPL-TL0606 Bez ożliwoś i ś ie ia ia 30 W 2050Lm, 2200Lm, 2400Lm 3000, 4000K, 5700K, -200C 450C 110o 80 40

41 Oświetle ie iurowe/ Office lighting LED Grille Panel Light Model: BLT-LGL-P144T28 28±0.5W(z zasilaczem) -200C 600C > 80o 2700Lm±10% 3200K,4300K,6500K RA>75 Model: BLT-PL-P180T36 36W±0,5W% (z zasilaczem) -200C 600C > 80o 3500Lm ±10% 3200K,4300K6500K RA>75 Model: BLT-LGL-P240T48 48W±2% (z zasilaczem) -200C 600C > 80o 4500Lm±10% 3200K,4300K6500K RA>75 41

42 Downlight Właś iwoś i: do uż tku wew ętrz ego galerie ha dlowe, hotele, iura, mieszkania), all in o e żarówka i oprawa, minimalistyczna, nowoczesna i modna forma, iskie zuż ie e ergii, zgod e z RoHS, ez rtę i, ez pro ie iowa ia IR i UV, 3 lata gwarancji, zgodnie z normami IEC (2008 ) IEC Properties: for internal use (shopping malls, hotels, offices, apartments) all-in-one bulb and fixture minimalist, modern and fashionable form low energy consumption RoHS compliant, mercury free, no UV and IR radiation 3 years warranty according to IEC (2008), IEC

43 Downlight Model; GLDLPL WW, GLDLPL NW, GLDLPL CW ez ś ie 8W -200C 450C K, 4000K, 5700K 360Lm, 400Lm, 450Lm ia za Model: GLDLPL04DL-WW, GLDLPL DH WW, GLDLPL DL-NW, GLDLPL DH NW, GLDLPL DL CW, GLDLPL DH CW AC TRIAC z Model: GLDLPL Model: GLDL 8W -200C 450C 3000K, 4000K, 5700K Lm, 400Lm, 450Lm DA WW, GLDLPL DA NW, GLDLPL DA CW (DC ze ś ie 8W -200C 450C K, 4000K, 5700K 360Lm, 400Lm, 450Lm PL WW, GLDL PL NW, GLDL PL CW ez ożliwoś i ś ie 12 W -200C 450C K, 4000K, 5700K 360Lm, 400Lm, 450Lm ożliwoś ią ś ie ia ze Model: GLDL -200C 450C K, 4000K, 5700K IP Lm, 730Lm, 860 Lm DAPL W, GLDL DAPL NW, GLDL DAPL CW (DC z 12 W -200C 450C K, 4000K, 5700K IP Lm, 730Lm, 860 Lm 10V/ PWM) ia ia Modele: GLDL DLPL WW, GLDL DHPL WW; GLDL DLPL NW, GLDL DHPL NW, GLDL DLPL CW, GLDL DHPL CW (AC TRIAC z zasila ze 12 W ia ia) ożliwoś ią ś ie ś ie iają ia i a 10V/ PWM/ Resistor) 43

44 Downlight Model: GLDL Model: GLDL PL WW, GLDL PL NW, GLDL PL CW ez ś ie ia za 18 W -200C 450C K, 4000K, 5700K 700Lm, 730Lm, 860 Lm DAPL WW, GLDL DAPL NW, GLDL DAPL CW DC ze ś ie 18 W -200C 450C K, 4000K, 5700K IP Lm, 730Lm, 860 Lm ia ze V/ PWM/ Resistor Model: GLDL10PL-WW, GLDL10PL-NW, GLDL10PL-CW 25 W -200C 450C K, 4000K, 5700K IP Lm, 1750Lm, 1950 Lm 44

45 Downlight LED CHIP Samsung 5630 Właś iwoś i: LED CHIP SAMSUNG lata gwarancji, all in o e żarówka i oprawa, minimalistyczna, nowoczesna i modna forma, iskie zuż ie e ergii, zgod e z RoHS, ez rtę i, ez pro ie iowa ia IR i UV, do uż tku wew ętrz ego galerie ha dlowe, hotele, iuro, mieszkanie). Properties: 3 years warranty, all-in-one bulb and fixture, minimalist, modern and fashionable form, Low energy consumption, RoHS compliant, mercury free, no UV and IR radiation, for internal use (shopping malls, hotels, office, apartment). 45

46 Down Light LED chip Samsung Model: DL01D-22PLWW, DL01D-22PLNW, DL01D-22PLCW (LED CHIP Samsung 5630) 15 W -200C 450C L Lm IP K, 4000K, 6000K Model:KSPLDL01D32WW, KSPLDL01D32NW, KSPLDL01D32CW (LED CHIP Samsung 5630) 20 W -200C 450C Lm Lm IP K, 4000K, 6000K RA 80,75 Model: KSPLDL01D33WW, KSPLDL01D33NW, KSPLDL01D33CW LED CHIP Samsung 5630) 25 W -200C 450C Lm Lm IP K, 4000K, 6000K RA 80,75 Model: KSPLDL01D42WW, KSPLDL01D42NW, KSPLDL01D42CW (LED CHIP Samsung 5630) 28 W -200C 450C Lm 2600Lm IP K, 4000K, 6000K RA 80,75 Model: KSPLDL01D43WW, KSPLDL01D43NW, KSPLDL01D43CW KSPLDL01D43 (LED CHIP Samsung 5630) 35 W -200C 450C Lm 2700m IP K, 4000K, 6000K RA 80,75 46

47 Downlight LED CHIP Epistar SMD LED CHIP Epistar Właś iwoś i: 3 lata gwarancji, minimalistyczna, nowoczesna i modna forma, iskie zuż ie e ergii, zgod e z RoHS, ez rtę i, ez pro ie iowa ia IR i UV, do uż tku wew ętrz ego galerie ha dlowe, hotele, iuro, ieszka ie. Features: 3 years warranty, minimalist, modern and fashionable form, low energy consumption, RoHS compliant, mercury free, no UV and IR radiation, for internal use (shopping malls, hotels, office, apartment). 47

48 Downlight LED CHIP Epistar SMD KSPLR203 12W LED CHIP Epistar SMD 12 W -200C 450C Lm 920Lm IP K, 4000K, 6000K KSPLR204 16W LED CHIP Epistar SMD 16 W -200C 450C Lm 1500Lm IP K, 4000K, 6000K KSPLR205 20W LED CHIP Epistar SMD 20 W -200C 450C Lm 1950Lm IP K, 4000K, 6000K KSPLR206 25W LED CHIP Epistar SMD 25 W -200C 450C Lm 1950Lm IP K, 4000K, 6000K 48

49 Downlight LED CHIP Epistar 2835 CGD-LC CGD-LC CGD-LC CGD-LC CGD-LC CGD-LC ze ś ie ez ś ie S ez ś ie S ze ś ie ez ś ie ze ś ie ia ze CGD-LC ze ś ie ia ze 6W 90 8W Lm, 470Lm, 510Lm IP Lm, 670Lm, 710Lm IP K, 4000K, 6000K RA K, 4000K, 6000K RA80 ia za CGD-LC ez ś ie ia za 6W 90 8W Lm, 470Lm, 510Lm IP Lm, 670Lm, 710Lm IP K, 4000K, 6000K RA K, 4000K, 6000K RA80 ia za CGD-LC S ez ś ie ia za 11 W 90 8W Lm, 895Lm,945Lm IP Lm, 670Lm, 710Lm IP K, 4000K, 6000K RA K, 4000K, 6000K RA80 ia ze CGD-LC S ze ś ie ia ze 11 W 90 8W Lm, 895Lm, 945Lm IP Lm, 670Lm, 710Lm IP K, 4000K, 6000K RA K, 4000K, 6000K RA80 ia za CGD-LC ez ś ie ia za 11 W W Lm, 895Lm, 945Lm IP Lm, 1325Lm, 1380Lm IP K, 4000K, 6000K RA K, 4000K, 6000K RA80 ia ze CGD-LC ze ś ie ia ze 11 W W Lm, 895Lm, 945Lm IP Lm, 1325Lm, 1380Lm IP K, 4000K, 6000K RA K, 4000K, 6000K RA80 49

50 Downlight LED CHIP Epistar 2835 CGD-LC CGD-LC CGD-LC CGD-LC CGD-LC CGD-LC S ez ś ie S ze ś ie ez ś ie ze ś ie S ez ś ie S ze ś ie ia za CGD-LC S ez ś ie ia za 15 W W Lm, 1325Lm,1380Lm IP Lm, 1550Lm, 1645Lm IP K, 4000K, 6000K RA K, 4000K, 6000K RA80 ia ze CGD-LC S ze ś ie ia ze 15 W W Lm, 1325Lm, 1380Lm IP Lm, 1550Lm, 1645Lm IP K, 4000K, 6000K RA K, 4000K, 6000K RA80 ia za CGD-LC ez ś ie ia za 15 W W Lm, 895Lm, 945Lm IP Lm, 1325Lm, 1380Lm IP K, 4000K, 6000K RA K, 4000K, 6000K RA80 ia ze CGD-LC ze ś ie ia ze 15 W W Lm, 895Lm, 945Lm IP Lm, 1325Lm, 1380Lm IP K, 4000K, 6000K RA K, 4000K, 6000K RA80 ia za CGD-LC S ez ś ie ia za 15 W W Lm, 1325Lm,1380Lm IP Lm, 1550Lm, 1645Lm IP K, 4000K, 6000K RA K, 4000K, 6000K RA80 ia ze CGD-LC S ze ś ie ia ze 15 W W Lm, 1325Lm, 1380Lm IP Lm, 1550Lm, 1645Lm IP K, 4000K, 6000K RA K, 4000K, 6000K RA80 50

51 Downlight LED CHIP Epistar 2835 CGD-LC CGD-LC CGD-LC CGD-LC ez ś ie ze ś ie S ez ś ie S ze ś ie ia za CGD-LC ez ś ie ia za 18 W W Lm, 1550Lm, 1645Lm IP Lm, 2035Lm, 2135Lm IP K, 4000K, 6000K RA K, 4000K, 6000K RA80 ia ze CGD-LC ze ś ie ia ze 18 W W Lm, 1550Lm, 1645Lm IP Lm, 2035Lm, 2135Lm IP K, 4000K, 6000K RA K, 4000K, 6000K RA80 ia za CGD-LC S ez ś ie ia za 18 W W Lm, 1550Lm,1645Lm IP Lm, 2035Lm, 2135Lm IP K, 4000K, 6000K RA K, 4000K, 6000K RA80 ia ze CGD-LC S ze ś ie ia ze 18 W W Lm, 1550Lm, 1645Lm IP Lm, 2035Lm, 2135Lm IP K, 4000K, 6000K RA K, 4000K, 6000K RA80 51

52 Downlight Wilonga Series Model: KS-BL02R-11/12/13 12W, 15W, 18W 600Lm, 750Lm, 1100Lm 20 / K, 6000K IP 42 RA 80, 75 Model: KS-BL02R-21/22/23 24W/30W/36W 1300lm/1500lm/2200lm 20 / K- 6000K IP 42 RA 80, 75 Model: KS-BL02R-31/32/33 36W/45W/54W 1950lm/2250lm/3300lm 20 / K- 6000K IP 42 RA 80 52

53 Spotlight LED CHIP SHARP Właś iwoś i: ż 3 lata gwarancji, do uż tku wew ętrz ego galerie ha dlowe, hotele, iuro, ieszka ie, oprawa pu ktowa z dosko ał odprowadze ie iepła dłuższa wot ość la p, minimalistyczna forma, nowoczesna forma, iskie zuż ie e ergii, zgod e z RoHS, CE ez rtę i, ez pro ie iowa ia IR i UV. Properties: 3 years warranty, for internal use (shopping malls, hotels, office, apartment), downlight with excellent heat discharge (longer lamp life), minimalist form, a modern form of, low energy consumption, compliant with RoHS, CE no mercury, no UV and IR radiation. 53

54 Spotlight Model: KASPLCL05R32 (LED CHIP SHARP COB) Model:KASPLCL05R22 (LED CHIP SHARP COB) 8W 8W 15o 15o 220Lm, 280Lm 220Lm, 280Lm 3000K, 4000K, 5000K 3000K, 4000K, 5000K Model: KASPLCL05R42 (LED CHIP SHARP COB) Model: KASPLCL05R52 (LED CHIP SHARP COB) 8W 8W 15o 15o 220Lm, 280Lm 220Lm, 280Lm 3000K, 4000K, 5000K 3000K, 4000K, 5000K Model: KASPLCL06R03 (LED CHIP SHARP COB) Model: KASPLCL06D03 (SAMSUNG 3623) 10W 10W 80o 80o 520Lm, 620Lm 620Lm, 640Lm IP K, 4000K, 6000K 3000K, 4000K, 6000K 10W 30o /50o 520Lm, 620Lm 3000K, 4000K, 5000K Model: KASPLCL06L13 (LED CHIP SHARP COB) Model: KASPLCL06D13 (SAMSUNG 3623) 10W 80o 620Lm, 640Lm 3000K, 4000K, 6000K Model: KASPLCL07L03 (LED CHIP SHARP COB) Model: KASPLCL07R03 (LED CHIP SHARP COB) 10W 10W 30o /50o 15o /30o 520Lm, 620Lm 520Lm, 620Lm 3000K, 4000K, 5000K 3000K, 4000K, 5000K 10W Model: KASPLCL07L13 ( LED CHIP SHARP COB) Model: KASPLCL07R13 (LED CHIP SHARP COB) 10W 30o /50o 15o /30o 520Lm, 620Lm 520Lm, 620Lm 3000K, 4000K, 5000K 3000K, 4000K, 5000K 54

55 Spotlight Model: KASPLCL07D13 (LED Chip SMASUNG 3623) Model: KASPLCL07D03 (LED SAMSUNG 3623) 10W 10W 80o 80o 620Lm, 640Lm 520Lm, 620Lm 3000K, 4000K, 6000K 3000K, 4000K, 5000K Model: KASPLCL08D03 (LED CHIP SAMSUNG 3623) Model: KASPLCL08D03 (LED CHIP SAMSUNG 3623) 10W 10W 80o 80o 620Lm, 640Lm IP Lm, 640Lm 3000K, 4000K, 6000K 3000K, 4000K, 6000K Model: KASPLCL08R13 (LED CHIP SHARP COB) Model:KASPLCL08R03 (LED CHIP SHARP COB) 10 W 10 W 30 /15o 30 /15o 520Lm, 620LM 520Lm, 620LM 3000K, 4000K, 5000K 3000K, 4000K, 5000K Model:KASPLCL08R03CW (LED CHIP SHARP COB) 10 W 30 /15o 520Lm, 570Lm, 620LM 3000K, 4000K, 5000K 55

56 Spotlight Model: KSPLCL03R31 (LED CHIP EPISTAR COB) 10W Lm, 650Lm, 820Lm 3000K, 4000K, 6000K 15W Lm, 950Lm, 1100Lm 3000K, 4000K, 6000K 20W Lm, 1350Lm, 1450Lm 3000K, 4000K, 6000K Model: KSPLCL03R41 (LED CHIP EPISTAR COB) Model: KSPLCL03R61 (LED CHIP EPISTAR COB) Model: CGD-LD 435 Model: CGD-LD C 33W 30W -200C Lm/W, 73Lm/W 65Lm/W, 78Lm/W 2700K, 3000K, 4000K,, K, 3000K, 4000K,, Model: CGD-LD W Lm/W, 73Lm/W, 76lLm/W 2700k, 3000K, 4000K, 5000K,, 70 56

57 Spotlight Model: CGD-LD503 15W 20, 40, 60 68Lm/W, 73Lm/W, 76Lm/W 2700K, 3000K, 4000K, 5000K 30W 20, 40, 60 65Lm/W, 70Lm/W, 2700K, 3000K, 4000K, 33W 20, 40, 60 65Lm/W, 77Lm/W, 75Lm/W 2700K, 3000K, 4000K, 25W, 35W Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W 3000K, 4000K, 6000K, 55W Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W 3000K, 4000K, 6000K, Model: CGD-LD506 Model: CGD-LD506 Model: CGD-LF150 Model: CGD-LF153 Model: CGD-LF151 25W, 35W Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W 3000K, 4000K, 6000K, 57

58 Spotlight Model: CGD-LF152 35W Lm/W, 85Lm/90W, 3000K, 4000K, 6000K, Model: CGD-LD360 24W 15,20, 40, 60, 70Lm/W, 75Lm/W,80Lm/W, 85Lm/W 2700K, 3000K, 4000K, 5000K,, 70 30W 15,20, 40, 60, 68Lm/W, 73Lm/W,76Lm/W, 82Lm/W 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Model: CGD-LD360-1 Model: CGD-LD361 40W 15,20, 40, 60, 75Lm/W, 80Lm/W,82Lm/W, 87Lm/W 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 40W, 50W 15,20, 40, 60, 68Lm/W, 73Lm/W, 75Lm/W, 80Lm 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Model: CGD-LD361 58

59 Oświetle ie sklepów, retail 59

60 Oświetle ie sklepów Odpowied io zaprojektowa e oświetle ie w sklepie po aga ie t lko w ekspo ować sprzedawa e produkt, ale rów ież sprz ja ro ie iu zakupów. Rozwój te h ologii sprawił, że światło jest jed ze sposo ów skute z ego poz jo owa ia i w róż ie ia sklepu a tle ko kure ji. Ara ża ja i w strój sklepów w iągu ostat i h kilku lat z ie ił się ie do poz a ia. Klu zową rolę odgr wa o e ie stworze ie po słowej idei, która prz iąg ie i zwró i uwagę klie tów. Opró z powsze h h już a każd kroku prze e i pro o ji, powstają także roz udowa e progra lojal oś iowe. Jed ak i, ardzo skute z rozwiąza ie i to już a etapie pla owa ia w stroju sklepu oże ć zastosowa ie w i iekaw h rozwiązań oświetle iow h. Do ór odpowied i h źródeł światła z s ste ów oświetle iow h po oże w ekspo ować ajważ iejsze produkt, podkreślić i w róż ić i h e h, a w efekcie poz t w ie wpł ąć a i h sprzedaż. 60

61 Lighting Shops Well-designed lighting in the store helps not only to expose the products we sell, but also conducive to shopping. The development of technology has made the light is one of the ways of effective positioning and prizes store competition. Interior design and decoration shops in the past few years has changed beyond recognition. Now plays a key role to create a clever idea that will attract and draw the attention of customers. In addition to the already common at every step of markdowns and promotions are also formed extensive loyalty programs. Yet another, very effective and is already at the planning stage decor store can be used in the interesting lighting solutions. The selection of suitable light sources and lighting systems will highlight the most important products, emphasize and distinguish their features, and as a result a positive impact on their sales. 61

62 Tracking light Głów e zalet : trwałość opraw, nowoczesny design, iska e isja iepła podw ższa z a z ie ila s e erget z i w daj ość urządzeń kli at za j h, róż e kąt świe e ia dla łatwiejszej ara ża ji powierz h i oświetla ej, bardzo niskie koszty eksploatacji, w soki współ z ik CRI, CENA )BLIŻONA DO TRADYCYJNYCH OPRAW!!! Main advantages: durability fixture, modern design, low heat (increases significantly the energy balance and efficiency of air conditioning equipment), different beam angles for easy arrangement of the illuminated surface, very low operating costs, high CRI PRICE OF A TRADITIONAL RIMS!!! 62

63 Tracking light Model: KSPLTL01R01 Model: KSPLTL01R02 25W 150 ; ; K 4000K K 3000K 4000K-6000K 1350 Lm 1750 Lm 1350 Lm 1750 Lm 25W -200C 25W 150 ; 240 ; 38o 150 ; 240 ; 38o 2900K 6000K 2900K 6000K 1350 Lm 1750 Lm 25W -200C 400C Model: KSPLTL01R03 Model: KSPLTL01R Lm 1750 Lm 400C Model: KSPLTL01R06 Model: KSPLTL01R05 25W 25W 150 ; 240 ; 38o 150 ; 240 ; 38o 2900K 6000K 2900K 6000K 1350 Lm 1750 Lm 1350 Lm 1750 Lm Model: CGD C001-1 Model: CGD C K 5000K -200C 450C 150 ; 200 ; 40o ; 60o 68Lm/W 82Lm/W 30W, 33W Model: CGD R K 5000K -200C 450C 150 ; 200 ; 24o ; 40o ; 60o 68Lm/W 85Lm/W 36W, 40W Model: CGD-R003 25W 200 ; 40 0 ; 55o 2700K 5000K ; 200 ; 24o ; 40o ; 60o 2700K 5000K 1896Lm 3328 Lm 975 Lm 1157 Lm 30W, 40W -200C 450C 150 Model: CGD ROO4-1 Model: CGD ROO4-2 30W, 33W, 35W 2700K 5000K 15o; 200 ; 24o ; 40o ; 65o 1980 Lm 2950Lm 1980 Lm 2950 Lm 30W, 33W, 35W 2700K 5000K 15O; 200 ; 24o ; 40o ; 65o

64 Tracking light Model: CGD ROO5 Model: CGD ROO5-2 30W, 33W, 35W 2700K 5000K 1980 Lm 2950 Lm 200 ; 24o ; 40o ; 65o -200C 400C 30W, 33W, 35W 15O; 2700K 5000K 1980 Lm 2950 Lm 15O; 200 ; 24o ; 40o ; 65o Model: CGD ROO6-2 Model: CGD ROO6 30W, 33W, 35W 30W, 33W, 35W 15O; 200 ; 24o ; 40o ; 65o 2700K 5000K 1980 Lm 2950 Lm Model: CGD ROO K 5000K 15o; 200 ; 24o ; 40o ; 65o 1980 Lm 2950Lm Model: CGD ROO6-4 30W, 33W, 35W 2700K 5000K 200 ; 24o ; 40o ; 65o 2700K 5000K 15o; 200 ; 24o ; 40o ; 65o 1980 Lm 2950 Lm 1980 Lm 2950 Lm 30W, 33W, 35W -200C 400C 15o; Model: CGD RO13-1 Model: CGD-R C -200C 450C 15o; 200 ; 24o ; 40o ; 60o 25W -200C 150 ; 240 ; 38o 2700K 5000K 2700K 5000K 1854Lm 2020 Lm 1980 Lm 2950Lm 34W, 38W 2700K 5000K -200C 450C 100 ; 150 ; 25o ; 35o 2250 Lm 2490 Lm Model: CGD RO K 5000K -200C 450C 150 ; 200 ; 24o ; 40o ; 60o 1980 Lm 2950 Lm 30W, 33W, 35W Model: CGD RO W, 38W -200C 450C 100 ; 150 ; 25o ; 35o 2700K 5000K 2250 Lm 2370Lm Model: CGD RO W -200C 450C 100 ; 150 ; 25o ; 35o 2700K 5000K 2250 Lm 2370Lm 30W, 33W, 35W Model: CGD RO15 Model: CGD RO K 5000K -200C 450C 100 ; 150 ; 25o ; 35o 2250 Lm 2370Lm 34W 64

65 Tracking light Model: CGD RO18 Model: CGD-R017 25W 150 ; 240 ; 38o 2700K 5000K 1854Lm 2020 Lm 30W, 33W, 35W 2700K 5000K 1980 Lm 2950Lm Model: CGD-R C 450C Model: CGD-R K 5000K 2700K 5000K 100 ; 150 ; 25o ; 35o 1854Lm 2020 Lm 1854Lm 2020 Lm 25W -200C 400C 25W Model: CGD RO22 Model: CGD R023 40W, 50W 2700K 5000K 150 ; 25 o ; 35o 2700K 5000K -200C 450C 150 ; 200 ; 40o ; 60o 1980 Lm 2950Lm 2852Lm 4374Lm 30W, 33W, 35W -200C 450C 100, Model: CGD RO25 Model: CGD-R024 25W -200C 400C 150 ; 240 ; 38o 2700K 5000K 2700K 5000K 1854Lm 2020 Lm 1896 Lm 2480 Lm 30W, 33W -200C 450C 15o; 200 ; 24o ; 40o ; 60o Model: CGD R027-1 Model: CGD RO K 5000K -200C 450C 150 ; 200 ; 24o ; 40o ; 60o 1896Lm 2480 Lm 30W, 33W 2700K 5000K -200C 450C 150 ; 200 ; 40o ; 60o 2852Lm 4374Lm 40W, 50W Model: CGD RO29-1 Model: CGD R W, 33W, 35W 2700K 5000K -200C 450C 150 ; 200 ; 40o ; 60o 2852Lm 4374Lm 40W, 50W Model: CGD RO K 5000K 1950Lm 2950 Lm -200C 450C 150 ; 200 ; 24o ; 40o ; 60o Model: CGD R W, 50W 2700K 5000K ; 200 ; 24o ; 40o ; 60o 2700K 5000K -200C 450C 150 ; 200 ; 40o ; 60o 1950Lm 2950 Lm 2852Lm 4374Lm 30W, 33W, 35W -200C C

66 Tracking light Model: CGD R030-2 Model: CGD R K 5000K -200C 450C 150 ; 200 ; 40o ; 60o 2852Lm 4374Lm 40W, 50W Model: CGD-R K 5000K -200C 450C 150 ; 200 ; 40o ; 60o 2852Lm 4374Lm 25W 150 ; 240 ; 38o 40W, 50W Model: CGD-R W 150 ; 240 ; 38o 2700K 5000K 2700K 5000K 1854Lm 2020 Lm 1854Lm 2020 Lm 25W Model: CGD-R033-2 Model: CGD-R W -200C 150 ; 240 ; 38o 150 ; 240 ; 38o 2700K 5000K 2700K 5000K 1854Lm 2020 Lm 1854Lm 2020 Lm 400C Model: CGD LC112 Model: CGD LC111 30W, 33W, 35W -200C 450C 11W -200C 450C 15 0; 200 ; 24o 40o; 60o -200C 450C 2700K 5000K 2700K 5000K Lm/W Lm/W Model: CGD LC113 Model: CGD LC W, 50W -200C 450C 40W, 50W -200C 450C 15 0; 200 ; 24o 40o; 60o 150 ; 200 ; 40o ; 60o 2700K 5000K 3000K 6000K Lm/W Lm/W 18W -200C Model: BLT-TL-18W Model: BLT-TL-18W 18W -200C 450C 45o 60o 80o 4000K 6000K Lm/W Lm/W 12W -200C 450C 12W -200C 450C 45o 60o 4000K 6000K Lm/W Lm/W 450C Model BLT-TL-12W Model: BLT-TL-12W

67 Żarówki LED Diod LED sz ko został w korz sta e do produk ji klas z h żarówek oświetle iow h. Wizja osz zęd ego oświetle ia sprawia, że żarówki oparte a dioda h LED za z ają ko kurować ze świetlówka i ko paktow i oraz żarówka i haloge ow i, ie wspo i ają o żarów e klas z ej z żar ikie. Jaka jest róż i a po iędz żarówka i diodow i, a e ergoosz zęd i świetlówka i ko paktow i? Po pierwsze żarówki LED są jesz ze ardziej e ergoosz zęd e i róż i a jest aprawdę spora. Po drugie są ardzo odpor e a wstrząs, uszkodze ia i upł w zasu. Światło z żarówek LED a ardzo dużą jas ość. Żarówki te są także iej wrażliwe a i te s w e włą za ie i w łą za ie, a po włą ze iu świe ą peł ią swej o. Nie potrze ują długiego startu i rozgrzewa ia. Nowo zes e żarówki LED azują a dioda h SMD oraz dioda h t pu Power LED. Żarówki SMD z udowa e są z iet pow h diod w kształ ie płaski h prostokątów. Posiadają dużo lepsz kąt rozprowadze ia światła, któr w osi około stop i. Żarówki z udowa e a dioda h Power LED uz skał z a zą e zwiększe ie o prz drast z o iże iu li z diod. Żarówka z li z ą diod Power LED uz skała o z liżo ą do żarówki z li z ą diod trad j h. Jed ą z aj owsz h te h ologii zastosowa ej prz udowie żarówek LED jest dioda LED COB, która w gląda jak żółtko jaja. W żarówka h o towa a jest t lko dioda o określo ej o, o powoduje, że jest t lko jed o, większe źródło światła. Dioda COB a szeroki kąt świe e ia. 67

68 Żarówki LED LEDs quickly consumed in the production of classic light bulbs. Vision effective lighting makes light bulbs based on LEDs begin to compete with compact fluorescent lamps and halogen lamps, not to mention the classic light bulb filament. What is the difference between diode light bulbs and energy saving compact fluorescent lamps? Firstly, LED bulbs are more energy efficient, and the difference is quite substantial. Secondly, are highly resistant to shock, damage and the passage of time. LED light bulbs have a very high brightness. These bulbs are also less sensitive to intense turn on and off, and when you turn a candle fullness of their power. They do not need a long start and warm-up. Modern LED bulbs are based on SMD diodes and LEDs Power LED type. SMD bulbs are made with unusual shaped LED flat rectangles. They have a much better light distribution angle, which is about 120 degrees. Built on the LEDs light bulbs LED Power received a significant increase in power at drastically lowering the number of LEDs. LED bulb with the number of received power Power LED bulb is similar to the number of 60 LEDs traditional. One of the latest technology used in the construction of LED bulbs LED COB, which looks like an egg yolk. The light bulb is mounted only one diode of a certain strength, which means that there is only a single, larger light source. COB LED has a wide viewing angle. 68

69 Żarówki E 27 E 27 B55 10 SMD E W 2800K-7000K E 27 CC37-55 E ,5W RA>70 E 27 Corn 126H E 27 B6-LSS S W iepła 22W 6W E 27 Corn 108H E 27 NL-QP 3W zimna 20W 3W E 27 B96-48 E B SMD W iepła 19W 8W E 27 NL-QP E 27 G- SMD W Ciepła 15W 6W R>A80 69

70 Żarówki E 27 E 27 B6 LSS1 E 27 B60 LSS1-12S 7,5W 5W E 27 B60 LSF 18S E 27 R SMD 8W 9W E 27 NL-QP E 27 A6-CFL7W 9W, 10W E 27 P55 E 27 GL-BR ,6W 17,2W E 27 G50 10 SMD E 27 B60 LS- W iepła E 27 GL-BR, W iepła 5W 10,4W W iepła 6W 3000K/4500/6000K 70

71 Żarówki E 14 E 14 C37 8 SMD WW 4W RA>70 E 14 C35 6OLED WW 6W RA>70 E 14 C35 60LED WW 6W RA>70 E 14 R 50CX6 WW 6W RA>70 E 14 R50 CF6 6W CW 6W RA>70 E 14 R39 C30 WW 3W RA>70 71

72 Żarówki GU10 GU10 60 LED GU10 NP SMD 3W 4,5W RA>70 RA>70 GU10 20SMD GU10 P60 LED 3,5W 3W RA>70 RA>70 GU10 LZ24 24 SMD GU10 C24 4,5W 4,8W RA>70 RA>70 GU10 QP-28 GU10 G30 6W 1,5W RA>70 RA>70 GU10 COB GU W 4W RA>70 RA>70 GU10 G30 GU10 S24H 24 1,5W 4,5W RA>70 RA>70 72

73 Żarówki GU10 GU10 LZ SMD 4,5W RA>70 GU10 CD 3 WW 3X1 W 3x1W RA>70 GU x1W RA>70 GU10 P 60H 60 SMD 3W RA>70 73

74 Żarówki MR 16 MR 16 COB 12 V AC MR 16 COB 6W RA>70 MR 16 NP SMD 12 VAC 4,5W RA>70 MR 16 COB 6W RA>70 MR 16 P60 60SMD 12 V AC 3W RA>70 MR 16 S-24H 24SMD 12V AC 4,5W RA>70 MR 16 QP V AC 6W RA>70 MR CW SMD 4W RA>70 74

75 Pozostałe produkt 75

76 LED Grow Light La pa wspo agają a wzrost rośli \ Assist lamp plant growth Właś iwoś i: każd klaster posiada diod LED wysokiej mocy 3W, wzrost o 25%, przetestowany w USA, pre z j e i telige t e wskaź iki w klastrach. Properties: each cluster has 21 high power LED s 3W, an increase of 25%, tested in the USA, precision smart pointers in clusters. 76

77 LED Grow Light Model: BLT-LG-D Model BLT-LG-140W W z ożliwoś ią ś ie ia ia 50W 90o 465±5%LM Model BLT-LG-210W 210W Model: BLT-LG-D W z ożliwoś ią ś ie ia ia 75W 90o 1900±5%LM 90o 680±10%LM Model BLT-LG-315W 3150W Model: BLT-LG-D W z ożliwoś ią ś ie ia ia 90o 150W 2500±5%LM 90o Model BLT-LG-560W 680±10%LM 560W 90o BLT-LG- Wz ożliwoś ią ś ie ia ia 3900±5%LM 35W Model BLT-LG-280W 90o 280W 430±10%LM 90o 2350±5%LM 77

78 Lampy targowe SL-025C-42L obudowa czarna i srebrna SL-2001C-156L obudowa srebrna i srebrna 24W 12W 6000K 7000K 6000K 7000K SL-001C-78L obudowa chromowana 24W 6000K 7000K SL-001C-78L obudowa czarna i srebrna L-2001C L obudowa srebrna i srebrna 12W 6000K 7000K SL-001C-78L obudowa czarna i srebrna 6W 12W 6000K 7000K 6000K 7000K SL-001C-78L obudowa czarna i srebrna 6W 6000K 7000K SL-2010C-1-98L obudowa czarna i srebrna 6W 6000K 7000K SL-003C-156L obudowa czarna i srebrna 12W 6000K 7000K 78

79 PRICE LIST STEP LIGHT AND LED STRIP Model: CGD-LW001 1,5W 80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W Model: CGD-LW002 3,5W 80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W Model: CGD-LW003 4,5W 80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W Model: CGD-LW004 7W 80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W Model: CGD-LW050(0.2M) 2W 80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W Model: CGD-LW050(0.5M) 4,5 W 80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W Model: CGD-LW050(0.5M) 9W 80Lm/W, 85Lm/W, 90Lm/W 79

80 PRICE LIST STEP LIGHT AND LED STRIP Model: CGD-LW DAMSKA KOŃCÓWKA PR)YŁĄC)ENIOWA /FEMALE INPUT CONNECTOR) Model: CGD-LW MĘSKA KOŃCÓWKA PR)YŁĄC)ENIOWA / MALE INPUT CONNECTOR) Model: CGD-LW050(CORNER NCONNECTOR) 80

81 Wall-Mounted Luminaires Model: GL-WL1012 Series 11,5W 3000K 6000K IP 65 Model: GL-WL1012-SL Series (PIR Sensor) 12,5W 3000K 6000K IP 65 Model: GL-WL1012-SH Series (PIR Sensor) 12,5W 3000K 6000K IP

82 LED CircularTube Model: BLT-CT-205 Model: BLT-CT W 23W 3000K Model: BLT-CT K Model: BLT-CT W 4000K 23W 4000K Model: BLT-CT W 3000K Model: BLT-CT W 4000K Model: BLT-CT W 3000K Model: BLT-CT W 4000K 82

83 AR 111 Model: GL-AR111-V2- BE) MOŻLIWOŚCI ŚCIEMNIANIA Model: GL-AR111-V RA>70 10W BE) MOŻLIWOŚCI ŚCIEMNIANIA 12,5W 2700K 5700K 2700K 5700K IP240 IP240 Model: GL-AR111-V2AN- BE) MOŻLIWOŚCI ŚCIEMNIANIA RA>70 10W BE) MOŻLIWOŚCI ŚCIEMNIANIA Model: GL-AR111-VAN2-12,5W 2700K 5700K 2700K 5700K IP240 IP240 Model: GL-AR111-V2ADL- MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA RA>70 10W Model: GL-AR111-VADL2-12,5W 2700K 5700K IP240 IP240 MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA 10W RA>70 Model: GL-AR111-VADL RA>70 MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA 2700K 5700K Model: GL-AR111-V2ADH RA> RA>70 MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA 12,5W 2700K 5700K 2700K 5700K IP240 IP RA>70 83

84 Moduł LED Model: LT-MLS-3213S3528-WP-DW-3 0,24W 18-21Lm IP 65 Model: LT-MLS-2617S3528-WP-DW-4 0,48W 24-48Lm IP 65 Model: LT-MLS-4515S5050-WP-DW-2 Model: LT-MLS-4030S5050-WP-RGB-2 0,6W 30-40Lm IP 65 Model: LT-MLS-4534S5050-WP-DW-4 0,9W 60-80Lm IP 65 Model: MW-MLD W-LENS 2,8W 185Lm -400C 600C IP 67 45o 0,72W 0,72W 45-60Lm 57-65Lm -400C 1000C IP 65 IP 67 45o 0,48W 30-40Lm IP 65 Model: LT-MLS-6015S5050-WP-DW-3 Model: LT-MLS-7515S5050-WP-DW-4 0,96W 60-80Lm IP 65 Model: MW-MLD W-LENS Model: MW-MLD W-LENS160 1,44W 57-65Lm -400C 1000C IP 67 45o Model: LT-MLS-4534S5050-WP-DW-4 0,96W 60-80Lm IP 65 84

85 LED Pir PIR AC/DC 12V 48 LED WW 2,4W RA>70 PIR AC/DC 12V 96 LED CW 4,8WW h RA>70 PIR AC/DC 12V 112 LED CW 5,6W RA>70 85

86 Paski i Taś LT-FLS3528DW, 15, WW, CW, NW, RGB LED LT-FLS55630DW30, WW, NW, CW 2,4W 12W 6Lm/led 25Lm/LED, 65, 65 LT-FLS3528DW, 30 WW, CW, NW RGB LT-FLS5050PW2*30-24, WW, CW, R, G, B 4,8W 72W 6Lm/LED 20Lm/LED, 65, 65 LT-FLS3528DW,60, WW, CW, NW,RGB LT-FLS D-RGBW 9,6W 28,8W 6Lm/LED 20Lm/LED, 65, 65 LT-FLS5050WW15,WW, R, G, B, RGB LT-FLS3528DW , WW, CW, R, G, B 7,2W 48W 20Lm/LED 6Lm/LED, 65, 65 LT-FLS5050DW15-12 LT-FLS3528DW4*30-24 WW, CW, R, G, B 7,2W 58W 12Lm/LED 6Lm/LED, 65 LT-FLS5050DW30,WW, CW, R, G, B, RGB LT-FLS3528DW4*45-24 WW, CW, R, G, B 14,4W 70W 20Lm/LED 6Lm/LED, 65, 65 86

87 Paski i Taś LED FFLEXIBLE STRIPE R, G, B, Y, W, WW, RGB LED DL-LRB NW 12V 28,8W 14,4W 120o 14-16Lm/W LED FFLEXIBLE STRIPE R, G, B, Y, W, WW, RGB 28,8W IP o DL-LRB WP 24V 14,4W IP Lm/W DL-LRB NW 12V 7,2W, DL-LRB WP 24V DL-LRB NW 12V 17,28W DL-LRB NW 12V 7,2W 17,28W IP 67 IP 67 DL-LRB NW 24V 11,52W DL-LRB WP 24V 11,52W IP 67 87

88 LED Neon Flex 88

89 LED Neon Flex (WJNFSMD10X18) WYMIARY/Size: 10*18mm, SMD W/M IP 65/ Lm/m (WJNFSMD1020) WYMIARY/Size: 10*20mm, SMD W/M IP 65/ Lm/m (WJNFSMD15X26) WYMIARY/Size: 15*26mm, SMD W/M IP 65/ Lm/m (WJNFSMDRGB15X26) WYMIARY/Size: 15*26mm, SMD W/M IP 65 DIGITAL NEON FLEX Wymiary/Size: 15*26mm, SMD W/M IP 65 89

90 Neon Flex LED RGB Zasilacze Sterowniki DMX512 CONTROLER Ko troler RGB przewod L3600RF pętle Model: LT-3600RF Ko troler RGB przewod pętle Model No.:LT-200 CONTROLER+ ZASILACZ Sterownik systemowy Sterownik systemowy 12 / 24V wodoodporny zasilacz 90

91 Pozostałe sterow iki, zasila ze Wz a ia z do Taś LED Sterow ik taś LED RGB RF Sterow ik taś LED RGB IR Zasilacz A-12V2A 24W Zasilacz A-12V2.5A 30W Napię ie wejś iowe Napię ie w jś iowe Moc prąd VAC 12VDC 24W 2A Napię ie wejś iowe Napię ie w jś iowe Moc prąd VAC 12VDC 36W 3A Napię ie wejś iowe Napię ie w jś iowe Moc prąd VAC 12VDC 60W 5A Zasilacz A-12V3A 60W 91

92 Zasilacze Zasilacz B-12V2.5A30W Napię ie wejś iowe Napię ie w jś iowe Moc prąd VAC 12VDC 30W 2.5A Zasilacz B-12V5A60W Napię ie wejś iowe Napię ie w jś iowe Moc prąd VAC 12VDC 60W 5A Zasilacz C-12V100W Napię ie wejś iowe Napię ie w jś iowe Moc prąd IP VAC 12VDC 100W 8.5A 65 Zasilacz C-12V150W Napię ie wejś iowe Napię ie w jś iowe Moc prąd IP VAC 12VDC 150W 12.5A 65 Zasilacz C-12V200W Napię ie wejś iowe Napię ie w jś iowe Moc prąd IP VAC 12VDC 200W 16.5A 65 92

katalog produktów / product catalog

katalog produktów / product catalog katalog produktów / product catalog o firmie / about company FDS System Sp. z o.o. jest firmą handlową specjalizującą się w oświetleniu w technologii LED, głównie marki MW Lighting. W jej ofercie znajdują

Bardziej szczegółowo

Polski producent opraw i źródeł światła LED. Polish manufacturer of LED luminaires and light sources

Polski producent opraw i źródeł światła LED. Polish manufacturer of LED luminaires and light sources Polski producent opraw i źródeł światła Polish manufacturer of luminaires and light sources Kwiecień 2015 Światłem kształtujemy przestrzeń Lighting your space POLSKI PRODUCENT OŚWIETLENIA W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ?

Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/budowa-bazy-danych-klientow/ Spis treś i Ile kosztuje klient...

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS

Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS indeks index nowa JakoŚĆ Życia new Quality of life new Quality of life 03 comfort 04 engergy efficiency 05 SecuRity 06 flexibility

Bardziej szczegółowo

01. Wprowadzenie / Introduction

01. Wprowadzenie / Introduction 01. Wprowadzenie / Introduction Skanska jest innowacyjnym deweloperem przestrzeni biurowych, które dzięki swojej elastyczności i wszechstronności odpowiadają na potrzeby firm o różnych profilach działania

Bardziej szczegółowo

ADA COSMETICS Paw. / Hall 3, St. 17

ADA COSMETICS Paw. / Hall 3, St. 17 ADA COSMETICS Paw. / Hall 3, St. 17 BVLGARI Bvlgari w³oska marka znana z bi uterii i zegarków ponownie udowadnia swoje wyczucie piêkna i stylu, Eau Parfumée au thé blanc, Eau Parfumée au thé vert oraz

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SERWIS DLA ENERGERTYKI SERVICE FOR POWER SECTOR Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SPIS TREŚCI / CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION...5 STRUKTURA SPRZEDAŻY DYWIZJI ENERGETYKI W POLSCE SALES ORGANIZATION OF POWER

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

Aquaparki. i baseny TITRE DE RUBRIQUE. rekreacyjne w Polsce. Inter@ctivity

Aquaparki. i baseny TITRE DE RUBRIQUE. rekreacyjne w Polsce. Inter@ctivity JL-poland2012-encartZODIAC.indd 1 1/17/2012 2:56:43 PM JL-poland2012-encartZODIAC.indd 2 1/17/2012 2:56:46 PM TITRE DE RUBRIQUE # Aquaparki Inter@ctivity More than ever, 2012 will be inter@ctive for our

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland EDYCJA CZWARTA, 2014 FOURTH EDITION, 2014 Szanowni Państwo, niniejszy raport został wydany przez

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

en/pl Visionary green energy

en/pl Visionary green energy en/pl Visionary green energy The world s largest power plant is a godsend. Największa na świecie elektrownia to prawdziwy dar niebios. There are no limits to what we can do. Our possibilities are endless.

Bardziej szczegółowo

Final Report. Preparedfor: RCG/HAGLER BAILLY, INC. 1530 Wilson Boulevard, Suite 900 Arlington, VA 22209 USA. Preparedunder:

Final Report. Preparedfor: RCG/HAGLER BAILLY, INC. 1530 Wilson Boulevard, Suite 900 Arlington, VA 22209 USA. Preparedunder: DEMAND-SIDE MANAGEMENT IN POLAND: PART 2: PILOT PROJECT DESIGN Final Report Preparedfor: U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT Bureau for Europe and Newly Independent States Department for Europe Office

Bardziej szczegółowo

Katalog usług services

Katalog usług services Katalog usług services CZTERY NOWOCZESNE ANODOWNIE FOUR MODERN ANODIZING LInes GiętarkA do profili aluminiowych Bending urządzenia do obróbki mechanicznej profili aluminiowych Mechanical processing linie

Bardziej szczegółowo

Niemcy - autogaz. Dual-fuel gasoline / LPG engine of Renault. Przyszłość auto-gazu - silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa

Niemcy - autogaz. Dual-fuel gasoline / LPG engine of Renault. Przyszłość auto-gazu - silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa Wind / LNG a New Tack for Ship Design Przyszłość auto-gazu - silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa Dual-fuel gasoline / LPG engine of Renault Kooperation zwischen BRC und Kia Italien PHOTO - Acura Press

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany Phone: +49 (0) 6081 / 600-0 Freephone:

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Zawsze patrzeć przed siebie Always look ahead

Zawsze patrzeć przed siebie Always look ahead Zawsze patrzeć przed siebie Always look ahead Firma tm technologie, założona w Krakowie w 2002 r., w ciągu kilku lat stała się jednym z czołowych polskich producentów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

DLA NAS DOM ZNACZY WIĘCEJ FOR US HOUSE - IS MORE PORTFOLIO SYSTEMY ROLET I BRAM PORTFOLIO ROLLER SHUTTER AND GATE SYSTEMS

DLA NAS DOM ZNACZY WIĘCEJ FOR US HOUSE - IS MORE PORTFOLIO SYSTEMY ROLET I BRAM PORTFOLIO ROLLER SHUTTER AND GATE SYSTEMS DLA NAS DOM ZNACZY WIĘCEJ FOR US HOUSE - IS MORE PORTFOLIO SYSTEMY ROLET I BRAM PORTFOLIO ROLLER SHUTTER AND GATE SYSTEMS 2 DLA NAS DOM ZNACZY WIĘCEJ FOR US HOUSE IS MORE ALUPROF WŁAŚCIWY ADRES DLA ROLET

Bardziej szczegółowo

MERCEDES B 200 NATURAL GAS DRIVE

MERCEDES B 200 NATURAL GAS DRIVE MERCEDES B 200 NATURAL GAS DRIVE STANDARDS & REGULATIONS PAVE THE WAY FOR GASEOUS FUEL VEHICLES GERMAN LPG ASSOCIATION (DVFG) IN EUROPEAN PARLIAMENT (MEPS) FEMITEC I AC W TRAKCIE PRÓB TERENOWYCH 72 mln

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

23.500. 40 pracowników 1.000.000. Firma Mazur to: Firma Mazur provides: Wysoce wykwalifikowani pracownicy Highly qualified employees

23.500. 40 pracowników 1.000.000. Firma Mazur to: Firma Mazur provides: Wysoce wykwalifikowani pracownicy Highly qualified employees Firma Mazur to: Firma Mazur provides: lat na rynku 25years on the market 10 350 40 pracowników employees 20 1.000.000 przedstawicielstw renomowanych firm dealerships zrealizowanych inwestycji executed

Bardziej szczegółowo