SPRINT FIDELIS 6949 Uwalniająca steryd, czterobiegunowa, wkrętowa elektroda komorowa z biegunami spiralnymi RV/SVC. Techniczna instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRINT FIDELIS 6949 Uwalniająca steryd, czterobiegunowa, wkrętowa elektroda komorowa z biegunami spiralnymi RV/SVC. Techniczna instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 SPRINT FIDELIS 6949 Uwalniająca steryd, czterobiegunowa, wkrętowa elektroda komorowa z biegunami spiralnymi RV/SVC Techniczna instrukcja obsługi

2 Do znaków towarowych firmy Medtronic należą: Medtronic, Sprint Fidelis, Quick Twist

3 Instrukcje dotyczące otwierania jałowego opakowania 3

4

5 Spis treści 1 Opis urządzenia 5 2 Wskazania 6 3 Przeciwwskazania: 6 4 Ostrzeżenia i środki ostrożności 6 5 Możliwe zdarzenia niepożądane 8 6 Instrukcje dotyczące stosowania 8 7 Szczegółowy opis urządzenia 14 8 Warunki gwarancji firmy Medtronic 15 9 Obsługa techniczna Objaśnienie symboli przedstawionych na etykietach opakowania 15 1 Opis urządzenia Urządzenie Medtronic Sprint Fidelis Model 6949 jest uwalniającą steryd, czterobiegunową, wkrętową elektrodą komorową z biegunami spiralnymi RV/SVC. Urządzenie jest przeznaczone do wykrywania pobudzeń własnych serca, stymulacji, kardiowersji oraz defibrylacji serca. Elektroda jest wyposażona w biegun wkrętowy z możliwością wysuwania i cofania, pierścień i końcówkę ze stopu platynowoirydowego powlekanego azotkiem tytanu, bieguny spiralne RV i SVC, równoległe przewody oraz izolacyjną powłokę silikonową. Rysunek elektrody przedstawiono w rozdziale Rysunek parametrów (nominalnych) na stronie 14. Biegun wkrętowy jest połączony z wtykiem gałęzi dwubiegunowej IS-1 1. Biegun pierścieniowy jest połączony z pierścieniem gałęzi dwubiegunowej IS-1. Biegun spiralny RV jest połączony z gałęzią DF-1 2, spośród trzech odgałęzień oznaczoną etykietą oraz czerwonym paskiem. Biegun spiralny SVC jest połączony z gałęzią DF-1, spośród trzech odgałęzień oznaczoną etykietą oraz niebieskim paskiem. Bieguny spiralne RV i SVC umożliwiają wykonywanie kardiowersji i defibrylacji serca. Stymulacja i wykrywanie pobudzeń własnych serca mają miejsce między biegunem wkrętowym i pierścieniem. Gałąź dwubiegunowa IS-1 spośród trzech odgałęzień charakteryzuje się obecnością światła umożliwiającego wprowadzenie mandrynu. Gałęzie ze złączami DF-1 nie umożliwiają wprowadzenia mandrynu. 1. Oznaczenie IS-1 dotyczy normy International Connector Standard (ISO ). Oznaczone w ten sposób stymulatory i elektrody gwarantują podstawowe dopasowanie mechaniczne. 2. Oznaczenie DF-1 dotyczy normy International Connector Standard (ISO 11318). Oznaczone w ten sposób stymulatory i elektrody gwarantują podstawowe dopasowanie mechaniczne. Biegun wkrętowy jest mocowany czynnie w obrębie wsierdzia. Biegun wkrętowy może być wysuwany i cofany poprzez obracanie wtyku IS-1 za pomocą narzędzia Quick Twist mocowanego na elektrodzie bądź też za pomocą białego narzędzia mocującego. Dystalna końcówka elektrody (główka) zawiera maksymalnie 1,0 mg octanu deksametazonu. W środowisku płynów ustrojowych steryd ten jest uwalniany z główki elektrody. Wiadomo, iż stosowany steryd hamuje odpowiedź zapalną, która uważana jest za przyczynę powszechnie występującego narastania progu stymulacji wszczepionych elektrod do stymulacji. 1.1 Zawartość opakowania Elektroda i akcesoria są dostarczane jałowe. W każdym opakowaniu znajdują się następujące elementy: 1 elektroda z 1 radiocieniującą osłonką mocującą 3, mandrynem oraz narzędziem Quick Twist 1 rozszerzadło żylne (haczyk naczyniowy) 1 osłonka mocująca (rozcięta) 1 białe narzędzie mocujące 2 nasadki izolujące na wtyk dodatkowe mandryny dokumentacja produktu 1.2 Opisy akcesoriów Wszystkie akcesoria jednorazowego użytku należy likwidować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Mandryn Mandryn zapewnia dodatkowe usztywnienie oraz kontrolę elastyczności podczas wprowadzania elektrody. Na każdym uchwycie mandrynu jest opisana średnica i długość mandrynu. Osłonka mocująca Osłonka mocująca zapobiega przesuwaniu się elektrody i chroni jej warstwę izolacyjną i przewody przed uszkodzeniem spowodowanym uciskiem przez szew. Osłonka mocująca z nacięciem Osłonka mocująca z nacięciem służy do mocowania nadmiarowego odcinka elektrody w kieszeni urządzenia. Nasadka izolująca na wtyk Nasadka na wtyk osłania i izoluje wtyki nieużywanych gałęzi. Rozszerzadło żylne Rozszerzadło żylne ułatwia wprowadzenie elektrody do żyły. Białe narzędzie mocujące Białe narzędzie mocujące ułatwia obracanie wtyku gałęzi. Narzędzie Quick Twist Narzędzie Quick Twist ułatwia zarówno obracanie wtyku gałęzi, jak i wprowadzanie mandrynu do elektrody. W dostarczanym urządzeniu narzędzie to jest przyłączone do elektrody. 3. W przypadku elektrod o długości 85 cm lub dłuższych dołączono dwie radiocieniujące osłonki mocujące. Polski 5

6 2 Wskazania Elektroda przeznaczona jest do jednorazowego, długoterminowego zastosowania w obrębie prawej komory. Elektroda ma zastosowanie u pacjentów, u których wskazana jest implantacja kardiowertera defibrylatora. 3 Przeciwwskazania: Stosowanie w przedsionku Stosowanie elektrody jest przeciwwskazane, jeśli wymagane jest wyłącznie wykrywanie i leczenie arytmii przedsionkowych. Stosowanie w komorze Stosowanie elektrody w komorze jest przeciwwskazane u pacjentów ze schorzeniami zastawki trójdzielnej lub mechaniczną zastawką trójdzielną. Przejściowe tachyarytmie komorowe Zastosowanie elektrody jest przeciwwskazane u pacjentów z przejściowymi tachyarytmiami komorowymi spowodowanymi przyczynami odwracalnymi (zatrucie lekami, zaburzenie równowagi elektrolitowej, posocznica, hipoksja) lub innymi czynnikami (zawał mięśnia sercowego, porażenie prądem). Stosowanie leków sterydowych (sterydów) Zastosowanie elektrody jest przeciwwskazane u pacjentów, u których mogą występować przeciwwskazania do podania pojedynczej dawki 1,0 mg octanu deksametazonu. 4 Ostrzeżenia i środki ostrożności Wyłącznie do jednokrotnego użytku Nie wolno sterylizować i ponownie implantować eksplantowanej elektrody. Kontrola szczelności jałowego opakowania Opakowanie należy skontrolować przed otwarciem. Jeżeli zgrzew lub opakowanie są uszkodzone, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic. Nie wolno stosować produktu po upływie daty jego ważności. Resterylizacja tlenkiem etylenu Elektroda została przed wysłaniem wysterylizowana tlenkiem etylenu. Jeżeli ciągłość jałowego opakowania została naruszona przed upływem daty ważności, należy dokonać resterylizacji elektrody za pomocą tlenku etylenu. Należy unikać stosowania technik sterylizacyjnych, które mogłyby uszkodzić elektrodę. Instrukcje dotyczące prowadzenia sterylizacji podano w instrukcji sterylizatora. Należy stosować ogólnie przyjętą metodę określania skuteczności sterylizacji, np. z użyciem wskaźników biologicznych. Nie przekraczać temperatury 55 C. Nie resterylizować więcej niż jeden raz. Po zakończeniu resterylizacji odczekać, aż pozostałości tlenku etylenu wywietrzeją. Badanie elektrofizjologiczne Zaleca się, aby przed implantacją elektrody pacjent został poddany pełnemu zakresowi badań kardiologicznych łącznie z badaniem elektrofizjologicznym. Ponadto, zarówno w trakcie implantacji, jak i po jej zakończeniu, zaleca się przeprowadzenie testów oraz elektrofizjologicznej oceny bezpieczeństwa i skuteczności proponowanych terapii: stymulacji, kardiowersji oraz defibrylacji serca. Stosowanie leków sterydowych (sterydów) Nie określono jak dotąd, czy ostrzeżenia, środki ostrożności lub powikłania związane z wstrzykiwaniem octanu deksametazonu odnoszą się również do zastosowania tego leku ściśle miejscowo i przy uwalnianiu w sposób kontrolowany z urządzenia. Końcówka uwalniająca steryd Zmniejszenie dostępnej ilości sterydu może niekorzystnie wpłynąć na niską, stabilną wartość progu stymulacji. Należy unikać zmniejszenia ilości dostępnego sterydu przed implantacją elektrody. Nie należy dopuścić, aby powierzchnia elektrody weszła w kontakt z zanieczyszczeniami powierzchniowymi. Podczas implantacji nie należy wycierać ani zanurzać elektrody w płynie innym niż krew. Obchodzenie się z elektrodą Wszystkie manipulacje elektrodą należy wykonywać ostrożnie. Elektrodę należy chronić przed kurzem oraz materiałami łatwo pozostawiającymi swoje fragmenty, takie jak kłaczki lub pył. Fragmenty takie łatwo przylegają do izolacji elektrod. Manipulacje elektrodą powinny być wykonywane w jałowych rękawiczkach chirurgicznych, opłukanych wcześniej jałową wodą lub podobną substancją. Nie należy mocno zaginać, załamywać ani rozciągać elektrody. Nie należy używać narzędzi chirurgicznych do chwytania elektrody lub końcówek złączy. W czasie implantacji nie należy zanurzać elektrody w oleju mineralnym, oleju silikonowym ani żadnym innym płynie oprócz krwi. Nie należy implantować elektrody bez wcześniejszego sprawdzenia mechanicznego działania bieguna wkrętowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz rozdział Sprawdzenie funkcjonowania mechanicznego bieguna wkrętowego na stronie 8. Przy wysuwaniu lub cofaniu bieguna wkrętowego nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej liczby obrotów. Przekroczenie maksymalnej liczby obrotów może spowodować złamanie lub wykrzywienie wewnętrznego przewodu lub bieguna wkrętowego. Liczba obrotów potrzebna do całkowitego wysunięcia lub cofnięcia bieguna wkrętowego jest zmienna. Zalecana maksymalna liczba obrotów patrz sekcja Parametry (nominalne) na stronie 14. Wprowadzanie elektrody z wykorzystaniem prowadnicy wyposażonej w zawór hemostatyczny może wymagać zastosowania prowadnicy większej niż zalecany rozmiar. Aby uniknąć odkształcenia bieguna spiralnego, nie należy wycofywać elektrody poprzez zawór hemostatyczny. 6 Polski

7 Manipulowanie mandrynami Mandrynami należy manipulować z zachowaniem ostrożności. Podczas wprowadzania mandrynu nie należy stosować nadmiernej siły ani narzędzi chirurgicznych. Należy unikać nadmiernego zginania i załamywania mandrynu. Jeżeli na mandrynie zgromadzi się krew lub inne płyny, należy zastosować nowy mandryn. Zgromadzone płyny mogą doprowadzić do uszkodzenia elektrody lub trudności w przesuwaniu mandrynu wzdłuż elektrody. Nie należy stosować ostrych przedmiotów do zakrzywiania końcowej części mandrynu. Niezbędne wyposażenie szpitalne Podczas doraźnego testowania układu elektrody, procedury implantacji oraz w każdym przypadku, gdy możliwe jest wystąpienie arytmii lub też gdy arytmie są celowo indukowane podczas testowania po implantacji, w pobliżu powinien znajdować się zestaw do zewnętrznej defibrylacji serca, aby w razie potrzeby można go było szybko zastosować. Urządzenia zasilane z sieci Implantowana elektroda tworzy bezpośrednią ścieżkę prądu do mięśnia sercowego. Podczas implantacji i testowania elektrody należy stosować jedynie urządzenia zasilane z baterii lub specjalnie zaprojektowane do tego celu urządzenia zasilane z sieci, aby zapobiec migotaniu komór, które może zostać wywołane przez prąd zmienny. Urządzenia zasilane z sieci stosowane w pobliżu pacjenta powinny być prawidłowo uziemione. Wtyki gałęzi elektrody muszą być prawidłowo odizolowane od jakichkolwiek prądów upływowych, których źródłem mogą być urządzenia zasilane z sieci. Druga osłonka mocująca Elektrody o długości 85 cm lub dłuższe posiadają 2osłonki mocujące. W takim przypadku należy zastosować obie osłonki mocujące, aby zapewnić odpowiednie umocowanie elektrody patrz sekcja Podwiązywanie elektrody na stronie 12. Urządzenia działające jednocześnie Impulsy stymulujące, szczególnie pochodzące od urządzeń jednobiegunowych, mogą wywierać niekorzystny wpływ na wykrywanie pobudzeń własnych serca przez urządzenie. Jeżeli pacjent wymaga oddzielnego urządzenia stymulującego, zarówno na stałe, jak i tymczasowo, między biegunami tych oddzielnych urządzeń należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca, aby uniknąć zakłóceń funkcji wykrywania pobudzeń własnych serca przez urządzenia. Wcześniej implantowane stymulatory, kardiowertery-defibrylatory i elektrody powinny zazwyczaj zostać eksplantowane. Aby uzyskać dalsze informacje na temat eksplantowania elektrod, patrz Zmiana położenia lub usunięcie na stronie 7. Diatermia Pacjenci posiadający metalowe implanty, np. stymulatory czy implantowane kardiowertery-defibrylatory (ICD) wraz z elektrodami, nie powinni być poddawani zabiegom z użyciem diatermii. Interakcje zachodzące pomiędzy energią wyzwalaną podczas diatermii a implantem mogą doprowadzić do uszkodzenia tkanek lub elementów urządzenia, co może spowodować poważne uszkodzenia ciała, utratę skuteczności elektroterapii lub konieczność ponownego zaprogramowania urządzenia lub jego wymiany. Zmiana położenia lub usunięcie Zmiana położenia lub usunięcie elektrod może być trudne z uwagi na rozwój tkanki włóknistej. Wszystkie usunięte elektrody lub segmenty elektrod należy odsyłać do firmy Medtronic. Jeżeli elektroda musi być usunięta lub zmienione musi być jej położenie, czynność tę należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. Podczas usuwania elektrody może dojść do oderwania wsierdzia, zastawki lub żyły. Połączenia elektrod mogą oddzielać się, pozostawiając w sercu lub żyle końcówkę elektrody i nieizolowany przewód. Trwała zmiana położenia może wywrzeć niekorzystny wpływ na wydajność niskoprogową elektrody uwalniającej steryd. Pozostawione elektrody należy zabezpieczyć nasadkami, aby uniknąć przewodzenia sygnałów elektrycznych. Jeżeli elektroda uległa przerwaniu, należy uszczelnić pozostałą końcówkę elektrody oraz umocować szwem elektrodę do okolicznej tkanki. Jeżeli nie można oddzielić bieguna wkrętowego od wsierdzia przez obracanie wtyku gałęzi, wówczas obracanie elektrody przeciwnie do ruchu wskazówek zegara może spowodować wycofanie bieguna spiralnego i zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzenia struktur sercowo-naczyniowych podczas usuwania elektrody. Zgodność złącza Pomimo faktu, że omawiana elektroda zgodna jest z międzynarodowymi normami dla złączy IS-1 i DF-1, nie należy próbować stosować elektrody z urządzeniami innymi niż dostępne na rynku wszczepialne kardiowertery-defibrylatory, z którymi została ona przetestowana i wykazano bezpieczeństwo i skuteczność jej zastosowania. Do potencjalnych niepożądanych konsekwencji takiej kombinacji należą, między innymi, zbyt mała czułość wykrywania aktywności elektrycznej serca oraz brak dostarczania odpowiedniej, niezbędnej terapii. Polski 7

8 5 Możliwe zdarzenia niepożądane Do możliwych zdarzeń niepożądanych związanych z zastosowaniem elektrod przezżylnych należą, między innymi, następujące powikłania dotyczące pacjenta: perforacja serca tamponada serca zaciskające zapalenie osierdzia zator zapalenie wsierdzia migotanie i inne arytmie pęknięcie ściany serca krwiak opłucnej infekcja odma opłucnowa zakrzepica martwica tkanek Do innych potencjalnych zdarzeń niepożądanych związanych z zastosowaniem elektrody należą między innymi: uszkodzenie warstwy izolacyjnej złamanie przewodnika elektrody lub bieguna elektrody przemieszczenie elektrody niska jakość połączenia z urządzeniem, co prowadzić może do nadmiernej albo zbyt małej czułości lub też braku dostarczania terapii. 6 Instrukcje dotyczące stosowania Za stosowanie właściwych procedur chirurgicznych oraz techniki jałowej odpowiedzialny jest personel medyczny. Poniższe opisy procedur przedstawiono jedynie w celach informacyjnych. Każdy lekarz powinien stosować informacje zawarte w tych instrukcjach zgodnie ze swoją wiedzą medyczną i doświadczeniem. W procedurze implantacji ogólnie wyróżnić można następujące etapy: Otwarcie opakowania Sprawdzenie funkcjonowania mechanicznego bieguna wkrętowego Wprowadzanie elektrody Umieszczanie elektrody w odpowiednim położeniu Mocowanie bieguna wkrętowego w obrębie wsierdzia Dokonywanie pomiarów elektrycznych i badanie skuteczności defibrylacji serca Podwiązywanie elektrody Podłączenie elektrody Umieszczenie urządzenia i elektrod w loży Ocena po implantacji 6.1 Otwarcie opakowania Należy otworzyć opakowanie jałowe i poddać elektrodę oględzinom w przedstawiony poniżej sposób: 1. W jałowym polu otworzyć opakowanie jałowe i wyjąć elektrodę i akcesoria. 2. Poddać elektrodę oględzinom. Elektrody o długości mniejszej niż 85 cm powinny posiadać 1osłonkę mocującą na elektrodzie. Elektrody o długości 85 cm lub większej powinny posiadać 2osłonki mocujące na elektrodzie. 6.2 Sprawdzenie funkcjonowania mechanicznego bieguna wkrętowego Uwaga: Opakowanie zawiera 2 narzędzia: narzędzie Quick Twist zamocowane na elektrodzie oraz białe narzędzie mocujące. Mechaniczne funkcjonowanie bieguna wkrętowego można sprawdzić za pomocą dowolnego z tych narzędzi. Wybór narzędzia pozostawiono w gestii lekarza. Przed implantacją należy sprawdzić mechaniczne funkcjonowanie bieguna wkrętowego, korzystając z następujących wskazówek: 1. Przyłączyć narzędzie Quick Twist lub białe narzędzie mocujące do elektrody. Upewnić się, że mandryn został wprowadzony do elektrody, i postępować, jak pokazano poniżej, zgodnie z wybranym narzędziem. a. Narzędzie Quick Twist: Wepchnąć narzędzie Quick Twist na wtyk IS-1 (Rycina 1). Rycina 1. b. Białe narzędzie mocujące: Przycisnąć do siebie oba ramiona białego narzędzia mocującego i założyć najbardziej dystalny otwór na wtyk IS-1 (Rycina 2). Rycina 2. 8 Polski

9 2. Przytrzymać gałąź IS-1 elektrody kciukiem z jednej strony, a czterema palcami z drugiej. Trzymać elektrodę oraz gałąź IS-1 w pozycji możliwie wyprostowanej (Rycina 2). Upewnić się, że mandryn został całkowicie wprowadzony, a następnie obrócić wybrane narzędzie mocujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do pełnego wysunięcia bieguna wkrętowego (Rycina 3a lub Rycina 3b). Gdy biegun wkrętowy jest maksymalnie wysunięty, wysunięte jest około 1,5 do 2 pętli spirali. Rycina 3. a b Przestroga: Podczas wysuwania bieguna wkrętowego nie należy silnie zginać gałęzi IS-1 ani elektrody (Rycina 4). Jeżeli elektroda jest zagięta po którejś stronie potrójnego rozgałęzienia elektrody, wówczas podczas wysuwania lub cofania bieguna wkrętowego elektroda może ulec zniszczeniu. Rycina 4. Przestroga: Nadmierne obracanie wtyku gałęzi po maksymalnym wysunięciu bieguna wkrętowego może doprowadzić do uszkodzenia elektrody. Uwaga: Aby określić liczbę obrotów wykonanych narzędziem mocującym, należy zliczać liczbę obrotów białego znacznika narzędzia Quick Twist. Liczba potrzebnych obrotów jest równa liczbie obrotów potrzebnej dla białego narzędzia mocującego. Informacje dotyczące maksymalnej liczby obrotów podczas wysuwania lub cofania bieguna wkrętowego patrz rozdział Parametry (nominalne) na stronie 14. Liczba obrotów potrzebna do wysunięcia bieguna wkrętowego zwiększa się proporcjonalnie wraz z długością elektrody. Dodatkowe zakrzywienia mandrynu mogą zwiększać liczbę obrotów potrzebną do wysunięcia lub cofnięcia bieguna wkrętowego. Aby uzyskać informacje dotyczące maksymalnej liczby obrotów podczas wysuwania lub cofania bieguna wkrętowego, patrz sekcja Parametry (nominalne) na stronie 14. W początkowej fazie wysuwania bieguna wkrętowego wysunięcie może nastąpić gwałtownie z powodu skumulowania dużego momentu obrotowego na długości elektrody lub też wysunięcie bieguna spiralnego może wymagać dodatkowych obrotów. 3. Odłączyć wybrane narzędzie mocujące od wtyku i uwolnić proksymalny koniec elektrody. Odczekać kilka sekund, aby resztkowy moment obrotowy na elektrodzie uległ rozładowaniu. 4. Po odczekaniu w celu rozładowania resztkowego momentu obrotowego należy ponownie podłączyć wybrane narzędzie mocujące, a następnie obracać je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż końcówka bieguna wkrętowego znajdzie się w koszulce. 6.3 Wprowadzanie elektrody Przestroga: Podczas wprowadzania elektrody należy nią manipulować ostrożnie. Nie należy mocno zaginać, załamywać ani rozciągać elektrody. Nie należy używać narzędzi chirurgicznych do chwytania elektrody lub końcówek złączy. Wprowadzić elektrodę, korzystając z poniższych wskazówek: 1. Wybrać miejsce do wprowadzenia elektrody. Elektrodę można wprowadzić drogą wenesekcji poprzez kilka różnych dostępów żylnych, do których należą: prawa lub lewa żyła odpromieniowa oraz wewnętrzna lub zewnętrzna żyła szyjna. Gdy tylko jest to możliwe, należy stosować dostęp przez żyłę odpromieniową, aby uniknąć uszkodzenia elektrody w przestrzeni pomiędzy pierwszym żebrem a obojczykiem. Przestroga: Niektóre anomalie anatomiczne, takie jak zespół górnego otworu klatki piersiowej, mogą przyczyniać się do zakleszczenia, a następnie złamania elektrody. Polski 9

10 Przestroga: W przypadku stosowania dostępu podobojczykowego należy unikać technik, w wyniku których elektroda może ulec uszkodzeniu. Aby uniknąć zakleszczenia elektrody pomiędzy obojczykiem a pierwszym żebrem, należy miejsce wprowadzania elektrody zlokalizować możliwie bocznie (Rycina 5). Rycina 5. Jeżeli podczas przesuwania elektrody napotkany zostanie istotny opór, nie należy wprowadzać jej dalej przy użyciu siły. Nie stosować takich technik, jak zmiana pozycji pacjenta w celu ułatwienia przesuwania elektrody. Jeśli napotkany zostanie istotny opór, zalecane jest zastosowanie innego miejsca wprowadzenia elektrody do żyły. 2. Wprowadzić stożkową końcówkę haczyka naczyniowego do naciętej żyły, po czym łagodnie włożyć główkę elektrody pod narzędziem do żyły (Rycina 6). Uwaga: Aby ułatwić wprowadzenie elektrody, można zastosować zestaw do nakłucia przezskórnego (percutaneous lead introducer PLI). Dalsze wskazówki można znaleźć w technicznej instrukcji obsługi dostarczonej w opakowaniu odpowiedniego zestawu do nakłucia przezskórnego. Rycina Wprowadzić elektrodę do prawego przedsionka, korzystając z prostego mandrynu, który ułatwia przemieszczanie elektrody w żyle. 6.4 Umieszczanie elektrody w odpowiednim położeniu Przestroga: Podczas umieszczania elektrody w odpowiednim położeniu należy nią manipulować ostrożnie. Nie należy mocno zaginać, załamywać ani rozciągać elektrody. Nie należy używać narzędzi chirurgicznych do chwytania elektrody lub końcówek złączy. Podczas umieszczania elektrody w odpowiednim położeniu należy korzystać z następujących wskazówek: 1. Po przemieszczeniu końcówki elektrody do przedsionka należy wprowadzić elektrodę przez zastawkę trójdzielną. Zastąpienie prostego mandrynu mandrynem łagodnie zakrzywionym może ułatwić kontrolę nad elektrodą podczas wprowadzania jej przez zastawkę trójdzielną. Przestroga: Nie należy stosować ostrych przedmiotów do zakrzywiania dystalnego końca mandrynu. Krzywiznę mandrynu można zwiększyć za pomocą jałowego narzędzia o gładkiej powierzchni (Rycina 7). Rycina 7. Uwaga: Przemieszczenie końcówki elektrody przez zastawkę trójdzielną lub struny ścięgniste może być trudne z powodu elastyczności elektrody. Obracanie elektrodą w momencie, gdy końcówka przechodzi przez zastawkę trójdzielną, może ułatwić wprowadzenie. 2. Po wprowadzeniu końcówki elektrody do komory można wymienić zakrzywiony mandryn na prosty. Delikatnie wycofać mandryn, aby uniknąć działania nadmierną siłą na końcówkę elektrody przy ustawianiu jej w końcowej pozycji. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia perforacji, należy unikać obszarów pozawałowych oraz obszarów z cienką ścianą. 3. Właściwe umieszczenie bieguna wkrętowego w odpowiednim położeniu jest kluczowe dla stabilnej stymulacji wewnątrzsercowej. Właściwą pozycję osiąga się zwykle, gdy końcówka elektrody celuje w kierunku koniuszka albo gdy końcówka dystalna w niewielkim stopniu nachyla się lub zagina. Aby upewnić się, że końcówka nie jest ułożona w pozycji wstecznej albo ulokowana w zatoce wieńcowej, należy zastosować fluoroskopię (pozycja boczna). Uwaga: Gdy biegun wkrętowy jest cofnięty, dystalna końcówka elektrody może zostać wykorzystana do określenia odpowiedniego miejsca do umocowania 10 Polski

11 bieguna poprzez mapowanie. Mapowanie może zmniejszyć potrzebę wielokrotnego wysuwania i mocowania bieguna wkrętowego. 4. Po umieszczeniu elektrody w satysfakcjonującej pozycji należy wysunąć biegun wkrętowy, stosując procedurę zamieszczoną w sekcji Mocowanie bieguna wkrętowego w obrębie wsierdzia na stronie Mocowanie bieguna wkrętowego w obrębie wsierdzia Uwaga: Opakowanie zawiera 2 narzędzia: narzędzie Quick Twist zamocowane na elektrodzie oraz białe narzędzie mocujące. Biegun wkrętowy można zamocować w obrębie wsierdzia za pomocą dowolnego z tych narzędzi. Wybór narzędzia pozostawiono w gestii lekarza. Zamocować biegun wkrętowy, korzystając z poniższych wskazówek: 1. Przyłączyć narzędzie Quick Twist lub białe narzędzie mocujące do elektrody. Upewnić się, że mandryn został wprowadzony do elektrody, i postępować, jak pokazano poniżej, zgodnie z wybranym narzędziem. a. Narzędzie Quick Twist: Wepchnąć narzędzie Quick Twist na wtyk IS-1. (Rycina 1). b. Białe narzędzie mocujące: Przycisnąć do siebie oba ramiona białego narzędzia mocującego i założyć najbardziej dystalny otwór na wtyk IS-1 (Rycina 2). 2. Przycisnąć końcówkę elektrody do wsierdzia poprzez łagodne popchnięcie mandrynu i elektrody w miejscu wprowadzenia elektrody do żyły. 3. Obracać wybrane narzędzie mocujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pełnego wysunięcia bieguna wkrętowego (patrz Rycina 3a lub Rycina 3b). Przestroga: Podczas wysuwania bieguna wkrętowego nie należy silnie zginać gałęzi IS-1 ani elektrody (Rycina 4). Jeżeli elektroda jest zagięta po którejś stronie potrójnego rozgałęzienia elektrody, wówczas podczas wysuwania lub cofania bieguna wkrętowego elektroda może ulec zniszczeniu. Wysuwanie się bieguna należy kontrolować przy użyciu fluoroskopii (Rycina 8). Do uzyskania odpowiedniego obrazu może być konieczne obrócenie głowicy fluoroskopu. Zniknięcie odstępu pomiędzy końcem wskaźnika (A) a pierścieniem wskaźnikowym (B) oznacza całkowite wysunięcie bieguna wkrętowego. Rycina 8. OBRAZ WIDZIALNY OBRAZ WIDZIALNY Całkowite cofnięcie Całkowite wysunięcie Przestroga: Przekroczenie maksymalnej liczby obrotów może doprowadzić do uszkodzenia elektrody. Maksymalna liczba obrotów potrzebna do całkowitego wysunięcia lub cofnięcia bieguna wkrętowego jest zmienna. Maksymalna liczba obrotów patrz sekcja Parametry (nominalne) na stronie 14. Przestroga: Przedłużanie się procedury implantacji lub wielokrotna zmiana położenia elektrody może spowodować wykrzepianie krwi lub odkładanie osadu płynów ustrojowych na mechanizmie bieguna wkrętowego. Spowodować to może zwiększenie liczby obrotów potrzebnych do wysunięcia lub cofnięcia bieguna wkrętowego. 4. Odłączyć wybrane narzędzie mocujące od wtyku IS-1 i uwolnić proksymalny koniec elektrody. Odczekać kilka sekund, aby resztkowy moment obrotowy na elektrodzie uległ rozładowaniu. 5. Aby zapewnić zamocowanie bieguna wkrętowego, należy pozostawić mandryn na miejscu, przytrzymać elektrodę za złącze i ostrożnie wykonać 2 obroty elektrodą zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 6. Wycofać częściowo mandryn. 7. Dokonać pomiarów elektrycznych, aby ocenić prawidłowość położenia i umocowania elektrody. Patrz sekcja Dokonywanie pomiarów elektrycznych i badanie skuteczności defibrylacji serca na stronie Upewnić się, że elektroda jest zamocowana. Aby sprawdzić umocowanie, łagodnie pociągnąć elektrodę i ocenić opór. Prawidłowo zamocowany biegun wkrętowy pozostanie na swojej pozycji. Jeżeli biegun wkrętowy nie został prawidłowo umocowany, końcówka elektrody może pływać swobodnie w prawej komorze. 9. Jeżeli potrzebna jest zmiana położenia, należy ponownie założyć wybrane narzędzie mocujące i obracać je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do cofnięcia bieguna wkrętowego. Aby ocenić wycofanie się bieguna wkrętowego, przed próbą zmiany położenia należy zastosować fluoroskopię. A B OBRAZ FLUOROSKOPOWY A B OBRAZ FLUOROSKOPOWY Polski 11

12 10. Po umieszczeniu elektrody w satysfakcjonującej pozycji całkowicie usunąć mandryn i narzędzie Quick Twist. Podczas usuwania narzędzia Quick Twist należy pewnie ująć elektrodę nieco poniżej wtyku, aby zapobiec przemieszczeniu się elektrody. 11. Dokonać końcowych pomiarów elektrycznych. Patrz sekcja Dokonywanie pomiarów elektrycznych i badanie skuteczności defibrylacji serca na stronie Dokonywanie pomiarów elektrycznych i badanie skuteczności defibrylacji serca Przestroga: Przed dokonaniem pomiarów elektrycznych i zbadaniem skuteczności defibrylacji serca należy odsunąć od wszystkich biegunów obiekty wykonane z materiałów przewodzących, takie jak prowadniki. Obiekty metalowe, takie jak prowadniki, mogą spowodować zwarcie elektrody i aktywnego urządzenia implantowanego, sprawiając, że prąd elektryczny ominie serce i być może uszkodzi implantowane urządzenie lub elektrodę. Podczas dokonywania pomiarów elektrycznych należy korzystać z przedstawionych poniżej wskazówek: 1. Upewnić się, że narzędzie Quick Twist jest odłączone od wtyku IS Podłączyć kabel pomiarowy do wtyku elektrody. 3. Do dokonania pomiarów elektrycznych należy wykorzystać urządzenie testujące, takie jak analizator układu stymulującego. Informacje na temat stosowania powyższego urządzenia testującego można znaleźć w jego dokumentacji. Aby zademonstrować wiarygodną skuteczność defibrylacji serca, należy dokonać pomiarów elektrycznych układu elektrody. Tabela 1. Zalecane pomiary podczas implantacji (przy korzystaniu z analizatora układu stymulującego) Pomiary Układ elektrody stosowany czasowo a Układ elektrody do stymulacji stałej b Próg wystymulowania pobudzenia Λ 1,0 V Λ 3,0 V (szerokość impulsu 0,5 ms) Impedancja stymulacji omów omów Filtrowana amplituda załamka R (podczas 5mV 3mV rytmu zatokowego) Szybkość narastania 0,75 V/s 0,45 V/s załamka R a < 30 dni po implantacji. b > 30 dni po implantacji. Jeżeli początkowo uzyskane wyniki pomiarów różnią się od wartości zalecanych, może być konieczne powtórzenie procedury testu 15 minut po końcowym umieszczeniu elektrody. Początkowo uzyskane wyniki pomiarów mogą różnić się od wartości zalecanych: Początkowe wartości impedancji mogą przekraczać możliwości pomiarowe urządzenia testującego, co zaowocuje pojawieniem się informacji o błędzie. Wartości mogą różnić się w zależności od typu elektrody, ustawień implantowanego urządzenia, stanu tkanki serca oraz interakcji lekowych. Jeżeli wartości pomiarów elektrycznych nie ustabilizują się na możliwym do zaakceptowania poziomie, może być konieczna zmiana położenia elektrody i powtórzenie procedury testu. W sytuacji, gdy wszczepiona elektroda nie przerywa epizodu migotania komór, dla ratowania życia i zdrowia pacjenta należy szybko zastosować zewnętrzną defibrylację serca. Pomiędzy kolejnymi indukcjami VF powinno upłynąć przynajmniej 5 minut. Więcej informacji na temat dokonywania pomiarów elektrycznych znaleźć można w technicznej instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia testującego. 6.7 Podwiązywanie elektrody Przestroga: Podczas podwiązywania elektrody należy zachować ostrożność. Do podwiązywania elektrody należy stosować jedynie szwy niewchłanialne. Nie próbować usuwać ani odcinać osłonki mocującej od elektrody. Podczas podwiązywania należy zachować ostrożność, aby zapobiec przemieszczeniu końcówki elektrody. Nie mocować szwów zbyt ciasno, aby nie uszkodzić żyły, elektrody lub osłonki mocującej (Rycina 9). Nie należy wiązać szwów bezpośrednio na elektrodzie (Rycina 9). Rycina 9. Podczas podwiązywania elektrody z wykorzystaniem wszystkich trzech rowków należy przestrzegać następujących wskazówek: Uwaga: Osłonki mocujące zawierają substancję radiocieniującą, co umożliwia uwidocznienie osłonki mocującej w standardowym badaniu rentgenowskim i ułatwia badania kontrolne. 1. Umieścić dystalną osłonkę mocującą na żyle lub w jej pobliżu. 12 Polski

13 2. Umocować osłonkę mocującą do elektrody poprzez dokładne założenie szwu w każdym z trzech rowków (Rycina 10). Rycina 10. Nie należy zwijać elektrody w spiralę. Zwijanie elektrody może spowodować skręcenie elektrody, a w konsekwencji jej przemieszczenie (Rycina 11). Rycina Aby umocować osłonkę mocującą i elektrodę do powięzi, należy zastosować przynajmniej jeden dodatkowy szew w jednym z rowków. 4. Elektrody o długości 85 cm i dłuższe wyposażono w drugą osłonkę mocującą. W przypadku wszczepiania urządzeń w powłoki brzuszne naddatek elektrody (na przykład zakrzywienie dla zapobieżenia naprężeniom) powinna zostać umieszczona nieco proksymalnie względem pierwszej osłonki mocującej. Druga osłonka mocująca może wówczas zostać lekko zamocowana szwem do elektrody i powięzi, aby utrzymać zakrzywienie na miejscu. Procedura ta pomaga odizolować miejsce wprowadzenia elektrody do żyły od naprężeń na proksymalnym końcu elektrody. 5. W loży urządzenia można zastosować osłonkę mocującą z nacięciem w celu umocowania nadmiernej długości elektrody. Najpierw należy zamocować osłonkę mocującą do elektrody. Następnie należy ustawić nacięcie w kierunku powięzi i podwiązać szwami osłonkę, przyszywając ją do powięzi. 6.8 Podłączenie elektrody Podczas podłączania elektrody do implantowanego urządzenia należy korzystać z przedstawionych poniżej wskazówek: 1. Ostrożnie usunąć mandryn i narzędzie Quick Twist. Podczas usuwania mandrynu oraz narzędzia Quick Twist należy pewnie ująć elektrodę nieco poniżej wtyku, aby zapobiec przemieszczeniu się elektrody. 2. Wprowadzić wtyki gałęzi elektrody do bloku złącza urządzenia. Aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwego podłączenia elektrody, należy skorzystać z dokumentacji dołączonej do implantowanego urządzenia. 6.9 Umieszczenie urządzenia i elektrod w loży Przestroga: Podczas umieszczania urządzenia i elektrod wloży należy zachować ostrożność. Upewnić się, że elektrody nie wychodzą z urządzenia pod kątem ostrym. Nie należy chwytać elektrody ani urządzenia narzędziami chirurgicznymi. Podczas umieszczania urządzenia i elektrod w loży należy przestrzegać poniższych wskazówek: 1. Aby zapobiec niepożądanemu skręceniu elektrody, należy obrócić urządzenie, aby swobodnie zawinąć nadmierną długość elektrody (Rycina 12). Rycina Umieścić urządzenie i elektrody w loży. 3. Przed zamknięciem loży sprawdzić skuteczność wykrywania pobudzeń własnych, stymulacji, kardiowersji i defibrylacji serca Ocena po implantacji Po implantacji należy monitorować elektrokardiogram pacjenta aż do momentu wypisu ze szpitala. Jeżeli elektroda ulega przemieszczeniu, zwykle następuje to w bardzo wczesnym okresie pooperacyjnym. Zalecenia dotyczące oceny właściwego umiejscowienia elektrody obejmują badanie rentgenowskie oraz ocenę progów stymulacji i wykrywania pobudzeń własnych wykonywane przed wypisem, 3 miesiące po implantacji, a następnie co 6miesięcy. W przypadku zgonu pacjenta należy eksplantować urządzenie oraz wszystkie wszczepione elektrody i odesłać je do firmy Medtronic wraz z wypełnionym formularzem informacji o produkcie (Product Information Report). Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania na temat procedur związanych z produktem, prosimy zadzwonić pod odpowiedni numer telefonu podany na tylnej okładce. Polski 13

14 7 Szczegółowy opis urządzenia 7.1 Parametry (nominalne) Parametr Model 6949 Typ Czterobiegunowa Umieszczenie Prawa komora Fiksacja Wysuwana/cofana helisa Długość cm Złącza Jednobiegunowe: DF-1 Dwubiegunowe: IS-1 Materiały Przewody: Spirala: MP35N Przewody złożone: MP35N Izolacja: Tworzywo silikonowe ETFE Powłoka: Poliuretan Bieguny elektrody (stymulacja, Stop platynowo-irydowy wykrywanie): pokryty azotkiem tytanu Spirale RV/SVC: Tantal platerowany platyną Końcówki DF-1: Stal nierdzewna Końcówka IS-1 i Stal nierdzewna pierścień: Steryd Typ: Octan deksametazonu Ilość: 1,0 mg maximum Czynnik wiążący Silikon kortykosteroidy: Oporności Stymulacja 21,6 Ω (65 cm) przewodników (jednobiegunowa): Stymulacja 68,6 Ω (65 cm) (dwubiegunowa): Defibrylacja serca: <2,4 Ω (65 cm) Długość helisy (wysuniętej) 1,8 mm Średnice Elektroda: 2,2 mm Końcówka: 2,2 mm Helisa: 1,2 mm Prowadnica elektrody (rozmiar zalecany) bez prowadnika: 7,0 French (2,3 mm) z prowadnikiem: 9,0 French (3,0 mm) Maksymalna liczba obrotów potrzebnych do wysunięcia lub cofnięcia bieguna wkrętowego Długość elektrody Liczba obrotów 52 cm cm cm cm cm Rysunek parametrów (nominalnych) 180 mm 12 mm 8 mm Złącze DF-1 (czerwony pasek) Uwaga: Wtyk jest połączony z biegunem spiralnym RV Biegun wkrętowy Pole powierzchni: 4,2 mm 2 Biegun pierścieniowy Pole powierzchni: 20,2 mm 2 Biegun spiralny RV Długość: 62mm Pole powierzchni: 513 mm 2 Obszar cienia elektrycznego: 430 mm 2 Biegun spiralny SVC Długość: 80 mm Pole powierzchni: 663 mm 2 Obszar cienia elektrycznego: 556 mm 2 Osłonka mocująca Uwaga: Elektrody o długości 85 cm lub dłuższe posiadają 2 osłonki mocujące Złącze DF-1 (niebieski pasek) Uwaga: Wtyk jest połączony z biegunem spiralnym SVC Złącze IS-1 BI Uwaga: Wtyk jest połączony z biegunem dystalnym; pierścień jest połączony z biegunem pierścieniowym 14 Polski

15 8 Warunki gwarancji firmy Medtronic Informacje o warunkach gwarancji zamieszczono w załączonej dokumentacji gwarancyjnej. 9 Obsługa techniczna Firma Medtronic zatrudnia w wielu krajach wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli i pracowników technicznych gotowych do udzielenia wsparcia lub, po zgłoszeniu odpowiedniego zapotrzebowania, przeprowadzenia szkolenia dotyczącego stosowania produktów firmy Medtronic. Firma Medtronic zatrudnia ponadto zespół konsultantów zapewniających profesjonalne konsultacje techniczne dla Użytkowników. W razie konieczności konsultacji medycznej firma Medtronic może zaoferować Użytkownikom swoich produktów możliwość konsultacji, prowadzonych przez niezależnych lekarzykonsultantów dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się bezpośrednio z miejscowym przedstawicielem firmy Medtronic bądź skontaktować się telefonicznie lub listownie z firmą Medtronic, używając danych adresowych lub numeru telefonu zamieszczonych na tylnej stronie okładki. 10 Objaśnienie symboli przedstawionych na etykietach opakowania Należy zapoznać się z etykietą na opakowaniu, aby określić, które symbole dotyczą niniejszego produktu Maksymalna temperatura przechowywania Zawartość opakowania Dokumentacja produktu Akcesoria Elektroda Elektroda przezżylna z dwoma biegunami do defibrylacji Chowana wkręcana Uwalniająca steryd Prowadnica elektrody Prowadnica elektrody z prowadnikiem Otwierać tutaj 0123 Conformité Européenne (Zgodność z normami Unii Europejskiej). Symbol oznacza, że urządzenie spełnia w pełni wymogi Dyrektywy Europejskiej AIMD 90/385/EEC. Data produkcji Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone Defibrylacja Data ważności Numer seryjny Wykrywanie Stymulacja Uwaga: patrz załączona dokumentacja Sterylizacja: gazowa tlenkiem etylenu Produkt do jednorazowego zastosowania Polski 15

16 16 Polski

17 Przedstawiciele handlowi: Ameryka Łacińska: Medtronic, Inc NW 87th Avenue, Suite 700, Miami, FL USA Tel. (1305) Fax (1786) Australia: Medtronic Australasia Pty. Ltd. Unit 4/446 Victoria Road, Gladesville NSW Tel Fax Austria: Medtronic Österreich GmbH, Millennium Tower, Handelskai 94-96, 1200 Wiedeń. Tel. (01) Fax (01) Azja: Medtronic International Ltd. Suite /F, Manulife Plaza, The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong. Tel Fax Medtronic Asia Ltd. 3 Floor Peter Building, Shinsa-Dong Kangnam-ku, Seul , Korea Południowa. Tel. (02) Fax (02) Belgia: Medtronic Belgium S.A. Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, 1090 Bruksela. Tel Fax Dania: Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 17, DK-2300 Koebenhavn. Tel Fax Finlandia: Medtronic Finland OY/LTD Sahaajankatu 24, P.O. Box 230, FIN Helsinki. Tel. (09) Fax (09) Francja: Medtronic France S.A.S. 122, avenue du Général Leclerc, Boulogne-Billancourt Cedex. Tel Fax Grecja: Medtronic Hellas S.A. Agias Varvaras 5, Halandri, Ateny. Tel Fax Hiszpania: Medtronic Ibérica, S.A. C/ María de Portugal, 11, Madryt. Tel Fax Holandia: Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10, P.O. Box 2542, 6401 DA Heerlen. Tel. (045) Fax Irlandia: Medtronic Ireland Ltd, Unit GA, Swords Bus Campus, Balheary Road, Swords, Co Dublin. Tel. (01) Fax (01) Japonia: Medtronic Japan Solid Square West Tower 6F, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki, Kanagawa Tel. (044) Fax (044) Kanada: Medtronic of Canada Ltd Kitimat Road, Mississauga, Ontario L5N 1W3. Tel. (1905) Fax (1905) Niemcy: Medtronic GmbH, Emanuel-Leutze-Straße 20, Düsseldorf, P.O. Box Tel. (0211) Fax (0211) Norwegia: Medtronic Vingmed AS Fjordveien 1, Postboks 366, 1323 Hřvik. Tel Fax Polska: Medtronic Poland Sp. z.o.o. Ul. Ostrobramska 101, Warszawa. Tel. (022) Fax (022) Portugalia: Medtronic Portugal, Lda. Rua Tomás da Fonseca, Torre E 8, andar A,B, Lizbona. Tel Fax Republika Czeska: Medtronic Czechia s.r.o. Sokolovská 79/192, Praga 8. Tel Fax Szwajcaria: Medtronic (Schweiz) AG Route du Molliau 31, Case Postale 84, CH-1131 Tolochenaz. Tel Fax Szwecja: Medtronic AB Dackevägen 33, Box 265, S Järfälla. Tel Fax internet: Węgry: Medtronic Hungária Kft. Alkotás Point, Alkotás utca 50, H-1123 Budapeszt. Tel Fax Wielka Brytania: Medtronic U.K. Ltd. Suite 1, Sherbourne House, Croxley Business Center, Watford, Herts WD18 8WW, Wielka Brytania. Tel Fax Włochy: Medtronic Italia SpA, P.zza Indro Montanelli 30, Sesto San Giovanni (MI). Tel Fax Via Lucrezio Caro, 63, Rzym. Tel Fax

18 Producent Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway, Minneapolis MN , USA. Internet: Tel.: Faks: Autoryzowany przedstawiciel firmy Medtronic E.C./Dystrybutor Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen, Holandia. Tel.: Faks: Centrala Europa/Afryka/Bliski Wschód Medtronic Europe Sàrl Route du Molliau 31, Case Postale 84 CH Tolochenaz, Szwajcaria. Internet: Tel.: Faks: *MA15160A013* Medtronic, Inc MA15160A

6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji. Instrukcja techniczna

6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji. Instrukcja techniczna 6721 Jednobiegunowe, nasierdziowe, owalne elektrody łatkowe do kardiowersji i defibrylacji Instrukcja techniczna 0123 1993 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic

Bardziej szczegółowo

ND X4 02. Instrukcja techniczna

ND X4 02. Instrukcja techniczna ND X4 02 Uwalniająca steryd, czterobiegunowa, wkrętowa, implantowana przezżylnie elektroda komorowa z defibrylacyjnymi biegunami spiralnymi RV/SVC (złącze DF4 LLHH) Instrukcja techniczna 0123 2011 Poniższa

Bardziej szczegółowo

SURESCAN. Uwalniająca steryd, dwubiegunowa, implantowana, wkręcana, przezżylna elektroda komorowa/przedsionkowa. Instrukcja techniczna

SURESCAN. Uwalniająca steryd, dwubiegunowa, implantowana, wkręcana, przezżylna elektroda komorowa/przedsionkowa. Instrukcja techniczna CAPSUREFIX MRI SURESCAN 5086MRI Uwalniająca steryd, dwubiegunowa, implantowana, wkręcana, przezżylna elektroda komorowa/przedsionkowa Instrukcja techniczna 2008 0123 Następujące nazwy są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M

SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M Warunkowo bezpieczna w badaniach MR, uwalniająca steryd, trójbiegunowa, wkrętowa elektroda komorowa z defibrylacyjnym biegunem spiralnym (RV) Instrukcja techniczna

Bardziej szczegółowo

CAPSURE SENSE Jednobiegunowa, implantowana, komorowa elektroda przezżylna z haczykami i systemem uwalniania sterydu. Instrukcja techniczna

CAPSURE SENSE Jednobiegunowa, implantowana, komorowa elektroda przezżylna z haczykami i systemem uwalniania sterydu. Instrukcja techniczna CAPSURE SENSE 4073 Jednobiegunowa, implantowana, komorowa elektroda przezżylna z haczykami i systemem uwalniania sterydu Instrukcja techniczna 0123 2001 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

CAPSURE EPI 4968. Dwubiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd. Instrukcja techniczna

CAPSURE EPI 4968. Dwubiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd. Instrukcja techniczna CAPSURE EPI 4968 Dwubiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd Instrukcja techniczna 0123 1993 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

5071 Bezszwowa, jednobiegunowa, wkręcana elektroda stymulacyjna mięśnia sercowego

5071 Bezszwowa, jednobiegunowa, wkręcana elektroda stymulacyjna mięśnia sercowego 5071 Bezszwowa, jednobiegunowa, wkręcana elektroda stymulacyjna mięśnia sercowego Techniczna instrukcja obsługi 0123 1992 5071 Do znaków towarowych firmy Medtronic należą: Medtronic 1 2 The instructionsuages

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Zestaw wprowadzający AFX INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WAŻNE UWAGI: Prosimy o uważne zapoznanie się z całością instrukcji dołączonych do opakowania przed przystąpieniem do użytkowania zestawu wprowadzającego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK model 2090

PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK model 2090 PROGRAMATOR MEDTRONIC CARELINK model 2090 Dodatek oprogramowanie programatora 2002 0123 Zawartość 3 Zawartość Wprowadzenie 5 Aktualizacja funkcji oprogramowania 5 Przycisk Emergency VVI (Ratunkowa stymulacja

Bardziej szczegółowo

PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Producent: Nazwa/numer katalogowy: Kraj pochodzenia:

PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Producent: Nazwa/numer katalogowy: Kraj pochodzenia: PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Kraj pochodzenia: 1 Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) 2 Waga max. 30 [g] Do 30 g 10 pkt powyżej

Bardziej szczegółowo

1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt

1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt ZAŁĄCZNIK NR 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Pakiet I Kardiowertery 1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt Odp. Oferenta - Min. dwie

Bardziej szczegółowo

Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11

Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11 Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11 A. OPIS WYROBU Wyrób SuturePlate firmy Arthrex do kości ramiennej to system niskoprofilowej płytki i śrub. Wyrób SuturePlate został

Bardziej szczegółowo

JEDNOBIEGUNOWY CEWNIK RF MARINR

JEDNOBIEGUNOWY CEWNIK RF MARINR JEDNOBIEGUNOWY CEWNIK RF MARINR Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej i do mapowania wewnątrzsercowego Instrukcja techniczna Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Część Opis przedmiotu zamówienia Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe w standardzie Df/Df do wyboru Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny tor kulkowy 193 elementy, świecący w nocy

Profesjonalny tor kulkowy 193 elementy, świecący w nocy 11269545 Profesjonalny tor kulkowy 193 elementy, świecący w nocy Drodzy Klienci, Dziękujemy za zakup tego zestawu do budowy Tory kulkowego dla początkujących. Ten spektakularny zestaw daje właściwie nieograniczone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.1. Parametr. Funkcja / Parametr. graniczny. Nazwa, numer katalogowy, producent. Podać - Rok produkcji wymagane 2017 r.

Załącznik nr 4.1. Parametr. Funkcja / Parametr. graniczny. Nazwa, numer katalogowy, producent. Podać - Rok produkcji wymagane 2017 r. Załącznik nr 4.1. Defibrylatory-kardiowertery dwujamowe z możliwością internetowej analizy parametrów urządzenia (z pełnym zestawem sprzętowym umożliwiającym analizę) z zestawem elektrod 350 szt. L.p.

Bardziej szczegółowo

RF CONTACTR 8 MM. Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej. Instrukcja techniczna

RF CONTACTR 8 MM. Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej. Instrukcja techniczna RF CONTACTR 8 MM Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej Instrukcja techniczna 0123 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

RF CONDUCTR 8 MM Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej

RF CONDUCTR 8 MM Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej RF CONDUCTR 8 MM Sterowalny cewnik z elektrodą do ablacji wewnątrzsercowej Instrukcja techniczna Poniższe nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Śruby niskoprofilowe firmy Arthrex DFU-0125 NOWA WERSJA 16

Śruby niskoprofilowe firmy Arthrex DFU-0125 NOWA WERSJA 16 Śruby niskoprofilowe firmy Arthrex DFU-0125 NOWA WERSJA 16 A. OPIS WYROBU Śruby niskoprofilowe firmy Arthrex mają główkę i są samogwintujące. Są dostępne w wersji z pełnym lub częściowym gwintowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

GraftBolt Arthrex DFU Wersja 5

GraftBolt Arthrex DFU Wersja 5 GraftBolt Arthrex DFU-0173 Wersja 5 A. OPIS WYROBU Śruba GraftBolt firmy Arthrex jest śrubą kaniulowaną z dopasowaną osłonką. Śruby te są dostępne w różnych rozmiarach. Osłonka ma wypustki żebrowe, które

Bardziej szczegółowo

Nieadekwatne interwencje kardiowerteradefibrylatora.

Nieadekwatne interwencje kardiowerteradefibrylatora. Nieadekwatne interwencje kardiowerteradefibrylatora. Zapobieganie Dr n.med. Aleksander Maciąg Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie 1 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto. Wielkość depozytu. Vat % Wartość brutto. Nr katalogowy, kraj produkcji, producent. Wartość netto

Cena jednostkowa netto. Wielkość depozytu. Vat % Wartość brutto. Nr katalogowy, kraj produkcji, producent. Wartość netto Część Kardiowertery defibrylatory jednojamowe z elektrodami i zestawem do kaniulacji żyły Lp Nazwa asortymentu Jm. Ilość. Kardiowertery defibrylatory jednojamowe szt 5 2 szt 2. 3. Elektroda komorowa, różne

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi Wymiana czujnika tlenu Wprowadzenie Czujnik tlenu należy wymieniać co dwa lata lub tak często, jak to konieczne. Ogólne wytyczne dotyczące napraw Wykonując serwis respiratora, należy zapoznać się z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Dr n. med. Aleksander Maciąg Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie 1 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

9995 8.2. Instrukcja dla lekarza uzupełnienie

9995 8.2. Instrukcja dla lekarza uzupełnienie 9995 8.2 Aktualizacja oprogramowania programatora w zakresie funkcji obserwacji dobowego obciążenia częstoskurczem przedsionkowym/migotaniem przedsionków oraz w zakresie wykresów trendów dla urządzeń Advisa

Bardziej szczegółowo

Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami

Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami Pakiet 1 Załącznik nr 2 SIWZ Formularz cenowy wraz z parametrami techniczno użytkowymi jednostko wa Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami zużycie na 12 m-cy oferowanego towaru, która będzie używana

Bardziej szczegółowo

SPRINKLR Sterowalny cewnik z irygowaną końcówką do ablacji wewnątrzsercowej

SPRINKLR Sterowalny cewnik z irygowaną końcówką do ablacji wewnątrzsercowej SPRINKLR Sterowalny cewnik z irygowaną końcówką do ablacji wewnątrzsercowej Instrukcja techniczna 0123 Poniższe nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Medtronic w Stanach

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16 Grudziądz, dnia 04.03.2016 r. Wszyscy Wykonawcy ZP - 453 / 16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy stymulatorów oraz kardiowerterówdefibrylatorów serca wraz z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych

Opis przedmiotu zamówienia. Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych Nr sprawy 105/PNE/SW/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Część 1 Opis przedmiotu zamówienia Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami i zestawem do kaniulacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CONFORMABLE

INSTRUKCJA OBSŁUGI CONFORMABLE INSTRUKCJA OBSŁUGI CONFORMABLE Polska INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ENDOPROTEZA AORTY PIERSIOWEJ GORE TAG Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE. Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami

Załącznik Nr 3 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE. Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami Strona 1 z 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Załącznik Nr 3 do siwz Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami 1 Rok produkcji min. 201r. 2 Waga poniżej 80

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do siwz

Załącznik nr 2a do siwz PAKIET NR 1 Stymulatory jednojamowe VVI 15 sztuk Stymulator jednojamowy podstawowy SR z elektrodami Producent:... Nazwa/numer katalogowy:... y wymagane/oceniany 1 Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy

Bardziej szczegółowo

Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGA PODANIA I PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo członkowskie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 OPIS TECHNICZNY ZADANIE 1

ZAŁĄCZNIK nr 2 OPIS TECHNICZNY ZADANIE 1 ZADANIE Znak sprawy: Z/6/PN/6 Kardiowertery-defibrylatory serca jednojamowe ICD-VR wraz z wyposażeniem I. Właściwości kardiowertera-defibrylatora serca jednojamowego ICD-VR Waga < 82 gramów * 2 Dostarczona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Strona 1 z 7 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Załącznik Nr 2 do siwz Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami 1 Nazwa, nr katalogowy, producent 2 Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX 60 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe ostrza artroskopowe shavera, wiertła, urządzenia PowerPick, PoweRasp i ShaverDrill

Jednorazowe ostrza artroskopowe shavera, wiertła, urządzenia PowerPick, PoweRasp i ShaverDrill Jednorazowe ostrza artroskopowe shavera, wiertła, urządzenia PowerPick, PoweRasp i ShaverDrill DFU-0215 Wersja 6 A. OPIS WYROBU Jednorazowe ostrza artroskopowe do wyrównywania, wiertła, urządzenia PowerPick,

Bardziej szczegółowo

VIRTUOSO DR D164AWG. Podręcznik implantowania

VIRTUOSO DR D164AWG. Podręcznik implantowania VIRTUOSO DR D164AWG Implantowany dwujamowy kardiowerter-defibrylator do terapii przedsionkowych i komorowych z systemem monitorowania płynów OptiVol i funkcją telemetrii Conexus (DDE-DDDR) Podręcznik implantowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1. Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod - 20 Szt.

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1. Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod - 20 Szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod - 20 Szt. Rok produkcji nie wcześniej niŝ 2011 Lp Parametry graniczne Spełnienie

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD

Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD Zalecenia ESC 2013 dr med. Artur Oręziak Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii, Warszawa Potencjalne zagrożenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Instrukcje mogą podlegać zmianom; najbardziej aktualna wersja każdej instrukcji jest zawsze dostępna online. Wydrukowano: listopad 25, 2015

Instrukcje mogą podlegać zmianom; najbardziej aktualna wersja każdej instrukcji jest zawsze dostępna online. Wydrukowano: listopad 25, 2015 Elektroniczna INSTRUKCJA UŻTKOWANIA Instrukcje mogą podlegać zmianom; najbardziej aktualna wersja każdej instrukcji jest zawsze dostępna online. Wydrukowano: listopad 25, 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse

Bardziej szczegółowo

SURESCAN. Instrukcja techniczna

SURESCAN. Instrukcja techniczna SURESCAN Informacje o procedurach związanych z badaniem metodą rezonansu magnetycznego urządzenie EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 oraz elektrody SureScan warunkowo bezpieczne w badaniach MR Instrukcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO-CT. Separator Woda-Ole 09/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO-CT. Separator Woda-Ole 09/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO-CT Separator Woda-Ole OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE 09/14 Separatory olej/woda PURO-CT oddzielają olej od kondensatu poprzez systemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe

Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+4861) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe KIRCHNER & WILHELM GmbH

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Łodyga Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii

Małgorzata Łodyga Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii Małgorzata Łodyga Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii Serce zdrowej osoby bije średnio od 60 do 90 razy na minutę. Różne czynniki zewnętrzne takie jak: wysiłek fizyczny, stres, stany gorączkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A 1 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta Tylko lekarz może

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Wysoki DFT jak postępować w przypadku jego wystąpienia.

Wysoki DFT jak postępować w przypadku jego wystąpienia. Wysoki DFT jak postępować w przypadku jego wystąpienia. dr Jarosław Blicharz, Oddział Kardiologii, Szpital Wojewódzki im.św.łukasza SP ZOZ w Tarnowie DEFINICJE Wysoki próg defibrylacji (Defibrillation

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-4A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-4A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-4A 1 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta Tylko lekarz może

Bardziej szczegółowo

PILNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PILNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Vascutek Limited Newmains Avenue, Inchinnan Renfrewshire PA4 9RR Szkocja PILNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z: Blake Davies Clinical Services

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

CAPSURE EPI 4965. Jednobiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd. Instrukcja techniczna

CAPSURE EPI 4965. Jednobiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd. Instrukcja techniczna CAPSURE EPI 4965 Jednobiegunowa elektroda nasierdziowa uwalniająca steryd Instrukcja techniczna 0123 1993 CAPSURE EPI 4965 Poniższe nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER KOLEJNOŚCI FAZ TKF-12

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER KOLEJNOŚCI FAZ TKF-12 Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55 fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl www.meraserw.szczecin.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER KOLEJNOŚCI FAZ TKF-12 V1.4 09.05.2012

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Aesculap Plasmafit. Bezcementowy system panewek stawu biodrowego. Aesculap Ortopedia

Aesculap Plasmafit. Bezcementowy system panewek stawu biodrowego. Aesculap Ortopedia Aesculap Plasmafit Aesculap Ortopedia Aesculap Plasmafit Technika chirurgiczna. Opracowanie panewki Wprowadzenie próbnej panewki Ekspozycja panewki i usunięcie chrząstki oraz osteofitów to czynności wymagane

Bardziej szczegółowo

IFC 070. Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego. Quick Start. Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_

IFC 070. Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego. Quick Start. Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_ IFC 070 Quick Start Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_ Niniejsza dokumentacja stanowi całość tylko w połączeniu z odpowiednią dokumentacją czujnika. KROHNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I PARAMETRY OCENIANE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I PARAMETRY OCENIANE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH Załącznik nr 3A do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA I Y OCENIANE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH Część nr 1 : Stymulatory Pozycja nr 1: Stymulator dwujamowy DDDR z algorytmami zapobiegającymi napadom FA z elektrodami

Bardziej szczegółowo

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Manual Title Additional Instrukcja Information obsługi be certain. 100-238-338 A Informacja o prawach wydawniczych Informacja o marce handlowej 2011 MTS

Bardziej szczegółowo

HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, Poznań. tel.(+4861) ,(+4861) ,(+48 61) fax:(+4861) , Stetoskop

HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, Poznań. tel.(+4861) ,(+4861) ,(+48 61) fax:(+4861) , Stetoskop HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+48 61) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Stetoskop np. odwracalna głowica modelu Noroscope KIRCHNER & WILHELM

Bardziej szczegółowo

MAXIMO VR 7232Cx, 7232B, 7232E

MAXIMO VR 7232Cx, 7232B, 7232E MAXIMO VR 7232Cx, 7232B, 7232E Implantowalny jednojamowy kardiowerter-defibrylator (VVE-VVIR) Podręcznik implantowania 0123 2004 Następujące nazwy są znakami towarowymi firmy Medtronic: Active Can, Cardiac

Bardziej szczegółowo

PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU MEDYCZNEGO R2014189 Inserter (wbijak) do tytanowych gwoździ elastycznych (TEN)

PILNE POWIADOMIENIE: WYCOFANIE WYROBU MEDYCZNEGO R2014189 Inserter (wbijak) do tytanowych gwoździ elastycznych (TEN) Synthes GmbH Luzernstrasse 21 4528 Zuchwil Szwajcaria Tel. +41 32 720 40 60 Faks +41 32 720 40 61 http://www.depuysynthes.com/ Do wiadomości: Kierownik Sali Operacyjnej 26 lutego 2015 r. PILNE POWIADOMIENIE:

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. nazwa handlowa,... producent...

Zadanie 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. nazwa handlowa,... producent... Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH znak sprawy: Z/20/PN/15 Przedmiot zamówienia: Kardiowerter defibrylator serca jednojamowy wraz z wyposażeniem nazwa handlowa,... producent...

Bardziej szczegółowo

Guziki do mocowania szwów DFU-0143 NOWA WERSJA 12

Guziki do mocowania szwów DFU-0143 NOWA WERSJA 12 Guziki do mocowania szwów DFU-0143 NOWA WERSJA 12 A. OPIS WYROBU Guziki do mocowania szwów firmy Arthrex, BicepsButtons i guziki Pec składają się z metalowych guzików, które mogą być dostarczane wraz z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ceramiczna misa CERAMICZNA MISA PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Polski

Instrukcja obsługi ceramiczna misa CERAMICZNA MISA PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Polski Instrukcja obsługi ceramiczna misa Spis treści Ceramiczna misa PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Waże zalecenia dotyczące bezpieczeństwa... 5 korzystanie z ceramicznej misy Mocowanie ceramicznej misy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica MODEL: 713001 BEZPIECZEŃSTWO Personel

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA KAMAGRA 100 mg, tabletki powlekane Sildenafil w postaci cytrynianu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1- Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Mucofluid, 50 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór. Mesnum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Mucofluid, 50 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór. Mesnum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Mucofluid, 50 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór Mesnum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi CECH-ZCD1 7020229 Zgodne urządzenie System PlayStation 3 (seria CECH-400x) Środki ostrożności Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan

Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Jedno- i dwujamowe układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan, warunkowo bezpieczne w badaniach MR, z elektrodami MRI SureScan

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA STRZYKAWEK I IGIEŁ

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA STRZYKAWEK I IGIEŁ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA STRZYKAWEK I IGIEŁ TELINJECT VARIO Ostrzeżenie: Firma TELINJECT GMBH nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania. Wymagania przepisów prawnych

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks III Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Uwaga: Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka dla pacjenta są wynikiem zakończenia procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego dla konwektora pompy ciepła EKVKHPC

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego dla konwektora pompy ciepła EKVKHPC Zestaw zaworu -drogowego dla konwektora pompy ciepła Zestaw zaworu -drogowego dla konwektora pompy ciepła Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie zapoznać się z tą instrukcją. Instrukcji nie należy

Bardziej szczegółowo

STACJA LUTOWNICZA 936. Instrukcja obsługi

STACJA LUTOWNICZA 936. Instrukcja obsługi STACJA LUTOWNICZA 936 Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem użytkowania stacji lutowniczej 936 prosimy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go do użycia w przyszłości. Spis treści 1. Lista elementów...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wskaźnik rotacji faz FLUKE Kwiecień Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja obsługi. Wskaźnik rotacji faz FLUKE Kwiecień Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi Wskaźnik rotacji faz FLUKE 9040 Kwiecień 2005 2005 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Każdy produkt firmy Fluke będzie

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKÓW SZYFROWYCH 3-KÓŁKOWYCH LA GARD 3330 LA GARD 3332

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKÓW SZYFROWYCH 3-KÓŁKOWYCH LA GARD 3330 LA GARD 3332 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKÓW SZYFROWYCH 3-KÓŁKOWYCH LA GARD 3330 LA GARD 3332 Rysunek 1 Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia wyposażonego w zamek szyfrowy, użytkownik musi zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Aqua pro injectione Baxter 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Aqua pro injectione Baxter 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aqua pro injectione Baxter 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ Każdy worek zawiera wodę do wstrzykiwań 100% m/v 3. POSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi stojaka do montażu kamery Arlo Baby na stole lub ścianie

Skrócona instrukcja obsługi stojaka do montażu kamery Arlo Baby na stole lub ścianie Skrócona instrukcja obsługi stojaka do montażu kamery Arlo Baby na stole lub ścianie 1 Witamy! Dziękujemy za wybranie stojaka do montażu kamery Arlo Baby na stole lub ścianie. Rozpoczęcie pracy jest bardzo

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY WAŻNE:

MULTIMETR CYFROWY WAŻNE: MULTIMETR CYFROWY Nr. katalog. 60792 Nr. części DMM1A WAŻNE: PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA TEGO URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. Multimetr cyfrowy jest idealny do pracy i do

Bardziej szczegółowo

PAKIET II poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą Parametry wymagane pkt 1-21 i oceniane pkt 19-22

PAKIET II poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą Parametry wymagane pkt 1-21 i oceniane pkt 19-22 Sprawa nr 40/2016 Dostawa kardiowerterów i stymulatorów dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie AIT 2016 PAKIET II poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą Parametry

Bardziej szczegółowo

Polska-Koszalin: Stymulatory 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Koszalin: Stymulatory 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303596-2016:text:pl:html Polska-Koszalin: Stymulatory 2016/S 169-303596 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Informacje w zakresie bezpieczeństwa Biuletyn techniczny nr 015 corpuls

Informacje w zakresie bezpieczeństwa Biuletyn techniczny nr 015 corpuls Biuletyn techniczny nr 015 corpuls GS Elektromedizinische Geräte Hauswiesenstraße 26 Tel. +49 8191 65722-0 Fax +49 8191 65722-22 info@corpuls.com www.corpuls.com Nr Dotyczy Data Ilość stron 015 Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym

Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym workiem zwanym osierdziem. Wewnętrzna powierzchnia osierdzia

Bardziej szczegółowo

Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu

Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu 000121931 Strona 1 z 7 OPIS PRODUKTU Multimetr (w dalszej części dokumentu zwany DMM) wskazuje zmierzoną wartość na wyświetlaczu cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Ładowarka pakietów Typ LDR-10

Ładowarka pakietów Typ LDR-10 Ładowarka pakietów Typ LDR-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo