Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2011. október 21. 14:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc"

Transkrypt

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 21. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Lengyel nyelv emelt szint írásbeli vizsga I. Olvasott szöveg értése

2 Fontos tudnivalók Ebben a vizsgarészben szótár nem használható! Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! Jó munkát! írásbeli vizsga, I. vizsgarész 2 / október 21.

3 I. Przeczytaj uważnie tekst, a następnie określ na jego podstawie wartość podanych w tabeli zdań (P - prawda, F - fałsz). Wpisz właściwą literę w trzecią kolumnę tabeli. Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. Lekcja historii Polski: Rzeczpospolita dziedziczną monarchią konstytucyjną, czyli Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 r. Ukoronowaniem wielomiesięcznych prac była przygotowana w ścisłej tajemnicy przed opozycją Ustawa Rządowa. Największy wpływ na jego ostateczny kształt mieli Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski. Jedyną szansą na wprowadzenie reformy w życie było złamanie obowiązującej procedury sejmowej - uchwalenie całego tekstu w ciągu jednego dnia bez dyskusji nad poszczególnymi punktami. W rzeczywistości był to rodzaj zamachu stanu. Włączenie do Ustawy Rządowej praw o sejmikach i miastach, uchwalonych wiosną 1791 r., zmieniło dotychczasowe stosunki społeczne. Mieszczanom miast królewskich zagwarantowano wolność osobistą, nietykalność osobistą i majątkową. Przyznano im prawo do piastowania urzędów i noszenia stopni oficerskich oraz nabywania dóbr ziemskich, a także umożliwiono nobilitację (uzyskanie szlachectwa) tym z nich, którzy posiadali majątki ziemskie lub zasłużyli się dla kraju. Prawa te stworzyły mieszczanom możliwości awansu społecznego. Uprzywilejowaną pozycję w państwie zachowała szlachta-posesjonaci. Odebranie praw politycznych szlachcie gołocie godziło w magnaterię, pozbawiając ją możliwości wykorzystywania szlacheckiego tłumu do rozgrywek politycznych i manipulowania sejmikami. Chłopom konstytucja gwarantowała opiekę prawa i rządu krajowego. Włączenie kwestii chłopskiej do konstytucji (nawet w tak ogólnikowej formie) było niezwykle ważne - w przyszłości umożliwiało państwu ingerencję w spory pomiędzy właścicielami a poddanymi chłopami. Konstytucja nie ustanowiła powszechnej równości obywateli wobec prawa. Zachowano podział społeczeństwa na stany, osłabiając jedynie dzielące je bariery. Zasadniczą zmianą było natomiast odejście od tradycyjnego pojmowania narodu - ograniczonego jedynie do stanu szlacheckiego. Konstytucja wskazywała, że źródłem wszelkiej władzy państwowej jest naród, rozumiany jako wspólnota polityczna, obejmująca obok szlachty także mieszczan i chłopów. Jolanta Choińska-Mika, Katarzyna Zielińska, Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje, WSiP, Warszawa 2002, s Ustawa Rządowa to Konstytucja 3 maja 1791 r. P Największy wpływ na ostateczny kształt Konstytucji 3 maja 1791 r. mieli Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Jan III Sobieski. Aby uchwalić Konstytucję 3 maja 1791 r. trzeba było złamać obowiązującą procedurę sejmową i uchwalić cały tekstu w ciągu jednego dnia bez dyskusji nad poszczególnymi punktami. 3. Ustawa rządowa nie stworzyła mieszczanom możliwości awansu społecznego Według Konstytucji 3 maja 1791 r. uprzywilejowaną pozycję w państwie zachowała szlachta-posesjonaci. Ustawa Rządowa z 1791 r. ustanowiła powszechną równość obywateli wobec prawa max. elért 5 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 3 / október 21.

4 II. Poniższe fragmenty mitu o Prometeuszu zostały pomieszane. Ustal poprawną kolejność i odpowiedzi wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. A B C D do Ateny i poprosił ją, by go schodami kuchennymi wpuściła na Olimp, co też uczyniła. Po przybyciu na Kaukazu, gdzie głodny sęp wyżera mu przez cały dzień bez przerwy wątrobę. Męczarniom zaś jego nie ma końca, ponieważ co noc, kiedy Prometeusz marznie straszliwie, wątroba odrasta. nikogo podarował ludziom ogień. Zeus zaprzysiągł zemstę. Rozgniewany przykuł nagiego Prometeusza do słupa w górach Olimp zapalił pochodnię od ognistego rydwanu słońca, odłamał E wybrał worek z kośćmi i tłuszczem. Pragnąc za to ukarać Prometeusza, który wyśmiewał go za plecami, nie dał ludziom F ognia. Niech jedzą surowe mięso - zawołał. Prometeusz z miejsca wybrał się G Prometeusz był niewątpliwie najmądrzejszym przedstawicielem swego ludu. Atena nauczyła go architektury, astronomii, H dwa wory. Do jednego worka włożył całe mięso, ale ukrył je pod żołądkiem, najmniej atrakcyjną częścią zwierzęcia; w drugim worku kawałek żarzącej się głowni i wrzucił do pustego wnętrza olbrzymiej łodygi I kopru. Następnie zgasił swą pochodnię i nie zauważony przez K umieścił kości pod grubą warstwą tłuszczu, po czym zwrócił się do Zeusa, aby dokonał wyboru, Zeus łatwo dał się oszukać i siła i umiejętności. L Pewnego dnia, gdy w Sykionie toczyła się dyskusja nad tym, którą część ofiarnego byka należy przeznaczyć ludziom. Zeus jednak, który postanowił wytępić wszystkich łudzi i oszczędził ich M jedynie ulegając uporczywym prośbom Prometeusza, rozgniewał się widząc, jak mnoży się ich N dla bogów, a którą zachować dla ludzi. Zaproszono Prometeusza, by sprawę rozstrzygnął. Poćwiartował on byka i uszył z jego skóry O matematyki, nawigacji, medycyny, metalurgii i innych pożytecznych umiejętności, które on z kolei przekazał Robert Graves, Prometeusz, w: Maria Nagajowa, Język polski 5, WSiP, Warszawa 1991, s G max. elért 13 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 4 / október 21.

5 III. Dobierz do pytań dziennikarza odpowiednie odpowiedzi Tomasza Stańki króla kameralnego i akustycznego jazzu, polskiej największej współczesnej narodowej dumy muzycznej. Odpowiedzi wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). Uwaga! Jedna odpowiedź jest zbędna. Nie wolno nic wpisywać w szare pola. Pytania dziennikarza Wojciecha Surmacza: 0. Skąd Pan bierze dźwięki? 19. Skoro tak Pana fascynuje pop, to dlaczego ukrywa się Pan w jazzowej niszy? 20. Pana życie jest muzyką? 21. Gra Pan czasami dla siebie? 22. Kiedy Pan poczuł, że jest dobry w tym, co robi, taką zawodową dojrzałość? 23. Jazz dla wielu jest chaosem? 24. Często czuje się Pan traktowany jak ikona przez tych, którzy jazzu w ogóle nie słuchają? Tomasz Stańko odpowiada: A No i co z tego, że się ukrywam? Przecież wiadomo, że świat jest różny. Mamy olbrzymie stado ludzkie - ocean, w którym jest mnóstwo brzegów. Dla każdego coś się znajdzie. Każdy człowiek jest inny, ale wszyscy musimy żyć w symbiozie. B Całe życie gram dla siebie. Mało gram wtedy gam i pasaży, więcej pewnego typu improwizowanych fraz i fragmentów. Granie dla siebie to ćwiczenia wyobraźni, wrażliwości, techniki. Ćwiczę, bo muszę być w dobrej kondycji. Tak jak sportowcy, tak jak wszyscy profesjonaliści. Ale to nie jest muzyka. Dla muzyki musi być publiczność. Jej odbiór jest formą twórczości. C Właściwie od razu, na samym początku prawdziwego, uczciwego wykonywania muzyki. W wieku 20 lat, grając z Krzysztofem Komedą, byłem już dojrzałym muzykiem. Dlatego mnie Komeda wziął. Dojrzałość to umiejętność bycia na drodze w roli idącego, a nie tylko obserwatora. Być dojrzałym to znaczy mieć wizję, chęci, marzenia i ciągle poszukiwać. D Ale to jest dobre. To taki pozytywny snobizm. Nie widzę nic złego w tym, że moja osoba, medialna sława, nazwisko wzbudzają powszechne zainteresowanie. Wszystko, co mogłoby ludzi zachęcić do słuchania muzyki, jest dobre. Jeśli słuchają po raz pierwszy, tym lepiej, bo odbiór jest świeży. Siła sztuki polega na tym, że nie musi być rozumiana. Jeśli ktoś jest na tak, to żeby nie wiem jak była skomplikowana i wyrafinowana muzyka, zawsze go porwie. Publiczność nie musi się znać, to jest siła i prawo publiczności. Dlatego trzeba ją szanować. E Sprawia, ogromną. Ale to jest taniec mój, taki dzikus oczyszczenie, szaleństwo, wyzwolenie. Tańczę sobie, jak mi w duszy gra, jak i dokąd mnie partner poprowadzi. Jednak to nie ma nic wspólnego, albo ma niewiele, z tańcem towarzyskim objętym ścisłymi regułami. F Nie. Tu wszystko jest dokładne i precyzyjne. Nie ma cienia chaosu. Jazz to absolutny porządek. G Dźwięki to fale. Tak po prostu jestem nastrojony przez współczesny świat. Podoba mi się cała ta popkultura. Musimy ją respektować. Nie możemy mówić, że ludzie są głupi. Ludzie są tacy, jacy są. Według mnie w swojej masie statystycznej ludzie są niezwykle mądrzy. Wykwitem naszej kultury i cywilizacji jest ten wektor, wypadkowa umysłów wszystkich ludzi. H To zbyt ogólne stwierdzenie. Bardziej trwam poprzez muzykę, niż żyję poprzez nią. To według mnie taki produkt, którego nie ma w kosmosie. Nie ma takiego zbioru atomów jak symfonia Beethovena czy nokturn Chopina. Gdy go gramy, układa się w dźwięki, które trwają. Są jednorodne i niepowtarzalne, tak jak każda żyjąca istota. Dlatego żyję poprzez sztukę, dlatego gram. Wojciech Surmacz, Tomasz Stańko, Forbes 1/10, s G max. elért 6 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 5 / október 21.

6 IV. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania znajdujące się pod nim. Prawidłową odpowiedź (właściwą literę) wpisz do tabeli. Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. Wybór firany zależy od stylu, w którym utrzymane jest wnętrze. Co innego będzie pasowało do klasycznego umeblowania, a inne firanki będzie można zawiesić w pomieszczeniach utrzymanych w nowoczesnym stylu. Ważne, żeby pamiętać, iż firanka pełni przede wszystkim funkcję dekoracyjną. Bardzo często nie wiemy, jak nazwać lub opisać rodzaj firany, którą chcielibyśmy mieć w swoim domu. Zdarza się również, że to, co chcemy kupić, nie pasuje do całości wystroju wnętrza. Na pewno w wyborze pomóc może nam profesjonalna firma, która zajmuje się dekoracją wnętrz. Ocenią jak wygląda pokój, zmierzą dokładnie i zaproponują kilka wersji wystroju naszego okna. Pomogą także wybrać materiały, z których uszyją odpowiednie dla nas firany czy zasłony. Pamiętać jednak zawsze należy, że rodzaj firanki trzeba dostosować do wielkości pomieszczenia. W małych pokojach lepiej zdecydować się na tkaniny gładkie, bez wzorów i jasne. Żeby optycznie powiększyć pokój, najlepiej zawieszać takie, które będą odsłaniały widok na zewnątrz. Natomiast tam, gdzie jest duża przestrzeń - można poeksperymentować z fantazyjnymi upięciami. Chociaż coraz modniejsza jest prostota, na topie są tak zwane ekrany i rolety rzymskie. Ekrany to firanki łączone z kilku prostokątnych pasów. Rolety rzymskie są szyte z tkanin firanowych lub zasłonowych. Wśród najczęściej używanych materiałów dominują organtyny, tafty oraz tkaniny naturalne. Najczęściej wykorzystywanymi kolorami są beże, czekoladowe brązy, pomarańcze, ecru, a w tej chwili w trendach zaczynają się pojawiać: śliwkowy, czarny i szary. Wiosną dobrym sposobem na odświeżenie pokoju jest wprowadzenie kolorowych dodatków, na przykład zielonych, turkusowych, pomarańczowych lub śliwkowych. Zarówno w tkaninach zasłonowych, jak i w dodatkach wykorzystywanych we wnętrzu, na przykład poduszek, serwet, koców, narzut. Doskonale komponują się zwłaszcza w pokojach z ciemnymi meblami i jasnymi ścianami. Kolejny problem, z którym borykamy się to brak czasu na wielogodzinne pranie, prasowanie i zawieszanie firan. Szczególnie pracochłonne, zwłaszcza przy modnych obecnie tkaninach, może być prasowanie. Jednak osoby zapracowane nie muszą z nich rezygnować. Bo coraz większą popularnością cieszy się usługa demontażu, prania i ponownego zawieszania firan. I jeszcze jedna rada. Przy wymianie firanek zwróćmy uwagę na karnisz. Nie może być zbyt nisko nad oknem, o po powieszeniu firanki optycznie obniży się pomieszczenie. Jego koniec musi nieco wystawać poza okienną ramę. Joanna Mentel, Kolorowe firany odmienią twoje mieszkanie, za: írásbeli vizsga, I. vizsgarész 6 / október 21.

7 0. Wybór firany uzależniony jest od: A) gustu klienta B) zasobności portfela kupującego C) stylu, w którym utrzymane jest wnętrze D) aktualnej promocji (obniżki cen) w salonie z firankami 25. Okna w małych pokojach powinniśmy dekorować: A) tkaninami gładkimi, bez wzorów i jasnymi B) materiałami kolorowymi C) tylko białymi firankami D) żaluzjami aluminiowymi 26. Dekoratorzy - fantazyjne upięcia firan zaproponują tym, którzy mają: A) małe domki B) przestrzenne wnętrza C) okna balkonowe D) mnóstwo pieniędzy 27. Obecnie najmodniejsze są ekrany, czyli: A) białe prześcieradła rozwieszane w oknach B) specjalne dotykowe ekrany monitorów C) telewizory z ekranem LCD D) firanki łączone z kilku prostokątnych pasów 28. Do dekoracji okien najczęściej wykorzystywanymi kolorami są: A) śliwkowy, czarny, szary, czerwony B) kolory ziemi C) biały i czarny D) beże, czekoladowe brązy, pomarańcze, ecru 29. W pokoju z ciemnymi meblami i jasnymi ścianami najlepiej komponują się dodatki w kolorach: A) białym, waniliowym, szarym, czarnym B) zielonym, turkusowym, pomarańczowym, śliwkowym C) pastelowych D) we wszystkich odcieniach różu 30. Jeśli karnisz zamocujemy zbyt nisko nad oknem, to po zawieszeniu na nim firanki uzyskamy: A) optyczne obniżenie pomieszczenia B) piękny widok C) optyczne powiększenie pokoju D) więcej światła słonecznego C max. elért 6 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 7 / október 21.

8 maximális pontszám I. feladat 5 I. Olvasott szöveg értése II. feladat 13 III. feladat 6 IV. feladat 6 VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30 elért pontszám javító tanár Dátum: I. Olvasott szöveg értése pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum. Dátum. Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, I. vizsgarész 8 / október 21.

9 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 21. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00 II. Nyelvhelyesség Időtartam: 50 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Lengyel nyelv emelt szint írásbeli vizsga II. Nyelvhelyesség

10 Fontos tudnivalók Ebben a vizsgarészben szótár nem használható! Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! Jó munkát! írásbeli vizsga, II. vizsgarész 2 / október 21.

11 I. Uzupełnij tekst wpisując odpowiednią formę czasownika właściwie wybranego spośród par podanych w ramce. Pamiętaj o poprawnej formie gramatycznej! Jedna para czasowników jest zbędna! Pisz bardzo starannie! Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. uczyć się - nauczyć się prowadzić doprowadzić pielęgnować wypielęgnować(0) szczepić zaszczepić łączyć połączyć marzyć wymarzyć kupić - wykupić siadać - posiadać Wielu z nas ma już wytyczone cele, rozbudzone pasje, które pielęgnujemy(0) i (1) niejednokrotnie, by (2) je naszym dzieciom. A jeśli taką pasją jest jazda na nartach? To cudownie! można by krzyknąć. Jazda na nartach (3) w sobie pewną niezależność działania z możliwością wspólnego spędzania czasu. Rodzinne wyjazdy na narty (4) do zacieśnienia więzi, ale który rodzic jest w stanie nauczyć tej umiejętności swoje dziecko? Bo starą prawdą jest fakt, iż najtrudniej (5) własne dzieci. Do tego rodzice nie zawsze (6) wiedzę pozwalającą im uczyć swoje pociechy jazdy na nartach. Marek Żurawiecki, Dzieci na nartach, w: Ski - magazyn narciarski, styczeń 2006 za:www.narty.onet.pl max. elért 6 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 3 / október 21.

12 II. Podane w nawiasie wyrazy proszę zapisać w odpowiedniej formie, zamieniając na liczbę mnogą. Pisz bardzo starannie! Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 4 stycznia 2010 roku odbyła się wielka feta z okazji otwarcia najwyższego budynku świata! Całkowita wysokość giganta wynosi 828 m. Wybudowano 206 kondygnacji, inwestycja pochłonęła 1,5 mld dolarów. Gdzie wyrósł rekordzista? Oczywiście w Dubaju. Wydaje się, że jest to jedyne miasto na świecie, gdzie architekci (architekt)(0) mogą realizować najbardziej fantastyczne (projekt)(7). Głównym autorem tego drapacza chmur jest Adrian Smith, Amerykanin z pracowni Skidmore, Owings and Merrill. Kolos ma 900 ekskluzywnych (mieszkanie)(8), 144 hotelowe apartamenty i 37 pięter powierzchni biurowej. Burj Khalifa ma spełniać rolę wertykalnego miasta. Będzie można tutaj nie tylko mieszkać i pracować, ale też spędzać wolny czas w (sklep)(9), restauracjach, klubach i odpowiednio wyposażonych (sala)(10) gimnastycznych. Na 76 piętrze wybudowano ogromny basen, na 158 meczet. Deweloper przekonuje, że można tu świetnie żyć nie wychodząc z budynku. Pierwsi (mieszkaniec) (11) luksusowych (apartament)(12) będą mogli wprowadzić się dopiero w lutym, na marzec przewidziano oddanie do użytku powierzchni biurowej. Najszybciej swoje podwoje otworzy zaś Armani Hotel, umeblowany przez słynnego włoskiego stylistę. Tutaj nocleg można już rezerwować od 17 stycznia. Niezapomnianych wrażeń dostarcza wizyta na 124 piętrze, gdzie zaplanowano punkt widokowy i skąd można podziwiać panoramę miasta. Mimo, że gigantyczny drapacz chmur jest otoczony (wysokościowiec)(13), z tej perspektywy sprawiają wrażenie ( maluch )(14). Budynek przekroczył też kilka stref klimatycznych, dlatego temperatura na szczycie jest średnio o 10 stopni niższa niż na parterze. Od 154 piętra żelbetową ciężką konstrukcję zastąpił lekki stalowy szkielet. Inżynierowie wiele czasu poświecili badaniu wytrzymałości giganta na wiatr. Szeroka podstawa budynku i bryła składająca się z centralnego rdzenia i trzech zmniejszających się ramion ma zabezpieczyć przed (wir)(15) tworzącymi się wokół gmachu i powodującymi jego ruch na wietrze. Mimo olbrzymich rozmiarów dubajskiej wieży (527 tys. m kw. powierzchni mieszkalnej i 28 tys. powierzchni biurowej) inwestor twierdzi, że sprzedano 90 proc pomieszczeń. W czasie największego popytu metr kwadratowy kosztował ponad 21 tysięcy (dolar)(16), teraz trzeba wyłożyć już tylko połowę tej ceny max elért 10 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 4 / október 21.

13 III. Wpisz w ramkę odpowiednie przyimki. Wzór oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad(0) tym, ile czasu spędzasz w pozycji siedzącej? Około 50 godzin tygodniowo. Co z tego, że (17) biurkiem nie siedzisz (18) okrągłe osiem godzin, że wstajesz, chodzisz, zanosisz, kopiujesz (19) stojąco, skoro w domu korzystasz z komputera i oglądasz telewizję. Może ciężko w to uwierzyć, ale wielu Polaków nawet 1/3 swojego czasu spędza w pozycji siedzącej. Przez wieki, środowisko, w którym żyliśmy wymagało (20) nas, byśmy niemal bez przerwy byli w ruchu. Na nasze nieszczęście, postęp technologiczny, Internet i wydłużanie czasu pracy sprawiły, że nasze życia dokonały zwrotu. Kiedyś, by egzystować w społeczeństwie, musieliśmy wychodzić do ludzi. Dziś możemy robić zakupy, płacić rachunki i utrzymywać relacje z innymi, nie ruszając się z domu. Wystarczy laptop i bezprzewodowy Internet i nie musimy nawet opuszczać wygodnej kanapy. Jeśli siedzimy przez dłuższy okres, nasz ciało przechodzi na tryb czuwania. To nie wszystko. Im mniej się ruszamy, tym mniej cukru spala nasz organizm. Każde dwie godziny dziennie spędzone (21) bezruchu zwiększają ryzyko cukrzycy o 7%. Rośnie też prawdopodobieństwo zachorowania na choroby serca, ponieważ enzymy utrzymujące tłuszcz we krwi na normalnym poziomie są nieaktywne. Siedzący tryb życia ma także fatalny wpływ na naszą postawę i kręgosłup. Następuje zwiotczenie mięśni podtrzymujących kręgosłup, zginacze stawu biodrowego i mięśnie udowe skracają się i sztywnieją. Nawet, jeśli codziennie się gimnastykujemy, możemy nie być w stanie uchronić się (22) przykrymi następstwami siedzącego trybu życia. Staraj się zachować aktywność w domu. Składaj pranie, ściągaj naczynia (23) suszarki, idź wyrzucać śmieci, odkurz mieszkanie w ten sposób również spalasz kalorie. Wykonując proste prace domowe, stymulujesz swój metabolizm i możesz spalić nawet kalorii dziennie nad max. elért 7 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 5 / október 21.

14 IV. Podane w nawiasie wyrazy proszę zapisać w odpowiedniej formie gramatycznej, zachowując liczbę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. Smart Black to pierwsza czarna skrzynka (czarna skrzynka)(0) zaprojektowana z myślą o (współczesne samochody)(24). Jej zadanie jest takie samo jak w przypadku podobnych urządzeń montowanych we (wszystkie samoloty)(25): mają pomóc w ustaleniu przyczyny (ewentualny wypadek)(26). Samochodową (czarna skrzynka)(27) mocuje się na (przednia szyba)(28), koło lusterka, bo wbudowana mała kamera bez przerwy filmuje drogę przed autem. Jednocześnie GPS notuje położenie auta i zapisuje dane na tym samym filmie. Obraz kasowany jest po (piętnaście sekund)(29), chyba że czujnik przyspieszenia wbudowany w skrzynkę wykryje zderzenie. W takiej sytuacji film jest zachowywany, zapamiętane zostaje piętnaście sekund przed i pięć sekund po kraksie. Takie filmy mają pomóc w ustaleniu, kto jest winien wypadku. Producent czarnej skrzynki chciałby, żeby firmy ubezpieczeniowe sugerowały (swoi klienci)(30) montowanie urządzenia w nowych samochodach, w zamian za zniżki w opłatach za ubezpieczenie. Focus sierpień max. elért 7 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 6 / október 21.

15 V. Z trzech podanych w nawiasie czasowników wybierz jeden poprawny i zapisz go zachowując odpowiednią formę gramatyczną czasu teraźniejszego. Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. Siłownie, w których ćwiczący wytwarzają (cieszyć się, rysować, wytwarzać)(0) swym wysiłkiem energię elektryczną stają się coraz częściej spotykane. Pierwsza taka sala powstała w Hongkongu dwa lata temu, teraz dwie podobne instytucje (malować, działać, skakać)(31) już w USA. Jedna osoba ćwicząca (produkować, jeść, czesać się)(32) około pięćdziesięciu Watów energii. Kilka osób ćwiczących może oświetlić cała salę. Energię można też wykorzystać do zasilania sprzętu audio. Niektóre ekologiczne siłownie - takie jak ta w Portland - dodatkowo wyposażone są w baterie słoneczne, które (mnożyć, pozwalać, uczyć się)(33) uniezależnić się od zewnętrznego zasilania. Takie sale gimnastyczne (czesać się, chodzić, cieszyć się)(34) wielką popularnością. Ludzie, (przychodzić, stawiać, starzeć się)(35) wytwarzają prąd i jeszcze za to (wstawać, kupować, płacić)(36). Genialne! Focus sierpień max. elért 6 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 7 / október 21.

16 maximális pontszám I. feladat 6 II. feladat 10 II. Nyelvhelyesség III. feladat 7 IV. feladat 7 V. feladat 6 FELADATPONT ÖSSZESEN 36 VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30 elért pontszám javító tanár Dátum:. I. Olvasott szöveg értése II. Nyelvhelyesség pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum: Dátum: Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, II. vizsgarész 8 / október 21.

17 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 21. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00 III. Hallott szöveg értése Időtartam: 30 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Lengyel nyelv emelt szint írásbeli vizsga III. Hallott szöveg értése

18 Fontos tudnivalók Ebben a vizsgarészben szótár nem használható! Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! Jó munkát! írásbeli vizsga, III. vizsgarész 2 / október 21.

19 Dzień dobry. Teraz sprawdzimy jak rozumiesz język polski ze słuchu. Egzamin składa się z trzech zadań. Każdy tekst usłyszysz dwa razy. Zadania do tekstu znajdziesz w otrzymanym zestawie. Zadania możesz wykonać w czasie pierwszego i drugiego czytania tekstu, a także po zakończeniu czytania. Każde zadanie zaczyna się i kończy muzyką. Zadanie usłyszysz po muzyce. Potem będziesz miał czas, aby zapoznać się z zadaniem. Potem posłuchasz tekstu po raz pierwszy. Następnie znowu będziesz miał czas, aby jeszcze raz przejrzeć tekst. Potem posłuchasz tekstu po raz drugi. Znowu będziesz miał czas, aby sprawdzić, czy dobrze wykonałeś zadanie. Egzamin będzie trwał trzydzieści minut. Życzymy powodzenia! írásbeli vizsga, III. vizsgarész 3 / október 21.

20 I. Zadanie pierwsze: Posłuchaj tekstu. W tabeli zaznacz odpowiedzi prawdziwe znakiem (+), a fałszywe znakiem (-). Przykład znajduje się w punkcie oznaczonym 0. Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 0. Pilot prawie zawsze ma w swojej pracy piękną pogodę. (+) 1. W samolotach są radary pogodowe. 2. Cumulonimbusy burze piaskowe na Saharze. 3. Każdą burzę da się ominąć. 4. Chmury burzowe są dla samolotu bardzo niebezpieczne. 5. W obszarach burzowych działają silne i zmienne prądy wody Masy powietrza o różnej temperaturze i wilgotności trą o siebie, w wyniku czego powstaje śnieg. Każdy samolot rejsowy zostaje trafiony przez błyskawicę przynajmniej osiem razy w roku. Znany jest przypadek, w którym samolot musiał zmierzyć się z serią aż dwudziestu pięciu wyładowań. 9. Piorun trafia w samolot, przebiega przez jego metalowe części i go opuszcza. 10. Pasażerowie, siedzący w odizolowanej kabinie zawsze widzą ogień, ale tego nie odczuwają max. elért 10 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 4 / október 21.

21 II. Zadanie drugie: Posłuchaj tekstu. W tekście podanym poniżej uzupełnij brakujące wyrazy. Przykład oznaczony jest symbolem 0. Nie wolno nic wpisywać w szare pola. Hasło cukier(0) krzepi - wymyślone przez Melchiora Wańkowicza, nabiera dziś gorzkiego posmaku. To prawda, że nasz organizm potrzebuje węglowodanów, w tym także tych łatwo przyswajalnych, które są znakomitym źródłem energii. Ale gdy tej energii mamy za dużo, zaczynamy gromadzić ją na zapas - oczywiście w postaci (11), którego potem bardzo trudno się pozbyć, a który wpędza nas w choroby takie jak miażdżyca, nadciśnienie czy (12). Z opublikowanego dwa lata temu raportu profesor Grażyny Cichosz z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie wynika, że obecnie przeciętny Polak zjada kg cukru rocznie, czyli około dziesięciokrotnie więcej niż nasi (13). Słodycze weszły do naszego jadłospisu na stałe i są w nim obecne od najmłodszych lat. Tymczasem właśnie wtedy mogą wyrządzić organizmowi (14) szkód. Badania przeprowadzone na otyłych dzieciach pokazały to niezbicie. Najpierw badane dzieci odizolowano na kilka dni o słodkich pokus, a później wykonano próbę obciążenia glukozą, aby sprawdzić jak (15) poradzi sobie z przetwarzaniem dużej ilości cukru. Normalnie, u osób zdrowych, komórki wysp trzustkowych produkują insulinę, pod której wpływem (16) jest transportowana do wnętrza komórek. Jednak u dzieci, które przyznały się do regularnego zjadania dużej ilości słodyczy, poziom tego hormonu był niepokojąco niski. Najgorzej wyglądało to w przypadku tych dzieci, które piły dużo słodzonych napojów gazowanych czy (17) owocowych. Mechanizm biologiczny jest tu bardzo prosty. Im więcej słodyczy dostarczamy organizmowi, tym więcej nasza trzustka musi wytwarzać insuliny. Po pewnym czasie ta harówka tak ją męczy i wyczerpuje, że (18) hormonu zaczyna spadać. Podobnie jak to ma miejsce w cukrzycy typu drugiego. W (19), a nawet współczesnych bajkach dla dzieci od lat przewija się hasło, jakoby soki owocowe były źródłem zdrowia i dobrego samopoczucia. A przecież napoje to nie jedyne źródło cukru w diecie. Dlatego (20) radzą, by zrezygnować ze słodzenia herbaty czy kawy, a także z picia wszelkich słodkich napojów, jedzenia batoników, ciastek czy żelków. Fokus nr max. elért 10 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 5 / október 21.

22 III. Zadanie trzecie: Posłuchaj tekstu. W poniżej przedstawionych zdaniach wybierz prawidłową odpowiedź i wpisz ją do tabeli. Przykład znajduje się w punkcie oznaczonym 0. Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 0. Na dnie mórz i oceanów spoczywa mnóstwo: A) wraków statków B) ośmiornic i węży morskich 21. W ostatnim czasie dokonano kilku spektakularnych odkryć: A) w tapczanie B) pod wodą 22. Brytyjski okręt wojenny wiózł z Lizbony. A) 100 tysięcy portugalskich monet - 4 tony złota B) 111 dział armatnich 23. Katastrofa brytyjskiego żaglowca, w 1744 roku spowodowana była: A) sztormem B) brakiem umiejętności nawigacyjnych kapitana statku 24. Współcześnie odbudowano reputację nawigatora, gdyż statek odnaleziono: A) 80 km dalej od miejsca, gdzie miał zatonąć B) w innym akwenie wodnym, bo na Oceanie Indyjskim 25. Złotem wartym dziś około miliarda dolarów, o ile uda się je wydobyć podzielą się: A) Amerykanie z firmy, która odnalazła wrak oraz rząd brytyjski B) rząd brytyjski oraz Węgrzy 26. Węgierscy nurkowie ze Stowarzyszenia Archeologii Podwodnej odkryli: A) wrak żaglowca należącego do Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej B) ORP Orzeł 27. Węgierscy archeolodzy ponad rok trzymali odkrycie w tajemnicy, ponieważ: A) nie mieli czasu się tym zająć B) sprawdzali tożsamość statku i przygotowywali się do konfrontacji z władzami Brazylii i Holandii 28. We wraku statku, który znaleźli Węgrzy, znaleziono: A) złoto i drogą porcelanę chińską B) złoto i 110 dział A max. elért 8 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 6 / október 21.

23 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 7 / október 21.

24 maximális pontszám I. feladat 10 III. Hallott szöveg értése II. feladat 10 III. feladat 8 FELADATPONT ÖSSZESEN 28 VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30 elért pontszám javító tanár Dátum: I. Olvasott szöveg értése II. Nyelvhelyesség III. Hallott szöveg értése pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:.. Dátum:.. Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, III. vizsgarész 8 / október 21.

25 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 21. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00 IV. Íráskészség Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Lengyel nyelv emelt szint írásbeli vizsga IV. Íráskészség

26 Fontos tudnivalók Ebben a vizsgarészben nyomtatott szótár használható! Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! Jó munkát! írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 2 / október 21.

27 Zadanie 1 Któż z nas nie ma marzeń? Każdy ma! Bardzo często dotyczą one naszego miejsca zamieszkania. Wyobrażamy sobie przestrzeń, w której żylibyśmy najchętniej. Śnimy o pięknym domu z basenem, czy apartamencie na 150 piętrze, albo po prostu pragniemy cieszyć się ciszą i spokojem w maleńkim domu znajdującym się na skraju lasu. A Ty o jakim lokum marzysz? Twoje zadanie polega na opisaniu domu swoich marzeń. Oczywiście może to być mieszkanie w bloku, czy zabytkowej kamienicy, może to być apartament w dowolnym miejscu na Ziemi, wszystko zależy od wymysłu Twojej wyobraźni. Napisz pismo do Biura Nieruchomości i poroś ich o to, by znaleźli na rynku lub zbudowali specjalnie dla Ciebie, dom Twoich marzeń! Podaj swoje dane (lewy, górny nagłówek). Napisz datę (prawy, górny nagłówek). Napisz do kogo kierujesz pismo (na środku lub pod datą, z prawej strony). Opisz dom, który chcesz nabyć. Podaj dokładnie jego położenie. Zaznacz też na jakich warunkach, chcesz nabyć to lokum: (kredyt, gotówka). Wymień kwotę, którą gotów jesteś zapłacić. Pismo zakończ formułą grzecznościową. Podpisz się. Pamiętaj, że to pismo do poważnego Biura Nieruchomości i musi mieć odpowiednią formę. Wszystkie nazwy oraz dane zawarte w Twoim piśmie powinny być fikcyjne! Pamiętaj także, by Twoje pismo zawierało wyrazów. Swój tekst napisz na stronie numer 4! írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 3 / október 21.

28 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 4 / október 21.

29 I. Zadanie drugie. UWAGA: wybierz tylko jedno zadanie A lub B! Zadanie A) Napisz bajkę (baśń) własną lub powszechnie znaną. Nadaj jej tytuł i pamiętaj, że bajka lub baśń, rządzi się swoimi prawami. Musi mieć specjalny początek i zakończenie oraz morał (pointa). Nie wolno Ci używać węgierskich nazw oraz węgierskich imion bohaterów! Jeśli opisujesz bajkę znaną, przypomnij sobie jakie polskie imiona noszą jej bohaterowie. Twoja praca musi zawierać wyrazów. Zadanie B) Aleksander Fredro powiedział kiedyś, że: Z żartami jak z solą nie przesadź, bo bolą. Czy tak rzeczywiście jest? Wypowiedz się na ten temat: możesz podać przykłady z życia wzięte lub przeprowadzić rozważania teoretyczne. Tak, czy inaczej napisz esej! Twoja praca musi zawierać wyrazów. Tekst rozpocznij pisać na nowej stronie! írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 5 / október 21.

30 Wpisz literę wybranego tematu: írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 6 / október 21.

31 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 7 / október 21.

32 Feladat I. II. Értékelési szempont maximális pontszám A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4 Érthetőség, nyelvi megformálás 5 Íráskép 1 I. feladat összesen 10 A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 Szövegalkotás 4 Szókincs, kifejezésmód 4 Nyelvhelyesség, helyesírás 4 Íráskép 1 II. feladat összesen 20 VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30 elért pontszám javító tanár Dátum: I. Olvasott szöveg értése II. Nyelvhelyesség III. Hallott szöveg értése IV. Íráskészség pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum: Dátum: írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 8 / október 21.

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 25. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Bardziej szczegółowo

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 23. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Bardziej szczegółowo

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 26. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 26. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Bardziej szczegółowo

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 25. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Bardziej szczegółowo

ÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

ÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 22. LENGYEL NYELV KÖZ ÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 22. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Bardziej szczegółowo

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 21. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Bardziej szczegółowo

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2012. május 24. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2012. május 24. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Bardziej szczegółowo

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. október 22. 14:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. október 22. 14:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 22. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 22. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Bardziej szczegółowo

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 26. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 26. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 26. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Lengyel nyelv középszint

Bardziej szczegółowo

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Bardziej szczegółowo

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 31. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 31. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 31. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 31. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Bardziej szczegółowo

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 25. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 25. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Bardziej szczegółowo

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 18. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Bardziej szczegółowo

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. november 4., 14:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. november 4., 14:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. november 4. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. november 4., 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Bardziej szczegółowo

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 3. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 3. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. november 3. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. november 3. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Bardziej szczegółowo

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Bardziej szczegółowo

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2014. május 26. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2014. május 26. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 26. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 26. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Bardziej szczegółowo

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Bardziej szczegółowo

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Bardziej szczegółowo

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. október 16. 14:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. október 16. 14:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 16. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 16. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Bardziej szczegółowo

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2012. október 19. 14:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2012. október 19. 14:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 19. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 19. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Bardziej szczegółowo

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 23. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 23. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 23. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Bardziej szczegółowo

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 26. 14:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 26. 14:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 26. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 26. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Bardziej szczegółowo

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 24. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 24. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Bardziej szczegółowo

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 26. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 26. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Bardziej szczegółowo

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 26. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 26. 8:00. I. Olvasott szöveg értése

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 26. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 26. 8:00. I. Olvasott szöveg értése ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 26. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 26. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Bardziej szczegółowo

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 6. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 6. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 6. LENGYEL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. november 6. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Bardziej szczegółowo

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 18. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Bardziej szczegółowo

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 26. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 26. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 26. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 26. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 26. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 26. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Bardziej szczegółowo

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. LENGYEL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 INSTRUKCJA Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pewnych cech, zachowań, umiejętności i zdolności,

Bardziej szczegółowo

Umiesz Liczyć Licz Kalorie

Umiesz Liczyć Licz Kalorie Umiesz Liczyć Licz Kalorie Cześć! W tym krótkim poradniku wytłumaczę Ci dlaczego według mnie jedzenie wszystkiego w odpowiednich ilościach pozwoli utrzymać świetną sylwetkę przez całe życie. Tak dobrze

Bardziej szczegółowo

Jak bardzo cenna jest woda?

Jak bardzo cenna jest woda? Jak bardzo cenna jest woda? Aleksander Nowak kl. 1/2 pl.123rf.com Woda pomaga w nauce Studenci zdający przedmioty z butelką kranówki lub wody mineralnej osiągają lepsze wyniki - wynika z badań brytyjskich

Bardziej szczegółowo

UROK CEGŁY NIE PRZEMIJA

UROK CEGŁY NIE PRZEMIJA RĘCZNIE FORMOWANE CEGŁY I PŁYTKI UROK CEGŁY NIE PRZEMIJA Polscy inwestorzy coraz chętniej wykorzystują ceramiczne produkty z zakresu cegieł oraz płytek ręcznie formowanych. Są one wykorzystywane zarówno

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ RUCH TO ZDROWIE

SCENARIUSZ RUCH TO ZDROWIE SCENARIUSZ RUCH TO ZDROWIE CELE: 1. Uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie. 2. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania w przedziale

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do ważnego sprawdzianu w krótkim czasie?

Jak przygotować się do ważnego sprawdzianu w krótkim czasie? Jak przygotować się do ważnego sprawdzianu w krótkim czasie? Wcale nie jest za późno! Do końca roku szkolnego pozostały dwa miesiące. Wielu z Was pewnie myśli, że skoro nie nauczyliście się czegoś do tej

Bardziej szczegółowo

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia http://produktywnie.pl RAPORT 8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia Jakub Ujejski Powered 1 by PROINCOME Jakub Ujejski Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1 z 10 1. Wstawaj wcześniej Pomysł, wydawać

Bardziej szczegółowo

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Imię i nazwisko: Data urodzenia: Kraj: Kierunek studiów: punkty: / 70 p. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Proszę wysłuchać tekstu i wykonać zadania. Tekst zostanie odczytany dwa razy. 1. Proszę wybrać jedną poprawną

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Filharmonii Łódzkiej dla osób ze spektrum autyzmu.

Przewodnik po Filharmonii Łódzkiej dla osób ze spektrum autyzmu. Przewodnik po Filharmonii Łódzkiej dla osób ze spektrum autyzmu. Przewodnik przygotowany w ramach projektu Niebieski dzień w Filharmonii Łódzkiej. Partnerzy projektu: - 2 - Co to jest Filharmonia? Filharmonia

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

Graj na zdrowie! ale i ciekawe!

Graj na zdrowie! ale i ciekawe! Graj na zdrowie! Zastanawiasz się jak zachęcić swoje dziecko do prawidłowej diety i aktywności fizycznej? Poznaj nową aplikację Zdrowice, dzięki której jedzenie warzyw i owoców, picie wody czy aktywność

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

WYZWANIE 21 DNI ZMIEŃ SWOJE NAWYKI

WYZWANIE 21 DNI ZMIEŃ SWOJE NAWYKI Dzień 1. 1. Przeanalizuj swoje codzienne działania i zapisz co najbardziej Cię oddala od osiągnięcia swojej idealnej, wymarzonej wagi. Te działania to utrwalone przez Ciebie nawyki i masz nad nimi kontrolę

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów Zasady bezpieczeństwa podczas upałów Zasada nr 1 Noś jasne, luźne, swobodne oraz bawełniane ubrania. Zakładaj tak mało ubrań jak to jest możliwe gdy jesteś w domu. Zasada nr 2 Pij dużo płynów W czasie

Bardziej szczegółowo

STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki.

STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki. Barbara Małek STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki.! NIE NALEŻY Y UNIKAĆ STRESU Dwa rodzaje reakcji na

Bardziej szczegółowo

TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ!

TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ! TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ! Witaj! W tym krótkim PDFie chcę Ci wytłumaczyć dlaczego według mnie jeżeli chcesz wyglądać świetnie i utrzymać świetną sylwetkę powinieneś

Bardziej szczegółowo

Copyright BiznesTUBE Sp. z o. o.

Copyright BiznesTUBE Sp. z o. o. Kraków 2015 Copyright BiznesTUBE Sp. z o. o. Gdybym dostawała choć jeden złoty za każdym razem, kiedy ludzie kupują fałszywkę twierdząc, że to złoto; albo kiedy przepłacają dużo za dużo za złoto, byłabym

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7

Strona 1 z 7 1 z 7 www.fitnessmozgu.pl WSTĘP Czy zdarza Ci się, że kiedy spotykasz na swojej drodze nową wiedzę która Cię zaciekawi na początku masz duży entuzjazm ale kiedy Wchodzisz głębiej okazuje się, że z różnych

Bardziej szczegółowo

ARANŻACJE I DEKORACJE OKIEN

ARANŻACJE I DEKORACJE OKIEN DEKORACJE OKIENNE, FIRANY, ZASŁONY, ROLETY ARANŻACJE I DEKORACJE OKIEN Niewiele pojęć z zakresu aranżacji wnętrz ma tyle różnych znaczeń, co dekoracja okienna. W dzisiejszych czasach termin ten obejmuje

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WYBIERAM ZDROWIE I ZDROWE ODŻYWIANIE

SCENARIUSZ WYBIERAM ZDROWIE I ZDROWE ODŻYWIANIE SCENARIUSZ WYBIERAM ZDROWIE I ZDROWE ODŻYWIANIE CELE: 1. Uczenie dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie. 2. Uświadomienie dzieciom roli właściwego stylu życia w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie.

Bardziej szczegółowo

Czy na pewno jesteś szczęśliwy?

Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Mam na imię Kacper i mam 40 lat. Kiedy byłem małym chłopcem nigdy nie marzyłem o dalekich podróżach. Nie fascynował mnie daleki świat i nie chciałem podróżować. Dobrze się

Bardziej szczegółowo

10 powodów, aby wybrać białe meble kuchenne

10 powodów, aby wybrać białe meble kuchenne 10 powodów, aby wybrać białe meble kuchenne I. Białe meble są zawsze modne Nie bez powodu intuicyjnie większość z nas wybiera w kuchni biel. Ten szlachetny i uniwersalny kolor to obecnie najsilniejszy

Bardziej szczegółowo

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Pałac na Wyspie Pałac Myślewicki Biały Domek Stara Pomarańczarnia Podchorążówka Stara Kordegarda Amfiteatr Stajnie i wozownie Wejścia do Łazienek Królewskich 2 3 O CO TU CHODZI? Kto

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

8 marzeń w 8 dni. Dzień 4 Zdrowie, sport, ciało. Weź udział w całym szkoleniu

8 marzeń w 8 dni. Dzień 4 Zdrowie, sport, ciało. Weź udział w całym szkoleniu 8 marzeń w 8 dni Dzień 4 Zdrowie, sport, ciało Weź udział w całym szkoleniu Obszar życia: Zdrowie, sport, ciało Moje efekty końcowe to: 1. Zdrowie i witalność 2. Aktywność fizyczna 3. Wysportowane, jędrne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa... OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Sposób na Wojtka 16 TEST Z MATEMATYKI Czas pracy: 45 minut Liczba punktów do uzyskania: Numer

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA DLA NAUCZYCIELA. 1. Oglądanie filmu.

ĆWICZENIA DLA NAUCZYCIELA. 1. Oglądanie filmu. ĆWICZENIA DLA NAUCZYCIELA 1. Oglądanie filmu. 2. Rozumienie filmu; mówienie. Proszę odpowiedzieć na pytania: a. Dlaczego Kuba na początku filmu był smutny? b. Od kogo dowiedział się o Złotej kaczce? c.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTOWY. Bądź z domem zawsze w kontakcie

KATALOG PRODUKTOWY. Bądź z domem zawsze w kontakcie KATALOG PRODUKTOWY Bądź z domem zawsze w kontakcie 01 Kontroler Oto Twoje własne centrum zarządzania najważniejszym miejscem na świecie: domem. To niepozorne urządzenie jest sercem inteligentnego systemu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. ETAP REJONOWY Rok szkolny 2014/2015

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. ETAP REJONOWY Rok szkolny 2014/2015 Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego ETAP REJONOWY Rok szkolny 2014/2015 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

pomaga w nawiązaniu i utrzymaniu więzi towarzyskich 2% 1 dostarcza niezbędnych składników odżywczyc 97% 62 przynosi wiele przyjemności 2% 1

pomaga w nawiązaniu i utrzymaniu więzi towarzyskich 2% 1 dostarcza niezbędnych składników odżywczyc 97% 62 przynosi wiele przyjemności 2% 1 Zdrowy styl życia Strona 1 1. Jaką najważniejszą rolę pełni odżywianie? pomaga w nawiązaniu i utrzymaniu więzi towarzyskich 2% 1 dostarcza niezbędnych składników odżywczyc 97% 62 przynosi wiele przyjemności

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1. W części II i III masz 30 sekund na zastanowienie się i przygotowanie wypowiedzi.

Zestaw 1. W części II i III masz 30 sekund na zastanowienie się i przygotowanie wypowiedzi. Lengyel nyelv A vizsgázó példánya Zestaw 1 W części II i III masz 30 sekund na zastanowienie się i przygotowanie wypowiedzi. CZĘŚĆ I Konwersacja CZĘŚĆ II Zakończyliśmy część pierwszą, teraz kolejne zadanie.

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna. Jak postępować w cukrzycy?

Aktywność fizyczna. Jak postępować w cukrzycy? Aktywność fizyczna Jak postępować w cukrzycy? AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla chorych na cukrzycę. W przypadku tej choroby wysiłek fizyczny jest

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY Szkoła Podstawowa w Opatowie Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie. Wiele osób, choć umie czytać, nie czyta.

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi możliwościami języka Prolog w zakresie definiowania faktów i reguł oraz wykonywania zapytań.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi możliwościami języka Prolog w zakresie definiowania faktów i reguł oraz wykonywania zapytań. Paradygmaty Programowania Język Prolog Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi możliwościami języka Prolog w zakresie definiowania faktów i reguł oraz wykonywania zapytań. Wstęp Prolog (od francuskiego

Bardziej szczegółowo

Unica Top 6W\O L}FKDUDNWHU

Unica Top 6W\O L}FKDUDNWHU Unica Top Wybierz harmonię Do niedawna nie zastanawiałeś się nad wyborem łącznika lub gniazda w domowej instalacji elektrycznej. Po prostu miało być. Teraz jest inaczej. Łączniki i gniazda mogą być równie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ULOTKA INFORMACYJNA TERMINY TWOICH SZKOLEŃ Z MARKĄ GLYNT

EDUKACJA ULOTKA INFORMACYJNA TERMINY TWOICH SZKOLEŃ Z MARKĄ GLYNT EDUKACJA ULOTKA INFORMACYJNA TERMINY TWOICH SZKOLEŃ Z MARKĄ GLYNT Blond Exper t - Seminarium 6-godzinne dla bezpieczniejszego koloryzowania oraz rozjaśniania. Dlaczego temat koloru blond jest taki ekscytujący?

Bardziej szczegółowo

Ciągle nie mam czasu...

Ciągle nie mam czasu... Ciągle nie mam czasu... Wszyscy narzekamy na brak czasu, na nadmiar zajęć, na życie w stresie. Na pewno zgodzicie się z tymi stwierdzeniami: Czasem trzeba gospodarować rozsądnie i poświęcać go na naprawdę

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM Edukacja polonistyczna klasa 2 PISANIE - kryteria pięknego pisania 1. Pismo utrzymuję w liniaturze. 2. Litery w wyrazach są z sobą połączone. 3. Unikam skreśleń i poprawek. 4. Wyraz błędnie napisany przekreślam

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA KLAS III POLSKA - TO MOJA OJCZYZNA. a)... b)... c)... pkt pkt a)... b)... Syrenka jest herbem... pkt. 1...

KONKURS DLA KLAS III POLSKA - TO MOJA OJCZYZNA. a)... b)... c)... pkt pkt a)... b)... Syrenka jest herbem... pkt. 1... KONKURS DLA KLAS III POLSKA - TO MOJA OJCZYZNA ZESTAW PYTAŃ klasa... Przeczytaj dokładnie pytania i napisz odpowiedzi. POWODZENIA. 1. Wymień symbole Polski a)... b)... c)... pkt. 3... 2. Najdłuższa rzeka

Bardziej szczegółowo

http://www.odkryjjakschudnac.pl

http://www.odkryjjakschudnac.pl 7 Pokarmów Automatycznie Spalających Tłuszcz Czy może to być możliwe, że jedzenie niektórych pokarmów może pomóc Ci schudnąć oraz automatycznie spalać tłuszcz bez ćwiczeń lub diet? Odpowiedź na to pytanie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA GRUPA zaawansowana Cel ogólny: ocena decyzji podjętej przez bohatera legendy. Cele operacyjne: uczeń będzie znał legendę o Złotej kaczce w wersji współczesnej,

Bardziej szczegółowo

www.kosmikus.pl 2011 Nowa Era 2011 Young Digital Planet SA

www.kosmikus.pl 2011 Nowa Era 2011 Young Digital Planet SA ł www.kosmikus.pl 2011 Nowa Era 2011 Young Digital Planet SA 1. Czym jest portal.pl i czego mogę się tu nauczyć? Kosmikus.pl to miejsce, gdzie można się świetnie bawić, ucząc się przy okazji rzeczy, których

Bardziej szczegółowo

WYSOKA WIEŚ Cena Powierzchnia 193 m2

WYSOKA WIEŚ Cena Powierzchnia 193 m2 WYSOKA WIEŚ Cena 2500000.00 Powierzchnia 193 m2 Opis Siedlisko w stylu mazurskim o bardzo wysokim standardzie wykończenia położone w pięciogwiazdkowym kompleksie SPA Dr Ireny Eris na Wzgórzach Dylewskich

Bardziej szczegółowo

VT7795 Firanka haftowana na woalu z elementami kolorowymi. Kolor: biały Rozmiar (cm): 120 Cena/m.b.: 13,00 zł

VT7795 Firanka haftowana na woalu z elementami kolorowymi. Kolor: biały Rozmiar (cm): 120 Cena/m.b.: 13,00 zł Rozkosze FIRANY wyjątkowe wejście w krajobraz za oknem Niewielu z nas ma tyle czasu, by samemu zaprojektować i uszyć okienne dekoracje. Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem są eleganckie, gotowe firanki.

Bardziej szczegółowo

1.2. Karta pracy. 1. Wklej nazwy emocji pod odpowiednimi obrazkami. złość zdziwienie smutek wściekłość. radość zaciekawienie strach spokój

1.2. Karta pracy. 1. Wklej nazwy emocji pod odpowiednimi obrazkami. złość zdziwienie smutek wściekłość. radość zaciekawienie strach spokój Radzenie sobie ze stresem Karty pracy A 1.2 Co tu widzę (patrz A1.1, s. 3) 1. Wklej nazwy emocji pod odpowiednimi obrazkami. złość zdziwienie smutek wściekłość radość zaciekawienie strach spokój znudzenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE KUTE NA MIARĘ

OŚWIETLENIE KUTE NA MIARĘ STYLOWE ŻYRANDOLE DO NIEBANALNYCH WNĘTRZ OŚWIETLENIE KUTE NA MIARĘ W designerskim wnętrzu ważny jest każdy szczegół. Nie ważne, czy jest to styl rustykalny, czy industrialny, czy też bardzo modny styl

Bardziej szczegółowo

Z życzeniami samych radosnych chwil w życiu, markizeta Solarscy sp.j.

Z życzeniami samych radosnych chwil w życiu, markizeta Solarscy sp.j. Dekoracja okien w wystroju wnętrz jest jak fryzura u kobiety dobrze dobrana wydobywa z niej wszystko co najlepsze. Patrząc na nią jesteśmy przepełnione radością i dumą! Efektowny wystrój okna sprawia,

Bardziej szczegółowo

XXI Konferencja SNM UKŁADY RÓWNAŃ. Kilka słów o układach równań.

XXI Konferencja SNM UKŁADY RÓWNAŃ. Kilka słów o układach równań. 1 XXI Konferencja SNM UKŁADY RÓWNAŃ Piotr Drozdowski (Józefów), piotr.trufla@wp.pl Krzysztof Mostowski (Siedlce), kmostows@o.pl Kilka słów o układach równań. Streszczenie. 100 układów równań w 5 min, jak

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA!

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA! dla dziewczyny Co roku kocham mocniej i pamiętam tak samo. Jedno jest w życiu szczęście, kochać i być kochanym. Z okazji urodzin życzę Ci aby każdy dzień miał kształt Twoich marzeń. Z okazji urodzin życzę

Bardziej szczegółowo

Te wspaniałe wynalazki

Te wspaniałe wynalazki społeczna Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 56, s. 1 1 Te wspaniałe wynalazki Zaznacz PRAWDA, jeżeli informacja o odkryciach i wynalazkach jest prawdziwa, lub FAŁSZ,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA

WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA Pochwała jest jednym z czynników decydujących o prawidłowym rozwoju psychicznym i motywacyjnym dziecka. Jest ona ogromnym bodźcem motywującym dzieci do działania oraz potężnym

Bardziej szczegółowo

2014/2015 Opracowanie: Beata Sułuja

2014/2015 Opracowanie: Beata Sułuja 2014/2015 Opracowanie: Beata Sułuja ADRESACI: uczniowie klas I VI Szkoły Podstawowej nr 7 PROWADZĄCY: wychowawcy klas CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ: - sala lekcyjna - październik listopad 2014 CEL GŁÓWNY: - poznanie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA GRUPA ŚREDNIA KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA Cel ogólny: tworzenie form 2 osoby l.poj. trybu rozkazującego. Cele operacyjne: uczeń będzie znał legendę o Złotej kaczce w wersji współczesnej,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy Zaproszenie do współpracy s t r o n a 2 1. Czym jest Fitomat Misją Fitomatu jest poprawienie nawyków w sposobie odżywiania się Polaków. Fitomat powstał z myślą o ludziach, którzy potrzebują natychmiastowej

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

CZY WIERZYSZ W TO, CO MÓWISZ? IDEA-NARZĘDZIA-UPÓR

CZY WIERZYSZ W TO, CO MÓWISZ? IDEA-NARZĘDZIA-UPÓR CZY WIERZYSZ W TO, CO MÓWISZ? IDEA-NARZĘDZIA-UPÓR Plan godny mistrza: 1. DLACZEGO? 2. JAK? 3. CO? 1. IDEA - CZY CHCESZ SŁUCHAĆ TEGO, CO MASZ DO POWIEDZENIA? Jak to się dzieje, że wystąpień Steva Jobsa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA WIFI

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA WIFI INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA WIFI 1. Podłączenie: Do złącza opisanego jako +5V podłączamy zasilanie zważając na biegunowość gdyż układ nie posiada zabezpieczenia odwrotnego podłączenia. Przy wpinaniu

Bardziej szczegółowo

a) bardzo nie lubię wf-u b) raczej nie lubię wf-u d) ani lubię, ani nie lubię e) raczej lubię wf f) bardzo lubię wf

a) bardzo nie lubię wf-u b) raczej nie lubię wf-u d) ani lubię, ani nie lubię e) raczej lubię wf f) bardzo lubię wf Ankieta I Drogi Uczestniku! Witamy i cieszymy, że przyszedłeś na zajęcia w ramach Programu Kumulacja Aktywności. Chcemy aby program był powtarzany co roku dlatego ważne jest abyśmy dokładnie przeanalizowali

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów. Raport miesiąca - Idealny pracodawca. 1. Próba badawcza

Płeć respondentów. Raport miesiąca - Idealny pracodawca. 1. Próba badawcza Raport miesiąca - Idealny pracodawca We wrześniu Zielona Linia rozpoczęła realizację nowego cyklu badań ankietowych skupionych wokół tematu wymarzonego pracodawcy w opinii Polaków. W pierwszym badaniu

Bardziej szczegółowo

Bieganie dla początkujących

Bieganie dla początkujących Bieganie dla początkujących Plan Treningowy PRZYKŁADOWY FRAGMENT Spis treści Wstęp...2 Rola diety...3 Plan Treningowy...5 Zasady treningu:...6 Dni z zalecanym odpoczynkiem lub innym sportem...7 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy Zaproszenie do współpracy s t r o n a 2 1. Czym jest Fitomat Misją Fitomatu jest poprawienie nawyków w sposobie odżywiania się Polaków. Fitomat powstał z myślą o ludziach, którzy potrzebują natychmiastowej

Bardziej szczegółowo

Metody: pogadanka, pokaz, symulacja, ćwiczenie interaktywne, ćwiczenia praktyczne.

Metody: pogadanka, pokaz, symulacja, ćwiczenie interaktywne, ćwiczenia praktyczne. Scenariusz zajęć nr 13 Temat: Jak mądrze robić zakupy? Cele operacyjne: Uczeń: rozróżnia będące w obiegu monety i banknot 10 zł, odczytuje wartość pieniędzy, wymienia banknoty na bilon, ustala listę zakupów,

Bardziej szczegółowo

KARTY PRACY 1A CZĘŚĆ

KARTY PRACY 1A CZĘŚĆ KARTY PRACY 1A CZĘŚĆ KARTA PRACY NR 1 IMIĘ:... DATA: 1. Przeczytaj wyrazy zapisane pod kwadratem literowym. Następnie odszukaj je w kwadracie literowym i wykreśl. Wyrazy są umieszczone poziomo i pionowo.

Bardziej szczegółowo