PAKIET EDUKACYJNY DLA MŁODYCH ROLNIKÓW W KRAJACH NOWO PRZYJĘTYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAKIET EDUKACYJNY DLA MŁODYCH ROLNIKÓW W KRAJACH NOWO PRZYJĘTYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI"

Transkrypt

1 PAKIET EDUKACYJNY DLA MŁODYCH ROLNIKÓW W KRAJACH NOWO PRZYJĘTYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI CYPR, Nikozja, 2005

2 Celem tego pakietu szkoleniowego jest: Przedmowa Umożliwienie młodym rolnikom zrozumienia różnych poziomów jakości, które można osiągnąć zarówno w procesie produkcji na farmie jak i w produkcie końcowym, oraz Wykorzystanie przedstawionych informacji w planowaniu przyszłych działalności na farmie Powinien Pan/Pani wykorzystać dostarczone informacje tak, aby pozwoliły one na zadanie konkretnych pytań i uzyskanie oczekiwanej odpowiedzi od lokalnych ekspertów i odpowiednich władz w kraju, odpowiedzialnych za regulacje i kontrolę warunków Wspólnej Polityki Rolnej oraz ochronę środowiska. Podziękowania Te informacje zaczerpnięto z materiałów do stosowania przez rolników i są one ogólnodostępne na następujących stronach internetowych: Wstęp do prawa Unii Europejskiej, COM. (1997) 176 Wstęp do prawa Unii Europejskiej, COM. (1997) 183 Informacje przedstawione w tym Module Szkoleniowym mogą nie być wszystkimi informacjami dostępnymi na wspomnianych stronach internetowych. Informacje mogły być zarówno wzbogacane jak i łączone. Instrukcje dotyczące korzystania z tych stron internetowych (dla uzyskania informacji źródłowych) i dalsze informacje z przydatnych książek, ulotek bądź magazynów (które można zakupić lub uzyskać bez dodatkowych opłat), zamieszczono w sekcji Bibliografia tego modułu i na płycie CD. Ten przewodnik jest efektem wspólnej pracy partnerów uczestniczących w projekcie. Specjalne podziękowania dla: Aggela Loumou, Marina Papadelli, Sofia Agriopoulou i Andreas Kanakis, którzy opracowali ten przewodnik. 2

3 Zastrzeżenie Informacje przedstawione w tym Module Szkoleniowym zaczerpnięto z uznanych i renomowanych źródeł międzynarodowych. Podkreślają one kluczowe zagadnienia dotyczące jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności. Pomimo że w trakcie przygotowywania ostatecznej wersji modułu dużo uwagi poświęcono na upewnienie się, że informacje były aktualne w trakcie ich opracowania, nie możemy zagwarantować, że takimi pozostaną. W następstwie tego osoby realizujące program Zestaw Edukacyjny dla Młodych Rolników z Krajów Kandydujących UE - YOUTH-FARM nie mogą zaakceptować odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia mogące powstać w wyniku zastosowania tych informacji w środowisku Państwa farmy. 3

4 Spis treści Przedmowa... 2 Podziękowania...2 Zastrzeżenie... 3 Spis treści... 4 Słownik Wprowadzenie Przegląd historyczny Skład artykułów żywnościowych i ich znaczenie żywieniowe CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW ROLNICZYCH A. Jakość Pojęcie jakości Zabezpieczenie jakości B. Bezpieczeństwo Zagadnienie bezpieczeństwa Analiza zagrożeń C. Jakość i bezpieczeństwo w produktach rolniczych Działalność rolnicza a środowisko Dobra Praktyka Rolnicza (GAP) i Systemy Zintegrowanej Produkcji Rolniczej (IAPS) CZĘŚĆ II: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH PRODUKCJI ROŚLIN A. Ogólne zasady Dobrych Praktyk Rolniczych Ogólne zasady uprawy Zarządzanie gruntami Odżywianie roślin Nawadnianie Ochrona roślin Substancje hormonalne Czynniki środowiskowe Zbiór i działania po zbiorze Naturalne substancje toksyczne w owocach i warzywach Czynniki wpływające na jakość i bezpieczeństwo jadalnych produktów rolniczych CZĘŚĆ III: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH PRODUKCJI ZWIERZĄT A. Dobrostan zwierząt zasady ogólne Podstawy moralne Jakość ubitych zwierząt Metody chowu zwierząt a społeczeństwo

5 B. Problemy w chowie Głód i pragnienie Ból i zranienia Lęk Higiena a możliwe choroby C. Jakość i bezpieczeństwo mleka Informacje ogólne Definicje Jakość mleka Chemiczna jakość mleka Mikrobiologiczna jakość mleka D. Praktyczne instrukcje dla właściwego traktowania zwierząt i dla jakościowej produkcji Ogólne zasady chowu Zarządzanie mlekiem E. Prawodawstwo UE Prawodawstwo a choroby Prawodawstwo UE dotyczące produkcji zdrowego mleka CZĘŚĆ IV: SYSTEMY JAKOŚCIOWEJ PRODUKCJI ROLNICZEJ I CERTYFIKACJI BEZPIECZEŃSTWA A. Jakość i bezpieczeństwo systemów w Unii Europejskiej Produkty specjalnego przeznaczenia (PDO, PGI, TSG) Rolnictwo organiczne/biologiczne Dodatkowe znakowanie wołowiny Specjalny chów drobiu Produkty rolnicze niemodyfikowane genetycznie B. Krajowe systemy jakości i bezpieczeństwa Zintegrowane zarządzanie produkcją rolniczą Nadzór nad jakością wieprzowiny CZĘŚĆ V: MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY CERTYFIKACJI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM A. Systemy zarządzania jakością B. Systemy zarządzania środowiskowego C. Analiza zagrożeń w krytycznych punktach kontrolnych Wybrana bibliografia i strony internetowe STRONY INTERNETOWE

6 Słownik Agar związek uzyskiwany z alg, stosowany w puddingach, napojach mlecznych i lodach celem nadania im bardziej kremowej konsystencji i gęstości, a także celem wydłużenia ich trwałości. Agrotechniczna metoda zwalczania zintegrowana metoda zwalczania szkodników, zawierająca roczny płodozmian upraw, utrudniający namnażanie się szkodników i chwastów. Alergia (alergia pokarmowa) alergia pokarmowa jest to jakakolwiek niekorzystna reakcja na żywność lub jej komponent (białko) wywołana przez system odpornościowy organizmu. Aby uniknąć pomylenia z innymi typami niekorzystnych reakcji na żywność, ważne jest, aby stosować terminy alergia na żywność lub nadwrażliwość na żywność tylko wtedy, gdy system immunologiczny jest włączony w spowodowanie reakcji. Aminokwasy funkcją aminokwasów jest budowa segmentów białek. Aminokwasy są klasyfikowane jako: niezbędne (egzogenne), nie niezbędne (endogenne) oraz niezbędne warunkowo. Jeśli synteza w organizmie nie jest wystarczająca względem wymagań metabolizmu, aminokwas jest klasyfikowany jako niezbędny i musi być dostarczony w diecie. Niezbędne aminokwasy to leucyna, izoleucyna, walina, tryptofan, fenyloalanina, metionina, treonina, lizyna, histydyna i być może arginina. Aminokwasy endogenne mogą być syntetyzowane przez organizm w odpowiednich ilościach i są to: alanina, kwas asparaginowy, asparagina, kwas glutaminowy, glutamina, glicyna, prolina i serina. Aminokwasy niezbędne warunkowo stają się egzogenne w określonych warunkach klinicznych. Antocyjany rodzaj flawonoidów spotykanych w wielu owocach, korzystnych dla zdrowia dzięki neutralizowaniu wolnych rodników i możliwej redukcji ryzyka nowotworów. Antybiotyki antybiotyki są stosowane w produkcji zwierząt z dwóch powodów. Pierwszy to poprawa wskaźnika wzrostu i wykorzystania paszy przez zwierzęta, które produkują więcej mięsa bądź mleka przy proporcjonalnie mniejszym żywieniu. Drugi powód to zapobieganie i leczenie chorób, podobnie jak ma to miejsce u ludzi. Antyutleniacz antyutleniacze chronią kluczowe składniki komórek poprzez neutralizowanie szkodliwego oddziaływania wolnych rodników, naturalnych produktów przemiany metabolizmu komórkowego. Wolne rodniki powstają gdy tlen jest metabolizowany bądź spalany przez organizm. Krążą one w komórkach, zakłócając strukturę innych cząsteczek i powodując uszkodzenia komórek. Te uszkodzenia uznawane są za przyczyniające się do starzenia i różnych problemów zdrowotnych. Aspartan aspartan jest niskokalorycznym słodzikiem, stosowanym w wielu produktach spożywczych i napojach, także w postaci pastylek. Jest około 200 razy słodszy od cukru. 6

7 Azot niemetaliczny pierwiastek stanowiący około 4/5 zawartości powietrza, występujący jako bezbarwny, bezwonny, prawie obojętny dwuatomowy gaz w różnych minerałach i we wszystkich białkach. Jest stosowany na szeroką skalę przez producentów amoniaku, kwasu azotowego, trotylu i nawozów. Azotan jest bezpiecznym dodatkiem do żywności od dawna stosowanym w konserwowaniu mięs, szczególnie kiełbas. Istnieją ograniczenia dotyczące jego stosowania, z uwagi na ryzyko przekształcania w nitrozaminy, uważane za substancje rakotwórcze. Organizm człowieka produkuje dużo więcej azotanów niż dodaje się ich do żywności. Należy zauważyć, że głównym źródłem azotanów są warzywa, które były nawożone. Azotany także pochodzące z nawozów w żywności, jak marchew i zielone warzywa, są po spożyciu i w wyniku trawienia przekształcane w azotyny. Bakterie bakterie znajdują się we wszystkich rodzajach żywności. Większość ginie w wysokich temperaturach, ale niektóre wytwarzają toksyny, które mogą lub nie być zniszczone za pomocą wysokiej temperatury. Betaglukan rozpuszczalne włókno owsa, korzystne dla zdrowia dzięki ograniczaniu ryzyka choroby wieńcowej poprzez zmniejszanie ilości cholesterolu krążącego we krwi. Beta-karoten rodzaj karotenoidu spotykany w wielu owocach i warzywach, korzystny dla zdrowia dzięki neutralizowaniu wolnych rodników, mogących powodować uszkadzanie komórek. Bezpieczeństwo żywności bezpieczeństwo żywności jest to pojęcie względne. Względne bezpieczeństwo żywności można zdefiniować praktycznie jako pewność, że żywność bądź jej składnik zastosowane w rozsądnych i typowych ilościach nie spowodują urazu lub uszkodzenia. Bezpieczne temperatury stosowane przy potencjalnie niebezpiecznej żywności, oznaczają temperatury 5 o C (41 F) lub niższe, bądź 60 o C (140 F) lub wyższe. Białko chemicznie białko jest to kompleks związków azotowych, powstałych z aminokwasów związanych peptydami. Białka żywieniowe są zaangażowane w syntezie białek tkanek i innych funkcjach metabolizmu. W procesach anabolicznych dostarczają one aminokwasów niezbędnych do budowy i utrzymania tkanek organizmu. Jako źródło energii białka są ekwiwalentem węglowodanów, dostarczając 4 kalorie na gram. Białka odgrywają zasadniczą rolę we wszystkich tkankach organizmu i w tworzeniu enzymów, hormonów oraz innych płynów ustrojowych i wydzielin. Białka uczestniczą w transporcie niektórych lipidów, witamin i minerałów oraz utrzymują homeostazę organizmu. Biodegradowalne opisuje wszystkie materiały, które można utylizować metodami biologicznymi (np. desymilacja, trawienie, denitryfikacja). Rozkład materiałów (chemikalia) przez mikroorganizmy (bakterie, grzyby itp.). Biologiczne zwalczanie zintegrowana metoda zwalczania szkodników, w skład której wchodzi wykorzystanie żywych organizmów dla ograniczenia problemów powodowanych przez szkodniki. W jego skład wchodzi wykorzystanie pożytecznych 7

8 owadów drapieżnych, jak biedronek i os pasożytniczych, dla ograniczenia szkodników upraw. Biopestycydy biopestycydem jest wszelki materiał pochodzenia naturalnego, stosowany w ochronie przed szkodnikami, pochodzący od żywych organizmów, takich jak bakterie, komórki roślinne lub komórki zwierzęce. Biotechnologia najprostszą definicją biotechnologii jest biologia stosowana polegająca na zastosowaniu wiedzy biologicznej i technik w doskonaleniu produktów. Może być definiowana inaczej jako zastosowanie żywych organizmów w tworzeniu produktów bądź przeprowadzaniu procesu. W świetle tej definicji klasyczne techniki stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej, fermentacji i oczyszczaniu enzymatycznym powinny być uważane za biotechnologię. Niektóre osoby stosują ten termin tylko w odniesieniu do nowszych narzędzi genetyki. W tym kontekście biotechnologia może być zdefiniowana jako stosowanie metod biotechnicznych w modyfikacji materiału genetycznego żywych komórek, aby produkowały one nowe substancje bądź spełniały nowe funkcje. Przykładem są technologie zmiany DNA, w których kopia fragmentu DNA zawierająca jeden lub kilka genów jest transferowana między organizmami bądź wkomponowywana w organizm. Błonnik dietetyczne włókno, odnosi się do tych części owoców, warzyw, zbóż, orzechów i roślin strączkowych, które nie mogą być strawione przez ludzi. Mięso i produkty mleczne nie zawierają błonnika. Badania wykazują, że diety z wysoką zawartością błonnika mogą redukować ryzyko chorób serca i niektórych typów raka. Występują dwa podstawowe rodzaje błonnika nierozpuszczalny i rozpuszczalny. Stwierdzono, że rozpuszczalny błonnik w zbożach, płatkach owsianych, groszku i innej żywności obniża poziom cholesterolu we krwi. Nierozpuszczalny błonnik w kalafiorach, kapuście oraz innych warzywach i owocach wspomaga przemieszczanie się pokarmu przez żołądek i jelita, zmniejszając ryzyko raka okrężnicy i odbytu. BT (Bacillus Thuringiensis) jedne z najpopularniejszych mikroorganizmów wykorzystywane w pestycydach pochodzenia biologicznego to Bacillus Thuringiensis lub inaczej bakterie Bt. Kilka białek wytwarzanych przez Bt, szczególnie w warstwie którą bakterie wytwarzają wokół siebie, jest śmiercionośne dla pojedynczych gatunków owadów. Stosując Bt w recepturach pestycydów, wybrane insekty mogą być zwalczane przez zastosowanie nieszkodliwych środowiskowo środków pochodzenia biologicznego. Insektycydy na bazie Bt są od wielu lat szeroko stosowane w przydomowych ogródkach jak i w gospodarstwach. Całe ziarno całkowita zawartość ziarniaka zawierająca otręby (zewnętrzną okrywę), zalążek (odżywczy rdzeń) i bielmo (część bogata w skrobię). Korzyści zdrowotne powodowane przez całe ziarna to zmniejszenie ryzyka chorób naczyniowych, co jest konsekwencją oddziaływania błonnika, witamin, minerałów i fitochemikaliów spotykanych w całych ziarnach. Chemikalia choroby powodowane przez związki chemiczne powstające w żywności należą do najbardziej śmiertelnych. Związki chemiczne i inne naturalne toksyny powstające w żywności zawierają środki takie jak skombrotoksyna i ciguatoksyna. Chemiczne środki czyszczące należy przechowywać w innych miejscach niż te, gdzie przechowuje się żywność. 8

9 Choroba spowodowana przez żywność zazwyczaj choroba gastryczna spowodowana przez organizmy lub ich toksyny zawarte w spożytej żywności. Znana także jako zatrucie pokarmowe. Cukier chociaż konsument spotyka się z szeroką gamą cukrów sacharozą, cukrem nierafinowanym, cukrem nieoczyszczonym, miodem, syropem kukurydzianym nie ma istotnej różnicy w wartości odżywczej lub energii między nimi, a tym samym przewagi wartości odżywczej jednych nad innymi. Nie ma również dowodów, aby organizm mógł rozróżnić cukier pochodzenia naturalnego od sztucznie dodawanego do produktów spożywczych. Cukrowe alkohole składniki stosowane do dodawania słodkich smaków do żywności. Te często stosowane zamiast cukrów zawierają sorbitol, mannitol i ksylitol. Wiele owoców i warzyw zawiera naturalne alkohole cukrowe. Znajdują się one także w bezcukrowej gumie, twardych cukierkach, dżemach i galaretkach. Poza dosładzaniem alkohole cukrowe poprawiają także teksturę, pomagają utrzymać wilgotność produktu, chronią przed rumienieniem potraw podczas podgrzewania i pozwalają na uzyskanie efektu chłodu w smaku żywności. Dają one cztery kalorie na gram, ale są wchłaniane wolno i niecałkowicie, dlatego wymagają niewiele lub nie wymagają wcale insuliny do metabolizmu. Nie powodują one ubytków w zębach, ponieważ nie są metabolizowane przez bakterie odpowiedzialne za nie. Czynnik ryzyka czynnik ryzyka jest przedstawiany statystycznie do wykazania zależności z częstotliwością występowania choroby, jakkolwiek niekoniecznie wnioskuje o przyczynie i skutku. Detergent środek chemiczny stosowany w usuwaniu tłuszczu, brudu i żywności, tak jak np. płyn myjący. Dezynfekant środek chemiczny zabijający bakterie. Przed zastosowaniem dezynfekantu należy sprawdzić, czy powierzchnie są wolne od tłuszczu, brudu i żywności. Środki chemiczne zwalczające bakterie są niekiedy nazywanie germicydami, bakteriocydami lub biocydami. Dobra Praktyka Produkcji (ang. GMP) mechanizm aprobaty procesu wytwarzania danej żywności lub dodatków żywnościowych. Jest ona wprowadzana zamiast konkretnych regulacji (jak te stosowane do narzucenia procesów w uproszczonym przetwarzaniu żywności, jak np. przy pakowaniu wołowiny) z powodu nowości technologii i może później być zastąpiona (z powodu dalszych postępów w technologii). Dodatki (dodatki do żywności) wszelkie naturalne lub syntetyczne materiały, inne niż podstawowe surowe składniki, wykorzystywane w produkcji żywności celem poprawy produktu końcowego. Wszelkie substancje mogące wpływać na właściwości żywności, włączając te stosowane w produkcji, obróbce, pakowaniu, transporcie bądź przechowywaniu żywności. E. coli: O157:H7 bakteria Escherichia coli: O157:H7 jest typem E. coli związanym z chorobą pochodzenia żywnościowego. Zdrowe bydło i osoby mogą przenosić te bakterie. Mogą być one przenoszone między zwierzętami, zwierzętami a ludźmi oraz 9

10 między zwierzętami a ludźmi poprzez żywność. Przenoszenie między osobami poprzez bliski kontakt stanowi potencjalny problem, szczególnie między młodymi dziećmi w ośrodkach opieki dziennej. Encefalopatia gąbczasta bydła (BSE) encefalopatia gąbczasta bydła lub inaczej BSE jest znana także jako choroba szalonych krów. Jest rzadką, chroniczną chorobą degeneracyjną atakującą mózg i centralny system nerwowy bydła. Bydło z BSE traci koordynację, rozwija nienaturalne postawy i doświadcza zmian w zachowaniu. Kliniczne symptomy rozwijają się przez 4-5 lat, w następstwie których dochodzi do śmierci w okresie kilku tygodni lub miesięcy, o ile zaatakowane zwierzę nie zostanie pokonane przez chorobę wcześniej. Fitochemikalia są to substancje znajdujące się w jadalnych owocach i warzywach, które mogą być spożywane przez ludzi w ilościach rzędu kilku gramów, wykazujące potencjał do przekształcania ludzkiego metabolizmu w sposób sprzyjający redukcji zagrożenia rakiem. Flawanony rodzaj flawonoidów spotykanych w owocach cytrusowych, które korzystnie oddziałują na zdrowie przez neutralizację wolnych rodników i możliwe ograniczenie ryzyka zachorowania na raka. Flawony rodzaj flawonoidów spotykany w różnych owocach i warzywach, które dostarczają korzyści zdrowotnych przez neutralizację wolnych rodników i możliwe ograniczenie ryzyka zachorowania na raka. Foliowy kwas kwas foliowy, folat, folacyna wszystkie one tworzą grupę składników funkcjonalnie związanych z metabolizmem aminokwasów i syntezą kwasu nukleinowego. Dobrym źródłem folatów są warzywa liściaste o ciemnozielonych liściach, strączkowe, owoce i soki cytrusowe, orzeszki ziemne, wszystkie zboża i wzbogacane płatki śniadaniowe. Aktualne badania wskazują, że jeśli wszystkie kobiety w okresie przedporodowym spożywały odpowiednie ilości kwasu foliowego (poprzez dietę bądź jej suplementy), to według amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobieganiu Chorób (CDC) można było zapobiec 50 do 70 procentom uszkodzeń mózgu i rdzenia kręgowego u noworodków. Kwas foliowy ma decydujące znaczenie od momentu poczęcia przez pierwsze cztery do sześciu tygodni ciąży, gdy tworzy się rdzeń nerwowy. Oznacza to, że odpowiednia dieta lub stosowanie suplementów powinny mieć miejsce zanim nastąpi ciąża. Obecne odkrycia naukowe wskazują także, że niskie poziomy folatów we krwi mogą być związane z podwyższonym poziomem homocysteiny osocza i zwiększonym zagrożeniem choroby wieńcowej. Fungicyd środek chemiczny połączony z woskiem i stosowany na owocach lub warzywach celem zabezpieczenia ich przed pleśnią i ograniczeniem gnicia. HACCP (z ang. Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych) podstawowym podejściem w myśl zasad HACCP w zapobieganiu chorobom powodowanym przez żywność i promocji jakości jest identyfikacja niebezpiecznych obszarów i próba ich unikania. Zamiast obciążania władz problemem bezpieczeństwa żywności, HACCP przesuwa odpowiedzialność na przemysł celem zapewnienia, że żywność którą on produkuje jest bezpieczna. Producenci żywności muszą zapobiegać 10

11 kontaminacji bakteriami od momentu jej wystąpienia w pierwszym możliwym miejscu. HACCP działa według następujących zasad: Identyfikacja prawdopodobnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów przy danym produkcie. Identyfikacja krytycznych punktów w procesie, w którym zagrożenia mogą wystąpić. Ustanowienie środków zaradczych celem zapobieżenia występowania zagrożeń. Monitorowanie celem upewnienia się, że środki bezpieczeństwa funkcjonują. Ustalenie właściwych działań naprawczych, jeśli monitoring wykazuje problem. Ustanowienie systemu szczegółowej rejestracji zapisów dla udokumentowania monitorowania i podjętych działań naprawczych. Weryfikacja działania całego systemu. HACCP program dokument utworzony zgodnie z zasadami HACCP dla zapewnienia kontroli zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywności w danym segmencie rozważanego łańcucha żywieniowego. Herbicydy herbicydy jest to klasa specjalistycznych chemicznych środków ochrony roślin, stosowanych w zwalczaniu chwastów w gospodarstwach i w lasach, podobnie do zastosowań nierolniczych, jak na polach golfowych, skwerach i trawnikach. Hydrogenacja (uwodornianie) jest to proces dodawania cząsteczek wodoru bezpośrednio do nienasyconego kwasu tłuszczowego z takich źródeł jak oleje roślinne, celem przekształcenia go w formę półpłynną, jak margaryna czy tłuszcz piekarniczy. Hydrogenacja istotnie wpływa na właściwości tekstury żywności. Stopień hydrogenacji wpływa na twardość i smarowalność margaryny, chrupkość skórki ciasta i kremowość budyniu. Oleje poddane hydrogenacji są czasami stosowane zamiast innych tłuszczów o większej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, jak masło czy smalec. Insektycydy insektycydy są klasą specjalistycznych środków chemicznych ochrony roślin, stosowanych w zwalczaniu owadów na farmach i w lasach, podobnie jak do zastosowań nierolniczych, jak ochrona trawników przydomowych, pól golfowych i obszarów publicznych. Kaloria jest to ilość energii wymagana do wzrostu temperatury 1 mililitra (ml) wody o ustalonej temperaturze początkowej o jeden stopień Celsjusza (1 C). Kofeinowy kwas rodzaj fenolu spotykany w wielu owocach, warzywach i owocach cytrusowych, o działaniu podobnym do antyutleniacza, mogącym ograniczać ryzyko chorób degeneratywnych, chorób serca i oczu. Kofeina kofeina jest substancją pochodzenia naturalnego spotykaną w liściach, nasionach i owocach ponad 63 gatunków roślin na świecie i jest elementem grupy związków znanych jako metyloksantyny. Najbardziej znane źródła kofeiny to ziarna kawy i kakao, orzechy cola i liście herbaty. Kofeina jest substancją aktywną farmakologicznie i w zależności od dawki może być łagodnym środkiem pobudzającym centralny układ nerwowy. Kofeina nie kumuluje się w organizmie przez dłuższy czas i jest zazwyczaj wydalana po kilku godzinach od spożycia. Konserwanty żywności wszystkie środki konserwujące zapobiegające psuciu, bądź przez spowolnienie rozwoju organizmów żyjących w żywności bądź przez ochronę 11

12 żywności przed działaniem tlenu. Substancje antybakteryjne to konserwanty które chronią żywność poprzez spowolnienie rozwoju bakterii, pleśni i drożdży. Antyutleniacze to konserwanty które zapobiegają łączeniu się cząstek żywności z tlenem (powietrzem). Kontrola (czasownik) podjęcie wszelkich niezbędnych działań dla zapewnienia i utrzymania zgodności z kryteriami ustanowionymi w programie HACCP. Kontrola (rzeczownik) - sytuacja, w której stosowane są właściwe procedury i kryteria. Kontrolne środki zaradcze czynności i działania, które można stosować dla zapobieżenia lub eliminacji zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności lub dla ich ograniczenia do akceptowalnego poziomu. Korekcyjne działania działania które należy podjąć gdy wyniki monitorowania na poziomie Krytycznego Punktu Kontrolnego (ang. CCP) wykazują utratę kontroli. Krytyczna granica kryterium które rozgranicza akceptację od jej braku. Krytyczny Punkt Kontrolny (ang. CCP) stopień przy którym może być stosowana kontrola, niezbędna dla zapobieżenia lub eliminacji zagrożenia względem bezpieczeństwa żywności bądź jego ograniczenia do akceptowalnego poziomu. Ksenobiotyki syntetyczne środki chemiczne uważane za odporne na degradację środowiskową. Gałąź biotechnologii zwana bioremediacją ma na celu rozwinięcie biologicznych metod degradacji tych składników. Kwas askorbinowy znany także jako witamina C, jest niezbędny dla rozwoju i zachowania tkanki łącznej. Witamina C przyspiesza produkcję nowych komórek w gojących się ranach i jest antyutleniaczem, chroniącym przed przyłączaniem się wolnych rodników do innych cząsteczek, co tworzy szkodliwe składniki mogące atakować tkanki. Witamina C chroni system odpornościowy organizmu, pomaga w zwalczaniu infekcji, zmniejsza intensywność reakcji alergicznych oraz bierze udział w syntezie hormonów i innych substancji chemicznych organizmu. Dobrym źródłem witaminy C są papryka, brokuły, owoce cytrusowe, pomidory, truskawki oraz inne świeże owoce i warzywa. Kwas ellagi naturalny środek zwalczający raka znajdujący się w truskawkach. Kwas ferulowy rodzaj fenolu spotykany w wielu owocach, warzywach i owocach cytrusowych posiadający właściwości antyutleniające, mogący ograniczać ryzyko chorób degeneratywnych, chorób serca i oczu. Lactobacillus rodzaj prebiotyków/probiotyków spotykany w jogurcie i niektórych produktach mlecznych, mogących poprawiać zdrowotność przewodu pokarmowego. Laktoza cukier naturalnie występujący w mleku, znany także jako cukier mleczny, najmniej słodki spośród cukrów naturalnych, stosowany w odżywkach dla dzieci i cukierkach. 12

13 Likopen likopen jest karotenoidem spokrewnionym z lepiej znanym beta-karotenem. Wytwarzany w ziemniakach i niektórych innych owocach i warzywach wyróżniających się czerwonym kolorem. Żywieniowo funkcjonuje jako antyutleniacz. Badania wykazują, że likopen jest najlepiej absorbowany przez organizm gdy jest spożywany w pomidorach obrobionych termicznie z niewielką ilością oleju. Obejmuje to takie produkty jak sos i przecier pomidorowy. Listeria Listeria monocytogenes jest Gram-pozytywną bakterią, spotykaną u co najmniej 37 gatunków ssaków, 17 gatunków ptaków i prawdopodobnie niektórych rybach i skorupiakach. Bakterie można wyizolować z gleby i są one odporne na temperaturę, zamrażanie i suszenie. Listeria jest kojarzona z żywnością taką jak: surowe mleko, miękkie sery dojrzewające, lody, surowe warzywa, surowe i gotowane mięso drobiowe, mięso surowe oraz surowe i wędzone ryby. W odróżnieniu od innych bakterii chorobotwórczych jak salmonella, listeria może przeżyć i rozmnażać się przy niskich temperaturach rzędu 5 C (41 F). Ostra infekcja spowodowana listerią może objawiać symptomy podobne do grypy, włączając uporczywą gorączkę, następujące po niej zakażenie, zapalenie opon mózgowych, encefalopatię oraz infekcję szyjki i samej macicy u ciężarnych kobiet. Możliwe symptomy gastryczne to mdłości, wymioty i biegunka, występujące osobno lub z innymi objawami (jw.). Luteina rodzaj karotenoidu spotykany w większości zielonych warzyw, pozytywnie wpływający na zachowanie dobrego wzroku. Łatwopsująca się żywność wszelka żywność takiego typu lub w takich warunkach, w których może ulec zepsuciu; jeśli żywność znajduje się w hermetycznie zamkniętych pojemnikach i jest obrabiana cieplnie lub inaczej dla uniknięcia zepsucia oraz właściwie zapakowana, odwodniona, sucha lub o tak niskiej zawartości wody, aby opóźnić rozwój mikroorganizmów, nie jest uważana za łatwopsującą się. Metabolizm podstawowy metabolizm podstawowy jest to energia (kalorie) spalana przez organizm w spoczynku. Wskaźnik metabolizmu podstawowego (BMR) jest to poziom energii potrzebny do podtrzymania mimowolnych procesów w organizmie. Procesy te to: bicie serca, oddychanie, wydzielanie ciepła, pocenie się celem obniżenia temperatury ciała oraz przekazywanie sygnałów do mózgu. Dla osób prowadzących siedzący tryb życia, BMR wynosi około procent dziennych nakładów energii; pozostałe procent pochodzi z aktywności fizycznej i ciepła organizmu wydzielanego po spożyciu posiłku. Aktywność fizyczna odpowiada za około procent całkowitego nakładu energii u ludzi stosujących częstą aktywność ruchową w swoim życiu. Mikroorganizmy proste jednokomórkowe i strukturalnie podobne przedstawiciele królestwa roślin i zwierząt. Z niewieloma wyjątkami organizmy jednokomórkowe nie są widoczne nieuzbrojonym okiem i na ogół mają rozmiary od 1 do 200 mikronów. Mykotoksyny toksyny wytwarzane przez grzyby. Znane jest ponad 350 różnych mykotoksyn. Prawie wszystkie mykotoksyny posiadają zdolność do szkodliwego zmieniania systemów odpornościowych zwierząt. Spożycie przez ludzi i zwierzęta pewnych mykotoksyn (np. poprzez zjedzenie zainfekowanego ziarna, orzechów, orzeszków ziemnych, produktów z nasion bawełny itp.) może spowodować zatrucie wątroby, choroby układu pokarmowego, raka i zanik mięśni. 13

14 Napromieniowywanie żywności poddanie żywności odpowiedniej energii radiacji (promienie gamma, X i wiązki elektronów) celem zniszczenia mikroorganizmów i owadów. Napromieniowywanie jest stosowane w produkcji i obróbce żywności, przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa żywności. Nasycony tłuszcz tłuszcze nasycone to te w których wszystkie atomy węgla zawierają wiązania z wodorem i tym samym nie występują wiązania podwójne. Zasadniczo tłuszcze zawierające większość nasyconych kwasów tłuszczowych mają w temperaturze pokojowej postać stałą, chociaż pewne stałe tłuszcze roślinne są nawet w 75 procentach nienasycone. Niektóre popularne kwasy tłuszczowe w żywności zawierają kwas palmitynowy, stearynowy i mirystynowy. Nasycone kwasy tłuszczowe są bardziej stabilne aniżeli nienasycone kwasy tłuszczowe z powodu ich struktury chemicznej. Stabilność jest ważna dla zapobiegania jełczeniu oraz utracie smaku i zapachu. Nawóz jakikolwiek organiczny lub nieorganiczny materiał, naturalny bądź syntetyczny, stosowany celem dostarczenia składników (takich jak azot, fosfor i potas) niezbędnych dla wzrostu roślin. Jeśli nawozy są stosowane w nadmiarze bądź zadawane na zniszczonych erozją glebach, mogą stać się źródłem skażenia wody. Nietolerancja żywności ogólne określenie wszelkich niekorzystnych reakcji na żywność lub jej składnik, nie angażujące systemu odpornościowego organizmu. Nitrozoaminy są to produkty reakcji azotanów, uważane za substancje rakotwórcze. Odporność na antybiotyki zdolność bakterii do syntetyzowania białka, które neutralizuje antybiotyk. Organiczny pojęcie organiczny definiuje produkty rolnicze, które wyprodukowano stosując uprawowe, biologiczne i mechaniczne metody przed zastosowaniem syntetycznych, nierolniczych substancji w zwalczaniu szkodników, poprawiające jakość gleby i/lub poprawiające walory przetwórcze. USDA zajmowało się kwestią produktów organicznych celem ustalenia oficjalnych reguł, co do tego co może być uważane za organiczne już dla sezonu wegetacyjnego roku Obecnie organiczny oznacza proces rolniczy, w którym farmer stosuje techniki płodozmianu, uprawy, mulczowania, wzbogacania gleby oraz wprowadzania drapieżników i mikroorganizmów, w naturalny sposób zwalczających szkodniki. Obecna szeroko akceptowana definicja pozwala farmerom na stosowanie pestycydów naturalnych, a nie syntetycznych. Owoc owoc jest to zwykle jadalna reprodukcyjna część rośliny nasiennej, szczególnie ta posiadająca słodki miąższ połączony z nasionami. Pasożyty małe organizmy mogące powodować poważne choroby. Pasożyty potrzebują składników odżywczych swojego żywiciela dla dopełnienia cyklu życiowego. Zawsze są kojarzone z surowym bądź niedogotowanym mięsem lub rybami, włączając wieprzowinę, dziczyznę i inne typy mięs. Patogen jakikolwiek czynnik wywołujący chorobę; mikroorganizm lub zarazek. 14

15 Patogeny wirusy, bakterie, pasożyty jednokomórkowe lub inne mikroorganizmy powodujące choroby infekcyjne przez zaatakowanie organizmu określanego mianem gospodarza. Infekcja nie jest równoważna chorobie, ponieważ infekcja nie zawsze prowadzi do obrażeń u gospodarza. Pektyna naturalny czynnik żelujący występujący w surowych owocach. Pektyna jest ważnym składnikiem w produkcji dżemów i galaretek. Niektóre owoce mają wysoką zawartość pektyn (np. owoce cytrusowe, jeżyny, jabłka i czerwone porzeczki), a inne mają ich mało (np. truskawki), dlatego sok cytrynowy jest dodawany do dżemu truskawkowego dla wspomożenia jego zestalenia. Pestycyd szeroka klasa chemicznych środków ochrony upraw roślinnych zawierająca cztery główne typy: insektycydy stosowane do zwalczania insektów; herbicydy stosowane do zwalczania chwastów; rodentycydy stosowane do zwalczania gryzoni i fungicydy stosowane w zwalczaniu pleśni i grzybów. Dodatkowo konsumenci stosują pestycydy w domu lub obejściu do zwalczania termitów i karaluchów, usuwania pleśni z osłon prysznicowych, powstrzymywania wzrostu chwastów na trawniku, likwidacji pcheł i kleszczy u zwierząt domowych oraz dezynfekcji basenów. Pięć (5) razy dziennie odnosi się do zaleceń dietetycznych spożywania każdego dnia pięciu dań z owoców i warzyw. Powiedzenie 5 razy dziennie stało się przesłaniem promocyjnym kampanii dotyczącej zwiększenia spożycia owoców i warzyw. Piramida Przewodnika Żywności - Piramida Przewodnika Żywności jest to graficzny projekt stosowany do informowania o zaleceniach dotyczących codziennego odżywiania, zawartych w Przewodnikach Dietetycznych dla Amerykanów. Dostarczone informacje były rozwinięte i rozpowszechnione przez Departament Rolnictwa USA oraz amerykański Departament Zdrowia i Wsparcia Społecznego. Podpuszczka enzym stosowany w produkcji serów. Podpuszczka jest pozyskiwana z żołądków cieląt. Nowe technologie umożliwiły wyizolowanie genu odpowiedzialnego za wydzielanie podpuszczki i jej reprodukcję przez bakterie. Pozwala to na wytwarzanie podpuszczki w procesie fermentacji, eliminując potrzebę jej ekstrakcji z żołądków cieląt. Pozostałości upraw materiał roślinny pozostający na powierzchni gleby po poprzedzających uprawach roślinnych tworzy pozostałości upraw. Ograniczają one erozję gleby, zanieczyszczenie powietrza i wód powierzchniowych, utrzymują wilgotność gleby oraz wzbogacają glebę w materię organiczną. Rolnictwo alternatywne szereg gospodarstw dążących, technologicznie i przez zarządzanie, do redukcji kosztów, ochrony zdrowia i jakości środowiska oraz poprawy korzystnych interakcji biologicznych i procesów naturalnych. Alternatywne techniki rolnicze nie mogą być jednakowo stosowane do wszystkich artykułów spożywczych bądź wszystkich regionów kraju. Takie działania zazwyczaj wymagają większej ilości informacji, przeszkolonej obsługi, umiejętności zarządzania i organizacji czasu na jednostkę produkcji aniżeli ma to miejsce przy gospodarowaniu konwencjonalnym. Rolnicze środki chemiczne termin dotyczący sztucznie produkowanych środków chemicznych (takich jak dodatki do żywności, środki farmaceutyczne, nawozy lub 15

16 pestycydy), stosowanych w rolnictwie celem poprawy produkcji upraw bądź inwentarza. Ryzyko pojęcie obejmujące szeroki zakres miary prawdopodobieństwa zdarzenia. Z reguły jest ono stosowane w odniesieniu do niekorzystnych zdarzeń, jak choroba czy śmierć. Należy rozróżnić pojęcia ryzyka absolutnego i ryzyka względnego. Salmonella salmonella jest Gram-ujemną bakterią, występującą u wielu zwierząt, szczególnie drobiu i świń. W środowisku salmonellę można spotkać w wodzie, glebie, owadach, na powierzchniach przemysłowych i kuchennych, w odchodach zwierzęcych, surowym mięsie, drobiu (włączając jaja) i owocach morza. Ostre objawy choroby powodowanej przez salmonellę to mdłości, wymioty, biegunka, skurcze brzuszne, ból głowy i gorączka. Siarczek diallilowy rodzaj siarczanu spotykany w cebuli, czosnku, oliwkach, porach i cebulkach, który może przynosić korzyści zdrowotne przez obniżanie cholesterolu LDL i utrzymywanie w zdrowiu systemu immunologicznego. Siarczyny związki te są czasami stosowane dla zachowania koloru żywności, jak u suszonych owoców i warzyw oraz dla powstrzymania wzrostu mikroorganizmów w produktach fermentowanych, np. winie. Siarczyny są bezpieczne dla większości ludzi. Niewielki ułamek populacji reaguje skróceniem oddechu lub śmiertelnym wstrząsem po wystawieniu na działanie tego typu konserwantów. Siarczyny mogą powodować ostre ataki astmy u astmatyków wrażliwych na te substancje. Z tego powodu, w roku 1986 FDA zakazała stosowania siarczynów w świeżych owocach i warzywach (z wyjątkiem ziemniaków) przeznaczonych do sprzedaży lub serwowanych konsumentom w postaci surowej. Siarczyny dodawane do wszystkiej pakowanej i obrabianej żywności muszą być wyszczególnione na etykiecie produktu. Skażenie krzyżowe występuje, gdy bakterie rozprzestrzeniają się pomiędzy żywnością, powierzchniami bądź wyposażeniem. Smaczny do przyjęcia lub zaakceptowania pod względem smaku. Substancje antyrakowe substancje hamujące powstawanie raka bądź narastanie guzów. Ponad 600 substancji chemicznych jest uznawane za czynniki antyrakowe. Pochodzą one zarówno z naturalnych składników chemicznych obecnych w czosnku, brokułach, kapuście i zielonej herbacie, jak i wytwarzanych przez człowieka antyutleniaczy, takich jak hydroksyanizol butylowy (BHA) i pochodne kwasu retynowego. Sulforafan funkcjonalny składnik warzyw z rodziny krzyżowych (np. brokuł, jarmużu, chrzanu), korzystnie oddziałujący na zdrowie poprzez neutralizowanie wolnych rodników i możliwe redukowanie zagrożenia rakiem. Symbiotyczne wiązanie azotu wrodzona zdolność roślin strączkowych jak fasoli, soi itp. do wiązania azotu, co oznacza wykorzystanie azotu z gleby i powietrza. Te naturalne wiązacze azotu uzupełniają jego zapasy w glebie, na której są uprawiane. Hodowcy pracują nad rozwojem innych upraw mogących wiązać azot, co mogłoby 16

17 wpłynąć na zmniejszenie zużycia nawozów syntetycznych przy zachowaniu obfitych plonów. Środek sanitarny środek typu dwa w jednym działający jako detergent i dezynfekant. Tłuszcze (tłuszcze dietetyczne) tłuszcze występują w liczbie mnogiej, ponieważ nie występuje jeden rodzaj tłuszczu. Tłuszcze składają się z tych samych trzech pierwiastków jak węglowodany węgla, wodoru i tlenu. Tłuszcze posiadają relatywnie więcej węgla i wodoru i mniej tlenu, zatem dostarczają większą ilość energii, rzędu dziewięciu kalorii na gram (w stosunku do czterech kalorii na gram z węglowodanów i białek). Jedna cząsteczka tłuszczu może być rozłożona na trzy cząsteczki kwasów tłuszczowych i jedną cząsteczkę glicerolu. Tym samym tłuszcze chemicznie znane są jako trójglicerydy. Tłuszcze stanowią niezbędny składnik zdrowej diety. Tłuszcze dostarczają niezbędnych kwasów tłuszczowych jak kwas linolowy, który jest szczególnie ważny dla wzrostu w okresie dzieciństwa. Tłuszcz pozwala utrzymać zdrową skórę, regulować metabolizm cholesterolu i jest prekursorem prostaglandyn, podobnych do hormonów substancji regulujących wybrane procesy w organizmie. Tłuszcz w diecie jest niezbędny do rozprowadzania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E i K i pomocny w ich absorpcji z jelita. Toksyny naturalne substancje występujące naturalnie (np. wytwarzane w niektórych przypadkach przez mikroorganizmy chorobotwórcze), które są trujące dla pewnych organizmów żywych. Uprawa uproszczona metoda produkcji upraw, w której farmer unika uprawy mechanicznej (tylko jeden przejazd przez pole). Resztki roślinne pozostające na powierzchni pola pomagają w zwalczaniu chwastów i ograniczają erozję gleby, ale także dostarczają przestrzeni do schronienia się i reprodukcji dla insektów, co prowadzi do konieczności zwiększenia kontroli owadów. Uprawy podstawowe uprawy, które są najpowszechniejsze w ludzkiej diecie uważa się za podstawowe. Uprawy o najwyższym znaczeniu to m. in. ryż, pszenica i kukurydza. Te trzy uprawy dostarczają 60 procent światowego nakładu energetycznego żywności. Ryż żywi prawie połowę ludności świata. Zazwyczaj uprawy podstawowe są dobrze zaadoptowane do warunków w których wzrastają. Mogą na przykład być wytrzymałe na suszę, pestycydy i niską zawartość składników odżywczych w glebie. Wapń minerał budulcowy wzmacniający kości, pomaga w skurczach mięśni i biciu serca, wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego i krzepnięcie krwi. 18-latkowie i młodsi powinni dążyć do spożywania około 1300 miligramów dziennie. Osoby 50-letnie i starsze potrzebują około 1200 miligramów na dzień. Wszyscy pozostali powinni dostarczać organizmowi około 1000 miligramów dziennie. Mleko i inne produkty mleczne jak jogurt i większość serów są najlepszym źródłem wapnia. Dodatkowo warzywa o ciemnozielonych liściach, ryby z jadalnymi ościami i żywność wzbogacana wapniem dostarczają znaczące jego ilości. Weryfikacja dodatkowe zastosowanie metod, procedur i testów, łącznie z tymi stosowanymi w monitorowaniu celem określenia zgodności z planem HACCP i/lub stwierdzenia, czy plan HACCP wymaga modyfikacji. 17

18 Wirus prosta, bezkomórkowa cząsteczka (jednostka) mogąca się rozmnażać tylko wewnątrz żywej komórki (innych organizmów). Prosta budowa wirusów jest ich najważniejszą cechą. Większość wirusów składa się tylko z materiału genetycznego DNA lub RNA i białkowej otoczki. Wirusy są żywe przez to, że mogą się rozmnażać, ale nie posiadają innych cech żywych organizmów. Powodują one wiele groźnych chorób u ludzi, zwierząt i roślin. Wirusy wirusy rozwijają się lub rozmnażają tylko w żywych komórkach. Są często spotykane w surowej wodzie bądź wodzie zanieczyszczonej ściekami, a wirusy pochodzące z ludzkich odchodów mogą być przenoszone na nieumytych rękach i zakażać inne osoby poprzez żywność. Zwykłe gotowanie może obniżyć ryzyko choroby, ale nie musi zniszczyć wszystkich wirusów. Witaminy witaminy są organicznymi składnikami, kluczowymi pod względem żywieniowym w małych ilościach, w związku z kontrolą procesów metabolicznych; nie mogą być syntetyzowane przez organizm. Witaminy są zazwyczaj klasyfikowane ze względu na ich rozpuszczalność, co w pewnym stopniu determinuje ich trwałość, występowanie w żywności, rozprowadzenie w płynach ustrojowych i możliwość kumulacji w tkankach. Każda z witamin rozpuszczalnych w tłuszczu: A, D, E i K odgrywa wyraźną i odrębną funkcję fizjologiczną. Kilka posiada właściwości antyutleniające, co obniża oddziaływanie pochodnych metabolizmu zwanych wolnymi rodnikami, uważanych za powodujące degeneratywne zmiany związane ze starzeniem. Większość z witamin rozpuszczalnych w wodzie jest składnikami istotnych systemów enzymatycznych. Wiele z nich bierze udział w reakcjach wspomagających metabolizm energii. Te witaminy nie są zazwyczaj gromadzone w organizmie w znaczących ilościach i są następnie wydalane z moczem. Wskazane jest zatem ich codzienne dostarczanie dla uniknięcia naruszenia i przerwania normalnych funkcji fizjologicznych. Woda Podczas gdy niedobory energii lub składników odżywczych mogą trwać przez miesiące a nawet lata, człowiek bez wody może przeżyć tylko kilka dni. Eksperci uznają wodę za drugi obok tlenu czynnik niezbędny dla życia. Obok gaszenia pragnienia, woda odgrywa zasadniczą rolę w procesach organizmu. Jest medium w którym występuje wiele chemicznych zmian w organizmie, wspomaga trawienie, absorpcję, cyrkulację oraz smarowanie stawów. Stanowiąc główny składnik krwi woda pozwala na dostarczanie składników odżywczych do komórek i usuwa produkty przemiany do nerek, celem ich wydalenia. Wolne rodniki wysoce reaktywne substancje w wyniku działania tlenu, promieniowania i innych czynników środowiskowych. Wolne rodniki powodują uszkodzenia komórek organizmu, które mogą być naprawione przez antyutleniacze. Woski powstające po zbiorze po zbiorze owoców lub warzyw niezbędna jest pewna ilość wilgoci do zachowania ich świeżości i przydatności do spożycia. Dla utrzymania wilgoci na niektóre rodzaje świeżych produktów nanosi się nowy woskowy nalot zastępujący wosk naturalny, który owoce lub warzywa tracą w czasie zbioru i transportu. Jeśli dla zapobieżenia występowaniu pleśni z woskiem połączony jest fungicyd, sklepy detaliczne muszą umieścić etykiety na woskowanych produktach. 18

19 Zagrożenie biologiczny, chemiczny albo fizyczny środek lub czynnik z potencjałem wywoływania niekorzystnych skutków zdrowotnych. Zagrożeń analiza proces gromadzenia i oceny informacji o zagrożeniach i warunkach powodujących ich wystąpienie, celem zdecydowania które z nich są istotne dla bezpieczeństwa żywności, a tym samym powinny być uwzględnione w planie HACCP. Zeaksantyna rodzaj karotenoidu spotykany w jajach, owocach cytrusowych i kukurydzy, który dodatnio wpływa na zachowanie dobrego wzroku. Żywność potencjalnie niebezpieczna jakakolwiek szybkopsująca się żywność zdolna do podtrzymania szybkiego i postępującego wzrostu zaraźliwych lub wytwarzających toksyny mikroorganizmów. Żywność wzbogacona żywność wzbogacona posiada dodane składniki, które się w niej początkowo nie znajdowały. Na przykład mleko jest wzbogacane witaminą D, która pomaga organizmowi w absorpcji wapnia i fosforu, naturalnie występujących w mleku. 19

20 Wprowadzenie Konserwacja żywności jest stosowana od czasów prehistorycznych; spełniała i spełnia ona również obecne wymagania związane z ochroną i dostępnością żywności w okresach innych aniżeli termin wyprodukowania czy zbioru. Komercjalizacja rolnictwa w połączeniu z wymogami transportu produktów rolniczych wytwarzanych na obszarach odległych od miejsca przetworzenia stworzyła dodatkowe wymagania związane z utrzymaniem i zachowaniem jakości tych produktów, gdzie do XX wieku metody przyjęcia lub odrzucenia wytwarzanych produktów odbywały się na bazie kontroli empirycznej. Od drugiej połowy XX-go wieku w krajach rozwijających się wraz z wprowadzaniem automatyzacji zaawansowanej technologii na liniach produkcyjnych, zastosowaniem innowacyjnych metod pakowania oraz poprawą w obszarach konserwacji, dystrybucji, obrotu i handlu produktami, przemysł spożywczy jest modernizowany. Zmiany te w połączeniu ze swobodnym przepływem produktów spożywczych na rynkach Europy, intensywne współzawodnictwo przedsiębiorstw oraz współczesna polityka kierująca ich organizacją tworzą wstępne warunki dla produkcji i obrotu bezpiecznymi produktami spełniającymi aktualne standardy (Papadopoulou 1997, Arvanitoyiannis i in. 2001). Przegląd historyczny Przechowanie produktów spożywczych jest w gruncie rzeczy walką z ich psuciem się i niekorzystnymi zmianami, które zajmowały umysł człowieka od momentu jego pojawienia się na Ziemi. Od czasów prehistorycznych człowiek walczył z psuciem się żywności i osiągał istotne wyniki pomimo faktu, że batalia ta prowadzona była bez znajomości szkodliwych dla żywności czynników, mówiąc inaczej mikroorganizmów i enzymów, a jedynie w oparciu o obserwacje i doświadczenie. Techniki konserwacji żywności stosowano już od wczesnych czasów prehistorycznych. Za pomocą wędzenia konserwowano białka zwierzęce, mięso i ryby. Uważa się, że metodę tą po raz pierwszy zastosowano w angielskim mieście Findon w XIV wieku (Tanner, 1944). Pierwotni ludzie stosowali metodę chemicznej konserwacji przy pomocy wody morskiej i sproszkowanej soli. Stosowanie soli wydaje się rozpowszechnioną metodą konserwacji żywności już od IX wieku p.n.e., jakkolwiek handel solonymi/wędzonymi produktami kwitł już w starożytnym Egipcie. W czasach historycznych kontynuowano stosowanie różnych środków chemicznych dla przygotowania delikatesów i w konserwacji świeżych owoców, np. przez wykorzystanie wosku lub żywicy w konserwacji winogron, a soli i przypraw przy delikatesach. W określonym przedziale czasu odkryto wiele substancji, jak alkohol etylowy (XIII wiek), cukier (XV wiek) i inne. Współcześnie w konserwacji produktów spożywczych stosuje się bardzo wiele środków chemicznych oraz substancji organicznych i nieorganicznych. Metoda suszenia na słońcu, głównie owoców, była także stosowana przez człowieka pierwotnego i wykorzystywana w jej specyficznej formie do XIX wieku, odkąd w Kalifornii pojawiły się pierwsze suszarnie mechaniczne, na początku bez podgrzewania, a później w XX wieku suszarki z wymuszonym ruchem powietrza. 20

21 Suszenie warzyw i ich parzenie jako metody konserwacji pojawiły się dużo później, podczas pierwszej wojny światowej. Najnowszym rozwinięciem tej metody jest dehydratacja (Balatsouras, 1969). Przełomem w konserwacji żywności było jej puszkowanie, metoda stale rozwijana i stosowana od roku 1809 do czasów obecnych, dzięki której dokonał się olbrzymi postęp w obszarze rolnictwa, specjalizacji upraw, wzroście dochodów rolniczych, itp. Konserwowanie w niskich temperaturach zainicjowano mniej więcej w tym samym czasie, jakkolwiek jego wdrożenie nastąpiło po roku 1877, aby osiągnąć obecny poziom rozwoju pozwalający na długookresowe przechowywanie i łatwe transportowanie jadalnych produktów rolnych. W XIX wieku pojawiła się konserwacja żywności poprzez napromieniowywanie, wdrażanie której było ograniczone w związku z problemami i kosztami wdrożenia (Balatsouras, 1969). Psucie się substancji organicznych a w konsekwencji żywności jest procesem naturalnym występującym z pomocą naturalnych, chemicznych i biologicznych czynników i jest niezbędne dla recyklingu materii i energii. Psucie się jest prawem natury, dlatego walka człowieka z nim jest ciężka i czasami frustrująca. Warto odnotować, że w 1810 roku Nicolas Appert wynalazł puszkowanie, metodę opóźniającą psucie żywności, nawet tak istotnie, jak długo opakowanie opiera się naturalnym i chemicznym czynnikom (Balatsouras, 1969). Od tego czasu aż do początku XX wieku technologię żywności stanowiło doświadczenie wraz z techniką bazującą na metodzie prób i błędów. Po pierwszej wojnie światowej na konserwowanie żywności istotnie wpłynął szybki rozwój, który dokonał się w mikrobiologii, enzymologii, biochemii, chemii itp. Rozwój jaki wystąpił w rolnictwie i konieczność transportu żywności do miejsc przetwarzania odległych od miejsc ich wytworzenia doprowadziły do szybkiego rozwoju Technologii Żywności, nazwanej tak przez zastosowanie systemów i metod wytwarzania oferujących jakościowe i bezpieczne produkty. Skład artykułów żywnościowych i ich znaczenie żywieniowe Termin artykuły żywnościowe w szerszym znaczeniu tego słowa obejmuje wszystkie konieczne substancje, organiczne i nieorganiczne, niezbędne w diecie człowieka. W rzeczywistości artykuły żywnościowe są to substancje organiczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Artykuły żywnościowe są kompozycją złożonych substancji organicznych, sklasyfikowanych w następujących podstawowych kategoriach: Węglowodany Substancje tłuszczowe Białka Witaminy Sole nieorganiczne i mikroelementy Woda 21

Autorka: dr inż. Katarzyna Sadowska. Moduł I. 4.3. Fosfolipidy

Autorka: dr inż. Katarzyna Sadowska. Moduł I. 4.3. Fosfolipidy Moduł I 1. Wprowadzenie do nauki o żywieniu człowieka. Podstawowy skład chemiczny żywności 1.1. Żywienie człowieka jako dyscyplina naukowa 1.2. Rys historyczny nauki o żywieniu 1.3. Podstawowy skład chemiczny

Bardziej szczegółowo

Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć

Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć Ponieważ ciało nasze zbudowane jest z tego co zjadamy i wypijamy, nie należy się dziwić, że badacze długowieczności przywiązują takie znaczenie do czynników pokarmowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec?

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Nadwaga i otyłość jest powszechnym zagrożeniem. W krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA ŻYWIENIOWA U OSÓB PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO. czyli jak prawidłowo komponować dietę

PROFILAKTYKA ŻYWIENIOWA U OSÓB PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO. czyli jak prawidłowo komponować dietę PROFILAKTYKA ŻYWIENIOWA U OSÓB PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO czyli jak prawidłowo komponować dietę Czy można zacząć żyć od nowa? Uwierzyć, że tragedia nie jest końcem a początkiem drogi? Dzięki idei Aktywnej

Bardziej szczegółowo

Bailine Manual 04: Odżywianie

Bailine Manual 04: Odżywianie Bailine Manual 04: Odżywianie Copyright (c) 2002 by Deep Development As Informacja zawarta w instrukcji jest poufna. Reprodukcja w części lub w całości załączonego materiału jest zabroniona. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, dnia, 14.11.2011 r.

Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, dnia, 14.11.2011 r. Lublin, dnia, 14.11.2011 r. Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa i wyrobu produktów mięsnych bez stosowania dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów

Bardziej szczegółowo

Zdrowie komórkowe - informacje na temat suplementów diety i preparatów dr. Ratha

Zdrowie komórkowe - informacje na temat suplementów diety i preparatów dr. Ratha Zdrowie komórkowe - informacje na temat suplementów diety i preparatów dr. Ratha Opracowanie: Dr. Aleksandra Niedzwiecki Instytut Naukowy Dr. Ratha, USA Badania naukowe (w tym prowadzone przez nas) przyczyniają

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE I OPINIE. Szanowni Państwo!

REKOMENDACJE I OPINIE. Szanowni Państwo! REKOMENDACJE I OPINIE Szanowni Państwo! Zapraszam serdecznie do współpracy przy realizacji Projektu Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy, którego celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu

Bardziej szczegółowo

Zaprasza na kolejna edycję Piramidy Żywienia Przedszkolaka Jesień 2013 Pod hasłem: ZBOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY

Zaprasza na kolejna edycję Piramidy Żywienia Przedszkolaka Jesień 2013 Pod hasłem: ZBOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY Zaprasza na kolejna edycję Piramidy Żywienia Przedszkolaka Jesień 2013 Pod hasłem: ZBOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY O czym będzie prezentacja? à O roli węglowodanów, błonnika, białka i tłuszczu w diecie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę (dieta w walce z rakiem) Praca pod redakcją: Agnieszka Dyzmann-Sroka Agnieszka Jędrzejczak Anna Kubiak Maciej Trojanowski Projekt finansowany ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji cukierniczej

Technologie produkcji cukierniczej Magdalena Kaźmierczak Podręcznik część 1 Wyroby cukiernicze. Tom II Technologie produkcji cukierniczej cukiernik technik technologii żywności kwalifikacja T.4 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

PROSTY SPOSÓB NA ZDROWE ODŻYWIANIE

PROSTY SPOSÓB NA ZDROWE ODŻYWIANIE Title: Herbalife Nutrition & Products Made Simple 2010 ID: 0000-Herbalife-PMS-2010_PL Pg1 Proof No: L Date: 03/10/11 PROSTY SPOSÓB NA ZDROWE ODŻYWIANIE Title: Herbalife Nutrition & Products Made Simple

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA

ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA PORADNIK DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN 7 BEZPŁATNY Patronat

Bardziej szczegółowo

Artykuł w oparciu o książki: ALIVE AND WELL - Dr Philip Binzel oraz ŚWIAT BEZ RAKA - Edward Griffin

Artykuł w oparciu o książki: ALIVE AND WELL - Dr Philip Binzel oraz ŚWIAT BEZ RAKA - Edward Griffin Jak walczyć z rakiem. Terapia metaboliczna witaminą b17 Artykuł w oparciu o książki: ALIVE AND WELL - Dr Philip Binzel oraz ŚWIAT BEZ RAKA - Edward Griffin Wprowadzenie Metabolizm to praca całego organizmu.

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa licencjacka

Praca dyplomowa licencjacka Instytut: Instytut Dietetyki Kierunek: Dietetyka Specjalność: Dietetyka kliniczna Praca dyplomowa licencjacka WIEDZA I NAWYKI ŻYWIENIOWE KOBIET AKTYWNYCH FIZYCZNIE Promotor: dr n med. Bogusław Bucki Autor:

Bardziej szczegółowo

materiał dydaktyczny fragmenty: Grzegorz Kożuch, Piotr Machalski Dieta zwycięzców Wydawnictwo KOMA" Gdańsk 1995 (nakład wyczerpany) SPIS TREŚCI WSTĘP TRZY ELEMENTY, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA TWÓJ SUKCES KAŻDY

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (10) styczeń 2008

Nr 1 (10) styczeń 2008 Członkowie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) ISSN 1734 9591 P R O F I L AK T Y K I Żywienie a choroby sercowo naczyniowe

Bardziej szczegółowo

ENZYMY WSPOMAGAJĄCE TRAWIENIE

ENZYMY WSPOMAGAJĄCE TRAWIENIE ŻYWIENIE I ZDROWIE NUTRITION & HEALTH ROCZNIK 9, NR 4 (35) CALIVITA INTERNATIONAL-POLSKA Wrzesień 2006 Prof. dr n. med. Valeria Szedlak-Vadocz Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Bardziej szczegółowo

Andrzej Anioł, Janusz Zimny, Wiesław Podyma, Barbara Janik-Janiec. Krajowy Program Bezpieczeństwa Biologicznego w Polsce

Andrzej Anioł, Janusz Zimny, Wiesław Podyma, Barbara Janik-Janiec. Krajowy Program Bezpieczeństwa Biologicznego w Polsce Andrzej Anioł, Janusz Zimny, Wiesław Podyma, Barbara Janik-Janiec Krajowy Program Bezpieczeństwa Biologicznego w Polsce Radzików 2002 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Zamawiający: Ministerstwo Środowiska

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego: diety wegetariańskie

Stanowisko Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego: diety wegetariańskie Stanowisko Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego: diety wegetariańskie Niniejsze stanowisko Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego (ADA) zawiera niezależny przegląd literatury specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Poradnik żywieniowy. dla chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Poradnik żywieniowy. dla chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego Poradnik żywieniowy dla chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego mgr inż. Urszula Grochowska Konsultacja: dr hab. n. med. Piotr Albrecht Polskie Towarzystwo Wspierania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności

Bardziej szczegółowo

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. uczniów klas pierwszych. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. uczniów klas pierwszych. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Farmacji Katedra i Zakład Bromatologii Niestacjonarne Podyplomowe Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego Nawyki żywieniowe i aktywność

Bardziej szczegółowo

Pacjentom. Pacjenci. Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich

Pacjentom. Pacjenci. Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich POLSKIE TOWARZYSTWO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, DOJELITOWEGO I METABOLIZMU ROLA ŻYWIENIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich Wpływ choroby nowotworowej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Od pola do stołu bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego Bezpieczeństwo żywności Zapewnianie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów SPIS

Bardziej szczegółowo

Jak jeść zdrowo, z przyjemnością i do syta by obniżyć lub podwyższyć wagę ciała? Zdrowe dobieranie i łączenie pokarmów. Odkwaszanie i oczyszczanie

Jak jeść zdrowo, z przyjemnością i do syta by obniżyć lub podwyższyć wagę ciała? Zdrowe dobieranie i łączenie pokarmów. Odkwaszanie i oczyszczanie Jak jeść zdrowo, z przyjemnością i do syta by obniżyć lub podwyższyć wagę ciała? Zdrowe dobieranie i łączenie pokarmów. Odkwaszanie i oczyszczanie organizmu. Spis treści 1. Czym jest Metoda Dr. Jacoba?

Bardziej szczegółowo

Życie z reumatyzmem JAK SIĘ ODŻYWIAĆ

Życie z reumatyzmem JAK SIĘ ODŻYWIAĆ Życie z reumatyzmem JAK SIĘ ODŻYWIAĆ Tytuł oryginału: Ernährung Wydawca oryginału: Rheumaliga Schweiz (Szwajcarska Liga do Walki z Reumatyzmem),Wydanie 3 zmienione 2011 Autor: Christina Alder-Gasser, dyplomowany

Bardziej szczegółowo

Optymalne odżywianie porady lek. med. Wojciecha Urbaczki

Optymalne odżywianie porady lek. med. Wojciecha Urbaczki nr 2 (22) czerwiec 2009 ISSN 1732 0186 Cena 6 zł Optymalne odżywianie porady lek. med. Wojciecha Urbaczki Promujemy zdrowy styl życia relacja ze spotkania Akuna Active Life Tycie z nadmiaru emocji o tym,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA MONIKA ŚWIERBUTOWICZ TYTUŁ PRACY WEGETARIANIZM ZA I PRZECIW Praca końcowa

Bardziej szczegółowo

Obrót żywnością a zdrowie. praktyczny poradnik dla przedsiębiorców

Obrót żywnością a zdrowie. praktyczny poradnik dla przedsiębiorców Obrót żywnością a zdrowie praktyczny poradnik dla przedsiębiorców Warszawa 2009 Autorzy: Prof. dr hab. Mirosław Jarosz Regina Wierzejska mgr Urszula Pelzner doc. Tadeusz Kubiński dr Katarzyna Stoś dr Halina

Bardziej szczegółowo