Instrukcja obsługi. Mobilne zasilanie energią MOVITRANS Gowice przesyłowe THM20C / THM20E. Wydanie 10/ / PL GC430000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Mobilne zasilanie energią MOVITRANS Gowice przesyłowe THM20C / THM20E. Wydanie 10/2005 11367350 / PL GC430000"

Transkrypt

1 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ y Mobilne zasilanie energią MOVITRANS Gowice przesyłowe THM20C / THM20E GC Wydanie 10/ / PL Instrukcja obsługi

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Spis tresci 1 Ważne wskazówki Wskazówki bezpieczeństwa Instalacja Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy Budowa urządzenia i warianty wtyczek przyłączeniowych THM20E Budowa urządzenia THM20C Wskazówki montażowe i Wskazówki instalacyjne THM20E Montaż i Wskazówki dotyczące instalacji THM20C Schemat przyłączeniowy THM20E Schemat przyłączeniowy THM20C Dane techniczne Ogólne dane techniczne THM20E Dane techniczne przewodu sterowniczego Dane urządzenia THM20E Przenoszona średnia moc THM20E Wskazówki dot. charakterystyk głowicy przesyłowej Rysunek wymiarowy THM20E Ogólne dane techniczne THM20C Dane urządzenia THM20C Rysunek wymiarowy THM20C Skorowidz Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 3

4 1 Ważne wskazówki Instrukcja obsługi 1 Ważne wskazówki Wskazówki bezpieczeństwa i Ostrzeżenia Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych ostrzeżeń i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa! Niebezpieczeństwo. Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała. Niebezpieczna sytuacja. Możliwe skutki: lekkie i nieznaczne uszkodzenia ciała. Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. Możliwe skutki: uszkodzenie urządzenia i powstanie uszkodzeń w jego otoczeniu. Porady i informacje przydatne dla użytkownika. Przestrzeganie tej Instrukcji obsługi jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Przeczytaj więc najpierw instrukcję, zanim rozpoczniesz użytkować urządzenie! Instrukcja obsługi zawiera informacje ważne dla obsługi; należy ją więc przechowywać w pobliżu urządzenia. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Głowice przesyłowe MOVITRANS THM20C i THM20E są urządzeniami do bezkontaktowej transmisji energii w instalacjach produkcyjnych i przemysłowych. MOVITRANS THM20C i THM20E mogą być eksploatowane wyłącznie z pasującymi i odpowiednimi modułami sterowania przejazdem MOVIPRO PHC10A. MOVITRANS THM20C i THM20E nie można podłączać do przetwornicy ruchomej MOVITRANS TPM12B. Głowice przesyłowe MOVITRANS THM20C i THM20E są elementem wyposażenia dla mobilnych urządzeń abonenckich instalowanych na odcinku przesyłania energii wraz z MOVITRANS. Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich informacji dotyczących danych technicznych i warunków dopuszczalnych w miejscu zastosowania. Uruchomienie (podjęcie pracy zgodnej z przeznaczeniem) jest tak długo niedozwolone, dopóki nie zostanie stwierdzone, że maszyna spełnia wytyczne EMV-89/336/EWG i zachodzi zgodność wyrobu końcowego z wytycznymi dot. maszyn 89/392/EWG (przestrzegać EN 60204). Przy montażu, uruchamianiu i użytkowaniu instalacji z bezkontaktowym transferem energii w oparciu o zasadę indukcji w strefie miejsc pracy należy przestrzegać przepisów stowarzyszeń zawodowych i reguł stowarzyszeń zawodowych B11 "Pola elektromagnetyczne". 4 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

5 Ważne wskazówki 1 Zakres zastosowania Jeżeli nie przewidziano wyraźnie urządzenia do tego celu, zabronione jest użytkowanie go: w strefie ochrony przeciwwybuchowej w otoczeniu, w którym występują szkodliwe oleje, kwasy, gazy, opary, pyły, promieniowanie itd. Złomowanie Przestrzegaj aktualnych przepisów: Utylizować zgodnie z właściwościami urządzenia i obowiązującymi przepisami np. jako: złom elektroniczny (płytki drukowane) tworzywa sztuczne (obudowa) blacha miedź itd. Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 5

6 2 Wskazówki bezpieczeństwa 2 Wskazówki bezpieczeństwa Instalacja i uruchomienie Nigdy nie wolno instalować ani uruchamiać produktów uszkodzonych. Uszkodzenia powinny być bezzwłocznie zgłoszone firmie spedycyjnej. Prace przy instalacji, uruchomieniu i serwisowaniu urządzenia mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków posiadających właściwe przeszkolenie w zakresie zapobiegania wypadkom oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów (np. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Podczas Instalacji i Uruchamiania pozostałych podzespołów należy przestrzegać odpowiednich instrukcji! Środki i urządzenia ochronne muszą odpowiadać obowiązującym przepisom (np. EN lub EN 50178). Konieczne środki ochronne: Połączyć MOVITRANS THM20E z wyjściem masy pojazdu. MOVITRANS THM10C / THM10E mogą być łączone z lub odłączana od modułu sterowania przejazdem MOVIPRO PHC10A wyłącznie wtedy, gdy przewód sterowniczy nie znajduje się pod napięciem. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem grozi zniszczeniem styków prądowych. 6 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

7 Instalacja Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy 3 3 Instalacja 3.1 Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy Przykład oznaczenia typu MOVITRANS THM20C T H M 20 C Wersja: 1 = specyfikacja klienta Pojemność kompensacyjna: 008 = 8 nf Indukcyjność: 490 = 4,9 mh Moc znamionowa: 008 = 0,8 kw Typ głowicy przesyłowej: C = U-kształtna Szereg konstrukcyjny i rodzina Rodzaj montażu: M = mobilny Komponenty: H = głowica przesyłowa Typ: T = MOVITRANS Przykład oznaczenia typu MOVITRANS THM20E T H M 20 E Wersja: 1 = z płaską wtyczką 2 = z wtyczką Harting HAN Q4/2M o kątowym wyjściu przewodu 3 = z wtyczką Harting HAN Q4/2M o prostym wyjściu przewodu Pojemność kompensacyjna: 007 = 7 nf Indukcyjność: 579 = 5,79 mh Moc znamionowa: 020 = 2 kw Typ głowicy przesyłowej: E = płaska Szereg konstrukcyjny i rodzina Rodzaj montażu: M = mobilny Komponenty: H = głowica przesyłowa Typ: T = MOVITRANS Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 7

8 Instalacja 3 Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy Przykłady Tabliczki znamionowe Tabliczka znamionowa umieszczona jest z boku na urządzeniu. Rys. 1: Tabliczka znamionowa MOVITRANS TPS20C (przykład) 55914AXX Rys. 2: Tabliczka znamionowa MOVITRANS THM20E (przykład) 57094AXX Rys. 3: Tabliczka znamionowa MOVITRANS THM20E (przykład) 57095AXX Rys. 4: Tabliczka znamionowa MOVITRANS THM20E (przykład) 57355AXX 8 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

9 Instalacja Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy 3 Zakres wyposażenia THM20E Płaska głowica przesyłowa MOVITRANS THM20E z zainstalowanym przewodem przyłączeniowym (długość 2 m) i wtyczką płaską. Płaska głowica przesyłowa MOVITRANS THM20E z zainstalowanym przewodem przyłączeniowym (długość 2 m) i wtyczką HANQ4/2M o kątowym wyjściu przewodu. Płaska głowica przesyłowa MOVITRANS THM20E z zainstalowanym przewodem przyłączeniowym (długość 2 m) i wtyczką HANQ4/2M o prostym wyjściu przewodu. Zakres wyposażenia THM20C U-kształtna głowica przesyłowa MOVITRANS THM20C z zainstalowanym przewodem przyłączeniowym (długość 2,5 m) i wtyczką HANQ4/2M. Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 9

10 Instalacja 3 Budowa urządzenia i warianty wtyczek przyłączeniowych THM20E 3.2 Budowa urządzenia i warianty wtyczek przyłączeniowych THM20E [2] [1] [3] [3] [1] [2] [3] [1] [2] [A] [B] [C] Rys. 5: Budowa urządzenia i warianty wtyczek przyłączeniowych MOVITRANS THM20E 57093BXX Budowa urządzenia [1] Płaska głowica przesyłowa [2] Zainstalowany przewód przyłączeniowy (długość 2 m) z wtyczką przyłączeniową [3] 4 zamknięte otwory gwintowane M6 (gł. gwintu 7,8 mm) do mocowania głowicy przesyłowej Warianty wtyczek przyłączeniowych [A] [B] [C] Płaska wtyczka Wtyczka HANQ4/2M o kątym wyjściu przewodu Wtyczka HAN4Q/2M o wyjściu prostym 10 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

11 Instalacja Budowa urządzenia THM20C Budowa urządzenia THM20C [2] [3] [1] Rys. 6: Budowa urządzenia MOVITRANS THM20C 55931AXX [1] U-kształtna głowica przesyłowa [2] Zainstalowany przewód przyłączeniowy (długość 2,5 m) z wtyczką HANQ4/2M o kątowym wyjściu przewodu [3] 4 przelotowe otwory gwintowane M6 do mocowania głowicy przesyłowej Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 11

12 Instalacja 3 Wskazówki montażowe i Wskazówki instalacyjne THM20E 3.4 Wskazówki montażowe i Wskazówki instalacyjne THM20E Podczas instalacji należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! Wskazówki montażowe Przy montażu głowicy przesyłowej THM20E stosować się do poniższych zaleceń: [Z] [5] [1] [2] [Z] [6] [3] = = = = x = 15 mm [5] 125 mm [5] [4] Rys. 7: Wskazówki montażowe dla głowicy przesyłowej MOVITRANS THM20E 57087BXX [1] Śruba mocująca M6 [2] Szyna mocująca [3] Głowica przesyłowa MOVITRANS THM20E [4] Przewód sterowniczy MOVITRANS TLS10E [5] Obszar wolny od metalu i żelaza ferromagnetycznego 50 mm [6] Kierunek jazdy Zamontuj głowicę przesyłową MOVITRANS THM20E na środku i równolegle względem wyprowadzonego przewodu sterowniczego [4]. Podczas montażu należy unikać przesunięcia bocznego i kątowego głowicy przesyłowej, w przeciwnym razie może dojść do znacznej redukcji przenoszonej mocy. Głowice przesyłowe należy montować bez naprężeń. Głowica przesyłowa nie może być pod wpływem działania sił wyginających. Odległość znamionowa x pomiędzy przewodem sterowniczym [4] a głowica przesyłową THM20E [3] wynosi 15 mm przy 60 A prądzie przewodu sterowniczego. Przy większej odległości zmniejsza się jednocześnie napięcie wyjściowe oraz moc wyjściowa. Przy mniejszej odległości zwiększa się jednocześnie napięcie wyjściowe oraz moc wyjściowa ( rozdz. "Dane techniczne"). SEW zaleca, aby stosować aluminiowe szyny mocujące [2]. Szyny mocujące [2] wolno montować tylko powyżej urządzenia THM20E. Szyny mocujące nie mogą być montowane po bokach. Przestrzeń pomiędzy głowicą przesyłową [3] a przewodem sterowniczym [4] musi być zawsze wolna od materiałów metalicznych. Wokół przewodu sterowniczego (b 50 cm) należy zachować obszar wolny od metalu i żelaza ferromagnetycznego [5]. 12 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

13 Instalacja Wskazówki montażowe i Wskazówki instalacyjne THM20E 3 Wyrównanie potencjałów THM20E Pomiędzy poszczególnymi mobilnymi urządzeniami elektrycznymi należy wytworzyć lokalne wyrównanie potencjałów, aby w razie usterki nie mogło wystąpić zbyt wysokie napięcie dotykowe. Połączyć MOVITRANS THM20E i wszystkie urządzenia dodatkowe zgodnie z zasadami zapobiegania zakłóceniom wysokiej częstotliwości z potencjałem odniesienia mobilnego zespołu (płaski, metaliczny styk obudowy urządzenia z nielakierowaną powierzchnią zespołu mobilnego). W tym celu, pomiędzy głowicą przesyłową THM10E a metalową płytą montażową (blaszką lub ramą) należy utworzyć na dwóch śrubach mocujących urządzenia THM20E niskooporowe wyrównanie potencjałów poprzez zastosowanie połączenia śrubowego z dwustronną tarczą zębatą ( poniższy rysunek). [1] [2] [3] [4] 55510AXX Rys. 8: Niskoomowe wyrównanie potencjałów poprzez połączenie śrubowe z jednostronną tarczą zębatą [1] Śruba [2] Tarcza zębata [3] Płytka montażowa połączona z centralnym wyrównaniem potencjałów [4] MOVITRANS THM20E z gwintem Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 13

14 Instalacja 3 Montaż i Wskazówki dotyczące instalacji THM20C 3.5 Montaż i Wskazówki dotyczące instalacji THM20C Podczas instalacji należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! Wskazówki montażowe Przy montażu głowicy przesyłowej THM20C stosować się do poniższych zaleceń: [1] [3] [2] [1] [4] x [b] [b] [5] [5] [b] [b] Rys. 9: Wskazówki montażowe dla głowicy przesyłowej MOVITRANS THM20C 55928AXX [1] Śruba mocująca M6 [2] Blaszka mocująca [3] Głowica przesyłowa MOVITRANS THM20C [4] Przewód linii (przewód zasilający) MOVITRANS TLS10E [5] Przewód sterowniczy (przewód powrotny) [b] Obszar wolny od metalu i żelaza ferromagnetycznego Zamontuj głowicę przesyłową MOVITRANS THM20C na środku i równolegle względem wyprowadzonego przewodu sterowniczego. Podczas montażu należy unikać przesunięcia bocznego i kątowego głowicy przesyłowej. Głowice przesyłowe należy montować bez naprężeń. Głowica przesyłowa nie może być pod wpływem działania sił wyginających. Najlepsze połączenie uzyskiwane jest wówczas, gdy odległość x pomiędzy przewodem linii [4] a głowicą odbiorczą THM20C [3] wynosi 19 mm. Przy zmianie odległości x, zmniejsza się jednocześnie napięcie wyjściowe oraz moc wyjściowa ( rozdz. "Dane techniczne"). SEW zaleca, aby stosować aluminiowe blaszki mocujące [2]. Blaszki mocujące [2] wolno montować tylko powyżej urządzenia THM20C. Blaszek mocujących nie wolno montować z boku. Przestrzeń pomiędzy głowicą przesyłową [3] a przewodem sterowniczym [4] musi być zawsze wolna od materiałów metalicznych. Wokół przewodu linii (b 5 cm) należy zachować obszar wolny od metalu i żelaza ferromagnetycznego [b]. 14 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

15 Instalacja Schemat przyłączeniowy THM20E Schemat przyłączeniowy THM20E MOVIPRO PHC10A X22 THM20E Rys. 10: Schemat przyłączeniowy MOVITRANS THM20E 55929AXX 3.7 Schemat przyłączeniowy THM20C MOVIPRO PHC10A X21 X22 THM20C THM20C Rys. 11: Schemat przyłączeniowy MOVITRANS THM20C 55930AXX Głowice przesyłowe MOVITRANS THM20C / THM20E można podłączać wyłącznie do jednego urządzenia MOVIPRO PHC10A. MOVITRANS THM20C / THM20E nie można podłączać do przetwornicy ruchomej MOVITRANS TPM12B. Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 15

16 n kva 4 f Dane techniczne i Ogólne dane techniczne THM20E P Hz 4 Dane techniczne 4.1 Ogólne dane techniczne THM20E MOVITRANS THM20E / -2 Odporność na zakłócenia Spełnia EN Emisja zakłóceń w przypadku instalacji spełniającej warunki EMV Temperatura otoczenia ϑ Klasa klimatyczna Zgodnie z klasą wartości granicznych A wg EN i EN 55014, spełnia EN C EN , klasa 3K3 Temperatura magazynowania i transportu ϑ L 0 C C Klasa ochrony IP65 Klasa zanieczyszczenia 2 według IEC (VDE ) Ciężar (z przewodem przyłączeniowym) 11,5 kg Względna wilgotność powietrza 95 %, obroszenie niedopuszczalne 4.2 Dane techniczne przewodu sterowniczego Wymienione dane urządzenia ( rozdział "Dane urządzenia THM20E") obowiązują dla przewodu sterowniczego w wersji obwodowej do wyprowadzenia naziemnego. Przewód sterowniczy w wersji obwodowej Prąd znamionowy I N AC A Częstotliwość prądu przewodu sterowniczego 25 khz Odległość pomiędzy przewodem zasilającym 125 mm ipowrotnym Odległość znamionowa pomiędzy THM20E a przewodem sterowniczym 15 mm (I N = AC 60 A) 4.3 Dane urządzenia THM20E MOVITRANS THM20E Numer kat. THM20E Numer kat. THM20E Numer kat. THM20E Indukcyjność / pojemność 5,79 mh / 7 nf Znamionowe napięcie wyjściowe U A AC 350 V Prąd znamionowy przewodu doprowadzającego AC 6 A Wyjściowa moc szczytowa / moc stała P 1 / P 2 2 kw / 1 kw (przy 60 A prądzie przewodu sterowniczego i odległości 15 mm) Maks. utrata mocy P V 60 W Termiczna oporność przejściowa aluminiowej płytki nośnej ok. 1 K/W w położeniu poziomym 16 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

17 Dane techniczne Przenoszona średnia moc THM20E kva i P f n Hz Przenoszona średnia moc THM20E Definicja parametrów i wielk. oddziaływujących Prąd przewodu sterowniczego I L [A] Odległość spodniej części głowicy przesyłowej do wierzchniej strony przewodu sterowniczego x [mm] Moc szczytowa głowicy przesyłowej P 1 [W] Moc stała głowicy przesyłowej P 2 [W] Temperatura otoczenia ϑ [ C] Montażowy współczynnik korekcyjny f E1, f E2 zależny od warunków montażowych E 1, E 2 Zwiększenie temperatury ϑ głowicy przesyłowej w odniesieniu do temperatury otoczenia ϑ P P 1 P 2 P 3 t 1 T t [s] Rys. 12: Moc stała P 2 głowicy przesyłowej Moc stała głowicy przesyłowej obliczana jest według następującego wzoru: 57662AXX P 2 = P 1 x t 1 + P 3 (T - t 1 ) T mit t 1 < 400 s 57655AXX P 1 = moc szczytowa głowicy przesyłowej P 2 = moc stała głowicy przesyłowej P 3 = moc minimalna głowicy przesyłowej t 1 = czas (tu: t 1 < 400 s), przy której możliwy jest odbiór mocy szczytowej przy głowicy przesyłowej T = czas okresowy Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 17

18 n kva 4 f Dane techniczne i Przenoszona średnia moc THM20E P Hz Moc szczytowa P 1 jako funkcja mocy stałej P 2 Następujące charakterystyki przedstawiają moc szczytową P 1 głowicy przesyłowej jako funkcja mocy stałej P 2 w zależności od poniższych wielkości: Prąd przewodu sterowniczego I L [A] Odległość przewodu sterowniczego x [mm] I L = 60 A, ϑ =45 C, E 1 P 1 [W] [1] 2200 [2] [3] P 2 [W] 57663AXX [1] x = 10 mm [2] x = 15 mm [3] x = 20 mm 18 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

19 Dane techniczne Przenoszona średnia moc THM20E kva i P f n Hz 4 I L = 75 A, ϑ =45 C, E 1 P 1 [W] [1] 3000 [2] 2500 [3] P 2 [W] 57659AXX [1] x = 10 mm [2] x = 15 mm [3] x = 20 mm I L = 85 A, ϑ =45 C, E 1 P 1 [W] [1] 3200 [2] 2700 [3] P 2 [W] 57661AXX [1] x = 10 mm [2] x = 15 mm [3] x = 20 mm Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 19

20 n kva 4 f Dane techniczne i Przenoszona średnia moc THM20E P Hz Charakterystyki głowicy przesyłowej Następujące charakterystyki przedstawiają przenoszoną moc P 4 głowicy przesyłowej w zależności od poniższych wielkości: Temperatura otoczenia ϑ [ C] Czas obciążenia t [s] Prąd przewodu sterowniczego I L [A] Odległość przewodu sterowniczego x [mm] Współczynnik wzrostu temperatury k 1 Punkt załamania charakterystyki jest wynikiem temperatury głowicy przesyłowej ϑ K rzędu 65 C. Następnie zmniejsza się moc głowicy przesyłowej P 4 i jednocześnie zwiększa się temperatura głowicy przesyłowej ϑ K prawie liniowo z temperaturą głowicy przesyłowej ϑ K. Drugi punkt załamania charakterystyki jest wynikiem maksymalnej temperatury głowicy przesyłowej ϑ K rzędu 85 C. Przy tej temperaturze osiągana jest maksymalna moc stała P 2 przy odpowiedniej temperaturze otoczenia ϑ. Dołączony współczynnik wzrostu temperatury k 1 informuje o tym, jak wysoki jest wzrost temperatury ϑ względem temperatury toczenia ϑ, w odniesieniu do przenoszonej mocy stałej P 2. Wartości temperatury ϑ dla charakterystyk odnoszą się do warunku montażowego E 1 ( Rozdział "Wskazówki dot. charakterystyk głowicy przesyłowej"). Przenoszona moc przy I L =60A, x=10mm P 4 [W] 3000 [1] [3] 1500 [2] t[s] 57344AXX [1] ϑ = 20 C / k 1 = 32 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 29,4 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 32,6 20 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

21 Dane techniczne Przenoszona średnia moc THM20E kva i P f n Hz 4 Przenoszona moc przy I L =60A, x=15mm P 4 [W] 3000 [1] [3] 1500 [2] t[s] 57347AXX [1] ϑ = 20 C / k 1 = 35,3 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 32,4 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 35,9 Przenoszona moc przy I L =60A, x=20mm P 4 [W] 2500 [1] [3] [2] t[s] 57348AXX [1] ϑ = 20 C / k 1 = 39,5 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 36,3 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 40,2 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 21

22 n kva 4 f Dane techniczne i Przenoszona średnia moc THM20E P Hz Przenoszona moc przy I L = 75 A, x=10mm P 4 [W] [1] [3] 2000 [2] t[s] 57349AXX Przenoszona moc przy I L = 75 A, x=15mm [1] ϑ = 20 C / k 1 = 25,4 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 23,3 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 25,8 P 4 [W] [1] [3] [2] t[s] 57353AXX [1] ϑ = 20 C / k 1 = 29,2 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 26,8 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 29,7 22 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

23 Dane techniczne Przenoszona średnia moc THM20E kva i P f n Hz 4 Przenoszona moc przy I L = 75 A, x=20mm P 4 [W] 3000 [1] [3] 1500 [2] t[s] 57351AXX [1] ϑ = 20 C / k 1 = 32,5 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 29,8 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 33,1 Przenoszona moc przy I L = 85 A, x=10mm P K [W] [1] [3] [2] [1] ϑ = 20 C / k 1 = 22,5 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 20,7 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 22,9 t[s] 57350AXX Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 23

24 n kva 4 f Dane techniczne i Przenoszona średnia moc THM20E P Hz Przenoszona moc przy I L = 85 A, x=15mm P 4 [W] [1] [3] 2000 [2] [1] ϑ = 20 C / k 1 = 25,4 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 23,3 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 22,9 t[s] 57352AXX Przenoszona moc przy I L = 85 A, x=20mm P 4 [W] [1] [3] [2] t[s] 57354AXX [1] ϑ = 20 C / k 1 = 28,6 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 26,3 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 29,1 24 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

25 Dane techniczne Wskazówki dot. charakterystyk głowicy przesyłowej kva i P f n Hz Wskazówki dot. charakterystyk głowicy przesyłowej Podczas projektowania należy ustalić moc stałą (= moc efektywna) P 2 głowicy przesyłowej oraz moc szczytową P 1 głowicy przesyłowej i porównać z charakterystykami. W tym celu muszą być znane warunki montażowej głowicy przesyłowej. Warunki montażowe Warunek montażowy 1 (E 1 ): Przewód sterowniczy ułożony na ziemi Poziomo ustawiona górna część głowicy przesyłowej może, na skutek swobodnej konwekcji, oddawać ciepło ( Montażowy współczynnik korekcyjny f E1 = 1,0) Warunek montażowy 2 (E 2 ): Przewód sterowniczy ułożony na ziemi Niewielkie zawirowanie powietrza (0,5 ms -1 ) wokół całej powierzchni głowicy przesyłowej ( montażowy współczynnik korekcyjny f E2 = 1,25) Ustalanie mocy szczytowej Jaką moc szczytową P 1 uzyskuje się przy podanej mocy stałej P 2? Wykorzystując współczynnik wzrostu temperatury k 1 oraz moc stałą P 2 głowicy przesyłowej można ustalić wzrost temperatury ϑ w odniesieniu do otoczenia. ϑ = k 1 P 2 /1000 Wykorzystując wartość temperatury otoczenia ϑ można ustalić temperaturę głowicy przesyłowej ϑ K. ϑ K = ϑ + ϑ Wynik: Jeśli temperatura głowicy przesyłowej ϑ K wynosi mniej niż 65 C, wówczas dostępna jest moc szczytowa P 1. Jeśli temperatura głowicy przesyłowej ϑ K zawiera się w przedziale pomiędzy 65 C a 85 C, wówczas można przeprowadzać liniową interpolację pomiędzy obciążeniem szczytowym a obciążeniem stałym. Jeśli temperatura głowicy przesyłowej ϑ K > wynosi 85 C, wówczas należy dodać inną charakterystykę z niższym współczynnikiem wzrostu temperatury k 1. Ustalanie dopuszczalnej mocy stałej Jak moc stała P 2 jest jeszcze dopuszczalna, aby zapewnić zadaną moc szczytową P 1? Najpierw należy wykorzystać charakterystykę, w przypadku której pierwszy odcinek jest większy lub równy znanej mocy szczytowej P 1. W oparciu o znaną temperaturę otoczenia ϑ można prześledzić przebieg charakterystyki i odczytać wartość współczynnika wzrostu temperatury k 1. Za pomocą poniższego wzoru można określić dopuszczalną moc stałą P 2 w [W] dla warunku montażowego E 1 : P 2 (E 1 ) = (65 C ϑ ) / k Jeśli obecny jest warunek montażowy 2, wówczas za pomocą montażowego współczynnika korekcyjnego f E2 można ustalić dopuszczalną moc stałą P 2 : P 2 (E 2 ) = f E2 P 2 (E 1 ) Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 25

26 n kva 4 f Dane techniczne i Wskazówki dot. charakterystyk głowicy przesyłowej P Hz Przewód przyłączeniowy Przewód THM20E THM20E THM20E przyłączeniowy Typ przewodu z dopuszczeniem UL 3-żyłowy przewód, typ Ölflex-FD 891 3G1,5 Przekrój przewodu 3 x 1,5 mm 2 Długość kabla Typ wtyczki Niewielki promień zgięcia Płaska wtyczka (szerokość 6,3 mm) 2 m Wtyczka Harting HAN Q4/2M o kątowym wyjściu przewodu (styki w wersji z bolcem) 40 mm Wtyczka Harting HAN Q4/2M o prostym wyjściu przewodu (styki w wersji z bolcem) Schemat przyłączeniowy 3-żyłowego przewodu z płaską wtyczką 1 2 GNGE Rys. 13: Schemat przyłączeniowy 3-żyłowego przewodu z płaską wtyczką 55924AXX Nr styku Kolor żyły / oznaczenie Obsadzenie 1 bk/1 Biegun 1 2 bk/2 Biegun 2 PE gnye PE Schemat przyłączeniowy HAN Q4/2M BK/3 BK/ PE Rys. 14: Schemat przyłączeniowy HAN Q4/2M Widok strony przyłączeniowej 53907AXX Nr styku Kolor żyły / oznaczenie Obsadzenie 1 bk/1 Biegun 1 3 bk/2 Biegun 2 PE gnye PE 2, 4, 11, 12 - nie wykorzystane 26 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

27 R30 Dane techniczne Rysunek wymiarowy THM20E kva i P f n Hz Rysunek wymiarowy THM20E M6 (4x) 480 ± ± ± ± Rys. 15: Rysunek wymiarowy głowicy przesyłowej MOVITRANS THM20E 55918CXX Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 27

28 n kva 4 f Dane techniczne i Ogólne dane techniczne THM20C P Hz 4.7 Ogólne dane techniczne THM20C MOVITRANS THM20C Odporność na zakłócenia Spełnia EN Emisja zakłóceń w przypadku instalacji spełniającej warunki EMV Temperatura otoczenia Klasa klimatyczna ϑ Zgodnie z klasą wartości granicznych A wg EN i EN 55014, spełnia EN C IEC /125/56 Temperatura magazynowania 0 C C i transportu ϑ L Klasa ochrony IP65 Klasa zanieczyszczenia 2 według IEC (VDE ) Ciężar (z przewodem przyłączeniowym) Względna wilgotność powietrza 1,8 kg 95 %, obroszenie niedopuszczalne 4.8 Dane urządzenia THM20C MOVITRANS THM20C Numer katalogowy Indukcyjność / pojemność 4.9 mh / 8 nf Maks. napięcie wyjściowe U A AC 350 V Maks. prąd na wejściu AC 2.3 A Znamionowa moc wyjściowa P N 800 W Maks. utrata mocy P V 15 W Przenoszona moc W przypadku THM20C rozróżnia się pomiędzy mocą szczytową P 1 (20 s przy cyklu pracy rzędu 5 min) a mocą stałą P 2 (P 1 / P 2 1,35). Geometria przewodu sterowniczego / odległość x pomiędzy przewodem sterowniczym a głowicą przesyłowa THM20C Przenoszona moc Prąd przewodu ster. = 60 A [mm] Moc szczytowa [W] Moc stała [W] Prosty / Prosty / Prosty / Prosty / Prosty / Promień wewnętrzny r = 750 mm / Promień zewnętrzny r = 750 mm / Promień pionowy α = 7 / Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

29 Dane techniczne Rysunek wymiarowy THM20C kva i P f n Hz 4 Przewód przyłączeniowy MOVITRANS THM20C Typ kabla 3-żyłowy przewód, typ Ölflex-FD 891 3G1,5 Długość kabla 2,5 m 1) Niewielki promień zgięcia 40 mm Typ wtyczki Harting HAN Q4/2M (styki w wersji z bolcem) Przekrój przewodu 3 x 1,5 mm 2 1) Zależnie od zlecenia mogą być dostarczone też kable o innej długości. Schemat przyłączeniowy HAN Q4/2M BK/3 BK/ PE Rys. 16: Schemat przyłączeniowy HAN Q4/2M Widok strony przyłączeniowej 53907AXX Nr styku Kolor żyły / oznaczenie Obsadzenie 1 bk/1 Biegun 1 3 bk/2 Biegun 2 PE gnye PE 2, 4, 11, 12 - nie wykorzystane 4.9 Rysunek wymiarowy THM20C M6 (4x) 87 ± ± ± ± ± ± ± ± ±0.7 Rys. 17: Rysunek wymiarowy głowicy przesyłowej MOVITRANS THM20C 55917BXX Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 29

30 5 Skorowidz 5 Skorowidz B Budowa urządzenia THM20C...11 THM20E...10 C Charakterystyki głowicy przesyłowej...20 D Dane techniczne THM20C Dane urządzenia...28 Ogólne...28 Podłączenie HAN Q4/2M...26, 29 Przenoszona moc...28 Przewód przyłączeniowy...29 Rysunek wymiarowy...29 Dane techniczne THM20E Dane urządzenia...16 Ogólne...16 Podłączenie 3-żyłowego przewodu...26 Przewód przyłączeniowy...26 Przewód sterowniczy...16 Rysunek wymiarowy...27 Dane urządzenia THM20C...28 THM20E...16 I Instalacja Wskazówki montażowe THM20C...14 Instalacyjne Wskazówki montażowe THM20E...12 M Montaż THM20C...14 THM20E...12 Montař THM10C...14 O Ostrzeżenia...4 Oznaczenie typu THM20E...7 P Projektowanie Charakterystyki głowicy przesyłowej...20 Wskazówki dotyczące projektowania...25 Przenoszona moc THM20C...28 Przewód przyłączeniowy THM20C...29 THM20E...26 Przewód sterowniczy Dane techniczne...16 R Rysunek wymiarowy THM20C THM20E S Schemat przyłączeniowy 3-żyłowy przewód HAN Q4/2M... 26, 29 THM20C THM20E T Tabliczka znamionowa THM20C... 8 THM20E... 8 U Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem... 4 W Wskazówki bezpieczeństwa... 4 Instalacja i uruchomienie... 6 Wskazówki dot. projektowania Ustalanie dopuszczalnej mocy stałej Ustalanie mocy szczytowej Warunki montażowe Wskazówki dotyczące projektowania Wyrównanie potencjałów Z Zakres wyposażenia THM20C... 9 THM20E... 9 Zakres zastosowania... 5 Złomowanie Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

31 Spis adresów Spis adresów Niemcy Główny zarząd Zakład produkcyjny Centrum serwisowe Francja Zakład produkcyjny Zakłady montażowe Bruchsal Centrum Przekładnie / Silniki Centrum Elektronika Północ Wschód Południe SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Adres skrzynki pocztowej Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (przy Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (przy Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (przy Monachium) Zachód SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (przy Düsseldorfie) Drive Service Hotline / dyżur telefoniczny 24-h Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Niemczech na żądanie. Haguenau Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych we Francji na żądanie. Tel Faks Tel Faks Tel Faks Tel Faks Tel Faks Tel Faks Tel Faks SEWHELP Tel Faks Tel Faks Tel Faks Tel Faks Algerien Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Faks Argentyna Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Faks /

32 Spis adresów Australia Zakłady montażowe Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Faks Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Faks Austria Wiedeń SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Faks Belgia Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Faks Brazylia Zakład produkcyjny Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Brazylii na żądanie. Tel Faks Bułgaria Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Tel Faks Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Adres skrzynki pocztowej Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Faks Chiny Zakład produkcyjny Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Tel Faks Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. Chiny Tel Faks Chorwacja Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Chiny na żądanie. Zagrzeb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tel Faks Dania Kopenhaga SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve Tel Faks /2007

33 Spis adresów Estonia Tallin ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin Tel Faks Finlandia Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Faks Gabun Libreville Electro-Services B. P Libreville Tel Faks Grecja Ateny Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tel Faks Hiszpania Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Faks Holandia Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Faks Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE Ltd. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Faks Indie Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. LTD. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Tel Faks Biura obsługi technicznej Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Tel Faks Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai Tel Faks Irlandia Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Faks Japonia Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, Tel Faks /

34 Spis adresów Kamerun Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B. P Douala Tel Faks Kanada Zakłady montażowe Toronto Vancouver Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Kanadzie na żądanie. Tel Faks Tel Faks Tel Faks Kolumbia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Faks Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Tel Faks Libanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Litwa Alytus UAB Irseva Merkines g. 2A LT-4580 Alytus Tel Faks Tel Faks Luksemburg Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Faks Malezja Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Faks Marokko Casablanca S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca Tel Faks Norwegia Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Faks /2007

35 Spis adresów Nowa Zelandia Zakłady montażowe Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Faks Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Faks Peru Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Faks Polska Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Łódź Tel Faks Portugalia Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Faks Republika Czeska Praga SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Rosja St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 RUS St. Petersburg Tel Faks Tel Faks RPA Zakłady montażowe Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Faks Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Faks Teleks Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Faks Rumunia Bucuresti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Faks /

36 Spis adresów Senegal Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B. P. 3251, Dakar Serbia i Montenegro Beograd DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG Beograd Tel Faks Tel Faks Singapur Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Faks Teleks Słowacja Sered SEW-Eurodrive SK s.r.o. Trnavska 920 SK Sered Tel Faks Słowenia Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO 3000 Celje Tel Faks Szwecja Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Faks Tajlandia Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri Tel Faks Tunesien Tunis T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn EI Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh Tel Faks Turcja Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel Faks USA Zakład produkcyjny Greenville SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C Tel Faks Sales Faks Manuf Faks Ass Teleks /2007

37 Spis adresów USA Zakłady montażowe San Francisco Philadelphia/PA Dayton SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio Dallas SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w USA na żądanie. Tel Faks Tel Faks Tel Faks Tel Faks Wenezuela Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Faks Węgry Budapeszt SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Faks Wielka Brytania Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tel Faks Włochy Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Faks Wybrzeże Kości Słoniowej Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l Afrique 165, Bld de Marseille B. P. 2323, Abidjan 08 Tel Faks /

38

39 SEW-EURODRIVE Driving the world

40 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ y Oto jak napędzamy świat Ludzie myślący szybko, opracowujący razem z Tobą przyszłościowe rozwiązania. Sieć serwisowa, która jest zawsze w zasięgu ręki na całym świecie. Napędy i urządzenia sterujące, automatycznie zwiększające wydajność pracy. Rozległa wiedza o najważniejszych gałęziach dzisiejszego przemysłu. Bezkompromisowa jakość, której wysokie standardy ułatwiają codzienną pracę. SEW-EURODRIVE Driving the world Globalna prezencja szybkie, przekonujące rozwiązania. W każdym miejscu. Globalna prezencja szybkie, przekonujące rozwiązania. W każdym miejscu. Oferta internetowa przez 24 godziny na dobę, dająca dostęp do informacji i uaktualnień oprogramowania. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Wydanie 11/2006 11535148 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Adres producenta Interroll

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania HARTING

Produkty i rozwiązania HARTING Produkty i rozwiązania HARTING HARTING na świecie Zamiana życzeń klientów w konkretne rozwiązania Grupa technologiczna HARTING mająca siedzibę główną w Espelkamp, w Niemczech, rozwija technologię złączy

Bardziej szczegółowo

przetwornica częstotliwości

przetwornica częstotliwości T MOVITRAC 31C przetwornica częstotliwości Instrukcja obsługi Wydanie 07/2000 08/198/96 0922 9000 / 072000 C U L U L Wskazówki ogólne Należy koniecznie przestrzegać zawartych tutaj wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC basic DHP11B.. Wydanie 06/2006 FA37A100 11427558 / PL

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC basic DHP11B.. Wydanie 06/2006 FA37A100 11427558 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Sterownik MOVI-PLC basic DHPB.. FA7A Wydanie 6/6 47558 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world Ważne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/26 1147914 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Niniejszy podręcznik obowiązuje dla modeli falownika solarnego o następujących oznaczeniach SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przetwornik ciśnienia model S-20

Instrukcja obsługi. Przetwornik ciśnienia model S-20 Instrukcja obsługi Przetwornik ciśnienia, model S-20 PL Przetwornik ciśnienia model S-20 PL Instrukcja obsługi modelu S-20 Strony 3-24 2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przetwornik temperatury, model T24.10

Instrukcja obsługi. Przetwornik temperatury, model T24.10 Instrukcja obsługi Przetwornik temperatury model T24.10 PL Przetwornik temperatury, model T24.10 PL Instrukcja przetwornika temperatury model T24.10 Strony 3-22 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Motoreduktory \ Elektronika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Usługi. Dynamika i precyzja: Systemy serwonapędowe firmy SEW-EURODRIVE

Motoreduktory \ Elektronika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Usługi. Dynamika i precyzja: Systemy serwonapędowe firmy SEW-EURODRIVE Motoreduktory \ Elektronika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Usługi Dynamika i precyzja: Systemy serwonapędowe firmy SEW-EURODRIVE 2 Dynamika i precyzja: systemy serwonapędowe Dynamiczne, precyzyjne

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE AQC-D6. Cela pomiarowa / moduł pomiarowy ClO 2. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE AQC-D6. Cela pomiarowa / moduł pomiarowy ClO 2. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE AQC-D6 Cela pomiarowa / moduł pomiarowy ClO 2 Instrukcja montażu i eksploatacji Declaration of conformity Declaration of conformity GB: EC declaration of Conformity We, Grundfos, declare

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 B

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 B Operating instructions AERO 26 AERO 1 INOX 107409901 B Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 15 Gebruiksaanwijzingen... 22 Istruzioni per l uso... 29

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIAXIS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFIBUS-DP. Wydanie 04/2006 11355654 / PL FB411110

Podręcznik. MOVIAXIS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFIBUS-DP. Wydanie 04/2006 11355654 / PL FB411110 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVAXS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFBUS-DP Wydanie 4/26 11355654 / PL FB41111 Podręcznik SEW-EURODRVE Driving

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe Wydanie 04/2008 11616350 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Systemy zautomatyzowane SSI SCHAEFER

Systemy zautomatyzowane SSI SCHAEFER Systemy zautomatyzowane SSI SCHAEFER Systemy zautomatyzowane SSI SCHAEFER SSI SCHAEFER/FRITZ SCHAEFER GmbH Neunkirchen jednocześnie międzynarodowa siedziba Grupy SSI SCHAEFER specjalizuje się nie tylko

Bardziej szczegółowo

Rodzina serwonapędów AC Inteligentne, Kompaktowe i Dynamiczne. Od 0.72Nm do 18.8Nm (Moment szczytowy 56.4Nm)

Rodzina serwonapędów AC Inteligentne, Kompaktowe i Dynamiczne. Od 0.72Nm do 18.8Nm (Moment szczytowy 56.4Nm) Rodzina serwonapędów AC Inteligentne, Kompaktowe i Dynamiczne Od.Nm do 8.8Nm ( szczytowy.nm) Innowacyjny i nowoczesny serwonapęd Spełnienie kryteriów nowoczesnych systemów produkcyjnych wymaga stosowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta enkodera absolutnego DIP11B. Wydanie 08/2004 11267445 / PL FA361771

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta enkodera absolutnego DIP11B. Wydanie 08/2004 11267445 / PL FA361771 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVDRVE MDX61B Karta enkodera absolutnego DP11B FA361771 Wydanie 8/24 11267445 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE

Bardziej szczegółowo

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Spis treści 1 Informacje ogólne...6 1.1 Konwencje użyte w instrukcji... 7 1.2 Zakres ważności... 9 1.3

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/2007 11637145 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/2007 11637145 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ ntegracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet Wydanie 1/27 11637145 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Elektryczne napędy liniowe

Elektryczne napędy liniowe Elektryczne napędy liniowe Modułowy System Mechatroniczny Festo Unikalny w skali światowej Modułowy System Mechatroniczny Festo obejmuje komponenty, moduły oraz systemy wraz z oprogramowaniem. System ten

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo