Instrukcja obsługi. Mobilne zasilanie energią MOVITRANS Gowice przesyłowe THM20C / THM20E. Wydanie 10/ / PL GC430000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Mobilne zasilanie energią MOVITRANS Gowice przesyłowe THM20C / THM20E. Wydanie 10/2005 11367350 / PL GC430000"

Transkrypt

1 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ y Mobilne zasilanie energią MOVITRANS Gowice przesyłowe THM20C / THM20E GC Wydanie 10/ / PL Instrukcja obsługi

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Spis tresci 1 Ważne wskazówki Wskazówki bezpieczeństwa Instalacja Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy Budowa urządzenia i warianty wtyczek przyłączeniowych THM20E Budowa urządzenia THM20C Wskazówki montażowe i Wskazówki instalacyjne THM20E Montaż i Wskazówki dotyczące instalacji THM20C Schemat przyłączeniowy THM20E Schemat przyłączeniowy THM20C Dane techniczne Ogólne dane techniczne THM20E Dane techniczne przewodu sterowniczego Dane urządzenia THM20E Przenoszona średnia moc THM20E Wskazówki dot. charakterystyk głowicy przesyłowej Rysunek wymiarowy THM20E Ogólne dane techniczne THM20C Dane urządzenia THM20C Rysunek wymiarowy THM20C Skorowidz Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 3

4 1 Ważne wskazówki Instrukcja obsługi 1 Ważne wskazówki Wskazówki bezpieczeństwa i Ostrzeżenia Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych ostrzeżeń i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa! Niebezpieczeństwo. Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała. Niebezpieczna sytuacja. Możliwe skutki: lekkie i nieznaczne uszkodzenia ciała. Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. Możliwe skutki: uszkodzenie urządzenia i powstanie uszkodzeń w jego otoczeniu. Porady i informacje przydatne dla użytkownika. Przestrzeganie tej Instrukcji obsługi jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Przeczytaj więc najpierw instrukcję, zanim rozpoczniesz użytkować urządzenie! Instrukcja obsługi zawiera informacje ważne dla obsługi; należy ją więc przechowywać w pobliżu urządzenia. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Głowice przesyłowe MOVITRANS THM20C i THM20E są urządzeniami do bezkontaktowej transmisji energii w instalacjach produkcyjnych i przemysłowych. MOVITRANS THM20C i THM20E mogą być eksploatowane wyłącznie z pasującymi i odpowiednimi modułami sterowania przejazdem MOVIPRO PHC10A. MOVITRANS THM20C i THM20E nie można podłączać do przetwornicy ruchomej MOVITRANS TPM12B. Głowice przesyłowe MOVITRANS THM20C i THM20E są elementem wyposażenia dla mobilnych urządzeń abonenckich instalowanych na odcinku przesyłania energii wraz z MOVITRANS. Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich informacji dotyczących danych technicznych i warunków dopuszczalnych w miejscu zastosowania. Uruchomienie (podjęcie pracy zgodnej z przeznaczeniem) jest tak długo niedozwolone, dopóki nie zostanie stwierdzone, że maszyna spełnia wytyczne EMV-89/336/EWG i zachodzi zgodność wyrobu końcowego z wytycznymi dot. maszyn 89/392/EWG (przestrzegać EN 60204). Przy montażu, uruchamianiu i użytkowaniu instalacji z bezkontaktowym transferem energii w oparciu o zasadę indukcji w strefie miejsc pracy należy przestrzegać przepisów stowarzyszeń zawodowych i reguł stowarzyszeń zawodowych B11 "Pola elektromagnetyczne". 4 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

5 Ważne wskazówki 1 Zakres zastosowania Jeżeli nie przewidziano wyraźnie urządzenia do tego celu, zabronione jest użytkowanie go: w strefie ochrony przeciwwybuchowej w otoczeniu, w którym występują szkodliwe oleje, kwasy, gazy, opary, pyły, promieniowanie itd. Złomowanie Przestrzegaj aktualnych przepisów: Utylizować zgodnie z właściwościami urządzenia i obowiązującymi przepisami np. jako: złom elektroniczny (płytki drukowane) tworzywa sztuczne (obudowa) blacha miedź itd. Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 5

6 2 Wskazówki bezpieczeństwa 2 Wskazówki bezpieczeństwa Instalacja i uruchomienie Nigdy nie wolno instalować ani uruchamiać produktów uszkodzonych. Uszkodzenia powinny być bezzwłocznie zgłoszone firmie spedycyjnej. Prace przy instalacji, uruchomieniu i serwisowaniu urządzenia mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków posiadających właściwe przeszkolenie w zakresie zapobiegania wypadkom oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów (np. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Podczas Instalacji i Uruchamiania pozostałych podzespołów należy przestrzegać odpowiednich instrukcji! Środki i urządzenia ochronne muszą odpowiadać obowiązującym przepisom (np. EN lub EN 50178). Konieczne środki ochronne: Połączyć MOVITRANS THM20E z wyjściem masy pojazdu. MOVITRANS THM10C / THM10E mogą być łączone z lub odłączana od modułu sterowania przejazdem MOVIPRO PHC10A wyłącznie wtedy, gdy przewód sterowniczy nie znajduje się pod napięciem. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem grozi zniszczeniem styków prądowych. 6 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

7 Instalacja Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy 3 3 Instalacja 3.1 Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy Przykład oznaczenia typu MOVITRANS THM20C T H M 20 C Wersja: 1 = specyfikacja klienta Pojemność kompensacyjna: 008 = 8 nf Indukcyjność: 490 = 4,9 mh Moc znamionowa: 008 = 0,8 kw Typ głowicy przesyłowej: C = U-kształtna Szereg konstrukcyjny i rodzina Rodzaj montażu: M = mobilny Komponenty: H = głowica przesyłowa Typ: T = MOVITRANS Przykład oznaczenia typu MOVITRANS THM20E T H M 20 E Wersja: 1 = z płaską wtyczką 2 = z wtyczką Harting HAN Q4/2M o kątowym wyjściu przewodu 3 = z wtyczką Harting HAN Q4/2M o prostym wyjściu przewodu Pojemność kompensacyjna: 007 = 7 nf Indukcyjność: 579 = 5,79 mh Moc znamionowa: 020 = 2 kw Typ głowicy przesyłowej: E = płaska Szereg konstrukcyjny i rodzina Rodzaj montażu: M = mobilny Komponenty: H = głowica przesyłowa Typ: T = MOVITRANS Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 7

8 Instalacja 3 Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy Przykłady Tabliczki znamionowe Tabliczka znamionowa umieszczona jest z boku na urządzeniu. Rys. 1: Tabliczka znamionowa MOVITRANS TPS20C (przykład) 55914AXX Rys. 2: Tabliczka znamionowa MOVITRANS THM20E (przykład) 57094AXX Rys. 3: Tabliczka znamionowa MOVITRANS THM20E (przykład) 57095AXX Rys. 4: Tabliczka znamionowa MOVITRANS THM20E (przykład) 57355AXX 8 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

9 Instalacja Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy 3 Zakres wyposażenia THM20E Płaska głowica przesyłowa MOVITRANS THM20E z zainstalowanym przewodem przyłączeniowym (długość 2 m) i wtyczką płaską. Płaska głowica przesyłowa MOVITRANS THM20E z zainstalowanym przewodem przyłączeniowym (długość 2 m) i wtyczką HANQ4/2M o kątowym wyjściu przewodu. Płaska głowica przesyłowa MOVITRANS THM20E z zainstalowanym przewodem przyłączeniowym (długość 2 m) i wtyczką HANQ4/2M o prostym wyjściu przewodu. Zakres wyposażenia THM20C U-kształtna głowica przesyłowa MOVITRANS THM20C z zainstalowanym przewodem przyłączeniowym (długość 2,5 m) i wtyczką HANQ4/2M. Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 9

10 Instalacja 3 Budowa urządzenia i warianty wtyczek przyłączeniowych THM20E 3.2 Budowa urządzenia i warianty wtyczek przyłączeniowych THM20E [2] [1] [3] [3] [1] [2] [3] [1] [2] [A] [B] [C] Rys. 5: Budowa urządzenia i warianty wtyczek przyłączeniowych MOVITRANS THM20E 57093BXX Budowa urządzenia [1] Płaska głowica przesyłowa [2] Zainstalowany przewód przyłączeniowy (długość 2 m) z wtyczką przyłączeniową [3] 4 zamknięte otwory gwintowane M6 (gł. gwintu 7,8 mm) do mocowania głowicy przesyłowej Warianty wtyczek przyłączeniowych [A] [B] [C] Płaska wtyczka Wtyczka HANQ4/2M o kątym wyjściu przewodu Wtyczka HAN4Q/2M o wyjściu prostym 10 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

11 Instalacja Budowa urządzenia THM20C Budowa urządzenia THM20C [2] [3] [1] Rys. 6: Budowa urządzenia MOVITRANS THM20C 55931AXX [1] U-kształtna głowica przesyłowa [2] Zainstalowany przewód przyłączeniowy (długość 2,5 m) z wtyczką HANQ4/2M o kątowym wyjściu przewodu [3] 4 przelotowe otwory gwintowane M6 do mocowania głowicy przesyłowej Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 11

12 Instalacja 3 Wskazówki montażowe i Wskazówki instalacyjne THM20E 3.4 Wskazówki montażowe i Wskazówki instalacyjne THM20E Podczas instalacji należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! Wskazówki montażowe Przy montażu głowicy przesyłowej THM20E stosować się do poniższych zaleceń: [Z] [5] [1] [2] [Z] [6] [3] = = = = x = 15 mm [5] 125 mm [5] [4] Rys. 7: Wskazówki montażowe dla głowicy przesyłowej MOVITRANS THM20E 57087BXX [1] Śruba mocująca M6 [2] Szyna mocująca [3] Głowica przesyłowa MOVITRANS THM20E [4] Przewód sterowniczy MOVITRANS TLS10E [5] Obszar wolny od metalu i żelaza ferromagnetycznego 50 mm [6] Kierunek jazdy Zamontuj głowicę przesyłową MOVITRANS THM20E na środku i równolegle względem wyprowadzonego przewodu sterowniczego [4]. Podczas montażu należy unikać przesunięcia bocznego i kątowego głowicy przesyłowej, w przeciwnym razie może dojść do znacznej redukcji przenoszonej mocy. Głowice przesyłowe należy montować bez naprężeń. Głowica przesyłowa nie może być pod wpływem działania sił wyginających. Odległość znamionowa x pomiędzy przewodem sterowniczym [4] a głowica przesyłową THM20E [3] wynosi 15 mm przy 60 A prądzie przewodu sterowniczego. Przy większej odległości zmniejsza się jednocześnie napięcie wyjściowe oraz moc wyjściowa. Przy mniejszej odległości zwiększa się jednocześnie napięcie wyjściowe oraz moc wyjściowa ( rozdz. "Dane techniczne"). SEW zaleca, aby stosować aluminiowe szyny mocujące [2]. Szyny mocujące [2] wolno montować tylko powyżej urządzenia THM20E. Szyny mocujące nie mogą być montowane po bokach. Przestrzeń pomiędzy głowicą przesyłową [3] a przewodem sterowniczym [4] musi być zawsze wolna od materiałów metalicznych. Wokół przewodu sterowniczego (b 50 cm) należy zachować obszar wolny od metalu i żelaza ferromagnetycznego [5]. 12 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

13 Instalacja Wskazówki montażowe i Wskazówki instalacyjne THM20E 3 Wyrównanie potencjałów THM20E Pomiędzy poszczególnymi mobilnymi urządzeniami elektrycznymi należy wytworzyć lokalne wyrównanie potencjałów, aby w razie usterki nie mogło wystąpić zbyt wysokie napięcie dotykowe. Połączyć MOVITRANS THM20E i wszystkie urządzenia dodatkowe zgodnie z zasadami zapobiegania zakłóceniom wysokiej częstotliwości z potencjałem odniesienia mobilnego zespołu (płaski, metaliczny styk obudowy urządzenia z nielakierowaną powierzchnią zespołu mobilnego). W tym celu, pomiędzy głowicą przesyłową THM10E a metalową płytą montażową (blaszką lub ramą) należy utworzyć na dwóch śrubach mocujących urządzenia THM20E niskooporowe wyrównanie potencjałów poprzez zastosowanie połączenia śrubowego z dwustronną tarczą zębatą ( poniższy rysunek). [1] [2] [3] [4] 55510AXX Rys. 8: Niskoomowe wyrównanie potencjałów poprzez połączenie śrubowe z jednostronną tarczą zębatą [1] Śruba [2] Tarcza zębata [3] Płytka montażowa połączona z centralnym wyrównaniem potencjałów [4] MOVITRANS THM20E z gwintem Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 13

14 Instalacja 3 Montaż i Wskazówki dotyczące instalacji THM20C 3.5 Montaż i Wskazówki dotyczące instalacji THM20C Podczas instalacji należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! Wskazówki montażowe Przy montażu głowicy przesyłowej THM20C stosować się do poniższych zaleceń: [1] [3] [2] [1] [4] x [b] [b] [5] [5] [b] [b] Rys. 9: Wskazówki montażowe dla głowicy przesyłowej MOVITRANS THM20C 55928AXX [1] Śruba mocująca M6 [2] Blaszka mocująca [3] Głowica przesyłowa MOVITRANS THM20C [4] Przewód linii (przewód zasilający) MOVITRANS TLS10E [5] Przewód sterowniczy (przewód powrotny) [b] Obszar wolny od metalu i żelaza ferromagnetycznego Zamontuj głowicę przesyłową MOVITRANS THM20C na środku i równolegle względem wyprowadzonego przewodu sterowniczego. Podczas montażu należy unikać przesunięcia bocznego i kątowego głowicy przesyłowej. Głowice przesyłowe należy montować bez naprężeń. Głowica przesyłowa nie może być pod wpływem działania sił wyginających. Najlepsze połączenie uzyskiwane jest wówczas, gdy odległość x pomiędzy przewodem linii [4] a głowicą odbiorczą THM20C [3] wynosi 19 mm. Przy zmianie odległości x, zmniejsza się jednocześnie napięcie wyjściowe oraz moc wyjściowa ( rozdz. "Dane techniczne"). SEW zaleca, aby stosować aluminiowe blaszki mocujące [2]. Blaszki mocujące [2] wolno montować tylko powyżej urządzenia THM20C. Blaszek mocujących nie wolno montować z boku. Przestrzeń pomiędzy głowicą przesyłową [3] a przewodem sterowniczym [4] musi być zawsze wolna od materiałów metalicznych. Wokół przewodu linii (b 5 cm) należy zachować obszar wolny od metalu i żelaza ferromagnetycznego [b]. 14 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

15 Instalacja Schemat przyłączeniowy THM20E Schemat przyłączeniowy THM20E MOVIPRO PHC10A X22 THM20E Rys. 10: Schemat przyłączeniowy MOVITRANS THM20E 55929AXX 3.7 Schemat przyłączeniowy THM20C MOVIPRO PHC10A X21 X22 THM20C THM20C Rys. 11: Schemat przyłączeniowy MOVITRANS THM20C 55930AXX Głowice przesyłowe MOVITRANS THM20C / THM20E można podłączać wyłącznie do jednego urządzenia MOVIPRO PHC10A. MOVITRANS THM20C / THM20E nie można podłączać do przetwornicy ruchomej MOVITRANS TPM12B. Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 15

16 n kva 4 f Dane techniczne i Ogólne dane techniczne THM20E P Hz 4 Dane techniczne 4.1 Ogólne dane techniczne THM20E MOVITRANS THM20E / -2 Odporność na zakłócenia Spełnia EN Emisja zakłóceń w przypadku instalacji spełniającej warunki EMV Temperatura otoczenia ϑ Klasa klimatyczna Zgodnie z klasą wartości granicznych A wg EN i EN 55014, spełnia EN C EN , klasa 3K3 Temperatura magazynowania i transportu ϑ L 0 C C Klasa ochrony IP65 Klasa zanieczyszczenia 2 według IEC (VDE ) Ciężar (z przewodem przyłączeniowym) 11,5 kg Względna wilgotność powietrza 95 %, obroszenie niedopuszczalne 4.2 Dane techniczne przewodu sterowniczego Wymienione dane urządzenia ( rozdział "Dane urządzenia THM20E") obowiązują dla przewodu sterowniczego w wersji obwodowej do wyprowadzenia naziemnego. Przewód sterowniczy w wersji obwodowej Prąd znamionowy I N AC A Częstotliwość prądu przewodu sterowniczego 25 khz Odległość pomiędzy przewodem zasilającym 125 mm ipowrotnym Odległość znamionowa pomiędzy THM20E a przewodem sterowniczym 15 mm (I N = AC 60 A) 4.3 Dane urządzenia THM20E MOVITRANS THM20E Numer kat. THM20E Numer kat. THM20E Numer kat. THM20E Indukcyjność / pojemność 5,79 mh / 7 nf Znamionowe napięcie wyjściowe U A AC 350 V Prąd znamionowy przewodu doprowadzającego AC 6 A Wyjściowa moc szczytowa / moc stała P 1 / P 2 2 kw / 1 kw (przy 60 A prądzie przewodu sterowniczego i odległości 15 mm) Maks. utrata mocy P V 60 W Termiczna oporność przejściowa aluminiowej płytki nośnej ok. 1 K/W w położeniu poziomym 16 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

17 Dane techniczne Przenoszona średnia moc THM20E kva i P f n Hz Przenoszona średnia moc THM20E Definicja parametrów i wielk. oddziaływujących Prąd przewodu sterowniczego I L [A] Odległość spodniej części głowicy przesyłowej do wierzchniej strony przewodu sterowniczego x [mm] Moc szczytowa głowicy przesyłowej P 1 [W] Moc stała głowicy przesyłowej P 2 [W] Temperatura otoczenia ϑ [ C] Montażowy współczynnik korekcyjny f E1, f E2 zależny od warunków montażowych E 1, E 2 Zwiększenie temperatury ϑ głowicy przesyłowej w odniesieniu do temperatury otoczenia ϑ P P 1 P 2 P 3 t 1 T t [s] Rys. 12: Moc stała P 2 głowicy przesyłowej Moc stała głowicy przesyłowej obliczana jest według następującego wzoru: 57662AXX P 2 = P 1 x t 1 + P 3 (T - t 1 ) T mit t 1 < 400 s 57655AXX P 1 = moc szczytowa głowicy przesyłowej P 2 = moc stała głowicy przesyłowej P 3 = moc minimalna głowicy przesyłowej t 1 = czas (tu: t 1 < 400 s), przy której możliwy jest odbiór mocy szczytowej przy głowicy przesyłowej T = czas okresowy Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 17

18 n kva 4 f Dane techniczne i Przenoszona średnia moc THM20E P Hz Moc szczytowa P 1 jako funkcja mocy stałej P 2 Następujące charakterystyki przedstawiają moc szczytową P 1 głowicy przesyłowej jako funkcja mocy stałej P 2 w zależności od poniższych wielkości: Prąd przewodu sterowniczego I L [A] Odległość przewodu sterowniczego x [mm] I L = 60 A, ϑ =45 C, E 1 P 1 [W] [1] 2200 [2] [3] P 2 [W] 57663AXX [1] x = 10 mm [2] x = 15 mm [3] x = 20 mm 18 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

19 Dane techniczne Przenoszona średnia moc THM20E kva i P f n Hz 4 I L = 75 A, ϑ =45 C, E 1 P 1 [W] [1] 3000 [2] 2500 [3] P 2 [W] 57659AXX [1] x = 10 mm [2] x = 15 mm [3] x = 20 mm I L = 85 A, ϑ =45 C, E 1 P 1 [W] [1] 3200 [2] 2700 [3] P 2 [W] 57661AXX [1] x = 10 mm [2] x = 15 mm [3] x = 20 mm Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 19

20 n kva 4 f Dane techniczne i Przenoszona średnia moc THM20E P Hz Charakterystyki głowicy przesyłowej Następujące charakterystyki przedstawiają przenoszoną moc P 4 głowicy przesyłowej w zależności od poniższych wielkości: Temperatura otoczenia ϑ [ C] Czas obciążenia t [s] Prąd przewodu sterowniczego I L [A] Odległość przewodu sterowniczego x [mm] Współczynnik wzrostu temperatury k 1 Punkt załamania charakterystyki jest wynikiem temperatury głowicy przesyłowej ϑ K rzędu 65 C. Następnie zmniejsza się moc głowicy przesyłowej P 4 i jednocześnie zwiększa się temperatura głowicy przesyłowej ϑ K prawie liniowo z temperaturą głowicy przesyłowej ϑ K. Drugi punkt załamania charakterystyki jest wynikiem maksymalnej temperatury głowicy przesyłowej ϑ K rzędu 85 C. Przy tej temperaturze osiągana jest maksymalna moc stała P 2 przy odpowiedniej temperaturze otoczenia ϑ. Dołączony współczynnik wzrostu temperatury k 1 informuje o tym, jak wysoki jest wzrost temperatury ϑ względem temperatury toczenia ϑ, w odniesieniu do przenoszonej mocy stałej P 2. Wartości temperatury ϑ dla charakterystyk odnoszą się do warunku montażowego E 1 ( Rozdział "Wskazówki dot. charakterystyk głowicy przesyłowej"). Przenoszona moc przy I L =60A, x=10mm P 4 [W] 3000 [1] [3] 1500 [2] t[s] 57344AXX [1] ϑ = 20 C / k 1 = 32 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 29,4 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 32,6 20 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

21 Dane techniczne Przenoszona średnia moc THM20E kva i P f n Hz 4 Przenoszona moc przy I L =60A, x=15mm P 4 [W] 3000 [1] [3] 1500 [2] t[s] 57347AXX [1] ϑ = 20 C / k 1 = 35,3 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 32,4 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 35,9 Przenoszona moc przy I L =60A, x=20mm P 4 [W] 2500 [1] [3] [2] t[s] 57348AXX [1] ϑ = 20 C / k 1 = 39,5 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 36,3 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 40,2 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 21

22 n kva 4 f Dane techniczne i Przenoszona średnia moc THM20E P Hz Przenoszona moc przy I L = 75 A, x=10mm P 4 [W] [1] [3] 2000 [2] t[s] 57349AXX Przenoszona moc przy I L = 75 A, x=15mm [1] ϑ = 20 C / k 1 = 25,4 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 23,3 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 25,8 P 4 [W] [1] [3] [2] t[s] 57353AXX [1] ϑ = 20 C / k 1 = 29,2 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 26,8 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 29,7 22 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

23 Dane techniczne Przenoszona średnia moc THM20E kva i P f n Hz 4 Przenoszona moc przy I L = 75 A, x=20mm P 4 [W] 3000 [1] [3] 1500 [2] t[s] 57351AXX [1] ϑ = 20 C / k 1 = 32,5 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 29,8 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 33,1 Przenoszona moc przy I L = 85 A, x=10mm P K [W] [1] [3] [2] [1] ϑ = 20 C / k 1 = 22,5 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 20,7 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 22,9 t[s] 57350AXX Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 23

24 n kva 4 f Dane techniczne i Przenoszona średnia moc THM20E P Hz Przenoszona moc przy I L = 85 A, x=15mm P 4 [W] [1] [3] 2000 [2] [1] ϑ = 20 C / k 1 = 25,4 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 23,3 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 22,9 t[s] 57352AXX Przenoszona moc przy I L = 85 A, x=20mm P 4 [W] [1] [3] [2] t[s] 57354AXX [1] ϑ = 20 C / k 1 = 28,6 [2] ϑ = 30 C / k 1 = 26,3 [3] ϑ = 45 C / k 1 = 29,1 24 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

25 Dane techniczne Wskazówki dot. charakterystyk głowicy przesyłowej kva i P f n Hz Wskazówki dot. charakterystyk głowicy przesyłowej Podczas projektowania należy ustalić moc stałą (= moc efektywna) P 2 głowicy przesyłowej oraz moc szczytową P 1 głowicy przesyłowej i porównać z charakterystykami. W tym celu muszą być znane warunki montażowej głowicy przesyłowej. Warunki montażowe Warunek montażowy 1 (E 1 ): Przewód sterowniczy ułożony na ziemi Poziomo ustawiona górna część głowicy przesyłowej może, na skutek swobodnej konwekcji, oddawać ciepło ( Montażowy współczynnik korekcyjny f E1 = 1,0) Warunek montażowy 2 (E 2 ): Przewód sterowniczy ułożony na ziemi Niewielkie zawirowanie powietrza (0,5 ms -1 ) wokół całej powierzchni głowicy przesyłowej ( montażowy współczynnik korekcyjny f E2 = 1,25) Ustalanie mocy szczytowej Jaką moc szczytową P 1 uzyskuje się przy podanej mocy stałej P 2? Wykorzystując współczynnik wzrostu temperatury k 1 oraz moc stałą P 2 głowicy przesyłowej można ustalić wzrost temperatury ϑ w odniesieniu do otoczenia. ϑ = k 1 P 2 /1000 Wykorzystując wartość temperatury otoczenia ϑ można ustalić temperaturę głowicy przesyłowej ϑ K. ϑ K = ϑ + ϑ Wynik: Jeśli temperatura głowicy przesyłowej ϑ K wynosi mniej niż 65 C, wówczas dostępna jest moc szczytowa P 1. Jeśli temperatura głowicy przesyłowej ϑ K zawiera się w przedziale pomiędzy 65 C a 85 C, wówczas można przeprowadzać liniową interpolację pomiędzy obciążeniem szczytowym a obciążeniem stałym. Jeśli temperatura głowicy przesyłowej ϑ K > wynosi 85 C, wówczas należy dodać inną charakterystykę z niższym współczynnikiem wzrostu temperatury k 1. Ustalanie dopuszczalnej mocy stałej Jak moc stała P 2 jest jeszcze dopuszczalna, aby zapewnić zadaną moc szczytową P 1? Najpierw należy wykorzystać charakterystykę, w przypadku której pierwszy odcinek jest większy lub równy znanej mocy szczytowej P 1. W oparciu o znaną temperaturę otoczenia ϑ można prześledzić przebieg charakterystyki i odczytać wartość współczynnika wzrostu temperatury k 1. Za pomocą poniższego wzoru można określić dopuszczalną moc stałą P 2 w [W] dla warunku montażowego E 1 : P 2 (E 1 ) = (65 C ϑ ) / k Jeśli obecny jest warunek montażowy 2, wówczas za pomocą montażowego współczynnika korekcyjnego f E2 można ustalić dopuszczalną moc stałą P 2 : P 2 (E 2 ) = f E2 P 2 (E 1 ) Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 25

26 n kva 4 f Dane techniczne i Wskazówki dot. charakterystyk głowicy przesyłowej P Hz Przewód przyłączeniowy Przewód THM20E THM20E THM20E przyłączeniowy Typ przewodu z dopuszczeniem UL 3-żyłowy przewód, typ Ölflex-FD 891 3G1,5 Przekrój przewodu 3 x 1,5 mm 2 Długość kabla Typ wtyczki Niewielki promień zgięcia Płaska wtyczka (szerokość 6,3 mm) 2 m Wtyczka Harting HAN Q4/2M o kątowym wyjściu przewodu (styki w wersji z bolcem) 40 mm Wtyczka Harting HAN Q4/2M o prostym wyjściu przewodu (styki w wersji z bolcem) Schemat przyłączeniowy 3-żyłowego przewodu z płaską wtyczką 1 2 GNGE Rys. 13: Schemat przyłączeniowy 3-żyłowego przewodu z płaską wtyczką 55924AXX Nr styku Kolor żyły / oznaczenie Obsadzenie 1 bk/1 Biegun 1 2 bk/2 Biegun 2 PE gnye PE Schemat przyłączeniowy HAN Q4/2M BK/3 BK/ PE Rys. 14: Schemat przyłączeniowy HAN Q4/2M Widok strony przyłączeniowej 53907AXX Nr styku Kolor żyły / oznaczenie Obsadzenie 1 bk/1 Biegun 1 3 bk/2 Biegun 2 PE gnye PE 2, 4, 11, 12 - nie wykorzystane 26 Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

27 R30 Dane techniczne Rysunek wymiarowy THM20E kva i P f n Hz Rysunek wymiarowy THM20E M6 (4x) 480 ± ± ± ± Rys. 15: Rysunek wymiarowy głowicy przesyłowej MOVITRANS THM20E 55918CXX Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 27

28 n kva 4 f Dane techniczne i Ogólne dane techniczne THM20C P Hz 4.7 Ogólne dane techniczne THM20C MOVITRANS THM20C Odporność na zakłócenia Spełnia EN Emisja zakłóceń w przypadku instalacji spełniającej warunki EMV Temperatura otoczenia Klasa klimatyczna ϑ Zgodnie z klasą wartości granicznych A wg EN i EN 55014, spełnia EN C IEC /125/56 Temperatura magazynowania 0 C C i transportu ϑ L Klasa ochrony IP65 Klasa zanieczyszczenia 2 według IEC (VDE ) Ciężar (z przewodem przyłączeniowym) Względna wilgotność powietrza 1,8 kg 95 %, obroszenie niedopuszczalne 4.8 Dane urządzenia THM20C MOVITRANS THM20C Numer katalogowy Indukcyjność / pojemność 4.9 mh / 8 nf Maks. napięcie wyjściowe U A AC 350 V Maks. prąd na wejściu AC 2.3 A Znamionowa moc wyjściowa P N 800 W Maks. utrata mocy P V 15 W Przenoszona moc W przypadku THM20C rozróżnia się pomiędzy mocą szczytową P 1 (20 s przy cyklu pracy rzędu 5 min) a mocą stałą P 2 (P 1 / P 2 1,35). Geometria przewodu sterowniczego / odległość x pomiędzy przewodem sterowniczym a głowicą przesyłowa THM20C Przenoszona moc Prąd przewodu ster. = 60 A [mm] Moc szczytowa [W] Moc stała [W] Prosty / Prosty / Prosty / Prosty / Prosty / Promień wewnętrzny r = 750 mm / Promień zewnętrzny r = 750 mm / Promień pionowy α = 7 / Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

29 Dane techniczne Rysunek wymiarowy THM20C kva i P f n Hz 4 Przewód przyłączeniowy MOVITRANS THM20C Typ kabla 3-żyłowy przewód, typ Ölflex-FD 891 3G1,5 Długość kabla 2,5 m 1) Niewielki promień zgięcia 40 mm Typ wtyczki Harting HAN Q4/2M (styki w wersji z bolcem) Przekrój przewodu 3 x 1,5 mm 2 1) Zależnie od zlecenia mogą być dostarczone też kable o innej długości. Schemat przyłączeniowy HAN Q4/2M BK/3 BK/ PE Rys. 16: Schemat przyłączeniowy HAN Q4/2M Widok strony przyłączeniowej 53907AXX Nr styku Kolor żyły / oznaczenie Obsadzenie 1 bk/1 Biegun 1 3 bk/2 Biegun 2 PE gnye PE 2, 4, 11, 12 - nie wykorzystane 4.9 Rysunek wymiarowy THM20C M6 (4x) 87 ± ± ± ± ± ± ± ± ±0.7 Rys. 17: Rysunek wymiarowy głowicy przesyłowej MOVITRANS THM20C 55917BXX Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E 29

30 5 Skorowidz 5 Skorowidz B Budowa urządzenia THM20C...11 THM20E...10 C Charakterystyki głowicy przesyłowej...20 D Dane techniczne THM20C Dane urządzenia...28 Ogólne...28 Podłączenie HAN Q4/2M...26, 29 Przenoszona moc...28 Przewód przyłączeniowy...29 Rysunek wymiarowy...29 Dane techniczne THM20E Dane urządzenia...16 Ogólne...16 Podłączenie 3-żyłowego przewodu...26 Przewód przyłączeniowy...26 Przewód sterowniczy...16 Rysunek wymiarowy...27 Dane urządzenia THM20C...28 THM20E...16 I Instalacja Wskazówki montażowe THM20C...14 Instalacyjne Wskazówki montażowe THM20E...12 M Montaż THM20C...14 THM20E...12 Montař THM10C...14 O Ostrzeżenia...4 Oznaczenie typu THM20E...7 P Projektowanie Charakterystyki głowicy przesyłowej...20 Wskazówki dotyczące projektowania...25 Przenoszona moc THM20C...28 Przewód przyłączeniowy THM20C...29 THM20E...26 Przewód sterowniczy Dane techniczne...16 R Rysunek wymiarowy THM20C THM20E S Schemat przyłączeniowy 3-żyłowy przewód HAN Q4/2M... 26, 29 THM20C THM20E T Tabliczka znamionowa THM20C... 8 THM20E... 8 U Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem... 4 W Wskazówki bezpieczeństwa... 4 Instalacja i uruchomienie... 6 Wskazówki dot. projektowania Ustalanie dopuszczalnej mocy stałej Ustalanie mocy szczytowej Warunki montażowe Wskazówki dotyczące projektowania Wyrównanie potencjałów Z Zakres wyposażenia THM20C... 9 THM20E... 9 Zakres zastosowania... 5 Złomowanie Instrukcja obsługi MOVITRANS Głowice przesyłowe THM20C / THM20E

31 Spis adresów Spis adresów Niemcy Główny zarząd Zakład produkcyjny Centrum serwisowe Francja Zakład produkcyjny Zakłady montażowe Bruchsal Centrum Przekładnie / Silniki Centrum Elektronika Północ Wschód Południe SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Adres skrzynki pocztowej Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (przy Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (przy Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (przy Monachium) Zachód SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (przy Düsseldorfie) Drive Service Hotline / dyżur telefoniczny 24-h Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Niemczech na żądanie. Haguenau Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych we Francji na żądanie. Tel Faks Tel Faks Tel Faks Tel Faks Tel Faks Tel Faks Tel Faks SEWHELP Tel Faks Tel Faks Tel Faks Tel Faks Algerien Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Faks Argentyna Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Faks /

32 Spis adresów Australia Zakłady montażowe Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Faks Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Faks Austria Wiedeń SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Faks Belgia Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Faks Brazylia Zakład produkcyjny Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Brazylii na żądanie. Tel Faks Bułgaria Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Tel Faks Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Adres skrzynki pocztowej Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Faks Chiny Zakład produkcyjny Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Tel Faks Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. Chiny Tel Faks Chorwacja Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Chiny na żądanie. Zagrzeb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tel Faks Dania Kopenhaga SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve Tel Faks /2007

33 Spis adresów Estonia Tallin ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin Tel Faks Finlandia Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Faks Gabun Libreville Electro-Services B. P Libreville Tel Faks Grecja Ateny Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tel Faks Hiszpania Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Faks Holandia Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Faks Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE Ltd. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Faks Indie Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. LTD. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Tel Faks Biura obsługi technicznej Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Tel Faks Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai Tel Faks Irlandia Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Faks Japonia Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, Tel Faks /

34 Spis adresów Kamerun Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B. P Douala Tel Faks Kanada Zakłady montażowe Toronto Vancouver Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Kanadzie na żądanie. Tel Faks Tel Faks Tel Faks Kolumbia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Faks Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Tel Faks Libanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Litwa Alytus UAB Irseva Merkines g. 2A LT-4580 Alytus Tel Faks Tel Faks Luksemburg Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Faks Malezja Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Faks Marokko Casablanca S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca Tel Faks Norwegia Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Faks /2007

35 Spis adresów Nowa Zelandia Zakłady montażowe Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Faks Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Faks Peru Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Faks Polska Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Łódź Tel Faks Portugalia Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Faks Republika Czeska Praga SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Rosja St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 RUS St. Petersburg Tel Faks Tel Faks RPA Zakłady montażowe Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Faks Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Faks Teleks Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Faks Rumunia Bucuresti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Faks /

36 Spis adresów Senegal Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B. P. 3251, Dakar Serbia i Montenegro Beograd DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG Beograd Tel Faks Tel Faks Singapur Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Faks Teleks Słowacja Sered SEW-Eurodrive SK s.r.o. Trnavska 920 SK Sered Tel Faks Słowenia Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO 3000 Celje Tel Faks Szwecja Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Faks Tajlandia Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri Tel Faks Tunesien Tunis T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn EI Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh Tel Faks Turcja Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel Faks USA Zakład produkcyjny Greenville SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C Tel Faks Sales Faks Manuf Faks Ass Teleks /2007

37 Spis adresów USA Zakłady montażowe San Francisco Philadelphia/PA Dayton SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio Dallas SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w USA na żądanie. Tel Faks Tel Faks Tel Faks Tel Faks Wenezuela Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Faks Węgry Budapeszt SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Faks Wielka Brytania Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tel Faks Włochy Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Faks Wybrzeże Kości Słoniowej Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l Afrique 165, Bld de Marseille B. P. 2323, Abidjan 08 Tel Faks /

38

39 SEW-EURODRIVE Driving the world

40 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ y Oto jak napędzamy świat Ludzie myślący szybko, opracowujący razem z Tobą przyszłościowe rozwiązania. Sieć serwisowa, która jest zawsze w zasięgu ręki na całym świecie. Napędy i urządzenia sterujące, automatycznie zwiększające wydajność pracy. Rozległa wiedza o najważniejszych gałęziach dzisiejszego przemysłu. Bezkompromisowa jakość, której wysokie standardy ułatwiają codzienną pracę. SEW-EURODRIVE Driving the world Globalna prezencja szybkie, przekonujące rozwiązania. W każdym miejscu. Globalna prezencja szybkie, przekonujące rozwiązania. W każdym miejscu. Oferta internetowa przez 24 godziny na dobę, dająca dostęp do informacji i uaktualnień oprogramowania. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Instrukcja obsługi. Hamulec dwutarczowy do zastosowań teatralnych BMG..T. Wydanie 01/2006 11386754 / PL GA253000

Instrukcja obsługi. Hamulec dwutarczowy do zastosowań teatralnych BMG..T. Wydanie 01/2006 11386754 / PL GA253000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ y Hamulec dwutarczowy do zastosowań teatralnych BMG..T Wydanie 01/2006 11386754 / PL GA253000 Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE MDX61B...-5_3-4-08 z synchronicznymi silnikami liniowymi SL2. Wydanie 12/2005 11397152 / PL EA360000

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE MDX61B...-5_3-4-08 z synchronicznymi silnikami liniowymi SL2. Wydanie 12/2005 11397152 / PL EA360000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVIDRIVE MDX61B...-5_3-4-08 z synchronicznymi silnikami liniowymi SL2 EA360000 Wydanie 12/2005 11397152 / PL Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Mobilne zasilanie energią Głowice odbiorcze MOVITRANS THM10C / THM10E

Instrukcja obsługi. Mobilne zasilanie energią Głowice odbiorcze MOVITRANS THM10C / THM10E Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi Mobilne zasilanie energią Głowice odbiorcze MOVITRANS THM10C / THM10E Wydanie 07/2010 16994140 / PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Korekta MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Wydanie 06/2005 11436352 / PL LA360000

Korekta MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Wydanie 06/2005 11436352 / PL LA360000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000 Wydanie 06/2005 11436352 / PL Korekta 1 kva i P f n Hz Dane techniczne i rysunki

Bardziej szczegółowo

Motoreduktory \ Elektronika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Usługi. Nowa generacja przekładni przemysłowych SEW-EURODRIVE.

Motoreduktory \ Elektronika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Usługi. Nowa generacja przekładni przemysłowych SEW-EURODRIVE. Motoreduktory \ Elektronika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Usługi Nowa generacja przekładni przemysłowych SEW-EURODRIVE Seria X 2 Seria X Seria X : na nowo zdefiniowane wielkości przekładni Nowa seria

Bardziej szczegółowo

Przekładnie do przenośników kubełkowych

Przekładnie do przenośników kubełkowych Przekładnie do przenośników kubełkowych Wydanie 03/2002 Instrukcja obsługi 1054 4348 / PL SEW-EURODRIVE Spis treści 1 Ważne wskazówki... 4 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 5 3 Konstrukcja przekładni...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Bezpieczne odłączanie dla MOVIAXIS. Dokumentacje. Wydanie 08/2006 11523158 / PL FB410000

Podręcznik. Bezpieczne odłączanie dla MOVIAXIS. Dokumentacje. Wydanie 08/2006 11523158 / PL FB410000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Bezpieczne odłączanie dla MOVIAXIS FB10000 Dokumentacje Wydanie 08/006 1153158 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie na czas transportu palet z butelkami i puszkami

Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie na czas transportu palet z butelkami i puszkami Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie na czas transportu palet z butelkami i puszkami Rozwiązania systemowe Opasywanie taśmą warstw butelek Maszyna do opasywania poziomego pojedynczych warstw butelek szklanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVITRAC B Bezpieczne odłączanie Aplikacje. Wydanie 06/2007 11468750 / PL

Podręcznik. MOVITRAC B Bezpieczne odłączanie Aplikacje. Wydanie 06/2007 11468750 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Bezpieczne odłączanie Aplikacje Wydanie 06/007 68750 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu System rozwiązań dla materiałów budowlanych Dla nowych linii lub do zintegrowania z istniejącymi liniami pakowania Korzyści klienta Pełny serwis doradczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy. Podręcznik. Mechatroniczny system napędowy MOVIGEAR -B Funkcje bezpieczeństwa

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy. Podręcznik. Mechatroniczny system napędowy MOVIGEAR -B Funkcje bezpieczeństwa Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Podręcznik Mechatroniczny system napędowy MOVIGEAR -B Funkcje bezpieczeństwa Wydanie 10/2010 17008158 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia produktów podczas transportu dla potrzeb produkcji, handlu i logistyki

Zabezpieczenia produktów podczas transportu dla potrzeb produkcji, handlu i logistyki Zabezpieczenia produktów podczas transportu dla potrzeb produkcji, handlu i logistyki Opasywanie Owijanie folią Rozwiązania systemowe dla produkcji, handlu i logistyki Opasywanie Strapex Endsealer specyficzny

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE. Urządzenia do obróbki ziarna

PROFESJONALNE. Urządzenia do obróbki ziarna PROFESJONALNE Urządzenia do obróbki ziarna Suszarnie o przepływie mieszanym na gorące powietrze Suszarnie przepływowe o przepływie mieszanym typu TK Suszarnie przepływowe o przepływie mieszanym firmy TORNUM

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Techniki połączeń elektrycznych wtyczki Wtyczki z kablem serii CN1. Broszura katalogowa

Techniki połączeń elektrycznych wtyczki Wtyczki z kablem serii CN1. Broszura katalogowa Techniki połączeń elektrycznych wtyczki Wtyczki z kablem serii CN Broszura katalogowa Techniki połączeń elektrycznych wtyczki Wtyczki z kablem serii CN Wtyczka kształt A Złączka z kablem, Seria CN ISO

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE45-3S12D33 6024911 więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.pl/ue45-3s1

Bardziej szczegółowo

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Broszura katalogowa 2 Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe zasterowanie: przez kabel (końcówki żyły ocynowane) ilość cewek elektromagnetycznych:

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Zawsze bezpiecznie: niezawodna eksploatacja zakładu produkcyjnego

Zawsze bezpiecznie: niezawodna eksploatacja zakładu produkcyjnego Motoreduktory \ Elektronika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Usługi Zawsze bezpiecznie: niezawodna eksploatacja zakładu produkcyjnego Przekładnie, silniki i motoreduktory przeznaczone do pracy w środowisku

Bardziej szczegółowo

+ 7.39 WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego

+ 7.39 WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM od 1 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego i i gniazda w wykonaniu przeciwwybuchowym zapewniają dystrybucję energii elektrycznej wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Broszura katalogowa 2 Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe zasterowanie: przez kabel (końcówki żyły ocynowane) ilość cewek elektromagnetycznych:

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

3 x 1W Lamp LED RJ 45

3 x 1W Lamp LED RJ 45 PX 185 3 x 1W Lamp LED RJ 45 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis modelu... 4. Schemat podłączenia... 3 5. Opis przewodu RJ 45... 4 6. Dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

seria 800 automaty do pakowania w kostki

seria 800 automaty do pakowania w kostki seria 800 automaty do pakowania w kostki seria 800 - nowy kształt sukcesu Automaty pakujące Serii 800 to nowa generacja urządzeń oferowanych przez TREPKO i przeznaczonych do formowania i owijania kostek.

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH

Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH 2015-11-20 21:32:33.643232 2 3 Ta oferta nie stanowi informacji handlowej Adres

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Interfejs licznika, MDRC ZS/S 1.1

ABB i-bus KNX Interfejs licznika, MDRC ZS/S 1.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Interfejs licznika ZS/S umożliwia zdalny odczyt danych i wartości liczników ABB serii A, DELTAplus, DELTAsingle, ODIN i ODINsingle. Odczytane informacje można

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

CERTYFIKAT. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG CERTYFIKAT Niniejszym poświadcza się, że przedsiębiorstwo wraz z wymienionymi w wyciągu lokalizacjami wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością. : Projektowanie, produkcja, kalibracja i sprzedaż oraz

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL

Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL Instrukcja montażu Wersja 1.0 DH-JB.I JB090449 Danfoss 09/2004-1 - PL Instrukcja montażu Instrukcja montażu dedykowana jest dla wykwalifikowanych instalatorów,

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych

Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych T E C H N O L O G Y Rozwi drzewnego i produkcji płyt wiórowych ązania systemowe dla przemysłu Dla nowych instalacji lub

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 8-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S 8.20.2.1

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 8-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S 8.20.2.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu 8-krotne wejście binarne z ręczną obsługą jest szeregowym urządzeniem montażowym do zamontowania w rozdzielaczu. Urządzenie nadaje się do rejestrowania styków

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego

Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego produktów taśmą Etykietowanie Usuwanie taśm opasujących Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie produktów na czas transportu przemysłu

Bardziej szczegółowo

PX097. DMX Repeater INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX097. DMX Repeater INSTRUKCJA OBSŁUGI PX097 DMX Repeater INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Podłączenie sygnału DMX... 4 3.1. Przykładowa linia DMX... 4 3.2. Terminator... 5 3.3. Zasady łączenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

GALICIA ASTURIAS VALLADOLID LEÓN SALAMANCA ZAMORA CÁCERES ALMERÍA VALENCIA CASTELLÓN NASZA OBECNOSĆ TO GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOSCI USŁUG CANTABRIA GUIPÚZCOA VIZCAYA ÁLAVA NAVARRA LA RIOJA ARAGÓN CATALUÑA

Bardziej szczegółowo

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI PX147 LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis elementu świecącego... 2 3.1. Moduł do zabudowy... 2 3.2. Moduł z uchwytem... 3 4. Sposób

Bardziej szczegółowo

ONLINE DATA SHEET. UE410-XU3T300 Flexi Classic STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

ONLINE DATA SHEET. UE410-XU3T300 Flexi Classic STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA ONLINE DATA SHEET UE410-XU3T300 Flexi Classic A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE410-XU3T300 6032472 www.sick.de/flexi_classic H I J K L M N O P Q R S T Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGA PODANIA I PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo członkowskie

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Gwintowany cylinder M8x1 stal nierdzewna 1.4301 Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5 2-przewodowy

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Nastawnik przełączania, x-krotny, 16 A, MDRC SA/S x.16.2.1, 2CDG1101xxR0011

ABB i-bus KNX Nastawnik przełączania, x-krotny, 16 A, MDRC SA/S x.16.2.1, 2CDG1101xxR0011 Dane techniczne 2CDC505051D4005 ABB i-bus KNX Opis produktu Nastawniki przełączania 16-A SA/S x.16.2.1 to urządzenia do montażu szeregowego przeznaczone do zabudowy w rozdzielnicach o konstrukcji ProM.

Bardziej szczegółowo

2-kanałowy moduł wejść analogowych; Pt100 / RTD; do rezystancyjnych czujników temp.

2-kanałowy moduł wejść analogowych; Pt100 / RTD; do rezystancyjnych czujników temp. Podgląd wydruku: 2-kanałowy moduł wejść analogowych; Pt00 / RTD; do rezystancyjnych czujników temp - Numer wyrobu: 70-46 2-kanałowy moduł wejść analogowych; Pt00 / RTD; do rezystancyjnych czujników temp

Bardziej szczegółowo

ATEX, IECEx Formularz zapytania i lista kontrolna dla motoreduktorów zochroną przeciwwybuchową

ATEX, IECEx Formularz zapytania i lista kontrolna dla motoreduktorów zochroną przeciwwybuchową Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy ATEX, IECEx Formularz zapytania i lista kontrolna dla motoreduktorów zochroną przeciwwybuchową Wydanie 10/2012 19498950 / PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład ontażu Urządzeń Elektronicznych DOKUENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK KĄTA CK- DO SYSTEU ONITOROWANIA GŁOWICY URABIAJĄCEJ KOBAJNU CHODNIKOWEGO INOS- DTR 05/06 Tychy, maj 006

Bardziej szczegółowo

southco Systemy zamknięć Przekonujące rozwiązania z dużymi możliwościami designu Joined to last.

southco Systemy zamknięć Przekonujące rozwiązania z dużymi możliwościami designu Joined to last. southco Systemy zamknięć Przekonujące rozwiązania z dużymi możliwościami designu Joined to last. Zamki dociskowe, ryglowe i wielopunktowe Zamki dociskowe Niezawodne zamykanie z regulacją siły docisku do

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATOR SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH BEZ ENERGII POMOCNICZEJ TYPU SP-02 WARSZAWA, STYCZEŃ 2004r. 1 DTR.SP-02

Bardziej szczegółowo

KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I

KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I INSTRUKC JA MONTAŻU KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I O K U C I A D O D R Z W I P R Z E S U W N YC H T EC

Bardziej szczegółowo

ZACISKI ROZGAŁĘŹNE I BLOKI DYSTRYBUCYJNE

ZACISKI ROZGAŁĘŹNE I BLOKI DYSTRYBUCYJNE W ZACISKI ROZGAŁĘŹNE DO KABLI 25 mm 2, TYP C 4834 SI026060 SI026070 Typ C, wykonanie zgodnie z DIN VDE 0603-2 Napięcie znamionowe: 690 V AC Wykonane z termoplastiku Wytrzymałość temperaturowa: 120 C Wykonane

Bardziej szczegółowo

wejście wartości zadanej

wejście wartości zadanej 1 Konstrukcja zawór osadowy zasterowanie Analogowy Certyfikaty Deklaracja zgodności CE Temperatura otoczenia min./maks. +0 C / +70 C Temperatura medium min./maks. +0 C / +70 C Medium Sprężone powietrze

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. IN40-D0303K IN4000 Standard BEZKONTAKTOWE WYŁĄCZNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online. IN40-D0303K IN4000 Standard BEZKONTAKTOWE WYŁĄCZNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online IN40-D0303K IN4000 Standard A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Szczegółowe dane techniczne Cechy Typ czujnika Liczba bezpiecznych wyjść 1 Zwłoka przełączenia od momentu

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

SP/1/PL/5. Przegląd produktów. Katalog KLIMA 1 Katalog KLIMA 2 Katalog FILTER. The art of handling air

SP/1/PL/5. Przegląd produktów. Katalog KLIMA 1 Katalog KLIMA 2 Katalog FILTER. The art of handling air SP/1/PL/5 Przegląd produktów Katalog KLIMA 1 Katalog KLIMA 2 Katalog FILTER The art of handling air Komponenty i Systemy Wentylacji i Klimatyzacji TROX czołowyświatowyproducentidostawcaurządzeń Komponenty

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS Warunkiem koniecznym aby skorzystać z oferty SMS e-logis jest wykupienie abonamentu standardowego z dodatkową opcją sms-50 lub pakietu premium z dodatkową opcją sms-100. Cennik

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.47 Zastosowanie Monitorowanie ciśnienia Regulacja i sterowanie ciśnienia Monitorowania

Bardziej szczegółowo

ABC UŻYTKOWANIA WTRYSKIWACZY WGs

ABC UŻYTKOWANIA WTRYSKIWACZY WGs ABC UŻYTKOWANIA WTRYSKIWACZY WGs Nowe wtryskiwacze WGS są kolejną generacją naszego produktu. Zmianie uległy zarówno konstrukcja, budowa, jak i kalibracja. Kolejne prace rozwojowe nad produktem doprowadziły

Bardziej szczegółowo