Wielokryterialny model optymalizacji zabezpieczenia zapotrzebowania odbiorcy na energię elektryczną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielokryterialny model optymalizacji zabezpieczenia zapotrzebowania odbiorcy na energię elektryczną"

Transkrypt

1 Wielokryterialny model optymalizacji zabezpieczenia zapotrzebowania odbiorcy na energię elektryczną Dominik Kudyba KATEDRA BADAŃ OPERACYJNYCH UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

2 PLAN Wstęp Definicje podstawowych pojęć Proces kontraktacji energii elektrycznej Definicja problemu Propozycja rozwiązania Podsumowanie 2

3 Definicje Odbiorca każde gospodarstwo domowe, firma, instytucja publiczna używająca odbiorników energii elektrycznej. Sprzedawca - firma zajmująca się handlem energią w segmencie detalicznym. Planowane zapotrzebowanie odbiorcy wolumen energii planowany w każdej godzinie danego okresu czasu (dostawy). Kontrakt terminowy na dostawę energii w paśmie fizyczna dostawa energii elektrycznej w równych ilościach w każdej godzinie okresu dostawy. Kontrakt terminowy na dostawę energii w szczycie dostawy wyłącznie w dni robocze w godzinach zegarowych od 07:00 do 22:00. Otwarta pozycja (OP) różnice pomiędzy profilem zabezpieczenia, a planem zapotrzebowania odbiorcy. 3

4 Energia elektryczna Energia elektryczna znacznie się różni od towarów notowanych na innych rynkach towarowych [Michalski i in., 2004]. Specyficzne cechy energii elektrycznej to: brak możliwości efektywnego magazynowania; konieczność ciągłego bilansowania popytu z podażą; długotrwałe procesy inwestycyjne i związany z tym brak możliwości istotnego zwiększenia podaży w krótkim okresie; kapitałochłonność inwestycji w moce wytwórcze i linie przesyłowe; ścisłe powiązanie pomiędzy oferowanymi produktami (pasmo, szczyt); brak krótkookresowej elastyczności cenowej popytu. 4

5 Rynek energii elektrycznej Początki liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej - koniec lat 90 XX wieku. Ustawa Prawo Energetyczne uchwalona w 1997 roku. Rynek Dnia Następnego (RDN) Rynek Terminowy Towarowy (RTT) Rynek Dnia Bieżącego (RDB) Rynek Uprawnień do Emisji CO2 (RUE) Rynek Praw Majątkowych (RPM) 5

6 Zmienność na rynku SPOT i RTT RDN notowania ciągłe i jednolite RTT wybrane kontrakty terminowe godz. 1 godz. 2 godz. 3 godz. 4 godz. 5 godz. 6 11,14% 14,03% 15,01% 15,84% 15,73% 16,15% godz. 7 godz. 8 godz. 9 godz. 10 godz. 11 godz ,59% 26,51% 25,96% 26,03% 24,71% 25,89% godz. 13 godz. 14 godz. 15 godz. 16 godz. 17 godz ,62% 24,57% 18,60% 16,72% 16,46% 16,60% godz. 19 godz. 20 godz. 21 godz. 22 godz. 23 godz ,46% 16,39% 24,33% 11,93% 6,56% 8,42% BASE_M- BASE_M- BASE_Q-3- BASE_Q BASE_Y-15 BASE_Y-16 4,02% 3,28% 0,62% 0,55% 0,56% 0,61% 6

7 Zasada TPA Zasada dostępu do sieci stron trzecich (TPA, ang. third party access policy) razem z unbundlingiem stanowi podstawę funkcjonowania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Lata 70 XX wieku na potrzeby sektorów kolejowego i komunikacyjnego. Zaadoptowana do warunków rynku energii elektrycznej umożliwia odbiorcy zakup energii od dowolnie wybranego sprzedawcy, a świadczenie usługi dystrybucji pozostaje w gestii obecnego operatora systemu dystrybucyjnego. 7

8 Literatura problemu Problem zabezpieczenia wolumenu 1 kryterium N kryteriów Jednostki wytwórcze Rynek ee Sprzedawca energii Sprzedawca/ Odbiorca energii Teoria Markowitza - [Gotham D. et al, 2009] - [Oum Y., Oren S. 2009] - [Deng S-J., Xu L., 2009] Maksymalizacja Social welfare - [Toczyłowski E., Żółtowska I., 2009] Współczynnik zabezpieczenia - [Huisman R. et al., 2009]??? 8

9 Relacja odbiorca - sprzedawca 9

10 Proces kontraktacji energii elektrycznej Wolumen [MWh] Szczyt Pasmo Profil zapotrzebowania 10

11 Proces kontraktacji energii elektrycznej macierze grafikowe Planowane zapotrzebowanie Data/Godz Dzień sobota 5,2 5,8 5,8 5,4 5,4 5,3 5,2 5,8 5,3 5 5, niedziela 5,6 5,5 5,6 5,3 5,6 5,9 6 5,9 5,4 5,8 5, poniedziałek 5,1 5,5 7,7 7,7 7,7 7,9 7,6 7,3 7,6 7,9 7,6 Pozycja otwarta wtorek 5,8 5,2 7,3 8 7,4 7,6 7,7 7,5 7 7,6 7, środa 5,2 5,5 7,4 7,6 7,5 7,1 7,7 7,3 7,1 7,3 7,6 Data/Godz Dzień święto 5,1 5,8 5, ,8 5,5 5,4 5 5,5 5, sobota 0,2 0,8 0,8 0,4 0,4 0,3 0,2 0,8 0,3 0 0, piątek 5,1 5,2 7,7 7,6 7,6 7,7 7,5 7,3 7,7 8 7, niedziela 0,6 0,5 0,6 0,3 0,6 0,9 1 0,9 0,4 0,8 0, poniedziałek 0,1 0,5 Profil 0,7 handlowy 0,7 0,7 0,9 0,6 0,3 0,6 0,9 0, wtorek 0,8 0,2 0,3 1 0,4 0,6 0,7 0,5 0 0,6 0,9 Data/Godz Dzień środa 5-6 0,26-7 0,57-8 0,48-9 0, , , , , , , , sobota święto 0,1 5 0,8 5 0, ,8 5 0,5 5 0, ,55 0, niedziela piątek 0,1 5 0,2 5 0,7 5 0,6 5 0,6 5 0,7 5 0,5 5 0,3 5 0, , poniedziałek wtorek środa święto piątek

12 Definicja problemu - model MIN xx pppppppppp xx ssssssssssss MIN xx pppppppppp xx ssssssssssss xx pppppppppp pp iiii + xx ssssssssssss ss iiii zz iiii i=1 j= cc pppppppppp xx pppppppppp pp iiii + cc ssssssssssss xx ssssssssssss ss iiii xx pppppppppp pp iiii + xx ssssssssssss ss iiii i=1 j=1 min ii=1,,365 jj =1,,24 min ii=1,,365 jj =1,,24 pp iiii ss iiii zz iiii xx pppppppppp max ss iiii zz iiii xx ssssssssssss max ii=1,,365 jj =1,,24 ii=1,,365 jj =1,,24 ss iiii zz iiii pp iiii ss iiii zz iiii 12

13 Propozycja rozwiązania symulacja Monte Carlo Roczny okres dostawy o wolumenie ,75 MWh. Profil handlowy to złożenie pasma i szczytu. Moc pasma od 32,4 do 59,6 MW. Moc szczytu od 56,4 do 119,5 MW. Cena terminowa pasma 203, 24 PLN/MWh. Cena terminowa szczytu 210, 83 PLN/MWh. Symulacja dla iteracji. 13

14 Przestrzeń kryterialna 206,0.00 Cena zabezpieczenia [PLN/MWh] 205, , , , , , , , , , Wolumen OP [MWh] 14

15 Wyniki Lp. Wolumen OP Cena Moc Moc Itera Stosunek OP do [MWh] sprzedaży pasma szczytu cja zapotrzebowania [%] [PLN/MWh] [MW] [MW] ,61 205,36 40,9 56, ,75% ,13 205,43 41,6 56, ,76% ,67 205,41 41,4 56, ,76% ,93 205,53 42,4 56, ,87% ,63 205,61 43,4 56, ,90% ,53 205,35 40,6 56, ,92% ,27 205,63 43,6 56, ,94% ,71 205,46 41, ,94% ,45 205,29 40,1 56, ,95% ,37 205,61 43,3 56, ,98% 15

16 Podsumowanie Wnioski Szybka modyfikacja modelu. Możliwość stosowania niegładkich kryteriów. Brak gwarancji otrzymania rozwiązań niezdominowanych. Rozmiary zadania i elementy wizualne w arkuszu przekładają się na czas otrzymania wyników. Transparentność, możliwość negocjacji dla sprzedawcy i odbiorcy. Co dalej Uogólnienie modelu na inne rodzaje kontraktacji i kryteria. Energia z portfela. Inne strategie zabezpieczania przez sprzedawców. Kontraktacja bez dopasowania do zapotrzebowania. Zakupy w transzach. Inne metody rozwiązania problemu. Inne produkty standardowe. 16

17 1. Bunn W. D. 2004, Modeling Prices in Competitive Electricity Markets, John Wiley & Sons. 2. Deng S-J., Xu L., 2009, Mean-risk efficient portfolio analysis of demand response and supply resources, Energy 34, Elsevier, p Galvani V., Plourde A. 2010, Porfolio diversification in energy markets, Energy Economics 32, Elsevier, p Goldberg R., Read J., Altman A., Audouin R., 2007, Delta hedging energy portfolios: an exploratory study, Proceedings of the 40th Hawaii Conference on system sciences. 5. Gotham D., Muthuraman K., Preckel P., Rardin R., Ruangpattana S. 2009, A load factor based mean-variance analysis for fuel diversification, Energy Economics 31, Elsevier, p Huisman R., Mahieu R., Schlichter F. 2009, electricity portfolio management: Optimal peak/offpeak allocations, Energy Economics 31, Elsevier, p Jajuga K., Jajuga T. 2009, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN. 8. James T. 2007, Energy market. Price risk management and trading, Willey. 9. Kaminski V. 2004, Managing Energy Price Risk, Risk Bibliografia Publications. 10. Kaminski V. 2005, Energy Modeling. Advances in the Management of Uncertainty, Risk Publications. 11. Liu M., Wu F. 2007, Portfolio optimization in electricity markets, Electric Power Systems Research 77, Elsevier, p Michalski D., Krysta B., Lelątko P. 2004, Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Ryku Energii, Warszawa. 13. Mielczarski W. 2000, Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, ARE S. A., Warszawa. 14. Oum Y., Oren S. 2009, VaR constrained hedging of fixed price load-following obligations in competitive electricity markets Risk and Decision Analysis 1, IOS Press and the authors, p Toczyłowski E., Żółtowska I. 2009, A new pricing scheme for multi-period pool-based electricity auction, European Journal of Operational Research 197, p Trzaskalik T. (red.) 2006, Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa. 17. Weron A., Weron R. 2000, Giełda energii. Strategie zarządzania ryzykiem, CIRE, Wrocław. 17

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 18

SKUTECZNOŚĆ PROGNOZOWANIA W ZARZĄDZANIU TRANSAKCJAMI NA GIEŁDZIE ENERGII

SKUTECZNOŚĆ PROGNOZOWANIA W ZARZĄDZANIU TRANSAKCJAMI NA GIEŁDZIE ENERGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr inż. Katarzyna Halicka Autoreferat rozprawy doktorskiej na temat: SKUTECZNOŚĆ PROGNOZOWANIA W ZARZĄDZANIU TRANSAKCJAMI NA GIEŁDZIE ENERGII Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

HSC Research Report. Power markets in Poland and worldwide (Rynki energii elektrycznej w Polsce i na świecie) HSC/04/02.

HSC Research Report. Power markets in Poland and worldwide (Rynki energii elektrycznej w Polsce i na świecie) HSC/04/02. HSC Research Report HSC/04/02 Power markets in Poland and worldwide (Rynki energii elektrycznej w Polsce i na świecie) Rafał Weron* * Hugo Steinhaus Center, Wrocław University of Technology, Poland Hugo

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie ceny energii na TGE SA analiza empiryczna

Prognozowanie ceny energii na TGE SA analiza empiryczna Anna Góra * Krystyna Strzała ** Prognozowanie ceny energii na TGE SA analiza empiryczna Wstęp Rozwój konkurencyjnego rynku energii przyczynił się do utworzenia giełd energii elektrycznej, a także do poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem segmentu bilansującego, giełdowego i pozagiełdowego.

Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem segmentu bilansującego, giełdowego i pozagiełdowego. INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH mgr inż. Marek Kozłowski 1), mgr inż. Tomasz Piesiewicz 1) IASE Wrocław prof. dr hab. Aleksander Weron 2) IASE & Politechnika Wrocławska Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Halicka*, Arkadiusz Jurczuk**, Joanicjusz Nazarko***

Katarzyna Halicka*, Arkadiusz Jurczuk**, Joanicjusz Nazarko*** ZAGADNIENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE Tom 48 Zeszyt 1 2003 Katarzyna Halicka*, Arkadiusz Jurczuk**, Joanicjusz Nazarko*** ZARZĄDZANIE PORTFELEM ZAKUPÓW NA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO**** W wyniku liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Pochodne instrumenty finansowe na energię jako narzędzie do zabezpieczania przed ryzykiem zmian cen energii

Pochodne instrumenty finansowe na energię jako narzędzie do zabezpieczania przed ryzykiem zmian cen energii Pochodne instrumenty finansowe na energię jako narzędzie do zabezpieczania przed ryzykiem zmian cen energii Jarosław Ziębiec, Dyrektor Biura Rynku Regulowanego, TGE 18 kwietnia 2015 r. IV Krakowska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Grupa Energetyczna Energa na krajowym rynku energii

Grupa Energetyczna Energa na krajowym rynku energii MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH MECHANIZMÓW DSR STOSOWANYCH NA RYNKACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH MECHANIZMÓW DSR STOSOWANYCH NA RYNKACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH MECHANIZMÓW DSR STOSOWANYCH NA RYNKACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autorzy: Désiré Dauphin Rasolomampionona, Sylwester Robak, Paweł Chmurski, Grzegorz Tomasik ( Rynek Energii - nr 4/2010)

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie rynku energii w Polsce

Kształtowanie rynku energii w Polsce 668 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Kształtowanie rynku energii w Polsce 1. Wprowadzenie Energetyka jest głównym czynnikiem rozwoju gospodarki, decydującym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ProPB.pl

Spis treści. ProPB.pl Lato 2013 PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dr Robert ZAJDLER Celem raportu jest ukazanie tych zmiennych rynkowych, które mają największy wpływ na cenę energii elektrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

ROLA IT W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI RYNKOWEJ - ROZWÓJ RYNKU GAZU W POLSCE

ROLA IT W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI RYNKOWEJ - ROZWÓJ RYNKU GAZU W POLSCE ROLA IT W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI RYNKOWEJ - ROZWÓJ RYNKU GAZU W POLSCE Autorzy: Konrad Świrski, Robert Magier, Arkadiusz Piłat, Urszula Kwiatkowska ("Rynek Energii" - czerwiec 2015) Słowa kluczowe: informatyka

Bardziej szczegółowo

RE Analiza Ryzyka. Wykład 10

RE Analiza Ryzyka. Wykład 10 RE Analiza Ryzyka Wykład 10 Wykład opracowano na podstawie Materiałów prof. Aleksandra Werona Politechnika Wrocławska Prezentacja Dariusz Michalski GZE Materiały internetowe Ryzyko GE 181 Ryzyko /wł. risico/

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix Informacje rynkowe Notowania giełdowe i walutowe WIG 52 417,42 0,60% PGE 19,45 0,00% WIG 20 2 354,47 0,58% TAURON 5,07 1,40% WIG 30 2 543,28 0,86% ENEA 16,90 2,80% mwig 40 3 555,54 0,52% ENERGA 21,85 4,05%

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Warszawa 26.06.2013 Rynek giełdowy - rynkiem konkurencyjnym www.tge.pl Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania Zbudowanie i uzgodnienie modelu rynku opomiarowania i stosowania mechanizmów zarządzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych Opracowanie wykonane na zlecenie przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE REGUŁ AUKCYJNYCH DO HANDLU ENERGIĄ W POLSCE

WYKORZYSTANIE REGUŁ AUKCYJNYCH DO HANDLU ENERGIĄ W POLSCE PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVII ZESZYT 4 2010 EWA DRABIK WYKORZYSTANIE REGUŁ AUKCYJNYCH DO HANDLU ENERGIĄ W POLSCE 1. WSTĘP Rynek energii w Polsce nabrał charakteru konkurencyjnego w końcu lat 90. XX wieku.

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Materiały do broszury informacyjnej o RTEE Strona 1 z 10 Kontrakty typu FORWARD Ogólne informacje: Notowane kontrakty: całodobowe (BASE) oraz szczytowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ MODEL OPRACOWANY PRZEZ: KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. AGENCJĘ RYNKU ENERGII S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr DKK - 1/2012. Uzasadnienie

DECYZJA Nr DKK - 1/2012. Uzasadnienie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK-1-421/52/11/ES Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. DECYZJA Nr DKK - 1/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich. Lipiec 2014 r.

Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich. Lipiec 2014 r. Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich Lipiec 2014 r. Agenda TGE kim jesteśmy? TGE o nas Struktura przychodów Grupy GPW w 2013 r. Roczne przychody ze sprzedaży TGE Grupa TGE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

ILOŚCIOWE RYNKOWE SYSTEMY WYNAGRADZANIA ZA UTRZYMYWANIE MOCY WYTWÓRCZYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

ILOŚCIOWE RYNKOWE SYSTEMY WYNAGRADZANIA ZA UTRZYMYWANIE MOCY WYTWÓRCZYCH W UNII EUROPEJSKIEJ ILOŚCIOWE RYNKOWE SYSTEMY WYNAGRADZANIA ZA UTRZYMYWANIE MOCY WYTWÓRCZYCH W UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Tomasz Motowidlak ("Rynek Energii" - kwiecień 2015) Słowa kluczowe: rynki mocy, bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ. PODSTAWOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY DOMU MAKLERSKIEGO I JEGO KLIENTÓW Ustawa z 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa z 29.07.2005

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna Rynek Dnia Bieżącego linia biznesowa energia elektryczna TGE kim jesteśmy? Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 2 Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej - przed którą nie ma w Polsce

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność energetyki rozproszonej oraz możliwy jej wpływ na krzywe Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Konkurencyjność energetyki rozproszonej oraz możliwy jej wpływ na krzywe Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Konkurencyjność energetyki rozproszonej oraz możliwy jej wpływ na krzywe Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Andrzej Modzelewski Wstęp Wedle Aktualizacji Prognozy Zapotrzebowania na Paliwa i Energię

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII)

Słowo wstępne. Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII) Słowo wstępne Obrady XVI Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-938-4 ISBN (ebook) 978-83-7969-151-7

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-938-4 ISBN (ebook) 978-83-7969-151-7 Bożena E. Matusiak Katedra Informatyki Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENT Artur Wilczyński REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Elżbieta Marciszewska-Kowalczyk SKŁAD I

Bardziej szczegółowo