Zrównoważone budownictwozmiana wartości budynku w czasie i opłacalnośd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrównoważone budownictwozmiana wartości budynku w czasie i opłacalnośd"

Transkrypt

1 Zrównoważone budownictwozmiana wartości budynku w czasie i opłacalnośd Jean Carassus Professor Ecole Nationale des Ponts et Chaussées Paris Institute of Technology

2 SUSTAINABLE REAL ESTATE, OBSOLESCENCE AND PROFITABILITY Jean Carassus Professor Ecole Nationale des Ponts et Chaussées Paris Institute of Technology

3 1/ Globalny kontekst 2/ Niedoskonałośd rynku nieruchomości i pierwsze dowody opłacalnośd zielonej wartości 3/ Wytyczne EPDB spowodują starzenie się obecnych budynków 4/ Ryzyko, starzenie się obiektu i jego rentownośd 5/ Wskaźniki komfortu i efektywności energetycznej 6/ Wpływ budynku na środowisko i jego wartości rynkową 3 sposoby poprawy stanu istniejącego 3

4 1/ Global context 2/ Market failure and first evidences of green value 3/ The European Energy Performance Buildings Directive creates obsolescence 4/ Risks, obsolescence and profitability 5/ Indicators, comfort and performance 6/ The three ways to increase environmental performance and real estate value 4

5 1/ Globalny kontekst 2/ Niedoskonałośd rynku nieruchomości i pierwsze dowody opłacalnośd zielonej wartości 3/ Wytyczne EPDB spowodują starzenie się obecnych budynków 4/ Ryzyko, starzenie się obiektu i jego rentownośd 5/ Wskaźniki komfortu i efektywności energetycznej 6/ Wpływ budynku na środowisko i jego wartości rynkową 3 sposoby poprawy stanu istniejącego 5

6 1/ Global context 2/ Market failure and first evidences of green value 3/ The European Energy Performance Buildings Directive creates obsolescence 4/ Risks, obsolescence and profitability 5/ Indicators, comfort and performance 6/ The three ways to increase environmental performance and real estate value 6

7 Budynki i nieruchomości odpowiadają za: 36 % emisji gazów cieplarnianych i 40 % energii w UE 40 % emisji gazów cieplarnianych i 40 % energii w USA

8 Construction and Property sector represents: in the European Union 36 % of Green House Gas emissions and 40 % of energy, in the USA 40 % of Green House Gas emissions and 40 % of energy

9 Budynki są pierwszymi obszarami w których podejmuje się 2 globalne wyzwania: Zmiana klimatu Bezpieczeostwo energetyczne Page 9/30

10 Construction and Property sector is the first issue for two planet challenges: Climate change Energy supply security. Page 10/30

11 Budynki pochłaniają więcej energii niż transport i przemysł Francja (2011)*: Budynki: 44% Transport: 32% Przemysł: 21% Rolnictwo: 3% *Ministerstwo Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju 2012 Page 11/30

12 Before industry and transportation Example, final energy in France, total = 100 % (2011)*: Buildings: 44% Transportation: 32% Industry: 21% Agriculture: 3% *Ministry of Ecology and Sustainable Development Page 12/30

13 1/ Globalny kontekst 2/ Niedoskonałośd rynku nieruchomości i pierwsze dowody opłacalności zielonej wartości 3/ Wytyczne EPDB spowodują starzenie się obecnych budynków 4/ Ryzyko, starzenie się obiektu i jego rentownośd 5/ Wskaźniki komfortu i efektywności energetycznej 6/ Wpływ budynku na środowisko i jego wartości rynkową 3 sposoby poprawy stanu istniejącego Page 13/30

14 1/ Global context 2/ Market failure and first evidences of green value 3/ The European Energy Performance Buildings Directive creates obsolescence 4/ Risks, obsolescence and profitability 5/ Indicators, comfort and performance 6/ The three ways to increase environmental performance and real estate value Page 14/30

15 Zmiany klimatu są największym i najszerzej oddziaływującym zagrożeniem rynkowym w historii. Sir Nicholas Stern, były Główny Ekonomista Banku Swiatowego, Rynek nieruchomości jest ślepy gdyż jest za mało wyróżników cenowych W Europie system handlu emisjami dotyczy tylko przemysłu i energetyki, a nie dotyczy budownictwa i nieruchomości Podatek od emisji CO2 jest tylko w Szwecji Według The Economics of Climate Change Review, London,

16 Climate Change is the greatest and widest-ranging market failure ever seen. Sir Nicholas Stern, former World Bank Chief Economist, The Economics of Climate Change Review, London, 2006 Market tends to be blind because no many price signals are still available. In Europe, Cape and Trade system is available only for Manufacturing Industry, not for Construction and Property Industry Carbon Tax exists only in Sweden. 16

17 Zielona wartośd: wyróżnik cenowy związany z jakością ekologiczną obiektu Definicja: Dodatnia różnica w wartości pomiędzy budynkiem z certyfikatem ekologicznym a budynkiem niecertyfikowanym (podobna lokalizacja, wielkośd, warunki ) lub ujemna różnica w wartości pomiędzy budynkiem niecertyfikowanym, a budynkiem certyfikowanym (zielonym) Pierwsze wyróżniki cenowe (systemy certyfikacji) w USA, W.Brytanii i Holandii 17

18 Green value: a price signal linked to an environmental quality signal Definition: A premium for green certified buildings compared to non certified buildings with same characteristics (location, size, comfort ) Or a lower value for non green buildings compared to green buildings with same characteristics First price signals in North American, British and Dutch office markets 18

19 Budynki certyfikowane wg Energy Star i LEED uzyskują średnio 3% wyższe stawki najmu, 6% wyższe wpływy z najmu (stawki przemnożone przez wskaźnik obłożenia) i o 16% wyższe ceny odsprzedaży wg Eichholtz Piet, Kok Nils, Quigley John M., Doing Well by Doing Good? An Analysis of the Financial Performance of the Green Office Buildings in the USA. March 2009 (Maastricht and California Universities) 19

20 Eichholtz Piet, Kok Nils, Quigley John M., Doing Well by Doing Good? An Analysis of the Financial Performance of the Green Office Buildings in the USA. March 2009 (Maastricht and California Universities) The Energy Star and LEED certified buildings have on average a 3% higher rent, a 6% higher rental revenue (rent multiplied by the occupation rent) and a 16% higher resale price. 20

21 Podczas kryzysu na rynku nieruchomości stawki najmu spadły o 5.4%. W budynkach certyfikowanych wg Energy Star i LEED spadek stawek najmu wyniósł 1.2%, a wpływów z najmu o 2.4% Ceny odsprzedaży były wyższe o 13% dla certyfikowanych budynków wg Eichholtz Piet, Kok Nils, Quigley John M., The Economics of Green Building. September

22 Eichholtz Piet, Kok Nils, Quigley John M., The Economics of Green Building. September 2010 During the real estate crisis: September October Rents decreased in two years on average by 5.4%. Energy Star and LEED certified buildings resist more and maintain an advantage but the difference is reduced: it is of 1.2% for rents and 2.4% for rental revenues. For resale prices, the difference is on average 13% in favor of certified buildings. 22

23 Na początku 2009 wzrost stawek najmu w budynkach certyfikowanych wyniósł 6% Wzrost cen odsprzedaży wyniósł ponad 31% dla budynków certyfikowanych wg Energy Star buildings i ponad 35% wg LEED wg Fuerst Franz, McAllister Patrick, New Evidence on the Green Building Rent and Price Premium. April 2009 Henley Business School (Reading University). 23

24 Fuerst Franz, McAllister Patrick, New Evidence on the Green Building Rent and Price Premium. April 2009 Henley Business School (Reading University). Beginning of 2009 They find a higher difference in rent, equal to 6% Their figures are more surprising for resale values: over 31% for Energy Star buildings, over 35% for LEED buildings. 24

25 Ceny odsprzedaży wyższe o 6% dla Energy Star i o 10% dla LEED. wg Miller Norm, Spivey Jay, Florance Andy, Does Green Pay Off? 2008 (San Diego University, CoStar Data Basis) 25

26 Miller Norm, Spivey Jay, Florance Andy, Does Green Pay Off? 2008 (San Diego University, CoStar Data Basis) 2005-early 2008 period Resale price difference over 6% for Energy Star, plus 10% for LEED. 26

27 Wpływy netto na m2 średnio o 5.9% dla budynków z Energy Star. Różnica efektem 4.8% wyższych stawek, 0.9% wyższego obłożenia i 9.8% kosztów eksploatacji. Wartośd rynkowa jest wyższa o 13.5%. Stopa kapitalizacji jest o 0.5% mniejsza. Zmiana z wartości z czasem nie jest większa dla Energy Star Ogólna efektywnośd (wpływy i cena odsprzedaży) jest porównywalna dla budynków z Energy Star i niecertyfikowanych. Pyvo Gary, Fisher Jeffrey D. Investment returns from Responsible Property Investments: Energy Efficient, Transit-oriented and Urban Regeneration Office Properties in the US from March (Research on Energy Star label only) 27

28 Pyvo Gary, Fisher Jeffrey D. Investment returns from Responsible Property Investments: Energy Efficient, Transit-oriented and Urban Regeneration Office Properties in the US from March (Research on Energy Star label only) The net revenue per square foot is on average greater by 5.9% for Energy Star buildings. This difference is explained by a 4.8% higher rent, a 0.9% higher occupation rate and a 9.8% lower fluid expense. The market value is greater by 13.5%. The capitalization rate is 0.5% less. The change over time of the market value of Energy Star buildings is not greater The overall efficiency (revenues and sale price capital gain) is comparable for Energy Star buildings and non certified buildings. 28

29 Dla budynków certyfikowanych w W.Brytanii wg BREEAM stawki najmu są o 21% wyższe, a ceny odsprzedaży o 26% wyższe wg Chegut A, Eichholtz P, Kok N. The Value of Green Buildings New Evidence from the United Kingdom. Université de Maastricht. July

30 Chegut A, Eichholtz P, Kok N. The Value of Green Buildings New Evidence from the United Kingdom. Université de Maastricht. July A bit astonishing: rent premium of 21% and resale price premium of 26% for British BREEAM certified offices compared to non certified similar offices. 30

31 1100 transakcji Stawki najmu w Holandii w budynkach z certyfikatem energetycznym D do G są o 6,5% niższe niższe od stawek dla podobnych budynków biurowych z certyfikatem A do C 13 % spadek stawek na każdy kilometr położenia dalej od transportu publicznego wg Kok N., Maarten J.. The value of Energy Labels in the European Office Market. Maastricht University, RSM Erasmus. May

32 Kok N., Maarten J.. The value of Energy Labels in the European Office Market. Maastricht University, RSM Erasmus. May transactions Rents of Dutch offices with D to G Energy Certificate are 6,5% lower than rents of similar offices (location, size, comfort ) with A to C Energy Certificate Other interesting sustainable indicator: a 13 % decrease of the rent per each kilometer further away from public transport station. 32

33 1/ Globalny kontekst 2/ Niedoskonałośd rynku nieruchomości i pierwsze dowody opłacalności zielonej wartości 3/ Wytyczne EPDB spowodują starzenie się obecnych budynków 4/ Ryzyko, starzenie się obiektu i jego rentownośd 5/ Wskaźniki komfortu i efektywności energetycznej 6/ Wpływ budynku na środowisko i jego wartości rynkową 3 sposoby poprawy stanu istniejącego 33

34 1/ Global context 2/ Market failure and first evidences of green value 3/ The European Energy Performance Buildings Directive creates obsolescence 4/ Risks, obsolescence and profitability 5/ Indicators, comfort and performance 6/ The three ways to increase environmental performance and real estate value 34

35 Głównym czynnikiem stymulującym budownictwo zrównoważone jest polityka UE W grudniu 2009 europejski plan działao zdefiniował 3 ambitne cele na 2020: - zmniejszenie o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do zmniejszenie o 20% zużycia energii 2020 w stosunku do % udział energii z odnawialnych źródeł

36 The main driver for sustainable real estate is political. December 2009 European energy action plan defined three ambitious objectives for 2020: - decrease of 20% of Green House Gas emissions between 1990 and decrease of 20% of energy consumption between 2005 and 2020; - a share of 20% of renewable energy in

37 2002 European Energy Performance for Buildings Directive (EPDB) - Metoda obliczeo cieplnych - Zaostrzanie wymagao dla nowych i istniejących budynków co 5 lat - Certyfikaty energetyczne dla nowych i isstniejących budynków - Dostępnośd informacji o zużyciu energii w budynkach użyteczności publicznej - Studia wykonalności dla obiektów ponad 1000 m² - Istotna poprawa izolacyjności obiektów modernizowanych powyżej 1000 m² - Przeglądy urządzeo HVAC

38 2002 European Energy Performance for Buildings Directive (EPBD n 2002/91/CE, December 16) imposed: - Thermal calculation method - Improved regulations for new and existing buildings every 5 years - Energy certificates for new and existing buildings - Public information about energy consumption in public buildings - Energy feasibility studies for projects of more than 1000 m² - Substantial thermal improvement for refurbished projects of more than 1000 m² - Boilers and air conditioning equipment inspections.

39 EPDB Budynki zeroenergetyczne i bez emisji CO2 w 2020 roku (2018 obiekty publiczne) - Wzmocnienie roli certyfikatów energetycznych, które będą obowiązkowe przy ogłoszeniu o sprzedaży lub najmie - Obowiązkowa certyfikacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej od 500 m2 (250 m² za 5 lat) 39

40 Eight years after, 2010 Energy Performance of Building Directive (EPBD n 2010/31/UE, May 19) imposed: - Nearly Zero Carbon and Energy new buildings in 2020 (2018 for new public buildings) - Strengthening the role and the quality of Energy Performance Certificates, which will be compulsory in advertisements for sale or rent - Display of Energy Performance Certificates in public buildings (compulsory in 500 m² buildings, 250 m² in five years) 40

41 EPDB 2010 cd. - Wymagania efektywności energetycznej dla nowych budynków i modernizowanych ze zmniejszeniem progu do 1000 m2 - Zmniejszenie progu dla obowiązku Studium Wykonalności przy nowych budynkach - Wzmocnienie roli i wymagao dla przeglądów HVAC - Używanie wskaźników dla uzyskania optymalnego poziomu kosztów 41

42 2010 Energy Performance of Building Directive (EPBD) continued: - Minimum energy performance requirements for new buildings and major renovations, with lowering of the 1000 m² threshold for existing buildings when they undergo a major renovation - Lowering of the threshold for Energy feasibility studies in new buildings - Strengthening the role and the quality of Heating Ventilation Air Conditioning inspections - Benchmarking to achieve cost-optimal levels 42

43 EPDB w skrócie: Akcje uświadamiające wśród właścicieli nieruchomości na temat: certyfikaty energetyczne przy ogłoszeniach sprzedaży i najmu, wymagania efektywności energetycznej przy renowacjach Przeglądy HVAC Jedna akcja uczynienia istniejącego rynku przestarzałym: wszystkie nowe budynki będą prawie zeroenergetyczne i zeroemisyjne w

44 The European Directive in short: Several actions to raise awaireness among real estate owners: Energy Performance Certificates in advertisements for sale or rent, energy performance requirements for renovation, Heating Ventilation Air Conditioning inspections One action to make the existing stock obsolete : all new buildings will be nearly Zero Carbon and Energy in

45 Pytanie: Jeżeli inwestor kupuje dziś budynek, który chce sprzedad za 8 lat, z jakimi budynkami będzie wówczs konkurował? Odpowiedź: W 2020 roku będzie konkurował z budynkami prawie zeroenergetycznymi i zeroemisyjnymi Problem do rozwiązania: Ile kosztuje zmodernizowanie budynku, który kupuję, żeby konkurowad z budynkiem zeroenergetycznym i zeroemisyjnym? Prawdziwa wartośd kupionego budynku: Cena zakupu minus koszty dostosowania go do wymagao zeroenergetycznych i zeroemisyjnych 45

46 Question: As investor, if I buy today a building that I plan to sell in 8 years, which buildings will be its competitors when I will sell it? Answer: The 2020 nearly Zero Carbon and Energy buildings Problem to be solved: How much does it cost to renovate the building that I am buying to compete with nearly Zero Carbon and Energy buildings? True value of the building: The price proposed by the seller, minus the cost of upgrading to the nearly Zero Carbon and Energy level 46

47 1/ Globalny kontekst 2/ Niedoskonałośd rynku nieruchomości i pierwsze dowody opłacalności zielonej wartości 3/ Wytyczne EPDB spowodują starzenie się obecnych budynków 4/ Ryzyko, starzenie się obiektu i jego rentownośd 5/ Wskaźniki komfortu i efektywności energetycznej 6/ Wpływ budynku na środowisko i jego wartości rynkową 3 sposoby poprawy stanu istniejącego 47

48 1/ Global context 2/ Market failure and first evidences of green value 3/ The European Energy Performance Buildings Directive creates obsolescence 4/ Risks, obsolescence and profitability 5/ Indicators, comfort and performance 6/ The three ways to increase environmental performance and real estate value 48

49 Jeżeli mój budynek nie jest zielony jakie jest ryzyko spadku jego wartości rynkowej? Wartośd rynkowa = Przychody operacyjne netto (wpływy z najmu koszty operacyjne) Stopa kapitalizacji (risk free rate + risk premium + growth of owner s earnings + amortyzacja) 49

50 If my building is not green, what are the risks concerning its market value? Market value = Net operating income (market rent - owner s operating costs) Out of capitalisation rate (risk free rate + risk premium + growth of owner s earnings + depreciation) 50

51 Ryzyko wartości rynkowej budynków niezielonych: Stawki najmu: brak wyróżnika-większe obniżki stawek-mniejsza wydajnośd pracowników, więcej absencji chorobowych Większe koszty operacyjne dla utrzymania budynku w odpowiednim stanie Dłuższe okresy bez najemców, mniejsza zbywalnośd, gorsze przepływy finansowe Mniejsze zyski właściciela, mniejsza konkurencyjnośd, wyższe koszty energii Wyższa amortyzacja, nie nadążanie za zaostrzającymi się wymaganiami dla urządzeo, krótszy czas użytkowania 51

52 Risks for the market value of a non green building: Market rent: no premium, if there is one, more important rent reductions, lower productivity of staff and less healthy employees, Higher owner s operating costs to maintain the building at market level Higher risk premium: longer vacancy periods, lower marketability, less cash flow Lower owner s earnings growth: lower competitiveness, higher energy costs Higher depreciation: shorter compliance with increasingly stringent legislation, shorter life span 52

53 1/ Globalny kontekst 2/ Niedoskonałośd rynku nieruchomości i pierwsze dowody opłacalności zielonej wartości 3/ Wytyczne EPDB spowodują starzenie się obecnych budynków 4/ Ryzyko, starzenie się obiektu i jego rentownośd 5/ Wskaźniki komfortu i efektywności energetycznej 6/ Wpływ budynku na środowisko i jego wartości rynkową 3 sposoby poprawy stanu istniejącego 55

54 1/ Global context 2/ Market failure and first evidences of green value 3/ The European Energy Performance Buildings Directive creates obsolescence 4/ Risks, obsolescence and profitability 5/ Indicators, comfort and performance 6/ The three ways to increase environmental performance and real estate value 56

55 Rzeczywista efektywność zielonych budynków: główne wskaźniki Użycie surowców Jakość środowiska wewnętrznego Emisje z budynku Energia pierwotna Emisja CO2 Energia szara Komfort cieplny Jakość powietrza Odpady 10 octobre

56 Use of raw materials Indoor environnement quality Building emissions Primary energy CO2 Emissions Grey energy Thermal Confort Indoor Air Quality Waste Production 10 octobre

57 [Parys et al., 2011] 10 octobre

58 60

59 Rzeczywista efektywność zielonych budynków:jakość powietrza wewnętrznego Oświetlenie Odbicie światła Tło akustyczne Rozmowa z innymi osobami Punkty oświetleniowe Włókna Prędkość powietrza Drobne cząstki, kurz Temperatura powietrza i powierzchni przegród Emisja od środków transportu Zarodniki grzybów i pleśni Wilgotność Emisja z materiałów wewnętrznych 10 octobre

60 Luminosity Background noise Chats of other people Velocity of the air Light reflexion Light spots Fibers Particulate matter Mold spores Temperatures of the air and of the surfaces of the room Emissions dues to traffic Humidity Emissions dues to materials 62

61 Rzeczywista efektywność zielonych budynków: szeroki wpływ instalacji HVAC Zdrowie Komfort Wydajność Ochrona ppoż Jakość środowiska wewnętrznego Długość życia Koszt życia obiektu Obłsuga Ryzyka środowiskowe Substancje niebezpieczne Zużycie energii Emsija CO 2 Koszty życia produktu HVAC Trwałość, Serwis Elastyczność, Przystosowalność Plan napraw Koszty rezygnacji Przerwy w działaniu Przyszłe wykorzystanie 10 octobre

62 Fire safety Environmental risks Hazardous substances CO 2 -emissions Energy use Health Comfort Productivity Life cycle costs Indoor environment quality HVAC Durability, Serviceability Flexibility, Adaptability Future use Length of life time Life cycle cost Refurbishment schedule Churn costs Interruptions in use 64

63 1/ Globalny kontekst 2/ Niedoskonałośd rynku nieruchomości i pierwsze dowody opłacalności zielonej wartości 3/ Wytyczne EPDB spowodują starzenie się obecnych budynków 4/ Ryzyko, starzenie się obiektu i jego rentownośd 5/ Wskaźniki komfortu i efektywności energetycznej 6/ Wpływ budynku na środowisko i jego wartości rynkową 3 sposoby poprawy stanu istniejącego 65

64 1/ Global context 2/ Market failure and first evidences of green value 3/ The European Energy Performance Buildings Directive creates obsolescence 4/ Risks, obsolescence and profitability 5/ Indicators, comfort and performance 6/ The three ways to increase environmental performance and real estate value 66

65 Pierwszy sposób to polepszenie zarządzania obiektem Redukcja energii i emisji CO2 od 10 do 15 % Koszty: stosunkowo niskie (liczniki, serwis) Czas wdrożenia: krótki (1 rok) Narzędzia: system monitorowania i przeglądy serwisowe 67

66 First way to increase energy and environmental performance: to improve operation management Energy and CO2 gain: from 10 to 15 % Cost: low (counters, maintenance) Implementation time: quick (one year) Tools: new monitoring and good maintenance 68

67 Drugi sposób: zmiana zachowao użytkowników Redukcja energii i emisji CO2 : od 10 do 15 % (czasem więcej) Koszty: niskie Czas wdrożenia: długi (kilka lat) Narzędzia: zielony najem 69

68 Second way to increase energy and environmental efficiency: to change users behavior Energy and CO2 gain: from 10 to 15 % ( more in some cases) Cost: low Implementation time: rather long (several years) Tool: green lease 70

69 Jak wdrożyd 2 sposób? 71

70 How to implement the first two ways to increase energy and environmental efficiency 72

71 3 sposób: modernizacja Redukcja energii i emisji CO2 : 20 % Koszty: wysokie Czas wdrożenia: 2 3 lat Narzędzia: ocena stanu obecnego, projekt i realizacja 73

72 The third way to increase energy and environmental efficiency: renovation works Energy and CO2 gain: from 20 % to more Cost: high Implementation time: two to three years Tools: quality diagnosis, design and works 74

73 Jeżeli się planuje poprawę efektywności środowiskowej i energetycznej budynku o 40% (cel we Francji dla całego rynku ): osiągnięcie tylko przez modernizację jest drogie z długim okresem zwrotu Mniej kosztowne i bezpieczniejsze (ale nie najprostsze) jest zrównoważone połączenie: Zarządzania obiektem Zmiany zachowao użytkowników Modernizacje 75

74 If you plan to increase energy and environmental performance of 40 % (the French objective for the whole stock between 2009 and 2020): To meet the aim only through renovation works is expensive, with bad payback The less costly and the most secure way (but not the simplest one) is to mix: Operation improvement Users behavior change And renovation works 76

75 Efektywnośd i wartośd obiektu w czasie 77

76 Performance and value over time 78

77 Dziękuję za uwagę! Wszystkie cytowane artykuły dostępne w 2 językach na Sustainable Real Estate Blog: Pytania? 79

78 Thank you for your attention All quoted articles are on bilingual Sustainable Real Estate Blog: Any question? 80

Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone.

Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone. Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone. Certyfikacja BREEAM i LEED a efektywność energetyczna budynków Daniel Hojniak Grontmij Polska Poznań, październik 2014 Profil firmy 2 Założona w 1915 Wiodąca europejska

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania ekonomiczne inwestowania w budynki zrównoważone

Uwarunkowania ekonomiczne inwestowania w budynki zrównoważone I INNOWACJE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Stanisław Belniak Michał Głuszak Małgorzata Zięba Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uwarunkowania ekonomiczne inwestowania w budynki zrównoważone Wprowadzenie Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Polska liderem budownictwa ekologicznego w Europie środkowo-wschodniej

Polska liderem budownictwa ekologicznego w Europie środkowo-wschodniej Raport Lion s Banku, 13.05.2014 r. Polska liderem budownictwa ekologicznego w Europie środkowo-wschodniej Aż o ponad 30% może wzrosnąć liczba przyznanych certyfikatów ekologicznych w Polsce w 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie fizyka budowli Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 zużycie energii w budownictwie TRANSPORT WYDOBYCIE PRODUKCJA SKŁADOWANIE

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Efektywność wynagrodzeń

Efektywność wynagrodzeń Efektywność wynagrodzeń Saratoga Human Capital Benchmarking Robert Kujoth Saratoga HC Benchmarking narzędzie pomiaru HR SARATOGA jest badaniem pozwalającym na pomiar efektywności procesów wewnątrz organizacji

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

Efekty usprawnień w obsłudze technicznej nieruchomości

Efekty usprawnień w obsłudze technicznej nieruchomości Efekty usprawnień w obsłudze technicznej nieruchomości LEVEL 1 Level 2 > Level 3 Jak dobrze realizowana obsługa techniczna może pomóc Property Managerowi Agenda Cele zarządcy Obszary usprawnień Implementacja

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Management of Dangerous Road Sections in Estonia Andres Piibeleht Chief Specialist Traffic Management Department

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

HORIZON H2020 Efektywność Energetyczna. Kotkowska Agata EASME, B1 Wydział Energii, Manager Sekcji Budynki, Ogrzewanie i Chłodnictwo

HORIZON H2020 Efektywność Energetyczna. Kotkowska Agata EASME, B1 Wydział Energii, Manager Sekcji Budynki, Ogrzewanie i Chłodnictwo THE EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION HORIZON 2020 H2020 Efektywność Energetyczna Kotkowska Agata EASME, B1 Wydział Energii, Manager Sekcji Budynki, Ogrzewanie i Chłodnictwo Agencja Wykonawcza

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNE

BUDYNKI NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNE XV FORUM TERMOMODERNIZACJA WARSZAWA, 22.04.2015 BUDYNKI NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNE PRÓBA DEFINICJI Dariusz HEIM, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych Katedra Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka WSTĘP

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia brytyjskie w zakresie efektywności energetycznej

Doświadczenia brytyjskie w zakresie efektywności energetycznej Doświadczenia brytyjskie w zakresie efektywności energetycznej POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 15 maja 2008, Tomaszowice Wyzwania i Rozwiązania Redukcja

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Informal Support in Ageing Societies

Informal Support in Ageing Societies Informal Support in Ageing Societies The Elderly, the Family and the Welfare State Dependency Ratios Myth and Reality The Elderly as Providers and Recipients Future Challenges Policy Implications 1 Dependency

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla nieformalne podsumowanie Warszawa, 19.05.2015 r. Schedule Day 1 Monday, 1 st June 2015 Day 2 Tuesday, 2 nd June 2015 Day 3 Wednesday, 3 rd June 2015 Day 4 Thrusday,

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

BIM idea, argumenty, zalety dla Inwestora/Zamawiającego. Dariusz Kasznia, Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa

BIM idea, argumenty, zalety dla Inwestora/Zamawiającego. Dariusz Kasznia, Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa BIM idea, argumenty, zalety dla Inwestora/Zamawiającego Dariusz Kasznia, Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa BIM 1. BIM, czyli 2. Dlaczego BIM? 3. Prawdy i mity. 4. Skazani na BIM 5. BIM na świecie.

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo