Zrównoważone budownictwozmiana wartości budynku w czasie i opłacalnośd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrównoważone budownictwozmiana wartości budynku w czasie i opłacalnośd"

Transkrypt

1 Zrównoważone budownictwozmiana wartości budynku w czasie i opłacalnośd Jean Carassus Professor Ecole Nationale des Ponts et Chaussées Paris Institute of Technology

2 SUSTAINABLE REAL ESTATE, OBSOLESCENCE AND PROFITABILITY Jean Carassus Professor Ecole Nationale des Ponts et Chaussées Paris Institute of Technology

3 1/ Globalny kontekst 2/ Niedoskonałośd rynku nieruchomości i pierwsze dowody opłacalnośd zielonej wartości 3/ Wytyczne EPDB spowodują starzenie się obecnych budynków 4/ Ryzyko, starzenie się obiektu i jego rentownośd 5/ Wskaźniki komfortu i efektywności energetycznej 6/ Wpływ budynku na środowisko i jego wartości rynkową 3 sposoby poprawy stanu istniejącego 3

4 1/ Global context 2/ Market failure and first evidences of green value 3/ The European Energy Performance Buildings Directive creates obsolescence 4/ Risks, obsolescence and profitability 5/ Indicators, comfort and performance 6/ The three ways to increase environmental performance and real estate value 4

5 1/ Globalny kontekst 2/ Niedoskonałośd rynku nieruchomości i pierwsze dowody opłacalnośd zielonej wartości 3/ Wytyczne EPDB spowodują starzenie się obecnych budynków 4/ Ryzyko, starzenie się obiektu i jego rentownośd 5/ Wskaźniki komfortu i efektywności energetycznej 6/ Wpływ budynku na środowisko i jego wartości rynkową 3 sposoby poprawy stanu istniejącego 5

6 1/ Global context 2/ Market failure and first evidences of green value 3/ The European Energy Performance Buildings Directive creates obsolescence 4/ Risks, obsolescence and profitability 5/ Indicators, comfort and performance 6/ The three ways to increase environmental performance and real estate value 6

7 Budynki i nieruchomości odpowiadają za: 36 % emisji gazów cieplarnianych i 40 % energii w UE 40 % emisji gazów cieplarnianych i 40 % energii w USA

8 Construction and Property sector represents: in the European Union 36 % of Green House Gas emissions and 40 % of energy, in the USA 40 % of Green House Gas emissions and 40 % of energy

9 Budynki są pierwszymi obszarami w których podejmuje się 2 globalne wyzwania: Zmiana klimatu Bezpieczeostwo energetyczne Page 9/30

10 Construction and Property sector is the first issue for two planet challenges: Climate change Energy supply security. Page 10/30

11 Budynki pochłaniają więcej energii niż transport i przemysł Francja (2011)*: Budynki: 44% Transport: 32% Przemysł: 21% Rolnictwo: 3% *Ministerstwo Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju 2012 Page 11/30

12 Before industry and transportation Example, final energy in France, total = 100 % (2011)*: Buildings: 44% Transportation: 32% Industry: 21% Agriculture: 3% *Ministry of Ecology and Sustainable Development Page 12/30

13 1/ Globalny kontekst 2/ Niedoskonałośd rynku nieruchomości i pierwsze dowody opłacalności zielonej wartości 3/ Wytyczne EPDB spowodują starzenie się obecnych budynków 4/ Ryzyko, starzenie się obiektu i jego rentownośd 5/ Wskaźniki komfortu i efektywności energetycznej 6/ Wpływ budynku na środowisko i jego wartości rynkową 3 sposoby poprawy stanu istniejącego Page 13/30

14 1/ Global context 2/ Market failure and first evidences of green value 3/ The European Energy Performance Buildings Directive creates obsolescence 4/ Risks, obsolescence and profitability 5/ Indicators, comfort and performance 6/ The three ways to increase environmental performance and real estate value Page 14/30

15 Zmiany klimatu są największym i najszerzej oddziaływującym zagrożeniem rynkowym w historii. Sir Nicholas Stern, były Główny Ekonomista Banku Swiatowego, Rynek nieruchomości jest ślepy gdyż jest za mało wyróżników cenowych W Europie system handlu emisjami dotyczy tylko przemysłu i energetyki, a nie dotyczy budownictwa i nieruchomości Podatek od emisji CO2 jest tylko w Szwecji Według The Economics of Climate Change Review, London,

16 Climate Change is the greatest and widest-ranging market failure ever seen. Sir Nicholas Stern, former World Bank Chief Economist, The Economics of Climate Change Review, London, 2006 Market tends to be blind because no many price signals are still available. In Europe, Cape and Trade system is available only for Manufacturing Industry, not for Construction and Property Industry Carbon Tax exists only in Sweden. 16

17 Zielona wartośd: wyróżnik cenowy związany z jakością ekologiczną obiektu Definicja: Dodatnia różnica w wartości pomiędzy budynkiem z certyfikatem ekologicznym a budynkiem niecertyfikowanym (podobna lokalizacja, wielkośd, warunki ) lub ujemna różnica w wartości pomiędzy budynkiem niecertyfikowanym, a budynkiem certyfikowanym (zielonym) Pierwsze wyróżniki cenowe (systemy certyfikacji) w USA, W.Brytanii i Holandii 17

18 Green value: a price signal linked to an environmental quality signal Definition: A premium for green certified buildings compared to non certified buildings with same characteristics (location, size, comfort ) Or a lower value for non green buildings compared to green buildings with same characteristics First price signals in North American, British and Dutch office markets 18

19 Budynki certyfikowane wg Energy Star i LEED uzyskują średnio 3% wyższe stawki najmu, 6% wyższe wpływy z najmu (stawki przemnożone przez wskaźnik obłożenia) i o 16% wyższe ceny odsprzedaży wg Eichholtz Piet, Kok Nils, Quigley John M., Doing Well by Doing Good? An Analysis of the Financial Performance of the Green Office Buildings in the USA. March 2009 (Maastricht and California Universities) 19

20 Eichholtz Piet, Kok Nils, Quigley John M., Doing Well by Doing Good? An Analysis of the Financial Performance of the Green Office Buildings in the USA. March 2009 (Maastricht and California Universities) The Energy Star and LEED certified buildings have on average a 3% higher rent, a 6% higher rental revenue (rent multiplied by the occupation rent) and a 16% higher resale price. 20

21 Podczas kryzysu na rynku nieruchomości stawki najmu spadły o 5.4%. W budynkach certyfikowanych wg Energy Star i LEED spadek stawek najmu wyniósł 1.2%, a wpływów z najmu o 2.4% Ceny odsprzedaży były wyższe o 13% dla certyfikowanych budynków wg Eichholtz Piet, Kok Nils, Quigley John M., The Economics of Green Building. September

22 Eichholtz Piet, Kok Nils, Quigley John M., The Economics of Green Building. September 2010 During the real estate crisis: September October Rents decreased in two years on average by 5.4%. Energy Star and LEED certified buildings resist more and maintain an advantage but the difference is reduced: it is of 1.2% for rents and 2.4% for rental revenues. For resale prices, the difference is on average 13% in favor of certified buildings. 22

23 Na początku 2009 wzrost stawek najmu w budynkach certyfikowanych wyniósł 6% Wzrost cen odsprzedaży wyniósł ponad 31% dla budynków certyfikowanych wg Energy Star buildings i ponad 35% wg LEED wg Fuerst Franz, McAllister Patrick, New Evidence on the Green Building Rent and Price Premium. April 2009 Henley Business School (Reading University). 23

24 Fuerst Franz, McAllister Patrick, New Evidence on the Green Building Rent and Price Premium. April 2009 Henley Business School (Reading University). Beginning of 2009 They find a higher difference in rent, equal to 6% Their figures are more surprising for resale values: over 31% for Energy Star buildings, over 35% for LEED buildings. 24

25 Ceny odsprzedaży wyższe o 6% dla Energy Star i o 10% dla LEED. wg Miller Norm, Spivey Jay, Florance Andy, Does Green Pay Off? 2008 (San Diego University, CoStar Data Basis) 25

26 Miller Norm, Spivey Jay, Florance Andy, Does Green Pay Off? 2008 (San Diego University, CoStar Data Basis) 2005-early 2008 period Resale price difference over 6% for Energy Star, plus 10% for LEED. 26

27 Wpływy netto na m2 średnio o 5.9% dla budynków z Energy Star. Różnica efektem 4.8% wyższych stawek, 0.9% wyższego obłożenia i 9.8% kosztów eksploatacji. Wartośd rynkowa jest wyższa o 13.5%. Stopa kapitalizacji jest o 0.5% mniejsza. Zmiana z wartości z czasem nie jest większa dla Energy Star Ogólna efektywnośd (wpływy i cena odsprzedaży) jest porównywalna dla budynków z Energy Star i niecertyfikowanych. Pyvo Gary, Fisher Jeffrey D. Investment returns from Responsible Property Investments: Energy Efficient, Transit-oriented and Urban Regeneration Office Properties in the US from March (Research on Energy Star label only) 27

28 Pyvo Gary, Fisher Jeffrey D. Investment returns from Responsible Property Investments: Energy Efficient, Transit-oriented and Urban Regeneration Office Properties in the US from March (Research on Energy Star label only) The net revenue per square foot is on average greater by 5.9% for Energy Star buildings. This difference is explained by a 4.8% higher rent, a 0.9% higher occupation rate and a 9.8% lower fluid expense. The market value is greater by 13.5%. The capitalization rate is 0.5% less. The change over time of the market value of Energy Star buildings is not greater The overall efficiency (revenues and sale price capital gain) is comparable for Energy Star buildings and non certified buildings. 28

29 Dla budynków certyfikowanych w W.Brytanii wg BREEAM stawki najmu są o 21% wyższe, a ceny odsprzedaży o 26% wyższe wg Chegut A, Eichholtz P, Kok N. The Value of Green Buildings New Evidence from the United Kingdom. Université de Maastricht. July

30 Chegut A, Eichholtz P, Kok N. The Value of Green Buildings New Evidence from the United Kingdom. Université de Maastricht. July A bit astonishing: rent premium of 21% and resale price premium of 26% for British BREEAM certified offices compared to non certified similar offices. 30

31 1100 transakcji Stawki najmu w Holandii w budynkach z certyfikatem energetycznym D do G są o 6,5% niższe niższe od stawek dla podobnych budynków biurowych z certyfikatem A do C 13 % spadek stawek na każdy kilometr położenia dalej od transportu publicznego wg Kok N., Maarten J.. The value of Energy Labels in the European Office Market. Maastricht University, RSM Erasmus. May

32 Kok N., Maarten J.. The value of Energy Labels in the European Office Market. Maastricht University, RSM Erasmus. May transactions Rents of Dutch offices with D to G Energy Certificate are 6,5% lower than rents of similar offices (location, size, comfort ) with A to C Energy Certificate Other interesting sustainable indicator: a 13 % decrease of the rent per each kilometer further away from public transport station. 32

33 1/ Globalny kontekst 2/ Niedoskonałośd rynku nieruchomości i pierwsze dowody opłacalności zielonej wartości 3/ Wytyczne EPDB spowodują starzenie się obecnych budynków 4/ Ryzyko, starzenie się obiektu i jego rentownośd 5/ Wskaźniki komfortu i efektywności energetycznej 6/ Wpływ budynku na środowisko i jego wartości rynkową 3 sposoby poprawy stanu istniejącego 33

34 1/ Global context 2/ Market failure and first evidences of green value 3/ The European Energy Performance Buildings Directive creates obsolescence 4/ Risks, obsolescence and profitability 5/ Indicators, comfort and performance 6/ The three ways to increase environmental performance and real estate value 34

35 Głównym czynnikiem stymulującym budownictwo zrównoważone jest polityka UE W grudniu 2009 europejski plan działao zdefiniował 3 ambitne cele na 2020: - zmniejszenie o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do zmniejszenie o 20% zużycia energii 2020 w stosunku do % udział energii z odnawialnych źródeł

36 The main driver for sustainable real estate is political. December 2009 European energy action plan defined three ambitious objectives for 2020: - decrease of 20% of Green House Gas emissions between 1990 and decrease of 20% of energy consumption between 2005 and 2020; - a share of 20% of renewable energy in

37 2002 European Energy Performance for Buildings Directive (EPDB) - Metoda obliczeo cieplnych - Zaostrzanie wymagao dla nowych i istniejących budynków co 5 lat - Certyfikaty energetyczne dla nowych i isstniejących budynków - Dostępnośd informacji o zużyciu energii w budynkach użyteczności publicznej - Studia wykonalności dla obiektów ponad 1000 m² - Istotna poprawa izolacyjności obiektów modernizowanych powyżej 1000 m² - Przeglądy urządzeo HVAC

38 2002 European Energy Performance for Buildings Directive (EPBD n 2002/91/CE, December 16) imposed: - Thermal calculation method - Improved regulations for new and existing buildings every 5 years - Energy certificates for new and existing buildings - Public information about energy consumption in public buildings - Energy feasibility studies for projects of more than 1000 m² - Substantial thermal improvement for refurbished projects of more than 1000 m² - Boilers and air conditioning equipment inspections.

39 EPDB Budynki zeroenergetyczne i bez emisji CO2 w 2020 roku (2018 obiekty publiczne) - Wzmocnienie roli certyfikatów energetycznych, które będą obowiązkowe przy ogłoszeniu o sprzedaży lub najmie - Obowiązkowa certyfikacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej od 500 m2 (250 m² za 5 lat) 39

40 Eight years after, 2010 Energy Performance of Building Directive (EPBD n 2010/31/UE, May 19) imposed: - Nearly Zero Carbon and Energy new buildings in 2020 (2018 for new public buildings) - Strengthening the role and the quality of Energy Performance Certificates, which will be compulsory in advertisements for sale or rent - Display of Energy Performance Certificates in public buildings (compulsory in 500 m² buildings, 250 m² in five years) 40

41 EPDB 2010 cd. - Wymagania efektywności energetycznej dla nowych budynków i modernizowanych ze zmniejszeniem progu do 1000 m2 - Zmniejszenie progu dla obowiązku Studium Wykonalności przy nowych budynkach - Wzmocnienie roli i wymagao dla przeglądów HVAC - Używanie wskaźników dla uzyskania optymalnego poziomu kosztów 41

42 2010 Energy Performance of Building Directive (EPBD) continued: - Minimum energy performance requirements for new buildings and major renovations, with lowering of the 1000 m² threshold for existing buildings when they undergo a major renovation - Lowering of the threshold for Energy feasibility studies in new buildings - Strengthening the role and the quality of Heating Ventilation Air Conditioning inspections - Benchmarking to achieve cost-optimal levels 42

43 EPDB w skrócie: Akcje uświadamiające wśród właścicieli nieruchomości na temat: certyfikaty energetyczne przy ogłoszeniach sprzedaży i najmu, wymagania efektywności energetycznej przy renowacjach Przeglądy HVAC Jedna akcja uczynienia istniejącego rynku przestarzałym: wszystkie nowe budynki będą prawie zeroenergetyczne i zeroemisyjne w

44 The European Directive in short: Several actions to raise awaireness among real estate owners: Energy Performance Certificates in advertisements for sale or rent, energy performance requirements for renovation, Heating Ventilation Air Conditioning inspections One action to make the existing stock obsolete : all new buildings will be nearly Zero Carbon and Energy in

45 Pytanie: Jeżeli inwestor kupuje dziś budynek, który chce sprzedad za 8 lat, z jakimi budynkami będzie wówczs konkurował? Odpowiedź: W 2020 roku będzie konkurował z budynkami prawie zeroenergetycznymi i zeroemisyjnymi Problem do rozwiązania: Ile kosztuje zmodernizowanie budynku, który kupuję, żeby konkurowad z budynkiem zeroenergetycznym i zeroemisyjnym? Prawdziwa wartośd kupionego budynku: Cena zakupu minus koszty dostosowania go do wymagao zeroenergetycznych i zeroemisyjnych 45

46 Question: As investor, if I buy today a building that I plan to sell in 8 years, which buildings will be its competitors when I will sell it? Answer: The 2020 nearly Zero Carbon and Energy buildings Problem to be solved: How much does it cost to renovate the building that I am buying to compete with nearly Zero Carbon and Energy buildings? True value of the building: The price proposed by the seller, minus the cost of upgrading to the nearly Zero Carbon and Energy level 46

47 1/ Globalny kontekst 2/ Niedoskonałośd rynku nieruchomości i pierwsze dowody opłacalności zielonej wartości 3/ Wytyczne EPDB spowodują starzenie się obecnych budynków 4/ Ryzyko, starzenie się obiektu i jego rentownośd 5/ Wskaźniki komfortu i efektywności energetycznej 6/ Wpływ budynku na środowisko i jego wartości rynkową 3 sposoby poprawy stanu istniejącego 47

48 1/ Global context 2/ Market failure and first evidences of green value 3/ The European Energy Performance Buildings Directive creates obsolescence 4/ Risks, obsolescence and profitability 5/ Indicators, comfort and performance 6/ The three ways to increase environmental performance and real estate value 48

49 Jeżeli mój budynek nie jest zielony jakie jest ryzyko spadku jego wartości rynkowej? Wartośd rynkowa = Przychody operacyjne netto (wpływy z najmu koszty operacyjne) Stopa kapitalizacji (risk free rate + risk premium + growth of owner s earnings + amortyzacja) 49

50 If my building is not green, what are the risks concerning its market value? Market value = Net operating income (market rent - owner s operating costs) Out of capitalisation rate (risk free rate + risk premium + growth of owner s earnings + depreciation) 50

51 Ryzyko wartości rynkowej budynków niezielonych: Stawki najmu: brak wyróżnika-większe obniżki stawek-mniejsza wydajnośd pracowników, więcej absencji chorobowych Większe koszty operacyjne dla utrzymania budynku w odpowiednim stanie Dłuższe okresy bez najemców, mniejsza zbywalnośd, gorsze przepływy finansowe Mniejsze zyski właściciela, mniejsza konkurencyjnośd, wyższe koszty energii Wyższa amortyzacja, nie nadążanie za zaostrzającymi się wymaganiami dla urządzeo, krótszy czas użytkowania 51

52 Risks for the market value of a non green building: Market rent: no premium, if there is one, more important rent reductions, lower productivity of staff and less healthy employees, Higher owner s operating costs to maintain the building at market level Higher risk premium: longer vacancy periods, lower marketability, less cash flow Lower owner s earnings growth: lower competitiveness, higher energy costs Higher depreciation: shorter compliance with increasingly stringent legislation, shorter life span 52

53 1/ Globalny kontekst 2/ Niedoskonałośd rynku nieruchomości i pierwsze dowody opłacalności zielonej wartości 3/ Wytyczne EPDB spowodują starzenie się obecnych budynków 4/ Ryzyko, starzenie się obiektu i jego rentownośd 5/ Wskaźniki komfortu i efektywności energetycznej 6/ Wpływ budynku na środowisko i jego wartości rynkową 3 sposoby poprawy stanu istniejącego 55

54 1/ Global context 2/ Market failure and first evidences of green value 3/ The European Energy Performance Buildings Directive creates obsolescence 4/ Risks, obsolescence and profitability 5/ Indicators, comfort and performance 6/ The three ways to increase environmental performance and real estate value 56

55 Rzeczywista efektywność zielonych budynków: główne wskaźniki Użycie surowców Jakość środowiska wewnętrznego Emisje z budynku Energia pierwotna Emisja CO2 Energia szara Komfort cieplny Jakość powietrza Odpady 10 octobre

56 Use of raw materials Indoor environnement quality Building emissions Primary energy CO2 Emissions Grey energy Thermal Confort Indoor Air Quality Waste Production 10 octobre

57 [Parys et al., 2011] 10 octobre

58 60

59 Rzeczywista efektywność zielonych budynków:jakość powietrza wewnętrznego Oświetlenie Odbicie światła Tło akustyczne Rozmowa z innymi osobami Punkty oświetleniowe Włókna Prędkość powietrza Drobne cząstki, kurz Temperatura powietrza i powierzchni przegród Emisja od środków transportu Zarodniki grzybów i pleśni Wilgotność Emisja z materiałów wewnętrznych 10 octobre

60 Luminosity Background noise Chats of other people Velocity of the air Light reflexion Light spots Fibers Particulate matter Mold spores Temperatures of the air and of the surfaces of the room Emissions dues to traffic Humidity Emissions dues to materials 62

61 Rzeczywista efektywność zielonych budynków: szeroki wpływ instalacji HVAC Zdrowie Komfort Wydajność Ochrona ppoż Jakość środowiska wewnętrznego Długość życia Koszt życia obiektu Obłsuga Ryzyka środowiskowe Substancje niebezpieczne Zużycie energii Emsija CO 2 Koszty życia produktu HVAC Trwałość, Serwis Elastyczność, Przystosowalność Plan napraw Koszty rezygnacji Przerwy w działaniu Przyszłe wykorzystanie 10 octobre

62 Fire safety Environmental risks Hazardous substances CO 2 -emissions Energy use Health Comfort Productivity Life cycle costs Indoor environment quality HVAC Durability, Serviceability Flexibility, Adaptability Future use Length of life time Life cycle cost Refurbishment schedule Churn costs Interruptions in use 64

63 1/ Globalny kontekst 2/ Niedoskonałośd rynku nieruchomości i pierwsze dowody opłacalności zielonej wartości 3/ Wytyczne EPDB spowodują starzenie się obecnych budynków 4/ Ryzyko, starzenie się obiektu i jego rentownośd 5/ Wskaźniki komfortu i efektywności energetycznej 6/ Wpływ budynku na środowisko i jego wartości rynkową 3 sposoby poprawy stanu istniejącego 65

64 1/ Global context 2/ Market failure and first evidences of green value 3/ The European Energy Performance Buildings Directive creates obsolescence 4/ Risks, obsolescence and profitability 5/ Indicators, comfort and performance 6/ The three ways to increase environmental performance and real estate value 66

65 Pierwszy sposób to polepszenie zarządzania obiektem Redukcja energii i emisji CO2 od 10 do 15 % Koszty: stosunkowo niskie (liczniki, serwis) Czas wdrożenia: krótki (1 rok) Narzędzia: system monitorowania i przeglądy serwisowe 67

66 First way to increase energy and environmental performance: to improve operation management Energy and CO2 gain: from 10 to 15 % Cost: low (counters, maintenance) Implementation time: quick (one year) Tools: new monitoring and good maintenance 68

67 Drugi sposób: zmiana zachowao użytkowników Redukcja energii i emisji CO2 : od 10 do 15 % (czasem więcej) Koszty: niskie Czas wdrożenia: długi (kilka lat) Narzędzia: zielony najem 69

68 Second way to increase energy and environmental efficiency: to change users behavior Energy and CO2 gain: from 10 to 15 % ( more in some cases) Cost: low Implementation time: rather long (several years) Tool: green lease 70

69 Jak wdrożyd 2 sposób? 71

70 How to implement the first two ways to increase energy and environmental efficiency 72

71 3 sposób: modernizacja Redukcja energii i emisji CO2 : 20 % Koszty: wysokie Czas wdrożenia: 2 3 lat Narzędzia: ocena stanu obecnego, projekt i realizacja 73

72 The third way to increase energy and environmental efficiency: renovation works Energy and CO2 gain: from 20 % to more Cost: high Implementation time: two to three years Tools: quality diagnosis, design and works 74

73 Jeżeli się planuje poprawę efektywności środowiskowej i energetycznej budynku o 40% (cel we Francji dla całego rynku ): osiągnięcie tylko przez modernizację jest drogie z długim okresem zwrotu Mniej kosztowne i bezpieczniejsze (ale nie najprostsze) jest zrównoważone połączenie: Zarządzania obiektem Zmiany zachowao użytkowników Modernizacje 75

74 If you plan to increase energy and environmental performance of 40 % (the French objective for the whole stock between 2009 and 2020): To meet the aim only through renovation works is expensive, with bad payback The less costly and the most secure way (but not the simplest one) is to mix: Operation improvement Users behavior change And renovation works 76

75 Efektywnośd i wartośd obiektu w czasie 77

76 Performance and value over time 78

77 Dziękuję za uwagę! Wszystkie cytowane artykuły dostępne w 2 językach na Sustainable Real Estate Blog: Pytania? 79

78 Thank you for your attention All quoted articles are on bilingual Sustainable Real Estate Blog: Any question? 80

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Scenariusze, modele biznesowe i przykłady rynku budynków energooszczędnych

Scenariusze, modele biznesowe i przykłady rynku budynków energooszczędnych NorthPass NorthPass Promotion of the Very low-energy house Concept to the North European Building Market Scenariusze, modele biznesowe i przykłady rynku budynków energooszczędnych 26/04/2012 VTT Technical

Bardziej szczegółowo

Projekt porównania efektywności energetycznej systemów HVAC w Europie

Projekt porównania efektywności energetycznej systemów HVAC w Europie Inspection of HVAC systems through continuous monitoring and benchmarking Projekt porównania efektywności energetycznej systemów HVAC w Europie Dr Ian Knight Koordynator iserv www.iservcmb.info www.iservcmb.info

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Dyrektywy w sprawie Charakterystyki Energetycznej Budynków (EPBD)

Wdrożenie Dyrektywy w sprawie Charakterystyki Energetycznej Budynków (EPBD) Raport końcowy projekt EU RIEEB Wdrożenie Dyrektywy w sprawie Charakterystyki Energetycznej Budynków (EPBD) w Niemczech, Szwecji, Polsce i Francji Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) Implementation

Bardziej szczegółowo

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND SPIS TREŚCI wprowadzenie preferencje najemców powierzchni biurowej ZIELONE BUDOWNICTWO NOWE LOKALIZACJE

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. Listopad / November C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. Listopad / November C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 CMYK: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 RGB: R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 PANTONE: Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 Listopad / November 2014 Energetyka wiatrowa w Polsce Wind

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Udział odnawialnej energii w UE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Udział odnawialnej energii w UE KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 26.5.2004 COM(2004) 366 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Udział odnawialnej energii w UE Sprawozdanie Komisji zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland

Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland Authors Jerzy Majewski Michał Szymanek Keywords photovoltaic generation, photovoltaic cell, solar radiation,

Bardziej szczegółowo

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Spis treści Index of contents 1 2 3 4 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na świecie 4 1 Świat i Polska 5 2

Bardziej szczegółowo

raport report Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport report Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport report Listopad 2009 November 2009 Spis treści Index of contents 1 2 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na Świecie 03 1.1 Zatrudnienie w sektorze

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Dołącz do społeczności

Dołącz do społeczności Dołącz do społeczności 6-7.XI.2013 WARSZAWA, EXPO XXI Wśród gości konferencji m. in.: Mark Krawczyński Guy Perry Marcin Zamoyski Leszek Drogosz Architekt, projektant wnętrz, pianista, dyrektor Fundacji

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual report 2013 1

Raport Roczny Annual report 2013 1 Raport Roczny Annual report 2013 1 2 Przez cały rok dostarczamy naszym odbiorcom przyjazne ciepło All year round we provide our consumers with friendly heat Raport Roczny Annual report 2013 3 4 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Patron medialny/media patron: Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. październik october

Patron medialny/media patron: Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. październik october Patron medialny/media patron: raport / report 2012 październik october Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Spis treści Index of contents 1 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na świecie

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 2013 raport / report listopad november Energetyka wiatrowa

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

01. Wprowadzenie / Introduction

01. Wprowadzenie / Introduction 01. Wprowadzenie / Introduction Skanska jest innowacyjnym deweloperem przestrzeni biurowych, które dzięki swojej elastyczności i wszechstronności odpowiadają na potrzeby firm o różnych profilach działania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynków

Charakterystyka energetyczna budynków ıntense energy efficiency Charakterystyka energetyczna budynków Słowniczek pojęć po angielsku i po polsku Całkowitą odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponoszą jego autorzy. Dokument ten nie

Bardziej szczegółowo

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations Ciepło Affordable w przystępnych Warmth for cenach all Podręcznik poprawy efektywności energetycznej w zasobach budownictwa socjalnego, przeznaczony dla zarządców A guide to improving energy efficiency

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Niebieska Księga Blue Book

Niebieska Księga Blue Book Niebieska Księga Blue Book Nowe wydanie New edition Lipiec / July 2015 Infrastruktura drogowa Road Infrastructure Spis treści Table of Contents Wprowadzenie Background... 5 Cel podręcznika Purpose of the

Bardziej szczegółowo

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading A Polish case study for biogas to biomethane upgrading Łukasz KOWALSKI Barbara SMERKOWSKA PTNSS-2012-SS1-115 A Polish case study for biogas to biomethane upgrading The article presents the results of a

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo