Przemysław Woźniak Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Inflacja w Polsce w kontekście globalnych procesów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysław Woźniak Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Inflacja w Polsce w kontekście globalnych procesów"

Transkrypt

1 Przemysław Woźniak Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Inflacja w Polsce w kontekście globalnych procesów

2 Inflacja w Polsce w kontekście globalnych procesów 1. Struktura inflacji i źródła wzrostu cen 2. Sytuacja na poszczególnych rynkach >żywność, >energia, >art. przemysłowe. 3. Badanie wpływu cen światowych na ceny w Polsce (wstępne wyniki) 4. Podsumowanie i wnioski

3 Znaczny wzrost inflacji wszystkich podstawowych agregatów % 2002m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m01 Efekt akcesji cp00 All-items HICP Prod. przemyslowe Usługi Energia Żywność

4 pomimo aprecjacji złotego % 2002m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m01 PLN/EUR Prod. przemysłowe Żywność

5 Źródła wzrostu inflacji W 2007 w Polsce nałożyły się czynniki podażowe (słabe zbiory + wzrost cen św.) i popytowe (wysoki wzrost gospodarczy + dynamika dochodów) Niezmiennie od lat motorem wzrostu cen (zwłaszcza usługi) jest też konwergencja do poziomów w UE

6 Poziom Cen w Polsce (EU15=100) Durable goods Non-alcoholic beverages Oils and fats Transport Consumer goods Total goods Gross fixed capital formation Capital goods Household furnishings, eqipmt and maint. Fish Non-durable goods Restaurants and hotels Milk, cheese and eggs Fruits, vegetables, potatoes Recreation and culture Food Household final consumption expend. Alcoholic beverages, tobacco Construction Bread and cereals Gross Domestic Product Consumer services Meat Total services Tobacco Health Housing, water, electricity, gas Government services Gov. final consumption expenditure Education Machinery and equipment Clothing and footwear Communication Semi-durable goods Alcoholic beverages Personal transport equipment

7 Żywność (poziom cen 47.6% 60.7% poziomu UE15) = q1 1996q3 1997q1 1997q3 1998q1 1998q3 1999q1 1999q3 2000q1 2000q3 2001q1 2001q3 2002q1 2002q3 2003q1 2003q3 2004q1 2004q3 2005q1 2005q3 2006q1 2006q3 2007q1 2007q3 Żyw ność (PL w PLN) EIU Food Price Index (World w USD) 3q MA EIU Food Price Index (World w PLN) 3q MA = q1 1996q3 1997q1 1997q3 1998q1 1998q3 1999q1 1999q3 2000q1 2000q3 2001q1 2001q3 2002q1 2002q3 2003q1 2003q3 2004q1 2004q3 2005q1 2005q3 2006q1 2006q3 2007q1 2007q3 Żyw ność (PL w PLN) Żyw ność (EA w EUR) Żyw ność (EA w PLN)

8 Dynamika cen żywności wzrosła w ślad za wzrostem cen światowych (i UE), choć silny złoty spowalnia wzrost q1 1996q3 1997q1 1997q3 1998q1 1998q3 1999q1 1999q3 2000q1 2000q3 2001q1 2001q3 2002q1 2002q3 2003q1 2003q3 2004q1 2004q3 2005q1 2005q3 2006q1 2006q3 2007q1 2007q3 Żyw ność (PL w PLN) Żyw ność (EA w PLN) EIU Food Price Index (World w PLN) 3q MA %

9 Pieczywo i art. Zbożowe (poziom cen 42.9% 55.7% poziomu UE15) = q1 1996q3 1997q1 1997q3 1998q1 1998q3 1999q1 1999q3 2000q1 2000q3 2001q1 2001q3 2002q1 2002q3 2003q1 2003q3 2004q1 2004q3 2005q1 2005q3 2006q1 2006q3 2007q1 2007q3 Chleb i art. zbożow e (PL w PLN) EIU Grain Price Index (World w USD) 3q MA EIU Grain Price Index (World w PLN) 3q MA % q1 1996q3 1997q1 1997q3 1998q1 1998q3 1999q1 1999q3 2000q1 2000q3 2001q1 2001q3 2002q1 2002q3 2003q1 2003q3 2004q1 2004q3 2005q1 2005q3 2006q1 2006q3 2007q1 2007q3 Chleb i art. zbożow e (PL w PLN) Chleb i art. zbożow e (EA w PLN) EIU Grain Price Index (World w PLN) 3q MA

10 Pszenica Rynek zboża w UE jest stosunkowo umiarkowanie kontrolowany, więc przełożenie cen światowych na lokalne jest spory Ceny pszenicy (1996=100) IFS Wheat Price Index (w PLN) Ceny skupu pszenicy (w PLN) M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M1 2008

11 1996= Oleje i tłuszcze (poziom cen 61.3% 73.9%) Systematyczny wzrost cen światowych od 2001 (efekt zmian kursu złotego) Wyraźne przyspieszenie w 2007 z lekkim opóźnieniem w Polsce 1996q1 1996q3 1997q1 1997q3 1998q1 Tłuszcze i oleje (PL w PLN) EIU Oilseeds Price Index (EIU w PLN) 3q MA 1998q3 1999q1 1999q3 2000q1 2000q3 2001q1 2001q3 2002q1 2002q3 2003q1 2003q3 2004q1 2004q3 2005q1 2005q3 2006q1 2006q3 2007q1 2007q3 EIU Oilseeds Price Index (EIU w USD) 3q MA

12 Paliwa a ropa naftowa Wahania na rynku ropy + mocny złoty chroni przed znacznym wzrostem cen (2005/06) Ceny ropy utrzymuje się na poziomie100$ za baryłkę q1 1996q3 1997q1 1997q3 1998q1 1998q3 1999q1 1999q3 2000q1 2000q3 2001q1 2001q3 2002q1 2002q3 2003q1 2003q3 2004q1 2004q3 2005q1 2005q3 2006q1 2006q3 2007q1 2007q3 Paliw o (PL w PLN) Average Crude Oil (World w USD) 3q MA Average Crude Oil (World w PLN) 3q MA 1996=100

13 1996= q1 1996q3 1997q1 1997q3 Energia (PL w PLN) Energia IFS Energy Price Index (World w PLN) 3q MA 1998q1 1998q3 1999q1 1999q3 2000q1 2000q3 2001q1 2001q3 2002q1 2002q3 2003q1 2003q3 2004q1 2004q3 2005q1 2005q3 2006q1 2006q3 2007q1 Ceny energii wyraźnie zostały w tyle za cenami światowymi (szczególnie w latach ) To się zmieni (drożejące surowce/węgiel, inwestycje elektrowni, zakup limitów emisji CO 2 ) 2007q3 IFS Energy Price Index (World w USD) 3q MA

14 Pozostałe surowce 1996= q1 1996q3 1997q1 Produkty przemysłow e (PL w PLN) 1997q3 1998q1 1998q3 1999q1 1999q3 2000q1 2000q3 2001q1 2001q3 2002q1 2002q3 2003q1 EIU Industry Raw Materials (World w PLN) 3q MA Gwałtowne przyspieszenie w 2006 (efekt spekulacyjny?) Ograniczony efekt w Polsce głównie ze względu na tani import z Azji i ekspansję handlu wielkopowierzchniowego Tendencja może się odwrócić 2003q3 2004q1 2004q3 2005q1 2005q3 2006q1 2006q3 2007q1 2007q3 EIU Industry Raw Materials (World w USD) 3q MA

15 Metale q1 1996q3 1997q1 1997q3 1998q1 1998q3 1999q1 1999q3 2000q1 2000q3 2001q1 2001q3 2002q1 2002q3 2003q1 2003q3 2004q1 2004q3 2005q1 2005q3 2006q1 2006q3 2007q1 2007q3 Produkty przemysłow e (PL w PLN) IFS Metals Price Index (World w USD) 3q MA IFS Metals Price Index (World w PLN) 3q MA Szczyt na początku 2007 Co dalej? 1996=100

16 Jaki jest wpływ cen światowych surowców na ceny w Polsce? Wyizolowanie takiego efektu niezmiernie trudne > od strony podażowej - na poziomie szczegółowych branż (udział poszczególnych grup kosztów w cenie, koszty energii, transportu, pracy, podatki, inne koszty, np. ekologiczne itd..) > od strony popytowej skala presji popytowych na poszczególnych rynkach, terms of trade, itd

17 Badanie wpływu na ceny w Polsce (uproszczone podejście) Zbadanie efektu na wskaźnikach cenowych oczyszczonych z krajowych czynników popytowych Oczyszczenie szeregów cen (regresja indeksów cen na zmienne popytowe oraz REER) Badanie skumulowanego wpływu cen światowych na szereg reszt z równania

18 Badanie wpływu na ceny w Polsce (szczegóły) 1) Regresja szeregów cenowych na zmienne odzwierciedlające krajowe uwarunkowania: P food = β + β GDP + β w + β PROD + β REER + β S + ε 2) Regresja reszt na wskaźniki cen światowych w PLN: m food i ε t = αt EIUfpit i + i= 0 za pomocą Filtru Kalmana tak, by uzyskać zmienny i w czasie szacunek parametrów ξ t α t food

19 Badanie wpływu na ceny w Polsce α i t Szacunek parametrów dostępny dla każdego okresu w próbie danych kwartalnych 1996q1-2007q4 Suma współczynników = m Α α i t i = 1 t odzwierciedla łączny efekt cen światowych na ceny w Polsce (suma elastyczności) i jest funkcją czasu Kształtowanie się A t pozwala prześledzić zmiany efektu w czasie

20 Wstępne wyniki Pierwsze próby dały umiarkowane dobre Energia wyniki... Dla większości szeregów duża zmienność w czasie i brak trendu Skumulowane elastycznosci

21 0.18 CHleb i art. zbozowe Skumulowane elastycznosci

22 0.25 Oleje i tluszcze 0.2 Skumulowane elastycznosci

23 0.3 Zywnosc 0.25 Skumulowane elastycznosci

24 0.5 Paliwa 0.4 Skumulowane elastycznosci

25 Pozostałe szeregi Dla dóbr nieżywnościowych (wyjaśnianych wskaźnikami cen surowców) bardzo niestabilne wyniki z większością nieistotnych Dla cen nabiału (wyjaśnianych) cenami mleka w proszku zdecydowana więkoszość prób nieistotna (wpływ CAP?)

26 Podsumowanie i wnioski Efekt cen światowych na ceny polskie będzie się wzmagać choć trudno jest to na razie twardo udokumentować (poza wyjątkiem niektórych rynków żywnościowych). Między 1995 a 2006 ceny konsumenckie w Polsce skoczyły z 44.1% do 59.2% ( w tym dóbr z 58.9% w 1999 do 72.4% w 2006). Dlatego zmniejsza się bufor między cenami na świecie i w Polsce a te stają się bardziej podatne na ruchy cen światowych

27 Podsumowanie i wnioski, c.d. Rośnie otwartość polskiej gospodarki i integracja z jednolitym rynkiem unijnym Międzynarodowa mobilność na rynku pracy wymusza konwergencję kosztów pracy Nadal bardzo istotny wpływ na przełożenie cen ma kurs złotego, który obecnie hamuje wzrost cen

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EBC DLA STREFY EURO MARZEC 2014 1

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EBC DLA STREFY EURO MARZEC 2014 1 PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW DLA STREFY EURO MARZEC 2014 1 Przewiduje się, że dynamika realnego PKB w 2014 r. pozostanie umiarkowana, a od 2015 r. zacznie rosnąć. Motorem przewidywanego wzrostu

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY POZIOMU REALNEGO KURSU ZŁOTEGO W DOBIE GLOBALIZACJI I JEGO KONSEKWENCJE DLA HANDLU ZAGRANICZNEGO

DETERMINANTY POZIOMU REALNEGO KURSU ZŁOTEGO W DOBIE GLOBALIZACJI I JEGO KONSEKWENCJE DLA HANDLU ZAGRANICZNEGO Wawrzyniec Michalczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu DETERMINANTY POZIOMU REALNEGO KURSU ZŁOTEGO W DOBIE GLOBALIZACJI I JEGO KONSEKWENCJE DLA HANDLU ZAGRANICZNEGO Wprowadzenie Wszechobecna globalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 RADA MINISTRÓW ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 Warszawa Czerwiec 2015 r. Spis treści WSTĘP... 2 OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ... 3 ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO WARSZAWA 2008 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz Kazimierz Miszczyk (Koordynator Zespołu Analiz Handlu

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EBC DLA STREFY EURO 1 WRZESIEŃ 2014

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EBC DLA STREFY EURO 1 WRZESIEŃ 2014 PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW DLA STREFY EURO 1 WRZESIEŃ 2014 Najnowsze dane wskazują na pogorszenie się krótkookresowych perspektyw gospodarczych, wobec niskiej dynamiki handlu, napięć geopolitycznych

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 112 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA SALDO OBROTÓW TOWAROWYCH HANDLU ZAGRANICZNEGO

OCENA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA SALDO OBROTÓW TOWAROWYCH HANDLU ZAGRANICZNEGO Grzegorz PRZEKOTA * Natalia MAZUŃ ** ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA OCENA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA SALDO OBROTÓW TOWAROWYCH HANDLU ZAGRANICZNEGO Zarys treści:

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 16 maj 2010 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D Ż E T O W A NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA MAKROEKONOMICZZNA W POLSCE W 2011 R. NA TLE PROCESÓW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

SYTUACJA MAKROEKONOMICZZNA W POLSCE W 2011 R. NA TLE PROCESÓW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA W POLSCE W 2111 R. NA TLE PROCESÓW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ MACROECONOMIC SITUATION IN POLAND IN 211 AND THE WORLD ECONO OMIC

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 13 (XXVIII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Piotr Szajner 1 Zakład Badań Rynkowych Instytut

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2009

Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2009 Małgorzata Grzywińska-Rąpca * Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2009 Wstęp Gospodarstwa domowe jako jednostki różnią się od pozostałych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne

Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne Inwestując na rynkach akcji, walut i towarów codziennie spotykamy się z informacjami o publikowanych wskaźnikach i odczytach ekonomicznych. Do inwestorów

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych Kwiecień 2003 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 STRESZCZENIE RAPORTU 6 I. Makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2013 roku

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2013 roku Główny Urząd Statystyczny Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 213 roku na tle procesów w gospodarce światowej Warszawa 214 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Korekta Krystyna Mirkowska. Redakcja techniczna Leszek Ślipski. Projekt okładki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-116-3

Korekta Krystyna Mirkowska. Redakcja techniczna Leszek Ślipski. Projekt okładki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-116-3 Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewaluacji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2006 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2006 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2006 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO WARSZAWA 2006 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz: Kazimierz Miszczyk (koordynator Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru

W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru Analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego w Polsce W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru Analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego w Polsce

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Synteza OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH W 28 ROKU W ŚWIETLE DANYCH F-1/I-1 czerwiec 29 Wprowadzenie Cel Prezentujemy ocenę sytuacji

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej

Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej Raport końcowy Poznań, 22 grudnia 2010 r. Lider Projekt Sp. z o.o. ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań Sąd Rejonowy Poznań - Nowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EBC DLA STREFY EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EBC DLA STREFY EURO Ramka PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW DLA STREFY EURO Na podstawie informacji dostępnych na 22 lutego 2013 r. eksperci opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w strefie euro 1. Przewiduje

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo