GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Oferta Inwestycyjno-Kooperacyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Oferta Inwestycyjno-Kooperacyjna"

Transkrypt

1 GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Oferta Inwestycyjno-Kooperacyjna Lipiec 2014

2

3 Puławski Park Przemysłowy - (PPP) Podstrefa Puławy SSE Starachowice W dniu 24 kwietnia 2003 r., Gmina Miasto Puławy oraz Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., utworzyły Puławski Park Przemysłowy. Puławski Park Przemysłowy dzisiaj, to obszar prawie 700 ha i cztery obszary kompetencji: 1. Puławski Park Przemysłowy (PPP) - obszar ok. 570 ha, będący w kompetencji Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. 2. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" - obszar ok. 99 ha, zlokalizowany na terenie PPP - w kompetencji Zarządu SSE "Starachowice" S.A. i Zarządu Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. 3. Puławski Park Przemysłowy - obszar ok. 130 ha, będący w kompetencji Gminy Miasta Puławy. 4. Puławski Park Naukowo - Technologiczny (PPN-T) - projekt zrealizowany na terenie PPP, pozostający w kompetencji Gminy Miasta Puławy. 1

4 Położenie Puławy leżą w południowo-wschodniej Polsce, na styku trzech krain geograficznych: Niziny Mazowieckiej, Małopolskiego Przełomu Wisły i Wyżyny Lubelskiej. Odległości od większych miast regionu, Polski i Europy: Warszawa 110 km Lublin Lwów Berlin Najbliższe lotniska: Świdnik 45 km 260 km 700 km 55 km Warszawa 110 km Rzeszów 167 km Najbliższe porty: Gdańsk, Gdynia ok. 450 km - własna portowa baza przeładunkowa Profil inwestycji Z racji na specyficzny charakter działalności Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., związany z sektorem wielkiej syntezy chemicznej, Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice jest doskonałą lokalizacją dla inwestorów, których przedsięwzięcia mogą być realizowane w kooperacji z GA ZAP S.A., opartej o bogatą bazę produkowanych w Puławach produktów i półproduktów, dostępnych tu unikalnych mediów i surowców. Podstrefa Puławy jest otwarta również dla inwestorów z innych branż, niezwiązanych z sektorem chemiczno - nawozowym. Unikatowa na terenach Polski oferta potencjału i asortymentu dostęp- 2

5 nych mediów i surowców przemysłowych, stanowi świetną bazę dla realizacji wielu różnorodnych technologicznie i produktowo inwestycji. Położenie Podstrefy Puławy w Polsce Wschodniej, jest dodatkowym atutem dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą skierowaną na rynki wschodnie. Tereny inwestycyjne w Podstrefie Puławy SSE: Oferowane przez Podstrefę Puławy nieruchomości mają charakter wolnych terenów inwestycyjnych, tzw. Greenfield. Aktualna oferta nieruchomości: m (działka nr 216/7) m (działka nr 216/9) m (działka nr 216/12) m (działka nr 216/14) Własność Skarb Państwa, użytkownik wieczysty GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Przeznaczenie Tereny przemysłowe. 3

6 Charakterystyka Nieruchomości niezabudowane, czyste ekologicznie, częściowo zadrzewione i zakrzewione z dogodnym dojazdem wewnętrzną drogą asfaltową o szerokości 4 m. Realizacja procedury odlesienia gruntów, możliwa jest już w trybie uzyskiwania pozwolenia na budowę i nie wydłuża procesu przygotowania terenów do inwestycji. Warunki budowlane Konieczność zachowania 10% pow. biologicznie czynnej, max. wysokość budynków 20 m, intensywność zabudowy nie większa niż 2,0 całkowitej powierzchni nieruchomości. Dostępne media Energia elektryczna: dla napięcia 6 kv dostępne: - 5 MW w odległości ok. 800 m, - 9 MW w odległości ok m, - 5 MW w odległości ok m, dla napięcia 30kV dostępne 100MW w odległości ok m Gaz naturalny: 3 DN 200, o objętości 500 m /h w odległości ok. 350 m 4

7 Woda: przemysłowa DN 250 w odległości 30 m, pitna DN 200 w odległości 400 m, studzienna DN 500 w odległości 730 m Kanalizacja: przemysłowa DN 600 w odległości 730 m, wód opadowych DN 500 w odległości 30 m30 m Internet: możliwość korzystania z istniejącej sieci szerokopasmowej na terenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. - przyłącze ok m Telekomunikacja: możliwość korzystania z istniejącej sieci telekomunikacyjnej ISDA na terenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. - przyłącze ok. 100 m Dodatkowe produkty, media i surowce Produkty: Saletra amonowa - PULAN Mocznik nawozowy 46N - PULREA Roztwór saletrzano-mocznikowy - RSM Siarczan amonu - PULSAR Melamina Kaprolaktam Nadtlenek wodoru NOX-y Hydroksyloamina Cykloheksanon Kwas azotowy Amoniak Wodór 99,999 Ciekły dwutlenek węgla Suchy lód Folia polietylenowa Produkty elekrociepłowni: Para technologiczna 4,0 Mpa Para technologiczna 3,2 Mpa Para technologiczna 1,4 Mpa Prąd elektryczny 6,3 kv Media: Energia cieplna Elektryczność Woda zdemineralizowana Woda zdekarbonizowana Woda gorąca Azot Tlen Powietrze pomiarowe Powietrze procesowe Elektryczne linie przesyłowe Surowce: Gaz naturalny Benzen Siarka Kwas siarkowy Węgiel Polietylen Kwas wodorochlorowy 5

8 Infrastruktura techniczna i transportowa Puławski Park Przemysłowy jest przygotowany do kompleksowej obsługi inwestorów z wielu branż i sektorów. Zainteresowanym rozpoczęciem działalności na jego terytorium, oferujemy: sieci energetyczne średniego i niskiego napięcia, sieci gazu ziemnego, sieci pary technologicznej, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, powietrze technologiczne, powietrze pomiarowe, szeroką paletę surowców i produktów do dalszego przetwarzania, bocznicę kolejową o całkowitej długości torów - 57 km, co umożliwia szybki transport surowców oraz produktów drogą kolejową, elektroniczne wagi - samochodową i kolejową, nowoczesne parkingi dla TIR-ów, teren Puławskiego Parku Przemysłowego, powiązany z siecią dróg dojazdowych i wewnątrzzakładowych, umożliwiających swobodny dojazd samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, dogodne połączenia z siecią dróg krajowych z wykorzystaniem obwodnicy i nowej przeprawy mostowej przez Wisłę, nieograniczony dostęp do szerokopasmowego internetu (łącza stałe, łącza radiowe, sieci ETHERNET, konta pocztowe, strony www), oraz dostęp do sieci telekomunikacyjnej (własna centrala telefoniczna). 6

9 Zachęty inwestycyjne Regionalna pomoc publiczna Lokalizacja Podstrefy Puławy SSE Starachowice w województwie lubelskim, daje możliwość skorzystania z największej możliwej do uzyskania na terenie Polski intensywności pomocy publicznej, która wynosi odpowiednio: 70% dla firm małych 60% dla firm średnich 50% dla firm dużych Oznacza to, że inwestorom Podstrefy Puławy SSE prowadzącym działalność na jej terenie na podstawie zezwolenia, przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości odpowiednio 70, 60, 50%, poniesionych kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy zatrudnionych pracowników, wygenerowanych przez nowopowstałą inwestycję. Lokalna pomoc publiczna - ulgi dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Puławy Na podstawie uchwały Rady Miasta Puławy na terenie miasta i Puławskiego Parku Przemysłowego, w tym Podstrefy Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienia od podatku od nieruchomości. Warunkiem uzyskania zwolnienia od tego podatku, jest realizacja nowej inwestycji o wartości minimalnej przekraczającej 3 mln EURO. Okresy zwolnień z podatku od nieruchomości w zależności od poziomu poniesionych nakładów inwestycyjnych, prezentuje poniższa tabela: TABELA ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA TERENIE GMINY MIASTO PUŁAWY W ZWIĄZKU Z POZIOMEM PONOSZONYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH Źródło: Uchwała Nr XXXVIII/36/09 Rady Miasta Puławy z dnia roku. Wielkość nakładów poniesionych na nową inwestycję przekraczająca 3 milliony EURO przekraczająca 6 millionów EURO przekraczająca 12 millionów EURO przekraczająca 24 milliony EURO, a nie przekraczjąca 100 millionów EURO Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości 12 miesięcy 24 miesięce 36 miesięcy 48 miesięcy Otoczenie biznesowe Puławy to miasto wyrosłe z rezydencji zaprojektowanej w XVII wieku na wiślanej skarpie przez Tylmana z Gameren, dla marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Do rozkwitu doprowadziła Puławy Izabela Księżna Czartoryska, która stworzyła tu na przełomie XVIII i XIX wieku, ważny ośrodek życia politycznego, umysłowego, kulturalnego i artystycznego, zwany często Polskimi Atenami. Na kształt współczesnych Puław wpływ miała podjęta w roku 1960 decyzja o usytuowaniu właśnie tutaj potężnego kombinatu chemicznego. Dziś Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., to lider polskiego przemysłu nawozowo - chemicznego, znaczący eksporter i gospodarcza lokomotywa 50 tysięcznego miasta i zarazem całego regionu lubelskiego. 7

10 Puławy to także prężny ośrodek naukowy na mapie Polski i Europy, w którym funkcjonuje pięć instytutów naukowych: Instytut Nawozów Sztucznych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach. W 2006 roku miasto Puławy uzyskało bezterminowo tytuł "Złota Lokalizacja Biznesu", ukoronowanie trzykrotnego zdobycia tytułu Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, zaś w uznaniu dla działań i inwestycji proekologicznych tytuł Lider Polskiej Ekologii (2005) i Mecenas Polskiej Ekologii (2007). Potwierdzeniem jakości zarządzania i stosowanych rozwiązań, są kolejne tytuły i certyfikaty: Bezpieczna Gmina, Przejrzysta Polska, czy ISO Miasto jest aktywne gospodarczo, oferuje system udogodnień i ulg dla przedsiębiorców, wspiera instytucje i instrumenty około biznesowe, jest współzałożycielem Puławskiego Parku Przemysłowego (2003), najdalej wysuniętego na wschód terenu UE o tak znaczącym i specyficznym potencjale produkcyjnym i logistycznym. Miasto Puławy jest inicjatorem i inwestorem Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego. W 2011 roku miasto Puławy uzyskało zaszczytne prawo do używania prestiżowego godła promocyjnego "Teraz Polska", otrzymało Certyfikat Aktywne Miasto i Dyplom Europejski. 8

11 Dynamiczny i rozwojowy charakter miasta Puławy jest widoczny w inwestycjach, z których najważniejsze na przestrzeni lat to: Most im Jana Pawła II, największy w Polsce, a trzeci w Europie most łukowy: 400 mln zł, Pierwszy etap obwodnicy Puław (12, 71km): 311 mln zł, Miasteczko Holenderskie (bezpieczne rozwiązania w ruchu drogowym): 30 mln zł, Puławy w sieci - wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego: 19 mln zł, Przebudowa i modernizacja stadionu: 49 mln zł, Puławski Park Naukowo-Technologiczny i przygotowanie terenów inwestycyjnych: 78 mln zł. Wykorzystanie walorów rzeki Wisły - wspólny produkt turystyczny Kazimierz Dolny - Puławy - Janowiec: 65 mln zł. Inwestycje i Firmy w Podstrefie Puławy SSE: Modernizacja mocznika i AdBlue - inwestycja Zakładów Azotowych Puławy S.A., obszar zajęty pod inwestycję - 7,6572 ha, minimalne planowane nakłady EUR, nakłady poniesione ,72 EURO, inwestycja zrealizowana i oddana do użytku. Tlenownia - inwestycja Air Liquide Polska Sp. z o.o., obszar zajęty pod inwestycję - 0,9678 ha, inwestycja zrealizowana i oddana do użytku. Produkcja płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu - PULASKA - inwestycja Zakładów Azotowych Puławy S.A., obszar zajęty pod inwestycję - 5,4472 ha, minimalne planowane nakłady ,- PLN, - poniesione nakłady ,95 PLN, inwestycja zrealizowana i oddana do użytku. Produkcja stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu - PULGRAN S - inwestycja Zakładów Azotowych Puławy S.A., obszar zajęty pod inwestycję - 3,4737 ha, minimalne planowane nakłady ,- PLN - inwestycja w trakcie realizacji. 9

12 Lista danych dotyczących działki 216/7 Położenie Nazwa Lokalizacji Miasto (Gmina) Powiat Województwo Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia Kształt działki Możliwość powiększenia Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej " Starachowice " S.A - Puławy - Puławy - Lubelskie - 3,23 ha - Prostokąt - Istnieje możliwość powiększenia terenu - GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - Tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług Charakterystyka działki Klasyfikacja gruntów - Tereny przemysłowe Różnica poziomów terenu metry Obecne użytkowanie - Wolna działka bez zabudowy Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych - Brak Ryzyko wystąpienia zalań i obsunięć terenu - Brak Przeszkody podziemne - Brak Przeszkody na powierzchni terenu - Drzewa i krzewy Istniejące ograniczenia ekologiczne - Drzewa i krzewy - usunięcie możliwe w trybie uzyskiwania pozwolenia na budowę Budynki i zabudowania na terenie - Brak Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu - Droga asfaltowa o szerokości 4 metrów Autostrada/ Droga krajowa - Droga krajowa Nr 12, Droga krajowa Nr 17 w odległości 8 km od Puław Kolej - Na terenach GA ZA " Puławy " S.A. Bocznica kolejowa - W odległości 1 kilometra Najbliższe lotnisko międzynarodowe - Warszawa km, Świdnik - 55 km Najbliższe miasto wojewódzkie - Lublin - 45 km 10

13 TOWARZYSZĄCA INFRASTRUKTURA Elektryczność Napięcie Dostępna moc Gaz m Wartość kaloryczna - 36,198 MJ/m Średnica kolektora - DN Dostępna objętość m /h Woda Dostępna objętość Kanalizacja Dostępna objętość Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Linie telefoniczne/internet m 2500 m - 0,4 kv, 6 kv, 30 kv - 20 MW (6 kv), 100 MW (30 kv) - 30 m 730 m - Według zapotrzebowania 3 - Kanalizacja przemysłowa - DN m, Kanalizacja opadowa - DN m - Według zapotrzebowania - Nie - Na terenie GA ZA "Puławy S.A. Oferowana działka Teren SSE 11

14 Lista danych dotyczących działki 216/9 Położenie Nazwa Lokalizacji Miasto (Gmina) Powiat Województwo Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia Kształt działki Możliwość powiększenia Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej " Starachowice " S.A - Puławy - Puławy - Lubelskie - 10,69 ha - Trapez - Istnieje możliwość powiększenia terenu - GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - Tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług Charakterystyka działki Klasyfikacja gruntów - Tereny przemysłowe Różnica poziomów terenu metry Obecne użytkowanie - Wolna działka bez zabudowy Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych - Brak Ryzyko wystąpienia zalań i obsunięć terenu - Brak Przeszkody podziemne - Brak Przeszkody na powierzchni terenu - Drzewa i krzewy Istniejące ograniczenia ekologiczne - Drzewa i krzewy - usunięcie możliwe w trybie uzyskiwania pozwolenia na budowę Budynki i zabudowania na terenie - Brak Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu - Droga asfaltowa o szerokości 4 metrów Autostrada/ Droga krajowa - Droga krajowa Nr 12, Droga krajowa Nr 17 w odległości 8 km od Puław Kolej - Na terenach GA ZA " Puławy " S.A. Bocznica kolejowa - W odległości 1 kilometra Najbliższe lotnisko międzynarodowe - Warszawa km, Świdnik - 55 km Najbliższe miasto wojewódzkie - Lublin - 45 km 12

15 TOWARZYSZĄCA INFRASTRUKTURA Elektryczność Napięcie Dostępna moc Gaz m Wartość kaloryczna - 36,198 MJ/m Średnica kolektora - DN Dostępna objętość m /h Woda Dostępna objętość Kanalizacja Dostępna objętość Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Linie telefoniczne/internet m 2650 m - 0,4 kv, 6 kv, 30 kv - 20 MW (6 kv), 100 MW (30 kv) m 950 m - Według zapotrzebowania 3 - Kanalizacja przemysłowa - DN m, Kanalizacja opadowa - DN m - Według zapotrzebowania - Nie - Na terenie GA ZA "Puławy S.A. Oferowana działka Teren SSE 13

16 Lista danych dotyczących działki 216/12 Położenie Nazwa Lokalizacji Miasto (Gmina) Powiat Województwo Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia Kształt działki Możliwość powiększenia Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej " Starachowice " S.A - Puławy - Puławy - Lubelskie - 6,41 ha - Prostokąt - Istnieje możliwość powiększenia terenu - GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - Tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług Charakterystyka działki Klasyfikacja gruntów - Tereny przemysłowe Różnica poziomów terenu metry Obecne użytkowanie - Wolna działka bez zabudowy Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych - Brak Ryzyko wystąpienia zalań i obsunięć terenu - Brak Przeszkody podziemne - Brak Przeszkody na powierzchni terenu - Drzewa i krzewy Istniejące ograniczenia ekologiczne - Drzewa i krzewy - usunięcie możliwe w trybie uzyskiwania pozwolenia na budowę Budynki i zabudowania na terenie - Brak Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu - Droga asfaltowa o szerokości 4 metrów Autostrada/ Droga krajowa - Droga krajowa Nr 12, Droga krajowa Nr 17 w odległości 8 km od Puław Kolej - Na terenach GA ZA " Puławy " S.A. Bocznica kolejowa - W odległości 1 kilometra Najbliższe lotnisko międzynarodowe - Warszawa km, Świdnik - 55 km Najbliższe miasto wojewódzkie - Lublin - 45 km 14

17 TOWARZYSZĄCA INFRASTRUKTURA Elektryczność Napięcie Dostępna moc Gaz m Wartość kaloryczna - 36,198 MJ/m Średnica kolektora - DN Dostępna objętość m /h Woda Dostępna objętość Kanalizacja Dostępna objętość Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Linie telefoniczne/internet m 2500 m - 0,4 kv, 6 kv, 30 kv - 20 MW (6 kv), 100 MW (30 kv) - 20 m 640 m - Według zapotrzebowania 3 - Kanalizacja przemysłowa - DN m, Kanalizacja opadowa - DN wzdłuż granicy działki - Według zapotrzebowania - Nie - Na terenie GA ZA "Puławy S.A. Oferowana działka Teren SSE 15

18 Lista danych dotyczących działki 216/14 Położenie Nazwa Lokalizacji Miasto (Gmina) Powiat Województwo Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia Kształt działki Możliwość powiększenia Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej " Starachowice " S.A - Puławy - Puławy - Lubelskie - 9,22 ha - Trapez - Istnieje możliwość powiększenia terenu - GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - Tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług Charakterystyka działki Klasyfikacja gruntów - Tereny przemysłowe Różnica poziomów terenu metry Obecne użytkowanie - Wolna działka bez zabudowy Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych - Brak Ryzyko wystąpienia zalań i obsunięć terenu - Brak Przeszkody podziemne - Brak Przeszkody na powierzchni terenu - Drzewa i krzewy Istniejące ograniczenia ekologiczne - Drzewa i krzewy - usunięcie możliwe w trybie uzyskiwania pozwolenia na budowę Budynki i zabudowania na terenie - Brak Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu - Droga asfaltowa o szerokości 4 metrów Autostrada/ Droga krajowa - Droga krajowa Nr 12, Droga krajowa Nr 17 w odległości 8 km od Puław Kolej - Na terenach GA ZA " Puławy " S.A. Bocznica kolejowa - W odległości 1 kilometra Najbliższe lotnisko międzynarodowe - Warszawa km, Świdnik - 55 km Najbliższe miasto wojewódzkie - Lublin - 45 km 16

19 TOWARZYSZĄCA INFRASTRUKTURA Elektryczność Napięcie Dostępna moc Gaz m Wartość kaloryczna - 36,198 MJ/m Średnica kolektora - DN Dostępna objętość m /h Woda Dostępna objętość Kanalizacja Dostępna objętość Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Linie telefoniczne/internet m 2500 m - 0,4 kv, 6 kv, 30 kv - 20 MW (6 kv), 100 MW (30 kv) m 640 m - Według zapotrzebowania 3 - Kanalizacja przemysłowa - DN m, Kanalizacja opadowa - DN m - Według zapotrzebowania - Nie - Na terenie GA ZA "Puławy S.A. Oferowana działka Teren SSE 17

20

21 Oferta Kooperacyjna

22 Kierunki przetwórstwa głównych produktów Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Mocznik Żywice mocznikowo - formaldehydowe (UF) Żywice UF produkowane są w reakcji polikondensacji mocznika i formaliny przy stosunku molowym reagentów 1: (1,5 5). Utwardzanie żywicy UF zachodzi w obecności mocnych kwasów w temp. poniżej 1000 C. Należy dodać, że w procesie używana jest formalina z niewielką domieszką metanolu (3-4%), jako stabilizatora. Własności żywic mocznikowych zależą od stopnia zmetylowania mocznika przez formaldehyd, a tym samym od stosunku molowego wyjściowych. Żywice mocznikowe używane są na wielką skalę jako kleje do wytwarzania materiałów drewnopochodnych. Synteza chemiczna W skali wielkoprzemysłowej mocznik używany jest głównie do syntezy melaminy. Pozostałe zastosowania mają znaczenie marginalne ze względu na niewielką skalę produkcji: kwas amidosulfonowy otrzymywany w reakcji mocznika z oleum, stosowany jest w przemyśle celulozowym, farbiarstwie i kąpielach galwanicznych; guanidyna otrzymywana w reakcji mocznika z amoniakiem, stosowana w syntezie leków, barwników oraz materiałów wybuchowych; kwas cyjanurowy otrzymywany poprzez termiczny rozkład mocznika, stosowany głównie w postaci soli jako antypiren; acetamid otrzymywany w reakcji mocznika z kwasem octowym, stosowany w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator oraz przemyśle farb i lakierów. Ponadto mocznik i jego pochodne znajdują zastosowanie w syntezie farmaceutyków (barbiturany) oraz niektórych herbicydów 20

23 Melamina Żywice melaminowo - formaldehydowe (MF) Technologia tworzenia żywic melaminowych jest zbliżona do żywic UF, jednak w przeciwieństwie do żywic mocznikowych, addycja melaminy i HCHO może zachodzić zarówno w środowisku zasadowym jak i kwaśnym oraz obojętnym. Przebieg reakcji zależy od ph oraz od stosunku molowego melaminy do formaldehydu (zwykle 1: 2 6): Utwardzanie żywic melaminowych zachodzi w temp.>100 C oraz w obecności mocnych kwasów lub kombinowanych mieszanin chemicznych. Z uwagi na dużą reaktywność, żywice MF produkowane są zwykle w postaci suchej (produkt handlowy stanowi żywica proszkowa wymieszana z odpowiednim utwardzaczem), a zastosowanie znalazły przy produkcji laminatów i powłok oraz jako kleje w stolarstwie - w technologiach wytwarzania innych materiałów drewnopodobnych (np. płyty wiórowe) stosuje się je niezwykle rzadko. Żywice melaminowo - mocznikowo - formaldehydowe (MUF) Żywice MUF, przy stosunkowo niewielkiej zawartości melaminy rzędu kilkunastu procent, charakteryzują się znacznie lepszymi własnościami elektrycznymi oraz zwiększoną wodoodpornością w porównaniu z żywicami mocznikowym i są znacznie tańsze od żywic melaminowych. Stosowane są najczęściej jako kleje do wytwarzania płyt wodoodpornych oraz przy produkcji sklejki. Modyfikowane żywice melaminowe. Żywice MF posiadają b. dobre własności elektryczne (m.in. wysoka odporność na prądy pełzające) oraz dość dobrą wodoodporność, co sprawia, że są cennym komponentem żywic mocznikowych i fenolowych. Nawet niewielki dodatek (10%) żywicy melaminowej, w istotny sposób poprawia parametry użytkowe innych aminoplastów oraz fenoplastów. Jednak żywice melaminowe, głównie ze względu na wysoką reaktywność, kruchość po usieciowieniu oraz cenę, rzadko stosuje się jako samodzielny składnik w technologiach drzewnych. W celu ograniczenia lub usunięcia niekorzystnych cech użytkowych żywic MF, poddaje się je procesowi modyfikacji chemicznej żywicami fenolowymi, butanolem, związkami akrylowymi, polieterolami, uretanami itp. Rodzaj modyfikatora determinowany jest końcowym zastosowaniem żywicy. Inne nowoczesne formy użytkowe żywic MF to pianki melaminowe, stosowane m.in. w lotnictwie (licencja: BASF, Nisshinbo Industries, Inc., Japonia) oraz sulfonowane żywice melaminowe stosowane jako domieszki do betonu. Inne Melamina zaliczana jest do związków o małej reaktywności chemicznej, znaczenie przemysłowe posiadają n/w pochodne używane jako retardanty: Cyjanuran melaminy stosowany do uniepalniania poliamidów, a ponadto, w znacznie mniejszej skali, jako dodatek do poliolefin, poliestrów, poliuretanów oraz żywic epoksydowych. Fosforany melaminy używane są do uniepalniania poliamidu 66 wzmacnianego włóknem szklanym, a także w mniejszym zakresie w poliuretanach, poliolefinach i poliestrach. 21

24 Kaprolaktam Poliamid 6 (PA 6) Poliamid 6 jest głównym kierunkiem przetwórstwa kaprolaktamu. Technologia produkcji PA 6 do zastosowań konstrukcyjnych wygląda w ten sposób, że pierwszym etapem jest prepolimeryzacja, w czasie której następuje katalizowana kwasem (np. octowym) hydroliza kaprolaktamu z jednoczesnym rozerwaniem pierścienia laktamowego. Powstały kwas aminokapronowy ulega w temperaturze 250 C C właściwej polimeryzacji do poliamidu 6. Kolejnym etapem procesu jest granulacja, w wyniku czego otrzymuje się polimer cylindryczny o wielkości ok. 2 mm. Zawiesina polimeru w wodzie rozdzielana jest na wirówce, a następnie granulki poddawane są ekstrakcji gorącą wodą w celu usunięcia niepożądanych w procesie niskocząsteczkowych produktów reakcji Ostatnie etapy procesu produkcyjnego to suszenie polimeru w atmosferze azotu oraz pakowanie. Istotnym elementem procesu technologicznego jest modyfikowanie wytwarzanego poliamidu poprzez barwienie, kompaunding, uniepalnienie, itp. Proces polimeryzacji, w wyniku którego otrzymuje się włókna PA 6 prowadzony jest przy innych parametrach - kluczowym jest tu lepkość polimeru. Poliamid 6 znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu takich jak motoryzacyjny, elektrotechniczny, budowlany oraz włókienniczy. Elastomer PA 6 Proces produkcji elastomeru PA 6 przebiega dwuetapowo: w pierwszym etapie powstaje poliamid dikarboksylowy w wyniku reakcji kaprolaktamu z kwasem adypinowym, w drugim etapie poliamid poddawany jest reakcji z glikolem politetrametylenowo-eterowym - PTMEG. Woda powstająca w reakcji jest usuwana z reaktora pod próżnią. Otrzymany produkt, blokowy poliamid polieterowy, jest usuwany z reaktora w stanie stopionym, następnie jest wytłaczany i pastylkowany. Bardzo dobre własności użytkowe wynikają z tego, że elastomer PA 6 łączy w sobie wytrzymałość poliamidu 6 z elastycznością kauczuku, jednak jego wysoka cena decyduje o specyficznych, niszowych zastosowaniach (np. sprzęt sportowy). Inne Kaprolaktam jest związkiem o małej reaktywności chemicznej, spośród nielicznych pochodnych o znaczeniu użytkowym należy wymienić poli(n-winylo kaprolaktam), który stosowany jest w przemyśle wydobywczym i przesyłowym gazu ziemnego. 22

25 Nadtlenek wodoru Nadwęglan sodu (NWS) Proces technologiczny oparty jest na reakcji nadtlenku wodoru z węglanem sodu w wyniku której powstaje addukt Na CO /2 H2O 2. Reakcja syntezy prowadzona jest w krystalizatorze, z którego rozcieńczona zawiesina NWS poddawana jest zagęszczaniu, odwirowaniu, a następnie gotowy produkt suszy się i pakuje. Nadwęglan sodu stosowany jest jako substancja utleniająca i wybielająca w środkach piorących, dezynfekujących oraz wybielaczach chemicznych. NWS w wielu aplikacjach wypiera stosowany wcześniej nadboran sodu. Hydrazyna Reakcją syntezy hydrazyny z nadtlenku wodoru i amoniaku przeprowadzana jest z udziałem metyloetyloketonu (MEK), a produktem pośrednim reakcji jest oxazyrydyna utleniająca amoniak do hydrazyny. Proces nadtlenowy otrzymywania hydrazyny ma tę przewagę nad innymi metodami syntezy, że nie powstają tu produkty uboczne i odznacza się dużą wydajnością. Najważniejsze zastosowania hydrazyny i jej pochodnych to środki porotwórcze dla tworzyw piankowych, produkcja pestycydów oraz składnik paliw rakietowych. Postać handlowa hydrazyny to najczęściej roztwór wodny - wodzian. Mononadsiarczan potasu Proces otrzymywania mononadsiarczanu potasu przebiega w dwóch etapach: w pierwszym nadtlenek wodoru reaguje z oleum w wyniku czego tworzy się mieszanina zawierająca m.in. kwas nadtlenomonosiarkowy oraz kwas siarkowy, w drugim etapie mieszanina ta jest częściowo neutralizowana solą zasadową. Utworzony w postaci kryształów produkt oddziela się od roztworu i suszy. Mononadsiarczan potasu używany jest do uzdatniania wody oraz jako składnik środków piorących i dezynfekujących. Tlenek propylenu W procesie otrzymywania propylen reaguje z nadtlenkiem wodoru w obecności metanolu jako rozpuszczalnika. Proces prowadzony jest w łagodnych warunkach temperatury i ciśnienia. Wytworzony w procesie surowy tlenek propylenu jest następnie destylowany do jakości technicznej. Zaletą procesu jest brak związków chloru we wsadzie surowcowym oraz w odpadach. Tlenek propylenu jest substancją szeroko stosowaną w syntezie organicznej, głównie do produkcji glikolu propylenowego oraz glikoli polioksypropylenowych, półproduktów do wyrobu żywic poliuretanowych. 23

26 Saletra amonowa PULAN Podtlenek azotu Proces polega na termicznym rozkładzie saletry amonowej w obecności katalizatora, ortofosforanu diamonowego, a produktem końcowym rozkładu jest surowy podtlenek azotu i para wodna. Surowy produkt oczyszczany jest do zawartości 98% N2O z przeznaczeniem do zastosowań medycznych. W procesie używana jest saletra o wysokiej czystości (NH NO - 99%; Cl-5 ppm; Fe-5 ppm), a insta- 4 3 lacja do produkcji podtlenku wg przedstawionej metody pracuje w firmie Azoty-Adipol w Chorzowie. Saletra porowata Saletra amonowa granulowana poddawana jest wygrzewaniu w odpowiedniej temperaturze (proces porowacenia) w wyniku czego następują przemiany krystaliczne, a powierzchnia granul staje się mikroporowata przez co zwiększa się chłonność tak otrzymanej saletry. Saletra porowata używana jest do produkcji materiałów wybuchowych typu ANFO (saletra nasączona do ok. 5% olejem napędowym ) stosowanych w górnictwie skalnym. Dwutlenek węgla Mocznik Metanol Podstawą syntezy metanolu są egzotermiczne i odwracalne reakcje pomiędzy składnikami gazu syntezowego: tlenkiem oraz dwutlenkiem węgla. W skali wielkoprzemysłowej stosowane są dwie technologie syntezy: średnio- i wysokociśnieniowa, z udziałem katalizatora miedziowo-cynkowego oraz cynkowo-chromowego. Skład gazu syntezowego, w tym zawartość CO, uzależnione są od stosowanej technologii. 2 Metanol należy bazowych surowców stosowanych w wielkoprzemysłowej syntezie chemicznej. Kwas salicylowy Otrzymywany w rekcji fenolu lub jego pochodnej sodowej z dwutlenkiem węgla. Proces przebiega w dwóch etapach: w pierwszym następuje wysycanie fenolanu sodu dwutlenkiem węgla w temp. powyżej 100 C i pod ciśnieniem kilku atmosfer, w wyniku czego powstaje salicylan sodu, który w drugim etapie, w środowisku kwaśnym przekształca się w kwas salicylowy. Kwas salicylowy w stanie wolnym używany jest jako środek dezynfekujący, ale znaczenie przemysłowe maja głównie pochodne kwasu salicylowego, stanowiące podstawę popularnych leków (m.in. aspiryny). Ponieważ CO 2 zaliczany jest do głównych gazów cieplarnianych, od kilku lat prowadzone są intensywne badania nad nowymi metodami jego przetwórstwa. Badania te skoncentrowane są głównie nad pozyskaniem z dwutlenku węgla paliw, m.in. tego typu prace nad przetwórstwem CO 2 wychwytywanego z powietrza prowadzi Los Alamos National Laboratory, USA. 24

27

28 Dane kontaktowe Sekcja Współpracy z Inwestorami w PPP i SSE GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego Puławy; POLAND Tel Fax Krzysztof Cichoń Zbigniew Kisiel Andrzej Mitruczuk Strony www

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów nieruchomości

Zestawienie parametrów nieruchomości INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia nieruchomości Lokalizacja Zestawienie parametrów nieruchomości Nazwa podmiotu Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Instytucja zarządzająca Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

Gmina Chojnów. Legnicki. Dolnośląskie

Gmina Chojnów. Legnicki. Dolnośląskie Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Okmiany Obręb nr 5 Miasto / Gmina Gmina Chojnów Powiat Województwo Legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Szczecin rzebusz / rzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Położenie Skrócona nazwa Szczecin rzebusz Miasto/gmina Szczecin Powiat szczeciński Województwo Z achodniopomorskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA)

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) 1. POŁOŻENIE 1.1. Nazwa działki Działka w miejscowości Zimotki i Dąbrowa 1.2. Miasto / gmina Gmina Przykona 1.3. Powiat turecki 2. POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU dz. nr 30/2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU dz. nr 30/2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU dz. nr 30/2 1 Położenie Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Ząbkowice Śląskie, ul. Kamieniecka, Obręb Sadlno Gmina Ząbkowice Śląskie ząbkowicki dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice Powierzchnia nieruchomości Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Popielów opolski

Bardziej szczegółowo

INVEST IN WIELKOPOLSKA oferta inwestycyjna (TEREN)

INVEST IN WIELKOPOLSKA oferta inwestycyjna (TEREN) INVEST IN WIELKOPOLSKA oferta inwestycyjna (TEREN) 1. POŁOŻE 1.1. Nazwa działki Zespół pałacowoparkowy w Mielnie 1.2. Miasto gmina Mieleszyn 1.3. Powiat GZNO 2. POWIERZCHNIA DZIAŁKI 2.1. Maksymalny obszar

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KONTEKŚCIE OCHRONY KLIMATU

PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KONTEKŚCIE OCHRONY KLIMATU PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KONTEKŚCIE OCHRONY KLIMATU WERBKOWICE, 23 czerwca 2016 r. Martin Todorow, dr inż. Krzysztof Dziuba Prezentacja została wykonana w ramach projektu nr BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015

Bardziej szczegółowo

Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi

Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi www.sztum.pl Dla inwestora Oferta inwestycyjna Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi 17.06.2016 Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi PARK INWESTYCYJNY W SZTUMIE Park Przemysłowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTO KONIN OBRĘB MIĘDZYLESIE (Aktualizacja r.)

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTO KONIN OBRĘB MIĘDZYLESIE (Aktualizacja r.) OFERA EREÓW IWESYCYJYCH MIASO KOI OBRĘB MIĘDZYLESIE (Aktualizacja 07.03.2014r.) Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Konin

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA OGÓLNA

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA OGÓLNA Nazwa lokalizacji /miejscowości Kluczbork, ul. Wołczyńska 15 Miasto/gmina powiat województwo maks. dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) cena ruchomości

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) / Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i)

Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) / Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) Położenie / Location Skrócona nazwa Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o Short name Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o Miasto/gmina Łysomice own/commune Łysomice Powiat toruński District toruński

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Wojciech Kozak Warszawa, 3 kwietnia 2014 Agenda Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Technologia chemiczna organiczna : wybrane zagadnienia / pod red. ElŜbiety Kociołek-Balawejder ; aut. poszczególnych rozdz. Agnieszka Ciechanowska [et al.]. Wrocław, 2013 Spis treści Wstęp 11 1. Węgle

Bardziej szczegółowo

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha Nazwa oferty: Działki inwestycyjne w miejscowości Przedmiot oferty: Część działek niezabudowanych nr 1364, 1367, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214 zlokalizowanych w miejscowości Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Marzec, 2017 ARP S.A. Oddział w Mielcu / Park Przemysłowy Lubaczów Brama na Wschód 1 Przyczyny powstania pierwszej SSE w Polsce SSE EURO-PARK MIELEC jest pierwszą,

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. Oferta obszaru II arnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. DAE EREU PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna Zawiercia

Oferta inwestycyjna Zawiercia Oferta inwestycyjna Zawiercia Tereny inwestycyjne Strefa Aktywności Gospodarczej Zawiercie Strefa Aktywności Gospodarczej Tereny inwestycyjne Strefa Aktywności Gospodarczej Kierunek Częstochowa, Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY Instrukcja przygotowana w Pracowni Dydaktyki Chemii Zakładu Fizykochemii Roztworów. 1. Zanieczyszczenie wody. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne

Bardziej szczegółowo

Bocheńska SAG. Dane zarządzającego strefą

Bocheńska SAG.  Dane zarządzającego strefą http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/strefy-ekonomiczne-51/item/2146-bochenska-sag Bocheńska SAG Dane zarządzającego strefą Gmina Miasta Bochnia Ul. Kazimierza Wielkiego 2 32-700 Bochnia NIP: 868-10-01-825

Bardziej szczegółowo

TERENY INWESTYCYJNE GMINA MIASTO ŚWIDNICA URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

TERENY INWESTYCYJNE GMINA MIASTO ŚWIDNICA URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO TERENY INWESTYCYJNE GMINA MIASTO ŚWIDNICA URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO ATUTY ŚWIDNICY Perła turystyki, idealne miejsce do życia, centrum regionu - Świdnica

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Grunt (nieznacznie zabudowany) Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza (TEREN DOTYCHCZASOWEJ BAZY PKS W NOWYM TOMYŚLU) Nowy Tomyśl ul. Targowa 7 przy nowej obwodnicy Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować?

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować? PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM - dlaczego warto tutaj inwestować? Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS realizowany przez RARR S.A. przy współfinansowaniu Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

Rola CHEMII w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie VI KONFERENCJA NAUKA BIZNES ROLNICTWO

Rola CHEMII w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie VI KONFERENCJA NAUKA BIZNES ROLNICTWO Rola CHEMII w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie VI KONFERENCJA NAUKA BIZNES ROLNICTWO 1 TRENDY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Innowacyjność w przemyśle spożywczym Zdrowa żywność Żywność z długim

Bardziej szczegółowo

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim.

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. 1 KROSNO Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Największe atuty: kapitał ludzki dostępność wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia

Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia Bogdan Kosturkiewicz Burmistrz Miasta Bochni Bochnia najstarsze miasto Województwa Małopolskiego (prawa miejskie z 1253 r.),

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA OSTRÓDA SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA OSTRÓDA SUBZONE LISA DAYCH DOYCZĄCYCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA OSRÓDA OSRÓDA SUBZOE Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna nr 3

Oferta inwestycyjna nr 3 Olimpia III Powierzchnia 11 ha Oferta inwestycyjna nr 3 Olimpia III droga wojewódzka nr 470 Kościelec - Kalisz autostrada A2 Warszawa - Berlin GMINA BRUDZEW Olimpia III Oferta inwestycyjna Położenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

Powering Creation. Grupa Azoty. Segment OXO innowacyjne produkty nowej generacji

Powering Creation. Grupa Azoty. Segment OXO innowacyjne produkty nowej generacji Grupa Azoty Grupa Azoty to największa polska grupa chemiczna powstała w wyniku konsolidacji najważniejszych krajowych zakładów tej branży. Jej trzecim co do wielkości segmentem produktowym jest segment

Bardziej szczegółowo

Zakłady Azotowe Puławy SA Wyniki za 1 kwartał 2007/ października 2007r.

Zakłady Azotowe Puławy SA Wyniki za 1 kwartał 2007/ października 2007r. Zakłady Azotowe Puławy SA Wyniki za 1 kwartał 27/28 3 dziernika 27r. Agenda Prezentacja Spółki Główne rynki zbytu Wyniki finansowe Spółki ZA Puławy na rynku nawozów ZA Puławy na rynku chemicznym Inwecje

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE

GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE BRZESKO PODSTAWOWE DANE POWIERZCHNIA: 102 km2 gmina, 10 km2 miasto Brzesko LUDNOŚD: 36 tys. gmina, 18 tys. miasto Brzesko LICZBA PODMIOTÓW GOSP.: 2169 ODLEGŁOŚCI z BRZESKA:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2 Międzychód Oferta inwestycyjna autostrada A2 Międzychód położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 85 km od Poznania, 60 km od Gorzowa Wlkp. i 200 km od Berlina. Droga krajowa nr 24 przebiega

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna. -next-

Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna. -next- Zamojska Specjalna Podstrefa Ekonomiczna PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMOŚCIU - POŁOŻENIE Zamość położony jest w południowo-wschodniej Polsce na skraju Wyżyny Lubelskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Roztocza

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW 1. Będąca własnością Gminy Mściwojów niezabudowana nieruchomość położona jest w obrębie wsi Grzegorzów i składa się z dwóch działek

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description)

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship) Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC INFORMACJE Specjalna Strefa Ekonomiczna PODSTREFA LUBLIN stanowi integralną część SPECJALNEJ

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

(62) Numer zgłoszenia,

(62) Numer zgłoszenia, RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)175865 (21) Numer zgłoszenia: 326788 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia. 01.08.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: C08G 12/40 (54) Sposób modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Witryna statystyczna chemii 2017/1. Wyniki przemysłu chemicznego Polski w 2016 r.

Witryna statystyczna chemii 2017/1. Wyniki przemysłu chemicznego Polski w 2016 r. Witryna statystyczna chemii 2017/1 Wyniki przemysłu chemicznego Polski w 2016 r. W kwietniu br. Główny Urząd Statystyczny podał najważniejsze końcowe dane dotyczące osiągnięć krajowego przemysłu, w tym

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjno-infrastrukturalny ZCh ZACHEM S.A.

Potencjał inwestycyjno-infrastrukturalny ZCh ZACHEM S.A. Potencjał inwestycyjno-infrastrukturalny ZCh ZACHEM S.A. Miasto Bydgoszcz oraz ZCh ZACHEM S.A. Bydgoszcz Lokalizacja u ujścia Brdy do Wisły 360 tys. mieszkańców (8 pod względem liczby ludności miasto w

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Witamy. Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych.

Oferta handlowa. Witamy. Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych. Oferta handlowa Witamy Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych. Naszym głównym celem jest dostarczenie klientom najwyższej jakości produkt w

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Oferta 4 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

RSM+S z Puław NAWÓZ XXI WIEKU

RSM+S z Puław NAWÓZ XXI WIEKU RSM+S z Puław NAWÓZ XXI WIEKU Puławy 2012 Zasobność gleb w siarkę Prawie 60% gleb w Polsce jest ubogich w siarkę. Niedobór siarki ogranicza zawartość i jakość białka i tłuszczu, ogranicza gromadzenie się

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Tajęcina k. Rzeszowa - grunt niezabudowany Powierzchnia gruntu: 4,5786 ha Położenie: miejscowość Tajęcina gmina Trzebownisko Tytuł prawny: własność Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK Mielec SSE to wyodrębniony obszar, na którym obowiązują

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA. Lokalizacja terenu: Numer i powierzchnia działki: Atrakcyjność lokalizacyjna: Teren zlokalizowany jest na os.

OFERTA INWESTYCYJNA. Lokalizacja terenu: Numer i powierzchnia działki: Atrakcyjność lokalizacyjna: Teren zlokalizowany jest na os. do zbycia położona jest na os. Mokrzyszów w Tarnobrzegu. Działki nr 222, 233, 3105, 3106 maksymalna dostępna powierzchnia 7,1261ha. Teren zlokalizowany jest na os. Mokrzyszów, w odległości 1,5 km do drogi

Bardziej szczegółowo

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 Spis treści Wstęp... 11 1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 1.1. Geneza organicznej substancji węglowej złóż... 13 1.2. Pozostałe składniki złóż węgli brunatnych,

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA Krzysztof Stańczyk CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2008 Spis treści Wykaz skrótów...7 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wytwarzanie i uŝytkowanie energii na świecie...11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia.... w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Czarnków Kompleks 3 / Czarnków Complex 3

Czarnków Kompleks 3 / Czarnków Complex 3 Położenie / Location Skrócona nazwa Czarnków Kompleks 3 Short name Czarnków Complex 3 Miasto/gmina Romanowo Dolne Town/commune Romanowo Dolne Powiat czarnkowsko-trzcianecki District czarnkowsko-trzcianecki

Bardziej szczegółowo

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Anna Zubko, 20.12.2004 Zadaniem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. jest udział w restrukturyzacji w Regionie. Na terenach objętych podstrefą sosnowiecko

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o.

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. LOKALIZACJA TERENU W STRUKTURZE REGIONU LOKALIZACJA TERENU INWESTYCYJNEGO: - 36 mil morskich od ujścia Odry do Bałtyku -17 km do autostrady - 7

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU GREEN ENERGY POLAND Sp. z o.o. Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu Nazwa oferty: Przedmiot oferty: [np. nieruchomość niezabudowana; nieruchomość zabudowana obiekt zabytkowy, hala produkcyjna, magazynowa, zakład produkcyjny] Rodzaj transakcji: [sprzedaż, dzierżawa, oddanie

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Siła Tworzenia. Grupa Azoty. Pigmenty tytanowe uniwersalne i specjalistyczne

Siła Tworzenia. Grupa Azoty. Pigmenty tytanowe uniwersalne i specjalistyczne Grupa Azoty Grupa Azoty, największa polska grupa chemiczna, jest jedynym producentem bieli tytanowej w Polsce i znaczącym jej producentem w Europie. Pigmenty, powstające w należącej do Grupy Azoty spółce

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Idealne miejsce dla inwestycji

Idealne miejsce dla inwestycji Idealne miejsce dla inwestycji Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC to wydzielony, uprzywilejowany obszar, zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013 Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013 Konsolidacja i co dalej? Zaawansowanie procesu, spodziewane korzyści, możliwe konsekwencje Dzięki przejęciom Grupa Azoty przeszła transformację Organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska TEREN PRZEMYSŁOWY Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska Obszar: Dz. Nr 4/29 o pow. 16.5864 ha Dz. Nr 4/30 o pow. 12.6393 ha Dz. Nr 4/31 o pow. 14.7353 ha Dz. Nr 4/35 o pow. 4.0230 ha Dz. Nr 4/36 o

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU Nawozy z Puław - opakowania 2013 Nowe logotypy nawozów z Puław PUŁAWSKA SALETRA AMONOWA PUŁAWSKI MOCZNIK PUŁAWSKI SIARCZAN AMONU ROZTWOR SALETRZANO-MOCZNIKOWY 1 2 Nawozy

Bardziej szczegółowo

ROSJA LITWA BIAŁORUŚ NIEMCY CZECHY UKRAINA SŁOWACJA WARSZAWA WROCŁAW OPOLE GLIWICE KATOWICE KRAKÓW. www.walce.pl. www.walce.pl

ROSJA LITWA BIAŁORUŚ NIEMCY CZECHY UKRAINA SŁOWACJA WARSZAWA WROCŁAW OPOLE GLIWICE KATOWICE KRAKÓW. www.walce.pl. www.walce.pl ROSJA LITWA WARSZAWA BIAŁORUŚ NIEMCY WROCŁAW CZECHY OPOLE GLIWICE KATOWICE KRAKÓW UKRAINA SŁOWACJA Gmina Walce: powierzchnia 6929 ha, w tym 400 ha lasów 5880 mieszkańców ROSJA LITWA WARSZAWA NIEMCY WROCŁAW

Bardziej szczegółowo