GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Oferta Inwestycyjno-Kooperacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Oferta Inwestycyjno-Kooperacyjna"

Transkrypt

1 GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Oferta Inwestycyjno-Kooperacyjna Lipiec 2014

2

3 Puławski Park Przemysłowy - (PPP) Podstrefa Puławy SSE Starachowice W dniu 24 kwietnia 2003 r., Gmina Miasto Puławy oraz Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., utworzyły Puławski Park Przemysłowy. Puławski Park Przemysłowy dzisiaj, to obszar prawie 700 ha i cztery obszary kompetencji: 1. Puławski Park Przemysłowy (PPP) - obszar ok. 570 ha, będący w kompetencji Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. 2. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" - obszar ok. 99 ha, zlokalizowany na terenie PPP - w kompetencji Zarządu SSE "Starachowice" S.A. i Zarządu Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. 3. Puławski Park Przemysłowy - obszar ok. 130 ha, będący w kompetencji Gminy Miasta Puławy. 4. Puławski Park Naukowo - Technologiczny (PPN-T) - projekt zrealizowany na terenie PPP, pozostający w kompetencji Gminy Miasta Puławy. 1

4 Położenie Puławy leżą w południowo-wschodniej Polsce, na styku trzech krain geograficznych: Niziny Mazowieckiej, Małopolskiego Przełomu Wisły i Wyżyny Lubelskiej. Odległości od większych miast regionu, Polski i Europy: Warszawa 110 km Lublin Lwów Berlin Najbliższe lotniska: Świdnik 45 km 260 km 700 km 55 km Warszawa 110 km Rzeszów 167 km Najbliższe porty: Gdańsk, Gdynia ok. 450 km - własna portowa baza przeładunkowa Profil inwestycji Z racji na specyficzny charakter działalności Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., związany z sektorem wielkiej syntezy chemicznej, Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice jest doskonałą lokalizacją dla inwestorów, których przedsięwzięcia mogą być realizowane w kooperacji z GA ZAP S.A., opartej o bogatą bazę produkowanych w Puławach produktów i półproduktów, dostępnych tu unikalnych mediów i surowców. Podstrefa Puławy jest otwarta również dla inwestorów z innych branż, niezwiązanych z sektorem chemiczno - nawozowym. Unikatowa na terenach Polski oferta potencjału i asortymentu dostęp- 2

5 nych mediów i surowców przemysłowych, stanowi świetną bazę dla realizacji wielu różnorodnych technologicznie i produktowo inwestycji. Położenie Podstrefy Puławy w Polsce Wschodniej, jest dodatkowym atutem dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą skierowaną na rynki wschodnie. Tereny inwestycyjne w Podstrefie Puławy SSE: Oferowane przez Podstrefę Puławy nieruchomości mają charakter wolnych terenów inwestycyjnych, tzw. Greenfield. Aktualna oferta nieruchomości: m (działka nr 216/7) m (działka nr 216/9) m (działka nr 216/12) m (działka nr 216/14) Własność Skarb Państwa, użytkownik wieczysty GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Przeznaczenie Tereny przemysłowe. 3

6 Charakterystyka Nieruchomości niezabudowane, czyste ekologicznie, częściowo zadrzewione i zakrzewione z dogodnym dojazdem wewnętrzną drogą asfaltową o szerokości 4 m. Realizacja procedury odlesienia gruntów, możliwa jest już w trybie uzyskiwania pozwolenia na budowę i nie wydłuża procesu przygotowania terenów do inwestycji. Warunki budowlane Konieczność zachowania 10% pow. biologicznie czynnej, max. wysokość budynków 20 m, intensywność zabudowy nie większa niż 2,0 całkowitej powierzchni nieruchomości. Dostępne media Energia elektryczna: dla napięcia 6 kv dostępne: - 5 MW w odległości ok. 800 m, - 9 MW w odległości ok m, - 5 MW w odległości ok m, dla napięcia 30kV dostępne 100MW w odległości ok m Gaz naturalny: 3 DN 200, o objętości 500 m /h w odległości ok. 350 m 4

7 Woda: przemysłowa DN 250 w odległości 30 m, pitna DN 200 w odległości 400 m, studzienna DN 500 w odległości 730 m Kanalizacja: przemysłowa DN 600 w odległości 730 m, wód opadowych DN 500 w odległości 30 m30 m Internet: możliwość korzystania z istniejącej sieci szerokopasmowej na terenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. - przyłącze ok m Telekomunikacja: możliwość korzystania z istniejącej sieci telekomunikacyjnej ISDA na terenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. - przyłącze ok. 100 m Dodatkowe produkty, media i surowce Produkty: Saletra amonowa - PULAN Mocznik nawozowy 46N - PULREA Roztwór saletrzano-mocznikowy - RSM Siarczan amonu - PULSAR Melamina Kaprolaktam Nadtlenek wodoru NOX-y Hydroksyloamina Cykloheksanon Kwas azotowy Amoniak Wodór 99,999 Ciekły dwutlenek węgla Suchy lód Folia polietylenowa Produkty elekrociepłowni: Para technologiczna 4,0 Mpa Para technologiczna 3,2 Mpa Para technologiczna 1,4 Mpa Prąd elektryczny 6,3 kv Media: Energia cieplna Elektryczność Woda zdemineralizowana Woda zdekarbonizowana Woda gorąca Azot Tlen Powietrze pomiarowe Powietrze procesowe Elektryczne linie przesyłowe Surowce: Gaz naturalny Benzen Siarka Kwas siarkowy Węgiel Polietylen Kwas wodorochlorowy 5

8 Infrastruktura techniczna i transportowa Puławski Park Przemysłowy jest przygotowany do kompleksowej obsługi inwestorów z wielu branż i sektorów. Zainteresowanym rozpoczęciem działalności na jego terytorium, oferujemy: sieci energetyczne średniego i niskiego napięcia, sieci gazu ziemnego, sieci pary technologicznej, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, powietrze technologiczne, powietrze pomiarowe, szeroką paletę surowców i produktów do dalszego przetwarzania, bocznicę kolejową o całkowitej długości torów - 57 km, co umożliwia szybki transport surowców oraz produktów drogą kolejową, elektroniczne wagi - samochodową i kolejową, nowoczesne parkingi dla TIR-ów, teren Puławskiego Parku Przemysłowego, powiązany z siecią dróg dojazdowych i wewnątrzzakładowych, umożliwiających swobodny dojazd samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, dogodne połączenia z siecią dróg krajowych z wykorzystaniem obwodnicy i nowej przeprawy mostowej przez Wisłę, nieograniczony dostęp do szerokopasmowego internetu (łącza stałe, łącza radiowe, sieci ETHERNET, konta pocztowe, strony www), oraz dostęp do sieci telekomunikacyjnej (własna centrala telefoniczna). 6

9 Zachęty inwestycyjne Regionalna pomoc publiczna Lokalizacja Podstrefy Puławy SSE Starachowice w województwie lubelskim, daje możliwość skorzystania z największej możliwej do uzyskania na terenie Polski intensywności pomocy publicznej, która wynosi odpowiednio: 70% dla firm małych 60% dla firm średnich 50% dla firm dużych Oznacza to, że inwestorom Podstrefy Puławy SSE prowadzącym działalność na jej terenie na podstawie zezwolenia, przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości odpowiednio 70, 60, 50%, poniesionych kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy zatrudnionych pracowników, wygenerowanych przez nowopowstałą inwestycję. Lokalna pomoc publiczna - ulgi dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Puławy Na podstawie uchwały Rady Miasta Puławy na terenie miasta i Puławskiego Parku Przemysłowego, w tym Podstrefy Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienia od podatku od nieruchomości. Warunkiem uzyskania zwolnienia od tego podatku, jest realizacja nowej inwestycji o wartości minimalnej przekraczającej 3 mln EURO. Okresy zwolnień z podatku od nieruchomości w zależności od poziomu poniesionych nakładów inwestycyjnych, prezentuje poniższa tabela: TABELA ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA TERENIE GMINY MIASTO PUŁAWY W ZWIĄZKU Z POZIOMEM PONOSZONYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH Źródło: Uchwała Nr XXXVIII/36/09 Rady Miasta Puławy z dnia roku. Wielkość nakładów poniesionych na nową inwestycję przekraczająca 3 milliony EURO przekraczająca 6 millionów EURO przekraczająca 12 millionów EURO przekraczająca 24 milliony EURO, a nie przekraczjąca 100 millionów EURO Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości 12 miesięcy 24 miesięce 36 miesięcy 48 miesięcy Otoczenie biznesowe Puławy to miasto wyrosłe z rezydencji zaprojektowanej w XVII wieku na wiślanej skarpie przez Tylmana z Gameren, dla marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Do rozkwitu doprowadziła Puławy Izabela Księżna Czartoryska, która stworzyła tu na przełomie XVIII i XIX wieku, ważny ośrodek życia politycznego, umysłowego, kulturalnego i artystycznego, zwany często Polskimi Atenami. Na kształt współczesnych Puław wpływ miała podjęta w roku 1960 decyzja o usytuowaniu właśnie tutaj potężnego kombinatu chemicznego. Dziś Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., to lider polskiego przemysłu nawozowo - chemicznego, znaczący eksporter i gospodarcza lokomotywa 50 tysięcznego miasta i zarazem całego regionu lubelskiego. 7

10 Puławy to także prężny ośrodek naukowy na mapie Polski i Europy, w którym funkcjonuje pięć instytutów naukowych: Instytut Nawozów Sztucznych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach. W 2006 roku miasto Puławy uzyskało bezterminowo tytuł "Złota Lokalizacja Biznesu", ukoronowanie trzykrotnego zdobycia tytułu Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, zaś w uznaniu dla działań i inwestycji proekologicznych tytuł Lider Polskiej Ekologii (2005) i Mecenas Polskiej Ekologii (2007). Potwierdzeniem jakości zarządzania i stosowanych rozwiązań, są kolejne tytuły i certyfikaty: Bezpieczna Gmina, Przejrzysta Polska, czy ISO Miasto jest aktywne gospodarczo, oferuje system udogodnień i ulg dla przedsiębiorców, wspiera instytucje i instrumenty około biznesowe, jest współzałożycielem Puławskiego Parku Przemysłowego (2003), najdalej wysuniętego na wschód terenu UE o tak znaczącym i specyficznym potencjale produkcyjnym i logistycznym. Miasto Puławy jest inicjatorem i inwestorem Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego. W 2011 roku miasto Puławy uzyskało zaszczytne prawo do używania prestiżowego godła promocyjnego "Teraz Polska", otrzymało Certyfikat Aktywne Miasto i Dyplom Europejski. 8

11 Dynamiczny i rozwojowy charakter miasta Puławy jest widoczny w inwestycjach, z których najważniejsze na przestrzeni lat to: Most im Jana Pawła II, największy w Polsce, a trzeci w Europie most łukowy: 400 mln zł, Pierwszy etap obwodnicy Puław (12, 71km): 311 mln zł, Miasteczko Holenderskie (bezpieczne rozwiązania w ruchu drogowym): 30 mln zł, Puławy w sieci - wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego: 19 mln zł, Przebudowa i modernizacja stadionu: 49 mln zł, Puławski Park Naukowo-Technologiczny i przygotowanie terenów inwestycyjnych: 78 mln zł. Wykorzystanie walorów rzeki Wisły - wspólny produkt turystyczny Kazimierz Dolny - Puławy - Janowiec: 65 mln zł. Inwestycje i Firmy w Podstrefie Puławy SSE: Modernizacja mocznika i AdBlue - inwestycja Zakładów Azotowych Puławy S.A., obszar zajęty pod inwestycję - 7,6572 ha, minimalne planowane nakłady EUR, nakłady poniesione ,72 EURO, inwestycja zrealizowana i oddana do użytku. Tlenownia - inwestycja Air Liquide Polska Sp. z o.o., obszar zajęty pod inwestycję - 0,9678 ha, inwestycja zrealizowana i oddana do użytku. Produkcja płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu - PULASKA - inwestycja Zakładów Azotowych Puławy S.A., obszar zajęty pod inwestycję - 5,4472 ha, minimalne planowane nakłady ,- PLN, - poniesione nakłady ,95 PLN, inwestycja zrealizowana i oddana do użytku. Produkcja stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu - PULGRAN S - inwestycja Zakładów Azotowych Puławy S.A., obszar zajęty pod inwestycję - 3,4737 ha, minimalne planowane nakłady ,- PLN - inwestycja w trakcie realizacji. 9

12 Lista danych dotyczących działki 216/7 Położenie Nazwa Lokalizacji Miasto (Gmina) Powiat Województwo Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia Kształt działki Możliwość powiększenia Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej " Starachowice " S.A - Puławy - Puławy - Lubelskie - 3,23 ha - Prostokąt - Istnieje możliwość powiększenia terenu - GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - Tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług Charakterystyka działki Klasyfikacja gruntów - Tereny przemysłowe Różnica poziomów terenu metry Obecne użytkowanie - Wolna działka bez zabudowy Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych - Brak Ryzyko wystąpienia zalań i obsunięć terenu - Brak Przeszkody podziemne - Brak Przeszkody na powierzchni terenu - Drzewa i krzewy Istniejące ograniczenia ekologiczne - Drzewa i krzewy - usunięcie możliwe w trybie uzyskiwania pozwolenia na budowę Budynki i zabudowania na terenie - Brak Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu - Droga asfaltowa o szerokości 4 metrów Autostrada/ Droga krajowa - Droga krajowa Nr 12, Droga krajowa Nr 17 w odległości 8 km od Puław Kolej - Na terenach GA ZA " Puławy " S.A. Bocznica kolejowa - W odległości 1 kilometra Najbliższe lotnisko międzynarodowe - Warszawa km, Świdnik - 55 km Najbliższe miasto wojewódzkie - Lublin - 45 km 10

13 TOWARZYSZĄCA INFRASTRUKTURA Elektryczność Napięcie Dostępna moc Gaz m Wartość kaloryczna - 36,198 MJ/m Średnica kolektora - DN Dostępna objętość m /h Woda Dostępna objętość Kanalizacja Dostępna objętość Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Linie telefoniczne/internet m 2500 m - 0,4 kv, 6 kv, 30 kv - 20 MW (6 kv), 100 MW (30 kv) - 30 m 730 m - Według zapotrzebowania 3 - Kanalizacja przemysłowa - DN m, Kanalizacja opadowa - DN m - Według zapotrzebowania - Nie - Na terenie GA ZA "Puławy S.A. Oferowana działka Teren SSE 11

14 Lista danych dotyczących działki 216/9 Położenie Nazwa Lokalizacji Miasto (Gmina) Powiat Województwo Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia Kształt działki Możliwość powiększenia Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej " Starachowice " S.A - Puławy - Puławy - Lubelskie - 10,69 ha - Trapez - Istnieje możliwość powiększenia terenu - GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - Tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług Charakterystyka działki Klasyfikacja gruntów - Tereny przemysłowe Różnica poziomów terenu metry Obecne użytkowanie - Wolna działka bez zabudowy Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych - Brak Ryzyko wystąpienia zalań i obsunięć terenu - Brak Przeszkody podziemne - Brak Przeszkody na powierzchni terenu - Drzewa i krzewy Istniejące ograniczenia ekologiczne - Drzewa i krzewy - usunięcie możliwe w trybie uzyskiwania pozwolenia na budowę Budynki i zabudowania na terenie - Brak Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu - Droga asfaltowa o szerokości 4 metrów Autostrada/ Droga krajowa - Droga krajowa Nr 12, Droga krajowa Nr 17 w odległości 8 km od Puław Kolej - Na terenach GA ZA " Puławy " S.A. Bocznica kolejowa - W odległości 1 kilometra Najbliższe lotnisko międzynarodowe - Warszawa km, Świdnik - 55 km Najbliższe miasto wojewódzkie - Lublin - 45 km 12

15 TOWARZYSZĄCA INFRASTRUKTURA Elektryczność Napięcie Dostępna moc Gaz m Wartość kaloryczna - 36,198 MJ/m Średnica kolektora - DN Dostępna objętość m /h Woda Dostępna objętość Kanalizacja Dostępna objętość Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Linie telefoniczne/internet m 2650 m - 0,4 kv, 6 kv, 30 kv - 20 MW (6 kv), 100 MW (30 kv) m 950 m - Według zapotrzebowania 3 - Kanalizacja przemysłowa - DN m, Kanalizacja opadowa - DN m - Według zapotrzebowania - Nie - Na terenie GA ZA "Puławy S.A. Oferowana działka Teren SSE 13

16 Lista danych dotyczących działki 216/12 Położenie Nazwa Lokalizacji Miasto (Gmina) Powiat Województwo Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia Kształt działki Możliwość powiększenia Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej " Starachowice " S.A - Puławy - Puławy - Lubelskie - 6,41 ha - Prostokąt - Istnieje możliwość powiększenia terenu - GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - Tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług Charakterystyka działki Klasyfikacja gruntów - Tereny przemysłowe Różnica poziomów terenu metry Obecne użytkowanie - Wolna działka bez zabudowy Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych - Brak Ryzyko wystąpienia zalań i obsunięć terenu - Brak Przeszkody podziemne - Brak Przeszkody na powierzchni terenu - Drzewa i krzewy Istniejące ograniczenia ekologiczne - Drzewa i krzewy - usunięcie możliwe w trybie uzyskiwania pozwolenia na budowę Budynki i zabudowania na terenie - Brak Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu - Droga asfaltowa o szerokości 4 metrów Autostrada/ Droga krajowa - Droga krajowa Nr 12, Droga krajowa Nr 17 w odległości 8 km od Puław Kolej - Na terenach GA ZA " Puławy " S.A. Bocznica kolejowa - W odległości 1 kilometra Najbliższe lotnisko międzynarodowe - Warszawa km, Świdnik - 55 km Najbliższe miasto wojewódzkie - Lublin - 45 km 14

17 TOWARZYSZĄCA INFRASTRUKTURA Elektryczność Napięcie Dostępna moc Gaz m Wartość kaloryczna - 36,198 MJ/m Średnica kolektora - DN Dostępna objętość m /h Woda Dostępna objętość Kanalizacja Dostępna objętość Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Linie telefoniczne/internet m 2500 m - 0,4 kv, 6 kv, 30 kv - 20 MW (6 kv), 100 MW (30 kv) - 20 m 640 m - Według zapotrzebowania 3 - Kanalizacja przemysłowa - DN m, Kanalizacja opadowa - DN wzdłuż granicy działki - Według zapotrzebowania - Nie - Na terenie GA ZA "Puławy S.A. Oferowana działka Teren SSE 15

18 Lista danych dotyczących działki 216/14 Położenie Nazwa Lokalizacji Miasto (Gmina) Powiat Województwo Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia Kształt działki Możliwość powiększenia Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej " Starachowice " S.A - Puławy - Puławy - Lubelskie - 9,22 ha - Trapez - Istnieje możliwość powiększenia terenu - GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - Tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług Charakterystyka działki Klasyfikacja gruntów - Tereny przemysłowe Różnica poziomów terenu metry Obecne użytkowanie - Wolna działka bez zabudowy Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych - Brak Ryzyko wystąpienia zalań i obsunięć terenu - Brak Przeszkody podziemne - Brak Przeszkody na powierzchni terenu - Drzewa i krzewy Istniejące ograniczenia ekologiczne - Drzewa i krzewy - usunięcie możliwe w trybie uzyskiwania pozwolenia na budowę Budynki i zabudowania na terenie - Brak Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu - Droga asfaltowa o szerokości 4 metrów Autostrada/ Droga krajowa - Droga krajowa Nr 12, Droga krajowa Nr 17 w odległości 8 km od Puław Kolej - Na terenach GA ZA " Puławy " S.A. Bocznica kolejowa - W odległości 1 kilometra Najbliższe lotnisko międzynarodowe - Warszawa km, Świdnik - 55 km Najbliższe miasto wojewódzkie - Lublin - 45 km 16

19 TOWARZYSZĄCA INFRASTRUKTURA Elektryczność Napięcie Dostępna moc Gaz m Wartość kaloryczna - 36,198 MJ/m Średnica kolektora - DN Dostępna objętość m /h Woda Dostępna objętość Kanalizacja Dostępna objętość Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Linie telefoniczne/internet m 2500 m - 0,4 kv, 6 kv, 30 kv - 20 MW (6 kv), 100 MW (30 kv) m 640 m - Według zapotrzebowania 3 - Kanalizacja przemysłowa - DN m, Kanalizacja opadowa - DN m - Według zapotrzebowania - Nie - Na terenie GA ZA "Puławy S.A. Oferowana działka Teren SSE 17

20

21 Oferta Kooperacyjna

22 Kierunki przetwórstwa głównych produktów Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Mocznik Żywice mocznikowo - formaldehydowe (UF) Żywice UF produkowane są w reakcji polikondensacji mocznika i formaliny przy stosunku molowym reagentów 1: (1,5 5). Utwardzanie żywicy UF zachodzi w obecności mocnych kwasów w temp. poniżej 1000 C. Należy dodać, że w procesie używana jest formalina z niewielką domieszką metanolu (3-4%), jako stabilizatora. Własności żywic mocznikowych zależą od stopnia zmetylowania mocznika przez formaldehyd, a tym samym od stosunku molowego wyjściowych. Żywice mocznikowe używane są na wielką skalę jako kleje do wytwarzania materiałów drewnopochodnych. Synteza chemiczna W skali wielkoprzemysłowej mocznik używany jest głównie do syntezy melaminy. Pozostałe zastosowania mają znaczenie marginalne ze względu na niewielką skalę produkcji: kwas amidosulfonowy otrzymywany w reakcji mocznika z oleum, stosowany jest w przemyśle celulozowym, farbiarstwie i kąpielach galwanicznych; guanidyna otrzymywana w reakcji mocznika z amoniakiem, stosowana w syntezie leków, barwników oraz materiałów wybuchowych; kwas cyjanurowy otrzymywany poprzez termiczny rozkład mocznika, stosowany głównie w postaci soli jako antypiren; acetamid otrzymywany w reakcji mocznika z kwasem octowym, stosowany w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator oraz przemyśle farb i lakierów. Ponadto mocznik i jego pochodne znajdują zastosowanie w syntezie farmaceutyków (barbiturany) oraz niektórych herbicydów 20

23 Melamina Żywice melaminowo - formaldehydowe (MF) Technologia tworzenia żywic melaminowych jest zbliżona do żywic UF, jednak w przeciwieństwie do żywic mocznikowych, addycja melaminy i HCHO może zachodzić zarówno w środowisku zasadowym jak i kwaśnym oraz obojętnym. Przebieg reakcji zależy od ph oraz od stosunku molowego melaminy do formaldehydu (zwykle 1: 2 6): Utwardzanie żywic melaminowych zachodzi w temp.>100 C oraz w obecności mocnych kwasów lub kombinowanych mieszanin chemicznych. Z uwagi na dużą reaktywność, żywice MF produkowane są zwykle w postaci suchej (produkt handlowy stanowi żywica proszkowa wymieszana z odpowiednim utwardzaczem), a zastosowanie znalazły przy produkcji laminatów i powłok oraz jako kleje w stolarstwie - w technologiach wytwarzania innych materiałów drewnopodobnych (np. płyty wiórowe) stosuje się je niezwykle rzadko. Żywice melaminowo - mocznikowo - formaldehydowe (MUF) Żywice MUF, przy stosunkowo niewielkiej zawartości melaminy rzędu kilkunastu procent, charakteryzują się znacznie lepszymi własnościami elektrycznymi oraz zwiększoną wodoodpornością w porównaniu z żywicami mocznikowym i są znacznie tańsze od żywic melaminowych. Stosowane są najczęściej jako kleje do wytwarzania płyt wodoodpornych oraz przy produkcji sklejki. Modyfikowane żywice melaminowe. Żywice MF posiadają b. dobre własności elektryczne (m.in. wysoka odporność na prądy pełzające) oraz dość dobrą wodoodporność, co sprawia, że są cennym komponentem żywic mocznikowych i fenolowych. Nawet niewielki dodatek (10%) żywicy melaminowej, w istotny sposób poprawia parametry użytkowe innych aminoplastów oraz fenoplastów. Jednak żywice melaminowe, głównie ze względu na wysoką reaktywność, kruchość po usieciowieniu oraz cenę, rzadko stosuje się jako samodzielny składnik w technologiach drzewnych. W celu ograniczenia lub usunięcia niekorzystnych cech użytkowych żywic MF, poddaje się je procesowi modyfikacji chemicznej żywicami fenolowymi, butanolem, związkami akrylowymi, polieterolami, uretanami itp. Rodzaj modyfikatora determinowany jest końcowym zastosowaniem żywicy. Inne nowoczesne formy użytkowe żywic MF to pianki melaminowe, stosowane m.in. w lotnictwie (licencja: BASF, Nisshinbo Industries, Inc., Japonia) oraz sulfonowane żywice melaminowe stosowane jako domieszki do betonu. Inne Melamina zaliczana jest do związków o małej reaktywności chemicznej, znaczenie przemysłowe posiadają n/w pochodne używane jako retardanty: Cyjanuran melaminy stosowany do uniepalniania poliamidów, a ponadto, w znacznie mniejszej skali, jako dodatek do poliolefin, poliestrów, poliuretanów oraz żywic epoksydowych. Fosforany melaminy używane są do uniepalniania poliamidu 66 wzmacnianego włóknem szklanym, a także w mniejszym zakresie w poliuretanach, poliolefinach i poliestrach. 21

24 Kaprolaktam Poliamid 6 (PA 6) Poliamid 6 jest głównym kierunkiem przetwórstwa kaprolaktamu. Technologia produkcji PA 6 do zastosowań konstrukcyjnych wygląda w ten sposób, że pierwszym etapem jest prepolimeryzacja, w czasie której następuje katalizowana kwasem (np. octowym) hydroliza kaprolaktamu z jednoczesnym rozerwaniem pierścienia laktamowego. Powstały kwas aminokapronowy ulega w temperaturze 250 C C właściwej polimeryzacji do poliamidu 6. Kolejnym etapem procesu jest granulacja, w wyniku czego otrzymuje się polimer cylindryczny o wielkości ok. 2 mm. Zawiesina polimeru w wodzie rozdzielana jest na wirówce, a następnie granulki poddawane są ekstrakcji gorącą wodą w celu usunięcia niepożądanych w procesie niskocząsteczkowych produktów reakcji Ostatnie etapy procesu produkcyjnego to suszenie polimeru w atmosferze azotu oraz pakowanie. Istotnym elementem procesu technologicznego jest modyfikowanie wytwarzanego poliamidu poprzez barwienie, kompaunding, uniepalnienie, itp. Proces polimeryzacji, w wyniku którego otrzymuje się włókna PA 6 prowadzony jest przy innych parametrach - kluczowym jest tu lepkość polimeru. Poliamid 6 znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu takich jak motoryzacyjny, elektrotechniczny, budowlany oraz włókienniczy. Elastomer PA 6 Proces produkcji elastomeru PA 6 przebiega dwuetapowo: w pierwszym etapie powstaje poliamid dikarboksylowy w wyniku reakcji kaprolaktamu z kwasem adypinowym, w drugim etapie poliamid poddawany jest reakcji z glikolem politetrametylenowo-eterowym - PTMEG. Woda powstająca w reakcji jest usuwana z reaktora pod próżnią. Otrzymany produkt, blokowy poliamid polieterowy, jest usuwany z reaktora w stanie stopionym, następnie jest wytłaczany i pastylkowany. Bardzo dobre własności użytkowe wynikają z tego, że elastomer PA 6 łączy w sobie wytrzymałość poliamidu 6 z elastycznością kauczuku, jednak jego wysoka cena decyduje o specyficznych, niszowych zastosowaniach (np. sprzęt sportowy). Inne Kaprolaktam jest związkiem o małej reaktywności chemicznej, spośród nielicznych pochodnych o znaczeniu użytkowym należy wymienić poli(n-winylo kaprolaktam), który stosowany jest w przemyśle wydobywczym i przesyłowym gazu ziemnego. 22

25 Nadtlenek wodoru Nadwęglan sodu (NWS) Proces technologiczny oparty jest na reakcji nadtlenku wodoru z węglanem sodu w wyniku której powstaje addukt Na CO /2 H2O 2. Reakcja syntezy prowadzona jest w krystalizatorze, z którego rozcieńczona zawiesina NWS poddawana jest zagęszczaniu, odwirowaniu, a następnie gotowy produkt suszy się i pakuje. Nadwęglan sodu stosowany jest jako substancja utleniająca i wybielająca w środkach piorących, dezynfekujących oraz wybielaczach chemicznych. NWS w wielu aplikacjach wypiera stosowany wcześniej nadboran sodu. Hydrazyna Reakcją syntezy hydrazyny z nadtlenku wodoru i amoniaku przeprowadzana jest z udziałem metyloetyloketonu (MEK), a produktem pośrednim reakcji jest oxazyrydyna utleniająca amoniak do hydrazyny. Proces nadtlenowy otrzymywania hydrazyny ma tę przewagę nad innymi metodami syntezy, że nie powstają tu produkty uboczne i odznacza się dużą wydajnością. Najważniejsze zastosowania hydrazyny i jej pochodnych to środki porotwórcze dla tworzyw piankowych, produkcja pestycydów oraz składnik paliw rakietowych. Postać handlowa hydrazyny to najczęściej roztwór wodny - wodzian. Mononadsiarczan potasu Proces otrzymywania mononadsiarczanu potasu przebiega w dwóch etapach: w pierwszym nadtlenek wodoru reaguje z oleum w wyniku czego tworzy się mieszanina zawierająca m.in. kwas nadtlenomonosiarkowy oraz kwas siarkowy, w drugim etapie mieszanina ta jest częściowo neutralizowana solą zasadową. Utworzony w postaci kryształów produkt oddziela się od roztworu i suszy. Mononadsiarczan potasu używany jest do uzdatniania wody oraz jako składnik środków piorących i dezynfekujących. Tlenek propylenu W procesie otrzymywania propylen reaguje z nadtlenkiem wodoru w obecności metanolu jako rozpuszczalnika. Proces prowadzony jest w łagodnych warunkach temperatury i ciśnienia. Wytworzony w procesie surowy tlenek propylenu jest następnie destylowany do jakości technicznej. Zaletą procesu jest brak związków chloru we wsadzie surowcowym oraz w odpadach. Tlenek propylenu jest substancją szeroko stosowaną w syntezie organicznej, głównie do produkcji glikolu propylenowego oraz glikoli polioksypropylenowych, półproduktów do wyrobu żywic poliuretanowych. 23

26 Saletra amonowa PULAN Podtlenek azotu Proces polega na termicznym rozkładzie saletry amonowej w obecności katalizatora, ortofosforanu diamonowego, a produktem końcowym rozkładu jest surowy podtlenek azotu i para wodna. Surowy produkt oczyszczany jest do zawartości 98% N2O z przeznaczeniem do zastosowań medycznych. W procesie używana jest saletra o wysokiej czystości (NH NO - 99%; Cl-5 ppm; Fe-5 ppm), a insta- 4 3 lacja do produkcji podtlenku wg przedstawionej metody pracuje w firmie Azoty-Adipol w Chorzowie. Saletra porowata Saletra amonowa granulowana poddawana jest wygrzewaniu w odpowiedniej temperaturze (proces porowacenia) w wyniku czego następują przemiany krystaliczne, a powierzchnia granul staje się mikroporowata przez co zwiększa się chłonność tak otrzymanej saletry. Saletra porowata używana jest do produkcji materiałów wybuchowych typu ANFO (saletra nasączona do ok. 5% olejem napędowym ) stosowanych w górnictwie skalnym. Dwutlenek węgla Mocznik Metanol Podstawą syntezy metanolu są egzotermiczne i odwracalne reakcje pomiędzy składnikami gazu syntezowego: tlenkiem oraz dwutlenkiem węgla. W skali wielkoprzemysłowej stosowane są dwie technologie syntezy: średnio- i wysokociśnieniowa, z udziałem katalizatora miedziowo-cynkowego oraz cynkowo-chromowego. Skład gazu syntezowego, w tym zawartość CO, uzależnione są od stosowanej technologii. 2 Metanol należy bazowych surowców stosowanych w wielkoprzemysłowej syntezie chemicznej. Kwas salicylowy Otrzymywany w rekcji fenolu lub jego pochodnej sodowej z dwutlenkiem węgla. Proces przebiega w dwóch etapach: w pierwszym następuje wysycanie fenolanu sodu dwutlenkiem węgla w temp. powyżej 100 C i pod ciśnieniem kilku atmosfer, w wyniku czego powstaje salicylan sodu, który w drugim etapie, w środowisku kwaśnym przekształca się w kwas salicylowy. Kwas salicylowy w stanie wolnym używany jest jako środek dezynfekujący, ale znaczenie przemysłowe maja głównie pochodne kwasu salicylowego, stanowiące podstawę popularnych leków (m.in. aspiryny). Ponieważ CO 2 zaliczany jest do głównych gazów cieplarnianych, od kilku lat prowadzone są intensywne badania nad nowymi metodami jego przetwórstwa. Badania te skoncentrowane są głównie nad pozyskaniem z dwutlenku węgla paliw, m.in. tego typu prace nad przetwórstwem CO 2 wychwytywanego z powietrza prowadzi Los Alamos National Laboratory, USA. 24

27

28 Dane kontaktowe Sekcja Współpracy z Inwestorami w PPP i SSE GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego Puławy; POLAND Tel Fax Krzysztof Cichoń Zbigniew Kisiel Andrzej Mitruczuk Strony www

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY 1 Wykonawcy projektu Nadzór realizacyjny: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy mgr inż. Romana Kodłubaj - Kierownik Wydziału Główny Instytut Górnictwa:

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26 2010 Raport Roczny 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZESPOŁU TRÓJSTRONNEGO NA TEMAT KONCEPCJI PRYWATYZACJI SPÓŁEK SEKTORA WSCH W POLSCE

INFORMACJA DLA ZESPOŁU TRÓJSTRONNEGO NA TEMAT KONCEPCJI PRYWATYZACJI SPÓŁEK SEKTORA WSCH W POLSCE INFORMACJA DLA ZESPOŁU TRÓJSTRONNEGO NA TEMAT KONCEPCJI PRYWATYZACJI SPÓŁEK SEKTORA WSCH W POLSCE Nafta Polska S.A. Warszawa, marzec 2009 Podsumowanie Uwarunkowania, metoda i cele Koncepcji Opracowanie

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

O nas POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL:

O nas POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL: O nas Grupa ANWIL to jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksów produkcyjno-handlowych, oferujących suspensyjny polichlorek winylu, chloroalkalia, nawozy azotowe oraz inne chemikalia.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.07.2004 30.06.2005 Sierpień 2005 Spis treści 1. Dane wstępne... 3 1.1. Informacje ogólne o Spółce... 3 1.2. Władze

Bardziej szczegółowo

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie butadienowego o wydajności 90 tyś ton na rok 19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2012 roku 30 czerwca 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2012 roku 30 czerwca 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Sierpień 2013 SPIS TREŚCI 1. Organizacja Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.... 3 1.1 Kapitał i akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Spółki... 4 1.1. Opis Spółki... 4 1.2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy

POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy Przasnysz, kwiecień 2012 r. www.powiatprzasnysz.pl promocja@powiat

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia. kwietnia 2013 r. Materiał roboczy Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy

Bardziej szczegółowo

4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA

4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA 4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA 4.1. Wprowadzenie Istotnymi czynnikami warunkującymi stan środowiska jest rozwój gospodarczy i społeczny województwa. Zatem, aby

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Gdowie OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW

Urząd Gminy w Gdowie OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW Urząd Gminy w Gdowie ul. Rynek 40, 32 420 Gdów Tel. (12) 251 41 66, 251 42 66, Fax. 251 40-05 mail: urzad@gdow.pl, www.gdow.pl OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW Październik 2013 Urząd Gminy w Gdowie 32-420

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

informator Grupa Azoty Puławy o działaniach lokalnych w 2013 r.

informator Grupa Azoty Puławy o działaniach lokalnych w 2013 r. informator Puławy o działaniach lokalnych w 2013 r. Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Puławy stanowi suplement do raportu zintegrowanego Grupy Azoty za 2013 rok. Raport został opracowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 okres: 1 lipca

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 okres: 1 lipca SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 okres: 1 lipca 2013 31 grudnia 2013 Luty 2014 SPIS TREŚCI 1. SKŁAD GRUPY

Bardziej szczegółowo

Wielkiej Syntezy Chemicznej

Wielkiej Syntezy Chemicznej Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej Warszawa, październik 2003

Bardziej szczegółowo

LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY

LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY LUBLIN W LICZBACH powierzchnia 147,5 km² mieszkańcy 348 450 w tym: kobiety 188 251 mężczyźni 160 199 ludność w wieku produkcyjnym 66% mieszkańcy z wyższym wykształceniem 21,3%

Bardziej szczegółowo

Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia

Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia 2 RADOM SIŁA W PRECYZJI 3 Opracowanie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

raport grupaazoty.com lifestyle

raport grupaazoty.com lifestyle Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 grupaazoty.com lifestyle raport Siła Tworzenia Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 Rynek to otwarta przestrzeń ale tylko dla tych, którzy sami potrafią otworzyć się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Zdzisław Piasta EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 917 SPIS TREŚCI A. Specyfika województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

7 Wskazanie kluczowych branż z punktu widzenia przyciągania inwestorów oraz działalności eksportowej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego

7 Wskazanie kluczowych branż z punktu widzenia przyciągania inwestorów oraz działalności eksportowej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego 7 Wskazanie kluczowych branż z punktu widzenia przyciągania inwestorów oraz działalności eksportowej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego 7.1 Wskazanie kluczowych branż mających największe szanse

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1

Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1 dr Anna Kaczmarek Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1 W nowoczesnych gospodarkach na styku narodowego i regionalnych systemów innowacji powstaje funkcjonalny System Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam do inwestowania w Malborku! Z poważaniem. Burmistrz Miasta Malborka Andrzej Rychłowski

Szanowni Państwo, Zapraszam do inwestowania w Malborku! Z poważaniem. Burmistrz Miasta Malborka Andrzej Rychłowski Szanowni Państwo, Strategiczne znaczenie Malborka, miasta położonego nad rzeką Nogat, od wieków wyznaczała zlokalizowana tu siedziba Zakonu Krzyżackiego oraz korzystne położenie na skrzyżowaniu szlaków

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Razem dla środowiska RAPORT ŚRODOWISKOWY

Informacje ogólne. Razem dla środowiska RAPORT ŚRODOWISKOWY Razem dla środowiska RAPORT ŚRODOWISKOWY 2009 1 Spis treści List Członka Zarządu ds. Petrochemii...3 Informacje...4 Stan formalno-prawny...5 Emisja substancji do powietrza...7 System handlu uprawnieniami

Bardziej szczegółowo