GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Oferta Inwestycyjno-Kooperacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Oferta Inwestycyjno-Kooperacyjna"

Transkrypt

1 GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Oferta Inwestycyjno-Kooperacyjna Lipiec 2014

2

3 Puławski Park Przemysłowy - (PPP) Podstrefa Puławy SSE Starachowice W dniu 24 kwietnia 2003 r., Gmina Miasto Puławy oraz Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., utworzyły Puławski Park Przemysłowy. Puławski Park Przemysłowy dzisiaj, to obszar prawie 700 ha i cztery obszary kompetencji: 1. Puławski Park Przemysłowy (PPP) - obszar ok. 570 ha, będący w kompetencji Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. 2. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" - obszar ok. 99 ha, zlokalizowany na terenie PPP - w kompetencji Zarządu SSE "Starachowice" S.A. i Zarządu Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. 3. Puławski Park Przemysłowy - obszar ok. 130 ha, będący w kompetencji Gminy Miasta Puławy. 4. Puławski Park Naukowo - Technologiczny (PPN-T) - projekt zrealizowany na terenie PPP, pozostający w kompetencji Gminy Miasta Puławy. 1

4 Położenie Puławy leżą w południowo-wschodniej Polsce, na styku trzech krain geograficznych: Niziny Mazowieckiej, Małopolskiego Przełomu Wisły i Wyżyny Lubelskiej. Odległości od większych miast regionu, Polski i Europy: Warszawa 110 km Lublin Lwów Berlin Najbliższe lotniska: Świdnik 45 km 260 km 700 km 55 km Warszawa 110 km Rzeszów 167 km Najbliższe porty: Gdańsk, Gdynia ok. 450 km - własna portowa baza przeładunkowa Profil inwestycji Z racji na specyficzny charakter działalności Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., związany z sektorem wielkiej syntezy chemicznej, Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice jest doskonałą lokalizacją dla inwestorów, których przedsięwzięcia mogą być realizowane w kooperacji z GA ZAP S.A., opartej o bogatą bazę produkowanych w Puławach produktów i półproduktów, dostępnych tu unikalnych mediów i surowców. Podstrefa Puławy jest otwarta również dla inwestorów z innych branż, niezwiązanych z sektorem chemiczno - nawozowym. Unikatowa na terenach Polski oferta potencjału i asortymentu dostęp- 2

5 nych mediów i surowców przemysłowych, stanowi świetną bazę dla realizacji wielu różnorodnych technologicznie i produktowo inwestycji. Położenie Podstrefy Puławy w Polsce Wschodniej, jest dodatkowym atutem dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą skierowaną na rynki wschodnie. Tereny inwestycyjne w Podstrefie Puławy SSE: Oferowane przez Podstrefę Puławy nieruchomości mają charakter wolnych terenów inwestycyjnych, tzw. Greenfield. Aktualna oferta nieruchomości: m (działka nr 216/7) m (działka nr 216/9) m (działka nr 216/12) m (działka nr 216/14) Własność Skarb Państwa, użytkownik wieczysty GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Przeznaczenie Tereny przemysłowe. 3

6 Charakterystyka Nieruchomości niezabudowane, czyste ekologicznie, częściowo zadrzewione i zakrzewione z dogodnym dojazdem wewnętrzną drogą asfaltową o szerokości 4 m. Realizacja procedury odlesienia gruntów, możliwa jest już w trybie uzyskiwania pozwolenia na budowę i nie wydłuża procesu przygotowania terenów do inwestycji. Warunki budowlane Konieczność zachowania 10% pow. biologicznie czynnej, max. wysokość budynków 20 m, intensywność zabudowy nie większa niż 2,0 całkowitej powierzchni nieruchomości. Dostępne media Energia elektryczna: dla napięcia 6 kv dostępne: - 5 MW w odległości ok. 800 m, - 9 MW w odległości ok m, - 5 MW w odległości ok m, dla napięcia 30kV dostępne 100MW w odległości ok m Gaz naturalny: 3 DN 200, o objętości 500 m /h w odległości ok. 350 m 4

7 Woda: przemysłowa DN 250 w odległości 30 m, pitna DN 200 w odległości 400 m, studzienna DN 500 w odległości 730 m Kanalizacja: przemysłowa DN 600 w odległości 730 m, wód opadowych DN 500 w odległości 30 m30 m Internet: możliwość korzystania z istniejącej sieci szerokopasmowej na terenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. - przyłącze ok m Telekomunikacja: możliwość korzystania z istniejącej sieci telekomunikacyjnej ISDA na terenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. - przyłącze ok. 100 m Dodatkowe produkty, media i surowce Produkty: Saletra amonowa - PULAN Mocznik nawozowy 46N - PULREA Roztwór saletrzano-mocznikowy - RSM Siarczan amonu - PULSAR Melamina Kaprolaktam Nadtlenek wodoru NOX-y Hydroksyloamina Cykloheksanon Kwas azotowy Amoniak Wodór 99,999 Ciekły dwutlenek węgla Suchy lód Folia polietylenowa Produkty elekrociepłowni: Para technologiczna 4,0 Mpa Para technologiczna 3,2 Mpa Para technologiczna 1,4 Mpa Prąd elektryczny 6,3 kv Media: Energia cieplna Elektryczność Woda zdemineralizowana Woda zdekarbonizowana Woda gorąca Azot Tlen Powietrze pomiarowe Powietrze procesowe Elektryczne linie przesyłowe Surowce: Gaz naturalny Benzen Siarka Kwas siarkowy Węgiel Polietylen Kwas wodorochlorowy 5

8 Infrastruktura techniczna i transportowa Puławski Park Przemysłowy jest przygotowany do kompleksowej obsługi inwestorów z wielu branż i sektorów. Zainteresowanym rozpoczęciem działalności na jego terytorium, oferujemy: sieci energetyczne średniego i niskiego napięcia, sieci gazu ziemnego, sieci pary technologicznej, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, powietrze technologiczne, powietrze pomiarowe, szeroką paletę surowców i produktów do dalszego przetwarzania, bocznicę kolejową o całkowitej długości torów - 57 km, co umożliwia szybki transport surowców oraz produktów drogą kolejową, elektroniczne wagi - samochodową i kolejową, nowoczesne parkingi dla TIR-ów, teren Puławskiego Parku Przemysłowego, powiązany z siecią dróg dojazdowych i wewnątrzzakładowych, umożliwiających swobodny dojazd samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, dogodne połączenia z siecią dróg krajowych z wykorzystaniem obwodnicy i nowej przeprawy mostowej przez Wisłę, nieograniczony dostęp do szerokopasmowego internetu (łącza stałe, łącza radiowe, sieci ETHERNET, konta pocztowe, strony www), oraz dostęp do sieci telekomunikacyjnej (własna centrala telefoniczna). 6

9 Zachęty inwestycyjne Regionalna pomoc publiczna Lokalizacja Podstrefy Puławy SSE Starachowice w województwie lubelskim, daje możliwość skorzystania z największej możliwej do uzyskania na terenie Polski intensywności pomocy publicznej, która wynosi odpowiednio: 70% dla firm małych 60% dla firm średnich 50% dla firm dużych Oznacza to, że inwestorom Podstrefy Puławy SSE prowadzącym działalność na jej terenie na podstawie zezwolenia, przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości odpowiednio 70, 60, 50%, poniesionych kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy zatrudnionych pracowników, wygenerowanych przez nowopowstałą inwestycję. Lokalna pomoc publiczna - ulgi dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Puławy Na podstawie uchwały Rady Miasta Puławy na terenie miasta i Puławskiego Parku Przemysłowego, w tym Podstrefy Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienia od podatku od nieruchomości. Warunkiem uzyskania zwolnienia od tego podatku, jest realizacja nowej inwestycji o wartości minimalnej przekraczającej 3 mln EURO. Okresy zwolnień z podatku od nieruchomości w zależności od poziomu poniesionych nakładów inwestycyjnych, prezentuje poniższa tabela: TABELA ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA TERENIE GMINY MIASTO PUŁAWY W ZWIĄZKU Z POZIOMEM PONOSZONYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH Źródło: Uchwała Nr XXXVIII/36/09 Rady Miasta Puławy z dnia roku. Wielkość nakładów poniesionych na nową inwestycję przekraczająca 3 milliony EURO przekraczająca 6 millionów EURO przekraczająca 12 millionów EURO przekraczająca 24 milliony EURO, a nie przekraczjąca 100 millionów EURO Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości 12 miesięcy 24 miesięce 36 miesięcy 48 miesięcy Otoczenie biznesowe Puławy to miasto wyrosłe z rezydencji zaprojektowanej w XVII wieku na wiślanej skarpie przez Tylmana z Gameren, dla marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Do rozkwitu doprowadziła Puławy Izabela Księżna Czartoryska, która stworzyła tu na przełomie XVIII i XIX wieku, ważny ośrodek życia politycznego, umysłowego, kulturalnego i artystycznego, zwany często Polskimi Atenami. Na kształt współczesnych Puław wpływ miała podjęta w roku 1960 decyzja o usytuowaniu właśnie tutaj potężnego kombinatu chemicznego. Dziś Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., to lider polskiego przemysłu nawozowo - chemicznego, znaczący eksporter i gospodarcza lokomotywa 50 tysięcznego miasta i zarazem całego regionu lubelskiego. 7

10 Puławy to także prężny ośrodek naukowy na mapie Polski i Europy, w którym funkcjonuje pięć instytutów naukowych: Instytut Nawozów Sztucznych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach. W 2006 roku miasto Puławy uzyskało bezterminowo tytuł "Złota Lokalizacja Biznesu", ukoronowanie trzykrotnego zdobycia tytułu Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, zaś w uznaniu dla działań i inwestycji proekologicznych tytuł Lider Polskiej Ekologii (2005) i Mecenas Polskiej Ekologii (2007). Potwierdzeniem jakości zarządzania i stosowanych rozwiązań, są kolejne tytuły i certyfikaty: Bezpieczna Gmina, Przejrzysta Polska, czy ISO Miasto jest aktywne gospodarczo, oferuje system udogodnień i ulg dla przedsiębiorców, wspiera instytucje i instrumenty około biznesowe, jest współzałożycielem Puławskiego Parku Przemysłowego (2003), najdalej wysuniętego na wschód terenu UE o tak znaczącym i specyficznym potencjale produkcyjnym i logistycznym. Miasto Puławy jest inicjatorem i inwestorem Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego. W 2011 roku miasto Puławy uzyskało zaszczytne prawo do używania prestiżowego godła promocyjnego "Teraz Polska", otrzymało Certyfikat Aktywne Miasto i Dyplom Europejski. 8

11 Dynamiczny i rozwojowy charakter miasta Puławy jest widoczny w inwestycjach, z których najważniejsze na przestrzeni lat to: Most im Jana Pawła II, największy w Polsce, a trzeci w Europie most łukowy: 400 mln zł, Pierwszy etap obwodnicy Puław (12, 71km): 311 mln zł, Miasteczko Holenderskie (bezpieczne rozwiązania w ruchu drogowym): 30 mln zł, Puławy w sieci - wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego: 19 mln zł, Przebudowa i modernizacja stadionu: 49 mln zł, Puławski Park Naukowo-Technologiczny i przygotowanie terenów inwestycyjnych: 78 mln zł. Wykorzystanie walorów rzeki Wisły - wspólny produkt turystyczny Kazimierz Dolny - Puławy - Janowiec: 65 mln zł. Inwestycje i Firmy w Podstrefie Puławy SSE: Modernizacja mocznika i AdBlue - inwestycja Zakładów Azotowych Puławy S.A., obszar zajęty pod inwestycję - 7,6572 ha, minimalne planowane nakłady EUR, nakłady poniesione ,72 EURO, inwestycja zrealizowana i oddana do użytku. Tlenownia - inwestycja Air Liquide Polska Sp. z o.o., obszar zajęty pod inwestycję - 0,9678 ha, inwestycja zrealizowana i oddana do użytku. Produkcja płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu - PULASKA - inwestycja Zakładów Azotowych Puławy S.A., obszar zajęty pod inwestycję - 5,4472 ha, minimalne planowane nakłady ,- PLN, - poniesione nakłady ,95 PLN, inwestycja zrealizowana i oddana do użytku. Produkcja stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu - PULGRAN S - inwestycja Zakładów Azotowych Puławy S.A., obszar zajęty pod inwestycję - 3,4737 ha, minimalne planowane nakłady ,- PLN - inwestycja w trakcie realizacji. 9

12 Lista danych dotyczących działki 216/7 Położenie Nazwa Lokalizacji Miasto (Gmina) Powiat Województwo Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia Kształt działki Możliwość powiększenia Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej " Starachowice " S.A - Puławy - Puławy - Lubelskie - 3,23 ha - Prostokąt - Istnieje możliwość powiększenia terenu - GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - Tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług Charakterystyka działki Klasyfikacja gruntów - Tereny przemysłowe Różnica poziomów terenu metry Obecne użytkowanie - Wolna działka bez zabudowy Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych - Brak Ryzyko wystąpienia zalań i obsunięć terenu - Brak Przeszkody podziemne - Brak Przeszkody na powierzchni terenu - Drzewa i krzewy Istniejące ograniczenia ekologiczne - Drzewa i krzewy - usunięcie możliwe w trybie uzyskiwania pozwolenia na budowę Budynki i zabudowania na terenie - Brak Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu - Droga asfaltowa o szerokości 4 metrów Autostrada/ Droga krajowa - Droga krajowa Nr 12, Droga krajowa Nr 17 w odległości 8 km od Puław Kolej - Na terenach GA ZA " Puławy " S.A. Bocznica kolejowa - W odległości 1 kilometra Najbliższe lotnisko międzynarodowe - Warszawa km, Świdnik - 55 km Najbliższe miasto wojewódzkie - Lublin - 45 km 10

13 TOWARZYSZĄCA INFRASTRUKTURA Elektryczność Napięcie Dostępna moc Gaz m Wartość kaloryczna - 36,198 MJ/m Średnica kolektora - DN Dostępna objętość m /h Woda Dostępna objętość Kanalizacja Dostępna objętość Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Linie telefoniczne/internet m 2500 m - 0,4 kv, 6 kv, 30 kv - 20 MW (6 kv), 100 MW (30 kv) - 30 m 730 m - Według zapotrzebowania 3 - Kanalizacja przemysłowa - DN m, Kanalizacja opadowa - DN m - Według zapotrzebowania - Nie - Na terenie GA ZA "Puławy S.A. Oferowana działka Teren SSE 11

14 Lista danych dotyczących działki 216/9 Położenie Nazwa Lokalizacji Miasto (Gmina) Powiat Województwo Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia Kształt działki Możliwość powiększenia Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej " Starachowice " S.A - Puławy - Puławy - Lubelskie - 10,69 ha - Trapez - Istnieje możliwość powiększenia terenu - GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - Tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług Charakterystyka działki Klasyfikacja gruntów - Tereny przemysłowe Różnica poziomów terenu metry Obecne użytkowanie - Wolna działka bez zabudowy Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych - Brak Ryzyko wystąpienia zalań i obsunięć terenu - Brak Przeszkody podziemne - Brak Przeszkody na powierzchni terenu - Drzewa i krzewy Istniejące ograniczenia ekologiczne - Drzewa i krzewy - usunięcie możliwe w trybie uzyskiwania pozwolenia na budowę Budynki i zabudowania na terenie - Brak Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu - Droga asfaltowa o szerokości 4 metrów Autostrada/ Droga krajowa - Droga krajowa Nr 12, Droga krajowa Nr 17 w odległości 8 km od Puław Kolej - Na terenach GA ZA " Puławy " S.A. Bocznica kolejowa - W odległości 1 kilometra Najbliższe lotnisko międzynarodowe - Warszawa km, Świdnik - 55 km Najbliższe miasto wojewódzkie - Lublin - 45 km 12

15 TOWARZYSZĄCA INFRASTRUKTURA Elektryczność Napięcie Dostępna moc Gaz m Wartość kaloryczna - 36,198 MJ/m Średnica kolektora - DN Dostępna objętość m /h Woda Dostępna objętość Kanalizacja Dostępna objętość Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Linie telefoniczne/internet m 2650 m - 0,4 kv, 6 kv, 30 kv - 20 MW (6 kv), 100 MW (30 kv) m 950 m - Według zapotrzebowania 3 - Kanalizacja przemysłowa - DN m, Kanalizacja opadowa - DN m - Według zapotrzebowania - Nie - Na terenie GA ZA "Puławy S.A. Oferowana działka Teren SSE 13

16 Lista danych dotyczących działki 216/12 Położenie Nazwa Lokalizacji Miasto (Gmina) Powiat Województwo Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia Kształt działki Możliwość powiększenia Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej " Starachowice " S.A - Puławy - Puławy - Lubelskie - 6,41 ha - Prostokąt - Istnieje możliwość powiększenia terenu - GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - Tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług Charakterystyka działki Klasyfikacja gruntów - Tereny przemysłowe Różnica poziomów terenu metry Obecne użytkowanie - Wolna działka bez zabudowy Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych - Brak Ryzyko wystąpienia zalań i obsunięć terenu - Brak Przeszkody podziemne - Brak Przeszkody na powierzchni terenu - Drzewa i krzewy Istniejące ograniczenia ekologiczne - Drzewa i krzewy - usunięcie możliwe w trybie uzyskiwania pozwolenia na budowę Budynki i zabudowania na terenie - Brak Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu - Droga asfaltowa o szerokości 4 metrów Autostrada/ Droga krajowa - Droga krajowa Nr 12, Droga krajowa Nr 17 w odległości 8 km od Puław Kolej - Na terenach GA ZA " Puławy " S.A. Bocznica kolejowa - W odległości 1 kilometra Najbliższe lotnisko międzynarodowe - Warszawa km, Świdnik - 55 km Najbliższe miasto wojewódzkie - Lublin - 45 km 14

17 TOWARZYSZĄCA INFRASTRUKTURA Elektryczność Napięcie Dostępna moc Gaz m Wartość kaloryczna - 36,198 MJ/m Średnica kolektora - DN Dostępna objętość m /h Woda Dostępna objętość Kanalizacja Dostępna objętość Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Linie telefoniczne/internet m 2500 m - 0,4 kv, 6 kv, 30 kv - 20 MW (6 kv), 100 MW (30 kv) - 20 m 640 m - Według zapotrzebowania 3 - Kanalizacja przemysłowa - DN m, Kanalizacja opadowa - DN wzdłuż granicy działki - Według zapotrzebowania - Nie - Na terenie GA ZA "Puławy S.A. Oferowana działka Teren SSE 15

18 Lista danych dotyczących działki 216/14 Położenie Nazwa Lokalizacji Miasto (Gmina) Powiat Województwo Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia Kształt działki Możliwość powiększenia Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej " Starachowice " S.A - Puławy - Puławy - Lubelskie - 9,22 ha - Trapez - Istnieje możliwość powiększenia terenu - GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - Tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług Charakterystyka działki Klasyfikacja gruntów - Tereny przemysłowe Różnica poziomów terenu metry Obecne użytkowanie - Wolna działka bez zabudowy Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych - Brak Ryzyko wystąpienia zalań i obsunięć terenu - Brak Przeszkody podziemne - Brak Przeszkody na powierzchni terenu - Drzewa i krzewy Istniejące ograniczenia ekologiczne - Drzewa i krzewy - usunięcie możliwe w trybie uzyskiwania pozwolenia na budowę Budynki i zabudowania na terenie - Brak Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu - Droga asfaltowa o szerokości 4 metrów Autostrada/ Droga krajowa - Droga krajowa Nr 12, Droga krajowa Nr 17 w odległości 8 km od Puław Kolej - Na terenach GA ZA " Puławy " S.A. Bocznica kolejowa - W odległości 1 kilometra Najbliższe lotnisko międzynarodowe - Warszawa km, Świdnik - 55 km Najbliższe miasto wojewódzkie - Lublin - 45 km 16

19 TOWARZYSZĄCA INFRASTRUKTURA Elektryczność Napięcie Dostępna moc Gaz m Wartość kaloryczna - 36,198 MJ/m Średnica kolektora - DN Dostępna objętość m /h Woda Dostępna objętość Kanalizacja Dostępna objętość Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Linie telefoniczne/internet m 2500 m - 0,4 kv, 6 kv, 30 kv - 20 MW (6 kv), 100 MW (30 kv) m 640 m - Według zapotrzebowania 3 - Kanalizacja przemysłowa - DN m, Kanalizacja opadowa - DN m - Według zapotrzebowania - Nie - Na terenie GA ZA "Puławy S.A. Oferowana działka Teren SSE 17

20

21 Oferta Kooperacyjna

22 Kierunki przetwórstwa głównych produktów Spółki GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Mocznik Żywice mocznikowo - formaldehydowe (UF) Żywice UF produkowane są w reakcji polikondensacji mocznika i formaliny przy stosunku molowym reagentów 1: (1,5 5). Utwardzanie żywicy UF zachodzi w obecności mocnych kwasów w temp. poniżej 1000 C. Należy dodać, że w procesie używana jest formalina z niewielką domieszką metanolu (3-4%), jako stabilizatora. Własności żywic mocznikowych zależą od stopnia zmetylowania mocznika przez formaldehyd, a tym samym od stosunku molowego wyjściowych. Żywice mocznikowe używane są na wielką skalę jako kleje do wytwarzania materiałów drewnopochodnych. Synteza chemiczna W skali wielkoprzemysłowej mocznik używany jest głównie do syntezy melaminy. Pozostałe zastosowania mają znaczenie marginalne ze względu na niewielką skalę produkcji: kwas amidosulfonowy otrzymywany w reakcji mocznika z oleum, stosowany jest w przemyśle celulozowym, farbiarstwie i kąpielach galwanicznych; guanidyna otrzymywana w reakcji mocznika z amoniakiem, stosowana w syntezie leków, barwników oraz materiałów wybuchowych; kwas cyjanurowy otrzymywany poprzez termiczny rozkład mocznika, stosowany głównie w postaci soli jako antypiren; acetamid otrzymywany w reakcji mocznika z kwasem octowym, stosowany w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator oraz przemyśle farb i lakierów. Ponadto mocznik i jego pochodne znajdują zastosowanie w syntezie farmaceutyków (barbiturany) oraz niektórych herbicydów 20

23 Melamina Żywice melaminowo - formaldehydowe (MF) Technologia tworzenia żywic melaminowych jest zbliżona do żywic UF, jednak w przeciwieństwie do żywic mocznikowych, addycja melaminy i HCHO może zachodzić zarówno w środowisku zasadowym jak i kwaśnym oraz obojętnym. Przebieg reakcji zależy od ph oraz od stosunku molowego melaminy do formaldehydu (zwykle 1: 2 6): Utwardzanie żywic melaminowych zachodzi w temp.>100 C oraz w obecności mocnych kwasów lub kombinowanych mieszanin chemicznych. Z uwagi na dużą reaktywność, żywice MF produkowane są zwykle w postaci suchej (produkt handlowy stanowi żywica proszkowa wymieszana z odpowiednim utwardzaczem), a zastosowanie znalazły przy produkcji laminatów i powłok oraz jako kleje w stolarstwie - w technologiach wytwarzania innych materiałów drewnopodobnych (np. płyty wiórowe) stosuje się je niezwykle rzadko. Żywice melaminowo - mocznikowo - formaldehydowe (MUF) Żywice MUF, przy stosunkowo niewielkiej zawartości melaminy rzędu kilkunastu procent, charakteryzują się znacznie lepszymi własnościami elektrycznymi oraz zwiększoną wodoodpornością w porównaniu z żywicami mocznikowym i są znacznie tańsze od żywic melaminowych. Stosowane są najczęściej jako kleje do wytwarzania płyt wodoodpornych oraz przy produkcji sklejki. Modyfikowane żywice melaminowe. Żywice MF posiadają b. dobre własności elektryczne (m.in. wysoka odporność na prądy pełzające) oraz dość dobrą wodoodporność, co sprawia, że są cennym komponentem żywic mocznikowych i fenolowych. Nawet niewielki dodatek (10%) żywicy melaminowej, w istotny sposób poprawia parametry użytkowe innych aminoplastów oraz fenoplastów. Jednak żywice melaminowe, głównie ze względu na wysoką reaktywność, kruchość po usieciowieniu oraz cenę, rzadko stosuje się jako samodzielny składnik w technologiach drzewnych. W celu ograniczenia lub usunięcia niekorzystnych cech użytkowych żywic MF, poddaje się je procesowi modyfikacji chemicznej żywicami fenolowymi, butanolem, związkami akrylowymi, polieterolami, uretanami itp. Rodzaj modyfikatora determinowany jest końcowym zastosowaniem żywicy. Inne nowoczesne formy użytkowe żywic MF to pianki melaminowe, stosowane m.in. w lotnictwie (licencja: BASF, Nisshinbo Industries, Inc., Japonia) oraz sulfonowane żywice melaminowe stosowane jako domieszki do betonu. Inne Melamina zaliczana jest do związków o małej reaktywności chemicznej, znaczenie przemysłowe posiadają n/w pochodne używane jako retardanty: Cyjanuran melaminy stosowany do uniepalniania poliamidów, a ponadto, w znacznie mniejszej skali, jako dodatek do poliolefin, poliestrów, poliuretanów oraz żywic epoksydowych. Fosforany melaminy używane są do uniepalniania poliamidu 66 wzmacnianego włóknem szklanym, a także w mniejszym zakresie w poliuretanach, poliolefinach i poliestrach. 21

24 Kaprolaktam Poliamid 6 (PA 6) Poliamid 6 jest głównym kierunkiem przetwórstwa kaprolaktamu. Technologia produkcji PA 6 do zastosowań konstrukcyjnych wygląda w ten sposób, że pierwszym etapem jest prepolimeryzacja, w czasie której następuje katalizowana kwasem (np. octowym) hydroliza kaprolaktamu z jednoczesnym rozerwaniem pierścienia laktamowego. Powstały kwas aminokapronowy ulega w temperaturze 250 C C właściwej polimeryzacji do poliamidu 6. Kolejnym etapem procesu jest granulacja, w wyniku czego otrzymuje się polimer cylindryczny o wielkości ok. 2 mm. Zawiesina polimeru w wodzie rozdzielana jest na wirówce, a następnie granulki poddawane są ekstrakcji gorącą wodą w celu usunięcia niepożądanych w procesie niskocząsteczkowych produktów reakcji Ostatnie etapy procesu produkcyjnego to suszenie polimeru w atmosferze azotu oraz pakowanie. Istotnym elementem procesu technologicznego jest modyfikowanie wytwarzanego poliamidu poprzez barwienie, kompaunding, uniepalnienie, itp. Proces polimeryzacji, w wyniku którego otrzymuje się włókna PA 6 prowadzony jest przy innych parametrach - kluczowym jest tu lepkość polimeru. Poliamid 6 znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu takich jak motoryzacyjny, elektrotechniczny, budowlany oraz włókienniczy. Elastomer PA 6 Proces produkcji elastomeru PA 6 przebiega dwuetapowo: w pierwszym etapie powstaje poliamid dikarboksylowy w wyniku reakcji kaprolaktamu z kwasem adypinowym, w drugim etapie poliamid poddawany jest reakcji z glikolem politetrametylenowo-eterowym - PTMEG. Woda powstająca w reakcji jest usuwana z reaktora pod próżnią. Otrzymany produkt, blokowy poliamid polieterowy, jest usuwany z reaktora w stanie stopionym, następnie jest wytłaczany i pastylkowany. Bardzo dobre własności użytkowe wynikają z tego, że elastomer PA 6 łączy w sobie wytrzymałość poliamidu 6 z elastycznością kauczuku, jednak jego wysoka cena decyduje o specyficznych, niszowych zastosowaniach (np. sprzęt sportowy). Inne Kaprolaktam jest związkiem o małej reaktywności chemicznej, spośród nielicznych pochodnych o znaczeniu użytkowym należy wymienić poli(n-winylo kaprolaktam), który stosowany jest w przemyśle wydobywczym i przesyłowym gazu ziemnego. 22

25 Nadtlenek wodoru Nadwęglan sodu (NWS) Proces technologiczny oparty jest na reakcji nadtlenku wodoru z węglanem sodu w wyniku której powstaje addukt Na CO /2 H2O 2. Reakcja syntezy prowadzona jest w krystalizatorze, z którego rozcieńczona zawiesina NWS poddawana jest zagęszczaniu, odwirowaniu, a następnie gotowy produkt suszy się i pakuje. Nadwęglan sodu stosowany jest jako substancja utleniająca i wybielająca w środkach piorących, dezynfekujących oraz wybielaczach chemicznych. NWS w wielu aplikacjach wypiera stosowany wcześniej nadboran sodu. Hydrazyna Reakcją syntezy hydrazyny z nadtlenku wodoru i amoniaku przeprowadzana jest z udziałem metyloetyloketonu (MEK), a produktem pośrednim reakcji jest oxazyrydyna utleniająca amoniak do hydrazyny. Proces nadtlenowy otrzymywania hydrazyny ma tę przewagę nad innymi metodami syntezy, że nie powstają tu produkty uboczne i odznacza się dużą wydajnością. Najważniejsze zastosowania hydrazyny i jej pochodnych to środki porotwórcze dla tworzyw piankowych, produkcja pestycydów oraz składnik paliw rakietowych. Postać handlowa hydrazyny to najczęściej roztwór wodny - wodzian. Mononadsiarczan potasu Proces otrzymywania mononadsiarczanu potasu przebiega w dwóch etapach: w pierwszym nadtlenek wodoru reaguje z oleum w wyniku czego tworzy się mieszanina zawierająca m.in. kwas nadtlenomonosiarkowy oraz kwas siarkowy, w drugim etapie mieszanina ta jest częściowo neutralizowana solą zasadową. Utworzony w postaci kryształów produkt oddziela się od roztworu i suszy. Mononadsiarczan potasu używany jest do uzdatniania wody oraz jako składnik środków piorących i dezynfekujących. Tlenek propylenu W procesie otrzymywania propylen reaguje z nadtlenkiem wodoru w obecności metanolu jako rozpuszczalnika. Proces prowadzony jest w łagodnych warunkach temperatury i ciśnienia. Wytworzony w procesie surowy tlenek propylenu jest następnie destylowany do jakości technicznej. Zaletą procesu jest brak związków chloru we wsadzie surowcowym oraz w odpadach. Tlenek propylenu jest substancją szeroko stosowaną w syntezie organicznej, głównie do produkcji glikolu propylenowego oraz glikoli polioksypropylenowych, półproduktów do wyrobu żywic poliuretanowych. 23

26 Saletra amonowa PULAN Podtlenek azotu Proces polega na termicznym rozkładzie saletry amonowej w obecności katalizatora, ortofosforanu diamonowego, a produktem końcowym rozkładu jest surowy podtlenek azotu i para wodna. Surowy produkt oczyszczany jest do zawartości 98% N2O z przeznaczeniem do zastosowań medycznych. W procesie używana jest saletra o wysokiej czystości (NH NO - 99%; Cl-5 ppm; Fe-5 ppm), a insta- 4 3 lacja do produkcji podtlenku wg przedstawionej metody pracuje w firmie Azoty-Adipol w Chorzowie. Saletra porowata Saletra amonowa granulowana poddawana jest wygrzewaniu w odpowiedniej temperaturze (proces porowacenia) w wyniku czego następują przemiany krystaliczne, a powierzchnia granul staje się mikroporowata przez co zwiększa się chłonność tak otrzymanej saletry. Saletra porowata używana jest do produkcji materiałów wybuchowych typu ANFO (saletra nasączona do ok. 5% olejem napędowym ) stosowanych w górnictwie skalnym. Dwutlenek węgla Mocznik Metanol Podstawą syntezy metanolu są egzotermiczne i odwracalne reakcje pomiędzy składnikami gazu syntezowego: tlenkiem oraz dwutlenkiem węgla. W skali wielkoprzemysłowej stosowane są dwie technologie syntezy: średnio- i wysokociśnieniowa, z udziałem katalizatora miedziowo-cynkowego oraz cynkowo-chromowego. Skład gazu syntezowego, w tym zawartość CO, uzależnione są od stosowanej technologii. 2 Metanol należy bazowych surowców stosowanych w wielkoprzemysłowej syntezie chemicznej. Kwas salicylowy Otrzymywany w rekcji fenolu lub jego pochodnej sodowej z dwutlenkiem węgla. Proces przebiega w dwóch etapach: w pierwszym następuje wysycanie fenolanu sodu dwutlenkiem węgla w temp. powyżej 100 C i pod ciśnieniem kilku atmosfer, w wyniku czego powstaje salicylan sodu, który w drugim etapie, w środowisku kwaśnym przekształca się w kwas salicylowy. Kwas salicylowy w stanie wolnym używany jest jako środek dezynfekujący, ale znaczenie przemysłowe maja głównie pochodne kwasu salicylowego, stanowiące podstawę popularnych leków (m.in. aspiryny). Ponieważ CO 2 zaliczany jest do głównych gazów cieplarnianych, od kilku lat prowadzone są intensywne badania nad nowymi metodami jego przetwórstwa. Badania te skoncentrowane są głównie nad pozyskaniem z dwutlenku węgla paliw, m.in. tego typu prace nad przetwórstwem CO 2 wychwytywanego z powietrza prowadzi Los Alamos National Laboratory, USA. 24

27

28 Dane kontaktowe Sekcja Współpracy z Inwestorami w PPP i SSE GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego Puławy; POLAND Tel Fax Krzysztof Cichoń Zbigniew Kisiel Andrzej Mitruczuk Strony www

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA)

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) 1. POŁOŻENIE 1.1. Nazwa działki Działka w miejscowości Zimotki i Dąbrowa 1.2. Miasto / gmina Gmina Przykona 1.3. Powiat turecki 2. POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INVEST IN WIELKOPOLSKA oferta inwestycyjna (TEREN)

INVEST IN WIELKOPOLSKA oferta inwestycyjna (TEREN) INVEST IN WIELKOPOLSKA oferta inwestycyjna (TEREN) 1. POŁOŻE 1.1. Nazwa działki Zespół pałacowoparkowy w Mielnie 1.2. Miasto gmina Mieleszyn 1.3. Powiat GZNO 2. POWIERZCHNIA DZIAŁKI 2.1. Maksymalny obszar

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA OGÓLNA

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA OGÓLNA Nazwa lokalizacji /miejscowości Kluczbork, ul. Wołczyńska 15 Miasto/gmina powiat województwo maks. dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) cena ruchomości

Bardziej szczegółowo

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha Nazwa oferty: Działki inwestycyjne w miejscowości Przedmiot oferty: Część działek niezabudowanych nr 1364, 1367, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214 zlokalizowanych w miejscowości Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. Oferta obszaru II arnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. DAE EREU PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna Zawiercia

Oferta inwestycyjna Zawiercia Oferta inwestycyjna Zawiercia Tereny inwestycyjne Strefa Aktywności Gospodarczej Zawiercie Strefa Aktywności Gospodarczej Tereny inwestycyjne Strefa Aktywności Gospodarczej Kierunek Częstochowa, Warszawa

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia

Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia Bogdan Kosturkiewicz Burmistrz Miasta Bochni Bochnia najstarsze miasto Województwa Małopolskiego (prawa miejskie z 1253 r.),

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Oferta 4 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name

Bardziej szczegółowo

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować?

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować? PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM - dlaczego warto tutaj inwestować? Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS realizowany przez RARR S.A. przy współfinansowaniu Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjno-infrastrukturalny ZCh ZACHEM S.A.

Potencjał inwestycyjno-infrastrukturalny ZCh ZACHEM S.A. Potencjał inwestycyjno-infrastrukturalny ZCh ZACHEM S.A. Miasto Bydgoszcz oraz ZCh ZACHEM S.A. Bydgoszcz Lokalizacja u ujścia Brdy do Wisły 360 tys. mieszkańców (8 pod względem liczby ludności miasto w

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC INFORMACJE Specjalna Strefa Ekonomiczna PODSTREFA LUBLIN stanowi integralną część SPECJALNEJ

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE

GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE BRZESKO PODSTAWOWE DANE POWIERZCHNIA: 102 km2 gmina, 10 km2 miasto Brzesko LUDNOŚD: 36 tys. gmina, 18 tys. miasto Brzesko LICZBA PODMIOTÓW GOSP.: 2169 ODLEGŁOŚCI z BRZESKA:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 Spis treści Wstęp... 11 1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 1.1. Geneza organicznej substancji węglowej złóż... 13 1.2. Pozostałe składniki złóż węgli brunatnych,

Bardziej szczegółowo

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu Nazwa oferty: Przedmiot oferty: [np. nieruchomość niezabudowana; nieruchomość zabudowana obiekt zabytkowy, hala produkcyjna, magazynowa, zakład produkcyjny] Rodzaj transakcji: [sprzedaż, dzierżawa, oddanie

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Witamy. Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych.

Oferta handlowa. Witamy. Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych. Oferta handlowa Witamy Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych. Naszym głównym celem jest dostarczenie klientom najwyższej jakości produkt w

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK Mielec SSE to wyodrębniony obszar, na którym obowiązują

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

TERENY INWESTYCYJNE W ŚWINOUJŚCIU

TERENY INWESTYCYJNE W ŚWINOUJŚCIU TERENY INWESTYCYJNE W ŚWINOUJŚCIU MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (MS TFI) zarządza m.in. grupą spółek stoczniowych i offshore zlokalizowanych w

Bardziej szczegółowo

Idealne miejsce dla inwestycji

Idealne miejsce dla inwestycji Idealne miejsce dla inwestycji Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o.

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. LOKALIZACJA TERENU W STRUKTURZE REGIONU LOKALIZACJA TERENU INWESTYCYJNEGO: - 36 mil morskich od ujścia Odry do Bałtyku -17 km do autostrady - 7

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor produktów chemiczno-technicznych

Dystrybutor produktów chemiczno-technicznych Dystrybutor produktów chemiczno-technicznych RADKA Polska l Najlepszy dostawca dla Państwa produkcji Składy magazynowe RADKA Polska są na terenie Błoń koło Wrocławia Błonie Wrocław Pochodzenie: NASA /

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU Nawozy z Puław - opakowania 2013 Nowe logotypy nawozów z Puław PUŁAWSKA SALETRA AMONOWA PUŁAWSKI MOCZNIK PUŁAWSKI SIARCZAN AMONU ROZTWOR SALETRZANO-MOCZNIKOWY 1 2 Nawozy

Bardziej szczegółowo

Stargardzki Park Przemysłowy

Stargardzki Park Przemysłowy Stargardzki Park Przemysłowy Stargardzki Park Przemysłowy to obszar inwestycyjny o powierzchni ponad 150 hektarów Park zarządzany jest przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., utworzoną

Bardziej szczegółowo

I n v e s t o r D a y. Warszawa, 4 marca 2009 r.

I n v e s t o r D a y. Warszawa, 4 marca 2009 r. I n v e s t o r D a y Warszawa, 4 marca 2009 r. Agenda Profil Spółki Wyniki finansowe Koszty i Surowce Przychody Rynek nawozów Rynek produktów chemicznych Inwestycje Podsumowanie Profil Spółki Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC to wydzielony, uprzywilejowany obszar, zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 GMINA KLUCZBORK Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

Bezemisyjna energetyka węglowa

Bezemisyjna energetyka węglowa Bezemisyjna energetyka węglowa Szansa dla Polski? Jan A. Kozubowski Wydział Inżynierii Materiałowej PW Człowiek i energia Jak ludzie zużywali energię w ciągu minionych 150 lat? Energetyczne surowce kopalne:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Odczynniki. www.poch.com.pl

Odczynniki. www.poch.com.pl Odczynniki www.poch.com.pl WSTĘP Oferowane przez firmę POCH odczynniki laboratoryjne cechują się najwyższą jakością, którą doskonalimy od ponad 60ciu lat istnienia firmy. Dla zapewnienia wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK

PREZENTACJA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK PREZENTACJA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK PREZENTACJA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK dla Inwestorów Oferta Inwestycyjna Audyt GADI 2007 KW 1 Głogówek dla Inwestorów Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1

Bardziej szczegółowo

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska TEREN PRZEMYSŁOWY Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska Obszar: Dz. Nr 4/29 o pow. 16.5864 ha Dz. Nr 4/30 o pow. 12.6393 ha Dz. Nr 4/31 o pow. 14.7353 ha Dz. Nr 4/35 o pow. 4.0230 ha Dz. Nr 4/36 o

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK 44 miejscowości w 4województwach Polski południowo-

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność Janusz Wojtczak Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność Biogazownie w Niemczech Rok 1999 2001 2003 2006 2007 2008 Liczba 850 1.360 1.760 3.500 3.711 4.100 instalacji Moc (MW) 49 111 190 949 1.270

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

PUŁAWSKA SALETRA AMONOWA

PUŁAWSKA SALETRA AMONOWA PUŁAWSKA SALETRA AMONOWA 10 pulan saletra amonowa NH 4 No 3 nawóz azotowy występujący w postaci lekko kremowych granul. Produkt bardzo higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie i mocno reaktywny chemicznie.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

ROSJA LITWA BIAŁORUŚ NIEMCY CZECHY UKRAINA SŁOWACJA WARSZAWA WROCŁAW OPOLE GLIWICE KATOWICE KRAKÓW. www.walce.pl. www.walce.pl

ROSJA LITWA BIAŁORUŚ NIEMCY CZECHY UKRAINA SŁOWACJA WARSZAWA WROCŁAW OPOLE GLIWICE KATOWICE KRAKÓW. www.walce.pl. www.walce.pl ROSJA LITWA WARSZAWA BIAŁORUŚ NIEMCY WROCŁAW CZECHY OPOLE GLIWICE KATOWICE KRAKÓW UKRAINA SŁOWACJA Gmina Walce: powierzchnia 6929 ha, w tym 400 ha lasów 5880 mieszkańców ROSJA LITWA WARSZAWA NIEMCY WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/491/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXXV/491/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 lutego 2005r. Uchwała Nr XXXV/491/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

- zwolnienia z podatku dochodowego;

- zwolnienia z podatku dochodowego; Zgodnie z przepisami, dla przedsiębiorcy, który planuje zainwestować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie WSSE i który uzyska zezwolenie na prowadzenia swojej działalności na terenie WSSE może

Bardziej szczegółowo

GRUPA AZOTY PUŁAWY INWESTYCJE 2015-2021 NOWA ENERGIA DLA LUBELSZCZYZNY

GRUPA AZOTY PUŁAWY INWESTYCJE 2015-2021 NOWA ENERGIA DLA LUBELSZCZYZNY GRUPA AZOTY PUŁAWY INWESTYCJE 2015-2021 NOWA ENERGIA DLA LUBELSZCZYZNY GRUPA AZOTY JEDEN Z CHAMPIONÓW WŚRÓD FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY 1Q 2015 R. 2,8 mld zł ZYSK NETTO 306 mln zł

Bardziej szczegółowo

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU Nawozy z Puław - opakowania 2012 Nowe logotypy nawozów z Puław PULAN saletra amonowa PULREA PULSAR mocznik siarczan amonu roztwór saletrzano-mocznikowy 3 4 Copyright 2012

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

Powering Creation. Grupa Azoty. Tworzywa przyszości

Powering Creation. Grupa Azoty. Tworzywa przyszości Grupa Azoty Grupa Azoty jest ważnym producentem nowoczesnych tworzyw, z których uzyskujemy 15% przychodów. Tworzywa są drugim co do ważności segmentem produktowym. Grupa Azoty ma mocną pozycję na europejskim

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Szczecinek. Obszar Szczecinek. Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Urząd Miasta Szczecinek. Obszar Szczecinek. Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Urząd Miasta Szczecinek Obszar Szczecinek Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2015 P l a c W o l n o ś c i 1 3, S z c z e c i n e k Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Jesteśmy częścią Grupy Azoty Segment OXO Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i bieli tytanowej Nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA MIASTA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA WOJEWÓDZTWO PODLASKIE POLSKA

OFERTA INWESTYCYJNA MIASTA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA WOJEWÓDZTWO PODLASKIE POLSKA OFERTA INWESTYCYJNA MIASTA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA WOJEWÓDZTWO PODLASKIE POLSKA Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Tel.: (+48) 85 712-11-00 Fax: (+48) 85 712-10-17 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku www.bialystok.pl Dlaczego Polska? Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl Dlaczego Białystok? Potencjalna metropolia

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE Kancelaria Finansowo Prawna Merqus R. Mularczyk i Wspólnicy Sp. Komandytowa Kielce, Pl. Niepodległości 1 office@merqus.com NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE Kielce, 2009 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Położenie Nazwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Legnica II Obręb Legnicki Dwór, Ludwikowo Miasto / Gmina

Położenie Nazwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Legnica II Obręb Legnicki Dwór, Ludwikowo Miasto / Gmina Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Legnica II Obręb Legnicki Dwór, Ludwikowo Miasto / Gmina Legnica / Legnica Powiat Województwo legnicki Dolnośląskie Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie przyciągania inwestycji przez specjalne strefy ekonomiczne z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. 1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Magdalena Borzęcka-Walker. Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw

Magdalena Borzęcka-Walker. Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw Magdalena Borzęcka-Walker Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw Cele Ocena szybkiej pirolizy (FP), pirolizy katalitycznej (CP) oraz hydrotermalnej karbonizacji (HTC),

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Tarnowo Podgórne jest jedną z 17 gmin

Tarnowo Podgórne jest jedną z 17 gmin Tarnowo Podgórne jest jedną z 17 gmin położonych w powiecie poznaoskim. Jej powierzchnia wynosi 101,4 kilometrów kwadratowych i zamieszkiwana jest obecnie przez blisko 20 tys. mieszkaoców. Położenie jest

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 Dworzec PKS Dworzec PKP CENA: 5 820 000 zł (w tym podatek

Bardziej szczegółowo

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu? 1. Oblicz, ilu moli HCl należy użyć, aby poniższe związki przeprowadzić w sole: a) 0,2 mola KOH b) 3 mole NH 3 H 2O c) 0,2 mola Ca(OH) 2 d) 0,5 mola Al(OH) 3 2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha

Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha Oferta terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 1,93 ha lokalizacja: centrum Aglomeracji Śląskiej na granicy Katowic i Siemianowic Śląskich Atrakcyjny teren inwestycyjny zlokalizowany w idealnym komunikacyjnie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bydgoszczy

Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bydgoszczy Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bydgoszczy Ogólna informacja na temat pomocy regionalnej w państwach członkowskich UE Podstawowe zasady udzielania pomocy regionalnej na terenie

Bardziej szczegółowo

o skondensowanych pierścieniach.

o skondensowanych pierścieniach. Tabela F Wykaz złożonych ropopochodnych znajdujących się w wykazie substancji niebezpiecznych wraz z ich opisem, uporządkowany wg wzrastających mumerów indeksowych nr indeksowy: 649-001-00-3 nr WE: 265-102-1

Bardziej szczegółowo