SPRAWOZDANIE. warzywnictwa metodami ekologicznymi. pt.: OPRACOWANIE METOD PRZETWÓRSTWA WARZYW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH I OCENA ICH JAKOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE. warzywnictwa metodami ekologicznymi. pt.: OPRACOWANIE METOD PRZETWÓRSTWA WARZYW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH I OCENA ICH JAKOŚCI"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z prowadzenia w 2008r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie: warzywnictwa metodami ekologicznymi pt.: OPRACOWANIE METOD PRZETWÓRSTWA WARZYW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH I OCENA ICH JAKOŚCI Realizowany przez: Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach finansowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. 2007, Nr 67, poz. 446 z późn. zmianami) na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r., nr RR-re-401- RR-re /08 (318) Kierownik tematu : : prof. dr hab. Krystyna Elkner Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Główni wykonawcy: Prof. dr hab. Krystyna Elkner Prof. dr hab. Ryszard Kosson

2 1. Cel realizacji tematu Badania przeprowadzone w Instytucie Warzywnictwa, Pracowni Przetwórstwa i Oceny Jakości miały na celu ocenę wartości odżywczej warzyw świeżych i jakości sensorycznej przetworów z warzyw pochodzących z ekologicznego i konwencjonalnego systemu uprawy. Ponadto celem pracy było opracowanie receptur na przetwory warzywne pochodzące z roślin uprawianych ekologicznie i konwencjonalnie. 2. Omówienie przebiegu badań Do badań wybrano gatunki ważne gospodarczo, charakteryzujące się walorami prozdrowotnymi i smakowymi: cukinia (odmiany: Atena i Soraya F 1 ), pomidor (odmiany: Awizo F 1, Etna, Rumba F 1 ), papryka (odmiany: Caryca, Roberta F 1 ), burak ćwikłowy (odmiany: Czerwona Kula i Opolski), dynia (odmiany: Bambino i Melonowa Żółta). Materiał roślinny pochodził z Instytutu Warzywnictwa, z certyfikowanego pola doświadczalnego o ustabilizowanym ekosystemie, przystosowanym do prowadzenia badań nad ekologiczną uprawą warzyw. Przetwory warzywne wykonano w oparciu o metody fizyczne (pasteryzacja utrwalanie wysokimi temperaturami do C). Opracowano receptury przetwórcze na następujące produkty warzywne: 1. Cukinia konserwowa 2. Cukinia w zalewie słodko-kwaśnej 3. Papryka konserwowa 4. Przecier pomidorowy 5. Buraki konserwowe 6. Sałatka z buraków ćwikłowych 7. Dynia w zalewie słodko-kwaśnej Dokonano oceny jakości warzyw świeżych, bezpośrednio po ich zbiorze, na podstawie analizy składu chemicznego obejmującej: sucha masa, cukry, witamina C, karotenoidy (beta

3 karoten i likopen), flawonoidy, związki fenolowe, barwniki betalainowe. Oznaczono także zawartość metali ciężkich w glebie na której uprawiano warzywa w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Do oceny sensorycznej wyprodukowanych przetworów warzywnych zastosowano metodę analizy opisowej (Quantitative Description Analysis, QDA) czyli profilowania sensorycznego, zgodnie z procedurą ujętą normą PN-ISO Ocenę przeprowadzono według ustalonych wcześniej list wyróżników jakościowych; zapachu, barwy, tekstury/konsystencji i smaku. Oceniano także ogólną jakość przetworów warzywnych będącą wypadkową wszystkich uwzględnionych w ocenie wyróżników. Oceny profilowe poszczególnych przetworów warzywnych wykonał zespół osobowy, mający wieloletnie doświadczenie w ocenach sensorycznych warzyw i owoców. W celu sprawdzenia jakie przetwory warzywne i o jakich cechach sensorycznych preferują konsumenci przeprowadzono ocenę ogólnej pożądalności konsumenckiej poszczególnych przetworów warzywnych. 3. Streszczenie wyników Stwierdzono korzystny wpływ uprawy ekologicznej na zawartość witaminy C i azotanów w owocach badanych odmian cukini (Atena i Soraya F 1 ). Owoce cukinii charakteryzowały się wyższą zawartością witaminy C i niższą azotanów w porównaniu do owoców pochodzących z roślin uprawianych metodą konwencjonalną. Nie stwierdzono wyraźnego wpływu sposobu uprawy na poziom zawartości suchej masy i cukrów w owocach cukini obydwu odmian.. Wyniki analiz chemicznych owoców trzech odmian pomidora (Awizo F 1, Etna F 1, Rumba F 1 ) wskazują, że zawartość suchej masy, cukrów ogółem, kwasów organicznych, witaminy C, karotenów i flawonoidów istotnie zależała od odmiany oraz systemu uprawy. Owoce badanych odmian pomidora z uprawy ekologicznej miały wyższą zawartość suchej masy o 7, cukrów ogółem o 17, witaminy C o 23 i flawonoidów o 7, w porównaniu do zawartości tych składników w owocach z uprawy konwencjonalnej. Podwyższony poziom cukrów wpłynął na lepsze walory smakowe tych owoców, co wynika z wyższych wartości stosunku zawartości cukrów do kwasów. O wartości prozdrowotnej owoców papryki decyduje głównie wysoka zawartość witamin i związków polifenolowych. Owoce odmiany Roberta F 1 odznaczały się wyższą zawartością beta karotenu i flawonoidów w porównaniu do owoców odmiany Caryca F 1.

4 Poziom zawartości tych związków zależał nie tylko od odmiany ale także od metody uprawy (Tab. 1). Owoce badanych odmiany miały nieznacznie wyższą zawartość witaminy C w obiekcie, w którym uprawiano paprykę ekologicznie (średnio 151 ) w porównaniu do owoców papryki z uprawy konwencjonalnej (średnio 146 ). Poziom zawartości beta karotenu był również wyższy w owocach papryki z roślin pochodzących z uprawy ekologicznej (średnio 1.1 ) niż z konwencjonalnej (średnio 0.9 ). Rośliny papryki z produkcji ekologicznej wytwarzały więcej flawonoidów ogółem w owocach (średnio 15 ) niż z uprawy konwencjonalnej (średnio 13 ). Tabela 1. Zawartość suchej masy, cukrów, witaminy C, beta karotenu i flawonoidów ogółem w owocach dwóch odmian papryki z roślin uprawianych ekologicznie i konwencjonalnie. Obiekt Odmiana Sucha masa Cukry Witamina C Beta karoten Flawonoidy Uprawa Caryca Ekologiczna Roberta F Uprawa Caryca Konwencjonalna Roberta F Ekologicznej Konwencjonalnej W korzeniach buraka ćwikłowego oznaczono suchą masę, cukry ogółem, azotany i barwniki betalainowe (betaninę i wulgaksantynę). Przeprowadzone badania wykazały, że korzenie buraków ekologicznych zawierały więcej suchej masy o ok. 8, cukrów o ok. 10 i czerwonego barwnika (betanina) o ok. 21 w porównaniu do korzeni buraków konwencjonalnych. Ponadto buraki z uprawy ekologicznej miały o 31 niższą zawartość azotanów w porównaniu z burakami z uprawy konwencjonalnej. Zawartość analizowanych składników zależała od odmiany i była korzystniejsza w korzeniach odmiany Opolski (tab. 2).

5 Tabela 2. Zawartość suchej masy, cukrów ogółem, barwników betalainowych i azotanów w burakach ćwikłowych z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej. Obiekt Odmiana Sucha masa Cukry Azotany Barwniki betalainowe betanina wulgaksantyna Uprawa Cz. Kula Ekologiczna Opolski Uprawa Cz. Kula Konwencjonalna Opolski Ekologicznej Konwencjonalnej Kolejnym etapem pracy była ocena jakości 2 odmian dyni (Melonowa Żółta i Bambino). Uzyskane wyniki doświadczeń wykazały, że zawartość suchej masy, cukrów, witamin i azotanów w owocach dyni zależały od odmiany i sposobu uprawy. Owoce odmiany Melonowa Żółta miały znacznie wyższą zawartość suchej masy, witaminy C i beta karotenu niż owoce odmiany Bambino. Obie odmiany uprawiane w systemie ekologicznym charakteryzowały się istotnie podwyższoną zawartością oznaczanych składników chemicznych. W odniesieniu do azotanów zaobserwowano prawie trzykrotnie niższe ich stężenie w owocach dyni ekologicznej w porównaniu z dynią uprawianą konwencjonalnie. Analiza gleby wykazała, że zawartość metali ciężkich w glebie na której prowadzono uprawy ekologiczne nie różniła się od zawartości tych składników w glebie, na której uprawiano warzywa w systemie konwencjonalnym. Poziomy zawartości oznaczonych metali ciężkich (Pb, Cd, Cr, Ni, Co, Hg, As) były poniżej dopuszczalnych wartości określonych Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. Nr 72, poz. 813).

6 Różnice w jakości sensorycznej cukinii konserwowej o owocach żółtych (odm. Atena) były niewielkie. Większe różnice wystąpiły w przypadku cukinii odmiany o owocach zielonych (Soraya). Cukinia zielona z uprawy konwencjonalnej wykazywała większą intensywność zapachu kwaśnego i zapachu przyprawowego oraz mniejszą twardość miąższu niż cukinia konserwowa ekologiczna. Uzyskane wyniki oceny sensorycznej dotyczące cukini w zalewie słodko-kwaśnej wykazały, że badane próbki różniły się nieznacznie pod względem jakości sensorycznej. Na podstawie uzyskanych wyników i przygotowanych na ich podstawie profilogramów papryki konserwowej można stwierdzić, że badane próbki papryki konserwowej różniły się przede wszystkim barwą miąższu, mięsistością miąższu i smakiem kwaśnym (octowym). Zarówno w przypadku odmiany Roberta jak i odmiany Caryca większą mięsistością miąższu charakteryzowały się owoce papryki pochodzące z uprawy ekologicznej. Przykładowy profilogram oceny sensorycznej dla papryki konserwowej odmiany Caryca przedstawiono na Rys.1. Rys.1 Profilogram jakości sensorycznej papryki konserwowej odmiany Caryca Ocena ogólna z.ostry,drażniący 10 z.kwaśny(octowy) s.obcy s.gorzki s.słony s.cierpki,ściągający z.paprykowy z.przyprawowy z."słodki" z.obcy s.owocowy barwa miąższu s.słodki s.przyprawowy s.ostry,pikantny mięsistość miąższu s.kwaśny(octowy) s.paprykowy papryka konw. papryka ekol.

7 Analizując uzyskane wyniki oceny sensorycznej przecierów pomidorowych wykazano, że badane próbki przecierów różniły się pod względem barwy, konsystencji, smaku kwaśnego i smaku słodkiego. Pomiędzy przecierami pomidorowymi uzyskanymi z surowców uprawianych ekologicznie i konwencjonalnie wystąpiły niewielkie różnice w jakości sensorycznej i istotne w zależności od odmiany. Najmniejsze różnice w jakości sensorycznej zanotowano w przecierze pomidorowym z pomidorów odmiany Awizo F 1. W przypadku tej odmiany metoda uprawy (konwencjonalna/ekologiczna) nie miała wpływu na końcową jakość przecieru pomidorowego z niej przygotowanego. Jakość sensoryczna ocenianych prób dyni konserwowej była zróżnicowana. Największe różnice wystąpiły w barwie miąższu, twardości miąższu, strukturze miąższu i konsystencji miąższu. Mniejsze, ale wyraźne różnice, zaobserwowano w zapachu kwaśnym (octowym), zapachu przypraw korzennych, smaku kwaśnym (octowym) i smaku słodkim. Różnice w jakości sensorycznej uwidoczniły się przede wszystkim pomiędzy porównywanymi odmianami dyni. Próby sałatek z buraków ćwikłowych różniły się tylko nieznacznie jakością sensoryczną. Sałatki z odmiany Czerwona Kula charakteryzowały się nieco ciemniejszą, bardziej fioletową barwą i nieco intensywniejszym smakiem buraków w porównaniu do sałatek z odmiany Opolski. Analizując próbki konwencjonalne i ekologiczne tego warzywa, zaobserwowano, że istotne różnice pomiędzy tymi próbkami wystąpiły w smaku paprykowym, smaku ostrym, drażniącym i zapachu słodkim, a także w zapachu ostrym, drażniącym, zapachu przyprawowym i smaku gorzkim. Wyższymi notami zapachu słodkiego charakteryzowały się sałatki sporządzone z buraków pochodzących z uprawy ekologicznej, w porównaniu do ich odpowiedników z uprawy konwencjonalnej. Wszystkie badane przetwory warzywne zostały wysoko ocenione przez konsumentów. Sałatka z buraków, buraczki konserwowe, cukinia konserwowa-żółta i papryka konserwowa z odmiany Roberta otrzymały noty pożądalności powyżej 7 j.u. Nieco niższe oceny, ale również wysokie (powyżej 6 j.u.), otrzymały: cukinia konserwowa-zielona, cukinia w zalewie słodko-kwaśnej, papryka konserwowa z odmiany Caryca i przecier pomidorowy z odmiany Awizo. Najniższe noty pożądalności ogólnej otrzymały: dynia konserwowa z odmiany Melonowa Żółta i przeciery pomidorowe z odmiany Etna.

Przetwórstwo owoców na poziomie gospodarstwa

Przetwórstwo owoców na poziomie gospodarstwa Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Przetwórstwo owoców na poziomie gospodarstwa Radom 2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA

I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2011 I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA Warszawa

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH SOKÓW POMARAŃCZOWYCH

OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH SOKÓW POMARAŃCZOWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 248 253 Beata Pyryt, Dorota Wilkowska OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH SOKÓW POMARAŃCZOWYCH Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Akademia Morska Gdynia Kierownik:

Bardziej szczegółowo

OCENA PORÓWNAWCZA JAKOŚCI PIECZYWA TRADYCYJNEGO I EKOLOGICZNEGO

OCENA PORÓWNAWCZA JAKOŚCI PIECZYWA TRADYCYJNEGO I EKOLOGICZNEGO Beata Borkowska, Urszula Łagowska Akademia Morska w Gdyni OCENA PORÓWNAWCZA JAKOŚCI PIECZYWA TRADYCYJNEGO I EKOLOGICZNEGO Celem badań było porównanie jakości pieczywa pochodzącego z wybranych piekarni

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI DŻEMÓW Z DYNI WZBOGACONYCH PIGWOWCEM, DERENIEM I TRUSKAWKAMI

OCENA JAKOŚCI DŻEMÓW Z DYNI WZBOGACONYCH PIGWOWCEM, DERENIEM I TRUSKAWKAMI ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 1 (68), 40 48 AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, ALICJA Z. KUCHARSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA, ANITA BIESIADA OCENA JAKOŚCI DŻEMÓW Z DYNI WZBOGACONYCH PIGWOWCEM, DERENIEM

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości wybranych soków warzywnych w aspekcie wymagań Polskiej Normy oraz wytycznych kodeksu praktyki AIJN

Analiza jakości wybranych soków warzywnych w aspekcie wymagań Polskiej Normy oraz wytycznych kodeksu praktyki AIJN Zeszyty Naukowe nr 834 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Towaroznawstwa Żywności Analiza jakości wybranych soków warzywnych w aspekcie wymagań Polskiej Normy oraz wytycznych kodeksu praktyki

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości czarnych herbat liściastych

Analiza jakości czarnych herbat liściastych 678 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Zofia Cichoń Katedra Towaroznawstwa Żywności Małgorzata Miśniakiewicz Katedra Towaroznawstwa Żywności Analiza jakości czarnych herbat liściastych 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015 TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE...

SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE... SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 Grzegorz Gorzała PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE...9 Dariusz Wiraszka INTEGROWANA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z prowadzenia w 2011r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie (zakres z rozporządzenia)

SPRAWOZDANIE. z prowadzenia w 2011r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie (zakres z rozporządzenia) SPRAWOZDANIE z prowadzenia w 2011r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie (zakres z rozporządzenia) pt.: Opracowanie zasad wytwarzania ekologicznych mieszanek Realizowany przez:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA... 2010 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI STRATEGIA KRAJOWA DLA ZRÓWNOWAŻONYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH ORGANIZACJI PRODUCENTÓW OWOCÓW

Bardziej szczegółowo

Zestawienie informacji dotyczących właściwości sensorycznych ekologicznych sosów pomidorowych

Zestawienie informacji dotyczących właściwości sensorycznych ekologicznych sosów pomidorowych Zestawienie informacji dotyczących właściwości sensorycznych ekologicznych sosów pomidorowych - zalecenia dotyczące przetwarzania - zalecenia dotyczące rozwoju produktu - zalecenia dotyczące marketingu

Bardziej szczegółowo

Spis treści ISSN 1231-918 X HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO. NR 3 i 4 /2011 KWARTALNIK POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ

Spis treści ISSN 1231-918 X HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO. NR 3 i 4 /2011 KWARTALNIK POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO NR 3 i 4 /2011 KWARTALNIK POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ Spis treści Redaguje zespół: Karol Duczmal - redaktor naczelny Eugeniusz Piątek Andrzej Szymański Adres redakcji: 60-845

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY ELSANTA. Katarzyna Skupień, Barbara Wójcik-Stopczyńska

OCENA JAKOŚCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY ELSANTA. Katarzyna Skupień, Barbara Wójcik-Stopczyńska SCIENTIARUM POLONORUMACTA Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 4(2) 2005, 25-35 OCENA JAKOŚCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY ELSANTA Katarzyna Skupień, Barbara Wójcik-Stopczyńska Akademia Rolnicza w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA SOKÓW. SOKI to w pełni naturalne produkty, otrzymywane wyłącznie

PRODUKCJA SOKÓW. SOKI to w pełni naturalne produkty, otrzymywane wyłącznie SOKI to w pełni naturalne produkty, otrzymywane wyłącznie ze zdrowych, dojrzałych, świeżych lub przechowywanych owoców i warzyw. Otrzymuje się je poprzez tłoczenie soku z miazgi lub mechaniczne przetarcie.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Klasy bonitacyjne gleb Polski (GUS Ochrona środowiska 2006 ). Polska IV 39,9% V-VI 34,1% III 22,7% I 0,4% II 2,9%

Rys. 1. Klasy bonitacyjne gleb Polski (GUS Ochrona środowiska 2006 ). Polska IV 39,9% V-VI 34,1% III 22,7% I 0,4% II 2,9% V. GLEBY Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące zasoby szczególnie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WILGOTNOŚCI PESTEK DYNI NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

WPŁYW WILGOTNOŚCI PESTEK DYNI NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Acta Sci. Pol., Technica Agraria 11(3-4) 212, 47-53 WPŁYW WILGOTNOŚCI PESTEK DYNI NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Ewa Sosińska, Marian Panasiewicz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Streszczenie. Celem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011 RZESZÓW, DNIA 20 MARCA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011 RZESZÓW, DNIA 20 MARCA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011 RZESZÓW, DNIA 20 MARCA 2012 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, dnia, 14.11.2011 r.

Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, dnia, 14.11.2011 r. Lublin, dnia, 14.11.2011 r. Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa i wyrobu produktów mięsnych bez stosowania dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo, rstwo, znakowanie produktów w ekologicznych. Beata Studzińska

Przetwórstwo, rstwo, znakowanie produktów w ekologicznych. Beata Studzińska Szkolenie współfinansowane w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25 % przez BudŜet Państwa w ramach projektu pn. Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy sosnowica

Bardziej szczegółowo

Opiniodawcy: prof. dr hab. Józef Horabik prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert. Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Zygmunt Owsiak

Opiniodawcy: prof. dr hab. Józef Horabik prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert. Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Zygmunt Owsiak Opiniodawcy: prof. dr hab. Józef Horabik prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert Redaktor merytoryczny prof. dr hab. Zygmunt Owsiak Opracowanie redakcyjne dr Ewa Jaworska Korekta mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆSC I PROZDROWOTNE CECHY ŻZYWNOŚSCI

JAKOŚĆSC I PROZDROWOTNE CECHY ŻZYWNOŚSCI JAKOŚĆSC I PROZDROWOTNE CECHY ŻZYWNOŚSCI JAKOŚĆSC I PROZDROWOTNE CECHY ŻZYWNOŚSCI Pod redakcją Marii Wojtatowicz i Joanny Kawy-Rygielskiej Autorzy: Renata Bączek-Kwinta, Marta Białkowska, Józef Błażewicz,

Bardziej szczegółowo

SOKI I MUSY WITAMINY W WYGODNEJ FORMIE Kompendium wiedzy o sokach i musach

SOKI I MUSY WITAMINY W WYGODNEJ FORMIE Kompendium wiedzy o sokach i musach Warszawa, dn. 23.04.2015 SOKI I MUSY WITAMINY W WYGODNEJ FORMIE Kompendium wiedzy o sokach i musach Dlaczego soki i musy są dobre dla rodziny? Zgodnie z opiniami ekspertów prawidłowe odżywianie już w okresie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEMS

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEMS POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego "SPOMASZ" Komitet Techniki Rolniczej PAN Sekcja Maszyn Spożywczych

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRODUKTY YWNOŒCIOWE Z SEGMENTU LUKSUSOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW

RAPORT PRODUKTY YWNOŒCIOWE Z SEGMENTU LUKSUSOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW RAPORT PRODUKTY YWNOŒCIOWE Z SEGMENTU LUKSUSOWYCH W ŒWIETLE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJÊ HANDLOW Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej UOKiK 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH PPRRZZEEWODNIKK DO ZZAJ JĘĘĆĆ LLABBORRATTORRYYJ JNYYCCH DR INŻ. MAŁGORZATA TAŃSKA, DR INŻ. SYLWESTER CZAPLICKI, DR INŻ. JUSTYNA BOJARSKA, MGR INŻ.

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA: PROJEKT OKŁADKI: Robert Giza. REDAKCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Kamil Korzeniowski

REDAKCJA: PROJEKT OKŁADKI: Robert Giza. REDAKCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Kamil Korzeniowski REDAKCJA: REDAKTOR NACZELNY: Mateusz Gortat ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Dariusz Wolski REDAKTOR TECHNICZNY: Kamil Korzeniowski RADA NAUKOWA: prof. dr hab. Bogusław Makarski (UP Lublin) dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

wody w maśle sensoryczna ü Dyspersja ü Miód pod mikroskopem ü Ocena

wody w maśle sensoryczna ü Dyspersja ü Miód pod mikroskopem ü Ocena Przebadamy kawę Rynek chmielu Żywność bezpieczna dla ludzi... NR 3 (15)/2009 ISSN 1896-9569 INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH ü Dyspersja wody w maśle ü Miód pod mikroskopem ü Ocena

Bardziej szczegółowo

RAPORT KONSUMENT NA RYNKU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI PRODUKTÓW MLECZNYCH, MIĘSNYCH, RYBNYCH I MIODU)

RAPORT KONSUMENT NA RYNKU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI PRODUKTÓW MLECZNYCH, MIĘSNYCH, RYBNYCH I MIODU) RAPORT KONSUMENT NA RYNKU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI PRODUKTÓW MLECZNYCH, MIĘSNYCH, RYBNYCH I MIODU) Warszawa, grudzień 2009 Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej UOKiK

Bardziej szczegółowo