ZŁOTO. Marta Szymanowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZŁOTO. Marta Szymanowska"

Transkrypt

1 ZŁOTO Marta Szymanowska

2 N a z w a ZŁOTO łac. aurum, gr. o χρυσός, ros. золото, serb. злато, niem. Gold, bułg. злато, czes. zlato, duń. guld, est. kuld, fiń. kulta, fr. or, hiszp. oro, hol. goud, irl. ór, lit. auksas, łot. zelts, mal. deheb, port. ouro, rum. aur, słowac. zlato, słoweń. zlato, szwedz. guld, ukr. золото, węg. arany, ang. gold, wł. oro. Z n a c z e n i e Zloty, złocić, złotnik; złotnica, czasza (złota), w biblji; pozłótka; złotogłów, o drogiej tkaninie ; zlotousty. Prasłowo; z *zoł-to, cerk., południowe i czes. zlato, rus. zołoto (zołotnik, o wadze). Brak na Litwie (lit. auksas t. j. łac. aurum), tylko u Łotwy jest; zelts, złoto (a narzeczowe lit. żełtas, żółty ); jest za to w niem. Gold (goc. gulth), a pokrewne (od pnia zel-, żółty, p. zielony, tych kolorów nie rozróżniano) w ind. hiranja-, awest. zaranja-, złoto, ind. hari-, awest. zari-, żółty, zielony 1. Złoto zwano dawniej z łacińskiego sol, t. j. słońcem, jakby symbolem króla gwiazd; czyste złoto zowie się niekiedy brantem 2. W Słowniku warszawskim figurują trzy znaczenia wyrazu złoto. Pierwsze z nich traktuje złoto jaki pierwiastek chemiczny 3. Jego symbol to Au, liczba atomowa 79, masa atomowa 196,967u, złoto należy do grupy miedziowców. Jest to metal szlachetny żółtego koloru, miękki, kowalny. Temperatura topnienia 1064 C, temperatura wrzenia 3080 C, gęstość 19,3 g/cm 3. Złoto jest odporne na działanie tlenu, powietrza i kwasów; roztwarza się tylko w wodzie królewskiej i roztworach cyjanków w obecności tlenu 4. Autorzy Słownika języka polskiego podkreślają, że jest to metal najczystszy, najtrwalszy, najciąglejszy i najkosztowniejszy 5. 1 A. Brűckner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1957, s Słownik wileński Cz. 2, P Ż, pod red. A. Zdanowicza, Wilno 1861, s Zob. Słownik języka polskiego, T. VIII, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, Warszawa 1952, s Zob. Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. VI, pod red. B. Petrozolin-Skowrońskiej, Warszawa 1996, s Zob. Słownik języka polskiego, T. VIII, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, op. cit., s

3 Witold Doroszewski w Słowniku poprawnej polszczyzny pisze: W przyrodzie złoto występuje bardzo rzadko, często w stanie rodzimym w szczelinach górskich, wypełnionych kwarcem, w różnych piaskach złotodajnych, w postaci bryłek, blaszek, ziarenek 6. Jak podaje Nowa encyklopedia powszechna PWN Złoto ze złóż otrzymuje się poprzez amalgamację (ogrzewając następnie amalgamat otrzymuje się rtęć i wydziela złoto) lub działanie roztworem cyjanku sodu albo potasu w obecności powietrza i redukcję uzyskanego dwucyjanozłocianu cynkiem. Złoto otrzymuje się również ze szlamu anodowego, pozostałego po elektrolitycznej rafinacji srebra lub miedzi 7. Kolejne znaczenie złota wg autora Słownika warszawskiego to Wyrób ze złota, pieniądz złoty, ( ) bogactwo, majątek, mamona 8. Zastosowanie złota zostało szeroko opisane w Nowej encyklopedii powszechnej PWN Złoto, zwykle w postaci stopów ze srebrem, miedzią i platyną (rzadko w stanie czystym), stosuje się m.in. w jubilerstwie, stomatologii, elektrotechnice, do wyrobu monet, aparatury specjalnej, związki złota są używane w fotografii, dawniej wykorzystywano je w lecznictwie 9. Bogusław Dunaj zaś pisze, że Złoto jest podstawą waluty wielu państw 10. Ostatnie dosłowne znaczenie omawianego w tej pracy wyrazu, to złoto jako chemiczny minerał. W cytowanym już Słowniku warszawskim autorzy wymieniają następujące rodzaje złota: białe platyna, bizmutyczne maldonit, czerwone złoto koronne produkt wykonany z trzech części złota i dwóch miedzi. Kocie złoto produkt przeobrażeń meroksenu ( ), znajdujący się w piasku. ( ) Złoto malarskie farba, amalgam cyny z siarką i salamonjakiem. Złoto manheimskie tombak. Złoto niebieskie stop 0,75g złota i 0,25g żelaza. ( ) Złoto zielone złoto używane przez złotników, złożone z 70% złota i 30% 6 W. Doroszewski, Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1973, s Nowa encyklopedia powszechna PWN, op. cit., s Słownik języka polskiego, T. VIII, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, op. cit., s Nowa encyklopedia powszechna PWN, op. cit., s B. Dunaj, Współczesny słownik języka polskiego, Warszawa 2007, s

4 miedzi 11. W Słowniku wileńskim pojawia się jeszcze jeden rodzaj: złoto mozaikowe związek siarki i cyny 12. Zawartość złota wyraża się w tzw. próbie. Witold Doroszewski wymienia następujące związki wyrazowe ze słowem złoto: Białe złoto «bawełna» ( ) Czarne złoto «węgiel kamienny» ( ) Gorączka złota «pęd do poszukiwania pokładów złota» (...), «gorączkowa pogoń za zyskiem, pęd do zbogacenia się» ( ) Kopalnia złota, żyła złota «źródło wielkich dochodów» ( ) «Moje złoto! zwrot pieszczotliwy» ( ) Ktoś, coś jak złoto; szczere złoto; złoto, nie... (kto, co) «o kimś lub o czymś dużej wartości, udanym, doskonałym, wybornym» ( ) Ktoś, coś (jest) na wagę złota «o kimś, o czymś rzadkim a bardzo poszukiwanym, bardzo cenionym,mającym wielką wartość, bardzo kosztownym» ( ) Kupić, sprzedać, płacić co na wagę złota «kupić, sprzedać co za bardzo wysoką cenę (dawniej za tyle złota ile coś waży)» ( ) Obiecywać góry złota (dziś raczej obiecywać złote góry) «obiecywać wszelkie bogactwa, zyski korzyści materialne» ( ) Sypać złotem: rzucać, rozrzucać złoto «wydawać wiele pieniędzy, nie liczyć się z wydatkami 13. Oprócz wyżej wymienionych związków, w słowniku Doroszewskiego znajdują się również następujące przysłowia: Lepszy funt złota, niż centar ołowiu. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Nie wszystko złoto, co się świeci 14. W Ikonologii Cesarego Ripy pod pojęciem Bogactwo znajdziemy następujący opis: Kobieta stara, ślepa i w szatach pozłocistych. Ślepym maluje Bogactwo Arystofanes w komedii Pluton, gdyż najchętniej gości ono w domach ludzi mało poczciwych, do których jeśliby miało oczy, nadto dobrze widzące nigdy by się nie zbliżyło. Malują się ją starą, ponieważ niektórzy starzejący się przez całe życie rozmyślając, jak je posiąść, inni zaś, już je posiadający, starzeją się ze strachu przed jego utratą. Złocista szata pokazuje, że bogactwa to dobra zewnętrzne nie przyczyniające człowiekowi wewnętrznego spokoju ani ukojenia 15. Opis ten sugeruje, że złoto było czymś pożądanym przez ludzi, jednakże nie zapewniało ono zupełnego szczęścia. Pozłociste szaty są jedynie zewnętrzną oznaką bogactwa i nie chronią człowieka przed starością czy chorobami. 11 Słownik języka polskiego, T. VIII, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, op. cit., s Słownik wileński, op. cit., s W. Doroszewski, op. cit., s Ibidem, s C. Ripa, Ikonologia, przeł. I. Kania, Kraków 2004, s

5 Ripa tak opisuje obraz Pieniędzy: Niewiasta odziana w szaty barwy żółtej, białej i ciemnobrązowej, z pięknie ułożoną fryzurą, na której siedzi Sowa. W dłoni trzyma kilka stempli i sztanc. Barwy ubioru oznaczają rodzaje monet sporządzanych ze złota, srebra i metalu za pomocą stempli i sztanc, przyrządów do bicia monety. Sowa u Greków oznaczała pieniądze, stąd też, aby przypodobać się Ateńczykom, których ten ptak był godłem, niemal wszyscy Grecy umieszczali ją na swych monetach, jak pisze Plutarch w Żywocie Lysandra 16. W tym przypadku złoto jawi się nam jako tworzywo, którego używano do produkcji monet. Złote monety posiadały największą wartość, więc zapewne dlatego ten kolor wymienia Ripa jako pierwszy. Władysław Kopaliński pisze: Złoto jest symbolem boskości, boskiej inteligencji, nieśmiertelności, niezniszczalności, chwały, doskonalenia i oświecenia duchowego, wszystkiego, co ważne i wartościowe (również w sferze ducha), mądrości, wiedzy ezoterycznej, tajemnicy Ziemi, doskonałości, stałości, niezmienności, czystości, milczenia, godności, majestatu, królewskości, potęgi, bogactwa, obfitości; słońca, światła słonecznego, ognia, ukrytych skarbów, świtu, ziarna zbóż, żywotności, płodności, miłości, eliksiru życia; serca, krwi; pieniędzy, doczesności, chciwości, zniszczenia, degradacji, zawiści, pokusy, zdrady. Szlachetności, niezniszczalności, odporności na ogień, rdzę, wodę powietrze, większość kwasów, jego niezwykła kowalność i plastyczność, wreszcie jego rzadkość uczyniła złoto od najdawniejszych czasów wyobrażeniem rzeczy pięknej, cennej, przydającej szacunku, wyobrażeniem skondensowanego bogactwa. Złoto powszechnie łączono ze Słońcem, z uwagi na barwę światła słonecznego, i z niebem, dlatego często pozłacano dachy pałaców i świątyń (do dziś kopuły cerkwi), dawano złote tło świętym obrazom; złoto reprezentowało tam splendor rajskiej światłości, przestrzeń idealną, boską 17. Złoto od dawien dawna uchodzi za najszlachetniejszy z metali; jest rozciągliwe, da się polerować, jest błyszczące, w dużym stopniu wytrzymuje działanie temperatur i kwasu, i dlatego jest symbolem niezmienności, wieczności oraz doskonałości. M.in. ze względu na swoją barwę niemal wszędzie identyfikowane jest ze słońcem lub ogniem. Dlatego często jest 16 Ibidem, s W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s

6 także symbolem przede wszystkim ezoterycznego poznania. W symbolice chrześcijańskiej złoto jest symbolem najwyższej cnót, miłości 18. Hans Biedermann w Leksykonie symboli definicję złota rozpoczyna od podania informacji, że Błyszczący metal łączono w prawie wszystkich kulturach ze słońcem. U Azteków metal ten zwany był boskim kałem (teocuitlatl), wydaliną boga-słońca 19. Bardzo podobną informację możemy znaleźć w Słowniku symboli Juana Eduardo Cirlota: W doktrynie hinduskiej złoto jest nazywane»mineralnym światłem«. Wedle Guénona, łacińskie słowo aurum (złoto) jest tym samym co hebrajskie aȏr (światło). Jung przytacza piękną interpretację alchemika Michaela Maiera (...), który twierdzi, że Słońce, miliony razy okrążywszy Ziemię, wsnuło w nią złoto 20. Jack Tresidder zauważa także, że: Za sprawą złączenia ze słońcem jest ono symbolem męskim. Symbolika złota odnosi się w przeważającej części do złotej barwy słońca, ognia, chwały, boskości, niebiańskiego światła i prawdy 21. Na uwagę zasługuje również ta informacja: Przez powszechne w świecie antycznym kojarzenie złota ze słońcem, a także ze względu na jego nadzwyczajny połysk i trwałość, jest ono symbolem boskości 22. Słowa Tresiddera uzupełnia Cirlot, który pisze: Złoto jest obrazem światła słonecznego a więc również boskiej inteligencji. Obrazem słońca w człowieku jest serce, tak jak złoto jest nim w ziemi. W związku z tym symbolizuje wszystko, co wyższe, czyli tzw.»stan czwarty«po czerni (wina, pokuta), bieli (wybaczenie, niewinność), czerwieni (sublimacja, namiętność) 23. Teoria ta pokrywa się z informacją zapisaną w Średniowiecznej grze symboli, a mianowicie: W średniowieczu złoto jest bielsze niż biel ( ) oznacza wręcz niebiańskość, świat aniołów 24. To kolei zostaje potwierdzone w dziele Tresiddera, w którym czytamy, że złoto było zarazem symbolem duchowego oświecenia, jak w buddyzmie czy symbolem nauki Jezusa 25. Tresidder odnotowuje, że: Rozpowszechnione jest wyobrażenie złota jako najbardziej intymnej i najświętszej tajemnicy ziemi 26. Nic w tym dziwnego, skoro od zawsze łączono je z wyższymi mocami i ze światem bogów. Świadczy o tym chociażby fakt, że w wielu 18 M. Oesterreicher-Mollowo, Leksykon symboli, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2009, s H. Biedermann, Leksykon symboli, przeł. J. Rubinowicz, Warszawa 2001, s J. E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków, 200, s J. Tresidder, Słownik symboli, przeł. B. Stokłosa, Warszawa 2005, s Ibidem, s J. E. Cirlot, op.cit., s M. Pastoureau, Średniowieczna gra symboli, przeł. H. Igalson-Tygielska, Warszawa 2006, s J. Tresidder, op. cit., s Zob. Ibidem. 6

7 dawnych kulturach ze złota wolno było wykonywać tylko przedmioty kultu religijnego i insygnia władzy (korony) 27. Myśl ta ma również swojej odzwierciedlenie w religii chrześcijańskiej, o czym mogą świadczyć złote tła średniowiecznych obrazów tablicowych i ikon w Kościele wschodnim 28 oraz wizerunki bóstw i świętych, które ozdabiano aureolą 29. Alchemicy niejednokrotnie nazywali złoto metalem szlachetnym. Określenie to w ujęciu alchemików odnosi się do»moralnej«oceny materiału. Zasada: aurum nostrum est non aurum vulgi (nasze złoto nie jest złotem tłumu) pozwala sądzić, że w świecie wyobrażeń alchemii pod nazwą złota krył się nie tylko metal, lecz ezoteryczne poznanie, najwyższy stopień rozwoju duchowego 30. Istnieje kilka teorii, dotyczących produkcji złota przez alchemików: Wytwarzanie złota przez alchemików, które wiązało się z poszukiwaniem kamienia mądrości, trzeba pierwotnie widzieć w ścisłym związku z dążeniem do oczyszczenia duszy, symbolizowanej przez złoto 31. Wielkim celem alchemii było wyprodukowanie złota w procesie transformacji przeprowadzonym w laboratorium alchemicznym 32. Najbardziej odpowiedni wydaje się być pogląd: złoto jest również istotnym elementem symboliki ukrytego bądź trudnego do odnalezienia skarbu obrazu dóbr duchowych i najwyższego oświecenia 33. Złoto najczęściej symbolizuje bogactwo: Oceniane negatywnie złoto niejednokrotnie odczuwano z moralnego punktu widzenia jako kwintesencję wszelkich dóbr ziemskich (synonim pieniądza), a tym samym symbol przywiązania do świata lub skąpstwa 34. Znaczenie to ilustruje przykład przytoczony przez Hansa Biedermanna: Biblijny złoty cielec, zniszczony przez Mojżesza, symbol skłonność Izraelitów do bałwochwalstwa, dziś symbolizuje pogoń za dobrami materialnymi 35. Uważam również, że skoro złoto wyobraża wszystko, co jest związane z bogactwem, to w rezultacie odnosi się również do konsekwencji bogactwa, czyli władzy doczesnej. Trzej Królowie, ofiarując Dzieciątku złoto, uznali Jego władzę królewską, Jego prawo do sprawowania rządów nad narodami, wreszcie uznali, że bogactwa, będące własnością 27 H. Biedermann, op. cit., s Ibidem. 29 Zob. W. Kopaliński, Słownik symboli, op.cit., s H. Biedermann, op. cit., s M. Oesterreicher-Mollowo, op. cit., s J. Tresidder, op. cit., s J. E. Cirlot, op. cit., s M. Oesterreicher-Mollowo, op. cit., s H. Biedermann, op. cit., s

8 wszystkich ludzi, należą w istocie do Niego, ponieważ jest on ich Bogiem, Stwórcą i Odkupicielem. Według Kopalińskiego złoto w heraldyce oznacza: wzniosłość umysłu, szlachectwo, wielkoduszność; cnota, godność, inteligencja, doskonałość, szacunek; wiąże się z topazem. Darmo mieć złoto w herbie, darmo i w tytule, kiedy za ciężkie prace wiatr tylko w szkatule (Berła złote 5-6 J. Kochanowskiego) 36. H i s t o r i a Złoto jest jednym z najwcześniej poznanych metali barwa i blask ułatwiały dostrzeżenie go w żwirach rzecznych, duża gęstość ułatwiała wydobycie, a kowalność obróbkę. W Egipcie było znane od czasów predynastycznych, na pustyni Arabskiej i w Nubii wydobywano je aż do podboju rzymskiego; rozkwit wydobycia wiązał się z okresami potęgi państwa faraonów, w którym złoto było symbolem ich boskiej władzy (w grobowcu Tutenchamona odnaleziono go 40 ton) 37. Hans Biedermann przytacza ciekawą informację, dotyczącą stosunku ludzi do złota: W starożytności wykopywano cenne rośliny lecznicze złotymi narzędziami, aby nie zaszkodzić ich skuteczności; wierzono również, że złote ozdoby mogą chronić przed czarami (przede wszystkim w połączeniu z kamieniami szlachetnymi) 38. Nieco dalej zwraca uwagę na to, że W dawnych Chinach złoto (chin), metal słoneczny, było symbolem zasady jang, przeciwieństwa jin (srebra) 39. Do podobnego wniosku dochodzi Jack Tresidder, który pisze: W wielu tradycjach złoto uważano za boską substancję z niego był wykonany bóg Re w Egipcie i twarze boga słońca, o imieniu Huitzilopochtli, w Meksyku Azteków. 40 Dalsze dzieje złota, wg autorów Nowej encyklopedii powszechnej PWN, są ściśle powiązane z jego rozpowszechnieniem w innych częściach świata: Z Egiptu złoto wędrowało także do państw Mezopotamii i in. państw Bliskiego Wschodu, w których wydobycie było niewielkie; w państwach tych przestało ono być atrybutem władzy, a stało się pieniądzem (pierwsze złote 36 W. Kopaliński, Słownik symboli, op. cit., s Nowa encyklopedia powszechna PWN, op. cit., s H. Biedermann, op. cit., s Ibidem, s J. Tressider, op. cit., s

9 monety bito w VII w. p.n.e. w Lidii) ( ) W czasach rzymskich pogoń za złotem była czynnikiem ekspansji terytorialnej 41. Mówiąc o historii złota nie sposób nie wspomnieć o słynnej legendzie o Eldorado. Pisze o tym m.in. Tresidder: W imperium Inków pokrywano nowych władców żywicą i złocistym pyłem, co dało początek legendzie o Eldorado (legendarnej krainie»pozłacanego człowieka«) 42. Cenny kruszec, jakim było złoto, odgrywał ważną rolę w gospodarkach wszystkich średniowiecznych państw Złote skarby starożytnego Rzymu odziedziczyło średniowieczne Bizancjum, natomiast w Zachodniej Europie niewielkie wydobycie ( ) nie zaspokajało potrzeb; brak zahamował rozwój gospodarczy. Rozwój i potęgę gospodarczą miast włoskich (pierwsze po 8 wiekach złote monety w XIII w.) zapewnił dopływ złota z obszarów położonych na pd. od Sahary 43. Złoto było bardzo ważnym elementem w kulturze chrześcijańskiej, zostało to szeroko opisane w Średniowiecznej grze symboli Michaela Pastoureau: Złoto jest obecne w Kościele w okresie wczesnego chrześcijaństwa, a wraz z upływem wieków, pod podwójnym wpływem bizantyńskim i germańskim, zajmuje coraz więcej miejsca. Począwszy od IX wieku wszystkie sprzęty wypełniające kościoły mają związek ze sztuką złotniczą, a wśród prałatów i mnichów na wzór słynnego prekursora świętego Eligiusza nie brakuje złotników. Złotnictwo jest sztuką kościelną i pozostanie nią do XIII wieku 44. Nieco dalej Pastoureau wspomina jeszcze o tym, że: W średniowieczu złoto jest znakiem władzy i jako takie jest przechowywane wewnątrz lub w bezpośredniej bliskości świątyni (sztabki, proszek, monety, biżuteria, naczynia, broń, relikwiarze, tkaniny, stroje, księgi i przedmioty związane z kultem). Złoto nie służy jednak do przechowywania. Bierze udział w działaniu: pokazuje się je, nosi, przenosi z miejsca na miejsce, dotyka się go, darowuje, wymienia (kradnie?) Jest elementem ostentacji i mediacji. Odgrywa ważną rolę rytualną, a rytuał w przypadku średniowiecznego Kościoła ( ) jest ściśle związany z sacrum 45. W średniowieczu złoto było kojarzone z alchemią, a tym samym kamieniem filozoficznym: Średniowieczne próby uzyskania tzw. kamienia filozoficznego, który jak wierzono 41 Nowa encyklopedia powszechna PWN, op. cit., s J. Tresidder, op. cit., s Nowa encyklopedia powszechna PWN, op. cit., s M. Pastoureau, Średniowieczna gra symboli, op. cit., s Ibidem, s

10 umożliwiłby przekształcenie metali nieszlachetnych w złoto ( ) przyniosły rozwój metod wyodrębniania i oczyszczania substancji oraz doprowadziły do odkrycia niektórych związków chemicznych 46. O ogromnej wartości złota świadczyć może fakt, że w celu jego zdobycia, podróżowano nawet na drugi koniec świata, co niestety nie dla wszystkich kończyło się szczęśliwie: Od XIV w. organizowano wyprawy po złoto wzdłuż brzegów Afryki, a pod koniec XV w. wyprawy K. Kolumba, które zaowocowały wieloma odkryciami geograficznymi, ale jednocześnie stały się przyczyną zagłady cywilizacji prekolumbijskich i sprowadzenia do Ameryki murzyńskich niewolników 47. Pojawienie się złota wśród zwykłych ludzi sprawiło, że ludzie wykształcili się w nowych profesjach i zaczęli produkować z niego różne towary: Złoty zszedł z prawdziwego złotego florena w końcu na miedziaka; bito go ze złota w XIV w., ale coraz częściej napływały obce złote, szczególniej węgierskie, Macieja Korwina, a wartość polskiego złotego stale spadała; za Kazimierza Wielkiego równał się z 14 szerokimi groszom srebrnym, za Augusta II 600 (miedzianymi). Czerwonym przezwano go za Jana Kazimierza, gdy nastały 30-groszówki srebrne ( ). Poszukiwaczy złota w retortach mieliśmy zawsze, oszukańczych lub naiwnie łatwowiernych ( ). Prawdziwego złota i srebra nazbierało się w Polsce nie tylko wśród szlachty zamożnej, ale nawet wśród mieszczaństwa ( ), świadczyły o tym testamenty i inwentarze pośmiertne, robiące wrażenie konsygnacji kramów złotniczych ( ). Inwentarze złotnicze wymieniały przedmioty o technice szmelcowania czyli emaliowania i o technice filigranowej; rżnięto kamienie, oprawiano brylanty, montowano w srebro i złoto jaja strusie albo orzechy ( ). Złotnicy wyrabiali kosztowne sprzęty kościelne (monstrancje, kielichy, trybularze itd.); dekoracyjne (wazy, roztruchany, puchary); użytkowe (łyżki i i.): złocistą i sadzoną kamieniami broń, buławy, szable, rzędy; biżuterie i klejnoty męskie, pasy wielkie, damskie korony, kanaki, manele, łubki srebrne, na których wieńce ślubne splatano a na ołtarzu składano, aż do najdrobniejszych sprzączek i guzików ( ). Nad wszystkim rękodziełami panowało złotnictwo, lwowski zakład Mikołaja Siedmiradzkiego miał olbrzymi obrót, w skarbie moskiewski pół miliona wierzytelności; krakowscy Daniel le Double i Dukiet objeżdżali ze swoim towarem dwory i jarmarki; z nimi i zagraniczni kupcy 48. Złoża złota były odkrywane stopniowo i za każdym razem wywoływało to olbrzymie emocje wśród mieszkańców danego regionu. Od początków XVIII w. wydobywano je w Rosji 46 Nowa encyklopedia powszechna PWN, op. cit., s Ibidem. 48 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. IV, Warszawa 1978, s

11 (Ałtaj), która po odkryciu złóż okruchowych ( ) zajmowała przez krótki czas pierwsze miejsce w świecie. W 1848 zaczęła się pierwsza wielka»gorączka złota«w Kalifornii, 1851 w Australii, później fale poszukiwaczy przetoczyły się przez cały obszar Stanów Zjednoczonych (Nevada, Kolorado, Dakota Pd., Alaska), Australii i Syberii. (...) W 1886 odkryto olbrzymie złoża złotonośnych zlepieńców w regionie Wiwatersrand w Afryce Pd. ( ); w 1909 odkryto złoża tarczy laurentyńskiej, w latach 20. i 30. złoża w regionie Ałdanu i w dorzeczu Kołymy w ZSRR. Upadek złotego systemu nie zmniejszył roli złota, perturbacje spowodowała II wojna światowa ( ), gdy stało się elementem gry politycznej. W 1976 nastąpiła demonetaryzacja złota złoto stało się towarem, nastąpił wzrost cen i popytu na nie. 49 Kończąc rozważania o historii złota, pragnę zwrócić uwagę na to, że jego wydobycie podczas tysięcy lat jest imponujące: Ocenia się, że obecnie (do roku 1996 przypis mój) wydobyto 120 tys. ton tego kruszcu, z tego ok. 60% jest w rękach prywatnych. (gł. w postaci wyrobów jubilerskich), resztę stanowią rezerwy państwowe. Większość bieżącej produkcji wykorzystuje się na wyroby jubilerskie 50. K o n t e k s t y Bez wątpienia złoto na przestrzeni wieków stało się symbolem dobrobytu i dostatku. Ludzie zadowoleni z poziomu życia, dany okres w dziejach swojego państwa, nazywali złotym wiekiem. Z całą pewnością ma to związek z tym, że w mitologii greckiej i rzymskiej złotym wiekiem okrzyknięto pierwszy okres dziejów świata, wiek patriarchalny, pod władzą Kronosa, kiedy była wieczna wiosna i płynęły strugi mleka i słodkiego nektaru 51. Najpopularniejszy opis złotego wieku pochodzi z Metamorfoz Owidiusza: Złoty najpierw wiek nastał. Nie z bojaźni kary, Lecz z własnej chęci człowiek cnoty strzegł i wiary. Kary, trwogi nie znano. ( ) Wszystko z siebie dawała ziemia w dary hojna. Przestając na pokarmie, zrodzonym bez pracy ( ) Hojną płynęły strugą i nektar, i mleko, 49 Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. VI, op. cit., s Ibidem. 51 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, op. cit., s

12 I z dębu zielonego złote miody cieką 52. Najpierw był złoty wiek Aten, nazywano tak rządy Pizystrata, tyrana Aten p.n.e. 53. Następnie złoty wiek Peryklesa, ( ) okres wzrostu potęgi Aten i rozkwitu literatury i sztuki, który uczynił miasto ośrodkiem kulturalnym Grecji w V w. p.n.e. 54. Kilkaset lat później nadszedł czas na złoty wiek cesarstwa, czyli czasy panowania dynastii Antoninów (II w. n.e.) 55. W historii naszego kraju złotym wiekiem nazwano czasy Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta. Był to okres potęgi gospodarczej i militarnej. Polska osiągnęła europejski poziom w nauce i sztuce. Przydomek złoty wykorzystywany był często w nazwach dokumentów i ustanowień. Było tak z pewnością dlatego, że wszystkie te dokumenty wprowadzały nowe prawa lub nadawały niektórym warstwom społecznym przywileje. Jednym z pierwszych takich dokumentów jest złota bulla wydana w 1222 przez Andrzeja II, która sługom królewskim (przyszłej średniej szlachcie) dawała uprawnienia, które dotychczas mieli baronowie (magnaci); najważniejszy akt prawny średniowiecznych Węgier 56. Tak samo było w przypadku innego dokumentu złotej hramoty. Był to manifest odbity złotą farbą, adresowany do chłopów Rusi przez powstańczy Rząd Narodowy w 1863, przyrzekający im, w zamian za przyjście z pomocą powstaniu, zniesienie pańszczyzny i wolność 57. Najbardziej znanym przykładem są z pewnością prawa i przywileje wywalczone przez szlachtę w dawnej Polsce, nazywane zwyczajowo złotą wolnością. Ich formuła została spopularyzowana przez Piotra Skargę w Kazaniach sejmowych: Ta miła matka podała wam złotą wolność, iż tyranom nie służycie, jeno bogobojnym panom i królom, które sami sobie obieracie. Których moc, prawy okreszona, żadnego wam bezprawia nie czyni, żadnego i od postronnych panów i od swoich uciśnienia nie cierpicie 58. Złoto utożsamiane jest również z przedmiotami cennymi, o wysokiej wartości. Dla nas Polaków bez wątpienia ważna jest złota bulla języka polskiego (bulla gnieźnieńska, bulla 52 Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska, S. Stabryła, Wrocław 1996, s W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, op. cit., s Ibidem. 55 Ibidem, s Ibidem, s Ibidem. 58 P. Skarga, Kazania sejmowe, Wrocław 1972, s

13 papieska), spisana po łacinie w 1136 roku. Jej wartość jest ogromna, ponieważ zawiera około czterystu polskich nazw miejscowych i osobowych, dlatego stanowi bezcenny, najdawniejszy zabytek języka polskiego, pozwalający na ścisłe odtworzenie systemu dźwiękowego polszczyzny XII w., a także budowy i odmiany wyrazów 59. Złoto będące symbolem władzy i bogactwa często łączy się z próżnością. Najlepiej ilustruje to przykład Złotego Domu Nerona, który zbudowano po wielkim pożarze Rzymu w 64 n.e. Budynek został dokładnie opisany przez Swetoniusza w Żywotach cezarów: Swój pałac wzniósł na przestrzeni od Palatynu aż do Eskwiliów. Nazwał go najpierw»przechodnim«. Wkrótce ów pałac uległ pożarowi. Gdy został odbudowany, Nero nadał mu nazwę:»złoty«. Co do rozległości i przepychu tego pałacu, wystarczy podać tylko te dane. Jego przedsionek był tak wyniosły, że stał w nim posąg-kolos stu dwudziestu stóp wysokości (31,5 m), wyobrażający samego Nerona; tak obszerny (1480 m długości), że mieścił potrójny portyk, każdy długości tysiąca kroków. ( ) W pozostałych częściach pałacu wszystko kapało od złota, migotało od drogich kamieni i konch perłowych ( ) Gdy tego rodzaju dom po ukończeniu poświęcił, tak tylko wstrzemięźliwie go pochwalił, mówiąc, że nareszcie może mieszkać jak człowiek 60. Wiele miejsc geograficznych oraz zabytków na całym świecie w nazwie posiada przydomek złoty: Złota Kaplica (Kaplica Królów Polskich), powstała w 1405 roku. ( ) W 1834 utworzono tu mauzoleum Mieszka I i Bolesława Chrobrego ufundowane przez E. Raczyńskiego. Wystrój owalnego wnętrzna nawiązuje do architektury bizantyjskiej. W niszy południowej mieszczono sarkofag ze szczątkami pierwszych władców Polski. ( ) Nad sarkofagiem, w arkadzie, widnieje obraz Bolesław Chrobry i Otton III u grobu św. Wojciecha, namalowany przez E. Brzozowskiego. Kopię obrazu Tycjana Matka Boska Wniebowzięta podarowała Konstancja z Potockich Raczyńska ( ) W rogach kaplicy stoją cztery figury z lat 60. XX wieku autorstwa C. Woźniaka. Przedstawiają biskupa Jordana, Bolesława Chrobrego, Mieszka I i Dąbrówkę 61. Wewnątrz Kaplicy znajduje się ołtarz z mozaiką przedstawiająca scenę wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, a cały budynek wieńczy złocona kopuła 62. Z Poznaniem związany jest jeszcze jeden ważny zabytek, a mianowicie Złoty Krzyż, zwany również krzyżem chwaliszewskim. Jest to krucyfiks wysokości ok. 4 metrów znajdujący się 59 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, op. cit., s Gajus Swetoniusz Trankwillus, Żywoty cezarów, przeł. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 1972, s E. Ressel, Poznań i Wielkopolska, Bielsko Biała 2006, s Zob. Z. Ostrowska-Kębłowska, Dzieje Kaplicy Królów Polskich czyli Złotej w katedrze poznańskiej, Poznań 1997, s

14 w Poznaniu w staromiejskiej dzielnicy Chwaliszewo. Nazwa krzyża nawiązuje do stojącego na drewnianym moście XVIII-wiecznego krzyża ze złoconą pasyjką oraz zniszczonego podczas II wojny światowej żelaznego krucyfiksu z 1880 roku, którego cynkowa postać Chrystusa pokryta była warstwą 22,5-karatowego złota. Według niektórych badaczy krzyż stoi w tym miejscu od ponad tysiąca lat, a jego pierwotne pochodzenie związane jest z przyjęciem chrześcijaństwa przez Mieszka I 63. Z kolei w Gdańsku jest Złota Brama, która została zbudowana w latach według projektu Abrahama van den Blocke w stylu renesansowym. Kamienne rzeźby attyki z 1648 r. wykonał Piotr Ringering. Są one alegorycznym przedstawieniem cnót obywatelskich: Roztropności, Sprawiedliwości, Pobożności i Zgody. Do Złotej Bramy przylega Dwór Bractwa św. Jerzego, zbudowany przez J.Glotau'a w latach w stylu późnogotyckim 64. Równie znana jest Złota Wieża z Sewilli zbudowana w Jej nazwa pochodzi jeszcze z czasów, gdy była ona pokryta złotymi płytkami. Ponadto w wieży przechowywano złoto pochodzące z podbojów kolonialnych 65. O stolicy Czech Pradze często mówi się Złota Praga. Przydomek ten został nadany miastu ze względu na liczne i cenne zabytki architektury i sztuki; świadczy o wyjątkowym pięknie tego miasta i symbolizuje jego bogactwo architektoniczne. Jedną z praskich ulic nazwano Złota Uliczką, ponieważ niegdyś mieszkali tam Żydzi, którzy zajmowali się złotnictwem. Złoty Trójkąt to potoczna nazwa kilku uprzemysłowionych i zurbanizowanych obszarów w Eurpie (wyznaczonych ośrodkami: Birmingham, Paryż, Zagłębie Ruhry i w USA (Pensylwania) 66. Złoty Róg to zatoka w europejskiej części Turcji, oddzielająca Istanbul od Beyoðlu, nazywana tak od późnych czasów rzymskich. Dziś jest to zatoka portowa Władywostoku. Złote Wybrzeże to część wybrzeża nad Zatoką Gwinejską w Afryce Zachodniej. Na całym świecie znane jest wyrażenie gorączka złota, które powstało po odkryciu w 1848 złota w Sutter s Mili w dolinie Sacramento w Kalifornii. Poszukiwacze z całego świata przybywali w tamte tereny licząc, że uda im się znaleźć choćby najmniejszą bryłkę złota. W związku z tym gorączka złota jest rozumiana jako: żywiołowy pęd do poszukiwania 63 Zob. S. Janicki, Zarys historii krzyża przy poznańskim Moście Chwaliszewskim [w:] Kronika Miasta Poznania z. 3/4, Poznań 1995, s W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, op. cit., s B. Hintzen-Bohlen, Sztuka i Architektura Andaluzja, przeł. H. Hartwig, Köln 2001, s Informacja pochodzi z oficjalnej strony internetowej miasta Gdańsk: (dostęp r.) 14

15 złota, zwłaszcza w piasku rzek złotodajnych; przen. pęd do bogacenia się, pogoń za zyskiem 67. Złoto to dla wielu osób synonim pieniądza. Polska jest szczególnym krajem, w którym jednostka monetarna nosi nazwę złoty. Złoty polski równa się stu groszom. Złoto symbolizujące osiągniecie wysokich celów przejawia się w nagradzaniu zwycięzcy konkursu, turnieju, złotym medalem. Warto wspomnieć o Orderze Złotego Runa: jedno z najszacowniejszych odznaczeń europejskich, ustanowione w 1429 przez Filipa Dobrego, księcia Burgundii, ( ) później order stał się głównym odznaczeniem rycerskim Hiszpanii i cesarskiej Austrii 68. Najwyższych odznaczeń państwowych w Polsce także posiadają w nazwie przymiotnik złoty, są to: Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, Złoty Krzyż Zasługi, Zloty Medal za Długoletnią służbę. Choć złoto najczęściej kojarzone jest z rzeczami przyjemnymi i nagrodami to nie można zapomnieć o złocie z Tolozy, czyli o rzeczy przynoszącej pecha, bo niesprawiedliwie zagarniętej. Termin ten jest związany z historią, która miała miejsce w I w. p.n.e. Konsul rzymski Quintus Servilius Caepio ( ) zdobył i splądrował w Galii Tolozę, sprofanował świątynię celtyckiego Apollina w tym mieście i skradł cały skarbiec złota i srebra. Gdy znajdował się jednak ze złotem tolozańskim w drodze do Marsylii, niemal cały skarb został mu zrabowany 69. Wielu autorów książek i rozpraw naukowych już w tytule nawiązuje do symbolicznych znaczeń złota. Popularne na całym świecie dzieła to: Złota gałąź Sir Jamesa George a Frazera, wydana w latach , Złota legenda Jacopa da Voragine, dzieło wydane po łacinie w 1470 roku, po polsku w całości w 1922 roku w tłumaczeniu Leopolda Staffa, Metamorfozy albo Złoty osioł Lucjusza Apulejusza z Madaury. W Polsce drukowane były m.in.: Złota wolność Zofii Kossak-Szczuckiej, Złote okna i dziewięć innych opowiadań Adolfa Rudnickiego, Złote myśli Juliusza Słowackiego Józefa Makłowicza, Złote żniwa Jana Tomasza Grossa. 67 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, op. cit., s Ibidem, s Ibidem, s

16 Złoto zawsze było towarem pożądanym, przez co pomagało w zdobywaniu czegoś, na czym akurat komuś zależało. Homer w Iliadzie umieścił scenę, w której Priam wykupuje od Achillesa zwłoki swojego ukochanego syna Hektora: Nie zapraszaj, bym siedział rzekł mąż równy bogu Póki Hektor niegrzebny przy twym leży progu. Oddaj ciało niezwłocznie, o tę łaskę proszę, Chciej przyjąć liczne dary, które ci przynoszę. Obyś ich użył, miłą obaczył ojczyznę, Gdyś mi życie zachował, uczcij mą siwiznę. Przez ciebie jeszcze słońca cieszę się widokiem 70 W Eneidzie Wergiliusza pojawia się cudowna złota gałąź, która zapewniła głównemu bohaterowi powrót na Ziemię z podróży do świata cieni. W tym kontekście złota gałąź oznacza nieśmiertelność, ponieważ niemożliwe jest, by zwykły człowiek powrócił ze świata umarłych do świata żywych. Posłuchaj, co wprzód czynić: Wśród gąszczy igliwia Jest gałązka, co złotym prętem wzrok zadziwia I liśćmi: - Prozerpiny krzew święty; głęboki Jar i gąszcze ciemnymi osłania go mroki. Próżno się wstąpić w skryte podziemie spodziewa, Kto złotej tej gałązki nie zerwał wprzód z drzewa: Tę piękna Prozerpina otrzymać chce w darze. Zerwiesz jedną, wnet druga się złota ukaże I podobnym metalem jej listki się płonią. Spoglądaj tedy pilnie - a gdy ujrzysz, dłonią Rwij zaraz; bo jeżeli wyroki tak padną, Sama chętnie się skłoni - inaczej jej żadną Nie zmożesz siłą, na nic żelazo się zdało. - Prócz tego leży martwe druha twego ciało 71 Podczas Nocy Dziadów, kobiecie objawia się widmo, które oczy ma zakryte złotymi dukatami: Gdzie kościół? - gdzie kościół? gdzie Boga lud chwali? 70 Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, Wrocław 1986, s Wergiliusz, Eneida, przeł. T. Karyłowski, Wrocław 1981, s

17 Gdzie kościół, ach, pokaż, człowiecze. Ach, widzisz, jak we łbie ten dukat mię pali, Jak srebro stopione dłoń piecze. Ach, wylej, człowieku, dla biednej sieroty, Dla więźnia jakiego, dla wdowy, Ach, wylej mi z ręki żar srebrny i złoty, I dukat ten wyłup mi z głowy 72. Złote dukaty zamiast oczu symbolizują zaślepienie człowieka. Wskazują na to, że podczas życia był on chciwy i interesowny. Złoto będące atrybutem ludzi zachłannych pojawia się również w Dziadach cz. IV w scenie, w której Gustaw rozmawia z Księdzem: Przebóg! tak ciebie oślepiło złoto! I honorów świecąca bańka, wewnątrz pusta! Bodaj!... Niech, czego dotkniesz, przeleje się w złoto; Gdzie tylko zwrócisz serce i usta, Całuj, ściskaj zimne złoto! 73 Temat bezwzględnej pogoni za bogactwem jest poruszany także w Eneidzie Wergiliusza. Właśnie z tego utworu pochodzi słynne zdanie: Do czegoż nie wiedziesz człowieka, Przeklęty głodzie złota! Ponieważ złoto było bardzo cennym i drogim kruszcem, przypisywano mu niezwykłą moc i siłę. Potęga złota jest przywoływana już w I w. n.e. w Moraliach. Powiedzeniach królów Plutarcha. Autor cytuje słowa Filipa II Macedońskiego: Czy (to miasto) jest tak trudne do zdobycia, że nawet osioł obładowany złotem nie będzie miał doń dostępu?, które to miał on zadawać, gdy szpiedzy donosili mu, że jakieś miasto jest nie do zdobycia 75. Na naszym rodzimym gruncie również zwracano uwagę na olbrzymią siłę złota. W tym miejscu należy wspomnieć słowa z Trzech panien do wybrania Franciszka Karpińskiego: Złoto całym światem włada i najkrócej ludziom gada. Podobne słowa wypowiada bohaterka Fausta Goethego Małgorzata, która cieszy się ze znalezionych klejnotów: Od złota zależy, do złota bieży świat cały. 72 A. Mickiewicz, Dziady cz. III, Kraków 2007, s Ibidem, Dziady cz. IV, op. cit., s Wergiliusz, Eneida, przeł. T. Karyłowski, Wrocław 1981, s Zob. W. Kopaliński, Słownik symboli, op. cit., s

18 Bardzo częstym motywem w poezji, szczególnie okresu romantyzmu i pozytywizmu, była złota nić. Oczywiście jej znaczenie jest symboliczne i oznacza przyjaźń; natchnienie 76. Motyw ten został wykorzystany przez Adama Mickiewicza w Odzie do młodości: Serca niebieskie poi wesele, kiedy je razem nić powiąże złota oraz w wierszu Adama Asnyka Przeminął czas: I żywych natchnień złota nić przewiąże prawdy zdobyte. Popularne jest również wyrażenie obiecywać złote góry, które znane jest dzięki Phormio Terencjusza 77. Góry złota czy też złote góry należy rozumieć jako obietnice wielkich korzyści, często bez możliwości ich spełnienia. Złoto w bajkach, baśniach i legendach często wskazuje na magiczność bohaterów. W niemal całej Europie jest znana bajka o rybaku i złotej rybce. Mężczyzna wpuszcza z powrotem do wody złowioną czarodziejską złotą rybkę w zamian za obietnicę spełnienia jego trzech życzeń, a potem, za namową chciwej żony, stawia żądania tak wygórowane i bezczelne, że przy trzecim oburzona rybka-czarodziejka odbiera mu wszystkie bogactwa, a przywraca jego poprzednią biedę 78. Podobnie magiczna jest złota kaczka, bohaterka warszawskiej legendy: Złota kaczka pływała ( ) po jeziorku znajdującym się w podziemiach zamku książąt Ostrogskich ( ) była to zaklęta przez czarodzieja królewna, której mógł przywrócić ludzką postać ten tylko, kto przez 3 dni z rzędu, biorąc ze wskazanego miejsca po sto dukatów, wyda je co dzień tylko dla siebie. Podjął się tego pewien żołnierz. Jednak pod koniec trzeciego dnia, tknięty współczuciem, oddał ostatni grosz żebrakowi, co sprawiło, że kaczka znikła wraz z jeziorkiem 79. Złoto pojawia się w legendzie o biskupie Wojciechu: Przybywszy przed oblicze Bolesława, hardo mu oznajmił, że jego wysłannik zabity został za czynienie czarów i bluźnierstwa przeciw pruskim bogom. Jeśli jednak książę chce odzyskać ciało, to musi zapłacić tyle złota, ile ono waży. ( ) Podczas ważenia okazało się, iż kiedy ciało ułożono na wadze stało się lekkie jak piórko 80. Poza takim rozumieniem złota, należy również zwrócić uwagę na znaczenie bardziej dosłowne. W bajce Ezopa o chłopie, który miał gęś znoszącą mu co dzień złote jajo; sądząc, że musi ona mieć w sobie całą masę złota, zabił ją i rozciął, aby się przekonać, że miała 76 Ibidem, s Zob. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, op. cit., s Ibidem, s Ibidem. 80 T. Panowicz, Legendy o Świętym Wojciechu, Poznań 2004, s

19 w środku to tylko, co mają wszystkie gęsi 81. Podobne wydarzenia odnajdziemy w bajce La Fontaine'a, jednak tam zamiast gęsi jest kura. W związku z tym, złote jajo symbolizuje wielką korzyść, wielki zysk. Zaś popularne przysłowie: zabić kurę, która niesie złote jaja, znaczy pozbyć się przez krótkowzroczną chciwość źródła wielkich dochodów 82. Warto wspomnieć również o bohaterce celtyckiej legendy pt. Tristan i Izolda - Izoldzie Złotowłosej. Atrybutem jej urody są wspaniałe, długie włosy w kolorze złota. Wielokrotnie eksponowane stają się symbolem kobiecości, pięknej urody 83. Podobnie Gustaw Flaubert w roku 1862 w powieści Salambo opisał tytułową bohaterkę: Włosy były osypane złotym pudrem, na czole w kędziorach, na plecy opadały w długich, mocno splecionych warkoczach zakończonych perłami. Blask świeczników ożywiał szminkę na policzkach, złoto ubioru, białość skóry. Miała dokoła kibici, na rękach i na palcach nóg taką obfitość drogich kamieni, że zwierciadło jak słońce odsyłało jej promienie Rzucały skry jej oczy i jej diamenty, połysk paznokci był przedłużeniem blasku drogich kamieni na palcach Jako kolczyki miała dwie małe szalki z szafiru z wydrążoną perłą napełnioną płynną perfumą. Od czasu do czasu spadająca przez otwory w perle kropelka zwilżała jej nagie ramię 84. Czasem jednak przywiązanie do pieniądza nie przynosi ludziom szczęścia a wręcz przeciwnie odbiera im radość życia. Miłość do złota zgubiła mitologicznego króla Midasa, który prosił Dionizosa, by wszystko, czego dotknie, zamieniało się w złoto. W efekcie chciwy władca omal nie umarł z głodu. Na szczęście Dionizos, na prośbę króla, cofnął swój dar 85. Miłość do złota gubi nie tylko bohaterów baśni czy mitów, jest to motyw często spotykany w literaturze pięknej. Żyd Shylock, bohater Kupca weneckiego Wiliama Szekspira, tak wielką wagę przywiązuje do pieniędzy, iż przesłaniają mu wszystkie inne wartości. Tytułowy bohater Skąpca Moliera Harpagon traktuje złoto jak swojego przyjaciela, jest ono dla niego ważniejsze nawet od rodziny: Och, moje kochane złoto! moje biedne złoto! mój drogi przyjacielu! Wydarto mi ciebie; odkąd mi ciebie wydarto, straciłem mą podporę, pociechę, radość: wszystko skończone dla mnie, nie mam co robić na świecie. Bez ciebie żyć mi nie podobna. Stało się; już nie mogę; umieram; już umarłem; pogrzebano mnie! Czyż nikt 81 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, op. cit., s Ibidem. 83 Ibidem, s G. Flaubert, Salambo, przeł. Wacław Rogowicz, Warszawa 1978, s Zob. Owidiusz, op. cit., s

20 się nie znajdzie, kto by mnie wskrzesił oddając mi moje drogie pieniądze lub wskazując, kto je ukradł? 86 Podobnie jak Harpagon zachowuje się lichwiarz Grandet - bohater Eugenii Grandet Honoriusza Balzaka: Drzwi, które znajdowały się na wprost schodów i prowadziły do pokoju położonego nad kuchnią, były widocznie zamurowane. W istocie, wchodziło się tam tylko przez pokój starego Grandet, któremu ten pokój służył za gabinet. Jedyne okno, przez które wnikało światło, opatrzone było od podwórza olbrzymimi kratami żelaznymi. Nikomu, nawet pani Grandet, nie wolno było tam wchodzić; stary chciał być sam, jak alchemik przy swoim piecu ( ) Tam z pewnością, kiedy Nanon chrapała, aż się podłoga trzęsła, kiedy brytan czuwał i ziewał w podwórzu, kiedy pani i panna Grandet dobrze spały, stary bednarz przychodził pieścić, tulić, głaskać, hodować, kołysać swoje złoto 87. W Metamorfozach Owidiusza złoto jawi nam się jako symbol chciwości. Przykładem może być chociażby opowiadanie o Atalancie i Hippomenesie. Niechętna małżeństwu dziewica, nakłaniana do niego przez ojca, postawiła warunek, aby kandydat do ręki prześcignął ją w biegu; pokonanych zabijała. Wielu zginęło, w końcu zwyciężył ją podstępem Milanion (w beockiej wersji mitu Hippomenes), rzucając za siebie otrzymane od Afrodyty złote jabłka, które Atalanta podnosiła, tracąc czas w biegu. Później oboje jako małżeństwo zmienieni zostali w lwy przez jakieś obrażone bóstwo 88. Atalanta nie chciała wychodzić za mąż, ale zapominała o swoim postanowieniu, gdy tylko widziała złote jabłka. Dlatego złoto jabłko jest symbolem chciwości. Nieco inne znaczenie złotego jabłka znajdziemy w mitologii greckiej. W jednym z mitów, opowiadającym o pracach Heraklesa pojawiają się złote jabłka Hesperyd. Były one strażniczkami ogrodu położonego na krańcach Zachodu, za Okeanosem. Jak pisze Kopaliński: W ogrodzie tym rosły złote jabłka, które kiedyś Gaja (Ziemia) ofiarowała Herze w ślubnym podarunku; prócz Hesperyd strzegł jabłek stugłowy smok Ladon. Wg jednej wersji mitu Herakles zabił smoka i zabrał jabłka, wg innej użył w tym celu Atlasa 89. Robert Graves tak objaśnia znaczenie mitu Kandydat do władzy królewskiej musiał pokonać węża i odebrać mu złoto, a to właśnie zrobił Herakles ( ). Ale złoto, które zabrał, nie musiało koniecznie występować w postaci złotych jabłek otrzymał je pod koniec swojego panowania jako 86 Molier, Skąpiec, Wrocław 1950, s H. Balzac, Eugenia Grandet, Warszawa 1987, s W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, op. cit., s Ibidem, s

21 paszport do raju 90. W związku z tym możemy stwierdzić, że złote jabłko symbolizuje również władzę. Jak wynika z mitologii skandynawskiej, złote jabłka mogą symbolizować także wieczną młodość. W micie, na który powołuje się Kopaliński, pojawiają się magiczne złote jabłka Iduny, których spożywanie zapewnia bogom wieczną młodość. Olbrzym Thjazi zmusił Lokiego szantażem do kradzieży jabłek i porwania Iduny dla niego. Gdy Azowie odkryli udział Lokiego w kradzieży, zagrozili mu śmiercią, jeżeli nie odzyska jabłek i Iduny. Gdy Thjazi poszedł łowić ryby, Loki w postaci sokoła dostał się do domu Thjaziego, przeobraził Idunę w orzeszek i przeniósł ją wraz z jabłkami bezpiecznie do domu 91. Ze względu na swoją magiczną moc i olbrzymią wartość, złote runo znane z mitologii greckiej, było czymś pożądanym. Atamas ( ) poślubił Nefele, z którą miał syna Fryksosa i córkę Helle. Córka Kadmosa, Ino, urodziła Atamasowi dwóch synów (...). Zazdrosna o Nefele Ino namówiła wieśniaczki, aby przypiekły nasiona tak, aby zboże nie wzeszło, a gdy król wysłał do wyroczni delfickiej pytanie o przyczynę suszy, Ino sfałszowała odpowiedź: tylko ofiara z Fryksosa i Helle może uratować plony. W ostatniej chwili Nefele przyprowadziła dzieciom czarodziejskiego, skrzydlatego barana o złotym runie, który miał je przenieść w powietrzu do Kolchidy ( ). Po drodze Helle spadła do cieśniny morskiej (...) Fryksos dotarł szczęśliwie do Kolchidy ( ) Barana Fryksos złożył w ofierze Zeusowi, a złote runo podarował Ajetesowi, który je zawiesił na drzewie w gaju Aresa. Posłużyło ono za cel wyprawy Argonautów 92. Warto zwrócić uwagę na symbolikę złotego deszczu, która wywodzi się z mitologii greckiej. Złoty deszcz ( ) to Zeus zapładniający Danae ukrytą w spiżowej wieży (poczęcie Perseusza) 93. Akrizjos miał tylko jedną córkę Danae, którą uwięził w lochu, ponieważ wyrocznia przepowiedziała mu, że zabije go własny wnuk. Jednakże Zeus nawiedził ją w postaci złotego deszczu i urodziła mu syna imieniem Perseusz 94. Robert Graves tak interpretuje ten mit: Zapłodnienie Danae przez Zeusa w postaci złotego deszczu musi odnosić się do obrzędowych zaślubin słońca i księżyca. Z małżeństwa tego przychodzi na świat król nowego roku. Można tę opowieść odczytać również jako alegorię pasterską: dla 90 R. Graves, Mity greckie, przeł. Henryk Krzeczkowski, Warszawa 1982, s W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, op. cit., s Ibidem, s W. Kopaliński, Słownik symboli, op. cit., s R. Graves, op. cit., s

22 pasterza greckiego»woda jest złotem«. Zeus zaś zsyła burzliwe deszcze na ziemię Danae 95. Zatem jednoznaczne jest, że złoty deszcz jest błogosławieństwem, olbrzymim darem. Dla kobiety są tym narodziny dziecka, a dla rolnika długo wyczekiwany deszcz. Pojęcie złotego środka (aurea medioctritas) ma swój początek w odach refleksyjnofilozoficznych Horacego. Jest ono definiowane jako filozofia szczęśliwego życia; zasada umiaru w szczęściu, przygotowująca człowieka do zachowania równowagi ducha w przeciwnościach losu, pozwalająca zawsze zachować wewnętrzną harmonię 96. Motyw aurea mediocritas pojawia się w wielu utworach Jana Kochanowskiego. Złoto jako przedmiot materialny ma olbrzymią wartość, jednak tylko podczas życia. Znani polscy poeci zgodnie potwierdzają to, że po śmierci, złoto jest dla człowieka bezwartościowe. Oznacza to więc, że złoto jest symbolem doczesności 97. Jan Kochanowski w utworze Z Anakreonta, Kiedy by worek z bogatego złota pisze: Jeżeli masz umrzeć to cóż ci po złocie? Jeszcze dobitniej wypowiada się Stanisław Przybyszewski w Homo sapiens, Na rozstaju: Brudne złoto! Ohydne, wstrętne, ale wspaniałe. Podobne poglądy pojawiają się w Dożywociu Fredry i Złocie Tadeusza Rittnera ( Złoto jest przyrząd, którym się strąca gwiazdy na Ziemię ). W młodopolskiej literaturze, w dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego pojawia się niezwykle ważny przedmiot złoty róg. Jest to symboliczny instrument, dany przez Wernyhorę Jaśkowi, zabrzmi na znak do boju o niepodległość i powiedzie Polaków do zwycięstwa. Niestety Jasiek, schylając się po czapkę z pawich piór, gubi róg: Miałeś, chamie, złoty róg, miałeś, chamie, czapkę z piór: czapkę wicher niesie, róg huka po lesie, ostał ci się ino sznur 98. W kontekście tego utworu, złoty róg symbolizuje szansę na odzyskanie niepodległości. Jego dźwięk miał wyzwolić ducha narodu. W tym samym utworze pojawia się symbol złotej podkowy, którą gubi koń Wernyhory. Symbolizuje ona wielkie szczęście znalazcy. 95 Ibidem, s E. Olinkiewicz, K. Radzymińska, H. Styś, Język polski encyklopedyczny słownik szkolny, Wrocław 2002, s W. Kopaliński, Słownik symboli, op. cit., s S. Wyspiański, Wesele, Kraków 1969, s

23 Złoto, będące symbolem bogactwa i dostatku, towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. W Egipcie trony, posągi, grobowce, naczynia faraonów sporządzano z masywnego złota lub pozłacano. Biblijny Abram, gdy wyszedł z Egiptu»był bardzo bogaty w posiadłość złota i srebra«(gen. 13, 2); na starość, już jako Abraham, wysyłając sługę po żonę dla Izaaka, dał mu dla niej»nausznice złote«(gen. 24, 22). Lud izraelski wychodząc z Egiptu miał ze sobą wiele złota użytego później na złote sprzęty przybytku (Ex. 25, 10-40), na ozdoby szat kapłańskich (Ex. 28, 1-43), wreszcie na złotego cielca ( ) (Ex. 32, 1-35). Złote cielce odlewać kazał również król Izraela Jeroboam I w X w. p.n.e. (3. Ks. Król. 2, 28-32); stały się one symbolami bogactwa, pieniędzy, mamony. Salomon sprowadził dla swej świątyni, pałacu i tronu złoto z Ofiru (3. Ks. Król. 9, 26-28, 10, 14) 99. Jak widać w powyższych przykładach, złoto było domeną władców i kapłanów, symbolizowało ich bogactwo i potęgę. Złoto w chrześcijaństwie jest istotnym elementem wiary. Trzej magowie przynoszą złoto nowonarodzonemu Mesjaszowi. Gdy więc narodził się Jezus w Betlejem Judzkim, za dni króla Heroda; oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc: Gdzie jest, który się narodził, król żydowski? Albowiem ujrzeliśmy jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy pokłonić się jemu. - A oto gwiazda, którą byli widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dziecię. Ujrzawszy zaś gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką. I wszedłszy w dom, znaleźli dziecię z Maryją, matką jego, i upadłszy, pokłonili się jemu; a otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę (Mt. 2,1-12). Kopaliński zauważa, że złoto przyniesione przez jednego z mędrców jest symbolem władzy królewskiej 100. Ponadto złoto w chrześcijaństwie to duch boży, wiara tryumfująca, chwała, radość, miłość; jako najcenniejsza wartość doczesna było ofiarą najbardziej godną bóstwa 101 Symbolem bezmyślności i głupoty ludzkiej jest biblijny złoty cielec (Ex., 32, 1 35). Posąg pogański bóstwa w postaci byka, odlany na żądanie Izraelczyków przez Aarona, brata Mojżesza, ze złotych nausznic ofiarowanych przez lud, który nie mogąc się doczekać zejścia swego proroka z góry, powrócił do bałwochwalstwa i złożyć cielcowi całopalenie i ofiary, w czasie gdy Mojżesz otrzymywał od Boga Dziesięcioro Przykazań na górze Synaj. Bóg, który to widział, chciał zgładzić cały lud z wyjątkiem Mojżesza, ale ten ubłagał Boga, aby 99 W. Kopaliński, Słownik symboli, op. cit., s Zob. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, op. cit., s Zob. W. Kopaliński, Słownik symboli, op. cit., s

Ikona i jej obecność na rynku sztuki

Ikona i jej obecność na rynku sztuki Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STUDIA PODYPLOMOWE RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW Anna Dominika Myszkal Ikona i jej obecność na rynku sztuki PRACĘ PRZYGOTOWANO

Bardziej szczegółowo

Tym, co stanowiło kluczowy problem dla Enlila-Jehowy, była koncepcja

Tym, co stanowiło kluczowy problem dla Enlila-Jehowy, była koncepcja Linia krwi Graala wywodzi się od sumeryjskich bogów Anunnaki i podtrzymywana była poprzez spożywanie alchemicznej substancji zwanej Gwiezdnym Ogniem. Po zniszczeniu Sumeru i opuszczeniu go przez Anunnaki

Bardziej szczegółowo

kwartalnik Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan

kwartalnik Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan ISSN 0869-8350 kwartalnik Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan 2012 j e s i e ń Obóz Fundacji Głos Ewangelii w Dyminie Fot. Tomasz Iwański [ Co po śmierci? ] str. 6 [ Nasz ulubiony fragment Biblii ] str.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39 Spis treści Przedmowa.................... 9 Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Źródła kultury europejskiej............ 11 Człowiek twórcą kultury........... 11 Dwa źródła naszej kultury...........

Bardziej szczegółowo

Im puls. nr 39 Pomocy Spo łecz nej ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków

Im puls. nr 39 Pomocy Spo łecz nej ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków Im puls Kwartalnik Dom. boze narodzenie 2009 nr 39 Pomocy Spo łecz nej ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków rys. Wojciech Wierzbicki Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy, dzień, zwykły dzień, w którym

Bardziej szczegółowo

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis POWRÓT DO KORZENI Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego Daniel Juster Tłumaczenie: Krzysztof Dubis 1 Wstęp Judaizm mesjanistyczny jest ruchem oddolnym. Ogólnie rzecz ujmując, zjawisko to

Bardziej szczegółowo

Nr 2. Miesięcznik Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu

Nr 2. Miesięcznik Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu Paradiso! 2013 Miesięcznik Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu Nr 2 grudzień W numerze: Oczekiwanie na cud narodzin Bożonarodzeniowe pocztówki z czterech kontynentów Moja pielgrzymka do Ziemi Świętej Co

Bardziej szczegółowo

FATIMA I WIELKI SPISEK

FATIMA I WIELKI SPISEK U(Tom 17 serii wydawniczej NOWY PORZĄDEK ŚWIATA) Deirdre Manifold FATIMA I WIELKI SPISEK Tłumaczyła Aleksandra Jaworowska Wydawnictwo Wers Poznań 2000 Tytuł oryginału: UFatima and the Great ConspiracyU

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Robert Graves Raphael Patai. Mity hebrajskie KSIĘGA RODZAJU. Przełożyła Regina Gromadzka

Robert Graves Raphael Patai. Mity hebrajskie KSIĘGA RODZAJU. Przełożyła Regina Gromadzka Robert Graves Raphael Patai Mity hebrajskie KSIĘGA RODZAJU Przełożyła Regina Gromadzka SPIS TREŚCI OD TŁUMACZA WSTĘP 1. STWORZENIE ŚWIATA WEDŁUG KSIĘGI RODZAJU 2. STWORZENIE ŚWIATA WEDŁUG INNYCH TEKSTÓW

Bardziej szczegółowo

Część 1. Zadania z zakresu kształcenia kulturowo-literackiego oparte na tekstach literackich

Część 1. Zadania z zakresu kształcenia kulturowo-literackiego oparte na tekstach literackich Część 1. Zadania z zakresu kształcenia kulturowo-literackiego oparte na tekstach literackich Zadanie 1.1. Teksty literackie Jakie recepty na szczęśliwe życie można znaleźć w tekstach kultury? Odpowiedz,

Bardziej szczegółowo

Robert Kałamański. Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego

Robert Kałamański. Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego Robert Kałamański Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego Warszawa 2010 Autor wyraża zgodę na powielanie i bezpłatne rozpowszechnianie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek OD REDAKCJI KAZANIE Spis treści: s. 3. Boża łaska zawsze zaskakuje - Adrian Stróżek s. 5. Kolejny rok za nami - aktualności z WBST - Tomasz Bogowski s. 6. Ruch trzeciej kultury - dr Janusz Kucharczyk Bóg

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA KRÓLOWA I HETMANKA POLSKI Szkic polemiczno refleksyjny Andrzej Leszczyński Listopad 2010 r. 1 Spis treści Strona NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA KRÓLOWA I HETMANKA POLSKI 4 I. MARYJA

Bardziej szczegółowo

Bestie. Spotkania Prorockie lipiec 1994

Bestie. Spotkania Prorockie lipiec 1994 Spotkania Prorockie lipiec 1994 Bestie Dnia onego nawiedzi Pan mieczem swoim srogim, wielkim i mocnym, Lewiatana, węża długiego i Lewiatana, węża skręconego, a zabije smoka, który jest w morzu. Izajasz

Bardziej szczegółowo

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Łk 3,22b Parafia bł. Władysława z Gielniowa ISSN 1644-4434...abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej

Bardziej szczegółowo

Jon 3, 1-10 PRZEPOWIEDNIA KSIĘDZA CIEŚLAKA

Jon 3, 1-10 PRZEPOWIEDNIA KSIĘDZA CIEŚLAKA Zobaczył Bóg czyny ich, że e odwrócili się od swojego złego postępowania. powania. I ulitował się Bóg nad niedolą,, którą postanowił na nich sprowadzić,, i nie zesłał jej Jon 3, 1-10 PRZEPOWIEDNIA KSIĘDZA

Bardziej szczegółowo

MESJASZ WEDŁUG BIBLIJNYCH PROROCTW

MESJASZ WEDŁUG BIBLIJNYCH PROROCTW MESJASZ WEDŁUG BIBLIJNYCH PROROCTW Dowód absolutny, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Królestwa Niebieskiego Autor: Tony Alamo Biblijne cytaty użyte w niniejszym opracowaniu pochodzą z Biblii Tysiąclecia,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Ojcostwo Boga. O niektórych przedstawieniach Boga Ojca w relacji do Syna w chrześcijańskiej sztuce religijnej

Ojcostwo Boga. O niektórych przedstawieniach Boga Ojca w relacji do Syna w chrześcijańskiej sztuce religijnej Ks. dr Norbert Mojżyn Wydział Teologiczny UKSW Ojcostwo Boga. O niektórych przedstawieniach Boga Ojca w relacji do Syna w chrześcijańskiej sztuce religijnej W Starym Testamencie prawda teologiczna o Bogu

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Im puls. nr 52 Pomocy Spo łecz nej ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków

Im puls. nr 52 Pomocy Spo łecz nej ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków Im puls Dom Kwartalnik WIELKANOC 2013 nr 52 Pomocy Spo łecz nej ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków Wesołych Świąt, Zdrowia, szczęścia, Humoru dobrego, A przy tym wszystkim stołu bogatego, Mokrego dyngusa, Smacznego

Bardziej szczegółowo

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu Jezus i Muhammad pokój z nimi według Biblii i Koranu Opracowała: ukhtimuslimah I. JEDEN BÓG-MONOTEIZM-TAUHID...3 II. NARODZINY JEZUSA...8 III. DZIECI BOGA...10 IV. BÓG OJCIEC...12 V. JEZUS JAKO CZCICIEL...13

Bardziej szczegółowo

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA 1 Osnowy BIBLII PODRECZNIK Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa Duncan Heaster Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 2 Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 10 (19) * październik 2013 r. Drodzy Czytelnicy! W Roku Jubileuszu 80 lecia naszej niezwykłej świątyni, pochylamy się

Bardziej szczegółowo

o. prof. Dr hab. Piotr Liszka CMF

o. prof. Dr hab. Piotr Liszka CMF o. prof. Dr hab. Piotr Liszka CMF 51-611 Wrocław, ul. Wieniawskiego 38 www.piotr-liszka.strefa.pl + Panowanie nad Bogiem czy bez Boga Rewolucja francuska odróżnia się od wszystkich innych wydarzeń tym,

Bardziej szczegółowo

Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem

Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy 3 KOTWICA Nr 4 (38) lipiec/sierpień 2008 Wydawca: Cisi Pracownicy Krzyża ul. Ks. Prałata L. Novarese 2, 67-200 Głogów

Bardziej szczegółowo

Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem

Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM V Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem Boć jeden jest Bóg, jeden

Bardziej szczegółowo