Transport kolejowy na Bałkanach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transport kolejowy na Bałkanach"

Transkrypt

1 Tadeusz Zbigniew Leszczyński * Rozdział 1 Transport kolejowy na Bałkanach Pierwsza linia kolejowa na Bałkanach Oraviţa i Baziaş powstała w 1854 r., na potrzeby wywozu węgla z kopalń Steierdorf Anina, na terenie leżącym na obecnym pograniczu Rumunii i Serbii, w austro-węgierskim wówczas Banacie. Kolejne linie budowane były jeszcze w XIX w. na terenach należących aktualnie do wielu krajów: 1860 Konstanca Cernavoda (Rumunia), 1866 Ruse Sirdet Warna (Bułgaria), 1869 Ateny Pireus (Grecja), 1873 Stambuł (Turcja) Filipopol (Płowdiw, Bułgaria), 1874 Saloniki (Grecja) Skopje (Macedonia) Mitrovica (Kosowo). Badaniami, których wyniki przedstawiono w niniejszym rozdziale, objęto współczesne linie i przewoźników kolejowych w państwach bałkańskich i Turcji, oferujących przewóz osób i towarów w transporcie międzynarodowym, bądź powyższe przewozy w skali danego kraju, z pominięciem lokalnych kolei wąskotorowych. * Dr Tadeusz Zbigniew Leszczyński, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, wiceprezes ds. wydawniczych, przewodniczący Komisji Studiów Bałkańskich, przewodniczący Oddziału Warszawa. 11

2 1.1. Albania Transport kolejowy w Albanii funkcjonuje od 1947 r., kiedy to otwarto pierwszą linię z Durrës do Peqin, zaś od 1957 r. obsługiwany jest przez lokomotywy spalinowe. Połączenia międzynarodowe z Czarnogórą (wyłącznie przewóz towarów) realizowane są od 1986 r. (rys. 1.1). Planowana jest budowa połączeń z Grecją i Macedonią. Rys Infrastruktura kolejowa w Albanii Źródło: opracowanie własne Całkowita długość sieci kolejowej, o standardowym rozstawie szyn (1435 mm), wynosi 447 km. Główny węzeł kolejowy zlokalizowany jest w mieście portowym Durrës, skąd linie biegną na północ do Shkodër, z odnogą do Tirany, na wschód do Podgradec i na południe do Vlory. 12

3 Pozycję monopolistyczną na kolejowym rynku krajowym posiada utworzone w 1945 r. przedsiębiorstwo Hekurudha e Shqipërisë 1 (HSH) z siedzibą w Durrës. Dysponuje ono taborem 25 lokomotyw i 291 wagonów osobowych. Przedsiębiorstwo od 2010 r. funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest pod pełną kontrolą skarbu państwa wymaga ono znacznego dofinansowania. HSH dysponuje infrastrukturą kolejową (tory, dworce), taborem (pociągi osobowe i towarowe), zarządza kadrami i finansami, nie posiadając żadnej konkurencji na torach. Słabo rozwinięta sieć połączeń kolejowych wymaga modernizacji, zaś HSH restrukturyzacji. Niezbędna jest budowa nowych linii (wraz z mostami i tunelami), ich elektryfikacja oraz wymiana taboru. Państwo nie jest w stanie tego dokonać, stąd wydaje się, że najprostsza droga wiedzie poprzez prywatyzację sektora oraz wprowadzenie konkurencji na tory. Obecnie regularne, codzienne połączenia towarowe funkcjonują jedynie między albańskim Shkodër, a czarnogórską Podgoricą. Oficjalna maksymalna dopuszczalna prędkość jazdy pociągów na ww. odcinku wynosi 80 km/h. Aby wesprzeć możliwość rozwoju handlu zagranicznego, niezbędna jest integracja albańskiej sieci kolejowej z sieciami Macedonii, Kosowa i Grecji. Wielka praca musi zostać również wykonana w obszarze prokolejowej edukacji społeczeństwa, które coraz mniej jest zainteresowane jazdą bardzo wolnymi (ok. 100 km odległość między Shkodër, a Tiraną) i zaniedbanymi pociągami osobowymi, nie dostrzegając żadnych korzyści z jazdy nimi względem podróży samochodem. 1 Koleje Albańskie, przypis własny. 13

4 1.2. Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina nie posiada kolejowego przewoźnika narodowego, który operowałby na terenie całego kraju. W Federacji Bośni i Hercegowiny (rys. 1.2) funkcjonują Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine 2 (ŽFBH), natomiast w Republice Serbskiej Željeznice Republike Srpske 3 (ŽRS). Rys Infrastruktura kolejowa w Bośni i Hercegowinie Źródło: opracowanie własne 2 3 Koleje Federacji Bośni i Hercegowiny, przypis własny. Serb. Жељезнице Републике Српске (ЖРС), Koleje Republiki Serbskiej, przypis własny. 14

5 ŽFBH z siedzibą w Sarajewie, utworzone w 2001 r. w wyniku połączenia wybranych komórek organizacyjnych i oddziałów przedsiębiorstwa Željeznice Herceg-Bosne, operują na 608 km linii kolejowych, z których 392 km zostały zelektryfikowane. Główna linia biegnie w relacji: Ploče (Chorwacja)-Mostar-Sarajevo-Zenica-Doboj i dalej przez Bosanski Brod i Vinkovci w Republice Serbskiej do Chorwacji. Ponad 53% transportowanych koleją towarów przewożonych jest w ruchu międzynarodowym, przy czym ich wolumen nie przekracza rocznie 7 mln t, a każda tona przewożona jest na ok. 120 km. ŽRS, z siedzibą w Banja Luce, zostały utworzone w 1992 r., a w 1996 r. siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona do Doboju, największego węzła kolejowego w Republice Serbskiej oraz całej Bośni i Hercegowinie. W Banja Luce zlokalizowane jest natomiast Centrum Logistyczne obsługujące międzynarodowy transport intermodalny, funkcjonujące w europejskiej sieci centrów logistycznych. ŽRS operują na 424 km torów, na których corocznie przewożą ok. 5 mln t towarów, w tym 50% stanowi eksport, 20% import, a 30% tranzyt. Główna linia kolejowa przebiega w relacji: Bihać (FBiH)-Bosanski Novi-Prijedor- Banja Luka-Doboj i dalej przez Tuzlę (FBiH) oraz Zvornik do Serbii.Jak z powyższego wynika, łączna długość linii kolejowych w Bośni i Hercegowinie wynosi 1032 km w tej liczbie są również 24 km torów w dystrykcie Brčko. Do zarządzania infrastrukturą kolejową powołana została spółka Željeznice Bosne i Hercegovine (ŽBH) z siedzibą w Doboju. Głównymi użytkownikami transportu kolejowego są: kopalnie węgla brunatnego w Tuzli i Zenicy, kopalnia rudy żelaza w Prijedor, fabryka chemiczna w Tuzli, huta żelaza w Zenicy, huta aluminium w Mostarze oraz zakłady przemysłowe w Sarajewie. 15

6 1.3. Bułgaria W 1885 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło ustawę o budowie sieci kolejowej w Bułgarii. Pierwsza linia całkowicie zaprojektowana przez inżynierów i architektów bułgarskich Caribrod-Sofia-Vakarel zbudowana została w 1888 r. Natomiast jako pierwszą zelektryfikowaną linię Sofia-Płowdiw (rys. 1.3) w 1963 r. Rys Infrastruktura kolejowa w Bułgarii Źródło: opracowanie własnene Na początku 2002 r., w okresie dążenia kraju do osiągnięcia członkostwa w Unii Europejskiej, weszła w życie ustawa o transporcie kolejowym, na mocy której będące własnością skarbu państwa przedsiębiorstwo Bułgarskie Koleje Państwowe zostało zrestrukturyzowane, w celu dostosowania do stanu prawnego wynikającego z wymogów dyrektyw UE. 16

7 Operatorem przewozów kolejowych został Bălgarski Dăržavni Železnici 4 (BDŽ), natomiast zarządzanie infrastrukturą kolejową (4.150 km linii,) przejęła Национална Kомпания Железопътна Инфраструктура (НКЖИ), obie z siedzibą w Sofii. BDŽ oferuje transport towarów luzem w wagonach lub w kontenerach oraz przewozy pasażerskie. Wagony towarowe zamawiane są na stację załadunku z 48 godzinnym wyprzedzeniem. Taryfy za przewóz towarów obejmują kwotę stałą za 5 t oraz kwotę zmienną zależną od ilości jednostek przekraczających ww. wartość progową, naliczaną co 0,1 t, zaokrąglaną w górę. Ceny podawane i naliczane są w EUR, ale opłaty wnoszone są w obowiązującej w Bułgarii walucie narodowej. Bilety pasażerskie sprzedawane są maksymalnie z 5-dniowym wyprzedzeniem przed datą rozpoczęcia podróży (w okresie wakacji dopuszczalna jest przedsprzedaż do 20 dni wcześniej). Obowiązuje szereg zniżek, w tym na pociągi krajowe 50% dla: dzieci w wieku 7-10 lat, młodzieży do 26 lat, seniorów (kobiet ponad 57 lat i mężczyzn pwyżej 62 lata) oraz w na pociągi międzynarodowe 25% dla: młodzieży do 26 lat i seniorów (powyżej 60 lat). Do zadań НКЖИ należy m.in.: zapewnienie równego dostępu licencjonowanym przewoźnikom do infrastruktury kolejowej, prowadzenie działań na rzecz jej rozwoju, naprawy, konserwacji i eksploatacji oraz dostosowania do standardów europejskich, a także opracowywanie rozkładów jazdy pociągów, w porozumieniu z przewoźnikami, a dla pociągów pasażerskich również w ugodnieniu z administracją lokalną. 4 Български Държавни Железници (БДЖ), przypis własny. 17

8 1.4. Chorwacja Usługi transportu kolejowego w Chorwacji świadczy firma Hrvatske Željeznice (HŽ) dysponująca liniami kolejowymi o łącznej długości km (rys. 1.4), z których jedynie niespełna 10% (248 km) jest dwutorowa. Nieco ponad 40% linii (1.228 km) zostało zelektryfikowane. Podjęto działania zmierzające do budowy kolejnych odcinków dwutorowych oraz elektryfikacji linii. Kraj posiada połaczenia kolejowe ze wszystkimi swoimi sąsiadami poza Czarnogórą, do której transport szynowy jest realizowany poprzez Serbię. Rys Infrastruktura kolejowa w Chorwacji Źródło: opracowanie własne Z uwagi na ukształtowanie terytorium, w kraju funkcjonują trzy odrębne sieci kolejowe: Osijek-Zagrzeb-Rijeka/Split, Rijeka- /Słowenia/-Pula, Zagrzeb-Sisak-/Bośnia i Hercegowina/-Ploče. 18

9 W 2005 r. zrestrukturyzowano HŽ wydzielając w przedsiębiorstwie 5 spółek, wszystkie z siedzibą w Zagrzebiu: HŽ Holding pełni rolę narodowego operatora kolejowego, prowadzi działalność m.in. w zakresie zarządzania transportem kolejowym, doradztwa gospodarczego, reklamy, usług rachunkowych, HŽ Infrastruktura doo zarządza infrastrukturą kolejową, konserwuje ją oraz modernizuje, świadczy usługi składowania, posiada spółkę zależną Pružne građevine doo zajmującą się obiektami kolejowymi, HŽ Cargo doo zajmuje się przewozem ładunków masowych, w relacjach krajowych i międzynarodowych HŽ Putnički Prijevoz doo zajmuje się przewozem pasażerów w krajowym i międzynarodowym transporcie kolejowym, HŽ Vuča Vlakova doo dysponuje lokomotywami, w związku z dużym zadłużeniem rozważany jest jej podział na dwie części - towarową i pasażerską. Tabor kolejowy jest niedoinwestowany i niemal nie zawiera nowych lokomotyw i wagonów, bazując głównie na ich zmodernizowanych leciwych wersjach. Stan taki wynika z braku inwestycji kolejowych od czasu rozpadu byłej Jugosławii. W związku z powyższym niezbędna jest rewitalizacja infrastruktury oraz wymiana znacznej części taboru. Działania te już podjęto. Zakupiono m.in. składy wychylne wyprodukowane w niemieckim oddziale kanadyjskiej firmy Bombardier Transportation. Planowana jest budowa pierwszej linii dużych prędkości Karlovac-Rijeka, na której podróż z Zagrzebia do Rijeki będzie trwała 1 godz., zamiast obecnych 4 godz. Umożliwi to wykorzystanie portu w Rijece i ww. linii do transportu towarów do Europy Środkowej. 19

10 1.5. Czarnogóra Transport kolejowy funkcjonuje na obszarze Czarnogóry od 1908 r, odkąd uruchomiono pierwszą linię w relacji Bar-Viprazar. Aktualnie sieć linii kolejowych liczy 248 km, czyli najmniej spośród wszystkich badanych państw. Zelektryfikowana została jedynie 167 km linia prowadząca z portu Bar na Adriatykiem, przez stolicę, do granicy z Serbią. Na elektryfikację oczekuje druga 81 km linia wiodąca z Niksič, przez Podgoricę i do Tuzi przy granicy z Albanią (rys. 1.5). Rys Infrastruktura kolejowa w Czarnogórze Źródło: Bank Światowy W 1989 r. utworzono w Czarnogórze Železnička Crna Gora 5 (ŽCG), którą z dniem 1 lipca 2008 r. podzielono na spółkę dysponującą infrastrukturą kolejową i spółkę zajmującą się transportem kole- 5 Железнице Црна Гора (ЖЦГ), przypis własny. 20

11 jowym, by z tej ostatniej z dniem 1 lipca 2009 r. wydzielić dwie odrębne spółki, zajmujące się odpowiednio przewozami osób i towarów. W efekcie powyższych przekształceń obecnie funkcjonują trzy przedsiębiorstwa kolejowe: Železnička infrastrukture Crne Gore (ŽICG), Železnički prevoz Crne Gore (ŽPCG) i Montecargo AD, wszystkie z siedzibą w Podgoricy. ŽICG buduje czarnogórską infrastrukturę kolejową, dba o jej modernizację i utrzymanie, zapewnia dostępność i wymaganą przepustowość dla wszystkich uprawnionych operatorów kolejowych. Spółka odpowiada m.in. za ochronę środowiska oraz realizację planów i programów poprawy jego stanu na obiektach i w pobliżu infrastruktury kolejowej. Stan infrastruktury budzi jednak zastrzeżenia, a linie kolejowe są w większości jednotorowe. ŽPCG oferują pasażerskie połączenia krajowe w klasie 1 i 2, połączenia międzynarodowe w klasie 1. Przewidziane są liczne zniżki, w tym w przewozach krajowych: bezpłatne bilety dla dzieci w wieku do 6 lat, jeśli podróżują z osobą dorosłą posiadającą bilet, 50% dzieci w wieku 6-14 lat, 30% grupa 6-11 osób, 50% grupa 12 i więcej osób, a w przewozach międzynarodowych 50% dla dzieci w wieku 4-12 lat. Pociągi osobowe składają się głównie ze starych, wyeksploatowanych wagonów, a ich wykorzystanie nie jest duże. Montecargo AD jest operatorem na rynku przewozu towarów masowych. Głównym źródłem ładunków dla ww. przewoźnika kolejowego jest port morski Bar, z którego są one przewożone również do państw sąsiednich. Znaczne ilości ładunków dostarczają także: fabryka aluminium KAP blisko Podgoricy, kopalnia boksyt i stalownia w Nikšić. Tranzytem ładunki przewożone są przede wszystkim do i z Albanii. 21

12 1.6. Grecja Pierwsza zbudowana w Grecji w 1869 r. linia kolejowa (Ateny- Pireus) miała 8,8 km długości. Po wyzwoleniu spod panowania Imperium Osmańskiego, Grecja przejęła większość zbudowanych przez nie linii kolejowych na jej terytorium. Pierwsze pociągi na linii o standardowej szerokości torów zostały uruchomione w 1918 r. pomiędzy Atenami i Salonikami (506 km). Współcześnie w Grecji istnieje km linii kolejowych, w tym km linii normalnotorowych (rys. 1.6) oraz 725 km linii wąskotorowych o rozstawie szyn 1000 mm i 750mm. Rys Infrastruktura kolejowa w Grecji Źródło: opracowanie własne 22

13 Jedynie linie: Saloniki-Idomeni, Saloniki-Domokos i Ateny- Kiato są zelektryfikowane. Trwa modernizacja linii Ateny-Domokos, po zakończeniu której planowane jest uruchomienie pociągów dużych szybkości w relacji Ateny-Saloniki. Infrastrukturą kolejową zarządza spółka EDISY Narodowym operatorem transportu kolejowego w Grecji jest Organismos Sidirodromon Ellados 6 (OSE). Głównym przewoźnikiem w kraju jest TrainOSE, który realizuje zarówno przewóz pasażerów, jak i ładunków. Przewóz osób prowadzony jest w pociągach podmiejskich oraz w relacjach międzymiastowych i międzyregionalnych. Zniżki na bilety nie są duże (ok. 10%). W relacjach międzynarodowych, ze względu na kryzys gospodarczy, w 2011 r. zlikwidowano wszystkie pociągi międzynarodowe, w tym w ciszącej się dużym zainteresowaniem relacji Ateny-Sofia. W 2014 r. przywrócono połączenia jedynie z Salonik do Sofii oraz z Salonik przez Skopje do Belgradu. Transport ładunków zapewniany jest w wagonach lub kontenerach (transport intermodalny). Firma jest w stanie przewozić wszystkie rodzaje ładunków masowych, które mogą być transportowane koleją. Do najczęściej przewożonych ładunków należą: złom, drewno, paliwa, chemikalia i materiały budowlane. Przewoźnik oferuje wynajęcie pojedynczego wagonu lub całego pociągu do 750 ton. Transport kolejowy kontenerów (załadunek i wyładunek) jest możliwy wyłącznie między Thriasion, Pireusem i portem w Atenach, a Salonikami. Jednak firma w swojej ofercie posiada również dostawy door-to-door, door-to-terminal oraz terminal-to-door. 6 Gr. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Organizacja Dróg Żelaznych Grecji, przypis własny. 23

14 1.7. Kosowo Pierwszą linię kolejową zbudowano na terenie Kosowa w 1874 r., zaś od 1963 r. nie budowano już nowych linii. Obecnie w kraju eksploatowanych jest 333 km linii kolejowych normalnotorowych (rys. 1.7), przy czym wszystkie są jednotorowe i niezelektryfikowane. Rys Infrastruktura kolejowa w Kosowie Źródło: opracowanie własne Linia północ-południe mierzy 148 km, zaś pozostałe odcinki: Podujevo-Kosovo Polje 45 km, Kosovo Polje-Peć 81 km, Mentohija- Prizren 59 km. 24

15 Narodowym operatorem kolejowym są Hekurudhat e Kosovsovës 7 (HK). Przedsiębiorstwo utworzone w 2005 r., poprzednio znane było jako UNMIK Koleje. W 2011 r. zostało ono podzielone na dwie części: Infrakos Sh.A Fushë Kosovë, zajmujące się infrastrukturą, oraz Trainkos Sh.A, spółkę transportową, obie z siedzibą w Kosovym Polju. Zadaniem Infrakos jest obsługa sieci kolejowej w Kosowie, w celu utrzymania i rozbudowy linii kolejowych, w oparciu o standardy Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo zarządza ruchem kolejowym (dostępem do torów, stacjami, terminalami), a także zarządza infrastrukturą i gruntami oraz wydzierżawia obiekty kolejowe (tereny, pomieszczenia, hale). Cała infrastruktura wymaga modernizacji. Trainkos zapewnia transport towarów i kontenerów oraz przewozy pasażerskie. W ramach transportu towarów firma oferuje jest możliwość przewozu wszelkiego rodzaju towarów. Nie jest to jednak możliwe, gdyż wieloma rodzajami wagonów specjalnych po prostu ona nie dysponuje. Przewóz osób w relacjach krajowych oferowany jest jedynie: Prisztina Peć Prisztina, Kosove Polje Hani i Elezit Kosove Polje, zaś w relacji międzynarodowej: Prisztina Skopje Prisztina. Przy zakupie biletów obowiązuje szereg zniżek: 50% dla dzieci do lat 12, studentów i osób w wieku powyżej 65 lat. Przy zakupie biletu wraz z biletem powrotnym, ten drugi jest tańszy o 20%. Bezpłatnie mogą podróżować: inwalidzi i weterani wojenni, policjanci i służby bezpieczeństwa, dzieci poniżej 4 lat, osoby niewidome i ich opiekunowie oraz pracownicy Trainkos dojeżdżający do pracy. 7 Serb. Kosovske Železnice (KŽ), Kosowskie Koleje, przypis własny. 25

16 1.8. Macedonia Macedonia ma słabo rozwinięty system kolei. Eksploatowane są trzy linie: Trebanocici-Skopje-Vales-Gevgelija, Skopje-Tajmiste/Kicevo i Kocani-Vales-Bitola. Jedynie pierwsza z nich jest zelektryfikowana. Łączna długość linii normalnotorowych wynosi 925 km, z czego 315 km jest zelektryfikowanych (rys. 1.8). Rys Infrastruktura kolejowa w Macedonii Źródło: opracowanie własne W 1873 r. uruchomiono linię kolejową Saloniki - Skopje, a rok później przedłużono ją do Mitrovicy. Obecnie biegnie tędy korytarz kolejowy (nr 10) na którym funkcjonują międzynarodowe połączenia kolejowe do Kosowa i Serbii na północy oraz do Grecji na południu. 26

17 Narodowym operatorem kolejowym są Македонски железнижелезници 8 (МЖ). W 2007 r., zgodnie z dyrektywami Unii Europejpejskiej, wyodrębniono z nich dwa przedsiębiorstwa: Јавно пријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје 9 (ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје) oraz Македонски железници Транспорт АД Скопје (МЖ-Т АД). Budowa, rozbudowa, naprawa i modernizacja infrastruktury kolejowej należą do zadań ЈП МЖ Инфраструктура, podobnie jak utrzymanie infrastruktury, jej ochrona i zarządzanie nią. Przed przedsiębiorstwem stoi zadanie modernizacji korytarza z północy na południe (nr 10) i budowa korytarza ze wschodu na zachód (nr 8). МЖ-Т АД świadczy usługi w ruchu towarowym i pasażerskim. Spółka zapewnia transport towarów masowych, w tym sypkich (zboża, rudy itp.), paliw płynnych i towarów niebezpiecznych. Kontenery mogą być załadowywane na wagony i rozładowywane w terminalu kontenerowym w Skopje. Ruch pasażerski realizowany jest w przewozach krajowych (miejskich, podmiejskich i regionalnych) oraz międzynarodowych. Po raz pierwszy od 1986 r. МЖ-Т АД, podjęły działania zmierzające do zakupu nowego taboru. W 2013 r. zamówiono z ŽOS Trnava na Słowacji 150 wagonów towarowych, z dostawą w latach Na 2015 r. zamówiono w CSR Corporation Limited 10 dostawę czterech zestawów do przewozów pasażerskich. Trwa również przetarg na zakup trzech lokomotyw Maced. Makedonski Železnici (MŽ), Koleje Macedońskie, przypis własny. Przedsiębiorstwo publiczne Infrastruktura kolejowa Kolei Macedońskich Skopje. China South Locomotive & Rolling Stock Corporation Limited, największy na świecie producent lokomotyw elektrycznych, przypis własny. 27

18 1.9. Rumunia Sieć linii kolejowych jest bardzo rozbudowana ( km, z których km zostało zelektryfikowane) i dociera do niemal każdego rumuńskiego miasta i wielu wsi (rys. 1.9). Kraj ten posiada codzienne kolejowe połączenia międzynarodowe z Bukaresztu m.in. do: Wenecji, Wiednia, Pragi, Budapesztu, Belgradu, Sofii, Salonik oraz Stambułu. Rys Infrastruktura kolejowa w Rumunii Źródło: opracowanie własne Stan taboru do przewozu towarów i osób jest zróżnicowany. Obok szybkich i nowoczesnych pasażerskich pociągów intercity i ekspresowych funkcjonują wymagające modernizacji składy pociągów pośpiesznych, a zwłaszcza pociągów osobowych. Dostępne są wszelkiego rodzaju wagony towarowe. 28

19 W Rumunii działa wiele prywatnych przedsiębiorstw, które świadczą usługi transportu pasażerów i/lub towarów: CF Trans SRL, założone w 2001 r., z siedzibą w Brașov, utrzymanie infrastruktury i przewóz pasażerów, Via Terra Spedition SRL, założone w 2003 r., z siedzibą w Cluj, przewóz towarów i pasażerów, Regiotrans SRL, założone w 2005 r., z siedzibą w Brașov (znany wcześniej jako RC-Caile Ferate Trans, a później jako Feroviar Keolis), przewóz pasażerów, Grup Feroviar Român SA (GFR), założone w 2001 r., z siedzibą w Bukareszcie, jest największym prywatnym przedsiębiorstwem kolejowym dysponującym ponad wagonami oraz 285 lokomotywami spalinowymi i elektrycznymi, Servtrans Invest SA, założone w 2002 r., z siedzibą w Bukareszcie, oferuje przewóz towarów i inne usługi logistyczne, Transferoviar Grup SA (TFG), założone w 2003 r., z siedzibą w Bukareszcie, przewóz towarów, a od 2010 r. również przewozów pasażerów, Unifertrans SA, założone w 2000 r., z siedzibą w Bukareszcie, przewóz towarów. W pociągach osobowych wcześniejsza rezerwacja miejsc dostępna jest na pociągi intercity, ekspresowe i pośpieszne. Na pociągi osobowe obsługiwane przez prywatnych operatorów kolejowych bilety można kupić wyłącznie w pociągu. W Rumunii, podobnie jak w innych krajach regionu, dostępna jest usługa Balkan Flexipass, w ramach której można nabyć bilet na pociągi pasażerskie ważne 5, 10, 15 dni lub przez okres miesiąca. Nie mogą ich nabyć obywatele ww. państw, a bilet jest ważny z paszportem. 29

20 1.10. Serbia W Serbii pierwsze konne linie kolejowe zbudowano w 1854 r., po których pociągi parowe jeździły od 1856 r. Po I wojnie światowej pozostało z nich 27 km torów, od granicy państwa blisko m. Jam, przez Jasenovo i Bela Crkva do granicy państwa między Vracev Gaj i Bazijas. Obecna sieć kolejowa ma km długości, z czego km zostało zelektryfikowane (rys. 1.10). Rys Infrastruktura kolejowa w Serbii Źródło: opracowanie własne 30

21 W Serbii przewoźnikiem narodowym są Železnice Srbije 11 (ŽS), które są m.in. właścicielem system kolei podmiejskiej w Belgradzie Beovoz. Oprócz połączeń krajowych, Belgrad posiada regularne i bezpośrednie pasażerskie połączenia międzynarodowe m.in. z Budapesztem, Wiedniem, Zurychem, Monachium, Lublaną, Banja Luką, Sofią, Bukaresztem i Salonikami. Dodać należy, że ŽS dołączyły się do europejskiego systemu rezerwacji EPA, który pozwala na rezerwację miejsca (siedzenia w wagonie z miejscami do siedzenia, bądź łóżka w kuszetce lub wagonie sypialnym) we wszystkich pociągach włączonych do tego systemu. Obowiązuje szereg zniżek w pasażerskim ruchu międzynarodowym. Dzieci do lat 6 podróżują za darmo, jeżeli nie zajmują odrębnego miejsca i podróżują z pasażerem posiadającym bilet. Dzieci w wieku od 6 do 14 lat podróżują z 50 % zniżką. W serbskich pociągach jadących do krajów sąsiednich obowiązują odpowiednio przedziały wieku: do 4 lat oraz od 4 do 12 lat. Grupom podróżnych (co najmniej sześciu pasażerów) przysługują zniżki od 20 do 50 %. Natomiast osoby w wieku do 26 lat (w pociągach InterRail tylko w klasie II) oraz w wieku 60 lat i więcej mogą kupować bilety ze zniżką 30%. Železnice Srbije oferują również możliwość transportu wszelkiego rodzaju towarów. Taryfy dotyczące transportu towarów regulują wszystkie zagadnienia związane z załadunkiem, transportem, rozładunkiem i dostawą, zarówno na terenie kraju, jak i w ruchu międzynarodowym. Obowiązują jednakowe ceny, uzależnione od rodzaju towaru, bez względu z/do którego kraju. 11 Serbskie Koleje Państwowe, przypis własny. 31

22 1.11. Słowenia Słowenia posiada km linii kolejowych. Główna linia (rys. 1.11) Maribor-Lublana-Triest (Włochy), wykorzystywana do międzynarodowego transportu pasażerskiego i towarowego, jest dwutorowa i zelektryfikowana. Istotny problem stanowi brak dwutorowej linii do portu w Koprze (na odcinku Divaca-Koper). Rys Infrastruktura kolejowa w Słowenii Źródło: opracowanie własne Znacznie ważniejsza dla transportu międzynarodowego jest jednak linia Jesenice-Lublana-Zidani Most-Krsko, pozwalająca na transport towarów w relacji Monachium-Zagrzeb-Belgrad-Stambuł/ Saloniki. Główny wolumen przewozów na ww. linii stanowią: ruda, stal, węgiel, chemikalia, ropa naftowa i materiały budowlane. 32

23 W Słowenii funkcjonują Slovenske Železnice (SŽ), założone w 1991, z siedzibą w Lublanie, holding będącym własnością skarbu państwa. SŽ obejmują sześć pionów funkcjonalnych: Zarządzanie Ruchem, Utrzymanie Infrastruktury, Transport Towarów, Transport Pasażerów, Zarządzanie Trakcją, Zarządzanie Taborem). Transport towarów z zachodu i północy do państw leżących na południowym-wschodzie Europy i Turcji odbywa się z wykorzystaniem centrów logistycznych zlokalizowanych w Koprze, Ljubljana, Celje i Mariborze. Ponad 90 % przewożonych koleją towarów stanowi (w pełni monitorowany) fracht międzynarodowy. Narodowy operator kolejowy dysponuje nowoczesnym taborem, na który składają się trójwagonowe składy Pendolino, zespoły elektryczne Desiro Clasic i lokomotywy elektryczne Taurus. Potencjał SŽ czyni je jednym z najważniejszych regionalnych integratorów usług logistycznych oraz ogniw łączących transeuropejskie strumienie transportowe. Przewóz pasażerów realizowany jest: pociągami międzynarodowymi o wysokim standardzie EuroCity i niższym standardzie MV (np. bez usług gastronomicznych), nowoczesnymi, klimatyzowanymi pociągami InterCity Słowenia (ICS), krajowymi pociągami dalekobieżnymi InterCity, a także pociągami regionalnymi (RG) i innymi pociągami pasażerskimi (LV). Zniżki na zakup biletów obowiązują jedynie: inwalidów wojennych, osoby niewidome i niedowidzące, cierpiące na dystrofię mięśniową i podobne choroby mięśni oraz zaburzenia neurologiczne. Dla osób tych zniżka jest bardzo duża i wynosi 75% (chorzy do 12 przejazdów w roku, opiekunowie bezpłatnie). Weterani wojenni uprawnieni są do czterech bezpłatnych przejazdów na rok we wszystkich rodzajach pociągów. 33

24 1.12. Turcja W historii kolei tureckich można wyodrębnić trzy okresy: przed utworzeniem Republiki, lata i okres po 1950 r. W 1856 r. zbudowano pierwszą 130 km linię kolejową łączącą Izmir i Aydin w zachodniej Anatolii. Do 1922 r. na terenie Imperium Otomańskiego zbudowano km linii normalnotorowych, z których km pozostało w obecnych granicach Turcji, po proklamacji Republiki km linii kolejowych było pod kontrolą państwa, a pozostałe w rękach obcych przedsiębiorstw. W latach zbudowano kolejne km, w tym przed 1940 r. W latach oddano do użytku 945 km linii kolejowych, w tym do 1980 r. zaledwie 30 km. Od 2003 r. zbudowano km, a kolejne km jest w trakcie budowy (rys. 1.12). Rys Infrastruktura kolejowa w Turcji Źródło: opracowanie własne Z eksploatowanych km linii kolejowych zelektryfikowano jedynie trzy odrębne odcinki o łącznej długości km. 34

25 Operatorem narodowym na kolei są Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 12 (TCDD), z siedzibą w Ankarze i ośmioma dyrekcjamo regionalnymi w: Stambule, Ankarze (2), Izmirze, Sivas, Malatya, Adanie i Afy. Z TCDD współpracują korporacje: Tülomsaş (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.), z siedzibą w Eskişehir produkuje lokomotywy spalinowe i elektryczne, Tüvasaş (Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.), z siedzibą w Sakarya produkuje wagony pasażerskie, restauracyjne, sypialne i kuszetki, Tüdemsaş (Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.), z siedzibą w Sivas produkuje wszelkiego rodzaju wagony towarowe oraz naprawia wagony pasażerskie. Pomiędzy Turcją i Europą kursuje Bosfor Express, który umożliwia podróż ze Stambułu przez Sofię do Bukaresztu oraz w odwrotnym kierunku. W pociągach na terenie Turcji obowiązują karty Balkan Flexipass, InterRail Global Pass, Interrail Single Country Pass, zniżki na przejazdy grupowe i inne. Transport towarów koleją do Europy jest możliwy przez stację graniczną Agility do Bułgarii oraz przez stację graniczną Uzunköprü do Grecji. Ponadto europejskie towary mogą być transportowane z Turcji (przez Kapıköy) do Iranu i krajów Azji Centralnej oraz (przez Islahiye lub Nusaybin) do Syrii i Iraku. Dostępny jest transport kontenerów, przy czym waga kontenerów 40-stopowych nie może przekraczać 40 t. Ponieważ TSDD nie dysponuje własnymi kontenerami, zamawiający musi je zapewnić we własnym zakresie. 12 Tureckie Koleje Państwowe, przypis własny. 35

26 1.13. Konkluzje We wszystkich państwach bałkańskich i Turcji wykorzystywany jest transport kolejowy. Jednak stopień jego wykorzystania nie jest równomierny: duży w Rumunii i Turcji, średni w Bułgarii, Chorwacji i Serbii oraz mały w pozostałych państwach bałkańskich. Na niekorzyść transportu kolejowego wpływają, realizowane z wykorzystaniem funduszy UE, wielkie inwestycje drogowe, obejmujące budowę i modernizację autostrad oraz dróg szybkiego ruchu. Można wyodrębnić trzy kategorie linii kolejowych (rys. 1.13), zależne od ich znaczenia dla transportu na Bałkanach: strategiczne (linia ciągła), pomocnicze (linia przerywana) i lokalne (nieoznaczone). Rys Pan-Europejska infrastruktura kolejowa na Bałkanach Źródło: opracowanie własne Zasadniczą rolę w regionie odgrywają linie kolejowe z Monachium i Budapesztu, przez Belgrad i Nisz do Stambułu i Salonik. 36

27 Rozważana jest budowa wzdłuż wybrzeża Adriatyku korytarza AIRC (od ang. Adriatic-Ionian Railway Corridor) łączącego Grecję, Albanię, Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Słowenię i Włochy, który pozwoli na wzrost wymiany towarowej i osobowej pomiędzy ww. krajami, przyczyniając się do rozwoju ich gospodarek. W państwach objętych badaniami dostępne są dwa rodzaje transportu kolejowego: przewóz osób i przewóz towarów. Przewóz osób realizowany jest w różnych kategoriach pociągów i różnych klasach komfortu podróży. Towary natomiast mogą być przewożone w kontenerach lub wagonach różnego typu, w tym wagonach specjalnych, np. o kontrolowanej wewnątrz temperaturze, bądź do przewozu cieczy lub gazów. Przesyłki transportem kolejowym należy zamawiać z odpowiednim wyprzedzeniem, wskazując typ wagonu, rodzaj i ilość ładunku, trasę przejazdu oraz stacje, na których towary będą ładowany i/lub rozładowywane. Przed zawarciem umowy na dostawę towarów do odbiorcy w danym kraju lub ich przesył w tranzycie przez ten kraj należy zapoznać się z obowiązującymi w nim przepisami dotyczącymi warunków przewozu. Bilety na przejazdy indywidulane i grupowe można nabywać bezpośrednio przed przejazdem lub w przedsprzedaży, przy czym w poszczególnych krajach dostępne są różne zniżki, uzależnione m.in. od liczebności grup, wieku pasażerów, bądź ich cech indywidualnych (np. uczeń, student do 26 lat, emeryt, rencista itd.). Natomiast taryfy za przewóz towarów obejmują kwotę stałą za określoną minimalną ilość towaru oraz kwotę zmienną zależną od ilości jednostek przekraczających ww. wartość progową. Opłaty za transport towarów, podobnie jak za przewóz osób, wnoszone są w EUR lub walucie narodowej obowiązującej w danym kraju. 37

28 Bibliografia Annual Management Report 2008 Consolidated, BDZ EAD, Sofia Bramo F., Llaci S., Albanian Railway in the Framework of European Integration: An Overview and Development Opportunities in the Future, Academic Journal of Interdisciplinary Studies 2013, nr 9, vol. 2. Brief information on the privatisation of Montecargo AD Podgorica, Government of Montenegro, Privatisation Council, Podgorica Buza S., Duraku R., National background report on transport for Kosovo, MTC, Prisztina Doing Business in Bosnia and Herzegovina (BiH). A Country Commercial Guide for U.S. Companies, Department of Commerce, Waszyngton Manslove C., Railway Reform in South East Europe and Turkey. On the Right Track?, Bank Światowy, Waszyngton DC Popović Z., Lazarević L., Ižvolt L., Potential of the railway infrastructure in Serbia, Railway transport and logistics 2013, nr 3. Rail competition, Special Eurobarometr 2012, nr 388. Sarmiento Y.V., Transport and logistics in Croatia, Belgian Economics and Commercial Office in Croatia, Zagrzeb Stakeholder Engagement Plan: Railway Corridor VIII - Eastern section, MTC, Skopje

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r.

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r. Załącznik 4 Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca (SCIC- NRT) dodatkowe warunki obowiązujące na PKP informacja

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca

Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca Załącznik 4 Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca dodatkowe warunki obowiązujące na PKP (SCIC-NRT/PKP)

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich

Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich Warszawa, dnia 28 lipca 2011 r. Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich Rozwinięta sieć dróg i autostrad jest dla każdego państwa miernikiem jego rozwoju bez dobrze rozwiniętej

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. Szerokie perspektywy biznesu Linia PKP LHS (tzw. szeroki tor) to najdłuższa w Polsce kolejowa linia szerokotorowa (1520 mm), po której realizowany jest transport

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

Options and Needs for Extending the Baltic Adriatic Corridor

Options and Needs for Extending the Baltic Adriatic Corridor Konferencja Nowa Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN( TEN-T) ) dla gospodarki i społecze eczeństwa Options and Needs for Extending the Baltic Adriatic Corridor Możliwości i Potrzeby Rozszerzenia Korytarza

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 11 GRUDNIA 2016 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Zakup nowoczesnego taboru to kolejny krok Organizatora Przewozów i Przewoźnika w zaspokojeniu wzrastających

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Piotr Jurewicz 1 1 Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Pomorska Kolej Metropolitalna

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00,

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, Połączenia Portów Szczecin, Świnoujście polskimi liniami kolejowymi osi Północ - Południe

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 13 GRUDNIA 2015 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r. Budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych (prędkość maksymalna powyżej 300 km/h) jest dominującą tendencją

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna SkarŜysko-Kamienna, początek. miastotwórczy wpływ powstania pierwszej linii kolejowej - 1883 r. węzeł kolejowy w Kamiennej 80-te lata XIX wieku - pierwsze

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

Twój niezawodny operator logistyczny

Twój niezawodny operator logistyczny Twój niezawodny operator logistyczny K im jesteśmy? Firma Omida Logistics oferuje sprawdzone rozwiązania z zakresu logistyki oraz spedycji krajowej i międzynarodowej. Nasza centrala mieści się w Sopocie.

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

ZAROBKI W KRAJACH BYŁEJ JUGOSŁAWII

ZAROBKI W KRAJACH BYŁEJ JUGOSŁAWII 11.12.217 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 59 59 536 media@sedlak.pl ZAROBKI W KRAJACH BYŁEJ JUGOSŁAWII Leżące w zachodniej części Bałkanów kraje Słowenię, Chorwację, Bośnię

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika DB Mobility Logistics AG DB Schenker Rail Polska S. A. Christian Schreyer Strategy Prezes Zarządu Transportation and Logistics (GSL) Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Transport kolejowy z ITL Polska. Twój towar w dobrych rękach

Transport kolejowy z ITL Polska. Twój towar w dobrych rękach Transport kolejowy z ITL Polska Twój towar w dobrych rękach 2 Agenda Historia i struktura właścicielska Grupa Captrain w holdingu SNCF ITL Polska w liczbach Klienci i kierunki rozwoju Spółki Kontakt 3

Bardziej szczegółowo

Struktura japońskiego rynku kolejowego :56:25

Struktura japońskiego rynku kolejowego :56:25 Struktura japońskiego rynku kolejowego 2015-04-09 02:56:25 2 Struktura japońskiego rynku kolejowego W Japonii istnieją 203 firmy kolejowe, spośród ktorych te największe są firmami prywatnymi: - 7 firm

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Zakres prezentacji Istniejące korytarze transportowe w Eurazji. Znaczenie euro-azjatyckich korytarzy transportowych dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

Przyczepą i kamperem po torach

Przyczepą i kamperem po torach Przyczepą i kamperem po torach Przewozy pojazdów kempingowych koleją to ekologiczna, wygodna, szybka i bezpieczna oferta, coraz częściej popularna wśród caravaningowców. Dla niektórych to idealne połączenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ systemu SUW 2000 na poprawę bezpieczeństwa międzynarodowych łańcuchów dostaw

Wpływ systemu SUW 2000 na poprawę bezpieczeństwa międzynarodowych łańcuchów dostaw Wpływ systemu SUW 2000 na poprawę bezpieczeństwa międzynarodowych Instytut Logistyki i Magazynowania Wpływ systemu SUW 2000 na poprawę bezpieczeństwa międzynarodowych LOGISTICS 2004 Poznań, 20 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu kolejowego w Unii Europejskiej i Polsce

Infrastruktura transportu kolejowego w Unii Europejskiej i Polsce Tadeusz Dyr, Paulina Wełnic Infrastruktura transportu kolejowego w Unii Europejskiej i Polsce Infrastruktura transportu, będąca elementem infrastruktury gospodarczej, stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Poznaj polską kolej cz. 2 - PKP Intercity S.A

Poznaj polską kolej cz. 2 - PKP Intercity S.A Poniedziałek, 07 maja 2012 Poznaj polską kolej cz. 2 - PKP Intercity S.A PKP Intercity S.A. przewoźnik kolejowy specjalizujący się w krajowych i międzynarodowych przewozach dalekobieżnych. Firma powstała

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Jan Raczyński Warszawa, 21.06.2007 Koleje dużych prędkości generują wzrost przewozów Pociągi dużych prędkości mają obecnie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW W większości krajów europejskich obowiązują winiety lub opłaty za przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu. Stawki zależą od masy i rodzaju pojazdu, okresu pobytu na

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w województwie lubuskim Realizacja projektów kolejowych Priorytet I. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Transport kolejowy w obsłudze polskich portów morskich. Krystian Pietrzak

Transport kolejowy w obsłudze polskich portów morskich. Krystian Pietrzak Transport kolejowy w obsłudze polskich portów morskich Krystian Pietrzak Szczecin, 2010 1 mgr inż. Krystian Pietrzak Zakład Logistyki i Informatyki Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu Akademia

Bardziej szczegółowo

rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r.

rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r. 2016 - rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r. Zwiększa się liczba pasażerów Agenda 1 Wyniki finansowe Zrealizowane działania Zwiększa się liczba pasażerów Plany Przychody na 2016 -6,5-76,8-136,2-72,8

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO H1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników śródrocznych Kluczowe osiągnięcia H1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2 Dobre wyniki Grupy PKP CARGO za H1 2017* 6M Q2 UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

Trzy rewolucje, które zmienią energetykę Energetyka, która zmieni świat Wojciech Jakóbik

Trzy rewolucje, które zmienią energetykę Energetyka, która zmieni świat Wojciech Jakóbik Trzy rewolucje, które zmienią energetykę Energetyka, która zmieni świat Wojciech Jakóbik Skąd bierze się energia? Nośniki energii (surowce energetyczne): Węgiel energetyczny Gaz ziemny Ropa naftowa Paliwo

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay/SparNight obowiązującej w komunikacji pomiędzy Polską a Węgrami (w tranzycie przez Czechy i Słowację)

Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay/SparNight obowiązującej w komunikacji pomiędzy Polską a Węgrami (w tranzycie przez Czechy i Słowację) Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay/SparNight obowiązującej w komunikacji pomiędzy Polską a Węgrami (w tranzycie przez Czechy i Słowację) Postanowienia ogólne. 1. Zakres obowiązywania Od dnia

Bardziej szczegółowo

ISTORIA. Oferta. Rail Polska w oparciu o wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogę oraz nowoczesne

ISTORIA. Oferta. Rail Polska w oparciu o wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogę oraz nowoczesne ISTORIA Oferta Rail Polska w oparciu o wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogę oraz nowoczesne zaplecze techniczno-eksploatacyjne oferuje usługi w następującym zakresie: kolejowe przewozy towarowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata. Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 2012

Podsumowanie roku praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata. Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 2012 Podsumowanie roku 211 - praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 212 Plan prezentacji Otoczenie rynkowe najważniejsze zagadnienia Priorytety 211

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010 INFORMACJA PRASOWA 3 listopada 2010 Jeden bilet dla dwóch stolic Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz Związek Komunikacyjny Berlin- Brandenburgia (VBB) chcą wprowadzić wspólny bilet, który będzie

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. KDP Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.08.2011 r. Nowe linie kolejowe o wysokich parametrach

Bardziej szczegółowo

THE ISSUE Głos Regionów

THE ISSUE Głos Regionów THE ISSUE Głos Regionów Finansowanie stacji Veturilo ze środków prywatnych Rower publiczny cieszy się w Warszawie olbrzymim zainteresowaniem. Powiększająca się liczba użytkowników i ilość wypożyczeń zachęcają

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w dostępie transportu publicznego dla turystyki rowerowej

Najlepsze praktyki w dostępie transportu publicznego dla turystyki rowerowej Najlepsze praktyki w dostępie transportu publicznego dla turystyki rowerowej dr Michał Beim Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu michal.beim@up.poznan.pl Wstęp dostępność transportu publicznego dla przewozu

Bardziej szczegółowo

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei Podsekretarz stanu Zbigniew Klepacki Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei www.mir.gov.pl Berlin, dn. 22.09.2014 r. INNOTRANS MIĘDZYNARODOWE TARGI

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dot. infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dot. infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej Urząd Transportu Kolejowego Alicja Kozłowska Michał Zięba Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dot. infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej 27 kwietnia 2017 r INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PKP S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Cargo PKP Intercity PKP LHS PKP SKM PKP Informatyka Xcity Investment.

Spis treści. PKP S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Cargo PKP Intercity PKP LHS PKP SKM PKP Informatyka Xcity Investment. 2016 Spis treści 2 1. O Grupie PKP 2. Schemat Grupy PKP 3. Wiodące Spółki Grupy PKP: PKP S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Cargo PKP Intercity PKP LHS PKP SKM PKP Informatyka Xcity Investment O

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień)

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień) dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień) ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 05. Transport kolejowy. Koleje Dużych Prędkości (KDP).

Bardziej szczegółowo

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO III EDYCJA KONFERENCJI NA TEMAT PERSPEKTYW ROZWOJU RYNKU LOGISTYKI I MAGAZYNÓW W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ Inwestycje logistyczne na Śląsku: bodźce, szanse,

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

Transgraniczne połączenia kolejowe Województwa Zachodniopomorskiego - stan obecny oraz perspektywy rozwoju. Szczecin, maj 2011 r.

Transgraniczne połączenia kolejowe Województwa Zachodniopomorskiego - stan obecny oraz perspektywy rozwoju. Szczecin, maj 2011 r. Transgraniczne połączenia kolejowe Województwa Zachodniopomorskiego - stan obecny oraz perspektywy rozwoju Szczecin, maj 2011 r. Szczecin Główny / Stettin Hauptbahnhof 1912 Na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Koleje dużych prędkości w Polsce : monografia / pod red. nauk. Mirosława Siergiejczyka ; autorzy: Marek Pawlik [i dwudziestu pozostałych]. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Europejskie wymagania

Bardziej szczegółowo

Metrem czy tramwajem po Krakowie?

Metrem czy tramwajem po Krakowie? Metrem czy tramwajem po Krakowie? Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych mbauer@pk.edu.pl CO KORZYSTNIEJSZE DLA KRAKOWA? WIELE ASPEKTÓW OCENY: zdolność przewozowa (warunki

Bardziej szczegółowo

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania: Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania: Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania: Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu podprojektu III Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko

Bardziej szczegółowo

Na wakacje po Polsce pociągami PKP Intercity

Na wakacje po Polsce pociągami PKP Intercity Czwartek, 28 czerwca 2012 Na wakacje po Polsce pociągami PKP Intercity Wakacje to czas intensywnych podróży. Zarówno kolej, jak i inne środki transportu notują znaczny wzrost liczby podróżnych. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2012 7 Z Unii Europejskiej 12 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 10 mitów o kolejach dużej prędkości 22 Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej 29 Dostęp do miejskiej

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Z dniem 18 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kolei Serbii

Modernizacja kolei Serbii systemy transportowe Modernizacja kolei Serbii Transport w Serbii, zwłaszcza kolej, znajduje się w złym stanie, co jest następstwem wojennych sporów na Bałkanach, trwających od początku lat 90., i sankcji

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT SZYNOWY. Zbigniew Komar. Wrocławskie Forum Mobilności 17 października 2015

TRANSPORT SZYNOWY. Zbigniew Komar. Wrocławskie Forum Mobilności 17 października 2015 TRANSPORT SZYNOWY Zbigniew Komar Założenia Rola i uwarunkowania połączeń kolejowych (3 istotne postulaty) System tramwajowy (3 kluczowe problemy planistyczne) Założenia bazowe O b o w i ą z u j e a k t

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMIC TECHNIK LOGISTYK ZAWÓD NA TOPIE TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Radosław Kacperczyk AUSTRIA BELGIA CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Torunia

Mapa akustyczna Torunia Mapa akustyczna Torunia Informacje podstawowe Mapa akustyczna Słownik terminów Kontakt Przejdź do mapy» Mapa akustyczna Krótka charakterystyka obszaru podlegającego ocenie Toruń położony jest w centralnej

Bardziej szczegółowo

Strategia PKP CARGO LOGISTICS na rynkach zagranicznych

Strategia PKP CARGO LOGISTICS na rynkach zagranicznych GISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOG O LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta)

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta) 2015-09-29 14:09 MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ 2014-2020 (komunikat, korekta) - MIR informuje: W obecności wiceministra Waldemara Sługockiego przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów

Bardziej szczegółowo

Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej

Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej Łódź, 31 maja 2012 Plan prezentacji: Poznań i aglomeracja poznańska podstawowe informacje Poznań na tle europejskich

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Port Lotniczy Kielce

Regionalny Port Lotniczy Kielce Regionalny Port Lotniczy Kielce Koncepcja skomunikowania lotniska z regionem i miastem Kielce z wykorzystaniem kolejowych przewozów pasażerskich. ADAM MŁODAWSKI PR KIELCE Strona 1 2013-01-10 I. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki przewozu regulują zasady wydawania dokumentów przewozowych (dalej biletów) i kwitów bagażowych według taryfy

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 11 grudnia 2016 r.) oraz (od 01 stycznia 2017 r. dotyczy ceny biletu miesięcznego imiennego wg kolejowej usługi transportowej) Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Trendy na rynku przewozu towarów Wzrost transportochłonności w gospodarce

Bardziej szczegółowo