Dział płyty. Zalecenia dot.yczące obróbki i aplikacji zewnętrznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział płyty. Zalecenia dot.yczące obróbki i aplikacji zewnętrznej"

Transkrypt

1 Zalecenia dot.yczące obróbki i aplikacji zewnętrznej

2 02. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Zalecenia dot.yczące obróbki płyt PVC-U Prawie wszystkie narzędzia i urządzenia stosowane do obróbki metalu i drewna mogą być również zastosowane w przypadku naszych płyt KömaCel, KömaTex oraz KömaDur PVC-U. Należy stosować wysoką prędkość cięcia, tempo podawania niskie, głębokość cięcia również mała. W większości przypadków nie ma potrzeby schładzania ani narzędzi do cięcia, ani samego materiału, należy zadbać jednak, aby krawędzie tnące były ostre a powstałe podczas cięcia ciepło zostało ograniczone poprzez szybkie usunięcie wiórów. Jeśli głębokość cięcia jest większa, miejsce cięcia należy schłodzić, aby nie dopuścić do powstania przebarwień można to wykonać za pomocą powietrza pod ciśnieniem lub wody (środek chłodzący). Gładkie powierzchnie mogą wymagać wykończenia krawędzi za pomocą tarczy do polerowania wykonanej z filcu, niezafarbowanego perkalu lub szmatki sizalowej, lub też za pomocą taśm filcowych. Pasty do matowienia lub polerowania również się do tego nadają. Nierówne krawędzie, które powstają podczas piłowania, wiercenia lub frezowania można wykończyć za pomocą płaskiej skrobaczki (kąt natarcia: 15 ). Sugerowane wartości dotyczące warunków cięcia oraz kształtów cięć i nacięć związanych z obróbką opisaną poniżej zostały umieszczone w tabeli na stronie 15. Więcej szczegółów w Specyfikacji VDI Poza tym instrukcja bezpieczeństwa wymaga również, aby wióry i kurz zostały prawidłowo usunięte. Prosimy zwrócić uwagę na to, że bez względu na metodę obróbki materiału należy unikać głębszych cięć i ostrych krawędzi, ponieważ mogą one doprowadzić do szybkiego uszkodzenia materiału w wyniku znanego efektu pękania, jeśli znajdą się pod presją.

3 Obróbka mechaniczna Piłowanie Zaleca się stosowanie szybkoobrotowych pił taśmowych i obrotowych o szybkości cięcia do 3000 m/min. W zależności od grubości płyty należy używać pił o długości zębów pomiędzy 5 a 10 mm. W przypadku pił obrotowych zaleca się stosowanie ostrzy o zębach z różną geometrią: płaskie, trapezoidalne i z karbidową końcówką. Średnicę ostrza piły (Ø) i ilość zębów (t) należy tak skoordynować, aby były odpowiednie do obrabianego materiału, typu urządzenia i jego prędkości (np. KömaCel Ø 300 mm, t 96, prędkość obr./ min, pozioma lub pionowa piła panelowa). Aby osiągnąć czyste krawędzie ciętych powierzchni oraz aby uniknąć pęknięć, zawsze osadź płytę w imadle i dopilnuj, aby płyta nie wibrowała. Jest to szczególnie ważne w przypadku cienkich płyt 1-3 mm, nie tylko w przypadku cięcia pojedynczej płyty, ale także kilku płyt na raz. Do cięcia płyt o grubości 1 mm użyj gilotyny. W przypadku laubzegi używaj jedynie naostrzonych, nieukierunkowanych ostrzy (plastiki, PVC-U). Podawanie materiału (ręczne) powinno postępować powoli w jednolitym tempie. W szczególnych przypadkach może być zalecane skontaktowanie się z serwisem producenta danej piły. Informacja dotycząca geometrii cięcia w procesie obróbki mechanicznej znajduje się w tabeli na stronie 15. Informacje i instrukcje producenta urządzenia muszą być oczywiście wzięte do uwagi. Wiercenie Wszystkie płyty PVC-U mogą być wiercone przy użyciu wierteł obrotowych podobnych do wierteł do metalu (wiertła obrotowe DIN 1412), których kąt natarcia to ok. 30. Kąt końcówki (lub grotu) może mieć do ok. 110, natomiast kąt uwypuklenia nie powinien być mniejszy niż Tempo wiercenia i podawania materiału zależy od głębokości, na jaką ma być wywiercony otwór: czym grubsza płyta, tym mniejsza prędkość. Do wiercenia otworów większych niż 20 mm należy użyć dwużłobieniowych ostrzy z prowadnicą. Otwory o średnicy ponad 40 mm należy wycinać przy pomocy wycinarki tarczowej (np. wiertła typu quick-helix). Toczenie Podczas toczenia wstępnego zaleca się stosowanie powolnego podawania materiału w połączeniu z głębszym cięciem, jednocześnie należy używać ostrza o promieniu nie mniejszym niż 0,5 mm, co umożliwi otrzymanie powierzchni pozbawionej rys. Głębokość cięcia to max. 2 mm w przypadku delikatnego toczenia. Jeśli zostanie wybrana większa prędkość podawania materiału, należy unikać pojawienia się pęknięć przez wybranie mniejszej prędkości cięcia.

4 04.Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Frezowanie Narzędzia użyte do frezowania muszą nadawać się do obróbki plastiku. Muszą jednocześnie zapewniać dość miejsca na wióry. W celu osiągnięcia dobrych rezultatów należy szybko podawać materiał, jednocześnie frezować z umiarkowaną prędkością i wykonywać głębokie cięcia. Płyty KömaCel, KömaTex i KömaDur są odpowiednie również do frezowania 3-D. Aby wykonać frezowanie tego typu, należy się upewnić, że ploter jest wyposażony w kulistą końcówkę frezującą i mamy do dyspozycji odpowiednie oprogramowanie. Cięcie, dziurkowanie, perforowanie Płyty KömaDur do grubości 3 mm mogą być cięte za pomocą gilotyny. Cięcie należy wykonać szybko i bez zakłóceń. Płyty powinny mieć pokojową temperaturę, tzn. nie niższą niż 20 C. Płyty o grubości ponad 3 mm należy ciąć przy użyciu piły. Płyty KömaDur i KömaTex o grubości do 3 mm można dziurkować i perforować za pomocą wyprofilowanych noży lub dwuelementowych narzędzi. Poza tym zaleca się także stosowanie urządzenia do dziurkowania (wykonane ze paskowanej stali) o dwustronnie powierzchniowym ostrzu (ścięte krawędzie). Podgrzanie płyty PVC-U do temperatury C jest użyteczne i ułatwia obróbkę. Cięcie za pomocą piły wodnej Alternatywną technologią cięcia (cięcie na zimno) jest cięcie za pomocą piły wodnej. Ta metoda jest odpowiednia szczególnie w przypadku płyt KömaCel, KömaTex oraz KömaDur do wycinania skomplikowanych konturów. W przypadku płyt o grubości do 3 mm można wykonywać cięcie przy użyciu czystej wody. Natomiast do cięcia płyt o grubości 4 mm i większej należy do wody dodać materiał trący (np. piasek krzemionkowy). Prędkość cięcia zależy od typu i grubości płyty, a także typu i jakości urządzenia tnącego. Prędkość cięcia jest zależna przede wszystkim od tego, na jakiej jakości ciętej powierzchni nam zależy, co powinno być prawdopodobnie uzgodnione z klientem. Z tego względu na początku każdej serii zalecamy najpierw określić odpowiednią prędkość cięcia uwzględniającą jakość ciętej powierzchni.

5 Formowanie (bez cięcia) Płyty PVC-U KömaTex i KömaDur mogą być formowane, tzn. opracowywane lub kształtowane, bez cięcia, za pomocą wielu procesów: wyginanie, załamywanie, formowanie pod ciśnieniem, rozklepywanie, rozciąganie i formowanie termiczne. Poniższy diagram pokazuje, że zdolność do formowania jest w przypadku płyt KömaDur PVC-U zależna od temperatury. Zależności te mają praktyczne znaczenie ze względu na możliwość obróbki i użycia płyty. Moduł elastyczności i wytrzymałość to indykatory odporności na odkształcenia, rozciągliwości i deformowalności pod wpływem określonej temperatury. Zazwyczaj płyty formuje się, gdy są w fazie elastycznoplastycznej, gdzie osiąga się maksymalny stopień ekspansywności i rozciągalności, gdzie też siły użyte do formowania mogą pozostać małe. Aby zapobiec zniszczeniu struktury, płyty KömaTex i KömaDur nie mogą być formowane w temperaturze równej lub niższej niż temperatura topnienia, tzn. poniżej 90 C. Najbardziej odpowiednie temperatury dla konkretnych procesów obróbki termicznej są zależne od rodzaju płyty i aplikacji (zob. tabela na stronie 7). Poprawne formowanie jest możliwe jedynie wtedy, gdy cała płyta jest nagrzana w jednakowym stopniu. Preferowany sposób ogrzewania to użycie promieni podczerwonych, jednak wykorzystanie pieców grzejnych lub pieców cyrkulacyjnych jest tak samo poprawne. Na przykład w procesie załamywania płyty wymagają ogrzania w określonych obszarach, do czego mogą posłużyć elementy grzejne. Poza tym w przypadku płyt o grubości 3 mm lub więcej zalecamy ogrzewanie z obu stron jednocześnie, aby zapobiec zniszczeniu jednej strony płyty i aby skrócić czas ogrzewania. Diagram właściwości formowania amorficznych materiałów termoplastycznych Cięcie, łączenie, praktyczne wskazówki Formowanie Zgrzewanie Stan stały Stan elastyczny Stan elastyczny E=moduł elastyczności Wytrzymałość na rozciąganie Elongacja przy rozdarciu Temperatura ST = temperatura topnienia, dla KömaDur ok. 95 C. DT = temperatura dekompozycji, zależna od okresu indukcji termicznej,

6 06. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Formowanie termiczne i rozciąganie Płyty KömaDur i KömaTex nadają się do formowania termicznego lub rozciągania na wszystkich urządzeniach dostępnych na rynku. Jedyne zastrzeżenie: maszyny powinny być chronione przed ciągiem powietrza ze wszystkich stron. Szybki cykl obróbki może zostać osiągnięty dzięki ochłodzeniu narzędzi wykorzystywanych do formowania. W przypadku formowania próżniowego powierzchnie piaskowane mają tę przewagę, że powietrze może zostać zupełnie z nich usunięte, bez pozostawiania dziur powietrznych. Średnica otworów próżniowych nie powinna być większa niż 0,8 mm, aby nie dopuścić do deformacji otworów. Zasadniczo zaokrąglenie krawędzi powinno mieć promień nie przekraczający trzykrotności grubości płyty. W przypadku płyt KömaDur i KömaTex matryca wchodząca w materiał powinna być dostatecznie stożkowa: ok. 5. Matryca, w którą wchodzi materiał, nie musi być stożkowa, ponieważ elementy formowane termicznie oddzielane są od niej po wystygnięciu. Chłodzenie generalnie przebiega przy użyciu powietrza pod ciśnieniem. Kombinacji powietrza pod ciśnieniem i kropel wody można użyć dopiero po stwardnieniu powierzchni. Między wieloma procesami formowania termicznego i rozciągania szczególna uwaga należy się procesowi ślizgu powietrznego, podczas którego rozgrzane płyty zostają poddane rozciąganiu wstępnemu za pomocą powietrza. Dzięki temu procesowi powstają zazwyczaj elementy formowane termicznie o najbardziej jednolitej grubości. W tym miejscu należy wspomnieć, że proces formowania kończy się zawsze w miejscu, gdzie płyta PVC-U dotknie innej powierzchni (matrycy). Uformowane termicznie elementy zazwyczaj nie ulegną wypaczeniu, jeśli użyje się wysokiej temperatury, chłodzenie nastąpi powoli, matryca zostanie otwarta przy raczej niskiej temperaturze, a skrawki na brzegach zostaną ucięte od razu po wyjęciu z matrycy. Aby sam proces formowania a wcześniej także matryce wykonać poprawnie, należy pamiętać o zjawisku kurczenia się materiału. Płyty KömaTex oraz KömaDur mogą skurczyć się o 0,5% zgodnie z kierunkiem tłoczenia. KömaCel o grubości 4, 5 i 6 mm również nadaje się do formowania termicznego. Jednak ze względu na jej właściwości w przypadku cieńszych płyt KömaCel możliwość formowania termicznego jest ograniczona. Deformacja wywołana wysoką temperaturą jest ograniczona (np. wyginanie, zaginanie z nacięciami, itd.).

7 Wyginanie, załamywanie, formowanie w prasie Wyginanie i załamywanie płyt PVC-U należy wykonywać tylko przy użyciu odpowiednich urządzeń. Promień wyginania nie powinien być nigdy mniejszy niż 2 3 grubości płyty. Szerokość podgrzewanego obszaru powinna być co najmniej równa pięciokrotności grubości płyty. Po schłodzeniu linearne ogrzewanie materiału doprowadzi do napięć wewnątrz płyty PVC-U; w przypadku załamywania krótkich obszarów może dojść do wypaczenia. Krawędzie o długości równej 20-krotności grubości płyty nie będą się paczyć. Z tego względu zalecamy podgrzanie całego obszaru, co zapobiegnie wypaczeniu krótszych krawędzi. Załamania ze względnie małym promieniem mogą zostać wykonane za pomocą nacięć w kształcie litery V od strony wewnętrznej. Wytłaczanie Takie wzory jak litery, znaki piśmiennicze, cyfry lub monogramy należy wytłaczać za pomocą narzędzi wykorzystywanych również w metalurgii, a także przemyśle opakowaniowym i skórzanym. Narzędzia powinny zostać podgrzane przed pracą: w przypadku KömaCel, KömaTex i KömaDur zalecana temperatura to C. Sam proces wytłaczania nie wymaga podgrzania materiału. Dalsze informacje i użyteczne porady dotyczące formowania płyt PVC-U znajdują się w specyfikacji VDI 2008, strony 1 3. Procesy wymagające podgrzewania Materiał Załamywanie, wyginanie formowanie w prasie KömaCel ok. 130 C formowanie termiczne z zastrzeżeniami KömaTex ok. 130 C C KömaDur M, ES, H, D C C Tabela: standardowe temperatury do formowania termicznego (bez cięcia krawędzi)

8 08. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Zgrzewanie KömaCel, KömaTex i KömaDur wykonane są z materiałów termoplastycznych. Płyty mogą być zgrzewane przy wykorzystaniu znanych metod zgrzewania, na przykład: zgrzewanie za pomocą ciepłego powietrza, podgrzanego narzędzia, procesu załamywania i zgrzewania a także za pomocą zgrzewania szorstkiego zgrzewania. Można do tego stosować wszystkie odpowiednie urządzenia dostępne na rynku. Prosimy zawsze zwrócić uwagę, aby płyty w obszarze zgrzewania zostały odpowiednio wyczyszczone za pomocą środka czyszczącego lub najlepiej mechanicznie. Po zakończeniu zgrzewania, w zależności od rodzaju produktu i aplikacji, należy zdecydować, czy spoina wymaga wykończenia. Po zgrzewaniu w zależności od produktu i aplikacji należy sprawdzić czy miejsca łączenia wymagają obróbki. Wyrównywanie, heblowanie, ścieranie lub wygładzanie to odpowiednie metody do wykończenia spoiny. Zawsze należy zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do powstania wcięć. Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku płyt KömaCel and Köma- Tex, aby ich piankowa struktura się nie zapadła. Zgrzewanie za pomocą rozgrzanego powietrza (z wykorzystaniem lutu) Podczas zgrzewania za pomocą końcówki do zgrzewania płyta i lut stają się plastyczne i łączą się pod ciśnieniem dzięki działaniu gorącego gazu (max. 0,3 bar, sprężarki niskociśnieniowe, np. Leister, Wegener, Zinser, Forsthoff) oraz powietrza najlepiej, jeśli jest pozbawione wody i olejów.. Niezbędne luty do zgrzewania są produkowane przez naszą firmę. Dostępne są w formie kalandrowanej lub na sztuki o różnych długościach i profilach. Zarówno ręczne, jak i mechaniczne zgrzewanie jest możliwe. Rynek oferuje szeroką gamę różnych samodzielnych urządzeń oraz końcówek do zgrzewania. Szczególnie sprawdziły się dysze o wysokiej prędkości, umożliwiając szybkie zgrzewanie i tworząc wysokojakościową spoinę dzięki równomiernemu podgrzewaniu płyt i lutu. Półautomatyczne jednostki do zgrzewania z podawaniem mechanicznym są szczególnie odpowiednie do produkcji seryjnej. Najczęściej spotykane są zgrzewarki listwowe (filetowe), oraz zgrzewarki o pojedynczym lub podwójnym trzpieniu V (zob. DIN and 16932). Cienkie płyty należy łączyć za pomocą zgrzewarek o pojedynczym trzpieniu V, natomiast grubsze o podwójnym. Na krawędziach należy zastosować zgrzewanie naprzemienne, aby uniknąć wypaczania i wykrzywiania. Należy stosować standardowe temperatury rozgrzanego gazu (mierzonego w dyszy), które są podane w tabeli na stronie 10. Dzięki temu osiągnie się spoiny posiadające dobre właściwości.

9 Zgrzewanie Poza tym ważne jest, aby zgrzewanie wykonywać z niewysuniętym lutem oraz przy jednolitym nacisku i prędkości. Zawsze przed użyciem nowego lutu należy zeskrobać pozostałości po zgrzewaniu, aby pozbyć się w ten sposób materiału zniszczonego termicznie. Poprawne i zadowalające zgrzewanie wymaga doświadczenia i ogólnego praktycznego wytrenowania pracownika. Dlatego też zgrzewanie za pomocą rozgrzanego powietrza powinno być wykonywane jedynie przez odpowiednio wyszkolonego specjalistę. Zgrzewanie za pomocą rozgrzanego narzędzia (zgrzewanie za pomocą trzpienia) Inną metodą zgrzewania płyt PVC-U KömaCel, KömaTex i KömaDur jest zgrzewanie za pomocą rozgrzanego trzpienia, podczas którego wykorzystuje się narzędzia o różnym kształcie (okrągłe, mieczowe). Doskonale wygładzone i czyste powierzchnie elementów należy delikatnie podgrzać poprzez przyciśnięcie ich do rozgrzanego trzpienia aż do momentu, kiedy są plastyczne. Następnie należy je połączyć ze sobą. Ten proces charakteryzuje się łatwością i oszczędnością czasu. W jego efekcie powstają połączenia niemalże pozbawione napięć a przy tym mogące wytrzymać silny nacisk. Jeśli tylko warunki zgrzewania, zależne od materiału (temperatura rozgrzanego trzpienia, nacisk na trzpień, nacisk podczas łączenia o raz natychmiastowe łączenie po uzyskaniu plastyczności), są zachowane, siłą połączenia jest niemalże tak duża, jak w przypadku samego materiału. Zalecamy zapoznać się z tabelą na stronie 10 zawierającą standardowe wartości dotyczących ogrzewania i przycisku.

10 10. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Zgrzewanie za pomocą rozgrzanego powietrza 1) Temperatury wewnątrz dyszy ( C) Materiál okrągła dysza Dysza szybkobieżna KömaCel/KömaTex KömaDur M, ES, H, D Tabela: wartości standardowe dla zgrzewania ciepłym powietrzem i rozgrzanym narzędziem 1) Wartości zależne od przepływu gorącego powietrza (40 60 l/min), prędkości zgrzewania, typu lutu, okresu indukcji termicznej i in. Dysza cyrkularna cm/min Zgrzewanie za pomocą rozgrzanego narzędzia 2) Temperatura powierzchniowa Nacisk (MPa) rozgrzanego narzędzia ( C) Materiał podgrzewanie łączenie KömaCel/KömaTex ,05 0,1-0,2 KömaDur M, ES, H, D ,05 0,3-0,5 (nacisk.) Tabela: wartości standardowe dla zgrzewania ciepłym powietrzem i rozgrzanym narzędziem 2) Wartożci zależne od grubości płyty, czasu ogrzewania i in. Dysza cyrkularna cm/min Zgrzewanie Poniższe parametry należy precyzyjnie poprawiać i sprawdzać w regularnych odstępach czasu. Podczas podgrzewania materiał plastyczny tworzy bańkę. Podgrzewanie powinno zostać przerwane w momencie, gdy jej wielkość osiągnie 1-2 mm grubość. Nacisk rozgrzanego narzędzia na płytę musi być powolny, aby uniknąć wyciskania materiału poza plastyczny obszar. Natychmiast po usunięciu rozgrzanego urządzenia należy docisnąć do siebie plastyczne płyty do momentu, kiedy na powrót stwardnieją. Wyginanie i zgrzewanie Wyginanie i zgrzewanie jest zmodyfikowanym procesem zgrzewania za pomocą trzpienia. Rozgrzane narzędzie przykłada się wzdłuż linii wyginania jako narzędzie tnące do momentu zagłębienia w materiał. Krawędź narzędzia powinna mieć kąt 60 przy prostokątnym wyginaniu. Narzędzie powinno wejść w płytę do ok. 2/3 grubości, przed wyjęciem. Natychmiast po wyjęciu narzędzia, płytę należy wyginać i zgrzewać wzdłuż naciętej linii. Aby uzyskać odpowiedni nacisk rozgrzanego narzędzia, kąt pomiędzy krawędziami do zgrzania musi być od 15 do 20 mniejszy niż pożądany kąt łączenia. W przypadku cienkich płyt, czas nagrzewania można skrócić przez wciśnięcie klinowatego elementu w linię zgrzewania przed przyłożeniem rozgrzanego narzędzia.

11 Sklejanie Płyty KömaCel, KömaTex i KömaDur, tak jak i inne materiały PVC-U, mogą być sklejane ze sobą nawzajem, a także z innymi materiałami. Można używać różnych klejów, w zależności od aktualnych potrzeb i konkretnych zastosowań. W przypadku łączenia ze sobą płyt KömaCel, KömaTex i KömaDur można używać klejów zawierających solwent (np. C 004) jak i bezsolwentowych poliuretanowych (np. C 012). C 004 to przeźroczysty klej do PVC-U, który ze względu na swoje właściwości jest w stanie wyrównać niewielkie nierówności na klejonej powierzchni. Schnie bardzo szybko; należy go stosować raczej na małych powierzchniach (np. połączenia trzpieniowe). Stabilność wyschniętego spoiwa zależy od zakresu stabilności samych płyt. Kleje PUR C 012 są pozbawione solwentu i odporne na wilgoć. Są odpowiednie do łączenia zarówno płyt PVC-U ze sobą, jak i z innymi materiałami, np.: metale, kamionka, beton, drewno, wiele twardych plastików i pianek (polistyren, OU i in.). W przypadku użycia klejów nie przylegających do solwentu niezbędne jest wyczyszczenie klejonych powierzchni za pomocą roztworu 80/110 nafty czyszczącej lub białego alkoholu.

12 12. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Zadruk i malowanie Dzięki swojej gładkiej powierzchni płyty KömaCel, KömaTex i KömaDur mogą być z łatwością zadrukowane, pomalowane lub polakierowane. W zasadzie można je lakierować wszystkimi lakierami przeznaczonymi do PVC. Poniższe lakiery okazały się szczególnie odpowiednie: 1. Lakiery jedno- i dwuskładnikowe o podstawie akrylowej 2. Lakiery dwuskładnikowe poliuretanowe Lakiery DD 3. Atramenty do sitodruku na PVC (żywica akrylowa na bazie rozczynnika/ polimer PVC) Lakiery wymienione w punktach 1 i 2 nadają się do użycia za pomocą sprayu. Atramenty do sitodruku (takich producentów jak na przykład Diegel, Wiederhold, Marabu, Pröll i Sericol) stosuje się przede wszystkim zgodnie z ich przeznaczeniem. Można ich jednak użyć również do malowania i lakierowania; należy je jednak przed tym doprowadzić do odpowiedniego stanu lepkości. Radzimy skontaktować się z producentami atramentów, aby dowiedzieć się, jakiego typu atramenty są w tym przypadku odpowiednie. Oprócz tego stosuje się ostatnio również atramenty utwardzane za pomocą promieni. Jedną z wad takiego rozwiązania jest jednak to, że może ulec zmianom kolor obszarów niepokrytych atramentem - w zależności od długości trwania oddziaływania promieni. Powierzchnia, która ma być zadrukowana, musi, tak jak i w przypadku innych materiałów, być czysta i niezatłuszczona. Nie zalecamy lakierowania dużych powierzchni płyt w przypadku aplikacji zewnętrznej ciemnymi lakierami ze względu na możliwe skoki temperatury. W przypadku użycia na zewnątrz, szczególnie jeśli warunki pogodowe odgrywają dużą rolę, zalecamy skonsultowanie się z producentem atramentów. Należy korzystać z odpowiednich instrukcji dot. użytkowania zawartych w danych do aplikacji i publikacjach informacyjnych; ewentualnie należy te dane zdobyć od producenta.

13 Instrukcje dot. obróbki KömaTex dp Dzięki szczególnie delikatnej strukturze porów płyt KömaTex dp można osiągnąć doskonałą jakość zadruku na wszystkich ogólnodostępnych drukarkach typu flat bed. W celu osiągnięcia długotrwałej wysokiej jakości prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe instrukcje: Pozbawiona kleju folia adhezyjna chroni powierzchnię KömaTex dp do momentu, kiedy położymy ją na drukarce typu flat bed. Nie zastąpi ona jednak delikatnego obchodzenia się z płytami i paletami. Nieważne, czy to będzie ładowanie, transportup, magazynowanie, czy obróbka, jedyny sposób gwarantujący profesjonalne wyniki, to profesjonalne obchodzenie się z płytami. Palety muszą zostać zabezpieczone przed wilgociąi kondensacją. Należy unikać dużych zmian temperatury czy natychmiastowych przenosin ze środowiska zimnego do ciepłego. Płyty powinny być zawsze magazynowane w suchym miejscu w pozycji poziomej, najlepiej w pomieszczeniu z klimatyzacją nastawioną na temp C. Czyste płyty pozbawione tłuszczu i kurzu to jedyny sposób na doskonałe rezultaty w druku. Tak jak wszystkie typy płyt PVC-U, również KömaTex dp może być naładowana elektrostatycznie, kiedy jest przenoszona lub transportowana dalej. Drukarki cyfrowe wyposażone w zintegrowaną jednostkę jonizacyjną redukują ten efekt i w znacznym stopniu zapobiegają zmianom w druku powstałym pod wpływem naładowania. W przypadku drukarek nieposiadających systemu jonizującego należy przed drukowaniem wytrzeć płyty z wykorzystaniem płynu antystatycznego. Ważne: aby uniknąć smug, należy pozwolić płynowi antystatycznemu całkowicie wyschnąć przed rozpoczęciem drukowania. Nasz zespół techników chętnie udzieli odpowiedzi na dalsze szczegółowe pytania. Używanie rękawic ochronnych umożliwi uniknięcie bezpośredniego kontaktu ze skórą, co chroni płyty przed zanieczyszczeniem agresywnym potem i poplamieniem. Po godzinach od drukowania prawie wszystkie atramenty utwardzalne za pomocą promieni UV wyschną i stwardnieją, dzięki czemu również osiągną wyższą gęstość oraz odporność na zarysowania i działanie substancji chemicznych..brak wilgoci.brak tłuszczu i kurzu.brak naładowania elektrostatycznego.brak bezpośredniego kontaktu ze skórą.brak wahań temperatury

14 14. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Instrukcje dot. aplikacji i magazynowania Instrukcje dot. aplikacji Płyty KömaCel, KömaTex i KömaDur to materiał termoplastyczny, dlatego więc podlegają większym zmianom objętościowym pod wpływem temperatury niż takie materiały jak drewno lub metal (koeficjent linearnej rozciągalności termicznej = 0.08 mm/m C). W przypadku tworzenia reklam w rodzaju fasad lub obłych tablic reklamowych należy więc zawsze zadbać o to, aby płyty miały możliwość zwiększenia objętości i aby były umieszczone w sposób jednocześnie odpowiadający potrzebom aplikacji i zapewniający rozszerzanie się nie powodujące uszkodzeń. Instrukcje dot. magazynowania Przechowuj płyty KömaCel, KömaTex i KömaDur w klimatyzowanych, suchych pomieszczeniach o temperaturze ok C na płasko. Nawet gdy są zapakowane, płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków pogodowych czy promienie słonecznych.

15 Proces obróbki/geometria cięcia Proces obróbki Geometria cięcia KömaTex KömaCel KömaDur α Kąt reliefu β Kąt ślimaka γ Kąt natarcia ϕ Kąt grotu s Prędkość podawania materiału mm/obr 0,2 0,5 0,1 0,5 Wiercenie v Prędkość cięcia m/min α Kąt reliefu γ Kąt natarcia 0 ( 5) 0 10 χ Kąt ostrza s Prędkość podawania materiału mm/obr. 0,1 0,3 0,1 0,3 v Prędkość cięcia m/min Toczenie i heblowanie a Głębokość cięcia mm Do 6 Do 6 γ Kąt reliefu γ Kąt natarcia s Prędkość podawania materiału mm/u 0,3 0,5 0,3 0,5 Uciskanie v Prędkość cięcia m/min Do 1000 Do 1000 α Kąt reliefu břit ze slinutého γ Kąt natarcia 0 5 břit ze slinutého 0 8 pro pásové t Zęby mm 5 10 (8 10 pro KömaCel) s Prędkość podawania materiału mm/rev 0,1 0,3 Cięcie v Prędkość cięcia m/min Až 3000 Tabela: standardowe wartości maszynowej obróbki płyt PVC-U KömaCel, KömaTex i KömaDur

16 16. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Płyty PVC-U w aplikacjach zewnętrznych Już wiele lat płyty PVC-U sztywne i piankowe (rozszerzane) udowadniają, że są odpowiednie do aplikacji zewnętrznej takiej jak oznakowanie reklamowe, bilbordy, aplikacje literowe i systemy wystaweinnicze, w najbardziej różnorodnych warunkach pogodowych i środowiskowych. Odporność na warunki pogodowe KömaCel, KömaTex i KömaDur są odporne na warunki pogodowe i na wilgoć, a zatem świetnie nadają się do użytku na zewnątrz. Oznacza to, że właściwości fizyczne tych materiałów nie zmienią się w ciągu wielu lat. Płyty białe charakteryzują się stabilnością koloru, natomiast płyty kolorowe (czerwone, zielone, niebieskie itd.) mogą zmieniać kolor (jaśnieć) ze względu na ich większą absorpcję promieni słonecznych. Intensywność promieni słoneczncych Ograniczenia w aplikacji płyt PVC-U wynikają z naturalnego stopnia ich wystawienia na działanie promieni UV. W przypadku KömaDur do 120 kly/rok, natomiast w przypadku KömaCel i KömaTex 140 kly/ rok (zob. tabela) Kolor powierzchni Płyty wykorzystywane na zewnątrz (np. oznakowanie reklamowe), poza sygnaturami i logami, powinny zawsze mieć jak najjaśniejszą powierzchnię (białą, jasnoszarą, itd.). Oznakowanie wielkopowierzchniowe, zabarwione na ciemne kolory nie powinny być wykorzystywane na zewnątrz, ponieważ, podobnie jak wiele innych coiemnych obiektów, pochłaniają promieniowanie słoneczne w owiele większym stopniu i dlatego mogą ulec zniszczeniu. Warunki klimatyczne w Europie: Miasto Państwo Ogólne nasłonecznienie (kly/rok) Hamburg Niemcy 80 Bruksela Belgia 80 Paryż Francja 90 Monachium Niemcy 100 Wiedeń Austria 100 Bordeaux Francja 100 Wenecja Włochy 110 Marsylia Francja 120 Rzym Włochy 130 Barcelona Hiszpania 140 Lizbona Portugalia 140 Madryt Hiszpania 140 Ateny Grecja 140 Ankara Turcja 140 Palermo Sycylia, Włochy 140 Las Palmas Hiszpania 150 Tunis Tunezja 160 Casablanca Maroko 160

17 Temperatura powierzchni płyt w zależności od koloru Krzywa temperatury powierzchni płyty PVC-U przy maksymalnej temperaturze powietrza 36 C czarny ciemno brązowy jasno szary biały powietrze Temperatura C godzin Czas Uwaga: Im ciemniejszy kolor i czym wyższa temperatura na powierzchni, tym większa zmiana długości materiału. Zmiana dlugości w mm Różnica temperatur C Zmiana długości wynika z różnicy temperatury, długości płyty i koeficjentu rozciągalności (α= 0,08 mm/m C). Przykład 1 l = 1,5 0,08 60 = 7.2 mm Co oznacza, że zmiana długości białej płyty o długości początkowej 1,5 m przy różnicy temperatury 60 C jest równa 7,2 mm. Przykład 2 l = 3,0 0,08 60 = 14.4 mm Co oznacza, że zmiana długości białej płyty o długości początkowej 3 m przy różnicy temperatury 60 C jest równa 14,4 mm. Długość płyty Przykład 1 Przykład 2

18 18. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Użycie płyt PVC-U w aplikacjach zewnętrznych Informacja dot. mocowania płyt na zewnątrz Jeśli płyty PVC-U są wykorzystane do reklam outdoorowych, podlegają oczywistym zmianom temperatury. Tak jak i w przypadku wszystkich innych plastików, również i w tym przypadku należy brać pod uwagę zmiany długości pod wpływem temperatury - koeficjent linearnej ekspansji termicznej: α = 0.08 mm/m C Płyty PVC-U Kömmerling są odporne na wilgoć. Z tego względu wszystkie zmiany wielkości można precyzyjnie przewidzieć co jest niemożliwe w przypadku produktów wykonanych z innych materiałów, które są w ofercie innych producentów (ruchy zależne od wilgoci). W naszym przypadku przewidywane zmiany długości zależą przede wszystkim od maksymalnej oczekiwanej temperatury na powierzchni oraz użytej długości płyty. Na podstawie koeficjentu ekspansji termicznej (α) oraz barwy powierzchni (w tym przypadku biała) można wyliczyć zmiany długości w następujący sposób: Informacja dot. mocowania płyt Płyty na ciągłych powierzchniach murowych Podczas instalowania płyt na ciągłych powierzchniachmurowych należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią wentylację należy umieścić płytę w odległości 2-4 cm od ściany (np. za pomocą listew). Wielkoformatowe oznakowanie reklamowe Podczas tworzenia wielkoformatowego oznakowania reklamowego należy zadbać o jego wewnętrzną stabilność. Najlepiej do tego celu nadają się płyty KömaCel 10 lub jeszcze bardziej KömaCel 19 mm. W specyficznych warunkach, na przykład w przypadku reklam na obwodzie stadionu, gdzie występują silne drgania, należy użyć płyty KömaCel 19 mm lub płyty o podwyższonej odporności, np. 8 mm KömaDur ES. Oznakowanie reklamowe wolnostojące W przypadku wielkoformatowego, wolnostojącego oznakowania reklamowego należy zadbać o wytrzymałość struktury na silne podmuchy wiatru (dodatkowe wzmocnienie itp.). l = l α t (mm) l = zmiana długości (mm) l = długość płyty (m) t = różnica temperatury (K or C) α = koeficjent rozciągalności termicznej (mm/m C) Temperatura bazowa do wyliczenia tej wartości to zawsze temperatura aplikacji. Podwyższenie temperatury skutkuje rozszerzaniem, natomiast jej obniżenie kurczeniem się. Przewidywane kurczenie się określa się na bazie najniższej temperatury zewnętrznej na podstawie mapy klimatycznej (na przykład dla Niemiec jest to 15 C). Zmiany długości można określić na podstawie poniższych diagramów (od temp. powietrza 15 C do temperatury powierzchni +45 C *, biały kolor użyty jako przykład). * zob. diagram na stronie 17.

19 Użycie płyt PVC-U w aplikacjach zewnętrznych Mocowanie na śruby Zmiany wielkości płyt PVC-U umieszczonych na zewnątrz (np. oznakowanie reklamowe) wymagają takiego montażu systemu, aby zależne od temperatury rozszerzanie i kurczenie się było możliwe. Jedną z metod jest umieszczenie płyt za pomocą śrub. W takim wypadku otwory lub wcięcia są tak wykonane, aby wokół gwintu śruby powstała wolna przestrzeń. Zalecamy stosowanie śrub o główkach półokrągłych lub okrągłych, zgodnie z DIN 96. Uwaga: nie stosuj śrub o stożkowych główkach zwężających się ku gwintowi, aby nie dopuścić do zapadnięcia się śrub i zablokowania możliwości rozciągania się lub ściągania płyty. zapadnięcia się główek śrub. Przedłużone wcięcia należy wykonać w przypadku montowania płyt dłuższych niż 1,5 m. Jeśli płyty mają być umieszczone wewnątrz budynku, gdzie z zasady temperatura zmienia się jedynie nieznacznie, średnica otworu powinna być większa od średnicy śruby jedynie o 1-2 mm. Zawieszone płyty Typowe delikatne napięcia w płytach będące efektem procesu wytłaczania mogą zostać odparte dzięki stabilizacji przynajmniej górnej krawędzi płyty za pomocą metalowych profili U. Należy zadbać również o to, aby śruby zostały przykręcone w taki sposób, aby płyta miała wystarczający luz między otworami. Aby zakryć otwory lub przedłużone wcięcia, należy użyć dużych podkładek. Ich zadaniem jest również uniemożliwienie

20 20. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Przykręcanie Konstrukcja z wentylacją DIN 96 RUKO 50 x 40* Podkładka KömaCel * = Montaż za pomocą śrub Wentylowana struktura pod aplikacją Grubość płyty Odległość między miejscami uchwycenia 2 mm Ok mm 3 mm Ok mm 4 mm Ok mm 5 mm Ok. 500 mm 6 mm Ok. 500 mm 10 mm Ok. 500 mm 19 mm (24/30) Ok. 500 mm

21 Użycie płyt PVC-U w aplikacjach zewnętrznych Przykład I Reklama wykonana z KömaCel 654 (biały), mierzącej 1500 x 1000 x 10 mm powinna zostać zamontowana na zewnątrz na wentylowanej strukturze za pomocą śrub. Wielkość gwintu śrub to minimalnie 5 mm. Określenie zmian wielkości a średnica otworów Min. temp.powierzchni 15 C Max. temp.powierzchni +45 C (biała) Różnica temperatur 60 C Rozwiązanie: okrągły otwór Ogólna zmiana gługości (diagram na str. 3) = 7,2 mm Punkt zakotwienia otworu (. ) = rozmiar gwintu śruby + 2 mm = 7 mm Ze względu na to, że różnica w długości jest zredukowana o połowę w każdą stronę od punktu osadzenia, wymagana jest następująca średica otworów: Otwory umożliwiające ruch ( ) = 7.2 mm + 5 mm = 8.6 mm 2 Średnica otworu = 9 mm Średnice w mm Punkt montażu Poza tym środek otworu powinien znajdować się nie bliżej krawędzi płyty niż równowartość 2,5 x średnica otworu.

22 22. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Użycie płyt PVC-U w aplikacjach zewnętrznych Punkt montażu Przykład II Tak jak w przykładzie I, z tym, że użyto KömaCel o rozmiarach 3000 x 1000 x 10 mm oraz śrub o średnicy 5 mm. Określenie wielkości punktów oparcia powinno zostać wyliczone na podstawie podstawowego kierunku ruchu (kierunku rozszerzania się). Przesunięcia pod kątem prostym w stosunku do kierunku rozszerzania się są mniej znaczące. Dla płyty o szerokości 1 m należy przyjąć tolerancję 3 mm. Rozwiązanie: przedłużony otwór Ogólna zmiana długości (diagram na str. 3) = 14.4 mm Rozmiar otworu w miejscu zamocowania ( ) = rozmiar gwintu śruby Ø + 2 mm = 7 mm Przedłużone otwory pozwalające na ruch = 14.4 mm + 5 mm = 12.2 mm 2. Średnice w mm Punkt montażu Zaramowanie Inny sposób montowania płyt na zewnątrz to zaramowanie przy użyciu metalowyh profili U, odpowiednich do dużych fasad reklamowych. Ruchy płyt spowodowane zmianami temperatury (rozszerzanie i kurczenie się) powinny zostać wzięte pod uwagę również i w tym przypadku. Profile U z niesymetrycznymi bokami okazały się najlepsze do tego celu. Należy zadbać o to, aby struktura pod aplikacją była dostatecznie wentylowana (konstrukcja listwowa). Rozmiary połączeń umożliwiających rozszerzanie należy wyliczać na podstawie powyższego przykładu oraz diagramu na str. 17.

23 Przykład III Duża fasada reklamowa składająca się z kilku płyt KömaCel 654 (białe) mierzących 3000 x 1000 x 10 mm (19 mm), zamocowanych w ramie o profilu U. Należy określić następujące opłączenia umożliwiające rozszerzanie się: 1. Profile łączeniowe H 2. Na początku ramy 3. Na górze ramy Należy liczyć się z poniższymi warunkami termicznymi jak w przykładzie I: Min. temp.powierzchni 15 C Max. temp. powierzchni +45 C (white) Różnica temperatur 60 C Temperatura instalacji +20 C. Rozwiązanie (zob. diagram na str. 17): Zmiana długości (l) dla płyty o całkowitej długości 3 m l = 14.4 mm Uwaga: Uznawszy, że temperatura instalacji to 20 C, całkowity ruch (rozszerzenie, kurczenie się) elementów płytowych będzie następujący: Rozszerzanie ( t = 25 C) l = mm b = mm Kurczenie ( t = 35 C) l = 8.4 mm b = 2.8 mm Zmiany długości w całym zakresie temperatury ltotal = 14.4 mm btotal = 4.8 mm Należy więc wziąć pod uwagę przeważną temperaturę instalacji i w związku z nią określić wielkość i umieszczenie złączy umożliwiających ruch (zob. rysunek poniżej). Zmiana szerokości (b) dla płyty o całkowitej szerokości 1 m l = 4.8 mm Przykład III montowanie dużych fasad reklamowych wykonanych z KömaCel Zaoblona rama o profilu U x x y x x y y y x b y b x b y b x b = 2,0 mm rozszerzenie y b = 2,8 mm kurczenie x b + y b = 4,8 mm razem x = 3,0 mm rozszerzenie y = 4,2 mm kurczenie x + y = 7,2 mm razem DIN 96 RUKO 50 x 40* Unterlegscheibe KömaCel Mocowanie 7,2 mm 7,2 mm

24 Ze względu na środowisko Recykling i ponowne wykorzystanie Nie mażadnych toksycznych lub szkodliwych sybstancji w KömaCel, KömaTex i KömaDur, które mogłyby się z nich wydować w długoterminowej perspektywie. KömaCel, KömaTex i KömaDur są wolne od formaldehydu, azbestu, chloru, PCB, PCP czy CFC. Poza tym nie zawierają kadmu lub ołowiu, produkowane są bez użycia mnomrów, biocydów czy plastycyzerów. podczas recyklingu. Stare płyty lub skrawki mogą zostać bez problemu poddane procesowi recyklingu: są doszczętnie pocięte a następnie przekazane do ponownej produkcji. Ten zamknoięty cykl materiałów jest nie tylko ekonomiczny, ale także ekologiczny. Dlatego też KömaCel, KömaTex i KömaDur nie stanowią żadnego niebezpieczeństwa dla ludzi i środowiska zarówno w czasie ich produkcji, jak i użytku, a także Certyfikat DIN ISO 9001 Bezkompromisowa jakość od początku do końca Systematyczne badania i prace nad rozwojem, a także dziesięciolecia doświadczeń z plastikiem stanowią podstawę ogólnie uznanej wysokiej jakości naszych produktów. Przeprowadzamy testy w każdym stadium, począwszy od surowych materiałów, skończywszy na kontroli gotowych produktów. Regularne próby i analizy przeprowadzone przez niezależne instytucje potwierdzają wysoką dozę dbałości podczas procesu produkcyjnego. Nasz system zabezpieczenia jakości ma certyfikat DIN ISO Zapraszamy do współpracy: profine GmbH - KÖMMERLING KUNSTSTOFFE/Dział Płyty PO Box Pirmasens Nemcy Telefon +49 (0) Fax +49 (0)

Workshop Handbook Manuel d'atelier Verarbeitungshinweise

Workshop Handbook Manuel d'atelier Verarbeitungshinweise Workshop Handbook Manuel d'atelier Verarbeitungshinweise Spis treści Numer strony Wprowadzenie 3 Właściwości płyt PERSPEX 3 Dane inżynieryjne dotyczące projektowania 3 Palność 4 Folia Ochronna 4 Magazynowanie

Bardziej szczegółowo

PALIGHT. Flat Foamed PVC Sheet. Instrukcja obróbki

PALIGHT. Flat Foamed PVC Sheet. Instrukcja obróbki PALIGHT Flat Foamed PVC Sheet Instrukcja obróbki Spis treści Temat Strona Wprowadzenie do PALIGHT 1 Cechy i zalety 1 Cięcie 1 Wiercenie 1 Frezowanie 1 Frezowanie z ręcznym posuwem 1 narzędzia Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie + Instruktaż Montażu SWISSPEARL PREMIUM SWISS QUALITY FACADE SYSTEMS FOR HIGH-END ARCHITECTURE

Projektowanie + Instruktaż Montażu SWISSPEARL PREMIUM SWISS QUALITY FACADE SYSTEMS FOR HIGH-END ARCHITECTURE Projektowanie + Instruktaż Montażu SWISSPEARL PREMIUM SWISS QUALITY FACADE SYSTEMS FOR HIGH-END ARCHITECTURE ARES S.C. Ul. Grudzieniec 12 60-601 Poznań Tel. 61 843 12 44 Tel./fax. 61 810 38 37 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

FOLACOAT PLUS FOLACOAT COMP (kompresyjny) FOLIE I PŁYTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO FOLACOMP PODKŁADY KOMPRESYJNE

FOLACOAT PLUS FOLACOAT COMP (kompresyjny) FOLIE I PŁYTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO FOLACOMP PODKŁADY KOMPRESYJNE 1 FOLACOAT PLUS FOLACOAT COMP (kompresyjny) FOLIE I PŁYTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO ORAZ FOLACOMP PODKŁADY KOMPRESYJNE 2 FOLACOAT PLUS, FOLACOAT COMP (kompresyjny) FOLIE I PŁYTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO

Bardziej szczegółowo

Obróbka p³yt FERMACELL przy zabudowie wnêtrz w programie suchej zabudowy. Materia³y dla projektantów

Obróbka p³yt FERMACELL przy zabudowie wnêtrz w programie suchej zabudowy. Materia³y dla projektantów Obróbka p³yt FERMACELL przy zabudowie wnêtrz w programie suchej zabudowy Materia³y dla projektantów 2 Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie 2.1 FERMACELL Zalety na pierwszy rzut oka...3 2.2 Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

PŁYTY - IZOLACJE - LAMINATY BUDOWNICTWO KATALOG PRODUKTÓW. www.plastics.pl

PŁYTY - IZOLACJE - LAMINATY BUDOWNICTWO KATALOG PRODUKTÓW. www.plastics.pl PŁYTY - IZOLACJE - LAMINATY KATALOG PRODUKTÓW 2015 DO NASZYCH PARTNERÓW PLASTICS GROUP - wiodący w Polsce dystrybutor płyt i folii z tworzyw sztucznych, jest dla Państwa atrakcyjnym partnerem, ponieważ

Bardziej szczegółowo

TWORZYSZ PRZESTRZEŃ. INFORMACJA TECHNICZNA/ PRZEGLĄD OFERTY. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

TWORZYSZ PRZESTRZEŃ. INFORMACJA TECHNICZNA/ PRZEGLĄD OFERTY. Budownictwo Motoryzacja Przemysł Budownictwo Motoryzacja Przemysł TWORZYSZ PRZESTRZEŃ. relazzo SYSTEM TARASOWY INFORMACJA TECHNICZNA/ PRZEGLĄD OFERTY Obowiązuje od 01.01.2014 Zmiany techniczne zastrzeżone. www.relazzo.pl Zeskanuj kod

Bardziej szczegółowo

TWORZYSZ PRZESTRZEŃ. INFORMACJA TECHNICZNA/ PRZEGLĄD OFERTY. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

TWORZYSZ PRZESTRZEŃ. INFORMACJA TECHNICZNA/ PRZEGLĄD OFERTY. Budownictwo Motoryzacja Przemysł Budownictwo Motoryzacja Przemysł TWORZYSZ PRZESTRZEŃ. relazzo SYSTEM TARASOWY INFORMACJA TECHNICZNA/ PRZEGLĄD OFERTY Obowiązuje od 01.01.2014 Zmiany techniczne zastrzeżone. www.relazzo.pl Zeskanuj kod

Bardziej szczegółowo

Obróbka. Dla ludzi z inwencją

Obróbka. Dla ludzi z inwencją Obróbka Dla ludzi z inwencją rzut oka na obróbkę CIĘCIE ŁĄCZENIE cięcie patrz strona 7 przy użyciu stacjonarnych pił tarczowych, ręcznych pił zanurzeniowych lub wyrzynarek przecinanie patrz strona 8 przy

Bardziej szczegółowo

Guardian SunGuard. Informacje o szkle BUILD WITH LIGHT

Guardian SunGuard. Informacje o szkle BUILD WITH LIGHT Guardian SunGuard Informacje o szkle BUILD WITH LIGHT WPROWADZENIE 3 RODZAJE SZKŁA 4 Szkło odprężone Szkło wzmacniane termicznie Szkło hartowane Szkło laminowane Szkło izolacyjne Spandrele Ciepła ramka

Bardziej szczegółowo

aluplast sp. z o.o. ul. Gołężycka 25A 61-357 Poznań Tel. +48 61 654 34 00 aluplast@aluplast.com.pl www.aluplast.com.pl ap.

aluplast sp. z o.o. ul. Gołężycka 25A 61-357 Poznań Tel. +48 61 654 34 00 aluplast@aluplast.com.pl www.aluplast.com.pl ap. aluplast sp. z o.o. ul. Gołężycka 25A 61-357 Poznań Tel. +48 61 654 34 00 aluplast@aluplast.com.pl www.aluplast.com.pl ap.bond 2011-10 Uzupełnienie Ogólnych Wytycznych Obróbki Rozdział 8J Klejenie szyb

Bardziej szczegółowo

VISCOM BUDOWNICTWO KATALOG 2009. Kompleksowe rozwiązania produktowe PRINT OFFICE VISUAL COMMUNICATION PACKAGING LOGISTICS

VISCOM BUDOWNICTWO KATALOG 2009. Kompleksowe rozwiązania produktowe PRINT OFFICE VISUAL COMMUNICATION PACKAGING LOGISTICS VISCOM BUDOWNICTWO KATALOG 2009 Kompleksowe rozwiązania produktowe PRINT OFFICE VISUAL COMMUNICATION PACKAGING LOGISTICS Szanowni Państwo Oddajemy w Państwa ręce katalog, który prezentuje kompleksowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP. Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U. Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów

Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP. Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U. Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów Spis treści Rury ciśnieniowe z PE Krah Rury profilowane Krah Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznych z PP Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznych z PVC-U Rury РЕ HD 80 і РЕ HD 100 do gazociągów

Bardziej szczegółowo

PŁYTY SPIENIONE Z PCW

PŁYTY SPIENIONE Z PCW Zdjęcia są własnością firmy 3A Zdjęcia są własnością firmy 3A Produkty na zdjęciach powyżej wykonane z płyt firmy 3A Composites GmbH Płyty spienione z PCW są wytwarzane techniką swobodnego spienienia metodą

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i zastosowanie

Projektowanie i zastosowanie Projektowanie i zastosowanie Fasada wentylowana Płyty elewacyjne EQUITONE oferują niepowtarzalne możliwości projektowania dzięki połoączeniu doskonałych właściwości włóknocementu z bogactwem różnych powierzchni

Bardziej szczegółowo

Spawanie stali nierdzewnych

Spawanie stali nierdzewnych Spawanie stali nierdzewnych Seria: materiały i zastosowania, księga 3 Euro Inox Nota redakcyjna Euro Inox jest stowarzyszeniem zajmującym się rozwojem europejskiego rynku stali nierdzewnych. Członkami

Bardziej szczegółowo

Izolacje urządzeń i instalacji

Izolacje urządzeń i instalacji PRZEMYSŁ I ENERGETYKA Izolacje urządzeń i instalacji Zeszyt.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Warunki techniczno-użytkowe ROZMIARY OBIEKTU Uwzględnienie wymaganej ilości miejsca na izolację musi mieć

Bardziej szczegółowo

HydROPANEL. Płyta cementowa na ściany, sufity i podłogi. Wodoodporna oraz wytrzymała na działanie ognia

HydROPANEL. Płyta cementowa na ściany, sufity i podłogi. Wodoodporna oraz wytrzymała na działanie ognia HydROPANEL Płyta cementowa na ściany, sufity i podłogi Wodoodporna oraz wytrzymała na działanie ognia SPIS TREŚCI Informacje ogólne Produkt Zastosowania wewnętrzne Narzędzia i wyposażenie Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp IS 1. Idea systemu...4 III.Specjalne zastosowania systemów płaszczyznowych ZS 2. Zalety systemu...4 1. Chłodzenie płaszczyznowe...

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. System instalacyjny Hep 2 DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ INSTALACJI GRZEWCZYCH. Solutions for Essentials

Katalog produktów. System instalacyjny Hep 2 DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ INSTALACJI GRZEWCZYCH. Solutions for Essentials EPIC 2134, J3412, X71 marzec 2014 System instalacyjny Hep 2 Katalog produktów NW GENERCJ D INSTLCJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WDY UŻYTKWEJ RZ INSTLCJI GRZEWCZYCH Solutions for Essentials Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Elewacje. Attyki. METEON. Wszystko co najlepszse w jednej plycie

Elewacje. Attyki. METEON. Wszystko co najlepszse w jednej plycie Elewacje. Attyki. Elementy zespolone. Planowanie METEON Wszystko co najlepszse w jednej plycie Spis treści Informacje ogólne. 3 Dane dotyczace produktów. 4 Zastosowanie płyt i program dostaw. 5 Serwis

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Rynku Przemysłowego

Rozwiązania dla Rynku Przemysłowego Dane zawarte w katalogu mają jedynie charakter informacyjny. Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym biurem wsparcia technicznego firmy Henkel Loctite w celu zasięgnięcia informacji o specyfikacji produktów.

Bardziej szczegółowo

SUNLITE. Spis treści. I. Struktura i wymiary produktu SUNLITE 2 II. Odporność na działanie środków chemicznych. Właściwe szczeliwa i kleje.

SUNLITE. Spis treści. I. Struktura i wymiary produktu SUNLITE 2 II. Odporność na działanie środków chemicznych. Właściwe szczeliwa i kleje. Wielowarstwowe płyty poliwęglanowe do szklenia, wykonywania pokryć dachowych i okładzin Instalacja SUNLITE Spis treści I. Struktura i wymiary produktu SUNLITE 2 II. Odporność na działanie środków chemicznych.

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

ABC połączeń w drewnie

ABC połączeń w drewnie ABC połączeń w drewnie Spis treści ABC połączeń w drewnie Spis treści Strona ABC połączeń w drewnie wolfcraft Połączenia w drewnie Wstęp do łączenia kołkami 3 Kołki meblowe 4 Urządzenie do połączeń kołkowych

Bardziej szczegółowo

ZOOM LEKKIE ROZWIĄZANIA. Płyty komórkowe EUROLIGHT 38 mm i 50 mm

ZOOM LEKKIE ROZWIĄZANIA. Płyty komórkowe EUROLIGHT 38 mm i 50 mm ZOOM LEKKIE ROZWIĄZANIA Płyty komórkowe EUROLIGHT 38 mm i 50 mm 2012 2016 www.egger.com/zoom 02 EGGER EUROLIGHT STWORZONE BY ROZWIĄZAĆ PAŃSTWA CODZIENNE PROBLEMY EUROLIGHT odpowiada na wszystkie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Loctite i Teroson w serwisie samochodowym

Loctite i Teroson w serwisie samochodowym Dodatki techniczne dostępne w wersji elektronicznej na www.intercars.com.pl Spis treści Produkty firm i Teroson w serwisie samochodowym Kompendium praktycznej wiedzy Autor: mgr inż. Stefan Myszkowski Dodatek

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów BETON Płynny jastrych anhydrytowy Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorów Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić Poradnik o charakterze informacyjno-instruktażowym, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI Okna, drzwi zewnętrzne i elementy fasadowe

WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI Okna, drzwi zewnętrzne i elementy fasadowe WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI Okna, drzwi zewnętrzne i elementy fasadowe Wydanie: 2011 Wersja: 3.0 Niniejsze wytyczne dotyczące jakości mają stanowić pomoc w neutralnej ocenie jakości okien, drzwi zewnętrznych

Bardziej szczegółowo