Dział płyty. Zalecenia dot.yczące obróbki i aplikacji zewnętrznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział płyty. Zalecenia dot.yczące obróbki i aplikacji zewnętrznej"

Transkrypt

1 Zalecenia dot.yczące obróbki i aplikacji zewnętrznej

2 02. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Zalecenia dot.yczące obróbki płyt PVC-U Prawie wszystkie narzędzia i urządzenia stosowane do obróbki metalu i drewna mogą być również zastosowane w przypadku naszych płyt KömaCel, KömaTex oraz KömaDur PVC-U. Należy stosować wysoką prędkość cięcia, tempo podawania niskie, głębokość cięcia również mała. W większości przypadków nie ma potrzeby schładzania ani narzędzi do cięcia, ani samego materiału, należy zadbać jednak, aby krawędzie tnące były ostre a powstałe podczas cięcia ciepło zostało ograniczone poprzez szybkie usunięcie wiórów. Jeśli głębokość cięcia jest większa, miejsce cięcia należy schłodzić, aby nie dopuścić do powstania przebarwień można to wykonać za pomocą powietrza pod ciśnieniem lub wody (środek chłodzący). Gładkie powierzchnie mogą wymagać wykończenia krawędzi za pomocą tarczy do polerowania wykonanej z filcu, niezafarbowanego perkalu lub szmatki sizalowej, lub też za pomocą taśm filcowych. Pasty do matowienia lub polerowania również się do tego nadają. Nierówne krawędzie, które powstają podczas piłowania, wiercenia lub frezowania można wykończyć za pomocą płaskiej skrobaczki (kąt natarcia: 15 ). Sugerowane wartości dotyczące warunków cięcia oraz kształtów cięć i nacięć związanych z obróbką opisaną poniżej zostały umieszczone w tabeli na stronie 15. Więcej szczegółów w Specyfikacji VDI Poza tym instrukcja bezpieczeństwa wymaga również, aby wióry i kurz zostały prawidłowo usunięte. Prosimy zwrócić uwagę na to, że bez względu na metodę obróbki materiału należy unikać głębszych cięć i ostrych krawędzi, ponieważ mogą one doprowadzić do szybkiego uszkodzenia materiału w wyniku znanego efektu pękania, jeśli znajdą się pod presją.

3 Obróbka mechaniczna Piłowanie Zaleca się stosowanie szybkoobrotowych pił taśmowych i obrotowych o szybkości cięcia do 3000 m/min. W zależności od grubości płyty należy używać pił o długości zębów pomiędzy 5 a 10 mm. W przypadku pił obrotowych zaleca się stosowanie ostrzy o zębach z różną geometrią: płaskie, trapezoidalne i z karbidową końcówką. Średnicę ostrza piły (Ø) i ilość zębów (t) należy tak skoordynować, aby były odpowiednie do obrabianego materiału, typu urządzenia i jego prędkości (np. KömaCel Ø 300 mm, t 96, prędkość obr./ min, pozioma lub pionowa piła panelowa). Aby osiągnąć czyste krawędzie ciętych powierzchni oraz aby uniknąć pęknięć, zawsze osadź płytę w imadle i dopilnuj, aby płyta nie wibrowała. Jest to szczególnie ważne w przypadku cienkich płyt 1-3 mm, nie tylko w przypadku cięcia pojedynczej płyty, ale także kilku płyt na raz. Do cięcia płyt o grubości 1 mm użyj gilotyny. W przypadku laubzegi używaj jedynie naostrzonych, nieukierunkowanych ostrzy (plastiki, PVC-U). Podawanie materiału (ręczne) powinno postępować powoli w jednolitym tempie. W szczególnych przypadkach może być zalecane skontaktowanie się z serwisem producenta danej piły. Informacja dotycząca geometrii cięcia w procesie obróbki mechanicznej znajduje się w tabeli na stronie 15. Informacje i instrukcje producenta urządzenia muszą być oczywiście wzięte do uwagi. Wiercenie Wszystkie płyty PVC-U mogą być wiercone przy użyciu wierteł obrotowych podobnych do wierteł do metalu (wiertła obrotowe DIN 1412), których kąt natarcia to ok. 30. Kąt końcówki (lub grotu) może mieć do ok. 110, natomiast kąt uwypuklenia nie powinien być mniejszy niż Tempo wiercenia i podawania materiału zależy od głębokości, na jaką ma być wywiercony otwór: czym grubsza płyta, tym mniejsza prędkość. Do wiercenia otworów większych niż 20 mm należy użyć dwużłobieniowych ostrzy z prowadnicą. Otwory o średnicy ponad 40 mm należy wycinać przy pomocy wycinarki tarczowej (np. wiertła typu quick-helix). Toczenie Podczas toczenia wstępnego zaleca się stosowanie powolnego podawania materiału w połączeniu z głębszym cięciem, jednocześnie należy używać ostrza o promieniu nie mniejszym niż 0,5 mm, co umożliwi otrzymanie powierzchni pozbawionej rys. Głębokość cięcia to max. 2 mm w przypadku delikatnego toczenia. Jeśli zostanie wybrana większa prędkość podawania materiału, należy unikać pojawienia się pęknięć przez wybranie mniejszej prędkości cięcia.

4 04.Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Frezowanie Narzędzia użyte do frezowania muszą nadawać się do obróbki plastiku. Muszą jednocześnie zapewniać dość miejsca na wióry. W celu osiągnięcia dobrych rezultatów należy szybko podawać materiał, jednocześnie frezować z umiarkowaną prędkością i wykonywać głębokie cięcia. Płyty KömaCel, KömaTex i KömaDur są odpowiednie również do frezowania 3-D. Aby wykonać frezowanie tego typu, należy się upewnić, że ploter jest wyposażony w kulistą końcówkę frezującą i mamy do dyspozycji odpowiednie oprogramowanie. Cięcie, dziurkowanie, perforowanie Płyty KömaDur do grubości 3 mm mogą być cięte za pomocą gilotyny. Cięcie należy wykonać szybko i bez zakłóceń. Płyty powinny mieć pokojową temperaturę, tzn. nie niższą niż 20 C. Płyty o grubości ponad 3 mm należy ciąć przy użyciu piły. Płyty KömaDur i KömaTex o grubości do 3 mm można dziurkować i perforować za pomocą wyprofilowanych noży lub dwuelementowych narzędzi. Poza tym zaleca się także stosowanie urządzenia do dziurkowania (wykonane ze paskowanej stali) o dwustronnie powierzchniowym ostrzu (ścięte krawędzie). Podgrzanie płyty PVC-U do temperatury C jest użyteczne i ułatwia obróbkę. Cięcie za pomocą piły wodnej Alternatywną technologią cięcia (cięcie na zimno) jest cięcie za pomocą piły wodnej. Ta metoda jest odpowiednia szczególnie w przypadku płyt KömaCel, KömaTex oraz KömaDur do wycinania skomplikowanych konturów. W przypadku płyt o grubości do 3 mm można wykonywać cięcie przy użyciu czystej wody. Natomiast do cięcia płyt o grubości 4 mm i większej należy do wody dodać materiał trący (np. piasek krzemionkowy). Prędkość cięcia zależy od typu i grubości płyty, a także typu i jakości urządzenia tnącego. Prędkość cięcia jest zależna przede wszystkim od tego, na jakiej jakości ciętej powierzchni nam zależy, co powinno być prawdopodobnie uzgodnione z klientem. Z tego względu na początku każdej serii zalecamy najpierw określić odpowiednią prędkość cięcia uwzględniającą jakość ciętej powierzchni.

5 Formowanie (bez cięcia) Płyty PVC-U KömaTex i KömaDur mogą być formowane, tzn. opracowywane lub kształtowane, bez cięcia, za pomocą wielu procesów: wyginanie, załamywanie, formowanie pod ciśnieniem, rozklepywanie, rozciąganie i formowanie termiczne. Poniższy diagram pokazuje, że zdolność do formowania jest w przypadku płyt KömaDur PVC-U zależna od temperatury. Zależności te mają praktyczne znaczenie ze względu na możliwość obróbki i użycia płyty. Moduł elastyczności i wytrzymałość to indykatory odporności na odkształcenia, rozciągliwości i deformowalności pod wpływem określonej temperatury. Zazwyczaj płyty formuje się, gdy są w fazie elastycznoplastycznej, gdzie osiąga się maksymalny stopień ekspansywności i rozciągalności, gdzie też siły użyte do formowania mogą pozostać małe. Aby zapobiec zniszczeniu struktury, płyty KömaTex i KömaDur nie mogą być formowane w temperaturze równej lub niższej niż temperatura topnienia, tzn. poniżej 90 C. Najbardziej odpowiednie temperatury dla konkretnych procesów obróbki termicznej są zależne od rodzaju płyty i aplikacji (zob. tabela na stronie 7). Poprawne formowanie jest możliwe jedynie wtedy, gdy cała płyta jest nagrzana w jednakowym stopniu. Preferowany sposób ogrzewania to użycie promieni podczerwonych, jednak wykorzystanie pieców grzejnych lub pieców cyrkulacyjnych jest tak samo poprawne. Na przykład w procesie załamywania płyty wymagają ogrzania w określonych obszarach, do czego mogą posłużyć elementy grzejne. Poza tym w przypadku płyt o grubości 3 mm lub więcej zalecamy ogrzewanie z obu stron jednocześnie, aby zapobiec zniszczeniu jednej strony płyty i aby skrócić czas ogrzewania. Diagram właściwości formowania amorficznych materiałów termoplastycznych Cięcie, łączenie, praktyczne wskazówki Formowanie Zgrzewanie Stan stały Stan elastyczny Stan elastyczny E=moduł elastyczności Wytrzymałość na rozciąganie Elongacja przy rozdarciu Temperatura ST = temperatura topnienia, dla KömaDur ok. 95 C. DT = temperatura dekompozycji, zależna od okresu indukcji termicznej,

6 06. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Formowanie termiczne i rozciąganie Płyty KömaDur i KömaTex nadają się do formowania termicznego lub rozciągania na wszystkich urządzeniach dostępnych na rynku. Jedyne zastrzeżenie: maszyny powinny być chronione przed ciągiem powietrza ze wszystkich stron. Szybki cykl obróbki może zostać osiągnięty dzięki ochłodzeniu narzędzi wykorzystywanych do formowania. W przypadku formowania próżniowego powierzchnie piaskowane mają tę przewagę, że powietrze może zostać zupełnie z nich usunięte, bez pozostawiania dziur powietrznych. Średnica otworów próżniowych nie powinna być większa niż 0,8 mm, aby nie dopuścić do deformacji otworów. Zasadniczo zaokrąglenie krawędzi powinno mieć promień nie przekraczający trzykrotności grubości płyty. W przypadku płyt KömaDur i KömaTex matryca wchodząca w materiał powinna być dostatecznie stożkowa: ok. 5. Matryca, w którą wchodzi materiał, nie musi być stożkowa, ponieważ elementy formowane termicznie oddzielane są od niej po wystygnięciu. Chłodzenie generalnie przebiega przy użyciu powietrza pod ciśnieniem. Kombinacji powietrza pod ciśnieniem i kropel wody można użyć dopiero po stwardnieniu powierzchni. Między wieloma procesami formowania termicznego i rozciągania szczególna uwaga należy się procesowi ślizgu powietrznego, podczas którego rozgrzane płyty zostają poddane rozciąganiu wstępnemu za pomocą powietrza. Dzięki temu procesowi powstają zazwyczaj elementy formowane termicznie o najbardziej jednolitej grubości. W tym miejscu należy wspomnieć, że proces formowania kończy się zawsze w miejscu, gdzie płyta PVC-U dotknie innej powierzchni (matrycy). Uformowane termicznie elementy zazwyczaj nie ulegną wypaczeniu, jeśli użyje się wysokiej temperatury, chłodzenie nastąpi powoli, matryca zostanie otwarta przy raczej niskiej temperaturze, a skrawki na brzegach zostaną ucięte od razu po wyjęciu z matrycy. Aby sam proces formowania a wcześniej także matryce wykonać poprawnie, należy pamiętać o zjawisku kurczenia się materiału. Płyty KömaTex oraz KömaDur mogą skurczyć się o 0,5% zgodnie z kierunkiem tłoczenia. KömaCel o grubości 4, 5 i 6 mm również nadaje się do formowania termicznego. Jednak ze względu na jej właściwości w przypadku cieńszych płyt KömaCel możliwość formowania termicznego jest ograniczona. Deformacja wywołana wysoką temperaturą jest ograniczona (np. wyginanie, zaginanie z nacięciami, itd.).

7 Wyginanie, załamywanie, formowanie w prasie Wyginanie i załamywanie płyt PVC-U należy wykonywać tylko przy użyciu odpowiednich urządzeń. Promień wyginania nie powinien być nigdy mniejszy niż 2 3 grubości płyty. Szerokość podgrzewanego obszaru powinna być co najmniej równa pięciokrotności grubości płyty. Po schłodzeniu linearne ogrzewanie materiału doprowadzi do napięć wewnątrz płyty PVC-U; w przypadku załamywania krótkich obszarów może dojść do wypaczenia. Krawędzie o długości równej 20-krotności grubości płyty nie będą się paczyć. Z tego względu zalecamy podgrzanie całego obszaru, co zapobiegnie wypaczeniu krótszych krawędzi. Załamania ze względnie małym promieniem mogą zostać wykonane za pomocą nacięć w kształcie litery V od strony wewnętrznej. Wytłaczanie Takie wzory jak litery, znaki piśmiennicze, cyfry lub monogramy należy wytłaczać za pomocą narzędzi wykorzystywanych również w metalurgii, a także przemyśle opakowaniowym i skórzanym. Narzędzia powinny zostać podgrzane przed pracą: w przypadku KömaCel, KömaTex i KömaDur zalecana temperatura to C. Sam proces wytłaczania nie wymaga podgrzania materiału. Dalsze informacje i użyteczne porady dotyczące formowania płyt PVC-U znajdują się w specyfikacji VDI 2008, strony 1 3. Procesy wymagające podgrzewania Materiał Załamywanie, wyginanie formowanie w prasie KömaCel ok. 130 C formowanie termiczne z zastrzeżeniami KömaTex ok. 130 C C KömaDur M, ES, H, D C C Tabela: standardowe temperatury do formowania termicznego (bez cięcia krawędzi)

8 08. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Zgrzewanie KömaCel, KömaTex i KömaDur wykonane są z materiałów termoplastycznych. Płyty mogą być zgrzewane przy wykorzystaniu znanych metod zgrzewania, na przykład: zgrzewanie za pomocą ciepłego powietrza, podgrzanego narzędzia, procesu załamywania i zgrzewania a także za pomocą zgrzewania szorstkiego zgrzewania. Można do tego stosować wszystkie odpowiednie urządzenia dostępne na rynku. Prosimy zawsze zwrócić uwagę, aby płyty w obszarze zgrzewania zostały odpowiednio wyczyszczone za pomocą środka czyszczącego lub najlepiej mechanicznie. Po zakończeniu zgrzewania, w zależności od rodzaju produktu i aplikacji, należy zdecydować, czy spoina wymaga wykończenia. Po zgrzewaniu w zależności od produktu i aplikacji należy sprawdzić czy miejsca łączenia wymagają obróbki. Wyrównywanie, heblowanie, ścieranie lub wygładzanie to odpowiednie metody do wykończenia spoiny. Zawsze należy zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do powstania wcięć. Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku płyt KömaCel and Köma- Tex, aby ich piankowa struktura się nie zapadła. Zgrzewanie za pomocą rozgrzanego powietrza (z wykorzystaniem lutu) Podczas zgrzewania za pomocą końcówki do zgrzewania płyta i lut stają się plastyczne i łączą się pod ciśnieniem dzięki działaniu gorącego gazu (max. 0,3 bar, sprężarki niskociśnieniowe, np. Leister, Wegener, Zinser, Forsthoff) oraz powietrza najlepiej, jeśli jest pozbawione wody i olejów.. Niezbędne luty do zgrzewania są produkowane przez naszą firmę. Dostępne są w formie kalandrowanej lub na sztuki o różnych długościach i profilach. Zarówno ręczne, jak i mechaniczne zgrzewanie jest możliwe. Rynek oferuje szeroką gamę różnych samodzielnych urządzeń oraz końcówek do zgrzewania. Szczególnie sprawdziły się dysze o wysokiej prędkości, umożliwiając szybkie zgrzewanie i tworząc wysokojakościową spoinę dzięki równomiernemu podgrzewaniu płyt i lutu. Półautomatyczne jednostki do zgrzewania z podawaniem mechanicznym są szczególnie odpowiednie do produkcji seryjnej. Najczęściej spotykane są zgrzewarki listwowe (filetowe), oraz zgrzewarki o pojedynczym lub podwójnym trzpieniu V (zob. DIN and 16932). Cienkie płyty należy łączyć za pomocą zgrzewarek o pojedynczym trzpieniu V, natomiast grubsze o podwójnym. Na krawędziach należy zastosować zgrzewanie naprzemienne, aby uniknąć wypaczania i wykrzywiania. Należy stosować standardowe temperatury rozgrzanego gazu (mierzonego w dyszy), które są podane w tabeli na stronie 10. Dzięki temu osiągnie się spoiny posiadające dobre właściwości.

9 Zgrzewanie Poza tym ważne jest, aby zgrzewanie wykonywać z niewysuniętym lutem oraz przy jednolitym nacisku i prędkości. Zawsze przed użyciem nowego lutu należy zeskrobać pozostałości po zgrzewaniu, aby pozbyć się w ten sposób materiału zniszczonego termicznie. Poprawne i zadowalające zgrzewanie wymaga doświadczenia i ogólnego praktycznego wytrenowania pracownika. Dlatego też zgrzewanie za pomocą rozgrzanego powietrza powinno być wykonywane jedynie przez odpowiednio wyszkolonego specjalistę. Zgrzewanie za pomocą rozgrzanego narzędzia (zgrzewanie za pomocą trzpienia) Inną metodą zgrzewania płyt PVC-U KömaCel, KömaTex i KömaDur jest zgrzewanie za pomocą rozgrzanego trzpienia, podczas którego wykorzystuje się narzędzia o różnym kształcie (okrągłe, mieczowe). Doskonale wygładzone i czyste powierzchnie elementów należy delikatnie podgrzać poprzez przyciśnięcie ich do rozgrzanego trzpienia aż do momentu, kiedy są plastyczne. Następnie należy je połączyć ze sobą. Ten proces charakteryzuje się łatwością i oszczędnością czasu. W jego efekcie powstają połączenia niemalże pozbawione napięć a przy tym mogące wytrzymać silny nacisk. Jeśli tylko warunki zgrzewania, zależne od materiału (temperatura rozgrzanego trzpienia, nacisk na trzpień, nacisk podczas łączenia o raz natychmiastowe łączenie po uzyskaniu plastyczności), są zachowane, siłą połączenia jest niemalże tak duża, jak w przypadku samego materiału. Zalecamy zapoznać się z tabelą na stronie 10 zawierającą standardowe wartości dotyczących ogrzewania i przycisku.

10 10. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Zgrzewanie za pomocą rozgrzanego powietrza 1) Temperatury wewnątrz dyszy ( C) Materiál okrągła dysza Dysza szybkobieżna KömaCel/KömaTex KömaDur M, ES, H, D Tabela: wartości standardowe dla zgrzewania ciepłym powietrzem i rozgrzanym narzędziem 1) Wartości zależne od przepływu gorącego powietrza (40 60 l/min), prędkości zgrzewania, typu lutu, okresu indukcji termicznej i in. Dysza cyrkularna cm/min Zgrzewanie za pomocą rozgrzanego narzędzia 2) Temperatura powierzchniowa Nacisk (MPa) rozgrzanego narzędzia ( C) Materiał podgrzewanie łączenie KömaCel/KömaTex ,05 0,1-0,2 KömaDur M, ES, H, D ,05 0,3-0,5 (nacisk.) Tabela: wartości standardowe dla zgrzewania ciepłym powietrzem i rozgrzanym narzędziem 2) Wartożci zależne od grubości płyty, czasu ogrzewania i in. Dysza cyrkularna cm/min Zgrzewanie Poniższe parametry należy precyzyjnie poprawiać i sprawdzać w regularnych odstępach czasu. Podczas podgrzewania materiał plastyczny tworzy bańkę. Podgrzewanie powinno zostać przerwane w momencie, gdy jej wielkość osiągnie 1-2 mm grubość. Nacisk rozgrzanego narzędzia na płytę musi być powolny, aby uniknąć wyciskania materiału poza plastyczny obszar. Natychmiast po usunięciu rozgrzanego urządzenia należy docisnąć do siebie plastyczne płyty do momentu, kiedy na powrót stwardnieją. Wyginanie i zgrzewanie Wyginanie i zgrzewanie jest zmodyfikowanym procesem zgrzewania za pomocą trzpienia. Rozgrzane narzędzie przykłada się wzdłuż linii wyginania jako narzędzie tnące do momentu zagłębienia w materiał. Krawędź narzędzia powinna mieć kąt 60 przy prostokątnym wyginaniu. Narzędzie powinno wejść w płytę do ok. 2/3 grubości, przed wyjęciem. Natychmiast po wyjęciu narzędzia, płytę należy wyginać i zgrzewać wzdłuż naciętej linii. Aby uzyskać odpowiedni nacisk rozgrzanego narzędzia, kąt pomiędzy krawędziami do zgrzania musi być od 15 do 20 mniejszy niż pożądany kąt łączenia. W przypadku cienkich płyt, czas nagrzewania można skrócić przez wciśnięcie klinowatego elementu w linię zgrzewania przed przyłożeniem rozgrzanego narzędzia.

11 Sklejanie Płyty KömaCel, KömaTex i KömaDur, tak jak i inne materiały PVC-U, mogą być sklejane ze sobą nawzajem, a także z innymi materiałami. Można używać różnych klejów, w zależności od aktualnych potrzeb i konkretnych zastosowań. W przypadku łączenia ze sobą płyt KömaCel, KömaTex i KömaDur można używać klejów zawierających solwent (np. C 004) jak i bezsolwentowych poliuretanowych (np. C 012). C 004 to przeźroczysty klej do PVC-U, który ze względu na swoje właściwości jest w stanie wyrównać niewielkie nierówności na klejonej powierzchni. Schnie bardzo szybko; należy go stosować raczej na małych powierzchniach (np. połączenia trzpieniowe). Stabilność wyschniętego spoiwa zależy od zakresu stabilności samych płyt. Kleje PUR C 012 są pozbawione solwentu i odporne na wilgoć. Są odpowiednie do łączenia zarówno płyt PVC-U ze sobą, jak i z innymi materiałami, np.: metale, kamionka, beton, drewno, wiele twardych plastików i pianek (polistyren, OU i in.). W przypadku użycia klejów nie przylegających do solwentu niezbędne jest wyczyszczenie klejonych powierzchni za pomocą roztworu 80/110 nafty czyszczącej lub białego alkoholu.

12 12. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Zadruk i malowanie Dzięki swojej gładkiej powierzchni płyty KömaCel, KömaTex i KömaDur mogą być z łatwością zadrukowane, pomalowane lub polakierowane. W zasadzie można je lakierować wszystkimi lakierami przeznaczonymi do PVC. Poniższe lakiery okazały się szczególnie odpowiednie: 1. Lakiery jedno- i dwuskładnikowe o podstawie akrylowej 2. Lakiery dwuskładnikowe poliuretanowe Lakiery DD 3. Atramenty do sitodruku na PVC (żywica akrylowa na bazie rozczynnika/ polimer PVC) Lakiery wymienione w punktach 1 i 2 nadają się do użycia za pomocą sprayu. Atramenty do sitodruku (takich producentów jak na przykład Diegel, Wiederhold, Marabu, Pröll i Sericol) stosuje się przede wszystkim zgodnie z ich przeznaczeniem. Można ich jednak użyć również do malowania i lakierowania; należy je jednak przed tym doprowadzić do odpowiedniego stanu lepkości. Radzimy skontaktować się z producentami atramentów, aby dowiedzieć się, jakiego typu atramenty są w tym przypadku odpowiednie. Oprócz tego stosuje się ostatnio również atramenty utwardzane za pomocą promieni. Jedną z wad takiego rozwiązania jest jednak to, że może ulec zmianom kolor obszarów niepokrytych atramentem - w zależności od długości trwania oddziaływania promieni. Powierzchnia, która ma być zadrukowana, musi, tak jak i w przypadku innych materiałów, być czysta i niezatłuszczona. Nie zalecamy lakierowania dużych powierzchni płyt w przypadku aplikacji zewnętrznej ciemnymi lakierami ze względu na możliwe skoki temperatury. W przypadku użycia na zewnątrz, szczególnie jeśli warunki pogodowe odgrywają dużą rolę, zalecamy skonsultowanie się z producentem atramentów. Należy korzystać z odpowiednich instrukcji dot. użytkowania zawartych w danych do aplikacji i publikacjach informacyjnych; ewentualnie należy te dane zdobyć od producenta.

13 Instrukcje dot. obróbki KömaTex dp Dzięki szczególnie delikatnej strukturze porów płyt KömaTex dp można osiągnąć doskonałą jakość zadruku na wszystkich ogólnodostępnych drukarkach typu flat bed. W celu osiągnięcia długotrwałej wysokiej jakości prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe instrukcje: Pozbawiona kleju folia adhezyjna chroni powierzchnię KömaTex dp do momentu, kiedy położymy ją na drukarce typu flat bed. Nie zastąpi ona jednak delikatnego obchodzenia się z płytami i paletami. Nieważne, czy to będzie ładowanie, transportup, magazynowanie, czy obróbka, jedyny sposób gwarantujący profesjonalne wyniki, to profesjonalne obchodzenie się z płytami. Palety muszą zostać zabezpieczone przed wilgociąi kondensacją. Należy unikać dużych zmian temperatury czy natychmiastowych przenosin ze środowiska zimnego do ciepłego. Płyty powinny być zawsze magazynowane w suchym miejscu w pozycji poziomej, najlepiej w pomieszczeniu z klimatyzacją nastawioną na temp C. Czyste płyty pozbawione tłuszczu i kurzu to jedyny sposób na doskonałe rezultaty w druku. Tak jak wszystkie typy płyt PVC-U, również KömaTex dp może być naładowana elektrostatycznie, kiedy jest przenoszona lub transportowana dalej. Drukarki cyfrowe wyposażone w zintegrowaną jednostkę jonizacyjną redukują ten efekt i w znacznym stopniu zapobiegają zmianom w druku powstałym pod wpływem naładowania. W przypadku drukarek nieposiadających systemu jonizującego należy przed drukowaniem wytrzeć płyty z wykorzystaniem płynu antystatycznego. Ważne: aby uniknąć smug, należy pozwolić płynowi antystatycznemu całkowicie wyschnąć przed rozpoczęciem drukowania. Nasz zespół techników chętnie udzieli odpowiedzi na dalsze szczegółowe pytania. Używanie rękawic ochronnych umożliwi uniknięcie bezpośredniego kontaktu ze skórą, co chroni płyty przed zanieczyszczeniem agresywnym potem i poplamieniem. Po godzinach od drukowania prawie wszystkie atramenty utwardzalne za pomocą promieni UV wyschną i stwardnieją, dzięki czemu również osiągną wyższą gęstość oraz odporność na zarysowania i działanie substancji chemicznych..brak wilgoci.brak tłuszczu i kurzu.brak naładowania elektrostatycznego.brak bezpośredniego kontaktu ze skórą.brak wahań temperatury

14 14. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Instrukcje dot. aplikacji i magazynowania Instrukcje dot. aplikacji Płyty KömaCel, KömaTex i KömaDur to materiał termoplastyczny, dlatego więc podlegają większym zmianom objętościowym pod wpływem temperatury niż takie materiały jak drewno lub metal (koeficjent linearnej rozciągalności termicznej = 0.08 mm/m C). W przypadku tworzenia reklam w rodzaju fasad lub obłych tablic reklamowych należy więc zawsze zadbać o to, aby płyty miały możliwość zwiększenia objętości i aby były umieszczone w sposób jednocześnie odpowiadający potrzebom aplikacji i zapewniający rozszerzanie się nie powodujące uszkodzeń. Instrukcje dot. magazynowania Przechowuj płyty KömaCel, KömaTex i KömaDur w klimatyzowanych, suchych pomieszczeniach o temperaturze ok C na płasko. Nawet gdy są zapakowane, płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków pogodowych czy promienie słonecznych.

15 Proces obróbki/geometria cięcia Proces obróbki Geometria cięcia KömaTex KömaCel KömaDur α Kąt reliefu β Kąt ślimaka γ Kąt natarcia ϕ Kąt grotu s Prędkość podawania materiału mm/obr 0,2 0,5 0,1 0,5 Wiercenie v Prędkość cięcia m/min α Kąt reliefu γ Kąt natarcia 0 ( 5) 0 10 χ Kąt ostrza s Prędkość podawania materiału mm/obr. 0,1 0,3 0,1 0,3 v Prędkość cięcia m/min Toczenie i heblowanie a Głębokość cięcia mm Do 6 Do 6 γ Kąt reliefu γ Kąt natarcia s Prędkość podawania materiału mm/u 0,3 0,5 0,3 0,5 Uciskanie v Prędkość cięcia m/min Do 1000 Do 1000 α Kąt reliefu břit ze slinutého γ Kąt natarcia 0 5 břit ze slinutého 0 8 pro pásové t Zęby mm 5 10 (8 10 pro KömaCel) s Prędkość podawania materiału mm/rev 0,1 0,3 Cięcie v Prędkość cięcia m/min Až 3000 Tabela: standardowe wartości maszynowej obróbki płyt PVC-U KömaCel, KömaTex i KömaDur

16 16. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Płyty PVC-U w aplikacjach zewnętrznych Już wiele lat płyty PVC-U sztywne i piankowe (rozszerzane) udowadniają, że są odpowiednie do aplikacji zewnętrznej takiej jak oznakowanie reklamowe, bilbordy, aplikacje literowe i systemy wystaweinnicze, w najbardziej różnorodnych warunkach pogodowych i środowiskowych. Odporność na warunki pogodowe KömaCel, KömaTex i KömaDur są odporne na warunki pogodowe i na wilgoć, a zatem świetnie nadają się do użytku na zewnątrz. Oznacza to, że właściwości fizyczne tych materiałów nie zmienią się w ciągu wielu lat. Płyty białe charakteryzują się stabilnością koloru, natomiast płyty kolorowe (czerwone, zielone, niebieskie itd.) mogą zmieniać kolor (jaśnieć) ze względu na ich większą absorpcję promieni słonecznych. Intensywność promieni słoneczncych Ograniczenia w aplikacji płyt PVC-U wynikają z naturalnego stopnia ich wystawienia na działanie promieni UV. W przypadku KömaDur do 120 kly/rok, natomiast w przypadku KömaCel i KömaTex 140 kly/ rok (zob. tabela) Kolor powierzchni Płyty wykorzystywane na zewnątrz (np. oznakowanie reklamowe), poza sygnaturami i logami, powinny zawsze mieć jak najjaśniejszą powierzchnię (białą, jasnoszarą, itd.). Oznakowanie wielkopowierzchniowe, zabarwione na ciemne kolory nie powinny być wykorzystywane na zewnątrz, ponieważ, podobnie jak wiele innych coiemnych obiektów, pochłaniają promieniowanie słoneczne w owiele większym stopniu i dlatego mogą ulec zniszczeniu. Warunki klimatyczne w Europie: Miasto Państwo Ogólne nasłonecznienie (kly/rok) Hamburg Niemcy 80 Bruksela Belgia 80 Paryż Francja 90 Monachium Niemcy 100 Wiedeń Austria 100 Bordeaux Francja 100 Wenecja Włochy 110 Marsylia Francja 120 Rzym Włochy 130 Barcelona Hiszpania 140 Lizbona Portugalia 140 Madryt Hiszpania 140 Ateny Grecja 140 Ankara Turcja 140 Palermo Sycylia, Włochy 140 Las Palmas Hiszpania 150 Tunis Tunezja 160 Casablanca Maroko 160

17 Temperatura powierzchni płyt w zależności od koloru Krzywa temperatury powierzchni płyty PVC-U przy maksymalnej temperaturze powietrza 36 C czarny ciemno brązowy jasno szary biały powietrze Temperatura C godzin Czas Uwaga: Im ciemniejszy kolor i czym wyższa temperatura na powierzchni, tym większa zmiana długości materiału. Zmiana dlugości w mm Różnica temperatur C Zmiana długości wynika z różnicy temperatury, długości płyty i koeficjentu rozciągalności (α= 0,08 mm/m C). Przykład 1 l = 1,5 0,08 60 = 7.2 mm Co oznacza, że zmiana długości białej płyty o długości początkowej 1,5 m przy różnicy temperatury 60 C jest równa 7,2 mm. Przykład 2 l = 3,0 0,08 60 = 14.4 mm Co oznacza, że zmiana długości białej płyty o długości początkowej 3 m przy różnicy temperatury 60 C jest równa 14,4 mm. Długość płyty Przykład 1 Przykład 2

18 18. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Użycie płyt PVC-U w aplikacjach zewnętrznych Informacja dot. mocowania płyt na zewnątrz Jeśli płyty PVC-U są wykorzystane do reklam outdoorowych, podlegają oczywistym zmianom temperatury. Tak jak i w przypadku wszystkich innych plastików, również i w tym przypadku należy brać pod uwagę zmiany długości pod wpływem temperatury - koeficjent linearnej ekspansji termicznej: α = 0.08 mm/m C Płyty PVC-U Kömmerling są odporne na wilgoć. Z tego względu wszystkie zmiany wielkości można precyzyjnie przewidzieć co jest niemożliwe w przypadku produktów wykonanych z innych materiałów, które są w ofercie innych producentów (ruchy zależne od wilgoci). W naszym przypadku przewidywane zmiany długości zależą przede wszystkim od maksymalnej oczekiwanej temperatury na powierzchni oraz użytej długości płyty. Na podstawie koeficjentu ekspansji termicznej (α) oraz barwy powierzchni (w tym przypadku biała) można wyliczyć zmiany długości w następujący sposób: Informacja dot. mocowania płyt Płyty na ciągłych powierzchniach murowych Podczas instalowania płyt na ciągłych powierzchniachmurowych należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią wentylację należy umieścić płytę w odległości 2-4 cm od ściany (np. za pomocą listew). Wielkoformatowe oznakowanie reklamowe Podczas tworzenia wielkoformatowego oznakowania reklamowego należy zadbać o jego wewnętrzną stabilność. Najlepiej do tego celu nadają się płyty KömaCel 10 lub jeszcze bardziej KömaCel 19 mm. W specyficznych warunkach, na przykład w przypadku reklam na obwodzie stadionu, gdzie występują silne drgania, należy użyć płyty KömaCel 19 mm lub płyty o podwyższonej odporności, np. 8 mm KömaDur ES. Oznakowanie reklamowe wolnostojące W przypadku wielkoformatowego, wolnostojącego oznakowania reklamowego należy zadbać o wytrzymałość struktury na silne podmuchy wiatru (dodatkowe wzmocnienie itp.). l = l α t (mm) l = zmiana długości (mm) l = długość płyty (m) t = różnica temperatury (K or C) α = koeficjent rozciągalności termicznej (mm/m C) Temperatura bazowa do wyliczenia tej wartości to zawsze temperatura aplikacji. Podwyższenie temperatury skutkuje rozszerzaniem, natomiast jej obniżenie kurczeniem się. Przewidywane kurczenie się określa się na bazie najniższej temperatury zewnętrznej na podstawie mapy klimatycznej (na przykład dla Niemiec jest to 15 C). Zmiany długości można określić na podstawie poniższych diagramów (od temp. powietrza 15 C do temperatury powierzchni +45 C *, biały kolor użyty jako przykład). * zob. diagram na stronie 17.

19 Użycie płyt PVC-U w aplikacjach zewnętrznych Mocowanie na śruby Zmiany wielkości płyt PVC-U umieszczonych na zewnątrz (np. oznakowanie reklamowe) wymagają takiego montażu systemu, aby zależne od temperatury rozszerzanie i kurczenie się było możliwe. Jedną z metod jest umieszczenie płyt za pomocą śrub. W takim wypadku otwory lub wcięcia są tak wykonane, aby wokół gwintu śruby powstała wolna przestrzeń. Zalecamy stosowanie śrub o główkach półokrągłych lub okrągłych, zgodnie z DIN 96. Uwaga: nie stosuj śrub o stożkowych główkach zwężających się ku gwintowi, aby nie dopuścić do zapadnięcia się śrub i zablokowania możliwości rozciągania się lub ściągania płyty. zapadnięcia się główek śrub. Przedłużone wcięcia należy wykonać w przypadku montowania płyt dłuższych niż 1,5 m. Jeśli płyty mają być umieszczone wewnątrz budynku, gdzie z zasady temperatura zmienia się jedynie nieznacznie, średnica otworu powinna być większa od średnicy śruby jedynie o 1-2 mm. Zawieszone płyty Typowe delikatne napięcia w płytach będące efektem procesu wytłaczania mogą zostać odparte dzięki stabilizacji przynajmniej górnej krawędzi płyty za pomocą metalowych profili U. Należy zadbać również o to, aby śruby zostały przykręcone w taki sposób, aby płyta miała wystarczający luz między otworami. Aby zakryć otwory lub przedłużone wcięcia, należy użyć dużych podkładek. Ich zadaniem jest również uniemożliwienie

20 20. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Przykręcanie Konstrukcja z wentylacją DIN 96 RUKO 50 x 40* Podkładka KömaCel * = Montaż za pomocą śrub Wentylowana struktura pod aplikacją Grubość płyty Odległość między miejscami uchwycenia 2 mm Ok mm 3 mm Ok mm 4 mm Ok mm 5 mm Ok. 500 mm 6 mm Ok. 500 mm 10 mm Ok. 500 mm 19 mm (24/30) Ok. 500 mm

21 Użycie płyt PVC-U w aplikacjach zewnętrznych Przykład I Reklama wykonana z KömaCel 654 (biały), mierzącej 1500 x 1000 x 10 mm powinna zostać zamontowana na zewnątrz na wentylowanej strukturze za pomocą śrub. Wielkość gwintu śrub to minimalnie 5 mm. Określenie zmian wielkości a średnica otworów Min. temp.powierzchni 15 C Max. temp.powierzchni +45 C (biała) Różnica temperatur 60 C Rozwiązanie: okrągły otwór Ogólna zmiana gługości (diagram na str. 3) = 7,2 mm Punkt zakotwienia otworu (. ) = rozmiar gwintu śruby + 2 mm = 7 mm Ze względu na to, że różnica w długości jest zredukowana o połowę w każdą stronę od punktu osadzenia, wymagana jest następująca średica otworów: Otwory umożliwiające ruch ( ) = 7.2 mm + 5 mm = 8.6 mm 2 Średnica otworu = 9 mm Średnice w mm Punkt montażu Poza tym środek otworu powinien znajdować się nie bliżej krawędzi płyty niż równowartość 2,5 x średnica otworu.

22 22. Wskazówki dotyczące pracy z płytami PVC-U i PVC-U do ekspozycji zewnętrznej Użycie płyt PVC-U w aplikacjach zewnętrznych Punkt montażu Przykład II Tak jak w przykładzie I, z tym, że użyto KömaCel o rozmiarach 3000 x 1000 x 10 mm oraz śrub o średnicy 5 mm. Określenie wielkości punktów oparcia powinno zostać wyliczone na podstawie podstawowego kierunku ruchu (kierunku rozszerzania się). Przesunięcia pod kątem prostym w stosunku do kierunku rozszerzania się są mniej znaczące. Dla płyty o szerokości 1 m należy przyjąć tolerancję 3 mm. Rozwiązanie: przedłużony otwór Ogólna zmiana długości (diagram na str. 3) = 14.4 mm Rozmiar otworu w miejscu zamocowania ( ) = rozmiar gwintu śruby Ø + 2 mm = 7 mm Przedłużone otwory pozwalające na ruch = 14.4 mm + 5 mm = 12.2 mm 2. Średnice w mm Punkt montażu Zaramowanie Inny sposób montowania płyt na zewnątrz to zaramowanie przy użyciu metalowyh profili U, odpowiednich do dużych fasad reklamowych. Ruchy płyt spowodowane zmianami temperatury (rozszerzanie i kurczenie się) powinny zostać wzięte pod uwagę również i w tym przypadku. Profile U z niesymetrycznymi bokami okazały się najlepsze do tego celu. Należy zadbać o to, aby struktura pod aplikacją była dostatecznie wentylowana (konstrukcja listwowa). Rozmiary połączeń umożliwiających rozszerzanie należy wyliczać na podstawie powyższego przykładu oraz diagramu na str. 17.

23 Przykład III Duża fasada reklamowa składająca się z kilku płyt KömaCel 654 (białe) mierzących 3000 x 1000 x 10 mm (19 mm), zamocowanych w ramie o profilu U. Należy określić następujące opłączenia umożliwiające rozszerzanie się: 1. Profile łączeniowe H 2. Na początku ramy 3. Na górze ramy Należy liczyć się z poniższymi warunkami termicznymi jak w przykładzie I: Min. temp.powierzchni 15 C Max. temp. powierzchni +45 C (white) Różnica temperatur 60 C Temperatura instalacji +20 C. Rozwiązanie (zob. diagram na str. 17): Zmiana długości (l) dla płyty o całkowitej długości 3 m l = 14.4 mm Uwaga: Uznawszy, że temperatura instalacji to 20 C, całkowity ruch (rozszerzenie, kurczenie się) elementów płytowych będzie następujący: Rozszerzanie ( t = 25 C) l = mm b = mm Kurczenie ( t = 35 C) l = 8.4 mm b = 2.8 mm Zmiany długości w całym zakresie temperatury ltotal = 14.4 mm btotal = 4.8 mm Należy więc wziąć pod uwagę przeważną temperaturę instalacji i w związku z nią określić wielkość i umieszczenie złączy umożliwiających ruch (zob. rysunek poniżej). Zmiana szerokości (b) dla płyty o całkowitej szerokości 1 m l = 4.8 mm Przykład III montowanie dużych fasad reklamowych wykonanych z KömaCel Zaoblona rama o profilu U x x y x x y y y x b y b x b y b x b = 2,0 mm rozszerzenie y b = 2,8 mm kurczenie x b + y b = 4,8 mm razem x = 3,0 mm rozszerzenie y = 4,2 mm kurczenie x + y = 7,2 mm razem DIN 96 RUKO 50 x 40* Unterlegscheibe KömaCel Mocowanie 7,2 mm 7,2 mm

24 Ze względu na środowisko Recykling i ponowne wykorzystanie Nie mażadnych toksycznych lub szkodliwych sybstancji w KömaCel, KömaTex i KömaDur, które mogłyby się z nich wydować w długoterminowej perspektywie. KömaCel, KömaTex i KömaDur są wolne od formaldehydu, azbestu, chloru, PCB, PCP czy CFC. Poza tym nie zawierają kadmu lub ołowiu, produkowane są bez użycia mnomrów, biocydów czy plastycyzerów. podczas recyklingu. Stare płyty lub skrawki mogą zostać bez problemu poddane procesowi recyklingu: są doszczętnie pocięte a następnie przekazane do ponownej produkcji. Ten zamknoięty cykl materiałów jest nie tylko ekonomiczny, ale także ekologiczny. Dlatego też KömaCel, KömaTex i KömaDur nie stanowią żadnego niebezpieczeństwa dla ludzi i środowiska zarówno w czasie ich produkcji, jak i użytku, a także Certyfikat DIN ISO 9001 Bezkompromisowa jakość od początku do końca Systematyczne badania i prace nad rozwojem, a także dziesięciolecia doświadczeń z plastikiem stanowią podstawę ogólnie uznanej wysokiej jakości naszych produktów. Przeprowadzamy testy w każdym stadium, począwszy od surowych materiałów, skończywszy na kontroli gotowych produktów. Regularne próby i analizy przeprowadzone przez niezależne instytucje potwierdzają wysoką dozę dbałości podczas procesu produkcyjnego. Nasz system zabezpieczenia jakości ma certyfikat DIN ISO Zapraszamy do współpracy: profine GmbH - KÖMMERLING KUNSTSTOFFE/Dział Płyty PO Box Pirmasens Nemcy Telefon +49 (0) Fax +49 (0)

PVC-U - płyty zawsze odpowiednie

PVC-U - płyty zawsze odpowiednie malowanie.laminowanie.pokrywanie PVC-U - płyty zawsze odpowiednie Informacja handlowa dla: Dekoratorów Specjalistów ds. reklamy Operatorów na drukarek cyfrowych Agencji designerskich i reklamowych Wystawców

Bardziej szczegółowo

TERMO NAJLEPSZY ZNAK

TERMO NAJLEPSZY ZNAK INSTRUKCJA APLIKACJI TERMOZNAKU OPIS PRODUKTU Termoznak - gotowy produkt z masy termoplastycznej: musi być stosowany na całkowicie suchą nawierzchnię, nawierzchnia musi być pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń,

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Zastosowanie. Magazynowanie/ obróbka EUROLIGHT BLATY ROBOCZE MAGAZYNOWANIE OBRÓBKA

DANE TECHNICZNE. Zastosowanie. Magazynowanie/ obróbka EUROLIGHT BLATY ROBOCZE MAGAZYNOWANIE OBRÓBKA DANE TECHNICZNE EUROLIGHT BLATY ROBOCZE EUROLIGHT blaty robocze to płyta łączona, składająca się z EUROLIGHT płyty komórkowej, pokryta dekoracyjnym em na powierzchni i/lub w miejscu profilu. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Omnisports Training Omnisports Speed i Omnisports Compact są specjalnie opracowane do montażu klejonego do podłoża.

Omnisports Training Omnisports Speed i Omnisports Compact są specjalnie opracowane do montażu klejonego do podłoża. UWAGA Te 3 produkty, przyklejane na wszystkim oprócz podkładu Lumaflex, nie spełniają wymagań normy EN 14 904 i w konsekwencji nie można ich zaliczyć do nawierzchni sportowych. Aby zagwarantować klientowi

Bardziej szczegółowo

AMARGO. Płyty PE HD, PP-H, PP-C, PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP.

AMARGO. Płyty PE HD, PP-H, PP-C, PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP. , PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP. ul. Pogodna10, Piotrkówek Mały 05-850 Ożarów Mazowiecki NIP: 723-152-09-67 email: biuro@amargo.pl tel: +48 22 758 88 27, 22 244 29 38, 22 201 24 03 fax: +48

Bardziej szczegółowo

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych Powłoki Pural zostały opracowane specjalnie do systemów dachowych i rynnowych. Jest to doskonały materiał na dachy z rąbkiem stojącym. Ta powierzchnia o delikatnej

Bardziej szczegółowo

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza jest niewidoczna i nie zajmuje miejsca, ponieważ montowana jest wewnątrz stropu. Ogrzewanie sufitowe wraz z podłączonym

Bardziej szczegółowo

More power. no limits.

More power. no limits. More power. no limits. NOWA GENERACJA URZADZEN AKUMULATOROWYCH BERNER More Power. No limits. MORE POWER. NO LIMITS. NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH BERNER Silnik bezszczotkowy MORE POWER BEZSZCZOTKOWY

Bardziej szczegółowo

T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A

T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A System montażu T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji 1 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z płytami kompozytowymi Yawalbond

Instrukcja postępowania z płytami kompozytowymi Yawalbond Instrukcja postępowania z płytami kompozytowymi Yawalbond Yawal S.A. ul. Lubliniecka 36, 42 284 Herby, Poland www.yawal.com Niniejsze wytyczne stanowią uzupełnienie do katalogu systemowego YAWALBOND. W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, MONTAŻU, MAGAZYNOWANIA I CZYSZCZENIA SZKŁA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, MONTAŻU, MAGAZYNOWANIA I CZYSZCZENIA SZKŁA Ogólne Warunki Sprzedaży Dubiel Vitrum sp.j. Załącznik nr 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, MONTAŻU, MAGAZYNOWANIA I CZYSZCZENIA SZKŁA BEZPIECZNE SZKŁO WARSTWOWE Z NADRUKIEM CYFROWYM NA MIĘDZYWARSTWIE DO ZASTOSOWAŃ

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

Śruby i nakrętki trapezowe

Śruby i nakrętki trapezowe Strona Informacje o produkcie.2 śruby i nakrętki trapezowe Śruby ze stali czarnej.4 Śruby ze stali nierdzewnej.6 Nakrętki trapezowe stalowe.7 Nakrętki trapezowe brązowe.8 Nakrętki trapezowe 6-kątne.9 stalowe

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU WYJĄTKOWA SZYBKOŚĆ SZLIFOWANIA DOSKONAŁE USUWANIE NADDATKU DO NAJTRUDNIEJSZYCH PRAC REWELACYJNE RÓWNIEŻ DO STALI NIERDZEWNEJ ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ, OGRANICZ

Bardziej szczegółowo

OTWORNICE. profiline

OTWORNICE. profiline OTWORNICE profiline z węglika spiekanego, skrawanie płaskie Otwornica uniwersalna z węglika spiekanego bimetal HSS / HSS Co 8 RUKO z węglika spiekanego mogą być stosowane w wiertarkach ręcznych i stojakowych.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU "RC 74 CX-80 RC74

KARTA PRODUKTU RC 74 CX-80 RC74 KARTA PRODUKTU "RC 74 CX-80 RC74 OPIS PRODUKTU CX-80 RC74 jest jedno składnikowym, anaerobowym, uszczelniaczem powierzchni płaskich o średnio niskiej wytrzymałości. CX-80 RC74 jest tiksotropowym produktem,

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel PRELIMINARY BROCHURE CORRAX A stainless precipitation hardening steel Ogólne dane Właściwości W porównaniu do konwencjonalnych narzędziowych odpornych na korozję, CORRAX posiada następujące zalety: Szeroki

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO Jakościowe porównanie głównych własności stali Tabela daje jedynie wskazówki, by ułatwić dobór stali. Nie uwzględniono tu charakteru obciążenia narzędzia wynikającego

Bardziej szczegółowo

System montażu interior M2 ver. 2

System montażu interior M2 ver. 2 System montażu interior M2 ver. 2 strona 2 Spis Treści 1. Przygotowanie i organizacja prac 1.01. Odnośne dokumenty, z którymi należy się zapoznać 1.02. Organizacja prac 2. System M2 - Opis. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Copyright Ösel Tubs 1 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE 3 BEZPIECZEŃSTWO 4 INSTALACJA WANNY 5 NAGRZEWANIE WANNY 8 KONSERWACJA WANNY 10 2 Informacje ogólne Drogi użytkowniku,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonywania połączeń metodą zgrzewania taśm dylatacyjnych Sika-Waterbar w systemach wodoszczelnych. Sika Services AG

Instrukcja wykonywania połączeń metodą zgrzewania taśm dylatacyjnych Sika-Waterbar w systemach wodoszczelnych. Sika Services AG Instrukcja wykonywania połączeń metodą zgrzewania taśm dylatacyjnych Sika-Waterbar w systemach wodoszczelnych Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI HPL GENTAS

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI HPL GENTAS INSTRUKCJA EKSPLOATACJI HPL GENTAS Przy przewozie płyt GENTAS powinna byd zapewniona ochrona przed różnymi usterkami mechanicznymi. Płyty są przewożone w pozycji poziomej, zapewniającej im stabilnośd.

Bardziej szczegółowo

TAŚMY KLEJĄCE TAŚMY PAKOWE KAUCZUKOWE SYROM TAŚMY PAKOWE KAUCZUKOWE - SYROM BONUS. www.techno.com.pl

TAŚMY KLEJĄCE TAŚMY PAKOWE KAUCZUKOWE SYROM TAŚMY PAKOWE KAUCZUKOWE - SYROM BONUS. www.techno.com.pl TAŚMY KLEJĄCE Firma TECHNO oferuje szeroką gamę taśm klejących dla klientów bardziej lub mniej wymagających. Nasze taśmy są odpowiednie do zaklejania kartonów, zamykania różnych innych opakowań. Mają również

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PHARMA KODU

SPECYFIKACJA PHARMA KODU SPECYFIKACJA PHARMA KODU Avda. Universitat Autònoma, 13 Parc Tecnològic del Vallès 08290 Cerdanyola del Vallès. BARCELONA 93 592 31 10 93 591 27 07 www.rcelectronica.com RC@rcelectronica.com Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

BRZESZCZOTY MASZYNOWE BAHCO

BRZESZCZOTY MASZYNOWE BAHCO BRZESZCZOY MASZYNOE BAHCO 49 BAHCO BRZESZCZOY MASZYNOE Uwagi dotyczące cięcia brzeszczotami maszynowymi Sandflex Naciąg brzeszczotu powinien być wyższy niż w przypadku brzeszczotów HSS. Co jakiś czas brzeszczot

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO BÖHLER K340 ISODUR jest uniwersalną stalą narzędziową do pracy na zimno, przy pomocy której zarobicie pieniądze i nie tylko podczas wycinania monet, lecz również podczas

Bardziej szczegółowo

Płyty kompozytowe DILITE, HYLITE i TKEbond

Płyty kompozytowe DILITE, HYLITE i TKEbond 1. Płyty kompozytowe DILITE, HYLITE i TKEbond Kompozytowe płyty o aluminiowych okładzinach z rdzeniem polietylenowym DILITE i polipropylenowym HYLITE. Plastyczny stop aluminium oraz perfekcyjne wykończenie

Bardziej szczegółowo

DESKLIFT DL11 DANE TECHNICZNE

DESKLIFT DL11 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL11 Właściwości: Siła: do 800 N na siłownik (600 N w wersji XL) Prędkość: 38 mm/s bez obciążenia Standardowy wymiar zabudowy: 575 mm Standardowa długość skoku: 635 mm Kolor: wszystkie

Bardziej szczegółowo

EJOT Power-Bloc. Elementy montażowe do planowanych mocowań. Opis produktu. Zastosowanie. Wymiary. Zalety produktu.

EJOT Power-Bloc. Elementy montażowe do planowanych mocowań. Opis produktu. Zastosowanie. Wymiary. Zalety produktu. Opis produktu jest prostopadłościanem wykonanym ze styropianu EPS o wysokiej gęstości. Zaznaczone co 0 mm linie wyznaczają miejsca ewentulanego cięcia. Zastosowanie Dzięki elastyczności twardej piany elementu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO Studnie kanalizacyjne EKO produkowane są jako wyroby przeznaczone do wbudowania w sieci kanalizacyjnej, w odpowiednio przygotowanym wykopie, którego kształt oraz konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Proflex UWAGA. I Warunki przed montażem

Proflex UWAGA. I Warunki przed montażem Proflex Dziękujemy, że wybrałeś najlepszą z drewnianych nawierzchni sportowych firmy Tarkett. Mamy nadzieję, że ten system będzie dawał Ci satysfakcję każdego dnia. UWAGA Drewno, jako naturalny, żywy materiał,

Bardziej szczegółowo

Taśma papierowa *560*, lekko krepowana, odporna na UV do 4 dni, do wszelkich prac malarskich wewnątrz pomieszczeń

Taśma papierowa *560*, lekko krepowana, odporna na UV do 4 dni, do wszelkich prac malarskich wewnątrz pomieszczeń Taśma papierowa *588*, odporna na temperaturę do 90 C i UV do 14 dni, lekko krepowana z klejem kauczukowym. Idealna do wszelkich prac malarskich wewnątrz i krótkotrwale na zewnątrz. Przy malowaniu nie

Bardziej szczegółowo

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm Nr 529 Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm Opis Z pomocą szablonu do blatów kuchennych PS 900 oraz frezarki górnowrzecionowej Festool, np. OF 1400, można szybko i łatwo wykonywać połączenia tych

Bardziej szczegółowo

PÓŁPRODUKTY PŁYTY, WAŁKI, DRUT SPAWALNICZY

PÓŁPRODUKTY PŁYTY, WAŁKI, DRUT SPAWALNICZY PÓŁPRODUKTY PŁYTY, WAŁKI, DRUT SPAWALNICZY pl Światowa kompetencja w tworzywach AGRU Kunststofftechnik GmbH to prężna austriacka firma rodzinna, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji wysokojakościowych

Bardziej szczegółowo

DESKLIFT DL9 DANE TECHNICZNE

DESKLIFT DL9 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL9 Właściwości: Siła: do 800 N na siłownik (600 N w wersjach XL) Prędkość: do 38 mm/s bez obciążenia Standardowy wymiar zabudowy: 560 mm Standardowa długość skoku: 650 mm Kolor:

Bardziej szczegółowo

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE 31 61 PŁYTA AKUSTYCZNA WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE dobre możliwości tłumienia dźwięku bogata różnorodność profili ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne cięcia w wielu różnych materiałach.

Precyzyjne cięcia w wielu różnych materiałach. Różne materiały. Idealny efekt. Precyzyjne cięcia w wielu różnych materiałach. Make it your home. Mieszkaj tak, jak lubisz nowa pilarka tarczowa PKS 16 Multi. Wszechstronna pilarka tarczowa w wersji mini

Bardziej szczegółowo

Taśma papierowa *586* odporna na UV do 14 dni, do wewnątrz i krótkotrwale na zewnątrz

Taśma papierowa *586* odporna na UV do 14 dni, do wewnątrz i krótkotrwale na zewnątrz Taśma papierowa *548* lekko krepowana z klejem kauczukowym, dobra przyczepność i odporność na temp. do 80 C. Do stosowania wewnątrz i krótkotrwale na zewnątrz 19 x 33 m 48/ /3600 0300-483319 24 x 33 m

Bardziej szczegółowo

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI IZOLACJA NATRYSKOWA BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI Produkcja przemysłowa generuje wysokie koszty, dlatego właściciele firm, stawiając na oszczędności, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX 5. Taśmy klejące 0,55 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego.

DuploFLEX 5. Taśmy klejące 0,55 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego. DuploFLEX 5 Taśmy klejące 0,55 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego. Optymalna jakość druku również podczas drukowania z dużymi prędkościami Lepsze odtaczanie się

Bardziej szczegółowo

Możliwość obróbki Pozycje cennika, jakość. www.novatop-system.com

Możliwość obróbki Pozycje cennika, jakość. www.novatop-system.com Możliwość obróbki Pozycje cennika, jakość www.novatop-system.com DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPIS TREŚCI Możliwość obróbki... 3-9 Pozycje cennika... 11-15 Specyfikacje jakości... 16-18 Świerk: niewizualna

Bardziej szczegółowo

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Szafki ARCA NOWOŚĆ Wytrzymałe szafki poliwęglanowe Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Nowość! Fibox ARCA Fibox ARCA - Szafki poliwęglanowe do stosowania w trudnych warunkach Poliwęglan Szafki wykonane

Bardziej szczegółowo

www.nmc.eu NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl

www.nmc.eu NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl IWITSNT10 - NMC sa, 2012 - Resp. Publisher: NMC sa - Gert-Noël-Str. - B-4731 B-Eynatten NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl

Bardziej szczegółowo

Konserwacja drewnianych mebli lakierowanych

Konserwacja drewnianych mebli lakierowanych Konserwacja drewnianych mebli lakierowanych 1 DREWNIANE MEBLE LAKIEROWANE Jakość- nie tylko na zewnątrz...5 Materiały organiczne podlegają stałym zmianom...9 Pamiętaj, aby naprawiać pęknięcia i zarysowania...11

Bardziej szczegółowo

16 ZACISKI I AKCESORIA

16 ZACISKI I AKCESORIA 16 ZACISKI I AKCESORIA 558 siegmund 16 Zaciski 560 Strona Professional Zacisk śrubowy 562 Zacisk śrubowy Professional45 /90 564 Szybkościsk Professional 566 Zacisk śrubowy z prętem okrągłym 568 Zacisk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP ZASTOSOWANIE wysokowydajny utwardzacz, ochrona przed plamami, mikropowłoka wykończeniowa posadzek betonowych jest płynnym, wodnym środkiem opartym na bazie krzemianów litu i polimerów, który wchodząc w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

1. Właściwy dobór taśmy

1. Właściwy dobór taśmy 1. Właściwy dobór taśmy 1. 1. Długość taśmy Wymiary taśmy są ściśle związane z rodzajem używanej przecinarki. Informacje na ten temat można przeczytać w DTR-ce maszyny. 1. 2. Szerokość taśmy W przecinarkach

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji

Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji _ KOMPETENCJA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji Rozwiązania narzędziowe Wytaczanie zgrubne i dokładne Walter

Bardziej szczegółowo

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA Tolerancje wymiarowe SAPA zapewniają powtarzalność wymiarów w normalnych warunkach produkcyjnych. Obowiązują one dla wymiarów, dla których nie poczyniono innych ustaleń w trakcie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Odchyłki graniczne wymiarów liniowych, z wyjątkiem wymiarów krawędzi załamanych wg ISO 2768-1

Tabela 1. Odchyłki graniczne wymiarów liniowych, z wyjątkiem wymiarów krawędzi załamanych wg ISO 2768-1 1. Informacje ogólne Tworzywa konstrukcyjne w istotny sposób różnią się od metali. Przede wszystkim cechują się 8-10 krotnie większą rozszerzalnością cieplną. Niektóre gatunki tworzyw są mało stabilne

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BUDOWY MASZYN

INSTYTUT BUDOWY MASZYN 1 IBM INSTYTUT BUDOWY MASZYN LABORATORIUM (z przedmiotu) TECHNIKI WYTWARZANIA Wykrawanie i tłocznictwo Temat ćwiczenia: Kucie i wyciskanie 1. Cel i zakres ćwiczenia: - poznanie procesów wykrawania i tłoczenia;

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE ANTYPOŚLIZGOWE

POWIERZCHNIE ANTYPOŚLIZGOWE POWIERZCHNIE ANTYPOŚLIZGOWE Podstawowe cechy: Bardzo trwałe (gwarancja nawet do 5 lat) Łatwy i szybki montaż (można używać bezpośrednio po montażu) Montowane na każdej nawierzchni (płytki, beton, metal,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REH www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REH Podstawowe parametry techniczne Model Moc (W) Napięcie (V) Klasa B IP Wymiary (mm) REH 09/ REHs 09 900 REH 12/

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nadmiernej ilości wody na podłodze drewnianej (częste mycie maszyną lub mopem, wycieki z dachu, itp.) spowodują poważne uszkodzenia.

Zastosowanie nadmiernej ilości wody na podłodze drewnianej (częste mycie maszyną lub mopem, wycieki z dachu, itp.) spowodują poważne uszkodzenia. UWAGA Drewno jako naturalny, żywy materiał, pracuje pod wpływem wilgotności względnej (RH). Drewno kurczy się w warunkach suchych i pęcznieje przy wysokiej wilgotności względnej. W miejscach, gdzie drewno

Bardziej szczegółowo

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 46 GLT 48 Pojemniki wielkogabarytowe 50 VDA-GLT 5 KOLOX 54 KOLOX specjalny 57 PALOX Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 47 Pojemniki wielkogabarytowe VDA-GLT / KOLOX / KOLOX specjalny Składane, do składowania

Bardziej szczegółowo

Insulated Door Components. System sprężyn naciągowych. System bram o wysokich parametrach do zastosowań garażowych

Insulated Door Components. System sprężyn naciągowych. System bram o wysokich parametrach do zastosowań garażowych Insulated Door Components System sprężyn naciągowych System bram o wysokich parametrach do zastosowań garażowych System sprężyn naciągowych Prosty i szybki, odpowiedni dla bram o wymiarach 3000 mm x 2125

Bardziej szczegółowo

Przed układaniem posadzki drewnianej należy protokół opisowy z oceny przydatności. OGRZEWANIE PODŁOGOWE NIE POWINNO BYĆ OGRZEWANIEM ZASADNICZYM.

Przed układaniem posadzki drewnianej należy protokół opisowy z oceny przydatności. OGRZEWANIE PODŁOGOWE NIE POWINNO BYĆ OGRZEWANIEM ZASADNICZYM. OGRZEWANIE PODŁOGOWE. 1. WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ. Przed układaniem posadzki drewnianej należy protokół opisowy z oceny przydatności. wykonać OGRZEWANIE PODŁOGOWE NIE POWINNO BYĆ OGRZEWANIEM ZASADNICZYM.

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY Charakterystyka produktu W przypadku wysokowydajnych wierteł łuszczeniowych do blachy RUKO rowek wiórowy śrubowy jest szlifowany metodą CBN

Bardziej szczegółowo

2 lata. nowe parametry. nowe parametry GILOTYNY RC SYSTEMS. Gilotyna RC 331 N. Gilotyna RC 321 N. ręczny docisk papieru. Gilotyny RC 380.

2 lata. nowe parametry. nowe parametry GILOTYNY RC SYSTEMS. Gilotyna RC 331 N. Gilotyna RC 321 N. ręczny docisk papieru. Gilotyny RC 380. nowe parametry GILOTYNY SYSTEMS nowe parametry GWARANCJA 2 lata na wszystkie urządzenia Gilotyna 321 N jednorazowe cięcie do 24 kartek 70g długość cięcia: 320 mm wymiary blatu: 320x190 mm Gilotyna 331

Bardziej szczegółowo

Przegląd asortymentu nitonakrętek GESIPA

Przegląd asortymentu nitonakrętek GESIPA Przegląd asortymentu nitonakrętek GESIPA 20 191 191 Aluminium 192 194 194 Moletowane Stal Częściowym czworokątem Stal Częściowo sześciokątne Stal 195 196 197 198 Stal nierdzewna A2 Częściowo sześciokątne

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Zastosowanie. Magazynowanie/ obróbka. Cechy jakościowe/ dane techniczne EGGER EUROSPAN BLATY ROBOCZE MAGAZYNOWANIE OBRÓBKA

DANE TECHNICZNE. Zastosowanie. Magazynowanie/ obróbka. Cechy jakościowe/ dane techniczne EGGER EUROSPAN BLATY ROBOCZE MAGAZYNOWANIE OBRÓBKA DANE TECHNICZNE EGGER EUROSPAN BLATY ROBOCZE Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2011 EGGER EUROSPAN blaty robocze to elementy łączone, składające się z EUROSPAN płyt wiórowych E1, pokrytych dekoracyjnymi

Bardziej szczegółowo

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi BIOKOMINKI Instrukcja obsługi 1. Szczegółowe dane techniczne Biokominek LINATE: - waga: 63,5 kg - materiał: szkło; drewno - materiał pojemnika na biopaliwo: stal nierdzewna Rys. 1 Biokominek Linate 2 Biokominek

Bardziej szczegółowo

Farby i lakiery. www.tools-shop.pl. Powłoka chromowo-niklowa NOW. Powłoka miedziowa w spray u NOW. Mosiądz spra y NOW

Farby i lakiery. www.tools-shop.pl. Powłoka chromowo-niklowa NOW. Powłoka miedziowa w spray u NOW. Mosiądz spra y NOW Powłoka chromowo-niklowa NOW doskonale zabezpiecza antykorozyjnie stale szlachetne A2/A4 doskonałe zabezpieczenie szwów spawalniczych wysoka odporność na agresywne środowisko nadaje powierzchni metaliczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoColl KM

Instrukcja Techniczna StoColl KM Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz zaprawa klejowa (elastyczna)

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Łączniki mechaniczne

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Łączniki mechaniczne KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM Łączniki mechaniczne Asortyment śrub trzpień łeb Śruby z łbem sześciokątnym Śruby z gwintem na całej długości, z łbem sześciokątnym Śruby nie mniejsze niż M12 Gwinty

Bardziej szczegółowo

Nylofor 3D/3D Pro/Medium. Instrukcja. www.betafence.com

Nylofor 3D/3D Pro/Medium. Instrukcja. www.betafence.com Nylofor 3D/3D Pro/Medium Instrukcja www.betafence.com Panele Nylofor 3D/3D Pro Panele Panele o szerokości 2507 mm i wysokości od 1030 do 2430 mm (630 dla Nylofor 3D), są jednostronnie zakończone ostrymi

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ. Uwaga: Podłogi Viligno są odpowiednie jedynie do montażu wewnątrz budynku w ogrzewanych pomieszczeniach, za wyjątkiem ogrodów zimowych.

MONTAŻ. Uwaga: Podłogi Viligno są odpowiednie jedynie do montażu wewnątrz budynku w ogrzewanych pomieszczeniach, za wyjątkiem ogrodów zimowych. MONTAŻ Uwaga: Podłogi Viligno są odpowiednie jedynie do montażu wewnątrz budynku w ogrzewanych pomieszczeniach, za wyjątkiem ogrodów zimowych. Niezbędne narzędzia: Nóż użytkowy, ołówek, taśma miernicza,

Bardziej szczegółowo

Mocowanie ciężkich przedmiotów do ścian

Mocowanie ciężkich przedmiotów do ścian Mocowanie ciężkich przedmiotów do ścian To trzeba wiedzieć Wybór kotka zależy od podtoża, na którym zamocowany będzie przedmiot (grubość ściany i materiał, z jakiego jest wykonana). Wiertło należy dostosować

Bardziej szczegółowo

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1 SIGNAL LED-01X Kod producenta: E93110 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM! Data wydania:

Bardziej szczegółowo

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane drzwi rozwierane SYNTESIS LINE drzwi rozwierane Syntesis Line drzwi rozwierane to rozwiązanie, które umożliwia zainstalowanie drzwi z ukrytymi zawiasami w aluminiowej ościeżnicy. W zależności od upodobań,

Bardziej szczegółowo

POMIAR ROLETY DACHOWE SYSTEM B-25. Typ ramy okiennej: pochyła. Typ ramy okiennej: prosta

POMIAR ROLETY DACHOWE SYSTEM B-25. Typ ramy okiennej: pochyła. Typ ramy okiennej: prosta POMIAR ROLETY DACHOWE SYSTEM B-25 Sposób pomiaru dla okna typu velux Oznaczenia producenta: A szerokość B wysokość Typ ramy okiennej: pochyła Typ ramy okiennej: prosta Sposób pomiaru dla innych typów okien

Bardziej szczegółowo

Produkty dla Szpitali

Produkty dla Szpitali Produkty dla Szpitali Opakowania medyczne Systemy wskaźników testowych Akcesoria do sterylizacji Akcesoria higieny Alfa-med Mirosław Borecki ul.wojciechowskiego 48 71-476 Szczecin tel.+48 607 06 48 47

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. H 6115 PLAST 775 HS-D11 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy VHS Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dodatek zwiększający elastyczność

Bardziej szczegółowo

Wkręty, gwoździe, nity

Wkręty, gwoździe, nity Wkręty uniwersalne hartowane ocynkowane z nacięciem krzyżowym Zastosowanie: drewno, płyty drewnopodobne. - montaż bez wstępnego nawiercania, - szeroka gama rozmiarów, - wysoka odporność na korozję, - powierzchniowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Akustyczny system ścienny Vescom

Instrukcja montażu. Akustyczny system ścienny Vescom Instrukcja montażu Akustyczny system ścienny Vescom Listopad 2013 r. Przed przystąpieniem do przygotowania i montażu akustycznego systemu ściennego niezbędne jest zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna

Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna Dekoracyjne termo panele OSV są nowoczesnym materiałem budowlanym, który spełnia jednocześnie dwie funkcje dekorację wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do perforacji PM5 Kompletne rozwiązania perforowania folii z tworzyw sztucznych

Urządzenie do perforacji PM5 Kompletne rozwiązania perforowania folii z tworzyw sztucznych Urządzenie do perforacji PM5 Kompletne rozwiązania perforowania folii z tworzyw sztucznych Możliwość zintegrowania z każdym procesem produkcyjnym. PM5 jest rozwiązaniem wprowadzonym przez firmę AFS do

Bardziej szczegółowo

99613 KS 12,5 x 1200 x 2600 10,8 124,8 40 1348 68,20 23% 92375 KS 15,0 x 1200 x 2400 13,5 115,2 40 1555 78,50 23% Zawartość w opakowaniu

99613 KS 12,5 x 1200 x 2600 10,8 124,8 40 1348 68,20 23% 92375 KS 15,0 x 1200 x 2400 13,5 115,2 40 1555 78,50 23% Zawartość w opakowaniu Luty 2015 Strona 5 2. Systemy specjalne nida NIDA (Typ GMFH1I) 1 NIDA. Płyty te zapewniają zmniejszone wchłanianie wody nasiąkliwość poniżej 3%. Dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach mokrych i długookresowo

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na: Dz.U.07.162.1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z dnia 8 września 2007 r.) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Panele akustyczne TOPAKUSTIK dane techniczne

Panele akustyczne TOPAKUSTIK dane techniczne Panele akustyczne TOPAKUSTIK dane techniczne Założenia: Sala pełniąca funkcję sali widowiskowej i konferencyjnej. W sali przewidziano 226 sztuk foteli ze składanym siedziskiem stanowiących element akustyczny

Bardziej szczegółowo

Temat: Media do druku wielkoformatowego

Temat: Media do druku wielkoformatowego Temat: Media do druku wielkoformatowego 1. MATERIAŁ FLAGOWY 150g/m2 poliestrowa tkanina tekstylna. Materiał ten stosowany jest najczęściej w systemach wystawienniczych, fotografii artystycznej oraz przy

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA : AQUA PLUS

KARTA TECHNICZNA PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA : AQUA PLUS PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA : AQUA PLUS Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych do 3000 obr/min. Pad do polerowania ochronnych warstw polimerowych w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

EKOBE 1. OPIS PRODUKTU: 2. ZASTOSOWANIE 3. WYMIARY/ OPAKOWANIE

EKOBE 1. OPIS PRODUKTU: 2. ZASTOSOWANIE 3. WYMIARY/ OPAKOWANIE EKOBE Naturalne pokrycia ścian i podłóg 1. OPIS PRODUKTU: Produkty EKOBE wytwarzane są z łupin orzecha kokosowego Bahia. Zastosowana technika, podczas której mozaika zostaje bezpośrednio wycięta z łupiny,

Bardziej szczegółowo

Wkręt samowiercący ze skrzydełkami

Wkręt samowiercący ze skrzydełkami Wkręt samowiercący ze skrzydełkami 1 Wkręt samowiercący ze skrzydełkami Stal szlachetna hartowana lub stal ocynkowana na niebiesko 2 Wymiary (mm) Typ gniazda łba grubość połączenia głębokość wiercenia

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać. idealny. ploter tnący?

Jak wybrać. idealny. ploter tnący? Jak wybrać idealny ploter tnący? Producenci oznakowań, ekspozytorów, opakowań i wycinanych materiałów stoją w obliczu konieczności wykonywania coraz większej liczby zamówień o niewielkich nakładach. Ten

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA YATO WIELOFUNKCYJNE I AKCESORIA NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO QUICK RELEASE S Y S T E M S Y S T E M

NARZĘDZIA YATO WIELOFUNKCYJNE I AKCESORIA NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO QUICK RELEASE S Y S T E M S Y S T E M E N J Y C A L Y C S O NARZĘDZIA E N J Y C K N U F O L E I W I AKCESORIA YATO WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO Wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne są najbardziej uniwersalnymi narzędziami na rynku.

Bardziej szczegółowo

SZLIFOWANIE WIERCENIE PRAWIDŁOWA OBRÓBKA SHOWERART

SZLIFOWANIE WIERCENIE PRAWIDŁOWA OBRÓBKA SHOWERART Bärwolf Polska Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 34 05-830 Nadarzyn Tel: +48 22 739 7222 Fax +48 22 739 8970 info@baerwolf.pl www.baerwolf.com CIĘCIE SZLIFOWANIE WIERCENIE PRAWIDŁOWA OBRÓBKA SHOWERART 26619 08.2013

Bardziej szczegółowo

Seria 6100. Prowadnice siłownika zaprojektowano w dwóch wersjach:

Seria 6100. Prowadnice siłownika zaprojektowano w dwóch wersjach: Seria 600 mocowanie górne przyłącza górne rowek pod czujnik mocowanie boczne alternatywne przyłącza boczne (zakorkowane) mocowanie dolne rowek kształtu T do mocowania dolnego rowek pod czujnik Siłowniki

Bardziej szczegółowo

OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120

OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 Wymagane prawem dokumenty odniesienia : Aprobata Techniczna: AT-15-7725/2015 Certyfikat Zgodności: ITB-1733/W Atest Higieniczny PZH:

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta Korozja

Informacja dla Klienta Korozja Informacja dla Klienta Korozja Czym jest korozja? Korozja to proces stopniowego niszczenia zachodzący na powierzchni metali i ich stopów, spowodowany chemicznym lub elektrochemicznym oddziaływaniem środowiska

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY. profiline

WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY. profiline WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY profiline Charakterystyka produktu W przypadku wysokowydajnych wierteł łuszczeniowych do blachy RUKO rowek wiórowy śrubowy jest szlifowany metodą CBN w zahartowanym materiale.

Bardziej szczegółowo

Szkło specjalne centrum obróbki mechanicznej szkła

Szkło specjalne centrum obróbki mechanicznej szkła Szkło specjalne centrum obróbki mechanicznej szkła 1 Szkło specjalne Szkło hartowane Szkło Półhartowane Szkło emaliowane Szkło emaliowane przy użyciu walca Szkło emaliowane METODĄ SITODRUKU centrum obróbki

Bardziej szczegółowo