Wnioski: MATERIAŁY I METODY: Plan badania Pacjenci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wnioski: MATERIAŁY I METODY: Plan badania Pacjenci"

Transkrypt

1 Nieblacyjna terapia odmładzająca zmarszczek okołoocznych i obwisłości środkowej części twarzy przy użyciu elektrody z podwójną częstotliwością radiową 4 MHz. Reynaldo M. Javate, M.D., F.I.C.S.,* Raul T. Cruz, Jr., M.D.,* Jemshed Khan, M.D., Nikolaos Trakos, M.D., i Ronald E. Gordon, M.D., Ph.D. * Oddział okulistyczny, University of Santo Tomas Hospital, University of Santo Tomas, España, Manila, Filipiny; Wydział okulistyki, Kansas University School of Medicine, Kansas City, Kansas, USA.; Orasis Hellenic Ophthalmologic Clinic, Ateny, Grecja; oraz Wydział Patologii, Mount Sinai School of Medicine, Nowy Jork, Nowy York, USA. Artykuł zatwierdzony do publikacji 20 września 2010 r. Artykuł przedstawiony jako prezentacja video i komunikat ustny pt. Nonablative 4 MHz Dual Radiofrequency Treatment (Pellevé) for Periorbital Rhytides and Midface Laxity (NFRTT) [Nieblacyjna terapia odmładzająca zmarszczek okołoocznych i obwisłości środkowej części twarzy (NFRTT) przy użyciu elektrody z podwójną częstotliwością radiową 4 MHz (Pellevé)] podczas corocznego sympozjum naukowego ASOPRS w Atlancie, GA, USA w dn listopada 2008 r oraz w San Francisco, CA, USA., w dn października 2009 r. Autorzy uzyskali honorarium za przygotowanie niniejszego artykułu. Adres do korespondencji i próśb o przedruku artykułu: Reynaldo M. Javate, M.D., F.I.C.S., Professor and Chairman, Oddział Okulistyczny, University of Santo Tomas Hospital, University of Santo Tomas, Suite 111, 1st Floor, UST Pay Hospital, España, Sampaloc Manila, Filipiny DOI: /IOP.0b013e3181fe8e5a Cel: Ocena redukcji zmarszczek w wyniku użycia energii częstotliwości radiowych (RF) 4 MHz na skórze okolicy okołoocznej, czoła i środkowej okolicy twarzy w oparciu o ocenę klinicznego stopnia głębokości zmarszczek, ankietę zadowolenia pacjenta i ograniczony panel badań histologicznych. Metody: 32 pacjentów w wieku od 29 do 71 lat, ze skórą od klasy I do klasy III w systemie klasyfikacji zmarszczek Fitzpatricka (FWCS) poddano 8 cotygodniowym zabiegom nieablacyjnej terapii z zastosowaniem częstotliwości radiowych w okolicy oczu, na czole i w środkowym obszarze twarzy, a następnie obserwacji kontrolnej przez okres 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Porównano wyniki ocen sprzed zabiegów i po ich zakończeniu. Dwie uczestniczki wyraziły świadomą zgodę na leczenie techniką częstotliwości radiowych prawych górnych powiek z pozostawieniem lewych górnych powiek bez leczenia. Próbki pobrane z obu powiek poddano następnie badaniu histologicznemu techniką mikroskopii optycznej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Wyniki: Ocena stanu skóry przed i po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych dokonana w oparciu o skalę Fitzpatricka przez trzech niezależnych obserwatorów wykazała stopniowo rosnącą poprawę oceny zmarszczek po 1, 3 i 6 miesiącach (p < 0,01). Autoocena dokonana przez 32 pacjentów przy użyciu 9-punktowej skali po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych również wykazała poprawę zadowolenia z wyglądu (p <0,01)

2 Najczęściej obserwowaną reakcją niepożądaną był przejściowy rumień (62,5%) trwający od kilku godzin do jednego dnia. Obraz powiększony pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym (25000 X) przedstawia rozsiane zmiany architektury fibryli kolagenowych polegające na przejściu od włókien kolagenowych o mniejszej średnicy w próbce niepoddanej zabiegowi do włókien kolagenowych o większej średnicy w próbce poddanej zabiegowi oraz utratę wyraźnych granic fibryli. Wnioski: Leczenie odmładzające przy użyciu podwójnej częstotliwości radiowej 4 MHz prowadzi do redukcji zmarszczek okołoocznych i w środkowym obszarze twarzy. (Ophthal Plast Reconstr Surg 2011;0: ) Poczynione w ostatnim czasie postępy w dziedzinie nieablacyjnego leczenia zmarszczek skóry twarzy obejmują stosowanie frakcjonowanego promieniowania laserowego, laserów pracujących w średnim zakresie podczerwieni (np. laser Nd:YAG 1320 nm, dioda 1450 nm, laser Er:szkło, 1540nm), oraz częstotliwości radiowych (RF). 1-7 Częstotliwości radiowe ujędrniają skórę poprzez denaturację i kurczenie włókien kolagenowych oraz stymulację fibroblastów. 1,8 Remodelowanie kolagenowe jest długotrwałym procesem, utrzymującym się nawet 4-6 miesięcy po zabiegu. 9 Częstotliwości radiowe są często stosowane w chirurgii plastycznej oczu i twarzy. 10 Przeprowadziliśmy badanie mające na celu opisanie poprawy klinicznej zachodzącej w wyniku nieablacyjnego leczenia odmładzającego zmarszczek okołoocznych i obwisłości skóry w środkowym obszarze twarzy z zastosowaniem częstotliwości radiowych 4 MHz przy użyciu popularnego, handlowo dostępnego urządzenia RF(Ellman Surgitron dual RF S5 [Ellman International, Inc., Oceanside, NY, USA]). MATERIAŁY I METODY: Plan badania. W badaniu oceniano kliniczną poprawę występującą u pacjentów poddawanych nieablacyjnemu zabiegowi usuwania zmarszczek okołoocznych i obwisłości skóry w środkowym obszarze twarzy z zastosowaniem podwójnej częstotliwości radiowej 4 MHz przy użyciu handlowo dostępnego urządzenia RF(Ellman Surgitron dual RF S5 [Ellman International, Inc., Oceanside, NY, USA]) i kolby z elektrodą kontaktową (system redukcji zmarszczek Pellevé firmy Ellman) [Ellman International, Inc., Oceanside, NY]) (Ryc. 1). Po wyrażeniu świadomej zgody każdy pacjent został poddany 8 zabiegom RF w odstępach tygodniowych, zgodnie ze znormalizowana procedurą zabiegu. Fotografie wykonane przed zabiegami porównywano z fotografiami wykonanymi podczas wizyt kontrolnych odbywających się 1, 3 i 6 miesięcy po zabiegach. Fotografie obejmowały twarze wszystkich uczestników w widoku przednim, bocznym prawym, bocznym lewym i w obszarze okołoocznym i były wykonane tym samym aparatem, przez tego samego fotografia przy takim samym oświetleniu i w tym samym otoczeniu. Pacjentów poddano również obserwacji kontrolnej po zabiegu (24-72 godziny po zabiegu) oraz po upływie 1, 3 i 6 miesięcy w celu stwierdzenia ewentualnych skutków ubocznych. Od dwojga ochotników pobrano wycinki skóry z leczonych prawych powiek górnych i nieleczonych lewych powiek górnych, które poddano badaniom pod mikroskopem optycznym i w mikroskopie elektronowym. Pacjenci. W badaniu wzięło udział 28 kobiet i 4 mężczyzn w wieku od 29 do 71 lat (średnia wieku 53 lata) ze zmarszczkami górnych i dolnych powiek, obwisłością skóry powiek i zmarszczkami środkowej części twarzy stopnia od 1 do 3 w klasyfikacji Fitzpatricka. Kryteria

3 wykluczenia obejmowały wcześniejsze operacje chirurgiczne w obszarze powiek, policzków lub szyi; podanie wypełniaczy lub toksyny botulinowej typu A w okresie ostatnich 6 miesięcy, terapie ablacyjną lub laserową prowadzoną w celu zmniejszenia zmarszczek skórnych w okresie 1 roku przed włączeniem do badania, ciążę i obecność rozrusznika serca. Protokół badania był zgodny z wytycznymi Deklaracji Helsińskiej z 1975 r i został przekazany Komisji Bioetycznej University of Santo Tomas Hospital w Manili (Filipiny). Handlowo dostępny generator RF wykorzystuje opatentowaną technologię sprzęgania energii, umożliwiającą jednorodne dostarczanie częstotliwości radiowych do leczonej tkanki. Procedura zabiegu. Schłodzony (w temperaturze wody z lodem) żel do obniżania temperatury (żel do zabiegów Pellevé) nanoszono na okołooczne i środkowe obszary twarzy po skutecznym usunięciu makijażu lub innych emulsji ze skóry twarzy. Nie podawano znieczulenia miejscowego ani środków uspokajających. W trakcie stosowania częstotliwości radiowych do zabiegów na powierzchni powiek górnych i dolnych, znajdujące się pod powiekami struktury oczu chroniono plastikowymi tarczami umieszczanymi na rogówce. Kolbą do zabiegów nieablacyjnych ze stożkową elektrodą RF z kulistym zakończeniem o średnicy 10 mm (kolbą do usuwania zmarszczek Pellevé) wykonywano energiczne, zachodzące na siebie, ciągłe ruchy posuwiste lub trące ruchy koliste na całym obszarze okolic oczu, czoła i środka twarzy (Ryc. 2). Czas zabiegu wynosił około 35 minut. Urządzenie ustawiano na początkową moc 12 w trybie cięcia, a następnie zwiększano do subiektywnego poziomu tolerancji termicznej pacjenta lub do wystąpienia łagodnego rumienia w miejscu zabiegu. Niezwłocznie po zabiegu do twarzy przykładano kompresy lodowe w celu schłodzenia warstw skóry i tkanki podskórnej. U 2 ochotników zabiegowi poddano prawe powieki, lewe pozostawiając bez leczenia. Wykonano histopatologiczną analizę bioptatów powiek leczonych i kontrolnych. Poprawę kliniczną niezależnie oceniało 3 objętych ślepą próbą obserwatorów. Do oceny obserwatorzy wykorzystywali system klasyfikacji zmarszczek Fitzpatricka (FWCS) oraz nieoznaczone fotografie wykonane przed zabiegiem i po ostatnim zabiegu. Obserwatorów proszono o zwrócenie uwagi na stan skóry wokół oczu oraz na obszarze nosowo-wargowym i środkowym obszarze twarzy. Pacjenci oceniali również poprawę i zadowolenie z leczenia. Użyto dwuramiennej, 9- punktowej skali oceny od 4 to +4, gdzie: 4 =od 100% do 76% (ciężkie pogorszenie), 3 = od 75% do 51% (umiarkowane pogorszenie), 2 = od 50% do 26% (lekkie pogorszenie), 1 = od 25% do 0% (minimalne pogorszenie), 0% = (brak poprawy), + 1 = od 1% do 25% (minimalna poprawa), + 2 = od 26% do 50% (lekka poprawa), + 3 = od 51% do 75% (umiarkowana poprawa), oraz + 4 = od 76% do 100% (doskonała poprawa). Odnotowano również ogólny wskaźnik zadowolenia pacjenta. Zmarszczki klasyfikowano w badaniu wyjściowym (przed zabiegiem), a następnie po zabiegu podczas wizyt w klinice po upływie 1, 3 i 6 miesięcy. WYNIKI Pacjenci. Wszyscy 32 pacjenci przeszli cały cykl leczenia kolbą RP bez utraty pacjentów dla obserwacji kontrolnej po upływie 1, 3 i 6 miesięcy. Wyniki obserwacji dokonanych przez niezależnych lekarzy. Ocena zmarszczek dokonywana w oparciu o skalę FWCS przez 3 niezależnych obserwatorów przed i po zabiegu RF wykazała stopniowo rosnącą poprawę oceny zmarszczek po 1, 3 i 6 miesiącach

4 (Tabela 2). Wyniki autooceny pacjentów. Średni wynik autooceny 32 pacjentów w 9-punktowej skali wskazywał na poprawę zadowolenia miesiąc (1,56 ± 0,35), trzy miesiące (1,93 ± 0,34) i sześć miesięcy (2,03 ± 0,45) po zabiegach RF. Wyniki pokazały, że 15 spośród 32 pacjentów (46,8%) stwierdziło minimalną poprawę, 14 spośród 32 pacjentów (43,7%) stwierdziło niewielką poprawę, a 3 spośród 32 pacjentów (9,3%) stwierdziło umiarkowaną poprawę po zabiegu RF w momencie wizyty kontrolnej po upływie 6 miesięcy. Ogółem, u 99,8% pacjentów po upływie 6 miesięcy od leczenia miała miejsce minimalna lub umiarkowana poprawa, co potwierdza teorię, że remodelowanie kolagenu w skórze jest procesem długotrwałym (Ryc. 3 i 4). Pacjenci z umiarkowaną poprawą po 6 miesiącach (przedział wiekowy: lat) mieli przed zabiegiem zmarszczki klasyfikowane jako zmarszczki stopnia 3 wg skali FWCS; pacjenci z umiarkowaną poprawą po 6 miesiącach (przedział wiekowy: lat) mieli przed zabiegiem zmarszczki klasyfikowane jako zmarszczki stopnia 7 lub 8 w skali FWCS. Działania niepożądane i powikłania. Najczęściej obserwowaną reakcją niepożądaną był przejściowy rumień (62,5%) trwający od kilku godzin do jednego dnia; tolerowalny ból w trakcie zabiegu (37,5%), opisywany jako wrażenie gorąca; oraz łagodny obrzęk (12,5%) trwający od 1 do 2 dni. U żadnego z pacjentów nie stwierdzono blizn, oparzeń, sińców, zaburzeń czucia ani asymetrii twarzy. Wyniki biopsji skóry. Obszar skóry przed zabiegiem widoczny pod mikroskopem optycznym (10x) jest zazwyczaj prawidłowy. Naskórek jest nienaruszony, wielowarstwowy. Skóra stanowi mieszaninę luźnego i gęstego kolagenu przetykanego naczyniami krwionośnymi i pewną ilością tkanki elastycznej (Ryc. 5A). Po zabiegu widoczny jest miejscowy obrzęk w obszarze naskórka i skóry właściwej. W skórze właściwej, w jej głębszej warstwie, widoczny jest naciek zapalny, w którym można zauważyć ziarninę. Widoczny jest również znaczny wzrost ilości gęstego kolagenu w powierzchniowych i głębokich warstwach skóry właściwej (Ryc. 5B). Obraz powiększony pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym (25000 X) przedstawia rozsiane zmiany architektury fibryli kolagenowych polegające na przejściu od włókien kolagenowych o mniejszej średnicy w próbce niepoddanej zabiegowi do włókien kolagenowych o większej średnicy w próbce poddanej zabiegowi (Ryc. 6A) oraz utratę wyraźnych granic w porównaniu z normalnymi fibrylami (Ryc. 6B). OMÓWIENIE WYNIKÓW Zastosowanie energii RF w chirurgii plastycznej oczu i twarzy, w szczególności nowe rozwiązania w ujędrnianiu i odmładzaniu skóry oraz leczeniu zmarszczek skóry twarzy, zyskało na popularności w ostatnich dziesięcioleciach. 11 Najczęściej badany system RF do ujędrniania skóry (Thermage, Inc., Hayward, CA, USA) łączy kwantyfikowane impulsy energii RF o częstotliwości 6 MHz z kriogenicznym układem chłodzącym. Dla porównania: badany tu system redukcji zmarszczek z kolbą RF o częstotliwości radiowej 4 MHz korzysta z zewnętrznego chłodzenia żelami termicznymi; faktyczna dawka energii dostarczana do jednostki tkanki nie podlega kwantyfikacji z uwagi na ruchy kolby urządzenia podczas leczenia. Jak wykazano we wcześniejszych badaniach z zastosowaniem techniki częstotliwości radiowych, wielokrotne zabiegi z reguły dają lepsze rezultaty i zmniejszają ryzyko powikłań w porównaniu z pojedynczym, agresywnym leczeniem. 7 Świeższe wyniki badań klinicznych

5 wykazują, że wielokrotne traktowanie skóry przy niskich nastawach energii jest lepiej tolerowane i bardziej skuteczne oraz może dawać lepsze wyniki pod względem bezpieczeństwa leczenia niż pojedynczy zabieg przy wysokiej nastawie. Już w 2004 roku, oceniając działanie wykorzystującego częstotliwości radiowe urządzenia do nieablacyjnego remodelowania skóry, Zelickson i wsp. 8 ustalili, że większa liczba impulsów niskoenergetycznych prowadzi do ostrych zmian morfologicznych podobnych do zmian powodowanych przez pojedynczy impuls o wyższej energii, co stanowi dodatkowy argument na korzyść wielokrotnych zabiegów. Spośród 32 pacjentów poddanych zabiegowi z użyciem kolby 4MHz, 15 (46,8%) stwierdziło minimalną poprawę, 14 (43,7%) stwierdziło niewielką poprawę, a 3 (9,3%) stwierdziło umiarkowaną poprawę w autoocenie przeprowadzonej 6 miesięcy po zabiegu. Wyniki te wskazują na wyraźną, choć skromną poprawę wyglądu. Analiza bioptatów dwóch nieleczonych i leczonych obszarów skóry wykonana technikami mikroskopii optycznej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej wykazała obecność zmian zgodnych z odpowiedzią kolagenu na dostarczenie energii RF. Próbki uzyskane 2 miesiące po zabiegu charakteryzowały się ciągłymi naciekami komórkowymi w skórze, co wskazywało na kontynuację procesu remodelowania tkanki. 12 Choć pacjenci uczestniczący w badaniu byli badani 6 miesięcy po ostatnim zabiegu, sugeruje się stosowanie dłuższych okresów obserwacji kontrolnej, ponieważ leczenie z zastosowaniem RF obejmuje ujędrnianie tkanek poprzez remodelowanie kolagenu w skórze, co jest procesem wymagającym czasu. W odniesieniu do doboru pacjentów, najlepszymi kandydatami do zabiegów ujędrniania skóry wydawali się być pacjenci w wieku lat z łagodnie lub umiarkowanie obwisłą skórą. 9,13 Sasaki i wsp. 14 donieśli, że pacjenci z większą obwisłością skóry i większym ogólnym wynikiem ruchliwości tkanki skórnej w punkcie wyjściowym nie reagowali na nieablacyjne jednobiegunowe zabiegi RF, natomiast prawdopodobieństwo pozytywnej odpowiedzi u pacjentów z minimalnym stopniem fotostarzenia się skóry i płytszymi zmarszczkami było większe. W opisywanym badaniu u 3 z 32 pacjentów z klasyfikacją zmarszczek przed zabiegiem na poziomie 2 lub 3 punktów w skali FWCS stwierdzono umiarkowaną poprawę (autoocena, wiek 50, 63 i 67 lat) po upływie 6 miesięcy od leczenia. 8 pacjentów z lekką poprawą po upływie 6 miesięcy (zakres wieku lat) miało przed zabiegiem zmarszczki klasyfikowane jako zmarszczki stopnia 7 lub 8 w skali FWCS. Wyniki te są spójne z wynikami uzyskanymi przez Sasakiego i wsp., 14 którzy stwierdzili, że pacjenci z płytszymi zmarszczkami/fałdami wykazują częstszą korelację z pozytywnymi odpowiedziami na leczenia. Ruchliwość tkanki skórnej okazała się być najbardziej zgodnym i głównym czynnikiem umożliwiającym przewidzenie pozytywnej odpowiedzi na jednobiegunowe zabiegi RF, podczas gdy zmienne, takie jak grubość skóry czy głębokość tkanki tłuszczowej, nie korelowały z wystąpieniem odpowiedzi. Inną istotną zmienną było stadium fotoaktynicznego starzenia się skóry, obejmujące procentowy udział pigmentowych plamek, porów, zmarszczek i ocenę równości skóry oraz liczbowe wskaźniki porfiryn bakteryjnych i plamek z uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem UV. 14 Nieablacyjne zabiegi z zastosowaniem jednobiegunowych elektrod RF mogą być stosowane u pacjentów, u których wykonywano wcześniej zabiegi kosmetyczne, 15 jednak pacjenci z opadającą tkanką tłuszczową w okolicy oczu, nadmierną uogólniona obwisłością skóry i/lub nadmiernym opadaniem powiek i nierealistycznymi oczekiwaniami w odniesieniu do wyników zabiegu nie są uważani za dobrych kandydatów. 13 Bezwzględne przeciwwskazania dla zabiegu obejmują rozruszniki serca i wszczepialne defibrylatory. 13,15 Typ skóry nie

6 odgrywa roli jako czynnik prognostyczny pozytywnej odpowiedzi na leczenie jednobiegunową elektrodą RF, ponieważ w przeciwieństwie do laseroterapii i fototerapii, prąd RF nie jest rozpraszany ani wchłaniany przez pigment melaninowy, w związku z czym leczeniu można poddawać pacjentów o wszystkich rodzajach skóry. 16 Przy doborze właściwego poziomu energii zabiegu, moc urządzenia dostosowywano do poziomu wygody poszczególnych pacjentów. Akceptowalne odczucie powinno obejmować tolerowalne, ale nie wiążące się z dyskomfortem rozgrzanie skóry. Kluczowym wskaźnikiem w ustalaniu zarówno ustawień mocy, jak i szybkości przesuwania kolby po leczonym obszarze, jest odpowiedź bólowa pacjenta. Faktyczna dawka energii dostarczana do jednostkowej objętości tkanki nie jest dokładnie kontrolowana, jako że zależy od szybkości, z jaką kolba z elektrodą przesuwana jest po powierzchni skóry, tzn. od czasu kontaktu. Precyzując, dawka energii dostarczanej w jednostce czasu może być normalizowana w oparciu o nastawy wyjściowe urządzenia 4 MHz, jednak ponieważ kolba elektrody znajduje się w ruchu, aby obliczyć faktyczną dawkę energii na centymetr kwadratowy skóry, należałoby znać pole powierzchni skóry, z którą styka się elektroda w jednostce czasu. Nastawy mocy urządzenia powinny również być dostosowywane w oparciu o wielkość stożka elektrody kulkowej. Należy zauważyć, że głębokość penetracji energii zależy od rozmiaru i geometrii końcówki elektrody. 13,15 W większości obszarów twarzy, w celu uzyskania korzystnych zmian klinicznych, centralną strefę gradientu temperatury należy wyznaczyć na głębokość około 2,5 mm. Jednak w przypadku powiek dostarczenie energii na taką głębokość może być szkodliwe dla powieki lub dla samego oka. W wyznaczeniu bezpiecznych parametrów leczenia powiek z zastosowaniem energii 4 MHz mogą pomóc dalsze badania. W przypadku leczenia obrzęku powiek pod nieobecność wyników takich badań zalecamy stosowanie elektrod o mniejszych rozmiarach, plastikowych tarcz osłaniających rogówkę oraz zachowawczych nastaw mocy w celu dostarczenia maksymalnej energii cieplnej na głębokość około 1,2 mm poniżej powierzchni skóry lub mniejszą. 7 W układzie jednobiegunowym energia elektryczna emitowana jest przez metalową końcówkę elektrody i przenoszona do tkanki docelowej na głębokość, którą można oszacować na równą połowie rozmiaru elektrody. I tak końcówki o średnicach 0,5 cm lub 1 cm mogą być używane do penetracji na głębokość 2,5-5,0 mm. 17 W opisywanym badaniu nie stosowano znieczulenia przedzabiegowego, aby nie zmieniać impedancji leczonej skóry. Kushikata i wsp. 4 wykazali, że u około trzech czwartych pacjentów leczonych zabiegami RF, zastosowanie jednostronnego znieczulenia nie skutkowało jakąkolwiek różnicą w poziomie odczuwania bólu pomiędzy obszarem znieczulonym a nieznieczulonym i nie miało wpływu na końcową skuteczność leczenia. Biorąc pod uwagę subiektywność dawki energii dostarczanej z elektrody, uznaliśmy, że w trakcie zabiegu należało utrzymywać minimalny, tolerowalny poziom bólu funkcjonujący (razem z przejściowym rumieniem) jako poziom graniczny regulacji energii i jako zabezpieczenie przed oparzeniem lub powstawaniem blizn. Jednym z ograniczeń niniejszego badania jest nieokreślona optymalna liczba zabiegów oraz czasu ich trwania i odstępów pomiędzy nimi. W obejmującym 50 pacjentów badaniu przeprowadzonym przez Alster i Tanzi, 5 u większości pacjentów zaobserwowano istotną poprawę kliniczną już po jednym zabiegu z zastosowaniem urządzenia RF. Jednak autorzy innych badań optują za serią zabiegów RF w odstępach 1 miesiąca. 3,6 Do dodatkowych ograniczeń należą: brak populacji kontrolnej, niewielki rozmiar próby pacjentów, brak odpowiedniego doboru pacjentów oraz zmienność dawki energii pomimo normalizacji

7 metody, wynikająca z ruchów dłoni operatora i mierzona rumieniem skórnym i odpowiedzią bólową pacjenta. Poza tym nie próbowaliśmy zmieniać czynników, które dostarczyłyby najkorzystniejszych rezultatów, na przykład ustalanie charakterystyki pacjentów przed zabiegiem. W wyniku tego po upływie 6 miesięcy od leczenia odnotowaliśmy jedynie niewielką poprawę (minimalna u 46,8% pacjentów, lekka u 43,7% pacjentów, umiarkowana u 9,3% pacjentów). Podsumowując, dostarczanie prądu o częstotliwości radiowej przy użyciu kolby z elektrodą z urządzenia Pellevé 4MHz skutkuje niewielką redukcją zmarszczek okołoocznych i zmarszczek w środkowym obszarze twarzy bez istotnych powikłań. Sugerujemy prowadzenie dalszych badań nad użytecznością tej techniki w nieablacyjnym leczeniu zmarszczek skóry twarzy, a także stosowanie obiektywnych skal oceny klinicznej w odniesieniu do pomiarów grubości skóry, głębokości tłuszczu w warstwie podskórnej, ruchomości tkanki, głębokości zmarszczek lub fałdów oraz stopnia fotostarzenia się skóry przy użyciu systemu analizy cery Visia (Canfield Scientific, Inc., Fairfield, NV, USA), komputerowej analizy cery i parametrów klinicznych do przewidywania skuteczności lub pozytywnych wyników nieablacyjnych zabiegów z zastosowaniem jednobiegunowego urządzenia RF. W ostatnim czasie do dokumentowania zmian skórnych po jednobiegunowym leczeniu RF używaliśmy urządzenia Reveal (Canfield Scientific, Inc., Fairfield, NJ), które umożliwia lekarzowi i pacjentowi badanie zmarszczek na obrazach wysokiej rozdzielczości. System Reveal umożliwia również powiększanie i panoramowanie par obrazów, co umożliwia łatwe porównania powiększonych obszarów zainteresowania przed i po zastosowaniu zabiegu Pellevé (Ryc. 7). Optymalne parametry leczenia i sposób dostarczania prądu nie zostały jak dotąd ustalone. Zalecamy również zachowanie daleko posuniętej ostrożności i dalsze badania nad prowadzeniem zabiegów RF w obszarze powiek z uwagi na nieznane potencjalne zagrożenia związane z penetracją gałki ocznej lub rogówki przez energię emitowaną w trakcie zabiegów okołoocznych z dużych elektrod nad cienką skóra powieki. PODZIĘKOWANIA Dziękujemy lek. med. Armidzie L. Suller za pomoc techniczną w przygotowywaniu manuskryptu. Tabela 1 Klasyfikacja zmarszczek Fitzpatricka i wyniki oceny ciężkości zmarszczek 32 pacjentów przez zabiegiem z zastosowaniem częstotliwości radiowych Klasyfikacja (podgrupa) Klasa Zmarszczki Liczba pacjentów 1 I Płytkie zmarszczki II Zmarszczki płytkie lub 2 5 umiarkowanej głębokości, 2 6 umiarkowana liczba linii; 4 7 III zmarszczki od płytkich do 6 8 głębokich, liczne linie z 6 9 obecnością lub bez obecności dodatkowych fałdów skóry. 0 Tabela 2 Średnia ocena zmarszczek w skali Fitzpatricka dokonana przez 3 niezależnych obserwatorów przed i po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych

8 Wynik w skali Fitzpatricka przed Obserwator zabiegiem 1. miesiąc 3. miesiąc 6. miesiąc 1 5,0625 (2,25) 4,8125 (2,17) 4,1875 (1,96) 3,65625 (2,07) 2 5,15625 (2,28) 4,875 (2,24) 4,25 (2,0) 3,6875 (1,99) 3 5,09375 (2,28) 4,84375 (2,13) 4,21875 (2,02) 3,71875 (2,07) wartości p: między obserwatorami = 0,25; między punktami czasowymi = < 0,01; obserwator / czas = 0,95. Wszystkie dane podane jako wartości średnie (SD). RYC. 1. System ujędrniania skóry Pellevé (urządzenie Ellman Surgitron Dual RF S5, kolba do usuwania zmarszczek Pellevé, żel do zabiegów Pellevé, kompres lodowy, termometr Fluke). RYC. 2. Kolbą do zabiegów nieablacyjnych ze stożkową elektrodą RF z kulistym zakończeniem o średnicy 10 mm (kolbą do usuwania zmarszczek Pellevé) wykonywano energiczne, zachodzące na siebie, ciągłe ruchy posuwiste lub trące ruchy koliste na całym obszarze okolic oczu, czoła i środka twarzy.

9 RYC. 3. Przed i po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych. Na uwagę zasługuje redukcja zmarszczek okołoocznych i międzybrwiowych oraz zmniejszenie głębokości fałdów nosowo-wargowych. RYC. 4. Przed i po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych. Na uwagę zasługuje zmniejszenie fałdu międzybrwiowego, kurzych łapek, spłycenie fałdu nosowo-wargowego i ujędrnienie konturu policzka. RYC. 5. A. Obszar nieleczony. Obszar skóry przed zabiegiem widoczny pod mikroskopem optycznym (10x) jest zazwyczaj prawidłowy. Naskórek nienaruszony, wielowarstwowy. Skóra stanowi mieszaninę luźnego i gęstego kolagenu przetykanego naczyniami krwionośnymi i pewną ilością tkanki elastycznej. B. Obszar leczony. Naskórek i skóra po zabiegu wykazują miejscowy obrzęk. W powierzchniowych i głębokich warstwach skóry następuje zwiększenie ilości gęstego kolagenu. W głębszych warstwach skóry widoczne są również nacieki zapalne.

10 RYC. 6. A. Obszar nieleczony. B. Obszar leczony. Obraz powiększony pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym (25000 X) przedstawia rozsiane zmiany architektury fibryli kolagenowych polegające na przejściu od włókien kolagenowych o mniejszej średnicy w próbce niepoddanej zabiegowi (A) do włókien kolagenowych o większej średnicy w próbce poddanej zabiegowi (B) oraz utratę wyraźnych granic w porównaniu z normalnymi fibrylami. RYC. 7. Przed i po zabiegu Pellevé na powiekach. Wstępne ujędrnienie skóry wygładzające jej fakturę i zmniejszające zmarszczki w obszarze podbrwiowym bezpośrednio po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych.

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING Starzenie się skóry jest rezultatem wpływu wielu czynników biologicznych, biochemicznych i genetycznych na indywidualne jednostki. Jednocześnie wpływ czynników zewnętrznych chemicznych i fizycznych determinują

Bardziej szczegółowo

Wypełniacze Juvéderm ULTRA. zastosowanie w estetyce

Wypełniacze Juvéderm ULTRA. zastosowanie w estetyce Wypełniacze Juvéderm ULTRA zastosowanie w estetyce Czym jest Juvéderm ULTRA? Nowa generacja wypełniaczy na bazie HA. Zapewnia gładkie, długotrwałe wypełnienie zmarszczek statycznych i fałdów skórnych twarzy

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Algorytm wdrażania inwazyjnych i nieinwazyjnych metod odmładzających skórę twarzy

Temat pracy: Algorytm wdrażania inwazyjnych i nieinwazyjnych metod odmładzających skórę twarzy KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA z siedzibą w Krakowie Monika Ciesiółkiewicz PRACA DYPLOMOWA Temat pracy: Algorytm wdrażania inwazyjnych i nieinwazyjnych metod odmładzających skórę twarzy PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

Fale radiowe w kosmetyce

Fale radiowe w kosmetyce Fale radiowe w kosmetyce Działanie kosmetyczne fal radiowych polega na termolizie (diatermii) przy pomocy prądu szybkozmiennego o wysokim napięciu. Zmiana energii powoduje wytwarzanie ciepła, które rozgrzewa

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA Zastosowanie produktu BOTOX /Vistabel 4 jednostki Allergan/0,1 ml toksyna botulinowa typu A w leczeniu zmarszczek pionowych gładzizny czoła Spis treści Co to są zmarszczki

Bardziej szczegółowo

LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH

LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH System VariLite firmy Iridex (USA) stanowi kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Biorad K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

Biorad K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Odpowiednio dawkowane ciepło może zmienić kształt włókien kolagenu. Na skutek ciepła kolagen przechodzi denaturację, powodującą obkurczenie i skrócenie włókien kolagenowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEINWAZYJNĄ TERAPIĘ PROTÉGÉ INTIMA TO PRZEŁOMOWY, NIECHIRURGICZNEGO OBKURCZANIA SEKSUALNEJ.

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEINWAZYJNĄ TERAPIĘ PROTÉGÉ INTIMA TO PRZEŁOMOWY, NIECHIRURGICZNEGO OBKURCZANIA SEKSUALNEJ. ZAPOTRZEBOWANIE NA PROTÉGÉ INTIMA TO PRZEŁOMOWY, NIEINWAZYJNY SYSTEM dedykowany DO PRZEPROWADZANIA NIECHIRURGICZNEGO OBKURCZANIA i ujędrniania WARG SROMOWYCH ORAZ DO ZWIĘKSZENIA SATYSFAKCJI SEKSUALNEJ.

Bardziej szczegółowo

Laser MEDIOSTAR NEXT Cena ok. 180.000 zł brutto

Laser MEDIOSTAR NEXT Cena ok. 180.000 zł brutto Laser MEDIOSTAR NEXT Cena ok. 180.000 zł brutto Laser MedDioStar NeXT to doskonałe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej kliniki estetycznej, gwarantujący najwyższą jakość zabiegu, przy zachowaniu maksymalnego

Bardziej szczegółowo

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM.

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM. DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA Data urodzenia Wiek Waga kg Wzrost cm Leczony obszar.. Wymiary dotyczące obszaru- obwód.. Osoba kontaktowa Zawód ADRES

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA INFORMACYJNA

B. ULOTKA INFORMACYJNA B. ULOTKA INFORMACYJNA 1 ULOTKA INFORMACYJNA Versifel FeLV 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny: Zoetis

Bardziej szczegółowo

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka. LINSCAN LINSCAN Najefektywniejszy laser diodowy do epilacji BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.pl Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Protégé. Zmienia wygląd

Protégé. Zmienia wygląd Protégé Zmienia wygląd 3 3 Protégé Protégé to rewolucyjne urządzenie wykorzystywane w medycynie estetycznej, którego działanie opiera się na zastosowaniu dwóch zaawansowanych technologii estetycznych:

Bardziej szczegółowo

FraxLX - ablacyjne fotoodmładzanie skóry ze średnio i bardzo

FraxLX - ablacyjne fotoodmładzanie skóry ze średnio i bardzo FraxLX - ablacyjne fotoodmładzanie skóry ze średnio i bardzo zaawansowanym procesem jej uszkodzeniem DLACZEGO TAK DOBRZE TO DZIAŁA? System zabiegów oparty na metodzie frakcjonowania skóry jest jednym z

Bardziej szczegółowo

Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia

Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia USTUPSKA-KUBECZEK Katarzyna Mechanizm działania światła lasera na mieszek włosowy i włos Laser stosowany do zabiegów depilacji działa powierzchownie, nie

Bardziej szczegółowo

FRAXEL TO NAJNOWSZE OSIĄDNIECIE TECHNIKI LASEROWEJ STOSOWANEJ W MEDYCYNIE DO INTENSYWNEJ REGENERACJI NASKÓRKA

FRAXEL TO NAJNOWSZE OSIĄDNIECIE TECHNIKI LASEROWEJ STOSOWANEJ W MEDYCYNIE DO INTENSYWNEJ REGENERACJI NASKÓRKA Klinika Laseroterapii ; Kraków; ul. Konecznego 2/4u; Tel:12/420 60 70; 502 440 308; 601 440 122 Czynne: poniedziałek, środa, piątek - w godzinach od 15.00 do 19.00 FRAXEL i Efektem działania jest odmłodzenie

Bardziej szczegółowo

BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR. Zastosowanie leczenia laserem CO2 w atrofii pochwy, rozluźnieniu pochwy oraz nietrzymaniu moczu

BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR. Zastosowanie leczenia laserem CO2 w atrofii pochwy, rozluźnieniu pochwy oraz nietrzymaniu moczu BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR Zastosowanie laserem CO2 w atrofii, rozluźnieniu oraz nietrzymaniu moczu Zastosowanie laserem CO2 w atrofii, rozluźnieniu oraz nietrzymaniu moczu. Dr. Stefano Salvatore

Bardziej szczegółowo

Najlepsza technologia Anti-Age. Beauty Derm Instytut

Najlepsza technologia Anti-Age. Beauty Derm Instytut Najlepsza technologia Anti-Age Beauty Derm Instytut Zmień siebie z Hyalax Kwas hialuronowy jest naturalnym składnikiem naszej skóry. Determinuje wygląd i funkcjonowanie skóry. W trakcie naszego życia

Bardziej szczegółowo

Kombajn kosmetyczny 4 w 1. Dotykowy wyświetlacz LCD! Mikrodermarazja diamentowa. Ultradźwięki. Piling Kawitacyjny. Mezoterapia bezigłowa.

Kombajn kosmetyczny 4 w 1. Dotykowy wyświetlacz LCD! Mikrodermarazja diamentowa. Ultradźwięki. Piling Kawitacyjny. Mezoterapia bezigłowa. Oszczędność miejsca i pieniędzy!!! Kombajn kosmetyczny 4 w 1 Dotykowy wyświetlacz LCD! Funkcje: Mikrodermarazja diamentowa. Ultradźwięki. Piling Kawitacyjny. Mezoterapia bezigłowa. Strona 1 z 5 1. MIKRODERMABRAZJA

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Omnislim Głowica robocza podciśnieniowa Głowica robocza ART RF K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Obecnie, w obliczu różnorodności sprzętu na rynku urządzeń dla medycyny estetycznej, Omnislim otwiera

Bardziej szczegółowo

Aktualnym trendem w medycynie estetycznej jest odchodzenie od inwazyjnych metod chirurgicznych i zastąpienie ich metodami mniej inwazyjnymi.

Aktualnym trendem w medycynie estetycznej jest odchodzenie od inwazyjnych metod chirurgicznych i zastąpienie ich metodami mniej inwazyjnymi. Aktualnym trendem w medycynie estetycznej jest odchodzenie od inwazyjnych metod chirurgicznych i zastąpienie ich metodami mniej inwazyjnymi. Wstrzykiwanie niezwierzęcegożelu na bazie kwasu hialuronowego

Bardziej szczegółowo

Renas K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E P O R Ó W N A N I E R Ó Ż N Y C H T E C H N O L O G I I

Renas K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E P O R Ó W N A N I E R Ó Ż N Y C H T E C H N O L O G I I FRAKCYJNY SYSTEM NIEABLACYJNY K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E, bazujący na zaawansowanej technologii laserów światłowodowych Fiber Laser, działa na skórę mikroskopijnymi wiązkami laserowymi w trybie

Bardziej szczegółowo

CENNIK REALIZOWANYCH USŁUG MEDYCZNYCH

CENNIK REALIZOWANYCH USŁUG MEDYCZNYCH CENNIK REALIZOWANYCH USŁUG MEDYCZNYCH Cennik ułożony jest według działów: Dermatologia Kliniczna i Dermatologia estetyczna. Procedury medyczne w poszczególnych działach uszegowane są alfabetycznie. Dermatologia

Bardziej szczegółowo

Wypełniacze (Amalian, Perfectha, Juvederm, Teosyal, Stylage )

Wypełniacze (Amalian, Perfectha, Juvederm, Teosyal, Stylage ) Toksyna botulinowa botoks jedna okolica 500 zł dwie okolice 1000 zł 700 zł trzy okolice 1500 zl 900 zł (okolica to: kurze łapki lub zmarszczki poprzeczne czoła lub lwia zmarszczka, dostrzyk podczas kontroli

Bardziej szczegółowo

*ampułka wystarczy na ostrzyknięcie skóry twarzy, szyi, dekoltu. Jeśli zostanie preparatu, na życzenie klientki można wykonać mezoterpię skóry dłoni

*ampułka wystarczy na ostrzyknięcie skóry twarzy, szyi, dekoltu. Jeśli zostanie preparatu, na życzenie klientki można wykonać mezoterpię skóry dłoni BOGATA OFERTA KOKTAJLI DO MEZOTERAPII IGŁOWEJ Każda z ampułek ma swoje konkretne działanie: liftingujące, nawilżające, przeciwzmarszczkowe, modelujące sylwetkę. Produkty te wykonane w sposób szczególny,

Bardziej szczegółowo

Thermolifting IR TWARZ I CIAŁO. Podczerwień IR. Napinanie i naprężanie skóry Modelowanie sylwetki Lifting biustu

Thermolifting IR TWARZ I CIAŁO. Podczerwień IR. Napinanie i naprężanie skóry Modelowanie sylwetki Lifting biustu Thermolifting IR LIFTING Podczerwień IR TWARZ I CIAŁ DMŁADZANIE Napinanie i naprężanie skóry Modelowanie sylwetki Lifting biustu MDELWANIE Producent: REVYUTH Ltd. United Kingdom Dla medycyny estetycznej

Bardziej szczegółowo

SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę

SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę Jacek Szendzielorz, Aleksandra Mikulska-Cholewa SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę - doświadczenia własne w LENS-MED Klinika Jednego Dnia Niepubliczny Okulistyczny

Bardziej szczegółowo

EAT SkinShock. Terapia Elektro-Akustyczna. Rewolucyjne rozwiązanie do bezinwazyjnego ujędrniania skóry

EAT SkinShock. Terapia Elektro-Akustyczna. Rewolucyjne rozwiązanie do bezinwazyjnego ujędrniania skóry EAT SkinShock Terapia Elektro-Akustyczna Rewolucyjne rozwiązanie do bezinwazyjnego ujędrniania skóry BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 22 667 95 39 fax 22 667 95

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA

PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA Drgania wysokiej częstotliwości Arsonwalizacja Arsonwalizacja HF08 aparat do arsonwalizacji Zastosowanie: Jest to urządzenie elektroniczne, działa

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych. Nowak Zuzanna grupa 34Z

Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych. Nowak Zuzanna grupa 34Z Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych Nowak Zuzanna grupa 34Z Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych IPL znajduje zastosowanie w takich zabiegach jak: - Fotodepilacja

Bardziej szczegółowo

System mikronakłuwania DTS

System mikronakłuwania DTS System mikronakłuwania DTS DTS rodzaje rolek DTS Seria odmładzająca funkcja wibrowania wymienna głowica DTS głowica wymienne głowice do DTS R standardowe lub wąskie ( pod oczy ) DTS seria medyczna, rolki

Bardziej szczegółowo

Mapa Znamion Barwnikowych. to najprostsza droga do wczesnego wykrycia zmian nowotworowych skóry.

Mapa Znamion Barwnikowych. to najprostsza droga do wczesnego wykrycia zmian nowotworowych skóry. Mapa Znamion Barwnikowych to najprostsza droga do wczesnego wykrycia zmian nowotworowych skóry. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, błon śluzowych bądź błon naczyniowych gałki ocznej, wywodzący się z

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

IPL z technologią Btl PostLight TM

IPL z technologią Btl PostLight TM Exilite IPL z technologią Btl PostLight TM BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 22 882 42 51 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl, www.btlnet.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

PEELING PRZYSZŁOŚCI JUŻ ISTNIEJE

PEELING PRZYSZŁOŚCI JUŻ ISTNIEJE PEELING PRZYSZŁOŚCI JUŻ ISTNIEJE ENERPEEL Wyroby medyczne ENERPEEL opracowane zostały w oddziale TEBITECH firmy GENERAL TOPICS zajmującym się tworzeniem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinach dermatologii

Bardziej szczegółowo

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomaga osiągnąć gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują wgłębienia potwierdzona naukowo metoda zabiegów estetycznych

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15687 Poz. 1597 1597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na

Bardziej szczegółowo

Toksyna botulinowa. Wskazania kosmetyczne do stosowania obejmują leczenie zmarszczek wokół oczu - kurze łapki

Toksyna botulinowa. Wskazania kosmetyczne do stosowania obejmują leczenie zmarszczek wokół oczu - kurze łapki Ewa Haber Toksyna botulinowa Wskazania kosmetyczne do stosowania obejmują leczenie zmarszczek wokół oczu - kurze łapki Mianem kurzych łapek określane są zmarszczki, które tworzą się z wiekiem w obrębie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 589 Poz. 86 Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Starzenie skóry. Genetyczne. Środowiskowe

Starzenie skóry. Genetyczne. Środowiskowe ZAFFIRO Starzenie skóry Genetyczne Środowiskowe Zmiany zachodzące w procesie starzenia skóry Pogrubienie naskórka z zanikiem warstwy ziarnistej i kolczystej Zmniejszenie grubości skóry i tkanki podskórnej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZABIEGI ZŁUSZCZANIA NASKÓRKA I ZWIAZANE Z NIMI NIEBEZPIECZEŃSTWA

WYBRANE ZABIEGI ZŁUSZCZANIA NASKÓRKA I ZWIAZANE Z NIMI NIEBEZPIECZEŃSTWA WYBRANE ZABIEGI ZŁUSZCZANIA NASKÓRKA I ZWIAZANE Z NIMI NIEBEZPIECZEŃSTWA KTÓRA PROCEDURA KOSMETYCZNA JEST NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANA WSPÓŁCZEŚNIE? Peeling chemiczny najczęściej stosowana procedura medycznokosmetyczna

Bardziej szczegółowo

KARTA PACJENTA / KLIENTA LASER, IPL ZAMYKANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, TRĄDZIK RÓŻOWATY, ACNE

KARTA PACJENTA / KLIENTA LASER, IPL ZAMYKANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, TRĄDZIK RÓŻOWATY, ACNE KARTA PACJENTA / KLIENTA LASER, IPL ZAMYKANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, TRĄDZIK RÓŻOWATY, ACNE Dane osobowe pacjenta / klienta Imię i Nazwisko... Adres... Miasto... Kod... Telefon... Wiek... Płeć... 1. Wywiad

Bardziej szczegółowo

Schemat stosowania poszczególnych CMD

Schemat stosowania poszczególnych CMD Schemat stosowania poszczególnych CMD 13 produktów do stosowania osobno lub w połączeniu w zależności od przypadku klinicznego ZABIEGI w przypadku bólu kręgosłupa: MD-Neck, MD-Thoracic, MD-Lumbar: do stosowania

Bardziej szczegółowo

Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie

Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie W HILTERAPIA stosuje się pulsacyjną emisję promieniowania laserowego. Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie przerwy między impulsami sprawiają, że odpowiednio duża dawka energii

Bardziej szczegółowo

LASER KTP. CZAJOWSKA Justyna 32D

LASER KTP. CZAJOWSKA Justyna 32D LASER KTP CZAJOWSKA Justyna 32D WSTĘP Lasery coraz częściej są stosowne we współczesnej medycynie. Efekt oddziaływania światła laserowego na organizm jest wypadkową właściwości fizycznych światła lasera

Bardziej szczegółowo

EXILIS Reshape your body

EXILIS Reshape your body EXILIS Reshape your body Przełomowy system do modelowania sylwetki, redukcji tkanki tłuszczowej oraz odmładzania twarzy BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 882 42

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego

Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego Lek. Szymon Wałejko, dr hab. med. Tomasz Mazurek, lek. Andrzej Klapkowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii

Bardziej szczegółowo

Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu. DTS MG Co., Ltd.

Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu. DTS MG Co., Ltd. Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu DTS MG Co., Ltd. Objawy starzenia się skóry szyi i dekoltu Podwójny podbródek Głębokie zmarszczki Pigmentacja Fotostarzenie Odwodnienie i suchość Powody starzenia się okolic

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1

Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1 Spis treści Wstęp do wydania czwartego Wstęp do wydania pierwszego Skróty xiii xiv xv Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1 1.1 Anatomia stosowana 1 1.2 Fizjologia stosowana 4 1.3 Fizyczne

Bardziej szczegółowo

A new concept of body slimming and figure reshaping

A new concept of body slimming and figure reshaping Firma GSD została założona w roku 1995 i w początkowym okresie działalności rozpoczęła badania rozwojowe w zakresie sprzętu anestezjologicznego. Po dziesięcioleciu dynamicznego rozwoju pod kontrolą ostrych

Bardziej szczegółowo

(półprzewodnikowego) lasera Katana LaserSoft w chirurgii refrakcyjnej

(półprzewodnikowego) lasera Katana LaserSoft w chirurgii refrakcyjnej Zastosowanie stałokrystalicznego (półprzewodnikowego) lasera Katana LaserSoft w chirurgii refrakcyjnej Matteo Piovella, Fabrizio I. Camesasca i Barbara Kusa Zastosowanie techniki laserowej w chirurgii

Bardziej szczegółowo

BEAUTIFULSKIN Salon Fotoepilacji i Estetyki. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej

BEAUTIFULSKIN Salon Fotoepilacji i Estetyki. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Salon Fotoepilacji i Estetyki Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej Cennik Medi Estetica jest jedynie wstępną informacją handlową. Nie stanowi oferty w myśl

Bardziej szczegółowo

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomagające uzyskać gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY 1.Kryteria kwalifikacji 1.1 Leczenia interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Laserowa korekcja wzroku

Laserowa korekcja wzroku Laserowa korekcja wzroku Zmień swoje życie już dziś! P R Y W A T N Y S Z P I T A L W E I S S K L I N I K w w w. w e i s s k l i n i k. p l 1 Zabieg w Weiss Klinik Czy kiedykolwiek zastanawialiście się

Bardziej szczegółowo

Wpływ fal radiowych na zmarszczki. Tyka Izabella Gr 31 Z

Wpływ fal radiowych na zmarszczki. Tyka Izabella Gr 31 Z Wpływ fal radiowych na zmarszczki Tyka Izabella Gr 31 Z Dlaczego powstają zmarszczki? Zmarszczki to defekt kosmetyczny estetyczny, który powstaje na skutek starzenia się organizmu. Wraz z wiekiem, ulegają

Bardziej szczegółowo

Słońce nie! IPL tak!

Słońce nie! IPL tak! Słońce nie! IPL tak! Skóra człowieka stanowi jego największy organ. Ze względu na swoją lokalizację, jest ona narażona na działanie licznych, szkodliwych czynników zewnętrznych, spośród których promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia

Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego może być stosowana łącznie z leczeniem operacyjnym chemioterapią. Na podstawie literatury anglojęzycznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 INFORMACJA O ZABIEGU OPERACJI POWIEK. Imię i nazwisko pacjenta Adres zamieszkania Data urodzenia. Rodzaj planowanego zabiegu...

ZAŁĄCZNIK NR 2 INFORMACJA O ZABIEGU OPERACJI POWIEK. Imię i nazwisko pacjenta Adres zamieszkania Data urodzenia. Rodzaj planowanego zabiegu... ZAŁĄCZNIK NR 2 INFORMACJA O ZABIEGU OPERACJI POWIEK Imię i nazwisko pacjenta Adres zamieszkania Data urodzenia PESEL Rodzaj planowanego zabiegu... Instrukcja Poniższa zgoda jest dokumentem napisanym w

Bardziej szczegółowo

TERAPEUTYCZNA LAMPA LED MODEL: PDT2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERAPEUTYCZNA LAMPA LED MODEL: PDT2 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERAPEUTYCZNA LAMPA LED MODEL: PDT2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Specyfikacja dostawy 1 Podstawa lampy LED PTD2 z elektronicznym panelem sterującym 2 LAMPA LED 3. Aplikator LED reczny 4 Laser biostymulujący o mocy

Bardziej szczegółowo

Nici PDO Genesis powstały, aby możliwe było odzyskanie młodości bez użycia skalpela.

Nici PDO Genesis powstały, aby możliwe było odzyskanie młodości bez użycia skalpela. Nici PDO Genesis powstały, aby możliwe było odzyskanie młodości bez użycia skalpela. Nici Genesis pozwalają na wykonanie bezoperacyjnego liftingu twarzy i zabiegów konturowania twarzy i ciała oraz wygładzania

Bardziej szczegółowo

Q.Light - profesjonalna fototerapia

Q.Light - profesjonalna fototerapia Q.Light - profesjonalna fototerapia Urządzenie Q.Light 70 NT IR pozwala na prowadzenie skutecznej terapii w szerokim zakresie stosowania właściwemu dla światła spolaryzowanego. Q.Light 70 NT IR jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Ponadto oświadczam, że zostałam/em w sposób wyczerpujący i w języku dla mnie zrozumiałym poinformowana/y o :

Ponadto oświadczam, że zostałam/em w sposób wyczerpujący i w języku dla mnie zrozumiałym poinformowana/y o : OŚWIADCZENIE ŚWIADOMA ZGODA NA ZABIEG CHIRURGICZNY LUB LECZENIE Imię i nazwisko pacjenta:... Adres zamieszkania:... Data urodzenia:... Rodzaj planowanego zabiegu operacyjnego:...... Rodzaj planowanego

Bardziej szczegółowo

CENNIK DERMA ESTETICA ZABIEGI DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

CENNIK DERMA ESTETICA ZABIEGI DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ CENNIK DERMA ESTETICA ZABIEGI DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ NOWOŚĆ! nowoczesna technika mezoterapii ceny promocyjne okolice oczu 199 szyja.... 229 dekolt.. 299 dłonie... 249 głowa 269 twarz+okolice oczu. 390

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03 SUBSTANCJA CZYNNA (INN) GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU LECZNICZEGO, KTÓREGO DOTYCZY PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna:

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne

Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne dr n.med. Piotr Wojciechowski Szpiczak Mnogi Szpiczak Mnogi (MM) jest najczęstszą przyczyną pierwotnych nowotworów kości u dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Cennik. Gabinet ginekologii estetycznej i medycyny estetycznej Marek Kowalik

Cennik. Gabinet ginekologii estetycznej i medycyny estetycznej Marek Kowalik Cennik Strona 1 z 21 Wszystkie ceny ostatecznie ustalane są po konsultacji. Ginekologia Badanie ginekologiczne + porada 100,- USG ginekologiczne + porada 100,- Badanie + USG + porada 130,- Cytologia 20,-

Bardziej szczegółowo

Leczenie uzupełniające naczyniaków wczesnodziecięcych i wrodzonych z zastosowaniem laseroterapii Nd:YAG

Leczenie uzupełniające naczyniaków wczesnodziecięcych i wrodzonych z zastosowaniem laseroterapii Nd:YAG Leczenie uzupełniające naczyniaków wczesnodziecięcych i wrodzonych z zastosowaniem laseroterapii Nd:YAG Paweł Wawrzaszek, Magdalena Frankowicz, Nawal Matar, Jan Wendland SPZOZ Nad Matką i Dzieckiem im.

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem?

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny ny, interdyscyplinarny problem współczesnej medycyny Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) (Deep

Bardziej szczegółowo

Focushape K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

Focushape K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E łączy w sobie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ogniskowania fali ultradźwiękowej oraz w dziedzinie destrukcji błony komórkowej, za pomocą fali mechanicznej. Rezultatem

Bardziej szczegółowo

POWIKŁANIA. Personal solutions for everyday life.

POWIKŁANIA. Personal solutions for everyday life. POWIKŁANIA Personal solutions for everyday life. Powikłania Cukrzyca występuje u osób, w przypadku których organizm nie potrafi sam kontrolować poziomu glukozy we krwi (określanego również jako poziom

Bardziej szczegółowo

Wpływ rehabilitacji na stopień niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy.

Wpływ rehabilitacji na stopień niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy. Marek Ciecierski, Zygmunt Mackiewicz, Arkadiusz Jawień Wpływ rehabilitacji na stopień niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy. Z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej AM w Bydgoszczy Kierownik

Bardziej szczegółowo

CIBA-GEIGY Sintrom 4

CIBA-GEIGY Sintrom 4 CIBA-GEIGY Sintrom 4 Sintrom 4 Substancja czynna: 3-[a-(4-nitrofenylo-)-0- -acetyloetylo]-4-hydroksykumaryna /=acenocoumarol/. Tabletki 4 mg. Sintrom działa szybko i jest wydalany w krótkim okresie czasu.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Fixer Nowy koktail liftingujący

Fixer Nowy koktail liftingujący Fixer Nowy koktail liftingujący Zmarszczki Zmarszczki mimiczne powstają w wyniku skurczu licznych i delikatnych mięśni twarzy, które zmieniają położenie pod wpływem mimiki twarzy. Z upływem czasu, utrata

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Łodyga Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii

Małgorzata Łodyga Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii Małgorzata Łodyga Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii Serce zdrowej osoby bije średnio od 60 do 90 razy na minutę. Różne czynniki zewnętrzne takie jak: wysiłek fizyczny, stres, stany gorączkowe

Bardziej szczegółowo

Uśmiechy po leczeniu Damonem Foto Album

Uśmiechy po leczeniu Damonem Foto Album Uśmiechy po leczeniu Damonem Foto Album Uśmiechy po leczeniu Systemem Damona to Więcej Niż Proste Zęby Nadzwyczajne rezultaty dla uśmiechu i twarzy Krótszy czas leczenia Brak ekstrakcji zębów w większości

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 731 Poz. 66 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik i najlepsze praktyki dotyczące terapii wysokim przepływem Vapotherm PRZEWODNIK KIESZONKOWY NICU

Przewodnik i najlepsze praktyki dotyczące terapii wysokim przepływem Vapotherm PRZEWODNIK KIESZONKOWY NICU Przewodnik i najlepsze praktyki dotyczące terapii wysokim przepływem Vapotherm PRZEWODNIK KIESZONKOWY NICU Wybór pacjenta OBJAWY: Pacjent wykazuje jeden lub więcej z następujących objawów: DIAGNOZY: Objawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ŁĄCZONY Medycyna Estetyczna i Chirurgia

PROTOKÓŁ ŁĄCZONY Medycyna Estetyczna i Chirurgia PROTOKÓŁ ŁĄCZONY Medycyna Estetyczna i Chirurgia Endermologie + Liposukcja Tkanka tłuszczowa zlokalizowana w obszarze ud Tydzień 1-2 ; dwa razy w tygodniu 4 SESJE 35 35 ' «PRZED LIPOSUKCJĄ» CHIRURGIA Tydzień

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

Karboksyterapia Fenix

Karboksyterapia Fenix Karboksyterapia Fenix Medical Device CE, FDA Fenix karboksyterapia bez ograniczeń Łatwa i szybka iniekcja dzięki zastosowaniu pneumatycznego pistoletu. Bezpieczeństwo i kontrola zawsze ściśle określona

Bardziej szczegółowo

BM-780 II. Laryngologiczny generator RF. Technologia RaVoR Redukcja objętości tkanek częstotliwością fal radiowych

BM-780 II. Laryngologiczny generator RF. Technologia RaVoR Redukcja objętości tkanek częstotliwością fal radiowych BM-780 II Laryngologiczny generator RF Technologia RaVoR Redukcja objętości tkanek częstotliwością fal radiowych RaVoR Redukcja objętości tkanek częstotliwością fal radiowych Generator częstotliwości radiowych

Bardziej szczegółowo

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Dokładniejsze badania i leczenie retinopatii cukrzycowej Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy Ważne informacje o ochronie zdrowia Important

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY SKÓRY. W USA około 20% populacji zachoruje nowotwory skóry.

NOWOTWORY SKÓRY. W USA około 20% populacji zachoruje nowotwory skóry. NOWOTWORY SKÓRY Nowotwory skóry są zmianami zlokalizowanymi na całej powierzchni ciała najczęściej w miejscach, w których nastąpiło uszkodzenie skóry. Najważniejszym czynnikiem etiologicznym jest promieniowanie

Bardziej szczegółowo

HEMORON- metoda z wyboru w leczeniu choroby hemoroidalnej. dr n. med. Artur Jurczyszyn Kraków, 2005 rok

HEMORON- metoda z wyboru w leczeniu choroby hemoroidalnej. dr n. med. Artur Jurczyszyn Kraków, 2005 rok HEMORON- metoda z wyboru w leczeniu choroby hemoroidalnej dr n. med. Artur Jurczyszyn Kraków, 2005 rok HEMORON Małoinwazyjna metoda terapii choroby hemoroidalnej po raz pierwszy zastosowana w Czechach

Bardziej szczegółowo

ANTHELIA prezentacja. Manufacturing EUROFEEDBACK - Paris

ANTHELIA prezentacja. Manufacturing EUROFEEDBACK - Paris ANTHELIA prezentacja Manufacturing EUROFEEDBACK - Paris 2 Anatomia - skóra 3 Budowa fazy wzrostu włosa Anagen Catagen Telogen 4 naskórek 5 Emisja spektrum światła lampą ksenonową bez filtrów 6 Emisja spektrum

Bardziej szczegółowo

powieka górna gałka oczna skierowana

powieka górna gałka oczna skierowana OBRZĘK POWIEK ŁAGODNY obrzęk powiek Zmiana wyglądu może być zauważalna przez pacjenta, jest podobna do tej wskazanej na fotografiach. CAS ujemny. UMIARKOWANY obrzęk powiek przekrój przez powieki powieka

Bardziej szczegółowo

Informacje o wstrzyknięciu śródgałkowym

Informacje o wstrzyknięciu śródgałkowym EDUKACJA PACJENTA I OPIEKUNA Informacje o wstrzyknięciu śródgałkowym Niniejsza informacja opisuje, czego należy się spodziewać przed, w trakcie i po wstrzyknięciu śródgałkowym. W pozostałej części niniejszego

Bardziej szczegółowo