Wnioski: MATERIAŁY I METODY: Plan badania Pacjenci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wnioski: MATERIAŁY I METODY: Plan badania Pacjenci"

Transkrypt

1 Nieblacyjna terapia odmładzająca zmarszczek okołoocznych i obwisłości środkowej części twarzy przy użyciu elektrody z podwójną częstotliwością radiową 4 MHz. Reynaldo M. Javate, M.D., F.I.C.S.,* Raul T. Cruz, Jr., M.D.,* Jemshed Khan, M.D., Nikolaos Trakos, M.D., i Ronald E. Gordon, M.D., Ph.D. * Oddział okulistyczny, University of Santo Tomas Hospital, University of Santo Tomas, España, Manila, Filipiny; Wydział okulistyki, Kansas University School of Medicine, Kansas City, Kansas, USA.; Orasis Hellenic Ophthalmologic Clinic, Ateny, Grecja; oraz Wydział Patologii, Mount Sinai School of Medicine, Nowy Jork, Nowy York, USA. Artykuł zatwierdzony do publikacji 20 września 2010 r. Artykuł przedstawiony jako prezentacja video i komunikat ustny pt. Nonablative 4 MHz Dual Radiofrequency Treatment (Pellevé) for Periorbital Rhytides and Midface Laxity (NFRTT) [Nieblacyjna terapia odmładzająca zmarszczek okołoocznych i obwisłości środkowej części twarzy (NFRTT) przy użyciu elektrody z podwójną częstotliwością radiową 4 MHz (Pellevé)] podczas corocznego sympozjum naukowego ASOPRS w Atlancie, GA, USA w dn listopada 2008 r oraz w San Francisco, CA, USA., w dn października 2009 r. Autorzy uzyskali honorarium za przygotowanie niniejszego artykułu. Adres do korespondencji i próśb o przedruku artykułu: Reynaldo M. Javate, M.D., F.I.C.S., Professor and Chairman, Oddział Okulistyczny, University of Santo Tomas Hospital, University of Santo Tomas, Suite 111, 1st Floor, UST Pay Hospital, España, Sampaloc Manila, Filipiny DOI: /IOP.0b013e3181fe8e5a Cel: Ocena redukcji zmarszczek w wyniku użycia energii częstotliwości radiowych (RF) 4 MHz na skórze okolicy okołoocznej, czoła i środkowej okolicy twarzy w oparciu o ocenę klinicznego stopnia głębokości zmarszczek, ankietę zadowolenia pacjenta i ograniczony panel badań histologicznych. Metody: 32 pacjentów w wieku od 29 do 71 lat, ze skórą od klasy I do klasy III w systemie klasyfikacji zmarszczek Fitzpatricka (FWCS) poddano 8 cotygodniowym zabiegom nieablacyjnej terapii z zastosowaniem częstotliwości radiowych w okolicy oczu, na czole i w środkowym obszarze twarzy, a następnie obserwacji kontrolnej przez okres 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Porównano wyniki ocen sprzed zabiegów i po ich zakończeniu. Dwie uczestniczki wyraziły świadomą zgodę na leczenie techniką częstotliwości radiowych prawych górnych powiek z pozostawieniem lewych górnych powiek bez leczenia. Próbki pobrane z obu powiek poddano następnie badaniu histologicznemu techniką mikroskopii optycznej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Wyniki: Ocena stanu skóry przed i po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych dokonana w oparciu o skalę Fitzpatricka przez trzech niezależnych obserwatorów wykazała stopniowo rosnącą poprawę oceny zmarszczek po 1, 3 i 6 miesiącach (p < 0,01). Autoocena dokonana przez 32 pacjentów przy użyciu 9-punktowej skali po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych również wykazała poprawę zadowolenia z wyglądu (p <0,01)

2 Najczęściej obserwowaną reakcją niepożądaną był przejściowy rumień (62,5%) trwający od kilku godzin do jednego dnia. Obraz powiększony pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym (25000 X) przedstawia rozsiane zmiany architektury fibryli kolagenowych polegające na przejściu od włókien kolagenowych o mniejszej średnicy w próbce niepoddanej zabiegowi do włókien kolagenowych o większej średnicy w próbce poddanej zabiegowi oraz utratę wyraźnych granic fibryli. Wnioski: Leczenie odmładzające przy użyciu podwójnej częstotliwości radiowej 4 MHz prowadzi do redukcji zmarszczek okołoocznych i w środkowym obszarze twarzy. (Ophthal Plast Reconstr Surg 2011;0: ) Poczynione w ostatnim czasie postępy w dziedzinie nieablacyjnego leczenia zmarszczek skóry twarzy obejmują stosowanie frakcjonowanego promieniowania laserowego, laserów pracujących w średnim zakresie podczerwieni (np. laser Nd:YAG 1320 nm, dioda 1450 nm, laser Er:szkło, 1540nm), oraz częstotliwości radiowych (RF). 1-7 Częstotliwości radiowe ujędrniają skórę poprzez denaturację i kurczenie włókien kolagenowych oraz stymulację fibroblastów. 1,8 Remodelowanie kolagenowe jest długotrwałym procesem, utrzymującym się nawet 4-6 miesięcy po zabiegu. 9 Częstotliwości radiowe są często stosowane w chirurgii plastycznej oczu i twarzy. 10 Przeprowadziliśmy badanie mające na celu opisanie poprawy klinicznej zachodzącej w wyniku nieablacyjnego leczenia odmładzającego zmarszczek okołoocznych i obwisłości skóry w środkowym obszarze twarzy z zastosowaniem częstotliwości radiowych 4 MHz przy użyciu popularnego, handlowo dostępnego urządzenia RF(Ellman Surgitron dual RF S5 [Ellman International, Inc., Oceanside, NY, USA]). MATERIAŁY I METODY: Plan badania. W badaniu oceniano kliniczną poprawę występującą u pacjentów poddawanych nieablacyjnemu zabiegowi usuwania zmarszczek okołoocznych i obwisłości skóry w środkowym obszarze twarzy z zastosowaniem podwójnej częstotliwości radiowej 4 MHz przy użyciu handlowo dostępnego urządzenia RF(Ellman Surgitron dual RF S5 [Ellman International, Inc., Oceanside, NY, USA]) i kolby z elektrodą kontaktową (system redukcji zmarszczek Pellevé firmy Ellman) [Ellman International, Inc., Oceanside, NY]) (Ryc. 1). Po wyrażeniu świadomej zgody każdy pacjent został poddany 8 zabiegom RF w odstępach tygodniowych, zgodnie ze znormalizowana procedurą zabiegu. Fotografie wykonane przed zabiegami porównywano z fotografiami wykonanymi podczas wizyt kontrolnych odbywających się 1, 3 i 6 miesięcy po zabiegach. Fotografie obejmowały twarze wszystkich uczestników w widoku przednim, bocznym prawym, bocznym lewym i w obszarze okołoocznym i były wykonane tym samym aparatem, przez tego samego fotografia przy takim samym oświetleniu i w tym samym otoczeniu. Pacjentów poddano również obserwacji kontrolnej po zabiegu (24-72 godziny po zabiegu) oraz po upływie 1, 3 i 6 miesięcy w celu stwierdzenia ewentualnych skutków ubocznych. Od dwojga ochotników pobrano wycinki skóry z leczonych prawych powiek górnych i nieleczonych lewych powiek górnych, które poddano badaniom pod mikroskopem optycznym i w mikroskopie elektronowym. Pacjenci. W badaniu wzięło udział 28 kobiet i 4 mężczyzn w wieku od 29 do 71 lat (średnia wieku 53 lata) ze zmarszczkami górnych i dolnych powiek, obwisłością skóry powiek i zmarszczkami środkowej części twarzy stopnia od 1 do 3 w klasyfikacji Fitzpatricka. Kryteria

3 wykluczenia obejmowały wcześniejsze operacje chirurgiczne w obszarze powiek, policzków lub szyi; podanie wypełniaczy lub toksyny botulinowej typu A w okresie ostatnich 6 miesięcy, terapie ablacyjną lub laserową prowadzoną w celu zmniejszenia zmarszczek skórnych w okresie 1 roku przed włączeniem do badania, ciążę i obecność rozrusznika serca. Protokół badania był zgodny z wytycznymi Deklaracji Helsińskiej z 1975 r i został przekazany Komisji Bioetycznej University of Santo Tomas Hospital w Manili (Filipiny). Handlowo dostępny generator RF wykorzystuje opatentowaną technologię sprzęgania energii, umożliwiającą jednorodne dostarczanie częstotliwości radiowych do leczonej tkanki. Procedura zabiegu. Schłodzony (w temperaturze wody z lodem) żel do obniżania temperatury (żel do zabiegów Pellevé) nanoszono na okołooczne i środkowe obszary twarzy po skutecznym usunięciu makijażu lub innych emulsji ze skóry twarzy. Nie podawano znieczulenia miejscowego ani środków uspokajających. W trakcie stosowania częstotliwości radiowych do zabiegów na powierzchni powiek górnych i dolnych, znajdujące się pod powiekami struktury oczu chroniono plastikowymi tarczami umieszczanymi na rogówce. Kolbą do zabiegów nieablacyjnych ze stożkową elektrodą RF z kulistym zakończeniem o średnicy 10 mm (kolbą do usuwania zmarszczek Pellevé) wykonywano energiczne, zachodzące na siebie, ciągłe ruchy posuwiste lub trące ruchy koliste na całym obszarze okolic oczu, czoła i środka twarzy (Ryc. 2). Czas zabiegu wynosił około 35 minut. Urządzenie ustawiano na początkową moc 12 w trybie cięcia, a następnie zwiększano do subiektywnego poziomu tolerancji termicznej pacjenta lub do wystąpienia łagodnego rumienia w miejscu zabiegu. Niezwłocznie po zabiegu do twarzy przykładano kompresy lodowe w celu schłodzenia warstw skóry i tkanki podskórnej. U 2 ochotników zabiegowi poddano prawe powieki, lewe pozostawiając bez leczenia. Wykonano histopatologiczną analizę bioptatów powiek leczonych i kontrolnych. Poprawę kliniczną niezależnie oceniało 3 objętych ślepą próbą obserwatorów. Do oceny obserwatorzy wykorzystywali system klasyfikacji zmarszczek Fitzpatricka (FWCS) oraz nieoznaczone fotografie wykonane przed zabiegiem i po ostatnim zabiegu. Obserwatorów proszono o zwrócenie uwagi na stan skóry wokół oczu oraz na obszarze nosowo-wargowym i środkowym obszarze twarzy. Pacjenci oceniali również poprawę i zadowolenie z leczenia. Użyto dwuramiennej, 9- punktowej skali oceny od 4 to +4, gdzie: 4 =od 100% do 76% (ciężkie pogorszenie), 3 = od 75% do 51% (umiarkowane pogorszenie), 2 = od 50% do 26% (lekkie pogorszenie), 1 = od 25% do 0% (minimalne pogorszenie), 0% = (brak poprawy), + 1 = od 1% do 25% (minimalna poprawa), + 2 = od 26% do 50% (lekka poprawa), + 3 = od 51% do 75% (umiarkowana poprawa), oraz + 4 = od 76% do 100% (doskonała poprawa). Odnotowano również ogólny wskaźnik zadowolenia pacjenta. Zmarszczki klasyfikowano w badaniu wyjściowym (przed zabiegiem), a następnie po zabiegu podczas wizyt w klinice po upływie 1, 3 i 6 miesięcy. WYNIKI Pacjenci. Wszyscy 32 pacjenci przeszli cały cykl leczenia kolbą RP bez utraty pacjentów dla obserwacji kontrolnej po upływie 1, 3 i 6 miesięcy. Wyniki obserwacji dokonanych przez niezależnych lekarzy. Ocena zmarszczek dokonywana w oparciu o skalę FWCS przez 3 niezależnych obserwatorów przed i po zabiegu RF wykazała stopniowo rosnącą poprawę oceny zmarszczek po 1, 3 i 6 miesiącach

4 (Tabela 2). Wyniki autooceny pacjentów. Średni wynik autooceny 32 pacjentów w 9-punktowej skali wskazywał na poprawę zadowolenia miesiąc (1,56 ± 0,35), trzy miesiące (1,93 ± 0,34) i sześć miesięcy (2,03 ± 0,45) po zabiegach RF. Wyniki pokazały, że 15 spośród 32 pacjentów (46,8%) stwierdziło minimalną poprawę, 14 spośród 32 pacjentów (43,7%) stwierdziło niewielką poprawę, a 3 spośród 32 pacjentów (9,3%) stwierdziło umiarkowaną poprawę po zabiegu RF w momencie wizyty kontrolnej po upływie 6 miesięcy. Ogółem, u 99,8% pacjentów po upływie 6 miesięcy od leczenia miała miejsce minimalna lub umiarkowana poprawa, co potwierdza teorię, że remodelowanie kolagenu w skórze jest procesem długotrwałym (Ryc. 3 i 4). Pacjenci z umiarkowaną poprawą po 6 miesiącach (przedział wiekowy: lat) mieli przed zabiegiem zmarszczki klasyfikowane jako zmarszczki stopnia 3 wg skali FWCS; pacjenci z umiarkowaną poprawą po 6 miesiącach (przedział wiekowy: lat) mieli przed zabiegiem zmarszczki klasyfikowane jako zmarszczki stopnia 7 lub 8 w skali FWCS. Działania niepożądane i powikłania. Najczęściej obserwowaną reakcją niepożądaną był przejściowy rumień (62,5%) trwający od kilku godzin do jednego dnia; tolerowalny ból w trakcie zabiegu (37,5%), opisywany jako wrażenie gorąca; oraz łagodny obrzęk (12,5%) trwający od 1 do 2 dni. U żadnego z pacjentów nie stwierdzono blizn, oparzeń, sińców, zaburzeń czucia ani asymetrii twarzy. Wyniki biopsji skóry. Obszar skóry przed zabiegiem widoczny pod mikroskopem optycznym (10x) jest zazwyczaj prawidłowy. Naskórek jest nienaruszony, wielowarstwowy. Skóra stanowi mieszaninę luźnego i gęstego kolagenu przetykanego naczyniami krwionośnymi i pewną ilością tkanki elastycznej (Ryc. 5A). Po zabiegu widoczny jest miejscowy obrzęk w obszarze naskórka i skóry właściwej. W skórze właściwej, w jej głębszej warstwie, widoczny jest naciek zapalny, w którym można zauważyć ziarninę. Widoczny jest również znaczny wzrost ilości gęstego kolagenu w powierzchniowych i głębokich warstwach skóry właściwej (Ryc. 5B). Obraz powiększony pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym (25000 X) przedstawia rozsiane zmiany architektury fibryli kolagenowych polegające na przejściu od włókien kolagenowych o mniejszej średnicy w próbce niepoddanej zabiegowi do włókien kolagenowych o większej średnicy w próbce poddanej zabiegowi (Ryc. 6A) oraz utratę wyraźnych granic w porównaniu z normalnymi fibrylami (Ryc. 6B). OMÓWIENIE WYNIKÓW Zastosowanie energii RF w chirurgii plastycznej oczu i twarzy, w szczególności nowe rozwiązania w ujędrnianiu i odmładzaniu skóry oraz leczeniu zmarszczek skóry twarzy, zyskało na popularności w ostatnich dziesięcioleciach. 11 Najczęściej badany system RF do ujędrniania skóry (Thermage, Inc., Hayward, CA, USA) łączy kwantyfikowane impulsy energii RF o częstotliwości 6 MHz z kriogenicznym układem chłodzącym. Dla porównania: badany tu system redukcji zmarszczek z kolbą RF o częstotliwości radiowej 4 MHz korzysta z zewnętrznego chłodzenia żelami termicznymi; faktyczna dawka energii dostarczana do jednostki tkanki nie podlega kwantyfikacji z uwagi na ruchy kolby urządzenia podczas leczenia. Jak wykazano we wcześniejszych badaniach z zastosowaniem techniki częstotliwości radiowych, wielokrotne zabiegi z reguły dają lepsze rezultaty i zmniejszają ryzyko powikłań w porównaniu z pojedynczym, agresywnym leczeniem. 7 Świeższe wyniki badań klinicznych

5 wykazują, że wielokrotne traktowanie skóry przy niskich nastawach energii jest lepiej tolerowane i bardziej skuteczne oraz może dawać lepsze wyniki pod względem bezpieczeństwa leczenia niż pojedynczy zabieg przy wysokiej nastawie. Już w 2004 roku, oceniając działanie wykorzystującego częstotliwości radiowe urządzenia do nieablacyjnego remodelowania skóry, Zelickson i wsp. 8 ustalili, że większa liczba impulsów niskoenergetycznych prowadzi do ostrych zmian morfologicznych podobnych do zmian powodowanych przez pojedynczy impuls o wyższej energii, co stanowi dodatkowy argument na korzyść wielokrotnych zabiegów. Spośród 32 pacjentów poddanych zabiegowi z użyciem kolby 4MHz, 15 (46,8%) stwierdziło minimalną poprawę, 14 (43,7%) stwierdziło niewielką poprawę, a 3 (9,3%) stwierdziło umiarkowaną poprawę w autoocenie przeprowadzonej 6 miesięcy po zabiegu. Wyniki te wskazują na wyraźną, choć skromną poprawę wyglądu. Analiza bioptatów dwóch nieleczonych i leczonych obszarów skóry wykonana technikami mikroskopii optycznej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej wykazała obecność zmian zgodnych z odpowiedzią kolagenu na dostarczenie energii RF. Próbki uzyskane 2 miesiące po zabiegu charakteryzowały się ciągłymi naciekami komórkowymi w skórze, co wskazywało na kontynuację procesu remodelowania tkanki. 12 Choć pacjenci uczestniczący w badaniu byli badani 6 miesięcy po ostatnim zabiegu, sugeruje się stosowanie dłuższych okresów obserwacji kontrolnej, ponieważ leczenie z zastosowaniem RF obejmuje ujędrnianie tkanek poprzez remodelowanie kolagenu w skórze, co jest procesem wymagającym czasu. W odniesieniu do doboru pacjentów, najlepszymi kandydatami do zabiegów ujędrniania skóry wydawali się być pacjenci w wieku lat z łagodnie lub umiarkowanie obwisłą skórą. 9,13 Sasaki i wsp. 14 donieśli, że pacjenci z większą obwisłością skóry i większym ogólnym wynikiem ruchliwości tkanki skórnej w punkcie wyjściowym nie reagowali na nieablacyjne jednobiegunowe zabiegi RF, natomiast prawdopodobieństwo pozytywnej odpowiedzi u pacjentów z minimalnym stopniem fotostarzenia się skóry i płytszymi zmarszczkami było większe. W opisywanym badaniu u 3 z 32 pacjentów z klasyfikacją zmarszczek przed zabiegiem na poziomie 2 lub 3 punktów w skali FWCS stwierdzono umiarkowaną poprawę (autoocena, wiek 50, 63 i 67 lat) po upływie 6 miesięcy od leczenia. 8 pacjentów z lekką poprawą po upływie 6 miesięcy (zakres wieku lat) miało przed zabiegiem zmarszczki klasyfikowane jako zmarszczki stopnia 7 lub 8 w skali FWCS. Wyniki te są spójne z wynikami uzyskanymi przez Sasakiego i wsp., 14 którzy stwierdzili, że pacjenci z płytszymi zmarszczkami/fałdami wykazują częstszą korelację z pozytywnymi odpowiedziami na leczenia. Ruchliwość tkanki skórnej okazała się być najbardziej zgodnym i głównym czynnikiem umożliwiającym przewidzenie pozytywnej odpowiedzi na jednobiegunowe zabiegi RF, podczas gdy zmienne, takie jak grubość skóry czy głębokość tkanki tłuszczowej, nie korelowały z wystąpieniem odpowiedzi. Inną istotną zmienną było stadium fotoaktynicznego starzenia się skóry, obejmujące procentowy udział pigmentowych plamek, porów, zmarszczek i ocenę równości skóry oraz liczbowe wskaźniki porfiryn bakteryjnych i plamek z uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem UV. 14 Nieablacyjne zabiegi z zastosowaniem jednobiegunowych elektrod RF mogą być stosowane u pacjentów, u których wykonywano wcześniej zabiegi kosmetyczne, 15 jednak pacjenci z opadającą tkanką tłuszczową w okolicy oczu, nadmierną uogólniona obwisłością skóry i/lub nadmiernym opadaniem powiek i nierealistycznymi oczekiwaniami w odniesieniu do wyników zabiegu nie są uważani za dobrych kandydatów. 13 Bezwzględne przeciwwskazania dla zabiegu obejmują rozruszniki serca i wszczepialne defibrylatory. 13,15 Typ skóry nie

6 odgrywa roli jako czynnik prognostyczny pozytywnej odpowiedzi na leczenie jednobiegunową elektrodą RF, ponieważ w przeciwieństwie do laseroterapii i fototerapii, prąd RF nie jest rozpraszany ani wchłaniany przez pigment melaninowy, w związku z czym leczeniu można poddawać pacjentów o wszystkich rodzajach skóry. 16 Przy doborze właściwego poziomu energii zabiegu, moc urządzenia dostosowywano do poziomu wygody poszczególnych pacjentów. Akceptowalne odczucie powinno obejmować tolerowalne, ale nie wiążące się z dyskomfortem rozgrzanie skóry. Kluczowym wskaźnikiem w ustalaniu zarówno ustawień mocy, jak i szybkości przesuwania kolby po leczonym obszarze, jest odpowiedź bólowa pacjenta. Faktyczna dawka energii dostarczana do jednostkowej objętości tkanki nie jest dokładnie kontrolowana, jako że zależy od szybkości, z jaką kolba z elektrodą przesuwana jest po powierzchni skóry, tzn. od czasu kontaktu. Precyzując, dawka energii dostarczanej w jednostce czasu może być normalizowana w oparciu o nastawy wyjściowe urządzenia 4 MHz, jednak ponieważ kolba elektrody znajduje się w ruchu, aby obliczyć faktyczną dawkę energii na centymetr kwadratowy skóry, należałoby znać pole powierzchni skóry, z którą styka się elektroda w jednostce czasu. Nastawy mocy urządzenia powinny również być dostosowywane w oparciu o wielkość stożka elektrody kulkowej. Należy zauważyć, że głębokość penetracji energii zależy od rozmiaru i geometrii końcówki elektrody. 13,15 W większości obszarów twarzy, w celu uzyskania korzystnych zmian klinicznych, centralną strefę gradientu temperatury należy wyznaczyć na głębokość około 2,5 mm. Jednak w przypadku powiek dostarczenie energii na taką głębokość może być szkodliwe dla powieki lub dla samego oka. W wyznaczeniu bezpiecznych parametrów leczenia powiek z zastosowaniem energii 4 MHz mogą pomóc dalsze badania. W przypadku leczenia obrzęku powiek pod nieobecność wyników takich badań zalecamy stosowanie elektrod o mniejszych rozmiarach, plastikowych tarcz osłaniających rogówkę oraz zachowawczych nastaw mocy w celu dostarczenia maksymalnej energii cieplnej na głębokość około 1,2 mm poniżej powierzchni skóry lub mniejszą. 7 W układzie jednobiegunowym energia elektryczna emitowana jest przez metalową końcówkę elektrody i przenoszona do tkanki docelowej na głębokość, którą można oszacować na równą połowie rozmiaru elektrody. I tak końcówki o średnicach 0,5 cm lub 1 cm mogą być używane do penetracji na głębokość 2,5-5,0 mm. 17 W opisywanym badaniu nie stosowano znieczulenia przedzabiegowego, aby nie zmieniać impedancji leczonej skóry. Kushikata i wsp. 4 wykazali, że u około trzech czwartych pacjentów leczonych zabiegami RF, zastosowanie jednostronnego znieczulenia nie skutkowało jakąkolwiek różnicą w poziomie odczuwania bólu pomiędzy obszarem znieczulonym a nieznieczulonym i nie miało wpływu na końcową skuteczność leczenia. Biorąc pod uwagę subiektywność dawki energii dostarczanej z elektrody, uznaliśmy, że w trakcie zabiegu należało utrzymywać minimalny, tolerowalny poziom bólu funkcjonujący (razem z przejściowym rumieniem) jako poziom graniczny regulacji energii i jako zabezpieczenie przed oparzeniem lub powstawaniem blizn. Jednym z ograniczeń niniejszego badania jest nieokreślona optymalna liczba zabiegów oraz czasu ich trwania i odstępów pomiędzy nimi. W obejmującym 50 pacjentów badaniu przeprowadzonym przez Alster i Tanzi, 5 u większości pacjentów zaobserwowano istotną poprawę kliniczną już po jednym zabiegu z zastosowaniem urządzenia RF. Jednak autorzy innych badań optują za serią zabiegów RF w odstępach 1 miesiąca. 3,6 Do dodatkowych ograniczeń należą: brak populacji kontrolnej, niewielki rozmiar próby pacjentów, brak odpowiedniego doboru pacjentów oraz zmienność dawki energii pomimo normalizacji

7 metody, wynikająca z ruchów dłoni operatora i mierzona rumieniem skórnym i odpowiedzią bólową pacjenta. Poza tym nie próbowaliśmy zmieniać czynników, które dostarczyłyby najkorzystniejszych rezultatów, na przykład ustalanie charakterystyki pacjentów przed zabiegiem. W wyniku tego po upływie 6 miesięcy od leczenia odnotowaliśmy jedynie niewielką poprawę (minimalna u 46,8% pacjentów, lekka u 43,7% pacjentów, umiarkowana u 9,3% pacjentów). Podsumowując, dostarczanie prądu o częstotliwości radiowej przy użyciu kolby z elektrodą z urządzenia Pellevé 4MHz skutkuje niewielką redukcją zmarszczek okołoocznych i zmarszczek w środkowym obszarze twarzy bez istotnych powikłań. Sugerujemy prowadzenie dalszych badań nad użytecznością tej techniki w nieablacyjnym leczeniu zmarszczek skóry twarzy, a także stosowanie obiektywnych skal oceny klinicznej w odniesieniu do pomiarów grubości skóry, głębokości tłuszczu w warstwie podskórnej, ruchomości tkanki, głębokości zmarszczek lub fałdów oraz stopnia fotostarzenia się skóry przy użyciu systemu analizy cery Visia (Canfield Scientific, Inc., Fairfield, NV, USA), komputerowej analizy cery i parametrów klinicznych do przewidywania skuteczności lub pozytywnych wyników nieablacyjnych zabiegów z zastosowaniem jednobiegunowego urządzenia RF. W ostatnim czasie do dokumentowania zmian skórnych po jednobiegunowym leczeniu RF używaliśmy urządzenia Reveal (Canfield Scientific, Inc., Fairfield, NJ), które umożliwia lekarzowi i pacjentowi badanie zmarszczek na obrazach wysokiej rozdzielczości. System Reveal umożliwia również powiększanie i panoramowanie par obrazów, co umożliwia łatwe porównania powiększonych obszarów zainteresowania przed i po zastosowaniu zabiegu Pellevé (Ryc. 7). Optymalne parametry leczenia i sposób dostarczania prądu nie zostały jak dotąd ustalone. Zalecamy również zachowanie daleko posuniętej ostrożności i dalsze badania nad prowadzeniem zabiegów RF w obszarze powiek z uwagi na nieznane potencjalne zagrożenia związane z penetracją gałki ocznej lub rogówki przez energię emitowaną w trakcie zabiegów okołoocznych z dużych elektrod nad cienką skóra powieki. PODZIĘKOWANIA Dziękujemy lek. med. Armidzie L. Suller za pomoc techniczną w przygotowywaniu manuskryptu. Tabela 1 Klasyfikacja zmarszczek Fitzpatricka i wyniki oceny ciężkości zmarszczek 32 pacjentów przez zabiegiem z zastosowaniem częstotliwości radiowych Klasyfikacja (podgrupa) Klasa Zmarszczki Liczba pacjentów 1 I Płytkie zmarszczki II Zmarszczki płytkie lub 2 5 umiarkowanej głębokości, 2 6 umiarkowana liczba linii; 4 7 III zmarszczki od płytkich do 6 8 głębokich, liczne linie z 6 9 obecnością lub bez obecności dodatkowych fałdów skóry. 0 Tabela 2 Średnia ocena zmarszczek w skali Fitzpatricka dokonana przez 3 niezależnych obserwatorów przed i po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych

8 Wynik w skali Fitzpatricka przed Obserwator zabiegiem 1. miesiąc 3. miesiąc 6. miesiąc 1 5,0625 (2,25) 4,8125 (2,17) 4,1875 (1,96) 3,65625 (2,07) 2 5,15625 (2,28) 4,875 (2,24) 4,25 (2,0) 3,6875 (1,99) 3 5,09375 (2,28) 4,84375 (2,13) 4,21875 (2,02) 3,71875 (2,07) wartości p: między obserwatorami = 0,25; między punktami czasowymi = < 0,01; obserwator / czas = 0,95. Wszystkie dane podane jako wartości średnie (SD). RYC. 1. System ujędrniania skóry Pellevé (urządzenie Ellman Surgitron Dual RF S5, kolba do usuwania zmarszczek Pellevé, żel do zabiegów Pellevé, kompres lodowy, termometr Fluke). RYC. 2. Kolbą do zabiegów nieablacyjnych ze stożkową elektrodą RF z kulistym zakończeniem o średnicy 10 mm (kolbą do usuwania zmarszczek Pellevé) wykonywano energiczne, zachodzące na siebie, ciągłe ruchy posuwiste lub trące ruchy koliste na całym obszarze okolic oczu, czoła i środka twarzy.

9 RYC. 3. Przed i po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych. Na uwagę zasługuje redukcja zmarszczek okołoocznych i międzybrwiowych oraz zmniejszenie głębokości fałdów nosowo-wargowych. RYC. 4. Przed i po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych. Na uwagę zasługuje zmniejszenie fałdu międzybrwiowego, kurzych łapek, spłycenie fałdu nosowo-wargowego i ujędrnienie konturu policzka. RYC. 5. A. Obszar nieleczony. Obszar skóry przed zabiegiem widoczny pod mikroskopem optycznym (10x) jest zazwyczaj prawidłowy. Naskórek nienaruszony, wielowarstwowy. Skóra stanowi mieszaninę luźnego i gęstego kolagenu przetykanego naczyniami krwionośnymi i pewną ilością tkanki elastycznej. B. Obszar leczony. Naskórek i skóra po zabiegu wykazują miejscowy obrzęk. W powierzchniowych i głębokich warstwach skóry następuje zwiększenie ilości gęstego kolagenu. W głębszych warstwach skóry widoczne są również nacieki zapalne.

10 RYC. 6. A. Obszar nieleczony. B. Obszar leczony. Obraz powiększony pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym (25000 X) przedstawia rozsiane zmiany architektury fibryli kolagenowych polegające na przejściu od włókien kolagenowych o mniejszej średnicy w próbce niepoddanej zabiegowi (A) do włókien kolagenowych o większej średnicy w próbce poddanej zabiegowi (B) oraz utratę wyraźnych granic w porównaniu z normalnymi fibrylami. RYC. 7. Przed i po zabiegu Pellevé na powiekach. Wstępne ujędrnienie skóry wygładzające jej fakturę i zmniejszające zmarszczki w obszarze podbrwiowym bezpośrednio po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych.

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU ZAKŁAD MIKOLOGII LEKARSKIEJ I DERMATOLOGII Agata Mańkowska LASEROTERAPIA WYSOKOENERGETYCZNA W WYBRANYCH PROBLEMACH DERMATOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BOTOX, 100 jednostek Allergan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile Toksyna botulinowa

Bardziej szczegółowo

Podstawy Medycyny Estetycznej

Podstawy Medycyny Estetycznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Podręcznik Podstawy Medycyny Estetycznej pod redakcją Andrzeja Przylipiaka jest ciekawą pozycją na rynku książek z tej dziedziny, gdyż omawia wszystkie możliwości działań

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP)

PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP) PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP) Podsumowanie założeń dla zalecanych algorytmów postępowania w praktyce klinicznej Wstęp....................................................................................................1

Bardziej szczegółowo

IDEALNIE DOPASOWANA SZTUCZNA TĘCZÓWKA

IDEALNIE DOPASOWANA SZTUCZNA TĘCZÓWKA SPIS TREŚCI 1 1 2/44/2013 MAGAZYN MEDYCZNY nakład 18 500 ISSN 2081-3422 IDEALNIE DOPASOWANA SZTUCZNA TĘCZÓWKA S. 5 2 2 www.consultronix.pl SPIS TREŚCI 3 3 Od redakcji Drodzy Czytelnicy, Miło mi oddać w

Bardziej szczegółowo

CHCESZ BYĆ PIERWSZY? S. 18

CHCESZ BYĆ PIERWSZY? S. 18 SPIS TREŚCI 1 1 3/41/2012 MAGAZYN MEDYCZNY nakład 16 000 ISSN 2081-3422 CHCESZ BYĆ PIERWSZY? S. 18 2 2 t a l 5 1 od m e z a my r Lata Aarhus Wilno (Heringsdorf) Świnoujście Brema Amsterdam Hamburg Gdańsk

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

Ekspert ANTI-AGING. Dossier: Estetyczne sposoby na: modelowanie sylwetki, cellulit i rozstępy. Wszystko o liposukcji

Ekspert ANTI-AGING. Dossier: Estetyczne sposoby na: modelowanie sylwetki, cellulit i rozstępy. Wszystko o liposukcji Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, spa, wellness Ekspert ANTI-AGING ISSN 1895-3654 kwiecień/maj 2012 (nr 33) Dossier: Estetyczne sposoby na: modelowanie

Bardziej szczegółowo

Derma News BEZPŁATNY MAGAZYN. Temat numeru: Nici liftingujące. Trądzik jako choroba zapalna, związana ze zmianami w składzie łoju.

Derma News BEZPŁATNY MAGAZYN. Temat numeru: Nici liftingujące. Trądzik jako choroba zapalna, związana ze zmianami w składzie łoju. Nr 45/2013 wrzesień/październik Praktyczne forum dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii i medycynie estetycznej Derma News BEZPŁATNY MAGAZYN Temat numeru: Nici liftingujące Artykuły: dr Marlen

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI TERAPII PRĄDAMI TRABERTA W DOLEGLIWOŚCIACH BÓLOWYCH ODCINKA LĘDŹWIOWEGO

OCENA SKUTECZNOŚCI TERAPII PRĄDAMI TRABERTA W DOLEGLIWOŚCIACH BÓLOWYCH ODCINKA LĘDŹWIOWEGO Studia Medyczne 2008; 9: 41-50 OCENA SKUTECZNOŚCI TERAPII PRĄDAMI TRABERTA W DOLEGLIWOŚCIACH BÓLOWYCH ODCINKA LĘDŹWIOWEGO THE ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OF TRABERT S CURRENT TREATMENT FOR PAIN AILMENTS

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat depresji

Informacje na temat depresji Generatory impulsów VNS Therapy Dla pracowników służby zdrowia grudzień 2008 r. Wersja dla krajów innych niż USA Ostrzeżenie: Według amerykańskiego prawa federalnego opisywane urządzenie można sprzedawać

Bardziej szczegółowo

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Autorzy_ Claudia Caprioglio, Giovanni Olivi, Maria Daniela Genovese Ryc. 1_Pacjentka w wieku 6,2 lat. Wyrzynający się ząb 3.6 doprowadził do powstania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wytyczne dotyczące leczenia drżenia samoistnego

Praktyczne wytyczne dotyczące leczenia drżenia samoistnego Artykuł specjalny Praktyczne wytyczne dotyczące leczenia drżenia samoistnego Raport Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology T.A. Zesiewicz, MD; R. Elble, MD, PhD, FAAN; E.D.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców dzieci z malformacjami kapilarnymi

Poradnik dla rodziców dzieci z malformacjami kapilarnymi Michał Michalik Poradnik dla rodziców dzieci z malformacjami kapilarnymi czyli chyba wszystko, co chcielibyście wiedzieć na ten temat... 1 Michał Michalik Poradnik dla rodziców dzieci z malformacjami kapilarnymi

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Victoza 6 mg/ml roztwór do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml roztworu

Bardziej szczegółowo

JAKA JEST CENA URODY? Czy warto poprawiać urodę? partnerzy: Strategia metryki. PTMEiAA

JAKA JEST CENA URODY? Czy warto poprawiać urodę? partnerzy: Strategia metryki. PTMEiAA JAKA JEST CENA URODY? Czy warto poprawiać urodę? Strategia metryki partnerzy: PTMEiAA Uroda kobiety jest formą władzy mawiała Susan Sontag i jest w tym wiele prawdy. Bynajmniej nie chodzi tu o władzę nad

Bardziej szczegółowo

REFLEKSYJNA MIKROSKOPIA KONFOKALNA

REFLEKSYJNA MIKROSKOPIA KONFOKALNA 3/49/2014 MAGAZYN MEDYCZNY nak ład 19 000 ISSN 2081-3422 www.cxnews.pl REFLEKSYJNA MIKROSKOPIA KONFOKALNA S. 11 2 SPIS TREŚCI www.consultronix.pl SPIS TREŚCI 3 Od redakcji Szanowni Czytelnicy, nadszedł

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONTROLI POPOSIŁKOWEGO STĘŻENIA GLUKOZY

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONTROLI POPOSIŁKOWEGO STĘŻENIA GLUKOZY WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONTROLI POPOSIŁKOWEGO STĘŻENIA GLUKOZY Strona internetowa Dokument ten będzie dostępny na stronie www.idf.org. Korespondencja i literatura związana z IDF Korespondencję kierować do:

Bardziej szczegółowo

Barostim neo. 900097-POL Rev. D

Barostim neo. 900097-POL Rev. D Barostim neo 900097-POL Rev. D SPIS TREŚCI 1. OPIS SYSTEMU PROGRAMATORA... 1-1 1. OPIS SYSTEMU PROGRAMATORA...1-1 Wszczepialny generator impulsów (IPG)...1-1 Przewody elektrody zatoki tętnicy szyjnej (CSL)...1-2

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Privigen 100 mg/ml roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Immunoglobulina ludzka normalna (Ig iv.) Jeden ml zawiera:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ibandronic Acid Teva Pharma, 3 mg, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna ampułko-strzykawka z 3 ml roztworu zawiera

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki Lek. stom. Marcin Peterseil Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej diagnostyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. med. Hanna Krauss prof. nadzw. UM Pracę

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z TERMOTERAPII

WYBRANE ZAGADNIENIA Z TERMOTERAPII Dorota Cichoń Iwona Demczyszak Joanna Spyrka WYBRANE ZAGADNIENIA Z TERMOTERAPII Podręcznik dla studentów fizjoterapii Jelenia Góra 2010 Tomasz Winnicki (przewodniczący), Grażyna Baran, Izabella Błachno,

Bardziej szczegółowo

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Ocena zagrożeń związanych z polami elektromagnetycznymi

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego (w postaci jednowodnej soli jednosodowej).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego (w postaci jednowodnej soli jednosodowej). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Quodixor, 150 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego (w postaci

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA HORMONÓW. i ich zastosowanie w Technikach Wspomaganego Rozrodu (ART.*) * Assisted Reproductive Technologies

OZNACZENIA HORMONÓW. i ich zastosowanie w Technikach Wspomaganego Rozrodu (ART.*) * Assisted Reproductive Technologies OZNACZENIA HORMONÓW i ich zastosowanie w Technikach Wspomaganego Rozrodu (ART.*) * Assisted Reproductive Technologies WSTĘP W ciągu ostatnich 60 lat znacząco zwiększył się zasób dostępnych metod leczenia

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bonviva 150 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lysodren 500 mg tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 500 mg mitotanu. Pełny wykaz substancji pomocniczych,

Bardziej szczegółowo