Wnioski: MATERIAŁY I METODY: Plan badania Pacjenci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wnioski: MATERIAŁY I METODY: Plan badania Pacjenci"

Transkrypt

1 Nieblacyjna terapia odmładzająca zmarszczek okołoocznych i obwisłości środkowej części twarzy przy użyciu elektrody z podwójną częstotliwością radiową 4 MHz. Reynaldo M. Javate, M.D., F.I.C.S.,* Raul T. Cruz, Jr., M.D.,* Jemshed Khan, M.D., Nikolaos Trakos, M.D., i Ronald E. Gordon, M.D., Ph.D. * Oddział okulistyczny, University of Santo Tomas Hospital, University of Santo Tomas, España, Manila, Filipiny; Wydział okulistyki, Kansas University School of Medicine, Kansas City, Kansas, USA.; Orasis Hellenic Ophthalmologic Clinic, Ateny, Grecja; oraz Wydział Patologii, Mount Sinai School of Medicine, Nowy Jork, Nowy York, USA. Artykuł zatwierdzony do publikacji 20 września 2010 r. Artykuł przedstawiony jako prezentacja video i komunikat ustny pt. Nonablative 4 MHz Dual Radiofrequency Treatment (Pellevé) for Periorbital Rhytides and Midface Laxity (NFRTT) [Nieblacyjna terapia odmładzająca zmarszczek okołoocznych i obwisłości środkowej części twarzy (NFRTT) przy użyciu elektrody z podwójną częstotliwością radiową 4 MHz (Pellevé)] podczas corocznego sympozjum naukowego ASOPRS w Atlancie, GA, USA w dn listopada 2008 r oraz w San Francisco, CA, USA., w dn października 2009 r. Autorzy uzyskali honorarium za przygotowanie niniejszego artykułu. Adres do korespondencji i próśb o przedruku artykułu: Reynaldo M. Javate, M.D., F.I.C.S., Professor and Chairman, Oddział Okulistyczny, University of Santo Tomas Hospital, University of Santo Tomas, Suite 111, 1st Floor, UST Pay Hospital, España, Sampaloc Manila, Filipiny DOI: /IOP.0b013e3181fe8e5a Cel: Ocena redukcji zmarszczek w wyniku użycia energii częstotliwości radiowych (RF) 4 MHz na skórze okolicy okołoocznej, czoła i środkowej okolicy twarzy w oparciu o ocenę klinicznego stopnia głębokości zmarszczek, ankietę zadowolenia pacjenta i ograniczony panel badań histologicznych. Metody: 32 pacjentów w wieku od 29 do 71 lat, ze skórą od klasy I do klasy III w systemie klasyfikacji zmarszczek Fitzpatricka (FWCS) poddano 8 cotygodniowym zabiegom nieablacyjnej terapii z zastosowaniem częstotliwości radiowych w okolicy oczu, na czole i w środkowym obszarze twarzy, a następnie obserwacji kontrolnej przez okres 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Porównano wyniki ocen sprzed zabiegów i po ich zakończeniu. Dwie uczestniczki wyraziły świadomą zgodę na leczenie techniką częstotliwości radiowych prawych górnych powiek z pozostawieniem lewych górnych powiek bez leczenia. Próbki pobrane z obu powiek poddano następnie badaniu histologicznemu techniką mikroskopii optycznej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Wyniki: Ocena stanu skóry przed i po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych dokonana w oparciu o skalę Fitzpatricka przez trzech niezależnych obserwatorów wykazała stopniowo rosnącą poprawę oceny zmarszczek po 1, 3 i 6 miesiącach (p < 0,01). Autoocena dokonana przez 32 pacjentów przy użyciu 9-punktowej skali po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych również wykazała poprawę zadowolenia z wyglądu (p <0,01)

2 Najczęściej obserwowaną reakcją niepożądaną był przejściowy rumień (62,5%) trwający od kilku godzin do jednego dnia. Obraz powiększony pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym (25000 X) przedstawia rozsiane zmiany architektury fibryli kolagenowych polegające na przejściu od włókien kolagenowych o mniejszej średnicy w próbce niepoddanej zabiegowi do włókien kolagenowych o większej średnicy w próbce poddanej zabiegowi oraz utratę wyraźnych granic fibryli. Wnioski: Leczenie odmładzające przy użyciu podwójnej częstotliwości radiowej 4 MHz prowadzi do redukcji zmarszczek okołoocznych i w środkowym obszarze twarzy. (Ophthal Plast Reconstr Surg 2011;0: ) Poczynione w ostatnim czasie postępy w dziedzinie nieablacyjnego leczenia zmarszczek skóry twarzy obejmują stosowanie frakcjonowanego promieniowania laserowego, laserów pracujących w średnim zakresie podczerwieni (np. laser Nd:YAG 1320 nm, dioda 1450 nm, laser Er:szkło, 1540nm), oraz częstotliwości radiowych (RF). 1-7 Częstotliwości radiowe ujędrniają skórę poprzez denaturację i kurczenie włókien kolagenowych oraz stymulację fibroblastów. 1,8 Remodelowanie kolagenowe jest długotrwałym procesem, utrzymującym się nawet 4-6 miesięcy po zabiegu. 9 Częstotliwości radiowe są często stosowane w chirurgii plastycznej oczu i twarzy. 10 Przeprowadziliśmy badanie mające na celu opisanie poprawy klinicznej zachodzącej w wyniku nieablacyjnego leczenia odmładzającego zmarszczek okołoocznych i obwisłości skóry w środkowym obszarze twarzy z zastosowaniem częstotliwości radiowych 4 MHz przy użyciu popularnego, handlowo dostępnego urządzenia RF(Ellman Surgitron dual RF S5 [Ellman International, Inc., Oceanside, NY, USA]). MATERIAŁY I METODY: Plan badania. W badaniu oceniano kliniczną poprawę występującą u pacjentów poddawanych nieablacyjnemu zabiegowi usuwania zmarszczek okołoocznych i obwisłości skóry w środkowym obszarze twarzy z zastosowaniem podwójnej częstotliwości radiowej 4 MHz przy użyciu handlowo dostępnego urządzenia RF(Ellman Surgitron dual RF S5 [Ellman International, Inc., Oceanside, NY, USA]) i kolby z elektrodą kontaktową (system redukcji zmarszczek Pellevé firmy Ellman) [Ellman International, Inc., Oceanside, NY]) (Ryc. 1). Po wyrażeniu świadomej zgody każdy pacjent został poddany 8 zabiegom RF w odstępach tygodniowych, zgodnie ze znormalizowana procedurą zabiegu. Fotografie wykonane przed zabiegami porównywano z fotografiami wykonanymi podczas wizyt kontrolnych odbywających się 1, 3 i 6 miesięcy po zabiegach. Fotografie obejmowały twarze wszystkich uczestników w widoku przednim, bocznym prawym, bocznym lewym i w obszarze okołoocznym i były wykonane tym samym aparatem, przez tego samego fotografia przy takim samym oświetleniu i w tym samym otoczeniu. Pacjentów poddano również obserwacji kontrolnej po zabiegu (24-72 godziny po zabiegu) oraz po upływie 1, 3 i 6 miesięcy w celu stwierdzenia ewentualnych skutków ubocznych. Od dwojga ochotników pobrano wycinki skóry z leczonych prawych powiek górnych i nieleczonych lewych powiek górnych, które poddano badaniom pod mikroskopem optycznym i w mikroskopie elektronowym. Pacjenci. W badaniu wzięło udział 28 kobiet i 4 mężczyzn w wieku od 29 do 71 lat (średnia wieku 53 lata) ze zmarszczkami górnych i dolnych powiek, obwisłością skóry powiek i zmarszczkami środkowej części twarzy stopnia od 1 do 3 w klasyfikacji Fitzpatricka. Kryteria

3 wykluczenia obejmowały wcześniejsze operacje chirurgiczne w obszarze powiek, policzków lub szyi; podanie wypełniaczy lub toksyny botulinowej typu A w okresie ostatnich 6 miesięcy, terapie ablacyjną lub laserową prowadzoną w celu zmniejszenia zmarszczek skórnych w okresie 1 roku przed włączeniem do badania, ciążę i obecność rozrusznika serca. Protokół badania był zgodny z wytycznymi Deklaracji Helsińskiej z 1975 r i został przekazany Komisji Bioetycznej University of Santo Tomas Hospital w Manili (Filipiny). Handlowo dostępny generator RF wykorzystuje opatentowaną technologię sprzęgania energii, umożliwiającą jednorodne dostarczanie częstotliwości radiowych do leczonej tkanki. Procedura zabiegu. Schłodzony (w temperaturze wody z lodem) żel do obniżania temperatury (żel do zabiegów Pellevé) nanoszono na okołooczne i środkowe obszary twarzy po skutecznym usunięciu makijażu lub innych emulsji ze skóry twarzy. Nie podawano znieczulenia miejscowego ani środków uspokajających. W trakcie stosowania częstotliwości radiowych do zabiegów na powierzchni powiek górnych i dolnych, znajdujące się pod powiekami struktury oczu chroniono plastikowymi tarczami umieszczanymi na rogówce. Kolbą do zabiegów nieablacyjnych ze stożkową elektrodą RF z kulistym zakończeniem o średnicy 10 mm (kolbą do usuwania zmarszczek Pellevé) wykonywano energiczne, zachodzące na siebie, ciągłe ruchy posuwiste lub trące ruchy koliste na całym obszarze okolic oczu, czoła i środka twarzy (Ryc. 2). Czas zabiegu wynosił około 35 minut. Urządzenie ustawiano na początkową moc 12 w trybie cięcia, a następnie zwiększano do subiektywnego poziomu tolerancji termicznej pacjenta lub do wystąpienia łagodnego rumienia w miejscu zabiegu. Niezwłocznie po zabiegu do twarzy przykładano kompresy lodowe w celu schłodzenia warstw skóry i tkanki podskórnej. U 2 ochotników zabiegowi poddano prawe powieki, lewe pozostawiając bez leczenia. Wykonano histopatologiczną analizę bioptatów powiek leczonych i kontrolnych. Poprawę kliniczną niezależnie oceniało 3 objętych ślepą próbą obserwatorów. Do oceny obserwatorzy wykorzystywali system klasyfikacji zmarszczek Fitzpatricka (FWCS) oraz nieoznaczone fotografie wykonane przed zabiegiem i po ostatnim zabiegu. Obserwatorów proszono o zwrócenie uwagi na stan skóry wokół oczu oraz na obszarze nosowo-wargowym i środkowym obszarze twarzy. Pacjenci oceniali również poprawę i zadowolenie z leczenia. Użyto dwuramiennej, 9- punktowej skali oceny od 4 to +4, gdzie: 4 =od 100% do 76% (ciężkie pogorszenie), 3 = od 75% do 51% (umiarkowane pogorszenie), 2 = od 50% do 26% (lekkie pogorszenie), 1 = od 25% do 0% (minimalne pogorszenie), 0% = (brak poprawy), + 1 = od 1% do 25% (minimalna poprawa), + 2 = od 26% do 50% (lekka poprawa), + 3 = od 51% do 75% (umiarkowana poprawa), oraz + 4 = od 76% do 100% (doskonała poprawa). Odnotowano również ogólny wskaźnik zadowolenia pacjenta. Zmarszczki klasyfikowano w badaniu wyjściowym (przed zabiegiem), a następnie po zabiegu podczas wizyt w klinice po upływie 1, 3 i 6 miesięcy. WYNIKI Pacjenci. Wszyscy 32 pacjenci przeszli cały cykl leczenia kolbą RP bez utraty pacjentów dla obserwacji kontrolnej po upływie 1, 3 i 6 miesięcy. Wyniki obserwacji dokonanych przez niezależnych lekarzy. Ocena zmarszczek dokonywana w oparciu o skalę FWCS przez 3 niezależnych obserwatorów przed i po zabiegu RF wykazała stopniowo rosnącą poprawę oceny zmarszczek po 1, 3 i 6 miesiącach

4 (Tabela 2). Wyniki autooceny pacjentów. Średni wynik autooceny 32 pacjentów w 9-punktowej skali wskazywał na poprawę zadowolenia miesiąc (1,56 ± 0,35), trzy miesiące (1,93 ± 0,34) i sześć miesięcy (2,03 ± 0,45) po zabiegach RF. Wyniki pokazały, że 15 spośród 32 pacjentów (46,8%) stwierdziło minimalną poprawę, 14 spośród 32 pacjentów (43,7%) stwierdziło niewielką poprawę, a 3 spośród 32 pacjentów (9,3%) stwierdziło umiarkowaną poprawę po zabiegu RF w momencie wizyty kontrolnej po upływie 6 miesięcy. Ogółem, u 99,8% pacjentów po upływie 6 miesięcy od leczenia miała miejsce minimalna lub umiarkowana poprawa, co potwierdza teorię, że remodelowanie kolagenu w skórze jest procesem długotrwałym (Ryc. 3 i 4). Pacjenci z umiarkowaną poprawą po 6 miesiącach (przedział wiekowy: lat) mieli przed zabiegiem zmarszczki klasyfikowane jako zmarszczki stopnia 3 wg skali FWCS; pacjenci z umiarkowaną poprawą po 6 miesiącach (przedział wiekowy: lat) mieli przed zabiegiem zmarszczki klasyfikowane jako zmarszczki stopnia 7 lub 8 w skali FWCS. Działania niepożądane i powikłania. Najczęściej obserwowaną reakcją niepożądaną był przejściowy rumień (62,5%) trwający od kilku godzin do jednego dnia; tolerowalny ból w trakcie zabiegu (37,5%), opisywany jako wrażenie gorąca; oraz łagodny obrzęk (12,5%) trwający od 1 do 2 dni. U żadnego z pacjentów nie stwierdzono blizn, oparzeń, sińców, zaburzeń czucia ani asymetrii twarzy. Wyniki biopsji skóry. Obszar skóry przed zabiegiem widoczny pod mikroskopem optycznym (10x) jest zazwyczaj prawidłowy. Naskórek jest nienaruszony, wielowarstwowy. Skóra stanowi mieszaninę luźnego i gęstego kolagenu przetykanego naczyniami krwionośnymi i pewną ilością tkanki elastycznej (Ryc. 5A). Po zabiegu widoczny jest miejscowy obrzęk w obszarze naskórka i skóry właściwej. W skórze właściwej, w jej głębszej warstwie, widoczny jest naciek zapalny, w którym można zauważyć ziarninę. Widoczny jest również znaczny wzrost ilości gęstego kolagenu w powierzchniowych i głębokich warstwach skóry właściwej (Ryc. 5B). Obraz powiększony pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym (25000 X) przedstawia rozsiane zmiany architektury fibryli kolagenowych polegające na przejściu od włókien kolagenowych o mniejszej średnicy w próbce niepoddanej zabiegowi do włókien kolagenowych o większej średnicy w próbce poddanej zabiegowi (Ryc. 6A) oraz utratę wyraźnych granic w porównaniu z normalnymi fibrylami (Ryc. 6B). OMÓWIENIE WYNIKÓW Zastosowanie energii RF w chirurgii plastycznej oczu i twarzy, w szczególności nowe rozwiązania w ujędrnianiu i odmładzaniu skóry oraz leczeniu zmarszczek skóry twarzy, zyskało na popularności w ostatnich dziesięcioleciach. 11 Najczęściej badany system RF do ujędrniania skóry (Thermage, Inc., Hayward, CA, USA) łączy kwantyfikowane impulsy energii RF o częstotliwości 6 MHz z kriogenicznym układem chłodzącym. Dla porównania: badany tu system redukcji zmarszczek z kolbą RF o częstotliwości radiowej 4 MHz korzysta z zewnętrznego chłodzenia żelami termicznymi; faktyczna dawka energii dostarczana do jednostki tkanki nie podlega kwantyfikacji z uwagi na ruchy kolby urządzenia podczas leczenia. Jak wykazano we wcześniejszych badaniach z zastosowaniem techniki częstotliwości radiowych, wielokrotne zabiegi z reguły dają lepsze rezultaty i zmniejszają ryzyko powikłań w porównaniu z pojedynczym, agresywnym leczeniem. 7 Świeższe wyniki badań klinicznych

5 wykazują, że wielokrotne traktowanie skóry przy niskich nastawach energii jest lepiej tolerowane i bardziej skuteczne oraz może dawać lepsze wyniki pod względem bezpieczeństwa leczenia niż pojedynczy zabieg przy wysokiej nastawie. Już w 2004 roku, oceniając działanie wykorzystującego częstotliwości radiowe urządzenia do nieablacyjnego remodelowania skóry, Zelickson i wsp. 8 ustalili, że większa liczba impulsów niskoenergetycznych prowadzi do ostrych zmian morfologicznych podobnych do zmian powodowanych przez pojedynczy impuls o wyższej energii, co stanowi dodatkowy argument na korzyść wielokrotnych zabiegów. Spośród 32 pacjentów poddanych zabiegowi z użyciem kolby 4MHz, 15 (46,8%) stwierdziło minimalną poprawę, 14 (43,7%) stwierdziło niewielką poprawę, a 3 (9,3%) stwierdziło umiarkowaną poprawę w autoocenie przeprowadzonej 6 miesięcy po zabiegu. Wyniki te wskazują na wyraźną, choć skromną poprawę wyglądu. Analiza bioptatów dwóch nieleczonych i leczonych obszarów skóry wykonana technikami mikroskopii optycznej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej wykazała obecność zmian zgodnych z odpowiedzią kolagenu na dostarczenie energii RF. Próbki uzyskane 2 miesiące po zabiegu charakteryzowały się ciągłymi naciekami komórkowymi w skórze, co wskazywało na kontynuację procesu remodelowania tkanki. 12 Choć pacjenci uczestniczący w badaniu byli badani 6 miesięcy po ostatnim zabiegu, sugeruje się stosowanie dłuższych okresów obserwacji kontrolnej, ponieważ leczenie z zastosowaniem RF obejmuje ujędrnianie tkanek poprzez remodelowanie kolagenu w skórze, co jest procesem wymagającym czasu. W odniesieniu do doboru pacjentów, najlepszymi kandydatami do zabiegów ujędrniania skóry wydawali się być pacjenci w wieku lat z łagodnie lub umiarkowanie obwisłą skórą. 9,13 Sasaki i wsp. 14 donieśli, że pacjenci z większą obwisłością skóry i większym ogólnym wynikiem ruchliwości tkanki skórnej w punkcie wyjściowym nie reagowali na nieablacyjne jednobiegunowe zabiegi RF, natomiast prawdopodobieństwo pozytywnej odpowiedzi u pacjentów z minimalnym stopniem fotostarzenia się skóry i płytszymi zmarszczkami było większe. W opisywanym badaniu u 3 z 32 pacjentów z klasyfikacją zmarszczek przed zabiegiem na poziomie 2 lub 3 punktów w skali FWCS stwierdzono umiarkowaną poprawę (autoocena, wiek 50, 63 i 67 lat) po upływie 6 miesięcy od leczenia. 8 pacjentów z lekką poprawą po upływie 6 miesięcy (zakres wieku lat) miało przed zabiegiem zmarszczki klasyfikowane jako zmarszczki stopnia 7 lub 8 w skali FWCS. Wyniki te są spójne z wynikami uzyskanymi przez Sasakiego i wsp., 14 którzy stwierdzili, że pacjenci z płytszymi zmarszczkami/fałdami wykazują częstszą korelację z pozytywnymi odpowiedziami na leczenia. Ruchliwość tkanki skórnej okazała się być najbardziej zgodnym i głównym czynnikiem umożliwiającym przewidzenie pozytywnej odpowiedzi na jednobiegunowe zabiegi RF, podczas gdy zmienne, takie jak grubość skóry czy głębokość tkanki tłuszczowej, nie korelowały z wystąpieniem odpowiedzi. Inną istotną zmienną było stadium fotoaktynicznego starzenia się skóry, obejmujące procentowy udział pigmentowych plamek, porów, zmarszczek i ocenę równości skóry oraz liczbowe wskaźniki porfiryn bakteryjnych i plamek z uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem UV. 14 Nieablacyjne zabiegi z zastosowaniem jednobiegunowych elektrod RF mogą być stosowane u pacjentów, u których wykonywano wcześniej zabiegi kosmetyczne, 15 jednak pacjenci z opadającą tkanką tłuszczową w okolicy oczu, nadmierną uogólniona obwisłością skóry i/lub nadmiernym opadaniem powiek i nierealistycznymi oczekiwaniami w odniesieniu do wyników zabiegu nie są uważani za dobrych kandydatów. 13 Bezwzględne przeciwwskazania dla zabiegu obejmują rozruszniki serca i wszczepialne defibrylatory. 13,15 Typ skóry nie

6 odgrywa roli jako czynnik prognostyczny pozytywnej odpowiedzi na leczenie jednobiegunową elektrodą RF, ponieważ w przeciwieństwie do laseroterapii i fototerapii, prąd RF nie jest rozpraszany ani wchłaniany przez pigment melaninowy, w związku z czym leczeniu można poddawać pacjentów o wszystkich rodzajach skóry. 16 Przy doborze właściwego poziomu energii zabiegu, moc urządzenia dostosowywano do poziomu wygody poszczególnych pacjentów. Akceptowalne odczucie powinno obejmować tolerowalne, ale nie wiążące się z dyskomfortem rozgrzanie skóry. Kluczowym wskaźnikiem w ustalaniu zarówno ustawień mocy, jak i szybkości przesuwania kolby po leczonym obszarze, jest odpowiedź bólowa pacjenta. Faktyczna dawka energii dostarczana do jednostkowej objętości tkanki nie jest dokładnie kontrolowana, jako że zależy od szybkości, z jaką kolba z elektrodą przesuwana jest po powierzchni skóry, tzn. od czasu kontaktu. Precyzując, dawka energii dostarczanej w jednostce czasu może być normalizowana w oparciu o nastawy wyjściowe urządzenia 4 MHz, jednak ponieważ kolba elektrody znajduje się w ruchu, aby obliczyć faktyczną dawkę energii na centymetr kwadratowy skóry, należałoby znać pole powierzchni skóry, z którą styka się elektroda w jednostce czasu. Nastawy mocy urządzenia powinny również być dostosowywane w oparciu o wielkość stożka elektrody kulkowej. Należy zauważyć, że głębokość penetracji energii zależy od rozmiaru i geometrii końcówki elektrody. 13,15 W większości obszarów twarzy, w celu uzyskania korzystnych zmian klinicznych, centralną strefę gradientu temperatury należy wyznaczyć na głębokość około 2,5 mm. Jednak w przypadku powiek dostarczenie energii na taką głębokość może być szkodliwe dla powieki lub dla samego oka. W wyznaczeniu bezpiecznych parametrów leczenia powiek z zastosowaniem energii 4 MHz mogą pomóc dalsze badania. W przypadku leczenia obrzęku powiek pod nieobecność wyników takich badań zalecamy stosowanie elektrod o mniejszych rozmiarach, plastikowych tarcz osłaniających rogówkę oraz zachowawczych nastaw mocy w celu dostarczenia maksymalnej energii cieplnej na głębokość około 1,2 mm poniżej powierzchni skóry lub mniejszą. 7 W układzie jednobiegunowym energia elektryczna emitowana jest przez metalową końcówkę elektrody i przenoszona do tkanki docelowej na głębokość, którą można oszacować na równą połowie rozmiaru elektrody. I tak końcówki o średnicach 0,5 cm lub 1 cm mogą być używane do penetracji na głębokość 2,5-5,0 mm. 17 W opisywanym badaniu nie stosowano znieczulenia przedzabiegowego, aby nie zmieniać impedancji leczonej skóry. Kushikata i wsp. 4 wykazali, że u około trzech czwartych pacjentów leczonych zabiegami RF, zastosowanie jednostronnego znieczulenia nie skutkowało jakąkolwiek różnicą w poziomie odczuwania bólu pomiędzy obszarem znieczulonym a nieznieczulonym i nie miało wpływu na końcową skuteczność leczenia. Biorąc pod uwagę subiektywność dawki energii dostarczanej z elektrody, uznaliśmy, że w trakcie zabiegu należało utrzymywać minimalny, tolerowalny poziom bólu funkcjonujący (razem z przejściowym rumieniem) jako poziom graniczny regulacji energii i jako zabezpieczenie przed oparzeniem lub powstawaniem blizn. Jednym z ograniczeń niniejszego badania jest nieokreślona optymalna liczba zabiegów oraz czasu ich trwania i odstępów pomiędzy nimi. W obejmującym 50 pacjentów badaniu przeprowadzonym przez Alster i Tanzi, 5 u większości pacjentów zaobserwowano istotną poprawę kliniczną już po jednym zabiegu z zastosowaniem urządzenia RF. Jednak autorzy innych badań optują za serią zabiegów RF w odstępach 1 miesiąca. 3,6 Do dodatkowych ograniczeń należą: brak populacji kontrolnej, niewielki rozmiar próby pacjentów, brak odpowiedniego doboru pacjentów oraz zmienność dawki energii pomimo normalizacji

7 metody, wynikająca z ruchów dłoni operatora i mierzona rumieniem skórnym i odpowiedzią bólową pacjenta. Poza tym nie próbowaliśmy zmieniać czynników, które dostarczyłyby najkorzystniejszych rezultatów, na przykład ustalanie charakterystyki pacjentów przed zabiegiem. W wyniku tego po upływie 6 miesięcy od leczenia odnotowaliśmy jedynie niewielką poprawę (minimalna u 46,8% pacjentów, lekka u 43,7% pacjentów, umiarkowana u 9,3% pacjentów). Podsumowując, dostarczanie prądu o częstotliwości radiowej przy użyciu kolby z elektrodą z urządzenia Pellevé 4MHz skutkuje niewielką redukcją zmarszczek okołoocznych i zmarszczek w środkowym obszarze twarzy bez istotnych powikłań. Sugerujemy prowadzenie dalszych badań nad użytecznością tej techniki w nieablacyjnym leczeniu zmarszczek skóry twarzy, a także stosowanie obiektywnych skal oceny klinicznej w odniesieniu do pomiarów grubości skóry, głębokości tłuszczu w warstwie podskórnej, ruchomości tkanki, głębokości zmarszczek lub fałdów oraz stopnia fotostarzenia się skóry przy użyciu systemu analizy cery Visia (Canfield Scientific, Inc., Fairfield, NV, USA), komputerowej analizy cery i parametrów klinicznych do przewidywania skuteczności lub pozytywnych wyników nieablacyjnych zabiegów z zastosowaniem jednobiegunowego urządzenia RF. W ostatnim czasie do dokumentowania zmian skórnych po jednobiegunowym leczeniu RF używaliśmy urządzenia Reveal (Canfield Scientific, Inc., Fairfield, NJ), które umożliwia lekarzowi i pacjentowi badanie zmarszczek na obrazach wysokiej rozdzielczości. System Reveal umożliwia również powiększanie i panoramowanie par obrazów, co umożliwia łatwe porównania powiększonych obszarów zainteresowania przed i po zastosowaniu zabiegu Pellevé (Ryc. 7). Optymalne parametry leczenia i sposób dostarczania prądu nie zostały jak dotąd ustalone. Zalecamy również zachowanie daleko posuniętej ostrożności i dalsze badania nad prowadzeniem zabiegów RF w obszarze powiek z uwagi na nieznane potencjalne zagrożenia związane z penetracją gałki ocznej lub rogówki przez energię emitowaną w trakcie zabiegów okołoocznych z dużych elektrod nad cienką skóra powieki. PODZIĘKOWANIA Dziękujemy lek. med. Armidzie L. Suller za pomoc techniczną w przygotowywaniu manuskryptu. Tabela 1 Klasyfikacja zmarszczek Fitzpatricka i wyniki oceny ciężkości zmarszczek 32 pacjentów przez zabiegiem z zastosowaniem częstotliwości radiowych Klasyfikacja (podgrupa) Klasa Zmarszczki Liczba pacjentów 1 I Płytkie zmarszczki II Zmarszczki płytkie lub 2 5 umiarkowanej głębokości, 2 6 umiarkowana liczba linii; 4 7 III zmarszczki od płytkich do 6 8 głębokich, liczne linie z 6 9 obecnością lub bez obecności dodatkowych fałdów skóry. 0 Tabela 2 Średnia ocena zmarszczek w skali Fitzpatricka dokonana przez 3 niezależnych obserwatorów przed i po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych

8 Wynik w skali Fitzpatricka przed Obserwator zabiegiem 1. miesiąc 3. miesiąc 6. miesiąc 1 5,0625 (2,25) 4,8125 (2,17) 4,1875 (1,96) 3,65625 (2,07) 2 5,15625 (2,28) 4,875 (2,24) 4,25 (2,0) 3,6875 (1,99) 3 5,09375 (2,28) 4,84375 (2,13) 4,21875 (2,02) 3,71875 (2,07) wartości p: między obserwatorami = 0,25; między punktami czasowymi = < 0,01; obserwator / czas = 0,95. Wszystkie dane podane jako wartości średnie (SD). RYC. 1. System ujędrniania skóry Pellevé (urządzenie Ellman Surgitron Dual RF S5, kolba do usuwania zmarszczek Pellevé, żel do zabiegów Pellevé, kompres lodowy, termometr Fluke). RYC. 2. Kolbą do zabiegów nieablacyjnych ze stożkową elektrodą RF z kulistym zakończeniem o średnicy 10 mm (kolbą do usuwania zmarszczek Pellevé) wykonywano energiczne, zachodzące na siebie, ciągłe ruchy posuwiste lub trące ruchy koliste na całym obszarze okolic oczu, czoła i środka twarzy.

9 RYC. 3. Przed i po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych. Na uwagę zasługuje redukcja zmarszczek okołoocznych i międzybrwiowych oraz zmniejszenie głębokości fałdów nosowo-wargowych. RYC. 4. Przed i po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych. Na uwagę zasługuje zmniejszenie fałdu międzybrwiowego, kurzych łapek, spłycenie fałdu nosowo-wargowego i ujędrnienie konturu policzka. RYC. 5. A. Obszar nieleczony. Obszar skóry przed zabiegiem widoczny pod mikroskopem optycznym (10x) jest zazwyczaj prawidłowy. Naskórek nienaruszony, wielowarstwowy. Skóra stanowi mieszaninę luźnego i gęstego kolagenu przetykanego naczyniami krwionośnymi i pewną ilością tkanki elastycznej. B. Obszar leczony. Naskórek i skóra po zabiegu wykazują miejscowy obrzęk. W powierzchniowych i głębokich warstwach skóry następuje zwiększenie ilości gęstego kolagenu. W głębszych warstwach skóry widoczne są również nacieki zapalne.

10 RYC. 6. A. Obszar nieleczony. B. Obszar leczony. Obraz powiększony pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym (25000 X) przedstawia rozsiane zmiany architektury fibryli kolagenowych polegające na przejściu od włókien kolagenowych o mniejszej średnicy w próbce niepoddanej zabiegowi (A) do włókien kolagenowych o większej średnicy w próbce poddanej zabiegowi (B) oraz utratę wyraźnych granic w porównaniu z normalnymi fibrylami. RYC. 7. Przed i po zabiegu Pellevé na powiekach. Wstępne ujędrnienie skóry wygładzające jej fakturę i zmniejszające zmarszczki w obszarze podbrwiowym bezpośrednio po zabiegu z zastosowaniem częstotliwości radiowych.

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING Starzenie się skóry jest rezultatem wpływu wielu czynników biologicznych, biochemicznych i genetycznych na indywidualne jednostki. Jednocześnie wpływ czynników zewnętrznych chemicznych i fizycznych determinują

Bardziej szczegółowo

STOPNIOWO. NATURALNIE. NA DŁUGO.

STOPNIOWO. NATURALNIE. NA DŁUGO. STOPNIOWO. NATURALNIE. NA DŁUGO. Z upływem czasu skóra traci swój pełny, jędrny i młody wygląd. Jest to wynikiem naturalnego procesu starzenia się. Skóra staje się cieńsza i może wiotczeć, co prowadzi

Bardziej szczegółowo

Fale radiowe w kosmetyce

Fale radiowe w kosmetyce Fale radiowe w kosmetyce Działanie kosmetyczne fal radiowych polega na termolizie (diatermii) przy pomocy prądu szybkozmiennego o wysokim napięciu. Zmiana energii powoduje wytwarzanie ciepła, które rozgrzewa

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Algorytm wdrażania inwazyjnych i nieinwazyjnych metod odmładzających skórę twarzy

Temat pracy: Algorytm wdrażania inwazyjnych i nieinwazyjnych metod odmładzających skórę twarzy KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA z siedzibą w Krakowie Monika Ciesiółkiewicz PRACA DYPLOMOWA Temat pracy: Algorytm wdrażania inwazyjnych i nieinwazyjnych metod odmładzających skórę twarzy PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

Wypełniacze Juvéderm ULTRA. zastosowanie w estetyce

Wypełniacze Juvéderm ULTRA. zastosowanie w estetyce Wypełniacze Juvéderm ULTRA zastosowanie w estetyce Czym jest Juvéderm ULTRA? Nowa generacja wypełniaczy na bazie HA. Zapewnia gładkie, długotrwałe wypełnienie zmarszczek statycznych i fałdów skórnych twarzy

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNA PLASTYKA POWIEK. WRÓBEL Katarzyna

CHIRURGICZNA PLASTYKA POWIEK. WRÓBEL Katarzyna CHIRURGICZNA PLASTYKA POWIEK WRÓBEL Katarzyna Korekcja powiek (nazwana przez lekarzy blepharoplastyks) jest zabiegiem chirurgicznym poprawiającym opadające powieki górne i tzw. worki pod oczami, które

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA Zastosowanie produktu BOTOX /Vistabel 4 jednostki Allergan/0,1 ml toksyna botulinowa typu A w leczeniu zmarszczek pionowych gładzizny czoła Spis treści Co to są zmarszczki

Bardziej szczegółowo

LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH

LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH System VariLite firmy Iridex (USA) stanowi kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEINWAZYJNĄ TERAPIĘ PROTÉGÉ INTIMA TO PRZEŁOMOWY, NIECHIRURGICZNEGO OBKURCZANIA SEKSUALNEJ.

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEINWAZYJNĄ TERAPIĘ PROTÉGÉ INTIMA TO PRZEŁOMOWY, NIECHIRURGICZNEGO OBKURCZANIA SEKSUALNEJ. ZAPOTRZEBOWANIE NA PROTÉGÉ INTIMA TO PRZEŁOMOWY, NIEINWAZYJNY SYSTEM dedykowany DO PRZEPROWADZANIA NIECHIRURGICZNEGO OBKURCZANIA i ujędrniania WARG SROMOWYCH ORAZ DO ZWIĘKSZENIA SATYSFAKCJI SEKSUALNEJ.

Bardziej szczegółowo

Szczególnie polecamy osobą oczekującym szybkiej poprawy wyglądu. Zabieg jest

Szczególnie polecamy osobą oczekującym szybkiej poprawy wyglądu. Zabieg jest Pytaj o B o t o x Szczególnie polecamy osobą oczekującym szybkiej poprawy wyglądu. Zabieg jest wykonywany przez świetną specjalistkę która po konsultacji powie co jest bezpieczne i jaki można osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Biorad K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

Biorad K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Odpowiednio dawkowane ciepło może zmienić kształt włókien kolagenu. Na skutek ciepła kolagen przechodzi denaturację, powodującą obkurczenie i skrócenie włókien kolagenowych,

Bardziej szczegółowo

RF Radiofrekwencja + laser Biostymulujący w głowicach. Fale Radiowe

RF Radiofrekwencja + laser Biostymulujący w głowicach. Fale Radiowe RF Radiofrekwencja + laser Biostymulujący w głowicach Fale Radiowe Najskuteczniejsza technologia potwierdzona badaniami naukowymi! Teraz ta technologia może być w Twoim gabinecie! RF emituje falę elektromagnetyczną

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator Czwartek, 12 Listopad :06 - Zmieniony Czwartek, 12 Listopad :28

Wpisany przez Administrator Czwartek, 12 Listopad :06 - Zmieniony Czwartek, 12 Listopad :28 Każdemu człowiekowi skóra starzeje inaczej, niezależnie od wieku. Jedni już w wieku 20 lat muszą gać kremy, a inni w wieku 30 lat. Wraz z wiekiem skóra traci swoją jędrność i blask. 1/5 można określić

Bardziej szczegółowo

Laser MEDIOSTAR NEXT Cena ok. 180.000 zł brutto

Laser MEDIOSTAR NEXT Cena ok. 180.000 zł brutto Laser MEDIOSTAR NEXT Cena ok. 180.000 zł brutto Laser MedDioStar NeXT to doskonałe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej kliniki estetycznej, gwarantujący najwyższą jakość zabiegu, przy zachowaniu maksymalnego

Bardziej szczegółowo

Specjalny system zapewniający chłodzenie skóry podczas wykonywania powierzchniowych zabiegów laserowych.

Specjalny system zapewniający chłodzenie skóry podczas wykonywania powierzchniowych zabiegów laserowych. PL Cryo Cryo Cryo Specjalny system zapewniający chłodzenie skóry podczas wykonywania powierzchniowych zabiegów laserowych. Zastosowanie Cryo 6 Derma podczas zabiegów laserowych i dermatologicznych minimalizuje

Bardziej szczegółowo

REDERMALIZACJA PRZY UŻYCIU PREPARATU XELA REDERM. NOWA KONCEPCJA REDUKCJI OZNAK STARZENIA SIĘ SKÓRY.

REDERMALIZACJA PRZY UŻYCIU PREPARATU XELA REDERM. NOWA KONCEPCJA REDUKCJI OZNAK STARZENIA SIĘ SKÓRY. REDERMALIZACJA PRZY UŻYCIU PREPARATU XELA REDERM. NOWA KONCEPCJA REDUKCJI OZNAK STARZENIA SIĘ SKÓRY. Albert Górnicki - Omorphia. Aesthetic Medicine, Bydgoszcz, Polska. Wstęp We współczesnej dermatologii

Bardziej szczegółowo

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM.

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM. DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA Data urodzenia Wiek Waga kg Wzrost cm Leczony obszar.. Wymiary dotyczące obszaru- obwód.. Osoba kontaktowa Zawód ADRES

Bardziej szczegółowo

Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza. miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po. operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów

Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza. miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po. operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Wstęp: Urazy i zabiegi chirurgiczne powodują

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Omówienie rozpowszechnienia choroby Rosnąca oczekiwana długość życia i starzejące się społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Najlepsza technologia Anti-Age. Beauty Derm Instytut

Najlepsza technologia Anti-Age. Beauty Derm Instytut Najlepsza technologia Anti-Age Beauty Derm Instytut Zmień siebie z Hyalax Kwas hialuronowy jest naturalnym składnikiem naszej skóry. Determinuje wygląd i funkcjonowanie skóry. W trakcie naszego życia

Bardziej szczegółowo

Protégé. Zmienia wygląd

Protégé. Zmienia wygląd Protégé Zmienia wygląd 3 3 Protégé Protégé to rewolucyjne urządzenie wykorzystywane w medycynie estetycznej, którego działanie opiera się na zastosowaniu dwóch zaawansowanych technologii estetycznych:

Bardziej szczegółowo

FraxLX - ablacyjne fotoodmładzanie skóry ze średnio i bardzo

FraxLX - ablacyjne fotoodmładzanie skóry ze średnio i bardzo FraxLX - ablacyjne fotoodmładzanie skóry ze średnio i bardzo zaawansowanym procesem jej uszkodzeniem DLACZEGO TAK DOBRZE TO DZIAŁA? System zabiegów oparty na metodzie frakcjonowania skóry jest jednym z

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie fotostarzeniu ( anti photoaging ) Aleksandra Karaś

Przeciwdziałanie fotostarzeniu ( anti photoaging ) Aleksandra Karaś Przeciwdziałanie fotostarzeniu ( anti photoaging ) Aleksandra Karaś Co to jest fotostarzenie? przedwczesne starzenie się skóry spowodowane wieloma procesami zachodzącymi pod wpływem promieniowania ultrafioletowego.

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA INFORMACYJNA

B. ULOTKA INFORMACYJNA B. ULOTKA INFORMACYJNA 1 ULOTKA INFORMACYJNA Versifel FeLV 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny: Zoetis

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA ESTETYCZNA CENNIK

MEDYCYNA ESTETYCZNA CENNIK MEDYCYNA ESTETYCZNA CENNIK BOTOKS: Botoks, czyli tzw. toksyna botulinowa hamuje przewodnictwo nerwowo- mięśniowe, dzięki czemu miesień nie ulega skurczowi. W efekcie zmarszczki rozprostowują się. ZASTOSOWANIE:

Bardziej szczegółowo

REGENOVUE KWAS HIALURONOWY WYPEŁNIACZ NOWEJ GENERACJI. Natychmiastowy efekt gładkiej i jędrnej skóry

REGENOVUE KWAS HIALURONOWY WYPEŁNIACZ NOWEJ GENERACJI. Natychmiastowy efekt gładkiej i jędrnej skóry REGENOVUE KWAS HIALURONOWY WYPEŁNIACZ NOWEJ GENERACJI Natychmiastowy efekt gładkiej i jędrnej skóry KWAS HIALURONOWY Kwas hialuronowy, oznaczany skrótem HA (hyaluronic acid), to naturalny związek chemiczny

Bardziej szczegółowo

Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia

Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia USTUPSKA-KUBECZEK Katarzyna Mechanizm działania światła lasera na mieszek włosowy i włos Laser stosowany do zabiegów depilacji działa powierzchownie, nie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY 1.Kryteria kwalifikacji 1.1 Leczenia interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka. LINSCAN LINSCAN Najefektywniejszy laser diodowy do epilacji BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.pl Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Preparaty wypełniające zmarszczki firmy. Qmed

Preparaty wypełniające zmarszczki firmy. Qmed Preparaty wypełniające zmarszczki firmy Qmed Zabieg powiększenia piersi z wykorzystaniem preparatu MACROLANE jest zabiegiem mało inwazyjnym. Procedurę można przeprowadzić w znieczuleniu miejscowym nie

Bardziej szczegółowo

BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR. Zastosowanie leczenia laserem CO2 w atrofii pochwy, rozluźnieniu pochwy oraz nietrzymaniu moczu

BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR. Zastosowanie leczenia laserem CO2 w atrofii pochwy, rozluźnieniu pochwy oraz nietrzymaniu moczu BADANIA KLINICZNE Smart X ide 2 V 2 LR Zastosowanie laserem CO2 w atrofii, rozluźnieniu oraz nietrzymaniu moczu Zastosowanie laserem CO2 w atrofii, rozluźnieniu oraz nietrzymaniu moczu. Dr. Stefano Salvatore

Bardziej szczegółowo

Kombajn kosmetyczny 4 w 1. Dotykowy wyświetlacz LCD! Mikrodermarazja diamentowa. Ultradźwięki. Piling Kawitacyjny. Mezoterapia bezigłowa.

Kombajn kosmetyczny 4 w 1. Dotykowy wyświetlacz LCD! Mikrodermarazja diamentowa. Ultradźwięki. Piling Kawitacyjny. Mezoterapia bezigłowa. Oszczędność miejsca i pieniędzy!!! Kombajn kosmetyczny 4 w 1 Dotykowy wyświetlacz LCD! Funkcje: Mikrodermarazja diamentowa. Ultradźwięki. Piling Kawitacyjny. Mezoterapia bezigłowa. Strona 1 z 5 1. MIKRODERMABRAZJA

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

FRAXEL TO NAJNOWSZE OSIĄDNIECIE TECHNIKI LASEROWEJ STOSOWANEJ W MEDYCYNIE DO INTENSYWNEJ REGENERACJI NASKÓRKA

FRAXEL TO NAJNOWSZE OSIĄDNIECIE TECHNIKI LASEROWEJ STOSOWANEJ W MEDYCYNIE DO INTENSYWNEJ REGENERACJI NASKÓRKA Klinika Laseroterapii ; Kraków; ul. Konecznego 2/4u; Tel:12/420 60 70; 502 440 308; 601 440 122 Czynne: poniedziałek, środa, piątek - w godzinach od 15.00 do 19.00 FRAXEL i Efektem działania jest odmłodzenie

Bardziej szczegółowo

SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę

SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę Jacek Szendzielorz, Aleksandra Mikulska-Cholewa SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę - doświadczenia własne w LENS-MED Klinika Jednego Dnia Niepubliczny Okulistyczny

Bardziej szczegółowo

SCULPTOR II. Strona 1 z 8

SCULPTOR II. Strona 1 z 8 SCULPTOR II Strona 1 z 8 SCULPTOR II to nastepca urządzenia SCULPTOR I wraz z oryginalną opatentowaną technologią Fal Radiowych Focus-Wave wzbogacony o głowicę do tzw. "liposukcji ultradźwiękowej". SCULPTOR

Bardziej szczegółowo

CENNIK REALIZOWANYCH USŁUG MEDYCZNYCH

CENNIK REALIZOWANYCH USŁUG MEDYCZNYCH CENNIK REALIZOWANYCH USŁUG MEDYCZNYCH Cennik ułożony jest według działów: Dermatologia Kliniczna i Dermatologia estetyczna. Procedury medyczne w poszczególnych działach uszegowane są alfabetycznie. Dermatologia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ DERMATOLOGICZNYCH TESTEM KONTAKTOWYM PÓŁOTWARTYM

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ DERMATOLOGICZNYCH TESTEM KONTAKTOWYM PÓŁOTWARTYM Zleceniodawca: SL Invest ul. Gliniana 1 56-400 Oleśnica Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy): Plant Pur Composite HR Nr. partii: 1 Data przyjęcia próbki: 09.09.2016 Data zakończenia badań: 16.09.2016 Data

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

CENNIK REALIZOWANYCH USŁUG MEDYCZNYCH

CENNIK REALIZOWANYCH USŁUG MEDYCZNYCH CENNIK REALIZOWANYCH USŁUG MEDYCZNYCH Cennik ułożony jest według działów: Dermatologia Kliniczna i Dermatologia estetyczna. Procedury medyczne w poszczególnych działach uszegowane są alfabetycznie. Dermatologia

Bardziej szczegółowo

Aktualnym trendem w medycynie estetycznej jest odchodzenie od inwazyjnych metod chirurgicznych i zastąpienie ich metodami mniej inwazyjnymi.

Aktualnym trendem w medycynie estetycznej jest odchodzenie od inwazyjnych metod chirurgicznych i zastąpienie ich metodami mniej inwazyjnymi. Aktualnym trendem w medycynie estetycznej jest odchodzenie od inwazyjnych metod chirurgicznych i zastąpienie ich metodami mniej inwazyjnymi. Wstrzykiwanie niezwierzęcegożelu na bazie kwasu hialuronowego

Bardziej szczegółowo

Wypełniacze (Amalian, Perfectha, Juvederm, Teosyal, Stylage )

Wypełniacze (Amalian, Perfectha, Juvederm, Teosyal, Stylage ) Toksyna botulinowa botoks jedna okolica 500 zł dwie okolice 1000 zł 700 zł trzy okolice 1500 zl 900 zł (okolica to: kurze łapki lub zmarszczki poprzeczne czoła lub lwia zmarszczka, dostrzyk podczas kontroli

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Jolanta Szczepanowska Dermatologia Po Dyplomie Wydanie Specjalne Styczeń 2002

Dr n. med. Jolanta Szczepanowska Dermatologia Po Dyplomie Wydanie Specjalne Styczeń 2002 Dr n. med. Jolanta Szczepanowska Dermatologia Po Dyplomie Wydanie Specjalne Styczeń 2002 CEL BADANIA: Ocena stosowania preparatu GELACET u pacjentów z problemami wypadania włosów i łamliwością paznokci.

Bardziej szczegółowo

*ampułka wystarczy na ostrzyknięcie skóry twarzy, szyi, dekoltu. Jeśli zostanie preparatu, na życzenie klientki można wykonać mezoterpię skóry dłoni

*ampułka wystarczy na ostrzyknięcie skóry twarzy, szyi, dekoltu. Jeśli zostanie preparatu, na życzenie klientki można wykonać mezoterpię skóry dłoni BOGATA OFERTA KOKTAJLI DO MEZOTERAPII IGŁOWEJ Każda z ampułek ma swoje konkretne działanie: liftingujące, nawilżające, przeciwzmarszczkowe, modelujące sylwetkę. Produkty te wykonane w sposób szczególny,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badań. Tabela nr 2. Wczesne komplikacje. Komplikacja Liczba implantów Procentowo. Krwiak 6 0,6 % Infekcja 4 0,4 % Obrzęk 8 0,8 %

Wyniki Badań. Tabela nr 2. Wczesne komplikacje. Komplikacja Liczba implantów Procentowo. Krwiak 6 0,6 % Infekcja 4 0,4 % Obrzęk 8 0,8 % Wyniki Badań Przez okres 15 lat, liczbie 507 pacjentek wszczepiono poliuretanowe implanty piersi. Spośród tych 507 kobiet 95% wyraziło zadowolenie z ostatecznego wyniku. Po okresie koniecznym do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

To nowa metoda polegająca na wstrzyknięciu preparatu kwasu hialuronowego w celu zwiększenia objętości, poprawy konturu oraz jędrności powierzchni

To nowa metoda polegająca na wstrzyknięciu preparatu kwasu hialuronowego w celu zwiększenia objętości, poprawy konturu oraz jędrności powierzchni Macrolane To nowa metoda polegająca na wstrzyknięciu preparatu kwasu hialuronowego w celu zwiększenia objętości, poprawy konturu oraz jędrności powierzchni poddanej zabiegowi. Metoda MACROLANE została

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

Ginekomastia. JANUSZ Magdalena

Ginekomastia. JANUSZ Magdalena Ginekomastia JANUSZ Magdalena Nazwa ginekomastia pochodzi z greckiego gyne, co oznacza kobieta i mastos pierś, czyli kobiece piersi. Ginekomastia występuje dość często i dotyczy jednej lub obu piersi.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Omnislim Głowica robocza podciśnieniowa Głowica robocza ART RF K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Obecnie, w obliczu różnorodności sprzętu na rynku urządzeń dla medycyny estetycznej, Omnislim otwiera

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ DERMATOLOGICZNYCH TESTEM KONTAKTOWYM PÓŁOTWARTYM

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ DERMATOLOGICZNYCH TESTEM KONTAKTOWYM PÓŁOTWARTYM Zleceniodawca HYGIENIKA DYSTRYBUCJA S.A. ul. Powstańców Śląskich 54 Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) 42-700 Lubliniec BAMBINO PREMIUM MIDI Data przyjęcia próbki: 07.11.2017 Data zakończenia badań:

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Szacuje się, że wysokie ciśnienie krwi jest przyczyną

Bardziej szczegółowo

EAT SkinShock. Terapia Elektro-Akustyczna. Rewolucyjne rozwiązanie do bezinwazyjnego ujędrniania skóry

EAT SkinShock. Terapia Elektro-Akustyczna. Rewolucyjne rozwiązanie do bezinwazyjnego ujędrniania skóry EAT SkinShock Terapia Elektro-Akustyczna Rewolucyjne rozwiązanie do bezinwazyjnego ujędrniania skóry BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 22 667 95 39 fax 22 667 95

Bardziej szczegółowo

Protégé. Zmienia wygląd

Protégé. Zmienia wygląd Protégé Zmienia wygląd BTL lska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 22 882 42 51 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl, www.btlnet.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. mimo tego, że dołożyliśmy

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

RENEW FORMULA SERIA PRODUKTÓW PRZECIW FOTOSTARZENIU

RENEW FORMULA SERIA PRODUKTÓW PRZECIW FOTOSTARZENIU RENEW FORMULA SERIA PRODUKTÓW PRZECIW FOTOSTARZENIU RENEW FORMULA FOTOSTARZENIE Proces starzenia się skóry to jeden z podstawowych tematów poruszanych przez specjalistów z branży dermatologii. Ale fizjologiczne

Bardziej szczegółowo

Thermolifting IR TWARZ I CIAŁO. Podczerwień IR. Napinanie i naprężanie skóry Modelowanie sylwetki Lifting biustu

Thermolifting IR TWARZ I CIAŁO. Podczerwień IR. Napinanie i naprężanie skóry Modelowanie sylwetki Lifting biustu Thermolifting IR LIFTING Podczerwień IR TWARZ I CIAŁ DMŁADZANIE Napinanie i naprężanie skóry Modelowanie sylwetki Lifting biustu MDELWANIE Producent: REVYUTH Ltd. United Kingdom Dla medycyny estetycznej

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Dobór zabiegów terapeutycznych

Dobór zabiegów terapeutycznych Dobór zabiegów terapeutycznych Rodzaje zabiegów terapeutycznych dobierane są indywidualnie do potrzeb klientów w czasie pierwszej wizyty, na podstawie krótkiego wywiadu oraz diagnozy wykonywanej w trakcie

Bardziej szczegółowo

HAROLD J. BRODY Redakcja naukowa wydania polskiego WALDEMAR PLACEK

HAROLD J. BRODY Redakcja naukowa wydania polskiego WALDEMAR PLACEK o Peelingi i resurfacing skóry HAROLD J. BRODY Redakcja naukowa wydania polskiego WALDEMAR PLACEK % PEELINGI I RESURFACING SKÓRY Harold J. Brody, MB Redakcja naukowa wydania polskiego: dr hab. med. Waldemai?

Bardziej szczegółowo

Collagen active nanotechnologia w zgodzie z naturą

Collagen active nanotechnologia w zgodzie z naturą Collagen active nanotechnologia w zgodzie z naturą W skład serii wchodzą: Krem-żel do mycia twarzy (12701) Delikatnie i skutecznie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń i makijażu, zachowując naturalny poziom

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych. Nowak Zuzanna grupa 34Z

Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych. Nowak Zuzanna grupa 34Z Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych Nowak Zuzanna grupa 34Z Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych IPL znajduje zastosowanie w takich zabiegach jak: - Fotodepilacja

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 589 Poz. 86 Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1

Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1 Spis treści Wstęp do wydania czwartego Wstęp do wydania pierwszego Skróty xiii xiv xv Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1 1.1 Anatomia stosowana 1 1.2 Fizjologia stosowana 4 1.3 Fizyczne

Bardziej szczegółowo

Toksyna botulinowa. Wskazania kosmetyczne do stosowania obejmują leczenie zmarszczek wokół oczu - kurze łapki

Toksyna botulinowa. Wskazania kosmetyczne do stosowania obejmują leczenie zmarszczek wokół oczu - kurze łapki Ewa Haber Toksyna botulinowa Wskazania kosmetyczne do stosowania obejmują leczenie zmarszczek wokół oczu - kurze łapki Mianem kurzych łapek określane są zmarszczki, które tworzą się z wiekiem w obrębie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA

PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA Drgania wysokiej częstotliwości Arsonwalizacja Arsonwalizacja HF08 aparat do arsonwalizacji Zastosowanie: Jest to urządzenie elektroniczne, działa

Bardziej szczegółowo

zabiegi na twarz toksyna botulinowa kwas hialuronowy Lipotransfer (Lipopras) konsultacja lekarska 1000 PLN konsultacja lekarza medycyny estetycznej

zabiegi na twarz toksyna botulinowa kwas hialuronowy Lipotransfer (Lipopras) konsultacja lekarska 1000 PLN konsultacja lekarza medycyny estetycznej rodzaj zabiegu cena zabiegu konsultacja lekarska konsultacja lekarza medycyny estetycznej badanie histopatologiczne konsultacja profesorska z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej 100 PLN 100 PLN

Bardziej szczegółowo

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomaga osiągnąć gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują wgłębienia potwierdzona naukowo metoda zabiegów estetycznych

Bardziej szczegółowo

Prosta i skuteczna, nowa metoda leczenia jaskry

Prosta i skuteczna, nowa metoda leczenia jaskry Implant XEN Nowa skuteczna metoda leczenia jaskry Dla osób, u których ciśnienie w gałce ocznej jest zbyt wysokie pomimo stosowania kropli przeciwjaskrowych Obniża ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, aby zapobiec

Bardziej szczegółowo

PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI

PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI PODYPLOMOWA SZKOŁA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO W WARSZAWIE EDYCJA 2009-2011 PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI Lek. med. Piotr Siennicki

Bardziej szczegółowo

Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie

Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie W HILTERAPIA stosuje się pulsacyjną emisję promieniowania laserowego. Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie przerwy między impulsami sprawiają, że odpowiednio duża dawka energii

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia nanokrystalicznego liftingu volumetycznego

Innowacyjna technologia nanokrystalicznego liftingu volumetycznego Innowacyjna technologia nanokrystalicznego liftingu volumetycznego Wyjątkowy sposób iniekcji skoncentrowanych składników aktywnych w głąb skóry za pomocą synergicznej technologii nanokrystalicznego liftingu

Bardziej szczegółowo

Renas K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E P O R Ó W N A N I E R Ó Ż N Y C H T E C H N O L O G I I

Renas K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E P O R Ó W N A N I E R Ó Ż N Y C H T E C H N O L O G I I FRAKCYJNY SYSTEM NIEABLACYJNY K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E, bazujący na zaawansowanej technologii laserów światłowodowych Fiber Laser, działa na skórę mikroskopijnymi wiązkami laserowymi w trybie

Bardziej szczegółowo

EXILIS Reshape your body

EXILIS Reshape your body EXILIS Reshape your body Przełomowy system do modelowania sylwetki, redukcji tkanki tłuszczowej oraz odmładzania twarzy BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 882 42

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15687 Poz. 1597 1597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na

Bardziej szczegółowo

System mikronakłuwania DTS

System mikronakłuwania DTS System mikronakłuwania DTS DTS rodzaje rolek DTS Seria odmładzająca funkcja wibrowania wymienna głowica DTS głowica wymienne głowice do DTS R standardowe lub wąskie ( pod oczy ) DTS seria medyczna, rolki

Bardziej szczegółowo

KARTA PACJENTA / KLIENTA LASER, IPL ZAMYKANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, TRĄDZIK RÓŻOWATY, ACNE

KARTA PACJENTA / KLIENTA LASER, IPL ZAMYKANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, TRĄDZIK RÓŻOWATY, ACNE KARTA PACJENTA / KLIENTA LASER, IPL ZAMYKANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, TRĄDZIK RÓŻOWATY, ACNE Dane osobowe pacjenta / klienta Imię i Nazwisko... Adres... Miasto... Kod... Telefon... Wiek... Płeć... 1. Wywiad

Bardziej szczegółowo

Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu. DTS MG Co., Ltd.

Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu. DTS MG Co., Ltd. Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu DTS MG Co., Ltd. Objawy starzenia się skóry szyi i dekoltu Podwójny podbródek Głębokie zmarszczki Pigmentacja Fotostarzenie Odwodnienie i suchość Powody starzenia się okolic

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZABIEGI ZŁUSZCZANIA NASKÓRKA I ZWIAZANE Z NIMI NIEBEZPIECZEŃSTWA

WYBRANE ZABIEGI ZŁUSZCZANIA NASKÓRKA I ZWIAZANE Z NIMI NIEBEZPIECZEŃSTWA WYBRANE ZABIEGI ZŁUSZCZANIA NASKÓRKA I ZWIAZANE Z NIMI NIEBEZPIECZEŃSTWA KTÓRA PROCEDURA KOSMETYCZNA JEST NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANA WSPÓŁCZEŚNIE? Peeling chemiczny najczęściej stosowana procedura medycznokosmetyczna

Bardziej szczegółowo

PEELING PRZYSZŁOŚCI JUŻ ISTNIEJE

PEELING PRZYSZŁOŚCI JUŻ ISTNIEJE PEELING PRZYSZŁOŚCI JUŻ ISTNIEJE ENERPEEL Wyroby medyczne ENERPEEL opracowane zostały w oddziale TEBITECH firmy GENERAL TOPICS zajmującym się tworzeniem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinach dermatologii

Bardziej szczegółowo

Starzenie skóry. Genetyczne. Środowiskowe

Starzenie skóry. Genetyczne. Środowiskowe ZAFFIRO Starzenie skóry Genetyczne Środowiskowe Zmiany zachodzące w procesie starzenia skóry Pogrubienie naskórka z zanikiem warstwy ziarnistej i kolczystej Zmniejszenie grubości skóry i tkanki podskórnej

Bardziej szczegółowo

IPL z technologią Btl PostLight TM

IPL z technologią Btl PostLight TM Exilite IPL z technologią Btl PostLight TM BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 22 882 42 51 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl, www.btlnet.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY 1.Kryteria kwalifikacji 1.1 Leczenia interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

Schemat stosowania poszczególnych CMD

Schemat stosowania poszczególnych CMD Schemat stosowania poszczególnych CMD 13 produktów do stosowania osobno lub w połączeniu w zależności od przypadku klinicznego ZABIEGI w przypadku bólu kręgosłupa: MD-Neck, MD-Thoracic, MD-Lumbar: do stosowania

Bardziej szczegółowo

Barbara Polaczek-Krupa. Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta

Barbara Polaczek-Krupa. Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta Barbara Polaczek-Krupa Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta Praca doktorska Praca finansowana w ramach projektu CMKP

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N 25.8 Inne zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Lampy: a) szerokopasmowe, rozkład Plancka 2hc I( λ) = 5 λ 2 e 1 hc λk T B

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego

Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego Lek. Szymon Wałejko, dr hab. med. Tomasz Mazurek, lek. Andrzej Klapkowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii

Bardziej szczegółowo

SEKRET PIĘKNEJ SKÓRY GARDEN COSMETICS

SEKRET PIĘKNEJ SKÓRY GARDEN COSMETICS SEKRET PIĘKNEJ SKÓRY KOSMETYKI SNAILS GARDEN COSMETICS WWW.SNAILSGARDENCOSMETICS.COM URODA MAZUR LINIA To wyjątkowe produkty kosmetyczne z naturalnym śluzem ślimaka SECRET OF NATURA 30 + DZIEŃ DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

MaxMedik. Jakość. Styl. Piękno. Kwasy hialuronowe HyaFilia. producent urządzeń kosmetycznych Medika i hurtownia kosmetyczna

MaxMedik. Jakość. Styl. Piękno. Kwasy hialuronowe HyaFilia. producent urządzeń kosmetycznych Medika i hurtownia kosmetyczna MaxMedik producent urządzeń kosmetycznych Medika i hurtownia kosmetyczna Jakość. Styl. Piękno. Kwasy hialuronowe HyaFilia HYAFILIA - kwasy hialuronowe nr 1 w Korei! Wypełniacze HyaFilia zostały stworzone

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 882 Poz. 79 Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie neowaskularnej

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 761 Poz. 48 Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) ŚWIADCZENIOBIORCY afliberceptem

Bardziej szczegółowo

A new concept of body slimming and figure reshaping

A new concept of body slimming and figure reshaping Firma GSD została założona w roku 1995 i w początkowym okresie działalności rozpoczęła badania rozwojowe w zakresie sprzętu anestezjologicznego. Po dziesięcioleciu dynamicznego rozwoju pod kontrolą ostrych

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE LEKARSKIE

KONSULTACJE LEKARSKIE KONSULTACJE LEKARSKIE KONSULTACJA DERMATOLOGICZNA DR BEATA IMKO-WALCZUK KONSULTACJA Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ DR BEATA IMKO-WALCZUK KONSULTACJA CHIRURGICZNA DR MICHAŁ WALCZUK 150 PLN 100 PLN 150 PLN

Bardziej szczegółowo

Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia

Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego może być stosowana łącznie z leczeniem operacyjnym chemioterapią. Na podstawie literatury anglojęzycznej

Bardziej szczegółowo

Polega na kontrolowanym uszkodzeniu skóry powodującym złuszczenie części naskórka i/lub skóry właściwej.

Polega na kontrolowanym uszkodzeniu skóry powodującym złuszczenie części naskórka i/lub skóry właściwej. Peeling (z ang. peel - złuszczać) polega na złuszczeniu powierzchownych komórek naskórka i skóry właściwej.to jeden z najczęściej przeprowadzanych przez dermatologów zabiegów - skuteczny, bezpieczny i

Bardziej szczegółowo

Zabiegi z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej

Zabiegi z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej Cennik MEDI ESTETICA Zabiegi z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej Zabiegi wykonywane są: IMAGE Instytut Kosmetologiii Medycyny Estetycznej al.1-go Maja 3/9 62-510 Konin Cennik Medi Estetica jest

Bardziej szczegółowo