J PESEL UCZNIA. Pamiętaj o przeniesieniu rozwiązań tych zadań na kartę odpowiedzi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J PESEL UCZNIA. Pamiętaj o przeniesieniu rozwiązań tych zadań na kartę odpowiedzi."

Transkrypt

1 Strona 1 Przykładowy arkusz WYPEŁNIA UCZEŃ KOD UCZNIA J PESEL UCZNIA PRÓBNY EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i kod. 3. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwiązania zadań zapisz długopisem albo piórem z czarnym tuszem lub atramentem. Nie używaj korektora. 5. Rozwiązania zadań zaznacz zgodnie z poleceniami. W niektórych zadaniach podane są dwie lub więcej odpowiedzi do wyboru. Wybraną odpowiedź zaznacz w poniższy sposób - np. gdy wybierzesz odpowiedź B: 1AH Pamiętaj o przeniesieniu rozwiązań tych zadań na kartę odpowiedzi. 6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenia otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź. Czas pracy nad arkuszem matematycznym 75 minut A Liczba punktów do uzyskania Rozwiązania zadań, w których należy samodzielnie sformułować odpowiedź (zadania 13, 14, 15, 16), zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreśl. 8. Redagując odpowiedzi, możesz wykorzystać brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane. Powodzenia!

2 Zadanie 1 (0-1) Zaznacz poprawną odpowiedź. Najwyższa temperatura zmierzona została w Libii i wynosiła 58 C. Najniższą zanotowano na Antarktydzie i wynosiła -89,2 C. Ile wynosi różnica między najwyższą i najniższą temperaturą zanotowaną na Ziemi? a) ponad 147 C c) około 31 C b) prawie 147 C d) mniej niż 31 C Zadanie 2 (0-3) Oceń poprawność każdego zdania. Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe lub NIE, jeśli jest fałszywe. a) każdy prostokąt jest równoległobokiem TAK/NIE b) każdy romb jest kwadratem TAK/NIE c) nie każdy deltoid jest rombem TAK/NIE Informacja do zadań 3 i 4. Na urodzinowym torcie Justyny znajdują się świeczki w trzech różnych kolorach: jest c świeczek czerwonych, o dwie więcej niebieskich i 5 białych. Zadanie 3 (0-1) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Liczba wszystkich świeczek na torcie to: a) c + 5 b) 3c + 5 c) 2c + 7 d) 4c + 7 Zadanie 4 (0-2) Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Których urodzin nie mogła obchodzić Justyna? a) siedemnastych b) trzynastych c) dwunastych d) dziewiątych e) piątych

3 S trona 3 Informacja do zadań 5/6. Wykres przedstawia liczebność zawodników polskich na sześciu kolejnych letnich igrzyskach olimpijskich Seul 1988 Barcelona 1992 Atlanta 1996 Sydney 2000 Ateny 2004 Pekin 2008 Zadanie 5 (0-3) Uzupełnij zdania, zaznaczając litery przyporządkowane odpowiednim zbiorom lub liczbom. Dziedziną tej funkcji jest A/B, jej zbiorem wartości jest C/D, a liczba jej miejsc zerowych wynosi E/F/G. a) {Seul 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Ateny 2004, Pekin 2008} b) {1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008} c) {153, 205, 164, 191, 202, 263} d) {0, 50, 100, 150, 200, 250, 300} e) 2 f) 1 g) 0 Zadanie 6 (0-4) Oceń poprawność każdego zdania. Zaznacz PRAWDA, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub FAŁSZ, jeśli jest fałszywe. a) Najwięcej osób liczyła ekipa zawodników polskich występujących na igrzyskach w Pekinie. PRAWDA/FAŁSZ b) W Atlancie wystąpiło o 11 zawodników więcej niż w Seulu. PRAWDA/FAŁSZ c) Od 1988 do 2000 roku liczba zawodników polskich stale rosła. PRAWDA/FAŁSZ d) W Sydney wystąpiło o 14 zawodników mniej niż w Barcelonie. PRAWDA/FAŁSZ

4 Zadanie 7 (0-2) Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania. Pośród dowolnych trzech kolejnych liczb naturalnych dodatnich: a) zawsze dwie są parzyste b) zawsze przynajmniej jedna jest podzielna przez 2 c) zawsze dwie są nieparzyste d) zawsze ich suma jest liczbą parzystą e) zawsze przynajmniej jedna jest podzielna przez 3 Zadanie 8 (0-2) Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Agnieszka urodziła się w 1993 roku, a data urodzin jej dziadka składa się z tych samych cyfr co jej data urodzin. Oznacza to, że dziadek Agnieszki urodził się w: a) XX wieku b) XIX wieku c) 1939 roku d) roku MCMXXXIX e) 1399 roku Zadanie 9 (0-4) Połącz w pary nazwę bryły (I, II, III, IV) z odpowiednim wyrażeniem opisującym jej budowę (a, b, c, d). I. Ostrosłup prawidłowy trójkątny ma II. Graniastosłup prawidłowy czworokątny ma III. Ostrosłup prawidłowy pięciokątny ma IV. Graniastosłup prawidłowy sześciokątny ma a) 6 wierzchołków b) 8 ścian c) 6 krawędzi d) 4 ściany boczne Zadanie 10 (0-4) Dla każdej własności (I, II, III, IV) zaznacz wszystkie litery, pod którymi znajduje się czworokąt posiadający daną własność (a, b, c, d, e). a) kwadrat b) prostokąt, który nie jest kwadratem c) romb, który nie jest kwadratem d) równoległobok, który nie jest prostokątem e) trapez różnoramienny I. Ma przynajmniej dwie osie symetrii. a/b/c/d/e II. Ma przekątne równej długości. a/b/c/d/e III. Ma wszystkie boki różnej długości. a/b/c/d/e IV. Ma dwa równe kąty ostre i dwa równe rozwarte. a/b/c/d/e

5 Strona 5 Zadanie 11 (0-1) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Jeśli założymy, że do wyprodukowania 1 kilograma olejku różanego potrzeba 3 ton płatków róż, to 1 tonę olejku różanego otrzymamy z: a) 3 x 103 kilograma płatków róż b) - x 103 kilograma płatków róż c) 3 x 106 kilograma płatków róż d) x 106 kilograma płatków róż Zadanie 12 (0-3) W cukierni Ciacho" podsumowano zyski ze sprzedaży słodkości we wrześniu, październiku i listopadzie, a ich wyniki przedstawiono na poniższych diagramach. WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD torty Q ciasta ciasteczka Odpowiedz na pytania, wskazując wszystkie poprawne odpowiedzi. 1) Miesiącem, w którym zysk ze sprzedaży tortów był największy, jest: a) wrzesień c) listopad b) październik d) nie można określić

6 Strona 6 2) Jeśli zysk ze sprzedaży ciasteczek we wrześniu był taki sam jak w październiku, to całkowity zysk ze sprzedaży słodkości mógł wynosić: a) 3000 zł we wrześniu i 2000 zł w październiku b) 4000 zł we wrześniu i 3000 zł w październiku c) zł we wrześniu i zł w październiku d) zł we wrześniu i zł w październiku 3) Które zdania są fałszywe? a) w listopadzie najmniejszy zysk przyniosła sprzedaż ciasteczek b) we wrześniu zysk ze sprzedaży ciast był o 5% większy niż w październiku c) zysk ze sprzedaży ciasteczek we wrześniu był 2 razy mniejszy niż zysk ze sprzedaży tortów w listopadzie d) zysk cukierni Ciacho" w październiku był największy w całym roku Zadanie 13 (0-4) W probówce przedstawionej na poniższym rysunku znajduje się krew pobrana od pacjenta, która zajmuje 90% pojemności naczynia. Zakładając, że probówka zbudowana jest z walca i półkuli oblicz, ile mililitrów krwi w niej się znajduje. Odczytaj potrzebne do obliczeń dane z rysunku. Przyjmij n» 3. Wynik zaokrąglij do całości. Zapisz obliczenia. Obliczenia: 1,6 cm Odpowiedź:

7 Strona 7 Zadanie 14 (0-2) Uzupełnij zdanie wpisując nazwy działań. r>..,.,,, f2x +3y =13 Dany jest układ rownan < [-3x +0,5y =-4,5 Aby wyznaczyć x z pierwszego równania, należy... obustronnie wyrażenie 3y, a następnie... obustronnie przez 2. Aby wyznaczyć y z drugiego równania, należy... obustronnie wyrażenie 3x, a następnie... obustronnie przez 2. Zadanie 15 (0-2) Rozwiąż zadanie, zapisz odpowiednie obliczenia i odpowiedź. Sznurek o długości 1,96 cm rozcięto na cztery kawałki w stosunku 3:2:5:4. Oblicz długości poszczególnych części. Obliczenia: Odpowiedź:... Zadanie 16 (0-2) Na podstawie poniższego rysunku udowodnij, źe a * 32. Obliczenia: Odpowiedź:

8 Strona 9 WYPEŁNIA UCZEŃ WYPEŁNIA NAUCZYCIEL PESEL UCZNIA KOD UCZNIA Odpowiedzi 1. cn LęJ I0 I 2a. I t a k I nie 2b. TAK I nie 2c. I t a k I nie 3. cn cn cn m 4. cn cn CU cn m 5.1. cn mu 5.2. cn cn 5.3. cn m cn 6a. PRAWDA FAŁSZ Liczba punktów 13. cn I 1Icn L ł J cn 14. i ti1icn 15. cn h i I 2I 16. cn cn L ł J SUMA PUNKTÓW: 6b. PRAWDA FAŁSZ 6c. PRAWDA FAŁSZ 6d. PRAWDA FAŁSZ 7. n*n IB Ic en 8. IA IB Ic cn m 9. I - II - III - IV cn E cn cn tn cn UÜ m cn H cn m cn 10.IV. cn tn m cn cn 11. cn en en tn 12a. cn \JD en cn 12b. m CE] en cn 12c. cn tn en cn

9 Strona 10 WYPEŁNIA UCZEŃ ^ PESEL UCZNIA KOD UCZNIA PRÓBNY EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i kod. 3. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwiązania zadań zapisz długopisem albo piórem z czarnym tuszem lub atramentem. Nie używaj korektora. 5. Rozwiązania zadań zaznacz zgodnie z poleceniami. W niektórych zadaniach podane są dwie lub więcej odpowiedzi do wyboru. Wybraną odpowiedź zaznacz w poniższy sposób - np. gdy wybierzesz odpowiedź B: Czas pracy nad arkuszem matematycznym 75 minut B Pamiętaj o przeniesieniu rozwiązań tych zadań na kartę odpowiedzi. 6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenia otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź. Liczba punktów do uzyskania Rozwiązania zadań, w których należy samodzielnie sformułować odpowiedź (zadania 13, 14, 15, 16), zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreśl. 8. Redagując odpowiedzi możesz wykorzystać brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane. Powodzenia!

10 Zadanie 1 (0-1) Zaznacz poprawną odpowiedź. Najniższa temperatura zmierzona została na Antarktydzie i wynosiła -89,2 C. Najwyższą zanotowano w Libii i wynosiła 58 C. Ile wynosi różnica między najwyższą i najniższą temperaturą zanotowaną na Ziemi? a) ponad 31 C c) około 147 C b) prawie 147 C d) mniej niż 31 C Zadanie 2 (0-3) Oceń poprawność każdego zdania. Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe lub NIE, jeśli jest fałszywe. a) każdy równoległobok jest prostokątem b) nie każdy romb jest kwadratem c) każdy deltoid jest trapezem Informacja do zadań 3 i 4. Na urodzinowym torcie Justyny znajdują różnych kolorach: jest b świeczek białych, i dwie czerwone. TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE się świeczki w trzech o 5 więcej niebieskich Zadanie 3 (0-1) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Liczba wszystkich świeczek na torcie to: a) 3b + 2 b) b + 2 c) 4b + 7 d) 2b + 7 Zadanie 4 (0-2) Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Których urodzin nie mogła obchodzić Justyna? a) trzecich b) dziewiątych c) jedenastych d) czternastych e) piętnastych

11 S trona 12 Informacja do zadań 5 i 6. Wykres przedstawia liczebność zawodników polskich na sześciu kolejnych letnich igrzyskach olimpijskich Seul 1988 Barcelona 1992 Atlanta 1996 Sydney 2000 Ateny 2004 Pekin 2008 Zadanie 5 (0-3) Uzupełnij zdania, zaznaczając litery przyporządkowane odpowiednim zbiorom lub liczbom. Zbiorem wartości funkcji jest A/B, jej dziedziną jest C/D, a liczba jej miejsc zerowych wynosi E/F/G. a) {0, 50, 100, 150, 200, 250, 300} b) {153, 205, 164, 191, 202, 263} c) {1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008} d) {Seul 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Ateny 2004, Pekin 2008} e) 0 f) 1 9) 2 Zadanie 6 (0-4) Oceń poprawność każdego zdania. Zaznacz PRAWDA, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub FAŁSZ, jeśli jest fałszywe. a) Najmniej osób liczyła ekipa zawodników polskich występujących na igrzyskach w Seulu. PRAWDA/FAŁSZ b) W Atenach wystąpiło o 11 zawodników więcej niż w Sydney. PRAWDA/FAŁSZ c) Od 1996 do 2008 roku liczba zawodników polskich stale rosła. PRAWDA/FAŁSZ d) W Atlancie wystąpiło o 39 zawodników mniej niż w Barcelonie. PRAWDA/FAŁSZ

12 Zadanie 7 (0-2) Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania. Pośród dowolnych trzech kolejnych liczb naturalnych dodatnich: a) zawsze dwie są nieparzyste b) zawsze przynajmniej jedna jest podzielna przez 3 c) zawsze dwie są parzyste d) zawsze przynajmniej jedna jest podzielna przez 2 e) zawsze ich suma jest liczbą parzystą Zadanie 8 (0-2) Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Agnieszka urodziła się w 1982 roku, a data urodzin jej dziadka składa się z tych samych cyfr, co jej data urodzin. Oznacza to, że dziadek Agnieszki urodził się w: a) XIX wieku b) XX wieku c) 1928 roku d) 1298 roku e) roku MCMXXVIII Zadanie 9 (0-4) Połącz w pary nazwę bryły (I, II, III, IV) z odpowiednim wyrażeniem opisującymi jej budowę (A, B, C, D). I. Ostrosłup prawidłowy trójkątny ma II. Graniastosłup prawidłowy czworokątny ma III. Ostrosłup prawidłowy pięciokątny ma IV. Graniastosłup prawidłowy sześciokątny ma a) 6 ścian bocznych c) 10 krawędzi b) 4 ściany d) 8 wierzchołków Zadanie 10 (0-4) Dla każdej własności (I, II, III, IV) zaznacz wszystkie litery, pod którymi znajduje się czworokąt posiadający daną własność (a, b, c, d, e): a) kwadrat b) prostokąt, który nie jest kwadratem c) romb, który nie jest kwadratem d) równoległobok, który nie jest prostokątem e) trapez równoramienny, który nie jest prostokątem I. Ma dokładnie cztery osie symetrii. a/b/c/d/e II. Ma przekątne różnej długości. a/b/c/d/e III. Ma wszystkie boki równej długości. a/b/c/d/e IV. Ma dwa równe kąty ostre i dwa równe rozwarte. a/b/c/d/e

13 Strona 14 Zadanie 11 (0-1) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Jeśli założymy, że do wyprodukowania 1 kilograma olejku różanego potrzeba 3 ton płatków róż, to 1 tonę olejku różanego otrzymamy z: a) - x io 3 kilograma płatków róż b) 3 x io 3 kilograma płatków róż c) x 106 kilograma płatków róż d) 3 x 106 kilograma płatków róż Zadanie 12 (0-3) W cukierni Ciacho" podsumowano zyski ze sprzedaży słodkości we wrześniu, październiku i listopadzie, a ich wyniki przedstawiono na poniższych diagramach. WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD torty ciasta ciasteczka Odpowiedz na pytania, wskazując wszystkie poprawne odpowiedzi. 1) Miesiącem, w którym zysk ze sprzedaży tortów był największy, jest: a) nie można określić c) październik b) listopad d) wrzesień

14 Strona 15 2) Jeśli zysk ze sprzedaży ciasteczek w październiku był taki sam jak w listopadzie, to całkowity zysk ze sprzedaży słodkości mógł wynosić: a) zł w październiku i zł w listopadzie b) 8000 zł w październiku i 6000 zł w listopadzie c) zł w październiku i zł w listopadzie d) 3000 zł w październiku i 2000 zł w listopadzie 3) Które zdania są fałszywe? a) zysk ze sprzedaży tortów we wrześniu był 2 razy większy niż zysk ze sprzedaży ciasteczek w październiku b) zysk cukierni Ciacho" w październiku był największy w całym roku c) w listopadzie największy zysk przyniosła sprzedaż ciast d) we wrześniu zysk ze sprzedaży ciast był o 5% większy niż w listopadzie Zadanie 13 (0-4) W probówce przedstawionej na poniższym rysunku znajduje się krew pobrana od pacjenta, która zajmuje 80% pojemności naczynia. Zakładając, że probówka zbudowana jest z walca i półkuli oblicz, ile mililitrów krwi w niej się znajduje. Odczytaj potrzebne do obliczeń dane z rysunku. Przyjmij n» 3. Wynik zaokrąglij do całości. Zapisz obliczenia. Obliczenia: 1,8 cm Odpowiedź:

15 Strona 16 Zadanie 14 (0-2) Uzupełnij zdanie, wpisując nazwy działań. Dany jest układ równań Aby wyznaczyć x z pierwszego równania, należy obuobustronnie przez 2. stronnie wyrażenie 3y, a następnie... obu* Aby wyznaczyć y z drugiego równania, należy obustronnie wyrażenie 3x, a następnie obustronnie przez 2. Zadanie 15 (0-2) Rozwiąż zadanie, zapisz odpowiednie obliczenia i odpowiedź. Sznurek o długości 2,56 cm rozcięto na cztery kawałki w stosunku 3:5:2:6. Oblicz długości poszczególnych części. Zapisz obliczenia. Obliczenia: Odpowiedź:... Zadanie 16 (0-2) Na podstawie poniższego rysunku udowodnij, że a = 38. Obliczenia: Odpowiedź:

16 Strona ib WYPEŁNIA UCZEŃ WYPEŁNIA NAUCZYCIEL PESEL UCZNIA KOD UCZNIA Odpowiedzi 1. I A I cm I c I D 2a. I t a k NIE I 2b. TAK NIE 2c. I t a k nie 3. m CU I C I cm 4. m H H I C I cm Lj l I 5.1. CE] cm cm cm cm cm 6a. PRAWDA FAŁSZ Liczba punktów 13. cm cm cm cm 14. cm cm m m m SUMA PUNKTÓW: 6b. PRAWDA FAŁSZ 6c. PRAWDA FAŁSZ 6d. PRAWDA FAŁSZ 7. I A i b i I c I D I B 8. I A cm I c I I D I E I 9. I - ii - III - IV m cm cm cm cm cm cm cm I o I cm cm cm cm cm I E 10.IV. C U cm cm cm rm 11. cm cm cm cm 12a. cm cm cm cm 12b. E cm cm cm 12c. cm cm cm cm

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 00 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM NIEROZŁĄCZNI PRZYJACIELE WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia

SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM NIEROZŁĄCZNI PRZYJACIELE WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM Informacje dla ucznia NIEROZŁĄCZNI PRZYJACIELE 1. Sprawdź, czy sprawdzian ma 10 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 03 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 200 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

Przykładowy test z zakresu matematyki PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU MATEMATYKI

Przykładowy test z zakresu matematyki PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU MATEMATYKI Strona 1 Przykładowy test z zakresu matematyki WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU MATEMATYKI Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 00 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W DRUGIEJ KLASIE GIMNAZJUM W MIEŚCIE WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia

SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W DRUGIEJ KLASIE GIMNAZJUM W MIEŚCIE WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia Informacje dla ucznia SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W DRUGIEJ KLASIE GIMNAZJUM W MIEŚCIE 1. Sprawdź, czy sprawdzian ma 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0 1) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe.

Zadanie 2. (0 1) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. Strona 1 z 12 liczba osób Informacje do zadań 1. i 2. W dwóch dziesięcioosobowych grupach uczniów przeprowadzono test sprawności notując czas (w sekundach) wykonywania ćwiczenia. Wyniki przedstawia poniższy

Bardziej szczegółowo

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1 procenty podstawowa maj 2003 Zadanie 8. (3 pkt ) Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest równa 7,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-052 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Liczby rzeczywiste Własności funkcji Funkcja liniowa Trygonometria Planimetria Geometria analityczna

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MMA-P_P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 0 minut Instrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale Zestaw nr 1 Poziom Rozszerzony Zad.1. (1p) Liczby oraz, są jednocześnie ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy A. B. C. D. Zad.2. (1p) Funkcja przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale. Wtedy

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kod ucznia - - pieczątka WKK Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY Drogi Uczniu! Witaj na etapie rejonowym konkursu matematycznego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

DATA URODZENIA UCZNIA

DATA URODZENIA UCZNIA WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok dysleksja PRÓBNY EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia

Instrukcja dla ucznia KOD UZNIA WPISUJE UZEŃ DATA URODZENIA UZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄY EGZAMIN PO GIMNAZJUM Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN PO GIMNAZJUM ZĘŚĆ MATEMATYZNO PRZYRODNIZA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. miejsce na naklejkę z kodem. rok. dzień miesiąc.

WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. miejsce na naklejkę z kodem. rok. dzień miesiąc. WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

DATA URODZENIA UCZNIA

DATA URODZENIA UCZNIA KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok EGZAMIN PRÓBNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo