KLIMATY ŚWIATA. KLIMAT POLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATY ŚWIATA. KLIMAT POLSKI"

Transkrypt

1 Kod ucznia Suma punktów WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 ETAP WOJEWÓDZKI KLIMATY ŚWIATA. KLIMAT POLSKI Test konkursowy zawiera 26 zadań. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Możesz uzyskać maksymalnie 70 punktów. Powodzenia! Zadanie 1.( 0-2 pkt) Uzupełnij zdanie, wpisując nazwy kierunków. Aby dotrzeć najkrótszą drogą po powierzchni Ziemi z punktu P do punktu R na załączonym rysunku należy najpierw poruszać się w kierunku, a następnie w kierunku Który z tych punktów położony jest w cieplejszej strefie klimatycznej?

2 Zadanie 2. ( 0 2 pkt.) Uwaga! Zadanie wykonaj w oparciu o fragment siatki południków i równoleżników w zadaniu nr 1. Wysokość Słońca nad widnokręgiem związana jest z występowaniem pór roku i pór doby, a tym samym decyduje o warunkach klimatycznych i długości dnia i nocy w danym miejscu na Ziemi. Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie godziny i wysokości Słońca nad horyzontem. Jeżeli w punkcie Q na rysunku Słońce góruje na wysokości 30, to w punkcie R góruje w tej samej chwili na wysokości.. Wysokość Słońca nad horyzontem na biegunie północnym w tym samym czasie wynosi... Miejsce na obliczenia: Zadanie 3. (0 4 pkt. ) Warunki klimatyczne miejsc na Ziemi leżących blisko siebie mogą być nieco odmienne. Na obszarach o urozmaiconej rzeźbie dużą rolę odgrywa orientacja stoków góry względem kierunków widnokręgu. Stoki o różnej orientacji ogrzewane są niejednakowo. Ma to wpływ na temperaturę powietrza okolicy, charakter roślinności, terminy kwitnienia roślin, długość okresu wegetacyjnego. Na podstawie rysunku poziomicowego góry (położonej w szerokościach geograficznych umiarkowanych północnych) wykonaj zadania: a) Linie NW SE i NE SW oddzielają stoki o różnej orientacji. Wpisz na rysunku nazwy kierunków głównych i pośrednich. b) Zaznacz kreskami pionowymi ( IIIII ) stok góry otrzymujący najwięcej ciepła, a kreskami ukośnymi ( //// ) stok otrzymujący najmniej ciepła. c) Postaw znak ( X ) w miejscu, gdzie najdłużej leży pokrywa śnieżna. 2

3 Zadanie 4. (0-2 pkt.) Na podstawie wykresu wykonaj zadania: a) Na wykresie zaznacz liniami poziomymi trzy granice warstw atmosfery, a następnie wpisz nazwy czterech warstw atmosfery. b) Wyjaśnij, dlaczego granice warstw atmosfery wyznaczono akurat na tych wysokościach.... Zadanie 5.( 0-5 pkt. ) Na wykresie zamieszczonym niżej przedstawiono średnią temperaturę powietrza atmosferycznego najcieplejszego i najchłodniejszego miesiąca oraz sumy opadów w miejscowościach leżących w Eurazji. Wykonaj zadania (prawidłowe określenia podkreśl): a) miejscowości różnią się długością / szerokością geograficzną, b) w Valentii ( Irlandia) jest temperatura powietrza atmosferycznego latem niższa / wyższa, ponieważ położona jest bliżej / dalej oceanu, c) w Kyzył jest wyższa / niższa temperatura powietrza atmosferycznego zimą, ma na to wpływ duża / mała odległość od oceanu. d) oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza w Pietropawłowsku. Obliczenie: e) Wyjaśnij, dlaczego Kyzył otrzymuje rocznie o połowę mniejszą sumę opadów niż Warszawa

4 Zadanie 6.( 0 3 pkt) Na podstawie danych zawartych w tabeli wykonaj zadania. a) Oblicz średnią dobową temperaturę powietrza atmosferycznego na stacjach A i B. Średnia dobowa temperatura powietrza atmosferycznego dla stacji: Miejsce na obliczenia: A: B: b) Oblicz dobową amplitudę temperatury powietrza atmosferycznego na stacjach A i B Średnia dobowa amplituda temperatury powietrza atmosferycznego dla stacji: Miejsce na obliczenia: A: B: c) Odpowiedz. W jakiej termicznej porze roku byłoby możliwe zanotowanie w Polsce takich temperatur? Odpowiedź:... 4

5 Zadanie 7.( 0 3 pkt ) a) Podkreśl właściwą odpowiedź. Jaki jest wpływ prądu morskiego na temperaturę powietrza atmosferycznego: - wzdłuż wybrzeża norweskiego: podwyższenie / obniżenie temperatury powietrza atmosferycznego, - wzdłuż wybrzeża brazylijskiego: podwyższenie / obniżenie temperatury powietrza atmosferycznego. b) Podkreśl nazwę prądu morskiego oddziaływującego na temperaturę powietrza atmosferycznego: - na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej: Prąd Benguelski / Prąd Peruwiański - na zachodnim wybrzeżu Afryki: Prąd Zatokowy / Prąd Benguelski. c) Podaj nazwę pustyń, które powstały pod wpływem prądów oblewających - zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej. - południowo-zachodnie wybrzeże Afryki. Zadanie 8. ( 0 1 pkt ) Posługując się rysunkiem określ kierunki wiatrów wpisując je słownie i symbolami międzynarodowymi. Np. zachodni lub południowo wschodni; można również: E lub NW. Wiatr A:. B:.. Zadanie 9. ( 0 4 pkt ) Oblicz. W Zakopanem 31 VIII na wysokości 800 m n.p.m zanotowano temperaturę powietrza atmosferycznego 8 C. Jaka będzie temperaturę powietrza atmosferycznego w tym dniu na Kasprowym Wierchu (1950 m n.p.m.), a jaka na poziomie morza jeżeli średni spadek temperatury powietrza atmosferycznego przy wzroście wysokości wynosi 0,6 C/100 m. Miejsce na obliczenie: Odpowiedź: a) Temperatura powietrza atmosferycznego na Kasprowym Wierchu:. b) Temperatura powietrza atmosferycznego na poziomie morza:.. 5

6 Zadanie 10. ( 0 3 pkt) Monsuny są wiatrami, które w cyklu rocznym zmieniają swój kierunek. Na podstawie załączonego rysunku wykonaj zadania. a) Zaznacz właściwie kierunek wiatru, tak aby schemat przedstawiał monsun letni. b) Wpisz ( w kółkach ) nazwy ośrodków barycznych. c) Określ w jakich strefach klimatycznych położony jest region zamieszczony na mapie. Odpowiedź:. Zadanie 11. ( 0 1 pkt) Odpowiedz na pytanie. Który z rysunków prawidłowo ilustruje schemat krążenia mas powietrza przy powierzchni Ziemi w strefie międzyzwrotnikowej. Odpowiedź ( wpisz literę A, B lub C ):. Zadanie 12. (0 2 pkt) Konsekwencją zróżnicowania klimatycznego na Ziemi jest między innymi zróżnicowanie roślinności i odmienne sposoby gospodarki rolnej w poszczególnych regionach świata. Wybierz jedną odpowiedź prawidłową i podkreśl ją w każdym zadaniu. a) Charakterystycznymi roślinami uprawianymi w krajach śródziemnomorskich są: a) jabłonie, śliwy, drzewa pomarańczowe, b) jabłonie, drzewa pomarańczowe, czereśnie, c) drzewa pomarańczowe, śliwy, drzewa cytrynowe, d) drzewa cytrynowe, drzewa pomarańczowe, oliwki. b) W dolinie Nilu rośliny uprawiane są w ciągu całego roku. Jest to możliwe głównie dzięki: 6

7 a) równomiernym opadom w ciągu roku, b) stosowaniu nawozów sztucznych, c) sztucznemu nawadnianiu, d) właściwej uprawie roli. c) Bujnemu rozwojowi lasów równikowych sprzyjają: a) wysokie temperatury powietrza i małe opady, b) wysokie temperatury powietrza i duże opady, c) niskie temperatury powietrza i małe opady, d) niskie temperatury powietrza i duże opady. d) Charakterystycznymi roślinami i zwierzętami sawanny są: a) akacje, palmy oleiste, żyrafy, b) kaktusy, trawy, hipopotamy, c) oliwki, kakaowce, zebry, d) trawy, baobaby, antylopy. Zadanie 13. ( 0 6 pkt) Korzystając z załączonej mapy wykonaj zadania: a)wpisz pod mapą nazwy zaznaczonych stref klimatycznych, b) Kreskami ukośnymi (//////) zaznacz obszar w Europie i Ameryce Północnej o klimacie wilgotnym i morskim we wszystkich możliwych strefach klimatycznych, c) Krzyżykami (XXXXX) zaznacz obszar w Afryce i Azji o klimacie skrajnie (wybitnie) suchym. I -. II - III -... IV -... V -. /////////// - klimaty wilgotne i morskie XXXX - klimaty skrajnie suche 7

8 d) Zamieszczone niżej diagramy klimatyczne dotyczą miejscowości oznaczonych na mapie kropkami. Są to: Ateny, Bilma, Darwin, Dickson, Duluth, Kapsztad, Manaus, Paryż. - przyporządkuj nazwę miejscowości do odpowiedniego klimatogramu, a następnie wpisz ich numerki obok kropek na mapie - pod każdym klimatogramem wpisz odpowiednią nazwę miejscowości. Zadanie 14. (0 2 pkt) Wybierz i podkreśl prawidłowe odpowiedzi. 1) Który z klimatów ma największe dobowe amplitudy temperatury powietrza atmosferycznego: a) monsunowy b) pustynny c) śródziemnomorski d) równikowy 2) Który z klimatów ma największe roczne amplitudy temperatury powietrza atmosferycznego: a) polarny b) śródziemnomorski c) umiarkowany kontynentalny d) umiarkowany morski 3) Łagodne i krótkie lata, chłodne, długie i mroźne zimy oraz duże roczne amplitudy temperatury powietrza atmosferycznego występują: a) w Suwałkach b) w Szczecinie c) w Krakowie d) w Poznaniu 4) Małe roczne amplitudy temperatury powietrza atmosferycznego, krótkie, łagodne zimy i lata, duże opady występują: a) w Koszalinie b) w Katowicach 8

9 c) w Olsztynie d) w Lublinie Zadanie 15. (0 3pkt) W tabeli przedstawiono dane klimatyczne dla jednej ze stacji meteorologicznych w Azji. T( C) Opady w(mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok -19,0-17,2 10,8 0,4 9,7 16,5 19,0 16,6 10,3 1,6-9,2-16,6 1, a)wpisz nazwę: strefy klimatycznej. typu klimatu.. b) Spośród wymienionych obszarów podkreśl te, którym odpowiadają cechy powyższego klimatu: Floryda, Ukraina, Azja Mniejsza, Pogórze Kazaskie, Płw. Koreański, Mongolia, Urugwaj, Wielkie Równiny. Zadanie16.( 0 1pkt.) Podkreśl nazwy mas powietrza, które do Polski nie docierają: a) powietrze zwrotnikowe morskie, b) powietrze zwrotnikowe kontynentalne, c) powietrze antarktyczne, d) powietrze polarne kontynentalne, e) powietrze arktyczne, f) powietrze polarne morskie, g) powietrze równikowe, Zadanie 17.( 0 2pkt.) Niektóre działania człowieka mają szczególnie niekorzystny wpływ na atmosferę. Konsekwencją opisanych poniżej zachowań człowieka są: A: efekt cieplarniany, B: smog, C kwaśne deszcze Dopasuj właściwą nazwę do opisu. a) W wyniku spalania węgla do atmosfery trafia dwutlenek węgla oraz związki siarki i azotu. W powietrzu wchodzą one w reakcje chemiczne, tworząc kwas siarkowy i azotowy. Razem z opadami atmosferycznymi docierają one do powierzchni Ziemi. b) Różnego rodzaju gazy, w tym para wodna, metan i dwutlenek węgla, stanowią naturalną barierę utrudniającą wypromieniowanie ciepła poza atmosferę, przez co wzrasta temperatura powietrza atmosferycznego przy powierzchni Ziemi. c) W związku z nadmierną emisją dwutlenku węgla i innych gazów nad powierzchnią Ziemi nisko zalega warstwa powietrza zawierająca wiele zanieczyszczeń tworząc mgłę. Odpowiedzi: a b c Zadanie 18.( 0 3 pkt.) Klimatogramy przedstawiają przebieg rocznej temperatury powietrza atmosferycznego i opadów charakterystycznych dla różnych klimatów. Przedstawionym na wykresach klimatom przyporządkować można określony typ roślinności. 9

10 Obok typu roślinności wpisz właściwy numer klimatogramu. a) Las liściasty strefy umiarkowanej: numer. b) Las twardolistny i zarośla typu śródziemnomorskiego: numer.... c) Step: numer.. d) Tundra: numer.. Zadanie 19.( 0 2 pkt.) Uzupełnij ciąg przyczynowo skutkowy odpowiednimi literami, którymi oznaczono zdarzenia wpisując je we właściwe miejsca według logicznej kolejności. A wzrost temperatury na Ziemi B zalanie obszarów nadmorskich C emisja gazów cieplarnianych D topnienie lodowców i lądolodów E podniesienie się poziomu morza C Zadanie 20.( 0 2pkt.) Wpisz obok ekstremalnych zjawisk przyrodniczych ( klęsk żywiołowych) literę określającą region ich występowania. A susze.. B tajfuny C tornado. D huragany.. a) Azja wschodnia ( Japonia, Filipiny, Tajlandia, Wschodnie Chiny) b) północna i wschodnia Australia c) kraje Sahelu d) wschodnie wybrzeża Stanów Zjednoczonych, Ameryka Środkowa e) Stany Zjednoczone część północna i środkowa 10

11 Zadanie 21.( 0 4 pkt.) Optymalne warunki klimatyczne decydujące o rozmieszczeniu ludności, wpływające na warunki życia i poziom gospodarki to: temperatura powietrza atmosferycznego > 5 C, suma opadów w granicach mm rozłożonych równomiernie w ciągu roku, małe dobowe i roczne amplitudy temperatury powietrza atmosferycznego. Na podstawie w/w argumentów oraz przedstawionych typów klimatu: subpolarny, podrównikowy, podzwrotnikowy morski, równikowy wilgotny, umiarkowany ciepły morski, zwrotnikowy monsunowy, zwrotnikowy kontynentalny, umiarkowany ciepły kontynentalny, zwrotnikowy morski, umiarkowany chłodny kontynentalny ułóż ranking od klimatu najkorzystniejszego do najmniej korzystnego z punktu widzenia życia człowieka. Wpisz wszystkie typy klimatu do niżej zamieszczonego schematu. Zadanie 22.( 0 2 pkt.) Atmosfera i roślinność ściśle na siebie oddziaływają. Podkreśl właściwe odpowiedzi. A. Lasy stanowią zielone płuca ponieważ: a) pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery i wydzielają azot, b) pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery i wydzielają tlen, c) pochłaniają tlen z atmosfery i wydzielają dwutlenek węgla, d) pochłaniają tlen z atmosfery i wydzielają azot. B. Lasy korzystnie wpływają na klimat: a) zmniejszając siłę wiatru i ilość opadów, b) zwiększając siłę wiatru i ilość opadów, c) zwiększając siłę wiatru i zmniejszając ilość opadów, d) zmniejszając siłę wiatru i zwiększając ilość opadów Zadanie 23.( 0 4pkt.) Znając zależność pomiędzy klimatem, roślinnością i glebami uzupełnij tabelę: Strefa klimatyczna Typ klimatu Typ gleby Formacja roślinna Wilgotny las równikowy bielice zwrotnikowy suchy tundra 11

12 Zadanie 24. (0 3 pkt.) W oparciu o mapę i klimatogramy, wykonaj polecenia: a) sformułuj prawidłowość wynikającą z przebiegu izoterm stycznia w Polsce, b) rozpoznaj, który z wykresów odnosi się do Suwałk, a który do Szczecina. Wpisz nazwy miejscowości pod klimatogramami, c) podaj główny czynnik, który decyduje o różnicach klimatycznych między wschodnią i zachodnią częścią Polski: Odpowiedź: Zadanie 25. (0 2 pkt.) Oznacz literką P zdania prawdziwe, literką B zadnia błędne. a) Stale utrzymująca się pokrywa lodowa na Antarktydzie przyczynia się do obniżenia temperatury powietrza atmosferycznego na tym kontynencie.. b) Podczas pochmurnych nocy temperatura powietrza atmosferycznego obniża się bardziej niż podczas nocy bezchmurnych. c) Amplituda temperatur powietrza atmosferycznego maleje wraz ze wzrostem odległości od morza. d) Temperatura powietrza atmosferycznego na powierzchniach zalesionych jest niższa niż na powierzchniach odsłoniętych... Zadanie 26. (0 2 pkt.) Porównaj klimat centrum Olsztyna i terenów otaczających to miasto dopisując do wybranych cech klimatu właściwe określenie: mniejszy, większy. Cecha klimatu Olsztyn Tereny otaczające miasto Zachmurzenie Suma opadów Średnia prędkość wiatrów 12

13 13

Badanie atmosfery 311[24].Z1.01

Badanie atmosfery 311[24].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Elżbieta Buchcic Badanie atmosfery 311[24].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2013

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2013 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MGE-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 09. Środowisko, jego ochrona i rozwój zrównoważony

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 09. Środowisko, jego ochrona i rozwój zrównoważony Zadanie 9 (2 pkt.) Na mapie Polski przedstawiono lokalizację 9 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Osiem z nich to obiekty kulturowe, a jeden jest obiektem przyrodniczym (wspólny

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2012/2013 ETAP REJONOWY

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2012/2013 ETAP REJONOWY pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Rok szkolny 2012/2013 ETAP REJONOWY Drogi Uczniu, witaj na II etapie konkursu geograficznego.

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. I

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. I GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. I Mapa jako źródło wiedzy geograficznej dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący pojęcia: legenda mapy, poziomica

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego część II

Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego część II Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego część II Zasolenie morza określa się jako ilość gramów soli rozpuszczonych w jednym kilogramie wody morskiej i podaje w promilach

Bardziej szczegółowo

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 Ministerstwo Środowiska Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 Warszawa, październik 2013 r. Dokument został opracowany

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z geografii na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadania 1 3 wykonaj na podstawie poniższego opisu i własnej wiedzy.

Przykładowe zadania z geografii na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadania 1 3 wykonaj na podstawie poniższego opisu i własnej wiedzy. Przykładowe zadania z geografii na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadania 1 3 wykonaj na podstawie poniższego opisu i własnej wiedzy. Rzeźba południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich

Bardziej szczegółowo

Zadania maturalne zakres podstawowy

Zadania maturalne zakres podstawowy Zadania maturalne zakres podstawowy ZESTAW I Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 1) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl. Zadania- pedosfera, biosfera www..pl

Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl. Zadania- pedosfera, biosfera www..pl Pedosfera, biosfera- zadania 1. Na podstawie poniższego tekstu zbuduj schemat przedstawiający proces glebotwórczy. Początek tworzenia się gleby wyznacza wietrzenie. Intensywność tego wstępnego procesu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map,

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Barbara Steblik-Wlaźlak Lilianna Rzepka GEOGRAFIA TURYSTYCZNA część Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym GEOGRAFIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Informator o egzaminie eksternistycznym GEOGRAFIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej GEOGRAFIA GEOGRAFIA Informator

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści I. Budowa chemiczna organizmów 1. Skład chemiczny organizmów... 6 2. Pierwiastki biogenne, makroi mikroelementy... 8 3. Rodzaje wiązań i oddziaływań chemicznych występujących

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2009/2010

Małopolski Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2009/2010 Kod ucznia Małopolski Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2009/2010 ETAP REJONOWY Liczba punktów możliwych do uzyskania: 67 Suma uzyskanych punktów: Miejsce na metryczkę ucznia 1 Drogi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Nr lekcji Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Poziom wymagań Temat Lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Lekcja organizacyjna I. OBRAZ ZIEMI 2.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej

Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej Zaktualizowana Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej (cz.1.) Warszawa, styczeń luty 2004 r. Supraśl, styczeń 2010 Celem najnowszej aktualizacji

Bardziej szczegółowo

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 17. Handel zagraniczny i turystyka

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 17. Handel zagraniczny i turystyka Zadanie 4. (3 pkt) Określ, które ze zdań prawdziwie (litera P ), a które fałszywie (litera F ) opisują handel zagraniczny na świecie. 1. Im wyższy stopień rozwoju gospodarczego państwa tym większy udział

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Geografia i Biologia 1 Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA, GEOGRAFIA Nauczanie biologii i geografii w Publicznym

Bardziej szczegółowo

Jarosław Bielewski. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Kraków, Polska

Jarosław Bielewski. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Kraków, Polska Badanie wpływu parametrów meteorologicznych na czasowe charakterystyki stężenia wybranych związków chlorowcowych (CFCs) w powietrzu Krakowa w latach 1997-2012 Jarosław Bielewski Instytut Fizyki Jądrowej

Bardziej szczegółowo

3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY

3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY Geografia fizyczna. Poziom podstawowy 3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY Temat z podręcznika 1. Widzę i chcę zrozumieć. 2. Mapa źródłem informacji geograficznej. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? 1.0 Wprowadzenie Nauki i umiejętności dopiero stają

Bardziej szczegółowo

WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5. 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5

WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5. 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROKIETNICA NA LATA 2007 2015 WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5 1.2. Geologia i rzeźba

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu

Ocena wrażliwości terenów miejskich na możliwe zagrożenia wynikające ze zmian klimatu Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice instytut badawczy KRS 0000058172 NIP 634-012-55-19 tel.: 32 254-60-31, faks: 32 254-17-17, e-mail: ietu@ietu.katowice.pl. www.ietu.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI OPRACOWAŁY: Grażyna Pawula Bogumiła Styrna Małgorzata Szydek Współpraca: Agata

Bardziej szczegółowo

A. Położenie geograficzne

A. Położenie geograficzne A. Położenie geograficzne Zad.1. Na mapie obok rozpoznaj i zaznacz C dużymi literamiwybrane obiekty: X A. Zatoka Adeńska B. Półwysep Somalijski C. Kanał Sueski D. Nil Błękitny D A B Zad.2. Na mapie w skali

Bardziej szczegółowo