Wprowadzenie do ogrzewnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do ogrzewnictwa"

Transkrypt

1 dr inż. Michał Strzeszewski Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechnika Warszawska Wprowadzenie do ogrzewnictwa Materiały do wykładów v r. Spis treści: 1 Cel materiału Wprowadzenie Rys historyczny Zarys podstaw higienicznych ogrzewania Parametry kształtujące komfort cieplny i temperatura odczuwalna Wymagania stawiane instalacjom ogrzewczym Klasyfikacja ogrzewań Zalecana literatura Oprogramowanie Wybrane akty normatywne Literatura Cel materiału Celem niniejszego materiału jest ogólne przedstawienie tematyki ogrzewnictwa i stosowanego systemu pojęć. Czytelnik powinien wyrobić sobie obraz całości dziedziny, co ułatwi mu później zrozumienie treści, omawianych na kolejnych zajęciach. 2 Wprowadzenie Zadaniem instalacji ogrzewczych jest stworzenie warunków, możliwie dobrze odpowiadających potrzebom cieplnym ludzi lub procesów technologicznych. Wymagane warunki (przede wszystkim temperatura) zależą od przeznaczenia danego pomieszczenia. Inne są w pomieszczeniach mieszkalnych, inne na klatkach schodowych, a inne np. w magazynach. Generalnie system grzewczy wytwarza w pomieszczeniu warunki cieplne, odmienne od panujących na zewnątrz. Cel ten jest realizowany poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła, równoważącego straty ciepła przez przenikanie oraz dodatkowo umożliwiającego ogrzanie powietrza wentylacyjnego. 1

2 Na instalację centralnego ogrzewania składają się najczęściej następujące elementy: źródło ciepła, sieć przewodów, armatura (uzbrojenie przewodów), grzejniki, pompa (w instalacjach pompowych), urządzenia zabezpieczające. 3 Rys historyczny Rozprzestrzenianie się cywilizacji uwarunkowane było historycznie rozwojem technik grzewczych. Wykazano bowiem, że izoterma średnioroczna +21ºC przechodzi w pobliżu terenów, na których rozwinęły się wszystkie dawne cywilizacje: Egiptu, Palestyny, Asyrii, Persji, jak również w pobliżu Mohenjodary kolebki kultury hinduskiej. Także w Meksyku i w Andach starożytne cywilizacje rozwijały się w okolicach izotermy +21ºC. Warunki tam panujące były korzystne dla ludzi. Dopiero rozwój technik ogrzewczych umożliwił rozprzestrzenienie się cywilizacji na północ do Aten (średnioroczna temperatura +17ºC) i Rzymu (+15,6ºC). Obecnie nowoczesne techniki ogrzewcze umożliwiają zapewnienie w pomieszczeniach warunków komfortu cieplnego nawet w klimacie arktycznym, przy temperaturze powietrza zewnętrznego schodzącej nawet poniżej 45ºC. Podstawową umiejętnością, istotną z punktu widzenia zamieszkiwania w chłodniejszych warunkach, było rozpalanie ogniska. Udoskonaleniem ogniska było obłożenie go kamieniami. W czasie, gdy ognisko się paliło, kamienie się nagrzewały, a następnie oddawały ciepło nawet po wygaśnięciu ognia. Paleniska, umieszczone centralnie w domu, były powszechne zarówno w starożytnej Grecji, jak i w Rzymie. Palono zazwyczaj węglem drzewnym, dodając do niego czasami zioła, w celu zamaskowania nieprzyjemnego zapachu. Następnym wynalazkiem było hypokaustum, opracowane przez Rzymianina Sergiusza Oratę około roku 80 przed naszą erą. Greckie słowo ηψποχαυστον (hypocauston) pochodzi od hypo czyli pod oraz kaiein czyli palić [2], a więc razem oznacza ogrzewanie od dołu. Istniały trzy typy hypokaustum: ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie podłogowo-ścienne (w obu tych systemach gorące powietrze przepływało kanałami, ale nie dostawało się do ogrzewanych pomieszczeń) oraz system, w którym powietrze przedostawało się do pomieszczeń przez specjalne otwory. Hypokaustum było pierwszym systemem centralnego ogrzewania, który umożliwiał ogrzewanie kilku pomieszczeń. Po upadku Rzymu hypokaustum stosowano sporadycznie, np. występuje w zamku w Malborku. Natomiast powszechnie do celów grzewczych wykorzystywano paleniska. Początkowo paleniska były umieszczane w środku domu. Jednocześnie nie przewidywano żadnych wylotów dla dymu i musiał się on wydostawać na zewnątrz poprzez drzwi i okna. Dopiero w późniejszym okresie zaczęto wykonywać specjalne otwory w dachu. Palenisko przesunięte do ściany i wyposażone później w komin dało początek piecom i kominkom. Rozpowszechniły się one w XII i XIII wieku. Następnie na przestrzeni wieków wprowadzano w piecach szereg udoskonaleń. Przełomowym wydarzeniem było wynalezienie rusztu przez Louisa Savota w roku Wynalazek ten umożliwiał znacznie lepszy dopływ powietrza do ognia. 2

3 W XVIII wieku w Anglii i Francji zaczęto stosować ogrzewania parowe, najpierw wysokoprężne o ciśnieniu 0,1 do 0,2 MPa, a następnie instalacje niskoprężne o ciśnieniu poniżej 0,07 MPa. Pierwszy duży system ciepłowniczy wybudowano w Dreźnie w latach według projektu Rietschela i Henneberga. Sieć ciepłownicza wykorzystywała parę wodną jako nośnik ciepła. Natomiast instalacje wewnętrzne były typu wodnego. W drugiej połowie XIX wieku zwłaszcza w Niemczech rozwinęło się ogrzewanie wodne. Skonstruowano m.in. pierwsze grzejniki żeliwne i kotły członowe. Kolumnowe grzejniki żeliwne były stosowane powszechnie, aż do wprowadzenia stalowych grzejników płytowych w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W Polsce, z uwagi na niską jakość stali, stosowano bardziej odporne na korozję grzejniki żeliwne aż do upadku komunizmu. W XX wieku w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania zaczęto stosować pompy. Za ojca obliczania zapotrzebowania na ciepło uważa się Thomasa Tredgolda ( ). Wcześniej zakładano, że powierzchnia grzejnika powinna być proporcjonalna do kubatury ogrzewanego pomieszczenia. Natomiast Tredgold w roku 1824 wykazał, że nie ma uniwersalnej proporcji pomiędzy zapotrzebowaniem na ciepło (czy wymaganą powierzchnią grzejników) a kubaturą pomieszczenia. Tredgold opracował metodę określania zapotrzebowania na ciepło z uwzględnieniem powierzchni i konstrukcji przegród budowlanych, powierzchni okien i intensywności wentylacji. Ostatnie lata przyniosły rozwój technik automatycznej regulacji, racjonalizację zużycia ciepła oraz tendencję do stosowania ogrzewań niskotemperaturowych. 4 Zarys podstaw higienicznych ogrzewania Człowiek cały czas wydziela pewną ilość ciepła. Np. przy niskiej aktywności fizycznej człowiek, przebywający w pomieszczeniu mieszkalnym lub biurowym, wydziela W ciepła. W ogólnym przypadku ilość ta zależy od szeregu czynników takich jak: płeć, wiek, stan zdrowia, ubranie czy też predyspozycje indywidualne. Jednocześnie pewna ilość ciepła jest odbierana przez otoczenie. Jeśli otoczenie odbiera nadmierną ilość ciepła, to odczuwamy chłód. Z kolei jeśli ilość ciepła odbieranego przez otoczenie jest za mała, to odczuwamy, że jest nam za ciepło. Człowiek wymienia ciepło z otoczeniem poprzez następujące procesy: konwekcyjna wymiana ciepła z otaczającym powietrzem, wymiana ciepła przez przewodzenie (przede wszystkim z podłogą), wymiana ciepła na drodze promieniowania pomiędzy powierzchnią ciała lub ubrania i otaczającymi powierzchniami, odparowanie wody (potu) z powierzchni skóry, oddychanie, wraz z wydzielinami, przyjmowanie pokarmów. Dwa ostatnie czynniki stanowią niewielki procent całkowitej ilości oddawanego ciepła i są niezależne od warunków panujących w otoczeniu. Dlatego można je pominąć w bilansie ciepła człowieka. 3

4 Bardzo istotne jest, żeby pamiętać, że aby wymieniać ciepło z przegrodami budowlanymi, nie jest potrzebny bezpośredni kontakt z nimi. Człowiek odczuwa wpływ zimnej ściany i gorącego grzejnika mimo, że ich nie dotyka. Wymienia z nimi ciepło na drodze promieniowania. Oddawanie ciepła na drodze przewodzenia, konwekcji i promieniowania jest możliwe tylko jeśli temperatura otoczenia jest niższa od temperatury powierzchni ciała (patrz rys. 1). Natomiast w miarę, jak temperatura otoczenia rośnie i zbliża się do temperatury ciała, oddawanie ciepła w ten sposób jest coraz mniejsze, rośnie natomiast rola odparowywania potu. 160 Strumień oddawanego ciepła, W odparowywanie konwekcja 60 przewodzenie 40 promieniowanie i in Temperatura powietrza, ºC Rys 1. Przeciętne oddawanie ciepła przez normalnie ubranego człowieka, nie wykonującego aktywnych czynności ruchowych. Na podstawie [17] Intensywność konwekcyjnej wymiany ciepła zależy od różnicy temperatury między powierzchnią ciała a otaczającym powietrzem oraz od prędkości przepływu powietrza. Dlatego w pewnym zakresie rosnącą temperaturę powietrza można kompensować wzmożonym ruchem powietrza stąd właśnie działanie wentylatorów sprawia wrażenie chłodu. Powietrze, które omywa ciało człowieka z większą prędkością, może odebrać podobną ilość ciepła nawet przy mniejszej różnicy temperatury. Jeśli jednak temperatura powietrza osiągnie temperaturę powierzchni ciała, to działanie wentylatorów nie przynosi już skutków cieplnych. W tej sytuacji wentylator ani grzeje ani chłodzi. Zaś samemu widokowi pracującego wentylatora przypisuje się oddziaływanie psychologiczne na człowieka na zasadzie jest chłodno, bo wentylator chodzi. Natomiast przy temperaturze powietrza przekraczającej temperaturę powierzchni ciała, działanie wentylatora zwiększa konwekcyjne przekazywanie ciepła od powietrza do ludzkiego ciała. A więc wentylator już nie chłodzi, lecz grzeje tak jak opiekacz. Orientacyjną strukturę bilansu ciepła, oddawanego przez człowieka w stanie spoczynku, przedstawiono w tablicy 1. Tablica 1. Struktura bilansu ciepła oddawanego przez człowieka do otoczenia (odzież normalna, stan spoczynku, temperatura powietrza +20ºC, wilgotność względna ok. 50%). Na podstawie [16] Sposób oddawania ciepła Strumień cieplny W Udział Konwekcja i przewodzenie 45 38% Promieniowanie 45 38% Parowanie 17 14% Oddychanie 6 5% Inne 6 5% Razem % 4

5 Strumień ciepła, przekazywany z zewnętrznej powierzchni ciała ludzkiego, w rozbiciu na podstawowe części ciała, przedstawiono w tablicy 2. Tablica 2. Przykładowe strumienie ciepła przekazywane przez podstawowe części ciała człowieka (warunki jak w tablicy 1). Na podstawie [16] Natężenie Wielkość Strumień Część ciała strumienia powierzchni oddany do Uwagi człowieka ciepła, wymiany otoczenia, W/m 2 ciepła, m 2 W Korpus 49 1,84 90 Ręce 73 0,16 12 z przedramionami Głowa 121 0,055 7 Nogi (stopy) 143 0, Przewodzenie ciepła od stóp do podłogi Razem 2, Jak już wspomniano, ilość ciepła wydzielanego przez człowieka silnie zależy od aktywności fizycznej. W tablicy 3 przytoczono ilość wydzielanego ciepła w zależności od aktywności fizycznej. Tablica 3. Przeciętna ilość ciepła wydzielanego przez ciało człowieka przy różnych poziomach aktywności fizycznej. Na podstawie [12] Aktywność fizyczna Moc cieplna W Pozycja leżąca 83 Pozycja siedząca zrelaksowana 104 Pozycja stojąca zrelaksowana 126 Praca siedząca (np. w biurze, w domu, w szkole) 146 Lekki wysiłek w pozycji stojącej (np. zakupy, lekka praca) 167 Średni wysiłek (np. sprzedawca, prace domowe, praca 209 przy maszynie) Ciężki wysiłek Parametry kształtujące komfort cieplny i temperatura odczuwalna Istnieje określony zestaw parametrów, zdefiniowany jako zakres komfortu cieplnego, w którym człowiek nie odczuwa ani ciepła, ani chłodu. Jednak jednoznaczne określenie tych parametrów nie jest możliwe, ponieważ każdy człowiek ma nieco inne wymagania cieplne. Ogólnie można powiedzieć, że na odczuwanie komfortu cieplnego przez człowieka mogą mieć wpływ takie czynniki jak: ubranie, płeć, wiek, stan zdrowia czy też co ma duże znaczenie nabyte przyzwyczajenia. W tablicy 4 przedstawiono przykładowe wartości oporu cieplnego typowych zestawów ubrania. Clo jest jednostką oporu cieplnego ubrania (ang. cloth). 5

6 Tablica 4. Termoizolacyjność różnych rodzajów ubrania. Na podstawie [12] Rodzaj ubrania Opór cieplny m 2 K/W clo bez ubrania 0 0 krótkie spodenki 0,015 0,1 lekkie ubranie letnie (bielizna, długie lekkie spodnie, koszula z krótkim 0,08 0,5 rękawkiem, lekkie skarpety, buty) lekkie ubranie robocze (bielizna, koszula bawełniana z długim rękawem, 0,11 0,7 długie spodnie robocze, skarpety wełniane, buty) typowe ubranie do przebywania w pomieszczeniu zimą (bielizna, koszula z długim rękawem, długie spodnie, marynarka lub sweter, grube skarpety, buty) 0,16 1,0 Na wrażenia cieplne człowieka przy danej termoizolacyjności odzieży i danym stopniu aktywności fizycznej mają wpływ cztery podstawowe parametry, charakteryzujące środowisko pod względem cieplnym. Są to: 1. temperatura powietrza, 2. prędkość przepływu powietrza wokół człowieka, 3. średnia temperatura powierzchni przegród, grzejników i przedmiotów w pomieszczeniach, będących w zasięgu tak zwanego widzenia cieplnego powierzchni ludzkiego ciała, 4. wilgotność względna powietrza. Temperatura powietrza i jego prędkość mają decydujący wpływ na intensywność przekazywania ciepła pomiędzy człowiekiem i otoczeniem na drodze konwekcji. Z kolei wartość temperatury przegród wpływa na strumień ciepła oddawanego na drodze promieniowania. Natomiast wilgotność względna, w połączeniu z trzema pozostałymi parametrami, decyduje o intensywności odparowywania wilgoci z powierzchni skóry, a więc o wielkości strumienia ciepła utajonego. W ogrzewnictwie w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, jako podstawowy miernik komfortu cieplnego przyjęto tzw. temperaturę odczuwalną, która uwzględnia ciepło wymieniane przez człowieka z otoczeniem zarówno na drodze konwekcji, jak i promieniowania. W przybliżeniu temperatura odczuwalna (t o ) przyjmowana jest jako średnia arytmetyczna temperatury powietrza (t i ) oraz temperatury promieniowania przegród (τ r ): ti + τ r to =, C (1) 2 gdzie: t o temperatura odczuwalna, ºC, t i temperatura powietrza w pomieszczeniu (ang. internal temperature), ºC, τ r temperatura promieniowania, czyli średnia temperatura powierzchni, znajdujących się w zasięgu widzenia cieplnego powierzchni ludzkiego ciała (ang. radiation temperature), ºC. Poczucie komfortu cieplnego jest sprawą indywidualną i nie jest możliwe stworzenie takiego mikroklimatu wewnętrznego w pomieszczeniu, aby wszyscy przebywający w nim ludzie byli zadowoleni. Ponieważ przy odpowiednio dużej próbce statystycznej, zawsze część osób bę- 6

7 dzie zgłaszać zastrzeżenia, można jedynie tak starać się kształtować klimat wewnętrzny, żeby ograniczać ilość ludzi niezadowolonych. P. O. Fanger wprowadził siedmiostopniową skalę do oceny subiektywnych odczuć cieplnych osób przebywających w pomieszczeniu (tablica 5). Tablica 5. Skala oceny komfortu cieplnego Fangera. Na podstawie [3, 4] Wartość liczbowa Odczucie 3 zimno 2 chłodno 1 lekko chłodno 0 neutralnie +1 lekko ciepło +2 ciepło +3 gorąco Przewidywaną średnią ocenę (ang. Predicted Mean Vote) oznacza się jako PMV. Innym wskaźnikiem komfortu cieplnego jest przewidywany odsetek niezadowolonych PPD (ang. Predicted Percentage of Dissatisfied). Jest on zdefiniowany jako wskaźnik, który przewiduje, jaka część dużej grupy ludzi będzie zgłaszała zdecydowane zastrzeżenia co do komfortu cieplnego, tzn. będzie im za ciepło lub za zimno. Znając PMV można określić PPD korzystając z tablicy 6 lub z rysunku 2. Tablica 6. Zależność PPD od PMV. Na podstawie [3, 4] PMV PPD 0 5,0 ±0,5 10,2 ±1,0 26,6 ±1,5 51,5 ±2,0 76,1 PPD, % ,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 PMV Rys 2. Zależność PPD od PMV. Na podstawie [3, 4] Jak wynika z tablicy 6 i z rysunku 2, nawet jeśli warunki panujące w pomieszczeniu będą oceniane średnio jako neutralne (PMV = 0), około 5% dużej grupy będzie zgłaszało zastrzeżenia (odczuwa, że jest im za ciepło lub za zimno). Wskaźnik PPD wraz ze wskaźnikiem PMV został przyjęty jako narzędzie oceny środowisk termicznych w Normie Europejskiej EN ISO 7730 oraz w Polskiej Normie PN-85/N Zgodnie z tym, co napisano powyżej, jednoznaczne podanie wymaganej temperatury odczuwalnej nie jest możliwe. Przyjmuje się jednak, że w naszej strefie klimatycznej w pomieszczeniach mieszkalnych, przeznaczonych do przebywania ludzi w ubraniu, ale bez okryć zewnętrznych temperatura odczuwalna powinna wynosić w granicach 19 do 24ºC. Występujące w większości pomieszczeń przegrody zewnętrzne posiadają w okresie zimowym niższą temperaturę powierzchni. Dlatego temperatura powietrza powinna być wyższa niż 7

8 wymagana temperatura odczuwalna, aby skompensować chłodzący wpływ przegród zewnętrznych. Zgodnie ze równaniem (1) istnieje w pewnym zakresie współzależność temperatury powietrza i temperatury promieniowania. Im niższa będzie temperatura promieniowania, tym wyższa powinna być temperatura powietrza i odwrotnie. Przy czym temperatura powietrza i średnia temperatura powierzchni nie powinny różnić się o więcej niż 3 K, a temperatura powierzchni zimnych (np. ścian zewnętrznych) nie powinna być niższa o więcej niż 5 K od temperatury powierzchni ciepłych (np. ścian wewnętrznych). Temperatura promieniowania zależy przede wszystkim od ilości przegród zewnętrznych i ich stopnia zaizolowania cieplnego. Im więcej jest przegród zewnętrznych i im gorzej są zaizolowane, tym niższa będzie temperatura promieniowania i tym wyższa powinna być temperatura powietrza. Przy określaniu zapotrzebowania na ciepło zgodnie z Polską Normą PN-B-03406:1994, przyjmuje się temperaturę powietrza niezależną od temperatury promieniowania, a wpływ przegród chłodzących uwzględnia się w dodatku do strat ciepła przez przenikanie d 1. Dodatek ten zwiększa zapotrzebowanie na ciepło w danym pomieszczeniu w zależności od liczby przegród chłodzących, ponieważ im większa jest liczba przegród chłodzących, tym niższa jest temperatura promieniowania. Szczegółowe zestawienie obliczeniowych temperatur powietrza wewnętrznego zawarte było wcześniej w normie PN-82/B Obecnie obowiązują temperatury obliczeniowe wg Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690). W tablicy 7 zamieszczono skrócone zestawienie obliczeniowych temperatur powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach na podstawie wspomnianego wyżej rozporządzenia. Tablica 7. Skrócone zestawienie obliczeniowych temperatur powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach. Na podstawie Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 Temperatury obliczeniowe +5 C +8 C +12 C +16 C Przykłady pomieszczeń magazyny bez stałej obsługi, garaże indywidualne klatki schodowe w budynkach mieszkalnych magazyny i składy wymagające stałej obsługi, hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych bez szatni, hale targowe, sklepy rybne i mięsne sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne, sale gimnastyczne pokoje mieszkalne, przedpokoje, pomieszczenia biurowe +20 C +24 C *) łazienki, rozbieralnie, hale pływalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentów *) Poprzednio zgodnie z normą PN-82/B obowiązywała temperatura +25ºC. Podane w tablicy temperatury powietrza są temperaturami obliczeniowymi i nie uwzględniają chłodzącego wpływu przegród. Natomiast w czasie pracy instalacji centralnego ogrzewania temperatura powietrza nie musi równać się wartości obliczeniowej (np. +20ºC dla pomieszczeń mieszkalnych). Przy stosowaniu grzejników konwekcyjnych temperatura powietrza powinna orientacyjnie wynosić [16]: +20ºC dla jednej przegrody chłodzącej, +21ºC dla dwóch przegród chłodzących, 8

9 +22ºC dla trzech przegród chłodzących, +23ºC dla czterech przegród chłodzących. Natomiast w przypadku zastosowaniu grzejników płaszczyznowych (np. podłogowych), z uwagi na wyższą temperaturę promieniowania, temperatura powietrza może być niższa i wynosić: +19ºC. Ogólnie można stwierdzić, że jeżeli w pomieszczeniu ogrzewanym mają panować dobre warunki komfortu cieplnego, to temperatura powietrza nie powinna znacznie odbiegać od średniej (możliwie równomiernej) temperatury powierzchni otaczających płaszczyzn, natomiast temperatura powierzchni grzejnych nie powinna zbytnio przekraczać temperatury skóry człowieka. Z tych powodów szczególnie korzystne są ogrzewania niskotemperaturowe. 6 Wymagania stawiane instalacjom ogrzewczym Nowoczesne instalacje ogrzewcze powinny: zapewniać równomierny przestrzenny rozkład temperatury odczuwalnej w pionie i w poziomie, umożliwiać regulację temperatury w zależności od indywidualnych preferencji użytkowników, umożliwiać realizację zmiennego w czasie programu ogrzewania (np. osłabienia nocnego), zapewniać odpowiedni mikroklimat wnętrz (m.in. nie wydzielać szkodliwych substancji, nie wytwarzać hałasu i zapobiegać powstawaniu przeciągów), umożliwić utrzymanie w czystości elementów instalacji, zwłaszcza grzejników, być trwałe, charakteryzować się możliwie niskimi kosztami eksploatacji, zapewniać możliwość indywidualnego rozliczania kosztów ciepła, być możliwie mało uciążliwe dla środowiska zewnętrznego. Poza tym elementy instalacji, a zwłaszcza grzejniki, powinny być estetyczne i umożliwiać łatwą aranżację pomieszczeń. 7 Klasyfikacja ogrzewań Istnieje szereg kryteriów, według których można sklasyfikować systemy ogrzewania pomieszczeń. 7.1 Ilość ogrzewanych pomieszczeń Ze względu na ilość pomieszczeń, ogrzewanych przez jeden system, wyróżnia się: ogrzewania miejscowe, ogrzewania centralne: obejmujące cały budynek (lub jego segment), ogrzewania mieszkaniowe. 9

10 Ogrzewanie miejscowe ogrzewa jedno pomieszczenie lub kilka pomieszczeń przyległych do siebie. Przykładem ogrzewania miejscowego jest piec kaflowy. Natomiast jedna instalacja ogrzewania centralnego ogrzewa wiele pomieszczeń. Można wydzielić źródło ciepła oraz szereg odbiorników, połączonych siecią przewodów lub kanałów. Obecnie zdecydowanie przeważają ogrzewania centralne, obejmujące cały budynek. Ogrzewania mieszkaniowe z własnym źródłem ciepła stosowane są bardzo rzadko, chociaż ostatnio czasami są budowane w celu uniezależnienia się od innych mieszkańców. Pozornie znika wówczas zagadnienie rozliczeń za ciepło, ale pozostaje problem międzymieszkaniowych przepływów ciepła. 7.2 Sposób przekazywania ciepła Ze względu na sposób przekazywania ciepła przez grzejniki do ogrzewanych pomieszczeń, urządzenia ogrzewcze dzielą się na: promieniujące, konwekcyjne. W zasadzie w każdym przypadku występuje zarówno konwekcja, jak i promieniowanie, ale różna jest proporcja między nimi. Do grzejników promieniujących zalicza się między innymi: promienniki elektryczne i gazowe, taśmy promieniujące, grzejniki płaszczyznowe (podłogowe, sufitowe i ścienne). Natomiast do grzejników konwekcyjnych zalicza się: grzejniki z ogniw żeliwnych, stalowych i aluminiowych, grzejniki płytowe, konwektory, ogrzewanie powietrzne. 7.3 Temperatura powierzchni grzejnych Tradycyjnie w ogrzewaniach grzejnikowych obliczeniowa temperatura zasilania wynosiła najczęściej 90ºC. Obecnie zazwyczaj projektanci przyjmują temperaturę zasilania w zakresie C. W systemach niskotemperaturowych nie przekracza ona zazwyczaj 55ºC. Podział systemów ogrzewania ze względu na temperaturę czynnika grzejnego jest sprawą umowną i zmienia się w czasie. Przykładowo w tablicy 8 przytoczono szczegółową systematykę przyjętą przez Annex 37 Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) wg [1]. Tablica 8. Podział systemów ogrzewania w zależności od temperatury czynnika Rodzaj systemu Temperatura Temperatura Klasyfikacja ogólna Klasyfikacja szczegółowa* zasilania powrotu Tradycyjny Wysokotemperaturowy C 70 C Niskotemperaturowy * wg [1]. Średniotemperaturowy 55 C C Niskotemperaturowy 45 C C Bardzo niskotemperaturowy 35 C 25 C 10

11 Przy czym obecnie Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ogranicza temperaturę czynnika grzejnego do 90 C w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 7.4 Nośnik ciepła Nośnikiem ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania może być: woda, roztwór glikolu (zabezpiecza przed zamarznięciem), olej, powietrze, para wodna. W Polsce zdecydowanie przeważają ogrzewania wodne. Natomiast para wodna obecnie praktycznie nie jest stosowana w instalacjach grzewczych. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wręcz zabrania stosowania ogrzewania parowego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Natomiast instalacje parowe często dostarczają pary wodnej dla potrzeb procesów technologicznych. 7.5 Sposób wywołania krążenia czynnika Ze względu na sposób wywołania krążenia czynnika instalacje dzieli się na: grawitacyjne, pompowe. W ogrzewaniach grawitacyjnych jedyną przyczyną krążenia czynnika jest różnica gęstości czynnika przy różnych temperaturach. Natomiast w instalacjach pompowych przepływ wywołany jest przede wszystkim przez pompę obiegową, chociaż ciśnienie grawitacyjne też ma swój udział. 7.6 Materiał przewodów Przewody instalacji centralnego ogrzewania mogą być wykonane z wielu materiałów. Są to: stal (coraz rzadziej), miedź, tworzywa sztuczne, m.in.: polietylen sieciowany (PEX), polipropylen. Osobną grupę stanowią rury wielowarstwowe, w których poszczególne warstwy wykonane są z różnych materiałów (najczęściej z tworzywa sztucznego i metalu). 7.7 Sposób rozdziału czynnika Ze względu na sposób rozdziału czynnika wyróżnia się: instalacje dwururowe, instalacje jednorurowe. W Polsce w zasadzie stosuje się wyłącznie systemy dwururowe. Ale w krajach takich jak Rosja czy Finlandia występuje wiele instalacji jednorurowych. 11

12 7.8 Schemat instalacji Wyróżnia się: instalacje pionowe: rozdział dolny, rozdział górny, instalacje poziome: układ rozdzielaczowy, układ trójnikowy, układ rozdzielaczowo-trójnikowy, układ pętli. Obecnie nowe instalacje wykonuje się głównie w układzie poziomym. Natomiast przy modernizacji instalacji najczęściej zachowuje się układ pionowy lub stosuje się układ pętli. 7.9 Połączenie z atmosferą Ze względu na sposób występowania połączenia z atmosferą wyróżnia się: instalacje otwarte, instalacje zamknięte. Dawniej występowały głównie instalacje otwarte. Obecnie nowo wykonywane lub modernizowane instalacje przeważnie są zamknięte. Natomiast instalacje otwarte stosuje się w połączeniu z kotłami opalanymi paliwem stałym (węgiel, drewno) Wytwarzanie ciepła Wytwarzanie ciepła może zachodzić we własnym źródle ciepła (kocioł gazowy, olejowy, pompa ciepła itp.), ale instalacja może być również zaopatrywana w ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego, najczęściej poprzez wymiennik ciepła (ogrzewania zdalaczynne, ang. district heating). Osobną grupę stanowi ogrzewanie elektryczne, gdzie proces wytwarzania energii elektrycznej odbywa się w oddaleniu od instalacji, natomiast na miejscu zachodzi przemiana energii elektrycznej w ciepło. 12

13 8 Zalecana literatura Koczyk H. et al.: Ogrzewnictwo dla praktyków, Systherm Serwis s.c., Poznań 2002 Książkę tę cechuje praktyczne podejście do tematu. Jest ona poza tym bardzo aktualna i dostosowana do warunków krajowych. Dlatego można ją z całym przekonaniem polecić zarówno studentom, jak i inżynierom zajmującym się ogrzewnictwem. Książka dostępna jest jako osobna publikacja oraz jako część Kalendarza ogrzewnictwa. Cena 35 zł. Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995 Książka jest podręcznikiem dla technikum i siłą rzeczy nie obejmuje zakresu przedmiotu Ogrzewnictwo na Wydziale Inżynierii Środowiska. Jednak mimo swoich ograniczeń bardzo rozlegle omawia ogrzewnictwo i ciepłownictwo oraz wentylację i klimatyzację. Dlatego zdecydowanie będzie przydatna dla studentów inżynierii środowiska. Cena 37 zł. Rabjasz R., Dzierzgowski M.: Ogrzewanie podłogowe - poradnik, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1995 Mimo, że poradnik ten dotyczy tylko jednego systemu ogrzewczego, to zawiera obszerne wprowadzenie nt. wymiany ciepła, podstaw higienicznych ogrzewnictwa oraz określania zapotrzebowania na ciepło. Dlatego może być pomocny dla studentów inżynierii środowiska. Recknagel H., Sprenger E., Hönmann W., Schramek E.: Poradnik. Ogrzewanie i klimatyzacja, EWFE, Gdańsk, 1994 Jest to bardzo obszerne kompendium wiedzy na temat ogrzewnictwa i klimatyzacji. Często w czasie dyskusji technicznych pada pytanie: A co na ten temat jest napisane w Recknaglu?. Poradnik ten jednak napisany jest dla warunków niemieckich, które są podobne, ale nie takie same, jak polskie. Dlatego pozycję tę można polecić jako lekturę uzupełniającą. Cena 130 zł. Ceny: luty

14 9 Oprogramowanie Wereszczyński P.: Audytor OZC 3.0, Program służy do określania obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń i budynku oraz do obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków mieszkalnych. Cena 360 zł. Bezpłatne wersje firmowe programu można pobrać ze strony: Wereszczyński P.: Audytor CO 3.2, Program Audytor C.O. wersja 3.2. jest przeznaczony do graficznego wspomagania projektowania nowych instalacji c.o. oraz regulacji instalacji istniejących (np. w budynkach ocieplonych). Cena 430 zł. Bezpłatne wersje firmowe programu można pobrać ze strony: Skórczyński A., Wąsacz D.: OZC, Program służy do obliczania strat ciepła budynków oraz sezonowego zapotrzebowania energii. Cena 354 zł. Rylik P., Wąsacz D.: Instal-c.o. z edytorem graficznym Gredic.o., Program umożliwia projektowanie instalacji centralnego ogrzewania. Cena 964 zł. Narowski P.: Kalkulator Audytora Energetycznego 1.2, 1998 Program stanowi połączenie wydajnego, wielofunkcyjnego kalkulatora inżynierskiego z konwerterem jednostek miar, tablicami właściwości fizycznych wody, pary wodnej i wilgotnego powietrza oraz modułami analizy przepływu czynnika i analizy mocy cieplnej. Cena 120 zł. Wersję demonstracyjną programu można pobrać ze strony: Ceny: luty Ceny oprogramowania zawierają podatek VAT. 14

15 10 Wybrane akty normatywne Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690) PN-B-03406:1994. Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m 3. PN-EN ISO 6946:1999. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. (W miejsce PN-91/B Ochrona cieplna budynków. Wymagania i badania.) Norma Europejska EN ISO Moderate Thermal Environment Determination of the PMV and PPD Indices and Specification of the Conditions for Thermal Comfort. Polska Norma PN-85/N Ergonomia. Środowiska termiczne umiarkowane. Określenie wskaźników PMV, PPD i wymagań dotyczących komfortu termicznego. (Tłumaczenie angielskiej wersji EN ISO 7730). PN-84/B Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. PN-90/B Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. PN-B-02025:2001. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. Obecnie obowiązują temperatury obliczeniowe wg rozporządzenie ministra infrastruktury (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690). PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. PN-87/B Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania. PN-91/B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. PN-B-02414:1999. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. PN-B :1999. Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania. PN-83/B-03430/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3). PN-64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-85/C Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 15

16 PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane. PN-84/H Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. PN-EN 442-1:1999. Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. PN-EN 442-2:1999. Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. PN-EN 442-2:1999/A1:2002. Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (Zmiana A1). PN-EN 442-3:2001. Grzejniki. Ocena zgodności. PN-EN 834:1999. Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną. PN-EN 835:1999. Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego. PN-74/B Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia PN-92/H Centralne ogrzewanie. Grzejniki członowe odlewane. Uszczelki. PN-92/H Centralne ogrzewanie. Grzejniki członowe odlewane. Korki i złączki PN-EN 215-1:2002. Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania PN-92/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe. Literatura 1. Eijdems H. H. E. W. et al.: Low Temperature Heating Systems, Impact on IAQ, Thermal Comfort and Energy Consumption, LowEx Newsletter no 1, Annex 37, Finland, (http://www.vtt.fi/rte/projects/annex37) 2. Bis W.: Ze studiów nad piecami typu hypocaustum z terenu ziem Polski, Architectus 1-2/2003. (http://www.arch.pwr.wroc.pl/files/phpvns9aw.pdf) 3. Fanger P.O.: Komfort cieplny, Arkady, Warszawa Fanger P.O.: Thermal Comfort Analyses and Application in Environmental Engineering, Danish Technical Press, Copenhagen Hausladen G.: Skript Heiztechnik, Universität Gesamthochschule Kassel, (http://www.tga.uni-kassel.de/studium/heiztechnik.pdf) 6. Koczyk H. et al.: Ogrzewnictwo dla praktyków, Systherm Serwis s.c., Poznań Kołodziejczyk W., Płuciennik M.: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, COBRTI INSTAL, Warszawa Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa Kwiatkowski J., Cholewa L.: Centralne ogrzewanie - pomoce projektanta, Arkady, Warszawa Mayer U.: Skript über Wärmeversorgunsanlagen, Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Oldenburg (http://www.fh-oow.de/fba/manuskripte/u_mayer) 16

17 11. Mielnicki St. J.: Centralne ogrzewanie. Regulacja i eksploatacja, Arkady, Warszawa Oswalt P, Rexroth S.: Wohltemperierte Architektur: Neue Techniken des energiesparenden Bauens, C. F. Müller, Heidelberg Petitjean R.: Total Hydronic Balancing. A Handbook for Design and Troubleshooting of Hydronic HVAC Systems, Tour & Andersson Hydronics AB, Valve Division, Ljung, Sweden, Rabjasz R., Dzierzgowski M.: Ogrzewanie podłogowe - poradnik, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa Rabjasz R., Dzierzgowski M.: Instalacje centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych, Wyd. KANON, Gdańsk, Rabjasz R.: Podstawy higieniczne ogrzewania i wentylacji mieszkań i ogólna ocena sposobów ich ogrzewania, Materiały do wykładów, IOiW PW, Warszawa Recknagel H., Sprenger E., Hönmann W., Schramek E.: Poradnik. Ogrzewanie i klimatyzacja, EWFE, Gdańsk, Rietschel H., Raiß W.: Ogrzewanie i klimatyzacja, Arkady, Warszawa Roberts B. M.: A History of Heating in Europe, ASHRAE Transactions, Volume 101, Part 1, Roos H.: Hydraulik der Wasserheizung, R. Oldenburg Verlag, München Wien Wasilewski W.: Ogrzewnictwo i wentylacja poradnik, ARKADY, Warszawa Weber A. P.: Centralne ogrzewania wodne, ARKADY, Warszawa

Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad.

Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad. Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad. 2006/07 Literatura 1. Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja. PWN

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

Instalacje ogrzewania (cz. 2)

Instalacje ogrzewania (cz. 2) dr inŝ. Paweł Kędzierski dr inŝ. Michał Strzeszewski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Instalacje ogrzewania (cz. 2) 5 Systemy ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ

SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ 3 2. PROBLEMY Z WENTYLACJĄ GRAWITACYJNĄ W DOBIE NOWOCZESNEGO BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO 5 3. SKUTKI BRAKU WŁAŚCIWEJ WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych

Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych Zdzisław Kabza Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych Politechnika Częstochowska Kierunek studiów: Energetyka Rok akademicki 2010/2011 CZĘŚĆ I POMIARY PARAMETRÓW TERMOENERGETYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik projektowania Ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła

Podręcznik projektowania Ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła Podręcznik projektowania Ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła Wydanie 11/2006 Dane techniczne urządzenia, koncept regulacji i połączenia hydrauliczne Adresy kontaktowe Enea komfort Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Dr Norbert Adam Prof. Michael Graf Mgr Markus Hörtner Prof. Richard Krotil Impressum 2010 Rettig Austria GmbH

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRZEPISÓW I NORM DOTYCZĄCYCH PROJEKTOWANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

PRZEGLĄD PRZEPISÓW I NORM DOTYCZĄCYCH PROJEKTOWANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (153) 2010 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (153) 2010 Sławomir Pykacz* PRZEGLĄD PRZEPISÓW I NORM DOTYCZĄCYCH PROJEKTOWANIA WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Koszalinie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły i w budynku hali sportowej oraz budowa instalacji

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA. Instalacja grzewcza

INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA. Instalacja grzewcza OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 6/2014 INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA Instalacja grzewcza w budynkach szpitalnych W ramach centralnego ogrzewania, ze względu na rodzaj czynnika grzejnego, wyróżnia się instalacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik fachowy. Kotły parowe

Poradnik fachowy. Kotły parowe Poradnik fachowy Kotły parowe Zakład farmaceutyczny L.I.F.E firmy B. Braun Melsungen AG Dwa wysokoprężne kotły parowe Vitomax 200-HS dostarczają do 40 t pary na godzinę dla produkcji roztworów infuzyjnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY

INFORMATOR TECHNICZNY INFORMATOR TECHNICZNY I. PRZEPISY, NORMY, DYREKTYWY I WYTYCZNE Przepisy i normy Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Dz.U. 1997 nr 54 poz.34 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Bardziej szczegółowo

wentylacji i klimatyzacji

wentylacji i klimatyzacji Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpoŝarowej i akustycznej Dr inż. Michał Kozioł Wentylacja naturalna grawitacyjna (EN 12792:2003) Wentylacja planowany nawiew

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE W PROJEKTOWANIU INSTALACJI C.O. I C.W.U. W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

UWARUNKOWANIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE W PROJEKTOWANIU INSTALACJI C.O. I C.W.U. W BUDYNKACH MIESZKALNYCH UWARUNKOWANIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE W PROJEKTOWANIU INSTALACJI C.O. I C.W.U. W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Dorota KRAWCZYK a, Paulina JAROMA b a Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka,

Bardziej szczegółowo

Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych

Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych Współczesne budynki biurowe zmieniają oblicza polskich miast. Coraz bardziej wyrafinowane rozwiązania architektoniczne, intrygująca

Bardziej szczegółowo

10 specjalny. Inżynier budownictwa. październik 2015. dodatek

10 specjalny. Inżynier budownictwa. październik 2015. dodatek 10 2015 Fot. Concept web Studio (Fotolia), francovolpato (Fotolia), Anterovium (Fotolia), davis (Fotolia) dodatek Inżynier budownictwa październik 2015 październik 2015 55 Wentylacja budynków kotłowni

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat.

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat dom pasywny Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej SPIS TREŚCI Podstawy techniki pompowej 5 Historia techniki pompowej 7 Zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo