Ząbki, 2 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ząbki, 2 marca 2013 r."

Transkrypt

1 MISTRZOSTWA EXTRAKLASY ZNTS w TAŃCU SPORTOWYM Eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata IFMD Funky Electric Disco Freestyle Break Jazz Modern Street Dance Revue Ząbki, 2 marca 2013 r.

2 REGULAMIN MISTRZOSTW EXTRAKLASY ZNTS W TAŃCU SPORTOWYM Eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata IFMD PATRONAT: 1. Starosta Wołomiński 2. Burmistrz Miasta Ząbki ORGANIZATORZY: 3. Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach 4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach 5. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkach im. Księdza Jerzego Popiełuszki 6. Shock Dance Robert Jakubowski 7. Związek Nowoczesnego Tańca Sportowego MIEJSCE IMPREZY: Hala sportowa Gimnazjum nr 2 Ul. Stefana Batorego Ząbki INFORMACJE: ROBERT JAKUBOWSKI TERMIN IMPREZY: 2 marca 2013 WARUNKI UCZESTNICTWA: 1. Zgłoszenie zawodników na zawody według procedury Internetowego Systemu ZNTS do dnia 22 lutego 2013 r. 2. Opłacenie opłaty ligowej za rok 2013 w wysokości 30 zł Związek Nowoczesnego Tańca Sportowego ul. Nowa 37/41 lok 20, Łódź Nr r-ku z dopiskiem opłata ligowa ZNTS 2013 Klub... najpóźniej do dnia 19 lutego 2013 r. 3. Przedstawienie w dniu zawodów książeczki sportowo lekarskiej z ważnymi badaniami lekarskimi zezwalającego na uprawianie tańca sportowego wydanego przez lekarza uprawnionego do orzekania w zakresie medycyny sportowej (ważność badań 6 miesięcy). Czytelna kserokopia zaświadczenia lekarskiego powinna zostać przesłana

3 w formie elektronicznej na adres ZNTS najpóźniej do dnia r. 4. Przedstawienie ważnej polisy ubezpieczeniowej od NNW wynikających z uprawiania tańca sportowego. Czytelna kserokopia ubezpieczenia zawodników Klubu powinna zostać przesłana na adres ZNTS najpóźniej do dnia r. 5. Kluby nie muszą dostarczać kserokopii ww. dokumentów jeżeli w Internetowej Bazie ZNTS zawodnicy posiadają ważne (na dzień zawodów) właściwe: badania lekarskie i ubezpieczenie. 6. Wniesienie opłaty startowej na konto organizatora w wysokości : solo 30 zł duet i para 60 zł mini formacja 150 zł formacja 300 zł za konkurencję, najpóźniej do r. Shock Dance Robert Jakubowski Ząbki, ul. Szwoleżerów 66d/3 Nr rachunku: z dopiskiem: nazwa klubu, ilość kategorii solo, ilość duetów itp. 7. Odebranie numeru startowego najpóźniej do godz w dniu zawodów. 8. Zamknięcie list startowych nastąpi najpóźniej do godz Zawodnicy, którzy nie przesłali kserokopii badań lekarskich do dnia r. muszą odebrać numery startowe do godz Uwaga!!! WAŻNE Po 22 lutego 2013 roku nie zostanie dopisany do listy startowej żaden zawodnik. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych ze względu na dużą liczbę zgłoszeń przed terminem (decyduje kolejność wpłat opłaty startowej na konto organizatora). 11. Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ oraz innym przepisom szczegółowym turnieju. 12. Tańczenie w obuwiu sportowym nie niszczącym parkietu. ZAWODY SPORTOWE ZNTS: 1. W dniu 2 marca 2013 zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem w sprawie rozgrywania ligowego współzawodnictwa sportowego ZNTS. Zawody sportowe Ekstraklasy, w dyscyplinie: taniec sportowy w kategorii funky, break, electric, street dance revue, disco freestyle oraz modern i jazz zostaną rozegrane w kategoriach wyszczególnionych w powyższym regulaminie. 2. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami IFMD i przepisami ZNTS. Szczegółowe zasady rozgrywania dyscyplin tańca sportowego i tańców artystycznych są zgodnie z regułami IFMD zamieszczonymi na stronie 3. Eliminacje w kategoriach tańca sportowego: funky, break, electric, solo i w duetach zostaną rozegrane do muzyki organizatora. Mini formacje, formacje i finały w kategoriach solo, parach i duetach w kategoriach ww. zostaną rozegrane do muzyki własnej.

4 Eliminacje i finały w kategorii street dance revue i kategoriach artystycznych jazz, modern: zostaną rozegrane do muzyki własnej. 4. W kategorii młodzików akrobatyka może być wykonywana wyłącznie z podporem. 5. W przypadku małej ilości zgłoszeń ZNTS zastrzega sobie prawo połączenia kategorii, ale nominacje zostaną przydzielone dla każdej kategorii odrębnie. KATEGORIE WIEKOWE: Kategorie wiekowe w EXTRAKLASIE będą zgodne z zasadami IFMD. Funky, Street Dance Revue, Break, Electric,Disco Freestyle Młodzicy Juniorzy młodsi dziewczęta Juniorzy dziewczęta Młodzieżowcy dziewczeta 6-9 lat rocznik 2004, 2005, 2006, 2007 rocznik 2003 (ur. pomiędzy ) lat rocznik 2003 (ur. pomiędzy ) rocznik 2000, 2001, 2002 rocznik 1999 (ur. pomiędzy ) lat rocznik 1999 (ur. pomiędzy ) rocznik 1998,1997 rocznik 1996 (ur. pomiędzy ) od 17 lat rocznik 1996 (ur. pomiędzy ) i starsi Jazz, Modern Tancerze pomiędzy 7 a 13 rokiem życia (urodziny w danym roku kalendarzowym). W przypadku kategorii mini formacji/formacji, zezwala się na maksymalnie 1 tancerza powyżej 13 roku życia, jednak ogólnie przyjmuje się, że żaden tancerz powyżej 15 roku życia nie może występować w grupie wiekowej riser. Tancerze kończący 14 lat w danym roku kalendarzowym lub starsi. W duetach/parach jeden z tancerzy może być poniżej 14 roku życia, zaś w mini formacjach/formacjach zezwala się na nie więcej niż 1 tancerza poniżej 14 roku życia; jednak ogólnie przyjmuje się, że żaden tancerz poniżej 14 roku życia nie może występować w grupie wiekowej competitor. Zgłoszenie zawodnika do bazy ZNTS automatycznie zakwalifikuje zawodnika do odpowiedniej kategorii wiekowej. NAGRANIA Nagrania do muzyki własnej we wszystkich rozgrywanych na Mistrzostwach kategoriach muszą być przygotowane wyłącznie na płytach CD - jedno nagranie na jednej płycie. Nagranie musi być odpowiednio przycięte zgodnie z regulaminem. Nośnik CD musi być opisany za pomocą odpowiedniego cover a SOLO: Funky, Electric, Break - muzyka organizatora, w eliminacjach prezentacje grupowe 2-3 osobowe (czas do 45 sekund), solo (czas od 1 min do -1 min. 15 sek.)

5 DUET, PARA: Electric, Disco Freestyle duety/pary - muzyka organizatora, w eliminacjach prezentacje grupowe 2-3 duety/pary (czas do 1.15 min) duet, para (czas od 1 min 15 sek. do -1 min. 30 sek.) - W przypadku braku własnej muzyki zostanie użyta muzyka organizatora. SOLO: Street Dance Revue solo (czas od 1 min 15 sek. do -1 min. 45 sek.) Modern, Jazz duety/pary - prezentacje indywidualne do muzyki własnej solo (czas od 1 min. do -3 min. duet, para (czas od 1 min 30 sek. do -3 min. 30 sek.) mini formacja (czas od 2 min do -4 min) formacja (czas od 2 min 30 sek. do - 5 min) TEMPO NAGRAŃ: O tempie danego utworu decyduje program organizatora. Ten program do liczenia tempa nagrań zostanie przesłany na prośbę każdego zainteresowanego Klubu. Prośbę o przesłanie programu należy kierować na adres: Electric, Break, Street Dance Revue - brak ograniczeń tempa muzyki we wszystkich kategoriach wiekowych Funky - tempo muzyki w kategoriach solowych: Młodzicy Juniorzy młodsi Juniorzy Młodzieżowcy bpm bpm bpm bpm Modern, Jazz duety /pary Brak ograniczeń dowolna muzyka pasującą do wybranej techniki Brak ograniczeń - dowolna muzyka pasującą do wybranej techniki KATEGORIE TANECZNE: Funky solo

6 Electric solo, Electric duety, pary Młodzicy Juniorzy młodsi Juniorzy Młodzieżowcy Break solo, Street Dance Revue solo, Jazz- duety, pary, Modern - solo Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Modern- duety, pary, mini formacje, formacje!!! Organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii po uzyskaniu zgłoszeń od Klubów SĘDZIOWANIE Ekstraklasa - zawody oceniać będzie komisja sędziowska wyznaczona przez ZNTS (sędziowie z uprawnieniami sędziego międzynarodowego IFMD oraz krajowego ZNTS). Prawidłowy przebieg imprezy nadzorować będzie Komisarz Zawodów.

7 LEKARZ ZAWODÓW W czasie Turnieju opiekę medyczną nad uczestnikami będzie sprawowała właściwa jednostka medyczna. NUMERY STARTOWE 1. Numery startowe zostaną rozlosowane (ZA POMOCĄ PROGRAMU KOMPUTEROWEGO) w dniu w Łodzi ul. Piotrkowska 54 o godzinie przez Komisarza i Organizatora zawodów. 2. Numery Startowe może odebrać wyłącznie trener Klubu bądź osoba przez niego upoważniona. NAGRODY Medale w solo, duetach i parach oraz puchary dla mini formacji i formacji za I, II, i III miejsce, dyplomy dla wszystkich finalistów w każdej kategorii. PROTESTY Protesty wyłącznie w formie pisemnej należy składać u Komisarza Zawodów. Przy wniesieniu protestu obowiązuje opłata 200 zł, która nie podlega zwrotowi. INFORMACJE DODATKOWE 1. Organizator zapewnia bezpłatny wstęp do szatni zawodników (akredytację) dla trenerów lub przedstawicieli klubu w stosunku 1 akredytacja na 10 zawodników zgłoszonych na zawody z danego klubu, pod warunkiem podania nazwisk przedstawicieli Klubu na 2. Na zawody w roli widza jest wstęp wolny. 3. W trakcie trwania zawodów będzie dostępny bufet z gorącymi posiłkami. 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub rzeczy pozostawione w szatniach. 5. Zgłoszenie udziału w turnieju oraz akceptacja zapisów regulaminu turnieju jest jednocześnie wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji, bądź inną rejestrację przebiegu turnieju oraz ewentualną późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału w dowolnych mediach (tv, prasa, itp.) przez organizatorów a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju. Tancerze i twórcy układów choreograficznych wyrażają zgodę na wykorzystanie zarejestrowanego materiału na wspomnianych wcześniej różnych polach eksploatacji. Eksploatacja taka nie wymaga odrębnej zgody czy umów z tancerzami i twórcami układów choreograficznych. 6. Na prowadzenie reklamy (w każdej postaci) należy uzyskać pisemną zgodę organizatora. 7. Videofilmowanie oraz fotografowanie w czasie zawodów jest nieodpłatne i nie wymaga odrębnej akredytacji. 8. Uczestnik ma prawo wycofać się z turnieju na każdym etapie. W takim przypadku, jak również w przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund, opłata startowa nie podlega zwrotowi. 9. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. Informacje na temat bazy noclegowej można uzyskać pod adresem: WSTĘPNY PROGRAM IMPREZY Organizator zastrzega sobie prawo opracowania programu po napłynięciu zgłoszeń na zawody.

Serdecznie Zapraszamy!!!

Serdecznie Zapraszamy!!! Drodzy tancerze, trenerzy i instruktorzy. Białe Błota po raz XVI przez jeden weekend będą nosiły miano stolicy tańca w Polsce. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję Festiwalu Tańca o Puchar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS 2015 w tańcach latynoamerykańskich Elbląg, 21 22 lutego 2015 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS 2015 w tańcach latynoamerykańskich Elbląg, 21 22 lutego 2015 r. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS 2015 w tańcach latynoamerykańskich Elbląg, 21 22 lutego 2015 r. 1. Celem Mistrzostw jest : - wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski FTS w stylu latynoamerykańskich w

Bardziej szczegółowo

International Federation of Modern Dance Sports I.F.M.D. REGULAMIN TAŃCA SPORTOWEGO WRAZ Z POPRAWKAMI WPROWADZONYMI PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE IFMD

International Federation of Modern Dance Sports I.F.M.D. REGULAMIN TAŃCA SPORTOWEGO WRAZ Z POPRAWKAMI WPROWADZONYMI PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE IFMD International Federation of Modern Dance Sports I.F.M.D. REGULAMIN TAŃCA SPORTOWEGO WRAZ Z POPRAWKAMI WPROWADZONYMI PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE IFMD w BECEJ, 23 października 2009 1 SPIS TREŚCI I. CZŁONKOWSTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW ORGANIZATORZY

REGULAMIN ZAWODÓW ORGANIZATORZY 1 REGULAMIN ZAWODÓW 2 3 4 ORGANIZATORZY Polski Taniec S.A. RSM Redwan Sport Marketing Tomasz Redwan TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA MISTRZOSTW 24 października 2015 DoubleTree by Hilton Hotel&Conference Center

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ I BIEG O PUCHAR STAROSTY MŁAWSKIEGO

REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ I BIEG O PUCHAR STAROSTY MŁAWSKIEGO Regulamin półmaratonu REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ I BIEG O PUCHAR STAROSTY MŁAWSKIEGO 1. POMIAR ELEKTRONICZNY 2. ATESTOWANA TRASA 3. SĘDZIOWIE PZLA I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1 Spis treści 1. Podział regionalny...2 2. Kategorie wiekowe...2 3. Kategorie wagowe...2 4. Efektywny czas walki...3 5. Podział i rodzaje zawodów...3

Bardziej szczegółowo

XI Indywidualne Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan & III Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików o Puchar Prezesa PZKF. Dąbrowa Górnicza 2015

XI Indywidualne Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan & III Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików o Puchar Prezesa PZKF. Dąbrowa Górnicza 2015 POLSKI ZWIĄZEK KARATE FUDOKAN Polski Związek Sportowy 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 4 Tel. +48 46 8018008, e-mail: biuro.pzkf@fudokan.pl, www.fudokan.pl XI Indywidualne Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego 1. Cel zawodów - promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, - propagowanie zdrowego i sportowego tryb życia ukierunkowanego na ochronę i promocję zdrowia,

Bardziej szczegółowo

EuCO Susz Triathlon 2015

EuCO Susz Triathlon 2015 EuCO Susz Triathlon 2015 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej i młodzieżowców (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim (grupy

Bardziej szczegółowo

X rocznica założenia UKS aquatica Pawłowice

X rocznica założenia UKS aquatica Pawłowice KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY V MIĘDZYNARODOWY MITING PŁYWACKI PAWŁOWICE 2014 Pod patronatem Wójta Gminy Pawłowice X rocznica założenia UKS aquatica Pawłowice Patronat medialny: RACJE GMINNE PAWŁOWICE Termin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 20-609 LUBLIN ul. Filaretów 44 www.lzpn.pl e-mail: lubelski@zpn.pl Kontakt: SEKRETARIAT tel. 81-528 05 68 BIURO tel. 81-525 99 03, fax.

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN IKO GALIZIA CUP LEŻAJSK sobota 24 września 2011 r.

I MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN IKO GALIZIA CUP LEŻAJSK sobota 24 września 2011 r. + LEŻAJSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE LEŻAJSK NOWA SARZYNA GRODZISKO DOLNE SARZYNA 37-300 Leżajsk ul. Kwiatowa 15 tel.: +48 505142 555, +48 508 215 745 adres korespondencyjny: ul. Kwiatowa 15 37-300 Leżajsk

Bardziej szczegółowo

XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński

XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński Regulamin!!! XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński VII Mistrzostwa Polski Energetyków VI Mistrzostwa Gminy Skawina Skawina 9 maja 2015r. Trasa biegu posiada atest PZLA I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 OLSZTYN, 28 KWIETNIA 2014 ROKU TREŚĆ JEDNOLITA PO UWZGLĘDNIENIU ANEKSU NR 1 Z DNIA 14 LIPCA 2014 ROKU ANEKSU NR 2 Z DNIA 11 SIERPNIA

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu REGULAMIN ROZGRYWEK seniorów IV ligi i niższych klas na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK klas młodzieżowych na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK o Puchar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2013/2014 Małopolski Związek Piłki Nożnej CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 31-158 Kraków, ul. Krowoderska 74 Biuro MZPN: tel. (12) 632-66-00, fax (12) 632-68-00 Konto: Bank PEKAO SA Kraków, nr 37 1240 2294

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 83-110 Tczew ul. Kard. Wyszyńskiego 18 tel. 602 36 47 48 e-mail: 2liga@bilard-sport.pl, www.bilard-sport.pl REGULAMIN I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY

POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY - 2 - POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY KOMUNIKAT 1/467/2013-3 - Spis treści: Wstęp...- 5 - Opłaty i stawki na rzecz Polskiego Związku Łuczniczego...- 6 - Kalendarz Zawodów Centralnych PZŁucz na 2013 rok...- 8

Bardziej szczegółowo

Susz Triathlon 2013. Regulamin

Susz Triathlon 2013. Regulamin Susz Triathlon 2013 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej, młodzieżowców i juniorów (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowe i imprezy towarzyszące rozegrane zostaną na terenie miasta i gminy Twardogóra.

Zawody sportowe i imprezy towarzyszące rozegrane zostaną na terenie miasta i gminy Twardogóra. I. ORGANIZACJA Powitanie Witamy na I Międzywojewódzkich zawodach ECHA DOLINY BARYCZY. Tegoroczna edycja zawodów odbędzie się na terenie miasta i gminy Twardogóra, znajdującej się w obrębie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU WIELKOPOLSKI NORDIC WALKING 2015

REGULAMIN PUCHARU WIELKOPOLSKI NORDIC WALKING 2015 REGULAMIN PUCHARU WIELKOPOLSKI NORDIC WALKING 2015 I. CEL 1. Nordic Walking jako forma spędzania wolnego czasu i integracji osób w różnym wieku. 2. Popularyzacja aktywności fizycznej prorodzinnej oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO z poprawkami z 8 czerwca 2015 SPIS TREŚCI rozdział strony paragrafy I Postanowienia ogólne 3-9 1 6 II Licencja klubowa 10-12 7 14 III Licencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 2015 Stan prawny na dzień 5 lutego 2015 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XXXV Bieg Soczewka z BOP I Mistrzostwa Chemików w Biegach Przełajowych I Mistrzostwa Regionu Płockiego w Biegach Przełajowych

REGULAMIN. XXXV Bieg Soczewka z BOP I Mistrzostwa Chemików w Biegach Przełajowych I Mistrzostwa Regionu Płockiego w Biegach Przełajowych Organizator Sponsor strategiczny REGULAMIN XXXV Bieg Soczewka z BOP I Mistrzostwa Chemików w Biegach Przełajowych I Mistrzostwa Regionu Płockiego w Biegach Przełajowych Bieg główny na dystansie 11,6 km

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III I.ORGANIZATOR 1. Klub Sportowy Optima Skawina II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 2. Miasto i Gmina Skawina Projekt zrealizowano

Bardziej szczegółowo