(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2495940. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2011 11157047."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 13/1 EP B1 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (06.01) G07F 17/ (06.01) H04L 29/12 (06.01) H04L 29/06 (06.01) (4) Tytuł wynalazku: Sposób oraz program komputerowy do współpracy między dostawcą usług internetowych (ISP) a systemem dystrybucji treści jak też między wieloma ISP () Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 12/36 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono:.0.14 Wiadomości Urzędu Patentowego 14/0 (73) Uprawniony z patentu: Deutsche Telekom AG, Bonn, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 INGMAR POESE, Berlin, DE GEORGIOS SMARAGDAKIS, Berlin, DE BENJAMIN FRANK, Berlin, DE ANJA FELDMANN, Berlin, DE STEVE UHLIG, Berlin, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Oliwia Czarnocka POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 2 Opis Dziedzina techniki [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu umożliwiania współpracy między dostawcą usług internetowych (ISP) a systemem dystrybucji treści (CDN) lub między ISP a innym ISP, a w szczególności programu komputerowego do realizacji takiego sposobu. Stan techniki 1 2 [0002] W ostatnich latach, systemy dystrybucji treści (CDN) stały się jeszcze bardziej istotne, w szczególności w dziedzinie Internetu. Typowo, obecnie CDN bezpośrednio łączą się z dużą liczbą ISP oraz są odpowiedzialne za dużą cześć ruchu internetowego oraz między domenowego. Taka sytuacja jest np. opisana oraz podsumowana w [Labovitz C. i inni: "Internet Inter-Domain Traffic". SIGCOMM, New Delhi, India. Sierpień, Wrzesień 3, ]. CDN może posiadać różne oraz sprzeczne cele w porównaniu do tych z ISP. Sposób w jaki CDN wybiera hostów w celu dostarczenia treści do klientów zazwyczaj bazuje na kombinacji miary wydajności oraz kosztu. Ponadto, ISP zazwyczaj nie jest zaangażowane w proces wyboru hosta. Może to prowadzić do przegranej sytuacji ponieważ doświadczenia użytkownika mogą być niesatysfakcjonujące, a ISP traci kontrolę nad ruchem przepływającym w sieci. Na przykład, decyzja CDN oparta jest na adresach protokołu internetowego (IP) resolvera systemu nazw domen (DNS), który przekazuje żądanie do CDN a nie na IP klienta. Adresy IP a tym samym lokalizacja klienta lub użytkownika końcowego nie są znane dla CDN w typowych obecnych implementacjach. [0003] W celu polepszenia tej sytuacji w celu osiągnięcia wygranej sytuacji opracowane zostały teoretyczne koncepty współpracy między ISP a CDN. Na przykład, badania nad teoriami gier takie jak opisane w [Wenjie J. i inni: "Cooperative Content Distribution and Traffic Engineering in an ISP Network". SIGMETRICS/Performance 09, strony 7 86, Seattle, WA, USA. Cerwiec 1,

3 Czerwiec 19, 09] oraz w [DiPalantino D. I inni: "Traffic Engineering vs. Content Distribution: A Game Theoretic Perspective". Department of Management Science and Engineering, Stanford University. 09] zbadały główne koncepcje współpracy między ISP a CDN jak też potencjał wykorzystania przez ISP jego własnego CDN. Jednakże, nawet jeśli taka współpraca jest opisana w teorii, badania te nie proponują systemu, który umożliwia taką współpracę, która dotyczy złożonych przeszkód technicznych w realizacji. [0004] W [Penno R. I inni: "ALTO and Content Delivery Networks - draft-pennoalto-cdn-02". Cisco Systems. Październik 2, ] wspomniano o schemacie współpracy, który wymaga od ISP ujawnienia informacji o jego operacyjnej i topologicznej informacji. Jednakże, zazwyczaj ten typ informacji jest zbyt krytyczny do ujawnienia dla większości ISP. W [Contavalli C. i inni: "Client IP information in DNS requests - draft-vandergaast-edns-client-ip-01". Wyciąg z Internetu. Maj ] autorzy sugerują przekazanie adresu IP klienta wraz z żądaniem DNS. Nadal, wymaga to zasadniczych zmian w obecnie wdrożonym systemie DNS oraz nie zapewnia dokładnej informacji o lokalizacji klienta końcowego jak też o właściwościach sieci w obrębie ISP. [000] Tym samym, istnieje zapotrzebowanie na system lub sposób umożliwiający wielu ISP i/lub jednemu ISP oraz CDN efektywnie współpracować, w którym współdzielenie krytycznych informacji o ISP lub o CDN jest korzystnie zablokowane. 2 Ujawnienie Wynalazku [0006] Zgodnie z wynalazkiem to zapotrzebowanie jest spełnione przez sposób zdefiniowany przez cechy niezależnego zastrzeżenia 1, oraz przez program komputerowy zdefiniowany przez cechy niezależnego zastrzeżenia 12. Korzystne przykłady realizacji są przedmiotem zastrzeżeń zależnych. [0007] W szczególności, istota wynalazku jest następująca : Sposób umożliwiania współpracy między dostawcą usług internetowych (ISP) a systemem dystrybucji treści (CDN) lub między ISP a innym ISP, obejmuje

4 4 1 2 etapy: gromadzenia zapytania systemu nazw domen (DNS); oceny przez ISP zapytania DNS gdzie gromadzone są kandydujące hosty odpowiednie do dostarczania treści zgodnie z zapytaniem DNS; porządkowania przez ISM zgodnie z rankingiem kandydujących hostów; zapewniania przez ISP pierwszej listy kandydujących hostów uporządkowanych zgodnie z rankingiem przez ISP; przekazywania przez ISP zapytań DNS do CDN lub do drugiego ISP; przy czym CDN lub inne ISP ocenia zapytanie DNS w którym gromadzone są kandydujące hosty odpowiednie do dostarczania treści zgodnie z zapytaniem DNS; przy czym CDN lub inne ISP porządkują zgodnie z rankingiem kandydujące hosty; przy czym CDN lub inne ISP zapewniają drugą listę kandydujących hostów uporządkowanych zgodnie z rankingiem przez CDN lub inne ISP; dopasowywania pierwszej listy oraz drugiej listy; oraz zapewniania dopasowanej listy kandydujących hostów uporządkowanych zgodnie z rankingiem. W szczególności, sposób może być sposobem zrealizowanym komputerowo. [0008] W tym kontekście ISP może odnosić się do organizacji lub systemu, który oferuje oraz organizuje dostęp do Internetu, w szczególności do sieci www, dla klientów. Klient w kontekście wynalazku może odnosić się do użytkownika końcowego, aplikacji działającej po stronie użytkownika, procesu w systemie operacyjnym, procesu karty sieciowej lub temu podobnych, jak też z domowego routera, resolvera DNS, oraz dostawcy treści. Może on także dotyczyć systemu odpowiedzi na zagregowane wystawienia zapytań DNS, który odwzorowuje żądania domen na klastry hostów jak np. opisano w [Poese I. i inni: "Improving Content Delivery Using Provider-aided Distance Information". IMC, Melbourne, Australia. listopad ] oraz w [Mockapetriset P.: "DOMAIN NAMES CONCEPTS AND FACILITIES". Request for Comments 34, Network Working Group. listopad 1987]. CDN w tym kontekście może dotyczyć systemu komputerów zawierających kopie danych umieszczonych w różnych punktach w sieci takiej jak Internet tak aby zmaksymalizować szerokość pasma dla dostępu do danych od klientów w całej sieci. Zatem, CDN może być systemem pamięci podręcznych, miejsc lub hostów w różnych punktach w Internecie tak aby zmaksymalizować szerokość pasma dla dostępu

5 1 2 do danych jak też zminimalizowania odległości sieci do klientów. Kandydujące hosty w tym kontekście możgą dotyczyć dowolnych odpowiednich hostów lub serwerów, które są zestawione tak aby dostarczyć treść żądaną za pośrednictwem zapytania DNS. DNS może dotyczyć hierarchicznego systemu nazw zbudowanego w rozproszonej bazie danych dla urządzeń takich jak komputery, usługi, lub dowolne zasoby podłączone do sieci takiej jak Internet, która tłumaczy nazwy domen na identyfikatory numeryczne takie jak adresy protokołu internetowego (IP) powiązane z wyposażeniem sieciowym dla celów lokalizacji oraz adresowania tych urządzeń. W tym kontekście, IP może dotyczyć podstawowego protokołu, który ustanawia Internet. CDN może być wdrożony wewnątrz ISP lub mogą one łączyć się z nim. W szczególności, w celu współpracy między dwoma lub większa liczbą ISP, jeden z nich może być podłączony do CDN lub uruchamiać CDN. [0009] CDN a w szczególności inny ISP może być, odpowiednio, wieloma CDN lub wieloma innymi ISP. Zbieranie zapytania DNS może być przeprowadzone przez ISP, gdzie zapytanie DNS może w szczególności być zapytaniem DNS od klienta. ISP porządkujące zgodnie z rankingiem kandydujące hosty może być w szczególności przeprowadzone zgodnie z siecią z ISP i/lub zgodnie z funkcją rankingu ISP. CDN porządkujące zgodnie z rankingiem kandydujące hostyw może być przeprowadzone zgodnie z informacjami hostów i/lub zgodnie z funkcją rankingu CDN. Inny ISP porządkujący zgodnie z rankingiem kandydujące hosty może w szczególności być wykonany zgodnie z siecią innego ISP i/lub zgodnie z funkcją rankingu ISP. Dopasowanie pierwszej listy oraz drugiej listy może być przeprowadzone przez ISP a w szczególności ich usługę współpracy. Zapewniając dopasowaną listę dopasowanych kandydujących hostów może być przeprowadzone przez ISP w szczególności do klientów. [00] Sposób według wynalazku zapewnia umożliwienie współpracy ISP-CDN, która może być niewidoczna dla klienta oraz w tym samym czasie nie ujawnianie krytycznych informacji o topologii oraz pracy ISP jak też procesu decyzyjnego hosta oraz zastosowaniu CDN. Tym samym, może to dawać w wyniku wygraną sytuację dla obu stron, to jest ISP oraz CDN, jak też dla klienta.

6 6 1 2 Ponadto, sposób według wynalazku zapewnia także umożliwienie współpracy między wieloma ISP. Obecnie, ISP zazwyczaj wymienia informację w kierunku współpracy wyłącznie za pośrednictwem protokołu bramy granicznej (border gate protocol) (BGP). Jednakże, BGP został pierwotnie wprowadzony po pierwsze dla łączności, a nie dla współpracy oraz jest on w dużym stopniu nieświadomy informacji topologicznej oraz pracy sieci w obrębie zaangażowanych ISP. Ponadto, napotyka on na problemy zbieżności i może nie reagować szybko tak jak np. opisano w [Rekhter Y. i inni: "A Border Gateway Protocol 4". Request for Comments 4271, Network Working Group. styczeń 06] lub w [Griffin T. I inni: "An Analysis of BGP Convergence Properties". SIGCOMM 99 8/99 Cambridge MA, USA. 1999]. [0011] Zgodnie z wynalazkiem, zapewniając pierwszą listę kandydujących hostów jak też drugą listę uporządkowanych zgodnie z rankingiem przez CDN lub inne ISP kandydujących hostów oraz poprzez dopasowanie tych dwóch list, klient może otrzymać dopasowaną listę dopasowanych kandydujących hostów. Tym samym możliwe jest że ISP wydajnie współpracuje z CDN lub innym ISP bez przekazywania lub ujawniania krytycznych informacji między sobą. [0012] korzystnie, pierwsza lista oraz druga lista są dopasowane w oparciu o z góry określoną funkcję łączącą. W ten sposób, dopasowanie tych dwóch list może być efektywnie wykonane. Ponadto, dopasowanie może być w dogodny sposób dostosowane do preferencji ISP i/lub CDN lub innego ISP. [0013] Korzystnie, sposób obejmuje etapy: dodawania przez ISP do zapytania DNS adresu IP współpracującej usługi przed przekazaniem zapytania DNS do CDN; oraz zapewniania przez CDN drugiej listy uporządkowanych przez CDN zgodnie z rankingiem kandydujących hostów dla usługi współpracy ISP wykorzystując adres IP współpracującej usługi. Tym samym, usługa współpracy może w szczególności być usługą współpracy ISP. Zapewnianie listy CDN uporządkowanych zgodnie z rankingiem przez CDN kandydujących hostów dla usługi współpracy ISP wykorzystując adres IP usługi współpracy ISP może być wykonane przez CDN. Taki sposób umożliwia efektywną komunikację a w szczególności efektywną wymianę listy między ISP a CDN.

7 7 1 2 [0014] Korzystnie, ISP przekazuje zapytanie DNS do upoważnionego serwera DNS z CDN. Serwer DNS w tym kontekście może dotyczyć dowolnej usługi lub serwera komputerowego wykonującego funkcjonalności systemu nazw domen w obrębie CDN. Sposób korzystnie obejmuje etap ustanawiania kanału komunikacji między ISP a CDN. Taki kanał komunikacji może umożliwić efektywną wymianę informacji między ISP a CDN w szczególności w celu wymiany pierwszej oraz drugiej listy jak też zapytania DNS. [001] Korzystnie, ISP przekazuje pierwszą listę wraz z zapytaniem DNS do CDN. W ten sposób, CDN może rozpatrzeć pierwszą listę w trakcie oceny zapytania DNS oraz zbierania kandydujących hostów. Sposób korzystnie obejmuje etap logowania etapów komunikacji oraz wyników z tym powiązanych. W ten sposób, komunikacja między ISP a CDN może być reprodukowana oraz monitorowana. [0016] Korzystnie, sposób ponadto obejmuje etapy: odwzorowania kandydujących hostów pierwszej listy do punktów wejściowych ISP; identyfikowania innego ISP będącego sąsiednim ISP; oraz zestawiania ścieżek komunikacyjnych między ISP a innym ISP. Sąsiednie ISP może w szczególności dotyczyć ISP jednego przeskoku, gdzie przeskok w tym kontekście jest odległością topologii sieci oraz długością która może nie być określona topograficznie, to jest jeden przeskok jest krokiem z jednego routera lub węzła do następnego na ścieżce pakietu w sieci. Odwzorowanie kandydujących hostów na punkty wejściowe może być oparte na informacji o sieci i/lub przepływie w sieci. W tym kontekście, Sposób wykorzystuje informację o punkcie wejściowym ruchu oraz identyfikuje sąsiednie ISP jednego przeskoku, które są tam zaangazowane wykorzystując informację o przepływie w sieci jak np. opisano w [Claise B.: "Cis-co Systems NetFlow Services Export Version 9". Cisco Systems. październik 04]. Ustanawia on kanał komunikacyjny między wykorzystywanymi ISP oraz w sposób wspólny dopasowuje listę wejściowych/wyjściowych punktów, których treść ma być przekierowana przed dostarczeniem ich do klienta. Tym samym, sposób korzystnie dodatkowo obejmuje etap odwzorowania punktów wejściowych ISP do punktów wyjściowych innego ISP.

8 8 1 2 [0017] Korzystnie, sposób dodatkowo obejmuje etap dzielenia pierwszej listy kandydujących hostów przez sąsiednie inne ISP. Tym samym, sposób korzystnie obejmuje etapy: porządkowania przez inne ISP zgodnie z rankingiem kandydujących hostów podzielonej pierwszej listy; oraz zapewniania przez inne ISP drugiej listy uporządkowanych zgodnie z rankingiem przez inne ISP kandydujących hostów. [0018] Podsumowując powyższe, sposób według wynalazku może zapewniać system, który w trybie usługi zbiera zapytania DNS korzystnie do których dodano adres wspólnej usługi ISP. System przekazuje powiększone zapytania DNS do serwera DNS z CDN, który z kolei może kontynuować swoje normalne działaniem, to jest wybierania pamięci podręcznych lub hostów, z wyjątkiem tego że wysyła on listę kandydujących hostów lub kandydujących pamięci podręcznych do usługi współpracy ISP uporządkowanej zgodnie z preferencją. Gdy ISP lub jego współpracująca usługa odbiera z powrotem uporządkowaną według rankingu listę preferencji od CDN z nadającymi się hostami lub serwerami w celu dostarczenia zawartości do klienckich hostów, porządkuje on je zgodnie z rankingiem zgodnie z funkcją rankingu przez ISP oraz wysyła listę preferencji ISP z powrotem do CDN lub klienta. Tym samym, na przykład, mogą występować dwa oddzielne tryby pracy w zależności od typu zapytania. Sprawdzić można dla zapytania DNS w którym, w tym przypadku, klient może albo być systemem końcowym (to jest, klientem, pojedynczym komputerem, itp.) lub innym serwerem DNS pytającym o nazwę hosta jaka ma być przetworzona. Jednakże jeśli odebrane jest zapytanie listy, klient w tym przypadku może być samym CDN. Może być to rekursywnym odwołaniem, umożliwiającym wykonanie wynalazku w wielu różnych sieciach a tym mając możliwość zapytania innych instancji samego siebie o dokładniejszy ranking. [0019] Ponadto, sposób według wynalazku może zapewnić system, który w trybie usługi powtarza powyżej opisaną procedurę do umożliwienia współpracy między wieloma ISP. Tym samym, gdy system odbierze listę kandydujących ostów, odzwierciedla je do punktów wejściowych ISP oraz zestawia ścieżki komunikacji z sąsiednimi ISP jednego przeskoku, które są w to zaangażowane. Następnie dzieli on wyżej wspomnianą listę kandydujących hostów na sąsiednie

9 9 1 ISP oraz odwzorowuje wymienione punkty, to jest punkty wejściowe jednego ISP oraz punkty wyjściowe innego ISP, oraz wykonuje wspólny ranking. Resolver ISP, który jest wykorzystywany przez klienta może w końcu połączyć dwie listy w oparciu o z góry określoną funkcję rankingu oraz zwraca połączoną listę z powrotem do klienta, który zapoczątkował żądanie. System może umożliwić wspólny ranking, który wykorzystuje jeden lub więcej CDN oraz jeden lub więcej ISP. W trybie usługi, system może także być wykorzystany przez agregator odpowiedzi DNS w celu umożliwienia współpracy ISP-ISP bez angażowania CDN. [00] Inny aspekt wynalazku dotyczy programu komputerowego mającego środki kodowe, które gdy są wykonywane są zestawione do realizacji wyżej opisanego sposobu. Z takim programem komputerowym sposób jak też skutki oraz korzyści mogą być efektywnie oraz dogodnie realizowane oraz dystrybuowane. [0021] Te oraz inne aspekty wynalazku będą widoczne z oraz wyjaśnione w odniesieniu do przykładu(przykładów) realizacji tutaj opisanych. Krótki Opis Rysunków [0022] Sposób oraz program komputerowy według wynalazku są opisane w większych szczegółach poniżej tytułem przykładu wykonania oraz w odniesieniu do załączonych rysunków, na których: 2 Fig. 1, odtąd także określana jako wykres D01, przedstawia ogólna architekturę wynalazku; Fig. 2, odtąd także określana jako wykres D02 przedstawia sieć działań sposobów wybierania w celu wykonywania autoryzacji zapytania DNS w przypadku gdy resolver DNS ISP zestawia bezpieczny kanał z systemem rekomendacji ISP.

10 Fig. 3 odtąd także określana jako wykres D03 pokazuje sieć działań wyborów w elemencie współpracy ISP-CDN, który obsługuje przypadek bycia wewnątrz CDN; Fig. 4 odtąd także określana jako wykres D04, pokazuje sieć działań wyborów w elemencie współpracy ISP, który obsługuje przypadek bycia wewnątrz ISP; Fig., odtąd także określana jako wykres D0, pokazuje przepływ wyborów w elemencie weryfikacji ISP; 1 Fig. 6, odtąd także określana jako wykres D06, przedstawia procedurę zapisywania w pamięci podręcznej dla zapisywania w pamięci podręcznej współpracy ISP; oraz Fig. 7, odtąd także określana jako wykres D07, pokazuje możliwe zastosowanie zaproponowanego sposobu lub systemu, który umożliwia współpracę ISP (ISP1) z dwoma innymi ISP (ISP2 oraz ISP3) oraz CDN. Tryb (tryby) Realizacji Wynalazku 2 [0023] Fig. 1 lub wykres D01 pokazuje ogólną architekturę sposobu lub systemu według wynalazku. Występują dwa główne elementy: jeden w części CDN oraz jeden w części ISP. Należy zaznaczyć, że istnieją dwa tryby, jeden, który zajmuje się procesem zapytań DNS oraz drugi, który zajmuje się procesem lisy zapytań, która może być wynikiem zwiększenia początkowo wysłanych zapytań DNS, które zwracają listę kandydujących hostów przez CDN, lub bezpośrednio złożonego zapytania lisy hostów która jest złożona do sąsiedniego ISP jednego przeskoku. [0024] Klient systemu (0) może być użytkownikiem końcowym, aplikacją działającą po stronie użytkownika, procesem systemu operacyjnego, lub

11 procesem karty sieciowej, jak też z routerów domowych, resolverów DNS, oraz dostawców treści. Może to być także system zagregowanego zgłoszeniaodpowiedzi DNS, który odzwierciedla żądania domeny na klaster hostów. Przed tym jak jakiekolwiek złożone żądanie jest przekazane do innych komponentów systemu, podsystem sterowania dostępem musi zatwierdzić ważność żądania na podstawie IP klienta, zidentyfikować, oraz sformatować żądanie (1). System obsługuje dwa typy żądań. Jeden w formacie zapytania DNS oraz jeden w formacie listy zapytań. Gdy żądanie zostanie zatwierdzone, występuje układ sprawdzania formatu żądania. Pierwszy układ sprawdzania (4) wskazuje czy żądanie jest zapytaniem DNS. Jeśli to nie jest zapytanie DNS drugi układ sprawdzania (11) wskazuje czy żądanie jest listą zapytań. Jeśli złożone zapytanie nie jest ani zapytaniem DNS ani listą zapytań wówczas zwracana jest wiadomość (119) błędu z powrotem do klienta oraz dodawany jest wpis do pliku logów z identyfikatorem klienta oraz typem błędu. [002] Jeśli dowolne zapytanie jest zapytaniem DNS wówczas zapytanie DNS jest zwiększane () tak jak to będzie opisane w szczegółach w odniesieniu do Fig. 2. poniżej. Gdy zapytanie DNS zostanie zwiększone, jest ono wysyłane do wiarygodnego serwera DNS CDN (6). W obrębie CDN wiarygodny serwer DNS odbiera żądanie (7) oraz zbiera wybór hostów/serwerów CDN (8) zdolnych do spełnienia żądania. Lista następnie jest wysyłana do elementu (9) wyboru serwera współpracy CDN, gdzie jest ona porządkowana zgodnie z rankingiem najpierw przez CDN a następnie przez ISP. Tym samym, CDN staje się klientem ISP w liście zapytań (patrz(0). Na koniec, CDN odbiera uporządkowaną zgodnie z rankingiem listę preferencji od ISP oraz łączy te dwie listy. Procedura ta jest opisana w szczegółach w odniesieniu do Fig. 3 poniżej. Gdy połączona lista jest z powrotem odbierana, generowana jest (1) odpowiedz DNS. Odpowiedź DNS jest wysyłana do resolvera DNS ISP (111), który wysyła ją w pierwszej kolejności (w 6). Odpowiedź DNS jest odbierana przez resolver (112) oraz jest sprawdzana pod kątem ważności (113). Procedura sprawdzania jest opisana w szczegółach w odniesieniu do Fig. poniżej. Gdy odpowiedź zostanie sprawdzona, odpowiedź DNS jest ostatecznie przekazywana do klienta (114).

12 [0026] Jeśli zapytanie (odebrane w 0) jest zapytaniem listy (11) wówczas zapytanie jest przekazywane do elementu współpracy ISP (116). Element ten jest opisany w szczegółach w odniesieniu do Fig. 4 poniżej. Gdy współpraca z ISP jest zrealizowana, zestawiana jest (117) odpowiedź listy oraz zwrócana lista jest wysyłana do klienta (118). [0027] Fig. 2 lub wykres D02 pokazuje przepływ sposobów wyboru do przeprowadzania autoryzacji zapytania DNS w przypadku, gdy resolver DNS ISP zestawia bezpieczny kanał z systemem rekomendacji ISP, który może być nazwany systemem informacji o odległości wspomaganym przez dostawcę (provider-aided distance information system) (PaDIS) jak np. opisano w [Poese I. i inni: "Improving Content Delivery Using Provider-aided Distance Information". IMC, Melbourne, Australia. listopad ] w celu zachowania anonimowości klienta, jak też zapobiegnięcia ujawniania informacji o funkcji rankingu wyboru wykorzystywanej przez ISP. [0028] Gdy odebrane od klienta zostanie ważne zapytanie DNS (1) jest ono przekształcane na zapytanie edns (2) jakie ma być powiększone o dodatkowe informacje. Sprawdzane jest czy źródło powinno być ukryte (3). Jeśli tak, tworzony jest (6) zasobnik informacji, źródło zapytania jest dodawane do zasobnika (7), jednorazowy klucz (nounce) jest dodawany do zasobnika (8), zasobnik jest szyfrowany (9), zasobnik jest dodawany do zapytania (9), serwer współpracy jest dodawany do zapytania (211), a zapytanie jest przechowywane w bazie danych (212) a następnie zapytanie DNS jest przekazywane do wiarygodnego serwera DNS (patrz D01-6). Jednorazowy klucz w tym kontekście dotyczy losowo wybranej wartości rożnej od poprzednich wyborów przeznaczonej do zabezpieczenia przez odpowiedzią. Jeśli źródło nie powinno być ukryte, źródło jest dodawane do zapytania (4) w pełnym tekście, jednorazowy klucz jest dodawany do zapytania () w pełnym tekście, serwer współpracy jest dodawany do zapytania (211) a zapytanie jest przechowywane w bazie danych (212) a następnie zapytanie DNS jest przekazywane do wiarygodnego serwera DNS (patrz D01-6). Serwer współpracy jest dodawany do zapytania jako że będzie on odpowiedzialny za współpracę z jednym z serwerów współpracy drugiej strony (ISP lub CDN).

13 [0029] Fig. 3 lub wykres D03 pokazuje przepływ wyborów w elemencie współpracy CDN-ISP, który obsługuje przypadek występowania wewnątrz CDN. Wykres opisuje jak lista kandydujących hostów jest zapewniona przez CDN oraz jak wersja z rankingiem tej samem listy, w oparciu o widok CDN, jest łączona oraz wysyłana do serwera współpracy ISP przed przekazaniem jej z powrotem do resolvera DNS ISP. [00] W szczególności Fig. 3 pokazuje przepływ wyboru w wyborach w elemencie współpracy ISP-CDN, który jest uruchamiany przez stronę wykonującą wybór serwera. Obecnie parametrem tym jest zazwyczaj CDN ale nei jest on ograniczony do CDN. Gdy zapytanie zostanie odebrane przez CDN, lista kandydujących serwerów/hostów jest wyodrębniana z odwzorowania wykonywanego przez CDN (1). Następnie jest ono sprawdzane czy występuje wiele hostów zdolnych do dostarczenia żądanej treści (2). Jeśli tak nie jest, wówczas informacja ta jest zwracana z powrotem do resolvera ISP. Jeśli wygenerowana jest lista z co najmniej dwoma odrębnymi wpisami, odtąd zwana L1, wówczas lista serwerów/hostów jest porządkowana zgodnie z rankingiem w oparciu o funkcję rankingu CDN oraz wydajność (3). Wówczas otrzymywane jest (4) zapytanie DNS z resolvera. [0031] Sprawdza się czy informacja powinna być zaszyfrowana (). Jeśli informacja powinna być zaszyfrowana, wówczas zasobnik z listą L1 jest zapisywany (6) a serwer współpracy z zapytania DNS jest także otrzymywany (9). Jeśli informacja nie jest zaszyfrowana wówczas źródło jest zapisywane z listą L1 (7), jednorazowy klucz z listą L1 jest także zapisywany (8), oraz otrzymywany jest także (9) serwer współpracy z zapytania DNS. Niezależnie od tego czy informacja jest zaszyfrowana, zapytanie listy jest generowane (3) a lista L1 jest dodawana do zapytania (311). Wówczas dodatkowa informacja listy (z 6, 7 lub 8) jest dodawana do listy Zapytania (312) i jest wysyłana do serwera współpracy (313) jak określono z listą L1. Lista ta jest odbierana w D01-0 jako żądanie listy. Gdy odebrana jest (314) odpowiedź z serwera współpracy, lista, odtąd zwana L2, z odpowiedzi współpracy jest wyodrębniana (31). Dwie listy L1 oraz L2 są dopasowane w oparciu o z góry określony algorytm dopasowania (316) i generowana jest (316)

14 nowa lista odtąd zwana L3. Wszystkie trzy listy są zapisywane w bazie danych. Wówczas k-górnych elementów z listy jest wybieranych, gdzie k jest wejściem do systemu (317) określającym liczbę serwerów zwracanych do klienta proszących o zdekodowanie DNS. Wówczas generowana jest (318) odpowiedź, która zawiera k-górnych wpisów z L3. Sprawdzane jest następnie czy odpowiedź zawiera zaszyfrowany zasobnik (319). Jeśli tak jest, do odpowiedzi (322) DNS jest dodawany zasobnik, do odpowiedzi (323) dodawana jest suma kontrolna i odpowiedź jest przekazywana do generatora odpowiedzi DNS (patrz D01-1). Jeśli odpowiedź nie zawiera zaszyfrowanego zasobnika, jednorazowy klucz jest dodawany do odpowiedzi (3) DNS, do odpowiedzi (321) DNS jest dodawane źródło, do odpowiedzi (323) DNS jest dodawana suma kontrolna oraz odpowiedź DNS jest przekazywana do generatora odpowiedzi DNS (patrz D01-1). [0032] Fig. 4 lub wykres D04 pokazuje przepływ wyborów w elemencie współpracy ISP, który obsługuje ten przypadek gdy znajduje się on wewnątrz ISP. Gdy odebrana zostanie lista kandydujących hostów uporządkowanych zgodnie z rankingiem, jest to przekazywane do systemu tworzenia rankingu ISP takiego jak PaDIS, który ponownie porządkuje listę zgodnie z rankingiem. W przypadku gdy zaangażowany jest więcej niż jeden ISP, początkowa uporządkowana zgodnie z rankingiem lista musi być podzielona na n podlist, gdzie n jest liczbą sąsiednich ISP jednego przeskoku, które są tam wykorzystywane. [0033] W szczególności, Fig. 4 pokazuje przepływ wyboru wyborów w elemencie współpracy ISP. Gdy odebrane zostanie zapytanie listy, lista, odtąd zwana B1, jest wyodrębniana z zapytania listy (401). Następnie jest ona sprawdzana czy zawiera ona zasobnik (402). Jeśli tak jest, zasobnik jest wyodrębniany z zapytania listy (403). Jeśli zasobnik nie może być odszyfrowany (404) wówczas zapytanie jest odrzucane a wpis z błędem oraz innymi informacjami dotyczącymi zapytania jest zapisywane w logu (40). Jeśli zasobnik może być odszyfrowany (404) wówczas źródło jest zapisywane z listą B1 (406). Jeśli zapytanie listy nie zawiera zasobnika (402) wówczas ponownie źródło jest zapisywane z listą B1 (406).

15 1 1 2 [0034] Wówczas jednorazowy klucz jest zapisywany wraz z listą B1 (407), generowane (408) jest zapytanie PaDIS i lista jest wysyłana do PaDIS w cdlu uporządkowania zgodnie z rankingiem. Gdy odpowiedź z PaDIS zostanie odebrana (4), lista, odtąd zwana B2, z odpowiedzi PaDIS jest wyodrębniana (411), a następnie dwie listy B1 oraz B2 są dopasowywane w oparciu o z góry określoną funkcję dopasowania do nowej listy, odtąd zwanej B3 (412). Listy B1, B2 oraz B3 są zapisywane w bazie danych do późniejszej weryfikacji przez element weryfikacji odpowiedzi DNS. Sprawdza się następnie czy ranking ISP jest wymagany (413). Jeśli współpraca ISP nie jest uaktywniona (413), odpowiedź listy jest generowana z B3 (414) oraz jest wysyłana z powrotem do klienta, który zażądał rankingu listy (patrz D01-7). [003] Jeśli współpraca ISP jest uaktywniona (413), lista B3 jest dzielona na podlisty, każda zawierająca wszystkie wpisy powiązane z jednym sąsiadującym ISP (41). Każda lista jest żądana z pamięci podręcznej lub hosta (416). Pamięć podręczna obsługuje żądania (417) oraz zwraca odpowiedzi do żądań rankingu w oparciu o swoją wiedzę. Jest to opisane w szczegółach w odniesieniu do Fig. 6 poniżej. Gdy otrzymane zostaną (419) wpisy pamięci podręcznej, listy Bn uporządkowane zgodnie z rankingiem są łączone za pośrednictwem z góry określonej funkcji dopasowania, przy czym bieżąca lista B3 (4), zastępuje wynikiem samą listę B3. Gdy wygenerowane (421) zostanie nowe B3, z nowej listy B3 generowana jest odpowiedź listy oraz jest ona wysyłana z powrotem do klienta, który żądał rankingu listy (patrz D01-117). [0036] Fig. lub wykres D0 pokazuje przepływ wyborów w elemencie Weryfikacji ISP, który jest wykorzystywany do sprawdzenia, czy zwrócone wybrane serwery są ważne przez zwróceniem ich z powrotem do klienta za pośrednictwem DNS. [0037] W szczególności, Fig. pokazuje przepływ wyborów w elemencie Weryfikacji ISP, który jest wykorzystywany do sprawdzenia, czy zwrócona połączona lista jest ważna przez przekazaniem jej z powrotem do klienta. Gdy odebrana jest (01) odpowiedź DNS z wiarygodnego serwera DNS, sprawdzane jest, czy zasobnik jest zaszyfrowany (02). Jeśli tak jest, zasobnik jest odszyfrowywany (03). Wówczas, jednorazowy klucz jest wyodrębniany z

16 odpowiedzi DNS (0). Jeśli nie jest on odszyfrowany, sprawdzane jest, czy zawiera on jednorazowy klucz (04). Jeśli nie zawiera on jednorazowego klucza, wówczas odpowiedź jest oznaczana jako nie zwiększona oraz zwracana do klienta DNS. Jeśli zawiera on jednorazowy klucz, wówczas jednorazowy klucz jest wyodrębniany z odpowiedzi DNS (0). Następnie, listy B1 oraz B3 są otrzymywane z bazy danych (06), a listy B1 oraz B3 są łączone w ten sam sposób co CDN łączyło listę L1 oraz L2 (patrz D03-316) w celu wygenerowania ostatecznej listy rankingu (07) widocznej przez obie strony. n górnych wpisów jest porównywanych w odpowiedzi DNS (08) oraz sprawdzane jest (09) dopasowanie wpisów. Jeśli dopasowanie jest ważne, wówczas odpowiedź DNS jest oznaczana jako ważna (11). Jeśli wpisy nie pasują, wówczas odpowiedź DNS jest oznaczana jako nieważna (). W obu przypadkach dodatkowa informacja dodana do rankingu jest usuwana z odpowiedzi (12) a odpowiedź DNS jest przekazywana do klienta. [0038] Fig. 6 lub wykres D06 pokazuje strategię zapisywania w pamięci podręcznej dla zapisywania w pamięci współpracy ISP. Decyduje ona, czy zapisywanie w pamięci podręcznej jest wykonywane prewencyjnie lub jedynie na żądanie. Ponadto czyszczenie pamięci podręcznej oraz odpytywanie ISP jest wykonywane w przypadku gdy wiele ISP jest zaangażowanych w rankingu. [0039] W szczególności, Fig. 6 pokazuje dwa możliwe sposoby obsługi pamięci podręcznej wstępnie uporządkowanych zgodnie z rankingiem odpowiedzi z sąsiednich ISP w celu przyspieszenia tworzenia rankingu. Pamięć podręczna jest dzielona na dwie części żądanie (patrz dolna sekcja Fig. 6) oraz część zarządzania (patrz górna sekcja Fig. 6). Gdy żądane jest utworzenie rankingu listy, pamięć podręczna jest proszona o zapewnienie odpowiedzi na nie (patrz D04-417). Pierwszą rzeczą jaką sprawdza pamięć podręczna jest to czy odpowiedź, lub jej superzestaw, jest lokalnie dostępna, to jest, czy jest ona w pamięci podręcznej (601). Jeśli jest to ten przypadek, lista w pamięci podręcznej jest pobierana z bazy danych, wszystkie wpisy, które nie są potrzebne do tego rankingu są usuwane (602), a lista jest przekazywana z powrotem jako uporządkowana zgodnie z rankingiem przez sąsiednie ISP (patrz D04-419).

17 [0040] W przypadku gdy lista lub superzestaw nie jest w pamięci podręcznej, najpierw zadecydowane musi być jak obsługiwane będzie zapisywanie w pamięci podręcznej (603). W przypadku gdy wstępne ładowanie do pamięci zapytań nie jest uaktywnione, oznacza to, że sąsiednie ISP nie zostało poproszone o zapewnienie rankingu. Do rankingu, odnalezione muszą być (604) odpowiednie serwery rankingu a żądania rankingu są wysyłane do serwerów (60). Jednakże, nie ma aktywnego oczekiwania na odpowiedź, z powodu tego, że tworzenie rankingu jest procesem krytycznym czasowo. Lista jest natychmiast zwracana niezmodyfikowana z pamięci podręcznej (606). W przypadku gdy wstępne ładowanie do pamięci jest uaktywnione (603), system może być pewny, że nie ma sąsiedniego ISP, który może tworzyć ranking żądań jeśli był, pamięć podręczna będzie zawierać ten wpis. W tym przypadku, nie podejmowana jest żadna akcja, a lista jest zwracana niezmodyfikowana z pamięci podręcznej (606). [0041] Gdy odpowiedź na żądanie rankingu jest odebrana z sąsiedniego ISP (607) jest ono natychmiast dodawane do pamięci podręcznej (609). Następnie pamięć podręczna jest sprawdzana pod kątem jakichkolwiek nieaktualnych wpisów, których wygasły czasy życia (6). Następnym etapem jest zadecydowanie czy uaktywnione (611) jest wstępne ładowanie do pamięci. Jeśli nie jest uaktywnione, ustawiany jest układ alarmowy tak, aby obudził się po wygaśnięciu (616) układu czasowego. Gdy układ alarmowy obudzi się (608) ponownie sprawdza on pamięć podręczną pod kątem nieaktualnych wpisów (6). [0042] Jeśli wstępne zapisywanie w pamięci list jest uaktywnione (611), wszystkie sąsiednie ISP, które obecnie nie są w pamięci podręcznej są gromadzone (612). Gdy ISP są znane, wszystkie lokalizacje wewnątrz tych ISP są formowane w żądania listy (613). Daje to w wyniku jedno żądanie listy na sąsiednie ISP. Każda lista jest parowana z serwerem współpracy z sąsiedniego ISP do którego należy (614). Na koniec, listy są wysłane jako żądania do uporządkowania ich zgodnie z rankingiem (61) przez sąsiednie ISP. Gdy już one wyszły, ustawiany jest program alarmowy w celu obudzenia się po upłynięciu (616) określnego czasu. Gdy program alarmowy obudzi się (608)

18 uruchamia on ponownie pętlę sprawdzania oraz wypełniania pamięci podręcznej. [0043] Fig. 7 lub wykres D07 pokazuje możliwe wykorzystanie zaproponowanego systemu, który umożliwia współpracę ISP (ISP1) z dwoma innymi ISP (ISP2 oraz ISP3) oraz CDN. Łatwo jest uogólnić tą realizację wymagającą dowolnej liczby ISP oraz CDN. PaDIS jest wykorzystywany wyłącznie do porządkowania zgodnie z rankingiem hostów do listy w oparciu o unikalną funkcję rankingu, która jest używana w każdej odrębnej jednostce, którą może być ISP lub CDN. [0044] W szczególności, Fig. 7 przedstawia możliwą realizację pewnej liczby przedstawionych powyżej systemów współpracy, które wykorzystują trzy ISP oraz CDN. Wyżej przedstawiony system współpracy może być umieszczony w tym samym miejscu co resolver DNS oraz system rekomendacji taki jak PaDIS. System może działać jako system współpracy po stronie ISP lub CDN. Głównym zadaniem systemu jest wymiana oraz łączenie list uporządkowanych zgodnie z rankingiem. Wykres ten przedstawia jak ISP1 (702) może skorzystać z wyżej przedstawionego systemu w celu współpracy z CDN (70) jak też z ISP2 (703) oraz ISP3 (704) przez podzielenie list na podlisty, wymianę podlist a następnie połącznie uporządkowanych zgodnie z rankingiem podlist jak opisano powyżej. Istnieć może dowolna liczba instancji przedstawionego systemu jak pokazano na wykresie jako, że ISP2 może również współpracować z innym ISP. Na rysunku pokazane są także komunikacje, które są zestawione między różnymi jednostkami w obecnej realizacji. To jest, C1 jest kanałem komunikacji między klientem a resolverem DNS z ISP1, C2 jest kanałem komunikacji, który ma miejsce gdy DNS żądane przez klienta jest powiększane oraz żądanie jest przekazywane do wiarygodnego serwera DNS z CDN. C3 jest kanałem komunikacji zestawionym do wymiany uporządkowanych zgodnie z rankingiem list miedzy ISP1 a CDN. C4-1 oraz C4-2 są kanałami komunikacji zestawionymi do wymiany rankingów podlist między ISP1 a ISP2, oraz odpowiednio ISP1 a ISP3. C-1 oraz C-2 są kanałami komunikacji zestawionymi do wymiany podlist między ISP2 a innym sąsiednim ISP jednego przeskoku z ISP2. Realizacja systemu jest w pełni transparentna dla klienta.

19 [004] Jak pokazano na Fig. 7, Cx jest skierowane do potencjalnie większej liczby systemów które są podłączone do niego. Gdy lista jest podzielona oraz wysłana do sąsiednich systemów skraca się ona aż ostatecznie jest zredukowana do jednej lub osiąga swój punkt końcowy. Ponieważ liczba etapów jest niezdefiniowana Cx pokazuje, że może ono potencjalnie kontynuować ale nie musi ono koniecznie tego robić jeśli współpraca ISP-ISP kończy się w 703. [0046] Podczas gdy wynalazek został zilustrowany oraz opisany w szczegółach na rysunkach oraz powyższym opisie, taka ilustracja oraz opis powinny być uznane za ilustracyjny oraz przykładowy a nie ograniczający. Należy zaznaczyć, że zmiany oraz modyfikacje mogą być wykonane przez znawców w obrębie zakresu oraz ducha poniższych zastrzeżeń. W szczególności, niniejszy wynalazek obejmuje dodatkowo przykłady wykonania wraz z dowolną kombinacją cech z różnych przykładów wykonania opisanych powyżej oraz poniżej. [0047] Wynalazek obejmuje ponadto wszystkie dodatkowe cechy pokazane indywidualnie na Figurach mimo, że mogły one nie być opisane w powyższym lub poniższym opisie. Ponadto, pojedyncze alternatywy przykładów wykonania wynalazku opisane na figurach oraz w opisie oraz pojedynczych alternatywach jego cech mogą być zastrzeżone z istoty wynalazku. [0048] Ponadto, w zastrzeżeniach słowo obejmuje nie wyklucza innych elementów lub etapów, a nieokreślony przedimek ten nie wyklucza liczby mnogiej. Pojedyncza jednostka może spełniać funkcje kilku cech przytoczonych w zastrzeżeniach. Określenia zasadniczo, około, w przybliżeniu oraz temu podobne w połączeniu z atrybutem lub wartością w szczególności także definiują odpowiednio dokładnie atrybut lub dokładnie tę wartość. Produkt komputerowy może być przechowywany/rozpowszechniany na odpowiednim nośniku, takim jak nośnik optyczny lub nośnik pamięci stałej wyposażony w lub będący częścią innego sprzętu, ale może być także rozpowszechniany pod innymi postaciami, takimi jak za pomocą Internetu lub innego przewodowego lub bezprzewodowego systemu komunikacji. W szczególności, np. program komputerowy może być produktem programu komputerowego

20 przechowywanym na odczytywalnym komputerowo nośniku, który to produkt programu komputerowego może posiadać kod programu wykonywalny przez komputer, dostosowany do bycia wykonanym w celu realizacji określonego sposobu, takiego jak sposób według wynalazku. Oznaczenia odsyłające w zastrzeżeniach nie powinny być rozumiane jako ograniczające zakres. Deutsche Telekom AG Pełnomocnik:

21 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób umożliwiania współpracy między dostawcą usług internetowych, ISP, a systemem dystrybucji treści, CDN, lub między ISP a innym ISP, obejmujący etapy: gromadzenia zapytania systemu nazw domen, DNS, (0-4); oceny przez ISP zapytania DNS, w którym gromadzone są () kandydujące hosty odpowiednie do dostarczania treści zgodnie z zapytaniem DNS; porządkowania zgodnie z rankingiem kandydujących hostów przez ISP; zapewniania przez ISP pierwszej listy uporządkowanych przez ISP zgodnie z rankingiem kandydujących hostów; przekazywania przez ISP zapytania DNS do CDN lub do innego ISP (6); oceny przez CDN lub inne ISP zapytania DNS, w którym gromadzone są (1-2) kandydujące hosty odpowiednie do dostarczania treści zgodnie z zapytaniem DNS; porządkowania przez CDN lub inne ISP zgodnie z rankingiem kandydujących hostów (3); dostarczania przez CDN lub inne ISP drugiej uporządkowanej zgodnie z rankingiem, listy uporządkowanych zgodnie z rankingiem przez CDN lub inne ISP kandydujących hostów (4 313); dopasowania pierwszej listy oraz drugiej listy ( ); oraz dostarczania dopasowanej listy uporządkowanych zgodnie z rankingiem kandydujących hostów (1, 111). 2. Sposób według zastrzeżenia 1, w którym pierwsza lista oraz druga lista są dopasowane w oparciu o z góry określoną funkcje łączącą (316, 412, 4).

22 22 3. Sposób według zastrzeżenia 1 albo 2, obejmujący etapy powiększania przez ISP zapytania DNS o adres IP współpracującej usługi przed przekazaniem zapytania DNS do CDN (), oraz zapewniania przez CDN drugiej listy uporządkowanych przez CDN zgodnie z rankingiem kandydujących hostów do usługi współpracy z ISP wykorzystując adres IP współpracującej usługi (313). 4. Sposób według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym ISP przekazuje zapytanie DNS do upoważnionego serwera DNS z CDN (6).. Sposób według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, obejmujący etap zestawiania kanału komunikacji między ISP a CDN (313, 314) Sposób według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, w którym ISP przekazuje pierwszą listę wraz z zapytaniem DNS do CDN() Sposób według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, obejmujący etap logowania etapów komunikacji oraz wyników z nimi powiązanych. 8. Sposób według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń, dodatkowo obejmujący etapy odwzorowywania kandydujących hostów z pierwszej listy do punktów wejściowych ISP, identyfikowania innego ISP będącego sąsiednim ISP, oraz zestawiania ścieżek komunikacji miedzy ISP a innym IPS (3). 9. Sposób według zastrzeżenia 8, obejmujący ponadto etap odzwierciedlania punktów wejściowych z ISP na punkty wyjściowe innego ISP (41).. Sposób według zastrzeżenia 8 albo 9, obejmujący ponadto etap dzielenia pierwszej listy kandydujących hostów przez sąsiednie inne ISP (41).

23 Sposób według zastrzeżenia, obejmujący etapy porządkowania zgodnie z rankingiem przez inne ISP kandydujących hostów podzielonej pierwszej listy, oraz zapewniania przez inne ISP drugich list uporządkowanych zgodnie z rankingiem przez inne ISP kandydujących hostów (4). 12. Program komputerowy mający środki w postaci kodu, które są zestawione do implementacji sposobu według dowolnego z poprzednich zastrzeżeń gdy jest on wykonywany. Deutsche Telekom AG Pełnomocnik: 1

24 24

25 2

26 26

27 27

28 28

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2587748 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2012 12189308.5

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1957760 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.10.2006 06807111.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 13/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2383703 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04. 40068.1 (13) (1) T3 Int.Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Enkapsulacja RARP DANE TYP PREAMBUŁA SFD ADRES DOCELOWY ADRES ŹRÓDŁOWY TYP SUMA KONTROLNA 2 B 2 B 1 B 1 B 2 B N B N B N B N B Typ: 0x0835 Ramka RARP T

Enkapsulacja RARP DANE TYP PREAMBUŁA SFD ADRES DOCELOWY ADRES ŹRÓDŁOWY TYP SUMA KONTROLNA 2 B 2 B 1 B 1 B 2 B N B N B N B N B Typ: 0x0835 Ramka RARP T Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy od NIC organizacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2057877 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.11.2008 08019246.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A01C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.02.2010 10001703.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60D 5/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2337642 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.09 0978272.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 4/08 (06.01) B08B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 8294 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.01.08 08001421.0 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Działanie komputera i sieci komputerowej.

Działanie komputera i sieci komputerowej. Działanie komputera i sieci komputerowej. Gdy włączymy komputer wykonuje on kilka czynności, niezbędnych do rozpoczęcia właściwej pracy. Gdy włączamy komputer 1. Włączenie zasilania 2. Uruchamia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477128 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2004 04076445.8 (51) Int. Cl. A61D1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Analysis of PCE-based path optimization in multi-domain SDN/MPLS/BGP-LS network

Analysis of PCE-based path optimization in multi-domain SDN/MPLS/BGP-LS network Analysis of PCE-based path optimization in multi-domain SDN/MPLS/BGP-LS network Grzegorz Rzym AGH, Department of Telecommunications 20-21.10.2016, Poznań www.agh.edu.pl Agenda Motywacja PCE SDN Środowisko

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2828428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.03.13 13731877.0 (13) (1) T3 Int.Cl. D0B 19/12 (06.01) D0B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326237 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2009 09780285.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - administracja

Sieci komputerowe - administracja Sieci komputerowe - administracja warstwa sieciowa Andrzej Stroiński andrzej.stroinski@cs.put.edu.pl http://www.cs.put.poznan.pl/astroinski/ warstwa sieciowa 2 zapewnia adresowanie w sieci ustala trasę

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer Sieci równorzędne, oraz klient - serwer podział sieci ze względu na udostępnianie zasobów: równorzędne, peer-to-peer, P2P, klient/serwer, żądanie, odpowiedź, protokół sieciowy, TCP/IP, IPX/SPX, admin sieciowy,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1449961 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2004 04405227.2 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B9/14 F16B13/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1810954 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.2006 06025226.9 (13) (51) T3 Int.Cl. C03B 9/41 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876754 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2006 06741751.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2085942 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.12.2008 08021985.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241139 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:..08 08868460.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/ (09.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1802536 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.09.2004 04774954.4 (13) T3 (51) Int. Cl. B65D77/20 B65D85/72

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Opis protokołu komunikacji programu mpensjonat z systemami zewnętrznymi (np. rezerwacji online)

Opis protokołu komunikacji programu mpensjonat z systemami zewnętrznymi (np. rezerwacji online) Opis protokołu komunikacji programu mpensjonat z systemami zewnętrznymi (np. rezerwacji online) Spis treści Opis protokołu komunikacji programu mpensjonat z systemami zewnętrznymi (np. rezerwacji online)...1

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Domain Name System. Hierarchiczna budowa nazw. Definicja DNS. Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości.

Plan wykładu. Domain Name System. Hierarchiczna budowa nazw. Definicja DNS. Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości. Sieci owe Sieci owe Plan wykładu Domain Name System System Nazw Domen Definicja DNS Hierarchiczna budowa nazw Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości Sieci owe Sieci owe Definicja DNS DNS to rozproszona

Bardziej szczegółowo

Protokół wymiany sentencji, wersja 1

Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Protokół wymiany sentencji, wersja 1 Sieci komputerowe 2011@ MIM UW Osowski Marcin 28 kwietnia 2011 1 Streszczenie Dokument ten opisuje protokół przesyłania sentencji w modelu klientserwer. W założeniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla

Polityka prywatności dla Polityka prywatności dla http://domynawitosa.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych NT Solutions Sp. z o.o. biuro@ntechs.pl ul Grodzka 26/26

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

PL 198457 B1. ABB Sp. z o.o.,warszawa,pl 17.12.2001 BUP 26/01. Michał Orkisz,Kraków,PL Mirosław Bistroń,Jarosław,PL 30.06.

PL 198457 B1. ABB Sp. z o.o.,warszawa,pl 17.12.2001 BUP 26/01. Michał Orkisz,Kraków,PL Mirosław Bistroń,Jarosław,PL 30.06. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198457 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340813 (51) Int.Cl. G06F 17/21 (2006.01) G06Q 10/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Sieć klient-serwer Zadaniem serwera w sieci klient-serwer jest: przechowywanie plików i programów systemu operacyjnego; przechowywanie programów

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.08.09 09807498.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G01R /18 (06.01) G01R 19/

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1887379 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1887379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.07.2007

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client).

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). . ZyXEL Communications Polska, Dział Wsparcia Technicznego Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). Niniejszy dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2007 07290821.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2007 07290821.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2009875 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2007 07290821.3 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L12/56 H04L29/08

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server Konfiguracja IPSec Aby zainstalować OpenSWAN w popularnej dystrybucji UBUNTU (7.10) należy użyć Menedżera Pakietów Synaptics lub w konsoli wydać polecenia: sudo apt-get install openswan. Zostaną pobrane

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11. 190827. (97)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki 2017 Globalna sieć Internet Koncepcja sieci globalnej Usługi w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat. PL 221679 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221679 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396076 (51) Int.Cl. G08B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 239643 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.12.09 0980999.1 (13) (1) T3 Int.Cl. F03D 11/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo