SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW MONITORINGU do Umowy Nr...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW MONITORINGU do Umowy Nr..."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW MONITORINGU do Umowy Nr Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie Wykonawcy 1.2. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie wyrobu CE lub równoważne 1.3. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem), 1.5. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta Wszystkie urządzenia wymienione w pkt 3. muszą być przystosowane do sieci energetycznej o parametrach: V / 50 Hz. lub zasilane PoE zgodnie ze standardem IEEE 802.3af 1.7. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej i elektronicznej Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie wymaganym w SIWZ 1.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności Strona 1 z 19

2 oferowanych produktów z umową, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do: - zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności z umową (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację), oraz - zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych Jeżeli inspekcja, o której mowa w pkt powyżej wykaże niezgodność produktów z umową lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób trzecich, w tym producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 30% wartości zamówienia (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie urządzeń było oprogramowaniem w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert, Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego Oferowane oprogramowanie urządzeń sieciowych musi być przygotowane do współpracy z aktualnie eksploatowanymi urządzeniami sieciowymi Podstawą do odbioru prac instalacyjno-wdrożeniowych, których mowa w pkt 4 będą testy niezawodnościowe odpowiednio do zakresu o którym mowa w pkt 4.1 niniejszego załącznika oraz warunki przedstawione w pkt. 34 Załącznika nr 1 2. Warunki gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego 2.1. O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 36-miesięczna gwarancja. Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. Strona 2 z 19

3 2.2. O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu. czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym, którym może być pracownik Wykonawcy lub Zamawiającego) ma być nie dłuższy niż NBD (Next Buisness Day). Usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia, zainstalowanie urządzenia zastępczego, uruchomienie zastępczego łącza itp.) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego (Next Buisness Day) od momentu zdiagnozowania usterki. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez całą dobę przez telefon, fax, lub WWW. Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich zdarzeń. Za zgłoszenie awarii uznaje się także brak sygnału lub błędny sygnał z danego urządzenia do Stacji Monitorowania Alarmów W przypadku urządzenia, dla którego jest wymagany czas naprawy przekraczający 4 dni robocze, Zamawiający wymaga przekazania i wdrożenia na czas naprawy, urządzenia o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy oraz Producenta (telefon, e- mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego 2.5. Zamawiający będzie posiadał prawo do bezpośredniego zgłaszania awarii lub problemów do producenta dostarczonego sprzętu Zamawiający uzyska dostęp do części chronionych stron internetowych producentów rozwiązań, umożliwiający: - pobieranie nowych wersji oprogramowania - dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej - dostęp do pomocy technicznej producentów 3. Przedmiot zamówienia Ilości dostarczonych elementów determinuje Załącznik nr 1. W przypadku nie określenia ilości elementów w Załączniku nr 1, Zamawiający wymaga dostarczenia ilości elementów niezbędnej do prawidłowego działania systemów zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia Kamera szybkoobrotowa CCTV typ 1 Pod względem parametrów technicznych, wszystkie wymienione kamery obrotowe powinny spełniać poniższe wymagania. Strona 3 z 19

4 Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Typ matrycy kolorowa Technologia Przetwornik 1/3 Czułość Min 0,5 Lux przy F1.6 (kolor), 0.02 Lux przy F1.6 ( b/w) Obudowa wandaloodporne, modele gotowe do montażu na zewnątrz; konstrukcji klas IP66, NEMA 4X nie wymagającej zewnętrznej obudowy, z funkcją umożliwiającą uruchamianie w temperaturze minimum -30 C Tryby pracy przystosowane do pracy w dzień i w nocy z oświetlaczem IR Sterowanie ostrością Automatyczne / ręczne Interfejs komunikacyjny RJ-45, 10/100Mbps Przesyłanie danych pracować w sieci Ethernet, z adresacją Internet Protocol, posiadać unikalny MAC adres z możliwością nadania dowolnej adresacji IP; Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/UDP/IP/HTTP/DNS/PPPoE/RTP/RTCP/DHCP/ ICMP Rozdzielczość HDTV 720p; rozdzielczość co najmniej 1280 x 720; prędkość pracy min. 25 kl./s; Obraz 18-krotny zoom optyczny; Zakresy PAN 360 st., TILT st. Protokoły kompresji wbudowany protokół kompresji H.264 Tor audio Dwukierunkowy, G.711 Dodatkowe detekcja ruchu, zamontowany procesor i wyposażanie w firmware umożliwiający zarządzanie i podgląd poprzez interfejs WWW; detekcję ruchu oraz pamięć Flash; rejestracja na kartę pamięci SD/SDHC; funkcję strażnika; zgodność ze standardem ONVIF; umożliwiające dostęp i prezentację obrazu z kamery w aplikacjach firm trzecich z wykorzystaniem mechanizmów ActiveX; Zabezpieczenia kompleksowe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, realizujące zabezpieczenie toru przesyłania danych i toru zasilania; Zasilanie PoE poprzez kabel typu Ethernet IEEE 802.3af max 30W z grzałką lub dedykowane; 3.2. Kamera stacjonarna CCTV typ 1 Pod względem parametrów technicznych, wszystkie wymienione kamery obrotowe powinny spełniać poniższe wymagania. Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Typ matrycy kolorowa Technologia Przetwornik 1/3 Obudowa wandaloodporne, model gotowy do montażu na zewnątrz; konstrukcji klas IP66, NEMA 4X nie wymagającej zewnętrznej obudowy, z funkcją umożliwiającą uruchamianie w temperaturze minimum -30 C Tryby pracy przystosowane do pracy w dzień i w nocy z oświetlaczem Strona 4 z 19

5 IR i posiadające wyjście alarmowe umożliwiające załączanie oświetlenia dodatkowego Interfejs komunikacyjny RJ-45, 10/100Mbps Przesyłanie danych pracować w sieci Ethernet, z adresacją Internet Protocol, posiadać unikalny MAC adres z możliwością nadania dowolnej adresacji IP; Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/UDP/IP/HTTP/DNS/PPPoE/RTP/RTCP/DHCP/ ICMP Rozdzielczość HDTV 720p; rozdzielczość co najmniej 1280 x 720; prędkość pracy min. 25 kl./s; Protokoły kompresji wbudowane protokoły kompresji H.264/MJPEG Dodatkowe detekcja ruchu, zamontowany procesor i wyposażanie w firmware umożliwiający zarządzanie i podgląd poprzez interfejs WWW, detekcję ruchu oraz pamięć Flash, rejestracja na kartę pamięci SD/SDHC funkcję strażnika; zgodność ze standardem ONVIF; umożliwiające dostęp i prezentację obrazu z kamery w aplikacjach firm trzecich z wykorzystaniem mechanizmów ActiveX Zabezpieczenia kompleksowe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, realizujące zabezpieczenie toru przesyłania danych i toru zasilania Zasilanie PoE poprzez kabel typu Ethernet IEEE 802.3af max 30W z grzałką lub dedykowane 3.3. Centrala SSWiN typ 1 Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Klasa środowiskowa II Klasa zabezpieczenia Klasa S Komunikator telefoniczny Komunikaty głosowe Komunikaty na pager/sms Obsługa manipulatorów Magistrale manipulatorów + ekspanderów Klawiatury strefowe Wejścia adresowalne (CA-64 ADR) (ACU-100) Pojemność akumulatora 24 Ah Moduł GSM (zewnętrzny) Moduły rozszerzające Monitorowanie, zarządzanie, obsługa przez sieć Ethernet; Numery do powiadamiania telefonicznego Moduł ETHM-1 Pamięć zdarzeń Partycje Programowanie i obsługa przy pomocy przeglądarki WWW Programowanie i obsługa przy pomocy Strona 5 z 19

6 telefonu komórkowego Równoczesna obsługa wejść adresowalnych i Bezprzewodowych Strefy 32 Timery 64 Użytkownicy (użytkownicy+administratorzy+instalator) Liczba wejść do 16 Współpraca z systemem bezprzewodowym (przez magistralę) Liczba wyjść co najmniej 8 Zakres temperatur pracy -10 C +55 C Klasa Grade Czujki ruchu typ 1 Nazwa elementu, parametru Autodiagnostyka Cyfrowa kompensacja temperatury Klasa środowiskowa Mikrofala Pyroelement Regulacja czułości toru mikrofalowego Regulacja czułości toru podczerwieni Regulowany uchwyt do montażu Zakres temperatur pracy Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych II -10 C +55 C 3.5. Sygnalizator optyczno-akustyczny typ 1 Nazwa elementu, parametru Akumulator żelowy ołowiowy Klasa środowiskowa Mechaniczne zabezpieczenie antysabotażowe przed zalaniem pianką (SPL-SAB) Obudowa Poliwęglan osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej Sygnalizacja optyczna Wybór sygnału alarmowego Zabezpieczenie antysabotażowe przed oderwaniem od podłoża Zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem obudowy Zakres temperatur pracy Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych III -35 C +55 C Strona 6 z 19

7 3.6. Manipulator typ 1 Nazwa elementu, parametru Klasa środowiskowa Zakres temperatur pracy Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych II -10 C +55 C 3.7. Szafa teletechniczna typ 1 Nazwa elementu, parametru Wymiary Typ Drzwi Tył Wentylacja Montaż Zabezpieczenie Stopień ochrony Nośność Akcesoria Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Wysokość minimum 24U, szerokość minimum 600mm, głębokość montażowa minimum 600mm Szafa przeznaczona do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem jednopunktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie o 180º, Drzwi prawo lub lewo stronne, Otwierane boki szafy, zamki w ścianch bocznych, Ściana tylna z blachy stalowej W dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystosowane do montażu modułu wentylacyjnego, w części górnej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wiązek kablowych 1 x część górna, 1 x część dolna, 2 x część tylna. Regulowane pionowe profile montażowe 19 z blachy ocynkowanej. Linki o przekroju min 6 mm i długości 300m do uziemienia drzwi i ściany tylnej, linka uziemiająca szafę Minimum IP20 Minimum 500 kg. 1x Półka do szafy 19", z otworami, 220 mm, 2U 3x Organizer poziomy 1U 6x Organizery pionowe 1x Moduł wentylacyjny 4-wentylatorowy z teromostatem. 24x patchcord 0,5m FTP kat Komputer klasy PC typ 1. Komputer lub serwer klasy x86 w obudowie przemysłowej do montażu w szafie teletechnicznej 19. Nadrzędna jednostka systemu do archiwizacji, obsługi i zarządzania systemu CCTV i SSWiN. Nazwa elementu, parametru Obudowa Typ Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Obudowa komputerowa 19", wysokość max. 4U, minimum 6 kieszeni SAS/SATA, głębokość max 510mm; Zaprojektowana do pracy w ciężkich warunkach, wstrząsów, wibracji i temp; Min 6 kieszeni na dyski SATA/SAS Min 2 wentylatory dla kieszeni HDD Min 1 slim CD\DVD Strona 7 z 19

8 Zasilacz Płyta główna Procesor Karta graficzna Pamięć Dyski twarde Napęd DVD-RW System Operacyjny Akcesoria Gwarancja Przeznaczona na płyty główne ATX lub równoważne Złącza USB od frontu Monitoring temperatury, napięć i wentylatora ATX 12V 2.2; min 650W; Aktywny PFC, wentylator z automatyczna regulacja obrotów w zależności od temperatury Typu ATX, Min 16 GB RAM DDR3, Min 1xPCIe X X PCIe X4 + 1 x PCIe X1 Min 6 x SATA II/SAS, RAID 0, 1, 10, 5, Min 6x USB Wbudowane audio Min 2x GbLAN Min 4 rdzenie Częstotliwość taktowania min 3.0 GHz Min Cache L3-6Mb Zintegrowana Min 4 GB DDR3 Min 6x 2 TB, 64 MB Cache, min 7200 RPM, 1,2 mln MTBF w kieszeniach HotSwap DVD-RW DL SATA slim Minimum MS Windows 7 PL Pro Klawiatura i mysz. Przewody zasilające C13 Minimum 2 lata 3.9. Komputer klasy PC typ 2. Nazwa elementu, parametru Procesor Płyta główna Karta graficzna Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Min 2 rdzenie Częstotliwość taktowania min 3.0 GHz Min Cache L3 4 Mb ATX Z możliwością jednoczesnego podłączenia dwóch monitorów ( tryb rozszerzenia obrazu, tryb dublowania obrazu ) Min 2 GB DDR3 500 GB SATA DVD-RW DL SATA MiniTower Min 350 W PFC ATX Pamięć Dyski twarde Napęd DVD-RW Obudowa Zasilacz Panele LCD 2xmMinimum 21,5 ; czas reakcji min 5 ms, kontrast 1 mln:1, jasność 250 cd/m; złącza D-Sub, DVI System operacyjny MS Windows 7 Pro PKC Oprogramowanie antywirusowe ESET NOD32 lub równoważny Akcesoria Klawiatura, Mysz przewodowe Kable zasilające Listwa zasilająca UPS min. 500VA Gwarancja Minimum 2 lata Strona 8 z 19

9 3.10. Router typ 1. RZGW we Wrocławiu wykorzystuje platformę teleinformatyczna w całości zbudowaną o sprzęt i oprogramowanie firmy Cisco Systems. Zastosowanie urządzeń jednego producenta umożliwia przenoszenie wszelkiego typu usług typu dane, głos, video w oparciu o protokół IP oraz implementacje zaawansowanych elementów ochrony. Całość rozwiązania monitorowana jest centralnie z siedziby RZGW we Wrocławiu za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania np. Cisco Works LMS. Ze względu na konieczność zapewnienia pełnej zgodności oferowanych urządzeń z systemem zarządzania infrastrukturą firmy Cisco Systems eksploatowanym u Zamawiającego, Zamawiający preferuje urządzenia CISCO Systems. Router sieciowy Cisco 2901 SEC/K9 lub równoważny Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Architektura - Architektura modularna, wyposażenie w minimum 2 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 dla realizacji połączenia do sieci LAN, WAN; - Możliwość instalacji dodatkowych 4 pojedynczych modułów sieciowych z interfejsami lub 2 podwójnych modułów sieciowych z interfejsami LAN/WAN - Możliwość instalacji minimum 1 wewnętrznego modułu usługowego. - Możliwość instalacji minimum 2 modułów DSP. - Urządzenie musi posiadać możliwość skonfigurowania bezpośredniej komunikacji pomiędzy wybranymi modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora. - Urządzenie musi posiadać wszystkie interfejsy aktywne. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Obudowa - Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie z tworzyw sztucznych. Pamięć - Urządzenie musi być wyposażone w minimum 512MB szybkiej pamięci RAM typu DDR2 z możliwością rozbudowy do co najmniej 2GB. - Urządzenie musi być wyposażone w minimum 256MB pamięci Flash i mieć możliwość rozbudowy do co najmniej 4GB Porty USB - Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 porty USB. Porty muszą pozwalać na podłączenie zewnętrznych pamięci Flash w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych Porty zarządzania - Urządzenie musi być wyposażone w przynajmniej 1 port USB typu B. Musi mieć możliwość spełniania funkcji konsoli szeregowej. - Przynamniej 1 konsolowy port szeregowy typu RJ-45. Strona 9 z 19

10 Moduły sieciowe Szyfrowanie Uwierzytelnianie VPN Protokoły i standardy Usługi - Urządzenie musi być dostarczone z kablami pozwalającymi na podłączenie zarówno konsoli USB jak i szeregowej. Jeden pojedynczy moduł sieciowy EHWIC-1GE-SFP-CU lub równoważny. Za równoważny zamawiający przyjmuje urządzenie spełniające poniższe parametry techniczne: - 1 SFP (mini-gbic) /100/1000BASE-TX - IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE802.3 IEEE802.2, IEEE802.3, IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, - SNMP, RMON, NetFlow, IP-SLA, JumboFrames, IGMP, HSRP, VRRP, GLBP, QoS, filtrowanie MAC, EtherChannel. - podłączanie na gorąco modułów SFP - zarządzanie poprzez interfejs WWW, SSH, telnet CLI routera. Jeden pojedynczy moduł sieciowy EHWIC-3G-HSPA-U lub równoważny. Za równoważny zamawiający przyjmuje urządzenie spełniające poniższe parametry techniczne: - Dwa złącza TNC dla podstawowej anteny RF i anteny GPS - RJ-45 Interfejs diagnostyczny i zarządzający - złącze karty SIM zgodne z ISO (SIM mechanical) - obsługa HSPA 850, 900, 1900 i 2100 Mhz ( przepustowości do 7.2 Mbps) - pełna wsteczna kompatybilność HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, CDMA - możliwość automatycznego przełączenia między podstawowym i zapasowym łączem. - obsługa 3G SNMPv2 - możliwość zdalnego aktualizowania oprogramowania firmware poprzez łącza 3G. - możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS - możliwość funkcjonowania jako lokalizator GPS - zarządzanie poprzez CLI (Telnet, SSH) i SNMP. - Musi posiadać zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES128/AES192/AES256 - Musi posiadać możliwość szyfrowania połączeń z wykorzystaniem algorytmów DES/3DES/AES - Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+, - Urządzenie musi wspierać IKE/IPsec/PKI, IPsec/GRE - Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika) - Musi obsługiwać protokół GRE oraz zapewnieniać mechnizm honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego. - Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server - Musi posiadać funkcjonalność firewall (w trybie routed Strona 10 z 19

11 Obsługa ruchu Wydajność oraz transparent) - Musi posiadać funkcjonalność Intrusion Prevention System - Musi posiadać funkcjonalność Content Filtering - Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL - Musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast - Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu. - Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu QoS: z obsługą kolejki absolutnego priorytetu, ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu, WFQ - Musi obsługiwać tzw.routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q - Musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routing statyczny - Musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing - Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2; - Oczekiwana wydajność proponowanego rozwiązania z włączonymi usługami nie może być mniejsza niż 75Mbit/s Wymiary - Musi mieć możliwość montażu w szafie rack 19 (48.3 cm) EIA, głębokość maksimum 440mm Zasilanie - Urządzenie musi posiadać wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V Zarządzanie - Musi być zarządzalne za pomocą SNMPv3 - Musi mieć możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Netflow/JFlow lub odpowiednika - Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface CLI) - Urządzenie musi być zarządzalne przy pomocy aplikacji graficznej dostarczonej przez producenta - Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. - Oprogramowanie routera musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności muszą być dostępne poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji lub dostępne od razu. Strona 11 z 19

12 Certyfikaty bezpieczeństwa UL , CAN/CSA C22.2 No , EN , AS/NZS , IEC , TIA/EIA/IS-968 CS-03, ANSI T1.101, ITU-T G.823, G.824, IEEE 802.3, RTTE Directive Gwarancja i serwis Ograniczona dożywotnia (5 lat od czasu wycofania ze sprzedaży) gwarancja producenta z wyłączeniem zasilacza i wentylatorów, aktualizacja podstawowego oprogramowania systemowego, 90 dni wsparcia technicznego online i telefonicznego, Serwis 8x5xNBD: Urządzenie powinno być objęte co najmniej rocznym serwisem producenta świadczonym na zasadach: - możliwość zgłaszania usterek w dni robocze -naprawa urządzenia lub wymiana na sprawne najpóźniej następnego dnia roboczego po przyjęciu zgłoszenia usterki -aktualizacja oprogramowania w czasie trwania serwisu -dostęp do pomocy technicznej producenta -nieograniczony dostęp do bazy wiedzy i do narzędzi zarządzających, Switch typ 1. RZGW we Wrocławiu wykorzystuje platformę teleinformatyczna w całości zbudowaną o sprzęt i oprogramowanie firmy Cisco Systems. Zastosowanie urządzeń jednego producenta umożliwia przenoszenie wszelkiego typu usług typu dane, głos, video w oparciu o protokół IP oraz implementacje zaawansowanych elementów ochrony. Całość rozwiązania monitorowana jest centralnie z siedziby RZGW we Wrocławiu za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania np. Cisco Works LMS. Ze względu na konieczność zapewnienia pełnej zgodności oferowanych urządzeń z systemem zarządzania infrastrukturą firmy Cisco Systems eksploatowanym u Zamawiającego, Zamawiający preferuje urządzenia CISCO Systems. Przełącznik sieciowy Cisco C2960S-24PS-L Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Typ Przełącznik sieciowy do montażu w szafie typu rack 19, wysokość urządzenia 1 RU Porty Pamięć Minimum 24 portów GigabitEthernet w standardzie 10/100/1000BaseTX oraz minimum 4 porty modularne (uplink) w standardzie SFP. Wykorzystanie portów SFP nie może powodować zablokowania żadnego z 48 portów GigabitEthernet w standardzie 10/100/1000BaseTX. Minimum 128MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci Flash Zasilanie Możliwość pracy z zewnętrznym redundantnym zasilaczem. PoE Urządzenie musi wspierać zasilanie na poziomie portu (PoE oraz PoE+) zgodnie ze standardem 802.3af i 802.3at tj. oferować do 30W na port. (minimum 12 portów) Strona 12 z 19

13 Skalowalność Możliwość budowy stosów za pomocą dedykowanego modułu ze złączem. Wydajność szyny stosu min. 20 Gbps. Urządzenia połączone w stos muszą być logiczne zarządzane jak jedno urządzenie. Nie dopuszcza się wykorzystania portów ogólnego przeznaczenia 10 GigabitEthernet w celu budowy stosu. Musi istnieć możliwość zestawiania połączenia typu EtherChannel w skład którego wchodzą porty na różnych przełącznikach w ramach stosu. VLAN Wsparcie dla co najmniej 255 sieci VLAN oraz 4000 identyfikatorów VLAN Standardy protokołów sieciowych Urządzenie musi mieć wsparcie protokołów sieciowych zgodnie ze standardami: - IEEE 802.1x, - IEEE 802.1s, - IEEE 802.1w, - IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX, - IEEE 802.3ad, - IEEE 802.1D, - IEEE 802.1p, - IEEE 802.1Q, - IEEE BASE-T, - IEEE 802.3u 100BASE-TX, - IEEE 802.3z 1000BASE-X, - IEEE 802.3ab 100BASE-T. Matryca przełączająca i przepustowość Co najmniej 77 Mpps dla pakietów 64 bajtowych; Możliwość obsługi minimum 8000 adresów MAC; Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - Obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu, - Mechanizm automatycznego zapewnienia jakości usług (Auto QoS), - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting), Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SSH, - Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i TACACS+, - Możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (designated port) lub funkcjonalność Private VLAN Edge, - Monitorowanie zapytań DHCP i odpowiedzi, tzw.: DHCP Snooping. Strona 13 z 19

14 - listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL) min. 250 dostępnych pozycji sprzętowych Obsługę ruchu Konfigurację portów Musi wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMP snooping oraz możliwość utworzenia 255 grup; Urządzenie musi obsługiwać tzw.: Jumbo Frames Musi umożliwiać konfigurację portów SPAN oraz RSPAN STP Urządzenie musi mieć możliwość ochrony przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowaną przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe Grupowanie portów Usługi Konfiguracja Monitoring Zarządzanie Gwarancja i serwis Urządzenie musi umożliwiać grupowanie portów w jeden logiczny kanał/link (channel) zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP) oraz PAgP Możliwość uruchomienia funkcji DHCP Server Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika Urządzenie musi być zarządzane przy pomocy aplikacji graficznej dostarczonej przez producenta Ograniczona dożywotnia (5 lat od czasu wycofania ze sprzedaży) gwarancja producenta z wyłączeniem zasilacza i wentylatorów, aktualizacja podstawowego oprogramowania systemowego, 90 dni wsparcia technicznego online i telefonicznego, Serwis 8x5xNBD: Urządzenie powinno być objęte co najmniej rocznym serwisem producenta świadczonym na zasadach: - możliwość zgłaszania usterek w dni robocze -naprawa urządzenia lub wymiana na sprawne najpóźniej następnego dnia roboczego po przyjęciu zgłoszenia usterki -aktualizacja oprogramowania w czasie trwania serwisu -dostęp do pomocy technicznej producenta -nieograniczony dostęp do bazy wiedzy i do narzędzi zarządzających, Media konwerter typ 1. Strona 14 z 19

15 Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Złącza Min 1x SC, 1x RJ Base-TX, 100Base-FX Tryby pracy Half Full-duplex Przełączanie pakietów Transparentne dla pakietów IEEE 802.1Q Autodetekcja połączeń Auto MDI/MDI-X Funkcje MissingLink, Test połączenia Zasięg Przy użyciu światłowodu jedno modowego zasięg do 15km Obudowa Metalowa, konstrukcja bez wentylatora Gwarancja lifetime Panel światłowodowy 19 typ 1. Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Panel 19 Ilość portów Min 8 Typ złącz LC Wysokość Max 1U Akcesoria Z pigtailami kompletny Patchpanel kat.6 19 typ 1. Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Panel 19 Ilość portów Min 24 Typ Ekranowane Certyfikat Kat.6 De embedded Pasmo Min 250 Mhz Gniazda RJ45, 8P8C, osłonki przeciwkurzowe Instalacja LSA lub keystone Wysokość Max 1U Akcesoria Mocowanie kabli za pomocą opasek kablowych Linka uziemiająca Zasilacz awaryjny UPS typ 1. RZGW we Wrocławiu wykorzystuje platformę zarządzana energia w całości zbudowaną o sprzęt i oprogramowanie firmy Eaton Powerware. Zastosowanie urządzeń jednego producenta umożliwia efektywne zarządzanie i zabezpieczenie urządzeń serwerowych poprzez implementacje zaawansowanych elementów ochrony energetycznej. Całość rozwiązania monitorowana jest centralnie z siedziby RZGW we Wrocławiu za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania Eaton Power Manager Enterprise. Ze względu na konieczność zapewnienia pełnej zgodności oferowanych urządzeń z systemem zarządzania infrastrukturą firmy Eaton, eksploatowanym u Zamawiającego, Zamawiający preferuje urządzenia Eaton. Strona 15 z 19

16 Zasilacz awaryjny Eaton 5130 RM 1750VA lub równoważny Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Typ obudowy Rack 19 Moc pozorna Minimum 1750 VA Moc rzeczywista Minimum 1600 W Architektura UPSa line-interactive Maks. czas przełączenia na Maksimum 4 ms baterię Liczba faz 1 Liczba i rodzaj gniazdek z Min. 8 x IEC320 C13-10A, utrzymaniem zasilania Typ gniazda wejściowego IEC C14-10A Czas podtrzymania dla Minimum 5 min obciążenia 100% Czas podtrzymania przy Minimum 20 min obciążeniu 50% Zakres napięcia wejściowego w W zakresie V trybie podstawowym Zimny start Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Sinus podczas pracy na baterii Porty komunikacji RS232 (DB9), USB, SNMP/Web (10/100 Base-T RJ-45) Diody sygnalizacyjne praca z sieci zasilającej praca z baterii przeciążenia UPSa konieczna wymiana baterii Wyposażenie karty komunikacyjne karta LAN RJ-45; kabel RS232 kabel USB zestaw do montażu w szafie rack 19"; Funkcje system ładowania nieciągłego baterii; Możliwość instalacji sondy do pomiaru wilgotności i temperatury środowiska pracy; Wysokość Maksimum 2 U Głębokość Maksimum 510 mm Waga Maksimim 27 kg Zakres temperatur (eksploatacja) 0-40 stopnie Celcjusza Wilgotność względna procent (eksploatacja) Oprogramowanie Oprogramowanie monitorowania parametrów pracy UPS zgodne z systemami: Windows /2000/XP/7/2003/2008 Novell NetWare 5.x/6.x, HP-UX/IBM AIX/MAC OS/Linux/Unix Zarządzanie Zarządzanie poprzez protokoły HTTP, TELNET, SSH; Powiadomienia o zdarzeniach przez SNMP, SMTP; Certyfikaty bezpieczeństwa IEC/EN , UL 1778; CE; C-Tick; TUVus Akcesoria Szyny montażowe rack 19 Gwarancja 24 mce realizowana w systemie door-to-door, naprawa lub wymiana urządzenia w terminie do 14 dni roboczych Strona 16 z 19

17 od daty zgłoszenia Oprogramowanie serwera CCTV Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Ilość kanałów video Min 17 Ilość kanałów audio Min 17 Szybkość rejestracji Max 400 fps Obsługa kamer IP Integracja sterowanie sieciowymi kamerami PTZ możliwość dowolnej modyfikacji graficznych elementów interfejsu użytkownika, Centralny monitoring i praca w podgląd i odtwarzanie nagrań przez sieć IP przeglądarką sieci Internet Explorer lub dołączonymi aplikacjami dedykowanymi MultiView i Remote Viewlog; dostęp do systemu za pomocą urządzeń mobilnych (telefony, PDA); automatyczna kontrola wykorzystania pasma sieciowego; możliwość zwielokrotniania strumieni IP generowanych przez rejestrator (np. rejestrator na wolnym łączu generuje jedną kopię strumieni do Internetu, gdzie serwer z zainstalowaną aplikacją TwinDVR działający na szybkim łączu duplikuje strumienie i dostarcza je większym grupom odbiorców); opcjonalna centralna archiwizacja i raportowanie rezultatów zliczania obiektów i ludzi; Archiwizacja archiwizacja nagrań przez sieć IP; archiwizacja na wszystkich nośnikach dostępnych dla komputerów PC; możliwość wymiany i dodawania dysków w trakcie nagrywania; archiwizacja danych w popularnych formatach graficznych (AVI, JPG, itd); i w plikach wykonywalnych (EXE), możliwych do odtworzenia na dowolnym PC; obsługa macierzy iscsi do zapisu nagrań i do tworzenia kopii zapasowej nagrań realizowanej zgodnie z harmonogramem; możliwość przydzielenia niezależnego miejsca na archiwum nagrań dla wybranej kamery lub grupy kamer; możliwość zablokowania wybranych zarejestrowanych zdarzeń przed automatycznym nadpisaniem w razie zapełnienia dysków; Zarządzanie i obsługa oprogramowanie w języku polskim; możliwość zdalnego sterowania rejestratorem (tzw. zdalny pulpit); możliwość użycia pilota, specjalizowanej klawiatury i joysticka do sterowania rejestratorem; szybkie zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji, również na innym rejestratorze; Inteligentna analiza obrazu zaawansowana detekcja ruchu (wiele nieregularnych obszarów o różnych poziomach czułości); Strona 17 z 19

18 Alarmowanie i raportowanie Bezpieczeństwo System operacyjny redukcja i filtry szumów (zmniejszanie rozmiarów nagrań i poprawianie ich jakości); tolerancja na szum w detekcji ruchu (zmniejszanie liczby fałszywych alarmów); wykrywanie ludzi na obrazie z kamery i zapisywanie zdjęć ich twarzy w indeksie monitorowanych obiektów; wykrywanie kradzieży obiektów; wykrywanie pozostawionych obiektów; wykrywanie intruzów; maski prywatności; wykrywanie manipulowania kamerą; zliczanie obiektów i ludzi; sterowanie kamerami PTZ poprzez zaznaczanie obiektów na obrazie z kamery; sterowanie urządzeniami wejścia/wyjścia poprzez klikanie ich na obrazie z kamery; nagrywanie przedalarmowe i poalarmowe; alarmy graficzne i dźwiękowe; opcjonalne powiadamianie na , sms, pager, telefon; programowalne sterowanie przekaźnikami wykonawczymi; generowanie raportów zdarzeń z dziennika systemu; zmiana pozycji kamery PTZ po zdarzeniu alarmowym; skuteczna blokada pulpitu systemu operacyjnego; niezwykle rozbudowany system uprawnień (do 1000 kont użytkowników o prawie dowolnie skonfigurowanych uprawnieniach; możliwość przechowywania kont użytkowników systemu w centralnej sieciowej bazie danych (serwer uwierzytelniania); możliwość wykorzystania cyfrowego znaku wodnego; automatyczna reakcja na bezczynność operatora; szyfrowana transmisja; Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista/ Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe urządzeń peryferyjnych Urządzenia peryferyjne w szafce teletechnicznej należy wyposażyć we własny układ ochrony przeciwprzepięciowej oraz uzupełnić o zabezpieczenie przeciążeniowe i ochronę przed porażeniem. Aparaturę zabezpieczającą należy umieścić w oddzielnej skrzynce bezpiecznikowej umieszczonej bezpośrednio obok szafki teletechnicznej. Jako ochronę przeciwprzepięciową należy zastosować ochronniki kategorii I (według PN-IEC 664-1) ograniczniki klasy D, będące dodatkową, uzupełniającą ochroną przed przepięciami zredukowanymi przez wcześniejszy stopień ochrony klasy C. Linie telefoniczną wchodzącą do szafki teletechnicznej należy wyposażyć dedykowany ochronnik Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy PZP, do wskazanych powyżej znaków towarowych Zamawiający dodaje sformułowanie lub równoważne Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania (oprogramowanie) równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca dołączy do oferty próbki oprogramowania równoważnego. Strona 18 z 19

19 3.20. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jego równoważności przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej Sprawdzenie równoważności i kompatybilności oferowanego oprogramowania będzie polegać na wielokrotnym przeprowadzeniu testów w siedzibie Zamawiającego na sprzęcie Zamawiającego, w warunkach sieci Zamawiającego, na arkuszach i plikach Zamawiającego. Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego, dostarczy do siedziby Zamawiającego, po jednej wersji zaoferowanego oprogramowania. Informacja o testach zawierać będzie termin i okres przeprowadzania testów. Termin do dostarczenia oprogramowania nie będzie krótszy niż 5 dni od daty otrzymania pisma przez Wykonawcę. 4. Zakres prac instalacyjno-wdrożeniowych Przygotowanie połączeń radiowych, okablowania strukturalnego, instalacji teletechnicznych, elektrycznych, urządzeń sieciowych, urządzeń systemu CCTV, urządzeń systemu SSWiN, urządzeń bezprzerwowego systemu zasilania awaryjnego. Testy niezawodnościowe dla dostarczonego sprzętu i rozwiązań muszą być wykonane na obiektach Zamawiającego przy jego udziale Wykonawca musi dostarczyć wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego działania wymienionych systemów Prace instalacyjno-wdrożeniowe, weryfikacja i zakres testów niezawodnościowych Fizyczna instalacja urządzeń na obiektach Zamawiającego wymienionych w zał. nr 1; Weryfikacja i instalacja najnowszych aktualizacji i poprawek firmware dla urządzeń instalowanych na obiektach Zamawiającego Konfiguracja połączeń niezawodnościowych w obrębie dostarczonej infrastruktury; Uruchomienie i konfiguracja oprogramowania i urządzeń wg dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. Weryfikacja prawidłowego działania całościowego systemów przy udziale Zamawiającego. Uruchomienie i przeprowadzenie testów obciążeniowych zasilacza awaryjnego UPS. Weryfikacja zgodnego ze specyfikacją uruchomienia urządzeń sieciowych, CCTV, SSWiN Testy obciążeniowe przeprowadzone przez Zamawiającego weryfikujące prawidłową prace urządzeń we współpracy z systemem CCTV i SSWiN. Szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania systemów CCTV i SSWiN Strona 19 z 19

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przełącznik typ 1 2szt 1 Urządzenie o zamkniętej konfiguracji i wysokości 1 RU. 2 Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 512MB pamięci DRAM oraz

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

RANVR24. Najważniejsze cechy rejestratora:

RANVR24. Najważniejsze cechy rejestratora: RANVR24 Rejestrator sieciowy RACK NVR (RANVR) zaprojektowany do pracy w trybie ciągłym, o solidnej konstrukcji, bazujący na obudowie przemysłowej RACK 19" 4U wykonanej z blachy stalowej 1mm. Zalecany do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań Załącznik nr.. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania systemowego dla zadania pod nazwą: Informator nawigacyjny dla Odry swobodnie płynącej od Brzegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe Załącznik nr 1d do SIWZ sprawa nr 33/010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu oczekiwanego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia w BZP: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia w BZP: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 40816-2014 z dnia 2014-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myszków 1. Dostawę i uruchomienie macierzy dyskowej, 2. Dostawę i uruchomienie przełączników, 3. Certyfikowane

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SZAFY RACK 19" I AKCESORIA

SZAFY RACK 19 I AKCESORIA SZAFY RACK 19" I AKCESORIA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA KATALOG PRODUKTÓW WWW.RACKSYSTEMS.PL SZAFY RACK 19" WISZĄCE Wymiar y opakowania szaf y złożonej Wymiar y opakowania szaf y rozłożonej Objętość [m³]

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 3 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 3 specyfikacja techniczna I. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych II. Informacje szczegółowe Zamówienie dotyczy dostawy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 3 specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo