SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW MONITORINGU do Umowy Nr...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW MONITORINGU do Umowy Nr..."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW MONITORINGU do Umowy Nr Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie Wykonawcy 1.2. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie wyrobu CE lub równoważne 1.3. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem), 1.5. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta Wszystkie urządzenia wymienione w pkt 3. muszą być przystosowane do sieci energetycznej o parametrach: V / 50 Hz. lub zasilane PoE zgodnie ze standardem IEEE 802.3af 1.7. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej i elektronicznej Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie wymaganym w SIWZ 1.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności Strona 1 z 19

2 oferowanych produktów z umową, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do: - zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności z umową (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację), oraz - zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych Jeżeli inspekcja, o której mowa w pkt powyżej wykaże niezgodność produktów z umową lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób trzecich, w tym producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 30% wartości zamówienia (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie urządzeń było oprogramowaniem w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert, Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego Oferowane oprogramowanie urządzeń sieciowych musi być przygotowane do współpracy z aktualnie eksploatowanymi urządzeniami sieciowymi Podstawą do odbioru prac instalacyjno-wdrożeniowych, których mowa w pkt 4 będą testy niezawodnościowe odpowiednio do zakresu o którym mowa w pkt 4.1 niniejszego załącznika oraz warunki przedstawione w pkt. 34 Załącznika nr 1 2. Warunki gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego 2.1. O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 36-miesięczna gwarancja. Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. Strona 2 z 19

3 2.2. O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu. czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym, którym może być pracownik Wykonawcy lub Zamawiającego) ma być nie dłuższy niż NBD (Next Buisness Day). Usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia, zainstalowanie urządzenia zastępczego, uruchomienie zastępczego łącza itp.) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego (Next Buisness Day) od momentu zdiagnozowania usterki. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez całą dobę przez telefon, fax, lub WWW. Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich zdarzeń. Za zgłoszenie awarii uznaje się także brak sygnału lub błędny sygnał z danego urządzenia do Stacji Monitorowania Alarmów W przypadku urządzenia, dla którego jest wymagany czas naprawy przekraczający 4 dni robocze, Zamawiający wymaga przekazania i wdrożenia na czas naprawy, urządzenia o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy oraz Producenta (telefon, e- mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego 2.5. Zamawiający będzie posiadał prawo do bezpośredniego zgłaszania awarii lub problemów do producenta dostarczonego sprzętu Zamawiający uzyska dostęp do części chronionych stron internetowych producentów rozwiązań, umożliwiający: - pobieranie nowych wersji oprogramowania - dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej - dostęp do pomocy technicznej producentów 3. Przedmiot zamówienia Ilości dostarczonych elementów determinuje Załącznik nr 1. W przypadku nie określenia ilości elementów w Załączniku nr 1, Zamawiający wymaga dostarczenia ilości elementów niezbędnej do prawidłowego działania systemów zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia Kamera szybkoobrotowa CCTV typ 1 Pod względem parametrów technicznych, wszystkie wymienione kamery obrotowe powinny spełniać poniższe wymagania. Strona 3 z 19

4 Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Typ matrycy kolorowa Technologia Przetwornik 1/3 Czułość Min 0,5 Lux przy F1.6 (kolor), 0.02 Lux przy F1.6 ( b/w) Obudowa wandaloodporne, modele gotowe do montażu na zewnątrz; konstrukcji klas IP66, NEMA 4X nie wymagającej zewnętrznej obudowy, z funkcją umożliwiającą uruchamianie w temperaturze minimum -30 C Tryby pracy przystosowane do pracy w dzień i w nocy z oświetlaczem IR Sterowanie ostrością Automatyczne / ręczne Interfejs komunikacyjny RJ-45, 10/100Mbps Przesyłanie danych pracować w sieci Ethernet, z adresacją Internet Protocol, posiadać unikalny MAC adres z możliwością nadania dowolnej adresacji IP; Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/UDP/IP/HTTP/DNS/PPPoE/RTP/RTCP/DHCP/ ICMP Rozdzielczość HDTV 720p; rozdzielczość co najmniej 1280 x 720; prędkość pracy min. 25 kl./s; Obraz 18-krotny zoom optyczny; Zakresy PAN 360 st., TILT st. Protokoły kompresji wbudowany protokół kompresji H.264 Tor audio Dwukierunkowy, G.711 Dodatkowe detekcja ruchu, zamontowany procesor i wyposażanie w firmware umożliwiający zarządzanie i podgląd poprzez interfejs WWW; detekcję ruchu oraz pamięć Flash; rejestracja na kartę pamięci SD/SDHC; funkcję strażnika; zgodność ze standardem ONVIF; umożliwiające dostęp i prezentację obrazu z kamery w aplikacjach firm trzecich z wykorzystaniem mechanizmów ActiveX; Zabezpieczenia kompleksowe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, realizujące zabezpieczenie toru przesyłania danych i toru zasilania; Zasilanie PoE poprzez kabel typu Ethernet IEEE 802.3af max 30W z grzałką lub dedykowane; 3.2. Kamera stacjonarna CCTV typ 1 Pod względem parametrów technicznych, wszystkie wymienione kamery obrotowe powinny spełniać poniższe wymagania. Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Typ matrycy kolorowa Technologia Przetwornik 1/3 Obudowa wandaloodporne, model gotowy do montażu na zewnątrz; konstrukcji klas IP66, NEMA 4X nie wymagającej zewnętrznej obudowy, z funkcją umożliwiającą uruchamianie w temperaturze minimum -30 C Tryby pracy przystosowane do pracy w dzień i w nocy z oświetlaczem Strona 4 z 19

5 IR i posiadające wyjście alarmowe umożliwiające załączanie oświetlenia dodatkowego Interfejs komunikacyjny RJ-45, 10/100Mbps Przesyłanie danych pracować w sieci Ethernet, z adresacją Internet Protocol, posiadać unikalny MAC adres z możliwością nadania dowolnej adresacji IP; Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/UDP/IP/HTTP/DNS/PPPoE/RTP/RTCP/DHCP/ ICMP Rozdzielczość HDTV 720p; rozdzielczość co najmniej 1280 x 720; prędkość pracy min. 25 kl./s; Protokoły kompresji wbudowane protokoły kompresji H.264/MJPEG Dodatkowe detekcja ruchu, zamontowany procesor i wyposażanie w firmware umożliwiający zarządzanie i podgląd poprzez interfejs WWW, detekcję ruchu oraz pamięć Flash, rejestracja na kartę pamięci SD/SDHC funkcję strażnika; zgodność ze standardem ONVIF; umożliwiające dostęp i prezentację obrazu z kamery w aplikacjach firm trzecich z wykorzystaniem mechanizmów ActiveX Zabezpieczenia kompleksowe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, realizujące zabezpieczenie toru przesyłania danych i toru zasilania Zasilanie PoE poprzez kabel typu Ethernet IEEE 802.3af max 30W z grzałką lub dedykowane 3.3. Centrala SSWiN typ 1 Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Klasa środowiskowa II Klasa zabezpieczenia Klasa S Komunikator telefoniczny Komunikaty głosowe Komunikaty na pager/sms Obsługa manipulatorów Magistrale manipulatorów + ekspanderów Klawiatury strefowe Wejścia adresowalne (CA-64 ADR) (ACU-100) Pojemność akumulatora 24 Ah Moduł GSM (zewnętrzny) Moduły rozszerzające Monitorowanie, zarządzanie, obsługa przez sieć Ethernet; Numery do powiadamiania telefonicznego Moduł ETHM-1 Pamięć zdarzeń Partycje Programowanie i obsługa przy pomocy przeglądarki WWW Programowanie i obsługa przy pomocy Strona 5 z 19

6 telefonu komórkowego Równoczesna obsługa wejść adresowalnych i Bezprzewodowych Strefy 32 Timery 64 Użytkownicy (użytkownicy+administratorzy+instalator) Liczba wejść do 16 Współpraca z systemem bezprzewodowym (przez magistralę) Liczba wyjść co najmniej 8 Zakres temperatur pracy -10 C +55 C Klasa Grade Czujki ruchu typ 1 Nazwa elementu, parametru Autodiagnostyka Cyfrowa kompensacja temperatury Klasa środowiskowa Mikrofala Pyroelement Regulacja czułości toru mikrofalowego Regulacja czułości toru podczerwieni Regulowany uchwyt do montażu Zakres temperatur pracy Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych II -10 C +55 C 3.5. Sygnalizator optyczno-akustyczny typ 1 Nazwa elementu, parametru Akumulator żelowy ołowiowy Klasa środowiskowa Mechaniczne zabezpieczenie antysabotażowe przed zalaniem pianką (SPL-SAB) Obudowa Poliwęglan osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej Sygnalizacja optyczna Wybór sygnału alarmowego Zabezpieczenie antysabotażowe przed oderwaniem od podłoża Zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem obudowy Zakres temperatur pracy Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych III -35 C +55 C Strona 6 z 19

7 3.6. Manipulator typ 1 Nazwa elementu, parametru Klasa środowiskowa Zakres temperatur pracy Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych II -10 C +55 C 3.7. Szafa teletechniczna typ 1 Nazwa elementu, parametru Wymiary Typ Drzwi Tył Wentylacja Montaż Zabezpieczenie Stopień ochrony Nośność Akcesoria Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Wysokość minimum 24U, szerokość minimum 600mm, głębokość montażowa minimum 600mm Szafa przeznaczona do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem jednopunktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie o 180º, Drzwi prawo lub lewo stronne, Otwierane boki szafy, zamki w ścianch bocznych, Ściana tylna z blachy stalowej W dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystosowane do montażu modułu wentylacyjnego, w części górnej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wiązek kablowych 1 x część górna, 1 x część dolna, 2 x część tylna. Regulowane pionowe profile montażowe 19 z blachy ocynkowanej. Linki o przekroju min 6 mm i długości 300m do uziemienia drzwi i ściany tylnej, linka uziemiająca szafę Minimum IP20 Minimum 500 kg. 1x Półka do szafy 19", z otworami, 220 mm, 2U 3x Organizer poziomy 1U 6x Organizery pionowe 1x Moduł wentylacyjny 4-wentylatorowy z teromostatem. 24x patchcord 0,5m FTP kat Komputer klasy PC typ 1. Komputer lub serwer klasy x86 w obudowie przemysłowej do montażu w szafie teletechnicznej 19. Nadrzędna jednostka systemu do archiwizacji, obsługi i zarządzania systemu CCTV i SSWiN. Nazwa elementu, parametru Obudowa Typ Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Obudowa komputerowa 19", wysokość max. 4U, minimum 6 kieszeni SAS/SATA, głębokość max 510mm; Zaprojektowana do pracy w ciężkich warunkach, wstrząsów, wibracji i temp; Min 6 kieszeni na dyski SATA/SAS Min 2 wentylatory dla kieszeni HDD Min 1 slim CD\DVD Strona 7 z 19

8 Zasilacz Płyta główna Procesor Karta graficzna Pamięć Dyski twarde Napęd DVD-RW System Operacyjny Akcesoria Gwarancja Przeznaczona na płyty główne ATX lub równoważne Złącza USB od frontu Monitoring temperatury, napięć i wentylatora ATX 12V 2.2; min 650W; Aktywny PFC, wentylator z automatyczna regulacja obrotów w zależności od temperatury Typu ATX, Min 16 GB RAM DDR3, Min 1xPCIe X X PCIe X4 + 1 x PCIe X1 Min 6 x SATA II/SAS, RAID 0, 1, 10, 5, Min 6x USB Wbudowane audio Min 2x GbLAN Min 4 rdzenie Częstotliwość taktowania min 3.0 GHz Min Cache L3-6Mb Zintegrowana Min 4 GB DDR3 Min 6x 2 TB, 64 MB Cache, min 7200 RPM, 1,2 mln MTBF w kieszeniach HotSwap DVD-RW DL SATA slim Minimum MS Windows 7 PL Pro Klawiatura i mysz. Przewody zasilające C13 Minimum 2 lata 3.9. Komputer klasy PC typ 2. Nazwa elementu, parametru Procesor Płyta główna Karta graficzna Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Min 2 rdzenie Częstotliwość taktowania min 3.0 GHz Min Cache L3 4 Mb ATX Z możliwością jednoczesnego podłączenia dwóch monitorów ( tryb rozszerzenia obrazu, tryb dublowania obrazu ) Min 2 GB DDR3 500 GB SATA DVD-RW DL SATA MiniTower Min 350 W PFC ATX Pamięć Dyski twarde Napęd DVD-RW Obudowa Zasilacz Panele LCD 2xmMinimum 21,5 ; czas reakcji min 5 ms, kontrast 1 mln:1, jasność 250 cd/m; złącza D-Sub, DVI System operacyjny MS Windows 7 Pro PKC Oprogramowanie antywirusowe ESET NOD32 lub równoważny Akcesoria Klawiatura, Mysz przewodowe Kable zasilające Listwa zasilająca UPS min. 500VA Gwarancja Minimum 2 lata Strona 8 z 19

9 3.10. Router typ 1. RZGW we Wrocławiu wykorzystuje platformę teleinformatyczna w całości zbudowaną o sprzęt i oprogramowanie firmy Cisco Systems. Zastosowanie urządzeń jednego producenta umożliwia przenoszenie wszelkiego typu usług typu dane, głos, video w oparciu o protokół IP oraz implementacje zaawansowanych elementów ochrony. Całość rozwiązania monitorowana jest centralnie z siedziby RZGW we Wrocławiu za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania np. Cisco Works LMS. Ze względu na konieczność zapewnienia pełnej zgodności oferowanych urządzeń z systemem zarządzania infrastrukturą firmy Cisco Systems eksploatowanym u Zamawiającego, Zamawiający preferuje urządzenia CISCO Systems. Router sieciowy Cisco 2901 SEC/K9 lub równoważny Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Architektura - Architektura modularna, wyposażenie w minimum 2 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 dla realizacji połączenia do sieci LAN, WAN; - Możliwość instalacji dodatkowych 4 pojedynczych modułów sieciowych z interfejsami lub 2 podwójnych modułów sieciowych z interfejsami LAN/WAN - Możliwość instalacji minimum 1 wewnętrznego modułu usługowego. - Możliwość instalacji minimum 2 modułów DSP. - Urządzenie musi posiadać możliwość skonfigurowania bezpośredniej komunikacji pomiędzy wybranymi modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora. - Urządzenie musi posiadać wszystkie interfejsy aktywne. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Obudowa - Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie z tworzyw sztucznych. Pamięć - Urządzenie musi być wyposażone w minimum 512MB szybkiej pamięci RAM typu DDR2 z możliwością rozbudowy do co najmniej 2GB. - Urządzenie musi być wyposażone w minimum 256MB pamięci Flash i mieć możliwość rozbudowy do co najmniej 4GB Porty USB - Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 porty USB. Porty muszą pozwalać na podłączenie zewnętrznych pamięci Flash w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych Porty zarządzania - Urządzenie musi być wyposażone w przynajmniej 1 port USB typu B. Musi mieć możliwość spełniania funkcji konsoli szeregowej. - Przynamniej 1 konsolowy port szeregowy typu RJ-45. Strona 9 z 19

10 Moduły sieciowe Szyfrowanie Uwierzytelnianie VPN Protokoły i standardy Usługi - Urządzenie musi być dostarczone z kablami pozwalającymi na podłączenie zarówno konsoli USB jak i szeregowej. Jeden pojedynczy moduł sieciowy EHWIC-1GE-SFP-CU lub równoważny. Za równoważny zamawiający przyjmuje urządzenie spełniające poniższe parametry techniczne: - 1 SFP (mini-gbic) /100/1000BASE-TX - IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE802.3 IEEE802.2, IEEE802.3, IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, - SNMP, RMON, NetFlow, IP-SLA, JumboFrames, IGMP, HSRP, VRRP, GLBP, QoS, filtrowanie MAC, EtherChannel. - podłączanie na gorąco modułów SFP - zarządzanie poprzez interfejs WWW, SSH, telnet CLI routera. Jeden pojedynczy moduł sieciowy EHWIC-3G-HSPA-U lub równoważny. Za równoważny zamawiający przyjmuje urządzenie spełniające poniższe parametry techniczne: - Dwa złącza TNC dla podstawowej anteny RF i anteny GPS - RJ-45 Interfejs diagnostyczny i zarządzający - złącze karty SIM zgodne z ISO (SIM mechanical) - obsługa HSPA 850, 900, 1900 i 2100 Mhz ( przepustowości do 7.2 Mbps) - pełna wsteczna kompatybilność HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, CDMA - możliwość automatycznego przełączenia między podstawowym i zapasowym łączem. - obsługa 3G SNMPv2 - możliwość zdalnego aktualizowania oprogramowania firmware poprzez łącza 3G. - możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS - możliwość funkcjonowania jako lokalizator GPS - zarządzanie poprzez CLI (Telnet, SSH) i SNMP. - Musi posiadać zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES128/AES192/AES256 - Musi posiadać możliwość szyfrowania połączeń z wykorzystaniem algorytmów DES/3DES/AES - Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+, - Urządzenie musi wspierać IKE/IPsec/PKI, IPsec/GRE - Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika) - Musi obsługiwać protokół GRE oraz zapewnieniać mechnizm honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego. - Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server - Musi posiadać funkcjonalność firewall (w trybie routed Strona 10 z 19

11 Obsługa ruchu Wydajność oraz transparent) - Musi posiadać funkcjonalność Intrusion Prevention System - Musi posiadać funkcjonalność Content Filtering - Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL - Musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast - Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu. - Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu QoS: z obsługą kolejki absolutnego priorytetu, ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu, WFQ - Musi obsługiwać tzw.routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q - Musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routing statyczny - Musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing - Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2; - Oczekiwana wydajność proponowanego rozwiązania z włączonymi usługami nie może być mniejsza niż 75Mbit/s Wymiary - Musi mieć możliwość montażu w szafie rack 19 (48.3 cm) EIA, głębokość maksimum 440mm Zasilanie - Urządzenie musi posiadać wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V Zarządzanie - Musi być zarządzalne za pomocą SNMPv3 - Musi mieć możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Netflow/JFlow lub odpowiednika - Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface CLI) - Urządzenie musi być zarządzalne przy pomocy aplikacji graficznej dostarczonej przez producenta - Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. - Oprogramowanie routera musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności muszą być dostępne poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji lub dostępne od razu. Strona 11 z 19

12 Certyfikaty bezpieczeństwa UL , CAN/CSA C22.2 No , EN , AS/NZS , IEC , TIA/EIA/IS-968 CS-03, ANSI T1.101, ITU-T G.823, G.824, IEEE 802.3, RTTE Directive Gwarancja i serwis Ograniczona dożywotnia (5 lat od czasu wycofania ze sprzedaży) gwarancja producenta z wyłączeniem zasilacza i wentylatorów, aktualizacja podstawowego oprogramowania systemowego, 90 dni wsparcia technicznego online i telefonicznego, Serwis 8x5xNBD: Urządzenie powinno być objęte co najmniej rocznym serwisem producenta świadczonym na zasadach: - możliwość zgłaszania usterek w dni robocze -naprawa urządzenia lub wymiana na sprawne najpóźniej następnego dnia roboczego po przyjęciu zgłoszenia usterki -aktualizacja oprogramowania w czasie trwania serwisu -dostęp do pomocy technicznej producenta -nieograniczony dostęp do bazy wiedzy i do narzędzi zarządzających, Switch typ 1. RZGW we Wrocławiu wykorzystuje platformę teleinformatyczna w całości zbudowaną o sprzęt i oprogramowanie firmy Cisco Systems. Zastosowanie urządzeń jednego producenta umożliwia przenoszenie wszelkiego typu usług typu dane, głos, video w oparciu o protokół IP oraz implementacje zaawansowanych elementów ochrony. Całość rozwiązania monitorowana jest centralnie z siedziby RZGW we Wrocławiu za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania np. Cisco Works LMS. Ze względu na konieczność zapewnienia pełnej zgodności oferowanych urządzeń z systemem zarządzania infrastrukturą firmy Cisco Systems eksploatowanym u Zamawiającego, Zamawiający preferuje urządzenia CISCO Systems. Przełącznik sieciowy Cisco C2960S-24PS-L Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Typ Przełącznik sieciowy do montażu w szafie typu rack 19, wysokość urządzenia 1 RU Porty Pamięć Minimum 24 portów GigabitEthernet w standardzie 10/100/1000BaseTX oraz minimum 4 porty modularne (uplink) w standardzie SFP. Wykorzystanie portów SFP nie może powodować zablokowania żadnego z 48 portów GigabitEthernet w standardzie 10/100/1000BaseTX. Minimum 128MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci Flash Zasilanie Możliwość pracy z zewnętrznym redundantnym zasilaczem. PoE Urządzenie musi wspierać zasilanie na poziomie portu (PoE oraz PoE+) zgodnie ze standardem 802.3af i 802.3at tj. oferować do 30W na port. (minimum 12 portów) Strona 12 z 19

13 Skalowalność Możliwość budowy stosów za pomocą dedykowanego modułu ze złączem. Wydajność szyny stosu min. 20 Gbps. Urządzenia połączone w stos muszą być logiczne zarządzane jak jedno urządzenie. Nie dopuszcza się wykorzystania portów ogólnego przeznaczenia 10 GigabitEthernet w celu budowy stosu. Musi istnieć możliwość zestawiania połączenia typu EtherChannel w skład którego wchodzą porty na różnych przełącznikach w ramach stosu. VLAN Wsparcie dla co najmniej 255 sieci VLAN oraz 4000 identyfikatorów VLAN Standardy protokołów sieciowych Urządzenie musi mieć wsparcie protokołów sieciowych zgodnie ze standardami: - IEEE 802.1x, - IEEE 802.1s, - IEEE 802.1w, - IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX, - IEEE 802.3ad, - IEEE 802.1D, - IEEE 802.1p, - IEEE 802.1Q, - IEEE BASE-T, - IEEE 802.3u 100BASE-TX, - IEEE 802.3z 1000BASE-X, - IEEE 802.3ab 100BASE-T. Matryca przełączająca i przepustowość Co najmniej 77 Mpps dla pakietów 64 bajtowych; Możliwość obsługi minimum 8000 adresów MAC; Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - Obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu, - Mechanizm automatycznego zapewnienia jakości usług (Auto QoS), - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting), Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SSH, - Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i TACACS+, - Możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (designated port) lub funkcjonalność Private VLAN Edge, - Monitorowanie zapytań DHCP i odpowiedzi, tzw.: DHCP Snooping. Strona 13 z 19

14 - listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL) min. 250 dostępnych pozycji sprzętowych Obsługę ruchu Konfigurację portów Musi wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMP snooping oraz możliwość utworzenia 255 grup; Urządzenie musi obsługiwać tzw.: Jumbo Frames Musi umożliwiać konfigurację portów SPAN oraz RSPAN STP Urządzenie musi mieć możliwość ochrony przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowaną przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe Grupowanie portów Usługi Konfiguracja Monitoring Zarządzanie Gwarancja i serwis Urządzenie musi umożliwiać grupowanie portów w jeden logiczny kanał/link (channel) zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP) oraz PAgP Możliwość uruchomienia funkcji DHCP Server Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika Urządzenie musi być zarządzane przy pomocy aplikacji graficznej dostarczonej przez producenta Ograniczona dożywotnia (5 lat od czasu wycofania ze sprzedaży) gwarancja producenta z wyłączeniem zasilacza i wentylatorów, aktualizacja podstawowego oprogramowania systemowego, 90 dni wsparcia technicznego online i telefonicznego, Serwis 8x5xNBD: Urządzenie powinno być objęte co najmniej rocznym serwisem producenta świadczonym na zasadach: - możliwość zgłaszania usterek w dni robocze -naprawa urządzenia lub wymiana na sprawne najpóźniej następnego dnia roboczego po przyjęciu zgłoszenia usterki -aktualizacja oprogramowania w czasie trwania serwisu -dostęp do pomocy technicznej producenta -nieograniczony dostęp do bazy wiedzy i do narzędzi zarządzających, Media konwerter typ 1. Strona 14 z 19

15 Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Złącza Min 1x SC, 1x RJ Base-TX, 100Base-FX Tryby pracy Half Full-duplex Przełączanie pakietów Transparentne dla pakietów IEEE 802.1Q Autodetekcja połączeń Auto MDI/MDI-X Funkcje MissingLink, Test połączenia Zasięg Przy użyciu światłowodu jedno modowego zasięg do 15km Obudowa Metalowa, konstrukcja bez wentylatora Gwarancja lifetime Panel światłowodowy 19 typ 1. Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Panel 19 Ilość portów Min 8 Typ złącz LC Wysokość Max 1U Akcesoria Z pigtailami kompletny Patchpanel kat.6 19 typ 1. Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Panel 19 Ilość portów Min 24 Typ Ekranowane Certyfikat Kat.6 De embedded Pasmo Min 250 Mhz Gniazda RJ45, 8P8C, osłonki przeciwkurzowe Instalacja LSA lub keystone Wysokość Max 1U Akcesoria Mocowanie kabli za pomocą opasek kablowych Linka uziemiająca Zasilacz awaryjny UPS typ 1. RZGW we Wrocławiu wykorzystuje platformę zarządzana energia w całości zbudowaną o sprzęt i oprogramowanie firmy Eaton Powerware. Zastosowanie urządzeń jednego producenta umożliwia efektywne zarządzanie i zabezpieczenie urządzeń serwerowych poprzez implementacje zaawansowanych elementów ochrony energetycznej. Całość rozwiązania monitorowana jest centralnie z siedziby RZGW we Wrocławiu za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania Eaton Power Manager Enterprise. Ze względu na konieczność zapewnienia pełnej zgodności oferowanych urządzeń z systemem zarządzania infrastrukturą firmy Eaton, eksploatowanym u Zamawiającego, Zamawiający preferuje urządzenia Eaton. Strona 15 z 19

16 Zasilacz awaryjny Eaton 5130 RM 1750VA lub równoważny Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Typ obudowy Rack 19 Moc pozorna Minimum 1750 VA Moc rzeczywista Minimum 1600 W Architektura UPSa line-interactive Maks. czas przełączenia na Maksimum 4 ms baterię Liczba faz 1 Liczba i rodzaj gniazdek z Min. 8 x IEC320 C13-10A, utrzymaniem zasilania Typ gniazda wejściowego IEC C14-10A Czas podtrzymania dla Minimum 5 min obciążenia 100% Czas podtrzymania przy Minimum 20 min obciążeniu 50% Zakres napięcia wejściowego w W zakresie V trybie podstawowym Zimny start Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Sinus podczas pracy na baterii Porty komunikacji RS232 (DB9), USB, SNMP/Web (10/100 Base-T RJ-45) Diody sygnalizacyjne praca z sieci zasilającej praca z baterii przeciążenia UPSa konieczna wymiana baterii Wyposażenie karty komunikacyjne karta LAN RJ-45; kabel RS232 kabel USB zestaw do montażu w szafie rack 19"; Funkcje system ładowania nieciągłego baterii; Możliwość instalacji sondy do pomiaru wilgotności i temperatury środowiska pracy; Wysokość Maksimum 2 U Głębokość Maksimum 510 mm Waga Maksimim 27 kg Zakres temperatur (eksploatacja) 0-40 stopnie Celcjusza Wilgotność względna procent (eksploatacja) Oprogramowanie Oprogramowanie monitorowania parametrów pracy UPS zgodne z systemami: Windows /2000/XP/7/2003/2008 Novell NetWare 5.x/6.x, HP-UX/IBM AIX/MAC OS/Linux/Unix Zarządzanie Zarządzanie poprzez protokoły HTTP, TELNET, SSH; Powiadomienia o zdarzeniach przez SNMP, SMTP; Certyfikaty bezpieczeństwa IEC/EN , UL 1778; CE; C-Tick; TUVus Akcesoria Szyny montażowe rack 19 Gwarancja 24 mce realizowana w systemie door-to-door, naprawa lub wymiana urządzenia w terminie do 14 dni roboczych Strona 16 z 19

17 od daty zgłoszenia Oprogramowanie serwera CCTV Nazwa elementu, parametru Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych Ilość kanałów video Min 17 Ilość kanałów audio Min 17 Szybkość rejestracji Max 400 fps Obsługa kamer IP Integracja sterowanie sieciowymi kamerami PTZ możliwość dowolnej modyfikacji graficznych elementów interfejsu użytkownika, Centralny monitoring i praca w podgląd i odtwarzanie nagrań przez sieć IP przeglądarką sieci Internet Explorer lub dołączonymi aplikacjami dedykowanymi MultiView i Remote Viewlog; dostęp do systemu za pomocą urządzeń mobilnych (telefony, PDA); automatyczna kontrola wykorzystania pasma sieciowego; możliwość zwielokrotniania strumieni IP generowanych przez rejestrator (np. rejestrator na wolnym łączu generuje jedną kopię strumieni do Internetu, gdzie serwer z zainstalowaną aplikacją TwinDVR działający na szybkim łączu duplikuje strumienie i dostarcza je większym grupom odbiorców); opcjonalna centralna archiwizacja i raportowanie rezultatów zliczania obiektów i ludzi; Archiwizacja archiwizacja nagrań przez sieć IP; archiwizacja na wszystkich nośnikach dostępnych dla komputerów PC; możliwość wymiany i dodawania dysków w trakcie nagrywania; archiwizacja danych w popularnych formatach graficznych (AVI, JPG, itd); i w plikach wykonywalnych (EXE), możliwych do odtworzenia na dowolnym PC; obsługa macierzy iscsi do zapisu nagrań i do tworzenia kopii zapasowej nagrań realizowanej zgodnie z harmonogramem; możliwość przydzielenia niezależnego miejsca na archiwum nagrań dla wybranej kamery lub grupy kamer; możliwość zablokowania wybranych zarejestrowanych zdarzeń przed automatycznym nadpisaniem w razie zapełnienia dysków; Zarządzanie i obsługa oprogramowanie w języku polskim; możliwość zdalnego sterowania rejestratorem (tzw. zdalny pulpit); możliwość użycia pilota, specjalizowanej klawiatury i joysticka do sterowania rejestratorem; szybkie zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji, również na innym rejestratorze; Inteligentna analiza obrazu zaawansowana detekcja ruchu (wiele nieregularnych obszarów o różnych poziomach czułości); Strona 17 z 19

18 Alarmowanie i raportowanie Bezpieczeństwo System operacyjny redukcja i filtry szumów (zmniejszanie rozmiarów nagrań i poprawianie ich jakości); tolerancja na szum w detekcji ruchu (zmniejszanie liczby fałszywych alarmów); wykrywanie ludzi na obrazie z kamery i zapisywanie zdjęć ich twarzy w indeksie monitorowanych obiektów; wykrywanie kradzieży obiektów; wykrywanie pozostawionych obiektów; wykrywanie intruzów; maski prywatności; wykrywanie manipulowania kamerą; zliczanie obiektów i ludzi; sterowanie kamerami PTZ poprzez zaznaczanie obiektów na obrazie z kamery; sterowanie urządzeniami wejścia/wyjścia poprzez klikanie ich na obrazie z kamery; nagrywanie przedalarmowe i poalarmowe; alarmy graficzne i dźwiękowe; opcjonalne powiadamianie na , sms, pager, telefon; programowalne sterowanie przekaźnikami wykonawczymi; generowanie raportów zdarzeń z dziennika systemu; zmiana pozycji kamery PTZ po zdarzeniu alarmowym; skuteczna blokada pulpitu systemu operacyjnego; niezwykle rozbudowany system uprawnień (do 1000 kont użytkowników o prawie dowolnie skonfigurowanych uprawnieniach; możliwość przechowywania kont użytkowników systemu w centralnej sieciowej bazie danych (serwer uwierzytelniania); możliwość wykorzystania cyfrowego znaku wodnego; automatyczna reakcja na bezczynność operatora; szyfrowana transmisja; Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista/ Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe urządzeń peryferyjnych Urządzenia peryferyjne w szafce teletechnicznej należy wyposażyć we własny układ ochrony przeciwprzepięciowej oraz uzupełnić o zabezpieczenie przeciążeniowe i ochronę przed porażeniem. Aparaturę zabezpieczającą należy umieścić w oddzielnej skrzynce bezpiecznikowej umieszczonej bezpośrednio obok szafki teletechnicznej. Jako ochronę przeciwprzepięciową należy zastosować ochronniki kategorii I (według PN-IEC 664-1) ograniczniki klasy D, będące dodatkową, uzupełniającą ochroną przed przepięciami zredukowanymi przez wcześniejszy stopień ochrony klasy C. Linie telefoniczną wchodzącą do szafki teletechnicznej należy wyposażyć dedykowany ochronnik Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy PZP, do wskazanych powyżej znaków towarowych Zamawiający dodaje sformułowanie lub równoważne Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania (oprogramowanie) równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca dołączy do oferty próbki oprogramowania równoważnego. Strona 18 z 19

19 3.20. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jego równoważności przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej Sprawdzenie równoważności i kompatybilności oferowanego oprogramowania będzie polegać na wielokrotnym przeprowadzeniu testów w siedzibie Zamawiającego na sprzęcie Zamawiającego, w warunkach sieci Zamawiającego, na arkuszach i plikach Zamawiającego. Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego, dostarczy do siedziby Zamawiającego, po jednej wersji zaoferowanego oprogramowania. Informacja o testach zawierać będzie termin i okres przeprowadzania testów. Termin do dostarczenia oprogramowania nie będzie krótszy niż 5 dni od daty otrzymania pisma przez Wykonawcę. 4. Zakres prac instalacyjno-wdrożeniowych Przygotowanie połączeń radiowych, okablowania strukturalnego, instalacji teletechnicznych, elektrycznych, urządzeń sieciowych, urządzeń systemu CCTV, urządzeń systemu SSWiN, urządzeń bezprzerwowego systemu zasilania awaryjnego. Testy niezawodnościowe dla dostarczonego sprzętu i rozwiązań muszą być wykonane na obiektach Zamawiającego przy jego udziale Wykonawca musi dostarczyć wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego działania wymienionych systemów Prace instalacyjno-wdrożeniowe, weryfikacja i zakres testów niezawodnościowych Fizyczna instalacja urządzeń na obiektach Zamawiającego wymienionych w zał. nr 1; Weryfikacja i instalacja najnowszych aktualizacji i poprawek firmware dla urządzeń instalowanych na obiektach Zamawiającego Konfiguracja połączeń niezawodnościowych w obrębie dostarczonej infrastruktury; Uruchomienie i konfiguracja oprogramowania i urządzeń wg dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. Weryfikacja prawidłowego działania całościowego systemów przy udziale Zamawiającego. Uruchomienie i przeprowadzenie testów obciążeniowych zasilacza awaryjnego UPS. Weryfikacja zgodnego ze specyfikacją uruchomienia urządzeń sieciowych, CCTV, SSWiN Testy obciążeniowe przeprowadzone przez Zamawiającego weryfikujące prawidłową prace urządzeń we współpracy z systemem CCTV i SSWiN. Szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania systemów CCTV i SSWiN Strona 19 z 19

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań Załącznik nr.. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania systemowego dla zadania pod nazwą: Informator nawigacyjny dla Odry swobodnie płynącej od Brzegu

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Specyfikacja Techniczna I. Rozbudowa istniejących systemów informatycznych umoŝliwiająca dostęp do systemów CZK pomiędzy lokalizacjami Strzegomska 148 oraz Bogusławskiego 6 1) Przełącznik sieciowy 3 szt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Zakres Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest doposażenie, modernizacja sieci LAN Zamawiającego i przebudowa obecnej architektury sieci. Wdrożenie powinno obejmować:

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: SR 271.7.13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pod nazwą Dostawa zestawów ćwiczeniowych (urządzeń komputerowych sieciowych) wraz ze wsparciem dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych

Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych Załącznik nr 1 do PFU Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych A. - Radiolinia typ A B. - Radiolinia typ B C. - Radiolinia typ C (dosył sygnału do pierścienia radiolinia opcjonalna) D.

Bardziej szczegółowo

Qbj U. Ot,. Jo 18.1". Lilianna OCHAL 2013-04- 11. ... 00 909 Warszawa MODYFIKACJA. INSPEKTORAT UZBROJENIA LI39l. Warszawa, dnia ;~1.04.2013 r.

Qbj U. Ot,. Jo 18.1. Lilianna OCHAL 2013-04- 11. ... 00 909 Warszawa MODYFIKACJA. INSPEKTORAT UZBROJENIA LI39l. Warszawa, dnia ;~1.04.2013 r. ~ ~ INSPEKTORAT UZBROJENIA LI39l Nr V/....I13 2013-04- 11... 00 909 Warszawa MODYFIKACJA treścisiwz Warszawa, dnia ;~1.04.2013 r. dotyczy: postępowania IU/92/ VII-53!ZO/PN/AElDOS/SSl20/3 Zamawiający -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Stryków w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prez.BG.2317-10/12 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.2317-10/12

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego OOG.042.1.2.2015 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel Celem projektu Budowa systemu e-usług

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych

Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych Załącznik nr 1 do PFU Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych A. - Radiolinia typ A B. - Radiolinia typ B C. - Radiolinia typ C (dosył sygnału do pierścienia radiolinia opcjonalna) D.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Router brzegowy 1 szt. Urządzenie współpracowało będzie z

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I Nr postępowania: Załącznik nr 7 do SIWZ RAP.272.32.2014 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I KOMPUTERY STACJONARNE UWAGA: Komputery muszą być jednolite kolorystycznie, dysk musi

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Andrespol w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS AKTUALNEGO STANU SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO: Zamawiający posiada aktualnie w użytkowaniu system telekomunikacyjny producenta Cisco o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do SIWZ Wymagania minimalne, dopuszcza się rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, pod warunkiem udokumentowania przez Oferenta równoważnej lub lepszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania sieciowego. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.2 do SWIZ - modyfikacja

Załącznik nr 1.2 do SWIZ - modyfikacja Załącznik nr 1.2 do SWIZ - modyfikacja Z A K R E S J A K O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M O W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo