Plan wykładu. Wstęp. Charakterystyka DSMS. Przetwarzanie zapytań w DSMS. Otwarte problemy badawcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wykładu. Wstęp. Charakterystyka DSMS. Przetwarzanie zapytań w DSMS. Otwarte problemy badawcze"

Transkrypt

1 Strumieniowe bazy danych

2 Plan wykładu Wstęp Zastosowanie dla strumieniowych baz danych Charakterystyka DSMS Model strumieniowych baz danych Przetwarzanie zapytań w DSMS Algorytmy przetwarzania zapytań Otwarte problemy badawcze

3 Klasyczne bazy danych Pasywne repozytoria dużych zbiorów trwałych danych, które są ą wypełniane i przetwarzane przez personalnych użytkowników (human active model). Ważny jest bieżący stan danych. Dostęp do danych historycznych h może ż być ć utrudniony lub niemożliwy.

4 Klasyczne bazy danych Elementy aktywne: triggery i alerty są drugorzędne i pomocnicze. Brak skalowalności dla dużej liczby triggerów. Dostęp do danych jest synchronizowany dzięki czemu odpowiedzi na zapytania są dokładne. Brak wymagań, co do czasu rzeczywistego.

5 Nowe dziedziny zastosowań Zarządzanie ą ruchem i wydajnością ą sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, serwerów WWW Zarządzanie procesami przemysłowymi przetwarzanie danych z sieci czujników Aplikacje analizy finansowej monitorujące strumień danych giełdowych, sieci bankomatów Aplikacje monitorujące duże zbiory obiektów (śledzenie pojazdów) Aplikacje militarne monitorowanie organizmów żołnierzy (ciśnienie krwi, tętno, pozycja)

6 Strumieniowe bazy danych Aktywne repozytoria dużych zbiorów danych, które są w wypełniane automatycznie przez czujniki. Aplikacje monitorujące przetwarzają ciągłe strumienie danych wejściowych i alarmują użytkowników w przypadku występowania nietypowych sekwencji danych (human passive model). Ważna jest historia danych zmiany w źródłach hdanych.

7 Strumieniowe bazy danych Aktywna baza danych, architektura gwarantująca skalowalność triggerów. Dane wejściowe mogą być gubione, w związku z tym zapytania mogą być wykonywane przy niekompletnej informacji wejściowej i generować jedynie przybliżone wyniki. Istotne wymagania, co do czasu rzeczywistego.

8 DBMS, a DSMS trwałe relacje ulotne, nieograniczone strumienie danych zapytania punktowe zapytania ciągłe nieograniczona pamięć ograniczona pamięć dyskowa operacyjna dostęp swobodny dostęp sekwencyjny plan zapytań definiowany na nieprzewidywalny y rozkład znanym rozkładzie danych danych stosowalność algorytmów konieczność stosowania wielo-przebiegowych algorytmów jednoprzebiegowych

9 Data Streams Management System zarejestrowane ciągłe zapytania strumienie wejściowe Aplikacja DSMS strumienie wyników wyniki dane wejściowe trwała DB Bufory PAO

10 Model obliczeniowy strumieni danych Strumienie danych Streszczenia w PAO Przetwarzanie Aproksymowane strumieni wyniki Strumień danych jest potencjalnie nieograniczoną, intensywną sekwencją danych Przetwarzanie strumieni i danych wiąże ż się z: Co najwyżej jednokrotnym dostępem do każdego z elementów Ograniczonym obszarem składowania streszczeń (tym (y bardziej wszystkich elementów strumieni) Przetwarzaniem w czasie rzeczywistym czas przetwarzania pojedynczego rekordu musi być ć bardzo krótki Możliwością utraty danych wejściowych

11 Algorytmy przetwarzania strumieni danych W ogólności, ś algorytmy wyznaczają jedynie przybliżone odpowiedzi d i Trudność wyznaczenia dokładnych wyników jest konsekwencją ograniczonego g rozmiaru PAO i intensywności strumienia wejściowego Wyniki aproksymowane - granice deterministyczne Algorytmy wyznaczają przybliżone wyniki, ale wielkość błędów jest znana i ograniczona Wyniki aproksymowane - granice probabilistyczne Algorytmy wyznaczają przybliżone wyniki z wysokim prawdopodobieństwem Jednoprzebiegowe algorytmy przetwarzania strumieni i stosowalne dla intensywnych terabajtowych strumieni danych

12 Przykładowe aplikacje Bezpieczeństwo sieci (np., ipolicy, NetForensics/Cisco, Niksun) Strumień ń pakietów sieciowych, i informacje o sesjach użytkowników Zapytania: filtrowanie i URL, wykrywanie włamań, ł ń ataków typu DOS, wirusów Aplikacje finansowe (np., Traderbot) Strumień danych giełdowych, cen surowców, walut Zapytania: wyszukiwanie arbitażu, szukanie podejrzanych transakcji, itp.

13 Przykładowe aplikacje zarządzanie sieciami Szacowanie wielkości ruchu w sieci Ile bajtów było wysłanych między dwoma adresami IP? Jaka część ę adresów IP jest aktywna? Ranking adresów IP pod kątem aktywności Analiza ruchu Jaki jest średni czas trwania sesji dla danego adresu IP? Jaka jest mediana liczby bajtów w sesjach dla danego IP? Wykrywanie oszustw Lista sesji, dla których transmisja była większa niż 1000B Identyfikacja wszystkich sesji, których czas trwania był dwukrotnie częstszy niż typowy Bezpieczeństwo ń działania ł i sieci i List adresów IP o gwałtownym wzroście ruchu Identyfikacja adresów IP uczestniczących w ponad 1000 równoległych sesji

14 Przykładowe aplikacje zarządzanie sieciami Dane o sesjach (zebrane za pomocą Cisco NetFlow) Source Destination Duration Bytes Protocol K http K http K http K http K http K ftp K ftp K ftp AT&T zbiera 100 GBs danych każdego dnia

15 Przykładowe aplikacje monitorowanie giełdy Strumień ń cen i sprzedaży ż na giełdach w czasie Analiza techniczna dla inwestorów giełdowych Wsparcie dla decyzji o kupnie/sprzedaży Sygnalizacja wzrostu notowań giełdowych o co najmniej 5% Sygnalizacja Sygnalizacja monotonicznego wzrostu cen giełdowych dłuższego niż 1 godzina

16 Model danych strumieniowych Strumień Seria krotek uporządkowanych za pomocą znaczników czasowych Para (s,τ), s jest krotką, k a τ znacznikiem czasowym Relacja zmienny w czasie wielozbiór krotek Strumień S: <nazwa, wartość, τ> <AAAA, 12, 7:05> <BBBB, 21, 7:06> <CCCC, 17, 7:10> <AAAA, 11, 7:12> Relacja R R(7:00) R(8:00) <nazwa, wartość> <XXXX,25> <YYYY,13> <XXXX,19> <ZZZZ,15>

17 Znaczniki czasowe Explicite są częścią struktury elementów strumienia danych Implicite są dodawane ane przez DSMS w momencie odbioru poszczególnych elementów strumienia Czas ważności znaczniki reprezentują czas wystąpienia/ważności danej w świecie rzeczywistym Czas transakcyjny znacznik rejestruje czas pojawienia się informacji w systemie

18 Realizowane projekty DSMS Prototypy uniwersalnych DSMS STREAM (Stanford) Aurora (Brown, Brandeis, MIT) TelegraphCQ (Berkeley) Systemy wyspecjalizowane Tradebot (www.tradebot.com) finansowy serwis internetowy Tribeca (Bellcore) monitorowanie sieci Cougar (Cornell) sieci czujników Hancock(AT&T) sieci telekomunikacyjne Uniwersalne systemy komercyjne StreamBase (StreamBase Systems)

19 Język zapytań w DSMS deklaratywny (CQL) - oparty na rachunku relacji (STREAM), obiektowy - systemy monitorowania sieci czujników (Cougar), proceduralny - plan realizacji zapytania tworzony jest bezpośrednio przez użytkownika (Aurora/Borealis).

20 Języki bazujące na SQL Rozszerzaniem funkcjonalności języka SQL na strumieniowe bazy danych. Potrzeba nowej implementacji operatorów relacyjnych Operatory semantycznie blokujące zapytania ciągłe Operatory implementacyjnie i blokujące Operatory transformujące strumienie i relacje w strumieniowo-relacyjnych relacyjnych bazach danych Ruchome okna zapytań

21 Operacje blokujące Dana operacja jest blokująca, jeżeli uzyskanie pierwszej krotki wyniku wymaga odczy- tania całego ł zbioru wejściowego: avg, sort, min, max, mediana Ograniczenia w stosowaniu operacji blokują- cych na strumieniach danych nieskończony strumień wejściowy nigdy nie zwrócą wyniku.

22 Operacje blokujące Dane: operacja o i zbiory krotek A, B. Operacja o jest nieblokująca jeżeli: A B o(a) o(b) Operacje nieblokujące: selekcja, połączenie, eliminacja duplikatów. select * from S where S.wartość>10 Blokująca implementacja operacji Operacja połączenia jest operacją nieblokującą. Algorytm nested-loop jest blokującą implementacją operacji join.

23 Operacje blokujące Potencjalne rozwiązania: Ruchome okna danych, wyniki są generowane dla ograniczonych on ch podzbiorów danych (5 minut, 100 danych) rozszerzenie strumienia danych o dodatkowe informacje o tym, co może się pojawić w pozostałej części strumienia znaki interpunkcyjne (ang. punctuation) własności strumienia danych, na przykład wiedza o monotoniczności danych

24 Ruchome okna (sliding windows) Idea ruchomych okien polega na przetwarzaniu tylko ograniczonego ciągłego podzbioru danych ze strumienia, które mieszczą się w zdefiniowanym oknie Zalety Ruchomego okna: metoda aproksymacji przetwarzanie ograniczonego zbioru danych, dobrze zdefiniowane, łatwe do zrozumienia, determinizm działania, analiza najnowszych danych.

25 Ruchome okna w języku CQL Język bazujący na SQL rozszerzony, między innymi, o dwa dodatkowe operatory: [Rows n] okno o stałym rozmiarze obejmujące ostatnich n elementów strumienia [Range m jednostek czasu] okno o stałym rozmiarze obejmujące elementy strumienia, których znaczniki czasowe mieszczą się w przedziale czasowym [now m jedn. czasu, now] Szczególne przypadki: - m = now, m = - range unbounded

26 Ruchome okna w języku CQL select avg(s.wartość) from S [Rows 5] Transformacja strumienia w relację zawierającą 5 krotek o największych ę znacznikach czasu select * from R [Rows 1000],S [Range 5 min] where R.A = S.A and R.B > 10 Transformacja strumienia w relację zawierającą krotki, których znaczniki czasowe mieszczą się w przedziale [now 5min,now] now]

27 Ruchome okna select avg(s.wartość) from S [Rows 5] <AAAA, 12, 7:05> <BBBB, 21, 7:06> <CCCC, 17, 7:10> <AAAA, 11, 7:12> <DDDD, 7, 7:15> <EEEE, 13, 7:16> <FFFF, 19, 7:17>

28 Język kcql prototyp t Stanford Rozszerzenie języka SQL o: Nowy typ danych - Streams Semantyka ciągłych zapytań Definiowanie okien na strumieniach danych Próbkowanie strumieni danych Trzy operatory relation-to-streamto Istream, Dstream Rstream Select sum(z.wartość) from zamówienia z, wystawianie w [Range 1 Day] where z.id = w.id_zam and w.pracownik = 'Tarzan' and o.klient = 'Kowalski i Synowie'

29 Język kcql prototyp t Stanford Próbkowanie strumieni danych Select w.pracownik, max(z.wartość) from zamówienia z, wystawianie w [partition by pracownik rows 5] 10% sample where z.id = w.id_zam group by w.pracownik Tranformacja relacji w strumień Select Istream(w.pracownik, max(z.wartość)) from zamówienia z, wystawianie w [partition by pracownik rows 5] 10% sample where z.id = w.id_zam group by w.pracownik

30 Język CQL Specyfikacja okna Strumienie Relacje Operatory: Istream, Dstream, Rstream Relacyjny język zapytań ISTREAM: strumień wstawianych krotek DSTREAM: strumień usuwanych krotek RSTREAM: strumień wszystkich krotek

31 Charakterystyka przetwarzania strumieni danych Istotne ograniczenia czasowe przetwarzanie w czasie rzeczywistym intensywnych strumieni danych wymaga zazwyczaj stosowania aproksymacji wyników zapytań i wyklucza stosowanie wolnych pamięci ę zewnętrznychę Istotne ograniczenia zasobowe przetwarzanie danych odbywa się ę w całości w pamięci ę operacyjnej j Konieczność stosowania algorytmów jednoprzebiegowych dostęp do danej jedynie w momencie jej pojawienia się

32 Wydajność przetwarzania strumieni wydajność czasowa operacja uaktualnienia struktury ( update(krotka) ) operacja wyznaczająca ostateczny wynik zapytania ( computeanswer() ) wydajność zasobowa rozmiar PAO możliwość dynamicznego dopasowania do określonego rozmiaru pamięci

33 Metodyprzetwarzania t danych Przetwarzanie grupowe Próbkowanie Streszczenia (synopses) Wavelet Szkicowanie Histogramy Mikro-grupy

34 Przetwarzanie grupowe Przetwarzanie grupowe - własności Szybka operacja update wstaw daną do bufora, wolna computeanswer() przelicz wszystkie dane w buforze Dane przed przetworzeniem są buforowane Dane nie są przetwarzane na bieżąco Przetwarzanie danych w grupach (paczkach) Wynik dane z przed chwili

35 Próbkowanie Próbkowanie - własności stosunkowo szybka operacja computeanswer(), wolna update() wyznaczanie próbki Dane przychodzą szybciej niż może zostać wykonane uaktualnienie struktury Stały obszar na przechowywanie reprezentatywnego podzbioru danych wejściowych Pojawienie się nowej danej na wejściu wiąże się z określonym prawdopodobieństwem jej wstawienia za losowo wybraną składowana daną Zapytanie wykonywane na próbce strumienia danych Odpowiedź przybliżona

36 Próbkowanie Dany strumień danych o długości N elementów i obszar w PAO do składowania próbki o rozmiarze n. Wyznaczanie kolejnego elementu do wstawienia do próbki na podstawie prawdopodobieństwa n/n Wyjściowy algorytm jest niestosowalny dla strumieni danych ze względu gę na brak ograniczenia ich rozmiaru. Potrzebne modyfikacje: Niezależność od rozmiaru strumienia Możliwość analizy danych przed zakończeniem ń strumienia Możliwość pomijania w analizie elementów strumienia wejściowego Możliwość wykonywania y zapytań w krótkim (okna) i długim horyzoncie czasowym

37 Próbkowanie losowe Wybór losowej próbki o rozmiarze n ze strumienia o nieznanej długości. ś Rozwiązania bazujące na algorytmie zbiornikowym: Wstaw pierwsze n elementów strumienia do zbiornika. Przetwarzaj sekwencyjnie kolejne elementy strumienia. Każdy z przetwarzanych elementów może być wstawiony do zbiornika z prawdopodobieństwem n/(t+1), gdzie t jest liczbą porządkową przypisywaną kolejnym elementom strumienia. Wstawiane elementy zastępują losowo wybrane elementy przechowywane w zbiorniku. W dowolnym momencie prawdopodobieństwo znalezienia się wszystkich elementów w zbiorniku jest stałe i wynosi n/t. W dowolnym momencie ze zbiornika może być pobrana losowa próbka danych o rozmiarze n.

38 Próbkowanie losowe algorytm R Algorytm R (Alan Waterman, Knuth) działa następująco: Kiedy przetwarzany jest (t+1) element strumienia wejściowego, gdzie t>n, utrzymywanych w zbiorniku n elementów, jest losową próbą pierwszych t elementów strumienia. Element (t+1) może być ć wstawiony do zbiornika z prawdopodobieństwem n/(t+1). Wstawiany element zastępuje losowo wybrany element ze zbiornika. for j := 0 to n - 1 do ReadNextElement(C[j]); t := n; // numer kolejnego elementu strumieni while not eof do // przetwarzaj kolejne elementy strumienia begin t := t + 1; m := Trunc (t x Random( )); // m zmienna losowa z zakresu 0 m t-1 if m < n then // zastąp element ze zbiornika ReadNextRecord(C[m]); else SkipElement(l); end;

39 Próbkowanie losowe - modyfikacje Złożoność obliczeniowa algorytmu R jest równa O(N). Zwiększenie ę wydajności algorytmu przez analizowanie jedynie podzbioru elementów ze strumienia N (Jeffrey Vitter). Złożoność czasowa algorytmu: O(n(1+log(N/n))) for j := 0 to n - 1 do ReadNextElement(C[j]); t := n; // numer kolejnego elementu strumieni while not eof do // przetwarzaj kolejne elementy strumienia i begin Generate an independent random variate ϑ(n, t); SkipElements(ϑ); // pomiń następnych ϑ elementów if not eof then begin m := Trunc (n x Random( )); // m zmienna losowa z zakresu 0 m n-1 ReadNextRecord(C[m]); t := t + ϑ + 1; end; end;

40 Streszczenia Streszczenia (synopses) - Skrótowa reprezentacja danych historycznych Wymagane własności: Szeroki zakres zastosowania Jednoprzebiegowe algorytmy utrzymania i wyznaczania wyników Duża wydajność czasowa (obciążenie procesora) i pamięciowa (zajętość pamięci) Poprawność dla różnych rozkładów danych Czułość na zmieniający się w czasie rozkład danych

41 Falki (ang. Wavelets) Pojęcie falki pochodzi z sejsmologii Falki opisują rozkład fal w impulsie W informatyce falki znalazły zastosowanie w metodach W informatyce falki znalazły zastosowanie w metodach kompresji, grafice komputerowej i bazach danych

42 Falki Funkcja macierzysta falki Haara ψ(t) jest zdefiniowana następująco: Funkcja skalująca φ(t) jest zdefiniowana i następująco: Dowolna funkcja może być ć aproksymowana przez liniową kombinację stałych funkcji:

43 Jednowymiarowe falki Haara Falki Haara umożliwiają wielopoziomową aproksymację Falki Haara umożliwiają wielopoziomową aproksymację kompletnego sygnału wejściowego (strumienia danych)

44 Jednowymiarowe falki Haara Falki: matematyczne narzędzie do hierarchicznej dekompozycji funkcji i sygnałów (rozkładu wartości strumieni danych) Falka Haara: Najprostsza falka łatwa do zrozumienia i implementacji Rekurencyjne wyznaczanie średnich i różnic między sąsiednimi parami wartości na kolejnych poziomach ogólności Rozdzielczość Średnie Utracona informacja 3 [2, 2, 0, 2, 3, 5, 4, 4] - 2 [2, 1, 4, 4] [0, -1, -1, 0] 1 [1.5, 4] [0.5, 0] 0 [2.75] [-1.25] Dekompozycja falką Haara: [2.75, -1.25, 0.5, 0, 1, -1, -1, 0]

45 Dekompozycja drzewo błędów Wynik dekompozycji umożliwia odtworzenie sygnału wyjściowego. Źródłowe wartości danych mogą być obliczone jako suma wartości wzdłuż prowadzącej do nich ścieżki ,75 1 0,5-1, , 2, 0, 2, 3, 5, 4, 4 0 0

46 Przetwarzanie drzewa błędów Rekonstrukcja źródłowych wartości danych d(i) d(i) = Σ (+/-1) * współczynnik Obliczanie sum częściowych d(l:h) d(l:h) = liniowa kombinacja współczynników na ścieżkach od l do h Złożoność O(logN) d(1:4) = 4 * * (-1.25) = 6 1 0, ,75-1, , 2, 0, 2, 3, 5, 4, 4 d(6) = 2.75 (-1.25) + 0 (-1) = 5 0 0

47 Streszczenia za pomocą falek Możliwości kompresji drzew dekompozycji do zadanego rozmiaru drzewa Dla danego drzewa dekompozycji i zadanego obszaru pamięci B przeznaczonego dla streszczenia (B << D ); wyznacz wartość progową dla współczynników x, taką ą by: istniało dokładnie B współczynników o wartościach mniejszych od x. 0,5 2,75 D = 8 B = 4 x = 1-1, , 2, 1, 1, 4, 4, 4, 4 0 0

48 Szkicowanie Techniki szkicowania (sketching techniques) Szkicowanie polega na budowaniu podsumowania strumienia danych przy użyciu małej ilości pamięci. Jest stosowane do szacowania odpowiedzi na pewne zapytania a a (najczęściej zapytania a a o odległości między danymi) do zbioru danych.

49 Histogramy Histogramy są popularnym w systemach baz danych narzędziem ę służącym ą do szacowania rozkładów danych select * from pracownicy where płaca < Oszacuj selektywność zapytania, przy założeniu, że: min(płaca) = 1200 zł max(płaca) = zł brak informacji o rozkładzie danych Dla rozkładu równomiernego σ = ( )/( ) = 0,4 40% pracowników zarabia poniżej zł

50 Histogramy Celem jest utrzymywanie y informacji o rozkładzie w efekywny y sposób. Typy histogramów: EquiWidth - podział dziedziny na przedziały o stałej długości: <v 0 v 0 +d) n 0, <v 0 +d v 0 +2d) n 1,... EquiDepth - podział zbioru danych na n podzbiorów o stałej wielkości: ( ) 1, ( ) 2,..., ( ) n End-Biased - najczęściej występujące wartości: , , , inne 459 V-Optymalne minimalizujące wariancję częstości wartości przechowywanych w poszczególnych przedziałach

51 Histogramy dynamiczne Histogramy stosowane z bazach danych w procesie optymalizacji zapytań są statyczne. Ich utrzymanie polega na okresowej przebudowie od podstaw. W strumieniowych bazach danych niezbędne jest ciągłe, przyrostowe utrzymywanie histogramów. Jednoprzebiegowe metody utrzymania histogramów opierają się na próbkowaniu strumienia wejściowego. Dla histogramu Equi-Depth na podstawie próbki szacowane są wartości graniczne przedziałów. Na podstawie nierówności Hoeffdinga można wykazać, że danych kwantyl próbki mieści się w przedziale: (q - ε, q+ε) z prawdopodobieństwem 1 - σ, jeżeli rozmiar próbki jest większy niż O(log(σ)/ε 2.

52 Micro-Clusters Co to są mikro-grupy Mikro-grupa jest zbiorem elementarnych punktów danych, które znajdują się na tyle blisko siebie, że są traktowane jako pojedyncze punkty w dalszej analizie makro-grup. Perspektywa mikro-grup Perspektywa makro-grup

53 Micro-Clusters Jak pamiętane są mikro-grupy Mikro-grupa jest reprezentowana przez uporządkowaną piątkę: x x t t CFT ( C ) = ( CF 2, CF 1, CF 2, CF 1, n ) Dla każdego wymiaru, suma kwadratów wartości danych jest utrzymywana w CF2 x. Stąd CF2 x zawiera d wartości. Dla każdego wymiaru, suma wartości danych jest utrzymywana w CF1 x. Stąd CF1 x zawiera d wartości. Suma kwadratów znaczników czasowych jest utrzymywana w CF2 t. Suma znaczników czasowych jest utrzymywana w CF2 t.

54 BaseStream Uniwersalny komercyjny DSMS

55 BaseStream CREATE STREAM TicksWithTime AS SELECT *, now() AS LocalTime FROM TicksIn; CREATE STREAM TicksPerSecond AS SELECT openval() AS StartOfTimeSlice, count() AS NumberTicks,FeedName FROM TicksWithTime [SIZE 1 ON LocalTime PARTITION BY FeedName] GROUP BY FeedName;

56 BaseStream Następujący przykład pokazuje buforowanie strumienia danych w.net: using StreamBase.SB; using StreamBase.SB.Client; // connect to the StreamBase Server. string uri = "sb://localhost:10000"; int buf_size = 100; int flush_interval = 1000; StreamBaseClient t client = new StreamBaseClient(uri); t( i) client.enablebuffering(buf_size,flush_interval);

Zaawansowane systemy baz danych

Zaawansowane systemy baz danych Wprowadzenie do kursu: Zbyszko KRÓLIKOWSKI Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań e-mail: Zbyszko.Krolikowski@cs.put.poznan.pl 1. Wstęp Organizacja nowoczesnego społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA

RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2000 Seria: Nr kol. Dariusz MAZUR RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy

BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy Instytut Informatyki Politechnika Poznańska e-mail: witold.andrzejewski@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych Doc. dr inż. Maria Chałon Ochrona i bezpieczeństwo danych TEMAT2 NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO DANYCH W dzisiejszych czasach najcenniejsza jest informacja. Dla wielu firm dane są wręcz bezcenne, a ich utrata

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ mgr inż. Marcin Michał MIROŃCZUK Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Database management

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Indeksy Przestrzenne

Indeksy Przestrzenne Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych PRACA MAGISTERSKA Nr Indeksy Przestrzenne Przegląd strategii, struktur i algorytmów Autor: Numer indeksu: Promotor: Specjalność: Katedra: Piotr Tamowicz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Bartosz Bębel, Mikołaj Morzy Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Bartosz.Bebel@cs.put.poznan.pl, Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Homo informaticus colligens, czyli człowiek zbierający dane

Homo informaticus colligens, czyli człowiek zbierający dane Krzysztof Stencel Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski Homo informaticus colligens, czyli człowiek zbierający dane D ane zgromadzone przez przedstawicieli Homo informaticus są niewyobrażalne. Mierzy

Bardziej szczegółowo

System bazo-danowy uniwersalny program udostępniający użytkownikowi informację.

System bazo-danowy uniwersalny program udostępniający użytkownikowi informację. PODSTAWOWE POJĘCIA: BAZA DANYCH, SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH, SCHEMAT LOGICZNY I FIZYCZNY BAZY DANYCH, MODEL BAZY DANYCH. RODZAJE MODELI BAZ DANYCH: RELACYJNY, SIECIOWY, HIERARCHICZNY, OBIEKTOWY CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Problematyka.......................... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy...................... 5 2 Analiza zagadnienia 7 2.1 Wprowadzenie.......................... 7 2.2 Eksploracja

Bardziej szczegółowo

Przegląd algorytmów stosowanych w nierelacyjnych bazach danych.

Przegląd algorytmów stosowanych w nierelacyjnych bazach danych. Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2012/2013 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marcin Szymaniuk Przegląd algorytmów stosowanych w nierelacyjnych

Bardziej szczegółowo

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 6 Dane w chmurze

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 6 Dane w chmurze Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 6 Dane w chmurze Zawartość Bazy NoSQL Skalowalne bazy relacyjne Chmurowe systemy plików Powiązane algorytmy 2 Dane w chmurze Architektura równoległych baz danych

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie.

Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie. Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie. Tomasz Winiarski Rok akademicki 2000/2001 Praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Ducha Spis treści 1 Wstęp 3 2 Drażenie danych 5 2.1 Pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Eksploracja danych TADEUSZ MORZY

Eksploracja danych TADEUSZ MORZY NAUKA 3/2007 83-104 TADEUSZ MORZY Eksploracja danych Intensywny rozwój technologii generowania, gromadzenia i przetwarzania danych z jednej strony, z drugiej, upowszechnienie systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca licencjacka Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Zygmunt Zawadzki Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH 1. Narzędzia ETL Narzędzia ETL (ang. extraction-transformation-load, ETL) automatyzują lub ułatwiają następujące rodzaje zadań: ekstrakcja (dostęp do różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Oracle intermedia na tle standardu SQL/MM i prototypowych systemów multimedialnych baz danych

Oracle intermedia na tle standardu SQL/MM i prototypowych systemów multimedialnych baz danych IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Oracle intermedia na tle standardu SQL/MM i prototypowych systemów multimedialnych baz danych Marek Wojciechowski, ukasz Matuszczak Politechnika Poznañska

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase

Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase Iwona Poźniak-Koszałka Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase Modelowanie, projektowanie, aplikacje Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzenci Włodzimierz STANISŁAWSKI Aleksander

Bardziej szczegółowo

Implementacja serwera DNS w języku O Caml

Implementacja serwera DNS w języku O Caml Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Piotr Kotarbiński i Grzegorz Nowakowski Nr albumu: 181154 i 181093 Implementacja serwera DNS w języku O Caml Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Zapamiętane zapytania jako metoda optymalizacyjna dla obiektowego języka zapytań SBQL

Zapamiętane zapytania jako metoda optymalizacyjna dla obiektowego języka zapytań SBQL Zapamiętane zapytania jako metoda optymalizacyjna dla obiektowego języka zapytań SBQL Rozprawa doktorska Piotr Cybula Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Subieta Instytut Podstaw Informatyki PAN Warszawa

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 PWNT Gdańsk STRESZCZENIA Rozdział 1. Narzędzia wspomagające generowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Praca dyplomowa Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego Artur Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Praca nr 06300039

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo