Elementy zaawansowanej konfiguracji sieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementy zaawansowanej konfiguracji sieci"

Transkrypt

1 Elementy zaawansowanej konfiguracji sieci Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015

2 Plan wykładu 1 Sieci VLAN 2 Segmenty logiczne vs segmenty fizyczne 3 Multicasty 4 Zarządzanie siecią poprzez SNMP 5 Analiza ruchu sieciowego

3 Warstwy logiczne wyznaczone przez warstwy fizyczne

4 Sieci wirtualne (VLANy)

5 Korzyści z zastosowania VLANów Odległe LANy mogą tworzyć pojedyncze sieci IP. Elastyczna architektura. Struktura sieci może być dopasowana do logicznej struktury organizacji / jednostki. Zwiększenie wydajności. Lepsza zarządzalność. Prostota i elastyczność w porównaniu do rozwiązań wykorzystujących routery.

6 Protokoły VLAN CISCO ISL (Inter-Switch Link). Dostępny tylko na wybranych urządzeniach CISCO. 3Com VLT (Virtual LAN Trunk). Rzadko stosowany. IEEE 802.1Q. Tylko w sieciach (Ethernet).

7 Cisco ISL Każda ramka poprzedzona jest 26-bajtowym nagłówkiem zawierającym m.in. pola: VLAN ID (15 bitów) czasem określany jako kolor, USER (4 bity) priorytet ramki. i zakończona dodatkową 4-bajtową sumą kontrolną (FCS). Ramki Cisco ISL są niekompatybilne ramkami Ethernet II. Możliwa enkapsulacja ramek dowolnego typu (Ethernet, TokenRing, FDDI, ATM) pomiędzy switchami i routerami. Wyznaczanie drzew rozpinających (STP) w VLANach Cisco ISL realizowane jest przez protokół PVST (Per VLAN Spanning Tree). Umożliwia on load balancing po łączach fizycznych.

8 IEEE 802.1Q Ramki IEEE 802.1Q mogą być używane w sieci ze standardowymi urządzeniami Ethernet (nie obsługującymi VLANów). Przed polem nagłówka ramki Ethernet Protocol/Length wstawiane jest 4-bajtowe pole zawierające: TPID (2 bajty) stały identyfikator IEEE 802.1Q (dla zachowania wstecznej kompatybilności), PRIORITY (3 bity), VID (12 bitów) numer VLANu. Suma kontrolna ramki (CRC) musi być ponownie wyznaczona. Oryginalna wersja IEEE 802.1Q nie umożliwia load balancingu.

9 Przypisanie do VLAN Port based (static) VLANs porty switchów przypisane są do VLANów. Dynamic VLANs tworzone programowo. Urządzenia są przypisywane do VLANów o w oparciu o adres MAC lub procedury uwierzytelniające (np. username i password).

10 Kilka sieci IP na jednym segmencie fizycznym

11 Przypisanie kilku adresów IP do jednego interfejsu Tradycyjne polecenie ifconfig pozwala na przypisanie tylko 1 adresu do każdego interfejsu (ethn, athn, wlann). Pakiet iproute2 udostępnia polecenie ip które pozwala na wielokrotne przypisania. Uwaga: Dodatkowe adresy nie zostaną wyświetlone poleceniem ifconfig ethn! # ip addr add /24 brd + dev eth0 # ip addr add /24 brd + dev eth0 (brd + dodaje domyślny adres broadcastowy do każdego adresu IP)

12 Multicasty Multicasty są istotnym elementem IPv6. Zostały wprowadzone do IPv4 relatywnie późno (RFC 1112) i dlatego ich wykorzystanie jest stosunkowo niewielkie. Multicasty są szczególnie wygodne przy jednokierunkowej komunikacji lub gdy znaczna porcja danych musi być dostarczona do wielu hostów. Multicasty są zazwyczaj wykorzystywane przez transport UDP. Główne zastosowania: zarządzanie urządzeniami (routing, rekonfiguracja urządzeń), zarządzanie stacjami roboczymi (powielanie partycji, dystrybucja uaktualnień systemu), multimedia (np. TV over IP, wiedokonferencje).

13 Addresy multicastowe Zakres adresów IPv4: 224/4 (historycznie: klasa D). Adresy MAC odbiorcy w ramkach w multicastowych mają ustawiony bit multicastu (pierwszy bajt OUI nieparzysty). Przestrzeń adresowa w IPv4 ma wyodrębnionych kilka klas (zob. m.in.: adresy /24 są zarejestrowane dla sieci LAN (protokoły routingu, niskopoziomowe protokoły wykrywania usług i zarządzania jak np. RIP2, IGRP, DHCP relaying, IGMP etc). Routery nie powinny przekazywać takich multicastów. zakres 239/8 przypisany jest przez RFC 2365 do użytku lokalnego w obrębie sieci należącej do danej jednostki / organizacji (a la adresy prywatne IPv4).

14 Protokoły do zarządzania grupami multicastowymi Internet Group Management Protocol (IGMP) Protocol Independent Multicast (PIM)

15 Internet Group Management Protocol (IGMP) IGMP jest protokołem służącym do zarządzanie przynależnością do grup multicastowych w lokalnej sieci. Pozwala klientom połączyć się do odpowiednich routerów multicastowych. IGMP jest protokołem zanurzonym w IP i operującym ponad warstwą sieciową (podobnie jak ICMP). Komunikacja IGMP zazwyczaj przechodzi wybrane urządzenia 2. warstwy (switche). Urządzenia takie muszą być zdolne do uczenia się tras multicastowych. Własność taka nazywana jest IGMP snooping.

16 Działanie IGMP Istnieją trzy wersje protokołu IGMP. Są one wstecznie kompatybilne, mimo, że typy i formaty pakietów IGMP są różne. Ostatnie, trzecia wersja specyfikowana przez RFC 3376 wprowadza wsparcie dla SSN (Source-Specific Multicast), które pozwala na filtrowanie multicastów (odbieranie multicastów tylko od wybranych adresów). W ogólności IGMP działa następująco: routery IGMP periodycznie rozgłaszają wiadomości IGMP Query, klienci odpowiadają pakietami IGMP Report informującymi o ich przynależności do odpowiednich grup, w przypadku braku IGMP Reports w określonej jednostce czasu routery uznają, że nie ma aktywnych członków grup multicastowych.

17 Protocol Independent Multicast (PIM) Protocol Independent Multicast (PIM) jest zbiorem protokołów służących do konstruowania drzew multicastowych w obrębie dużych sieci IP. Dwoma głównymi specyfikacjami są: PIM Sparse Mode (PIM-SM, RFC 4601). Aby otrzymywać multicasty routery muszą explicite powiadomić swoich sąsiadów jakie multicasty i z jakich adresów chcą otrzymywać. PIM Dense Mode (PIM-SM, RFC 3973). multicasty są początkowo rozsyłane do wszystkich hostów sieci. Routery niezainteresowane odbieraniem multicastów wysyłają pakiety PIM Prune powiadamiające o wyłączeniu z grupy multicastowej.

18 Simple Network Management Protocol (SNMP) SNMP jest rodziną protokołów służących do monitorowania i zarządzania siecią. Istnieją trzy główne wersje SNMP (oraz trzy podwersje SNMPv2). Wersja 3., ostatnia, wprowadza m.in. uwierzytelnianie i szyfrowanie. W protokole SNMP rozróżniamy: urządzenia, agentów SNMP odpowiedzialnych za zarządzanie urządzeniami, managerów SNMP (Network-Management Stations, NMSs), bazy MIB oraz ich strukturę (MIB syntax notation) opisującą zarządzane obiekty podaną w abstrakcyjnej notacji składniowej (ASN.1) zob. następne slajdy.

19 Komunikacja SNMP SNMP definiuje następujące typy komunikatów: GET REQUEST, GETNEXT REQUEST i GETBULK REQUEST (SNMPv2) do odbioru danych, SET REQUEST do ustawiania parametrów, GET RESPONSE odpowiedź na żądanie, TRAP and INFORM (SNMPv2) raporty sterowane zdarzeniami, Parametry są przechowywane w zorganizowanych hierarchicznie, rozszerzalnych bazach MIB (Management Information Bases). Każdy parametr ma przypisany identyfikator (object identifier, OID). OIDs mają określone typy. Bazy MIB wykorzystują syntaks zdefiniowany przez ASN.1.

20 SNMP podsumowanie Obecnie SNMP jest najczęściej wykorzystywanym protokołem do zarządzania urządzeniami sieci. Do głównych zalet nalezy zaliczyć: elastyczność i rozszerzalność, otwarty, niezależny od producentów standard, niewielki ruch generowany przez komunikaty SNMP, wersje SNMP nie są kompatybilne, ale mogą ze sobą współistnieć (zob. RFC 3584). Główną niedogodnością SNMP jest słabość kryptograficzna (głównie dotyczy SNMPv1 i najpopularniejszego SNMPv2c). SNMP korzysta z protokołu UDP, nie jest protokołem niezawodnym, jest podatny na podszywanie się.

21 Opis ruchu sieciowego Przechwytywanie ramek narzędziami PCAP Opis ruchu poprzez NetFlow / IPFIX

22 Bazy PCAP Narzędzia oparte o libpcap (*nix) lub winpcap (Windows). Programy CLI: np. tcpdump (Linux) lub windump (Windows). Programy GUI: np. wireshark. Zapisywanie ramek (spełniających zadane warunki) odbieranych na danym interfejsie sieciowym. Własności: pełna, bezstratna*) informacja o ruchu w danym segmencie, potencjalnie bardzo duże bazy, konieczna dodatkowa analiza.

23 NetFlow vs IPFIX NetFlow jest własnościowym protokołem Cisco. Istnieje szereg wersji, w szczególności: v5: tylko dla IPv4, najpopularniejsza, dostępna na szerokim spektrum urządzeń (nie tylko Cisco), często pod innymi nazwami (np. NetStream, sflow i in.), v9: będąca podstawą dla standardu IETF IPFIX, v10: zgodna IPFIX IPFIX Internet Protocol Flow Information Export, to powstała w 2008 roku propozycja standardu IETF (RFC ).

24 Opis ruchu poprzez flows Urządzenia wspierające NetFlow/IPFIX (agenci NetFlow) gromadzą statystyki ruchu, m.in.: adresy IP, protokoły, porty, wartości ToS/DSCP, informacje o sieciach źródłowych i docelowych. Zebrane informacje są przekazywane do na bieżąco kolektorów NetFlow. Komponenty wizualizacyjne umożliwiają graficzną prezentację ruchu sieciowego, względnie generowanie raportów.

Określanie konfiguracji TCP/IP

Określanie konfiguracji TCP/IP Określanie konfiguracji TCP/IP Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015 Internet Control Message Protocol Protokół IP nie jest wyposażony w żadne

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO Wykład I zagadnienia wstępne i definicje podstawowe 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Charakterystyka przedmiotu 1.2. Warunki zaliczenia

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Organizacja - - - - -

Organizacja - - - - - Sieci komputerowe Strona 1 Organizacja 17 lutego 2010 12:19 1) 2) 3) 4) 5) będzie egzamin zerowy na ostatnich zajęciach, jest to dodatkowy termin niezależny od egzaminów w sesji ocena = 2 * wynik_egzaminu

Bardziej szczegółowo

LAN Switching and Wireless

LAN Switching and Wireless LAN Switching and Wireless Module 1. LAN Design. Cechy sieci skalowalnych Szybkość i pewność zapewnienie Quality of Service (QoS) dla aplikacji i protokołów bez degradacji prędkości dostępu do sieci Wydajność

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Sieci komputerowe Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Wprowadzenie Opis warstw Protokoły IPX AppleTalk (DDP) Routing IPsec IP

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Politechnika Łódzka Instytut Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotor:

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki i Elektroniki

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki i Elektroniki POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki i Elektroniki Praca dyplomowa magisterska Bartłomiej Jóźwiak Nr albumu: 99714 Promotor: prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Konsultant: mgr inż. Łukasz Sturgulewski

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP

1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP 1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP Główny wysiłek programistów i twórców protokołu w momencie powstawania sieci ARPANET koncentrował się na uzyskaniu pożądanych efektów komunikacyjnych i tylko

Bardziej szczegółowo

Wirtualne sieci LAN. Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA

Wirtualne sieci LAN. Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA Wirtualne sieci LAN Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA Wprowadzenie Sieć VLAN jest logiczną grupą stacji i urządzeń sieciowych. Sieci VLAN można tworzyć na podstawie stanowisk lub departamentów

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WDROŻENIA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, SERWERÓW, PAMIĘCI MASOWYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WDROŻENIA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, SERWERÓW, PAMIĘCI MASOWYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWA Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Zaprojektowanie i wdrożenie zapasowej serwerowni systemów projektu Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-zdrowie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział. IGMP-snooping i testy odpowiedzi. 1. Wstęp. 2. IGMP-snooping, CGMP, PIM-snooping

Rozdział. IGMP-snooping i testy odpowiedzi. 1. Wstęp. 2. IGMP-snooping, CGMP, PIM-snooping Rozdział IGMP-snooping i testy odpowiedzi Mariusz Tomaszewski Politechnika Łódzka, Katedra Informatyki Stosowanej mtomasz@kis.p.lodz.pl Maciej Szmit Politechnika Łódzka, Katedra Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią

Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią Wykonali : Roman Popek Marcin Weron Piotr Wolak 1 1 SNMP protokół zarządzania sięcią. 1.1 Programy zarządzania 1.2 Agenci 1.3 Bazy informacji i zarządzania(mib)

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych PN/N/17 Słociński Michał Pokrywka Paweł Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych Systemy tolerujące uszkodzenia projekt INF 2003/2004 Prowadzący: Dr hab. inż. Stanisław J. Piestrak prof. PWr 1 Spis

Bardziej szczegółowo