Archiwum zbiory opis. Standaryzacja opisów: EAG; EAD; EAC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Archiwum zbiory opis. Standaryzacja opisów: EAG; EAD; EAC"

Transkrypt

1 Archiwum zbiory opis Standaryzacja opisów: EAG; EAD; EAC

2 Archiwalne strony internetowe Jakie informacje? Teleadresowe About us Contact us Godziny otwarcia Visit us Informacja o zasobie Search the archives Bestaende und Findmittel Informacja dla użytkowników News /Aktuelles Genealodzy

3 Strony archiwalne Niemcy Francja Luxemburg Hiszpania Anglia USA Włochy

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Archiwalne Standardy Opisu CO? ISAD (G) EAD KTO? ISAAR (CFP) EAC GDZIE? ISDIAH EAG

34 SDIAH ICA-ISDIAH, International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings, First edition

35 SDIAH Międzynarodowy Standard [Opisu] Instytucji z Zasobem Archiwalnym BLOK IDENTYFIKACJI Identyfikator Forma (formy) wzorcowa nazw Wariant form(y) nazwy Inne formy nazwy Typ 26 BLOK KONTAKTU Adres Telefon, fax, Strona internetowa Osoby sprawująca urząd / kierownictwo urzędu BLOK OPISU Kontekst geograficzny i kulturalny Historia/Dzieje Struktura administracyjna / Organizacja wewnętrzna Zasady kształtowania zasobu i gromadzenia zbiorów Budynek/Budynki Zasób archiwalny Pomoce archiwalne i publikacje

36 SDIAH BLOK UDOSTĘPNIANIA Godziny urzędowania Warunki i wymagania Udogodnienie dla niepełnosprawnych Transport/Komunikacja/Dojazd 44 BLOK USŁUG Usługi dla badaczy / prowadzących poszukiwania archiwalne Usługi reprograficzne Przedsięwzięciach dostępnych dla masowego odbiorcy BLOK KONTROLNY Identyfikator opisu Identyfikator instytucji Reguły i/lub konwencje Status Stopień szczegółowości [opisu] Daty utworzenie, modyfikacji lub usunięcia [opisu] Język i alfabet Źródła Uwagi dotyczące aktualizacji 55 ŁĄCZENIE OPISÓW INSTYTUCJI ARCHIWALNYCH Z [INFORMACJĄ] O MATERIAŁACH ARCHIWALNYCH I ICH TWÓRCACH Tytuł i identyfikator powiązanego materiału archiwalnego Opis związków Daty związków Forma (formy) wzorcowa nazw i identyfikatora powiązanego rekordu hasła wzorcowego 57

37 SDIAH (PL) Dokumentacja tłumaczenie: Przykład z Polski:

38

39

40

41 Inwentarze archiwalne w wersji elektronicznej Encoded Archival Description - E A D

42 Po co jest EAD EAD jest przeznaczone dla prezentacji treści inwentarzy archiwalnych; ma też ułatwić wyszukiwanie danych Podstawowym zadaniem EAD nie jest pokazywanie obrazów dokumentów, a tym bardziej ich treści.

43 cel EAD Celem EAD jest kodowanie pomocy archiwalnych (inwentarze i spisy). Są to pozycje naukowo-informacyjne sporządzane w archiwach, bibliotekach, na uniwersytetach, etc. opisujące, ewidencjonujące i ułatwiające dostęp do materiałów archiwalnych i rękopisów. Inaczej mówiąc EAD to standard określający strukturę układu opisu pomocy archiwalnych, zaś zawartość treściową (ang. content) tej pomocy określają ISAD(G) i ISAAR(CPF).

44 EAD - STANDARD EAD jest wspierany przez Network Developmend and MARC Standards Office Biblioteki Kongresu Amerykańskiego. <!DOCTYPE ead PUBLIC "+//ISBN //DTD ead.dtd (Encoded Archival Description (EAD) Version 2002)// EN"...>

45 Encoded Archival Description EAD to standard ustrykturalizowania danych przeznaczony do utrwalenia hierarchii i opisu zawartości pomocy archiwalnych dostosowany do pomocy archiwalnych z całego świata. Umożliwia on prezentację pomocy archiwalnych poprzez Internet, a także zapewnia trwałość, gdyż jest stabilnym środowiskiem z którego dane mogą być przetransferowane do innego środowiska programowego, gdy zajdzie taka potrzeba.

46 Encoded Archival Description Istotę EAD stanowi DTD (Document Type Definition) opracowany i dostosowany dla zakodowania archiwalnych pomocy wyszukiwawczych. DTD zostało ułożone zgodnie z zasadami składni SGML (i jest transferowalne do XML).

47 EAD to: data structure standard dla pomocy archiwalnych, pozwalający na wielokrotne wykorzystanie informacji raz wpisanych, ich wymianę i długotrwałą dostępność; format komunikacji umożliwiający archiwom udostępnianie pomocy przez Internet zarówno lokalnym, jak i odległym użytkownikom; technologia, które jest oparta na standardach, niezależna od platformy sprzętowej, mająca do dyspozycji bardzo wszechstronne narzędzia wyszukiwawcze, (wyszukanie, dostarczenie, wyświetlenie i nawigowanie).

48 Encoded Archival Description EAD pozwoli na zbudowanie multuirepository data base - bazy danych z pomocami wyszukiwawczymi z różnych archiwów, pozwalającej na prowadzenie poszukiwań w wielu pomocach z wielu archiwów.

49 Literatura EAD - Encoded Archival Description, Tag Library, Version 1.0, prepared and maintained by the Encoded Archival Description Working Group of the Society of American Archivists and the Network Development and MARC Standards Office of the Library of Congress, Chicago 1998, s. VII. EAD - Encoded Archival Description, Application Guidelines, Version 1.0, Chicago The EAD Cookbook by Michael J. Fox, June 2000

50 - Official Web Site Help Pages

51 1993 Początek projektu w Berkeley - opracowanie standardu kodowania dla komputerów pomocy archiwalnych (wzór z TEI) wykraczającego poza możliwości MARC. Kierownik Daniel Pitti Kryteria: 1. możliwość szerokiego przedstawienia informacji i wzajemnie powiązanych informacji z pomocy archiwalnych 2. możliwość zachowania hierarchicznych relacji między poziomami opisu 3. możliwość przedstawienia deskrypcyjnych informacji, które są przekazywane z jednego hierarchicznego poziomu opisu na inny (niższy) 4. możliwość poruszania się wewnątrz hierarchicznej struktury informacji 5. rozwiązanie problemów ze specyficznymi indeksami i uzyskiwaniem informacji SGML - wybrany jako metajęzyk z zespołem reguł dla definiowania i prezentacji logicznej struktury dokumentu, stwarzający możliwości wyszukiwawcze oraz prezentacyjne.

52 marzec - Berkeley Finding Aids Project (BFAP lub FINDAID DTD) 1. strona tytułowa (nazwa archiwum, typ pomocy) 2. opis (krótki - jak MARC'owski i długi - opis narracyjny jednostki i jej wyróżnialnych części (tytuł, daty, zawartość) [testowy opis 200 pomocy z 50 archiwów] kwiecień- dołącza Biblioteka Kongresu i Commission on Preservation and Access lipiec - stypendium Bentley Library i A. W. Mellon Foundation na konferencję w Ann Arbor (Bentley team - także przedstawiciele NARA), tu określenie co ma być wykonane: 1. zaprojektowanie zasad standardu kodowania dla pomocy archiwalnych 2. rewizja dotychczasowego modelu danych 3. rewizja DTD dla pomocy archiwalnych 4. wytyczne dla kodowania z przykł adami (Guidelines - Tag Library) 5. artykuł podsumowujący dotychczasowe działania [Ann Arbor Accord] - tu nazwa EAD

53 Dwa segmenty pomocy archiwalnych: - informacje o samej pomocy (tytuł, twórca, daty) <heder> - opis hierarchiczny zgodny z archiwalną organizacją opisywanego materiał. Od ogół u do szczegół u z tym, że szczegół "dziedziczy" potrzebne informacje ogólne. - dodatkowe informacje (bibliografia) - informacje o zawartości (kolekcji, zbioru, serii) ** deskrypcyjne elementy zagnieżdżane w odpowiednich punktach opisu jednostki lub jej części składowych ** ogólne elementy zagnieżdżane w deskrypcyjnych Jeżeli elementy są analogiczne z tymi TEI to trzeba przejąć model zawartości z TEI sierpień dołącza się Society of American Archivists - ono składa prośbę do komórki standaryzacyjnej Library of Congers (MARC Standards Office) o bycie agencją podtrzymującą EAD (dokumentacja DTD, server www listserv) ATLIS Consultin Group - specjaliści od SGML

54 luty 26 wersja alfa EAD (+ elektroniczna dokumentacja) pół roku na uwagi - comment period kwiecień prace nad wersja beta i logo październik wersja beta (rok na uwagi) 20 workshops w US (RLG/SSA) z uwagami do wersy Beta (archiwa: Szwecja, Anglia, Kanada, Biblioteka z Oxfordu) listopad - adaptacja XML 1998 sierpień EAD DTD (wersja 1.0) (+ 262 str. dokumentacja i dwa numery The American Archivist). SAA podtrzymywanie intelektualne EAD

55

56 EAD - struktura <!DOCTYPE ead PUBLIC... [ <!ENTITY % eadnota PUBLIC %eadnata; ]> <ead> - nagłówek 1. informacje o samej pomocy (tytuł, kto, kiedy etc. ją opracował) <eadheader> 2. strona tytułowa z wybranymi elementami <frontmatter> 3. informacja o archiwaliach <archdesc LEVEL = "fonds" >

57 <ead> - nagłówek poziomu dokumentu <eadheader> <eadid> - unikatowy kod danej pomocy <filedesc> - bibliograficzne informacje o pomocy (autor, tytuł, podtytuł, wydawca, seria wydawnicza) <titlestmt> <profiledesc> - dane odnośnie kodowania (kto, kiedy, jaka wersja EAD) <revisiondesc> - informacje o dokonywanych zmiana <frontmatter> <titlepage> - strona tytułowa z wybranymi elementami <archdesc LEVEL = "fonds" AUDIENCE="external" LANGMATERIAL="eng" RELATEDENCODING="MARC" LEGALSTATUS="public" TYPE="register> <did> - descriptive identification - opis ogólny podstawowy (archiwum, aktotwórca, tytuł, daty utworzenia, ilość, czego materiały dotyczą). <container TYPE ="box"> <origination LEBEL="Aktotwórca" ENCODINGANALOG="100">

58 SGML Standard Generalized Markup Language standardowy uniwersalny język znakowania 1969 r. - IBM projekt GML (Generalized Markup Language). Projektem kierował Charles Goldfarb r. - SGML - standardem ISO 8879:1986 SGML służy do przygotowywania formatu i obróbki dokumentów elektronicznych w celu wymiany danych pomiędzy różnymi programami i systemami operacyjnymi, pozwalającego na prezentowanie metadanych związanych z dokumentem i jego powiązań

59 SGML Jest to meta język pozwalający - za pomocą określonych znaczników (markups, tags) - na przedstawienie struktury dokumentu oraz umożliwiający zdefiniowanie i oznakowanie różnych typów dokumentów. Powstaje w ten sposób niezależna od sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego baza tekstowa (textbase). Znacznik to informacja o dokumencie, która nie jest częścią dokumentu, choć może wpływać na jego wygląd.

60 SGML pozwala na: 1. określenie formatu dokumentu (procedural markup): zaznaczenie krojów czcionki, interlinii, etc.; 2. zdefiniowanie logicznej struktury dokumentu (descriptive markup): zaznaczenie nie tylko struktury rozdziały, akapity etc., lecz także określenie semantyki, np. wyróżnienie tekstów pisanych w innych językach (wraz z określeniem jakie to języki). Pozwala to przede wszystkim na zdefiniowanie i wyróżnienie wszelkich nazw własnych i stanowi zasadniczą zaletę SGML; 3. umożliwia też znakowania odsyłaczy hipertekstowych (referential markup) tak wewnątrz dokumentu, jak i z innymi dokumentami lub obiektami: graficznymi, dźwiękowymi i wszystkimi rodzaju danymi zapisanymi w formie cyfrowej.

61 XML extensible Markup Language 1998 r. - World Wide Web Consortium - W3C XSL (extensible Stylesheet Language) Jest to metajęzyk mający wspólna gramatyka i jednolita metodologia opartą na SGML. Za pomocą tego metajęzyka można stworzyć uniwersalny format dla dokumentów mających strukturę i zawierających dane - można opisać nie tylko dane, ale i ich strukturę (metadane). W odróżnieniu od języka HTML, który pozwala tylko na formatowanie tekstu, XML pozwala opisać to, co faktycznie zawiera informacja tekstowa.

62 XML extensible oznacza, że jest on rozszerzalny; można doń dodawać nowe elementy czyli przetwarzać dokumenty zapisane w dowolnym formacie. XML pozwala rozwiązać problemy wymiany informacji między niekompatybilnymi systemami informatycznymi. Język ten dostarcza składni do konstruowania komunikatów możliwych do zrozumienia przez dowolne aplikacje. Daje on możliwość tworzenia słowników - zbioru znaczników (tag) określających strukturę dokumentu.

63 Wyróżnia się dwa typy dokumentów XML Właściwie sformatowany (well-formated). Ten typ nie wymaga w ogóle DTD i jest idealny dla celów komercyjnych - choć tu nie określa się znaczenia tych znaczników i mogą powstawać problemy z synonimami. Poprawny (valid), który musi zawierać DTD dlatego aby nie stwarzać sytuacji niejednoznacznych jest konieczna standaryzacja różnych specyficznych typów dokumentów osiągana za pomocą definicji typu dokumentu (Document Type Definition DTD). DTD to schemat XML wiążący znaczniki

64 XML Czego nie daje HTML? Dokument nie mający typowych składników: nuty, zapis matematyczny Baza danych (tak, ale statyczna, bez możliwości innego posortowania) Dokument hierarchiczny (struktura drzewiasta tylko<h1>, a wygenerowanie spiu treści już nie). XML nie zastąpi HTML (metody prezentacji wykorzystują HTML): CSS kaskadowy arkusz stylów XSL rozszerzalny język arkuszy stylów DOM Document Objekt Model XML poszerzenie mozliwości stron WWW Dowolne dokumenty Sortowanie filtrowanie

65 HTML pliki: *.htm lub *.html *.php (strony dynamiczne) *.js (JavaScript) *.css (kaskadowy arkusz stylów)

66 XML pliki: *.xml (plik z danymi) *.dtd (plik ze strukturą danych) walidacja *.html lub *. css lub *.xsl (pliki do prezentacji w sieci www)

67 XML.dtd <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <DOCTYPE MK SYSTEM "C:\Nowy\MK.dtd" [ <!ELEMENT SPIS (KSIAZKA*)> <!ELEMENT KSIAZKA (SYGNATURA, MIKROFILM, LATA, TYTUL, OPRAWA, DSYGN, KARTY )> <!ELEMENT SYGNATURA (#PCDATA)> <!ELEMENT MIKROFILM (#PCDATA)> <!ELEMENT LATA (#PCDATA)> <!ELEMENT TYTUL (#PCDATA)> <!ELEMENT OPRAWA (#PCDATA)> <!ELEMENT DSYGN (#PCDATA)> <!ELEMENT KARTY (#PCDATA)> ] >

68 Plik.xml (z danymi) <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <!-- Nazwa pliku: MK.xml --> - <SPIS> - <KSIAZKA> <SYGNATURA>MK 10</SYGNATURA> <MIKROFILM>785</MIKROFILM> <LATA>[1299]; VII X; 1455 V</LATA> <TYTUL>Księga wpisów za kanclerstwa Jana Koniecpolskiego.</TYTUL> <OPRAWA>Skóra (XIX w.), zniszczona, karty księgi postrzępione, poklejone.</oprawa> <DSYGN>N</DSYGN> <KARTY>1-142</KARTY> </KSIAZKA>

69 Nasz (doskonały [?] Archiwalny) Świat Pomoce archiwalne Inwentarze Spisy Sumariusze Regesty etc. ANALOGOWE CYFROWE 25% 75%

70 Pomoce archiwalne ANALOGOWE CYFROWE 15% 85%

71 Jak? INWENTARZ WSTĘP (*.TXT; *. DOC) OPISY POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK (*.DBF) EAD (w XML) <archdes> <c>

72 Elementy EAD Parser (zgodność struktury *.xml z DTD) DTD Plik *.xml Odesłanie do DTD Sposobu prezentacji *.xsl Plik *.xsl (prezentacja) DANE

73 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> <!DOCTYPE ead (View Source for full doctype...)> - <ead> - <eadheader repositoryencoding="iso15511" relatedencoding="marc21" countryencoding="iso3166-1" scriptencoding="iso15924" dateencoding="iso8601" langencoding="iso639-2b"> <eadid mainagencycode="dlc" countrycode="us" identifier="hdl:loc.mss/eadmss.ms003016" encodinganalog="856$u">http://hdl.loc.gov/loc.mss/eadmss.ms003016</eadid> - <filedesc> - <titlestmt> <titleproper encodinganalog="245$a">edward L. Bernays</titleproper> <subtitle>a Register of His Papers in the Library of Congress</subtitle> - <author encodinganalog="245$c"> Prepared by John P. Butler, William Gralka, and Paul D. Ledvina <lb /> Revised and expanded by Connie L. Cartledge with the assistance of Patrick Kerwin, Susie H. Moody, and Sherralyn McCoy </author> </titlestmt> - <publicationstmt> - <publisher encodinganalog="260$b"> <extptr href="lcseal" show="embed" actuate="onload" linktype="simple" /> Manuscript Division, Library of Congress </publisher> - <address> <addressline>washington, D.C.</addressline> </address> <date normal="1996" encodinganalog="260$c" era="ce" calendar="gregorian">1996</date> </publicationstmt> - <notestmt> - <note> - <p> Contact information: <extref href="http://lcweb.loc.gov/rr/mss/address.html" show="new" actuate="onrequest" linktype="simple">http://lcweb.loc.gov/rr/mss/address.html</extref> </p> </note> </notestmt>

74 <langusage> Finding aid written in <language </langusage> </profiledesc> - <revisiondesc> encodinganalog="041">english.</language> - <change encodinganalog="583"> <date normal=" " era="ce" calendar="gregorian"> </date> <item>converted from EAD 1.0 to EAD 2002</item> </change> </revisiondesc> </eadheader> - <archdesc type="register" level="collection" - <did> <head>collection Summary</head> relatedencoding="marc21"> - <unittitle label="title" encodinganalog="245$a"> Papers of Edward L. Bernays <unitdate label="span Dates" type="inclusive" normal="1777/1994" encodinganalog="245$f" era="ce" calendar="gregorian"> </unitdate> <unitdate label="bulk Dates" type="bulk" normal="1920/1990" encodinganalog="245$g" era="ce" calendar="gregorian">(bulk )</unitdate> </unittitle> <unitid label="id No." encodinganalog="590" countrycode="us" repositorycode="dlc">mss12534</unitid> - <origination label="creator"> <persname </origination> encodinganalog="100">bernays, Edward L. ( )</persname> - <physdesc label="extent"> <extent encodinganalog="300">227,000 items</extent> <extent encodinganalog="300">860 containers plus 54 oversize</extent> <extent encodinganalog="300">160.2 linear feet</extent> </physdesc> - <langmaterial label="language"> Collection material in <language encodinganalog="041" langcode="eng">english</language> </langmaterial> - <repository label="repository" encodinganalog="852"> - <corpname> <subarea>manuscript Division</subarea> Library of Congress </corpname>

75 Digitalizacja a co to? Digitalizacja, to nie proste umieszczenie skanu (wizerunku) obiektu w sieciach rozległych. Pierwszym i podstawowym narzędziem jest nie skaner czy kamera cyfrowa, lecz porządny, szczegółowy inwentarz archiwalny. Stąd konieczność przyjęcia pewnych zestandaryzowanych elementów podstawowych dla opisu archiwalnego (inwentarzowego). Powinna to uwzględnić przygotowywana strategia digitalizacji archiwów państwowych dobrym wzorem może być tu dokument opracowany w Bundesarchiv Digitalisierung im Bundesarchiv (http:// abteilungen/sapmo/27.pdf).

76 Dlaczego EAD? generaliter Gdyż czeka nas digitalizacja, a co za tym idzie wymiana danych na różnych płaszczyznach: na płaszczyźnie krajowej z bibliotekami i muzeami w ramach bibliotek cyfrowych, tu wspólną płaszczyzną jest MARC21, a właśnie EAD gwarantuje łatwą wymianę danych z tym standardem; na płaszczyźnie europejskiej: w geteway u archiwalnym wymiana danych z archiwami niemieckimi (Bundesarchiv), angielskimi, holenderskimi, skandynawskimi, czy francuskimi. Główne instytucje archiwalne tych krajów europejskich przyjęły EAD, choć jest to produkt amerykański! W EAD jest przewidziane i zaplanowane miejsce (znacznik <dao> - digital archival object) na obiekty cyfrowe skany. Ponadto EAD jest formatem stosowanym masowo do retrokonwersji (w tym, inwentarzy książkowych i/lub kartkowych). Zarówno praktyczni Anglicy jak i niemniej praktyczni Holendrzy stare papierowe inwentarze wprowadzają przez klawiaturę. (W programie Access to Archives jest obecnie: ( 10 million records relating to 9.2 million items held in 408 record offices and other repositories Kwestia kontroli jakości to bardzo istotne zagadnienie, zwykle niedostrzegane przez archiwistów.

77 Dlaczego EAD? specialiter Standard Library of Congress Biuro Standardów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych (http://www.loc.gov/standards/). Wymania danych MARC21 Międzynarodowe zastosowania XML (otwarty standard) Hierarchiczny opis (tak jak ISAD(G)) możliwość opisania pojedynczego dokumentu obiektu Inwentarz elektroniczny = inwentarz drukowany praca raz - wykorzystanie wiele IZA

78

79

80

81

82 Bulletin des Archives de France sur la DTD (EAD) opublikowano 25 numerów,

83

84 Poor people are poor people And they don't understand A man's got to make whatever he wantsand take it with his own hands. Poor people stay poor people And they never get to see Someone's got to win in the human raceif it isn't you, then it has to be me. So smile while you're makin' itlaugh while you're takin' iteven though you're fakin' itnobody's gonna know. Nobody's gonna know. It's no use mumbling. It's no use grumbling. Life just isn't fairthere's no easy days There's no easy ways Just get out there and do it! And sing and they'll sing your songlaugh while you're getting onsmile and they'll string alongand nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. And nobody's gonna know. Artists: Alan Price

85

86

87

88 SERIE

89 INDEKSY Sygnatura jednostki

90 Komisja Czasowa dla Zebrania, Przeglądu i Systematyzacji Ustaw Królestwa Polskiego, Inwentarz zbioru PL, 1 443

91

92

93

94

95

96 Udostępnianie

97

98 PN

99

100 The Freedom of Information Act (FOIA) United States 1966 (Public Law , 80 Stat. 383; Amended 1996, 2002, 2007) Great Britain Freedom of Information Act 2000

101

102

103 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U nr 112 poz. 1198) Art Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Art Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej". [.] 2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Art Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: 2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Art Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. [.] 2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Art Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej". Art Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2. Od października 2008 r. z informacji MSWiA, wynika, iż prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej.

104

105

106

107 epuap Platformę epuap można scharakteryzować przez następujące trzy cele przyświecające jej realizacji: Powyższe cele realizowane będą przy dwóch podstawowych założeniach: dostarczenie usług epuap dla instytucji publicznych, co ułatwi świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną, udostępnienie infrastruktury dla wymiany informacji pomiędzy instytucjami publicznymi oraz dla tworzenia usług złożonych, składających się z usług atomowych świadczonych przez potencjalnie różne instytucje publiczne, udostępnienie odbiorcom usług publicznych (obywatele, przedsiębiorstwa) pojedynczego punktu dostępowego w Internecie, w którym zagregowane będą usługi świadczone przez instytucje publiczne. zachowanie jawności, otwartości oraz neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinformatycznych, dążenie do jak największej standaryzacji formatów danych wymienianych pomiędzy instytucjami publicznymi a usługobiorcami oraz pomiędzy samymi instytucjami publicznymi, epuap stanowi szansę dla instytucji publicznych by w sposób jednolity udostępniały usługi nie ponosząc przy tym znaczących kosztów. Zakres projektu epuap-wkp obejmuje budowę: platformy epuap; Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów; portalu informacyjnego epuap; portalu interoperacyjności. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Art. 44. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407) art. 9 otrzymuje brzmienie:

108

109

110

111 Ochrona Danych Osobowych Konwencja 108 Rady Europy z 1981 r. dotycząca ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (95/46/EC) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. (97/66/EC) w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w dziedzinie telekomunikacji. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U nr 133 poza 883, zm.:dz.u nr 155 poz. 1014, Dz.U nr 110 poz. 1255, Dz.U nr 12 poz. 136, Dz.U nr 50 poz. 580, Dz.U nr 116 poz. 1216, Dz.U nr 42 poz. 474, Dz.U nr 49 poz. 509, Dz.U nr 100 poz. 1087, Dz.U nr 74 poz. 676, Dz.U nr 153 poz. 1271, Dz.U nr 25 poz. 219, Dz.U nr 33 poz. 285, Dz.U nr 104 poz. 708, Dz.U nr 104 poz. 711.) Data Protection Act 1998 (DPA) - GB

112 Ochrona Danych Osobowych Art Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. 2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą. Art W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

113 Miasto na L, gdzieś w Polsce Ludwik + Maria Małżeństwo zawarte 12 V 1912 r. Jan + Weronika (Jan ur. 1911) jak najstarszy syn odziedziczył ojcowiznę w 1956 r. Józef Józef ur Stefan Stefan ur odziedziczyli małe kawałki roli Wacław Wacław odziedziczył ojcowiznę 3,5 ha W 1988 r. Wszystkie osoby i fakty zostały wymyślone na potrzeby tej prezentacji i jakkolwiek zbieżność z osobami żyjącymi i faktami z ich życia jest zupełnie przypadkowa i niezamierzona! Peter Laslett The World We Have Lost: English Society before the Coming of Industry (1965)

114 Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U ; zm. Dz.U ; zm. Dz.U ; zm. Dz.U ; zm. Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. z dnia (z późn. zm.), Dz. U. nr 92 (1999), poz Par. 28] Kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje właściwym archiwom państwowym księgi stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi po upływie 100 lat od zamknięcia księgi stanu cywilnego.

115 Prawo o aktach stanu cywilnego Art Księgi stanu cywilnego prowadzi się w jednym egzemplarzu, oddzielnie dla każdego rodzaju aktu. 2. Księgi stanu cywilnego zamyka się po upływie roku kalendarzowego. Art. 24. Księgi stanu cywilnego przechowuje się w urzędach stanu cywilnego. Ksiąg takich nie można wynosić poza lokal urzędu. Wyniesienie ksiąg może nastąpić z ważnych przyczyn jedynie za zgodą organu administracji państwowej wyższego stopnia lub w razie niebezpieczeństwa zagrażającego tym księgom. Art. 25. Księgi stanu cywilnego, za zezwoleniem kierownika urzędu stanu cywilnego, można udostępnić upoważnionym przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji naukowych w celu przeglądania. Art. 26. Sądy i inne organy państwowe są obowiązane przekazywać urzędom stanu cywilnego odpisy prawomocnych orzeczeń, ostatecznych decyzji oraz innych dokumentów stanowiących podstawę wpisu do ksiąg stanu cywilnego.

116 Agad dla Użytkowników Odrębna zakładka (pod-strona) Przewodnik metodyczny: Akta urzędów parafii i gmin różnych wyznań przecho AKTA URZDÓW PARAFII i GMIN RÓNYCH WYZNAP RZECHOWYWANE W ARCHIWUM GŁÓWNYM AKT DAWNYCH Akta metrykalne Informacja o księgach metrykalnychz dawnych województw: lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie Księgi metrykalne I Ty możesz zostać genealogiem Kwerendy genealogiczne W poszukiwaniu zaginionych przodków Opis zasobu Archiwum i inwentarze elektroniczne z indeksami Zamówienia do PN i Reprografia

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147 Doświadczenia Archiwum Departamentalnego Montigny-les-Bretonneux z projektu digitalizacji ksiąg stanu cywilnego: możliwość dodawania przez użytkowników metadanych, przy użyciu specjalnie przygotowanych dla każdego typu dokumentów formularzy wprowadzania danych.

148

149

150

151

152 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Katalog Skarbów Dziedzictwa Narodowego

153 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Skarby Archiwów Polskich Wspólny projekt Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie i NASK 186 najcenniejszych dokumentów archiwalnych Szczegółowe opisy kontekstu historycznego (powstanie i znaczenie dokumentu dla dziejów Polski) Duże powiększenia umożliwiające odczytanie treści dokumentu z ekranu monitora (do uzupełnienia - MM)

154 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl

155 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Glossarium

156 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl

157 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl

158 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl

159 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym Program "Miasta w dokumencie archiwalnym" dedykowany jest małym ojczyznom Dzięki niemu znakomicie udaje się aktywizować środowiska lokalne, zainteresować mieszkańców historią ich okolic i wspólnie z nimi poprzez publikację zdjęć i pamiątek rodzinnych połączyć historię z teraźniejszością. Program jest przykładem spotkania idei (budowania społeczeństwa informacyjnego, tworzenia bezpiecznych, wartościowych treści w Internecie) z ludźmi, z ich działaniami, aktywnością, na poziomie najważniejszym: małych, lokalnych ojczyzn.

160 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym Do opisu każdego miasta użyto najciekawszych dokumentów archiwalnych dotyczących danego miejsca, takich jak księgi miejskie, dokumenty lokacyjne, plany miasta i okolic, opatrzonych stosownym komentarzem historycznym. W dogłębniejszym zrozumieniu treści pomagają odnośniki do słownika zawierającego definicje trudnych wyrażeń (lokacja, ława miejska, prawo magdeburskie, księga grodzka itp.) i obszerny esej dotyczący historii miast na przestrzeni wieków.

161 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym

162 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym

163 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym

164 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym

165 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym

166 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym

167 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym

168 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Publikując dokumenty archiwalne w Internecie zadaliśmy sobie trzy kluczowe pytania: 2. Jak udoskonalić sposób prezentacji dokumentów? 3. Jak umożliwić ich analizę studentom, badaczom, naukowcom? 4. Jak nadać publikowanym dokumentom cechy materiału źródłowego, badawczego? Mieliśmy też na uwadze warunki i ograniczenia: Ograniczenie to sprzęt odbiorcy (modemy) Obrazki (wielkość pliku) Odnośniki

169 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Skarby Archiwów Polskich

170 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Skarby Archiwów Polskich

171 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Skarby Archiwów Polskich

172 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Skarby Archiwów Polskich

173 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Dokumenty z komentarzami podstawowe elementy opisu wg ISAD (G) Data i miejsce Regest Komentarz około 1 1,5 str. Literatura (publikacja) Opis zewnętrzny Czasem tekst oryginału i lub tłumaczenie Obraz dokumentu - lupka Kontekst Mapy Voccabularium Drzewa genealogiczne Słownik

174 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym

175 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl

176 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl

177 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Cele Edukacja dla każdego: Poziom dla ucznia obrazek, komentarz Poziom dla nauczyciel Literatura, tłumaczenie, kontekst Poziom dla studenta przepisany tekst łaciński Upowszechnienie udostępnienie Bez wychodzenia z domu. Łączenie źródeł do jednego tematu z różnych instytucji Czerwińsk (AGAD i Biblioteka Narodowa w Warszawie rękopisy biblioteczne) U źródeł >> Podwójna elekcja: AGAD, AP Gdańsk, AP Kraków, AP Poznań, Szczecin oraz Biblioteka Narodowa w Warszawie starodruki

178 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl U źródeł polskiej demokracji Wokół podwójnej elekcji arcyksięcia Maksymiliana Habsburga i Zygmunta III Wazy ( ) Parlament w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej Rzeczpospolita wielu narodów okres staropolski Wokół Sejmu Czteroletniego Księstwo Warszawskie próba odzyskania państwowości polskiej Tajemne państwo polskie okresu powstania styczniowego Polacy w parlamentach państw zaborczych Kształtowanie niepodległości Polskie Państwo Podziemne w okresie II wojny światowej

179

180

181

182

183

184 Miasta w dokumencie archiwalnym w serwisie Polska.Pl Współpraca Archiwów Państwowych z Naukowa i Akademicką Siecią Komputerową (NASK)

185

186

187

188

189

190 38 Miast Białystok Bochnia Bodzentyn Bolimów Brzozów Chęciny Chrzanów Czersk Czerwińsk Kazimierz Dolny Kęty Kozienice Latowicz Leżajsk Łomża Płock Połaniec Przeworsk Sierpc Skawina Suwałki Szreńsk Warta Wasilków Wiśnicz Zabłudów

191

192

193

194 Napisz co ciekawego dzieje się w Twojej miejscowości Regulamin Portal Polska.pl/ Poland.pl jest projektem przygotowanym i zarządzanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) jednostkę badawczo-rozwojową. W celu nawiązania współpracy z NASK mającej na celu publikację w portalu Polskapl artykułów dotyczących miejscowości objętych projektem Miasta w dokumencie archiwalnym należy wypełnić i wysłać pocztą elektroniczną formularz znajdujący się w serwisie Miasta w dokumencie archiwalnym. Wysłanie formularza jest równoznaczne z oświadczeniem, że proponowana treść artykułu jest stworzona przez osobę wysyłającą, nie narusza praw osób trzecich i praw autorskich. Przesłany za pośrednictwem formularza artykuł musi zawierać sprawdzone informacje i dotyczyć jedynie tych miejscowości, które objęte są projektem. NASK zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych artykułów. Regulamin może być zmieniony przez NASK w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich opublikowania, o ile nie zastrzeżono inaczej.

195

196

197

198

199

Archiwum zbiory opis. Standaryzacja opisów: EAG; EAD; EAC

Archiwum zbiory opis. Standaryzacja opisów: EAG; EAD; EAC Archiwum zbiory opis Standaryzacja opisów: EAG; EAD; EAC Archiwalne strony internetowe Jakie informacje? Teleadresowe About us Contact us Godziny otwarcia Visit us Informacja o zasobie Search the archives

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl Plan wykładu Wprowadzenie: historia rozwoju technik znakowania tekstu Motywacje dla prac nad XML-em Podstawowe koncepcje XML-a XML jako metajęzyk

Bardziej szczegółowo

Ochrona wrażliwych danych osobowych

Ochrona wrażliwych danych osobowych Pełnosprawny Student II Kraków, 26-27 listopada 2008 r. Ochrona wrażliwych danych osobowych Daniel Wieszczycki Datasec Consulting Podstawowe akty prawne Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

Metadane w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Piotr Myszkowski

Metadane w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Piotr Myszkowski Metadane w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Piotr Myszkowski Informacje o obiektach w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Dwa poziomy strukturyzacji informacji o obiektach odpowiadają dwóm podstawowym

Bardziej szczegółowo

Dariusz Bednarek. ICA AtoM - założenia i możliwości zastosowania systemu w Archiwach Państwowych.

Dariusz Bednarek. ICA AtoM - założenia i możliwości zastosowania systemu w Archiwach Państwowych. Dariusz Bednarek ICA AtoM - założenia i możliwości zastosowania systemu w Archiwach Państwowych. Wprowadzenie W 1990 roku Międzynarodowa Rada Archiwów ( ICA ) objęła kierownictwo nad procesem standaryzacji

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka w cyfrowej rzeczywistości wyzwania i praktyka Henryk Hollender Uczelnia Łazarskiego. Organizator

Biblioteka w cyfrowej rzeczywistości wyzwania i praktyka Henryk Hollender Uczelnia Łazarskiego. Organizator Biblioteka w cyfrowej rzeczywistości wyzwania i praktyka Henryk Hollender Uczelnia Łazarskiego Organizator Dad czytelnikowi pełny tekst dokumentu! WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Nie mam komputera. Czy mogę

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja w administracji. dr Małgorzata Wilińska

Informatyzacja w administracji. dr Małgorzata Wilińska Informatyzacja w administracji dr Małgorzata Wilińska Informacja Zgodnie z ustaleniami uprzejmie informuje, że wszystkie treści ujęte w prezentacji obowiązują Państwa na teście końcowym. Ustawa o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

Rola języka XML narzędziem

Rola języka XML narzędziem Wprowadzenie do XML dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Rola języka XML narzędziem Pierwszą rewolucją internetową było dostarczenie ludziom informacji. Znajdujemy się teraz

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Elżbieta Szymańska Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Cel lekcji - przedstawienie historii powstania Bibliotek Cyfrowych; definicja - zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Biblioteka w erze cyfrowej informacji projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Lilia Marcinkiewicz Książ ążnica Pomorska Misja: współuczestnictwo w budowie społecze eczeństwa

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/584,projekt-rozporzadzenia-ministra-swia-z-dnia-2006-r-w-s prawie-wymagan-technicznyc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:37

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO Konferencja naukowo-szkoleniowa Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Anna Gos Naczelnik

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

rk HTML 4 a 5 różnice

rk HTML 4 a 5 różnice rk HTML 4 a 5 różnice kompatybilność Pierwszym dużym plusem języka HTML 5 jest to, że jest zdefiniowany w sposób umożliwiający kompatybilność wstecz. Składnia Przykład dokumentu podporządkowującego się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów ISAD (G) i ISAAR (CPF)

Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów ISAD (G) i ISAAR (CPF) Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów ISAD (G) i ISAAR (CPF) Anna Laszuk,, Zakopane, 26 września 2007 Międzynarodowy standard opisu archiwalnego ISAD (G) wersja 1 1993 r. 4 bloki, 27 elementów w opisu

Bardziej szczegółowo

Sposób prezentacji czasopisma w bibliotece cyfrowej

Sposób prezentacji czasopisma w bibliotece cyfrowej Piotr Myszkowski Leszek Szafrański Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Sposób prezentacji czasopisma w bibliotece cyfrowej Konferencja Opracowanie czasopism ukazujących się przed II wojną światową w kontekście

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe Nowoczesne rozwiązania w systemie dlibra 6

W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe Nowoczesne rozwiązania w systemie dlibra 6 W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe Nowoczesne rozwiązania w systemie dlibra 6 Karolina Bohdanowicz, Tomasz Parkoła, Marcin Werla Dział Bibliotek

Bardziej szczegółowo

The Binder Consulting

The Binder Consulting The Binder Consulting Contents Indywidualne szkolenia specjalistyczne...3 Konsultacje dla tworzenia rozwiazan mobilnych... 3 Dedykowane rozwiazania informatyczne... 3 Konsultacje i wdrożenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku ze zbiegiem egzekucji

Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku ze zbiegiem egzekucji Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ. Preambuła

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ. Preambuła ul. Koszykowa 26/28 00-950 Warszawa skrytka nr 365 tel. 22 537 41 58 fax 22 621 19 68 biblioteka@koszykowa.pl Warszawa, dnia.. POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ Preambuła I.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. 132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Na podstawie art. 38j

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Udostępnienie danych w formatach i w sposób umożliwiający użycie ich w Europeanie Podstawowy protokół to OAI-PMH Treść obiektu

Bardziej szczegółowo

Projekt utworzenia i prowadzenia biblioteki cyfrowej, jako miejsca dostępu do książek dla osób niewidomych i niedowidzących

Projekt utworzenia i prowadzenia biblioteki cyfrowej, jako miejsca dostępu do książek dla osób niewidomych i niedowidzących Projekt utworzenia i prowadzenia biblioteki cyfrowej, jako miejsca dostępu do książek dla osób niewidomych i niedowidzących Warszawa, 24 marca 2017 r. Natalia Michałek IBUK Libra Light definicje Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią, cz. II Panel administracyjny Panel administracyjny pozwala na zarządzanie wszystkimi elementami pakietu, m.in. zarządzanie użytkownikami, edycję stron, instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja metadanych w muzealnictwie

Standaryzacja metadanych w muzealnictwie Standaryzacja metadanych w muzealnictwie Problemy i doświadczenia W środowisku muzeów sytuacja była i pozostaje trudniejsza. Jedną z przyczyn jest to, że w muzeach występuje większa rozmaitość zbiorów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii XML

Wprowadzenie do technologii XML Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 6 października 2005 roku 1 Informacje organizacyjne Omówienie przedmiotu 2 vs HTML Struktura 3 Struktura Informacje o przedmiocie Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT 1. Wstęp XML (Extensible Markup Language Rozszerzalny Język Znaczników) to język formalny przeznaczony do reprezentowania danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2012 r. Pozycja 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2012 r. Pozycja 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 0 lutego 0 r. Pozycja 89 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ) z dnia 6 stycznia 0 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy Porozumienia budują wspólnie zasób cyfrowy o nazwie Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa (MBC). 2. MBC powstała

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Część II. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część II. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część II Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie posługiwać się taksonomiami XBRL wygenerować sprawozdanie finansowe w XBRL odczytać i zmodyfikować sprawozdanie finansowe zapisane w XBRL rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.9.2014 L 284/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1029/2014 z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 73/2010 ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Cezary Mazurek, Jan Andrzej Nikisch PIONIER 2003 Poznań 9-11 kwietnia 2003. Geneza WBC1 Celem strategicznym PFBN realizowanym od lat jest rozbudowa i modernizacja platformy

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SYSTEM ARCHIWIZACJI narzędzie dla archiwów społecznych

OTWARTY SYSTEM ARCHIWIZACJI narzędzie dla archiwów społecznych OTWARTY SYSTEM ARCHIWIZACJI narzędzie dla archiwów społecznych OTWARTY SYSTEM ARCHIWIZACJI OSA TO DARMOWY PROGRAM DO OPRACOWANIA ZBIORÓW ARCHIWALNYCH dla organizacji pozarządowych, bibliotek, muzeów, instytucji,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej a centralne repozytorium informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej a centralne repozytorium informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej a centralne repozytorium informacji publicznej dr inż. Agnieszka Gryszczyńska, WPiA UKSW Konferencja: Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Koordynator projektu: Anna Głowacz Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki e-mail: anna.głowacz@bibliotekapiosenki.pl

Koordynator projektu: Anna Głowacz Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki e-mail: anna.głowacz@bibliotekapiosenki.pl Założenia programowe, przebieg i rezultaty projektu Polskie pieśni i piosenki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki cz. 2 Koordynator projektu:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY NAZEWNICTWA DOKUMENTÓW XML Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW

Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 17 lutego 2010 r. Zmiany KSH wynikają z 3 sierpnia 2009 r. Implementacja

Bardziej szczegółowo

Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie

Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie Tomasz Parkoła, Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II konferencja i3: internet infrastruktutry innowacje

Bardziej szczegółowo

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Grzegorz Kawka PHU TELSAT Sesja nr 4: Interoperacyjność systemów ITS cz. I Podstawą działania systemów ITS jest wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML Plan dzisiejszego wykładu Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Perl - Wprowadzenie do XML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 16. kwietnia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9 Zasady Nazewnictwa Dokumentów 2007-11-08 Strona 1 z 9 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Znaczenie spójnych zasady nazewnictwa... 3 III. Zasady nazewnictwa wybrane zagadnienia... 3 1. Język oraz forma nazewnictwa...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informacji naukowej 348 [03] Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informacji naukowej 348 [03] Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informacji naukowej 348 [03] Zadanie egzaminacyjne 1 2 3 4 5 6 Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik informacji naukowej polegało

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE. Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE. Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Program Wspólnotowy eten -Deploying Trans-European e-services for All Czas trwania projektu Sierpień 2005 -

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

*Noark 5. Ramy prawne. Opr. Anna Bińkowska

*Noark 5. Ramy prawne. Opr. Anna Bińkowska *Noark 5 Ramy prawne Opr. Anna Bińkowska Noark 5 musi zapewnić użytkownikowi łatwość dostosowywania i efektywność w ramach istniejącej struktury prawnej. Użytkownicy Noark 5 muszą również mieć świadomość

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Prosty serwis internetowy oparty o zestaw powiązanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pt.: Autor: dr Leszek Litwin. Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 56

Opracowanie pt.: Autor: dr Leszek Litwin. Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 56 Opracowanie pt.: Analiza wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, określonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane

Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane dr Ewa Perłakowska (NDAP) Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

XML DTD XML Schema CSS

XML DTD XML Schema CSS XML XML czyli Extensible Markup Language (rozszerzalny język znaczników) można traktować jak stosunkowo prosty i elastyczny format tekstowy wywodzący się z SGML. Pierwotnie został zaprojektowany aby umożliwiać

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura bibliotek cyfrowych

Infrastruktura bibliotek cyfrowych Infrastruktura bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER C. Mazurek, M.Stroiński, M.Werla, J.Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Polskie Biblioteki Cyfrowe, Poznań, 25.11.2008r. Polski Internet

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych osobowych. www.oferta.novo-szkola.pl. 23 listopada 2011 r.

Bezpieczeństwo danych osobowych. www.oferta.novo-szkola.pl. 23 listopada 2011 r. Bezpieczeństwo danych osobowych www.oferta.novo-szkola.pl 23 listopada 2011 r. Dwa podstawowe akty prawne dotyczą przetwarzania danych osobowych w szkołach AKTY PRAWNE DOT. DANYCH OSOBOWYCH Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne. Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r.

Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne. Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r. Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r. 1 Dostępność Informacji Dostępność informacji oznacza możliwość korzystania z treści

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące dobrych praktyk. przy wdrażaniu EAD. opracowane przez grupę doradczą RLG

Wskazówki dotyczące dobrych praktyk. przy wdrażaniu EAD. opracowane przez grupę doradczą RLG Wskazówki dotyczące dobrych praktyk przy wdrażaniu EAD opracowane przez grupę doradczą RLG (tłumaczenie H. Wajs) RLG EAD ADVISORY GROUP Grupa doradca RLG do spraw EAD Dennis Meissner (chair) Minnesota

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Cyfrowa czy Biblioteka 2.0 czyli co przechowuje biblioteka

Biblioteka Cyfrowa czy Biblioteka 2.0 czyli co przechowuje biblioteka Biblioteka Cyfrowa czy Biblioteka 2.0 czyli co przechowuje biblioteka dr inż. Marek Szepski Krakowska Akademia mszepski@afm.edu.pl Inspiracje Na półce stoją obok siebie 2 książki. Mają tego samego autora

Bardziej szczegółowo

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Po 3 latach istnienia: Czasopisma

Bardziej szczegółowo

Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego

Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego Cezary Mazurek, Aleksandra Nowak, Maciej Stroiński, Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA OGÓLNOPOLSKI KONGRES BIBLIOTEK: WŁĄCZ RÓŻNORODNOŚĆ!

REGULAMIN REKRUTACJI NA OGÓLNOPOLSKI KONGRES BIBLIOTEK: WŁĄCZ RÓŻNORODNOŚĆ! REGULAMIN REKRUTACJI NA OGÓLNOPOLSKI KONGRES BIBLIOTEK: WŁĄCZ RÓŻNORODNOŚĆ! I. ORGANIZATOR I CEL 1. Ogólnopolski kongres bibliotek: Włącz różnorodność! (dalej zwany Kongresem ) jest organizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla

Polityka prywatności dla Polityka prywatności dla http://domynawitosa.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych NT Solutions Sp. z o.o. biuro@ntechs.pl ul Grodzka 26/26

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu firmy INTERGRAPH

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu firmy INTERGRAPH Implementacja standardu GML w oprogramowaniu firmy INTERGRAPH Intergraph Corporation, Security, Government & Infrastructure Division (SG&I) Wydział Geodezji i Kartografii PW, Zakład Kartografii Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA.

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja

Bardziej szczegółowo

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej Ustawa o dostępie do (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198. Brzmienie od 29 września 2012) Wyciąg z aktów normatywnych dla Rzeczników Prasowych i specjalistów PR (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198. Brzmienie od

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Jadwiga Tumidajewicz nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II Gliwice ul. Okrzei 16 PROGRAM AUTORSKI ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Tworzenie stron WWW Spis treści 1 I.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji. egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej

Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji. egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Katarzyna Szczepaniec Oddział Zbiorów Cyfrowych BJ Dokumenty Analogowe i Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność oprogramowania Bazy Wiedzy i Repozytorium Politechniki Warszawskiej

Funkcjonalność oprogramowania Bazy Wiedzy i Repozytorium Politechniki Warszawskiej Funkcjonalność oprogramowania Bazy Wiedzy i Repozytorium Politechniki Warszawskiej Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, dr inż. Jakub Koperwas, dr inż. Łukasz Skonieczny, mgr inż. Wacław Struk Instytut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH ŚWIADCZONYCH W ARCHIWUM UNIWERSYTECKIM KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBESLKIEGO JANA PAWŁA II

REGULAMIN I CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH ŚWIADCZONYCH W ARCHIWUM UNIWERSYTECKIM KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBESLKIEGO JANA PAWŁA II REGULAMIN I CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH ŚWIADCZONYCH W ARCHIWUM UNIWERSYTECKIM KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBESLKIEGO JANA PAWŁA II Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Cennik określa zasady świadczenia przez

Bardziej szczegółowo