Archiwum zbiory opis. Standaryzacja opisów: EAG; EAD; EAC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Archiwum zbiory opis. Standaryzacja opisów: EAG; EAD; EAC"

Transkrypt

1 Archiwum zbiory opis Standaryzacja opisów: EAG; EAD; EAC

2 Archiwalne strony internetowe Jakie informacje? Teleadresowe About us Contact us Godziny otwarcia Visit us Informacja o zasobie Search the archives Bestaende und Findmittel Informacja dla użytkowników News /Aktuelles Genealodzy

3 Strony archiwalne Niemcy Francja Luxemburg Hiszpania Anglia USA Włochy

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Archiwalne Standardy Opisu CO? ISAD (G) EAD KTO? ISAAR (CFP) EAC GDZIE? ISDIAH EAG

34 SDIAH ICA-ISDIAH, International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings, First edition

35 SDIAH Międzynarodowy Standard [Opisu] Instytucji z Zasobem Archiwalnym BLOK IDENTYFIKACJI Identyfikator Forma (formy) wzorcowa nazw Wariant form(y) nazwy Inne formy nazwy Typ 26 BLOK KONTAKTU Adres Telefon, fax, Strona internetowa Osoby sprawująca urząd / kierownictwo urzędu BLOK OPISU Kontekst geograficzny i kulturalny Historia/Dzieje Struktura administracyjna / Organizacja wewnętrzna Zasady kształtowania zasobu i gromadzenia zbiorów Budynek/Budynki Zasób archiwalny Pomoce archiwalne i publikacje

36 SDIAH BLOK UDOSTĘPNIANIA Godziny urzędowania Warunki i wymagania Udogodnienie dla niepełnosprawnych Transport/Komunikacja/Dojazd 44 BLOK USŁUG Usługi dla badaczy / prowadzących poszukiwania archiwalne Usługi reprograficzne Przedsięwzięciach dostępnych dla masowego odbiorcy BLOK KONTROLNY Identyfikator opisu Identyfikator instytucji Reguły i/lub konwencje Status Stopień szczegółowości [opisu] Daty utworzenie, modyfikacji lub usunięcia [opisu] Język i alfabet Źródła Uwagi dotyczące aktualizacji 55 ŁĄCZENIE OPISÓW INSTYTUCJI ARCHIWALNYCH Z [INFORMACJĄ] O MATERIAŁACH ARCHIWALNYCH I ICH TWÓRCACH Tytuł i identyfikator powiązanego materiału archiwalnego Opis związków Daty związków Forma (formy) wzorcowa nazw i identyfikatora powiązanego rekordu hasła wzorcowego 57

37 SDIAH (PL) Dokumentacja tłumaczenie: Przykład z Polski:

38

39

40

41 Inwentarze archiwalne w wersji elektronicznej Encoded Archival Description - E A D

42 Po co jest EAD EAD jest przeznaczone dla prezentacji treści inwentarzy archiwalnych; ma też ułatwić wyszukiwanie danych Podstawowym zadaniem EAD nie jest pokazywanie obrazów dokumentów, a tym bardziej ich treści.

43 cel EAD Celem EAD jest kodowanie pomocy archiwalnych (inwentarze i spisy). Są to pozycje naukowo-informacyjne sporządzane w archiwach, bibliotekach, na uniwersytetach, etc. opisujące, ewidencjonujące i ułatwiające dostęp do materiałów archiwalnych i rękopisów. Inaczej mówiąc EAD to standard określający strukturę układu opisu pomocy archiwalnych, zaś zawartość treściową (ang. content) tej pomocy określają ISAD(G) i ISAAR(CPF).

44 EAD - STANDARD EAD jest wspierany przez Network Developmend and MARC Standards Office Biblioteki Kongresu Amerykańskiego. <!DOCTYPE ead PUBLIC "+//ISBN //DTD ead.dtd (Encoded Archival Description (EAD) Version 2002)// EN"...>

45 Encoded Archival Description EAD to standard ustrykturalizowania danych przeznaczony do utrwalenia hierarchii i opisu zawartości pomocy archiwalnych dostosowany do pomocy archiwalnych z całego świata. Umożliwia on prezentację pomocy archiwalnych poprzez Internet, a także zapewnia trwałość, gdyż jest stabilnym środowiskiem z którego dane mogą być przetransferowane do innego środowiska programowego, gdy zajdzie taka potrzeba.

46 Encoded Archival Description Istotę EAD stanowi DTD (Document Type Definition) opracowany i dostosowany dla zakodowania archiwalnych pomocy wyszukiwawczych. DTD zostało ułożone zgodnie z zasadami składni SGML (i jest transferowalne do XML).

47 EAD to: data structure standard dla pomocy archiwalnych, pozwalający na wielokrotne wykorzystanie informacji raz wpisanych, ich wymianę i długotrwałą dostępność; format komunikacji umożliwiający archiwom udostępnianie pomocy przez Internet zarówno lokalnym, jak i odległym użytkownikom; technologia, które jest oparta na standardach, niezależna od platformy sprzętowej, mająca do dyspozycji bardzo wszechstronne narzędzia wyszukiwawcze, (wyszukanie, dostarczenie, wyświetlenie i nawigowanie).

48 Encoded Archival Description EAD pozwoli na zbudowanie multuirepository data base - bazy danych z pomocami wyszukiwawczymi z różnych archiwów, pozwalającej na prowadzenie poszukiwań w wielu pomocach z wielu archiwów.

49 Literatura EAD - Encoded Archival Description, Tag Library, Version 1.0, prepared and maintained by the Encoded Archival Description Working Group of the Society of American Archivists and the Network Development and MARC Standards Office of the Library of Congress, Chicago 1998, s. VII. EAD - Encoded Archival Description, Application Guidelines, Version 1.0, Chicago The EAD Cookbook by Michael J. Fox, June 2000

50 - Official Web Site Help Pages

51 1993 Początek projektu w Berkeley - opracowanie standardu kodowania dla komputerów pomocy archiwalnych (wzór z TEI) wykraczającego poza możliwości MARC. Kierownik Daniel Pitti Kryteria: 1. możliwość szerokiego przedstawienia informacji i wzajemnie powiązanych informacji z pomocy archiwalnych 2. możliwość zachowania hierarchicznych relacji między poziomami opisu 3. możliwość przedstawienia deskrypcyjnych informacji, które są przekazywane z jednego hierarchicznego poziomu opisu na inny (niższy) 4. możliwość poruszania się wewnątrz hierarchicznej struktury informacji 5. rozwiązanie problemów ze specyficznymi indeksami i uzyskiwaniem informacji SGML - wybrany jako metajęzyk z zespołem reguł dla definiowania i prezentacji logicznej struktury dokumentu, stwarzający możliwości wyszukiwawcze oraz prezentacyjne.

52 marzec - Berkeley Finding Aids Project (BFAP lub FINDAID DTD) 1. strona tytułowa (nazwa archiwum, typ pomocy) 2. opis (krótki - jak MARC'owski i długi - opis narracyjny jednostki i jej wyróżnialnych części (tytuł, daty, zawartość) [testowy opis 200 pomocy z 50 archiwów] kwiecień- dołącza Biblioteka Kongresu i Commission on Preservation and Access lipiec - stypendium Bentley Library i A. W. Mellon Foundation na konferencję w Ann Arbor (Bentley team - także przedstawiciele NARA), tu określenie co ma być wykonane: 1. zaprojektowanie zasad standardu kodowania dla pomocy archiwalnych 2. rewizja dotychczasowego modelu danych 3. rewizja DTD dla pomocy archiwalnych 4. wytyczne dla kodowania z przykł adami (Guidelines - Tag Library) 5. artykuł podsumowujący dotychczasowe działania [Ann Arbor Accord] - tu nazwa EAD

53 Dwa segmenty pomocy archiwalnych: - informacje o samej pomocy (tytuł, twórca, daty) <heder> - opis hierarchiczny zgodny z archiwalną organizacją opisywanego materiał. Od ogół u do szczegół u z tym, że szczegół "dziedziczy" potrzebne informacje ogólne. - dodatkowe informacje (bibliografia) - informacje o zawartości (kolekcji, zbioru, serii) ** deskrypcyjne elementy zagnieżdżane w odpowiednich punktach opisu jednostki lub jej części składowych ** ogólne elementy zagnieżdżane w deskrypcyjnych Jeżeli elementy są analogiczne z tymi TEI to trzeba przejąć model zawartości z TEI sierpień dołącza się Society of American Archivists - ono składa prośbę do komórki standaryzacyjnej Library of Congers (MARC Standards Office) o bycie agencją podtrzymującą EAD (dokumentacja DTD, server www listserv) ATLIS Consultin Group - specjaliści od SGML

54 luty 26 wersja alfa EAD (+ elektroniczna dokumentacja) pół roku na uwagi - comment period kwiecień prace nad wersja beta i logo październik wersja beta (rok na uwagi) 20 workshops w US (RLG/SSA) z uwagami do wersy Beta (archiwa: Szwecja, Anglia, Kanada, Biblioteka z Oxfordu) listopad - adaptacja XML 1998 sierpień EAD DTD (wersja 1.0) (+ 262 str. dokumentacja i dwa numery The American Archivist). SAA podtrzymywanie intelektualne EAD

55

56 EAD - struktura <!DOCTYPE ead PUBLIC... [ <!ENTITY % eadnota PUBLIC %eadnata; ]> <ead> - nagłówek 1. informacje o samej pomocy (tytuł, kto, kiedy etc. ją opracował) <eadheader> 2. strona tytułowa z wybranymi elementami <frontmatter> 3. informacja o archiwaliach <archdesc LEVEL = "fonds" >

57 <ead> - nagłówek poziomu dokumentu <eadheader> <eadid> - unikatowy kod danej pomocy <filedesc> - bibliograficzne informacje o pomocy (autor, tytuł, podtytuł, wydawca, seria wydawnicza) <titlestmt> <profiledesc> - dane odnośnie kodowania (kto, kiedy, jaka wersja EAD) <revisiondesc> - informacje o dokonywanych zmiana <frontmatter> <titlepage> - strona tytułowa z wybranymi elementami <archdesc LEVEL = "fonds" AUDIENCE="external" LANGMATERIAL="eng" RELATEDENCODING="MARC" LEGALSTATUS="public" TYPE="register> <did> - descriptive identification - opis ogólny podstawowy (archiwum, aktotwórca, tytuł, daty utworzenia, ilość, czego materiały dotyczą). <container TYPE ="box"> <origination LEBEL="Aktotwórca" ENCODINGANALOG="100">

58 SGML Standard Generalized Markup Language standardowy uniwersalny język znakowania 1969 r. - IBM projekt GML (Generalized Markup Language). Projektem kierował Charles Goldfarb r. - SGML - standardem ISO 8879:1986 SGML służy do przygotowywania formatu i obróbki dokumentów elektronicznych w celu wymiany danych pomiędzy różnymi programami i systemami operacyjnymi, pozwalającego na prezentowanie metadanych związanych z dokumentem i jego powiązań

59 SGML Jest to meta język pozwalający - za pomocą określonych znaczników (markups, tags) - na przedstawienie struktury dokumentu oraz umożliwiający zdefiniowanie i oznakowanie różnych typów dokumentów. Powstaje w ten sposób niezależna od sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego baza tekstowa (textbase). Znacznik to informacja o dokumencie, która nie jest częścią dokumentu, choć może wpływać na jego wygląd.

60 SGML pozwala na: 1. określenie formatu dokumentu (procedural markup): zaznaczenie krojów czcionki, interlinii, etc.; 2. zdefiniowanie logicznej struktury dokumentu (descriptive markup): zaznaczenie nie tylko struktury rozdziały, akapity etc., lecz także określenie semantyki, np. wyróżnienie tekstów pisanych w innych językach (wraz z określeniem jakie to języki). Pozwala to przede wszystkim na zdefiniowanie i wyróżnienie wszelkich nazw własnych i stanowi zasadniczą zaletę SGML; 3. umożliwia też znakowania odsyłaczy hipertekstowych (referential markup) tak wewnątrz dokumentu, jak i z innymi dokumentami lub obiektami: graficznymi, dźwiękowymi i wszystkimi rodzaju danymi zapisanymi w formie cyfrowej.

61 XML extensible Markup Language 1998 r. - World Wide Web Consortium - W3C XSL (extensible Stylesheet Language) Jest to metajęzyk mający wspólna gramatyka i jednolita metodologia opartą na SGML. Za pomocą tego metajęzyka można stworzyć uniwersalny format dla dokumentów mających strukturę i zawierających dane - można opisać nie tylko dane, ale i ich strukturę (metadane). W odróżnieniu od języka HTML, który pozwala tylko na formatowanie tekstu, XML pozwala opisać to, co faktycznie zawiera informacja tekstowa.

62 XML extensible oznacza, że jest on rozszerzalny; można doń dodawać nowe elementy czyli przetwarzać dokumenty zapisane w dowolnym formacie. XML pozwala rozwiązać problemy wymiany informacji między niekompatybilnymi systemami informatycznymi. Język ten dostarcza składni do konstruowania komunikatów możliwych do zrozumienia przez dowolne aplikacje. Daje on możliwość tworzenia słowników - zbioru znaczników (tag) określających strukturę dokumentu.

63 Wyróżnia się dwa typy dokumentów XML Właściwie sformatowany (well-formated). Ten typ nie wymaga w ogóle DTD i jest idealny dla celów komercyjnych - choć tu nie określa się znaczenia tych znaczników i mogą powstawać problemy z synonimami. Poprawny (valid), który musi zawierać DTD dlatego aby nie stwarzać sytuacji niejednoznacznych jest konieczna standaryzacja różnych specyficznych typów dokumentów osiągana za pomocą definicji typu dokumentu (Document Type Definition DTD). DTD to schemat XML wiążący znaczniki

64 XML Czego nie daje HTML? Dokument nie mający typowych składników: nuty, zapis matematyczny Baza danych (tak, ale statyczna, bez możliwości innego posortowania) Dokument hierarchiczny (struktura drzewiasta tylko<h1>, a wygenerowanie spiu treści już nie). XML nie zastąpi HTML (metody prezentacji wykorzystują HTML): CSS kaskadowy arkusz stylów XSL rozszerzalny język arkuszy stylów DOM Document Objekt Model XML poszerzenie mozliwości stron WWW Dowolne dokumenty Sortowanie filtrowanie

65 HTML pliki: *.htm lub *.html *.php (strony dynamiczne) *.js (JavaScript) *.css (kaskadowy arkusz stylów)

66 XML pliki: *.xml (plik z danymi) *.dtd (plik ze strukturą danych) walidacja *.html lub *. css lub *.xsl (pliki do prezentacji w sieci www)

67 XML.dtd <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <DOCTYPE MK SYSTEM "C:\Nowy\MK.dtd" [ <!ELEMENT SPIS (KSIAZKA*)> <!ELEMENT KSIAZKA (SYGNATURA, MIKROFILM, LATA, TYTUL, OPRAWA, DSYGN, KARTY )> <!ELEMENT SYGNATURA (#PCDATA)> <!ELEMENT MIKROFILM (#PCDATA)> <!ELEMENT LATA (#PCDATA)> <!ELEMENT TYTUL (#PCDATA)> <!ELEMENT OPRAWA (#PCDATA)> <!ELEMENT DSYGN (#PCDATA)> <!ELEMENT KARTY (#PCDATA)> ] >

68 Plik.xml (z danymi) <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <!-- Nazwa pliku: MK.xml --> - <SPIS> - <KSIAZKA> <SYGNATURA>MK 10</SYGNATURA> <MIKROFILM>785</MIKROFILM> <LATA>[1299]; VII X; 1455 V</LATA> <TYTUL>Księga wpisów za kanclerstwa Jana Koniecpolskiego.</TYTUL> <OPRAWA>Skóra (XIX w.), zniszczona, karty księgi postrzępione, poklejone.</oprawa> <DSYGN>N</DSYGN> <KARTY>1-142</KARTY> </KSIAZKA>

69 Nasz (doskonały [?] Archiwalny) Świat Pomoce archiwalne Inwentarze Spisy Sumariusze Regesty etc. ANALOGOWE CYFROWE 25% 75%

70 Pomoce archiwalne ANALOGOWE CYFROWE 15% 85%

71 Jak? INWENTARZ WSTĘP (*.TXT; *. DOC) OPISY POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK (*.DBF) EAD (w XML) <archdes> <c>

72 Elementy EAD Parser (zgodność struktury *.xml z DTD) DTD Plik *.xml Odesłanie do DTD Sposobu prezentacji *.xsl Plik *.xsl (prezentacja) DANE

73 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> <!DOCTYPE ead (View Source for full doctype...)> - <ead> - <eadheader repositoryencoding="iso15511" relatedencoding="marc21" countryencoding="iso3166-1" scriptencoding="iso15924" dateencoding="iso8601" langencoding="iso639-2b"> <eadid mainagencycode="dlc" countrycode="us" identifier="hdl:loc.mss/eadmss.ms003016" encodinganalog="856$u">http://hdl.loc.gov/loc.mss/eadmss.ms003016</eadid> - <filedesc> - <titlestmt> <titleproper encodinganalog="245$a">edward L. Bernays</titleproper> <subtitle>a Register of His Papers in the Library of Congress</subtitle> - <author encodinganalog="245$c"> Prepared by John P. Butler, William Gralka, and Paul D. Ledvina <lb /> Revised and expanded by Connie L. Cartledge with the assistance of Patrick Kerwin, Susie H. Moody, and Sherralyn McCoy </author> </titlestmt> - <publicationstmt> - <publisher encodinganalog="260$b"> <extptr href="lcseal" show="embed" actuate="onload" linktype="simple" /> Manuscript Division, Library of Congress </publisher> - <address> <addressline>washington, D.C.</addressline> </address> <date normal="1996" encodinganalog="260$c" era="ce" calendar="gregorian">1996</date> </publicationstmt> - <notestmt> - <note> - <p> Contact information: <extref href="http://lcweb.loc.gov/rr/mss/address.html" show="new" actuate="onrequest" linktype="simple">http://lcweb.loc.gov/rr/mss/address.html</extref> </p> </note> </notestmt>

74 <langusage> Finding aid written in <language </langusage> </profiledesc> - <revisiondesc> encodinganalog="041">english.</language> - <change encodinganalog="583"> <date normal=" " era="ce" calendar="gregorian"> </date> <item>converted from EAD 1.0 to EAD 2002</item> </change> </revisiondesc> </eadheader> - <archdesc type="register" level="collection" - <did> <head>collection Summary</head> relatedencoding="marc21"> - <unittitle label="title" encodinganalog="245$a"> Papers of Edward L. Bernays <unitdate label="span Dates" type="inclusive" normal="1777/1994" encodinganalog="245$f" era="ce" calendar="gregorian"> </unitdate> <unitdate label="bulk Dates" type="bulk" normal="1920/1990" encodinganalog="245$g" era="ce" calendar="gregorian">(bulk )</unitdate> </unittitle> <unitid label="id No." encodinganalog="590" countrycode="us" repositorycode="dlc">mss12534</unitid> - <origination label="creator"> <persname </origination> encodinganalog="100">bernays, Edward L. ( )</persname> - <physdesc label="extent"> <extent encodinganalog="300">227,000 items</extent> <extent encodinganalog="300">860 containers plus 54 oversize</extent> <extent encodinganalog="300">160.2 linear feet</extent> </physdesc> - <langmaterial label="language"> Collection material in <language encodinganalog="041" langcode="eng">english</language> </langmaterial> - <repository label="repository" encodinganalog="852"> - <corpname> <subarea>manuscript Division</subarea> Library of Congress </corpname>

75 Digitalizacja a co to? Digitalizacja, to nie proste umieszczenie skanu (wizerunku) obiektu w sieciach rozległych. Pierwszym i podstawowym narzędziem jest nie skaner czy kamera cyfrowa, lecz porządny, szczegółowy inwentarz archiwalny. Stąd konieczność przyjęcia pewnych zestandaryzowanych elementów podstawowych dla opisu archiwalnego (inwentarzowego). Powinna to uwzględnić przygotowywana strategia digitalizacji archiwów państwowych dobrym wzorem może być tu dokument opracowany w Bundesarchiv Digitalisierung im Bundesarchiv (http:// abteilungen/sapmo/27.pdf).

76 Dlaczego EAD? generaliter Gdyż czeka nas digitalizacja, a co za tym idzie wymiana danych na różnych płaszczyznach: na płaszczyźnie krajowej z bibliotekami i muzeami w ramach bibliotek cyfrowych, tu wspólną płaszczyzną jest MARC21, a właśnie EAD gwarantuje łatwą wymianę danych z tym standardem; na płaszczyźnie europejskiej: w geteway u archiwalnym wymiana danych z archiwami niemieckimi (Bundesarchiv), angielskimi, holenderskimi, skandynawskimi, czy francuskimi. Główne instytucje archiwalne tych krajów europejskich przyjęły EAD, choć jest to produkt amerykański! W EAD jest przewidziane i zaplanowane miejsce (znacznik <dao> - digital archival object) na obiekty cyfrowe skany. Ponadto EAD jest formatem stosowanym masowo do retrokonwersji (w tym, inwentarzy książkowych i/lub kartkowych). Zarówno praktyczni Anglicy jak i niemniej praktyczni Holendrzy stare papierowe inwentarze wprowadzają przez klawiaturę. (W programie Access to Archives jest obecnie: ( 10 million records relating to 9.2 million items held in 408 record offices and other repositories Kwestia kontroli jakości to bardzo istotne zagadnienie, zwykle niedostrzegane przez archiwistów.

77 Dlaczego EAD? specialiter Standard Library of Congress Biuro Standardów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych (http://www.loc.gov/standards/). Wymania danych MARC21 Międzynarodowe zastosowania XML (otwarty standard) Hierarchiczny opis (tak jak ISAD(G)) możliwość opisania pojedynczego dokumentu obiektu Inwentarz elektroniczny = inwentarz drukowany praca raz - wykorzystanie wiele IZA

78

79

80

81

82 Bulletin des Archives de France sur la DTD (EAD) opublikowano 25 numerów,

83

84 Poor people are poor people And they don't understand A man's got to make whatever he wantsand take it with his own hands. Poor people stay poor people And they never get to see Someone's got to win in the human raceif it isn't you, then it has to be me. So smile while you're makin' itlaugh while you're takin' iteven though you're fakin' itnobody's gonna know. Nobody's gonna know. It's no use mumbling. It's no use grumbling. Life just isn't fairthere's no easy days There's no easy ways Just get out there and do it! And sing and they'll sing your songlaugh while you're getting onsmile and they'll string alongand nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. And nobody's gonna know. Artists: Alan Price

85

86

87

88 SERIE

89 INDEKSY Sygnatura jednostki

90 Komisja Czasowa dla Zebrania, Przeglądu i Systematyzacji Ustaw Królestwa Polskiego, Inwentarz zbioru PL, 1 443

91

92

93

94

95

96 Udostępnianie

97

98 PN

99

100 The Freedom of Information Act (FOIA) United States 1966 (Public Law , 80 Stat. 383; Amended 1996, 2002, 2007) Great Britain Freedom of Information Act 2000

101

102

103 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U nr 112 poz. 1198) Art Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Art Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej". [.] 2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Art Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: 2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Art Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. [.] 2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Art Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej". Art Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2. Od października 2008 r. z informacji MSWiA, wynika, iż prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej.

104

105

106

107 epuap Platformę epuap można scharakteryzować przez następujące trzy cele przyświecające jej realizacji: Powyższe cele realizowane będą przy dwóch podstawowych założeniach: dostarczenie usług epuap dla instytucji publicznych, co ułatwi świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną, udostępnienie infrastruktury dla wymiany informacji pomiędzy instytucjami publicznymi oraz dla tworzenia usług złożonych, składających się z usług atomowych świadczonych przez potencjalnie różne instytucje publiczne, udostępnienie odbiorcom usług publicznych (obywatele, przedsiębiorstwa) pojedynczego punktu dostępowego w Internecie, w którym zagregowane będą usługi świadczone przez instytucje publiczne. zachowanie jawności, otwartości oraz neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinformatycznych, dążenie do jak największej standaryzacji formatów danych wymienianych pomiędzy instytucjami publicznymi a usługobiorcami oraz pomiędzy samymi instytucjami publicznymi, epuap stanowi szansę dla instytucji publicznych by w sposób jednolity udostępniały usługi nie ponosząc przy tym znaczących kosztów. Zakres projektu epuap-wkp obejmuje budowę: platformy epuap; Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów; portalu informacyjnego epuap; portalu interoperacyjności. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Art. 44. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407) art. 9 otrzymuje brzmienie:

108

109

110

111 Ochrona Danych Osobowych Konwencja 108 Rady Europy z 1981 r. dotycząca ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (95/46/EC) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. (97/66/EC) w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w dziedzinie telekomunikacji. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U nr 133 poza 883, zm.:dz.u nr 155 poz. 1014, Dz.U nr 110 poz. 1255, Dz.U nr 12 poz. 136, Dz.U nr 50 poz. 580, Dz.U nr 116 poz. 1216, Dz.U nr 42 poz. 474, Dz.U nr 49 poz. 509, Dz.U nr 100 poz. 1087, Dz.U nr 74 poz. 676, Dz.U nr 153 poz. 1271, Dz.U nr 25 poz. 219, Dz.U nr 33 poz. 285, Dz.U nr 104 poz. 708, Dz.U nr 104 poz. 711.) Data Protection Act 1998 (DPA) - GB

112 Ochrona Danych Osobowych Art Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. 2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą. Art W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

113 Miasto na L, gdzieś w Polsce Ludwik + Maria Małżeństwo zawarte 12 V 1912 r. Jan + Weronika (Jan ur. 1911) jak najstarszy syn odziedziczył ojcowiznę w 1956 r. Józef Józef ur Stefan Stefan ur odziedziczyli małe kawałki roli Wacław Wacław odziedziczył ojcowiznę 3,5 ha W 1988 r. Wszystkie osoby i fakty zostały wymyślone na potrzeby tej prezentacji i jakkolwiek zbieżność z osobami żyjącymi i faktami z ich życia jest zupełnie przypadkowa i niezamierzona! Peter Laslett The World We Have Lost: English Society before the Coming of Industry (1965)

114 Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U ; zm. Dz.U ; zm. Dz.U ; zm. Dz.U ; zm. Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. z dnia (z późn. zm.), Dz. U. nr 92 (1999), poz Par. 28] Kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje właściwym archiwom państwowym księgi stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi po upływie 100 lat od zamknięcia księgi stanu cywilnego.

115 Prawo o aktach stanu cywilnego Art Księgi stanu cywilnego prowadzi się w jednym egzemplarzu, oddzielnie dla każdego rodzaju aktu. 2. Księgi stanu cywilnego zamyka się po upływie roku kalendarzowego. Art. 24. Księgi stanu cywilnego przechowuje się w urzędach stanu cywilnego. Ksiąg takich nie można wynosić poza lokal urzędu. Wyniesienie ksiąg może nastąpić z ważnych przyczyn jedynie za zgodą organu administracji państwowej wyższego stopnia lub w razie niebezpieczeństwa zagrażającego tym księgom. Art. 25. Księgi stanu cywilnego, za zezwoleniem kierownika urzędu stanu cywilnego, można udostępnić upoważnionym przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji naukowych w celu przeglądania. Art. 26. Sądy i inne organy państwowe są obowiązane przekazywać urzędom stanu cywilnego odpisy prawomocnych orzeczeń, ostatecznych decyzji oraz innych dokumentów stanowiących podstawę wpisu do ksiąg stanu cywilnego.

116 Agad dla Użytkowników Odrębna zakładka (pod-strona) Przewodnik metodyczny: Akta urzędów parafii i gmin różnych wyznań przecho AKTA URZDÓW PARAFII i GMIN RÓNYCH WYZNAP RZECHOWYWANE W ARCHIWUM GŁÓWNYM AKT DAWNYCH Akta metrykalne Informacja o księgach metrykalnychz dawnych województw: lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie Księgi metrykalne I Ty możesz zostać genealogiem Kwerendy genealogiczne W poszukiwaniu zaginionych przodków Opis zasobu Archiwum i inwentarze elektroniczne z indeksami Zamówienia do PN i Reprografia

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147 Doświadczenia Archiwum Departamentalnego Montigny-les-Bretonneux z projektu digitalizacji ksiąg stanu cywilnego: możliwość dodawania przez użytkowników metadanych, przy użyciu specjalnie przygotowanych dla każdego typu dokumentów formularzy wprowadzania danych.

148

149

150

151

152 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Katalog Skarbów Dziedzictwa Narodowego

153 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Skarby Archiwów Polskich Wspólny projekt Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie i NASK 186 najcenniejszych dokumentów archiwalnych Szczegółowe opisy kontekstu historycznego (powstanie i znaczenie dokumentu dla dziejów Polski) Duże powiększenia umożliwiające odczytanie treści dokumentu z ekranu monitora (do uzupełnienia - MM)

154 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl

155 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Glossarium

156 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl

157 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl

158 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl

159 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym Program "Miasta w dokumencie archiwalnym" dedykowany jest małym ojczyznom Dzięki niemu znakomicie udaje się aktywizować środowiska lokalne, zainteresować mieszkańców historią ich okolic i wspólnie z nimi poprzez publikację zdjęć i pamiątek rodzinnych połączyć historię z teraźniejszością. Program jest przykładem spotkania idei (budowania społeczeństwa informacyjnego, tworzenia bezpiecznych, wartościowych treści w Internecie) z ludźmi, z ich działaniami, aktywnością, na poziomie najważniejszym: małych, lokalnych ojczyzn.

160 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym Do opisu każdego miasta użyto najciekawszych dokumentów archiwalnych dotyczących danego miejsca, takich jak księgi miejskie, dokumenty lokacyjne, plany miasta i okolic, opatrzonych stosownym komentarzem historycznym. W dogłębniejszym zrozumieniu treści pomagają odnośniki do słownika zawierającego definicje trudnych wyrażeń (lokacja, ława miejska, prawo magdeburskie, księga grodzka itp.) i obszerny esej dotyczący historii miast na przestrzeni wieków.

161 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym

162 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym

163 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym

164 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym

165 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym

166 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym

167 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym

168 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Publikując dokumenty archiwalne w Internecie zadaliśmy sobie trzy kluczowe pytania: 2. Jak udoskonalić sposób prezentacji dokumentów? 3. Jak umożliwić ich analizę studentom, badaczom, naukowcom? 4. Jak nadać publikowanym dokumentom cechy materiału źródłowego, badawczego? Mieliśmy też na uwadze warunki i ograniczenia: Ograniczenie to sprzęt odbiorcy (modemy) Obrazki (wielkość pliku) Odnośniki

169 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Skarby Archiwów Polskich

170 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Skarby Archiwów Polskich

171 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Skarby Archiwów Polskich

172 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Skarby Archiwów Polskich

173 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Dokumenty z komentarzami podstawowe elementy opisu wg ISAD (G) Data i miejsce Regest Komentarz około 1 1,5 str. Literatura (publikacja) Opis zewnętrzny Czasem tekst oryginału i lub tłumaczenie Obraz dokumentu - lupka Kontekst Mapy Voccabularium Drzewa genealogiczne Słownik

174 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Miasta w dokumencie archiwalnym

175 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl

176 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl

177 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl Cele Edukacja dla każdego: Poziom dla ucznia obrazek, komentarz Poziom dla nauczyciel Literatura, tłumaczenie, kontekst Poziom dla studenta przepisany tekst łaciński Upowszechnienie udostępnienie Bez wychodzenia z domu. Łączenie źródeł do jednego tematu z różnych instytucji Czerwińsk (AGAD i Biblioteka Narodowa w Warszawie rękopisy biblioteczne) U źródeł >> Podwójna elekcja: AGAD, AP Gdańsk, AP Kraków, AP Poznań, Szczecin oraz Biblioteka Narodowa w Warszawie starodruki

178 Publikacja dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl U źródeł polskiej demokracji Wokół podwójnej elekcji arcyksięcia Maksymiliana Habsburga i Zygmunta III Wazy ( ) Parlament w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej Rzeczpospolita wielu narodów okres staropolski Wokół Sejmu Czteroletniego Księstwo Warszawskie próba odzyskania państwowości polskiej Tajemne państwo polskie okresu powstania styczniowego Polacy w parlamentach państw zaborczych Kształtowanie niepodległości Polskie Państwo Podziemne w okresie II wojny światowej

179

180

181

182

183

184 Miasta w dokumencie archiwalnym w serwisie Polska.Pl Współpraca Archiwów Państwowych z Naukowa i Akademicką Siecią Komputerową (NASK)

185

186

187

188

189

190 38 Miast Białystok Bochnia Bodzentyn Bolimów Brzozów Chęciny Chrzanów Czersk Czerwińsk Kazimierz Dolny Kęty Kozienice Latowicz Leżajsk Łomża Płock Połaniec Przeworsk Sierpc Skawina Suwałki Szreńsk Warta Wasilków Wiśnicz Zabłudów

191

192

193

194 Napisz co ciekawego dzieje się w Twojej miejscowości Regulamin Portal Polska.pl/ Poland.pl jest projektem przygotowanym i zarządzanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) jednostkę badawczo-rozwojową. W celu nawiązania współpracy z NASK mającej na celu publikację w portalu Polskapl artykułów dotyczących miejscowości objętych projektem Miasta w dokumencie archiwalnym należy wypełnić i wysłać pocztą elektroniczną formularz znajdujący się w serwisie Miasta w dokumencie archiwalnym. Wysłanie formularza jest równoznaczne z oświadczeniem, że proponowana treść artykułu jest stworzona przez osobę wysyłającą, nie narusza praw osób trzecich i praw autorskich. Przesłany za pośrednictwem formularza artykuł musi zawierać sprawdzone informacje i dotyczyć jedynie tych miejscowości, które objęte są projektem. NASK zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych artykułów. Regulamin może być zmieniony przez NASK w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich opublikowania, o ile nie zastrzeżono inaczej.

195

196

197

198

199

Wstęp - geneza rozporządzeń

Wstęp - geneza rozporządzeń Kazimierz Schmidt Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Zakład Naukowy Archiwistyki Dokumenty elektroniczne w podmiotach publicznych: struktura, postępowanie i przekazywanie do archiwów państwowych. Co

Bardziej szczegółowo

MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS UPDATE AND EXTENSION, 2008. MoReq2 SPECIFICATION

MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS UPDATE AND EXTENSION, 2008. MoReq2 SPECIFICATION MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS UPDATE AND EXTENSION, 2008 MoReq2 SPECIFICATION WZORCOWE WMAGANIA DOTCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI ELEKTRONICZNMI AKTUALIZACJA I ROZSZERZENIE,

Bardziej szczegółowo

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT Doc. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz - kierownik Projektu Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT zrealizowanej w ramach projektu rozwojowego MNiSzW nr R02 036 02 Instytut Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Skróty, akronimy i definicje... 4 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia... 5 2.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

Dokumenty elektroniczne: elektroniczna registratura, work-flow, problemy - cykl życia.

Dokumenty elektroniczne: elektroniczna registratura, work-flow, problemy - cykl życia. Dokumenty elektroniczne: elektroniczna registratura, work-flow, problemy - cykl życia. Record recorded information produced or received in the initiation, conduct or completion of an institutional or individual

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska. Redakcja językowa: Joanna Hrabec. Okładka i projekt graficzny : Kama Krawczyk

Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska. Redakcja językowa: Joanna Hrabec. Okładka i projekt graficzny : Kama Krawczyk KOMUNIKATY Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska Redakcja językowa: Joanna Hrabec Tłumaczenie: Agnieszka Miksza Okładka i projekt graficzny : Kama Krawczyk Projekt graficzny menu www:

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r.

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. Integracja systemów regionalnych z epuap MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. 1 2 DZIEŃ 1 12:00 12:15 Powitanie gości Agenda warsztatów 12:15 13:30 Model komunikacyjny integracji portali regionalnych z epuap (30

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów i udostępnianie publikacji cyfrowych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Digitalizacja zbiorów i udostępnianie publikacji cyfrowych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Maciej WERYHO Katarzyna MROTEK Digitalizacja zbiorów i udostępnianie publikacji cyfrowych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wstęp: społeczeństwo cyfrowe Od kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIEŻĄCA. NR 4 (34) 28. 01. 2005 r. SPIS TREŚCI I. Z ZAGRANICY

INFORMACJA BIEŻĄCA. NR 4 (34) 28. 01. 2005 r. SPIS TREŚCI I. Z ZAGRANICY Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych INFORMACJA BIEŻĄCA NR 4 (34) 28. 01. 2005 r. SPIS TREŚCI I. Z ZAGRANICY 1. Konferencja poświęcona EAD I EAC, Paryż 7 8 X 2004 r... 2. Rok Polski na Ukrainie. 3. Reconstitution

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Załącznik r 7do SIWZ Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 526)

z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Dokument wydrukowany 17 marca 2015, nadzorowany w bazie informacyjnej UGP. Przed każdorazowym użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów.

Dokument wydrukowany 17 marca 2015, nadzorowany w bazie informacyjnej UGP. Przed każdorazowym użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów. Dokument wydrukowany 17 marca 2015, nadzorowany w bazie informacyjnej UGP. Przed każdorazowym użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów. Urząd Gminy Polkowice Załącznik Nr 1 do procedury Nr Q 4.2.3

Bardziej szczegółowo

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA NR 11 Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami analiza i zalecenia Warszawa, 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTOW, USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH OPARTYCH NA PONOWNYM WYKORZYSTANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO (ISP) W POLSCE

RYNEK PRODUKTOW, USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH OPARTYCH NA PONOWNYM WYKORZYSTANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO (ISP) W POLSCE RYNEK PRODUKTOW, USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH OPARTYCH NA PONOWNYM WYKORZYSTANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO (ISP) W POLSCE STAN OBECNY, PERSPEKTYWY ROZWOJU, GŁOWNE BARIERY, REKOMENDACJE DOTYCZĄCE WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

żące u podstaw informatyzacji administracji publicznej. technologiczna Państwa v. interoperacyjność

żące u podstaw informatyzacji administracji publicznej. technologiczna Państwa v. interoperacyjność 1. Zasady leżą żące u podstaw informatyzacji administracji publicznej. Neutralność technologiczna Państwa v. interoperacyjność systemów Nota: Niniejsza prezentacja stanowi uzupełnienie wykładu prezentowanego

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo