Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni"

Transkrypt

1 Warszawa, r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw Klucz powiązań między klasyfikacją zawodów i specjalności z 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145) a międzynarodowym standardem klasyfikacji zawodów ISCO-08 Symbol cyfrowy w KZiS 2014 Klasyfikacja zawodów i specjalności z 2014r. Symbol cyfrowy w ISCO- 08 Nazwa grupy w ISCO-08 1 KIEROWNICY 1 MANAGERS Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni legislators Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi 111 urzędnicy 111 Legislators and senior officials 1111 Przedstawiciele władz publicznych 1111 Legislators Parlamentarzysta 1111 Legislators Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 1111 Legislators Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny) 1111 Legislators Pozostali przedstawiciele władz publicznych 1111 Legislators 1112 Wyżsi urzędnicy administracji rządowej 1112 Senior government officials Wyższy urzędnik państwowy 1112 Senior government officials Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej 1112 Senior government officials Pozostali wyżsi urzędnicy administracji rządowej 1112 Senior government officials 1113 Wyżsi urzędnicy władz samorządowych 1112 Senior government officials Wyższy urzędnik samorządowy 1112 Senior government officials Zawodowi działacze organizacji Senior officials of special-interest członkowskich organisations Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / pracodawców 1114 Senior officials of special-interest organisations Zawodowy działacz organizacji politycznej 1114 Senior officials of special-interest organisations Zawodowy działacz organizacji pozarządowej 1114 Senior officials of special-interest organisations Zawodowy działacz organizacji zawodowej 1114 Senior officials of special-interest organisations Zawodowy działacz organizacji związkowej 1114 Senior officials of special-interest organisations Pozostali zawodowi działacze organizacji członkowskich 1114 Senior officials of special-interest organisations 112 Dyrektorzy generalni i zarządzający 112 Managing directors and chief executives 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 1120 Managing directors and chief executives Dyrektor do spraw administracyjnych 1120 Managing directors and chief executives Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych 1120 Managing directors and chief executives Dyrektor do spraw energetyki 1120 Managing directors and chief executives Dyrektor do spraw informatyki / informacji 1120 Managing directors and chief executives Dyrektor do spraw personalnych 1120 Managing directors and chief executives Dyrektor finansowy 1120 Managing directors and chief executives Dyrektor generalny 1120 Managing directors and chief executives Dyrektor handlowy 1120 Managing directors and chief executives Dyrektor logistyki 1120 Managing directors and chief executives Dyrektor marketingu 1120 Managing directors and chief executives Dyrektor operacyjny 1120 Managing directors and chief executives Dyrektor produkcji 1120 Managing directors and chief executives

2 Dyrektor rozwoju biznesu 1120 Managing directors and chief executives Dyrektor sprzedaży 1120 Managing directors and chief executives Dyrektor techniczny 1120 Managing directors and chief executives Dyrektor wykonawczy 1120 Managing directors and chief executives Prezes 1120 Managing directors and chief executives Rektor 1120 Managing directors and chief executives Syndyk 1120 Managing directors and chief executives Dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii 1120 Managing directors and chief executives Pozostali dyrektorzy generalni i zarządzający 1120 Managing directors and chief executives 12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 12 Administrative and commercial managers Kierownicy do spraw obsługi biznesu i Business services and administration zarządzania managers 1211 Kierownicy do spraw finansowych 1211 Finance managers Główny księgowy 1211 Finance managers Kierownik biura rachunkowego 1211 Finance managers Kierownik działu finansowego 1211 Finance managers Pozostali kierownicy do spraw finansowych 1211 Finance managers Kierownicy do spraw zarządzania zasobami 1212 ludzkimi 1212 Human resource managers Kierownik działu kadr i płac 1212 Human resource managers Kierownik działu szkoleń 1212 Human resource managers Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi 1212 Human resource managers Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 1212 Human resource managers Pozostali kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 1212 Human resource managers 1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania 1213 Policy and planning managers Dyrektor departamentu 1213 Policy and planning managers Kierownik do spraw strategii i planowania 1213 Policy and planning managers Naczelnik / kierownik wydziału 1213 Policy and planning managers Pozostali kierownicy do spraw strategii i planowania 1213 Policy and planning managers Kierownicy do spraw obsługi biznesu i Business services and administration zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani managers not elsewhere Kierownik działu administracyjno-gospodarczego Business services and administration managers 1219 not elsewhere Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi Business services and administration managers z zakresu obsługi biznesu not elsewhere Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi Business services and administration managers osobiste i porządkowe not elsewhere Kierownik projektu Business services and administration managers 1219 not elsewhere Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i Business services and administration managers zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani not elsewhere Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu Sales, marketing and development i rozwoju managers 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 1221 Sales and marketing managers Kierownik do spraw marketingu 1221 Sales and marketing managers Kierownik do spraw sprzedaży 1221 Sales and marketing managers Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży 1221 Sales and marketing managers Kierownik do spraw marketingu internetowego 1221 Sales and marketing managers Kierownik do spraw marketingu sieciowego (wielopoziomowego) 1221 Sales and marketing managers

3 Regionalny kierownik sprzedaży 1221 Sales and marketing managers Pozostali kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 1221 Sales and marketing managers Kierownicy do spraw reklamy i public 1222 relations 1222 Advertising and public relations managers Kierownik agencji reklamowej 1222 Advertising and public relations managers Kierownik działu reklamy / promocji / public relations 1222 Advertising and public relations managers Pozostali kierownicy do spraw reklamy i public relations 1222 Advertising and public relations managers 1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju 1223 Research and development managers Kierownik do spraw rozwoju produktu 1223 Research and development managers Kierownik działu badawczo-rozwojowego 1223 Research and development managers Pozostali kierownicy do spraw badań i rozwoju 1223 Research and development managers 13 Kierownicy do spraw produkcji i usług Production and specialized services 13 managers Kierownicy produkcji w rolnictwie, Production managers in agriculture, forestry leśnictwie i rybactwie and fisheries Kierownicy produkcji w rolnictwie i Agricultural and forestry production leśnictwie managers Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie rolnym 1311 Agricultural and forestry production managers Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem 1311 Agricultural and forestry production managers Kierownik w gospodarce leśnej 1311 Agricultural and forestry production managers Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie ogrodniczym 1311 Agricultural and forestry production managers Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie hodowlanym 1311 Agricultural and forestry production managers Pozostali kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie 1311 Agricultural and forestry production managers Kierownicy produkcji w zakładach Aquaculture and fisheries production akwakultury i rybołówstwie managers Kierownik produkcji w zakładach akwakultury 1312 Aquaculture and fisheries production managers Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie 1312 Aquaculture and fisheries production managers Pozostali kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie 1312 Aquaculture and fisheries production managers Kierownicy w górnictwie, przemyśle, Manufacturing, mining, construction and budownictwie i dystrybucji distribution managers Kierownicy do spraw produkcji 1321 przemysłowej 1321 Manufacturing managers Kierownik do spraw kontroli jakości 1321 Manufacturing managers Kierownik produkcji w przemyśle 1321 Manufacturing managers Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym 1321 Manufacturing managers Kierownik utrzymania ruchu 1321 Manufacturing managers Pozostali kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 1321 Manufacturing managers 1322 Kierownicy w górnictwie 1322 Mining managers Kierownik działu ruchu zakładu górniczego lub zakładu 1322 Mining managers Kierownik jednostki ratownictwa górniczego 1322 Mining managers Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu 1322 Mining managers Pozostali kierownicy w górnictwie 1322 Mining managers 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 1323 Construction managers Kierownik budowy 1323 Construction managers Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego 1323 Construction managers

4 Pozostali kierownicy do spraw budownictwa 1323 Construction managers Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin 1324 pokrewnych 1324 Supply, distribution and related managers Kierownik działu logistyki 1324 Supply, distribution and related managers Kierownik działu transportu 1324 Supply, distribution and related managers Kierownik działu zakupów 1324 Supply, distribution and related managers Kierownik magazynu 1324 Supply, distribution and related managers Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego 1324 Supply, distribution and related managers Kierownik przedsiębiorstwa transportowego 1324 Supply, distribution and related managers Zawiadowca stacji 1324 Supply, distribution and related managers Kierownik punktu skupu 1324 Supply, distribution and related managers Pozostali kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 1324 Supply, distribution and related managers Kierownicy do spraw technologii Information and communications informatycznych i telekomunikacyjnych technology service managers Kierownicy do spraw technologii Information and communications informatycznych i telekomunikacyjnych technology service managers Kierownik działu informatyki Information and communications technology 1330 service managers Kierownik działu w przedsiębiorstwie Information and communications technology telekomunikacyjnym service managers Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego Information and communications technology 1330 service managers Kierownik przedsiębiorstwa Information and communications technology telekomunikacyjnego service managers Kierownik rozwoju technologii informatycznych Information and communications technology 1330 service managers Kierownik rozwoju technologii Information and communications technology telekomunikacyjnych service managers Kierownik sieci informatycznych Information and communications technology 1330 service managers Pozostali kierownicy do spraw technologii Information and communications technology informatycznych i telekomunikacyjnych service managers Kierownicy / Dyrektorzy w instytucjach usług 134 wyspecjalizowanych 134 Professional services managers Kierownicy w instytucjach opieki nad 1341 dziećmi 1341 Child care services managers Kierownik centrum rozrywki dla dzieci 1341 Child care services managers Kierownik przedszkola 1341 Child care services managers Kierownik żłobka / klubu dziecięcego 1341 Child care services managers Kierownik placówki wsparcia dziennego 1341 Child care services managers Dyrektor ośrodka adopcyjnego 1341 Child care services managers Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej 1341 Child care services managers Pozostali kierownicy / dyrektorzy w instytucjach opieki nad dziećmi 1341 Child care services managers 1342 Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej 1342 Health services managers Kierownik hospicjum 1342 Health services managers Kierownik komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego 1342 Health services managers Kierownik podmiotu leczniczego 1342 Health services managers Pielęgniarka oddziałowa 1342 Health services managers Położna oddziałowa 1342 Health services managers Lekarz ordynator oddziału 1342 Health services managers Pozostali kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej 1342 Health services managers

5 Kierownicy w instytucjach opieki nad 1343 osobami starszymi 1343 Aged care services manager Kierownik domu spokojnej starości 1343 Aged care services manager Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi 1343 Aged care services manager Kierownicy w instytucjach pomocy 1344 społecznej 1344 Social welfare managers Kierownik domu pomocy społecznej 1344 Social welfare managers Kierownik działu w instytucjach pomocy społecznej 1344 Social welfare managers Kierownik ośrodka pomocy rodzinie 1344 Social welfare managers Pozostali kierownicy w instytucjach pomocy społecznej 1344 Social welfare managers 1345 Kierownicy w instytucjach edukacyjnych 1345 Education managers Dyrektor szkoły 1345 Education managers Dziekan 1345 Education managers Kierownik warsztatów szkolnych 1345 Education managers Pozostali kierownicy w instytucjach edukacyjnych 1345 Education managers Kierownicy w instytucjach finansowych i Financial and insurance services branch ubezpieczeniowych managers Kierownik agencji doradztwa finansowego Financial and insurance services branch 1346 managers Kierownik agencji ubezpieczeniowej Financial and insurance services branch 1346 managers Kierownik działu operacji finansowych Financial and insurance services branch 1346 managers Kierownik placówki bankowej Financial and insurance services branch 1346 managers Pozostali kierownicy instytucji finansowych i Financial and insurance services branch ubezpieczeniowych managers Kierownicy w instytucjach usług Professional services managers not 1349 wyspecjalizowanych gdzie indziej 1349 elsewhere niesklasyfikowani Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego Professional services managers not elsewhere Dyrektor zakładu dla nieletnich Professional services managers not elsewhere Kierownik agencji ochrony mienia i osób Professional services managers not elsewhere Kierownik firmy audytorskiej Professional services managers not elsewhere Kierownik kancelarii prawnej Professional services managers not elsewhere Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej Professional services managers not elsewhere Kierownik archiwum Professional services managers not elsewhere Kierownik biblioteki Professional services managers not elsewhere Kierownik galerii sztuki Professional services managers not elsewhere Kierownik muzeum Professional services managers not elsewhere Komendant policji (powiatowy, miejski, rejonowy, komisariatu) Komendant straży gminnej / miejskiej 1349 Professional services managers not elsewhere 1349 Professional services managers not elsewhere

6 Komendant powiatowy / miejski państwowej Professional services managers not elsewhere straży pożarnej Kierownik rewiru / posterunku policji Professional services managers not elsewhere 1349 Pozostali kierownicy w instytucjach usług Professional services managers not elsewhere wyspecjalizowanych gdzie indziej 1349 niesklasyfikowani Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i Hospitality, retail and other services innych branżach usługowych managers 141 Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie 141 Hotel and restaurant managers 1411 Kierownicy w hotelarstwie 1411 Hotel managers Kierownik działu w hotelu 1411 Hotel managers Kierownik hostelu / motelu 1411 Hotel managers Kierownik hotelu 1411 Hotel managers Kierownik pensjonatu 1411 Hotel managers Pozostali kierownicy w hotelarstwie 1411 Hotel managers 1412 Kierownicy w gastronomii 1412 Restaurant managers Kierownik działu w lokalu gastronomicznym 1412 Restaurant managers Kierownik lokalu gastronomicznego 1412 Restaurant managers Kierownik do spraw kateringu 1412 Restaurant managers Pozostali kierownicy w gastronomii 1412 Restaurant managers Kierownicy do spraw handlu detalicznego i 142 hurtowego 142 Retail and wholesale trade managers Kierownicy w handlu detalicznym i 1420 hurtowym 1420 Retail and wholesale trade managers Kierownik działu w handlu detalicznym 1420 Retail and wholesale trade managers Kierownik działu w handlu hurtowym 1420 Retail and wholesale trade managers Kierownik hurtowni 1420 Retail and wholesale trade managers Kierownik sklepu / supermarketu 1420 Retail and wholesale trade managers Kierownik apteki 1420 Retail and wholesale trade managers Pozostali kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 1420 Retail and wholesale trade managers 143 Kierownicy do spraw innych typów usług 143 Other services managers Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i Sports, recreation and cultural centre rozrywki managers Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych 1431 Sports, recreation and cultural centre managers Kierownik domu kultury 1431 Sports, recreation and cultural centre managers Kierownik kasyna 1431 Sports, recreation and cultural centre managers Kierownik kina 1431 Sports, recreation and cultural centre managers Kierownik klubu fitness 1431 Sports, recreation and cultural centre managers Kierownik klubu sportowego 1431 Sports, recreation and cultural centre managers Kierownik parku rozrywki / cyrku 1431 Sports, recreation and cultural centre managers Kierownik siłowni 1431 Sports, recreation and cultural centre managers Kierownik szkółki jeździeckiej 1431 Sports, recreation and cultural centre managers Kierownik teatru 1431 Sports, recreation and cultural centre managers Kierownik szkoły tańca 1431 Sports, recreation and cultural centre managers Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki 1431 Sports, recreation and cultural centre managers Kierownicy do spraw innych typów usług 1439 gdzie indziej niesklasyfikowani 1439 Services managers not elsewhere Kierownik biura podroży 1439 Services managers not elsewhere Kierownik biura tłumaczeń 1439 Services managers not elsewhere Kierownik centrum handlowego 1439 Services managers not elsewhere

7 Kierownik centrum konferencyjnego 1439 Services managers not elsewhere Kierownik centrum obsługi telefonicznej (kierownik call center) 1439 Services managers not elsewhere Kierownik do spraw windykacji 1439 Services managers not elsewhere Kierownik firmy sprzątającej 1439 Services managers not elsewhere Kierownik kempingu 1439 Services managers not elsewhere Kierownik / właściciel zakładu usługowego 1439 Services managers not elsewhere Kierownik / właściciel stacji paliw 1439 Services managers not elsewhere Kierownik / właściciel szkoły jazdy 1439 Services managers not elsewhere Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 1439 Services managers not elsewhere 2 SPECJALIŚCI 2 PROFESSIONALS Specjaliści nauk fizycznych, 21 matematycznych i technicznych 21 Science and engineering 211 Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi 211 Physical and earth science 2111 Fizycy i astronomowie 2111 Physicists and astronomers Astrofizyk 2111 Physicists and astronomers Astronom 2111 Physicists and astronomers Fizyk 2111 Physicists and astronomers Fizyk medyczny 2111 Physicists and astronomers Pozostali fizycy i astronomowie 2111 Physicists and astronomers 2112 Meteorolodzy 2112 Meteorologists Hydrometeorolog 2112 Meteorologists Meteorolog 2112 Meteorologists Synoptyk 2112 Meteorologists Klimatolog 2112 Meteorologists Pozostali meteorolodzy 2112 Meteorologists 2113 Chemicy 2113 Chemists Chemik 2113 Chemists Chemik - technologia chemiczna 2113 Chemists Agrochemik 2113 Chemists Perfumiarz 2113 Chemists Pozostali chemicy 2113 Chemists 2114 Specjaliści nauk o Ziemi 2114 Geologists and geophysicists Geofizyk 2114 Geologists and geophysicists Geograf Sociologists, anthropologists and related Geolog 2114 Geologists and geophysicists Hydrograf morski 2114 Geologists and geophysicists Hydrolog 2114 Geologists and geophysicists Oceanolog 2114 Geologists and geophysicists Pozostali specjaliści nauk o Ziemi 2114 Geologists and geophysicists 212 Matematycy, aktuariusze i statystycy 212 Mathematicians, actuaries and statisticians 2120 Matematycy, aktuariusze i statystycy 2120 Mathematicians, actuaries and statisticians Aktuariusz 2120 Mathematicians, actuaries and statisticians Matematyk 2120 Mathematicians, actuaries and statisticians Demograf 2120 Mathematicians, actuaries and statisticians Statystyk 2120 Mathematicians, actuaries and statisticians Pozostali matematycy, aktuariusze i statystycy 2120 Mathematicians, actuaries and statisticians 213 Specjaliści nauk biologicznych i dziedzin pokrewnych 2131 Biolodzy i pokrewni Life science Biologists, botanists, zoologists and related

8 Biologists, botanists, zoologists and related Biochemik Biofizyk Biologists, botanists, zoologists and related Bioinżynier Biologists, botanists, zoologists and related Biolog Biologists, botanists, zoologists and related Biotechnolog Biologists, botanists, zoologists and related Genetyk Biologists, botanists, zoologists and related Mikrobiolog Biologists, botanists, zoologists and related Bioinformatyk Biologists, botanists, zoologists and related Pozostali biolodzy i pokrewni Biologists, botanists, zoologists and related 2131 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i 2132 pokrewni 2132 Farming, forestry and fisheries advisers Doradca rolniczy 2132 Farming, forestry and fisheries advisers Gleboznawca 2132 Farming, forestry and fisheries advisers Inżynier leśnictwa 2132 Farming, forestry and fisheries advisers Inżynier ogrodnictwa 2132 Farming, forestry and fisheries advisers Inżynier rolnictwa 2132 Farming, forestry and fisheries advisers Inżynier rybactwa 2132 Farming, forestry and fisheries advisers Inżynier zootechniki 2132 Farming, forestry and fisheries advisers Klasyfikator gruntów 2132 Farming, forestry and fisheries advisers Rzeczoznawca rolniczy 2132 Farming, forestry and fisheries advisers Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 2132 Farming, forestry and fisheries advisers 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 2133 Environmental protection Audytor środowiskowy 2133 Environmental protection Ekolog 2133 Environmental protection Specjalista ochrony środowiska 2133 Environmental protection Pozostali specjaliści do spraw ochrony Environmental protection 214 środowiska Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii) 214 Engineering (excluding electrotechnology) 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 2141 Industrial and production engineers Inżynier normowania pracy 2141 Industrial and production engineers Inżynier organizacji i planowania produkcji 2141 Industrial and production engineers Inżynier utrzymania ruchu 2141 Industrial and production engineers Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania 2141 Industrial and production engineers Konsultant komitetu technicznego 2141 Industrial and production engineers Normalizator 2141 Industrial and production engineers Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia 2141 Industrial and production engineers Specjalista kontroli jakości 2141 Industrial and production engineers Towaroznawca 2141 Industrial and production engineers Główny technolog 2141 Industrial and production engineers Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 2141 Industrial and production engineers 2142 Inżynierowie budownictwa 2142 Civil engineers Inżynier budownictwa - budowle i drogi wodne 2142 Civil engineers

9 Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne 2142 Civil engineers Inżynier budownictwa - budownictwo przemysłowe 2142 Civil engineers Inżynier budownictwa - linie, węzły i stacje kolejowe 2142 Civil engineers Inżynier budownictwa - urządzenia, instalacje i sieci energetyczne 2142 Civil engineers Inżynier budownictwa - wyburzanie obiektów 2142 Civil engineers Inżynier budowy dróg 2142 Civil engineers Inżynier budowy mostów 2142 Civil engineers Inżynier geotechnik 2142 Civil engineers Rzeczoznawca budowlany 2142 Civil engineers Pozostali inżynierowie budownictwa 2142 Civil engineers 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska 2143 Environmental engineers Inżynier inżynierii środowiska - gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne 2143 Environmental engineers Inżynier inżynierii środowiska - gospodarka wodna i hydrologia 2143 Environmental engineers Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne 2143 Environmental engineers Inżynier inżynierii środowiska - melioracje 2143 Environmental engineers Inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami 2143 Environmental engineers Inżynier inżynierii środowiska - systemy wodociągowe i kanalizacyjne 2143 Environmental engineers Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 2143 Environmental engineers Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska 2143 Environmental engineers 2144 Inżynierowie mechanicy 2144 Mechanical engineers Inżynier mechanik - cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne 2144 Mechanical engineers Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali 2144 Mechanical engineers Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia energetyczne 2144 Mechanical engineers Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe 2144 Mechanical engineers Inżynier mechanik - mechanika precyzyjna 2144 Mechanical engineers Inżynier mechanik - środki transportu 2144 Mechanical engineers Inżynier mechanik - technologia mechaniczna 2144 Mechanical engineers Inżynier mechanik lotniczy 2144 Mechanical engineers Inżynier mechanizacji rolnictwa 2144 Mechanical engineers Inżynier spawalnik 2144 Mechanical engineers Konstruktor form wtryskowych 2144 Mechanical engineers Inżynier budownictwa okrętowego 2144 Mechanical engineers Pozostali inżynierowie mechanicy 2144 Mechanical engineers 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 2145 Chemical engineers Inżynier inżynierii chemicznej 2145 Chemical engineers Inżynier technologii chemicznej 2145 Chemical engineers Inżynier technologii żywności 2145 Chemical engineers Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni 2145 Chemical engineers 2146 Inżynierowie górnictwa i metalurgii Mining engineers, metallurgists and related Inżynier górnik - górnictwo otworowe Mining engineers, metallurgists and related 2146

10 Mining engineers, metallurgists and related Inżynier górnik - górnictwo odkrywkowe Inżynier górnik - górnictwo podziemne Mining engineers, metallurgists and related Inżynier górnik - wiertnictwo Mining engineers, metallurgists and related Inżynier hutnik Mining engineers, metallurgists and related Inżynier odlewnik Mining engineers, metallurgists and related Inżynier geofizyk - geofizyka górnicza Mining engineers, metallurgists and related 2146 Inżynier geolog - geologia górnicza i Mining engineers, metallurgists and related poszukiwawcza Inżynier geolog - hydrologia górnicza Mining engineers, metallurgists and related Pozostali inżynierowie górnictwa i metalurgii Mining engineers, metallurgists and related Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani Engineering not elsewhere Audytor energetyczny Engineering not elsewhere Inspektor dozoru technicznego Engineering not elsewhere Inżynier automatyki i robotyki Engineering not elsewhere Inżynier awionik Engineering not elsewhere Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Engineering not elsewhere Inżynier energetyki Engineering not elsewhere Inżynier gospodarki przestrzennej Engineering not elsewhere Inżynier kliniczny Engineering not elsewhere Inżynier poligrafii Engineering not elsewhere Inżynier pożarnictwa Engineering not elsewhere 2149 Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych Engineering not elsewhere osób i mienia Inżynier technologii betonów Engineering not elsewhere Inżynier technologii ceramiki Engineering not elsewhere Inżynier technologii drewna Engineering not elsewhere Inżynier technologii przetwórstwa skóry Engineering not elsewhere Inżynier technologii szkła Engineering not elsewhere Inżynier transportu drogowego Engineering not elsewhere Inżynier transportu kolejowego Engineering not elsewhere Inżynier włókiennik Engineering not elsewhere 2149

11 Engineering not elsewhere Kontroler kolejowy Legalizator Engineering not elsewhere Metrolog Engineering not elsewhere Nanotechnolog (inżynier nanostruktur) Engineering not elsewhere 2149 Specjalista do spraw ergonomii i projektowania Engineering not elsewhere form użytkowych Specjalista do spraw pakowania i opakowań Engineering not elsewhere 2149 Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń Engineering not elsewhere technicznych osób i mienia Inżynier akustyk Engineering not elsewhere Inżynier procesu malowania Engineering not elsewhere Rzeczoznawca samochodowy Engineering not elsewhere Technolog programista obrabiarek Engineering not elsewhere Inżynier inżynierii materiałowej Engineering not elsewhere Zarządca energią Engineering not elsewhere 2149 Pozostali inżynierowie gdzie indziej Engineering not elsewhere niesklasyfikowani 215 Inżynierowie elektrotechnologii 215 Electrotechnology engineers 2151 Inżynierowie elektrycy 2151 Electrical engineers Inżynier elektroenergetyk 2151 Electrical engineers Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych 2151 Electrical engineers Inżynier elektryk 2151 Electrical engineers Inżynier elektryk automatyk 2151 Electrical engineers Inżynier techniki świetlnej 2151 Electrical engineers Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 2151 Electrical engineers Pozostali inżynierowie elektrycy 2151 Electrical engineers 2152 Inżynierowie elektronicy 2152 Electronics engineers Inżynier elektronik 2152 Electronics engineers Inżynier mechatronik 2152 Electronics engineers Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym 2152 Electronics engineers Optoelektronik 2152 Electronics engineers Pozostali inżynierowie elektronicy 2152 Electronics engineers 2153 Inżynierowie telekomunikacji 2153 Telecommunications engineers Inżynier telekomunikacji 2153 Telecommunications engineers Technolog inżynierii telekomunikacyjnej 2153 Telecommunications engineers Inżynier teleinformatyk 2153 Telecommunications engineers Pozostali inżynierowie telekomunikacji 2153 Telecommunications engineers 216 Architekci, geodeci i projektanci Architects, planners, surveyors and 216 designers 2161 Architekci 2161 Building architects Architekt 2161 Building architects Architekt wnętrz 2161 Building architects

12 Pozostali architekci 2161 Building architects 2162 Architekci krajobrazu 2162 Landscape architects Architekt krajobrazu 2162 Landscape architects Architekt zieleni wewnątrz budynków 2162 Landscape architects Pozostali architekci krajobrazu 2162 Landscape architects Projektanci wzornictwa przemysłowego i 2163 odzieży 2163 Product and garment designers Projektant biżuterii 2163 Product and garment designers Kostiumograf 2163 Product and garment designers Projektant mody 2163 Product and garment designers Projektant wzornictwa przemysłowego 2163 Product and garment designers Projektant ekspozycji towarów i usług (visual merchandiser) 2163 Product and garment designers Pozostali projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 2163 Product and garment designers 2164 Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego 2164 Town and traffic planners Inżynier ruchu drogowego 2164 Town and traffic planners Inżynier ruchu kolejowego 2164 Town and traffic planners Urbanista 2164 Town and traffic planners Pozostali urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego 2164 Town and traffic planners 2165 Kartografowie i geodeci 2165 Cartographers and surveyors Inżynier geodeta - fotogrametria i teledetekcja 2165 Cartographers and surveyors Inżynier geodeta - geodezja górnicza 2165 Cartographers and surveyors Inżynier geodeta - geodezja inżynieryjnoprzemysłowa Cartographers and surveyors Inżynier geodeta - geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych 2165 Cartographers and surveyors Inżynier geodeta - geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne 2165 Cartographers and surveyors Inżynier geodeta - geomatyka 2165 Cartographers and surveyors Inżynier geodeta - kataster i gospodarka nieruchomościami 2165 Cartographers and surveyors Kartograf 2165 Cartographers and surveyors Pozostali kartografowie i geodeci 2165 Cartographers and surveyors 2166 Projektanci grafiki i multimediów 2166 Graphic and multimedia designers Grafik komputerowy DTP 2166 Graphic and multimedia designers Grafik komputerowy multimediów 2166 Graphic and multimedia designers Ilustrator 2166 Graphic and multimedia designers Projektant grafiki 2166 Graphic and multimedia designers Projektant grafiki stron internetowych 2166 Graphic and multimedia designers Specjalista do spraw animacji multimedialnej 2166 Graphic and multimedia designers Pozostali projektanci grafiki i multimediów 2166 Graphic and multimedia designers 22 Specjaliści do spraw zdrowia 22 Health 221 Lekarze 221 Medical doctors Lekarze bez specjalizacji, w trakcie 2211 specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia 2211 Generalist medical practitioners Lekarz 2211 Generalist medical practitioners Lekarz ze specjalizacją I stopnia 2212 Specialist medical practitioners Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II 2212 stopnia lub tytułem specjalisty) 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista alergologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista angiologii 2212 Specialist medical practitioners

13 Lekarz - specjalista audiologii i foniatrii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista balneologii i medycyny fizykalnej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista chirurgii klatki piersiowej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista chirurgii naczyniowej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista chirurgii ogólnej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista chirurgii onkologicznej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista chirurgii plastycznej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista chirurgii szczękowotwarzowej Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista chorób płuc 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista chorób zakaźnych 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista dermatologii i wenerologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista diabetologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista diagnostyki laboratoryjnej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista endokrynologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista epidemiologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista farmakologii klinicznej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista gastroenterologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista genetyki klinicznej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista geriatrii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista ginekologii onkologicznej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista hematologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista hipertensjologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista immunologii klinicznej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista kardiochirurgii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista kardiologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista kardiologii dziecięcej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista medycyny nuklearnej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista medycyny paliatywnej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista medycyny pracy 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista medycyny ratunkowej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista medycyny rodzinnej 2211 Generalist medical practitioners Lekarz - specjalista medycyny sądowej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista medycyny sportowej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista medycyny transportu 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista mikrobiologii lekarskiej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista nefrologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista neonatologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista neurochirurgii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista neurologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista neurologii dziecięcej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista neuropatologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista okulistyki 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista onkologii i hematologii dziecięcej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista onkologii klinicznej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista otorynolaryngologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista otorynolaryngologii dziecięcej 2212 Specialist medical practitioners

14 Lekarz - specjalista patomorfologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista pediatrii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista położnictwa i ginekologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista psychiatrii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista radioterapii onkologicznej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista rehabilitacji medycznej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista reumatologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista seksuologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista toksykologii klinicznej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista transfuzjologii klinicznej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista transplantologii klinicznej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista urologii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista urologii dziecięcej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista zdrowia publicznego 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista chorób płuc dzieci 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista gastroenterologii dziecięcej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista intensywnej terapii 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista medycyny lotniczej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista medycyny morskiej i tropikalnej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista nefrologii dziecięcej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista pediatrii metabolicznej 2212 Specialist medical practitioners Lekarz - specjalista perinatologii 2212 Specialist medical practitioners Pozostali lekarze specjaliści 2212 Specialist medical practitioners 222 Pielęgniarki 222 Nursing and midwifery Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie 2221 specjalizacji 2221 Nursing Pielęgniarka 2221 Nursing 2222 Pielęgniarki z tytułem specjalisty 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista organizacji i zarządzania 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego 2221 Nursing

15 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa neurologicznego 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego 2221 Nursing Pielęgniarka - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 2221 Nursing Pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty 2221 Nursing 223 Położne 222 Nursing and midwifery Położne bez specjalizacji lub w trakcie 2231 specjalizacji 2222 Midwifery Położna 2222 Midwifery 2232 Położne z tytułem specjalisty 2222 Midwifery Położna - specjalista organizacji i zarządzania 2222 Midwifery Położna - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego 2222 Midwifery Położna - specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego 2222 Midwifery Położna - specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego 2222 Midwifery Położna - specjalista pielęgniarstwa położniczego 2222 Midwifery Położna - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego 2222 Midwifery Położna - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 2222 Midwifery Pozostałe położne z tytułem specjalisty 2222 Midwifery Specjaliści do spraw ratownictwa 224 medycznego 224 Paramedical practitioners Specjaliści do spraw ratownictwa 2240 medycznego 2240 Paramedical practitioners Specjalista do spraw ratownictwa medycznego 2240 Paramedical practitioners 225 Lekarze weterynarii 225 Veterinarians Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w 2251 trakcie specjalizacji 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii 2250 Veterinarians 2252 Lekarze weterynarii specjaliści 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii - specjalista chirurgii weterynaryjnej 2250 Veterinarians

16 Lekarz weterynarii - specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii - specjalista chorób koni 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii - specjalista chorób owadów użytkowych 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii - specjalista chorób przeżuwaczy 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii - specjalista chorób ryb 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii - specjalista chorób trzody chlewnej 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii - specjalista chorób zwierząt futerkowych 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii - specjalista chorób zwierząt nieudomowionych 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii - specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii - specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii - specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii - specjalista radiologii weterynaryjnej 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii - specjalista rozrodu zwierząt 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii - specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych 2250 Veterinarians Lekarz weterynarii - specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej 2250 Veterinarians Pozostali lekarze weterynarii specjaliści 2250 Veterinarians 226 Lekarze dentyści 226 Other health Lekarze dentyści bez specjalizacji, w trakcie 2261 specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia 2261 Dentists Lekarz dentysta 2261 Dentists Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia 2261 Dentists 2262 Lekarze dentyści specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty) 2261 Dentists Lekarz dentysta - specjalista chirurgii stomatologicznej 2261 Dentists Lekarz dentysta - specjalista chirurgii szczękowotwarzowej Dentists Lekarz dentysta - specjalista epidemiologii 2261 Dentists Lekarz dentysta - specjalista ortodoncji 2261 Dentists Lekarz dentysta - specjalista periodontologii 2261 Dentists Lekarz dentysta - specjalista protetyki stomatologicznej 2261 Dentists Lekarz dentysta - specjalista stomatologii dziecięcej 2261 Dentists Lekarz dentysta - specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją 2261 Dentists Lekarz dentysta - specjalista zdrowia publicznego 2261 Dentists Pozostali lekarze dentyści specjaliści 2261 Dentists 227 Diagności laboratoryjni 226 Other health Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub Health not elsewhere w trakcie specjalizacji

17 Diagnosta laboratoryjny 2269 Health not elsewhere 2272 Diagności laboratoryjni specjaliści Health not elsewhere 2269 Diagnosta laboratoryjny - specjalista cytomorfologii medycznej 2269 Health not elsewhere Diagnosta laboratoryjny - specjalista epidemiologii 2269 Health not elsewhere Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej 2269 Health not elsewhere Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej genetyki sądowej 2269 Health not elsewhere Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej 2269 Health not elsewhere Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej 2269 Health not elsewhere Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej 2269 Health not elsewhere Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej 2269 Health not elsewhere Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej 2269 Health not elsewhere Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej 2269 Health not elsewhere Diagnosta laboratoryjny - specjalista mikrobiologii medycznej 2269 Health not elsewhere Diagnosta laboratoryjny - specjalista zdrowia publicznego 2269 Health not elsewhere Diagnosta laboratoryjny - specjalista zdrowia środowiskowego 2269 Health not elsewhere Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej 2269 Health not elsewhere Pozostali diagności laboratoryjni specjaliści 2269 Health not elsewhere 228 Farmaceuci 226 Other health Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie 2281 specjalizacji 2262 Pharmacists Farmaceuta 2262 Pharmacists 2282 Farmaceuci specjaliści 2262 Pharmacists Farmaceuta - specjalista analityki farmaceutycznej 2262 Pharmacists Farmaceuta - specjalista bromatologii 2262 Pharmacists Farmaceuta - specjalista farmacji aptecznej 2262 Pharmacists Farmaceuta - specjalista farmacji klinicznej 2262 Pharmacists Farmaceuta - specjalista farmacji przemysłowej 2262 Pharmacists Farmaceuta - specjalista farmacji szpitalnej 2262 Pharmacists Farmaceuta - specjalista farmakologii 2262 Pharmacists Farmaceuta - specjalista leku roślinnego 2262 Pharmacists Farmaceuta - specjalista mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej 2262 Pharmacists Farmaceuta - specjalista toksykologii 2262 Pharmacists Farmaceuta - specjalista zdrowia publicznego 2262 Pharmacists Farmaceuta - specjalista zdrowia środowiskowego 2262 Pharmacists Pozostali farmaceuci specjaliści 2262 Pharmacists 229 Inni specjaliści ochrony zdrowia 226 Other health Specjaliści do spraw higieny, Environmental and occupational health and bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska hygiene

18 Environmental and occupational health and Inspektor dozoru jądrowego 2263 hygiene Specjalista promocji zdrowia i edukacji Environmental and occupational health and zdrowotnej hygiene Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy Environmental and occupational health and 2263 hygiene Specjalista zdrowia publicznego Environmental and occupational health and 2263 hygiene Specjalista zdrowia środowiskowego Environmental and occupational health and 2263 hygiene Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i Environmental and occupational health and 2263 higieny pracy Pozostali specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska Fizjoterapeuci 2264 Physiotherapist Fizjoterapeuta 2264 Physiotherapist Specjalista fizjoterapii 2264 Physiotherapist 2293 Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia 2265 Dieticians and nutritionists Specjalista do spraw dietetyki 2265 Dieticians and nutritionists Specjalista żywienia człowieka 2265 Dieticians and nutritionists hygiene Environmental and occupational health and hygiene Pozostali dietetycy i specjaliści do spraw żywienia 2265 Dieticians and nutritionists 2294 Audiofonolodzy i logopedzi 2266 Audiologists and speech therapists Audiofonolog 2266 Audiologists and speech therapists Logopeda 2266 Audiologists and speech therapists Neurologopeda 2266 Audiologists and speech therapists Surdologopeda 2266 Audiologists and speech therapists Pozostali audiofonolodzy i logopedzi 2266 Audiologists and speech therapists 2295 Optometryści 2267 Optometrists and ophthalmic opticians Optometrysta 2267 Optometrists and ophthalmic opticians Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej Health not elsewhere niesklasyfikowani Epidemiolog 2269 Health not elsewhere Koordynator badań klinicznych 2269 Health not elsewhere Kosmetolog 2269 Health not elsewhere Osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym 2269 Health not elsewhere Psychoterapeuta 2269 Health not elsewhere Specjalista psychoterapii uzależnień 2269 Health not elsewhere Specjalista terapii uzależnień 2269 Health not elsewhere Toksykolog 2269 Health not elsewhere Psychoonkolog 2269 Health not elsewhere Psychotraumatolog 2269 Health not elsewhere Specjalista radiofarmacji 2269 Health not elsewhere Specjalista inżynierii medycznej 2269 Health not elsewhere Elektroradiolog 2269 Health not elsewhere Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 2269 Health not elsewhere 23 Specjaliści nauczania i wychowania 23 Teaching professional 231 Nauczyciele akademiccy 231 University and higher education teachers 2310 Nauczyciele akademiccy 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - nauki biologiczne 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - nauki chemiczne 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - nauki farmaceutyczne 2310 University and higher education teachers

19 Nauczyciel akademicki - nauki fizyczne 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - nauki humanistyczne 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - nauki leśne 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - nauki matematyczne 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - nauki medyczne 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - nauki o kulturze fizycznej 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - nauki o Ziemi 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - nauki prawne 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - nauki rolnicze 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - nauki techniczne 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - nauki teologiczne 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - nauki weterynaryjne 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - nauki wojskowe 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - sztuki filmowe 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - sztuki muzyczne 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - sztuki plastyczne 2310 University and higher education teachers Nauczyciel akademicki - sztuki teatralne 2310 University and higher education teachers Pozostali nauczyciele akademiccy 2310 University and higher education teachers 232 Nauczyciele kształcenia zawodowego 232 Vocational education teachers 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego 2320 Vocational education teachers Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu 2320 Vocational education teachers Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych 2320 Vocational education teachers Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych 2320 Vocational education teachers Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych 2320 Vocational education teachers Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych 2320 Vocational education teachers Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych 2320 Vocational education teachers Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych 2320 Vocational education teachers Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego 2320 Vocational education teachers Nauczyciele gimnazjów i szkół 233 ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem 233 Secondary education teachers nauczycieli kształcenia zawodowego) Nauczyciele gimnazjów i szkół 2330 ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem 2330 Secondary education teachers nauczycieli kształcenia zawodowego) Nauczyciel biologii 2330 Secondary education teachers Nauczyciel chemii 2330 Secondary education teachers Nauczyciel etyki 2330 Secondary education teachers Nauczyciel fizyki i astronomii 2330 Secondary education teachers Nauczyciel geografii 2330 Secondary education teachers Nauczyciel historii 2330 Secondary education teachers Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej 2330 Secondary education teachers Nauczyciel języka obcego 2330 Secondary education teachers Nauczyciel języka polskiego 2330 Secondary education teachers Nauczyciel matematyki 2330 Secondary education teachers Nauczyciel muzyki 2330 Secondary education teachers Nauczyciel plastyki 2330 Secondary education teachers

20 Nauczyciel przedsiębiorczości 2330 Secondary education teachers Nauczyciel przysposobienia obronnego 2330 Secondary education teachers Nauczyciel religii 2330 Secondary education teachers Nauczyciel techniki 2330 Secondary education teachers Nauczyciel wiedzy o kulturze 2330 Secondary education teachers Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie 2330 Secondary education teachers Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie 2330 Secondary education teachers Nauczyciel wychowania fizycznego 2330 Secondary education teachers Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli 2330 Secondary education teachers kształcenia zawodowego) Nauczyciele szkół podstawowych i 234 specjaliści do spraw wychowania małego 234 dziecka 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 2341 Primary school teachers Nauczyciel etyki w szkole podstawowej 2341 Primary school teachers Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej 2341 Primary school teachers Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej 2341 Primary school teachers Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej 2341 Primary school teachers Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej 2341 Primary school teachers Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej 2341 Primary school teachers Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej 2341 Primary school teachers Nauczyciel nauczania początkowego 2341 Primary school teachers Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej 2341 Primary school teachers Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej 2341 Primary school teachers Nauczyciel religii w szkole podstawowej 2341 Primary school teachers Nauczyciel techniki w szkole podstawowej 2341 Primary school teachers Primary school and early childhood teachers Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej 2341 Primary school teachers Pozostali nauczyciele szkół podstawowych 2341 Primary school teachers Specjaliści do spraw wychowania małego 2342 dziecka 2342 Early childhood educators Nauczyciel przedszkola 2342 Early childhood educators Wychowawca małego dziecka 2342 Early childhood educators Pozostali specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 2342 Early childhood educators 235 Inni specjaliści nauczania i wychowania 235 Other teaching 2351 Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 2351 Education methods specialists Andragog 2351 Education methods specialists Ewaluator programów edukacji 2351 Education methods specialists Metodyk edukacji na odległość 2351 Education methods specialists Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych 2351 Education methods specialists Nauczyciel doradca metodyczny 2351 Education methods specialists Nauczyciel instruktor 2351 Education methods specialists Wizytator 2351 Education methods specialists Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 2351 Education methods specialists 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 2352 Special needs teachers Nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog) 2352 Special needs teachers

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Dylematy wyboru gimnazjalisty Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek

Bardziej szczegółowo

Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204

Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie www.krosno.med.pl Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204 Rejestracja do Poradni Specjalistycznych 13 43 78 426

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Dokument zawiera proponowane pola strategiczne, pola operacyjne oraz kierunki działania, które zmierzać będą do

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 2534; 61869 2116 fax +48/61 869 29 66 e-mail: polecosystem@mtp.pl; www.polecosystem.pl

Bardziej szczegółowo

Warto zostać inżynierem

Warto zostać inżynierem Warto zostać inżynierem Czy warto zostać inżynierem? Najbliższe dziesięciolecia należą do inżynierów. Dobry inżynier jest na wagę złota. Perspektywy rozwoju tej branży są bardzo dobre, dlatego warto planować

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN. w liczbach 2006 ODKRYJ. www.um.olsztyn.pl

OLSZTYN. w liczbach 2006 ODKRYJ. www.um.olsztyn.pl ODKRYJ OLSZTYN w liczbach 2006 Powierzchnia miasta 87,9 km 2 Liczba mieszkańców 172 063 Ludność w wieku produkcyjnym 118 141 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 20 947 Zatrudnieni w przemyśle

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo