Projekty edukacyjne - sposób na resocjalizację. Wszystkie wychowanki oraz pracownicy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekty edukacyjne - sposób na resocjalizację. Wszystkie wychowanki oraz pracownicy."

Transkrypt

1 Pieczęć zakładu poprawczego/schroniska dla nieletnich PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa zakładu poprawczego/schroniska dla nieletnich Imię i nazwisko dyrektora zp/sdn Adres Imię i nazwisko autora Edukacja Wychowanie Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach Zenon Czyżewski Mrozy, ul. Leśna 8 Zenon Czyżewski, Paweł Bieliński, nauczyciele Tel. Fax x x Zakres działania: Profilaktyka Opieka Organizacja i zarządzanie Inne obszary (określić jakie) Integracja i współdziałanie pracowników w zakresie resocjalizacji. x Temat działania: Projekty edukacyjne - sposób na resocjalizację. Liczba uczestników objętych przedsięwzięciem: Wszystkie wychowanki oraz pracownicy. Okres trwania działania : Od 2012 r. i trwa nadal Cele podejmowanych działań: 1. Zwiększenie zaangażowania i współpracy pracowników w realizację celów placówki. 2. Realizacja podstawy programowej. 3. Kształcenie kompetencji i umiejętności kluczowych. 4. Integracja i współdziałanie pracowników w zakresie resocjalizacji. 5. Realizacja projektów edukacyjnych pomysłem na ciekawy i twórczy sposób resocjalizacji. 6. Rozwijanie zainteresowań wychowanek. 7. Umożliwianie samorealizacji.

2 Zwięzły opis realizacji: Projekty wdrażane w naszej placówce są interdyscyplinarne i długoterminowe. W ich realizację angażują się wszystkie wychowanki oraz większość pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Pierwsze dwa projekty był realizowane w terminie od 02 stycznia do 14 kwietnia 2012 roku pod hasłem,,zwyczaje i obyczaje dawniej i dziś w różnych regionach Polski pod opieką p. Krystyny Czyżewskiej i p. Wojciecha Olesiewicza. Głównymi celami tego przedsięwzięcia było: 1. Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związek z kulturą narodową. 2. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej. 3. Rozwijanie umiejętności kulinarnych i predyspozycji manualnych. 4. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz wdrażanie do prezentacji efektów pracy na forum publicznym. Publiczna prezentacja projektu odbyła się 02 czerwca 2012 roku. Kolejne trzy projekty były realizowane w roku szkolnym 2012/2013. Projekt,,Nasz region w europejskiej tradycji bożonarodzeniowej pod opieką p. Ewy Olszewskiej był wdrażany w terminie od 01 grudnia do 21 grudnia 2012 r. Cele projektu: 1. Rozwijanie wiedzy o kulturze i tradycjach bożonarodzeniowych własnego regionu i ich związek z kulturą i tradycjami europejskimi. 2. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej. 3. Rozwijanie umiejętności kulinarnych i predyspozycji manualnych. 4. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz wdrażanie do prezentacji efektów pracy na forum publicznym. Projekt,,Od ziarenka do bochenka pod opieką p. Małgorzaty Ostolskiej był realizowany w terminie od 25 kwietnia 2013 r. do 22 maja 2013 r. Cele projektu: 1. Kultywowanie polskich tradycji i obrzędów związanych z chlebem. 2. Zdobywanie wiedzy na temat historii chleba oraz jego rozwoju na przestrzeni wieków. 3. Budzenie szacunku dla pracy wszystkich osób, dzięki którym chleb gości na naszych stołach. 4. Poznanie procedury wypieku chleba. 5. Rozwijanie umiejętności kulinarnych i manualnych. 6. Wdrażanie do pracy zespołowej oraz prezentacji efektów pracy na forum publicznym. Projekt,,Zbiórka makulatury obrazem naszej kultury pod opieką p. Krystyny Czyżewskiej był wdrażany w terminie 02 stycznia 2013 r. do 30 marca 2013 r. Cele przedsięwzięcia: 1. Podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z zużytym papierem oraz zwiększenie zbiórki tego surowca wtórnego. 2. Aktywna edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, podejmująca tematykę istotnych problemów cywilizacji XXI wieku. 3. Kształtowanie proekologicznego stylu życia. 4. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania różnych źródeł i metod pozyskiwania informacji. 5. Rozwijanie predyspozycji manualnych. 6. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz wdrażanie do prezentacji efektów pracy na forum publicznym. W roku szkolnym 2013/ 2014 był wdrażany projekt bożonarodzeniowy pod opieką p. Krystyny Czyżewskiej i p. Ewy Olszewskiej,,Moje miejsce w Stajence. Cele projektu: 1. Znajomość wydarzeń wspominanych podczas Świąt Bożego Narodzenia. 2. Przekonanie o chrześcijańskim i ponadczasowym charakterze świąt. 3. Znajomość polskich tradycji związanych ze świętowaniem narodzin Jezusa. 4. Twórcze spędzanie wolnego czasu przez uczennice. 5. Rozwijanie umiejętności kulinarnych i predyspozycji manualnych. 6. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz wdrażanie do prezentacji efektów pracy na forum publicznym. Publiczna prezentacja projektu miała miejsce 20 grudnia 2013 r.

3 Uzyskane efekty: 1. Interdyscyplinarny i długoterminowy charakter przedsięwzięć powoduje konieczność zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin wiedzy i umiejętności. 2. Osiągnięto wysoki stopień współpracy i współdziałania w zakresie realizacji celów i zadań placówki. 3. Wychowanki pochodzą z różnych regionów Polski i miały okazję do podzielenia się informacjami na temat swojej,,małej ojczyzny. 4. Uczennice wzbogaciły wiedzę na temat zwyczajów i obyczajów w swoich regionach, zwłaszcza tych, które miały miejsce dawniej. 5. Projekt,,Zwyczaje i obyczaje dawniej i dziś w różnych regionach Polski pozwolił na ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej. 6. Realizacja projektu,,zbiórka makulatury obrazem naszej kultury podniosła stan świadomości ekologicznej wychowanek w zakresie prawidłowego postępowania z zużytym papierem oraz zwiększyła zbiórkę tego surowca wtórnego. 7. Podczas wdrażania projektu miało miejsce kształtowanie proekologicznego stylu życia oraz promocja ciekawego sposobu spędzenia wolnego czasu (obejrzenie spektaklu w teatrze za pieniądze uzyskane ze zbiórki makulatury). 8. Podczas realizacji projektu,,od ziarenka do bochenka uczennice uczyły się szacunku do kromki chleba. 9. Podczas przygotowywania i wystawiania przedstawień bożonarodzeniowych,,do Betlejem,,,Boże Narodzenie wychowanki doskonaliły swoje umiejętności aktorskie. 10. Podczas realizacji projektów uczennice doskonaliły umiejętności kulinarne i predyspozycje manualne. 11. Uczestniczki projektów doskonaliły również umiejętność współpracy w zespole oraz nabywały umiejętność prezentacji publicznej. 12. W realizację projektów zaangażowały się wszystkie wychowanki naszej placówki oraz wielu nauczycieli, wychowawców i pracowników niepedagogicznych. Od dyrektora placówki, dyrektora szkół i kierownika internatu otrzymaliśmy akceptację, pomoc i wsparcie. Napotkane problemy: 1. Niedojrzałość i chwiejność emocjonalna wychowanek. 2. Niechęć do pracy podczas realizacji pierwszego projektu. Zaczynałyśmy rozmowę o zwyczajach w różnych regionach Polski od opisu biesiad weselnych, kończyłyśmy na szyciu ludowego stroju krakowskiego

4 Wnioski z realizacji i plany na przyszłość: 1. Kontynuować realizację projektów gimnazjalnych interdyscyplinarnych i długoterminowych. 2. Należy wprowadzić przynajmniej jeden projekt krótkoterminowy dla wychowanek ze schroniska. 3. Uczennice i pracownicy chętnie uczestniczą w realizacji projektów edukacyjnych, a zatem należy wykorzystać ten potencjał w celu samorozwoju i doskonalenia pracy placówki. Materiały, które mogą być potrzebne do prawidłowej realizacji usprawnienia np. wzory dokumentów i formularzy, schematy, programy szkoleń, materiały multimedialne itd. 1. Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 w Mrozach. 2. Deklaracja przystąpienia uczennicy do realizacji projektu edukacyjnego. 3. Kontrakt. 4. Karta projektu gimnazjalnego. Link do strony, na której znajdują się dodatkowe informacje o realizacji przedsięwzięcia w placówce oraz prezentacja dobrej praktyki - www zp/sdn : https://zpmrozy.edupage.org UWAGA! Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie internetowej urzędu tylko wybranych przykładów dobrej praktyki.

5 Materiały, które mogą być potrzebne do prawidłowej realizacji usprawnienia np. wzory dokumentów i formularzy, schematy, programy szkoleń, materiały multimedialne itd.

6

7

8

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego 15-741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40 tel. 085 654-01-63, sosw@um.bialystok.pl, www.sosw.bialystok.pl PROGRAM WYCHOWAWCZY SPECJALNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

My country through painting Mój kraj w malarstwie projekt etwinning

My country through painting Mój kraj w malarstwie projekt etwinning Pieczęć szkoły/placówki PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie Gimnazjum im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna NR 2 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Opis działania: Przykład dobrej praktyki do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach

Opis działania: Przykład dobrej praktyki do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Przykład dobrej praktyki do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Nazwa szkoły/ placówki, w której realizowane jest działanie Publiczne Gimnazjum Nr 1 im Królowej Jadwigi

Bardziej szczegółowo

E-learning w gimnazjum Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego ul. Promyk 4

E-learning w gimnazjum Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego ul. Promyk 4 Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji "Dzielimy się doświadczeniami" Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia Organizator projektu/ Projektodawca (nazwa szkoły/placówki, instytucji, organizacji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida Leszno Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 DOBRE PRAKTYKI Dane szkoły/ placówki: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE na lata 2014-2017 1 Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia. Seneka Młodszy I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Publiczne Gimnazjum Nr 10 w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo