SZKOŁA MARZEŃ. Witold Kołodziejczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA MARZEŃ. Witold Kołodziejczyk"

Transkrypt

1

2 SZKOŁA MARZEŃ Marzeniem jest zbudowanie szkoły, do której wszyscy mają zaufanie: rodzice i uczniowie do nauczycieli, nauczyciele wobec siebie, do dyrektora, władz samorządowych, organów prowadzących, nadzorujących itd. Witold Kołodziejczyk

3 Dobra edukacja to więcej niż podstawa programowa Szkoła Leonardo jest publiczna i bezpłatna. Funkcjonuje w systemie jednozmianowym, zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8:00. Przyjmujemy do szkoły dzieci z całej Gminy Wrocław. Chcemy, by nasza szkoła pozwalała uczniom rozwinąć kompetencje i cechy charakteru, by jednocześnie dostrzegała indywidualność każdego dziecka, by rozbudzała pozytywne nastawienie do świata i pozwalała dzieciom odkryć pasje i rozwinąć zainteresowania.

4 MISJA SZKOŁY 1. DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA. Koncentruje się na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się. 2. OCENIA SPRAWIEDLIWIE. Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć i jak to zrobić oraz znają i rozumieją zasady oceniania. 3. POTRAFI WYJAŚNIAĆ I ZACIEKAWIAĆ. Zajęcia prowadzone są w oparciu o nauczanie problemowe, metody aktywizujące i projekty edukacyjne. 4. UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT. Uczy twórczego i krytycznego myślenia, które pomoże zrozumieć i znaleźć rozwiązanie. 5. ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI. Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz środowiska. 6. POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE, TWORZY DOBRY KLIMAT. Szanuje godność dziecka, zapewnia przyjazne, bezpieczne i zdrowe warunki do rozwoju. W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie maja szansę uwierzyć we własne możliwości i siły.

5 7. PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI. Uczy języków obcych, kreatywności, pracy w zespole, korzystania z różnych źródeł informacji, wprowadza w świat kultury i dobrych obyczajów. 8. NASTAWIONA NA INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU UCZENIA SIĘ I OSIĄGANIE WYSOKICH WYNIKÓW UCZNIÓW. Każdy uczeń może odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty. 9. DOBRZE I NOWOCZEŚNIE ZARZĄDZANA. Zarządzanie szkołą opiera się na pracy zespołowej i wspólnym celu. 10. Z KADRĄ OTWARTĄ NA ZMIANY I NOWE METODY PRACY. Nauczyciele profesjonaliści mają naukowe podejście do nauczania dzięki doskonaleniu organizowanemu przez FFP. 11. OTWARTA NA ŚRODOWISKO LOKALNE. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym. 12. ZAPEWNIA BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI NAUKI I POBYTU UCZNIA W SZKOLE. Baza szkoły jest nowoczesna, szkoła posiada sprawnie działający system bezpieczeństwa, uczniowie w szkole mają czas na uczenie się i odpoczynek.

6 WIZJA SZKOŁY 1. Szkoła stwarza bezpieczne warunki dla prawidłowego i optymalnego, wszechstronnego rozwoju. 2. Szkoła, w której każdy uczeń może odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty. 3. Szkoła znana w środowisku z oferty usług edukacyjnych na wysokim poziomie. 4. Szkoła daje szansę sukcesu każdemu uczniowi na miarę jego możliwości. 5. Nauczyciele profesjonaliści mają naukowe podejście do nauczania dzięki doskonaleniu organizowanemu przez Dolnośląski Oddział FFP. 6. Szkoła partnerem rodziców w procesie wychowania. 7. Szkoła współpracująca z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. 8. Zarządzanie szkołą opiera się na pracy zespołowej i wspólnym celu.

7 Nacisk zostanie położony na trzy kluczowe obszary edukacji, które mają ogromny wpływ na nabywanie przez uczniów kluczowych umiejętności i kompetencji w ważny sposób wpływających na dalszą edukację młodych osób. Do ww. trzech strategicznych obszarów edukacji należą: Edukacja matematyczna Edukacja przyrodnicza Edukacja w zakresie języków obcych.

8 RAMOWE PLANY NAUCZANIA

9 RAMOWE PLANY NAUCZANIA

10 SZKOLNY RAMOWY PLAN DNIA UCZNIA godziny / klasy I II III godziny/klasy IV V VI Zajęcia opiekuńcze w świetlicy Zajęcia opiekuńcze w świetlicy DOBRY START zajęcia wspierające sukces dziecka PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP Przerwa obiadowa / zajęcia relaksacyjne Przerwa obiadowa / zajęcia relaksacyjne Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne / pomoc psychologiczno-pedagogiczna Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne / pomoc psychologicznopedagogiczna KANON / kluby uczniowskie Odrabianie zadań domowych Odrabianie zadań domowych KANON / kluby uczniowskie Do Zajęcia opiekuńcze w świetlicy Do Zajęcia opiekuńcze w świetlicy PP - Podstawa Programowa

11 W szkole podstawowej będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne zgodnie z tzw. KANONEM zestaw obligatoryjnych zajęć pozalekcyjnych, które przez okres sześciu lat, realizowane w odpowiednich proporcjach pozwolą harmonijnie rozwinąć się uczniowi jako człowiekowi otwartemu na świat przyrody i kultury, być świadomym swoich mocnych i słabych stron, zmotywowanym do własnego rozwoju oraz pełnego i zaangażowanego uczestnictwa w świecie. W skład Kanonu planuje się wprowadzenie co najmniej 10 rodzajów zajęć pozalekcyjnych, których rozkład i czas trwania w poszczególnych klasach obrazuje załączona poniżej tabela. Wymienione zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do czwartku i będą obligatoryjne dla wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej. Przez 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku dla uczniów poszczególnych klas odbywają się każdego dnia inne zajęcia dodatkowe. Po zakończeniu formy uczeń będzie mógł kontynuować udział w zajęciach wstępując do wybranego klubu.

12 2014/2015 PRZYKŁADOWY PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH - KANON KLASA I dzień/mc IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 1 URR ORIGAMI SZACHY ŚW ORIGAMI ŚW GRA NA INSTR. W 2 Op. Św. ŚPIEW TEATR GRA NA INSTR. GRA NA INSTR. Op. Św. D.W. Y 3 Op. Św. SZACHY GRY D.W. D.W. Op. Św. ŚW GRY P 4 Op. Św. TEATR ŚPIEW GRY GRY GRA NA INSTR. ŚW O 5 GRY SZACHY TANIEC TANIEC D.W. CZ 6 SZACHY ŚPIEW ŚW ŚW GRY Y 7 TEATR TEATR Op. Św. TANIEC N 8 Op. Św. GRY SZACHY GRY GRY GRA NA INSTR. E 9 Op. Św. ŚPIEW TEATR GRA NA INSTR. GRA NA INSTR. TANIEC D.W. K 10 Op. Św. SZACHY ORIGAMI D.W. D.W. ORIGAMI 11 Op. Św. ŚW ŚPIEW ORIGAMI ORIGAMI GRA NA INSTR. TANIEC Z 12 ORIGAMI SZACHY TANIEC TANIEC D.W. O 13 SZACHY ŚPIEW TEATR GRA NA INSTR. ORIGAMI R 14 DEN ORIGAMI D.W. TANIEC G 15 Op. Św. ORIGAMI SZACHY ŚPIEW ORIGAMI Op. Św. A 16 Op. Św. ŚPIEW TEATR GRA NA INSTR. GRA NA INSTR. TANIEC Op. Św. N 17 Op. Św. SZACHY GRY D.W. D.W. Op. Św. I 18 Op. Św. TEATR ŚPIEW GRY GRY GRA NA INSTR. Op. Św. Z 19 GRY FERIE TANIEC TANIEC D.W. O 20 SZACHY ŚPIEW FERIE GRA NA INSTR. GRY W 21 TEATR FERIE D.W. TANIEC A 22 SZACHY GRY Op. Św. FERIE GRY Op. Św. N 23 TEATR ŚPIEW Op. Św. FERIE GRA NA INSTR. GRA NA INSTR. TANIEC Op. Św. Y 24 GRY SZACHY Op. Św. D.W. D.W. Op. Św. 25 ŚPIEW TEATR ŚW ORIGAMI ORIGAMI GRA NA INSTR. UZR 26 ORIGAMI ŚW FERIE TANIEC TANIEC D.W. 27 SZACHY ŚPIEW FERIE GRA NA INSTR. ORIGAMI 28 TEATR FERIE D.W. TANIEC 29 SZACHY ORIGAMI Op. Św. FERIE ORIGAMI 30 TEATR ŚPIEW Op. Św. FERIE GRA NA INSTR. TANIEC 31 Op. Św. D.W. ŚW piątek sobota niedziela święto

13 Edukacja wczesnoszkolna - KANON

14 Klasy IV VI - KANON

15 SZKOLNY RAMOWY PLAN DNIA UCZNIA godziny / klasy I II III godziny/klasy IV V VI Zajęcia opiekuńcze w świetlicy Zajęcia opiekuńcze w świetlicy DOBRY START zajęcia wspierające sukces dziecka PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP Przerwa obiadowa / zajęcia relaksacyjne Przerwa obiadowa / zajęcia relaksacyjne Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne / pomoc psychologiczno-pedagogiczna Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne / pomoc psychologicznopedagogiczna KANON / kluby uczniowskie Odrabianie zadań domowych Odrabianie zadań domowych KANON / kluby uczniowskie Do Zajęcia opiekuńcze w świetlicy Do Zajęcia opiekuńcze w świetlicy PP - Podstawa Programowa

16 O D R A B I A N I E Z A D A Ń D O M O W Y C H P O D O K I E M N A U C Z Y C I E L A Uczeń przychodzący do szkoły z nieodrobionym zadaniem domowym jest skazany na stres. Przyczyny braku zadania domowego mogą być różne: brak wsparcia ze strony rodziny, zapomnienie, sytuacja losowa ucznia. Aby minimalizować stres, negatywne nastawienie ucznia do szkoły w planie dnia ucznia uwzględniono czas na odrabianie pisemnych zadań domowych pod opieką nauczyciela po przerwie obiadowej i relaksacji. Odrabianie zadań domowych w szkole będzie również wsparciem dla uczniów z trudnościami w nauce. Ilość zadanego materiału będzie odpowiednio zbilansowana, by wszystkie ćwiczenia udało się zrealizować w czasie do tego przeznaczonym. W domu zaś pozostałoby przeczytanie lektury lub praca nad dłuższymi projektami.

17 W Y C H O W A N I E I O P I E K A Główny nacisk w wychowaniu będziemy kłaść na szeroko rozumianą kulturę zachowania w typowych sytuacjach. Realizacja tego celu będzie odbywać się na zajęciach Dobre Wychowanie. Zajęcia Kanonu będą odbywać się w atrakcyjnej formie praktycznych działań prowadzone przez pasjonatów i profesjonalistów. Elementem realizacji założeń wychowawczych szkoły będzie jednolity strój uczniów. Mundurek szkolny pozwala uniknąć zróżnicowania ze względu na status majątkowy, a przede wszystkim pomaga w procesie wychowawczym łatwiej jest pomóc uczniowi w zachowaniu należytego wyglądu zewnętrznego, ponieważ wiadomo, jaki jest standard obowiązującego ubioru. W ramach działalności opiekuńczej w szkole zapewnimy również dostęp do pedagoga, psychologa i logopedy. Ich priorytetowym zadaniem będzie wspieranie dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych poprzez systematyczną i ścisłą współpracę z nauczycielami i rodzicami. W tym celu będą organizowane zajęcia z uczniami, spotkania z nauczycielami oraz cykliczne warsztaty z rodzicami.

18 W Y C H O W A N I E I O P I E K A Mundurek szkolny

19 Liczba uczniów Szkoła będzie przyjmowała klasy na każdym poziomie po 25 uczniów w oddziale. Organizacja czasu pracy świetlic Świetlica szkolna będzie działała w godzinach Zrównanie czasu pracy świetlicy szkolnej z godzinami funkcjonowania przedszkola umożliwi rodzicom odbieranie dzieci z obu placówek w tym samym czasie. W szkole będzie działała osobna świetlica dla dzieci z klas I III i osobna dla klas IV VI. Pomieszczenia świetlicowe będą wyposażone w nowoczesny sprzęt, pomoce i zabawki dostosowane do wieku dzieci. Celem działalności świetlicy będzie zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych zajęciach edukacyjnych. Dostęp do budynku Dostęp do budynku będzie możliwy po otwarciu drzwi przez pracownika portierni lub sekretariatu szkoły (domofon).

20 Żywienie Uczeń będzie miał możliwość skorzystania w szkole z taniego, smacznego i ciepłego posiłku oraz napoju. Stołówka będzie odgrywała bardzo istotną rolę edukacyjną i wychowawczą. W szkole będzie obowiązywała przerwa regeneracyjna. Zakładamy możliwość korzystania z niej przez wszystkich uczniów. Zgodnie z najlepszymi modelami wychowawczymi i edukacyjnymi posiłki będą w stołówce spożywane przez całe klasy razem z nauczycielem. Pozwoli to na przyspieszenie integracji ucznia z grupą oraz na jego identyfikację ze społecznością szkolną. Szatnia W szafce uczniowie będą trzymać między innymi odzież wierzchnią, stroje gimnastyczne oraz obuwie zmienne do chodzenia w szkole.

21 O R G A N I Z A C J A E L E M E N T Y W Y R Ó Ż N I A J Ą C E Do elementów wyróżniających należą w szczególności: placówka będzie sprofilowana matematycznie i przyrodniczo, szkoła w wybranym miesiącu wakacyjnym będzie organizować dla dzieci stacjonarne formy wypoczynku, w perspektywie również wyjazdowe formy, zwiększona ilość godzin nauki języka obcego, prowadzonego metodą konwersacyjną pozwoli przygotować uczniów do komunikowania się w danym języku. Dzieci będą odrabiały zadania domowe w szkole, pod okiem nauczyciela, dzięki czemu: zapewniona zostanie ciągłość pracy z całą klasą, wyrównane zostaną szanse edukacyjne, zminimalizowany zostanie stres związany ze szkołą, możliwe będzie pielęgnowanie i rozwijanie kontaktu dziecka z rodziną.

22 Rekrutacja do klas I obejmuje dzieci, które w roku 2014 ukończą: 7 lat (urodzone w 2007r.) 6 lat (urodzone w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2008r.) oraz na wniosek rodzica/opiekuna prawnego 6 lat (urodzone w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2008r.) Harmonogram obowiązujący w rekrutacji - na rok szkolny 2014/ r. do godz r. od godz do r. do godz r. od godz Niezwłocznie Etap I Złożyć w szkole wniosek, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wraz z wymaganymi dokumentami Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) Złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole (lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych) Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca Od dnia r. rekrutacja odbywa się w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, decyduje kolejność zgłoszeń r. Lista dzieci przyjętych w podziale na klasy

23 Szczegółowe informacje znajdują się w Koncepcji Pracy Szkoły dostępnej w Publicznej Szkole Podstawowej Leonardo, ul. Roosevelta 15 we Wrocławiu. Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne na stronie: Zapytania prosimy kierować na adres Możliwość wizyty w szkole w innym, ustalonym telefonicznie terminie tel Zapraszamy

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

SP32 im. Armii Krajowej w Toruniu

SP32 im. Armii Krajowej w Toruniu S T A T U T PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 IM. ARMII KRAJOWEJ W TORUNIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu STATUT III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

O Szkole Każdy ma szansę na sukces.

O Szkole Każdy ma szansę na sukces. O Szkole Szkoła Podstawowa nr 6 to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Mieści się w parterowym budynku. Uczniowie klas młodszych uczą się w oddzielnych pawilonach, z każdej sali lekcyjnej mają możliwość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej Nr 3. w Środzie Wielkopolskiej

STATUT. Szkoły Podstawowej Nr 3. w Środzie Wielkopolskiej STATUT Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.. str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida Leszno Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkól Sportowych w Szczecinie

STATUT Zespołu Szkól Sportowych w Szczecinie STATUT Zespołu Szkól Sportowych w Szczecinie SSPIISS TREŚŚCII : Podstawa prawna, informacje wstępne ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 4 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta...str. 6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich

Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta str. 4 ROZDZIAŁ III Cele i zadania szkoły... str. 5 ROZDZIAŁ IV Sposoby

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo