Komentarz tygodniowy Warszawa, 27 kwietnia 2007 r. Doradców Finansowych Xelion BYKOM CORAZ TRUDNIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz tygodniowy Warszawa, 27 kwietnia 2007 r. Doradców Finansowych Xelion BYKOM CORAZ TRUDNIEJ"

Transkrypt

1 Komentarz tygodniowy Warszawa, 27 kwietnia 2007 r. Doradców Finansowych Xelion BYKOM CORAZ TRUDNIEJ Polska Pierwszy dzień tygodnia na warszawskim parkiecie zakończył się niewielkim spadkiem. Jedynie przez pierwsze pół godziny notowań indeks dwudziestu największych spółek był na plusie prawdopodobnie za sprawą dobrej piątkowej sesji w Stanach. Dalszą część notowań charakteryzował marazm wahania w zakresie 20 pkt. W dalszym ciągu wyróŝniały się tego dnia spółki budowlane. Indeks WIG Budownictwa zakończył dzień 2,74% na plusie. Początek wtorkowych notowań to niewielkie wzrosty. Indeks największych spółek na otwarciu zyskiwał blisko 0,4%. głównie za sprawą Pekao SA, TPSA i PKN wzrosty ponad 1%. Ta ostatnia spółka jak równieŝ MOL zareagowały na wzrost cen ropy spowodowany niestabilną sytuacją polityczną w Nigerii ósmego, co do wielkości eksportera ropy na świecie. WIG20 przed 10:00 zmienił kierunek i podobnie jak inne indeksy europejskie, w szybkim tempie podąŝał na południe. Takiemu obrotowi sprawy sprzyjały duŝo gorsze od oczekiwań dane o zamówieniach przemysłowych w Eurolandzie w lutym tego roku. Prognozy rynku 1,1% m/m i 7,7% r/r dane rzeczywiste -0,7% m/m i 4,7% r/r. Przed południem nastąpiło uspokojenie i odbicie WIG20. Słabsze od prognoz dane z rynku nieruchomości z USA nie pomogły naszemu rynkowi i dzień zakończył się na minusie. W sektorze budowlanym przewaŝała strona podaŝowa (WIG Budownictwa -2,78%), co nie powinno być zaskoczeniem po tak euforycznych wzrostach w zeszłym tygodniu, w końcu musiało przyjść odreagowanie. Środowa sesja upłynęła pod znakiem testowania wsparcia na poziomie Poziom ten spełnił swoje popytowe zadanie i pomimo zakończenia sesji na minusie byki utrzymały przewagę. Tego dnia ogłoszono równieŝ informację o podniesieniu stóp procentowych przez RPP o 0,25% do poziomu 4,25%. PoniewaŜ rynek spodziewał się takiej decyzji moŝna uznać, Ŝe ta podwyŝka jest juŝ zdyskontowana. Czwartek to powtórka kilku sesji z ostatnich tygodni, a mianowicie wysokie otwarcie i systematyczne osuwanie się indeksu na coraz niŝsze poziomy. Byki po raz kolejny nie wykorzystały swojej szansy. Mocny argument w postaci luki hossy na otwarciu został oddany bez walki około godziny 12:00. PodaŜ kolejny dzień nie oszczędzała sektora budowlanego indeks na koniec notowań -1,84%. Piątek to przede wszystkim oczekiwanie na dane makroekonomiczne z USA. Do opublikowania danych WIG20 poruszał się w okolicach czwartkowego zamknięcia. O 14:30 słabe dane ze Stanów niŝsze od oczekiwań PKB i większa presja inflacyjna to mieszanka nie sprzyjająca wzrostom na rynku akcji.

2 WIG20 w kilka minut spadł o blisko 10 pkt. naruszając wsparcie na poziomie 3560 pkt. Po półgodzinie udało się popytowi wrócić powyŝej tego wsparcia, jednak nie na długo, bo kolejna fala sprowadziła indeks jeszcze niŝej 3546 pkt. Neutralna reakcja giełdy amerykańskiej na pierwsze dane makro, a następnie pozytywna na informację o wyŝszym od oczekiwań poziomie indeksu nastroju Uniwersytetu Michigan (opisuje poziom zaufania amerykańskiego konsumenta) pomogła WIG20 wrócić na poziom powyŝej wsparcia 3560 pkt. Tydzień kończymy około 80 pkt. niŝej od poprzedniego. Popyt nie wykorzystał szans na dynamiczne wybicie, a takie były (czwartkowa luka hossy na otwarciu). W przyszłym tygodniu, z powodu wolnych dni, moŝna spodziewać się mniejszej aktywności rodzimych graczy, ale jednocześnie bykom będzie coraz trudniej bronić poziomu 3560 pkt. Japonia, Chiny, Indie, Brazylia Obecny tydzień był kontynuacją zmienności na rynkach azjatyckich. Przyznać naleŝy jednakŝe z całą stanowczością, iŝ w gronie największych giełd tego kontynentu po raz kolejny rynek chiński wyłamuje się z tego twierdzenia notując wysoką przewagę popytu nad podaŝą walorów giełdowych. Pierwsze dwie sesje tygodnia na giełdzie w Japonii charakteryzowały się względnym spokojem, a indeks Nikkei 225 nie zmienił praktycznie swojej wartości od zeszłego piątku. Było to wynikiem zarówno wzrostu kursów głównych eksporterów japońskich jak i spadku notowań spółek z sektora bankowego. Głównym powodem takiego stanu rzeczy była publikacja kwartalnego raportu Banku Centralnego Japonii informująca o zmniejszeniu dynamiki popytu na poŝyczki zgłaszane przez przedsiębiorstwa. Środek tygodnia to ponad 1,2% przecena walorów spółek z branŝy samochodowej i elektronicznej z uwagi na niekorzystne informacje napływające ze Stanów Zjednoczonych, sygnalizujące kolejny raz gorsze wyniki od prognoz analityków. Czwartkowa sesja na której mieliśmy spore obroty to próba odreagowania poprzedniej przeceny. Motorem napędowym były przede wszystkim spółki z sektora stalowego i deprecjacja jena do poziomu powyŝej 119. Ostatnia sesja to niewielki spadek indeksu o 0,16% w wyniku realizacji zysków na walorach spółek technologicznych. W ujęciu całego tygodnia indeks Nikkei 225 obniŝył się o 0,28%. Z kolei w Shanghaiu ten tydzień obfitował we wzrosty na giełdzie chińskiej. Opublikowane dobre wyniki, podnoszenie prognoz zysków spółek i napływ kapitału na giełdę przełoŝyły się na silne wzrosty na początku tygodnia. Indeks SCI zyskał ponad 3,5%. Kolejne sesje to równieŝ przewaga kupujących, wśród których powodzeniem cieszyły się walory spółek energetycznych, paliwowych i z sektora bankowego. Zostały pobite kolejne rekordy na indeksie, który przekroczył zdecydowanie w środę poziom 3700 pkt. Pomimo niewielkiego spadku w trakcie ostatniej sesji, indeks SCI w ujęciu całego tygodnia zyskał 4,85%. W południowej części Azji na giełdzie w Bombaju prawie przez cały tydzień odnotowaliśmy wzrosty. Dobrym sygnałem dla akcji było pozostawienie we wtorek na niezmienionym poziomie 7,75% stopy procentowej przez Bank Centralny Indii. Indeks BSE30 wzrósł o 1,5%. Wśród zwyŝkujących walorów

3 znalazły się głównie spółki z sektora cementowego i bankowego na czele ze State Bank of India, który zyskał blisko 7%. Na kolejnej sesji dominowały w dalszym ciągu spółki bankowe, które wsparte były równieŝ rosnącymi cenami spółek z branŝy farmaceutycznej i samochodowej Herohonda blisko 4% i Tata Motors ponad 2%. Ostatnia sesja tygodnia jak na większości giełd tego regionu, przyniosła przecenę, wśród których największa okazała się być właśnie w Bombaju. Indeks BSE30 obniŝył swoją wartość o 2,25%. Największy spadek 14,27% zanotowała spółka Cipla Ltd. Kurs giełdowy tego producenta leku gwałtowanie się obniŝył po ogłoszeniu dzień wcześniej spadku o 34% zysków spółki. Na spadek notowań giełdowych wpłynęły równieŝ przeceny ponad 3% największych blue chipów z koszyka indeksu BSE30, jak choćby Reliance, ICICI Bank czy Bharti Artel. Mimo czterech sesji wzrostowych w tym tygodniu główny indeks zyskał zaledwie 0,12%. Poza Azją równie gorąca pod względem nastrojów była Ameryka Łacińska, a wśród niej brazylijska giełda w Sao Paolo. Pierwsze dwie sesje tygodnia to przewaga sprzedających, wśród których walory giganta naftowego Petrobras i spółek z sektora telekomunikacyjnego nie cieszyły się uznaniem inwestorów. Bank Centralny by nie dopuścić do dalszego zbyt gwałtownego umocnienia się lokalnej waluty real, posiłkował się walutowymi transakcjami swap. W środę w wyniku publikacji danych za inflację, której wzrost okazał się mniejszy niŝ oczekiwali tego analitycy, powrócił dobry nastrój na giełdę. W wyniku zwiększających się oczekiwań kolejnej obniŝki stopy procentowej na następnym posiedzeniu Banku Centralnego Brazylii, obserwowaliśmy wzmoŝony napływ kapitału i wzrost ceny największych blue chipów Petrobras i CVRD. Podczas przedostatniej sesji w tym tygodniu indeks Bovespa obniŝył swoją wartość o ponad 1,2 %, w czym duŝy udział miały taniejące ponad 2% walory wspomnianych gigantów surowcowych. Europa Zachodnia Miniony tydzień stał pod znakiem niewielkiej zmiany głównych zachodnioeuropejskich indeksów. Po raz kolejny najgorzej zachował się londyński FTSE, lepiej poradziły sobie paryski CAC40 i frankfurcki DAX. Tradycyjnie pojawiło się kilka danych makro, jednak wydarzenia determinowane były głównie przez informacje napływające z sektora bankowego, a takŝe pojawiające się wyniki kwartalne kolejnych spółek. W poniedziałek Europę obiegła informacja, Ŝe brytyjski bank Barclays gotów jest zapłacić 67 mld euro za holenderski ABN Amro. Rynki nie zdąŝyły jeszcze ochłonąć, kiedy to 2 dni później konsorcjum w składzie Rogal Bank of Scotland, Santander i Fortis o 5 mld euro przebiło ofertę Brytyjczyków, deklarując 70 proc. proponowanej kwoty gotówką. NiezaleŜnie od wyników licytacji, byłoby to największe przejęcie w sektorze finansowym, a powstała w wyniku tego połączenia spółka zajmowałaby drugie miejsce w Europie. Pomimo obaw inwestorów o koszty tej operacji, walory ABN Amro biły kolejne rekordy. Jakby ciekawostek z branŝy bankowej było mało, bohater z zeszłego tygodnia, francuski Societe Generale, z kolei zdementował pogłoski o rozmowach w sprawie fuzji z włoskim UniCredit, co skłoniło część inwestorów do realizacji zysku na walorach tego pierwszego.

4 Rynkom europejskim nie pomogły gorsze od oczekiwanych dane o zamówieniach przemysłowych w Eurolandzie w lutym. Nie bez znaczenia były teŝ słabsze od prognoz dane o sprzedaŝy domów na rynku wtórnym za oceanem, które we wtorek pociągnęły pod kreskę europejskie indeksy. W Niemczech trochę załagodził sytuację dobry wskaźnik indeksu gospodarczego instytutu Ifo. Pomimo piątkowych niewielkich spadków indeksy Europy Zachodniej pozostają blisko 6-cio letnich szczytów sprzed weekendu. Czas pokaŝe czy da to inwestorom impuls do kolejnych zakupów czy raczej do realizacji zysków. Europejskie Rynki Wschodzące Mijający tydzień nie okazał się zbyt pomyślny dla inwestorów lokujących swe aktywa na europejskich rynkach wschodzących. W ujęciu tygodniowym najwięcej stracił rosyjski RTS (około 3%) i węgierski BUX (około 2%). Mimo słabego tygodnia indeksy osiągnęły nowe rekordy w Czechach (poziom 1845 punktów), w Turcji (48561) i na Węgrzech (26059). W poniedziałek Centralny Bank Węgier (NBH) zdecydował się utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie 8%. W tym dniu węgierski BUX stracił 0,66% natomiast giełdy w Rosji i w Czechach zamknęły się na niewielkim plusie. W kolejnych dniach mieliśmy większą zgodność w kierunkach zmian indeksów. Najlepszym dniem dla inwestorów była środa. Wszystkie rynki zgodnie zyskiwały, a zdecydowanym liderem okazał się turecki ISE100, który wzrósł o 2,16%. Koniec tygodnia był jednak duŝo słabszy. W czwartek i w piątek indeksy traciły. Szczególnie dotkliwe były piątkowe spadki rosyjskiego RTS i tureckiego ISE100 (ponad 2%). DuŜą aktywność w ostatnim czasie wykazywała spółka MOL. We wtorek ogłoszono kupno udziałów w rosyjskiej spółce Matjuszkinskaja Wertikal, natomiast 20 kwietnia ukazała się informacja o ewentualnej fuzji z austriackim OMV. Tym samym austriacko-węgierski gigant stałby się niekwestionowanym liderem wśród firm paliwowych w Europie Środkowej Stany Zjednoczone W mijającym tygodniu w rolach głównych wciąŝ te same niepokoje o stan gospodarki USA. Dane wstępne pokazują spowolnienie gospodarki i wzrost cen w I kw. tego roku. Piątkowa publikacja PKB ujawnia wzrost o 1,3% (prognoza 1,8%), co jest najsłabszym wynikiem od 2003 roku. Przyczyny to m.in. słaby rynek nieruchomości i rosnący deficyt handlowy. Z kolei opublikowany deflator (miernik inflacji) przyniósł zmianę o 4% (prognoza 3%). Tutaj do głosu doszła m.in. wyŝsza cena ropy. Jak te dane wpłynęły na dolara moŝna było zaobserwować na parze eur/usd, amerykańska waluta nie była tak słaba od końca grudnia 2004 r. Z danych publikowanych w piątek niŝszy od prognoz okazał się wzrost kosztów zatrudnienia w I kw. br. (0,8% wobec 1% prognozy). To wskaźnik nerwowo obserwowany przez Fed, i jego wartość nie uległa zmianie w stosunku do IV kw r. W mijającym tygodniu poznaliśmy równieŝ raport o stanie gospodarki (BeŜowa Księga). Wzrost gospodarczy będzie kontynuowany, sytuacja inflacyjna jest stabilna. Tak w czwartek głosił Fed w swoim raporcie.

5 Z rynku pierwotnego nieruchomości napłynęło kilka danych: sprzedaŝ domów na rynku wtórnym spadła w marcu o 8,4% (oczekiwano wzrostu), natomiast sprzedaŝ na rynku pierwotnym wzrosła w marcu o 2,6% (prognozowano 4,4%). Jak widać wiele się jeszcze tu moŝe wydarzyć. Rynek pracy przyniósł spadek noworejestrowanych bezrobotnych do 321 tys wobec 341 tys w zeszłym tygodniu. Główne indeksy giełdowe (do piątku) prezentowały się następująco: DJI wzrost o 1,4%, Nasdaq wzrost o 1,2%, S&P wzrost o 0,8%. Zaobserwować moŝna było dobre wyniki kwartalne niektórych spółek (m.in. DuPont, Apple). Piątkowe otwarcie indeksów to lekki kierunek na południe w związku z publikacja danych makro. Surowce Ropa naftowa typu Brent w dostawach na 3 miesiące odnotowała wzrost o 1%, a baryłka tego surowca kosztuje obecnie 67 dolarów. Departament Energetyki USA podał w środę, Ŝe zapasy ropy zwiększyły się w poprzednim tygodniu o 0,7 mln baryłek, lecz dane te nie miały przełoŝenia na notowania. Analiza techniczna wskazuje, Ŝe rynek jest coraz mniej zdeterminowany do wyznaczania następnego wierzchołka. Powstała formacja podwójnego szczytu podpowiada, Ŝe rynek ropy powinien skorygować ostatnie wzrosty lub teŝ nawet przerodzić się w trend spadkowy. Z drugiej strony czynniki makroekonomiczne nie uległy zmianie, a te z kolei prognozują dalsze wzrosty. Mijający tydzień na rynku miedzi stał pod znakiem spadków cen. Miedź straciła ponad 1%, a za tonę tego metalu na giełdzie w Londynie trzeba zapłacić 7700 dolarów. Korekta na tym rynku spodziewana była od dłuŝszego czasu, poniewaŝ cena miedzi rosła przez siedem kolejnych tygodni. Ponadto po tak dynamicznych wzrostach i dojściu kursu do technicznych oporów trudno było spodziewać się kolejnych zwyŝek na tym rynku. Cena złota odnotowała największy tygodniowy spadek od ośmiu tygodni. Obecnie uncja tego kruszcu kosztuje 677 dolarów, co oznacza 2% spadek w porównaniu z poprzednim tygodniem. Z analizy technicznej wynika, Ŝe powstała formacja podwójnego szczytu, co moŝe powodować spadki w najbliŝszym czasie. Jednak nadal obserwujemy osłabianie się dolara do najwaŝniejszych walut, co ostatnio było czynnikiem pozytywnie wpływającym na zachowanie się kursu tego metalu. Raport przygotował zespół Doradców Finansowych Xelion w składzie: Jarosław Godyń, Tomasz Kacprzak, Michał Kurpiel, Jacek Pacholczyk, Adam Piotrowski,Tomasz Ray-Ciemięga, Michał Serwatka, Piotr Trzeciak, Paweł Zawistowski.

Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń

Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń Z taką liczbą wydarzeń jak w ostatnim tygodniu juŝ dawno nie mieliśmy do czynienia. Dawno teŝ nie przeŝyliśmy takiej lawiny istotnych danych makroekonomicznych. Gorąco było

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Raport tygodniowy Gold Finance

Raport tygodniowy Gold Finance Warszawa, 6 listopada 2009 r. Raport tygodniowy Gold Finance Najważniejsze wydarzenia Jeszcze w tym miesiącu może zostać powołany Narodowy Komitet Koordynacyjny do Spraw Euro. Ma on składać się z przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem?

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem? piątek, 31 lipca 2015 PLN i waluty regionu Czy Czesi wprowadzą ujemne stopy? str.2 Raport przygotowali: EUR Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji str.3 USD To była ostatnia próba zagrania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012 o BIULETYN TYGODNIOWY 2 CZERWCA 2012 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % ATMGRUPA 1,12 30,2% EMPERIA 44,75-58,4% QUANTUM 8,89 18,4% POINTGROUP 0,24-27,3%

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 7 marca 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 7 marca 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 7 marca 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Liczba miejsc pracy w lutym spadła w USA o 63 tys. (oczekiwano wzrostu o 17 tys.). ECB, Bank Anglii i Bank Japonii

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 29 luty 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 29 luty 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 29 luty 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 25 pkt bazowych. PKB w Polsce wzrósł w IV kwartale o 6,1 proc.

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 22 Warszawa, 13 maja 2014 Rząd prawdopodobnie wpisze w budżecie na 2015 r. wzrost PKB na poziomie 3,8 proc. to zdanie ministra finansów Mateusza Szczurka wypowiedziane

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W minionym tygodniu dolar kontynuował trend wzrostowy, osiągając najwyższy od roku kurs wobec euro i koszyka

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 6,2 proc. (r/r) wobec oczekiwanych 8,6 proc. Deficyt na rachunku obrotów

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank PBC S.A.

Deutsche Bank PBC S.A. Biuro Maklerskie DB PBC Raport tygodniowy 07-14.01.2013 Tydzień na giełdach Miniony tydzień zakończył się spadkiem indeksu WIG20 o ok. 1,7 proc. a piątkowa sesja przyniosła stratę 0,6 proc. Pomimo kolejnego

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych

Sytuacja na rynkach finansowych Komentarz Doradców Inwestycyjnych BZ WBK ASSET MANAGEMENT S.A. listopad 2012 Sytuacja na rynkach finansowych Skłonność do inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa rośnie systematycznie, wraz z utrzymującymi

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 21 Warszawa, 10 kwietnia 2014 Będziemy bronić naszego kraju wszystkimi środkami oraz narzędziami, które mamy w naszych rękach takimi słowami premier Arsenij Jaceniuk odpowiada

Bardziej szczegółowo

31 marca 2009 r. Poniedziałek

31 marca 2009 r. Poniedziałek 31 marca 2009 r. TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH Ważne wydarzenia ubiegłego tygodnia Kalendarium na najbliższy tydzień Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA wzrosła w lutym o 230 tys. w porównaniu do stycznia,

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A.

Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A. Styczeń 2014 Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A. Grudzień w skrócie Giełdy na rynkach rozwiniętych ustanawiają nowe szczyty, rynki wschodzące trzeci rok z rzędu wypadają

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Ostatnie dwa dni stanowią potwierdzenie dylematu, przed którym stoją w tym roku inwestorzy: którą walutę kupić? Pytanie niebagatelne, bo na rynku walutowym mamy zawsze

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 14.04.2014-20.04.2014

Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 14.04.2014-20.04.2014 Tygodniowy Komentarz Ekonomiczny 14.04.2014-20.04.2014 Napięta sytuacja na Ukrainie decyduje o zachowaniu inwestorów w tym tygodniu. Warszawskie indeksy giełdowe kooczą tydzieo na minusie. Akcje Alior

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 3 września 2009. ŚWIAT Nasdaq

BIULETYN PORANNY. GPW 3 września 2009. ŚWIAT Nasdaq BIULETYN PORANNY GPW 3 września 2009 Komentarz poranny Pogorszenie wskazań Wczorajsza sesja zakończyła się silnym spadkiem indeksów i w dalszym ciągu mocniej tracą akcje małych i średnich spółek. W statystyce

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 14.01.2008

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 14.01.2008 BIULETYN TYGODNIOWY RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi poruszała się w przedziale 6 857 7 450 USD/t PONIEDZIAŁEK, 4.0.2008 W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi w notowaniach

Bardziej szczegółowo

13 stycznia 2009 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia

13 stycznia 2009 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH 13 stycznia 2009 r. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia Kalendarium na najbliŝszy tydzień Polska GUS poinformował, Ŝe w grudniu stopa bezrobocia wzrosła do 9,5% (z 9,1% w

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny co ważnego zdarzyło się na rynkach towarowych, giełdowych i

Raport miesięczny co ważnego zdarzyło się na rynkach towarowych, giełdowych i Raport miesięczny co ważnego zdarzyło się na rynkach towarowych, giełdowych i walutowych. Czego nie mogliśmy nie zauważyć. O czym trzeba pamiętać. XTB. Marzec 2009 na rynkach. Marzec na globalnych rynkach

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

MAKROskop. Czy będzie kontynuacja? Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 2010. bzwbk.pl

MAKROskop. Czy będzie kontynuacja? Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 2010. bzwbk.pl spowolnienie MAKROskop Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 21 Zegar koniunktury -1,5 -,5,5 1,5-1 IV kw. 29 kwiecień 29 depresja W tym miesiącu: Temat miesiąca 2 Czy i jakich interwencji potrzeba?

Bardziej szczegółowo