JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU"

Transkrypt

1 FITEN S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Katowice, 15 maja 2012r.

2 Zawartość: 1. List Prezesa FITEN S.A. 3 2.Opis Działalności Biznesowej FITEN S.A Kapitał Zakładowy i Struktura Akcjonariatu FITEN S.A Wybrane Dane Finansowe FITEN S.A. za okres od do Jednostkowy rachunek zysków i strat FITEN S.A Jednostkowy bilans FITEN S.A Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Omówienie Sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Omówienie zdarzeń, które miały istotny wpływ na działalność FITEN S.A Informacja dotycząca aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności przez FITEN S.A Stanowisko Zarządu FITEN S.A. odnośnie realizacji opublikowanych prognoz 16

3 1. LIST PREZESA FITEN S.A. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Niniejszym przedstawiamy Państwu raport kwartalny za pierwszy kwartał 2012 roku. Poniższy wstęp jest podsumowaniem najważniejszych wydarzeń dotyczących spółki FITEN S.A. jakie miały miejsce w pierwszym kwartale 2012 roku. Pierwszy kwartał 2012 roku był okresem normalnej pracy operacyjnej w obszarach działalności spółki FITEN. W segmencie handlu energią w sposób systematyczny zwiększamy skalę działalności, co znalazło odzwierciedlenie w przychodach Spółki. Rynek energii w I kwartale był rynkiem trudnym. Poza okresem na przełomie stycznia i lutego 2012 roku, kiedy z powodu mrożnej pogody ceny energii poszybowały w górę, ceny energii spadały zarówno na rynku krótkoterminowym jak i na kontraktach forward. Niskie ceny energii w połączeniu z umacniającą się złotówką spowodowały zmniejszenie marż handlowych i zauważalny spadek rentowności. W tych niełatwych warunkach Spółka osiągnęła wyniki porównywalne z analogicznym okresem roku ubiegłego. Patrząc w przyszłość sądzimy, że podejmowane obecnie działania handlowe powinny przełożyć się pozytywnie na wyniki osiągane w przyszłych kwartałach. Duże nadzieje wiążemy z podpisanymi oraz negocjowanymi obecnie kontraktami długoterminowymi zakupu energii elektrycznej z farm wiatrowych i biogazowni. W pierwszym kwartale w zakładzie produkcyjnym (inwestycja realizowana poprzez Spółkę zależną od FITEN) wytwarzającym pellet trwały prace montażowe. Obecnie jesteśmy w fazie rozruchu instalacji, który przebiega zgodnie z planem. Produkcję w ruchu ciągłym na pełnej zdolności produkcyjnej planujemy osiągnąć na przełomie czerwca i lipca 2012 roku. W drugiej połowie roku przystąpimy do rozmów z bankami odnośnie finansowania kolejnych instalacji tego typu. Chcemy w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat osiągnąć moc wytwórczą 100 tys ton pelletu rocznie. W obszarze biogazu trwa jeszcze proces domknięcia finansowania bankowego dla projektu w Przykonie. Podpisaliśmy umowy na finansowanie tego projektu w postaci dotacji z NFOŚiGW w wysokości ponad 4,4 mln zł oraz kredytu przyznanego przez NFOŚiGW w wysokości ponad 10,8 mln zł. Trwają prace nad kolejnymi projektami. Równolegle prowadzimy rozmowy w sprawie sprzedaży projektów z pozwoleniem na budowę. Biznes biogazowy nie jest łatwym biznesem, stąd rozmowy i procesy oceny projektów przez potencjalnych nabywców są długotrwałe i wnikliwe. Niemniej spodziewamy się pierwszej transakcji sprzedaży projektu w przeciągu najbliższych kilku miesięcy. Realizujemy konsekwentnie plany zwiększania wolumenów w obrocie energią. Rozpoczęliśmy prace nad wejściem na rynki skandynawskie i giełdę energii Nord Pool. Obserwujemy także rozwój rynku gazu w 3

4 Polsce, z którym wiążemy duże nadzieje, choć zdajemy sobie sprawę, że zorganizowanie takiego rynku jest dużym przedsięwzięciem w skali kraju i zapewne potrwa dość długo. W imieniu zarządu spółki FITEN chciałbym podziękować głównie Pracownikom. Stanowimy zespół kompetentnych i zaangażowanych osób, którym zależy na rozwoju tej Spółki. Praca z takimi ludźmi to przyjemność. Dziękuję również Akcjonariuszom za zaufanie i wiarę w rozwój FITEN S.A. Zachęcam, więc raz jeszcze, do zapoznania się z jednostkowym raportem za pierwszy kwartał 2012 roku. Z poważaniem, Roman Pluszczew Prezes Zarządu 4

5 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ FITEN S.A. FITEN SA zajmuje się obrotem energią elektryczną na rynku polskim oraz rynkach europejskich. Specjalizujemy się w hurtowym handlu energią elektryczną, a także sprzedaży energii klientom końcowym i skupie energii od małych wytwórców. Jako lider Grupy Kapitałowej FITEN, za pośrednictwem spółek celowych, inwestujemy również w produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Codziennie bierzemy udział w aukcjach o przepustowości między granicami, aby uzyskać dostęp do rynków państw ościennych. Do grona naszych Partnerów należą koncerny energetyczne z Czech, Niemiec, Anglii i Austrii. Historia FITEN SA ma swój początek w spółce Famur International Trade SA, należącej do Grupy FAMUR. Została utworzona w styczniu 2007 roku. Początkowy kapitał zakładowy Spółki wyniósł zł i już w czerwcu 2007 r. został podniesiony do zł. W listopadzie 2007 roku w Famur International Trade SA powołano dział obrotu energią elektryczną. Wkrótce sprzedaż energii stała się głównym przedmiotem działalności firmy. W listopadzie 2008 r. nastąpiła zmiana nazwy firmy na FITEN Spółka Akcyjna. Doszło też do kolejnej emisji akcji i podwyższenia kapitału spółki do zł. W grudniu 2008 roku inwestorem strategicznym FITEN SA został fundusz Coöperatief Avallon MBO U.A. Tym samym Spółka przestała wchodzić w skład Grupy Famur. W marcu 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji kolejnych akcji. Zdecydowało również rozpocząć starania o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu giełdowego na NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 5

6 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I STRUKTURA AKCJONARIATU FITEN S.A. Kapitał zakładowy FITEN SA wynosi złotych i dzieli się na akcji: akcji zwykłych na okaziciela serii A; akcji zwykłych na okaziciela serii B; akcji zwykłych na okaziciela serii C; akcji zwykłych na okaziciela serii D; akcji zwykłych na okaziciela serii E; akcji zwykłych na okaziciela serii F; akcji zwykłych na okaziciela serii G. Akcje Liczba akcji Udział w kapitale (w szt.) zakładowym (w %) Liczba głosów (w szt.) Udział w głosach (w %) Akcje serii A , ,47 Akcje serii B , ,07 Akcje serii C , ,66 Akcje serii D , ,30 Akcje serii E , ,83 Akcje serii F , ,84 Akcje serii G , ,82 Razem , ,00 Właścicielem pakietu kontrolnego FITEN SA jest Private Equity Avallon MBO Fund, który posiada 72,17% akcji. Udziały pozostałych akcjonariuszy nie przekraczają 5%. Wartość nominalna każdej akcji FITEN SA wynosi 1,00 zł. 6

7

8

9

10

11 5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE OMÓWIENIE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁKI. Przychody FITEN S.A. osiągnięte w I kwartale roku 2012 wyniosły ponad 84 mln złotych i w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku były o 46% wyższe. Tendencja wzrostowa została utrzymana dzięki rozwijaniu głównej działalności, czyli handlu energią elektryczną. Hurtowy handel energią wzrósł o 75% natomiast przychody ze sprzedaży energii do klientów końcowych (czyli kontrahentów nabywających energię w celu jej zużycia) wzrósł o 28%. Spadek został zanotowany w działalności polegającej na handlu prawami majątkowymi. Tabela nr 1. Analityka przychodów ze sprzedaży FITEN S.A. [tys zł] Pozycja Q1, 2012 Q1,2011 Dynamika Hurtowy handel energią elektryczną , ,0 175% Sprzedaż energii do klientów końcowych , ,3 128% Sprzedaż praw majątkowych 708, ,3 13% Pozostałe przychody 54,7 40,0 Razem , ,6 146% W analizowanym okresie ceny spot energii elektrycznej podlegały stosunkowo dużym wahaniom głównie ze względu na czynniki pogodowe (temperatura). Nadzwyczaj ciepły styczeń przełożył się na spadek cen na rynku hurtowym. Następnie mieliśmy do czynienia z ponad dwutygodniową falą silnych mrozów wtedy w Polsce odnotowano rekordowe zużycia dobowe energii elektrycznej. Ceny w hurcie zareagowały bardzo szybko, zarówno na rynku niemieckim jak i polskim. Po fali mrozów i normalizacji temperatur ceny spadły w całej Europie zarówno na rynku spot jak i na rynku kontraktów terminowych. Czynniki makroekonomiczne (pełznące spowolnienie gospodarcze) wskazują na prawdopodobieństwo dalszego spadku cen hurtowych energii elektrycznej. Czynnikiem który miał w I kwartale wpływ na wyniki była sytuacja na rynku walut. W grudniu 2011 roku kurs na parze EUR/PLN osiągnął około 4,50 (kurs NBP na wynosił 4,4168) by na koniec stycznia spaść do około 4,23 i następnie na koniec lutego 4,14, na koniec marca 4,17. FITEN S.A. w wyniku działalności na rynkach europejskich, w sposób naturalny posiada aktywa denominowane w EUR. Pomimo stosowania transakcji zabezpieczających typu forward różnice kursowe wykazane w prezentowanym sprawozdaniu finansowym wyniosły ponad 247 tys złotych. Silna złotówka powoduje także osiąganie mniejszych rentowności dla transakcji eksportowych. Wyniki osiągnięte przez Spółkę w I kwartale 2012 roku są zbliżone do wyników osiągniętych w porównywalnym okresie roku Widoczny jest spadek rentowności w wyniku przyczyn rynkowych opisanych powyżej (niskie ceny energii, silna złotówka). 11

12 Poniżej zaprezentowane zostały główne pozycje zysku z rachunku wyników FITEN S.A.: Tabela nr 2. Porównanie głównych parametrów zysku FITEN S.A. [tys zł] Pozycja Q1, 2012 Q1, 2011 Dynamika Zysk na sprzedaży 970,5 904,60 107% EBIT 997,6 849,40 117% Zysk netto 721,1 743,10 97% EBITDA 1042,9 911,70 114% Źródło: Emitent Porównanie osiągniętych zysków za okres pierwszego kwartału 2012 w porównaniu do 2011 Q1, 2012 Q1, ,5 997,6 904,60 849,40 721,1 743, ,9 911,70 Zysk na sprzedaży EBIT Zysk netto EBITDA Źródło: Emitent Tabela nr 3. Wybrane wskaźniki finansowe skalkulowane w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe FITEN S.A Wyszczególnienie Definicja Q1,2012 Q1,2011 Wskaźnik płynności ogólnej (Aktywa obrotowe - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / Zobowiązania krótkoterminowe 2,28 1,66 Wskaźnik płynności szybkiej Środki pieniężne / Zobowiązania krótkoterminowe 0,37 0,36 Wskaźnik rotacji należności handlowych (dni) (należności z tytułu dostaw i usług*90 dni) / przychody netto ze sprzedaży

13 Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (dni) (zobowiązania z tytułu dostaw i usług*90dni) / (koszt sprzedanych produktów + koszty zarządu + koszty sprzedaży) Wskaźnik rotacji zapasów (dni) (zapasy*90dni) / (koszt sprzedanych produktów + koszty zarządu + koszty sprzedaży) 3 1 Wskaźnik ogólnego zadłużenia Wskaźnik rentowności na sprzedaży Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Suma pasywów * 100% 45% 60% zysk (strata) ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży * 100% 1,2% 1,6% Wskaźnik rentowności operacyjnej zysk (strata) na działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży * 100% 1,2% 1,5% Wskaźnik rentowności EBITDA (zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody netto ze sprzedaży * 100% 1,2% 1,6% Wskaźnik rentowności brutto Wskaźnik rentowności netto zysk (strata) brutto / przychody netto ze sprzedaży * 100% 1,1% 1,5% zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży * 100% 0,9% 1,3% Wskaźniki płynności w analizowanym okresie wykazywały bardzo bezpieczne poziomy. Spółka nie miała problemu zarówno ze ściągalnością należności jak i regulowaniem zobowiązań. Rotacja należności i rotacja zobowiązań handlowych uległa nieznacznemu skróceniu zachowując ustalone przez dotychczasową praktykę biznesową proporcje. Wskaźniki rentowności odnotowały nieznaczny spadek na wszystkich poziomach, co jest odzwierciedleniem czynników rynkowych (generalnie niskie ceny energii i stosunkowa niewielka zmienność tych cen oraz wzmocnienie złotówki) OMÓWIENIE ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ FITEN S.A Zwiększenie bankowych limitów o charakterze kredytowym. W ocenie Zarządu FITEN S.A. jednym z ważniejszych zdarzeń w I kwartale 2012 roku było podpisanie umów o charakterze kredytowym z dwoma bankami. Umowy te są wieloproduktowe czyli umożliwiają Spółce korzystanie z głównych produktów oferowanych przez banki. Spółka odnowiła na kolejny rok umowę z PKO BP gdzie posiada limit kredytowy w wysokości 20 mln złotych oraz otrzymała limit o wysokości 10 mln złotych w ING Bank Śląski, który to jest nowym bankiem dla FITEN S.A. W ten sposób zapewnione zostały potrzeby gotówkowe Spółki gwarantując jej możliwość trwałego rozwoju i zwiększania skali działalności. Zdaniem Zarządu FITEN S.A. współpraca z jednymi z najbardziej znanych 13

14 instytucji finansowych w Polsce jest potwierdzeniem faktu, że Spółka jest godna zaufania i biznesowo perspektywiczna. W lutym 2012 roku spółka zależna od FITEN S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy dotyczące finansowania budowy elektrowni biogazowej. Umowy obejmują pożyczkę na preferencyjnych warunkach w kwocie blisko 10,9 mln złotych oraz dotację w wysokości ponad 4,5 mln złotych Zawarcie istotnych kontraktów handlowych W pierwszym kwartale 2012 FITEN S.A zawarł kilka istotnych kontraktów handlowych głównie dotyczących handlu energią. I tak: 1) FITEN S.A w okresie od r. do roku zawarła szereg transakcji sprzedaży i zakupu energii elektrycznej z Vattenfall Energy Trading Spółką z o.o. Łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w tym okresie wynosi ,8 tys. zł. 2) 20 stycznia 2012 FITEN S.A. opublikował raport bieżący EBI Nr 4/2012, informujący o podpisaniu umowy dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej na rzecz kontrahenta - spółki z obszaru Polski południowo-wschodniej, zajmującej się lokalną dystrybucją energii elektrycznej - z terminem dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, o łącznej wartości wynoszącej ,1 tys. zł 3) 1 lutego 2012 FITEN S.A. opublikował raport bieżący EBI Nr 6/2012 z dnia, informujący o zawarciu transakcji sprzedaży oraz zakupu energii elektrycznej przez spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange z siedzibą w Paryżu. Łączna wartość transakcji (sprzedaży i zakupu energii elektrycznej) dokonanych przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange w okresie od dnia 28 listopada 2011 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku wyniosła ,7 tys. zł 4) 9 marca 2012 FITEN S.A. FITEN S.A. opublikował raport bieżący EBI Nr 12/2012, w którym poinformował o zawarciu transakcji sprzedaży oraz zakupu energii elektrycznej zawartych przez spółkę na giełdzie EXAA Energy Exchange Austria z siedzibą w Wiedniu, które spowodowały, że łączna wartość transakcji (sprzedaży i zakupu energii elektrycznej) dokonanych przez Spółkę na giełdzie EXAA Energy Exchange Austria w okresie od dnia 28 listopada 2011 roku do dnia 9 marca 2012 roku wyniosła ,92 tys. zł 5) 13 marca 2012 FITEN S.A. opublikował raport bieżący EBI Nr 13/2012, w którym podał informację o zawarciu dwóch transakcji sprzedaży energii elektrycznej z Tauron Polska Energia SA o wartości ,30 tys. zł, przy czym łączna wartość transakcji zawartych przez Spółkę z Tauron Polska Energia SA w okresie od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia zawarcia przedmiotowych kontraktów, tj. do dnia 12 marca 2012 roku włącznie, wyniosła ,68 tys. zł; 6) 14 marca 2012 FITEN S.A. opublikował raport bieżący EBI Nr 15/2012, w którym poinformował o zawarciu transakcji sprzedaży i zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych do świadectw pochodzenia dla energii na Towarowej Giełdzie Energii SA z siedzibą w Warszawie, Łączna wartość transakcji (sprzedaży i zakupu energii elektrycznej) dokonanych przez Spółkę na TGE w okresie od dnia 28 listopada 2011 roku do dnia 13 marca 2012 roku włącznie, wyniosła ,12 tys. zł 14

15 7) 22 marca 2012 FITEN S.A. w raporcie EBI Nr 18/2012 poinformował o zawarciu dwóch umów długoterminowych ze spółką cywilną z siedzibą w województwie pomorskim - działającą w obszarze odnawialnych źródeł energii, na zakup (przeniesienie) praw majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii - w łącznej, szacunkowej wysokości wynoszącej ,54 tys. zł oraz na zakup energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii - w łącznej, szacunkowej wysokości wynoszącej ,80 tys. zł; 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FITEN S.A. W okresie sprawozdawczym miały miejsce istotne z punktu widzenia realizacji strategii FITEN S.A. zdarzenia. I tak: W I kwartale 2012 trwały prace montażowe w zakładzie produkcyjnym (produkcja pelletu) w Tułowicach. Ze względu na bardzo niskie temperatury w lutym, uniemożliwiające kontynuowanie pracy, zostały one zawieszone na około trzy tygodnie. W marcu trwał montaż suszarni, młyna i granulatora. Faza rozruchu instalacji potrwa około 3 miesięcy. Pełną zdolność produkcyjną zakład powinien osiągnąć na przełomie czerwca i lipca 2012 roku. W segmencie biogazu, kontynuowane były prace nad rozpoczętymi projektami elektrowni biogazowych. Projekt biogazowni z pozwoleniem na budowę instalacji w gminie Przykona otrzymał finansowanie z NFOŚiGW w formie pożyczki (10,9 mln złotych) i dotacji (4,5 mln złotych). Trwają rozmowy z bankami odnośnie domknięcia finansowania tego projektu długiem bankowym. Spółka zależna od FITEN - Energobiogaz S.A. prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania partnera do realizacji projektów, które są na ukończeniu, jeżeli chodzi o procedurę administracyjną. 15

16 7. STANOWISKO ZARZĄDU FITEN S.A. ODNOŚNIE REALIZACJI OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ. W związku z faktem zamieszczenia w Biuletynie NewConnect nr 22/2011 oczekiwanych wyników finansowych (wybranych danych finansowych dla FITEN S.A.) poniżej zamieszczone zostało zestawienie wyników faktycznie osiągniętych z danymi z Biuletynu. Tabela nr 4: Porównanie oczekiwanych wyników jednostkowych opublikowanych w Biuletynie NewConnect nr 22/2011 z wynikami opublikowanymi w niniejszym raporcie [tys zł] Oczekiwane jednostkowe wyniki za rok 2012 opublikowane w biuletynie NewConnect w dniu Dane osiągnięte za I kwartał 2012 roku Procent wykonania Przychody ze sprzedaży , ,2 40,2% EBITDA 3 268, ,9 31,9% Zysk netto 2 217,3 721,1 32,5% Źródło: Emitent W świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie okresowym, na dzień sporządzenia raportu okresowego, z uwagi na okres objęty niniejszym raportem okresowym (I-szy kwartał roku obrotowego), Zarząd Spółki nie znajduje podstaw do zmiany wartości oczekiwanych wyników finansowych za rok obrotowy 2012, opublikowanych przez Spółkę w Biuletynie NewConnect Nr 22/2011 z dnia r. 16

FITEN S.A. SKONSOLIDOANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN S.A. ZA I KWARTAŁ Katowice, 15 maja 2012r.

FITEN S.A. SKONSOLIDOANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN S.A. ZA I KWARTAŁ Katowice, 15 maja 2012r. FITEN S.A. SKONSOLIDOANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 Katowice, 15 maja 2012r. Zawartość: 1. List Prezesa FITEN S.A. 3 2. Opis działalności biznesowej Grupy Kapitałowej FITEN S.A.

Bardziej szczegółowo

1. List Prezesa FITEN S.A Opis Działalności Biznesowej FITEN S.A Kapitał Zakładowy i Struktura Akcjonariatu FITEN S.A.

1. List Prezesa FITEN S.A Opis Działalności Biznesowej FITEN S.A Kapitał Zakładowy i Struktura Akcjonariatu FITEN S.A. Zawartość: 1. List Prezesa FITEN S.A. 3 2.Opis Działalności Biznesowej FITEN S.A. 5 3. Kapitał Zakładowy i Struktura Akcjonariatu FITEN S.A. 6 4. Wybrane Dane Finansowe FITEN S.A. za okres od 01.04.2012

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

1. List Prezesa FITEN S.A Opis działalności biznesowej Grupy Kapitałowej FITEN S.A Kapitał zakładowy i struktura akcjonariatu 6

1. List Prezesa FITEN S.A Opis działalności biznesowej Grupy Kapitałowej FITEN S.A Kapitał zakładowy i struktura akcjonariatu 6 Zawartość: 1. List Prezesa FITEN S.A. 3 2. Opis działalności biznesowej Grupy Kapitałowej FITEN S.A. 5 3. Kapitał zakładowy i struktura akcjonariatu 6 4. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej FITEN

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport okresowy za drugi kwartał 2013 roku Ścinawa, dn. 14 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU Gliwice, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA... 3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok Wrocław, 11 kwietnia 2011 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku Zarząd Nowoczesnej Firmy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. (III KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 10.11.2017 r. Raport okresowy za III kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za I kwartał 2011 roku

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za I kwartał 2011 roku Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za I kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA I KWARTAŁ 2011... 3 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy IV kwartał roku 2012 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY. NewConnect. IV kwartał roku 2012

Raport okresowy IV kwartał roku 2012 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY. NewConnect. IV kwartał roku 2012 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta : Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Mennicy Polskiej i Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej po 1Q2013 roku

Wyniki Mennicy Polskiej i Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej po 1Q2013 roku Zmiany wyników Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej: w stronę stabilizacji po gwałtownych wahaniach w tym globalnego rynku złota Wyniki Mennicy Polskiej i Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej po 1Q2013 roku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2012-31.03.2012 SPIS TREŚCI: 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 15 MAJA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 15 MAJA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 15 MAJA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za I kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011) Wrocław, 13.05.2011r. Wrocław, 13.05.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Z przyjemnością przekazuję

Bardziej szczegółowo

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta : Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU od dnia 01.07.2012 roku do dnia 30.09.2012 roku Raport kwartalny zawiera: List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Informacje ogólne. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ASSETUS S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU

ASSETUS S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU ASSETUS S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU Zawierający: Wybrane dane finansowe Emitenta Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Rachunek Zysków i Strat Bilans KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka 14.02.2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja FITEN S.A. Debiut na rynku NewConnect

Prezentacja FITEN S.A. Debiut na rynku NewConnect Prezentacja FITEN S.A. Debiut na rynku NewConnect 19.12.2011 Podstawowe dane o spółce Emitent: Firma: Fiten Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice Regon: 240547273 NIP: 634-262-23-28

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 14 1 lutego 2013 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w

Bardziej szczegółowo

Raport za I kwartał 2012 roku

Raport za I kwartał 2012 roku Raport za I kwartał 2012 roku Cloud Technologies S.A. ul. Żeromskiego 7 05-075 Warszawa List Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Pierwszy kwartał 2012 roku był dla Cloud Technologies S.A.

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Data publikacji raportu: 20 luty 2017 roku 1 Wstęp Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r.

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r. Raport kwartalny KUPIEC SA IV kwartał 2012r (dane za okres 01-10-2012 r do 31-12-2012 r) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Tarnów, dnia 14022013 r RAPORT ZAWIERA: 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 11 marca 2013 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano:

Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano: Aneks numer 3 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniony w dniach 6 kwietnia 2016r oraz 13 kwietnia 2016r. do Prospektu Emisyjnego ORION INVESTMENT S.A. w Krakowie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Za III kwartał 2011 roku (okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011), z danymi

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2010 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 lutego 2010 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2010 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 lutego 2010 roku jednostkowy ZA ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 lutego 2010 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r.

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. Dane porównawcze za IV kw. Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował emitent w ramach rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu. Biecz, r.

RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu. Biecz, r. RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu Biecz, 28.04.2017 r. Szanowni Państwo, Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport roczny za 2016 r. Dane podstawowe spółki Firma BIOFACTORY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

POLTRONIC S.A. RAPORT KWARTALNY za okres I kwartału 2013 roku. Wrocław, 14 maja 2013 r.

POLTRONIC S.A. RAPORT KWARTALNY za okres I kwartału 2013 roku. Wrocław, 14 maja 2013 r. POLTRONIC S.A. RAPORT KWARTALNY za okres I kwartału 2013 roku Wrocław, 14 maja 2013 r. S t r o n a 2 List Prezesa Zarządu... 3 1. Podstawowe dane o Spółce... 4 1.1. Dane rejestrowe Spółki... 4 1.2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. I kwartał 2013 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. I kwartał 2013 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. I kwartał 2013 r. od 01.01.2013r. do 31.03.2013r. Częstochowa 14.05.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku

II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 II. AKCJONARIAT SPÓŁKI... 4 III. WYBRANE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

INTERSPORT POLSKA S.A.

INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks nr 1 Prospekt emisyjny INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks numer 1 do Prospektu Emisyjnego INTERSPORT POLSKA S.A. z siedzibą w Cholerzynie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

JUJUBEE S.A. Raport za rok

JUJUBEE S.A. Raport za rok JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 1 1 JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 2 SPIS TREŚCI 1. List Zarządu 3 2. Wybrane dane finansowe. 5 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. 6 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT FITEN S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

JEDNOSTKOWY RAPORT FITEN S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU JEDNOSTKOWY RAPORT FITEN S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU Katowice, 14 luty 2012 1 Spis treści 1. LIST PREZESA FITEN S.A.... 3 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ FITEN S.A.... 4 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 1. kwartał 2012 roku (okres od 1.01.2012 do 31.03.2012 r.) Ścinawa, dn. 15. maja 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A RAPORT KWARTALNY skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2011 R. POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Kurniki 4, Kraków 12 Listopada, 2011 roku POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bardziej szczegółowo