Cena ropy trzęsie światem Jak spadek cen czarnego złota wpłynie na sytuację wybranych krajów i branż?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cena ropy trzęsie światem Jak spadek cen czarnego złota wpłynie na sytuację wybranych krajów i branż?"

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A P R A S O W A WARSZAWA 25 MARCA 2015 r. Cena ropy trzęsie światem Jak spadek cen czarnego złota wpłynie na sytuację wybranych krajów i branż? Komunikat po konferencji Country Risk 2015 Gwałtowny spadek cen ropy w drugim półroczu r. niesie za sobą szereg konsekwencji dla wielu krajów, w tym także dla Polski. Które państwa odnoszą korzyści przy niskich indeksach, a którym pozostaje tylko liczyć straty? Jak zmiany dotyczące zawirowań w wartości ropy naftowej wpłyną na poszczególne branże? Na taniej ropie skorzysta USA Ceny czarnego złota spadały błyskawicznie od miesięcy, ze 114,81 USD 20 czerwca r. do 54,45 USD 19 marca br. 1 Spadek tłumaczy się wzrostem wydobycia przy jednoczesnym wyhamowaniu popytu. Rewolucja łupkowa w USA oznaczała zwiększenie krajowej produkcji - a więc i podaży - do najwyższego poziomu od trzydziestu lat. Mimo spadku inwestycji gospodarka Stanów Zjednoczonych odczuje pozytywne skutki niskich cen ropy w 2015 roku. Na początku lutego br. brytyjski koncern BP, lider branży w USA, ogłosił ograniczenie inwestycji w 2015 r. o 20 proc. na rynku amerykańskim. Tym samym grupa BP dołączyła do grona producentów energii, którzy tną wydatki w obliczu spadku zysków. Spowolnienie inwestycji na rynku energetycznym tylko częściowo zaszkodzi wzrostowi gospodarczemu za Oceanem. Ameryka skorzysta na spadku cen ropy w 2015 r. Niższe ceny paliw oznaczają więcej pieniędzy w portfelach każdego obywatela. Konsumpcja odpowiada w USA za 68 proc. PKB powiedział Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej Nadprodukcja ropy może doprowadzić do wstrząsów na rynku. Wydobycie stale rośnie (+14 proc. w skali rocznej na koniec lutego 2015 r.) dzięki możliwościom magazynowym. W ciągu kilku miesięcy nadpodaż w branży może doprowadzić do ograniczania wydobycia, cięć płac lub zmniejszania liczby miejsc pracy. 1 Cena baryłki ropy Brent na giełdzie Intercontinental Exchange 1

2 Ożywienia inwestycyjnego oczekuje się w 2016 r. Produkcja z istniejących złóż spada w naturalny sposób o 5 proc. rocznie. Oznacza to, że do 2030 r. zużyjemy ponad połowę obecnych zasobów. Które kraje przekują w sukces spadek cen czarnego złota Na spadku cen ropy skorzystają kraje o znacznej krajowej konsumpcji paliw znajdujące się w strefie euro, ale także w Azji. Powód do zadowolenia po spadkach cen będą mieć także importerzy ropy, tu Europa Środkowo-Wschodnia i wybrane kraje MENA. W przypadku krajów importujących ropę (Egipt, Jordania, Liban, Maroko) oczekuje się, że poprawa w turystyce, zaufanie inwestorów i eksport, wspierany przez ożywienie w krajach europejskich, przyczynią się do zwiększeniatempa wzrostu. Po niepokojach społecznych, wprowadzenie pakietów stymulujących mających na celu wsparcie aktywności gospodarczej, ogłosiły ponadto liczne kraje importujące ropę. Oczekuje się, że wzrost u importerów ropy osiągnie 3,4 proc. w 2015 r. Kraje te odczuwają jednak wysoki poziom bezrobocia, deficyt budżetowy i deficyt obrotów bieżących. Dług publiczny nadal pozostaje na wysokim poziomie. Spodziewana jest jednak poprawa sytuacji w efekcie ożywienia aktywności gospodarczej i reform motywacyjnych. Skutki spadku cen ropy w Ameryce Łacińskiej zależą od utrzymania się ich niskiego pułapu, różne kraje reagują na ten proces w odmienny sposób. Chile, Brazylia, Argentyna i Peru odnotowują poprawę bilansu handlowego. Jednak w perspektywie średnioterminowej, niższe ceny mogą wpłynąć na ograniczenie inwestycji energetycznych w Argentynie i Brazylii. Którym krajom zaszkodzi spadek cen ropy naftowej Ucierpią kraje b. WNP, zwłaszcza Rosja, której eksport produktów mineralnych stanowi ponad 70 proc. całości eksportu, ale także kraje Afryki Subsaharyjskiej i Ameryki Południowej. Uzależnienie gospodarki od handlu surowcem najgorzej odbiło się na Wenezueli. Ropa to ponad 96 proc. jej eksportu, a zyski ze sprzedaży czarnego złota stanowią aż 33,4 proc. jej PKB. Jak wskazuje Coface, bilans handlowy Wenezueli według Międzynarodowego Funduszu Walutowego spada o 3,5 proc. PKB na każde obniżenie ceny baryłki ropy o 10 dolarów. Kolumbia i Ekwador, kolejne kraje na liście eksporterów ropy, również narażone są na straty związane ze spadkiem cen surowca. Niskie ceny ropy zaszkodziły niektórym gospodarkom Ameryki Łacińskiej, które eksportują ropę. Spadek cen miał tym silniejszy wpływ na gospodarkę, im większą część eksportu zajmuje sprzedaż ropy. W Polsce na spadku cen ropy korzysta nie tylko transport Niskie ceny ropy naftowej prawdopodobnie pozostaną z nami przez kilka, a może nawet kilkanaście kwartałów. Tyle czasu potrzeba na wchłonięcie nadwyżki wydobywanej ropy, jaka obecnie jest na rynku oraz do ograniczenia wydobycia poza krajami OPEC. Na niższych cenach ropy korzysta sektor transportowy, ale w przypadku polskich przewoźników nie sposób nie zauważyć negatywnego wpływu niższego wolumenu eksportu na Wschód i przepisów o objęciu minimalnym wynagrodzeniem kierowców pracujących na linii Polska-Niemcy zauważa Grzegorz Sielewicz. - Trudności płatnicze w sektorze transportowym potwierdzają statystyki upadłościowe to właśnie ta branża generowała największą dynamikę upadłości w r. dodaje. 2

3 Spadające bezrobocie i rosnące wynagrodzenia przekładają się na wyższą konsumpcję gospodarstw domowych, którą wspierają także niższe ceny. Deflacja spowodowana głównie przez czynniki zewnętrzne, zwłaszcza niższe ceny ropy, powoduje, że możliwości zakupowe konsumentów są większe. Jednak w handlu nadal obserwowana jest walka na marże oraz dalsza konsolidacja, a zatory płatnicze ograniczają potencjał rozwoju wielu podmiotów na rynku. Ożywienie gospodarcze w strefie euro pozostaje słabe Realny pozostaje jednak problem mizernego ożywienia w strefie euro. W Europie ograniczenie wydatków przyczynia się do niskiego wzrostu gospodarczego i niskiej inflacji. Wciąż wysokie zadłużenie publiczne i prywatne oznacza, że znaczna część przychodów zostaje przeznaczona na obsługę kredytów uważa Grzegorz Sielewicz - Jednak wywołana niskim popytem deflacja, prowadzi do wzrostu realnej wartości zobowiązań. W wyniku tych procesów, zmniejszenie zadłużenia powoduje podtrzymanie presji deflacyjnej, a tym samym utrudnia jego dalsze zmniejszanie. Tak ważne są dlatego niedawne działania ECB podjęte w celu uniknięcia kryzysu deflacyjnego oraz uspokojenia nastrojów zarówno w firmach, jak i gospodarstwach domowych. Kroki te nie wystarczą jednak, by do realnej gospodarki wrócił apetyt na inwestycje. Oceny ryzyka krajów Coface ANEKS OCENY RYZYKA KRAJÓW aktualizowane są przez Dział Analiz Coface co kwartał. Ostatnie zmiany ocen zostały zaprezentowane przez Coface w czasie Country Risk Conference w Paryżu 27 stycznia 2015 r. Podwyższenie ocen dotyczyło: Portugalii (poprzednia ocena B), którą umieszczono na pozytywnej liście obserwacyjnej (B+), Czech (z A4 do A4+), Sri Lanki (z C+ do B) oraz Wietnamu (z C do C+). Obniżeniu uległa natomiast ocena Chin, które zostały umieszczone na negatywnej liście obserwacyjnej (spadek z A3 do A3-). Najnowsze oceny zostaną przedstawione przez Coface w kwietniu br. Ocena Polski stabilizacja na poziomie A3, ocena niezmieniona od czerwca 2013 r. W czerwcu 2013 r. ocena Polski została zdjęta z negatywnej listy obserwacyjnej, na którą trafiła w styczniu 2013 i do dzisiaj pozostaje na poziomie A3. Powodem umieszczenia Polski w styczniu 2013 na negatywnej liście obserwacyjnej było obserwowane spowolnienie gospodarcze i niestabilność branży budowlanej. Mniej otwarta gospodarka polska zaczęła odczuwać wpływ europejskiej recesji. Negatywna obserwacja oceny A3 potwierdzała, że ryzyko braku zapłaty wzrosło. W Polsce notowano pogorszenie w zakresie regulowania płatności w transakcjach handlowych, co wyrażało się wzrostem przypadków przeterminowanych należności i wzrostem liczby upadłości. Jednak już w czerwcu 2013 ocenę A3 zdjęto z listy negatywnej. W przeciwieństwie do sąsiadów, Polska obroniła się przed recesją, a spowolnienie gospodarcze było przejściowe. Powodem korekty oceny był oczekiwany wzrost aktywności, spowodowany ekspansywną polityką monetarną kraju (od listopada 2012 roku polski bank centralny luzował politykę monetarną w celu pobudzenia konsumpcji i inwestycji prywatnych). Deprecjacja waluty wydaje się być pod kontrolą, co poprawia polską konkurencyjność. 3

4 Najwyższą ocenę Polska miała od połowy 2007 roku do końca Nota A3+ oznaczała, że znajdowała się na liście obserwacyjnej z perspektywą pozytywną, a zatem realne było w niedługim czasie osiągnięcie wyższego pułapu A2. Jednak kryzys roku 2009 i następujące lata spowolnienia odwróciły tę tendencję. Obecna ocena A3 oznacza, że firmy rozliczają się ze swoimi kontrahentami nie zawsze na czas, ale w większości regulują zaległości, a ryzyko niewypłacalności nie jest wielkie marzec 2009 A3 A4 A4 A4 A3 A3 A3 A3 + A3 A październik 2015 A3 A3 A3 A3 - A3 A3 A3 A3 A3 Aktualne oceny krajów dostępne są na stronie poprzez bezpłatną wyszukiwarkę MAPA OCEN RYZYKA KRAJÓW EUROPEJSKICH 4

5 OCENY RYZYKA KRAJÓW określają średni poziom zaległości płatniczych przedsiębiorstw w danym kraju w ramach realizowanych przez nie krótkoterminowych transakcji handlowych. Ocena nie dotyczy długu publicznego. Aby określić ryzyko danego kraju, Coface analizuje łącznie perspektywy gospodarcze, polityczne i finansowe kraju, doświadczenia Coface nt. zachowań płatniczych firm oraz klimat dla biznesu. Oceny są przedmiotem regularnej aktualizacji, co najmniej raz na kwartał, w trakcie komitetów ratingowych kraju, kiedy to specjaliści rozpatrują zmiany indywidualnie dla każdego przypadku. Oceny przyznawane są w 7-stopniowej skali: A1, A2, A3, A4, B, C, D (zgodnie ze wzrostem ryzyka). OCENY: A1 stabilna sytuacja ekonomiczna i polityczna w kraju, niewielkie ryzyko niewypłacalności A2 pogorszona sytuacja ekonomiczna i polityczna w kraju, niewielkie ryzyko niewypłacalności A3 pogorszona sytuacja ekonomiczna wpływająca na pogorszenie zachowań płatniczych firm możliwe znaczne opóźnienia w płatnościach), niewielkie ryzyko niewypłacalności A4 wyższe ryzyko niewypłacalności, ale wciąż na poziomie akceptowalnym B niestabilna sytuacja kraju, złe zachowania płatnicze, wyższe ryzyko niewypłacalności C zła sytuacja ekonomiczna i polityczna kraju, wysokie ryzyko niewypłacalności D bardzo zła sytuacja ekonomiczna i polityczna kraju oraz bardzo wysokie ryzyko wystąpienia niewypłacalności. Obserwowane pozytywne zmiany skutkują umieszczeniem kraju na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym i dodaniem do oceny + Obserwowane negatywne zmiany skutkują umieszczeniem kraju na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym i dodaniem do oceny KONTAKT DLA MEDIÓW: Anna A. GUZIK T , M E. Informacje o Coface Grupa Coface, światowy lider w obszarze ubezpieczeń należności, oferuje firmom na całym świecie rozwiązania w zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. W r. Grupa osiągnęła skonsolidowany obrót w wysokości 1,44 mld EUR pracowników zapewnia lokalną obsługę ponad 40 tys. klientów z ponad 200 krajów na całym świecie. Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 160 państw, w oparciu o unikalną wiedzę nt. zachowań płatniczych przedsiębiorstw i doświadczenie 350 analityków ds. oceny ryzyka, znajdujących się blisko klientów i ich dłużników. We Francji Coface zarządza gwarancjami eksportowymi w imieniu skarbu państwa. W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata i marketingowe bazy danych. Prowadzi monitoring i windykację należności B2B. Więcej informacji o firmie oraz pozostałe komunikaty prasowe dostępne na Spółka Coface SA jest notowana w indeksie Euronext Paris Compartment A na giełdzie papierów wartościowych w Paryżu pod numerem ISIN: FR / Skrót: COFA 5

Chiny: problemy z płatnościami dotknęły w ubiegłym roku 80% firm

Chiny: problemy z płatnościami dotknęły w ubiegłym roku 80% firm I N F O R M A C J A P R A S O W A Hong Kong / Paryż / Warszawa 12 marca 2015 r. Chiny: problemy z płatnościami dotknęły w ubiegłym roku 80% firm W 2015 r. przewidywany jest wolniejszy wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Raport Miesięczny Wrzesień 2015

Raport Miesięczny Wrzesień 2015 Raport Miesięczny Wrzesień 2015 Spis treści 02 GOSPODARKA Europejska gospodarka rośnie wolno, ale solidnie 03 OBLIGACJE Przegląd sytuacji na rynku stopy procentowej 04 AKCJE Wysoka zmienność indeksów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY PL RAPORT ROCZNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY W 2006 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 5. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2006 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Spis Treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej... 4 List Prezesa Zarządu... 6 Podsumowanie roku... 8 Krótka charakterystyka Banku

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru

W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru Analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego w Polsce W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru Analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego w Polsce

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu Warszawa, dnia 7 lipca 1 r. II I Wybrane informacje Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu o wydarzeniach w otoczeniu makroekonomicznym Aktywność polskiej gospodarki w kwietniu i maju br. była

Bardziej szczegółowo

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw. Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 11

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 24 Warszawa, listopad 2014 Warszawa, listopad 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Październik 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Październik 2009. Rynek akcji 5 października 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 41000 35800 30600 25400 20200 pkt BUX PX 15000 2008-09-29 2009-01-27 2009-05-22 2009-09-14 Zespół Analiz: Rynek akcji Michał Marczak (+48 22)

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. 1 Spis treści List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 6 I. Podsumowanie działalności Alior Banku w 2013 r.... 7

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo