folder_new-07.indd :54:57

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "folder_new-07.indd 1 2007-10-03 11:54:57"

Transkrypt

1 folder_new-07.indd :54:57

2 folder_new-07.indd :55:00

3 01. What we do 01. Co robimy GD&K Group GD&K Consulting GD&K Group GD&K Consulting The GD&K Group Mission The heart of the GD&K Group Misja GD&K Group Serce GD&K Group The mission of GD&K Group consists in ensuring sure and safe return on capital for our investors. This goal is achieved through the realisation of prestigious investments in the real property market. GD&K Consulting Spółka z o.o. (hereinafter referred to as GD&K Consulting) is one of the leading consulting companies dealing with construction investments in the south of Poland. Misją GD&K Group jest zapewnienie naszym inwestorom pewnego i bezpiecznego zwrotu kapitału. Cel ten osiągamy poprzez realizację prestiżowych inwestycji na rynku nieruchomości. GD&K Consulting spółka z o.o. (zwana dalej GD&K Consulting) jest obecnie jedną z wiodących firm konsultingowych w zakresie obsługi inwestycji budowlanych w południowej Polsce. The most important element of the strategy of GD&K Group is a good selection and thorough analysis of the locations of our investments. Only centrally-located properties and buildings with the highest standard are within the interest of the Group. Hence, the defined-philosophy of activity gives our investors the guarantee of a secure capital investment and a high return rate. Additional security comes from several investment fund associations cooperating with the GD&K Group and also from private investors from our country and from abroad. GD&K Group has a multidisciplinary team of experts who guarantee a wide spectrum of services, including: Acquisition of properties Architectural and construction design Internal legal services Investment financing Complex project management Lease of office and apartment space Sales and marketing Management of assets and risk For over ten years of activity, GD&K Consulting has realised for both the GD&K Group and external investors projects with the total usable space of over 35,000 square metres, mainly high quality commercial premises (e.g. office blocks, banks and health centres). GD&K Consulting is the heart of the structure of GD&K Group, providing complex services for all investments in the Group. GD&K Consulting also renders services for customers who are not connected to the group. Within a multilevel of service provision, the Company offers various services, including: architectural design, administrative management, obtaining valid construction permits. The structure of GD&K Consulting is well thoughtout and ensures legal assistance, architectural and construction designs. GD&K Consulting deals with every single project comprehensively. That is why we are one of few companies in our industry that focus not only on project management but also provides customers with a multi-disciplinary team of architects, engineers, designers, lawyers, property managers and economists. We are fully aware, that our relationship with our partners and subcontractors is reflected by the satisfaction of our Clients. For this reason our supply-chain list is fully-checked and periodically optimised. Furthermore, thanks to a long-lasting cooperation with banks, documentation prepared by GD&K meets the highest standards of investment financing. Najistotniejszym elementem strategii GD&K Group jest skrupulatnie dobrana i wnikliwie przeanalizowana lokalizacja naszych inwestycji. W obrębie zainteresowania Grupy leżą jedynie centralnie zlokalizowane nieruchomości oraz obiekty o najwyższym standardzie. Tak zdefiniowana filozofia działania gwarantuje naszym inwestorom bezpieczeństwo lokaty kapitału oraz wysoką stopę zwrotu. Dodatkowym zabezpieczeniem są współpracujące z GD&K Group towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a także inwestorzy prywatni, zarówno krajowi, jak i zagraniczni. Grupa GD&K posiada multidyscyplinarny zespół ekspertów, dzięki czemu gwarantuje szerokie spektrum usług, w zakresie których znajduje się: Pozyskiwanie nieruchomości Projektowanie architektoniczne i konstrukcyjne Wewnętrzna obsługa prawna Finansowanie inwestycji Kompleksowe zarządzanie projektami (project management) Wynajem powierzchni biurowej i apartamentowej Sprzedaż i marketing Zarządzanie aktywami i ryzykami W ciągu swej ponad dziesięcioletniej działalności GD&K Consulting zrealizowała dla GD&K Group oraz zewnętrznych inwestorów projekty zamykające się liczbą ponad metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, głównie wysokiej jakości powierzchni komercyjnej (takiej jak biurowce, placówki bankowe, czy placówki ochrony zdrowia). GD&K Consulting jest sercem struktury GD&K Group, zapewniającym kompleksową obsługę wszystkich inwestycji Grupy. GD&K Consulting świadczy również usługi deweloperskie dla klientów spoza Grupy. W ramach wielopłaszczyznowo postrzeganej obsługi, Spółka oferuje m.in. projektowanie architektoniczne oraz przeprowadzenie procedury administracyjnej, skutkującej otrzymaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Struktura GD&K Consulting jest tak przemyślana, by zapewnić także kompleksową pomoc prawną, projektowanie architektoniczne i konstrukcyjne. GD&K Consulting kompleksowo podchodzi do każdego z realizowanych projektów. Dlatego też, jako jedna z nielicznych firm w swej branży, skupia się nie tylko na zarządzaniu projektem. Przede wszystkim oddaje do dyspozycji Klientów wielodyscyplinarny zespół architektów, inżynierów, konstruktorów, designerów, prawników, zarządców nieruchomości i ekonomistów. Jesteśmy świadomi tego, że relacje, jakie powstają pomiędzy GD&K a naszymi współpracownikami oraz podwykonawcami, znajdują odzwierciedlenie w zadowoleniu naszych Klientów. Dlatego też, wśród partnerów Spółki znajdują się jedynie zaufane i sprawdzone podmioty. Dodatkowo, dzięki długotrwałej współpracy z bankami, przygotowana przez GD&K dokumentacja, spełnia najwyższe na rynku standardy związane z finansowaniem inwestycji. folder_new-07.indd :55:00

4 01. What we do Specific character of our activity - ONE STOP SHOP GD&K Consulting defines its activities as a ONE STOP SHOP. This American idea implemented within the Polish reality brings excellent results in the undertakings of the Company. As the idea suggests, GD&K concentrates all activities related with construction investments in one place. Consequently, we save the time and precious capital of our Clients. This helps us limits the necessity to coordinate activities of consultants by the Customer and in this way largely reduce time and staff costs. Within project management, GD&K Consulting takes action to recommend experts whose presence is necessary to conduct investments. For GD&K Consulting the Customer and their surroundings are of absolute importance. For this reason each key decision we take in the realisation of investments is subject to detailed verification and analysis conducted by highest class specialists. Active participation of GD&K Consulting in the investment process makes each aspect of our work go in a business direction. As a result, projects are much easier to implement. GD&K Consulting is actively involved in shaping the Polish property market and in this way shapes the level of services and standards. While other entities in the market reserve part of their property rights or grant licences for the use of their projects, GD&K Consulting is one of only a few companies who offer to transfer ALL property rights to the investor. They also oblige all their partners and consultants to do the same. GD&K Consulting has a framework of cooperation agreements at their disposal as well as a list of consultants to recommend. Each of these agreements is based on the FIDIC international standard. Thanks to this, GD&K Consulting guarantees it s Customer the contract level which would not be available to them if they worked on their own or used the help of other architectural companies. Experience in the cooperation with official institutions has made it possible for GD&K Consulting to prepare a method of minimising the risk of project works which might appear largely modified or even useless at a later date. This system is about using a concept project and a scheme construction project for confirmation by an official institution. This allows us to avoid additional costs related with changes resulting from free interpretations by officers, appeals of neighbours and other factors which might influence the shape of the project during the administrative procedure of issuing a decision on a building permit. During the realisation of the investment GD&K Consulting usually advises to transfer as many as possible execution projects to the General Contractor. This guarantees extra protection for the Customer. GD&K Consulting uses well-checked and safe methods. One of them is the contracting and project management technology applied by the Company which allows it to: have a fixed, largely guaranteed lump-sum price for the work of consultants and General Contractors implement investments in advance when comparing the progress of works to the payment; thanks to this the risk of stopping works by a construction company or the risk of possible bankruptcy is diminished manage construction changes and at the same time maintaining lower quality in the progress of the investment. Taking the best advantage of the experiences of high class Western investors, GD&K Consulting has developed the method of substitute realisation of projects and extended the system for appointing subcontractors. The selection of participants of the construction process has become optimal and the construction can be completed notwithstanding external factors. GD&K Consulting applies the system of transfer of liability for a project to a contractor, indicating that the risk related with avoiding responsibility for project defects or legal and author problems is reduced. GD&K Consulting makes allowances within its projects for future alterations which usually unknown or not expressed at the Building Permission Stage and often are connected with the expectation of future users (operator, tenants) or other entities (bank, insurance company). Our Contractors agree that GD&K is the ONE AND ONLY company in Krakow offering these sorts of tailored solutions. Thanks to GD&K s close cooperation with quantity surveyors, the Company has at their disposal the technologybacked ability for controlling bids from one contractor. This helps them to achieve a significant reduction in cost together with the application of pro-active supply-chain management. In decisions directly related with GD&K Group investments and the investments of their external customers, GD&K Consulting applies numerous innovative technologies. Prior to a decision on the application of particular technologies, we always conduct a thorough economic analysis aimed at calculating prospects of financial benefits: savings within the costs of exploitation, tax reliefs etc. The following GD&K achievements can be listed as examples of an innovative approach to the construction sector: GD&K Consulting was the first company in Krakow to use a doublefacade in the building of Nowa Kamienica. This let us reduce the costs of heating and air condition by ten percent and contributed to higher comfort for workers. GD&K Consulting was one of the first companies to use (in one building) two-storey parking places hydraulic platforms produced by the company Klaus; the number of parking spaces in some of our buildings has been doubled without significant cost a saving we pass on to our Clients. GD&K Consulting - in all residential investments realised within the last three years traditional balconies have been replaced by winter garden balconies. As a result, the actual lifetime of a balcony in the harsh Polish winter climate has been extended. The above presented examples are only a fragment of a long list of technical and design innovations which are a recognition sign of GD&K Group. This helps us be always one step ahead of competition and the methods we use bring comfort and become classic, in this way creating market standards. GD&K Consulting is present in most European conferences and property fairs. We keep track of the latest trends which we adapt to our own solutions. The structure of functioning proposed by us ensures the highest level of work with recognition of the rules of macro and micro-analysis applied by international investment funds. GD&K Consulting strives for good relations with Customers. We use up-todate individualised periodical notifications and we issue weekly or monthly reports and official documentation in electronic PDF format. GD&K Consulting guarantees the highest level of trust and confidence. All our employees and partners are obliged to maintain the confidentiality of commercially sensitive information. The Company cooperates with one of the best specialists in Poland in a range of works governed by confidentiality clauses. folder_new-07.indd :55:04

5 01. Co robimy Specyfika Działania - ONE STOP SHOP GD&K Consulting to podmiot, w którego filozofię na trwałe wpisana jest zasada ONE STOP SHOP. Ta amerykańska idea, zaimplementowana do polskich realiów, doskonale sprawdza się w podejmowanych przez Spółkę przedsięwzięciach. Zgodnie z jej przesłaniem, GD&K w jednym miejscu skupia wszystkie czynności związane z pełnym zarządzeniem inwestycją budowlaną. W efekcie tak pojmowanej działalności, oszczędzamy czas oraz cenny kapitał naszych Klientów. Dzięki temu, do niezbędnego minimum ograniczamy konieczność koordynacji działań konsultantów przez Klienta. Pozwala to na znaczącą redukcję zarówno w sferze kosztów czasowych, jak i osobowych. W ramach usługi zarządzania projektem (Project Management), GD&K Consulting przeprowadza działania z zakresu rekomendacji ekspertów, których obecność niezbędna jest do przeprowadzenia inwestycji. Dla GD&K Consulting Klient i jego otoczenie jest wartością bezwzględną. Dlatego też, każda kluczowa decyzja podejmowana w trakcie realizacji inwestycji, podlega wnikliwej weryfikacji, przeprowadzanej przez najwyższej klasy specjalistów. Aktywny udział GD&K Consulting w procesie inwestycyjnym sprawia, że każdy aspekt naszej pracy przyjmuje biznesowo zorientowany kierunek. Dzięki temu, uzyskany produkt jest dużo łatwiejszy do zaimplementowania w praktyce. GD&K Consulting bierze czynny udział w kształtowaniu polskiego rynku nieruchomości, wyznaczając tym samym poziom usług oraz rządzące nim standardy. Podczas gdy inne podmioty obecne na rynku zastrzegają sobie część praw autorskich lub wydają licencję na użytkowanie swojego projektu, GD&K Consulting jako jedna z niewielu, oferuje przeniesienie CAŁOŚCI praw autorskich na inwestora. Do tego samego obliguje również wszystkich współpracowników oraz konsultantów. GD&K Consulting dysponuje siecią ogólnych lub ramowych umów o współpracy, z rekomendowanymi przez siebie konsultantami. Każda z nich oparta jest na międzynarodowym standardzie FIDIC. Dzięki temu, GD&K Consulting gwarantuje Klientowi uzyskanie poziomu kontraktowego niedostępnego dla niego, gdyby działał we własnym zakresie lub korzystał z pomocy innych biur architektonicznych. Doświadczenie w zakresie współpracy z urzędami pozwoliło GD&K Consulting na opracowanie metody, minimalizującej ryzyko wykonania prac projektowych, jakie w późniejszym terminie mogłyby okazać się znacząco zmienione lub nawet bezużyteczne. System ten polega na wykonaniu projektu koncepcyjnego oraz schematycznego projektu budowlanego do zatwierdzenia przez urząd. Pozwala to na uniknięcie dodatkowych kosztów przy okazji zmian wynikających z dowolnych interpretacji urzędników, odwołań sąsiadów i innych czynników, które mogą wpłynąć na kształt projektu podczas trwania administracyjnej procedury wydawania decyzji pozwolenia na budowę. W trakcie realizacji inwestycji GD&K Consulting niejednokrotnie zaleca przeniesienie na Generalnego Wykonawcę jak największej ilości projektów wykonawczych. Gwarantuje to Klientowi dodatkową ochronę. GD&K Consulting pracuje według sprawdzonych i bezpiecznych metod. Jedną z nich jest stosowana przez Spółkę technologia kontraktowania i zarządzania projektem. Pozwala ona na: uzyskanie stałej, w najwyższym stopniu gwarantowanej ceny ryczałtowej za pracę konsultantów oraz Generalnego Wykonawcy prowadzenie inwestycji ze stałym, znacznym w stosunku do płatności wyprzedzeniem przerobu; dzięki temu zmniejsza się ryzyko przerwania prac przez firmę budowlaną lub ryzyko związane z jej ewentualną upadłością umiejętne zarządzanie poleceniami zmian oraz uniknięcie, z tytułu ponoszonych kosztów, obniżenia jakości, w toku realizacji inwestycji Czerpiąc to, co najlepsze od wysokiej klasy doświadczonych inwestorów zachodnich, GD&K Consulting rozwinęła metodę zastępczej realizacji projektów oraz rozbudowała system mianowania podwykonawców. Pozwala to na optymalny wybór uczestników procesu budowlanego oraz dokończenie budowy bez względu na czynniki zewnętrzne. GD&K Consulting stosuje system przejęcia przez wykonawcę odpowiedzialności za projekt, ze wskazaniem na zmniejszenie ryzyka, którego przyczyną mogłoby się stać unikanie przez niego odpowiedzialności za wady projektu oraz problemy prawno-autorskie. GD&K Consulting troszczy się o modyfikacje projektu, które często nieznane są na etapie uzyskania pozwolenia na budowę, a niejednokrotnie związane z oczekiwaniami przyszłych użytkowników (operatora, najemców) bądź innych podmiotów (banku, ubezpieczyciela). Wykonawcy są zgodni co do tego, że GD&K jest JEDYNĄ firmą w Krakowie, w gestii której znajdują się tego typu rozwiązania. Dzięki bliskiej współpracy GD&K z nadzorcami ilości (quantity surveyors), przedsiębiorstwo dysponuje technologią prowadzenia przetargu na głównego wykonawcę. Dzięki temu osiągamy bardzo znaczną redukcję cen, przy jednoczesnym zastosowaniu najnowszych technik negocjacyjnych. W decyzjach dotyczących bezpośrednio inwestycji GD&K Group, jak i prowadzonych dla swoich zewnętrznych Klientów, GD&K Consulting stosuje liczne innowacje techniczne. Decyzja o ich użyciu poprzedzona jest zawsze wnikliwą analizą ekonomiczną, mającą na celu obliczenie perspektywicznych korzyści finansowych - oszczędności w ramach kosztów eksploatacji, ulg podatkowych etc. Jako przykłady innowacyjnego podejścia do sektora, na którym działa Spółka, można wymienić następujące osiągnięcia: GD&K Consulting jako pierwsza w Krakowie zastosowała podwójną fasadę w budynku Nowej Kamienicy. Pozwoliło to na dziesięcioprocentową obniżkę kosztów ogrzewania i klimatyzacji, tym samym znacznie poprawiając komfort pracy. GD&K Consulting jako jedna z pierwszych firm zastosowała (w tym samym obiekcie) dwupoziomowe miejsca parkingowe hydraulicznie podnoszone platformy firmy Klaus. Dzięki temu podwojono liczbę miejsc postojowych w budynku. GD&K Consulting we wszystkich inwestycjach mieszkaniowych zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, zastępuje tradycyjne balkony ogrodami zimowymi. W efekcie, ponad dwukrotnie, zostaje wydłużony faktyczny okres użytkowania balkonu w polskim klimacie. Wymienione powyżej przykłady stanowią jedynie fragment długiej listy innowacji technicznych i projektowych, które są znakiem rozpoznawczym GD&K Group. Dzięki temu, zawsze o krok wyprzedzamy konkurencję, a stosowane przez nas metody podnoszące komfort użytkowania, wchodzą do kanonu, wyznaczając tym samym rynkowe standardy. GD&K Consulting jest stale obecna na większości europejskich konferencji i targów nieruchomości. Na bieżąco śledzi zatem najnowsze trendy, które następnie adaptuje do własnych rozwiązań. Proponowana przez firmę struktura funkcjonowania, zapewnia organizację pracy na najwyższym poziomie, uwzględniając zasady określane mianem micromanagement, stosowane w międzynarodowych funduszach inwestycyjnych. GD&K Consulting nieustannie dba o poprawne relacje z Klientami. Stosuje indywidualne metody cyklicznego powiadamiania o aktualnych wydarzeniach. Przesyłane drogą elektroniczną informacje przybierają formę cotygodniowych, bądź comiesięcznych kompletnych raportów, zawierających także dokumenty urzędowe w formacie PDF. GD&K Consulting gwarantuje najwyższy poziom zaufania. Wszyscy pracownicy i współpracownicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy. W zakresie prac związanych z klauzulą poufności, Spółka współpracuje z jednym z najlepszych w Polsce specjalistów. folder_new-07.indd :55:07

6 02. Who we are 02. Kim jesteśmy The GD&K Consulting team Zespół GD&K Consulting The strength of GD&K Consulting lies within its dynamic team. Young, active people who can find inspiration in their reality and change it into the success of the Company are our capital. GD&K Consulting can boast cooperation with the leading and best-qualified specialists of the young generation. Among them there are winners of prestigious awards, winners of various contests, experienced and respected experts. We have been creating the GD&K Consulting team for almost 10 years. Key members of this team have been with the Company since its inception. They have helped us go through some of the most complicated projects recently realised in Krakow, among them: office building Nowa Kamienica, apartment house in Kupa 12 street and Hotel Bryknera on Szczepańska 5 street. The career profiles we present below are the best recommendation of the potential the company GD&K Consulting makes use of these broad experiences on a daily basis. Jednak to, co stanowi o sile GD&K Consulting to jej zespół. To właśnie ludzie są naszym największym kapitałem młodzi, dynamiczni, potrafiący w otaczającej ich przestrzeni znaleźć inspirację i przekuć ją na sukces Spółki. GD&K Consulting szczyci się współpracą z czołówką najlepiej wykwalifikowanych krakowskich specjalistów młodego pokolenia. Wśród nich znajdują się laureaci prestiżowych nagród, zwycięzcy wielu konkursów, doświadczeni i uznani eksperci. Zespół GD&K Consulting budowano przez prawie 10 lat działalności Grupy. Jego kluczowi członkowie pracują w Spółce niemalże od początku jej istnienia. Dzięki nim udało się przeprowadzić jedne z najbardziej skomplikowanych projektów zrealizowanych ostatnio w Krakowie: budynek biurowy Nowa Kamienica, apartamentowiec przy ul. Kupa 12 czy Hotel Bryknera przy ul. Szczepańskiej 5. Zamieszczone poniżej profile zawodowe stanowią najlepszą rekomendację potencjału, jakim na co dzień dysponuje GD&K Consulting. The Management Board: Zarząd: Michał Obarzanowski Board Member Graduate of the Faculty of Architecture and City Development at the Cracow University of Technology. Participant of numerous prestigious architecture contests. Winner of the contest for the activation of the area of Old Town in Frankfurt-am-Main (2003). He was awarded a distinction in the contest for the development of West Kowloon in Hong Kong (2001). At present he is expanding his knowledge in executive MBA studies at Leon Kozminski s Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw. With GD&K since At first as a designer and Project Manager he was involved in the design and implementation of residential buildings (OFF WHITE building and Kupa 12 street in Kazimierz). He also participated in the design of the office block Nowa Kamienica in Rakowicka 7 street in Krakow. Michał Obarzanowski has been in the Management Board of GD&K Consulting since He is responsible for the realisation of network projects and marketing. Michał is fluent in Polish, English and German. Michał Obarzanowski Członek Zarządu Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Uczestnik licznych prestiżowych konkursów architektonicznych. Laureat konkursu na aktywizację terenu Starego Miasta we Frankfurcie nad Menem (2003). Zdobył wyróżnienie w konkursie na zagospodarowanie West Kowloon w Hongkongu (2001). Obecnie poszerza swą wiedzę z zakresu executive MBA na WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z GD&K związany od 2003 roku. Początkowo na stanowiskach projektanta i Project Managera zajmował się projektowaniem i realizacją budynków mieszkalnych OFF WHITE i KUPA 12 na Kazimierzu. Brał również udział przy tworzeniu biurowca Nowa Kamienica przy ul. Rakowickiej 7 w Krakowie. Michał Obarzanowski w Zarządzie GD&K Consulting zasiada od 2006 roku. Jest odpowiedzialny za realizacje projektów sieciowych, marketing. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. folder_new-07.indd :55:08

7 Magdalena Skoplak-Seweryn Board Member Graduate of the Cracow University of Technology and Weissensee Kunsthochschule in Berlin. She had her internship in Berlin with the company Piano-Kohlbecker Buildinggemeinshaft. She was involved in the execution of five buildings in Potsdamer Platz and she worked in Architekturbüro Schnittger in Berlin where she was involved with, among others, the design of a hospital and realisation of the Berufschule Waren school. Winner of the competition for the design of the Centre of Jewish Culture in Duisburg Berlin Architekturbüro Zwi Hecker in which she won the 1st prize together with her team. She also cooperated with Architekturbüro Ingbert Schnapp in Berlin and Haas und Partner Architekten. In 1999 she began close cooperation with the company Duda&Kraus Architekci. Key realisations by Magdalena Skoplak-Seweryn include a residential building on Szwedzka 74 street and the office block Nowa Kamienica on Rakowicka 7 street. Since 2006 Magdalena Skoplak Seweryn became Member of the Board of GD&K Consulting. Her obligations include: responsibility for property administration and management and human resources management. Magdalena is fluent in Polish, English, German and French. Magdalena Skoplak-Seweryn Członek Zarządu Absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz Weissensee Kunsthochschule w Berlinie. Praktykę w zawodzie zdobyła w Berlinie w firmie Piano - Kohlbecker Buildinggemeinshaft. Współpracowała przy projekcie wykonawczym pięciu budynków na Potsdamer Platz, a także w Architekturbüro Schnittger w Berlinie, gdzie zajmowała się m.in.: projektem szpitala i realizacją szkoły Berufschule Waren. Laureatka konkursu na Centrum Kultury Żydowskiej w Duisburgu Berlin Architekturbüro Zwi Hecker, w trakcie którego, wraz z zespołem, zdobyła I nagrodę. Ponadto współpracowała z Architekturbüro Ingbert Schnapp w Berlinie i Haas und Partner Architekten. W 1999 roku rozpoczęła ścisłą współpracę z firmą Duda&Kraus Architekci. Do kluczowych realizacji Magdaleny Skoplak-Seweryn zaliczany jest budynek mieszkalny przy ul. Szwedzkiej 74 oraz biurowiec Nowa Kamienica przy ul. Rakowickiej 7. Od 2006 roku Magdalena Skoplak Seweryn jest członkiem Zarządu GD&K Consulting. W zakresie jej obowiązków mieści się odpowiedzialność za administrację, zarządzanie nieruchomościami oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Doskonale posługuje się językiem angielskim, niemieckim oraz francuskim. Radosław Głodek Board Member Graduate of the Faculty of Architecture and City Development at the Cracow University of Technology. Winner of a distiction prize in the contest for the architectural concept of a sports hall in Bochnia and winner of the 2nd prize for the paper Model in virtual space in the session of students associations of different higher education schools. He was responsible (with others) for the realization of Nowa Kamienica, apartment house located at Kupa 12 street and in the construction of buildings of branches of Deutsche Bank. He worked as Project Manager responsible, for example for project management of a luxurious residence construction in Tyniec. He supervised the successful realisation of the apartment building in Krowoderska 52 street in Krakow. In 2007 Głodek was nominated to be a Board Member of GD&K Consulting. He is responsible for supervising the realisation of projects, managing teams of Project Managers and managing their allocation. Radosław is fluent in Polish and English. Radosław Głodek Członek Zarządu Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Wyróżniony w konkursie na koncepcję architektoniczną hali sportowej w Bochni oraz zdobywca II nagrody za referat Model w przestrzeni wirtualnej w międzyuczelnianej sesji kół naukowych. Brał udział w realizacji Nowej Kamienicy, apartamentowca przy ul. Kupa 12, a także przy budowie placówek Deutsche Bank. Pełnił funkcję Project Managera odpowiedzialnego między innymi za projekt i budowę luksusowej rezydencji w Tyńcu. Nadzorował uwieńczoną sukcesem realizację apartamentowca przy ul. Krowoderskiej 52 w Krakowie. W 2007 roku Radosław Głodek został powołany w skład Zarządu GD&K Consulting. Odpowiada za nadzorowanie realizacji projektów, zarządzanie zespołami Project Managerów oraz zarządzanie ich alokacją. Biegle włada językiem angielskim. folder_new-07.indd :55:10

8 02. Who we are 02. Kim jesteśmy Key Personnel Kluczowy personel: Włodzimierz Jędruszak Marketing and Sales Director Włodzimierz Jędruszak Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Małgorzata Turek Legal Department Director Małgorzata Turek Dyrektor Działu Prawnego In 2000 he defended his thesis at the Faculty of Architecture and City Development at the Cracow University of Technology. Graduate of the College of Architecture at the University of Tennessee in the USA. Winner of the 2nd prize in the National Students Contest for an Energy-Saving House. He has gained international experience in H2L2 Architects/Planners in New York where he worked as Project Architect in prestigious projects related with transport infrastructure. His obligations included bridges located in far-away parts of the world. He participated actively in, for example: works on Pearl Harbor Memorial Bridge joining the banks of the Quinnipiac River in New Haven in the USA and on the Palm Jumeirah Gateway Bridge in Dubai in the United Arab Emirates. As a designer he was also involved with Duda & Kraus, one of the companies in GD&K Group. At present he is responsible for activities related to promotion within GD&K Group and GD&K Consulting, in particular for Public Relations and the sales of products of companies belonging to GD&K Group. Włodzimierz is fluent in Polish and English. W 2000 roku obronił dyplom na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Absolwent College of Architecture na University of Tennessee w USA. Zdobywca II nagrody w Ogólnokrajowym Studenckim Konkursie na Dom Energooszczędny. Zdobył międzynarodowe doświadczenie. W H2L2 Architects/Planners w Nowym Jorku, gdzie pracował jako Project Architect przy prestiżowych projektach związanych z infrastrukturą transportową. W zakresie jego obowiązków znalazły się wówczas mosty zlokalizowane w odległych zakątkach świata. Brał czynny udział m.in. w pracach przy Pearl Harbor Memorial Bridge spinającym brzegi rzeki Quinnipiac w New Haven w USA oraz przy The Palm Jumeirah Gateway Bridge w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jako projektant był również związany z Duda & Kraus jedną ze spółek GD&K Group. Obecnie jest odpowiedzialny za działania z zakresu szeroko pojmowanej promocji GD&K Group i GD&K Consulting w szczególności za Public Relations oraz za sprzedaż produktów Spółek wchodzących w skład GD&K Group. Biegle włada językiem angielskim. Graduate of the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University and the Faculty of European Law at the Catholic University in Leuven. She has worked for GD&K Group since Earlier she cooperated with Linklaters and Richard Butler Sp. z o.o. Małgorzata Turek is a legal adviser. She performs a wide range of functions for companies and organisations with varied structures and she has 8 years experience in this. She specialises in mergers and acquisitions, bids, securities, employment and all issues related with the market of commercial properties. She is also involved in key transactions in properties and company restructurisation. Małgorzata Turek has already used her extensive knowledge and experience working for Tele-Fonika, Meinl European Land Group, Tesco Poland, Relia Inwestycje Polska, Warsaw Municipality. Małgorzata speaks fluent Polish and English. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Prawa Europejskiego na Katolickim Uniwersytecie w Leuven. Z GD&K Group związana od 2005 roku. Wcześniej współpracowała z Linklaters oraz Richard Butler sp. z o.o. Małgorzata Turek jest radcą prawnym. W szerokim zakresie wykonuje, poparte ponad 8 letnim doświadczeniem, ekspertyzy na rzecz przedsiębiorstw i organizacji o zróżnicowanej strukturze. Specjalizuje się w tematyce fuzji i przejęć, przetargów, papierów wartościowych, zatrudnienia i wszelkich zagadnień związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Prowadziła również kluczowe transakcje z zakresu nieruchomości oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Z rozległej wiedzy i doświadczenia Małgorzaty Turek skorzystały już Tele- Fonika, Meinl European Land Group, Tesco Poland, Relia Inwestycje Polska, Warsaw Municipality. Włada językiem angielskim. Włodzimierz Jędruszak - Marketing Director Małgorzata Tobiasz-Filip - Network Development Director Dorota Stelmach - Architect Anna Drozda - Administration Michał Obrzanowski - Board Member Karolina Zadęcka-Mleczko - Senior Project Manager folder_new-07.indd :55:10

9 Tyson Smith Asset Management Director Tyson Smith Dyrektor Zarządzający Aktywami Jacek Zaleski Financial Department Director Jacek Zaleski Dyrektor Działu Finansów He joined GD&K Group in the second half of 2007 to manage a newly created Asset Management Department. He is responsible for special purpose vehicles, contacts with investors and project finance. Tyson Smith is a graduate of Stenson University with a BBA and MBA in corporate finance. Educated in various fields, he gained his experience in the USA, in the Ukraine as Associate Professor at the Faculty of Finance at the Ternopil Academy of National Economy and also as a business consultant and in Poland as a financial consultant. Until 2007 he was Managing Director in the Office of the Head of Operational Staff in Deutsche Bank PBC S.A. in Krakow where he was responsible for organising budget and expense management. He also worked as Director of the Project of Group Enxtension. Tyson speaks fluent English and he is communicative in Polish. Dołączył do GD&K Group w połowie 2007, by przewodzić nowo powstałemu Departamentowi Zarządzania Aktywami. Jest odpowiedzialny za spółki celowe, kontakty z inwestorami oraz za project finance. Tyson Smith ukończył Stenson University ze stopniami BBA oraz MBA w zakresie corporate finance. Wszechstronnie wykształcony, doświadczenie zdobywał w USA, na Ukrainie jako Profesor Nadzwyczajny Wydziału Finansów na The Ternopil Academy of National Economy oraz jako doradca biznesowy, a w Polsce jako doradca finansowy. Do 2007 roku był Dyrektorem Zarządzającym w Biurze Szefa Operacyjnego Personelu w Deutsche Bank PBC S.A. w Krakowie. Odpowiadał tam za budżetowanie oraz zarządzanie wydatkami. Zajmował również stanowisko Dyrektora Projektu Rozbudowy Grupy. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym polskim. He joined the team of GD&K Group in 2007 as the Operational Director responsible for financial aspects of GD&K Group. Earlier he worked as Sales Department Director (responsible for analysing sales data, planning and control of sales projects) in SoftBank S.A. IT company quoted in the stock exchange, part of Prokom Group. Earlier he worked for Compaq Computer Poland where he was Sales Director. He was responsible for sales data analysis, planning, training sellers and creating and implementing software to make business sales tasks more automatic. In Compaq Computer Poland he was also member of the National Management Team. Before he joined Compaq he worked in SYSTEM 3000 (An IT company part of Techmex Group) where he had the function of Executive Director and supervisory board member. Jacek speaks Polish and English fluently and he is communicative in German. Dołączył do zespołu GD&K Group w 2007 jako dyrektor operacyjny, odpowiedzialny za aspekty finansowe GD&K Group. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sprzedaży (odpowiedzialny za analizę danych sprzedaży, planowanie i kontrolę projektów sprzedażowych) w SoftBank S.A. publicznie notowaną firmę IT, część Prokom Group. Wcześniej pracował dla Compaq Computer Poland, gdzie obejmował stanowisko Dyrektora Sprzedaży. Był odpowiedzialny za analizę danych sprzedażowych, planowanie, szkolenie sprzedawców i tworzenie oraz wdrażanie oprogramowania w sposób automatyzujący biznesowe zadania sprzedażowe. W Compaq Computer Poland był również członkiem Krajowego Zespołu Zarządzającego. Przed związaniem się z Compaq pracował w SYSTEM 3000 (firma IT część Techmex Group), gdzie piastował stanowisko Dyrektora Wykonawczego i członka rady nadzorczej. Mówi biegle po angielsku i w stopniu komunikatywnym po niemiecku. Marcin Buczkowski - Lawyer Wojciech Witek - Architect Łukasz Giełdoń - Architect Veronika Themerson - Project Managment Department Director Justyna Mendel - Administration Staff Agnieszka Pająk - Office Manager folder_new-07.indd :55:11

10 folder_new-07.indd :55:16

11 folder_new-07.indd :55:19

12 GD&K Group Nowa Kamienica ul. Rakowicka 7, Kraków, Poland tel , , fax contact: Włodzimierz Jędruszak, cell folder_new-07.indd :55:19

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

Hamilton Asset Management

Hamilton Asset Management Hamilton Asset Management Hamilton May is a fully licensed real estate company offering services primarily in residential and commercial sales, lettings and asset management. As a result of over 12 years

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Anna Tarasiuk-Flodrowska, radca prawny, Counsel październik 2012 r. Departament Instytucji Finansowych

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od redakcji Część I Kapitał intelektualny w organizacji... 15

Spis treści. Od redakcji Część I Kapitał intelektualny w organizacji... 15 Spis treści Od redakcji....................................................... 13 Część I Kapitał intelektualny w organizacji................................... 15 Zenon NOWAKOWSKI Projektowanie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Architektura / Urbanistyka / Design + Consulting / Wizualizacje / 3d modeling

Architektura / Urbanistyka / Design + Consulting / Wizualizacje / 3d modeling Architektura / Urbanistyka / Design + Consulting / Wizualizacje / 3d modeling www.mfastudio.pl info@mfastudio.pl tel. 509 646 131 Spis treści 1. Misja 2. Kim jesteśmy? 3. Dlaczego warto z nami współpracować?

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Piotr GRADZIŃSKI 7. Analizy proekologiczne w skali urbanistycznej Proecological analysys in urban scale

Piotr GRADZIŃSKI 7. Analizy proekologiczne w skali urbanistycznej Proecological analysys in urban scale 7 Analizy proekologiczne w skali urbanistycznej W artykule opisano rezultat czterodniowych warsztatów przeprowadzonych wraz ze studentami trzeciego roku w Riga International Study of Economics and Business

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo