P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA"

Transkrypt

1 Dodatek 4 do Załącznika 5 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK SPECJALNOŚĆ MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OCHRONA ŚRODOWISKA W EKSPLOATACJI FLOTY I PORTÓW Programy zatwierdzone przez Radę Wydziału Mechanicznego r. obowiązują od roku akademickiego 2008/2009

2 SZCZECIN 2008 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki w składzie: Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. AM, Prodziekan ds. Studenckich dr Janusz Chrzanowski, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk mgr inż. st. of. mech. okr. Paweł Krause, prof. dr hab. inż. Oleh Klyus, dr inż. Bogdan Nienartowicz, dr Józef Kirkiewicz, prof. dr hab. inż. Piotr Bielawski, dr inż. Katarzyna Gawdzińska. Redakcja techniczna inż. Czesław Wiznerowicz 2

3 SPIS TREŚCI Karta zmian... 5 Informacje o planach studiów... 6 Kwalifikacje absolwenta... 7 Wykaz praktyk zawodowych i kursów specjalistycznych... 8 Lista przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia... 9 Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Język angielski Wychowanie fizyczne Podstawy ekonomii Nauka o pracy i kierowaniu Ochrona własności intelektualnej Matematyka Fizyka Mechanika Wytrzymałość materiałów Grafika inżynierska Informatyka użytkowa Podstawy konstrukcji maszyn Materiałoznawstwo Termodynamika techniczna Mechanika płynów Podstawy elektrotechniki i elektroniki Podstawy automatyki i robotyki Miernictwo i systemy pomiarowe Media robocze w ekologicznej eksploatacji Chemia techniczna Klimatyzacja i wentylacja Metody analizy chemicznej Podstawy utylizacji odpadów Podstawy energetyki jądrowej Chemiczne ratownictwo ekologiczne Technologia oczyszczania wód i ścieków Degradacja środowiskowa materiałów Recykling materiałów Wymiana ciepła i wymienniki Materiały i technologie przyjazne środowisku Oczyszczanie gazów odlotowych Oczyszczanie wód zaolejonych BHP w procesach ochrony środowiska Zwalczanie hałasów Budowa i eksploatacja obiektów pływających Urządzenia portowe Ochrona środowiska w transporcie morskim Oczyszczanie powietrza Ochrona środowiska w transporcie śródlądowym Ekologistyka

4 4 41. Zarządzanie kryzysowe Prawne aspekty ochrony środowiska Inwestycje proekologiczne Meteorologia i klimatologia Podstawy hydrologii i biologii mórz Ekologia morza Monitoring środowiska Seminarium dyplomowe Praktyka zawodowa Praca dyplomowa

5 KARTA ZMIAN DATA TREŚĆ ZMIANY UWAGI 5

6 INFORMACJE O PLANACH STUDIÓW Studia stacjonarne I stopnia Studia 3,5 letnie przygotowujące do pracy w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach, portach. Student ma obowiązek przygotowania pracy dyplomowej i zdania egzaminu zawodowego (końcowego) przed Komisją. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżynier. Program obejmuje 2964 godzin zajęć (bez godzin na przygotowanie pracy dyplomowej), w tym: przedmioty kształcenia ogólnego 369 przedmioty podstawowe 540 przedmioty kierunkowe 465 przedmioty zawodowe 1275 szkolenie wojskowe 315 Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. 6

7 KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent studiów posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk technicznych i umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien rozumieć i analizować wpływ, jaki wywiera na środowisko eksploatacja obiektów technicznych zwłaszcza stosowanych w żegludze morskiej i śródlądowej. W szczególności absolwent będzie posiadał wiedzę obejmującą: Budowę i eksploatację maszyn i urządzeń stosowanych na obiektach pływających i w portach. Wpływ eksploatacji urządzeń technicznych na środowisko. Budowę i eksploatację urządzeń pomiarowych stosowanych w ochronie środowiska. Wiadomości z zakresu nowoczesnych metod monitoringu środowiska. Procesy technologiczne przyjazne środowisku. Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska. Metody postępowania w sytuacjach kryzysowych. Absolwent powinien posiadać umiejętności zarówno aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej jak i kierowania zespołami ludzkimi. Zdobyta wiedza powinna pozwolić mu na opracowanie planu badań związanych z ochroną środowiska, przeprowadzić badania z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury, oraz opracować i zinterpretować uzyskane wyniki badań na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym również w niestandardowych sytuacjach. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie pozwalającym na biegłe jego wykorzystanie w życiu codziennym, jak również posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych i ochrony środowiska. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach, portach. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 7

8 WYKAZ PRAKTYK ZAWODOWYCH I KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH Rok 0 kursy: Przeciwpożarowy podstawowy. Pierwszej pomocy medycznej podstawowy. Bezpieczeństwa i higieny pracy. Rok 2 sem. IV Rok 3 sem. VI praktyka specjalistyczna w ZPM H.Cegielski w Poznaniu lub innych zakładach produkcyjnych w Polsce 4 tygodnie. praktyka zawodowa 4 tygodnie. 8

9 LISTA PRZEDMIOTÓW PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA AM W SZCZECINIE kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn specjalność: Ochrona Środowiska w Eksploatacji Floty i Portów NR GRUPA / NAZWA PRZEDMIOTU A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 369 godz. 1 Język angielski 2. Wychowanie fizyczne 3. Podstawy ekonomii 4. Nauka o pracy i kierowaniu 5. Ochrona własności intelektualnej B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 540 godz. 6. Matematyka 7. Fizyka 8. Mechanika 9. Wytrzymałość materiałów 10. Grafika inżynierska 11. Informatyka użytkowa C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 465 godz. 12. Podstawy konstrukcji maszyn 13. Materiałoznawstwo 14. Termodynamika techniczna 15. Mechanika płynów 16. Podstawy elektrotechniki i elektroniki 17. Podstawy automatyki i robotyki D. PRZEDMIOTY ZAWODOWE 1275 godz. 18. Miernictwo i systemy pomiarowe 19. Media robocze w ekologicznej eksploatacji 20. Chemia techniczna 21. Klimatyzacja i wentylacja 22. Metody analizy chemicznej 23. Podstawy utylizacji odpadów 24. Podstawy energetyki jądrowej 25. Chemiczne ratownictwo ekologiczne 26. Technologia oczyszczania wód i ścieków 27. Degradacja środowiskowa materiałów 28. Recykling materiałów 29. Wymiana ciepła i wymienniki 30. Materiały i technologie przyjazne środowisku 31. Oczyszczanie gazów odlotowych 32. Oczyszczanie wód zaolejonych 33. BHP w procesach ochrony środowiska 34. Zwalczanie hałasów 35. Budowa i eksploatacja obiektów pływających 36. Urządzenia portowe 9

10 37. Ochrona środowiska w transporcie morskim 38. Oczyszczanie powietrza 39. Ochrona środowiska w transporcie śródlądowym 40. Ekologistyka 41. Zarządzanie kryzysowe 42. Prawne aspekty ochrony środowiska 43. Inwestycje proekologiczne 44. Meteorologia i klimatologia 45. Podstawy hydrologii i biologii mórz 46. Ekologia morza 47. Monitoring środowiska 48. Seminarium dyplomowe E. INNE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 315 godz. 49. Szkolenie wojskowe F. PRAKTYKI 8 tygodni 50. Praktyka zawodowa G. PRACA DYPLOMOWA 51. Praca dyplomowa 10

11 11

12 12

13 1. Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI Specjalność: Ochrona Środowiska w Eksploatacji Floty i Portów Rozkład zajęć w czasie studiów studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu W Ć L Σ W Ć L I II III IV V 15 2E 30 30E 3 VI Razem w czasie studiów Semestr Związki z innymi przedmiotami: Punkty kredytowe umiejętność czytania obowiązkowej i uzupełniającej literatury technicznej w języku angielskim. Zakres wiedzy do opanowania Po wykonaniu przewidzianych programem zajęć laboratoryjnych z języka angielskiego student powinien: Znać 1) Język angielski w stopniu umożliwiającym wypowiadanie się na tematy ogólne. 2) Porozumiewanie się w sytuacjach dnia codziennego. 3) Terminologię związaną z budową maszyn i ochroną środowiska. 4) Zastosowanie języka angielskiego w zawodzie mechanika okrętowego. Umieć 1) Odczytywać i rozumieć informacje z literatury technicznej. Treści zajęć dydaktycznych Program zajęć Semestr I Grammar: - Present Simple - Pronouns - Numbers - Articles - Alphabet - Adverbials of time - Adjectives - Prepositions - Questions, answers, negations of - Pr Simple (There is/are) - Adverbials of place - A few, few, much, little, many, a lot, some, any, no.. Razem W Ć L

14 Language work: - Describing & introducing people & objects; places - Countries, nationalities, languages - Jobs, activities routines - Hobbies interests - Personal data, phone numbers - Days of the week, months, seasons, dates - When,where, what? - 3 amp fuse, 2 litre engine - Checking equipment - Horizontal, diagonal, vertical - , telephone message - The world around us - Food, healthy food Maritime English Marine engineering issues Ecology aspects: International Maritime Alphabet Ordering parts,tools The meaning of the natural world What does natural environment consist of? Types of vessels; Responsibilities of crew members; Following instructions; Measurements, quantities, units; Packages, containers, boxes, cans. The nature & its benefits: trees, plants, air, seas, food, oxygen... Razem Semestr II Grammar: Modal verbs (can, could, must, want, like, would like) - Imperatives - Adjective formation - Present Continuous. - Questions - Negatives - Answers - Past simple - Time expressions (last, ago, dates) - Questions, negatives, answers. Language work: - Abilities & necessities, requests, offers - Travelling, means of transport, directions - Driving instructions - Car parts & materials: plastic, metal, steel, wood - Shapes: circ-le/ular, triang-le/ular, square. - Design & design process - Computers - Describing contemporary activities - Leisure time; entertainment, sport - Sport disciplines; sport and technology - Customer service; getting information - Security, colours & warning signs - Past activities; last holidays, 100 years ago yesterday, in childhood; - Historical technological inventions 14

15 Maritime English Marine engineering issues Ecology aspects: Parts of Vessel; Machine controls, machine part; Reading instructions; Changes in physical state :boils, melts; Problem-solving. Dilemmas of the 21 st century high-tech civilisation: Manufacturing and natural environment; Technology and society; Oil spills-water pollution; The problem of wastes; Exhaust gases Repairs; fixing welding. Joints & fastenings: hinges, staples Storeroom items Standard Engine Orders; (PI) Checklist; class survey. Ecological threats and catastrophes: - sea accidents-water pollution - Green-house effect- - Global warming - Changes in climate Writing reports-reporting damage Manufacturing; pros and cons Maintenance & repairs Human destructive activity which has resulted in... (live examples). Ozone layer hole Acid rains Rain forests devastation The problem of noise Health problems of mankind Razem Semestr III Grammar: Modals - Be going to - Time clauses - Present count in future situations - Consolidation - Comparing & contrasting different tenses situations WRITTEN TEST Present & Past tenses. Modals. Language work: - Future:; hybrid cars, telemedicine, robots - Plans - Intentions Maritime English Marine engineering issues Ecology aspects: Safety first; :safety instructions &symbols, warning signs. Accidents which may/can happen & which happened in the past. Environmentally friendly technologies Let s save the nature. How? EU standards; internat. Conventions Sewage-treatment stations Wastes utilization Recycling Noise fighting Biodegradable liquids and chemicals 15

16 Natural sources of energy: the sun water and wind, Natural fuels Razem Semestr IV Grammar: Present Perfect - Adv. of time/ for, since - Questions, negatives. - Pr. Perfect. vs Simple.Past - Future tenses: - Simple Future - Future Continuous - Be going to - Past, Present, Future tenses - Consolidation Language work: - Describing recent actions checking completing of operations - Quiz on technology - Future activities - Life In 22nd century - Plans, intentions - How shall we live, travel and work? Maritime English Marine engineering issues Ecology aspects: Ship repair yard; types of repairs Specialist equipment-how much it has changed over the last century Ecology starts with social awareness (discussion) The future of maritime economy Future technologies Genetic engineering. Ecological education -the fundamental element in mastering proper attitudes and habits related to environmental protection What does the engine room contain? Business correspondence: Ordering spare parts. Arranging for a surveyor. Bunkering requisition. Survey reports. Sea protests. Invoices. Ecologistics Razem Semestr V Grammar: Modals: must, have to, can, be able to, should, would, need - Passive voice - Pr. Simple, - Pr. Cont., - Pr. Perf. - Passive voice - Future, - Past simple, - Past Cont. Language work: - Abilities, - Necessities, - Skills, - Duties, 16

17 - Needs, - Probability, - Orders, Maritime English Marine engineering issues Ecology aspects: - Damages and parts which must be exchanged, - Maintenance things that should be done, - Failures-things that must be examined & repaired; Ecology in our everyday life (CD listening & discussion) Equipment safety manual instructions. Metric and imperial measurements. Calculations &formula application. Symbols and characters. Measuring tool. Fitting tools. What do we use for measuring/repairing.? Diesel engines Auxiliary machinery Fuel system Lubricating system Cooling system What can I do on my daily basis to contribute to natural environment protection? (CD listening & discussion) Razem Semestr VI Grammar: Sequence of tenses - Reported Speech - I, II conditions - IMO SM Vocab in use - Operating manuals. - Use of P.Voice - All known tenses - Students` apprenticeship materials. - Original publications - Interview Language work: - Reporting past and present events, situations and accidents; reporting online conversations - Project: Technical diagnosis and remedy - Find out what will happen if. - Find out what would happen if. - Consolidation of the grammatical and lexical/specialist terminology - Students live experience - Expressing opinions - Students performance - Questions and answers - General panel discussion - Group discussion and disputes Maritime English Marine engineering issues Ecology aspects: Accidents occurring due to: Breakdowns of machinery Lack of spare parts Human irresponsibility Lack of competence Team work skills Poor English communication skills Ecological responsibility- we owe this to the next generations (CD &discussion) 17

18 Damages, breakdowns, defects, faulty operations-how to diagnose and solve the problem? If we do not respect the nature we do not respect ourselves (CD listening & discussion) If I were a Green Peace member I would..(discussion) Epidemics, diseases caused by violating eco-system laws Safety operations; Dangerous situations; Human negligence; Machinery failures. How do breakdowns and collisions affect natural environment? How to prevent ecological accidents and catastrophes? Let s save the nature. How? Legal bases for environmental protection. Sea and ocean ecology. Natural environment monitoring systems. Ecological investments. Razem Razem w czasie studiów Basic Literature: 1. John Sedes & Brian Cross: Tech Talk, Oxford University Press. 2. Peter van Kluijven: An English Course for Students at Maritime Colleges and for On- Board Training. Additional Complementary Literature: 1. J. Comfort, S. Hick, A. Savage: Basic Technical English, Oxford University Press. 2. W. Buczkowska: English Across Marine Engineering. 3. H. Świątkiewicz, Z. Tamilin: Selected English Grammar Problems in Exercises. 4. M. Misztal: Tests in English. 5. Standardowe Zwroty Porozumiewania się na Morzu. 6. E. Jakowczyk: English for Mechanical Engineering Students. 7. TN Blakey: English for Maritime Studies. 8. H. Wysocki: English for Students of Marine Engineering. Opracował: mgr Zofia Korcz 18

19 2. Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE Specjalność: Ochrona Środowiska w Eksploatacji Floty i Portów Rozkład zajęć w czasie studiów studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu W Ć L Σ W Ć L I II III Razem w czasie studiów Semestr Zakres wiedzy do opanowania: Punkty kredytowe Po wysłuchaniu wykładów przewidzianych programem oraz wykonaniu ćwiczeń laboratoryjnych student powinien: Znać 1) Przepisy obowiązujące w koszykówce. 2) Przepisy obowiązujące w siatkówce. 3) Podstawowe wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć na basenie oraz wyporności i zachowania się ciała w wodzie. 4) Wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć na basenie oraz wodach otwartych morze, jezioro. Umieć 1) Wykonać podstawowe elementy techniczne obowiązujące w koszykówce. 2) Wykonać podstawowe elementy techniczne obowiązujące w siatkówce. 3) Wykonać leżenie w pozycji poziomej na plecach w wodzie. Poruszać się na plecach z naprzemianstronną pracą rąk i nóg na dystansie 50 m w sposób ciągły (styl grzbietowy) ocena stylu. Wykonać skok na nogi do wody z wysokości słupka startowego. 4) Wykonać leżenie w pozycji poziomej na piersiach w wodzie z wydechem do wody. Poruszać się na piersiach z naprzemianstronną pracą rąk i nóg na dystansie 100 m w sposób ciągły styl: kraul ocena stylu. Wykonać skok na głowę do wody z wysokości słupka startowego. Treści zajęć dydaktycznych Razem W Ć L 2 2 Nr Tematy i ich rozwinięcie tematu Semestr I KOSZYKÓWKA 1. Organizacja i bezpieczeństwo podczas zajęć z wychowania fizycznego. Tematyka zajęć. 2. Sposoby poruszania się po boisku, operowanie piłką Podania i chwyty Kozłowanie ze zmianą tempa, kierunku, ręki Rzuty z miejsca po zatrzymaniu Rzuty z biegu i rzuty z wyskoku Sprawdzian poznanych elementów Zwody z piłką i bez piłki. Sędziowanie przepisy

20 9. Obrona każdy swego, fragment gry 1:1, 2: Systemy obrony obrona strefowa Zasłona od piłki, zasłona za piłką Atak pozycyjny Atak szybki Sprawdzian poznanych umiejętności Organizacja turnieju, sędziowanie. 2 2 Razem 30 Semestr II SIATKÓWKA 16. Postawy siatkarskie sposób poruszania się po boisku Odbicie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym- małe gry Doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz górnym i 2 2 dolnym ćwiczenia przygotowawcze do zagrywki tenisowej małe gry. 19. Zagrywka tenisowa doskonalenie odbić piłki sposobem 2 2 oburącz górnym i dolnym-małe gry. 20. Nauka ataku- doskonalenie zagrywki sposobem tenisowym 2 2 ustawienie zespołu na boisku przy zagrywce przeciwnika gra uproszczona. 21. Zastawienie blok pojedyńczy i podwójny ustawienie 2 2 zespołu przy zagrywce własnej-gra uproszczona. 22. Sprawdzian z odbić sposobem oburącz górnym Doskonalenie ataku atak z pola obrony przepisy gry, 2 2 zmiany zawodników, asekuracja ataku skrzydłami obronygra szkolna. 24. Zagrywka sposobem tenisowym przyjęcie sposobem oburącz 2 2 dolnym gra szkolna. 25. Sprawdzian z odbić sposobem oburącz dolnym Przepisy gry sędziowanie asekuracja bloku skrzydłami 2 2 obrony. 27. Turniej trójek organizacja turnieju sędziowanie Doskonalenie poznanych elementów techniki indywidual- 2 2 nej doskonalenie zagrywki tenisowej gra właściwa. 29. Sprawdzian zagrywki tenisowej Gra właściwa. 2 2 Razem Semestr III PŁYWANIE 31. Omówienie bezpieczeństwa i zasad zachowania się na zajęciach na basenie oraz warunków zaliczenia semestru. 32. Ćwiczenia oswajające z wodą: zanurzenie twarzy pod wodę,leżenie na wodzie w różnych pozycjach z nogami podkurczonymi, wyprostowanymi itp. 33. Nauka naprzemianstronnej pracy nóg ćwiczenia przy ścianie basenu i z użyciem deski. 34. Doskonalenie naprzemianstronnej pracy nóg poruszanie się bez pomocy deski w pozycji na plecach. 35. Doskonalenie pracy nóg pływanie dłuższych odcinków z różnym ułożeniem ramion (za głową, wzdłuż tułowia, dłonie nad powierzchnią itp.). 36. Nauka przeniesienia ramienia nad i pod wodą ćwiczenia w formie uproszczonej np. dokładanka. 37. Nauka naprzemianstronnej pracy ramion (z wyłączeniem nóg)

21 38. Nauka koordynacji pracy rąk i nóg w pływaniu na plecach Nauka zmiany kierunku płynięcia (uproszczonego nawrotu) 1 1 w pływaniu na plecach. 40. Nauka skoku na nogi z małej wysokości, nauka startu 1 1 w pływaniu stylem grzbietowym. 41. Doskonalenie koordynacji rąk i nóg w pływaniu stylem 1 1 grzbietowym. 42. Wprowadzenie rotacji barków i ugięcia ręki w stawie łokciowym 1 1 jako efektywniejszej techniki poruszania się na plecach. 43. Pływanie odcinków 50 i 100 m stylem grzbietowym w 1 1 sposób ciągły. 44. Powtórzenie poznanych umiejętności Sprawdziany końcowe i zaliczenie semestru Omówienie bezpieczeństwa i zasad zachowania się na zajęciach 1 1 na basenie oraz kąpieliskach strzeżonych i niestrze- żonych oraz warunków zaliczenia semestru. 47. Przypomnienie prawidłowej naprzemianstronnej pracy 1 1 nóg w pozycji na plecach, pływanie stylem grzbietowym. 48. Nauka naprzemianstronnej pracy nóg oraz prawidłowego 1 1 oddechu (wydech do wody) w pozycji na piersiach ćwiczenia przy ścianie basenu i z użyciem deski. 49. Doskonalenie naprzemianstronnej pracy nóg i oddychania 1 1 (z wydechem do wody i twarzą zanurzoną pod powierzchnię). 50. Doskonalenie pracy nóg pływanie dłuższych odcinków 1 1 z różnym ułożeniem ramion(przed głową,wzdłuż tułowia, itp.). 51. Nauka przeniesienia ramienia nad i pod wodą ćwiczenia 1 1 w formie uproszczonej np. dokładanka. 52. Nauka naprzemianstronnej pracy ramion Nauka koordynacji pracy rąk i nóg w pływaniu kraulem Doskonalenie koordynacji z akcentem na prawidłowy 1 1 moment nabierania powietrza. 55. Nauka skoku na głowę z małej wysokości, nauka startu 1 1 w pływaniu kraulem poruszanie się pod wodą, wypłynięcie. 56. Wprowadzenie rotacji barków i ugięcia ręki w stawie łokciowym 1 1 jako efektywniejszej technki pływania kraulem. 57. Nauka nawrotu koziołkowego w kraulu Pływanie odcinków 50 i 100 m kraulem w sposób ciągły Powtórzenie poznanych umiejętności Sprawdziany końcowe i zaliczenie semestru. 1 1 Razem Razem w czasie studiów Forma i warunki zaliczenia przedmiotu - obecność studenta na zajęciach, - zaliczenie z oceną. Opracował: mgr Artur Lipecki 21

22 3. Przedmiot: PODSTAWY EKONOMII Specjalność: Ochrona Środowiska w Eksploatacji Floty i Portów Rozkład zajęć w czasie studiów studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu W Ć L Σ W Ć L I Razem w czasie studiów 30 1 Semestr Związki z innymi przedmiotami: nauka o pracy i kierowaniu, matematyka, ekologistyka. Zakres wiedzy do opanowania Po wysłuchaniu wykładów przewidzianych programem student powinien: Znać 1) Istotę, cele i prawidłowości gospodarowania. 2) Podstawowe systemy ekonomiczne. 3) Gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych. 4) Tworzenie, ewidencję i podział dochodu narodowego. 5) Problematykę wzrostu gospodarczego. 6) Podstawowe kategorie i mechanizm rynkowy. 7) Teorie wyboru konsumenta. 8) Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. 9) Funkcjonowanie rynku pieniężnego. 10)Funkcjonowanie rynku kapitałowego. 11)Funkcjonowanie rynku pracy. 12)Problemy globalizacji gospodarki światowej. 13)Rolę państwa w procesie transformacji systemowej. Umieć 1) Wyjaśnić podstawowe kategorie ekonomiczne. 2) Wyjaśnić związki zachodzące między procesami w makro- i mikroskali. 3) Scharakteryzować rolę rynku w procesie gospodarowania. 4) Określić rolę poszczególnych podmiotów w procesie gospodarowania. 5) Wyjaśnić uwarunkowania współczesnych procesów rozwojowych. Punkty kredytowe 22

23 Treści zajęć dydaktycznych Nr Tematy i ich rozwinięcie tematu Semestr I 1. Istota, cele i prawidłowości gospodarowania, gospodarka jako system ekonomiczny, charakterystyka podstawowych systemów ekonomicznych, gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych. 2. Tworzenie, ewidencja i podział dochodu narodowego, budżet państwa i polityka fiskalna, wzrost gospodarczy. 3. Gospodarka rynkowa; segmenty rynku, podstawowe kategorie i uczestnicy rynku, teorie wyboru konsumenta, mechanizm rynkowy. 4. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; formy przedsiębiorstw, efektywność działalności przedsiębiorstwa, otoczenie przedsiębiorstwa, strategie rozwoju przedsiębiorstwa. 5. Funkcjonowanie rynku pieniężno-kapitałowego; pieniądz ewolucja pienieniądza i jego funkcji, podstawowe operacje na rynku pieniężnym, funkcje, zadania i cele banków, rynek papierów wartościowych, funkcjonowanie giełdy. 6. Rynek pracy; podaż i popyt na pracę; bezrobocie jako przejaw nierównowagi na rynku pracy, rodzaje, przyczyny i skutki bezrobocia; bezrobocie a inflacja. 7. Gospodarka światowa, globalizacja gospodarki światowej, główne problemy rozwoju współczesnego świata. 8. Rola państwa w gospodarce rynkowej; opcje i dylematy transformacji polskiego systemu gospodarczego. I. Metody dydaktyczne Razem W Ć L Razem Razem w czasie studiów Przedmiot jest realizowany w formie wykładów na I roku studiów. Pomoce dydaktyczne stanowią: - literatura podstawowa i uzupełniająca do wykładów, - dzienniczki studentów. II. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu II-1. Forma i warunki zaliczenia wykładów - obecność studenta na wykładach, - uzyskanie pozytywnych ocen z 2 sprawdzianów pisemnych w ciągu semestru przeprowadzonych w terminach uzgodnionych ze studentami, - zaliczenie z oceną. 23

24 III. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej Wykaz literatury podstawowej do wykładów 1. Milewski R.: Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marciniak S.: Makro i mikroekonomia - Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Grzywacz W.: Podstawy makroekonomii, Wyd. PTE, Szczecin Grzywacz W.: Podstawy mikroekonomii, Wyd. PTE, Szczecin Wykaz literatury uzupełniającej do wykładów 5. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia, Gdańsk Beksiak J.: Ekonomia, Warszawa Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia, PWE, Warszawa Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia, PWN, Warszawa Barro R.J.: Makroekonomia, PWE, Warszawa Hall R.E., Taylor J.B.: Makroekonomia, PWN, Warszawa Mansfirld E., Podstawy makroekonomii. Agencja Wydawnicza Placet, Próchnicki L.: Zrozumieć gospodarkę. Makroekonomia, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin Grzelak A., Leźnicka A.: Makroekonomia, PTE, Szczecin Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia t. 1 oraz t. 3 (Zbiór zadań), PWE, Warszawa Czarny E., Nojszewska E.: Mikroekonomia oraz Zbiór zadań, PWE, Warszawa Samuelson W.F.: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa Opracował: dr inż. Piotr Lewandowski 24

25 4. Przedmiot: NAUKA O PRACY I KIEROWANIU Specjalność: Ochrona Środowiska w Eksploatacji Floty i Portów Rozkład zajęć w czasie studiów studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu W Ć L Σ W Ć L VII Razem w czasie studiów Semestr Związki z innymi przedmiotami: podstawy ekonomii, zarządzanie kryzysowe, praktyki, BHP w procesach ochrony środowiska. Zakres wiedzy do opanowania Po wysłuchaniu wykładów przewidzianych programem student powinien: Znać Punkty kredytowe 1) Podstawowe pojęcia dotyczące pracy ludzkiej (definicja pracy, cechy pracy ludzkiej, kryteria klasyfikacji: fizyczne, psychiczne, moralne, organizacyjne). 2) Główne akty prawne, regulujące pracę ludzką (dokumenty: Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Kodeks Pracy, Kodeks Morski, dokumenty branżowe). 3) Psychofizyczne uwarunkowania pracy ludzkiej (budowa systemu nerwowego człowieka, system czynności: motorycznych, werbalizacyjnych, umysłowych). Struktura czynności zawodowych. Metody badania obciążenia człowieka pracą. 4) Wpływ grupy społecznej na zachowanie się człowieka (rola norm grupowych). 5) Funkcje człowieka w procesie pracy (energetyczna, wykonawcza, sterownicza, koncepcyjna). 6) Zasady odpowiedzialności społecznej (social responsibility) prawna, służbowa, moralna. 7) Wpływ postępu technicznego na pracę ludzką (skutki mechanizacji, automatyzacji, robotyzacji). 8) Granice przystosowania i wydolności człowieka w roli operatora (ergonomiczna lista pytań kontrolnych, niezawodność człowieka w czasie pracy). 9) Udział tzw. czynnika ludzkiego w kształtowaniu poziomu bezpieczeństwa pracy (rola kwalifikacji, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, uzależnień od alkoholu i narkotyków, zmęczenia). 10) Zasady organizacji pracy zespołowej (cykl organizacyjny, organizowanie narad i odpraw). 11) Podstawowe zadania kierownika i warunki efektywności pracy zespołowej (autorytet, dobre stosunki międzyludzkie, rodzaje konfliktów, metody rozwiązywania konfliktów). 12) Zasady motywowania ludzi do pracy (system potrzeb, reguły oceniania podwładnych, skuteczność nagradzania i karania). 13) Mechanizmy zachowania się ludzi w grupie (organizational behavior) typowe reakcje jednostki w zespole zadaniowym, w tłumie, w sytuacji zagrożenia, w stresie przewlekłym. 25

26 14) Podstawowe zasady komunikacji w grupie zadaniowej (porozumiewanie się ludzi, błędy w komunikacji, uprzedzenia). 15) Proces adaptacji społecznej i zawodowej (reorientacja, tolerancja, akomodacja, asymilacja społeczna, zagadnienie deklasacji i demoralizacji). 16) Zasady etyki zawodowej (system wartości podstawowych, normy moralne, pojęcie honoru). Umieć 1) Dokonać analizy obciążenia pracą człowieka na dowolnym stanowisku pracy. 2) Definiować potrzeby i cele. 3) Zorganizować zespół do wykonania określonych zadań na statku. 4) Właściwie wypełniać arkusze ocen pracowników. 5) Kierować zebraniem, naradą, odprawą. 6) Zlecać zadania w formie dostosowanej do okoliczności miejsca, czasu, stopnia profesjonalizmu wykonawców. Treści zajęć dydaktycznych Nr Tematy i ich rozwinięcie tematu Semestr VII 1. Praca ludzka. Definicje, klasyfikacje, regulacje prawne. 2. Psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy ludzkiej. Psychofizyczne uwarunkowania efektywności pracy. Funkcje człowieka w procesie pracy. Skutki pracy ludzkiej - problem odpowiedzialności. 3. Postęp techniczny a praca ludzka. Przystosowanie techniki do możliwości człowieka. Niezawodność człowieka granice wydolności. 4. Czynnik ludzki w zapobieganiu wypadkom przy pracy. Rola kwalifikacji, zdrowia, uzależnień od alkoholu i narkotyków. 5. Kierowanie ludźmi w procesie pracy. Metody kierowania ludźmi. Zadania kierownika. Osobowość dobrego kierownika. 6. Dynamika grupy. Zachowanie się ludzi w grupie zadaniowej, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w tłumie. 7. Źródła stresu w zawodzie marynarza. Ogólny Syndrom Przystosowania (GAS). Stres chroniczny i stres zawodowy. Analiza sytuacji stresogennych. 8. Etyczne aspekty pracy na morzu. Konflikty moralne: własny rozwój, dobro rodziny, funkcjonowanie firmy, sprawiedliwa partycypacja w efektach pracy zespołowej, ochrona zdrowia i życia. Normy moralne. Razem W Ć L Razem Razem w czasie studiów

27 I. Metody dydaktyczne Przedmiot jest realizowany w formie wykładów na IV roku studiów. Pomoce dydaktyczne stanowią: - literatura podstawowa i uzupełniająca do wykładów, - dzienniczki studentów. II. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu II-1. Forma i warunki zaliczenia wykładów - obecność studenta na wykładach, - uzyskanie pozytywnych ocen z 2 sprawdzianów pisemnych w ciągu semestru przeprowadzonych w terminach uzgodnionych ze studentami, - zaliczenie z oceną. III. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej Wykaz literatury podstawowej do wykładów 1. Kowal E.: Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł.: Nowe metody pracy z ludźmi: organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa Bugajska J.: Ergonomia, CIOP, Warszawa Drucker P.F.: Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa Lencioni P.: Pięć dysfunkcji pracy zespołowej, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa Covey S.R.: Siedem nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo Medium, Poznań Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Wyd. 2, Kraków Opracował: dr Artur Rzempała 27

28 5. Przedmiot: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Specjalność: Ochrona Środowiska w Eksploatacji Floty i Portów Rozkład zajęć w czasie studiów studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu W Ć L Σ W Ć L V Razem w czasie studiów Semestr Związki z innymi przedmiotami: seminarium dyplomowe, praca dyplomowa. Zakres wiedzy do opanowania Po wysłuchaniu wykładów przewidzianych programem student powinien: Znać Punkty kredytowe 1) Podstawowe przepisy regulujące prawo autorskie oraz ochronę patentową; 2) Ogólne zasady ochrony autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych; 3) Cechy patentu i wzoru użytkowego oraz procedury ich zgłaszania; 4) Podstawy odpowiedzialności karnej w zakresie naruszeń prawa autorskiego i ochrony patentowej Umieć 1) Scharakteryzować obiekty będące przedmiotem prawa autorskiego i ochrony patentowej; 2) Wskazać przepisy regulujące prawo autorskie oraz ochronę patentową; 3) Odróżnić patent od wzoru użytkowego; 4) Przedstawić procedurę zgłaszania patentu i wzoru użytkowego. Treść zajęć dydaktycznych Nr Tematy i ich rozwinięcie tematu Semestr V 1. Przepisy regulujące prawo autorskie oraz ochronę patentową. Razem W Ć L Przedmiot i podmiot prawa autorskiego Autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe Zakres korzystania z chronionych utworów i czas trwania 1 1 autorskich praw majątkowych. 5. Przechodzenie i zbywanie praw autorskich i majątkowych Szczegóły ochrony utworów audiowizualnych i programów 1 1 komputerowych. 7. Ochrona autorskich prawa osobistych i autorskich praw majątkowych

29 8. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy 1 1 źródeł informacji. 9. Prawa do artystycznych wykonań i naukowych dokonań Organizacje zbiorowe zarządzające prawami autorskimi Ochrona patentowa ogólne informacje Patent cechy charakterystyczne, zastrzeganie praw Wzór użytkowy cechy charakterystyczne, zastrzeganie 1 1 praw. 14. Organizacja ochrony patentowej w Polsce procedura 1 1 zgłaszania patentu i wzoru użytkowego. 15. Odpowiedzialność karna w zakresie naruszeń prawa autorskiego 1 1 i ochrony patentowej. Razem Razem w czasie studiów I. Metody dydaktyczne Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych na III roku studiów. Pomoce dydaktyczne stanowią: - literatura podstawowa i uzupełniająca do wykładów, - dzienniczki studentów. II. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu II-1. Forma i warunki zaliczenia wykładów - obecność studenta na wykładach, - uzyskanie pozytywnych ocen z 2 sprawdzianów pisemnych w ciągu semestru przeprowadzonych w terminach uzgodnionych ze studentami, - zaliczenie z oceną. III. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej Wykaz literatury 1. Ustawa z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117, Dz.U. z 2004 r., nr 33, poz. 286). 2. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. nr 80/00 poz. 904, Dz.U. z 2002 r., nr 197 poz. 1662, Dz.U. z 2003 r., nr 166, poz. 1610, Dz.U. z 2004 r., nr 91, poz. 869). 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(dz.u. z 1993 r., nr 47, poz. 211, tekst jednolity: Dz.U. z 2003 nr 153, poz. 1503, Dz.U. z 2004 r., nr 162, poz. 1693). 4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz.U r., nr 128, poz.1402). 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365), akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii (art. 86) pierwszeństwo do opublikowania pracy dyplomowej studenta (art. 239). 29

30 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz.U. z 2005r., nr 161, poz. 1359) punktacja za osiągnięcia wynalazcze (karta oceny jednostki, zał. 2). Opracował: dr hab. inż. Zbigniew Matuszak 30

31 6. Przedmiot: MATEMATYKA Specjalność: Ochrona Środowiska w Eksploatacji Floty i Portów Rozkład zajęć w czasie studiów studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu W Ć L Σ W Ć L I 15 2E E 45 6 II III 15 1E E 30 5 Razem w czasie studiów Semestr Związki z innymi przedmiotami: podstawy ekonomii, fizyka, mechanika, wytrzymałość materiałów, informatyka użytkowa, podstawy konstrukcji maszyn, termodynamika techniczna, mechanika płynów, podstawy elektrotechniki i elektroniki, podstawy automatyki i robotyki, klimatyzacja i wentylacja. Zakres wiedzy do opanowania Punkty kredytowe Po wysłuchaniu wykładów przewidzianych programem oraz wykonaniu ćwiczeń student powinien: Znać 1) definicje i podstawowe twierdzenia dotyczące zbioru liczb zespolonych, macierzy, wyznaczników i układów równań liniowych; 2) rachunek wektorowy, równania płaszczyzny i prostej w przestrzeni R 3 ; 3) definicje i podstawowe twierdzenia dotyczące wszechstronnego badania przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej; 4) podstawowe zagadnienia dotyczące rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych, podstawy rachunku całkowego (całka nieoznaczona, całka oznaczona, całki niewłaściwe, całki wielokrotne i krzywoliniowe); 5) kryteria zbieżności szeregów liczbowych, podstawowe twierdzenia dotyczące szeregów funkcyjnych sposoby rozwiązywania wybranych typów równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego i drugiego rzędu. Umieć 1) wykonywać działania na liczbach zespolonych i macierzach, obliczać wyznaczniki oraz rozwiązywać układy równań liniowych metodą macierzową, za pomocą wzorów Cramera oraz w oparciu o twierdzenie Kroneckera-Capellego; 2) przeprowadzać wszechstronne badania funkcji jednej zmiennej rzeczywistej; 31

32 3) wyznaczać całki nieoznaczone, obliczać całki oznaczone, podwójne, potrójne i krzywoliniowe; 4) stosować rachunek całkowy w geometrii; 5) wyznaczać ekstrema lokalne i warunkowe funkcji wielu zmiennych, badać zbieżność szeregów liczbowych; 6) wyznaczać przedziały zbieżności szeregu potęgowego; 7) rozwijać funkcję w szeregu Taylora; 8) rozwiązywać wybrane typy równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego i drugiego rzędu za pomocą metody kwadratur. Treści zajęć dydaktycznych Nr Tematy i ich rozwinięcie tematu Semestr I 1. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej: wiadomości uzupełniające dotyczące funkcji (funkcje cyklometryczne), granic ciągów i funkcji, pochodna i różniczka funkcji, pochodne i różniczki wyższych rzędów, twierdzenia o wartości średniej, wzór Taylora, reguły del Hospitala, wszechstronne badanie przebiegu zmienności funkcji. 2. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej; całka nieoznaczona, podstawowe twierdzenia, metody całkowania, całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych i trygonometrycznych, całka oznaczona (definicja według Riemanna), podstawowe twierdzenia i własności całki oznaczonej, całki niewłaściwe, zastosowania całki oznaczonej w geometrii. 3. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych: zbiory płaskie, definicja funkcji wielu zmiennych, granica i ciągłość funkcji dwóch zmiennych, pochodne cząstkowe, pochodne funkcji złożonej, różniczka zupełna, pochodne cząstkowe i różniczki zupełne wyższych rzędów, zastosowanie różniczki zupełnej w rachunku błędów, wzór Taylora, ekstrema funkcji wielu zmiennych. Razem W Ć L Razem Semestr II 4. Algebra wyższa: zbiór liczb zespolonych, definicja liczby zespolonej, postać kartezjańska i trygonometryczna liczby zespolonej, wzór de Moivre a, działania na liczbach zespolonych. Macierze i wyznaczniki: definicja macierzy, rodzaje macierzy, działania na macierzach, macierz odwrotna, definicja i własności wyznaczników, rząd macierzy, układy równań liniowych, wzory Cramera, twierdzenie Kroneckera Capelliego: 5. Geometria analityczna w przestrzeni R 3 : rachunek wektorowy, równania płaszczyzny i prostej, odległość punktu od prostej, odległość punktu od płaszczyzny i prostej, odległość prostej od prostej, powierzchnia stopnia drugiego, powierzchnie obrotowe

33 6. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych: definicja i podstawowe własności całki podwójnej w obszarze normalnym, całka potrójna, zamiana całek wielokrotnych na całki iterowane, zamiana zmiennych, całki krzywoliniowe, twierdzenie Greena, zastosowania geometryczne całek wielokrotnych i całek krzywoliniowych Semestr III 7. Szeregi liczbowe i funkcyjne: definicja szeregu liczbowego, kryteria zbieżności szeregów o wyrazach nieujemnych, szeregi naprzemienne, szeregi liczbowe warunkowo i bezwzględnie zbieżne, ciągi i szeregi funkcjonalne, szeregi potęgowe, szereg Taylora. 8. Równania różniczkowe zwyczajne: równania różniczkowe rzędu pierwszego (wybrane typy),równania różniczkowe rzędu drugiego (przypadki szczególne), równania różniczkowe liniowe drugiego rzędu o stałych współczynnikach I. Metody dydaktyczne Razem Razem Razem w czasie studiów Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń rachunkowych na I i II roku studiów. Pomoce dydaktyczne stanowią: - literatura podstawowa i uzupełniająca do wykładów, - dzienniczki studentów. II. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu II-1. Forma i warunki zaliczenia wykładów - obecność studenta na wykładach, - uzyskanie pozytywnych ocen z 2 sprawdzianów pisemnych w ciągu semestru przeprowadzonych w terminach uzgodnionych ze studentami, - egzamin. II-2. Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń rachunkowych - zaliczenie z oceną. III. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej Wykaz literatury podstawowej do wykładów i ćwiczeń 1. Zbiór zadań z matematyki Skrypt dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie pod redakcją R, Krupińskiego R. Krupiński, Z. Zalewski: Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Skrypt dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie,

34 3. R. Krupiński, Z. Zalewski: Podstawy statystyki matematycznej. Skrypt dla studentów WSM w Szczecinie M. Lassak: Matematyka dla studiów technicznych Wydawnictwo Supremum L. Kasyk, R. Krupiński. Poradnik matematyczny skrypt dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie K. Winnicki, M. Landowski: Matematyka Skrypt dla studentów AM w Szczecinie. Wykaz literatury uzupełniającej 1. R. Krupiński: Repetytorium z matematyki skrypt dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie L. Kasyk, R. Krupiński: Poradnik matematyczny Skrypt dla studentów AM w Szczecinie G.M.Fichtenholz: Rachunek różniczkowy i całkowy PWN, Warszawa L. Gajek, M. Kałuszka: Wnioskowanie statystyczne. WNT, Warszawa Opracował: dr inż. Ryszard Krupiński 34

35 7. Przedmiot: FIZYKA Specjalność: Ochrona Środowiska w Eksploatacji Floty i Portów Rozkład zajęć w czasie studiów studia pierwszego stopnia Liczba tygodni w tygodniu W Ć L Σ W Ć L I II 15 1E E 30 5 Razem w czasie studiów Semestr Związki z innymi przedmiotami: mechanika, wytrzymałość materiałów, informatyka użytkowa, podstawy konstrukcji maszyn, materiałoznawstwo, termodynamika techniczna, mechanika płynów, podstawy elektrotechniki i elektroniki, podstawy automatyki i robotyki, klimatyzacja i wentylacja, podstawy energetyki jądrowej, wymiana ciepła i wymienniki, oczyszczanie wód zaolejonych, zwalczanie hałasów. Zakres wiedzy do opanowania Punkty kredytowe Po wysłuchaniu wykładów przewidzianych programem oraz wykonaniu ćwiczeń laboratoryjnych student powinien: Znać 1) Jednostki podstawowe układu SI i podstawy metrologii, 2) Podstawowe definicje i równania objęte programem nauczania, 3) Zasady budowy i działania podstawowego sprzętu laboratoryjnego, 4) Swobodne posługiwanie się wybranymi urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, 5) Kojarzenie zjawisk fizycznych z określonymi urządzeniami stosowanymi w technice, 6) Inne zagadnienia przewidziane w programie a potrzebne przyszłemu mechanikowi okrętowemu. Umieć 1) Korzystać z literatury potrzebnej do rozwiązywania określonych zagadnień technicznych, a nawet naukowych, 2) Formułować własne poglądy na temat funkcjonowania aparatury na bazie podstawowych praw fizyki, 3) Rozwiązywać zadania tekstowe oraz problemy wynikające z potrzeb badawczych oraz technicznych, 4) Wiązać wiedzę fizyczną z zagadnieniami technicznymi, 35

36 5) Zestawić układy pomiarowe do przeprowadzenia badań właściwości fizycznych przy rozwiązywaniu zagadnień obsługi siłowni. Treści zajęć dydaktycznych Nr Tematy i ich rozwinięcie tematu Semestr I 1. Kinematyka i dynamika Kinematyka punktu materialnego. Ruch prostoliniowy jednostajny i zmienny. Graniczne przedstawienie ruchu. Ruch krzywoliniowy. Dynamika punktu materialnego. Praca. Moc. Energia. Dynamika układu punktów materialnych. Dynamika bryły sztywnej. Momenty siły i bezwładności. Twierdzenie Steinera. Zasady dynamiki ruchu obrotowego. Energia ruchu obrotowego. Zasady zachowania w mechanice. Siły bezwładności, siła Coriolisa. Prawo powszechnego ciążenia. Energia potencjalna i potencjał pola grawitacyjnego. Prędkości kosmiczne. Elementy teorii względności, transformacje, czasoprzestrzeń oraz interwał. Zależność masy od prędkości. Masa i energia. 2. Drgania harmoniczne i ruch falowy Drgania harmoniczne swobodne, tłumione i wymuszone. Składanie drgań harmonicznych równoległych i prostopadłych. Zasada Huygensa. Ruch falowy. Dyfrakcja i interferencja fal. Równanie różniczkowe ruchu falowego. Elementy akustyki źródła głosu i jego cechy. Zależność prędkości głosu od rodzaju ośrodka. Ultradźwięki, ich właściwości i zastosowania. 3. Elementy termodynamiki Podstawy termodynamiki, pojęcie temperatury i jej pomiar, różne skale temperatur. Równanie stanu gazu. Rozkład Maxwella i Boltzmana. Energia wewnętrzna a ciepło. Przemiany gazowe. Ciepło właściwe i molowe. Elementy kalorymetrii i bilansu cieplnego. 4. Pole i prądy elektryczne Pole elektryczne natężenie, potencjał i energia. Prawo Gaussa. Pole magnetyczne. Pole magnetyczne przewodnika z prądem, natężenie pola. Prawo Biota-Savarta. Prawo Ampera. Prawo indukcji elektromagnetycznej. Siła Lorentza. Równania Maxwella. Drgania i fale elektromagnetyczne. 5. Optyka fizyczna Ogólne zasady optyki geometrycznej i fizycznej. Fotometria wizualna. Ciało doskonale czarne. Prawa Kirchhoffa, Stefana-Boltzmana i Wiena. Zjawisko fotoelektryczne, zjawisko Comptona. Kwantowa struktura materii. Liczby kwantowe, zakaz Pauliego. Falowe własności cząstek hipoteza de Broglie a. Doświadczenie Davissona-Germera. Laboratorium Razem W Ć L Wyznaczanie ciepła parowania i topnienia Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej 2 2 ciał stałych metodą elektryczna. 8. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

37 9. Pomiar lepkości dynamicznej lepkościomierzem Hopplera Badanie zależności współczynnika lepkości od temperatury 2 2 przy pomocy lepkościomierza Englera. 11. Wyznaczanie logarytmicznego dekrementu tłumienia 1 1 przy pomocy wahadła fizycznego. 12. Badanie drgań własnych struny metodą rezonansu Wyznaczanie stosunku c p /c v Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu Badanie przepływu powietrza Wyznaczanie współczynnika sztywności Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego przy pomocy 2 2 wahadła rewersyjnego. 18. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu i w metalu Wyznaczanie częstości generatora na podstawie dudnień 1 1 i krzywych Lissajous. 20. Wyznaczanie temperatury Curie ferrytu Badanie zależności oporu metalu i półprzewodnika od 1 1 temperatury. 22. Wyznaczanie charakterystyki termopary Fe-Cu Badanie ruchu ramki galwanometru Wyznaczanie zależności podatności magnetycznej i 1 1 energii przemagnesowania żelaza. 25. Wyznaczanie rozkładów Poissona i Gaussa przy pomocy 1 1 licznika G-M. 26. Badanie układów elektronicznych przy pomocy oscyloskopu. 1 1 Razem Semestr II 27. Elementy fizyki kwantowej 7 7 Podstawy mechaniki kwantowej nierelatywistycznej, równanie Schrodingera zależne od czasu dla jednej cząstki, interpretacja statystyczna funkcji falowej, równanie Schrodingera niezależne od czasu, stany stacjonarne, postulaty odnoszące się do wielkości fizycznych, obserwable. Funkcje własne pędu. Zasada nieokreśloności. Relacje Heisenberga. Zastosowanie równania Schrodingera (na przykładach cząstki swobodnej w nieskończenie głębokiej studni potencjału, oscylatora harmonicznego, zjawiska tunelowego, momentu pędu, atomu wodoru). 28. Fizyka atomowa i molekularna 8 8 Atom wodoru w zewnętrznym polu magnetycznym. Zjawisko Zemana. Oddziaływanie spin-orbita. Doświadczenie Sterna-Gerlacha. Energia oddziaływania spin-orbita. Struktura subtelna. Precesja Larmora. Model wektorowy atomu wieloelektrodowego (sprzężenia L-S i j-j). Widma atomowe. Promieniowanie wymuszone. Elementy optoelektroniki lasery. Elementy fizyki ciała stałego. Wybrane zagadnienia z fizyki jądra atomowego. Skażenia radioaktywne i ich szkodliwość dla organizmów żywych. Przykłady skażeń radioaktywnych. Laboratorium 29. Wyznaczanie stosunku e/m Wyznaczanie pracy wyjścia

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia: Informacje ogólne Fizyka 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych, Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

2.1. Postać algebraiczna liczb zespolonych Postać trygonometryczna liczb zespolonych... 26

2.1. Postać algebraiczna liczb zespolonych Postać trygonometryczna liczb zespolonych... 26 Spis treści Zamiast wstępu... 11 1. Elementy teorii mnogości... 13 1.1. Algebra zbiorów... 13 1.2. Iloczyny kartezjańskie... 15 1.2.1. Potęgi kartezjańskie... 16 1.2.2. Relacje.... 17 1.2.3. Dwa szczególne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Wstęp do matematyki Rozdział II. Ciągi i szeregi... 44

Spis treści. Rozdział I. Wstęp do matematyki Rozdział II. Ciągi i szeregi... 44 Księgarnia PWN: Ryszard Rudnicki, Wykłady z analizy matematycznej Spis treści Rozdział I. Wstęp do matematyki... 13 1.1. Elementy logiki i teorii zbiorów... 13 1.1.1. Rachunek zdań... 13 1.1.2. Reguły

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Matematyki dr Monika Skóra

Analiza matematyczna. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Matematyki dr Monika Skóra Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Analiza matematyczna Nazwa modułu w języku angielskim Calculus Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Analiza matematyczna 2 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EME-1-202-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Mikroelektronika w technice

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA MATHEMATICS. Forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 3W E, 3Ćw. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE semestr 1

MATEMATYKA MATHEMATICS. Forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 3W E, 3Ćw. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE semestr 1 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Podstawowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia I stopnia MATEMATYKA MATHEMATICS Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Matematyka I Mathematics I Kierunek: biotechnologia Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich I stopnia specjalności Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień: wykład,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość matematyki i fizyki na poziomie podstawowym szkoły ponadgimnazjalnej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość matematyki i fizyki na poziomie podstawowym szkoły ponadgimnazjalnej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizyka 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: Rok I/Semestr I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Matematyka II

Opis przedmiotu: Matematyka II 24.09.2013 Karta - Matematyka II Opis : Matematyka II Kod Nazwa Wersja TR.NIK203 Matematyka II 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Programy zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH Pod redakcją Anny Piweckiej Staryszak Autorzy poszczególnych rozdziałów Anna Piwecka Staryszak: 2-13; 14.1-14.6; 15.1-15.4; 16.1-16.3; 17.1-17.6;

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy I (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot (3)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna.1 Nazwa w języku angielskim: Mathematical analysis.1 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 017/01 Semestr 1 1 Język angielski I 0 1 Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19 Spis treści Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13 Przedmowa 15 1 Wstęp 19 1.1. Istota fizyki.......... 1 9 1.2. Jednostki........... 2 1 1.3. Analiza wymiarowa......... 2 3 1.4. Dokładność w fizyce.........

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza Matematyczna III Mathematical Analysis III Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom przedmiotu: I

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/17 2019/20 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Analiza matematyczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna 1.1 A Nazwa w języku angielskim: Mathematical Analysis 1.1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Matematyka

Sylabus - Matematyka Sylabus - Matematyka 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Farmacja, jednolite studia magisterskie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza matematyczna Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Analiza matematyczna II Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIS-1-202-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Matematyka I

Opis przedmiotu: Matematyka I 24.09.2013 Karta - Matematyka I Opis : Matematyka I Kod Nazwa Wersja TR.NIK102 Matematyka I 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Nazwa Przedmiotu: Analiza matematyczna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy Rok studiów, semestr: rok pierwszy, semestr I

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA SYLABUS. A. Informacje ogólne

MATEMATYKA SYLABUS. A. Informacje ogólne MATEMATYKA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M dr hab. inż. Stanisław Cudziło, prof. WAT Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: MATEMATYKA Wersja anglojęzyczna:

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy Sylabus modułu: Matematyka A (0310-CH-S1-001)

Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy Sylabus modułu: Matematyka A (0310-CH-S1-001) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy Sylabus modułu: Matematyka A (001) 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok akademicki 2013/2014 semestr forma studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA. Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu Fiz010WMATBUD_pNadGen1D5JT Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK103 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jarosław Kotowicz, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jarosław Kotowicz, dr SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok I/ I i II semestr Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Inżynieria biomedyczna Linear algebra and analytical geometry forma studiów: studia stacjonarne Kod przedmiotu: IB_mp_ Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot (3)

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-476I Analiza matematyczna I Calculus I. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr I

Z-LOG-476I Analiza matematyczna I Calculus I. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr I KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Z-LOG-476I Analiza matematyczna I Calculus I A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA 2. Kod przedmiotu: Eef 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW Nazwa w języku polskim: FUNKCJE ZESPOLONE Nazwa w języku angielskim: Complex functions Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka i Robotyka Specjalność

Bardziej szczegółowo

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY NATERIAŁU Z-1:

ZAKRESY NATERIAŁU Z-1: Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/47/055/U/13 ZAKRESY NATERIAŁU Z-1: 1) Funkcja rzeczywista jednej zmiennej: ciąg dalszy a) Definicja granicy funkcji, b) Twierdzenie o trzech funkcjach, o granicy

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 1 0,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Zaliczenie na ocenę 1 0,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ****** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE I FUNKCJE ZESPOLONE Nazwa w języku angielskim Differential equations and complex functions Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. opis efektu kształcenia

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. opis efektu kształcenia Uniwersytet Śląski w Katowicach str.. Nazwa kierunku informatyka 2. Cykl rozpoczęcia 207/208Z 3. Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia (inżynierskie) 4. Profil kształcenia ogólnoakademicki 5. Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-530I Analiza matematyczna II Calculus II

Z-LOG-530I Analiza matematyczna II Calculus II KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/18 Z-LOG-530I Analiza matematyczna II Calculus II A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Egzamin

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Egzamin Zał. nr 3 do ZW Wydział Elektroniki PWr KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Fizyka 1.1A. Nazwa w języku angielskim: Physics 1.1A Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka, Elektronika, Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Funkcje zespolone Complex functions Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji SEMESTR: I L.p. Nazwa przedmiotu Studia stacjonarne 1. Mikroekonomia E Z 24 6 4 2. Matematyka w zastosowaniach inżynierskich E Z 40 5 5 1. Rachunkowość E Z 30 15 5 2. Materiałoznawstwo E Z Z 35 10 15 7

Bardziej szczegółowo

Koordynator przedmiotu dr Artur Bryk, wykł., Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Koordynator przedmiotu dr Artur Bryk, wykł., Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.NIK102 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

PW Wydział Elektryczny Rok akad / Podstawowe Informacje dla studentów

PW Wydział Elektryczny Rok akad / Podstawowe Informacje dla studentów PW Wydział Elektryczny Rok akad. 2017 / 2018 Podstawowe Informacje dla studentów Piotr Multarzyński, e-mail: multarynka@op.pl, konsultacje: Zob isod. Przedmiot: Matematyka 1 Cel przedmiotu: Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Fiz-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Energetyka komunalna Profil

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecnie

Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecnie Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecnie Plan studiów i program nauczania dla kierunku Mechatronika na specjalności Elektroautomatyka okrętowa (EO) studia stacjonarne I stopnia Obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7.

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014 Spis treści Spis rzeczy części 2 tomu I O Richardzie P. Feynmanie

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: FIZYKA 2. Kod przedmiotu: Mf 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja Siłowni

Bardziej szczegółowo

Fizyka dla Oceanografów #

Fizyka dla Oceanografów # Nazwa przedmiotu Fizyka dla Oceanografów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod ECTS 13.0.0058 Zakład Oceanografii Fizycznej Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) prof. UG, dr hab. Natalia

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii

Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii W: prof. dr hab.tadeusz Paszkiewicz Ćw.: Dr Andrzej Bąk Katedra Fizyki Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej http://fizmoodle.prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-0530 Analiza Matematyczna II Calculus II

Z-ZIP-0530 Analiza Matematyczna II Calculus II KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-0530 Analiza Matematyczna II Calculus II A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Matematyka II Mathematics II Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: nauk ścisłych, moduł 1 I stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach 13. Wstęp 15. Przedmowa do wydania szóstego 19

Spis treści. O autorach 13. Wstęp 15. Przedmowa do wydania szóstego 19 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Henryk Gurgul, Marcin Suder. wyd. 6 uzup. i popr., uwzględniające podstawowy program matematyki również

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nazwa przedmiotu MATEMATYKA I Kod CH 1.1 Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S Sposób zaliczenia E Katedra Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW Ι.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Fizyka 1 Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT-1-205-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa. NAUCZYCIEL FIZYKI mgr Beata Wasiak KARTY INFORMACYJNE Z FIZYKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS GIMNAZJUM KLASA I semestr I DZIAŁ I: KINEMATYKA 1. Pomiary w fizyce. Umiejętność dokonywania pomiarów: długości, masy,

Bardziej szczegółowo