PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2010;7(1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2010;7(1)"

Transkrypt

1 Wolfgang von Renteln-Kruse (red.) Medizin des Alterns und des alten Menschen STEINKOPFF VERLAG, Heidelberg 2009, wyd. 2, ss Twierdzenie, że zachodzi ścisły związek pomiędzy wiekiem a chorobą, nie jest odkryciem nowym. Już w starożytnym Rzymie wiedziano, że senectus ipsa est morbus 1. Choć pojęcie geriatria zostało stworzone przez Ignacego Nashera już w XX wieku, to jednak zmiana w myśleniu i geriatryczna orientacja na uczelniach medycznych daje się zauważyć dopiero pod wpływem nacisku demograficznego: postępującego starzenia się społeczeństw, dlatego w medycynie klinicznej dochodzi do zmiany rozumienia pojęcia choroby i możliwości jej terapii. Przekonanie, że choroby starości nie wynikają jedynie z upływu czasu, lecz także a może przede wszystkim, są następstwem np. nadwagi, nadciśnienia, hyperlipidemii, a te znów są rezultatem predyspozycji genetycznych oraz odżywiania, stylu życia i innych czynników środowiskowych odsłania zupełnie nowy obraz geriatrii, a wraz z nim starzejącego się człowieka. Postępujący proces starzenia się społeczeństw prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na geriatryczną diagnostykę i terapię. Pod względem epidemiologicznym geriatryczne syndromy, zespoły chorobowe już teraz należą do najczęstszych i najważniejszych chorób przewlekłych. Naprzeciw tym i wielu innym wyzwaniom wychodzi Wolfgang von Renteln-Kruse wraz ze współautorami w prezentowanej publikacji. Jej celem jest po pierwsze przybliżenie medycyny geriatrycznej po drugie zwrócenie uwagi na szczególne cechy i potrzeby starszych pacjentów oraz po trzecie uczynienie z nich punktu odniesienia w procesie planowania interwencji medycznych. Prezentowana praca jest wydaniem drugim poprawionym i uzupełnionym o najnowszą literaturę. Struktura i główne tematy pozostały jednak, względem wydania pierwszego, niezmienione. Dzieło ma charakter interdyscyplinarny: treść odpowiada europejskiej definicji medycyny geriatrycznej (sekcja geriatrii U.E.M.S 2, wersja z ) i jest utworzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki. Z tego powodu zapoznanie się z treścią lektury może przyczynić się do zachowania lub poprawy nie tylko funkcjonalnych kompetencji, ale także jakości życia i autonomii starszych pacjentów. Książka składa się z trzech głównych części, załącznika oraz indeksu. Część I: Podstawy i metody (ss. 3-62), przybliża czytelnikowi zagadnienia: starzejącego się organizmu i społeczeństwa, a także zwraca uwagę na tzw. starzenie fizjologiczne, czyli pomyślne, możliwe dzięki propagowaniu i realizacji efektywnej prewencji gerontologicznej, w tym również społecznemu wsparciu. Wtedy prawdziwym staje się twierdzenie, że wiek jest czymś, co nie ma znaczenia, chyba, że jest się serem (s. 1). Autorzy podkreślają, że medycyna przyszłości będzie musiała stawić czoła rosnącemu zapotrzebowaniu zarówno na geriatryczną opiekę stacjonarną w trybie ostrym, jak i przewlekłą rehabilitację. W krajach, które nie rozwiążą problemu całościowej opieki nad osobami w podeszłym wieku, będzie można się spodziewać poważnych problemów nie tylko w obszarze służby zdrowia, ale także na poziomie społecznym, gospodarczym i ekonomicznym. Część II: Syndromy geriatryczne (ss ), czyli tzw. wielkie problemy geriatryczne stanowią dla służby zdrowia poważne wyzwanie zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne. Wynika to z faktu częstego nakładania się różnych problemów, takich jak: unieruchomienie, upadki, nietrzymanie zwieraczy, demencja, zespoły jatrogenne, depresja, zaburzenia odżywiania, na i tak zmniejszoną już rezerwę narządową. Multimorbidität (wielochorobowość) prowadzi do tego, że objawy i przebieg chorób są często nietypowe, są rozpoznawane w zaawansowanym stadium i trwają dłużej, co w znacznym 1 Sama starość jest chorobą 2 The European Union of Medical Specialists..

2 stopniu utrudnia medyczną interwencję. Jest to najbardziej obszerna część publikacji, a autorzy szczególnie podkreślają w niej ważną rolę prawidłowo przeprowadzanego wywiadu, nakierowanego nie tylko na dolegliwości fizyczne, lecz także psychiczne i socjalne, a także skuteczną komunikację z osobą w podeszłym wieku. Część III: Opieka geriatryczna (ss ), zawiera interesujące i pomocne w praktyce każdego lekarza i terapeuty wskazówki dotyczące m.in. rehabilitacji geriatrycznej, medycyny paliatywnej, opieki w domach spokojnej starości, a także jakości tych interwencji. Sztuka lekarska rozpoczyna się tam, gdzie kończą się możliwości terapii danej choroby. Takie doświadczenie należy do geriatrii: współtowarzyszenie pacjentowi podczas drogi przewlekłego cierpienia i podczas ostatnich chwil jego życia. W tym miejscu zostały przybliżone nie tylko podstawy prawne i cele kompleksowo prowadzonej terapii, lecz także krótko wyjaśniony schemat rehabilitacji na przykładzie pacjentów po udarach mózgu. Dla ludzi w podeszłym wieku ważne jest zdaniem autorów aby fizjoterapia miała charakter interdyscyplinarny, co jest podstawą dla skuteczności podejmowanych działań. Na załącznik (ss ) składają się przykłady skal i testów, najczęściej wykorzystywanych w całościowej ocenie geriatrycznej, np. badające: stopień zależności pacjenta w życiu codziennym Barthel Index, możliwość wykonywania złożonych czynności życia codziennego IADL (Instrumental Activities of Daily Living), równowagę i chód Tinetti, czynności poznawcze MMSE (Mini Mental State Examination) i stan emocjonalny GDS (Geriatryczna Skala Oceny Depresji Yesavage a), stan odżywienia MNA (Mini Nutritional Assesment)i inne. Publikacja oferuje czytelnikowi zrozumiałe i precyzyjne wprowadzenie do medycyny starości. Autorzy kładą nacisk na specyfikę i potrzeby starszych pacjentów, otwierając w ten sposób przed każdym zainteresowanym tą tematyką zarówno teoretyczny, jak i praktyczny dostęp do geriatrii. Warto podkreślić szatę edytorską książki, skonstruowaną do celów dydaktycznych. Obecność licznych tabel, wypunktowań oraz krótkich podsumowań każdego z podrozdziałów, wraz z najnowszą literaturą dotyczącą poruszanego tematu, jest dużą pomocą dla doświadczonego i początkującego lekarza, czy fizjoterapeuty. Profesorowi Renteln-Kruse oraz współautorom pracy należą się słowa uznania. Ich wysiłek, jeśli nie w całości, to chociaż we fragmentach, zasługuje na szersze upowszechnienie w Polsce, gdyż czas upływa, a my starzejemy się wraz z cicho biegnącymi latami (Owidiusz). Justyna Mazurek Medycyna starości i starszego człowieka

3 Szanowni Państwo! Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego! Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa, Członków i Sympatyków Towarzystwa do uczestnictwa w sesji wykładowej oraz w Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, które odbędą się w ramach XLIII Zjazdu Psychiatrów Polskich. Tegoroczny Zjazd ma miejsce w dniach czerwca 2010 r. w Poznaniu. Tematyka koncentruje się wokół zagadnienia Świat współczesny a psychiatria Sesję Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego pt. Psychogeriatria wobec przemian społecznych XXI wieku zaplanowano na 25 czerwca (piątek), godz. 9:00 sala 502 (pawilon 15). Sesji przewodniczyć będzie Prezes PTPG prof. dr hab. Andrzej Kiejna. Prelegenci: Andrzej Kiejna Epidemiologia zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym Jerzy Leszek Biologiczne mechanizmy starzenia się Tadeusz Parnowski Wyzwania kliniczne depresje Iwona Kłoszewska Wyzwania kliniczne zaburzenia świadomości Jednocześnie 25 czerwca (piątek) o godz. 16:00 odbędzie się wyborcze Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Podczas zgromadzenia wybrane zostaną nowe Władze Towarzystwa. Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków PTPG do licznego, aktywnego udziału.

4 Luxembourg 2010 Welcome to the 20th Alzheimer Europe Conference in Luxembourg It gives us great pleasure to invite you to the 20th Alzheimer Europe Conference which will be held from 30 September to 2 October And what better city to celebrate the 20th anniversary of our organisation than Luxembourg which has been home to the Alzheimer Europe office since 1996 and where the new conference centre is the direct neighbour of the European Commission, the European Parliament and the European Court of Justice. Organised under the theme Facing dementia together, the conference hopes to explore the partnerships and collaborations necessary to promote a better quality of life for people with dementia and their carers. We are delighted to have secured the participation of some eminent dementia experts who will further develop this theme in our four plenary sessions which focus on the core relationship between people with dementia and their carers, as well as their relationship with professional carers, doctors and researchers, with the final plenary session being dedicated to the collaboration between the wider dementia community and policy makers. A great number of interesting topics has been chosen and we hope that you will not hesitate to submit abstracts for presentations which will enrich the discussions and experiences and make our conference a truly international and memorable experience for all participants. We look forward to welcoming you in Luxembourg and hope that our conference will provide ample opportunities for networking, meeting old and new friends, as well as increasing our understanding of dementia. Maurice O Connell Chairperson Alzheimer Europe Liane Kadusch-Roth Chairperson Association Luxembourg Alzheimer All the details you May find on webpage:

5 Szanowni Państwo! Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego! Z przyjemnością informujemy, że nasze Towarzystwo zostało zaproszone do oficjalnej współpracy w ramach The European Association of Geriatric Psychiatry (EAGP). The European Association of Geriatric Psychiatry (EAGP) zostało powołane do życia w 1971 roku, początkowo jako nieformalne stowarzyszenie specjalistów pracujących w obszarze psychogeriatrii, stanowiąc jednocześnie pierwszą międzynarodową organizację tego typu. Na dzień dzisiejszy EAGP liczy około 250 członków z 26 państw europejskich. W ramach współpracy z EAGP każdy członek Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrii stanie się jednocześnie członkiem The European Association of Geriatric Psychiatry, a oba towarzystwa będą współpracowały w zakresie wymiany danych i wypracowywania wspólnych stanowisk. EAGP zobowiązuje się do certyfikowania instytucji i osób szkolących w psychogeriatrii, a także do lobbowania na poziomie europejskim na rzecz ustanowienia specjalizacji w tym zakresie. Propozycja współpracy będzie jednym z zagadnień omawianym podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, które odbędzie się w dn r. w ramach Zjazdu Psychiatrów Polskich w Poznaniu. Serdecznie zapraszam. Prezes PTPG Prof. dr hab. Andrzej Kiejna

6 CURRICULUM VITAE Dr hab n. med. TOMASZ SOBÓW Łódź, Poland WYKSZTAŁCENIE 2008 Kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy OSOCZOWE POZIOMY PEPTYDÓW Aβ JAKO POTENCJALNE BIOMARKERY DIAGNOSTYCZNE I PROGNOSTYCZNE W CHOROBIE ALZHEIMERA I ŁAGODNYCH ZABURZENIACH POZNAWCZYCH 1997 II stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii 1995 Obrona doktoratu na podstawie dysertacji zatytułowanej Płytka amyloidowa w pasażowalnych i niepasażowalnych amyloidozach mózgowych 1993 I stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii Akademia Medyczna w Łodzi, wydział lekarski STAŻE i SZKOLENIA ZAWODOWE 1994 Klinika Psychiatrii Uniwersytet Rechts der Isär, Monachium, RFN 1998 Centrum Biostatystyki i Epidemiologii, Uniwersytet Liege, Belgia 1999 Kurs Patobiologii Starzenia się, Uniwersytet Volterra, Włochy i Mayo Clinic, USA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 1999-obecnie Specjalista kierujący zespołem Oddziału Psychogeriatrii, Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszłego & Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Specjalista kierujący zespołem Oddziału Psychiatrii Ogólnej, II Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Łodzi 1997-nadal Adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego & Zaburzeń Psychotycznych (poprzednio: II Klinika Psychiatryczna) Asystent Poradni Przyklinicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Asystent i starszy asystent w II Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Łodzi 2010 Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2007 członek założyciel Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego 2001 nadal Kierownik specjalizacji 2 lekarzy, 4 lekarzy pod moją opieką ukończyło specjalizację z psychiatrii w latach , 2004, 2007, 2010 delegat na zjazd Krajowy Polskiego towarzystwa Psychiatrycznego 2000 nadal Członek zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Delegat na Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej W Łodzi 1993 nadal Członek założyciel Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i Ośrodka Dziennego dla osób z Chorobą Alzheimera INNE ŁÓDŹ,

7 KOMUNIKAT REDAKCJI Zaproszenie do publikacji Redakcja uprzejmie zaprasza do nadsyłania pełnotekstowych artykułów oryginalnych i krótkich doniesień badawczych mieszczących się w tematyce czasopisma wcześniej niepublikowanych oraz nieprzedłożonych do innych wydawnictw, celem rozważenia Publikacji w Psychogeriatrii Polskiej Wszystkie przedłożone artykuły zostaną niezależnie zrecenzowane. Wydawca Psychogeriatrii Polskiej Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego Wrocław, ul. Nożownicza 4/8

8 CURRICULUM VITAE Gjumrakch Aliev, M.D., Ph.D. San Antonio, USA Position and Affiliation: Professor of Biochemistry and Nutrition, & Cardiovascular and Neuropathology, Associate Director of the Doctor of Science in Health Science and Healthcare Administration Program, University of Atlanta, Atlanta, Georgia, USA Senior Res. Scientist, Stress Relief and Memory Training Center, Brooklyn, USA CONTACT INFORMATION: 7733 Louis Pasteur Dr., Apt. #328 San Antonio, Texas USA Home : Mobile: CITIZENSHIP: Dual: Russian & United State of America DATA OF BIRTH: September 01, 1958 LANGUAGES: Fluent in: English, Russian, Azeri, Spanish, Italian and French. EDUCATION: 1975 High School Diploma with Cum Laude, Pysan, Nachichevan High School, Azerbaijan (former USSR) 1982 M.D., Summa Cum Laude, Azerbaijan Medical Institute, USSR, General Medicine and Health Sciences, Baku, Azerbaijan (former USSR) Postgraduate Student, Department of Electron Microscopy, Ivanovo Medical Institute and Department of Electron Microscopy and Cell Pathology of the Institute of Human Morphology, Moscow State University, and Russian Cardiology Research Center, Russia, (former USSR) 1989 Ph.D., Summa Cum Laude, Cardiovascular Biology and Pathology: Moscow State University, Moscow, Russia (former USSR) Ivanovo Medical Institute, Ivanovo, Russia (former USSR) Institute of Human Morphology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia (former USSR) Russian Cardiology Center, Moscow, Russia (former USSR) Title of Ph.D. Thesis: ACADEMIC POSITIONS: The Ultrastructural and Functional Analysis of Vessel Endothelium after Ischemia and Reperfusion and Possible Pharmacological Interventions. Academic Jury Committee: Institute of Human Morphology Russian Academy of Medical Sciences, Moscow State University, Second Moscow Medical University after named Pirogov, Moscow and Ivanovo Medical Institute after named Bubnov, Ivanovo Russia. Ph.D. Advisor. Professor Alexander Alexandrovich Mironov, MD&PhD, D.Sc Junior Research Scientist, Laboratory of Electron Microscopy, Ivanovo State Medical Institute, Ivanovo, Russia (former USSR) Senior Research Scientist, Laboratory of Electron Microscopy, Ivanovo Medical Institute, Ivanovo, Russia (former USSR) Research Fellow, Department of Vascular Biology, FIDIA Research Lab, Abano Terme Italy 1991, 1993 Research Fellow, Institute of Pharmacology, University of Padua, Padua, Italy Head of Section of Endothelial Cell Biology Laboratory, Research Center of Electron Microscopy and Experimental Angiology, Ivanovo State Medical Institute, Russia (former USSR) British Heart Foundation Research Fellow, Department of Anatomy and Developmental Biology, University College London, London, United Kingdom.

9 Grant from British Heart Foundation: Localization of Nitric Oxide Synthase and other Vasoactive Substances in Endothelial Cells of Atherosclerotic Vessels (F/S 93024) Visiting Professor, Department of Experimental Biology, Faculty of Sciences, University of Jaen, Spain Research Fellows, The Cleveland Clinic Foundation Cleveland, Ohio, USA Research Associate, Institute of Pathology, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA Research Associate, Department of Anatomy, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA Founder and Co-Director of Microscopy Research Center, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA Tenure-Track Assistant Professor of Pathology, Department of Pathology, School of Medicine, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA 2004; 2005 Visiting Professor, University Health Sciences of Antigua, School of Medicine, St. John s, Antigua Senior Research Scientist Stress Relief and Memory Training Center, Brooklyn, New York USA Research Associate Professor of Cardiovascular and Neuropathology, Department of Biology, University of Texas at San Antonio, San Antonio, Texas, USA Founder and Director, Electron Microscopy Research Center, University of Texas at San Antonio, San Antonio, Texas, USA Professor of Biochemistry & Nutrition, Cardiovascular and Neuropathology, Pontificia Javeriana, Bogota, Colombia Professor and Associate Director of the Doctor of Science in Health Science and Healthcare Administration Program, University of Atlanta, Atlanta, Georgia, USA ADMINSITRATVIE DUTIES: VISITING SCIENTIST: Founder and Co-Director, Electron Microscopy Research Center, School of Medicine, Case Western Reserve University, Cleveland, OH USA Founder and Director, Electron Microscopy Research Center, University of Texas at San Antonio, San Antonio, Texas, USA Laboratory of Atherosclerosis Research, Russian National Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia Department of Vascular Biology, FIDIA Research Lab, Abano Terme Italy 1991, 1993 Institute of Pharmacology, University of Padua, Padua, Italy Department of Cell Biology and Oncology, Consorzio Mario Negri Sud, Chieti, Italy Autonomic Neuroscience Institute and Royal free Hospital of London and University College of London Department of Biochemistry of the University of California, Berkeley and Oakland Children Research Institute, Berkeley, California Institute for Brain Research, A.I. Virtanen Institute, University of Kuopio, Finland May-June. Department of Nutrition and Biochemistry, University of Javeriana, Colombia August Department of Nutrition and Biochemistry, University of Javeriana, Colombia SCIENTIFIC INTERESTS: Cell Biology and Functional Morphology of Cell and Tissues: Endothelial cells, Smooth Muscle Cells; Neurons and as well as Glial and Macrophages Cells; Specific characteristics changes of cell morphology in different functional states; particularly atherogenesis, vascular remodeling, hypertension, ischemia/reperfusion, tumor angiogenesis, signal transduction and mitochondria DNA deletion and/or overproliferation during cancer growth, metastases and Alzheimer s diseases; Regulation mechanisms of specific nitric oxide synthase (NOS) expression in endothelial and smooth muscle cells and macrophages in vivo and in vitro; Role of NO in the pathogenesis of oxidative stress; Role of Caveolin and its localization in the production of NO in different diseases conditions; Study of therapeutic role of NO-donor and NO suppressors and ET receptor antagonists in different vascular diseases such as atherosclerosis, vascular remodeling, ischemia/reperfusion and tumor angiogenesis; Study of the cellular and subcellular mechanisms of damage of pyramidal neurons and vascular wall cells during the development of Alzheimer s disease and the future new wave of treatment for these diseases.

10 Design and Monitoring Clinical study: Stress relief and memory training in conjunction with selective natural antioxidants as an alternate method for treatment of age associated mental retardation and depression. MAIN SCIENTIFIC EXPERTISE: My main scientific expertise is in the cellular, subcellular, functional and biochemical assessment of the vascular wall and other tissues (including Central and Peripheral Nervous System) and in the following techniques: 1. In situ Hybridization and PCR. 2. Enzymatic Assays including ELISA. 3. Western Blotting. 4. Cell Transfection. 5. qrt-pcr. 6. In vivo and In vitro Pharmacology. 7. Mass Spectrometry. 8. Protein Chemistry. 9. Pre-Embedding Immunoelectron Microscopy Peroxidase-anti-Peroxidase (PAP) and Avidin-Biotin (ABC) Cytochemistry techniques. 10. Post-Embedding Immunoelectron Microscopy Single, Double and Triple Gold Labeling techniques. 11. Light Microscopy Single and Double Immunoflurosent methods. 12. Light and EM Histochemical techniques, including NADPH-Diaphoreses Histochemical techniques in light and EM levels. 13. Single and Double labeling Laser Confocal Microscopy techniques. 14. Different modification of Light Microscopy (LM) and Transmission Electron Microscopy (TEM) techniques. 15. Scanning Electron Microscopy Native Specimens techniques. 16. TEM Ruthenium Red, Horseradish Peroxidase techniques. 17. LM, SEM and TEM Autoradiographic methods. 18. SEM and TEM frozen-fracture techniques. 19. SEM intraorgan and Intracellular Structure techniques. 20. SEM and TEM Detergent Extraction techniques. 21. LM, SEM and TEM Silver staining methods. 22. SEM plastic replica and corrosion casts preparation. 23. Light and EM Morphometric Measurements. 24. In Situ Hybridization at Light and EM levels (including non-isotopic techniques). 25. Quantification of Gold Particles and Image Analysis. 26. Small and Large laboratory Animal Surgery, including the Vascular and Nervous System Injury techniques. 27. Human tissue (biopsy and postmortem). 28. Tissue Culture Techniques. 29. Perfusion Fixation. 30. SEM and TEM plastic materials investigation including their interpretation. 31. SEM and TEM low vacuum techniques including natural and organic material investigations and interpretation. 32. Atomic Force Microscopy techniques. 33. Cryo-Electron Microscopy including three dimensional replica techniques. 34. TEM/SEM Low Vacuum and High Voltage Microscopy, X-ray Microscopy and element quantification. 35. Nanoparticles Conjugation and Drug Design. 36. Design and Monitoring Clinical study in conjunction with Bioinformatics methods. Present Scientific Focus and Interests: Cell Biology, Biochemistry, and Functional Morphology of Cell and Tissues: Endothelial cells, Smooth Muscle Cells; Neurons and as well as Glial and Macrophages Cells; Specific characteristic changes of cell biochemical properties and morphology in different functional states; particularly atherogenesis, vascular remodeling, hypertension, ischemia/reperfusion, tumor angiogenesis, signal transduction and mitochondria DNA deletion and/or overproliferation during cancer growth, metastases and Alzheimer s diseases; Regulation biochemical mechanisms of specific nitric oxide synthase (NOS) expression in endothelial and smooth muscle cells and macrophages in vivo and in vitro; At the present time, my lab is investigating the cellular and subcellular ultrastructural and molecular mechanisms of the features in the changes of mitochondria (DNA deletion, Cytochrome C Oxidase activity, redox activity (Fe), as well as protein modification and oxidation (HNE) and RNA (8HOG) oxidation during normal aging, atherosclerosis, tumor angiogenesis, stroke, human AD and transgenic

11 June 8, 2010 mouse models of AD by using molecular biology and functional and structural methods (e.g., in situ hybridization and immunocytochemistry techniques at the light and electron microscopic levels). In addition, the biochemical properties of these protein activities will also be considered for our future studies. One of our newer research interests focuses on investigating the interaction of nanoparticles with tissues and cells. We have recently developed ways to determine the biological effects of nanoparticles in vivo and in vitro by utilizing animal models of human diseases. Our goal is to not only elucidate the pathogenic mechanisms underlying the nanoparticles effects, but to also discover potential new drug development strategies. For example, our ongoing In vitro Cancer Cell Line as a Model for the Peptide based new Drug Development study has so far showed promising results regarding the specific delivery of drugs to tumor tissues. In another of our in vivo studies, we have found that nanoparticles are able to cross the blood brain barrier (BBB), which has been the biggest impediment in delivering drugs to patients with Alzheimer s disease. We are using classical biochemistry, cell biology, and morphology techniques in conjunction with more modern methods, such as SEM/TEM SED X-ray elemental analysis and NMR studies of protein structure and dynamics, macromolecular interactions, mechanistic enzymology, and computational analyses and modeling, in order to determine the exact nature of the relationship between the nanoparticles and the underlying tissue. Clinical Project: Design and Monitoring Clinical study: Stress relief and memory training in conjunction with selective natural antioxidants as an alternate method for treatment of age associated mental retardation and depression (Phase IIB). See all stories on this topic also: New stem cell research has been reported by scientists at University of Texas 09/29/2008 Copyright 2008 Diabetes Week via NewsRx.com; Angiogenesis Weekly 10/03/2008: New stem cell research has been reported by scientists at University of Texas Copyright 2008 Angiogenesis Weekly via NewsRx.com. New stem cell research has been reported by scientists at University of Texas 10/02/2008 Blood Weekly Copyright 2008 Blood Weekly via NewsRx.com. New stem cell research has been reported by scientists at University of Texas 09/30/2008 Science Letter. Copyright 2008 Science Letter via NewsRx.com

12 KOMUNIKAT REDAKCJI Call for Manuscripts The editors welcome original full-length research articles or short communications within the scope of the journal, not previously published or submitted to another publisher, for consideration for publication in the Psychogeriatria Polska (Polish Journal of Geriatric Psychiatry) All submissions will be independently refereed. Editorial office Psychogeriatria Polska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego Wrocław, ul. Nożownicza 4/8

Kardiologia małych zwierząt

Kardiologia małych zwierząt Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt 5-6 września 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Choroby serca wieku podeszłego - co możemy przewidzieć, czego możemy uniknąć, na co trzeba się przygotować?

Choroby serca wieku podeszłego - co możemy przewidzieć, czego możemy uniknąć, na co trzeba się przygotować? Choroby serca wieku podeszłego - co możemy przewidzieć, czego możemy uniknąć, na co trzeba się przygotować? Tomasz Grodzicki Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii CM UJ Kraków Choroby serca wieku podeszłego

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Geriatria 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot:

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce 18-19 maja 2013, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne 1 Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich Nazwa studiów doktoranckich w języku angielskim: Wydział

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Rezydentura w Wielkiej Brytanii. Katarzyna Skuza Addenbroke s Hospital, Cambridge

Rezydentura w Wielkiej Brytanii. Katarzyna Skuza Addenbroke s Hospital, Cambridge Rezydentura w Wielkiej Brytanii Katarzyna Skuza Addenbroke s Hospital, Cambridge Staż do specjalizacji trwa 7 lat, rotacja następuje w obrębie wielu szpitali danego okręgu, rezydenci ubiegają się o rotację

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Lek. Ewelina Anna Dziedzic Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

, Warszawa

, Warszawa Kierunki rozwoju nowych leków w pediatrii z perspektywy Komitetu Pediatrycznego EMA. Wpływ Rozporządzenia Pediatrycznego na pediatryczne badania kliniczne w Europie Marek Migdał, Klinika Anestezjologii

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych

Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego informuje o możliwości uzyskania przez członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Dentistry & Oral Sciences Source. Baza dostępna od czerwca 2009

Dentistry & Oral Sciences Source. Baza dostępna od czerwca 2009 Dentistry & Oral Sciences Source Baza dostępna od czerwca 2009 Dentistry & Oral Sciences Source Obejmuje wszystkie zagadnienia stomatologii: Stomatologia ogólna Stomatologia kosmetyczna Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. 75/Neo/adiunkt/1/2017. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. 75/Neo/adiunkt/1/2017. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 75/Neo/adiunkt/1/2017 INSTYTUCJA: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza MIASTO: STANOWISKO: DYSCYPLINA NAUKOWA:

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL. Konkluzja pokonferencyjna. Uczestnicy Konferencji z zadowoleniem przyjmują:

PL 1 PL. Konkluzja pokonferencyjna. Uczestnicy Konferencji z zadowoleniem przyjmują: 1st European Day of the Brain. Ageing, Stroke, and Alzheimer s Disease - Finding Innovative Solutions - Experts Conference during Polish Presidency of the European Union Council (18 November 2011, Learning

Bardziej szczegółowo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

III Jagielloński Dzień Urologii, Geriatrii i Medycyny Rodzinnej wraz z Festiwalem kulturo IX 2017 r. Wykładowcy / Faculty

III Jagielloński Dzień Urologii, Geriatrii i Medycyny Rodzinnej wraz z Festiwalem kulturo IX 2017 r. Wykładowcy / Faculty Wykładowcy / Faculty prof. Tomasz Grodzicki Prezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, Prorektor ds. Collegium Medicum UJ, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

SYLABUS I II III IV X V VI 1 2 3 4 5 6 7 8 X 9 10 11 12. ..., w tym:... - wykłady, 10 - seminaria, 20 ćwiczenia,... fakultety

SYLABUS I II III IV X V VI 1 2 3 4 5 6 7 8 X 9 10 11 12. ..., w tym:... - wykłady, 10 - seminaria, 20 ćwiczenia,... fakultety Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Lekarski I Lekarski Jednolite studia magisterskie Stacjonarne Polski SYLABUS Geriatria Rodzaj przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT I. Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Invite to participate in the International Scientific Conference

KOMUNIKAT I. Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Invite to participate in the International Scientific Conference KOMUNIKAT I Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Invite to participate in the International Scientific Conference Rodzina - Zdrowie - Choroba Family - Health - Disease ORGANIZATORZY Katedra

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship CURRICULUM VITAE Dr Katarzyna Sum ksum@sgh.waw.pl Chair of International Finance Current affiliation: Assistant Professor at the Chair of International Finance Research interests: international banking,

Bardziej szczegółowo

PhD Programme in Sociology

PhD Programme in Sociology PhD Programme in Sociology The entity responsible for the studies: Faculty of Social Sciences, University of Wroclaw Name of the programme: PhD Programme in Sociology Duration of studies: 4 Years The form

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics PLAN STUDIÓW - I rok - Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna (studia I stopnia) STUDY PLAN I year - Biotechnology program, specialty in Medical Biotechnology (first cycle) Matematyka ze statystyką

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu KATOWICE

Wydział Nauk o Zdrowiu KATOWICE Wydział Nauk o Zdrowiu 6.12.2014 KATOWICE syndrome - zespół słabości, zespół wątłości, zespół kruchości, zespół wyczerpania rezerw. Zespół geriatryczny, charakteryzujący się zmniejszeniem rezerw i odporności

Bardziej szczegółowo

Nefrologia i urologia małych zwierząt w praktyce

Nefrologia i urologia małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Nefrologia i urologia małych zwierząt w praktyce 17-18 maja 2014, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al.

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 THE POLISH BIOMETRIC SOCIETY PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE NATIONAL RESEARCH INSTITUTE POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER STUDIES

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Możliwości w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy lekarzy oraz edukacja pacjentów. Przemysława Jarosz-Chobot

Możliwości w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy lekarzy oraz edukacja pacjentów. Przemysława Jarosz-Chobot Możliwości w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy lekarzy oraz edukacja pacjentów Przemysława Jarosz-Chobot DZISIEJSZA OPIEKA DIABETOLOGICZNA STANDARD EDUKACJA INSULINA Inne Leki Chory? Na zawsze? Czy

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin - UDA POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin Plan of study visit 13-24.05.2014 12 th. May Arrival to the Campanille

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014 SLEEP APNEA & SNORING 2014 for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 6 th December 2014 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW III MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 6 grudnia 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

REGULAMIN DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ REGULAMIN DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ prowadzonego przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie w ramach projektu pt. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Course Venue - Miejsce : Szpital Ortopedicum - Krakow, Poland

Course Venue - Miejsce : Szpital Ortopedicum - Krakow, Poland LIVE SURGERY: "FIRST STEPS IN FOOT PERCUTANEOUS SURGERY" PIERWSZE KROKI W CHIRURGII PRZEZSKÓRNEJ STOPY - KURS TECHNIK MINI-INWAZYJNYCH Z TRANSMISJĄ OPERACJI NA ŻYWO Course Venue - Miejsce : Szpital Ortopedicum

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI/CONTENTS. Zawiadomienia Announcements

SPIS TREŚCI/CONTENTS. Zawiadomienia Announcements I PsychogeriatrIA PolSKA 2014;11(3) SPIS TREŚCI/CONTENTS 67 Jakość życia opiekunów pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera Caregivers health-related quality of life in Alzheimer s disease Wojciech

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jan Wilczyński

Prof. dr hab. Jan Wilczyński Prof. dr hab. Jan Wilczyński PROFESOR MIRIAM KATZ DEPUTY DEAN FOR ACADEMIC AFFAIRS, FACULTY OF HEALTH SCIENCES, BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV BEER SHEVA, ISRAEL LAUREATKA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

III Scientific Conference of PhD Students of University of Bialystok

III Scientific Conference of PhD Students of University of Bialystok Białystok 18 th June 2014 III Scientific Conference of PhD Students of University of Bialystok International Cooperation and Regional Development Challenges, Perspectives Dear Sir/Madame, On behalf of

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca

Publikowanie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Katarzyna Czernek Katedra Turystyki Publikowanie w

Bardziej szczegółowo

Suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu Suplement do dyplomu Doświadczenia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Renata Figlewicz Centrum Badań i Rozwoju Kształcenia Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w liczbach 2 wydziały 10

Bardziej szczegółowo

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę?

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Piotr Ponikowski Klinika Chorób Serca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Ośrodek Chorób Serca Szpitala Wojskowego we Wrocławiu Niewydolność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland

Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland Name of reporters: Przemysław Leszek / Tomasz Rywik Public event / open clinic Organizers: Honorary Patronage: Public event / open clinic On May 8,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

W związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa ochrona osób

W związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa ochrona osób RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz Warszawa, 30 J 20 i V.7011.21.2014.MM Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia W związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa ochrona osób starszych

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie

Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie JAROSŁAW J. FEDOROWSKI, MD, PhD, MBA, FACP, FESC University Professor President, Polish Hospital Federation Governor,

Bardziej szczegółowo

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop Konferencja asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Bardziej szczegółowo