PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2010;7(1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2010;7(1)"

Transkrypt

1 Wolfgang von Renteln-Kruse (red.) Medizin des Alterns und des alten Menschen STEINKOPFF VERLAG, Heidelberg 2009, wyd. 2, ss Twierdzenie, że zachodzi ścisły związek pomiędzy wiekiem a chorobą, nie jest odkryciem nowym. Już w starożytnym Rzymie wiedziano, że senectus ipsa est morbus 1. Choć pojęcie geriatria zostało stworzone przez Ignacego Nashera już w XX wieku, to jednak zmiana w myśleniu i geriatryczna orientacja na uczelniach medycznych daje się zauważyć dopiero pod wpływem nacisku demograficznego: postępującego starzenia się społeczeństw, dlatego w medycynie klinicznej dochodzi do zmiany rozumienia pojęcia choroby i możliwości jej terapii. Przekonanie, że choroby starości nie wynikają jedynie z upływu czasu, lecz także a może przede wszystkim, są następstwem np. nadwagi, nadciśnienia, hyperlipidemii, a te znów są rezultatem predyspozycji genetycznych oraz odżywiania, stylu życia i innych czynników środowiskowych odsłania zupełnie nowy obraz geriatrii, a wraz z nim starzejącego się człowieka. Postępujący proces starzenia się społeczeństw prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na geriatryczną diagnostykę i terapię. Pod względem epidemiologicznym geriatryczne syndromy, zespoły chorobowe już teraz należą do najczęstszych i najważniejszych chorób przewlekłych. Naprzeciw tym i wielu innym wyzwaniom wychodzi Wolfgang von Renteln-Kruse wraz ze współautorami w prezentowanej publikacji. Jej celem jest po pierwsze przybliżenie medycyny geriatrycznej po drugie zwrócenie uwagi na szczególne cechy i potrzeby starszych pacjentów oraz po trzecie uczynienie z nich punktu odniesienia w procesie planowania interwencji medycznych. Prezentowana praca jest wydaniem drugim poprawionym i uzupełnionym o najnowszą literaturę. Struktura i główne tematy pozostały jednak, względem wydania pierwszego, niezmienione. Dzieło ma charakter interdyscyplinarny: treść odpowiada europejskiej definicji medycyny geriatrycznej (sekcja geriatrii U.E.M.S 2, wersja z ) i jest utworzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki. Z tego powodu zapoznanie się z treścią lektury może przyczynić się do zachowania lub poprawy nie tylko funkcjonalnych kompetencji, ale także jakości życia i autonomii starszych pacjentów. Książka składa się z trzech głównych części, załącznika oraz indeksu. Część I: Podstawy i metody (ss. 3-62), przybliża czytelnikowi zagadnienia: starzejącego się organizmu i społeczeństwa, a także zwraca uwagę na tzw. starzenie fizjologiczne, czyli pomyślne, możliwe dzięki propagowaniu i realizacji efektywnej prewencji gerontologicznej, w tym również społecznemu wsparciu. Wtedy prawdziwym staje się twierdzenie, że wiek jest czymś, co nie ma znaczenia, chyba, że jest się serem (s. 1). Autorzy podkreślają, że medycyna przyszłości będzie musiała stawić czoła rosnącemu zapotrzebowaniu zarówno na geriatryczną opiekę stacjonarną w trybie ostrym, jak i przewlekłą rehabilitację. W krajach, które nie rozwiążą problemu całościowej opieki nad osobami w podeszłym wieku, będzie można się spodziewać poważnych problemów nie tylko w obszarze służby zdrowia, ale także na poziomie społecznym, gospodarczym i ekonomicznym. Część II: Syndromy geriatryczne (ss ), czyli tzw. wielkie problemy geriatryczne stanowią dla służby zdrowia poważne wyzwanie zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne. Wynika to z faktu częstego nakładania się różnych problemów, takich jak: unieruchomienie, upadki, nietrzymanie zwieraczy, demencja, zespoły jatrogenne, depresja, zaburzenia odżywiania, na i tak zmniejszoną już rezerwę narządową. Multimorbidität (wielochorobowość) prowadzi do tego, że objawy i przebieg chorób są często nietypowe, są rozpoznawane w zaawansowanym stadium i trwają dłużej, co w znacznym 1 Sama starość jest chorobą 2 The European Union of Medical Specialists..

2 stopniu utrudnia medyczną interwencję. Jest to najbardziej obszerna część publikacji, a autorzy szczególnie podkreślają w niej ważną rolę prawidłowo przeprowadzanego wywiadu, nakierowanego nie tylko na dolegliwości fizyczne, lecz także psychiczne i socjalne, a także skuteczną komunikację z osobą w podeszłym wieku. Część III: Opieka geriatryczna (ss ), zawiera interesujące i pomocne w praktyce każdego lekarza i terapeuty wskazówki dotyczące m.in. rehabilitacji geriatrycznej, medycyny paliatywnej, opieki w domach spokojnej starości, a także jakości tych interwencji. Sztuka lekarska rozpoczyna się tam, gdzie kończą się możliwości terapii danej choroby. Takie doświadczenie należy do geriatrii: współtowarzyszenie pacjentowi podczas drogi przewlekłego cierpienia i podczas ostatnich chwil jego życia. W tym miejscu zostały przybliżone nie tylko podstawy prawne i cele kompleksowo prowadzonej terapii, lecz także krótko wyjaśniony schemat rehabilitacji na przykładzie pacjentów po udarach mózgu. Dla ludzi w podeszłym wieku ważne jest zdaniem autorów aby fizjoterapia miała charakter interdyscyplinarny, co jest podstawą dla skuteczności podejmowanych działań. Na załącznik (ss ) składają się przykłady skal i testów, najczęściej wykorzystywanych w całościowej ocenie geriatrycznej, np. badające: stopień zależności pacjenta w życiu codziennym Barthel Index, możliwość wykonywania złożonych czynności życia codziennego IADL (Instrumental Activities of Daily Living), równowagę i chód Tinetti, czynności poznawcze MMSE (Mini Mental State Examination) i stan emocjonalny GDS (Geriatryczna Skala Oceny Depresji Yesavage a), stan odżywienia MNA (Mini Nutritional Assesment)i inne. Publikacja oferuje czytelnikowi zrozumiałe i precyzyjne wprowadzenie do medycyny starości. Autorzy kładą nacisk na specyfikę i potrzeby starszych pacjentów, otwierając w ten sposób przed każdym zainteresowanym tą tematyką zarówno teoretyczny, jak i praktyczny dostęp do geriatrii. Warto podkreślić szatę edytorską książki, skonstruowaną do celów dydaktycznych. Obecność licznych tabel, wypunktowań oraz krótkich podsumowań każdego z podrozdziałów, wraz z najnowszą literaturą dotyczącą poruszanego tematu, jest dużą pomocą dla doświadczonego i początkującego lekarza, czy fizjoterapeuty. Profesorowi Renteln-Kruse oraz współautorom pracy należą się słowa uznania. Ich wysiłek, jeśli nie w całości, to chociaż we fragmentach, zasługuje na szersze upowszechnienie w Polsce, gdyż czas upływa, a my starzejemy się wraz z cicho biegnącymi latami (Owidiusz). Justyna Mazurek Medycyna starości i starszego człowieka

3 Szanowni Państwo! Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego! Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa, Członków i Sympatyków Towarzystwa do uczestnictwa w sesji wykładowej oraz w Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, które odbędą się w ramach XLIII Zjazdu Psychiatrów Polskich. Tegoroczny Zjazd ma miejsce w dniach czerwca 2010 r. w Poznaniu. Tematyka koncentruje się wokół zagadnienia Świat współczesny a psychiatria Sesję Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego pt. Psychogeriatria wobec przemian społecznych XXI wieku zaplanowano na 25 czerwca (piątek), godz. 9:00 sala 502 (pawilon 15). Sesji przewodniczyć będzie Prezes PTPG prof. dr hab. Andrzej Kiejna. Prelegenci: Andrzej Kiejna Epidemiologia zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym Jerzy Leszek Biologiczne mechanizmy starzenia się Tadeusz Parnowski Wyzwania kliniczne depresje Iwona Kłoszewska Wyzwania kliniczne zaburzenia świadomości Jednocześnie 25 czerwca (piątek) o godz. 16:00 odbędzie się wyborcze Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Podczas zgromadzenia wybrane zostaną nowe Władze Towarzystwa. Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków PTPG do licznego, aktywnego udziału.

4 Luxembourg 2010 Welcome to the 20th Alzheimer Europe Conference in Luxembourg It gives us great pleasure to invite you to the 20th Alzheimer Europe Conference which will be held from 30 September to 2 October And what better city to celebrate the 20th anniversary of our organisation than Luxembourg which has been home to the Alzheimer Europe office since 1996 and where the new conference centre is the direct neighbour of the European Commission, the European Parliament and the European Court of Justice. Organised under the theme Facing dementia together, the conference hopes to explore the partnerships and collaborations necessary to promote a better quality of life for people with dementia and their carers. We are delighted to have secured the participation of some eminent dementia experts who will further develop this theme in our four plenary sessions which focus on the core relationship between people with dementia and their carers, as well as their relationship with professional carers, doctors and researchers, with the final plenary session being dedicated to the collaboration between the wider dementia community and policy makers. A great number of interesting topics has been chosen and we hope that you will not hesitate to submit abstracts for presentations which will enrich the discussions and experiences and make our conference a truly international and memorable experience for all participants. We look forward to welcoming you in Luxembourg and hope that our conference will provide ample opportunities for networking, meeting old and new friends, as well as increasing our understanding of dementia. Maurice O Connell Chairperson Alzheimer Europe Liane Kadusch-Roth Chairperson Association Luxembourg Alzheimer All the details you May find on webpage:

5 Szanowni Państwo! Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego! Z przyjemnością informujemy, że nasze Towarzystwo zostało zaproszone do oficjalnej współpracy w ramach The European Association of Geriatric Psychiatry (EAGP). The European Association of Geriatric Psychiatry (EAGP) zostało powołane do życia w 1971 roku, początkowo jako nieformalne stowarzyszenie specjalistów pracujących w obszarze psychogeriatrii, stanowiąc jednocześnie pierwszą międzynarodową organizację tego typu. Na dzień dzisiejszy EAGP liczy około 250 członków z 26 państw europejskich. W ramach współpracy z EAGP każdy członek Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrii stanie się jednocześnie członkiem The European Association of Geriatric Psychiatry, a oba towarzystwa będą współpracowały w zakresie wymiany danych i wypracowywania wspólnych stanowisk. EAGP zobowiązuje się do certyfikowania instytucji i osób szkolących w psychogeriatrii, a także do lobbowania na poziomie europejskim na rzecz ustanowienia specjalizacji w tym zakresie. Propozycja współpracy będzie jednym z zagadnień omawianym podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, które odbędzie się w dn r. w ramach Zjazdu Psychiatrów Polskich w Poznaniu. Serdecznie zapraszam. Prezes PTPG Prof. dr hab. Andrzej Kiejna

6 CURRICULUM VITAE Dr hab n. med. TOMASZ SOBÓW Łódź, Poland WYKSZTAŁCENIE 2008 Kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy OSOCZOWE POZIOMY PEPTYDÓW Aβ JAKO POTENCJALNE BIOMARKERY DIAGNOSTYCZNE I PROGNOSTYCZNE W CHOROBIE ALZHEIMERA I ŁAGODNYCH ZABURZENIACH POZNAWCZYCH 1997 II stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii 1995 Obrona doktoratu na podstawie dysertacji zatytułowanej Płytka amyloidowa w pasażowalnych i niepasażowalnych amyloidozach mózgowych 1993 I stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii Akademia Medyczna w Łodzi, wydział lekarski STAŻE i SZKOLENIA ZAWODOWE 1994 Klinika Psychiatrii Uniwersytet Rechts der Isär, Monachium, RFN 1998 Centrum Biostatystyki i Epidemiologii, Uniwersytet Liege, Belgia 1999 Kurs Patobiologii Starzenia się, Uniwersytet Volterra, Włochy i Mayo Clinic, USA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 1999-obecnie Specjalista kierujący zespołem Oddziału Psychogeriatrii, Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszłego & Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Specjalista kierujący zespołem Oddziału Psychiatrii Ogólnej, II Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Łodzi 1997-nadal Adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego & Zaburzeń Psychotycznych (poprzednio: II Klinika Psychiatryczna) Asystent Poradni Przyklinicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Asystent i starszy asystent w II Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Łodzi 2010 Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2007 członek założyciel Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego 2001 nadal Kierownik specjalizacji 2 lekarzy, 4 lekarzy pod moją opieką ukończyło specjalizację z psychiatrii w latach , 2004, 2007, 2010 delegat na zjazd Krajowy Polskiego towarzystwa Psychiatrycznego 2000 nadal Członek zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Delegat na Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej W Łodzi 1993 nadal Członek założyciel Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i Ośrodka Dziennego dla osób z Chorobą Alzheimera INNE ŁÓDŹ,

7 KOMUNIKAT REDAKCJI Zaproszenie do publikacji Redakcja uprzejmie zaprasza do nadsyłania pełnotekstowych artykułów oryginalnych i krótkich doniesień badawczych mieszczących się w tematyce czasopisma wcześniej niepublikowanych oraz nieprzedłożonych do innych wydawnictw, celem rozważenia Publikacji w Psychogeriatrii Polskiej Wszystkie przedłożone artykuły zostaną niezależnie zrecenzowane. Wydawca Psychogeriatrii Polskiej Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego Wrocław, ul. Nożownicza 4/8

8 CURRICULUM VITAE Gjumrakch Aliev, M.D., Ph.D. San Antonio, USA Position and Affiliation: Professor of Biochemistry and Nutrition, & Cardiovascular and Neuropathology, Associate Director of the Doctor of Science in Health Science and Healthcare Administration Program, University of Atlanta, Atlanta, Georgia, USA Senior Res. Scientist, Stress Relief and Memory Training Center, Brooklyn, USA CONTACT INFORMATION: 7733 Louis Pasteur Dr., Apt. #328 San Antonio, Texas USA Home : Mobile: CITIZENSHIP: Dual: Russian & United State of America DATA OF BIRTH: September 01, 1958 LANGUAGES: Fluent in: English, Russian, Azeri, Spanish, Italian and French. EDUCATION: 1975 High School Diploma with Cum Laude, Pysan, Nachichevan High School, Azerbaijan (former USSR) 1982 M.D., Summa Cum Laude, Azerbaijan Medical Institute, USSR, General Medicine and Health Sciences, Baku, Azerbaijan (former USSR) Postgraduate Student, Department of Electron Microscopy, Ivanovo Medical Institute and Department of Electron Microscopy and Cell Pathology of the Institute of Human Morphology, Moscow State University, and Russian Cardiology Research Center, Russia, (former USSR) 1989 Ph.D., Summa Cum Laude, Cardiovascular Biology and Pathology: Moscow State University, Moscow, Russia (former USSR) Ivanovo Medical Institute, Ivanovo, Russia (former USSR) Institute of Human Morphology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia (former USSR) Russian Cardiology Center, Moscow, Russia (former USSR) Title of Ph.D. Thesis: ACADEMIC POSITIONS: The Ultrastructural and Functional Analysis of Vessel Endothelium after Ischemia and Reperfusion and Possible Pharmacological Interventions. Academic Jury Committee: Institute of Human Morphology Russian Academy of Medical Sciences, Moscow State University, Second Moscow Medical University after named Pirogov, Moscow and Ivanovo Medical Institute after named Bubnov, Ivanovo Russia. Ph.D. Advisor. Professor Alexander Alexandrovich Mironov, MD&PhD, D.Sc Junior Research Scientist, Laboratory of Electron Microscopy, Ivanovo State Medical Institute, Ivanovo, Russia (former USSR) Senior Research Scientist, Laboratory of Electron Microscopy, Ivanovo Medical Institute, Ivanovo, Russia (former USSR) Research Fellow, Department of Vascular Biology, FIDIA Research Lab, Abano Terme Italy 1991, 1993 Research Fellow, Institute of Pharmacology, University of Padua, Padua, Italy Head of Section of Endothelial Cell Biology Laboratory, Research Center of Electron Microscopy and Experimental Angiology, Ivanovo State Medical Institute, Russia (former USSR) British Heart Foundation Research Fellow, Department of Anatomy and Developmental Biology, University College London, London, United Kingdom.

9 Grant from British Heart Foundation: Localization of Nitric Oxide Synthase and other Vasoactive Substances in Endothelial Cells of Atherosclerotic Vessels (F/S 93024) Visiting Professor, Department of Experimental Biology, Faculty of Sciences, University of Jaen, Spain Research Fellows, The Cleveland Clinic Foundation Cleveland, Ohio, USA Research Associate, Institute of Pathology, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA Research Associate, Department of Anatomy, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA Founder and Co-Director of Microscopy Research Center, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA Tenure-Track Assistant Professor of Pathology, Department of Pathology, School of Medicine, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA 2004; 2005 Visiting Professor, University Health Sciences of Antigua, School of Medicine, St. John s, Antigua Senior Research Scientist Stress Relief and Memory Training Center, Brooklyn, New York USA Research Associate Professor of Cardiovascular and Neuropathology, Department of Biology, University of Texas at San Antonio, San Antonio, Texas, USA Founder and Director, Electron Microscopy Research Center, University of Texas at San Antonio, San Antonio, Texas, USA Professor of Biochemistry & Nutrition, Cardiovascular and Neuropathology, Pontificia Javeriana, Bogota, Colombia Professor and Associate Director of the Doctor of Science in Health Science and Healthcare Administration Program, University of Atlanta, Atlanta, Georgia, USA ADMINSITRATVIE DUTIES: VISITING SCIENTIST: Founder and Co-Director, Electron Microscopy Research Center, School of Medicine, Case Western Reserve University, Cleveland, OH USA Founder and Director, Electron Microscopy Research Center, University of Texas at San Antonio, San Antonio, Texas, USA Laboratory of Atherosclerosis Research, Russian National Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia Department of Vascular Biology, FIDIA Research Lab, Abano Terme Italy 1991, 1993 Institute of Pharmacology, University of Padua, Padua, Italy Department of Cell Biology and Oncology, Consorzio Mario Negri Sud, Chieti, Italy Autonomic Neuroscience Institute and Royal free Hospital of London and University College of London Department of Biochemistry of the University of California, Berkeley and Oakland Children Research Institute, Berkeley, California Institute for Brain Research, A.I. Virtanen Institute, University of Kuopio, Finland May-June. Department of Nutrition and Biochemistry, University of Javeriana, Colombia August Department of Nutrition and Biochemistry, University of Javeriana, Colombia SCIENTIFIC INTERESTS: Cell Biology and Functional Morphology of Cell and Tissues: Endothelial cells, Smooth Muscle Cells; Neurons and as well as Glial and Macrophages Cells; Specific characteristics changes of cell morphology in different functional states; particularly atherogenesis, vascular remodeling, hypertension, ischemia/reperfusion, tumor angiogenesis, signal transduction and mitochondria DNA deletion and/or overproliferation during cancer growth, metastases and Alzheimer s diseases; Regulation mechanisms of specific nitric oxide synthase (NOS) expression in endothelial and smooth muscle cells and macrophages in vivo and in vitro; Role of NO in the pathogenesis of oxidative stress; Role of Caveolin and its localization in the production of NO in different diseases conditions; Study of therapeutic role of NO-donor and NO suppressors and ET receptor antagonists in different vascular diseases such as atherosclerosis, vascular remodeling, ischemia/reperfusion and tumor angiogenesis; Study of the cellular and subcellular mechanisms of damage of pyramidal neurons and vascular wall cells during the development of Alzheimer s disease and the future new wave of treatment for these diseases.

10 Design and Monitoring Clinical study: Stress relief and memory training in conjunction with selective natural antioxidants as an alternate method for treatment of age associated mental retardation and depression. MAIN SCIENTIFIC EXPERTISE: My main scientific expertise is in the cellular, subcellular, functional and biochemical assessment of the vascular wall and other tissues (including Central and Peripheral Nervous System) and in the following techniques: 1. In situ Hybridization and PCR. 2. Enzymatic Assays including ELISA. 3. Western Blotting. 4. Cell Transfection. 5. qrt-pcr. 6. In vivo and In vitro Pharmacology. 7. Mass Spectrometry. 8. Protein Chemistry. 9. Pre-Embedding Immunoelectron Microscopy Peroxidase-anti-Peroxidase (PAP) and Avidin-Biotin (ABC) Cytochemistry techniques. 10. Post-Embedding Immunoelectron Microscopy Single, Double and Triple Gold Labeling techniques. 11. Light Microscopy Single and Double Immunoflurosent methods. 12. Light and EM Histochemical techniques, including NADPH-Diaphoreses Histochemical techniques in light and EM levels. 13. Single and Double labeling Laser Confocal Microscopy techniques. 14. Different modification of Light Microscopy (LM) and Transmission Electron Microscopy (TEM) techniques. 15. Scanning Electron Microscopy Native Specimens techniques. 16. TEM Ruthenium Red, Horseradish Peroxidase techniques. 17. LM, SEM and TEM Autoradiographic methods. 18. SEM and TEM frozen-fracture techniques. 19. SEM intraorgan and Intracellular Structure techniques. 20. SEM and TEM Detergent Extraction techniques. 21. LM, SEM and TEM Silver staining methods. 22. SEM plastic replica and corrosion casts preparation. 23. Light and EM Morphometric Measurements. 24. In Situ Hybridization at Light and EM levels (including non-isotopic techniques). 25. Quantification of Gold Particles and Image Analysis. 26. Small and Large laboratory Animal Surgery, including the Vascular and Nervous System Injury techniques. 27. Human tissue (biopsy and postmortem). 28. Tissue Culture Techniques. 29. Perfusion Fixation. 30. SEM and TEM plastic materials investigation including their interpretation. 31. SEM and TEM low vacuum techniques including natural and organic material investigations and interpretation. 32. Atomic Force Microscopy techniques. 33. Cryo-Electron Microscopy including three dimensional replica techniques. 34. TEM/SEM Low Vacuum and High Voltage Microscopy, X-ray Microscopy and element quantification. 35. Nanoparticles Conjugation and Drug Design. 36. Design and Monitoring Clinical study in conjunction with Bioinformatics methods. Present Scientific Focus and Interests: Cell Biology, Biochemistry, and Functional Morphology of Cell and Tissues: Endothelial cells, Smooth Muscle Cells; Neurons and as well as Glial and Macrophages Cells; Specific characteristic changes of cell biochemical properties and morphology in different functional states; particularly atherogenesis, vascular remodeling, hypertension, ischemia/reperfusion, tumor angiogenesis, signal transduction and mitochondria DNA deletion and/or overproliferation during cancer growth, metastases and Alzheimer s diseases; Regulation biochemical mechanisms of specific nitric oxide synthase (NOS) expression in endothelial and smooth muscle cells and macrophages in vivo and in vitro; At the present time, my lab is investigating the cellular and subcellular ultrastructural and molecular mechanisms of the features in the changes of mitochondria (DNA deletion, Cytochrome C Oxidase activity, redox activity (Fe), as well as protein modification and oxidation (HNE) and RNA (8HOG) oxidation during normal aging, atherosclerosis, tumor angiogenesis, stroke, human AD and transgenic

11 June 8, 2010 mouse models of AD by using molecular biology and functional and structural methods (e.g., in situ hybridization and immunocytochemistry techniques at the light and electron microscopic levels). In addition, the biochemical properties of these protein activities will also be considered for our future studies. One of our newer research interests focuses on investigating the interaction of nanoparticles with tissues and cells. We have recently developed ways to determine the biological effects of nanoparticles in vivo and in vitro by utilizing animal models of human diseases. Our goal is to not only elucidate the pathogenic mechanisms underlying the nanoparticles effects, but to also discover potential new drug development strategies. For example, our ongoing In vitro Cancer Cell Line as a Model for the Peptide based new Drug Development study has so far showed promising results regarding the specific delivery of drugs to tumor tissues. In another of our in vivo studies, we have found that nanoparticles are able to cross the blood brain barrier (BBB), which has been the biggest impediment in delivering drugs to patients with Alzheimer s disease. We are using classical biochemistry, cell biology, and morphology techniques in conjunction with more modern methods, such as SEM/TEM SED X-ray elemental analysis and NMR studies of protein structure and dynamics, macromolecular interactions, mechanistic enzymology, and computational analyses and modeling, in order to determine the exact nature of the relationship between the nanoparticles and the underlying tissue. Clinical Project: Design and Monitoring Clinical study: Stress relief and memory training in conjunction with selective natural antioxidants as an alternate method for treatment of age associated mental retardation and depression (Phase IIB). See all stories on this topic also: New stem cell research has been reported by scientists at University of Texas 09/29/2008 Copyright 2008 Diabetes Week via NewsRx.com; Angiogenesis Weekly 10/03/2008: New stem cell research has been reported by scientists at University of Texas Copyright 2008 Angiogenesis Weekly via NewsRx.com. New stem cell research has been reported by scientists at University of Texas 10/02/2008 Blood Weekly Copyright 2008 Blood Weekly via NewsRx.com. New stem cell research has been reported by scientists at University of Texas 09/30/2008 Science Letter. Copyright 2008 Science Letter via NewsRx.com

12 KOMUNIKAT REDAKCJI Call for Manuscripts The editors welcome original full-length research articles or short communications within the scope of the journal, not previously published or submitted to another publisher, for consideration for publication in the Psychogeriatria Polska (Polish Journal of Geriatric Psychiatry) All submissions will be independently refereed. Editorial office Psychogeriatria Polska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego Wrocław, ul. Nożownicza 4/8

Our joint efforts will allow us to offer patients better care, and will hopefully lead to the development of efficacious medications.

Our joint efforts will allow us to offer patients better care, and will hopefully lead to the development of efficacious medications. Szanowni Państwo Od kilku lat wzrasta zainteresowanie chorobami rzadkimi a my, od ponad dziesięciu lat organizujemy konferencje na ten temat. Spiritus movens tej inicjatywy jest Stowarzyszenia MPS i Chorób

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Health Care

Evidence-Based Health Care Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do Krakowa na / We heartily invite you for Central and Eastern European Society 2 nd International Symposium Evidence-Based Health Care Patroni / Patrons Minister

Bardziej szczegółowo

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 PONSORZY PARTNER RADIOLOGICZNY PATRONI MEDIALNI Scientific Chairman Dr Ewa Czochrowska Kierownik naukowy Dr n. med. Ewa Czochrowska

Bardziej szczegółowo

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY IX DNI FIZJOTERAPII Postępy w rehabilitacji od badań naukowych do praktyki klinicznej IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY Progress in Rehabilitation from research to clinical practice 3 czerwca 05, Wrocław Miejsce

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 1(31) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 5 Informacja o nowym dziale Prawo

Bardziej szczegółowo

Spotkania z Nauką. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkania z Nauką. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkania z Nauką Niewielu mieszkańców Pomorza zdaje sobie sprawę z roli i znaczenia innowacji w dzisiejszym społeczeństwie. Dlatego też istnieje potrzeba zbudowania w regionie kultury innowacyjnej i edukacji

Bardziej szczegółowo

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS Jak wykorzystaliśmy fundusze strukturalne na naukę (2007-2013) How we used structural funds for science (2007-2013) spis treści table of

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do. Krakowa na / We heartily invite you to

Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do. Krakowa na / We heartily invite you to Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do 2008 Krakowa na / We heartily invite you to 24-25 listopada November 24 th -25 th 3 rd International Symposium Evidence-Based Health Care s Kraków, Poland

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła, 9-11 grudnia 2010 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła,

Bardziej szczegółowo

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 29 września 1 października 2011 25 lat Polskiej Osteoartrologii

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(28) Poznań 2008 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 97 PRACE ORYGINALNE Monika Szpringer,

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE PATRONAT HONOROWY/THE HONORARY PATRONAGE Prof. dr hab., dr h. c. mult. Andrzej Książek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH ADVANCES IN BIOMEDICAL TECHNOLOGY POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH ADVANCES IN BIOMEDICAL TECHNOLOGY

POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH ADVANCES IN BIOMEDICAL TECHNOLOGY POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH ADVANCES IN BIOMEDICAL TECHNOLOGY POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH Roboty Medyczne 2006 BioMedTech Silesia 2007 Projekt jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Forum on International Volunteering Service Volunteering for All Conference

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAKÓW, 17 PAŹDZIERNIKA 2012 ADRES Silvermedia Sp. z o.o., Buma Square Business Park, Wadowicka 6, 30-415 Krakow,

Bardziej szczegółowo

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Redakcja naukowa Zbigniew Kruszewski TOM 1 Warszawa 2013 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(32) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 91 PRACE ORYGINALNE Renata Rasińska:

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 12 część I www.piz.san.edu.pl Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I Redakcja Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

Bardziej szczegółowo

NR 2 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 21 ISSN-1230-8323

NR 2 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 21 ISSN-1230-8323 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 21 NR 2 2013 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH MISSIONS IN KIEWAN RUS'

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH MISSIONS IN KIEWAN RUS' PhD Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce, Polska; tel: + 48 41 3680096, e-mail: stanleyadamczyk@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych,

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych, dr n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych, Przekazujemy w Państwa

Bardziej szczegółowo

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR inno temat / inno subject W numerze Od redakcji...2 INNO TEMAT Rola parków naukowych i technologicznych inicjowanych przez sektor nauki................... 3 Gdy nauka i biznes wychodzą sobie naprzeciw...

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych

Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych Konferencja ShaleScience Druga edycja Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych ShaleScience Conference 2 nd Edition Developing the Mental Picture of Reservoir Quality

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo