morze gotowych rozwiązań...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "morze gotowych rozwiązań..."

Transkrypt

1 morze gotowych rozwiązań... w katalogu WRZESIEŃ 2010 WYDAWNICTWO DLA BIZNESU tel./fax: KALENDARZE 2011 ŚRODKI UNIJNE RACHUNKOWOŚĆ PODATKI KADRY ZARZĄDZANIE / MARKETING PRAWO W FIRMIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE HACCP / TRANSPORT, BUDOWNICTWO, MAGAZYN BHP OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO BHP I PPOŻ. CZYNNIKI SZKODLIWE MATERIAŁY DO SZKOLEŃ BHP: INSTRUKCJE / FILMY / SZKOLENIA OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR Sp. z o.o Gdańsk, ul. Obrońców Westerplatte 32A KRS: , Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy NIP: Kapitał zakładowy zł opłacony w całości

2 Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego Kalendarze dla profesjonalistów Kalendarz księgowo-kadrowy 2011 opracowanie: Ewa Chrzanowska Przypomnienie o terminach sporządzania deklaracji i rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych, statystycznych, PFRON, ZFŚS, opłaty za korzystanie ze środowiska. Przydatne zestawienia i adresy. Kalendarz księgowo-kadrowy jest przeznaczony dla jednostek prawa handlowego i prowadzących działalność osób fizycznych. 408 str. (14 x 20 cm) cena: 50,00 zł + 22% VAT symbol KAL651 twarda, luksusowa oprawa w kolorze brązowym z możliwością grawerowania logo na okładce Kalendarz księgowego budżetu 2011 opracowanie: Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, PFRON, ZFŚS itp.). Informacje niezbędne w codziennej pracy księgowego szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, wykaz aktów prawnych. 392 str. (14 x 20 cm) cena: 45,00 zł + 22% VAT symbol KAL652 twarda, luksusowa oprawa w kolorze bordowym z możliwością grawerowania logo na okładce Kalendarz prawnika 2011 opracowanie: Paulina Szczekocka W części merytorycznej przejrzysty wykaz sądów, prokuratur oraz wszystkich najważniejszych instytucji prawniczych z adresami i telefonami sądy administracyjne, sądy gospodarcze, wydziały KRS i rejestru zastawów, rady izb adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, punkty informacyjne KRK. Ponadto duży wybór przepisów, które warto zawsze mieć pod ręką. 504 str. (14 x 20 cm) cena: 44,00 zł + 22% VAT symbol KAL654 twarda, luksusowa oprawa w kolorze zielonym z możliwością grawerowania logo na okładce Kalendarz BHP 2011 opracowanie: Bogdan Rączkowski Praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Od 20 lat tworzymy dla Państwa kalendarze! 432 str. (14 x 20 cm) cena: 40,00 zł + 22% VAT symbol KAL653 twarda, luksusowa oprawa w kolorze niebieskim z możliwością grawerowania logo na okładce

3 Kalendarze z logo Twojej firmy Kalendarz Szefa (21 x 26 cm) prestiżowy kalendarz dla kadry zarządzającej luksusowa przeszyta oprawa w trzech kolorach: granatowym, zielonym, brązowym, wstążka granatowa, kalendarium szaro-granatowe, PL/GB/D/RUS/FR, imieniny i święta, wszyty notes teleadresowy, atlas z mapkami, perforowane narożniki Kalendarz Menedżera A5 (14,5 x 20,5 cm) udany start w każdy dzień luksusowa oprawa w trzech kolorach: granatowym, zielonym, brązowym, wstążka granatowa, kalendarium szaro-granatowe, PL/GB/D/RUS/FR, imieniny i święta, wszyty notes teleadresowy, atlas z mapkami, perforowane narożniki Kalendarz Menedżera B6 (11 x 16,5 cm) wygodny, zmieści się w każdej teczce luksusowa oprawa w trzech kolorach: granatowym, zielonym, brązowym, dwie wstążki, kalendarium szaro-bordowe, PL/GB/D/RUS/FR, imieniny i święta, wszyty notes teleadresowy, atlas z mapkami, perforowane narożniki Kalendarz kieszonkowy (9 x 16 cm) by o Twojej firmie pamiętano każdego dnia luksusowa oprawa w trzech kolorach: granatowym, zielonym, brązowym, wstążka granatowa, kalendarium szaro-granatowe, PL/GB/D/RUS/FR, imieniny i święta, wszyty notes teleadresowy, mapka Polski, perforowane narożniki układ tygodniowy na dwóch stronach objętość: 160 str. cena: 47,00 zł + 22% VAT bezpłatne grawerowanie od 20 egz. układ dzienny objętość: 368 str. cena: 29,00 zł + 22% VAT bezpłatne grawerowanie od 30 egz. układ dzienny objętość: 368 str. cena: 25,00 zł + 22% VAT bezpłatne grawerowanie od 30 egz. układ tygodniowy na dwóch stronach objętość: 128 str. cena: 15,00 zł + 22% VAT bezpłatne grawerowanie od 30 egz. Informacje dodatkowe tel wew zł + 22% VAT za jednostkowy nadruk

4 4 ŚRODKI UNIJNE Maria Lech, Dominika Wszołek-Lech Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka? Nowość Rozliczasz projekt w ramach PO IG skorzystaj ze wskazówek doświadczonych specjalistów! 312 str. B5 wiele praktycznych informacji na temat kontroli, rozliczania, monitoringu oraz sporządzania sprawozdań cena: 150,00 zł z realizacji projektów; dokładne omówienie problemów związanych z kwalifikowalnością wydatków, ich rozliczeniem symbol RFK657 i dokumentowaniem; komentarze i wskazówki dotyczące właściwego ujęcia w księgach rachunkowych operacji związanych z rozliczaniem projektu, w tym: prowadzenie odrębnej ewidencji, sposób dokumentowania i opisywania dowodów księgowych, budowa dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości; liczne przykłady z przywołaniem problemów i wątpliwości występujących w praktyce wraz z podaniem możliwych rozwiązań. Opracowanie szczególnie polecane beneficjentom realizującym projekty, osobom zarządzającym projektami, księgowym, audytorom zewnętrznym i wewnętrznym. Alicja Zajączkowska Koordynator projektu instruktaż skutecznego zarządzania projektami unijnymi z suplementem elektronicznym do monitoringu zadań 206 str. B5 cena: 200,00 zł symbol PGK606e Gotowe narzędzie do zarządzania projektem unijnym! Szczegółowy instruktaż przedstawiający, jak uruchomić projekt unijny i skutecznie go zrealizować w publikacji omówiono ponad 320 istotnych zadań, które musi wykonać koordynator projektu wraz z pozostałymi członkami zespołu od momentu podpisania umowy aż do zamknięcia projektu. Opierając się na swoim długoletnim doświadczeniu, autorka podpowiada koordynatorom i kadrze projektowej, na czym powinna polegać ich praca, udziela wielu praktycznych wskazówek, jak wdrożyć dany projekt, jak skutecznie i efektywnie zarządzać całym przedsięwzięciem. Omówieniu kolejnych zagadnień towarzyszy szczegółowy spis czynności, które w danym obszarze powinny być wykonane przez zespół wdrażający. Na dołączonej płycie CD terminarz zadań koordynatora projektu w formie elektronicznej edytowalna lista wszystkich czynności opisanych w kolejnych rozdziałach książki z rozbudowanymi, wielofunkcyjnymi narzędziami ułatwiającymi zarządzanie i monitorowanie realizowanego projektu. Halina Kędziora Kwalifikowalność wydatków w krajowych programach operacyjnych, czyli które wydatki i na jakich zasadach są zwracane Halina Kędziora Wyodrębniona ewidencja operacji w projektach finansowanych ze środków unijnych z wzorcowym planem kont 124 str. B5 cena: 140,00 zł symbol RFK str. B5 cena: 180,00 zł symbol RFK630 Maria Lech, Dominika Wszołek-Lech Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? Jolanta Oleńska Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych 206 str. B5 cena: 180,00 zł symbol RFK str. B5 cena: 130,00 zł symbol RFK459e Szczegóły i spis treści każdej książki

5 RACHUNKOWOŚĆ sprawozdanie finansowe Julia Siewierska, Michał Kołosowski Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości Wycena prezentacja ujawnianie Wyjątkowa na rynku publikacja przygotowana przez doświadczonych biegłych rewidentów, którzy szczegółowo i wyczerpująco omawiają zagadnienia związane z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego zarówno według standardów MSR/MSSF, jak i ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości. Autorzy charakteryzują obszary tematyczne związane z poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat pod kątem wyceny, prezentacji i koniecznych ujawnień w sprawozdaniu finansowym wymaganych na gruncie zarówno polskich, jak i międzynarodowych regulacji bilansowych. Nowość 316 str. B5 cena: 190,00 zł symbol RFK608 Liczne przykłady praktyczne i zadania, rozwiązania wynikające zarówno z treści standardów, jak i interpretacji wydanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, pomogą każdemu księgowemu w prawidłowym zamknięciu roku. dr André Helin, Anna Bernaziuk BDO Sprawozdanie finansowe 2010 program komputerowy Profesjonalny, a zarazem prosty w obsłudze program komputerowy przygotowany przez specjalistów biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. nośnik CD cena: 490,00 zł + 22% VAT symbol CD662 W programie: wzory (formularze) poszczególnych części sprawozdania finansowego; kilkadziesiąt not do sprawozdania finansowego, wzajemnie ze sobą powiązanych, tak aby przy wprowadzaniu danych analitycznych następowało automatyczne przeniesienie tych wartości do odpowiednich pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym; polska, angielska i niemiecka wersja pełne sprawozdanie finansowe wraz z notami w trzech językach (bardzo łatwe przejście pomiędzy wersjami językowymi możliwość sporządzenia całego sprawozdania lub jego fragmentu np. po polsku i błyskawicznego przełożenia go na angielski lub niemiecki); funkcja umożliwiająca automatyczne wyznaczenie 12 kluczowych wskaźników analizy finansowej (płynności, rentowności, obrotowości) na podstawie wcześniej sporządzonego sprawozdania finansowego; możliwość tworzenia sprawozdania na podstawie bilansu ubiegłorocznego. dr André Helin BDO Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych Danuta Małkowska Inwentaryzacja od A do Z 372 str. B5 twarda oprawa cena: 250,00 zł symbol RFK589e 192 str. B5 cena: 130,00 zł symbol RFK497 Danuta Małkowska Instrukcja inwentaryzacyjna z dokumentacją Henryk Jankowiak Rozliczanie odroczonego podatku dochodowego program komputerowy 66 str. A5 cena: 110,00 zł symbol RIK621e nośnik CD cena: 110,00 zł + 22% VAT symbol CD501 Warunki sprzedaży i licencji

6 6 RACHUNKOWOŚĆ Roman Seredyń ski, Katarzyna Szaruga, Marta Dziedzia Operacje gospodarcze w praktyce księgowej wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego 776 str. B5 cena: 250,00 zł wyd. II poszerzone Obszerny, szczegółowy przewodnik po operacjach gospodarczych występujących w każdej firmie. II wydanie, symbol RFK611 uaktualnione i poszerzone, uwzględnia przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.: szczegółowe wyjaśnienia i rozksięgowania zdarzeń gospodarczych warto mieć zawsze pod ręką w codziennej pracy; prawie 100 schematów ewidencji, przykładów dekretacji omówiono tu większość zdarzeń gospodarczych, które występują w każdej firmie; rzetelne i sprawdzone rozwiązania proponowane przez doświadczonych praktyków biegłych rewidentów; liczne przykłady i odwołania do praktyki nieocenione dla księgowych, pomogą w rozwiązaniu konkretnych problemów; wielowymiarowy komentarz do każdego zagadnienia uwzględnia przepisy prawa bilansowego (ustawy o rachunkowości i KSR), MSSF oraz przepisy prawa podatkowego; przejrzysty układ zagadnień pomoże szybko odnaleźć szukany problem; dla jednostek, które przygotowują się do wprowadzenia MSSF, zamieszczono dokładny instruktaż przekształcenia sprawozdania finansowego na zgodne z MSSF. dr Przemysław Czajor Rachunkowość instrumentów finansowych MSSF polskie prawo bilansowe regulacje podatkowe 296 str. B5 cena: 150,00 zł symbol RFK638 Fachowe, szczegółowe kompendium poświęcone rachunkowości instrumentów finansowych przygotowane na podstawie regulacji MSR/MSSF, polskiego prawa bilansowego, a także postanowień prawa podatkowego. Omówieniu poszczególnych zagadnień z perspektywy MSR/MSSF towarzyszy charakterystyka różnic, jakie występują w polskim prawie bilansowym, a także liczne przykłady i wskazówki praktyczne pomagające zastosować omawiane regulacje. W publikacji omówiono m.in.: zasady wyceny i ujmowania skutków wyceny poszczególnych kategorii aktywów oraz zobowiązań finansowych; instrumenty pochodne oraz wbudowane instrumenty pochodne (w tym m.in.: metody ustalania ich wartości godziwej, wpływ, jaki instrumenty pochodne mają na sprawozdanie finansowe jednostek, które wykorzystują takie instrumenty, oraz sposoby ewidencji księgowej); zasady rachunkowości zabezpieczeń; wymagania MSSF 7 w zakresie ujawniania informacji o instrumentach finansowych; regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które odnoszą się do instrumentów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów pochodnych. Publikacja skierowana głównie do pracowników działów finansowo-księgowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów i audytorów wewnętrznych. prof. dr hab. Jerzy Gierusz Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień Katarzyna Szaruga Różnice kursowe instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami 276 str. B5 wyd. III cena: 120,00 zł symbol RFK str. B5 wyd. II cena: 110,00 zł symbol RFK636 prof. dr hab. Jerzy Gierusz Plan kont z komentarzem handel, produkcja, usługi dr hab. Teresa Martyniuk, prof. UG Rachunek amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie 712 str. A5 twarda oprawa cena: 270,00 zł symbol RFK502e 216 str. B5 symbol RFK476 cena: 90,00 zł

7 RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE 7 dr Alicja Antonowicz, dr Paweł Antonowicz Matematyka finansowa w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw Prosty sposób na obliczenia finansowe dla księgowych! 254 str. B5 cena: 120,00 zł symbol RFK567e Fachowa wiedza przedstawiona w sposób przystępny i zrozumiały. Omówiono tu m.in.: rachunek procentów (obliczanie procentów prostych, złożonych, wyznaczanie różnych kombinacji rent, NPV, IRR); analizę progu rentowności (w tym dźwignię operacyjną, finansową); rachunek amortyzacyjny; zarządzanie majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa; ocenę przedsiębiorstw przez pryzmat sprawozdań finansowych (z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej); sporządzanie prognozowanego rachunku przepływów pieniężnych. Dołączony suplement elektroniczny w formacie MS Excel zawiera arkusze kalkulacyjne z gotowymi narzędziami, umożliwiającymi szybkie i łatwe wyliczenie danego wskaźnika czy wartości. Jolanta Smuga-Małysko Obsługa księgowa firm w języku angielskim dokumentacja finansowo-księgowa sprawozdanie finansowe korespondencja handlowa 254 str. B5 cena: 200,00 zł symbol RFK594e Kilkadziesiąt wzorów dokumentów, niezbędnych w pracy każdego księgowego, przygotowanych w języku polskim i angielskim oraz opatrzonych praktycznym komentarzem. Każdy dokument w obu językach w formacie MS Word na dołączonej płycie CD. Bogaty wybór dokumentów najbardziej przydatnych w praktyce, jak również tych, które nastręczają najwięcej problemów, w tym m.in.: opracowanie oferty na świadczenie usług księgowych; korespondencja handlowa i przykładowe pisma; dokumentacja finansowo-księgowa (protokoły, dokumentacja inwentaryzacyjna, magazynowa, dokumentacja dotycząca środków trwałych, faktury, dokumenty kadrowe); sprawozdanie finansowe. Krystyna Jankowska Wzorcowe zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Irena Majsterkiewicz Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych 154 str. B5 cena: 160,00 zł symbol RFK619e 120 str. A5 cena: 210,00 zł symbol KRI998e Anna Kienzler Słownik finansowo-handlowy angielsko-polski i polsko-angielski. Financial and commercial dictionary English-Polish and Polish-English dr Paweł Antonowicz Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw 660 str. B5 twarda oprawa cena: 165,00 zł symbol PGK str. B5 cena: 130,00 zł symbol RFK362

8 8 PODATKI dr Marcin Jamroży (red.) Rödl & Partner Dokumentacja podatkowa cen transferowych Nowość Wyjątkowe i jedyne tego typu opracowanie na rynku przygotowane przez ekspertów z renomowanej 456 str. B5 kancelarii dostarczy niezbędnych informacji na temat sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji cena: 150,00 zł zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, wskazując jednocześnie możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych. symbol PGK655 Zawiera liczne przykłady dokumentacji podatkowych, schematy postępowania, kwestionariusze czy instrukcje. W kolejnych rozdziałach przedstawiono przykładowe dokumentacje podatkowe, poprzedzając je każdorazowo wskazaniem specyfiki dokumentowania poszczególnych transakcji, przedstawiono tu dokumentacje dotyczące: transakcji w zakresie obrotu towarowego (pełen producent, producent kontraktowy, dystrybutor ponoszący pełne lub ograniczone ryzyko handlowe), transakcji w zakresie obrotu wartościami niematerialnymi i prawnymi (sprzedaż dóbr niematerialnych, udzielenie licencji, franchising), transakcji usługowych (np. usługi doradcze, reklamowe, budowlane, transportowe, finansowe, najem lub dzierżawa). Marcin Szymankiewicz Podatek od czynności cywilnoprawnych leksykon opodatkowania Zawierasz lub zmieniasz umowę spółki, ustanawiasz hipotekę, sprzedajesz lub zamieniasz rzeczy bądź prawa majątkowe pamiętaj o PCC! 274 str. B5 cena: 140,00 zł symbol PGK633 Autor doradca podatkowy komentuje aktualny stan prawny, wskazuje istniejące rozbieżności interpretacyjne, pomaga w znalezieniu optymalnych rozwiązań, możliwych sposobów na ograniczenie ryzyka podatkowego. Bogate orzecznictwo i interpretacje Ministerstwa Finansów pomogą znaleźć rozwiązanie w indywidualnej sprawie. W publikacji przedstawiono zasady dokonywania rozliczeń podatku od czynności cywilnoprawnych, w szczególności: zakres czynności i kręgu podatników objętych opodatkowaniem, moment powstania obowiązku podatkowego, wyznaczenie podstawy opodatkowania, terminy złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty podatku przez podatnika, obowiązki płatnika związane z poborem i wpłatą podatku, a także zwrot podatku lub stwierdzenie nadpłaty podatku. prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, dr Adam Mariański (red.) Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2010 dr Wojciech Maruchin, Krzysztof Modzelewski Nowy Leksykon VAT str. B5 twarda oprawa symbol PGK607 cena: 230,00 zł 1072 str. B5 twarda oprawa cena: 190,00 zł symbol PGK605 opracowanie: Renata Mroczkowska, Ewa Góra, Rafał Szulc INTRASTAT z zawartością CN w wersji polskiej i angielskiej (program na CD) Książka kontroli przedsiębiorcy nośnik CD cena: 280,00 z ł + 22% VAT symbol CD str. A4 cena: 25,00 z ł + 22% VAT symbol PGK544 Szczegóły i spis treści każdej książki

9 PODATKI 9 dr Marcin Jamroży, Marcin Sobieszek Rödl & Partner Obniżanie ciężarów podatkowych Publikacja pokazuje, jak legalnie zmniejszać obciążenia podatkowe. 208 str. B5 cena: 120,00 zł symbol PGK645 Autorzy w kolejnych rozdziałach doradzają, jak w celu zmniejszenia podatku: rozpoznawać przychody należne, zaliczać określone koszty do kosztów uzyskania przychodów, czyli kosztów akceptowanych podatkowo, wykorzystywać straty podatkowe, finansować oraz reorganizować działalność gospodarczą, gdzie najkorzystniej prowadzić działalność gospodarczą. Wszystkie zagadnienia zilustrowane zostały praktycznymi przykładami, orzecznictwem sądów oraz interpretacjami organów skarbowych. Grzegorz Tomala VAT przy zarządzie nieruchomościami wyjaśnienia z przykładami Jaka działalność jest zwolniona, jaka opodatkowana, jak prawidłowo ustalić wysokość obciążenia VAT-em, jak odliczyć podatek naliczony? 148 str. B5 cena: 120,00 zł symbol PGK609 Doradca podatkowy, specjalizujący się m.in. w zagadnieniach podatkowych: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, jednostek gospodarujących zasobami gmin i Skarbu Państwa itp., instruktażowo wyjaśnia zasady rozliczania podatku VAT w jednostkach prowadzących działalność w zakresie gospodarki nieruchomościami budowlanymi. W opracowaniu dokonano praktycznej analizy szeregu problemów w rozliczeniu podatku VAT, opierając się na sytuacjach faktycznych, które występują w działalności prowadzonej przez ww. podmioty, a także na bieżących interpretacjach organów podatkowych oraz orzecznictwie sądowym. Barbara Pyzel Opodatkowanie transakcji dotyczących nieruchomości. Zakup i sprzedaż. Budowa i przebudowa. Działalność deweloperska. Wniesienie do spółki. Przypadki szczególne 332 str. B5 symbol PGK511 cena: 160,00 zł KLASYFIKACJE STATYSTYCZNE PKWiU 2008 PKWiU 2004 PKWiU 1997 ze stawkami VAT PKD KŚT ze stawkami amortyzacji PKOB CN z powiązaniami między klasyfikacjami nośnik CD symbol CD490 cena: 300,00 zł + 22% VAT Anna Wyrzykowska Instrukcja podatkowego rozliczania działalności inwestycyjnej i remontowej z wzorami dokumentów Anna Wyrzykowska Instrukcja przechowywania dowodów podatkowych i płacowych z wzorami dokumentów 68 str. B5 cena: 120,00 zł symbol RIK578e 98 str. B5 cena: 120,00 zł symbol RIK579e Szczegóły i spis treści każdej książki

10 10 KADRY prof. dr hab. Barbara Wagner (red.) Kodeks pracy Komentarz Wybitni eksperci pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i praktycy w jasny i przejrzysty sposób, poparty przykładami, komentują każdy artykuł Kodeksu str. B5 twarda oprawa cena: 230,00 zł symbol PPK613 Komentarz opracowano z myślą o praktykach, którzy muszą stosować trudne i często niejasne przepisy prawa pracy. Znajdą tu oni wyjaśnienie kluczowych problemów i odpowiedzi na wiele pytań, m.in.: czy można rozwiązać umowę o pracę em? co to znaczy, że pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy? kiedy można przypisać pracownikowi winę w wyrządzeniu pracodawcy szkody, za którą może on ponieść odpowiedzialność materialną? co oznacza pojęcie podróży służbowej i kiedy zalicza się ją do czasu pracy pracownika? Kolejne wydanie to wyczerpujące omówienie ostatnich zmian, m.in. w urlopach związanych z rodzicielstwem, wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych, a także zmian wprowadzonych ustawą o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Komentarze autorów poparte zostały najnowszym orzecznictwem i piśmiennictwem. Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka-Szmoń Dokumentacja pracownicza 2010 wzory z komentarzem Kompletna dokumentacja spraw pracowniczych. 320 str. A4 cena: 160, 00 zł symbol DKP612e Ponad 200 wzorów umów, wniosków, informacji, oświadczeń, regulaminów, tabel, rejestrów i innych druków każdy wzór przedstawiony i opatrzony przystępnym komentarzem w książce oraz w formie elektronicznej na dołączonej płycie CD. Jedyna na rynku pozycja, która w sposób tak wyczerpujący prezentuje i omawia pełną dokumentację pracowniczą (34 działy tematyczne), w tym m.in.: ubieganie się o pracę, akta osobowe, zawarcie umowy o pracę, pracodawca a wojsko, umowy o zakazie konkurencji, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, odpowiedzialność porządkowa i materialna, uprawnienia związane z rodzicielstwem, czas pracy, choroby zawodowe, rozwiązanie stosunku pracy, proces w sprawach ze stosunku pracy, umowy cywilnoprawne, praktyki absolwenckie, fundusz szkoleniowy i szereg innych zagadnień. prof. dr hab. Andrzej Patulski (red.), Grzegorz Orłowski (red.) Kodeks pracy. Komentarz dla menedżerów HR dr hab. Arkadiusz Sobczyk Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 1102 str. B5 twarda oprawa symbol PPK525 cena: 260,00 zł 224 str. B5 cena: 120,00 zł symbol PPK632 Wioletta Dworowska, Agnieszka Jacewicz Rozliczanie wynagrodzeń w 2010 roku z ewidencją księgową Ryszard Sadlik Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników instruktaż, wzory, przykłady 320 str. B5 symbol PPK617 cena: 130,00 zł 126 str. B5 cena: 130,00 zł symbol PPK432 Szczegóły i spis treści każdej książki

11 KADRY 11 Danuta Małkowska, Agnieszka Jacewicz Kadry i płace 2010 obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS 428 str. B5 cena: 180,00 zł symbol PPK616 Praktyczny przewodnik przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową: od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy. Szczegółowe przykłady liczbowe, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS. Autorki podpowiadają m.in.: jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń; jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy; jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu; jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i umowę o dzieło. Nieoceniona pomoc w tych i w wielu innych problemach, z którymi borykają się na co dzień pracownicy działów kadrowo-płacowych. Krzysztof Wiesław Żukowski 152 str. A5 Regulamin wynagradzania z pełną dokumentacją cena: 110,00 zł symbol PPK615e Wzorcowy regulamin wynagradzania kompletna dokumentacja niezbędna w każdej firmie. Zawiera przykładowe zapisy dotyczące wynagrodzeń finansowanych ze środków unijnych i dotacji z innych źródeł. W regulaminie zawarto również zapisy dotyczące opodatkowania i oskładkowania poszczególnych składników wynagrodzeń oraz wzory na obliczanie tych składników. Na dołączonej płycie CD wzór regulaminu w formacie MS Word umożliwia proste i szybkie stworzenie własnego zarządzenia wewnętrznego. Piotr Ciborski Regulamin pracy z komentarzem Katarzyna Dulewicz Regulaminy korzystania ze sprzętu elektronicznego oraz z poczty elektronicznej. Wzory z omówieniem 90 str. A5 symbol PPK333e cena: 150,00 zł 30 str. A5 cena: 145,00 zł symbol RIK400e K I E R O W C A W F I R M I E Piotr Ciborski Czas pracy kierowców. Nowe regulacje Agata Lankamer-Prasołek, Beata Naróg, Monika Wacikowska Vademecum kierowcy w firmie z dokumentacją 210 str. B5 cena: 130,00 zł symbol PPK str. B5 cena: 205,00 zł symbol PGK555e Szczegóły i spis treści każdej książki

12 12 ZARZĄDZANIE / MARKETING dr Marek Suchar Zarządzanie personelem w praktyce. Poradnik dla menedżerów z zestawem narzędzi Czy wiesz, jak znaleźć dobrego pracownika? Czy potrafisz skutecznie motywować ludzi do pracy i odpowiednio oceniać pracowników? Czy umiesz rozwiązywać problemy i konflikty w Twoim zespole? 138 str. B5 cena: 160,00 zł symbol PPK335 Ten poradnik Ci w tym wszystkim pomoże! Książka jest przeznaczona dla menedżerów różnych szczebli, zarządzających zasobami ludzkimi. Zawiera zbiór rozmaitych narzędzi do stosowania w codziennej praktyce menedżerskiej, m.in. kwestionariusze, scenariusze rozmów i formularze. dr Grzegorz Mazurek Promocja w Internecie narzędzia, zarządzanie, praktyka 186 str. B5 cena: 120, 00 zł Z opracowania dowiesz się, jak: optymalnie przygotować witrynę internetową i fachowo nią zarządzać, symbol ZMK397 właściwie wykorzystać reklamę w Internecie, kreować wizerunek on-line, mierzyć efektywność działań promocyjnych, skutecznie kształtować relacje z partnerami zewnętrznymi oraz pracownikami za pomocą systemów ekstra- i intranetowych, budować programy lojalnościowe w Internecie. Poznasz możliwości, szanse, a także zagrożenia, jakie niesie za sobą promocja w Internecie. Robert Jakrzewski Jak rekrutować pracowników przez Internet Jacek Jędrzejczak, dr Marek Suchar (red.) Oceny okresowe zarządzanie przez ocenianie 64 str. A5 cena: 120,00 zł symbol PPK str. B5 twarda oprawa cena: 130,00 zł symbol KPP359 Jacek Jędrzejczak, dr Marek Suchar (red.) Budowa i zarządzanie systemami wynagrodzeń prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk, dr Ryszard Pałgan Marketing w przedsi ębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami 86 str. B5 twarda oprawa symbol KPP349 cena: 150,00 zł 376 str. B5 cena: 74,00 zł symbol ZMK026 Szczegóły i spis treści każdej książki

13 PRAWO W FIRMIE 13 Marcin Szymankiewicz, Dorota Kania Komis praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe Nowość Dokładne i wyczerpujące omówienie umowy komisu od przedstawienia aspektów cywilnoprawnych umowy po szczegółową analizę skutków, jakie wywiera zawarcie i wykonanie tej umowy dla komisanta i komitenta w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Autor doświadczony doradca podatkowy komentuje występujące ryzyka i rozbieżności interpretacyjne w zakresie prawa podatkowego oraz podpowiada praktyczne rozwiązania problemów związanych z umową komisu. 272 str. B5 cena: 120,00 zł symbol PGK656 Dodatkowo w publikacji przedstawiono na przykładach liczbowych, jak prowadzić ewidencję księgową dotyczącą realizacji umowy komisu odrębnie w księgach komitenta i komisanta. Publikacja polecana służbom finansowo-księgowym firm, a także biegłym rewidentom i doradcom podatkowym. Książka została przygotowana według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 czerwca 2010 roku. Zbigniew Koźma (red.), Mirosław Ożóg (red.) Kodeks spółek handlowych komentarz Rzeczowy i konkretny komentarz do Kodeksu spółek handlowych. Autorzy sędziowie orzekający w wydziałach: cywilnym, gospodarczym i gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego kompleksowo omówili podstawowe instytucje i poszczególne przepisy, opierając się na swoim praktycznym doświadczeniu w stosowaniu KSH str. B5 twarda oprawa cena: 220,00 zł symbol PGK603 Komentarz przeznaczony przede wszystkim dla osób na co dzień stosujących KSH w działalności spółki, które chcą m.in. wiedzieć, jak prawidłowo zwołać zgromadzenie wspólników, co to znaczy, że uchwała jest nieważna, na jakich zasadach odpowiadają członkowie zarządu, jak wyłączyć wspólnika ze spółki, czy plan połączenia musi zawsze zostać zbadany przez biegłego czy też na czym polegają czynności konwokacyjne. Przydatny w każdej firmie, a także dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, referendarzy oraz aplikantów i studentów wydziałów prawa. Rafał Golat Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków prof. zw. dr hab. Władysław Górski, dr Krzysztof Wesołowski Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji Kodeks cywilny. Prawo przewozowe. CMR 358 str. B5 cena: 190,00 zł symbol PGK str. B5 cena: 220,00 zł symbol PGK531 dr Marcin Jamroży (red.), Agnieszka Jamroży, Halina Lebrand, Przemysław Fil Rödl & Partner Umowa o roboty budowlane. Szczegółowa analiza podatkowa. Aspekty prawne i bilansowe. Przykłady Przemysław Kral Wzorcowa dokumentacja ochrony danych osobowych z komentarzem 268 str. B5 cena: 160,00 zł symbol PGK str. B5 cena: 220,00 zł symbol PGK348e Szczegóły i spis treści każdej książki

14 14 PRAWO W FIRMIE Tomczak & Partnerzy Spółka Adwokacka Katarzyna Bielat, Inga Dołowy, Wioletta Januszczyk, Dominika Latawiec, Marta Mianowska, Jakub Salwa, Michał Tomczak Spółka komandytowa. Wehikuł podatkowy i bezpieczeństwo instrukcja obsługi 240 str. B5 cena: 180,00 zł symbol PGK644e Autorzy wskazują na korzyści wynikające z prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, zwłaszcza na korzystne rozwiązania podatkowe (m.in. optymalizację podatku dochodowego wspólników, opodatkowanie podatkiem VAT) oraz bezpieczeństwo majątku osobistego wspólników. Szczegółowe omówienie wszystkich aspektów związanych z działalnością spółki komandytowej poczynając od instruktażu przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową, poprzez sporządzenie umowy spółki i jej rejestrację w KRS, po zasady odpowiedzialności wspólników, uczestnictwo w zyskach i stratach, a także rozwiązanie i likwidację spółki. Publikacja zawiera liczne wzory dokumentów umowy, uchwały, protokoły, oświadczenia, wnioski KRS (także w dołączonym, w pełni edytowalnym suplemencie elektronicznym). Bogusław Nowakowski, Renata Mroczkowska Spółka z o.o. dokumentacja wewnętrzna z komentarzem. 206 wzorów uchwał, umów, pozwów, wniosków, ogłoszeń i innych pism 512 str. B5 cena: 290, 00 zł symbol PGK512e Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych każdy dokument opatrzono zrozumiałym, praktycznym komentarzem, wskazującym podstawę prawną danej czynności i obowiązki z nią związane. Dokumenty zostały opracowane wg schematu: od utworzenia spółki i ustanawiania władz, przez m.in.: dopłaty, rozporządzanie udziałem, wyłączenia wspólnika, podział zysku, umowy pożyczki, aż do zmian w umowie, rozwiązania spółki lub jej przekształcenia. Do książki dołączono płytę CD zawierającą pełną dokumentację w formacie MS Word, co pozwala na szybkie wykorzystanie w praktyce każdego wzoru. Adam Marek Malinowski Spółka cywilna instrukcja obsługi Tomczak & Partnerzy Spółka Adwokacka Katarzyna Bielat, Agnieszka Bieńko, Wioletta Januszczyk, Jakub Salwa, Michał Tomczak Połączenie spółek kapitałowych instrukcja obsługi 274 str. B5 cena: 140,00 zł symbol PGK str. B5 cena: 240,00 zł symbol PGK575e Rafał Golat Prawo Internetu dla praktyków Tomczak & Partnerzy Spółka Adwokacka Michał Stanis, Marcin Jaworski, Marcin Danilewicz Zabezpieczanie wierzytelności w obrocie gospodarczym instrukcja obsługi 248 str. B5 symbol PGK557 cena: 150,00 zł 252 str. B5 cena: 170,00 zł symbol PGK175 Szczegóły i spis treści każdej książki

15 JEDNOSTKI BUDŻETOWE 15 prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, dr Joanna M. Salachna (red.) Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą Komentarz praktyczny 1028 str. B5 twarda oprawa cena: 250,00 zł symbol JBK639e Obszerny komentarz do nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2010 r., oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Pierwszy na rynku komentarz, w którym autorzy interpretują artykuły ustawy, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia, które stwarzają lub w ocenie autorów mogą stwarzać problemy w praktyce. Wyjątkowy zespół autorski, złożony z przedstawicieli nauki i wieloletnich praktyków, członków Kolegium RIO, sędziów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych gwarantujący najwyższy poziom merytoryczny opracowania. Przykłady obrazujące funkcjonowanie przepisów w ramach prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki sektora finansów publicznych oraz skutki obowiązujących regulacji. Syntetyczny i zrozumiały dla Czytelnika sposób interpretacji przepisów ustawy. Indeks rzeczowy, który pozwala na szybkie odnalezienie zagadnienia uregulowanego w ustawie. dr hab. Joanna M. Salachna (red.) Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego od projektu do sprawozdania 408 str. B5 cena: 170,00 zł symbol JBK650e Jak prawidłowo, zgodnie z nowymi przepisami ustawy o finansach publicznych, przeprowadzić procedurę budżetową (w tym opracować budżet, stworzyć i podjąć uchwałę budżetową, przeprowadzić jej wykonywanie), a także wprowadzić Wieloletnią Prognozę Finansową. W publikacji: charakterystyka i konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz procedura jej opracowywania i uchwalania, omówienie struktury uchwały budżetowej oraz zaproponowanie wzoru takiej uchwały (w kilku wariantach, wszystkie wzory dostępne również w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD), dług jednostki samorządu terytorialnego i deficyt budżetowy regulacje prawne, konsekwencje przekroczenia wskaźnika, zagadnienia procedury budżetowej JST opracowywanie oraz uchwalanie budżetu oraz reguły jego wykonywania z uwzględnieniem obszarów, które przysparzają wielu problemów praktycznych, sprawozdawczość finansowa JST oraz autoryzacja wykonania budżetu. Omówieniom poszczególnych zagadnień towarzyszy nie tylko powoływanie istniejącej dotychczas praktyki (np. orzeczniczej) i autorskich poglądów, ale co szczególnie istotne wskazanie konkretnych problemów występujących w praktyce i możliwości ich rozwiązania, a także wzory dokumentów, uchwał, przykłady sporządzenia sprawozdań. Krzysztof Puchacz Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań Wojciech Rup Przygotowanie i przeprowadzenie likwidacji lub przekształcenia gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych instruktaż z przykładami 194 str. B5 cena: 180,00 zł symbol JBK620e 70 str. B5 cena: 120,00 zł symbol JBK646 dr Ewaryst Kowalczyk Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy z przykładami klauzul umownych dr Tomasz Brzezicki, dr Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr Wojciech Morawski, dr Jacek Wantoch-Rekowski Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz pod red. Wojciecha Morawskiego 170 str. B5 cena: 170,00 zł symbol JBK str. B5 cena: 250,00 zł symbol JBK559e Szczegóły i spis treści każdej książki

16 16 JEDNOSTKI BUDŻETOWE rachunkowość, klasyfikacje Wojciech Rup Nowe zasady rachunkowości budżetowej i plany kont zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 861) komentarz z praktycznymi przykładami Nowość Szczegółowy komentarz do obowiązujących od dnia 31 lipca 2010 r. nowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 220 str. B5 samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek cena: 135,00 zł budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. symbol JBK659 Autor dokładnie i w przystępny sposób omawia wszystkie wprowadzone zmiany, w tym m.in.: nowe zasady prowadzenia rachunkowości budżetowej, nowe plany kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dla jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, ewidencję środków z budżetu Unii Europejskiej i środków zagranicznych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych, sprawozdania finansowe w świetle zmian w planach kont. Liczne przykłady i schematy ewidencji pomogą księgowym w dostosowaniu ewidencji do nowych zasad. Tabelaryczne porównanie dotychczas obowiązującego rozporządzenia z nowymi przepisami oraz tekst nowego rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. dr Anna Zysnarska Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych wzorzec zarządzenia Nowość Każda jednostka budżetowa ma obowiązek stworzyć dokumentację określającą przyjęte przez nią zasady politykę rachunkowości. Publikacja to gotowe wzory takiej dokumentacji opracowane osobno dla jednostek budżetowych (także dla obsługujących organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organów finansowych jednostek samorządu terytorialnego) oraz dla samorządowych zakładów budżetowych. 120 str. B5 cena: 190, 00 zł symbol JBK660e Tekst opracowania, po uzupełnieniu i dostosowaniu uwzględniającym rozwiązania przyjęte w jednostce oraz podpisaniu przez kierownika jednostki, przyjmie postać wymaganego przepisami ustawy zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości. Publikacja uwzględnia nowe regulacje w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, w tym m.in. obowiązujące od 31 lipca 2010 r. nowe rozporządzenie MF z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861). Urszula Pietrzak Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Stanisława Szlachta Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych 252 str. B5 cena: 175,00 zł symbol RFK624e 278 str. B5 cena: 180,00 zł symbol JBK640 Magdalena Majdrowicz-Dmitrzak, Joanna Frąckowiak Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 207) z komentarzem, przykładami i uwagami objaśniającymi 164 str. B5 symbol JBK642e cena: 180,00 zł Monika Dragańczuk Wydatki strukturalne zasady klasyfikowania w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych sprawozdawczość wykaz podmiotów realizujących projekty według obszarów i kodów klasyfikacji 356 str. B5 cena: 190,00 zł symbol JBK649 Szczegóły i spis treści każdej książki

17 JEDNOSTKI BUDŻETOWE kadry, zamówienia publiczne 17 Piotr Ciborski Karta Nauczyciela. Komentarz problemowy 332 str. B5 cena: 140,00 zł symbol PPK635 Komentarz zawiera szczegółowe wyjaśnienia przepisów, które rodzą najwięcej wątpliwości i problemów interpretacyjnych, dotyczących m.in.: wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, uprawnień emerytalnych, socjalnych oraz urlopów, chorób zawodowych, wypadków przy pracy i prawa do rekompensat, wynagradzania i czasu pracy, zjawiska mobbingu, szkoleń w zakresie bhp oraz profilaktycznych badań lekarskich. Najnowsze, XII wydanie Komentarza uwzględnia ostatnie zmiany dotyczące: terminów analiz poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, przygotowania sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ułatwieniem dla Czytelnika będzie zamieszczony w książce dokładny spis wszystkich omawianych zagadnień, skorowidz rzeczowy oraz ujednolicony tekst ustawy Karta Nauczyciela z wyróżnionymi ostatnimi zmianami. Arkadiusz Szyszkowski, Aneta Trześniewska-Markowicz Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla praktyków Komentarz wraz z praktycznymi wyjaśnieniami cenionych ekspertów do ustawy Prawo zamówień publicznych. 398 str. B5 cena: 160,00 zł symbol ZPK641 Trzecie wydanie uwzględnia ostatnie zmiany w przepisach obowiązujące od 22 grudnia 2009 r. oraz 29 stycznia 2010 r., m.in.: zmiany sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zmiany zasad przedkładania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, likwidację postępowania protestacyjnego, możliwości i formy składania odwołań, wzmocnienie kompetencji Krajowej Izby Odwoławczej. Krok po kroku wyjaśniono najważniejsze zagadnienia dotyczące m.in. trybów udzielania zamówień, wyboru najkorzystniejszej oferty, dokumentowania postępowań, umów w sprawach zamówień publicznych, środków ochrony prawnej oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy. Krzysztof Puchacz Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych z uwzględnieniem środków unijnych. Wzory dokumentów w postępowaniu. Komentarz dr Ewaryst Kowalczyk Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej 154 str. B5 cena: 150,00 zł symbol ZPK631e 214 str. B5 cena: 140,00 zł symbol JBK618 Agnieszka Jacewicz Wynagrodzenia 2010 pracowników samorządowych Renata Majewska Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych wzorzec z komentarzem 322 str. B5 cena: 120,00 zł symbol JBK str. A5 cena: 250,00 zł symbol JBK563e Szczegóły i spis treści każdej książki

18 18 HACCP / TRANSPORT, BUDOWNICTWO, MAGAZYN HACCP / ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ więcej dr hab. in ż. Piotr Grudowski, prof. PG Księga jakości według normy ISO 9001:2000. Przykład z komentarzem. Metodyka opracowania 70 str. A4 cena: 220,00 zł symbol KRI851e Prosta, skuteczna i oryginalna metodyka opracowania księgi jakości oraz procesowego uporządkowania towarzyszącej jej dokumentacji systemowej, zaprezentowana na przykładzie małej firmy świadczącej usługi doradcze i szkoleniowe. Suplement elektroniczny (format MS Word) ułatwia nadzór nad dokumentami poprzez ustanowienie do nich łącz hipertekstowych, które umożliwiają szybkie dotarcie do dokumentu lub dowolnego fragmentu Księgi, a także łatwe dołączenie istniejącego już lub nowego dokumentu i odpowiednie powiązanie go z Księgą. Dokumentacja techniczna/rejestracyjna wózków podnośnikowych z instrukcją i przykładem wypełnienia 25 str. A4 cena: 80,00 zł symbol BKA915e Kompletna dokumentacja eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz wzorcowa dokumentacja rejestracyjna dla Urzędu Dozoru Technicznego. Suplement elektroniczny umożliwi wykorzystanie i dostosowanie wzorów do indywidualnych potrzeb, zapisu, wydruku itp. POLECAMY TAKŻE: Zezwolenie na prowadzenie wózków jezdniowych z napędem silnikowym 15 szt. S6 cena: 20,00 zł + 22% VAT symbol BKA136 Bogdan Rączkowski Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 16 str. A4 cena: 50,00 zł + 22% VAT symbol BKA621 dr hab. in ż. Piotr Grudowski, prof. PG Projektowanie, nadzorowanie i doskonalenie systemu jakości wg normy PN-EN ISO 9001:2009 w oparciu o podejście procesowe z uwzględnieniem specyfiki sektora MŚP 112 str. A4 cena: 180,00 zł symbol RFK569e Publikacja ta pomoże w odpowiednim przygotowaniu pracowników do samodzielnego zaprojektowania odpowiednich elementów systemu zarządzania jakością (SZJ); umożliwi obsługę, diagnozowanie i doskonalenie tych systemów; przygotuje nowych pracowników do pełnienia określonych ról w SZJ (np. audytorów wewnętrznych); ułatwi kontakty z osobami i instytucjami zewnętrznymi oraz umożliwi podejmowanie skutecznych decyzji. Integralną częścią opracowania jest suplement elektroniczny, dzięki któremu użytkownik może równolegle korzystać z wszystkich modułów tematycznych. BUDOWNICTWO / WÓZKI Książka obiektu budowlanego 76 str. A4 cena: 40,00 z ł + 22% VAT symbol BKA135/3 Dariusz Smoliński Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego. Praktyczny poradnik 66 str. A4 wyd. III cena: 55,00 zł symbol BK474 UWAGA właściciele i zarządcy zgodnie z art. 64 Prawa budowlanego dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem trzeba prowadzić książkę obiektu budowlanego! Książki są dokumentem urzędowym i muszą być prowadzone rzetelnie, starannie i w ściśle określony sposób. Dokumentacja eksploatacji wózka jezdniowego z napędem silnikowym 32 str. A4 cena: 30,00 zł + 22% VAT symbol BKA599 Opracowanie obejmuje: kartę okresowych przeglądów, wykaz zauważonych usterek, ewidencję napraw i remontów. MAGAZYN W FIRMIE dr Zdzisław Dudziński Vademecum organizacji gospodarki magazynowej 324 str. B5 cena: 150,00 zł symbol ZMK349 W Vademecum omówiono m.in.: zasady planowania i realizacji potrzeb magazynowych, zadania magazynów w łańcuchu logistycznym, zasady odbioru, przyjęcia oraz wydania wyrobów i materiałów, opracowywania dokumentacji magazynowej, organizację gospodarki opakowaniami, podstawowe stanowiska w magazynach (zakresy obowiązków i czynności, kwalifikacje i uprawnienia pracowników), zasady odpowiedzialności materialnej pracowników, inwentaryzację, podstawowe metody i mierniki oceny gospodarki magazynowej. Polecamy specjalistom zajmującym się gospodarką magazynową w firmie. dr Zdzisław Dudziński Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacją i wzorcową instrukcją gospodarowania opakowaniami 200 str. B5 cena: 140,00 zł symbol ZMK215 Poradnik niezbędny w pracy służb magazynowych: organizacja gospodarki opakowaniami w przedsiębiorstwie obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi (aspekt ekologiczny) transport i magazynowanie racjonalne wykorzystanie opakowań i odpadów opakowaniowych. Wzory podstawowych dokumentów, m.in. Instrukcji gospodarki opakowaniami w magazynach przedsiębiorstwa także w wersji elektronicznej (MS Word). POLECAMY TAKŻE: dr Zdzisław Dudziński Jak sporządzić instrukcję magazynową 276 str. B5 cena: 105,00 zł symbol KRI332 dr Zdzisław Dudziński Instrukcja magazynowa 116 str. A5 cena: 90,00 zł symbol ZMK561 dr Zdzisław Dudziński Odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych (zasady i wskazówki praktyczne) 48 str. A5 cena: 60,00 zł symbol KZM644 dr Zdzisław Dudziński Regulamin pracy magazynu 64 str. A5 cena: 70,00 zł symbol KRI615 Michał Kizyn Instrukcja BHP dla regałów magazynowych niskich obsługiwanych ręcznie 52 str. A5 cena: 80,00 zł symbol KRI746

19 Lp. Karta nr... do rejestru wyników badań nr Nazwa czynnika/kod 2. Data pomiaru 3. Miejsce pomiaru 4. Metoda pomiaru Lp. Karta nr... do rejestru wyników badań nr Nazwa czynnika/kod 2. Data pomiaru 3. Miejsce pomiaru 4. Metoda pomiaru 30 sztuk 30 sztuk BHP 19 Bogdan Rączkowski BHP w praktyce 1132 str. B5 wyd. XIII twarda oprawa cena: 190,00 zł symbol BK627 Nowe, XIII wydanie najpopularniejszego wśród pracow- ników służb bhp poradnika z zakresu bezpieczeństwa i hi- gieny pracy. Korzystają z niego również pracodawcy, spo- łeczni inspektorzy pracy, projektanci, rzeczoznawcy bhp, wykładowcy, a także osoby uczące się. Uwzględniono w nim ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w innych przepisach dotyczące m.in.: wypadków przy pracy, postę- powania powypadkowego chorób zawodowych niebez- piecznych substancji chemicznych i preparatów chemicz- nych, z uwzględnieniem zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia uaktualnienia przepisów dotyczących transportu ręcznego zmiany w przepisach budowlanych. Stan prawny: 1 lutego2010 r. Halina Wojciechowska-Piskorska Wypadki przy pracy (analiza przypadków, kwalifikowanie wypadków, postępowanie powypadkowe, przykład dokumentacji). Poradnik pracodawcy i służb bhp 206 str. B5 cena: 85,00 zł symbol BK587 Poradnik omawia zagadnienia związane z postępowaniem podczas wypadku przy pracy z podaniem przykładów i wskazówek praktycznych dla prawidłowego ich kwalifikowania. Zawiera także przykładowo wypełnioną pełną dokumentację powypadkową oraz liczne przykłady wypadków na różnych stanowiskach pracy z omówieniem ich przyczyn i wniosków profilaktycznych. Wanda Bukała BHP w szkole. Praktyczny poradnik z dokumentacją 276 str. B5 cena: 290,00 zł symbol BK411e Praktyczna pomoc dla dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników bhp w szkołach. W książce: programy edukacyjne i przykładowe konspekty zajęć o tematyce bhp, zbiór regulaminów i instrukcji szkolnych oraz dokumentacji prowadzenia spraw związanych z bhp w szkole. Suplement elektroniczny zawiera dokumenty i formularze związane ze spełnianiem wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole (format MS Word umożliwi edytowanie każdego dokumentu, dostosowanie go do własnych potrzeb, wydruk): listy kontrolne wzory regulaminów i instrukcji bhp protokół z kontroli obiektów należących do szkoły sprawozdanie ze stanu bhp oraz warunków pracy karty oceny ryzyka zawodowego pracowników szkoły szkolenia bhp badania lekarskie i choroby zawodowe dokumentowanie wypadków pracowników i uczniów. Henryk Cieślak Nowość Podstawowe wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zasady doboru środków gaśniczych i gaśnic w budynkach 200 str. B5 cena: 90,00 zł symbol BK647 Publikacja szczegółowo omawia obowiązki, jakie nakłada na pracodawców właścicieli, zarządzających lub użytkowników obiektu, budynku, terenu, ustawa o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz z późn. zm.), a także m.in: zagrożenia i profilaktykę pożarową, odpowiedzialność za wykroczenia naruszające przepisy o ochronie przeciwpożarowej, ogólne wymagania w zakresie technicznego bezpieczeństwa przeciwpożarowego, obowiązki na wypadek pożaru, zasady właściwego doboru gaśnic w obiektach. Publikacja jest adresowana do specjalistów i inspektorów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, wykładowców i stanowi zarówno materiał szkoleniowy, jak i popularyzujący tematykę ochrony przeciwpożarowej. Henryk Cieślak Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Zasady i przykład opracowania 1 48 str. A 5 cena: 85,00 z ł symbol BK 568 Przykład instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wzory dokumentów wraz ze zwięzłym komentarzem na temat zasad prawidłowego jej sporządzania, a także analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego niezbędna do opracowania instrukcji. Książka pracy maszyny/urządzenia 32 str. A4 cena: 30,00 zł + 22% VAT symbol BD098 Paszport techniczno-remontowy maszyny, urządzenia 14 str. A4 cena: 20,00 zł + 22% VAT symbol BR160 Karta wypadku w drodze do pracy i z pracy Karta wypadku przy pracy dla osób niebêd¹cych pracownikami Maszyna w remoncie tablica A4 cena: 6,00 zł + 22% VAT symbol BTA124 Zabrania się pracownikom nie upoważnionym uruchamiać maszyny i urządzenia mechaniczne tablica A4 cena: 6,00 zł + 22% VAT symbol BTA125 DOKUMENTACJA POWYPADKOWA Akta wypadku przy pracy Kompletna dokumentacja z komentarzem i praktycznymi uwagami. Stan prawny na 3 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 870). 34 str. A4 cena: 30,00 zł + 22% VAT symbol BA111 Akta wypadku w drodze do/z pracy 12 str. A4 cena: 25,00 zł + 22% VAT symbol BA112 Akta w sprawie wypadku przy pracy dla osób niebędących pracownikami 22 str. A4 cena: 25,00 zł + 22% VAT symbol BA657 Akta dotyczące wypadków uczniowskich 64 str. A4 cena: 30,00 zł + 22% VAT symbol BA113 Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (10 sztuk) 40 str. A4 cena: 30,00 zł + 22% VAT symbol BKA978 Zgodnie z rozporządzeniem MGiP z dnia 16 września 2004 r. (Dz.U. Nr 227, poz. 2298). Karta wypadku w drodze do pracy i z pracy 30 szt. A4 cena: 25,00 zł + 22% VAT symbol BKA655 Zgodna z rozporządzeniem MPiPS z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 237, poz. 2015). Karta wypadku przy pracy dla osób niebędących pracownikami 30 szt. A4 cena: 25,00 zł + 22% VAT symbol BKA658 Podstawa prawna: rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 1992). Rejestr wypadków przy pracy 32 str. A4 cena: 30,00 zł + 22% VAT symbol BR100 Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy 32 str. A4 cena: 30,00 zł + 22% VAT symbol BR101 Rejestr wypadków w szkole / placówce 32 str. A4 cena: 30,00 zł + 22% VAT symbol BD721 Rejestr profilaktycznych badań lekarskich 32 str. A4 cena: 30,00 zł + 22% VAT symbol BR102 Opracowanie do samodzielnego wypełniania. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby 32 str. A4 cena: 30,00 zł + 22% VAT symbol BR104 Dokumentacja powypadkowa na CD (wypadki przy pracy, wypadki w drodze do, z pracy, wypadki przy pracy osób niebędących pracownikami) cena: 150,00 zł + 22% VAT symbol CD897 Sprawne przeprowadzenie postępowania powypadkowego: komplet dokumentów komentarz uwagi możliwość edycji i wydruku pełnej dokumentacji powypadkowej (MS Word) stan prawny na 3 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 870).

KALENDARZE PODATKI DLA W PROFESJONALISTÓW

KALENDARZE PODATKI DLA W PROFESJONALISTÓW 2 KALENDARZE PODATKI DLA W PROFESJONALISTÓW 2011 ROKU Kalendarz BHP 2012 (14 x 20 cm) Opracowanie: Bogdan Rączkowski Praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne

Bardziej szczegółowo

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego!

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarz Szefa (21 x 26 cm) oprawa BRĄZOWA KSb15 oprawa GRANATOWA KSg15 objętość: 160 str. tydzień na stronach

Bardziej szczegółowo

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo

Na naszej stronie www.oddk.pl

Na naszej stronie www.oddk.pl Więcej produktów na stronie: Na naszej stronie ponad 2000 poradników, komentarzy, dokumentacji, instruktaży Codziennie inna książka 50% taniej ZAPOWIEDZI NOWOŚCI PROMOCJE ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: telefonicznie/faksem:

Bardziej szczegółowo

NOWY CZAS PRACY KIEROWCÓW ROZLICZAMY ŚRODKI UNIJNE

NOWY CZAS PRACY KIEROWCÓW ROZLICZAMY ŚRODKI UNIJNE NOWY CZAS PRACY KIEROWCÓW Piotr Ciborski Wzorcowe informacje o czasie pracy dla kierowców wykonujących przewozy drogowe samochodami przeznaczonymi do przewozu: rzeczy o masie cakowitej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl SPIS TREŚCI Rachunkowość Rachunkowość podatkowa 4 Rachunkowość finansowa w przykładach 4 Sprawozdawczość finansowa 5 Rachunkowość bankowa 5 Rachunek wyników 5 Rachunkowość finansowa 6 Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2011. Profesjonalne wsparcie dla firm

KATALOG 2011. Profesjonalne wsparcie dla firm KATALOG 2011 Profesjonalne wsparcie dla firm Kadry PortalKadrowy.pl serwis specjalistów ds. personalnych Internetowy doradca dla kadr Nie musisz wyliczać mu nadgodzin, choć pracuje dla Ciebie 24 godz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Bartosiak Małgorzata Redlicka Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Poradnik. ABC organizacji pozarządowej

Poradnik. ABC organizacji pozarządowej Poradnik ABC organizacji pozarządowej Kraków 2013 Poradnik ABC organizacji pozarządowej Aldona Gibalska, dr Małgorzata Kurleto, Agnieszka Majewska-Siwek, Anatol Władyka Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji

Bardziej szczegółowo