Stop loss a wielkość depozytu na forexie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stop loss a wielkość depozytu na forexie"

Transkrypt

1 Vol 3, Listopad 2006 Stop loss a wielkość depozytu na forexie Używanie stop loss jest tym, co odróżnia dzieci od dorosłych. Właściwe umieszczenie pozycji stop to jedna z Twoich odpowiedzialności, jako zarządzającego własnymi pozycjami. Jest to ważny element, którego nie możesz pominąć. Umieszczasz pozycję zatrzymania, kiedy rynek zbliża się do tego miejsca. Pozwól mi wykazać dlaczego Ty i tylko Ty, możesz zdecydować gdzie umieścić miejsce zatrzymania. Jest kilka powodów: Wielkość Twojego depozytu na rachunku ma największy wpływ na umieszczanie pozycji stop. Kiedy patrzysz na handel i widzisz gdzie zatrzymanie powinno się znaleźć, albo gdzie chciałbyś, żeby było (chęć szybszego ograniczenia strat), wtedy musisz popatrzeć na wielkość swojego depozytu i zdecydować się czy możesz zawrzeć tę transakcję, czy wielkość depozytu na to pozwoli, a może ryzyko będzie zbyt duże. Poziom Twojego komfortu. Chociaż możesz mieć wystarczająco dużo depozytu by umieścić stop gdzie byś chciał i chociaż zatrzymanie to jest logiczne dla handlu, nie czujesz się komfortowo z zatrzymaniem na tym poziomie, będącym na przykład za daleko, toteż zdecydujesz się nie zawierać transakcji. Analogiczna sytuacja może mieć miejsce ze zbyt krótkim poziomem stop loss. Zmienność. Musisz wziąć pod uwagę zmienność rynku kiedy umieszczasz poziom zatrzymania. Jeżeli rynek, który normalnie porusza się 1-2 pipsy nagle zaczyna poruszać się bardzo gwałtownie o 5 pipsów, musisz na pewno wziąć ten poziom zmienności pod uwagę. Może okazać się, że musisz umieścić stop loss zbyt daleko jak na wielkość Twojego depozytu albo za daleko jak na poziom Twojego komfortu. Kiedy używasz umysłowych zatrzymań, a tak dzieje się często, możemy rozważyć dwa przypadki, które musisz wziąć pod uwagę, będą to: Twoja szybkość w umieszczaniu zamówienia i szybkość z jaką broker wykona to zamówienie. Zobaczmy jak to wygląda. Szybkość, z jaką możesz złożyć zamówienie, zależy od tego, jak szybko jesteś w stanie urzeczywistnić swoją decyzję. Mamy tutaj trzy czynniki: postrzeganie, decyzja i działanie. Jak długo potrwa abyś zdecydował się mówiąc TERAZ jest dobry moment na umieszczenie stop na platformie? Czy jesteś szybki i pewny by zdecydować się w oparciu o swoje przewidywania? W końcu, czy jesteś skory do czynu kiedy już podjąłeś decyzję? Teraz, kiedy już się zdecydowałeś, jak długo potrwa abyś umieścił odpowiednie zlecenie? Niektórzy z nas bardzo szybcy są we wszystkich trzech obszarach. Część z nas jest zbyt powolna i niezdecydowana by korzystać z umysłowego zatrzymania. Tylko Ty możesz odpowiedzieć sobie na podstawie własnych doświadczeń, które masz z rynku czy umysłowy stop jest dla Ciebie odpowiedni, czy może lepiej jest skorzystać z automatycznego stop loss'a. Dodajmy jeszcze, iż podejmując decyzje w trakcie gry narażamy siebie na uleganie emocjom, które nie będą miały miejsca, albo dostatecznie będą zminimalizowane w przypadku pewnej automatyzacji (zaplanowania ewentualnej straty w momencie zawierania transakcji). jw. na podstawie artykułu Joe Rossa - SŁOWNIK - Parytet siły nabywczej służy przeliczaniu walut w taki sposób, aby ustalić ich rzeczywistą siłę nabywczą. Różni się od kursu walutowego, może być od niego wyższy lub niższy. Głównymi przyczynami zróżnicowania kursu walutowego i wartości waluty według parytetu siły nabywczej są: różnice cen towarów i usług w porównywanych krajach, wyrażające różnice kosztów poszczególnych czynników wytwórczych, w tym kosztów pracy, polityka kursu walutowego w porównywanych krajach (celowe zawyżanie lub zaniżanie kursu), różnice kosztu dóbr publicznych i zakresu korzystania z nich. Podstawą kalkulacji parytetu siły nabywczej jest zebranie danych o cenach zagregowanej listy produktów. Ważne jest sporządzenie listy produktów i usług porównywalnych i reprezentatywnych dla gospodarek analizowanych krajów. Parytety są średnimi ważonymi relacji cen. W bazie danych OECD te relacje cenowe są przekształcane w taki sposób, by wyrażały siłę nabywczą poszczególnych krajów, tj. aby dana suma pieniędzy w dolarach USA po zamianie na różne waluty w jednostkach parytetu siły nabywczej tworzyła ten sam koszyk dóbr i usług. Tygodnik Inwestora 1

2 Współczynnik zabezpieczenia minimalizujący ryzyko inwestora Współczynnik zabezpieczenia (hedge ratio) jest to iloraz wielkości pozycji zajętej w kontraktach futures do wielkości pozycji zabezpieczanej. Wyznacza się go następująco: współczynnik korelacji między zmianami cen gotówkowej i terminowej x odchylenie standardowe zmiany ceny gotówkowej w czasie, gdy stosowana jest strategia zabezpieczająca: odchylenie standardowe zmiany ceny terminowej w czasie, gdy stosowana jest strategia zabezpieczająca = wartość współczynnika zabezpieczenia. Współczynnik zabezpieczenia stanowi optymalną wartość, która pozwala zminimalizować ryzyko związane z pozycją zajmowaną przez inwestora. Nie musi to wcale być współczynnik równy 1. Powyższe trzy czynniki w równaniu szacuje się na podstawie danych historycznych przy założeniu, że ceny będą się zmieniać w przyszłości w taki sam sposób, jak dotychczas. Jeśli pierwszy czynnik (współczynnik korelacji) będzie równy 1, a czynnik drugi będzie równy trzeciemu (odchylenia standardowe zmiany ceny gotówkowej i terminowej będą sobie równe), wówczas wartość współczynnika zabezpieczenia wyniesie 1. Jeśli pierwszy czynnik (współczynnik korelacji) będzie równy 1, a czynnik drugi będzie dwa razy większy od trzeciego (odchylenie standardowe zmiany ceny gotówkowej będzie dwa razy większe niż odchylenie standardowe zmiany ceny terminowej), wtedy wartość współczynnika zabezpieczenia wyniesie 0,5 (każda zmiana ceny futures jest dwa razy większa niż zmiana ceny spot). W takim przypadku dla optymalnego zabezpieczenia należy zająć pozycję w kontraktach futures stanowiącą połowę wielkości pozycji zabezpieczanej. Rys. 1. Zależność pomiędzy współczynnikiem zabezpieczenia a ryzykiem pozycji. Optymalną wartość współczynnika zabezpieczenia graficznie określa nachylenie linii regresji zmiany ceny gotówkowej w czasie, gdy stosowana jest strategia zabezpieczająca, względem zmiany ceny terminowej w czasie, gdy również stosowana jest strategia zabezpieczająca. Optymalna liczba kontraktów futures Znając wartość współczynnika zabezpieczenia, można obliczyć optymalną liczbę kontraktów futures w danej strategii zabezpieczającej: optymalna wartość współczynnika zabezpieczenia x wielkość pozycji zabezpieczanej (w jednostkach): wielkość jednego kontraktu futures (w jednostkach) = optymalna liczba kontraktów futures na potrzeby strategii zabezpieczającej. Autor: Sylwia Hucik Gałecka Analityk portalu Handlowanie ze strategią na forexie cz.1 Skuteczne inwestowanie nie jest w żaden sposób prostą sprawą. Wymaga to czasu, znajomości i rozumienia rynku oraz dużego opanowania. Gdy ktoś mówi, że na rynku walutowym można tylko zarabiać nie ma racji. Forex to z natury zmienny rynek. Praktyka handlowania przy zastosowaniu dźwigni powiększa tą nieprzewidywalność w postępie geometrycznym. Dlatego mówimy tu o bardzo szybkim rynku, który jest naturalnie zmienny. Podążając za tą zasadą, jest logiczne, by odnosić sukcesy w inwestycjach, trader musi wziąć pod uwagę zarówno analizę techniczną jak i fundamentalną oraz podjąć świadomą decyzję opartą na postrzeganiu nastroju na rynku i ogólnym jego obrazie. Odpowiedni dobór czasu handlu to prawdopodobnie jeden z najważniejszych czynników w skutecznym inwestowaniu ale równie ważny będzie czas kiedy rynek będziemy opuszczali. Nie należy oczekiwać generowania przychodów z każdej transakcji. Możemy więc wypisać najważniejsze rzeczy jakich potrzebuje trader do skutecznego inwestowania: Handluj pieniędzmi, które możesz stracić: Granie na rynku forex jest ryzykowne i może zaskoczyć nas stratą, z drugiej strony jest ekscytujące i może nas uzależnić. Im bardziej jesteśmy przywiązani do naszych pieniędzy tym trudniej jest nam podjąć rozważną decyzję z czystym umysłem. Pieniądze, które zarobiliśmy są bardzo cenne, ale pieniędzmi, które są nam niezbędne do utrzymania się przy życiu nigdy nie powinniśmy handlować. Rozpoznaj stan rynku: Co robi rynek? Znajduje się w trendzie rosnącym czy malejącym. Trend jest silny czy słaby, zaczął się dawno temu czy wygląda na to, że dopiero się kształtuje. Odnajdywanie jasnego obrazu sytuacji rynkowej jest rzeczą podstawową dla tradera. Określ ramy czasowe swojego handlu: Dużo traderów wchodzi na rynek bez myślenia o tym, kiedy chcieliby z niego Tygodnik Inwestora 2

3 wyjść, mimo to celem wszystkich jest zarobienie pieniędzy. Podczas handlu gracz musi przewidzieć ruch, kierunek w którym podąży rynek oraz jego siłę. Podczas prognozowania, osadza zmianę ceny w pewnym okresie czasu, jednocześnie ustala cenę wyjścia z rynku. Ważne w tym jest to, aby zastanowić się jak cena będzie zmieniała się w czasie (kiedy osiągnie punkt wyjścia) i chociaż jest to praktycznie niemożliwe, aby dokładnie ustalić ten moment, to jest ważne aby oszacować to już na samym początku, wskaże nam to ramy czasowe handlu. Będziesz próbował dostać kilku pipsów od rynku, handlując intraday, czy otworzysz dłuższe pozycje. Rozpiętość czasowa handlu określi nam jaki okres wykresu musimy wziąć pod uwagę (15 minutowy, godzinny, dzienny, itp). Jeżeli grasz wiele razy dziennie, nie znajdziesz żadnego punktu wsparcia w analizie technicznej na dziennym wykresie, więc prawdopodobnie będziesz analizował wykresy 30 minutowe albo wykresy godzinne. Dodatkowo ważne jest by znać różne okresy czasu kiedy to różne centra finansowe wchodzą na rynek bądź wychodzą a niego, ponieważ tworzy to większą lub mniejszą zmienność i płynność oraz może wpłynąć na ruchy rynku. jw. na podstawie artykułu Nicholasa H. Banga Handlowanie ze strategią na forexie cz.2 Odpowiedni czas gry Możesz właściwie ocenić ruch rynku, dokładnie go przewidzieć, ale transakcję możesz zawrzeć zbyt wcześnie bądź już za późno. Dobierając czas, należy spojrzeć na sytuację dwojako: oczekiwania rynku odnośnie ważnych danych ekonomicznych, jak np. wskaźnik wzrostu cen towarów konsumpcyjnych, sprzedaż detaliczna czy też decyzje FED'u mogą skonsolidować rynek, który jest już w trendzie, natomiast analiza techniczna może pomóc zidentyfikować kiedy i po jakiej cenie taki ruch może nastąpić. Z tego właśnie powodu należy uważać na godziny publikacji danych ekonomicznych albo odpowiednio się do tego przygotować. Jeżeli masz wątpliwości - nie graj Jeżeli nie jesteś pewien ruchu, kierunku, a są takie momenty kiedy wyjątkowo trudno jest prognozować rynek, albo boisz się bo rynek porusza się bardzo gwałtownie - nie graj. Przeczekaj ten moment, transakcję zawsze możesz zawrzeć. Możesz obserwować i wyciągać wnioski. Granie na siłę tylko zwiększa nasze straty. Logiczne rozmiary transakcji Depozyt pozwala traderowi na zastosowanie bardzo dużej dźwigni, a handlując na pełnym depozycie (przy dźwigni 1:100, 1:200) możemy osiągnąć bardzo duże zyski, ale także możemy doprowadzić do wielkich strat. Dlatego, tak należy dobierać wielkość transakcji, aby w razie niepowodzenia ponownie można było zawrzeć inne transakcje, już bardziej przemyślane. Krótko mówiąc - nie należy handlować takimi ilościami, które przy niepowodzeniu zmiotą nas z rynku oraz w żadnym wypadku nie należy stawiać wszystkiego na jedną kartę! Poznaj sentyment rynku Jest ważne by nauczyć się wyczuwać sentyment rynku, dużo łatwiej wtedy wytłumaczyć nam wtedy jego obecną pozycję oraz to, co może zrobić w niedługiej przyszłości. Jest to także podstawa do wyczucia trendu. Zapewne każdy już słyszał "trend jest Twoim przyjacielem", to mniej więcej znaczy tyle, że jeżeli w odpowiednim czasie przyłączysz się do silnego trendu to odniesiesz znaczny sukces w transakcji. Oczywiście jest to duże uproszczenie, ponieważ trend jest zdolny do odwrócenia się kiedykolwiek. Połączenie analizy technicznej z fundamentalną może nam powiedzieć kiedy trend się rozpoczął oraz jaką ma siłę (stosunek długości do nachylenia). Oczekiwania rynku Oczekiwania rynku odnoszą się do tego, czego większość inwestorów oczekuje na podstawie publikowanych informacji ekonomicznych. Jeżeli traderzy oczekują, na przykład, zwiększenia stóp procentowych i stopy rzeczywiście się zwiększają rynek zazwyczaj nie zareaguje ponieważ wiadomość ta została już wcześniej zdyskontowana. Natomiast jeżeli zdarzy się tak, że publikowane wiadomości będę odmienne od oczekiwań rynki reagują gwałtownie (a nawet bardzo gwałtownie w przypadku ważniejszych wskaźników). Używaj tego czego używa większość traderów W doskonałym świecie, każdy kupiec patrzałby na 14 dniowy RSI i opierałby swoje decyzje na tym właśnie wskaźniku. Gdyby przypadkiem RSI osiągnął poziom 30, wtedy każdy kupiłby i przez konsekwencję cena na rynku wzrosłaby. Zbytecznie dodawać, że świat nie jest doskonały i nie wszyscy uczestnicy rynku używają i reagują na podstawie tych samych wskaźników technicznych, rysują takie same linie trendu i identyfikują ten sam poziom wsparcia czy oporu. Wielka rozmaitość opinii i używanych technik tłumaczy niejednolitości ruchów cen. Traderzy mają jednak tendencję by używać ograniczonej ilości technicznych narzędzi. Najbardziej popularne są 9 i 14 dniowy RSI, oczywiście linie trendu i poziomy wsparcia/oporu, zniesienia fibonnacciego (fibonnacci retracement), MACD oraz 9, 20 i 40 dniowa jak i średnia krocząca (moving averages). Im bliższy będziesz korzystania z tego, czego używa większość traderów, tym bardziej dokładne będą Twoje obliczenia. Powodem tego jest prosty rachunek, większe ilości kupujących niż sprzedających podnoszą rynek (cenę) i vice versa. jw. Tygodnik Inwestora 3

4 na podst. artykułu Nicholasa H. Banga Przykład prostej strategii zabezpieczającej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W niniejszym artykule zakładamy, iż polski importer jest zobowiązany zapłacić za otrzymane towary w ciągu 4 miesięcy, tj. do dnia 26 września 2006 roku. Płatność ma nastąpić w walucie obcej i wyniesie Importer obawia się wzrostu kursu euro (jego aprecjacji) w najbliższym okresie. Wykorzystanie kontraktu futures w strategii zabezpieczającej umożliwi mu określenie kursu dotyczącego przyszłych płatności walutowych. Aby zabezpieczyć się przed niekorzystną dla siebie zmianą kursu, zastosuje on strategię long hedge, wykorzystując kontrakt na euro na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Ponieważ wielkość kontraktu na euro na GPW wynosi , to przy założeniu wielkości współczynnika zabezpieczenia na poziomie 1 (patrz artykuł 4), należy zakupić pięć kontraktów: Optymalna liczba kontraktów futures w danej strategii zabezpieczającej = / = 5 Zabezpieczenie zostanie dokonane za pomocą kontraktów futures o symbolu FEURU3: ostatni dzień obrotu 25 września 2006 r.; dzień wygaśnięcia 26 września 2006 r. (czwarty piątek miesiąca wykonania). W przykładzie przyjęto następujące założenia: kupno 5 kontraktów FEURU3 po kursie zamknięcia; waluta obca zostanie zakupiona według średniego kursu NBP; podstawą końcowego rozliczenia będzie ostateczny kurs rozliczeniowy, wyznaczany jako średni kurs euro ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia kontraktu przemnożony przez 100 (zgodnie ze standardem kontraktów na euro na GPW); pominięte zostały koszty transakcyjne. W tabeli przedstawiono dane niezbędne do rozliczenia otwartych pozycji inwestora. Sytuacja rynkowa w dniu rozpoczęcia i zakończenia strategii zabezpieczającej typu long hedge Zakup waluty w dniu wygaśnięcia kontraktu Jeśli inwestor zdecyduje się na kupno waluty (wg średniego kursu NBP) w dniu wygaśnięcia kontraktu, to ma pewność, że baza wyniesie zero. Dzięki zabezpieczeniu uzyska efektywną cenę euro (za jednostek waluty) na poziomie ceny kontraktu futures w dniu jego nabycia: Efektywna cena instrumentu bazowego uzyskana dzięki strategii zabezpieczającej równa się sumie ceny kontraktu futures w chwili t1 i wartości bazy w chwili t2 (patrz artykuł 3), a więc: 4,3660 x = Jest to kwota, jaką zapłaci inwestor za jednostek waluty w dniu rozliczenia swoich zobowiązań, pomniejszona o wynik transakcji futures (na jednym kontrakcie): Efektywną cenę instrumentu bazowego uzyskaną dzięki strategii zabezpieczającej obliczymy jako różnicę między ceną gotówkową w chwili t2 a różnicą między cenami kontraktu futures w chwili t2 i t1 (patrz artykuł 3), czyli: (4,5451 4,3660) = = Przyjęcie strategii long hedge pozwoli inwestorowi na dokonanie płatności w wysokości zł, podczas gdy bez zabezpieczenia byłaby to kwota zł. Zakup waluty dzień przed wygaśnięciem kontraktu Jeśli inwestor dokona zakupu waluty obcej w terminie innym niż dzień wy gaśnięcia kontraktu, naraża się na ryzyko bazy, które może poprawić lub pogor szyć jego sytuację. Przykładowo, jeśli obie pozycje: na rynku kasowym i ter minowym zamknie dzień wcześniej, czyli 25 września, kiedy kurs euro za 100 jednostek wynosił 450,67, zaś kurs kontraktu 450,70, wówczas cena efektywna będzie wynosiła Efektywna cena instrumentu bazowego uzyskana dzięki strategii zabezpieczającej będzie liczona jako suma ceny kontraktu futures w chwili t1 i wartości bazy w chwili t2 (patrz artykuł 3): 4,3660 x (4,5067-4,5070) x = = Osłabienie bazy w strategii long hedge powoduje, że cena efektywna jest niższa (skorygowana o wielkość bazy), a więc sytuacja inwestora ulega poprawie. W strategiach zabezpieczających należy unikać zamykania pozycji w kontraktach tuż przed terminem wygaśnięcia ze względu na możliwe wahania cen kontraktów w tym okresie. W naszym przykładzie należałoby zaczekać do ostatecznego rozliczenia kontraktu. Wówczas, przy założeniu kupna waluty w dniu 25 września, sytuacja inwestora ulegnie jeszcze większej poprawie. Efektywną cenę instrumentu bazowego uzyskaną dzięki strategii zabezpieczającej obliczymy jako różnicę między ceną gotówkową w chwili t2 a różnicą między cenami kontraktu futures w chwili t2 i t1 (patrz artykuł 3), czyli: 4,5067 x (4,5451-4,3660) x = = Cena efektywna spadła do poziomu zł za , co oznacza, iż rzeczywiste zobowiązania inwestora w walucie krajowej wyniosą Autor: Sylwia Hucik Gaicka Analityk portalu Tygodnik Inwestora 4

5 Przecena na miedzi Miniony tydzień upłyną pod znakiem spadów wartości głównego indeksu warszawskiej giełdy. Poniedziałkowa sesja z otwarciem na poziomie 3186 punktów i maksimum, 3214 punktów, była kontynuującą sesją spadkową po osiągnięciu przez rynek górnego ograniczenia, lekko wzrostowego kanału. Początek tego kanału, sięga jeszcze cen poruszających się w dużej formacji trójkąta. Rynek poradził sobie z górnym ograniczeniem ramienia tej formacji, jednak nadal ma trudności ze sforsowaniem w/w kanału. Sytuacja wygląda analogicznie na wykresie węgierskiego BUXa, który jednak nie odbił się od jego linii, tylko oscyluje pod nią. Możemy tą chwilową rozbieżność na silnie jednak skorelowanych ze sobą rynkach, zaobserwować na wskaźniku korelacji ze 100 okresów, którego wartość systematycznie i silnie spada. Cała sytuacja nie wygląda jednak tak dramatycznie, aż do chwili, gdy nie przyjrzymy się ceną surowców na świecie. Z uwagi na duży udział w rodzimym indeksie, spółki KGHM, i tym samym zależności ceny miedzi i wartości wskaźnika, warto przyjrzeć się bliżej temu metalowi. Już gołym okiem wdać, że wspomniana zależność ceny miedzi i WIG20 jest silna, nawet w stosunku do węgierskiego BUXa. Obecnie na tym rynku mamy do czynienia z przełamaniem dolnego ograniczenia bardzo szerokiej formacji, jaką utworzyły w przeszłości ruchy cen tego surowca a mianowicie, formacji trójkąta. Kształtowała się ona od maja br. a jej najszersza część to zakres ruchu na poziomie ok USD. Czy takiej przeceny na rynku surowców możemy się spodziewać i czy w takim razie to nie będzie początek bessy? Potwierdzeniem tego scenariusza może być przełamanie minimum cen w tej formacji z 13 czerwca, czyli 6515 USD/tonę. W międzyczasie możemy się spodziewać chwilowej siły byków, czyli powrotu to dolnego ramienia trójkąta i następnie kontynuacji spadków. Tomasz Paździora Tygodnik Inwestora 5

6 Od Redakcji: Tygodnik Inwestora to tygodniowy przegląd informacji z zakresu rynków finansowych. Serwis dostarcza aktualne informacje oraz cenne porady z myślą o inwestorach oraz wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć mechanizmy rządzące światem finansów. Informuje i radzi jak zarządzać kapitałem, gdzie lokować oszczędności, prezentuje analizy spółek oraz wykresy. Życzymy przyjemnej lektury! Wydawca: E-financial Sp. z o.o. Redakcja: ul. Sycowska Wrocław tel.: fax: Tygodnik Inwestora 6

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Autor: Wiktor Moskalewicz Tytuł: Jak zrozumieć Forex Nr zamówienia: 1334472-20131003 Nr Klienta: 1311971 Data realizacji:

Bardziej szczegółowo

Prawne możliwości stosowania hedgingu przez inwestorów instytucjonalnych w Polsce

Prawne możliwości stosowania hedgingu przez inwestorów instytucjonalnych w Polsce Vol 4, Grudzień 2006 Prawne możliwości stosowania hedgingu przez inwestorów instytucjonalnych w Polsce Strategie hedgingowe mogą być szczególnie przydatne inwestorom instytucjonalnym do zabezpieczania

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

1. Klauzule waloryzacyjne, przewidujące zmianę wartości transakcji w przypadku zmiany kursu waluty kontraktu.

1. Klauzule waloryzacyjne, przewidujące zmianę wartości transakcji w przypadku zmiany kursu waluty kontraktu. Walutowe transakcje futures Kilka słów o historii U podstaw funkcjonowania powojennego międzynarodowego systemu walutowego legła umowa podpisana przez Aliantów w Bretton Woods, w New Hampshire w 1944 roku

Bardziej szczegółowo

Reforma instytucji z Bretton Woods w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym

Reforma instytucji z Bretton Woods w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym Vol 6, Grudzień 2006 Reforma instytucji z Bretton Woods w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym Od początku lat 90-tych Międzynarodowy Fundusz Wlutowy i Bank Światowy, a także wiele międzynarodowych gremiów

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania Wydanie II rozszerzone Adam Zaremba Podstawy inwestowania Do rozważnych zysk należy! > Na co zwracać uwagę przy wyborze domu maklerskiego? > Jak niwelować ryzyko? > Czym jest system notowań? > Co warto

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych. dr inż. Krzysztof Kaczmarek

Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych. dr inż. Krzysztof Kaczmarek Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych dr inż. Krzysztof Kaczmarek 1 Literatura 1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2005. 2. Frank K. Reilly, Keith C. Brown,

Bardziej szczegółowo

Inwestuj, stosując właściwe

Inwestuj, stosując właściwe Inwestuj, stosując właściwe STRATEGIE RYNKOWE Uzyskaj dokładny wgląd w globalny rynek Poznaj podstawy analizy fundamentalnej Dowiedz się, jak zauważyć trendy rynkowe i najlepiej je wykorzystać Inwestuj,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Daniel Sokołowski, rok 2010

Copyright by Złote Myśli & Daniel Sokołowski, rok 2010 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Niniejszy ebook to darmowa wersja promocyjna, nie przeznaczona do sprzedaży, dołączana do drukowanej książki o tym samym tytule. Copyright by Złote Myśli & Daniel Sokołowski,

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com 2 Przedmowa Systematyczne pomnażanie pieniędzy nie jest sprawą łatwą. Przekonał się o tym każdy inwestor, który spróbował swoich sił na rynku kapitałowym. Poświęciliśmy kilkanaście lat aby stworzyć narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Metoda Ichimoku Kinkoy Hyo... 3 1.1. Geneza powstania... 3 1.2. Struktura wskaźnika... 3 1.3. Parametryzacja... 6 1.4. Chmura (Kumo)... 6 1.4.1. Definiowanie poziomów wsparcia i oporu w

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści:

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści: NaviFund Analytics Opis Aplikacji Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011 Wprowadzenie Spis treści: 1 Wprowadzenie 2 Funkcjonalność aplikacji 3 Krok pierwszy 3 Krok drugi 4 Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Dziś pierwszy odcinek Akademii Rynku FOREX FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Czy podobnie jak ja gdy zaczynałem interesować się FOREXEM wyobrażaliście sobie FOREX jako wielką giełdę walutową,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 7. Część I Zanim zaczniesz inwestować. Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski?... 11 Na co zwracać uwagę?...

Spis treści. Wprowadzenie... 7. Część I Zanim zaczniesz inwestować. Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski?... 11 Na co zwracać uwagę?... Spis treści Wprowadzenie... 7 Część I Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski?... 11 Na co zwracać uwagę?... 11 Opłaty i prowizje...12 Oferta kredytowa...12 Oferta analityczna...13

Bardziej szczegółowo

10wskazówek, jak rozwinąć swoje umiejętności inwestycyjne. Jak zostać zawodowym inwestorem w 10 prostych krokach

10wskazówek, jak rozwinąć swoje umiejętności inwestycyjne. Jak zostać zawodowym inwestorem w 10 prostych krokach 10wskazówek, jak rozwinąć swoje umiejętności inwestycyjne Jak zostać zawodowym inwestorem w 10 prostych krokach Dziesięć sekretów najlepszych inwestorów Gdy chodzi o forex, to różnica między zawodowymi

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo