Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli"

Transkrypt

1 BIULETYN EUROPEJSKI Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli Nr 5/2010 (październik 2010 r.) W NUMERZE: AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI 1. Europejskie Dni Pracy 2. Opolskie na "Open Days" 3. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 4. Komunikowanie w Europie i o Europiekonferencja EuropCom 5. Komitet Ekonomiczno- Społeczny ma nowego przewodniczącego 6. Zielone Stolice Europy : Vitoria- Gasteiz i Nantes 7. Gospodarka społeczna a Strategia Europa konferencja 8. Dialog z Komisarzem Lewandowskim w Komitecie Regionów OTWARTE KONKURSY 1. Wezwanie do składania wniosków w ramach programu INTERREG IVc 2. Ludzie (7.PR) - Działania Marie Curie 3. Programy szkoleniowe UE Japonia 4. Wsparcie dla europejskich stowarzyszeń działających w zakresie edukacji na poziomie europejskim POSZUKIWANI PARTNERZY 1. Poprawa wizerunku i zarządzanie w e-turystyce 2. Dieta, zdrowie i aktywność fizyczna 3. Zautomatyzowany System Zarządzania i Informacji o Ruchu Drogowym 4. Współpraca na szeroką skalę w ramach programu Leonardo 5. Mobilność w ramach programu Leonardo Opracowanie: Radosław Sobczak

2 Aktualności z Brukseli 1. Europejskie Dni Pracyperspektywy zawodowe w Europie Dzięki kolejnej edycji Europejskich Dni Pracy osoby poszukujący zatrudnienia miały okazję spotkać się z pracodawcami z całej Europy na ponad 500 imprezach odbywających się w całej UE i dowiedzieć się, jak znaleźć pracę za granicą. Wydarzeniem głównym był zorganizowany przez Komisję Europejską Job Day Europe- Europejski Dzień Pracy, który miał miejsce 2 października w Brukseli. Znalazło się tam około 40 dużych pracodawców z bardzo szeroką ofertą miejsc pracy. Pomimo otwarcia granic między państwami UE, niewielu Europejczyków próbuje uniknąć bezrobocia szukając zatrudnienia za granicą. Tegoroczne Europejskie Dni Pracy miały im w tym pomóc. W ponad 200 miastach Europy odbyły się różne imprezy, na których można było się dowiedzieć więcej na temat pracy za granicą. Podczas targów pracy prowadzone były rozmowy kwalifikacyjne, odbywały się konferencje i spotkania informacyjne zorganizowane we współpracy z EURES, europejską siecią publicznych służb zatrudnienia. Wzięło w nich udział ponad 750 doradców służących pomocą zarówno pracodawcom jak i poszukującym pracy. 2. Opolskie na "Open Days 2010" Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego wspólnie z Biurem Informacyjnym Regionu Veneto (Włochy) przygotowały stoisko promocyjne Projektu OSAIS (Observatory on State Aid Impact), którego Samorząd Województwa Opolskiego jest partnerem od początku 2010 roku. Przedsięwzięcie to, finansowane z programu Interreg IV C, dotyczy wpływu pomocy publicznej dla sektora MSP oraz mierzenia jej efektywności. Wymiana doświadczeń, analizy i badania pozwolą na stworzenie najefektywniejszego modelu udzielania pomocy sektorowi MSP. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu- Dodatkowo w trakcie trwania Open Days Biuro współorganizowało seminarium tematyczne dotyczące efektywnego rozwoju Europy w oparciu o Europejskie Polityki Regionalne. Odbywała się na nim debata na temat narzędzi polityki publicznej i jej aspektów ekonomicznych, a także interdyscyplinarnego podejścia oraz skupienia się na czynnikach, które w realny sposób wnoszą wkład w życie mieszkańców i czynią regiony bardziej atrakcyjnymi. Autor: T. Załężny

3 3. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Odpowiedzialne zachowanie kierowców, poprawa jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa pojazdów- to czynniki, które ograniczą liczbę tragicznych wypadków na europejskich drogach. Trzeci rok z rzędu 13 października UE zorganizowała Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z tej okazji Komisja Europejska przedstawiła nowe wytyczne na najbliższe dziesięć lat oraz potwierdziła chęć wywiązania się z przyjętego w 2001r. zobowiązania dotyczącego ograniczenia o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach. Z kolei Belgia, sprawująca przewodnictwo w UE, zaprezentowała w Brukseli różne inicjatywy podjęte w całej UE, z myślą o zwalczaniu najczęstszych wykroczeń drogowych. 4. Europcom: Komunikowanie w Europie komunikowanie o Europie Komitet Regionów, regiony Flandria i Walonia, wraz z Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską, zorganizowały pierwszą europejską konferencję poświęconą komunikacji w sektorze publicznym- Europcom. Odbyła się ona w Brukseli w dniach października 2010 r. W konferencji wzięli udział specjaliści w dziedzinie komunikacji publicznej z całej Europy. Była ona platformą do wymiany sprawdzonych rozwiązań oraz dyskusji o obecnych i przyszłych wyzwaniach dla sektora komunikacji publicznej. Podczas konferencji uruchomiono także oficjalnie specjalną sieć online dla specjalistów ds. komunikacji. Głównym celem Europcom była analiza możliwości poprawy komunikacji między specjalistami z instytucji UE, rządów krajowych, samorządów regionalnych i lokalnych a zwykłymi ludźmi. 5. Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny ma nowego przewodniczącego Szwed Staffan Nilsson został właśnie wybrany na przewodniczącego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, doradczego organu UE. Funkcję tę będzie pełnił przez najbliższe 2,5 roku. Ponadto w nowym kierownictwie EKES-u znaleźli się: Anna Maria Darmanin z Malty jako wiceprzewodnicząca odpowiedzialna za komunikację oraz Jacek Krawczyk z Polski jako wiceprzewodniczący odpowiedzialny za kwestie budżetowe Komitetu. Na inauguracyjnej sesji plenarnej w dniach października odnowiono także skład tej instytucji 102 spośród 344 członków to nowe twarze w Komitecie. 6. Zielone Stolice Europy : Vitoria-Gasteiz i Nantes Zwycięskie miasta przejmą pałeczkę po Sztokholmie (2010) i Hamburgu (2011). Vitoria-Gasteiz (Hiszpania) i Nantes (Francja) zostały w ten sposób wynagrodzone za wysiłki podejmowane w trosce o przestrzeń miejską przyjazną dla środowiska.

4 Centrum Vitoria-Gasteiz, Zielonej Stolicy roku 2012, jest otoczone zielenią, a jego wszyscy mieszkańcy do najbliższego parku mają najwyżej 300 metrów. Miasto podjęło także ogromne wysiłki, aby ograniczyć zużycie wody, aby w przyszłości nie przekraczało dziennie 100 litrów na osobę. Nantes, Zielona Stolica 2013 roku, postawiło na ambitne plany transportowe. Jako pierwsze francuskie miasto przywróciło do łask elektryczne tramwaje, a dzisiaj wszyscy mogą pozazdrościć mu jakości powietrza. Do 2020 r. Nantes planuje ograniczyć emisję dwutlenku węgla o jedną czwartą. Nagroda dla Zielonej Stolicy Europy przypada co dwa lata w udziale miastom, które podjęły się wyjątkowych starań na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju. Jury wyłania laureatów w oparciu o jedenaście kryteriów, takich jak przeciwdziałanie zmianom klimatu czy oczyszczanie ścieków. 7. Gospodarka społeczna a Strategia Europa 2020 konferencja Gospodarkę społeczną tworzy system przedsiębiorstw, organizacji oraz właściwych im przepisów prawnych dotyczących wspierania przedsiębiorczości wśród ludzi wykluczonych z rynku pracy. Nadrzędną funkcją gospodarki społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, którym szczególnie zagrożeni są długotrwale bezrobotni, bezdomni, uzależnieni i izolowani. Podczas konferencji za główną cechę gospodarki społecznej uznano odmienny od tradycyjnego sposób prowadzenia działalności gospodarczej, łączący cele ekonomiczne z socjalnymi, opierając się jednocześnie o zasady użyteczności publicznej, wyników finansowych i demokratycznego działania. Podkreślano także wartość dodaną jaką generuje gospodarka społeczna tworząc trzeci filar celów Strategii Europa 2020 czyli wzrostu inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. Gospodarka społeczna reprezentuje ponad 10% wszystkich europejskich przedsiębiorstw, oferując stabilne zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki dla ponad 11 mln osób. Mimo to często nie jest w ogóle zauważana lub jej odbiór jest błędny. Za podstawowy problemem uznano różnice w definiowaniu gospodarki społecznej w poszczególnych państwach. Już samo określenie gospodarka społeczna jest odmiennie rozumiane w różnych regionach Europy. Dzisiejsze prawodawstwo często fragmentaryzuje gospodarkę społeczną, dlatego uznano, że na szczeblu europejskim powinny stopniowo powstawać jednolite ramy prawne, które ułatwią standaryzację i rozwój tej części gospodarki. Więcej informacji: p?article1258&lang=en

5 8. Dialog z Komisarzem Lewandowskim w Komitecie Regionów Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, spotkał się 29 października z przedstawicielami podmiotów lokalnych, regionalnych i członkami Komitetu Regionów, by w ramach zorganizowanego dialogu wysłuchać ich uwag na temat przyszłej reformy budżetu UE. Podczas dialogu zastanawiano się jak usprawnić realizację budżetu Unii, aby uzyskać dla społeczności lokalnych i regionów europejską wartość dodaną. Dyskutowano o kształcie wieloletnich ram finansowych, które mogłyby przybrać kształt 5+5, gdzie po pierwszych pięciu latach następowałby poważny przegląd budżetu, aby odpowiednio zmodyfikować jego charakter na następne pięć lat. Istotne znaczenie ma także klauzula elastyczności programowania całego wieloletniego planu budżetowego. Umożliwi to przesunięcie niewykorzystanych środków z mniej popularnych programów i przekazanie ich do obszarów cieszących się większym zainteresowaniem. Komisarz Lewandowski pytany o zasady finansowania polityki spójności po 2013 roku podkreślił swoją determinację do utrzymania jej kształtu. Komisarz sprzeciwił się także pomysłom renacjonalizacji wspólnej polityki rolnej i podkreślił konieczność utrzymania systemu dopłat bezpośrednich dla rolników, jednakże należy odpowiednio modernizować go w taki sposób, aby nabierał cech rynkowych. Komisarz zwracał także wielokrotnie uwagę na konieczność zaangażowania większych środków z polityki spójności na obrzeżach dużych aglomeracji miejskich. Obszary te często doświadczają bardzo poważnych problemów gospodarczych i społecznych, a nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia. Komisarz rozwinął również kwestie finansowania budżetu UE, szczególnie w zakresie środków własnych pozyskiwanych np. z europejskich obligacji czy stricte europejskiego podatku. Wpływy z euroobligacji zasilałyby duże projekty realizowane w uboższych państwach UE, natomiast pomysł utworzenia europejskiego podatku od transakcji finansowych jako jedyny z nowych projektów podatkowych cieszy się przychylnością opinii publicznej. OTWARTE KONKURSY 1. Wezwanie do składania wniosków w ramach programu INTERREG IVc Kolejny termin do składania wniosków w ramach INTERREG IVc został wstępnie wyznaczony na okres: od końca stycznia/początek lutego 2011, do końca marca/początek kwietnia Istnieją ograniczenia, co do rodzajów projektów kwalifikujących się do przedłożenia. Z uwagi na ramy czasowe, nie będzie już możliwość składania wniosków w ramach: Projektów Kapitalizacji oraz Mini-programów. Około 100 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest dostępne dla finansowania projektów.

6 2. Ludzie (7.PR) - Działania Marie Curie Program szczegółowy "Ludzie" w ramach 7 Programu Ramowego wspiera mobilność i rozwijanie kariery naukowców (Działania Marie Curie). Ogólnym celem jest ilościowe i jakościowe wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i postępu technologicznego w Europie poprzez: - wzbudzenie zainteresowania zawodem naukowca - zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie - przyciągnięcie naukowców z całego świata - zwiększenie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców. Termin składania wniosków: Programy szkoleniowe UE Japonia Komisja Europejska zachęca europejskie przedsiębiorstwa do wchodzenia na rynek japońskiego. W tym celu występuje z szeregiem działań mających na celu zwiększenie eksportu do Japonii oraz maksymalizację możliwości biznesowych. Termin składania wniosków: Wsparcie dla europejskich stowarzyszeń działających w zakresie edukacji na poziomie europejskim Program wspiera działalność instytucji i organizacji pragnących poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę dotyczącą budowania Europy lub przyczynić się do osiągnięcia wspólnych celów w zakresie kształcenia i szkolenia. Termin składania wniosków: dex_en.htm POSZUKIWANI PARTNERZY 1. Projekt: Poprawa wizerunku i zarządzanie w e-turystyce. Centrum Innowacji i Transferu Technologii CITAndalucia poszukuje partnerów do realizacji projektu: Poprawa wizerunku i zarządzanie w e-turystyce. Celem projektu jest rozwój technik pozycjonowania stron internetowych, aby zwiększyć liczbę odwiedzin na stronie danego hotelu. Celem projektu jest także stworzenie systemu informacji turystycznej, który umożliwi jego użytkownikom wyszukanie konkretnych atrakcji w pobliżu hotelu, zdefinowanie własnego profilu klienta oraz swobodną wymianę informacji i opinii. System będzie dysponował zaawansowanym, intuicyjnym interfejsem wyposażonym w GPS, możliwym do wykorzystania poprzez komputery, urządzenia mobilne i cyfrową telewizję naziemną. Ponadto, system umożliwi uzyskanie dodatkowych przychodów dzięki możliwośći publikowania w nim płatnych informacji sponsorowanych. Kolejnym celem jest ułatwienie partnerom projektu dostępu do strategii zarządzania przychodami. Dotychczas były one zarezerwowane tylko dla dużych podmiotów, ze względu na zbyt duże koszty wprowadzenia ich do małych i średnich hoteli.

7 Poszukiwani partnerzy: - hotele z sektora MŚP - jednostki badawcze i wsparcia technicznego Ważne informacje: Projekt w ramach 7 Programu Ramowego: Możliwośći Budżet projektu: 2 mln euro Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin złożenia wniosku: Mr. Jaime Durán Organizacja: CITAndalucía tel: Projekt: Dieta, zdrowie i aktywność fizyczna Szkoła Podstawowa w Birkeland w Norwegii poszukuje partnerów z całej Europy do udziału w projekcie, w ramach programu Comenius. Projekt ma budować wśród uczniów szkół podstawowych świadomość i wiedzę, na temat zdrowego i aktywnego stylu życia. Cele projektu: - wzrost aktywności fizycznej uczniów - wzrost wiedzy na temat zdrowego odżywiania - wzrost wiedzy na temat współzależności między aktywnością fizyczną, dietą i zdrowiem - uzyskanie informacji na temat wagi aktywności fizycznej i zajęć na świeżym powietrzu wśród zadań realizowanych podczas godzin lekcyjnych. Możliwe działania w ramach projektu: - komunikacja za pośrednictwem mediów cyfrowych - wymiana informacji i najlepszych pomysłów na temat aktywności fizycznej (gry, dyscypliny sportowe, rekreacja) - wymiana informacji o wykorzystaniu środowiska naturalnego do potrzeb zajęć szkolnych i spędzania wolnego czasu przez uczniów w różnych państwach - wymiana informacji o najciekawszych zajęciach na świeżym powietrzu i formach rekreacji w różnych państwach - realizacja konkursów opartych na aktywności fizycznej pomiędzy krajami - przygotowywanie na zajęciach lekcyjnych zdrowej żywności charakterystycznej dla różnych państw. Maren Stakkeland Telefon do szkoły: Telefon kom.: Projekt: Zautomatyzowany System Zarządzania i Informacji o Ruchu Drogowym Uniwersytet Cypryjski poszukuje partnerów do realizacji projektu ARTMIS- Automated Road Traffic Management and Information System. Projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego ma na celu zbadanie wpływu różnego rodzaju warunków ruchu drogowego na środowisko naturalne i społeczno-ekonomiczne, oraz ich poprawę poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii.

8 System ARTMIS będzie zdolny gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać informacje o ruchu drogowym, aby skutecznie zarządzać miejską sygnalizacją świetlną. Ponadto, system dostarczy istotnych informacji użytkownikom dróg, władzom, policji, szpitalom itp. Dodatkowo, dostarczy informacji o lokalnych sklepach, pogodzie itp., osobom znajdującym się w zasięgu sieci bezprzewodowej, której nadajniki będą umieszczone w sygnalizacji świetlnej. Projekt wymaga interdyscyplinarnej współpracy partnerów z obszaru nauki, inżynierii, ekonomii, sektora MŚP i zarządzania transportem publicznym, którzy chcieliby aktywnie uczestniczyć w procesie poprawy warunków ruchu drogowego. Termin składania wniosków: Dr. Konstantinos KATZIS European University Cyprus Department Computer Science and Engineering Tel: Fax: Projekt: Współpraca na szeroką skalę w ramach programu Leonardo Gmina Torbay w hrabstwie Devon w Wielkiej Brytanii poszukuje partnerów do realizacji projektu w ramach programu Leonardo Da Vinci (Life Long Learning) Cele projektu: Gmina Torbay rozwija system specjalistycznej pomocy dla uczniów z chorobami spektrum autystycznego (ASD). Gmina może zaoferować partnerom: - wymianę dobrych praktyk w zakresie nauki osób z ASD; - współpracę z nowoutworzonymi specjalistycznymi jednostkami wsparcia dla młodych osób z ASD. Gmina Torbay chciałaby uczestniczyć w: - tworzeniu pomocy naukowych, które wsparłyby naukę uczniów z ASD w głównych przedmiotach lekcyjnych; - rozwijaniu i uaktualnianiu już istniejących materiałów i pomocy naukowych tak, aby były bardziej dostosowane dla uczniów powyżej 14 lat; - rozwijaniu planów służących pomocą uczniom z ASD w ważnych zmianach w ich życiu, jak osiągnięcie pełnoletniości, przejście od tradycyjnej nauki do kształcenia zawodowego, poszukiwania zatrudnienia itp.; - rozwoju kształcenia zawodowego dla osób z ASD. Termin składania wniosków: Dave Kennedy Partnership Manager Torbay Council,Devon, United Kingdom

9 5. Projekt: Mobilność w ramach programu Leonardo Gmina Torbay w hrabstwie Devon w Wielkiej Brytanii poszukuje partnerów do realizacji projektu w ramach programu Leonardo Da Vinci (Life Long Learning) Cele projektu: Gmina Torbay chciałaby uczestniczyć w: - wzajemnej wymianie uczniów i kadry kształcenia zawodowego w celu poszerzenia doświadczeń, nauki języków obcych, zdobycia wiedzy o różnorodnych formach przedsiębiorczości, kulturze. - wymianie najlepszych praktyk, aby wspierać partnerów uczestniczących w projekcie - rozwoju narządzi służących zapewnieniu realizacji zobowiązań pracodawców w zakresie miejsc pracy dla uczniów. Gmina Torbay oferuje: - możliwość wymiany 400 uczniów; -możliwość wymiany najlepszych praktyk w zakresie szkoleń zawodowych z FE College, który ma uznaną renomę i wielkie doświadczenie w zakresie realizacji kształcenia zawodowego. Termin składania wniosków: Dave Kennedy Partnership Manager Torbay Council, Devon, United Kingdom 6. Projekt: Europejska różnorodność drogą do nauki Szkoła średnia w Ribera de los Molinos w Mula (region Murcja) w Hiszpanii poszukuje partnerów do realizacji projektu w ramach programu Comenius- Lifelong Learning Programme (LLP). Cele projektu: - Zapoznanie uczniów z regionami szkół uczestniczących w projekcie, promowanie szacunku i zrozumienia dla dziedzictwa kulturowego każdego z regionów -Wymiana wiedzy o strategiach nauczania (uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń) -Zaangażowanie rodzin uczniów w projekt, poprzez umożliwienie zamieszkania w ich domach w trakcie krótkich wymian uczniowskich -Promowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, aby umożliwić uczniom wykorzystanie z dodatkowych materiałów do nauki i metod komunikacji. - Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów takich jak: społeczna i obywatelska świadomość, umiejętność interakcji ze środowiskiem naturalnym, technologią informacyjną i rozwój umiejętności językowych. -Lepsze zrozumienie wśród uczniów międzykulturowych postaw solidarności, tolerancji, niedyskryminacja oraz samodzielności. Brígida Fernández, ASAP Tel: Więcej informacji na temat projektów:

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska Olsztyn, marzec 2015 SPIS TREŚCI I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 2 1. Lepiej z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Przewodnik po programie

ERASMUS+ Przewodnik po programie ERASMUS+ Przewodnik po programie Tłumaczenie przygotowane przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ A - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Euro News. Sprawiedliwe podatki dla firm. Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB)

Euro News. Sprawiedliwe podatki dla firm. Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) Euro News Sprawiedliwe podatki dla firm Opodatkowanie firm w Europie wymaga gruntownej zmiany powiedział komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici. KE właśnie przedstawiła

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5 Komisja Europejska Przewodnik po programie Młodzież w działaniłu (Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług na rzecz MŚP

Świadczenie usług na rzecz MŚP Świadczenie usług na rzecz MŚP 1 SPIS TREŚCI Strona 1. Kontekst 4 1.1 MŚP w Regionie Morza Bałtyckiego 4 1.2 Potrzeby MŚP 7 1.3 Usługi specjalne na rzecz MŚP 8 2. Najlepsze Praktyki dot. usług na rzecz

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Wybór inicjatyw realizowanych w Europie Wspólny projekt partnerów społecznych w europejskim sektorze ubezpieczeń Insurance Europe to europejska

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Raport końcowy Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Jak najlepiej wykorzystać finansowanie setki innowacyjnych i kreatywnych

Jak najlepiej wykorzystać finansowanie setki innowacyjnych i kreatywnych Jak najlepiej wykorzystać finansowanie europejskie UE wspiera setki innowacyjnych i kreatywnych projektów W dniach 2-3 marca Komisja Europejska organizuje dużą konferencję służącą zademonstrowaniu, w jaki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo