Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli"

Transkrypt

1 BIULETYN EUROPEJSKI Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli Nr 5/2010 (październik 2010 r.) W NUMERZE: AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI 1. Europejskie Dni Pracy 2. Opolskie na "Open Days" 3. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 4. Komunikowanie w Europie i o Europiekonferencja EuropCom 5. Komitet Ekonomiczno- Społeczny ma nowego przewodniczącego 6. Zielone Stolice Europy : Vitoria- Gasteiz i Nantes 7. Gospodarka społeczna a Strategia Europa konferencja 8. Dialog z Komisarzem Lewandowskim w Komitecie Regionów OTWARTE KONKURSY 1. Wezwanie do składania wniosków w ramach programu INTERREG IVc 2. Ludzie (7.PR) - Działania Marie Curie 3. Programy szkoleniowe UE Japonia 4. Wsparcie dla europejskich stowarzyszeń działających w zakresie edukacji na poziomie europejskim POSZUKIWANI PARTNERZY 1. Poprawa wizerunku i zarządzanie w e-turystyce 2. Dieta, zdrowie i aktywność fizyczna 3. Zautomatyzowany System Zarządzania i Informacji o Ruchu Drogowym 4. Współpraca na szeroką skalę w ramach programu Leonardo 5. Mobilność w ramach programu Leonardo Opracowanie: Radosław Sobczak

2 Aktualności z Brukseli 1. Europejskie Dni Pracyperspektywy zawodowe w Europie Dzięki kolejnej edycji Europejskich Dni Pracy osoby poszukujący zatrudnienia miały okazję spotkać się z pracodawcami z całej Europy na ponad 500 imprezach odbywających się w całej UE i dowiedzieć się, jak znaleźć pracę za granicą. Wydarzeniem głównym był zorganizowany przez Komisję Europejską Job Day Europe- Europejski Dzień Pracy, który miał miejsce 2 października w Brukseli. Znalazło się tam około 40 dużych pracodawców z bardzo szeroką ofertą miejsc pracy. Pomimo otwarcia granic między państwami UE, niewielu Europejczyków próbuje uniknąć bezrobocia szukając zatrudnienia za granicą. Tegoroczne Europejskie Dni Pracy miały im w tym pomóc. W ponad 200 miastach Europy odbyły się różne imprezy, na których można było się dowiedzieć więcej na temat pracy za granicą. Podczas targów pracy prowadzone były rozmowy kwalifikacyjne, odbywały się konferencje i spotkania informacyjne zorganizowane we współpracy z EURES, europejską siecią publicznych służb zatrudnienia. Wzięło w nich udział ponad 750 doradców służących pomocą zarówno pracodawcom jak i poszukującym pracy. 2. Opolskie na "Open Days 2010" Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego wspólnie z Biurem Informacyjnym Regionu Veneto (Włochy) przygotowały stoisko promocyjne Projektu OSAIS (Observatory on State Aid Impact), którego Samorząd Województwa Opolskiego jest partnerem od początku 2010 roku. Przedsięwzięcie to, finansowane z programu Interreg IV C, dotyczy wpływu pomocy publicznej dla sektora MSP oraz mierzenia jej efektywności. Wymiana doświadczeń, analizy i badania pozwolą na stworzenie najefektywniejszego modelu udzielania pomocy sektorowi MSP. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu- Dodatkowo w trakcie trwania Open Days Biuro współorganizowało seminarium tematyczne dotyczące efektywnego rozwoju Europy w oparciu o Europejskie Polityki Regionalne. Odbywała się na nim debata na temat narzędzi polityki publicznej i jej aspektów ekonomicznych, a także interdyscyplinarnego podejścia oraz skupienia się na czynnikach, które w realny sposób wnoszą wkład w życie mieszkańców i czynią regiony bardziej atrakcyjnymi. Autor: T. Załężny

3 3. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Odpowiedzialne zachowanie kierowców, poprawa jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa pojazdów- to czynniki, które ograniczą liczbę tragicznych wypadków na europejskich drogach. Trzeci rok z rzędu 13 października UE zorganizowała Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z tej okazji Komisja Europejska przedstawiła nowe wytyczne na najbliższe dziesięć lat oraz potwierdziła chęć wywiązania się z przyjętego w 2001r. zobowiązania dotyczącego ograniczenia o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach. Z kolei Belgia, sprawująca przewodnictwo w UE, zaprezentowała w Brukseli różne inicjatywy podjęte w całej UE, z myślą o zwalczaniu najczęstszych wykroczeń drogowych. 4. Europcom: Komunikowanie w Europie komunikowanie o Europie Komitet Regionów, regiony Flandria i Walonia, wraz z Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską, zorganizowały pierwszą europejską konferencję poświęconą komunikacji w sektorze publicznym- Europcom. Odbyła się ona w Brukseli w dniach października 2010 r. W konferencji wzięli udział specjaliści w dziedzinie komunikacji publicznej z całej Europy. Była ona platformą do wymiany sprawdzonych rozwiązań oraz dyskusji o obecnych i przyszłych wyzwaniach dla sektora komunikacji publicznej. Podczas konferencji uruchomiono także oficjalnie specjalną sieć online dla specjalistów ds. komunikacji. Głównym celem Europcom była analiza możliwości poprawy komunikacji między specjalistami z instytucji UE, rządów krajowych, samorządów regionalnych i lokalnych a zwykłymi ludźmi. 5. Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny ma nowego przewodniczącego Szwed Staffan Nilsson został właśnie wybrany na przewodniczącego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, doradczego organu UE. Funkcję tę będzie pełnił przez najbliższe 2,5 roku. Ponadto w nowym kierownictwie EKES-u znaleźli się: Anna Maria Darmanin z Malty jako wiceprzewodnicząca odpowiedzialna za komunikację oraz Jacek Krawczyk z Polski jako wiceprzewodniczący odpowiedzialny za kwestie budżetowe Komitetu. Na inauguracyjnej sesji plenarnej w dniach października odnowiono także skład tej instytucji 102 spośród 344 członków to nowe twarze w Komitecie. 6. Zielone Stolice Europy : Vitoria-Gasteiz i Nantes Zwycięskie miasta przejmą pałeczkę po Sztokholmie (2010) i Hamburgu (2011). Vitoria-Gasteiz (Hiszpania) i Nantes (Francja) zostały w ten sposób wynagrodzone za wysiłki podejmowane w trosce o przestrzeń miejską przyjazną dla środowiska.

4 Centrum Vitoria-Gasteiz, Zielonej Stolicy roku 2012, jest otoczone zielenią, a jego wszyscy mieszkańcy do najbliższego parku mają najwyżej 300 metrów. Miasto podjęło także ogromne wysiłki, aby ograniczyć zużycie wody, aby w przyszłości nie przekraczało dziennie 100 litrów na osobę. Nantes, Zielona Stolica 2013 roku, postawiło na ambitne plany transportowe. Jako pierwsze francuskie miasto przywróciło do łask elektryczne tramwaje, a dzisiaj wszyscy mogą pozazdrościć mu jakości powietrza. Do 2020 r. Nantes planuje ograniczyć emisję dwutlenku węgla o jedną czwartą. Nagroda dla Zielonej Stolicy Europy przypada co dwa lata w udziale miastom, które podjęły się wyjątkowych starań na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju. Jury wyłania laureatów w oparciu o jedenaście kryteriów, takich jak przeciwdziałanie zmianom klimatu czy oczyszczanie ścieków. 7. Gospodarka społeczna a Strategia Europa 2020 konferencja Gospodarkę społeczną tworzy system przedsiębiorstw, organizacji oraz właściwych im przepisów prawnych dotyczących wspierania przedsiębiorczości wśród ludzi wykluczonych z rynku pracy. Nadrzędną funkcją gospodarki społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, którym szczególnie zagrożeni są długotrwale bezrobotni, bezdomni, uzależnieni i izolowani. Podczas konferencji za główną cechę gospodarki społecznej uznano odmienny od tradycyjnego sposób prowadzenia działalności gospodarczej, łączący cele ekonomiczne z socjalnymi, opierając się jednocześnie o zasady użyteczności publicznej, wyników finansowych i demokratycznego działania. Podkreślano także wartość dodaną jaką generuje gospodarka społeczna tworząc trzeci filar celów Strategii Europa 2020 czyli wzrostu inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. Gospodarka społeczna reprezentuje ponad 10% wszystkich europejskich przedsiębiorstw, oferując stabilne zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki dla ponad 11 mln osób. Mimo to często nie jest w ogóle zauważana lub jej odbiór jest błędny. Za podstawowy problemem uznano różnice w definiowaniu gospodarki społecznej w poszczególnych państwach. Już samo określenie gospodarka społeczna jest odmiennie rozumiane w różnych regionach Europy. Dzisiejsze prawodawstwo często fragmentaryzuje gospodarkę społeczną, dlatego uznano, że na szczeblu europejskim powinny stopniowo powstawać jednolite ramy prawne, które ułatwią standaryzację i rozwój tej części gospodarki. Więcej informacji: p?article1258&lang=en

5 8. Dialog z Komisarzem Lewandowskim w Komitecie Regionów Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, spotkał się 29 października z przedstawicielami podmiotów lokalnych, regionalnych i członkami Komitetu Regionów, by w ramach zorganizowanego dialogu wysłuchać ich uwag na temat przyszłej reformy budżetu UE. Podczas dialogu zastanawiano się jak usprawnić realizację budżetu Unii, aby uzyskać dla społeczności lokalnych i regionów europejską wartość dodaną. Dyskutowano o kształcie wieloletnich ram finansowych, które mogłyby przybrać kształt 5+5, gdzie po pierwszych pięciu latach następowałby poważny przegląd budżetu, aby odpowiednio zmodyfikować jego charakter na następne pięć lat. Istotne znaczenie ma także klauzula elastyczności programowania całego wieloletniego planu budżetowego. Umożliwi to przesunięcie niewykorzystanych środków z mniej popularnych programów i przekazanie ich do obszarów cieszących się większym zainteresowaniem. Komisarz Lewandowski pytany o zasady finansowania polityki spójności po 2013 roku podkreślił swoją determinację do utrzymania jej kształtu. Komisarz sprzeciwił się także pomysłom renacjonalizacji wspólnej polityki rolnej i podkreślił konieczność utrzymania systemu dopłat bezpośrednich dla rolników, jednakże należy odpowiednio modernizować go w taki sposób, aby nabierał cech rynkowych. Komisarz zwracał także wielokrotnie uwagę na konieczność zaangażowania większych środków z polityki spójności na obrzeżach dużych aglomeracji miejskich. Obszary te często doświadczają bardzo poważnych problemów gospodarczych i społecznych, a nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia. Komisarz rozwinął również kwestie finansowania budżetu UE, szczególnie w zakresie środków własnych pozyskiwanych np. z europejskich obligacji czy stricte europejskiego podatku. Wpływy z euroobligacji zasilałyby duże projekty realizowane w uboższych państwach UE, natomiast pomysł utworzenia europejskiego podatku od transakcji finansowych jako jedyny z nowych projektów podatkowych cieszy się przychylnością opinii publicznej. OTWARTE KONKURSY 1. Wezwanie do składania wniosków w ramach programu INTERREG IVc Kolejny termin do składania wniosków w ramach INTERREG IVc został wstępnie wyznaczony na okres: od końca stycznia/początek lutego 2011, do końca marca/początek kwietnia Istnieją ograniczenia, co do rodzajów projektów kwalifikujących się do przedłożenia. Z uwagi na ramy czasowe, nie będzie już możliwość składania wniosków w ramach: Projektów Kapitalizacji oraz Mini-programów. Około 100 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest dostępne dla finansowania projektów.

6 2. Ludzie (7.PR) - Działania Marie Curie Program szczegółowy "Ludzie" w ramach 7 Programu Ramowego wspiera mobilność i rozwijanie kariery naukowców (Działania Marie Curie). Ogólnym celem jest ilościowe i jakościowe wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i postępu technologicznego w Europie poprzez: - wzbudzenie zainteresowania zawodem naukowca - zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie - przyciągnięcie naukowców z całego świata - zwiększenie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców. Termin składania wniosków: Programy szkoleniowe UE Japonia Komisja Europejska zachęca europejskie przedsiębiorstwa do wchodzenia na rynek japońskiego. W tym celu występuje z szeregiem działań mających na celu zwiększenie eksportu do Japonii oraz maksymalizację możliwości biznesowych. Termin składania wniosków: Wsparcie dla europejskich stowarzyszeń działających w zakresie edukacji na poziomie europejskim Program wspiera działalność instytucji i organizacji pragnących poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę dotyczącą budowania Europy lub przyczynić się do osiągnięcia wspólnych celów w zakresie kształcenia i szkolenia. Termin składania wniosków: dex_en.htm POSZUKIWANI PARTNERZY 1. Projekt: Poprawa wizerunku i zarządzanie w e-turystyce. Centrum Innowacji i Transferu Technologii CITAndalucia poszukuje partnerów do realizacji projektu: Poprawa wizerunku i zarządzanie w e-turystyce. Celem projektu jest rozwój technik pozycjonowania stron internetowych, aby zwiększyć liczbę odwiedzin na stronie danego hotelu. Celem projektu jest także stworzenie systemu informacji turystycznej, który umożliwi jego użytkownikom wyszukanie konkretnych atrakcji w pobliżu hotelu, zdefinowanie własnego profilu klienta oraz swobodną wymianę informacji i opinii. System będzie dysponował zaawansowanym, intuicyjnym interfejsem wyposażonym w GPS, możliwym do wykorzystania poprzez komputery, urządzenia mobilne i cyfrową telewizję naziemną. Ponadto, system umożliwi uzyskanie dodatkowych przychodów dzięki możliwośći publikowania w nim płatnych informacji sponsorowanych. Kolejnym celem jest ułatwienie partnerom projektu dostępu do strategii zarządzania przychodami. Dotychczas były one zarezerwowane tylko dla dużych podmiotów, ze względu na zbyt duże koszty wprowadzenia ich do małych i średnich hoteli.

7 Poszukiwani partnerzy: - hotele z sektora MŚP - jednostki badawcze i wsparcia technicznego Ważne informacje: Projekt w ramach 7 Programu Ramowego: Możliwośći Budżet projektu: 2 mln euro Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin złożenia wniosku: Mr. Jaime Durán Organizacja: CITAndalucía tel: Projekt: Dieta, zdrowie i aktywność fizyczna Szkoła Podstawowa w Birkeland w Norwegii poszukuje partnerów z całej Europy do udziału w projekcie, w ramach programu Comenius. Projekt ma budować wśród uczniów szkół podstawowych świadomość i wiedzę, na temat zdrowego i aktywnego stylu życia. Cele projektu: - wzrost aktywności fizycznej uczniów - wzrost wiedzy na temat zdrowego odżywiania - wzrost wiedzy na temat współzależności między aktywnością fizyczną, dietą i zdrowiem - uzyskanie informacji na temat wagi aktywności fizycznej i zajęć na świeżym powietrzu wśród zadań realizowanych podczas godzin lekcyjnych. Możliwe działania w ramach projektu: - komunikacja za pośrednictwem mediów cyfrowych - wymiana informacji i najlepszych pomysłów na temat aktywności fizycznej (gry, dyscypliny sportowe, rekreacja) - wymiana informacji o wykorzystaniu środowiska naturalnego do potrzeb zajęć szkolnych i spędzania wolnego czasu przez uczniów w różnych państwach - wymiana informacji o najciekawszych zajęciach na świeżym powietrzu i formach rekreacji w różnych państwach - realizacja konkursów opartych na aktywności fizycznej pomiędzy krajami - przygotowywanie na zajęciach lekcyjnych zdrowej żywności charakterystycznej dla różnych państw. Maren Stakkeland Telefon do szkoły: Telefon kom.: Projekt: Zautomatyzowany System Zarządzania i Informacji o Ruchu Drogowym Uniwersytet Cypryjski poszukuje partnerów do realizacji projektu ARTMIS- Automated Road Traffic Management and Information System. Projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego ma na celu zbadanie wpływu różnego rodzaju warunków ruchu drogowego na środowisko naturalne i społeczno-ekonomiczne, oraz ich poprawę poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii.

8 System ARTMIS będzie zdolny gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać informacje o ruchu drogowym, aby skutecznie zarządzać miejską sygnalizacją świetlną. Ponadto, system dostarczy istotnych informacji użytkownikom dróg, władzom, policji, szpitalom itp. Dodatkowo, dostarczy informacji o lokalnych sklepach, pogodzie itp., osobom znajdującym się w zasięgu sieci bezprzewodowej, której nadajniki będą umieszczone w sygnalizacji świetlnej. Projekt wymaga interdyscyplinarnej współpracy partnerów z obszaru nauki, inżynierii, ekonomii, sektora MŚP i zarządzania transportem publicznym, którzy chcieliby aktywnie uczestniczyć w procesie poprawy warunków ruchu drogowego. Termin składania wniosków: Dr. Konstantinos KATZIS European University Cyprus Department Computer Science and Engineering Tel: Fax: Projekt: Współpraca na szeroką skalę w ramach programu Leonardo Gmina Torbay w hrabstwie Devon w Wielkiej Brytanii poszukuje partnerów do realizacji projektu w ramach programu Leonardo Da Vinci (Life Long Learning) Cele projektu: Gmina Torbay rozwija system specjalistycznej pomocy dla uczniów z chorobami spektrum autystycznego (ASD). Gmina może zaoferować partnerom: - wymianę dobrych praktyk w zakresie nauki osób z ASD; - współpracę z nowoutworzonymi specjalistycznymi jednostkami wsparcia dla młodych osób z ASD. Gmina Torbay chciałaby uczestniczyć w: - tworzeniu pomocy naukowych, które wsparłyby naukę uczniów z ASD w głównych przedmiotach lekcyjnych; - rozwijaniu i uaktualnianiu już istniejących materiałów i pomocy naukowych tak, aby były bardziej dostosowane dla uczniów powyżej 14 lat; - rozwijaniu planów służących pomocą uczniom z ASD w ważnych zmianach w ich życiu, jak osiągnięcie pełnoletniości, przejście od tradycyjnej nauki do kształcenia zawodowego, poszukiwania zatrudnienia itp.; - rozwoju kształcenia zawodowego dla osób z ASD. Termin składania wniosków: Dave Kennedy Partnership Manager Torbay Council,Devon, United Kingdom

9 5. Projekt: Mobilność w ramach programu Leonardo Gmina Torbay w hrabstwie Devon w Wielkiej Brytanii poszukuje partnerów do realizacji projektu w ramach programu Leonardo Da Vinci (Life Long Learning) Cele projektu: Gmina Torbay chciałaby uczestniczyć w: - wzajemnej wymianie uczniów i kadry kształcenia zawodowego w celu poszerzenia doświadczeń, nauki języków obcych, zdobycia wiedzy o różnorodnych formach przedsiębiorczości, kulturze. - wymianie najlepszych praktyk, aby wspierać partnerów uczestniczących w projekcie - rozwoju narządzi służących zapewnieniu realizacji zobowiązań pracodawców w zakresie miejsc pracy dla uczniów. Gmina Torbay oferuje: - możliwość wymiany 400 uczniów; -możliwość wymiany najlepszych praktyk w zakresie szkoleń zawodowych z FE College, który ma uznaną renomę i wielkie doświadczenie w zakresie realizacji kształcenia zawodowego. Termin składania wniosków: Dave Kennedy Partnership Manager Torbay Council, Devon, United Kingdom 6. Projekt: Europejska różnorodność drogą do nauki Szkoła średnia w Ribera de los Molinos w Mula (region Murcja) w Hiszpanii poszukuje partnerów do realizacji projektu w ramach programu Comenius- Lifelong Learning Programme (LLP). Cele projektu: - Zapoznanie uczniów z regionami szkół uczestniczących w projekcie, promowanie szacunku i zrozumienia dla dziedzictwa kulturowego każdego z regionów -Wymiana wiedzy o strategiach nauczania (uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń) -Zaangażowanie rodzin uczniów w projekt, poprzez umożliwienie zamieszkania w ich domach w trakcie krótkich wymian uczniowskich -Promowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, aby umożliwić uczniom wykorzystanie z dodatkowych materiałów do nauki i metod komunikacji. - Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów takich jak: społeczna i obywatelska świadomość, umiejętność interakcji ze środowiskiem naturalnym, technologią informacyjną i rozwój umiejętności językowych. -Lepsze zrozumienie wśród uczniów międzykulturowych postaw solidarności, tolerancji, niedyskryminacja oraz samodzielności. Brígida Fernández, ASAP Tel: Więcej informacji na temat projektów:

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego Kultura

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego Kultura Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 Kultura Czym jest dziedzictwo kulturowe? Materialne, niematerialne i cyfrowe zasoby odziedziczone z przeszłości zabytki obszary przyrodnicze umiejętności, wiedza

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Łódź, 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Narodowa Agencja w Polsce Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej Piotr Borys Parlament Europejski Strategia EUROPA 2020 Inicjatywy przewodnie: Unia Innowacji Mobilna młodzież Europejska agenda cyfrowa Europa efektywnie korzystająca

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Karolina Farin Spotkanie uczestników KSP KPC EU-OSHA Kraków, 22 czerwca 2015 r. Kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Wyzwania:

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla Obywateli Kraków, 19 listopada 2013

Program Europa dla Obywateli Kraków, 19 listopada 2013 Program Europa dla Obywateli 2007-2013 Kraków, 19 listopada 2013 Cele ogólne Programu rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu demokratycznej, różnorodnej

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny wsparcie dla młodzieży 11/4/2014 Sytuacja osób młodych w UE Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków jest bezrobotnych; Stopa bezrobocia młodzieży wynosi obecnie 23,5 %; 13,2 %

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017

Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017 Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017 2017-01-05 Program Europa dla Obywateli ma na celu wspieranie aktywności obywateli Unii Europejskiej oraz pomoc w realizacji

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Magdalena Chawuła-Kosuri Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli Katowice, 20 listopada 2012 r www.silesia-europa.pl PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych

POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych Obszary tematyczne polityki młodzieżowej UE 1. Kształcenie i szkolenie 2. Zatrudnienie 3. Kreatywność i przedsiębiorczość 4. Zdrowie i sport 5.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA.

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA. Komitet COPA: Rolnicza Unia Europejska Traktat Rzymski ustanawiający Europejska Wspólnotę Gospodarcza, podpisany 25 marca 1957 zawierał juz najważniejsze ramy dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Stosunki

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Oś Priorytetowa 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych 1a Udoskonalanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Język Biznesu. Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Akcja Projekty Mobilności VETPRO

Język Biznesu. Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Akcja Projekty Mobilności VETPRO Język Biznesu Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Akcja Projekty Mobilności VETPRO Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Naukowiec w Programie Ramowym Początkujący naukowiec (Early-stage researcher - ESR) - posiada dyplom magistra - nie ma stopnia doktora - ma do 4 lat (full-time

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Politechnika Gdańska 1 7. Program Ramowy Badań,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny (LPPT) składa się z trzech stref: Parku Naukowo - Technologicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINY SŁOPNICE

PROJEKT GMINY SŁOPNICE PROJEKT GMINY SŁOPNICE Europa dla Obywateli, Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy, Działanie 1.1 Spotkanie mieszkańców miast partnerskich, tytuł projektu "Upowszechnianie idei Zjednoczonej Europy"

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG

Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

12950/17 kt/gt 1 DG B 2B

12950/17 kt/gt 1 DG B 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 października 2017 r. (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 9 października 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 12473/17 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 2007-2013 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + Uczenie się przez całe życie Comenius Leonardo

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP)

Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP) Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Elementy fińskiego systemu kształcenia zawodowego warte wdrożenia w systemie polskim

Elementy fińskiego systemu kształcenia zawodowego warte wdrożenia w systemie polskim Elementy fińskiego systemu kształcenia zawodowego warte wdrożenia w systemie polskim Promocja umiejętności zawodowych Program Skills Finland Program Skills Finland ( Fin potrafi ) to konkurs sprawności

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo dla prewencji

Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu Europejska Agencja Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PODSTAWOWE INFORMACJE O 7. PR UE Program Ramowy (7. PR) jest największym mechanizmem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna UE, przegląd najważniejszych programów.

Polityka innowacyjna UE, przegląd najważniejszych programów. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polityka innowacyjna UE, przegląd najważniejszych programów. Szkolenie Innowacje, Regionalne Strategie Innowacji,

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020

Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020 Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020 V Posiedzenie Plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Warszawa, 10 11 grudnia 2013 Agata Payne Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH

EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 1. Sierpień 2011 PREZENTACJA BIULETYNU

Biuletyn Nr 1. Sierpień 2011 PREZENTACJA BIULETYNU Biuletyn 01 Projekt finansowany przez hiszpańską Narodową Agencję dla Europejskich Programów Edukacyjnych (OAPEE) przy wsparciu programu Unii Europejskiej Lifelong Learning Biuletyn Nr 1 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej

Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej Założenia projektu European Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej 21 kwiecień 2006 r., Warszawa Grzegorz Pragert Asystent Menedżera EURES 1 Rola EURES Szczególna rola EURES

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM Miasto i Gmina Kluczbork Partner Projektu Gmina Miejska Dzierżoniów LIDER PROJEKTU Miasto i Gmina Serock Partner Projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Horyzont W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Małgorzata Kapica i

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT O p o l e, 4 w r z e ś n i a 2 0 1 4 r. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo