Czyli zbiór zasad obowiązujący w Internecie. Klaudia Smolińska kl. 3b gimnazjum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czyli zbiór zasad obowiązujący w Internecie. Klaudia Smolińska kl. 3b gimnazjum"

Transkrypt

1 Czyli zbiór zasad obowiązujący w Internecie Klaudia Smolińska kl. 3b gimnazjum

2 Wstęp, czyli co to jest netykieta Komunikacja elektroniczna a) b) komunikatory internetowe c) forum dyskusyjne d) , forum, grupy dyskusyjne Blog Strony www Typowo kulturalne Sprzeczne z netykietą a) spamowanie b) trolling i flamewar c) floodowanie i łańcuszki Koniec

3 Netykieta jest to zbiór zasad kultury obowiązującej wszystkich w Internecie.Co chyba najgorsze, bardzo wiele osób nawet nigdy nie słyszało o czymś takim jak netykieta. Niniejsza netykieta nie jest zbiorem sztywnych nakazów, ma na celu uświadomienie, pouczenie i zwrócenie uwagi na pewne zachowania i sytuacje. SłuŜyć ma ona uświadomieniu bądź przypomnieniu pewnych zasad obowiązujących w bardzo juŝ licznej społeczności internautów. A zasady słuŝą nam wszystkim - mnie, Tobie i "im" - byśmy wszyscy mogli tworzyć zdrową społeczność w kraju (sieci) bez granic. Zasady kaŝdej netykiety są aktualne niezaleŝnie od daty jej napisania! To, Ŝe czasem coś gdzieś w sieci zauwaŝyłeś, nie oznacza wcale, Ŝe to jest dobre i poprawne. 3 główne zasady: Myśl Nie działaj na czyjąś szkodę Nie naduŝywaj.

4 Poczty elektronicznej uŝywaj "z głową". Odbieraj pocztę codziennie, tak jak zaglądasz codziennie do skrzynki na listy z pocztą tradycyjną. Jeśli jest to niemoŝliwe, to staraj się to robić jak najczęściej. Natomiast gdy masz zamiar odbierać e raz na miesiąc to albo nie podawaj nikomu swojego adresu, lub przy podawaniu zaznacz, Ŝe odbierasz pocztę średnio raz na miesiąc. Pisz listy w formacie tekstowym, a nie HTML, chyba Ŝe akurat jest to konieczne, ale na pewno nie pisz standardowo (domyślnie) w formacie HTML. UŜywając polskich znaków diakrytycznych (tzw. ogonki np. "ą"), wybierz kodowanie ISO , ew. UTF-8. W innym przypadku - wcale nie korzystaj z polskich literek.

5 Nie rozsyłaj łańcuszków szczęścia Załączniki zawsze (chyba Ŝe kompresja jest rzędu 1-3%) pakuj przed wysłaniem jakimś programem do kompresji. Najczęściej uŝywanym formatem jest format ZIP Jeśli wstawiasz stopkę w swoich ach, to postaraj się Ŝeby nie była ona dłuŝsza niŝ 3-4 linijki. Poprzedzaj ją separatorem np. "-- ". Ostatnio modne stało się umieszczanie złotych myśli jako stopki... pomyśl chwilę, czy ktoś będzie ją czytał i czy będzie szczęśliwy dostając choćby 20 raz tę samą złotą myśl? Nie cytuj całej wiadomości, chyba Ŝe jest to niezbędne. Gdy cytujesz słowa "przedmówcy" to odpowiadaj pod kaŝdym akapitem z osobna - cytuj fragmenty, do których się odnosisz (poniŝej) i tak kolejno, jeśli ma dłuŝszą treść lub dotyczącą kilku tematów.

6 Nie przesyłaj pocztą plików większych niŝ 200KB bez uprzedzenia adresata, i lepiej nie przesyłaj tą drogą duŝych plików, jeśli to moŝliwe - lepiej uŝyć jednego z serwisów do przekazywanie przez sieć duŝych plików, jak np. czy Sprawdzaj swój komputer w celu usuwania wirusów, byś nie przesyłał wirusów innym internautom. Nie rozsyłaj spamu (niechcianej poczty: reklam zazwyczaj). Nie pisz bez potrzeby duŝymi literami, gdyŝ oznaczają one raczej krzyk i nie naduŝywaj tego. Przed przesłaniem dalej wiadomości powinno się usuwać nadmiar znaczników cytowania, Ŝeby wiadomość nie składała się w 90% ze znaczków ">".

7 Komunikatory internetowe Nie rozsyłaj łańcuszków szczęścia. Gdy ustawiasz status opisowy w programie GG (lub podobnym np. Tlen) postaraj się Ŝeby dawał on jakąkolwiek informację, jeśli masz zamiar w nim pisać o sprawach nikomu nie potrzebnych jak np. "papa!!! :))))))))). Jeśli juŝ piszesz do kogoś kto Cię nie zna i rozmawiasz z nim przez ten komunikator pierwszy raz, to wypada się przedstawić, bo ten nieszczęśnik zamiast choćby Twej ksywki widzi tylko Twój numer id (UIN). Nie wstawiaj w wiadomości naraz całej galerii emoticon (tzw. buziek) np. 50 na raz, bo kogoś w końcu krew zaleje i poza tym jaki to ma sens? Emoticons mają, jak sama nazwa mówi, wyraŝać uczucia, które nie tak łatwo przekazać przez Internet. Nie pisz bez potrzeby duŝymi literami, gdyŝ oznaczają one raczej krzyk i nie naduŝywaj tego.

8 Forum dyskusyjne Nie zadawaj pytania, na które juŝ kiedyś została udzielona odpowiedź na forum i zanim je zadasz sprawdź zawsze czy nie ma na nie odpowiedzi w FAQ tej strony, na której jest forum dyskusyjne, uŝyj wyszukiwarki na forum, czy przejrzyj co najmniej dwie pierwsze strony forum. Pisz rzeczowo i konkretnie, tak aŝeby kaŝdy Cię zrozumiał. Nadawaj tematom tytuły, które krótko i rzeczowo będą odzwierciedlać treść w nich zawartą, po których osoba później szukająca czegoś na forum mogła to odnaleźć. Nie uŝywaj w stopce na forum obrazków o duŝej wielkości (powyŝej około 100 KB), ani nazbyt szerokich czy wysokich (około 150 pikseli), lub zbyt wiele linii tekstu.

9 , forum, grupy dyskusyjne Staraj się nie przekraczać w swej stopce 3 linijek i jeśli nie jest automatycznie oddzielana stosuj separator np. "-- ". Cytowanie wiadomości powinno być wyróŝnione na tyle czytelnie, aŝeby nie zlewał się tekst oryginalny (cytowany) z właśnie pisanym.

10 Pisząc bloga i opisując zdarzenia i ludzi pamiętaj o ich prywatności i o tym, Ŝe zanim opiszesz ich historie (nawet gdy są takŝe Twoimi) czy ich samych, warto by się zapytać czy chcą stać się "osobami publicznymi" - na codzień lepiej uŝywać samych inicjałów, czy tylko pierwszej litery pseudonimu czy teŝ imienia. Staraj się dbać o porządek "na swoim podwórku" i w ramach moŝliwości usuwaj złośliwe i spamerskie komentarze i wpisy do księgo gości. Nie flooduj. Zakaz trollingu. Spamowanie poprzez wpisy w księgach gości i komentarzach - nagminna praktyka, na pierwszy rzut oka wyglądająca dość niewinnie (zwłaszcza gdy ktoś reklamuje 'tylko' swojego bloga, a nie stronę www, np. sklep).

11 Twórz strony w standardzie (kodowania literek typowo polskich, tzw. ogonków) iso Dobieraj tak kolory, Ŝeby dało się choć na to patrzeć co zrobiłeś bez potrzeby natychmiastowego telefonu do okulisty po wizycie na Twojej stronie. Nie przywłaszczaj sobie bezprawnie owoców pracy innych osób. Pamiętaj, Ŝe Twoja strona moŝe nie zawsze być widoczną dla innych w taki sam sposób w jaki Ty ją widzisz na swoim komputerze. Nie twórz nie wiadomo ilu aliasów (czyli domen np. na prv.pl) do swojej strony tylko dla tego, Ŝe są darmowe. Nie umieszczaj na swojej stronie bezpośrednich linków do plików (np. mp3) z czyjejś strony, bez jego wcześniejszej zgody.

12 Nie obraŝaj nikogo, staraj się tego nie czynić publicznie nawet gdy masz ku temu powody. Jeśli się zwracasz do danej konkretnej osoby raczej pisz zaimki duŝą literą: "Ty", "Ci", "Tobie"... a nie "ty" itp. Swoje opinie wyraŝaj zawsze w sposób kulturalny. Nie zakładaj sobie "ot tak" bez konkretnej potrzeby kont lub www więcej niŝ rzeczywiście potrzebujesz. Pamiętaj, Ŝe tak na prawdę w Internecie nikt nie jest anonimowy! Zawsze moŝna dojść do tego kto, skąd, kiedy, gdzie i co. Zawsze zapisuj sobie swoje hasła Ŝebyś ich nie zapomniał, pilnuj ich i nie udostępniaj nikomu.

13 Spamowanie Spam to niechciane elektroniczne wiadomości niezgodne z omawianym tematem. Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w Usenecie. Zwykle (choć nie zawsze) jest wysyłany masowo. Istotą spamu jest rozsyłanie duŝej liczby informacji komercyjnych o jednakowej treści do nieznanych sobie osób. Nie ma znaczenia, jaka jest treść tych wiadomości. Aby określić wiadomość mianem spamu, musi ona spełnić trzy następujące warunki jednocześnie: treść wiadomości jest niezaleŝna od toŝsamości odbiorcy, odbiorca nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości, treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iŝ nadawca wskutek jej wysłania moŝe odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy.

14 Trolling Trolling - wysyłanie wrogich, obraźliwych lub kontrowersyjnych wiadomości na jedno z publicznych "miejsc" w Internecie w celu wzniecenia kłótni. Typowe cele ataków trolla to grupy i listy dyskusyjne, fora internetowe, czaty itp. Trolling jest złamaniem jednej z podstawowych zasad netykiety. Flamewar Kłótnia internetowa (ang. flame war) zwana czasem "wojną na obelgi" to seria wiadomości celowo wrogich lub obraźliwych wysyłanych na grupę, listę dyskusyjną czy forum dyskusyjne. Jest to jedno z największych pogwałceń netykiety. Najczęściej "wojna" zaczyna się od drobnej róŝnicy poglądów dwóch uŝytkowników, z których Ŝaden nie zamierza odstąpić od swojego zdania.

15 Floodowanie Flood (ang. potop, powódź) w informatyce wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu róŝnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu. Floodowanie (ang. flooding) moŝe występować w programach komunikacyjnych uŝywanych przez ludzi, jak i teŝ na poziomie protokołów sieciowych. Łańcuszki szczęścia Łańcuszki internetowe - charakterystyczna wersja spamu, której główną cechą jest zawarte w treści polecenie lub prośba o rozesłanie tej wiadomości do jak największej liczby odbiorców.

16 Źródła:

MODUŁ II INTERNET JAKO NARZĘDZIE DO KOMUNIKACJI ORAZ POSZUKIWANIA INFORMACJI

MODUŁ II INTERNET JAKO NARZĘDZIE DO KOMUNIKACJI ORAZ POSZUKIWANIA INFORMACJI MODUŁ II INTERNET JAKO NARZĘDZIE DO KOMUNIKACJI ORAZ POSZUKIWANIA INFORMACJI CELE OPERACYJNE: Uczestnicy: d. określają różnice pomiędzy przeglądarkami stron internetowych e. instalują tzw. dodatki ułatwiające

Bardziej szczegółowo

Konsument on line. Dlatego przed kupnem towaru w wirtualnym świecie musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach:

Konsument on line. Dlatego przed kupnem towaru w wirtualnym świecie musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach: Konsument on line Zakupy przez Internet cieszą się coraz większą popularnością. Kupujących przyciąga ogromny wybór towarów, niższe niż w sklepie ceny i wygoda możliwość zakupów bez wychodzenia z domu.

Bardziej szczegółowo

MAŁY PORADNIK PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

MAŁY PORADNIK PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ MAŁY PORADNIK PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ opracował Andrzej Sztando dla uczestników mojego seminarium wersja 1.0 z dnia 02. 01. 2010. 1 Moje miłe seminarzystki (i seminarzyści teŝ, ale dalej będę zwracał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON

Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON 1 Rozpoczęcie i zakończenie pracy z programem Program Webmail jest unikalnym

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego i internetu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu bezpiecznego korzystania z internetu MODUŁ 3; 4; 5; 8

Podstawy systemu operacyjnego i internetu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu bezpiecznego korzystania z internetu MODUŁ 3; 4; 5; 8 Podstawy systemu operacyjnego i internetu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu bezpiecznego korzystania z internetu MODUŁ 3; 4; 5; 8 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, KWIECIEŃ 2014 AGENDA: Moduł 3: Internet podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest Internet?

1. Co to jest Internet? 1. Co to jest Internet? Internet (łac. Inter między, ang. net sieć, dosłownie międzysieć) ogólnoświatowa sieć komputerowa. Początki Internetu wiążą się z powstaniem internetu ARPANET i sięgają końca lat

Bardziej szczegółowo

bezpieczne media przewodnik dla rodziców

bezpieczne media przewodnik dla rodziców bezpieczne media przewodnik dla rodziców rozmawiaj z dzieckiem, jak bezpiecznie korzystać z Internetu, telewizji i telefonu spis treści wstęp...3 Internet...5 komputer bezpieczny w sieci...7 zanim zainstalujesz

Bardziej szczegółowo

O dobrym zachowaniu. Netykieta czyli elektroniczny savoir-vivre. Data: Klasa: III Liczba uczniów: 25 Imię i nazwisko: Przedmiot:

O dobrym zachowaniu. Netykieta czyli elektroniczny savoir-vivre. Data: Klasa: III Liczba uczniów: 25 Imię i nazwisko: Przedmiot: O dobrym zachowaniu. Netykieta czyli elektroniczny savoir-vivre Data: Klasa: III Liczba uczniów: 25 Imię i nazwisko: Przedmiot: 1. Cele nauczania: (według F. Bereźnicki: Dydaktyka kształcenia ogólnego.

Bardziej szczegółowo

Newsletter Marketing

Newsletter Marketing Newsletter Marketing czyli inna twarz e-mail marketingu. Praktyczne porady dla wydawców i autorów newsletterów By Przemysław Modrzewski www.marketinglab.pl mój prywatny blog marketingowy [Newsletter marketing]

Bardziej szczegółowo

Podręcznik prowadzącego kursy

Podręcznik prowadzącego kursy Podręcznik prowadzącego kursy Wersja 5 (beta) Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji http://kampus.come.uw.edu.pl Pytania? come@uw.edu.pl 1. Wstęp 4 1.1 Jak zostać studentem

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE SKUTECZNEJ OFERTY HANDLOWEJ WYSYŁANEJ DROGĄ MAILOWĄ DZIAŁ GRAFICZNY. www.dzialgraficzny.pl kontakt@działgraficzny.

TWORZENIE SKUTECZNEJ OFERTY HANDLOWEJ WYSYŁANEJ DROGĄ MAILOWĄ DZIAŁ GRAFICZNY. www.dzialgraficzny.pl kontakt@działgraficzny. TWORZENIE SKUTECZNEJ OFERTY HANDLOWEJ WYSYŁANEJ DROGĄ MAILOWĄ DZIAŁ GRAFICZNY www.dzialgraficzny.pl kontakt@działgraficzny.pl 883 222 221 wstęp Pierwszą rzeczą jaką ma się na myśli w odniesieniu do marketingu

Bardziej szczegółowo

Materiał z aplikacji internetowych

Materiał z aplikacji internetowych T4: Przepisy prawne dotyczące publikacji Przepisy prawne regulujące prawa autorskie USTAWA z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Więcej na: http://szablony.freeware.info.pl/autorskie.html

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Spis Treści Wstęp... 2 Ochrona danych osobowych... 3 Prawo do prywatności w sieci... 5 Serwisy społecznościowe... 6 Cyfrowe ślady mają wpływ na nasz wizerunek w sieci.... 8 Komunikacja w sieci... 10 Działania

Bardziej szczegółowo

Zdradliwe okno na świat co dzieci mogą spotkać w internecie?

Zdradliwe okno na świat co dzieci mogą spotkać w internecie? Zdradliwe okno na świat co dzieci mogą spotkać w internecie? Fundacja Pedagogium Zdradliwe okno na świat co dzieci mogą spotkać w internecie? Opracowanie AGNIESZKA E. TAPER Warszawa 2009 Sfinansowano

Bardziej szczegółowo

Autor: Krzysztof Morawski Tytuł: 7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę www

Autor: Krzysztof Morawski Tytuł: 7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę www Copyright by Złote Myśli & Krzysztof Morawski, rok 2009 Autor: Krzysztof Morawski Tytuł: 7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę www Nr zamówienia: 998756-20110615 Nr Klienta: 1212055

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wydział Nowych Technologii GK

Wstęp. Wydział Nowych Technologii GK Wstęp Wydział Nowych Technologii GK Z H P t o g r u p a i n s t r u k t o r ó w i wędrowników, która postawiła sobie ambitny cel przybliŝenia nowych technologii szerokiemu gronu harcerek i harcerzy. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Część druga. Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Część druga. Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa Część druga Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa WPROWADZENIE DO DRUGIEJ CZĘŚCI PODRECZNIKA Część druga podręcznika Małe i Średnie Przedsiębiorstwo w Internecie,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Podstawy komunikacji personalnej. Społeczność internetowa czy wirtualne społeczeństwo?

Podstawy komunikacji personalnej. Społeczność internetowa czy wirtualne społeczeństwo? Podstawy komunikacji personalnej Społeczność internetowa czy wirtualne społeczeństwo? Społeczność internetowa czy wirtualne społeczeństwo? Źródło: mleczko.interia.pl Demografia Internetu Wiek internautów:

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

JAK NIE ZOSTAĆ SPAMEREM

JAK NIE ZOSTAĆ SPAMEREM JAK NIE ZOSTAĆ SPAMEREM Czyli co robić, jak pisać i jak wysyłać e-maile by nie mieć na bakier z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Piotr Majewski, redaktor CzasNaE-Biznes () Majewski Business

Bardziej szczegółowo

Sposoby ochrony komputera osobistego

Sposoby ochrony komputera osobistego Sposoby ochrony komputera osobistego Spotkanie szkoleniowe Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego Poznań, 02.03.2006r. Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Witam Państwa serdecznie.

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjny Email. Twój przewodnik po Email Marketingu!

Atrakcyjny Email. Twój przewodnik po Email Marketingu! Atrakcyjny Email Marketing Twój przewodnik po Email Marketingu! Copyright 2012 Nowoczesny MLM www.atrakcyjny-email-marketing.pl pawelgrzech@gmail.com Paweł Grzech 1 SŁOWEM WSTĘPU Wysyłam miesięcznie wiadomości

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie!

Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie! Elementarz dla rodziców Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie! Partnerem jest: Spis treści A. Jak należy korzystać z tego informatora 2 B. Wskazówki dla rodziców i opiekunów: 4 1. Ochrona oznacza

Bardziej szczegółowo

Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie!

Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie! Elementarz dla rodziców Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie! Partnerem jest: Spis treści A. Jak należy korzystać z tego informatora 2 B. Wskazówki dla rodziców i opiekunów: 4 1. Ochrona oznacza

Bardziej szczegółowo

ATAK. Kierownik produkcji: Andrzej Kuca andrzej.kuca@software.com.pl

ATAK. Kierownik produkcji: Andrzej Kuca andrzej.kuca@software.com.pl 1/2011 (68) DRODZY CZYTELNICY Wraz z noworocznymi życzeniami trafia do Was najnowszy numer Hakin9. Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie w nim coś interesującego dla siebie. Zaglądając do środka będziecie

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika Outlook Expressa

Poradnik użytkownika Outlook Expressa Poradnik użytkownika Outlook Expressa Podobnie jak wiele nowinek komputerowych, pocztę elektroniczną uważano kiedyś za przejściową modę bez rzeczywistej wartości, zwłaszcza w epoce wczesnego Internetu.

Bardziej szczegółowo