REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO TeleTrade - DJ International Consulting Ltd Wrzesień TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1

2 Niniejszy dokument określa zasady, warunki i relacje pomiędzy Klientem a TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (zwanej dalej "Spółka") w zakresie dostarczania, wykorzystywania i / lub kopiowania sygnałów od któregokolwiek z ich dostawców będącego stroną trzecią ("Trading Synchroniczny"). Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i całkowicie zgadza się z niniejszym Regulaminem. W przypadku, kiedy Klient nie zgadza się z niniejszym Regulaminem nie powinien korzystać z usług Tradingu Synchronicznego. Wszystkie terminy pisane wielką literą i / lub słowa zawarte w niniejszym dokumencie są rozumiane i interpretowane zgodnie ze znaczeniem nadanym im odpowiednio w części pierwszej, sekcja Definicje Umowy z Klientem. Trading Synchroniczny Trading Synchroniczny jest to usługa świadczona przez Spółkę, w której wszystkie działania odbywają się między Klientami zaliczającymi się do jednej z kategorii (a) posiadacze kont mistrzowskich (dalej "Master Traders") oraz (b) posiadacze rachunków inwestycyjnych (dalej: "Inwestorzy"). Korzystając z usługi Tradingu Synchronicznego Inwestorzy uznają i upoważniają Spółkę do kopiowania transakcji jednego lub więcej Master Traderów na ich konta. Na podstawie niniejszego Regulaminu, Master Traderzy pozwalają i upoważniają Spółkę do przedstawienia na swojej Stronie internetowej ich osiągnięć transakcyjnych (i innych istotnych informacji) i pozwalają Inwestorom na użycie i / lub skopiowanie ich sygnałów inwestycyjnych oraz inwestowanie w oparciu o takie transakcje. W zamian za każdą dochodową transakcję skopiowaną na rachunek handlowy Inwestora, Master Trader otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne. Metody płatności, zasady naliczania prowizji i opłat określone zostały na stronie: http: //svnc.teletrade.eu/. Jeżeli transakcja Master Tradera została otrzymana przez Spółkę, Spółka dokonuje jej weryfikacji i potwierdza, czy jej parametry są zgodne z ustawieniami i preferencjami rachunku Inwestora, zgodnie z usługami Tradingu Synchronicznego. Po potwierdzeniu zgodności, Spółka przekazuje sygnał do wykonania. Prowizja Klient niniejszym upoważnia i zobowiązuje Spółkę do wykonywania następujących działań w odniesieniu do prowizji należnej za każdą dochodową transakcję: Obciążenia odpowiednią wysokością prowizji Rachunku Inwestora, na rzecz Master Tradera i Uznania częścią kwoty prowizji Rachunku Master Tradera, (z wyłączeniem opłat za zarządzanie projektem oraz realizację zleceń Mastera i Inwestora związanych z tą usługą na podstawie niniejszego serwisu). Spółka może przekazać na konto Master Tradera inną kwotę prowizji niż kwota, która została opublikowana w tabeli Ranking Master Traderów zgodnie z zasadami obliczania prowizji opisanymi na Stronie internetowej. Ryzyko straty Ryzyko straty w handlu za pośrednictwem brokerów rynków walutowych ("Forex"), jakim jest Spółka, jest TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 2

3 znaczne. Klient zgadza się i w pełni rozumie, że rynek Forex jest przedmiotem wielu bezpośrednich i pośrednich zagrożeń, które nie mogą być kontrolowane przez Spółkę lub na które Spółka nie ma wpływu. Klient powinien zatem dokładnie rozważyć, czy taki handel jest odpowiedni dla niego / niej, zgodnie z jego / jej sytuacją finansową, a także celami inwestycyjnymi, poziomem doświadczenia i gotowością do podejmowania ryzyka. Istnieje możliwość utraty części lub całości zdeponowanych lub zainwestowanych środków i dlatego Klient nie powinien spekulować w oparciu o kapitał, na którego utratę nie może sobie pozwolić. Klient rozumie i zgadza się, że cały handel, w tym Trading Synchroniczny odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko i że Spółka nie posiada i nie będzie dostarczać jakichkolwiek konkretnych zaleceń lub rekomendacji, na których Klienci mogliby polegać. Historyczne zyski nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, włączając w to wszelkie wcześniejsze zyski któregokolwiek z Master Traderów. Spółka zaleca zasięgnięcie niezależnej porady inwestycyjnej przed rozpoczęciem tradingu w tym Tradingu Synchronicznego. Klient potwierdza również, że informacja i / lub sygnał handlowy Master Tradera lub inny, opublikowany na Stronie internetowej, nie stanowi osobistej opinii, porady i / lub komentarza Spółki, jej personelu, pracowników i / lub partnerów, ani nie jest poradą inwestycyjną bądź rekomendacją zalecającą korzystanie z sygnałów któregokolwiek konkretnego Master Tradera. Sygnały transakcyjne Master Traderów Klient rozumie i zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za braki, błędy systemu transakcyjnego, błędy rozliczeń i rozrachunków, przekłamania lub jakiekolwiek działania w złej wierze, które mogą pojawić się bezpośrednio lub pośrednio wskutek działania lub zaniechania Master Tradera lub które zostały spowodowane przez / lub w związku z sygnałem (-ami) Master Tradera. Spółka zobowiązuje się do zapewnienia, w miarę możliwości i zawsze zgodnie z jej Polityką Najlepszej Realizacji zleceń co następuje: Dokładność obliczeń Przekazywanie i realizacja Zleceń Dokładność przekazywania sygnałów Master Tradera Aby to zapewnić Spółka jest zobowiązana utrzymywać nowoczesne technologie w celu zmniejszenia ewentualnych opóźnień lub ryzyka awarii technicznej w ramach jej możliwości, bez względu na wszelkie zdarzenia siły wyższej, ekstremalne sytuacje na rynku lub zastosowane Wyłączenia, zgodnie z poniższym ustępem. Ponadto Spółka zapewnia, że wszyscy klienci, w tym Master Traderzy są właściwie oceniani zgodnie z Umową Operacyjną oraz Umową z Klientem oraz dokumentami: Polityka Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Polityka kategoryzacji Klientów. Profil każdego Klienta jest również oceniany w kategoriach wiedzy Klienta oraz jego doświadczenia w zakresie inwestycji w celu oceny adekwatności korzystania z usług oferowanych Klientowi przez Spółkę. Taka ocena jest przeprowadzana zgodnie z zapisami Umowy Operacyjnej TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 3

4 Wyłączenia Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje zamieszczone na Stronie internetowej były dokładne i kompletne, jednak ani Spółka, ani jej personel, zarząd, dyrektorzy, pracownicy lub partnerzy nie są odpowiedzialni wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty, szkody, koszty i wydatki (w tym, ale nie tylko, utratę zysków, utratę użytkowania, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wtórne straty) wynikające z jakichkolwiek błędów, zaniechań lub zmian w informacjach. Korzystając ze Strony internetowej, Klienci wyraźnie uznają, że Spółka działa w dobrej wierze i zrzekają się wszelkich roszczeń jakie mają lub mogą mieć wskutek jakichkolwiek informacji i danych statystycznych zamieszczonych na stronie internetowej będących niekompletnymi lub niedokładnymi. Klienci przyznają, że wszystkie decyzje dotyczące przyłączenia swoich kont Inwestorów do jakichkolwiek kont Master Traderów zostały wykonane według ich własnego uznania i nie ma gwarancji, że korzystanie z sygnałów Master Traderów lub informacji zamieszczonych na Stronie internetowej będzie skutkować zyskiem dla Inwestora. Przeciwnie, działania te mogą spowodować znaczne straty, a Klienci rozumieją, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za takie straty, szkody, koszty i wydatki (w tym, ale nie tylko, utratę zysków, utratę użytkowania, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody) jakiegokolwiek rodzaju. Ponieważ Spółka nie kontroluje mocy sygnału internetowego, jakości jego odbioru lub przekazywania przez Internet, konfiguracji sprzętu lub oprogramowania Klienta lub niezawodności połączenia internetowego, Spółka nie ponosi odpowiedzialności a Klienci oświadczają, że są oni wyłącznie odpowiedzialni za takie awarie, włączając w to awarie w komunikacji, zakłócenia i opóźnienia w handlu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty, szkody, koszty i wydatki (w tym, ale nie tylko, utratę zysków, utratę użytkowania, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody) mogące wystąpić z powodu warunków rynkowych lub błędów oprogramowania. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek Klienta za wszelkie straty, szkody, koszty i wydatki (w tym, ale nie tylko, utratę zysków, utratę użytkowania, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody) wynikające z korzystania z urządzeń mobilnych, takich jak iphone czy Blackberry oraz ipadów lub tabletów, ponieważ zależą one od łączności bezprzewodowej i podlegają ograniczeniom 3G, WiFi i / lub sieci GPRS, które nie pozwalają Spółce na zapewnienie Klientom tych samych funkcji i / lub szybkości pracy, jak przy dostępie do platformy Spółki poprzez komputery podłączone do sieci stacjonarnej. Zastrzeżenia Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia korzystania z serwisu i / lub odmowy dodania lub usunięcia jakiegokolwiek Master Tradera ze swojego Rankingu Master Traderów znajdującego się na Stronie internetowej i / lub może ograniczyć liczbę rachunków Inwestorów, jakie mogą być połączone do jednego Master Tradera i / lub ograniczyć lub usunąć w niektórych przypadkach połączenia rachunków inwestorów do jakiegokolwiek konkretnego rachunku Mastera. Spółka może wykorzystywać rezultaty handlowe, wszelkie inne informacje o wynikach, numery rachunków i umów oraz innych danych osobowych świadomie dostarczonych przez Klientów w celu promocji i reklamy. Spółka może wstrzymać lub anulować prowizję któregokolwiek z Master Traderów, rozliczenie lub rejestrację konta Mastera w przypadku kiedy Master Trader anuluje swój status konta jako Master lub Master Trader wdraża działania nie prowadzone w dobrej wierze uzyskania jak najlepszego wyniku handlowego a jedynie w celu otrzymania prowizji TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 4

5 Zmiana Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany tego Regulaminu w każdym czasie, informując Klienta z wyprzedzeniem za pośrednictwem różnych środków komunikacji, w tym, ale nie ograniczając się do Strony internetowej / wiadomości / Gabinetu Osobistego / Terminala Handlowego o terminie, w którym zmiany zaczną mieć skutek a kontynuację korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez Spółkę, uznaje się jako przyjęcie takich zmienionych warunków przez Klienta. Oświadczenia Klient potwierdza, że ma stały dostęp do Internetu i akceptuje, że otrzyma informacje, w tym, ale nie wyłącznie, informacje na temat zmian Regulaminu, kosztów, prowizji, opłat itp. od Spółki, która opublikuje te informacje na Stronie internetowej / Gabinecie Osobistym / Terminalu Handlowym. Klient bierze pełna odpowiedzialność za śledzenie wszystkich niezbędnych informacji zamieszczonych przez Spółkę, jak również za sprawdzanie swojej poczty / faksu jakie zostały przekazane do Spółki poprzez Gabinet Osobisty celem zapoznania się ze wszystkimi wiadomościami przekazywanymi przez Spółkę. W przypadku jakiejkolwiek awarii skutkującej brakiem otrzymania takich informacji z przyczyn technicznych lub innych, Klient zgadza się i rozumie, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności i / lub nie jest zobowiązana w żadnych przypadku za brak terminowego otrzymania takich powiadomień przez Klienta. Wszelkie komunikaty powiadomień wysłanych przez Spółkę do Klienta przy użyciu którejkolwiek z metod wymienionych powyżej, z wykorzystaniem danych dostarczonych przez Klienta Spółce przy otwieraniu konta handlowego uznaje się za dostarczone i odebrane przez Klienta. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od chwili opublikowania na Stronie internetowej i / lub w sekcji Gabinetu Osobistego i pozostaje w mocy do czasu wydania nowszej wersji. Obowiązująca wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej: sync.teletrade.eu TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 5

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WARUNKI DOTYCZĄCE KLIENTA 1 INFORMACJE... 1 2 UMOWA... 1 3 RACHUNEK KLIENTA... 1 4 PODSTAWY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 2 5 NASZE OPŁATY...

SPIS TREŚCI WARUNKI DOTYCZĄCE KLIENTA 1 INFORMACJE... 1 2 UMOWA... 1 3 RACHUNEK KLIENTA... 1 4 PODSTAWY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 2 5 NASZE OPŁATY... WARUNKI DOTYCZĄCE KLIENTA SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE... 1 2 UMOWA... 1 3 RACHUNEK KLIENTA... 1 4 PODSTAWY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 2 5 NASZE OPŁATY... 3 6 ŚRODKI PIENIĘŻNE KLIENTA... 4 7 USŁUGI ELEKTRONICZNE...

Bardziej szczegółowo

Rejestru Międzynarodowych Spółek Handlowych prowadzonego na Seszelach pod numerem 137282, będąca zarazem operatorem Portalu.

Rejestru Międzynarodowych Spółek Handlowych prowadzonego na Seszelach pod numerem 137282, będąca zarazem operatorem Portalu. WARUNKI KORZYSTANIA Niniejsze Warunki Korzystania określają zasady działania Serwisu oraz świadczenia i korzystania z Usług dostarczanych przez Robo4x Limited. W dokumencie tym zawarto określono prawa

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe*

Ogólne warunki handlowe* Ogólne warunki handlowe* Spis treści (1) Ostrzeżenie o ryzyku... 3 (2) Wprowadzenie... 4 (3) Postanowienia ogólne... 5 (4) Definicje... 6 (5) Prawo właściwe i właściwość sądów... 6 (6) Rachunki demonstracyjne...

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

FXNET LIMITED Warunki handlowe

FXNET LIMITED Warunki handlowe FXNET LIMITED Warunki handlowe 1. WPROWADZENIE FXNET LIMITED (zwana dalej FXNET" lub Spółką") to firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie na rynku globalnym, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek

Bardziej szczegółowo

3. Portal lub 4xRobo.com lub Serwis - portal internetowy "4xRobo.com" prowadzony

3. Portal lub 4xRobo.com lub Serwis - portal internetowy 4xRobo.com prowadzony Regulamin serwisu 4xRobo.com. Rozdział I. Definicje użyte w Regulaminie 1. Regulamin serwisu - niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem zawiera informacje na temat zakresu, rodzaju, sposobu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa kliencka DEGIRO

Umowa kliencka DEGIRO Umowa kliencka DEGIRO Umowa kliencka Wprowadzenie Dom maklerski DEGIRO oferuje swoim Klientom dostęp do różnorodnych usług maklerskich i związanych z nimi usług dodatkowych. Zasady i warunki, na których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (WARUNKI OGÓLNE)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (WARUNKI OGÓLNE) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (WARUNKI OGÓLNE) Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia i zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS Obowiązujące od 17.11.2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 1.1. Definicje... 2 1.2. Zastosowanie Ogólnych warunków... 4 1.3. Zmiana Ogólnych warunków, Warunków świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkownika Portfela MasterPass upaid

Regulamin użytkownika Portfela MasterPass upaid Regulamin użytkownika Portfela MasterPass upaid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: Active investing made easy WH SELFINVEST Niedenau 36 60325 Frankfurt am Main Deutschland Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 25 czerwca 2012 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

(obowiązuje od dnia 25 czerwca 2012 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Active investing made easy Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: WH SelfInvest 291 Route d Arlon L 1150 Luxembourg G.D. Luxembourg Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Ten zestaw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Regulamin usługi. Firma Dell ma przyjemność świadczyć Usługę Dell Backup and Recovery Cloud

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r.

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Filmbox (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest Saturn Planet Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania, na Rynkach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku

Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku Ostrzeżenie o ryzyku Wykorzystywanie kontraktów CFD w spekulacyjny sposób może narazić kapitał na ryzyko. Według niektórych organów regulacyjnych, korzystanie z kontraktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom )

Warunki ogólne. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom ) Polska Warunki ogólne TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom ) Spis treści 1 Zakres... 3 2 Twoje zamówienie złożone bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited ISTOTNA INFORMACJA: Przed aktywacją Rachunku należy dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy oraz opłaty mają

Bardziej szczegółowo