Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B"

Transkrypt

1 Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B Wydanie 6/ / PL

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Spis tresci Spis tresci 1 Wskazówki ogólne Zakres niniejszej dokumentacji Struktura wskazówek bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa Uwagi wstępne Informacje ogólne Grupa docelowa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Dokumentacja uzupełniająca Transport Magazynowanie długoterminowe Instalacja / montaż Podłączenie elektryczne Bezpieczne odłączenie Uruchomienie / eksploatacja Oznaczenie typu / tabliczka znamionowa Instalacja Schemat połączeń Uruchomienie Krótki opis uruchomienia z ustawieniami fabrycznymi Sterowanie ręczne za pomocą nastawnika wartości zadanej FBG11B Uruchomienieza pomocą panelu sterowania FBG11B Lista parametrów Eksploatacja Kody powrotne (r-19 r-38) Wskazania stanu Kody stanu urządzenia Serwis / Lista błędów Lista błędów (F- F-113) Serwis elektroniczny SEW Deklaracje zgodności MOVITRAC Skorowidz Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B 3

4 1 Wskazówki ogólne Zakres niniejszej dokumentacji 1 Wskazówki ogólne 1.1 Zakres niniejszej dokumentacji Niniejsza dokumentacja zawiera ogólne wskazówki bezpieczeństwa i wybór informacji dotyczących tego urządzenia. Należy pamiętać o tym, że niniejsza dokumentacja nie może zastąpić pełnej wersji instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać szczegółową instrukcję obsługi. Należy uwzględniać i przestrzegać informacji, zaleceń i wskazówek z pełnej wersji instrukcji obsługi. Jest to warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Pełna wersja instrukcji obsługi, jak również pozostałe dokumentacje na temat urządzenia dostępne są na załączonej płycie CD lub DVD w formacie PDF. Pełna dokumentacja techniczna SEW-EURODRIVE w formacie PDF do pobrania znajduje na stronie internetowej SEW-EURODRIVE: 1.2 Struktura wskazówek bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa niniejszej instrukcji obsługi wyglądają w następujący sposób: Piktogram SŁOWO SYGNALIZACYJNE! Rodzaj zagrożenia i jego źródło. Możliwe skutki zlekceważenia. Czynności zapobiegające zagrożeniu. Piktogram Słowo sygnalizacyjne Znaczenie Skutki nieprzestrzegania Przykład: ZAGROŻENIE! Bezpośrednie zagrożenie Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała OSTRZEŻENIE! Możliwa, niebezpieczna sytuacja Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała Ogólne zagrożenie UWAGA! Możliwa, niebezpieczna sytuacja Lekkie uszkodzenia ciała UWAGA! Możliwe straty rzeczowe Uszkodzenie systemu napędowego lub jego otoczenia. Specyficzne zagrożenie, np. porażenie prądem WSKAZÓWKA Przydatna wskazówka lub rada. Ułatwia obsługę systemu napędowego. 4 Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

5 Wskazówki bezpieczeństwa Uwagi wstępne 2 2 Wskazówki bezpieczeństwa Opisane poniżej zasadnicze wskazówki bezpieczeństwa służą zapobieganiu uszkodzeniom ciała i szkodom materialnym. Użytkownik powinien zapewnić, aby zasadnicze wskazówki bezpieczeństwa były przestrzegane. Należy zapewnić, aby osoby odpowiedzialne za instalację i eksploatację, jak również personel pracujący przy urządzeniu na własną odpowiedzialność zapoznały się z całą instrukcją obsługi. W razie niejasności lub w celu uzyskania dalszych informacji należy skonsultować się z SEW-EURODRIVE. 2.1 Uwagi wstępne Poniższe wskazówki bezpieczeństwa odnoszą się w pierwszej kolejności do użytkowania przetwornic częstotliwości. Podczas użytkowania napędów z silnikami lub motoreduktorami należy przestrzegać dodatkowo przepisów bezpieczeństwa dotyczących silników i przekładni, zawartych w przynależnych do nich instrukcjach. Przestrzegać również uzupełniających wskazówek bezpieczeństwa w poszczególnych rozdziałach tej instrukcji obsługi. 2.2 Informacje ogólne ZAGROŻENIE! Podczas pracy przetwornice częstotliwości mogą posiadać stosowne do ich stopnia ochrony osłonięte elementy, na których może występować napięcie. Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała. Wszystkie czynności związane z transportem, magazynowaniem, ustawieniem/ montażem, podłączeniem, uruchomieniem, serwisem i konserwacją urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, według: odpowiednich, szczegółowych instrukcji obsługi tabliczek ostrzegawczych na silniku/motoreduktorze wszystkich innych należących do napędu dokumentów projektowych, instrukcji uruchomienia i schematów właściwych dla danego urządzenia ustaleń i wymogów krajowych i regionalnych przepisów BHP Nie należy instalować uszkodzonych produktów. Uszkodzenia powinny być bezzwłocznie zgłoszone firmie spedycyjnej. W przypadku niedopuszczonego usunięcia wymaganej osłony, zastosowania niezgodnego z instrukcją, błędnej instalacji lub obsługi, istnieje zagrożenie powstania ciężkich obrażeń oraz szkód materialnych. Szczegółowe informacje przedstawione zostały w dokumentacji. Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B 5

6 2 Wskazówki bezpieczeństwa Grupa docelowa 2.3 Grupa docelowa Wszystkie prace z zakresu obsługi mechanicznej mogą być wykonywane wyłącznie przez personel fachowy. Występujące w niniejszej instrukcji obsługi pojęcie personelu fachowego odnosi się do osób, które poznały konstrukcję, technikę instalacji mechanicznej, sposoby usuwania usterek i konserwacji produktu i które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe: Wykształcenie w dziedzinie mechaniki z dyplomem ukończenia. Znajomość niniejszej instrukcji obsługi. Wszystkie prace z zakresu elektrotechniki mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. Występujące w niniejszej instrukcji obsługi pojęcie elektryka wykwalifikowanego odnosi się do osób, które poznały techniki instalacji elektrycznej, uruchamiania, sposoby usuwania usterek i konserwacji produktu i które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe: Wykształcenie w dziedzinie elektrotechniki z dyplomem ukończenia. Znajomość niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie pozostałe prace z zakresu transportu, magazynowania, eksploatacji i złomowania muszą być przeprowadzane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby. 2.4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Przetwornice częstotliwości są komponentami do sterowania asynchronicznych silników trójfazowych. Przetwornice częstotliwości przeznaczone są do montażu w maszynach i instalacjach. Do przetwornic nie wolno podłączać żadnych obciążeń pojemnościowych. W przypadku eksploatacji z obciążeniem pojemnościowym może dojść do przepięcia, i jednocześnie do zniszczenia urządzenia. Jeśli przetwornice częstotliwości eksploatowane są w strefie UE/EFTA, wówczas obowiązują podane poniżej normy: W przypadku montażu w maszynach nie dopuszcza się uruchomienia przetwornic częstotliwości (tzn. podjęcia eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem) do momentu, gdy nie stwierdzona zostanie zgodność maszyny z przepisami dyrektywy UE 26/ 42/WE (Dyrektywa maszynowa); przestrzegać EN 624. Uruchomienie (tzn. eksploatacja zgodna z przeznaczeniem) dopuszczalne jest wyłącznie przy zachowaniu dyrektywy EMC (24/18/WE). Przetwornice częstotliwości spełniają wymagania dyrektywy niskonapięciowej 26/95/WE. Zharmonizowane normy serii EN /DIN VDE T15 w połączeniu z EN /VDE 66 część 5 i EN 6146/VDE 558 są stosowane dla przetwornic częstotliwości. Dane techniczne oraz dane dotyczące dozwolonych warunków przyłączeniowych zawarte są na tabliczce znamionowej oraz w dokumentacji Funkcje bezpieczeństwa Przetwornice częstotliwości SEW-EURODRIVE nie realizują żadnych funkcji bezpieczeństwa bez stosowania nadrzędnych systemów zabezpieczających. Aby zagwarantować ochronę osób i maszyn, stosuj nadrzędne systemy zabezpieczające. 6 Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

7 Wskazówki bezpieczeństwa Dokumentacja uzupełniająca Dokumentacja uzupełniająca Przy korzystaniu z funkcji "Bezpieczne zatrzymanie" należy stosować się do informacji zawartych w wymienionych poniżej dokumentacjach: MOVITRAC B / Bezpieczne odłączanie Warunki MOVITRAC B / Bezpieczne odłączanie Aplikacje Wymienione dokumentacje dostępne są na stronie internetowej firmy SEW-EURO- DRIVE w punkcie "Dokumentacje \ Software \ CAD". 2.6 Transport Skontrolować dostawę natychmiast po otrzymaniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. Informacje o uszkodzeniach należy natychmiast przekazać przedsiębiorstwu transportowemu. W razie konieczności należy wstrzymać uruchomienie. Przestrzegać norm dla warunków klimatycznych zgodnie z rozdziałem "Ogólne dane techniczne", w szczegółowej instrukcji obsługi. 2.7 Magazynowanie długoterminowe Należy przestrzegać wskazówek zawartych w szczegółowej instrukcji obsługi w rozdziale "Magazynowanie długoterminowe". 2.8 Instalacja / montaż Instalacja i chłodzenie urządzenia powinno odbywać się zgodnie z przepisami w tej instrukcji obsługi. Przetwornice częstotliwości należy chronić przez niedozwolonym obciążeniem. Podczas transportu i użytkowania nie wolno dopuścić do wygięcia elementów konstrukcyjnych i/lub zmian w izolacji. Nie dotykać żadnych podzespołów elektronicznych ani styków. Przetwornice częstotliwości zawierają elementy konstrukcyjne narażone na działanie czynników elektrostatycznych, które mogą zostać łatwo zniszczone wskutek nieprawidłowego użytkowania. Elektryczne komponenty mogą być uszkodzone lub zniszczone na skutek działania czynników mechanicznych. Jeśli urządzenie nie zostało wyraźnie przewidziane do tego celu, zabronione są następujące zastosowania: zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem zastosowanie w otoczeniu ze szkodliwymi olejami, kwasami, gazami, oparami, pyłami, promieniowaniem, itd. (przetwornicę częstotliwości wolno eksploatować tylko z klasą klimatyczną 3K3 w oparciu o EN ) stosowanie w obiektach niestacjonarnych, w których występują drgania i udary wykraczające poza wymagania EN Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B 7

8 2 Wskazówki bezpieczeństwa Podłączenie elektryczne 2.9 Podłączenie elektryczne Podczas wykonywania prac przy przetwornicach częstotliwości pod napięciem należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom (np. BGV A3 w Niemczech). Podczas instalacji należy uwzględnić informacje na temat przekrojów przewodów, właściwych zabezpieczeń, połączeń przewodów ochronnych. Pozostałe wskazówki zawarte są w niniejszej instrukcji obsługi. Wskazówki dotyczące instalacji zgodnej z wytycznymi EMC dla ekranowania, uziemienia, przyporządkowania filtrów i układania przewodów umieszczone zostały w niniejszej instrukcji obsługi. Odpowiedzialność za przestrzeganie wartości granicznych ustanowionych przez przepisy EMC spoczywa na producencie instalacji lub maszyny. Środki i urządzenia ochronne muszą odpowiadać obowiązującym przepisom (np. EN 624 lub EN ). Uziemić urządzenie. 2.1 Bezpieczne odłączenie Urządzenie spełnia wymogi bezpiecznego rozdzielenia przyłączy mocy i elektroniki zgodnie z normą EN Aby zagwarantować bezpieczne rozdzielenie, wszystkie podłączone obwody prądowe powinny również spełniać wymogi bezpiecznego rozdzielenia Uruchomienie / eksploatacja Instalacje, w których zamontowane zostały przetwornice częstotliwości, powinny być, w razie konieczności, wyposażone w dodatkowe urządzenia nadzorujące i zabezpieczające zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, np. ustawą o technicznych środkach roboczych, przepisami dot. zapobiegania wypadkom, itp. Bezpośrednio po odłączeniu przetwornic częstotliwości od napięcia zasilającego należy, ze względu na ewentualnie naładowane kondensatory, przez ok. 1 minut unikać kontaktu z elementami urządzenia przewodzącymi napięcie oraz przyłączami przewodów. Jednocześnie należy przestrzegać tabliczek informacyjnych umieszczonych na przetwornicy częstotliwości. W trakcie eksploatacji należy zapewnić, aby wszystkie osłony i obudowa pozostały zamknięte. Zgaśnięcie diody LED i innych elementów sygnalizujących nie jest żadnym potwierdzeniem tego, że urządzenie jest odłączone od sieci i nie znajduje się pod napięciem. Funkcje bezpieczeństwa właściwe dla urządzenia lub blokada mechaniczna mogą spowodować unieruchomienie silnika. Usunięcie przyczyny zakłócenia lub reset mogą prowadzić do samoczynnego uruchomienia się napędu. Jeśli w przypadku podłączonej do napędu maszyny, jest to niedopuszczalne z przyczyn bezpieczeństwa, to przed usunięciem zakłócenia należy najpierw odłączyć urządzenie od sieci. 8 Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

9 Oznaczenie typu / tabliczka znamionowa Uruchomienie / eksploatacja 3 3 Oznaczenie typu / tabliczka znamionowa MC 7 B 22-2 B 1-4- /T Wersja Wersja Kwadranty Rodzaj zasilania Filtr sieciowy Napięcie przyłączeniowe Zalecana moc silnika /T = urządzenie technologiczne /L = lakowanie (częściowo lakowane obwody drukowane) /S = adres S-Bus 1 = Standard S = Bezpieczne zatrzymanie 4 = 4Q (z czoperem hamulcowym) 3 = 3-fazowe/ 1 = 1-fazowe = brak filtra sieciowego A = filtr sieciowy stopnia C2 B = filtr sieciowy stopnia C1 2 = 2 24 VAC 5 = 38 5 VAC 22 = 2,2 kw Wersja B Szereg konstrukcyjny i rodzina Typ MOVITRAC Wejście U Napięcie znamionowe sieci I Prąd znamionowy sieci 1 % pracy f Znamionowa częstotliwość sieciowa Wyjście U Napięcie wyjściowe 1 % pracy I Wyjściowy prąd znamionowy 1 % pracy f Częstotliwość wyjściowa T Temperatura otoczenia P silnik Zalecana moc silnika 1 % pracy Informacja na temat statusu urządzenia dla komunikacji z SEW-EURODRIVE umieszczona jest powyżej kodu kreskowego. Status urządzenia opisuje stany sprzętowe i oprogramowania urządzenia. Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B 9

10 4 Instalacja Schemat połączeń 4 Instalacja 4.1 Schemat połączeń 1 x 23 VAC / N / PE L1 N PE 3 x 4/5 VAC / PE 3 x 23 VAC / PE MOVITRAC B S1 S2 X44 ON ON OFF OFF PE [1] U Z +U Z 7 8 PE X4 FSC11B X45 X46 HL Przełączanie I-sygnał U-sygnał* 1 V* 2 ma; 4 2 ma Potencjał odniesienia sygnałów analogowych Reset błędu* Prawo/stop Lewo/stop* Zezwolenie/stop* n11/n21* n13 = n11 + n12 n12/n22* [2] Napięcie zasilające dla TF/TH Wejście/wyjście +24V (odłączane za pomocą P88) Potencjał odniesienia sygnałów binarnych } REF1 24VIO V +1 V (4) 2 ma Nadrzędne sterowanie Wejście binarne Wyjścia binarne Odniesienie wyjść binarnych X17 "Bezpieczne zatrzymanie" 3 x 4 V: kw, Standard 3 x 4 V: kw, MC7B..-S 3 x 23 V: kw, Standard 3 x 23 V: kw, MC7B..-S X17: DGND VO24 SOV24 SVI Potencjał odniesienia Hamulec odham.* Gotowy do pracy* Potencjał odniesienia Styk przekaźnikowy /usterka* Styk zwierny Styk rozwierny PE [1] PE X2 X3 [1] Punkt "Podłączenie rezystora hamującego BW.. / BW..-T / BW..-P" Punkt "Podłączenie prostownika hamulca" M 3-fazowy * = Ustawienie fabryczne [1] W przypadku wielkości 1, 2S i 2, obok zacisków sieciowych i zacisków przyłączeniowych silnika [X1] / [X2] nie znajduje się przyłącze PE. Należy wtedy wykorzystać zacisk PE obok wyprowadzenia napięcia obwodu pośredniego [X4]. [2] Typ urządzenia MC7B..-S musi być zasilany zawsze napięciem zewnętrznym. Zacisk X4 dostępny jest tylko dla wielkości 1 5. Od wielkości 3 oferowane są 2 dodatkowe zaciski PE. 1 Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

11 Uruchomienie Krótki opis uruchomienia z ustawieniami fabrycznymi I 5 5 Uruchomienie 5.1 Krótki opis uruchomienia z ustawieniami fabrycznymi Fabrycznie dostarczana przetwornica częstotliwości MOVITRAC B jest skonfigurowana do podłączenia bezpośrednio dosilnika o tej samej mocy. Na przykład: Silnik o mocy 1,5 kw (2, HP) może zostać podłączony do przetwornicy MC7B15 z zachowaniem standardowej konfiguracji zacisków sterujących Sposób postępowania 1. Podłączyć silnik do przetwornicy MOVITRAC B do (zacisk X2). 2. Podłączyć opcjonalnie rezystor hamujący (listwa X2/X3). 3. Następujące zaciski sygnałowe muszą być sterowane poprzez zewnętrzne obwody sterujące: Zezwolenie DIØ3 Przemiennie prawo/stop DIØ1 lub lewo/stop DIØ2 Wartość zadana: Wyjście analogowe (X1) lub / i DIØ4 = n11 = 15 obr./min lub / i DIØ5 = n12 = 75 obr./min lub / i DIØ4 + DIØ5 = n13 = 15 obr./min W przypadku silnika z hamulcem: DOØ2 = układ sterowania hamulca poprzez prostownik hamulca 4. Opcjonalnie podłączyć następujące zaciski sygnałowe: DIØØ = reset błędu DOØ1 = /zakłócenie (w formie styku przekaźnikowego) DOØ3 = gotowy do pracy 5. Sprawdzić zewnętrzne sygnały sterujące pod względem wymaganej funkcjonalności. 6. Podłączyć przetwornicę częstotliwości do sieci (X1) Wskazówki Dokonywanie zmian funkcji zacisków sygnałowych i nastaw wartości zadanej możliwe jest za pomocą panelu sterowania FBG11B lub komputera PC. Do podłączenia komputera PC wymagana jest moduł opcji FSC11B oraz jeden z poniższych konwerterów: UWS21B / UWS11A / USB11A. Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B 11

12 5 I Uruchomienie Sterowanie ręczne za pomocą nastawnika wartości zadanej FBG11B 5.2 Sterowanie ręczne za pomocą nastawnika wartości zadanej FBG11B FBG11B nastawnik wartości zadanej panelu sterowania (lokalny tryb ręczny): Miga dioda LED Jedynymi istotnymi wielkościami w trybie pracy "FBG nastawnik wartości zadanej" są: P122 Kierunek obrotów FBG Praca ręczna Przycisk RUN i przycisk STOP/RESET Nastawnik wartości zadanej (potencjometr) Jeśli aktywowany jest nastawnik wartości zadanej FBG, wówczas pulsuje odpowiedni symbol. Najniższą prędkość obrotową można ustawić za pomocą P31 Minimalna prędkość obrotowa a najwyższą prędkość obrotową za pomocą symbolu n max. Po wystąpieniu błędu można przeprowadzić reset za pomocą przycisku STOP/RESET, przez wejście binarne albo poprzez interfejs. Po przeprowadzeniu resetu, "ręczny nastawnik wartości zadanej" zostanie ponownie uaktywniony. Napęd pozostanie wyłączony. Wskazanie Stop pulsuje sygnalizując, iż napęd musi zostać z powrotem odblokowany za pomocą przycisku RUN. Parametr P76 blokada przycisków RUN/STOP nie działa w trybie pracy "ręczny nastawnik wartości zadanej". Wyciągnięcie panelu sterowania FBG11B wyzwala reakcje zatrzymania. 12 Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

13 Uruchomienie Uruchomienieza pomocą panelu sterowania FBG11B I Uruchomienieza pomocą panelu sterowania FBG11B Poziom 2 Poziom 3 Wybór silnika: Silnik SEW-DT/DV Poziom 1 out Enter Nie silnik SEW Silnik SEW-DRS out Enter Silnik SEW-DRE Wybór trybu pracy: Charakterystyka U/f U/f + hamowanie prądem stałym out out Enter Enter VFC VFC hamowanie prądem stałym VFC funkcja przechwytu VFC dźwignica Moc w KW HP = kw x 1.33 out Enter Napięcie silnika V out Enter Znamionowa częstotliwość silnika Hz out Enter Znamionowa prędkość obrotowa silnika obr./min ( ) out out Enter Enter Znamionowy prąd silnika A cos phi obecne tylko przy uruchamianiu innych silników (silnik = nosew) out Enter Tryb 4Q out Enter Ilość silników dla trybu wielosilnikowego Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B 13

14 5 I Uruchomienie Uruchomienieza pomocą panelu sterowania FBG11B Potrzebne dane W procesie uruchomienia wymagane są następujące dane: Typ silnika (silnik SEW lub silnik innego producenta) Dane silnika Napięcie znamionowe i częstotliwość znamionowa. Dodatkowo w przypadku silników innych producentów: prąd znamionowy, moc znamionowa, współczynnik mocy cosφ i znamionowa prędkość obrotowa. Napięcie znamionowe sieci Rozpoczęcie uruchomienia Wymagania: Falownik w stanie "brak zezwolenia": Stop Jeśli podłączony ma zostać silnik o mniejszej lub większej mocy znamionowej (maksymalnie różnica jednego typoszeregu), wówczas należy wybrać wartość, która jest najbliższa mocy znamionowej silnika. Kompletne uruchomienie zakończone jest dopiero wówczas, gdy za pomocą klawisza OUT powrócisz do menu głównego. Uruchomienie można przeprowadzić tylko z zestawem parametrów silnika 1. WSKAZÓWKA Proces uruchomienia silników SEW przystosowany jest dla silników 4-biegunowych. 2- lub 6-biegunowe silniki SEW należy uruchamiać jak silniki innych producentów Tryb pracy U/f Standardowym trybem pracy jest U/f. Należy stosować ten tryb pracy, jeśli nie ma żadnych specjalnych wymagań odnośnie wartości prędkości obrotowej oraz w aplikacjach, gdzie wymagana jest wysoka maksymalna częstotliwość wyjściowa powyżej 15 Hz Tryb pracy VFC Przetwornicę należy uruchamiać w trybie pracy VFC lub VFC i z hamowaniem prądem stałym w zastosowaniach wymagających: wysokiego momentu obrotowego ciągłej pracy na małych częstotliwościach dokładnej kompensacji poślizgów dynamicznego zachowania W tym celu przy uruchamianiu należy wybrać w punkcie P-1 tryb pracy VFC lub VFC + hamowanie prądem stałym. 14 Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

15 Uruchomienie Uruchomienieza pomocą panelu sterowania FBG11B I Uruchomienie napędu wielosilnikowego Napędy wielosilnikowe są ze sobą sprzęgnięte w sposób mechaniczny, np. jako napęd łańcuchowy z wieloma silnikami. Należy przestrzegać wskazówek zawartych w podręczniku "MOVIDRIVE Napędy wieloosiowe" Uruchomienie grupy napędów Napędy grupowe nie są sprzęgnięte mechanicznie (np. różne przenośniki taśmowe). W tym trybie przetwornica pracuje bez kompensacji poślizgu ze stałym stosunkiem U/f. Należy przestrzegać wskazówek zawartych w podręczniku "MOVIDRIVE Napędy wieloosiowe" Uruchomienie przy dużym momencie bezwładności, jak w przypadku pomp i wentylatorów Kompensacja poślizgu dla stosunku momentu bezwładności obciążenia / momentu bezwładności silnika ustawiona jest na mniej niż 1. Gdy stosunek jest większy i napęd drga, należy zredukować kompensację poślizgu i w razie potrzeby ustawić nawet na. Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B 15

16 5 I Uruchomienie Lista parametrów 5.4 Lista parametrów Wszystkie parametry, które mogą być również wyświetlane i zmieniane za pomocą panelu sterowania, oznaczone są w kolumnie "FBG" (panel sterowania) w następujący sposób: Wybór w menu rozwiniętym (P8 = long) Wybór w menu skróconym lub w menu rozwiniętym (P8 = short) Wskazanie w menu piktogramu na panelu sterowania FBG11B Wybieranie w obrębie uruchomienia silnika FBG Nr FBG Indeks dec. Jeśli istnieje możliwość wyboru, wówczas ustawienie fabryczne oznaczone będzie podkreśleniem... Wskazania wartości (tylko do odczytu). Wartości procesowe 8318 Prędkość obrotowa (z odpowiednim znakiem) Wskazanie użytkownika dla DBG11B Częstotliwość (z odpowiednim znakiem) Prąd wyjściowy (całkowity) Prąd czynny (z odpowiednim znakiem) Nazwa Zakres / Ustawienie fabryczne Wartość Wyświetlacz MOVITOOLS MotionStudio po uruchomieniu Napięcie obwodu V pośredniego Prąd wyjściowy A min 1 Tekst Hz % I N % I N 1. Wskazania stanu Stan przetwornicy Tekst Stan roboczy Tekst Status błędów Tekst Aktualny zestaw Aktualny zestaw parametrów parametrów Temperatura C radiatora 2. Analogowe wartości zadane Wejście analogowe V AI Wejście analogowe V AI2 (opcja) 3. Wejścia binarne (patrz też parametr P6.) Wejście binarne DI Reset błędu Wejście binarne DI1 Prawo / Stop (stała funkcja) 16 Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

17 Uruchomienie Lista parametrów I 5 Nr FBG Indeks dec Wejście binarne DI2 Lewo/Stop Wejście binarne DI3 Zezwolenie/Stop Wejście binarne DI4 n11/n Wejście binarne DI5 n12/n Wejścia binarne DI Wskazanie zbiorcze wejść binarnych DI5 4. Wejścia binarne opcji (patrz też parametr P6.) 4 Wejście binarne DI1 Brak funkcji 41 Wejście binarne DI11 Brak funkcji 42 Wejście binarne DI12 Brak funkcji 43 Wejście binarne DI13 Brak funkcji 44 Wejście binarne DI14 Brak funkcji 45 Wejście binarne DI15 Brak funkcji 46 Wejście binarne DI16 Brak funkcji Wejścia binarne DI1 DI15 5. Wyjścia binarne (patrz też parametr P62.) Wyjście binarne DO Wyjście binarne DO Wyjście binarne DO3 Wskazanie zbiorcze wejść binarnych /Zakłócenie Hamulec odham. Gotów do pracy Wyjścia binarne Wskazanie zbiorcze wyjść binarnych DO1 DO3 7. Dane urządzenia Typ urządzenia Tekst Wyjściowy prąd A znamionowy Oprogramowanie urządzenia podstawowego Numer katalogowy i wersja 77 Oprogramowanie DBG 8. Pamięć błędów Nazwa Zakres / Ustawienie fabryczne Wartość Wyświetlacz MOVITOOLS MotionStudio po uruchomieniu tylko dla DBG6B Błąd t- t-4 Kod błędu Informacje w tle dotyczące błędów występujących w przeszłości 9. Diagnoza magistrali Bus PO 1 wartość zadana hex PO 2 wartość zadana hex PO 3 wartość zadana hex PI 1 wartość hex rzeczywista PI 2 wartość rzeczywista hex Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B 17

18 5 I Uruchomienie Lista parametrów Nr FBG Indeks dec PI 3 wartość rzeczywista 1.. Wartości zadane / integratory (na FBG tylko w zestawie parametrów 1) 1. Wybór wartości zadanej / wejście częstotliwości Źródło wartości zadanych Źródło sterowania Skalowanie khz częstotliwości FI1-odniesienie Wartość zadana prędkości obrotowej odniesienia n odniesienie Rozpoznanie przerwania przewodu Nazwa Zakres / Ustawienie fabryczne Wartość Wyświetlacz MOVITOOLS MotionStudio po uruchomieniu hex Bipolarne / stała wartość zadana Unipolarne / stała wartość zadana RS-485 / stała wartość zadana Motopotencjometr silnika / stała wartość zadana Stała wartość zadana + AI1 Stała wartość zadana * AI1 MASTER-SBus1 MASTER-RS-485 SBus 1 / stała wartość zadana Wejście zadanej wartości częstotliwości / stała wartość zadana Bipolarne AI2 / stała wartość zadana Zaciski RS-485 SBus 1 3 Wire-Control n max n odniesienie 3 6 min FI1 Krzywa x1 1 % FI1 Krzywa y1 1 % +1 % FI1 Krzywa x2 1 % FI1 Krzywa y1 1 % +1 % 11. Wejście analogowe 1 ( 1 V) AI1 tryb pracy AI1 Krzywa x1 1 % AI1 Krzywa y1 1 % +1 % AI1 Krzywa x2 1 % AI1 Krzywa y2 1 % +1 % Brak reakcji Natychmiastowe zatrzymanie / zakłócenie Szybkie zatrzymanie / zakłócenie Szybkie zatrzymanie/ostrzeżenie 1 V, odniesienie maksymalnej prędkości obrotowej - 2 ma, odniesienie maksymalnej prędkości obrotowej 4-2 ma, odniesienie maksymalnej prędkości obrotowej - 1 V, n-odniesienie - 2 ma, n-odniesienie 4-2 ma, n-odniesienie 18 Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

19 Uruchomienie Lista parametrów I 5 Nr FBG Indeks dec. 12. Wejście analogowe AI2 / FBG nastawnik wartości zadanej (opcja) AI2 tryb pracy Dodatkowy nastawnik wartości zadanej FBG Kierunek obrotów FBG Praca ręczna Brak funkcji ±1 V + wartość zadana 1 V ograniczenie prądu Wył. Wł. Wł. (bez stałych wartości zadanych) Unipolarnie w prawo Unipolarnie w lewo Bipolarnie w prawo i w lewo AI2 Krzywa x1 1 % +1 % ( 1 V +1 V) AI2 Krzywa y1 1 % +1 % ( n max +n max / I max ) AI2 Krzywa x2 1 % +1 % ( 1 V +1 V) AI2 Krzywa y2 1 % +1 % ( n max +n max / I max ) 13. / 14. Rampy prędkości obrotowej 1 / 2 13 / / / / / / / / / / / / 8929 Rampa t11 / t21 rozpędowa Rampa hamująca t11 / t21 Rampa t12 / t22 Wygładzanie S t12 / t22 Rampa zatrzymania t13 / t s s s Kontrola rampy 1 / Funkcja motopetencjometru Rampa t3 rozpędowa = hamująca Zapis ostatniej wartości zadanej 16. / 17. Stałe wartości zadane 16 / / / / / / / / / / / / 8819 Nazwa Zakres / Ustawienie fabryczne Wartość Wyświetlacz MOVITOOLS MotionStudio po uruchomieniu Wewnętrzna wartość zadana n11 / n21 Wewnętrzna wartość zadana n12 / n22 Wewnętrzna wartość zadana n13 / n s Wył. Słabe Średnie Silne TAK NIE s off on Wył. Wł min min min 1 n11/n21 regulator PI 3 1 % n12/n22 regulator PI 15 1 % n13/n23 regulator PI 3 1 % Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B 19

20 5 I Uruchomienie Lista parametrów Nr FBG Indeks dec. 2.. Parametry regulatora 25. Regulator PI Regulator PI 1 2 Wył. normalny odwrotny Wzmocnienie P Całkowanie I 1 2 s 3.. Parametry silnika (na FBG tylko w zestawie parametrów 1) 3. / 31. Ograniczenia 1 / 2 3 / / / / / / / / / 33. Obmiar silnika 1 / 2 32 / / / / / / / / / / I N kontrola UL 345 / / 9115 Nazwa Zakres / Ustawienie fabryczne Wartość Wyświetlacz MOVITOOLS MotionStudio po uruchomieniu Prędkość obrotowa start-stop 1 / 2 Minimalna prędkość obrotowa 1 / 2 Maksymalna prędkość obrotowa 1 / 2 Granica prądu 1 / 2 Automatyczny obmiar 1 / 2 15 min min min 1 15 % I N off on Boost 1 / 2 1 % Obmiar IxR 1 / 2 1 % Czas podmagnesowania 1 / 2 Kompensacja poślizgu 1 / 2 I N -UL-nadzór 1 / 2 2 s 5 min 1,1 5 A Wył. Wł. 4.. Komunikaty referencyjne 4. Komunikat o osiągnięciu wartości prędkości obrotowej Wartość odniesienia prędkości obrotowej 75 5 min Histereza 1 +5 min Czas opóźnienia 1 9 s komunikat = "1" przy 1 n < n ref n > n ref 43. Komunikat o wartości prądu Wartość prądu 1 15 % I N Histereza 5 3 % I N Czas opóźnienia 1 9 s Komunikat "1" przy 1 I < I ref I > I ref 2 Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

21 Uruchomienie Lista parametrów I 5 Nr FBG Indeks dec. Nazwa Zakres / Ustawienie fabryczne Wartość Wyświetlacz MOVITOOLS MotionStudio po uruchomieniu 44. Komunikat I max Histereza 5 5 % I N Czas opóźnienia 1 9 s Komunikat "1" przy Komunikat o osiągnięciu wartości regulatora PI Referencja wartości rzeczywistej PI, 1, % komunikat = "1" przy Funkcje kontrolne (na FBG tylko w zestawie parametrów 1) 5. Kontrola prędkości obrotowejn 1 / 2 5 / / / / 856 Kontrola prędkości obrotowej 1 / 2 Czas opóźnienia 1 / Funkcje nadzoru przekładni / silnika Reakcja na drganie napędu / ostrzeżenie Reakcja na drganie napędu / błąd Reakcja na starzenie oleju / błąd Reakcja na starzenie oleju / ostrzeżenie Starzenie oleju / nadwyżka temperatury Starzenie oleju / komunikat gotowości Reakcja na zużycie hamulca s 56. Ograniczenie prądu dla silnika elektrycznego Ex Granica prądowa Exsilnika elektrycznego I < I maks I > I maks Wartość rzeczywista PI < odniesienie PI Wartość rzeczywista PI > odniesienie PI Wył. Silnikowe / generatorowe Wskazanie błędu Szybkie zatrzymanie/ostrzeżenie Wskazanie błędu Wskazanie błędu Wskazanie błędu Wskazanie błędu Wskazanie błędu WŁ. / WYŁ Częstotliwość A 5 6 Hz Granica prądu A 5 15 % Częstotliwość B 1 14 Hz Granica prądu B 8 2 % Częstotliwość C Hz Granica prądu C 1 2 % Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B 21

22 5 I Uruchomienie Lista parametrów Nr FBG Indeks dec. 6.. Obłożenie zacisków 6. Wejścia binarne Obsadzenie wejścia binarnego DI Obsadzenie wejścia binarnego DI Obsadzenie wejścia binarnego DI Obsadzenie wejścia binarnego DI Obsadzenie wejścia binarnego DI 61. Opcja wejść binarnych Obsadzenie wejścia binarnego DI Obsadzenie wejścia binarnego DI Obsadzenie wejścia binarnego DI Obsadzenie wejścia binarnego DI Obsadzenie wejścia binarnego DI Obsadzenie wejścia binarnego DI Obsadzenie wejścia binarnego DI16 Nazwa Zakres / Ustawienie fabryczne Wartość Wyświetlacz MOVITOOLS MotionStudio po uruchomieniu : Brak funkcji 1: Zezwolenie / Stop (ustawienie fabryczne DI3) 2: Prawo / stop 3: Lewo / Zatrzymanie (ustawienie fabryczne DI2) 4: n11/n21 ( ustawienie fabryczne DI4) 5: n12/n22 (ustawienie fabryczne DI5) n13 = n11 + n12 6: Przełączanie stałych wartości zadanych 7: Przełączanie zestawu parametrów 8: Przełączanie ramp 9: Potencjometr silnika w górę 1: Potencjometr silnika w dół 11: /Błąd zewnętrzny 12: Reset błędu (ustawienie fabryczne DI) 19: Bieg wolny slave 2: Przyjęcie wartości zadanej aktywne 26: Komunikat TF (tylko w przypadku DI5) 27: Drgania / ostrzeżenie 28: Drgania / błąd 29: Zużycie hamulca 3: Blok. stopnia mocy 33: Starzenie oleju / ostrzeżenie 34: Starzenie oleju / błąd 35: Starzenie oleju / nadwyżka temperatury 36: Komunikat gotowości starzenia oleju 22 Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

23 Uruchomienie Lista parametrów I 5 Nr FBG Indeks dec. 62. Wyjścia binarne Obsadzenie wyjścia binarnego DO Obsadzenie wyjścia binarnego DO Obsadzenie wyjścia binarnego DO3 64. Wyjścia analogowe AO1 (opcja) AO1 Wyjście analogowe Odniesienie AO AO1 Tryb pracy AO1 Krzywa charakterystyczna x AO1 Krzywa charakterystyczna y AO1 Krzywa charakterystyczna x AO1 Krzywa charakterystyczna y2 Nazwa Zakres / Ustawienie fabryczne Wartość Wyświetlacz MOVITOOLS MotionStudio po uruchomieniu : Brak funkcji 1: /Zakłócenie (ustawienie fabryczne DO1) 2: Gotów do pracy (ustawienie fabryczne DO3) 3: Stopień wyjściowy wł. 4: Pole wirujące wł. 5: Hamulec odham. (ustawienie fabryczne DO2 / nie przy DO3) 8: Zestaw parametrów 9: Komunikat o osiągnięciu wartości prędkości obrotowej 11: Komunikat porównawczy zadane-rzeczywiste 12: Komunikat o wartości prądu 13: Komunikat Imax 21: Wyjście IPOS 22: /Usterka IPOS 23: Referencja wartości rzeczywistej regulatora PI 24: Zewn. granica prądu aktywna (w przygotowaniu) 27: Bezpieczne zatrzymanie 3: Ostrzeżenie Ixt 31: Zakłócenie Ixt Brak funkcji Wejście generatora rampy Zadana prędkość obrotowa Rzeczywista prędkość obrotowa Rzeczywista częstotliwość Prąd wyjściowy Prąd czynny Obciążenie urządzenia Rzeczywista prędkość obrotowa (ze znakiem przedliczbowym) Rzeczywista częstotliwość (ze znakiem przedliczbowym) 3 min 1, 1 Hz, 15 % n max n odniesienie zadane Brak funkcji 2 ma 4 2 ma 1 V 1 % +1 % 1 1 % 1 % +1 % 1 1 % 7.. Funkcje sterowania (na FBG tylko w zestawie parametrów 1) 7. Tryby pracy 1 / 2 Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B 23

24 5 I Uruchomienie Lista parametrów Nr FBG Indeks dec. 7 / / Prąd postojowy 1 / 2 71 / / 8577 Tryb pracy 1 / Prąd postojowy 1 / Wartość zadana funkcji zatrzymania 1 / 2 72 / / / / / / Funkcja hamulca 1 / / / / / 8587 Wartość zadana funkcji zatrzymania 1 / 2 Wartość zadana-stop 1 / 2 5 % I siln off on VFC VFC & dźwignica VFC & hamowanie na prądzie stałym VFC & funkcja przechwytu Charakterystyka U/f U/f & hamowanie na prądzie stałym Wył. Wł. 3 5 min 1 Start-Offset 1 / min 1 Czas otwarcia hamulca 1 / 2 Czas zamknięcia hamulca 1 / Przeskakiwanie zakresu prędkości obrotowej 74 / / / / 8591 Środek zakresu 1 / 2 Szerokość zakresu 1 / Funkcja Master-Slave Wartość zadana Slave Skalowanie wartości zad.slave 76. Obsługa ręczna Blokada przycisków RUN / RUN/STOP 77. Funkcja oszczędzania energii Funkcja oszczędzania energii 2 s 2 s 15 5 min 1 3 min 1 off on off on Wył. Wł. Wył. Wł. 8.. Funkcje urządzenia (na FBG tylko w zestawie parametrów 1) 8. Setup 8 Menu skrócone LonG Short 81 Język DBG Ustawienie fabryczne no Std ALL nema Blokada parametrów off on Nazwa Zakres / Ustawienie fabryczne Wartość Wyświetlacz MOVITOOLS MotionStudio po uruchomieniu / nie 1 / Standard 2 / Stan fabryczny 4 / Stan fabryczny NEMA Wył. Wł. 24 Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

25 Uruchomienie Lista parametrów I 5 Nr FBG Indeks dec Reset danych statystycznych 85 Napięcie znamionowe sieci 86 Kopia DBG MOVITRAC B 87 Kopia MOVITRAC B DBG Napięcie wyjściowe 24 V Załączenie programu IPOS 81. Komunikacja szeregowa Adres RS Nazwa Zakres / Ustawienie fabryczne Wartość Wyświetlacz MOVITOOLS MotionStudio po uruchomieniu Brak akcji Pamięć błędów 5 5 V Tak Nie Tak Nie Wył. Wł. Wył. Wł Adres grupy RS Czas Timeout 65 s RS Tryb hamowania 1 / 2 82 / / 868 Tryb 4-kwadrantowy 1 / Reakcje na błędy Reakcja zacisku "Zewnętrzny błąd" Reakcja Timeout RS Reakcja Timeout SBus 84. Resetowanie off on Wył. Wł. Natychmiastowe zatrzymanie / zakłócenie Szybkie zatrzymanie / zakłócenie (ustawienie fabryczne P83) Szybkie zatrzymanie / ostrzeżenie (ustawienie fabryczne P833 / P836) Ręczny reset Tak Nie Auto-Reset Wył. Wł Czas restartu s 85. Skalowanie wartości rzeczywistej prędkości obrotowej Współczynnik skalowania (ustawiane tylko poprzez SHELL) (licznik) Współczynnik skalowania (mianownik) (ustawiane tylko poprzez SHELL) / 8773 Jednostka użytkownika Skalowana prędkość obrotowa FBG Tekst 1 Prędkość obrotowa Skalowana prędkość obrotowa Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B 25

26 5 I Uruchomienie Lista parametrów Nr FBG Indeks dec. 86. Modulacja 1 / 2 86 / / / / 8752 Częstotliwość PWM 1 / 2 PWM fix 1 / Parametryzacja danych procesowych Opis wartości zadanej PO Opis wartości zadanej PO Opis wartości zadanej PO Opis wartości rzeczywistej PI Opis wartości rzeczywistej PI Opis wartości rzeczywistej PI Udostępnienie danych PO on off 88. Komunikacja szeregowa SBus Protokół SBus / MOVILINK 1 / CANopen Adres SBus Adres grupy SBus Czas Timeout SBus 65 s Szybkość przesyłu SBus Nazwa Zakres / Ustawienie fabryczne Wartość Wyświetlacz MOVITOOLS MotionStudio po uruchomieniu Adres CANopen khz 8 khz 12 khz 16 khz Wł. Wył. Brak funkcji (ustawienie fabryczne P872) Zadana prędkość obrotowa (ustawienie fabryczne P871) Maks. prędkość obrotowa Rampa Słowo sterujące 1 (ustawienie fabryczne P87) Słowo sterujące 2 Zadana prędkość obrotowa % IPOS PO-Data Wartość zadana regulatora PI [%] Brak funkcji Rzeczywista prędkość obrotowa (ustawienie fabryczne P874) Prąd wyjściowy (ustawienie fabryczne P875) Prąd czynny Słowo statusowe 1 (ustawienie fabryczne P873) Rzeczywista prędkość obrotowa % IPOS PI-Data Wartość rzeczywista regulatora PI [%] Nie Tak 125 kbodów 25 kbodów 5 kbodów 1 Mbod 26 Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

27 Eksploatacja Kody powrotne (r-19 r-38) 6 6 Eksploatacja 6.1 Kody powrotne (r-19 r-38) Kody powrotne MOVITRAC B: Nr Nazwa Znaczenie 18 Tylko do odczytu Parametr nie może zostać zmieniony 19 Aktywna blokada parametrów Niemożliwa zmiana parametrów 2 Trwają ustawienia fabryczne Niemożliwa zmiana parametrów 23 Brak karty opcji Brak karty opcji zapewniającej działanie funkcji 27 Brak karty opcji Brak karty opcji zapewniającej działanie funkcji 28 Konieczna blokada stopnia mocy Konieczna blokada stopnia mocy 29 Niedopuszczalna wartość dla parametru Niedopuszczalna wartość dla parametru. Niedopuszczalny wybór trybu ręcznego FBG, ponieważ tryb ręczny PC jest aktywny. 32 Zezwolenie Nie można wykonać tej funkcji w stanie ZEZWO- LENIE. 34 Błąd w procesie Błąd przy zapisie w FBG11B. Uruchomienie za pomocą FBG nie odbyło się. Uruchomienie FBG przeprowadzić za pomocą MotionStudio lub wybrać na nowo silnik. 38 FBG11B nieprawidłowy rekord danych Zapisany zestaw danych nie pasuje do urządzenia Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B 27

28 6 Eksploatacja Wskazania stanu 6.2 Wskazania stanu Urządzenie podstawowe / panel sterowania FBG11B Poniżej przedstawiono wskazania stanu na urządzeniu: Stan Wskazanie (opcjonalnie z panelem sterowania FBG11B) Kod migowy - dioda statusowa urządzenia podstawowego "ZEZWOLENIE" Prędkość obrotowa Zielona, świecenie ciągłe "ZEZWOLENIE" na ograniczeniu prądu Pulsujące wskazanie prędkości obrotowej Zielona, szybkie pulsowanie "PRĄD POSTOJOWY" dc Zielona, wolne pulsowanie Timeout Błąd 43 / 46 / 47 Zielona/żółta, pulsowanie "BRAK ZEZWOLENIA" Stop Żółta, świecenie ciągłe "USTAWIENIE SEt Żółta, szybkie pulsowanie FABRYCZNE" "BLOKADA REGULATORA" off Żółta, szybkie pulsowanie "Tryb 24 V" 24U pulsujące Żółta, wolne pulsowanie "BEZPIECZNE ZATRZ." U pulsujące Żółta, wolne pulsowanie Tryb ręczny FBG jest aktywny lub przetwornica zatrzymana za pomocą przycisku "Stop" Piktogram trybu ręcznego FBG lub "Stop" pulsują Żółta, długi wł., krótki wył. Kopiowanie Błędy 97 Czerwona/żółta, pulsowanie Błąd systemu Błąd 1 / / 25 / 32 / Czerwona, świecenie ciągłe 37 / 38 / 45 / 77 / 8 / 94 Przepięcie / Brak fazy Błąd 4 / 6 / 7 Czerwona, wolne pulsowanie Przeciążenie Błąd 1 / 3 / 11 / 44 / 84 Czerwona, szybkie pulsowanie Kontrola Błąd 8 / 26 / 34 / 81 / 82 Czerwona, 2 x pulsowanie Ochrona silnika Błąd 31 / 84 Czerwona, 3 x pulsowanie OSTRZEŻENIE! Błędna interpretacja wskazania U = "Bezpieczne zatrzymanie" aktywne. Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała. Aktywne wskazanie U = "Bezpieczne zatrzymanie" nie jest ukierunkowane na bezpieczeństwo i nie może być wykorzystywane dalej jako zabezpieczenie techniczne! 28 Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

29 Eksploatacja Kody stanu urządzenia 6 Przyczyny zadziałania blokady stopnia mocy (OFF) Możliwymi przyczynami zadziałania blokady stopnia mocy (OFF) są: Binarny zacisk wejściowy (DI, DI2 DI5) zaprogramowany i aktywowany na blokadę stopnia mocy. Blokada stopnia mocy wskutek trybu ręcznego PC poprzez MOVITOOLS Motion- Studio. Tymczasowa blokada stopnia mocy: Blokada zadziała, jeśli podczas przestawiania parametru źródło wartości zadanych P1 nastąpi bezpośrednie zezwolenie. Tymczasowa blokada stopnia mocy jest kasowana, gdy tylko skasowany zostanie po raz pierwszy sygnał zezwolenia. Blokada stopnia mocy ustawiona poprzez słowo kontrolne IPOS H Stan wejść binarnych / wyjść binarnych Przedstawione poniżej parametry obecne są w menu parametrów w postaci parametrów przeznaczonych do wyświetlania: P39 Wejścia binarne urządzenia podstawowego P48 Opcja wejść binarnych P59 Wyjścia binarne Wskazanie stanu ma postać binarną. Do każdego wejścia lub wyjścia binarnego przyporządkowano 2 położone nad sobą pionowo segmenty z 7-segmentowego wskazania. Przy ustawieniu wejścia lub wyjścia binarnego świeci się górny segment, natomiast dolny, gdy wejście lub wyjście binarne nie zostało ustawione. Obydwa 7-segmentowe wskazania po prawej sygnalizują, czy P39 (di = wejścia binarne urządzenia podstawowego), P48 (di = wejścia binarne opcji) lub P59 (do = wyjścia binarne) są przesyłane. 1 DI5 DI4 DI3 DI2 DI1 DI 1 DI16 DI15 DI14 DI13 DI12 DI11 DI1 1 DO3 DO2 DO1 Jeśli nie jest dostępne żadne urządzenie FIO21B z wejściami binarnymi, wówczas widoczne będzie wskazanie dl Kody stanu urządzenia Można odczytać kod stanu urządzenia za pomocą słowa statusowego 1. Kod Znaczenie x Brak gotowości x1 Blok. stopnia mocy x2 Brak zezwolenia x3 Aktywny prąd zatrzymania, brak zezwolenia x4 Zezwolenie x8 Aktywne jest ustawienie fabryczne Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B 29

30 7 Serwis / Lista błędów Lista błędów (F- F-113) 7 Serwis / Lista błędów 7.1 Lista błędów (F- F-113) Nr Nazwa Reakcja Możliwa przyczyna Środki zaradcze Brak błędu 1 Prąd przeciążeniowy 3 Zwarcie doziemne 4 Czoper hamulcowy 6 Zanik fazy wsieci 7 Przeciążenie napięcia obwodu pośredniego 8 Nadzór prędkości obrotowej Natychmiastowe wyłączenie z blokadą Natychmiastowe wyłączenie z blokadą Natychmiastowe wyłączenie z blokadą Natychmiastowe wyłączenie z blokadą (tylko w przypadku przetwornicy 3-fazowej) Natychmiastowe wyłączenie z blokadą Natychmiastowe wyłączenie z blokadą 9 Uruchomienie Natychmiastowe wyłączenie z blokadą Zwarcie na wyjściu Przełączanie na wyjściu Zbyt duży silnik Uszkodzony stopień wyjściowy Usunąć zwarcie Przełączać tylko przy zablokowanym stopniu wyjściowym Podłączyć mniejszy silnik Jeśli błąd nie daje się usunąć, zasięgnąć porady w serwisie SEW Zwarcie doziemne w silniku Wymienić silnik Zwarcie doziemne w przetwornicy Wymienić MOVITRAC B Zwarcie doziemne w przewodzie Usunąć zwarcie doziemne silnika Prąd przeciążeniowy (patrz F-1) Patrz F-1 Moc generatorowa zbyt duża Przerwany obwód opornika hamowania Zwarcie w obwodzie rezystora hamującego Za duża oporność rezystora hamującego Czoper hamulcowy uszkodzony Zwarcie doziemne Zanik fazy Napięcie sieciowe zbyt niskie Napięcie obwodu pośredniego zbyt wysokie Zwarcie doziemne Regulator prądu pracuje na granicy ustawienia ze względu na: Przeciążenie mechaniczne Brak fazy w sieci Brak fazy w silniku Przekroczona maksymalna prędkość obrotowa trybów pracy VFC Nie przeprowadzono procesu uruchomienia (start up) Wybrano nieznany silnik Przedłużyć rampy hamowania Sprawdzić przewody rezystora hamującego Usunąć zwarcie Sprawdzić dane techniczne rezystora hamującego Wymienić MOVITRAC B Usunąć zwarcie doziemne Sprawdzić przewody zasilania Sprawdzić napięcie sieciowe Przedłużyć rampy hamowania Sprawdzić przewody rezystora hamującego Sprawdzić dane techniczne rezystora hamującego Usunąć zwarcie doziemne Zmniejszyć obciążenie Skontrolować ograniczenie prądowe Przedłużyć rampy hamowania Zwiększyć ustawiony czas opóźnienia P51 1) Sprawdzić fazy sieci Sprawdzić zasilanie silnika i silnik Zredukować maksymalną prędkość obrotową Przeprowadzić uruchomienie (start up) Wybór innego silnika 3 Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

31 Serwis / Lista błędów Lista błędów (F- F-113) 7 Nr Nazwa Reakcja Możliwa przyczyna Środki zaradcze 1 IPOS-ILLOP Zatrzymanie z blokadą Tylko z IPOS 11 Przekroczenie temperatury Zakłócenia systemu Zatrzymanie z blokadą Natychmiastowe wyłączenie z blokadą 25 EEPROM Zatrzymanie z blokadą 26 Zewnętrzny zacisk Programowalne 31 Czujnik TF/TH Zatrzymanie z blokadą Komunikat "Gotowy do pracy" zostaje zachowany 32 Przepełnienie indeksu IPOS Zatrzymanie z blokadą 34 Timeout ramp Natychmiastowe wyłączenie z blokadą 35 Tryb pracy z ochroną Exe Błędne polecenie wykonania programu Niewłaściwe warunki przy wykonywaniu programu Funkcja nieosiągalna / niezaimplementowana w przetwornicy Przeciążenie termiczne przetwornicy Zakłócenie elektroniki przetwornicy, możliwie na skutek oddziaływań EMC Błąd podczas dostępu do EEPROM Zewnętrzny sygnał błędu wczytany przez programowane wejście Silnik zbyt gorący, zadziałał czujnik TF TF silnika nie podłączony lub podłączony niewłaściwie Połączenie MOVITRAC B i TF na silniku przerwane Naruszenie zasad programowania poprzez wewnętrzne przepełnienie stosu. Przekroczenie ustawionego czasu rampy W przypadku cofnięcia zezwolenia i przekroczenia czasu rampy zatrzymania t13 o określony czas, wówczas przetwornica zgłosi komunikat o błędzie F34 Sprawdzić program Sprawdzić przebieg programu Użyć innej funkcji Zmniejszyć obciążenie i / lub zapewnić wystarczające chłodzenie Jeśli rezystor hamujący wbudowany jest w radiator: zamontować zewnętrzny rezystor hamulcowy Sprawdzić uziemienie i ekranowanie, w razie potrzeby poprawić W przypadku powtórnego wystąpienia zasięgnąć porady w serwisie SEW Przywrócić ustawienia fabryczne, przeprowadzić reset i ponowną parametryzację W przypadku powtórnego wystąpienia skontaktować się z serwisem SEW Usunąć daną przyczynę błędu, w razie potrzeby przeprogramować zacisk Poczekać na ochłodzenie się silnika i skasować błąd Sprawdzić przyłącza / połączenia pomiędzy MOVITRAC B a czujnikiem TF Sprawdzić i skorygować program użytkownika Przedłużyć czas rampy Przedłużyć czas rampy zatrzymania Programowalne Wybrano niewłaściwy tryb pracy Dopuszczalne metody: U/f, VFC, mechanizm dźwignicowy VFC Niedopuszczalne metody: Funkcja przechwytywania Hamowanie DC Tryb pracy grupowej Niedozwolony zestaw parametrów Żaden silnik Exe nie został uruchomiony Błędna parametryzacja punktów częstotliwościowych Błędna parametryzacja granic prądu Stosować tylko zestaw parametrów 1 Uruchomienie silnika Exe Częstotliwość A < częstotliwość B Częstotliwość B < częstotliwość C Granica prądu A < granica prądu B Granica prądu B < granica prądu C Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B 31

32 7 Serwis / Lista błędów Lista błędów (F- F-113) Nr Nazwa Reakcja Możliwa przyczyna Środki zaradcze 36 Brak opcji Natychmiastowe wyłączenie z blokadą 37 Watchdog systemu 38 Oprogramowanie systemowe 43 RS-485 Timeout 44 Obciążenie urządzenia Natychmiastowe wyłączenie z blokadą Natychmiastowe wyłączenie z blokadą Zatrzymanie bez blokady 2) Natychmiastowe wyłączenie z blokadą 45 Inicjalizacja Natychmiastowe wyłączenie z blokadą 47 Magistrala systemowa 1 Timeout 77 Słowo sterujące IPOS Zatrzymanie bez blokady Zatrzymanie z blokadą 8 Test RAM Natychmiastowe wyłączenie 81 Warunek startu Natychmiastowe wyłączenie z blokadą Typ kart opcji niedopuszczalny Źródło wartości zadanych, źródło sterowania lub tryb pracy są niedopuszczalne dla tej karty opcji Brak wymaganej opcji Błąd w przebiegu oprogramowania systemowego Zakłócenia systemu Przerwana komunikacja pomiędzy przetwornicą a PC Zbyt duże obciążenie urządzenia (wartość Ixt) Błąd podczas inicjalizacji Błąd podczas komunikacji przez systembus Zakłócenia systemu Wewnętrzny błąd urządzenia, uszkodzona pamięć RAM Tylko w trybie pracy "Mechanizm podnoszący VFC": Przetwornica nie mogła podczas podmagnesowania wysłać potrzebnego prądu do silnika: Moc znamionowa silnika zbyt mała w stosunku do mocy znamionowej przetwornicy Zbyt mały przekrój przewodów silnika Włożyć właściwą kartę opcji Ustawić prawidłowe źródło wartości zadanych Ustawić prawidłowe źródło sterowania Ustawić prawidłowy tryb pracy Sprawdzić parametry P12 i P121 Sprawdzić następujące parametry: P121 dla FBG11B P12 i P642 dla FIO12B Sprawdzić uziemienie i ekranowanie, w razie potrzeby poprawić W przypadku powtórnego wystąpienia zasięgnąć porady w serwisie SEW Sprawdzić uziemienie i ekranowanie, w razie potrzeby poprawić W przypadku powtórnego wystąpienia zasięgnąć porady w serwisie SEW Sprawdzić połączenie pomiędzy falownikiem a PC Zmniejszyć oddawanie mocy Przedłużyć rampy Jeśli wymienione punkty nie są możliwe: zastosować większą przetwornicę Zasięgnąć porady w serwisie SEW. Sprawdzić połączenie systembus. Zasięgnąć porady w serwisie SEW. Zasięgnąć porady w serwisie SEW. Sprawdzić połączenie przetwornicy i silnika Sprawdzić dane uruchomienia, w razie potrzeby przeprowadzić ponowne uruchomienie Sprawdzić przekrój przewodu zasilania silnika i w razie potrzeby zwiększyć 32 Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Wydanie 11/2006 11535148 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe Wydanie 04/2008 11616350 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/26 1147914 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/2007 11637145 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/2007 11637145 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ ntegracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet Wydanie 1/27 11637145 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

przetwornica częstotliwości

przetwornica częstotliwości T MOVITRAC 31C przetwornica częstotliwości Instrukcja obsługi Wydanie 07/2000 08/198/96 0922 9000 / 072000 C U L U L Wskazówki ogólne Należy koniecznie przestrzegać zawartych tutaj wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIAXIS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFIBUS-DP. Wydanie 04/2006 11355654 / PL FB411110

Podręcznik. MOVIAXIS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFIBUS-DP. Wydanie 04/2006 11355654 / PL FB411110 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVAXS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFBUS-DP Wydanie 4/26 11355654 / PL FB41111 Podręcznik SEW-EURODRVE Driving

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC basic DHP11B.. Wydanie 06/2006 FA37A100 11427558 / PL

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC basic DHP11B.. Wydanie 06/2006 FA37A100 11427558 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Sterownik MOVI-PLC basic DHPB.. FA7A Wydanie 6/6 47558 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world Ważne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez osoby wykwalifikowane w dziedzinie elektrotechniki.

Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez osoby wykwalifikowane w dziedzinie elektrotechniki. Bezpieczeństwo Uwaga! Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji muszą być ściśle przestrzegane. Przeczytaj uważnie instrukcję przed instalacją i uruchomieniem przemiennika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja "Pozycjonowanie względem pozostałej drogi poprzez Bus" Wydanie 01/2005 11313641 / PL FA362000

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja Pozycjonowanie względem pozostałej drogi poprzez Bus Wydanie 01/2005 11313641 / PL FA362000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja "Pozycjonowanie względem pozostałej drogi poprzez Bus" FA362 Wydanie 1/25 11313641 /

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE FAS 4000 Dokumentacja techniczna Proszę zapoznać się z tą dokumentacją przed rozpoczęciem montażu i uruchomieniem! STEROWANIE WEKTOROWE Z ENCODEREM - VC STEROWANIE

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie modularne MOVIDRIVE

Pozycjonowanie modularne MOVIDRIVE Pozycjonowanie modularne MOVIDRIVE Wydanie 08/2003 Podręcznik 11221852 / PL SEW-EURODRIVE Spis tresci 1 Ważne wskazówki... 4 2 Opis systemu... 5 2.1 Zakresy zastosowania... 5 3 Projektowanie... 8 3.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja "Rozszerzone pozycjonowanie magistrali" Wydanie 04/2005 11335254 / PL FA362820

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja Rozszerzone pozycjonowanie magistrali Wydanie 04/2005 11335254 / PL FA362820 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVIDRIVE MDXB Aplikacja "Rozszerzone pozycjonowanie magistrali" Wydanie 04/200 3324 / PL FA32820 Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE FDS 4000 Dokumentacja techniczna Proszę zapoznać się z tą dokumentacją przed rozpoczęciem montażu i uruchomieniem! POZYCJONOWANIE SYNCHRONIZACJA TECHNOLOGIA SV. 4.5

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta enkodera absolutnego DIP11B. Wydanie 08/2004 11267445 / PL FA361771

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta enkodera absolutnego DIP11B. Wydanie 08/2004 11267445 / PL FA361771 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVDRVE MDX61B Karta enkodera absolutnego DP11B FA361771 Wydanie 8/24 11267445 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 03/03. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL

MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 03/03. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL MICROMASTER 40 Lista Parametrów Wydanie 0/0 Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL Dokumentacja do MICROMASTER 40 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo