1(2014) BIULETYN. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1(2014) BIULETYN. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego"

Transkrypt

1 1(2014) BIULETYN Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

2 1. WSTĘP PODSUMOWANIE I naboru wniosków w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego MF EOG 2. Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie biuletynu informacyjnego dedykowanego Programowi Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, finansowanemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG). Ponieważ znajdujemy się na półmetku wdrażania Mechanizmów Finansowych, warto przedstawić krótkie podsumowanie dotychczasowych działań - w niniejszym biuletynie zostaną zaprezentowane przedsięwzięcia wyłonione w ramach pierwszego naboru w liczbie nadesłanych wniosków: 135 wnioski w trakcie pierwszego naboru i 141 w ramach drugiego konkursu. Biorąc pod uwagę wysoki poziom merytoryczny nadesłanych wniosków oraz ich wysoką konkurencyjność w kontekście przyjętych kryteriów oceny, nale- W ramach I naboru wniosków najbardziej popularnym obszarem działań wśród wnioskodawców okazał się obszar muzyka i sztuki sceniczne, w ramach którego zostało złożone 48 projektów. 33 wnioski zostały złożone w ramach obszaru dziedzictwo kulturowe, zaś w ramach edukacji artystycznej i kulturalnej wpłynęło do MKiDN, jako Operatora programu, 31 wniosków. Najmniej liczną grupę wniosków stanowiły projekty złożone w ramach czwartego obszaru: sztuki plastyczne i wizualne 23 wnioski. wniosków z 2013 r. Podsumowanie drugiego konkursu z 2014 r. wraz z opisami dofinansowanych inwestycji zostanie zawarte w kolejnym numerze biuletynu. W ramach edycji Programu na lata przeprowadzono dwa ży podkreślić iż przedsięwzięcia, które otrzymały dofinansowanie stanowią grupę projektów najlepszych, najciekawszych i najlepiej przygotowanych. Mając na uwadze powyższe, pragniemy przedstawić Państwu charakterystyki wspartych projektów w kontekście 48 muzyka i sztuki sceniczne nabory wniosków, w wyniku których zostało wybranych do realizacji 53 projekty. Pula środków dostępna w ramach I naboru wniosków wyniosła 20,9 mln zł (4,9 mln euro), zaś w ramach II naboru 16,9 mln zł (4,1 mln euro). Obie edycje naborów cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, co znalazło bezpośrednie przełożenie ich znaczenia dla rozwoju działalności kulturalnej w Polsce. Zapraszamy do lektury! Departament Funduszy Europejskich MKiDN dziedzictwo kulturowe edukacja artystyczna i kulturalna sztuki plastyczne i wizualne 2 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 3 Wykres 1.

3 W ramach I naboru wniosków i procedury odwoławczej wybrano do dofinansowania i podpisano umowy z 26 beneficjentami. Zgodnie z harmonogramami poszczególnych projektów w 2013 r. rozpoczęła się realizacja 24 projektów. W oparciu o rekomendację Zespołu Komitetu ds. Wyboru Projektów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał decyzję o dofinansowaniu wybranych projektów. Na następnych stronach prezentujemy szczegółowe opisy wszystkich dofinansowanych projektów: Według kryterium rodzaju beneficjenta najczęściej o wsparcie stwowe i samorządowe instytucje kultury - 53 projekty. Łącznie NGO Porównując wnioskodawców według miejsca prowadzenia działal- reprezentowane były województwa: opolskie (3), świętokrzyskie aplikowały organizacje pozarządowe ze sfery kultury. Łącznie i instytucje kultury stanowiły 87% wszystkich wnioskodawców. Po- ności, najliczniej reprezentowane były województwa: mazowieckie i lubelskie (po 2), warmińsko-mazurskie, podkarpackie, lubuskie w I naborze wnioski złożyło 65 przedstawicieli tej grupy, co stano- zostali wnioskodawcy to odpowiednio: jednostki samorządu teryto- (38 instytucji) i małopolskie (31 instytucji), z których łącznie po- i kujawsko-pomorskie (po 1). wiło prawie połowę wszystkich rywalizujących o grant instytucji. rialnego (7%), publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne chodziło ponad połowa wszystkich aplikujących. Najmniej licznie Drugą pod względem liczebności grupą wnioskodawców były pań- (3%), uczelnie publiczne (2%). 39% państwowe i samorządowe instytucje kultury 40 Beneficjenci wg województw jednostki samorządu terytorialnego uczelnie publiczne publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne 7% 2% 1% 3% 48% niezidentyfikowany (osoba fizyczna) organizacje pozarządowe ze sfery kultury kujawsko-pomorskie lubuskie podkarpackie warmińsko-mazurskie lubelskie świętokrzyskie opolskie śląskie zachodniopomorskie łódzkie podlaskie wielkopolskie pomorskie dolnośląskie małopolskie mazowieckie liczba 4 Wykres 2. Wykres 3. 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 5

4 3. (150 Charakterystyki projektów PROJEKTY DUŻE DZIEDZICTWO KULTUROWE TYS. EURO 1 MLN EURO) ( zł zł) 1 PROJEKTY DUŻE DZIEDZICTWO KULTUROWE (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) ( zł zł) Tytuł projektu: Oskar Hansen ( ). Projekt badawczo-wystawienniczy poświęcony twórczości Hansena oraz trwania jego myśli w nauczaniu architektury i sztuk wizualnych w Polsce i Norwegii Tytuł projektu: Jidisz far ale czyli Jidysz dla wszystkich. Promowanie wiedzy o kulturze i języku jidysz w Polsce i w Norwegii Beneficjent: Fundacja Bente Kahan Partner: Festiwal Kultury Żydowskiej w Trondheim, Muzeum Tytuł projektu: Ostańce Próśb Beneficjent: Muzeum Narodowe w Gdańsku Partner: Gerduberg Cultural Center/ Menningarmiðstöðin Gerðuberg, Muzeum Miasta Reykjavik/Minjasafn Reykjavíkur, Muzeum Narodowe Islandii/ Þjóðminjasafn Íslands, Norweska Biblioteka Narodowa/ Nasjonalbiblioteket, Wydział ds. Tytuł projektu: Szeksploracje kultury Beneficjent: Gdański Teatr Szekspirowski Partner: Norweskie Towarzystwo Szekspirowskie/Det norske Shakespeareselskapet, Wydział Języków Obcych Uniwersytetu w Bergen/Institutt for fremmedspråk - Universitetet i Bergen Koszty projektu całkowity: 775,8 tys. zł Beneficjent: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Żydowskie w Oslo, Centrum Informacji o Holokauście, Franzisca Dziedzictwa Kulturowego / Riksantikvaren Direktoratet for Kwota dofinansowania: 696, 3 tys. zł Partner: Szkoła Architektury w Bergen Aarflot Produksjoner kulturminneforvaltning, Muzeum Historii Kultury, Uniwersytet Koszty projektu całkowity: 748,1 tys. zł Kwota dofinansowania: 692,6 tys. zł Projekt poświęcony jest twórczości Oskara Hansena oraz jego myśli w nauczaniu architektury i sztuk wizualnych w Polsce i Norwegii. Ma on na celu określenie miejsca twórczości Hansena w historii sztuki i architektury oraz wypromowanie jej jako części europejskiego dziedzictwa kulturowego. W ramach działań projektowych przewidziane są m.in.: prace inwentaryzacyjne domu Hansenów w Szuminie, opracowanie archiwum Oskara Hansena, międzynarodowa konferencja, sympozja oraz spotkania i dyskusje dotyczące projektu i twórczości artysty. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie 15 tys. odbiorców. Koszty projektu całkowity: 1,55 mln zł Kwota dofinansowania: 1,32 mln zł Celem projektu jest promowanie i lepsze zrozumienie języka jidysz oraz kultury Żydów aszkenazyjskich przed 1945 r., przez współczesnych odbiorców w Norwegii i Polsce. Projekt stara się zwalczać współczesne uprzedzenia, niewiedzę i dyskryminację związane z językiem i kulturą jidysz przy wykorzystaniu sztuki i edukacji. W ramach działań projektowych przewidziano m.in.: warsztaty artystyczne inspirowane jidysz zakończone wystawą pt.: Jidysz między Norwegią i Polską, kursy mistrzowskie H. Eisela pt.: Klezmer far ale: improwizacje klezmerskie inspirowane kompozycjami Griega i Chopina, spektakl norweskiego dramaturga Jona Fosse, w języku jidysz i polskim pt.: Living Secretly, jak również warsztaty poświęcone językowi i kulturze, czy wystawę pt.: Frojen in der jidiszer kultur - Kobiety w kulturze jidysz. w Oslo/Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fortidsminneforeningen Koszty projektu całkowity: 1,52 mln zł Kwota dofinansowania: 1,37 mln zł Projekt zwraca uwagę na wielokulturowość religijną w państwach biorących udział w przedsięwzięciu, a dzięki wystawom i spotkaniom umożliwia (szczególnie na terenach wiejskich) łatwiejszy dostęp do wydarzeń kulturalnych. Projekt jest kontynuacją realizowanego wcześniej przedsięwzięcia w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej. W ramach działań projektowych przewidziano m.in.: udokumentowanie etnograficzno-fotograficzne 1500 polskich kapliczek oraz islandzkich i norweskich kościołów, wykonanie 4 wystaw prezentujących zebrany materiał, wydanie 2 monografii książkowych o tych obiektach. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie 10 tys. odbiorców. Celem projektu jest nauka praktycznego badania dziedzictwa kulturowego, poznania sposobów mówienia o historii i rozumienia teraźniejszości, umożliwienie międzypokoleniowej i międzykulturowej komunikacji. Założone cele będą realizowane poprzez program szkoleń, który za sprawą atrakcyjnego przedstawienia tradycji zainteresuje młodzież historią lokalną burzliwego okresu, w którym żył Szekspir. Działania projektowe przewidują m.in.: 8 szkoleń dla nauczycieli z zakresu sztuki (posługiwanie się sztuką - film, teatr, drama) prowadzone przez specjalistów z kraju i zagranicy (szekspirologów, filmoznawców) oraz z zakresu historii regionu prowadzone przez historyków, historyków sztuki i archeologów. Ponadto, zaplanowano organizację 2 międzynarodowych szkoleń dla nauczycieli oraz uczniów (warsztaty aktorskie i reżyserskie) oraz przegląd spektakli młodzieżowych, jak również Obóz Szekspirowski (młodzieżowy obóz polsko-norweski), w trakcie którego uczestnicy przygotują dwujęzyczny spektakl. 1 Dane według kursu euro dla I naboru tj. 1 euro = 4,2839 zł. 6 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 7

5 (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) DZIEDZICTWO KULTUROWE MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE Tytuł projektu: ORT: Wiersze z Islandii/Wiersze z Polski Beneficjent: Islandzki Fundusz Literatury Bókmenntasjóður, Reykjavík Miasto Literatury UNESCO Reykjavík Bókmenntaborgin Tytuł projektu: Pomiędzy tożsamością narodową a wspólnotą kultur: od Chopina i Tellefsena do XXI wieku Beneficjent: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Tytuł projektu: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA Beneficjent: Centrum Sztuki Mościce Partner: Ingun Bjørnsgaard Prosjekt Tytuł projektu: Wielokulturowość nie działa. Artyści przeciw przemocy Beneficjent: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena Partner: Orkiestra Symfoniczna Trondheim/ Trondheim UNESCO, Dom Nordycki Norrðna húsið, Biuro Promocji Muzyki Partner: Ringve Muzeum, Orkiestra Symfoniczna miasta Trondheim, Koszty projektu całkowity: 907,5 tys. zł Symfoniorkester Islandzkiej IMX Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) Norweskie Centrum Muzyki Tradycyjnej i Tańca, Związek Polaków Kwota dofinansowania: 775,3 tys. zł Koszty projektu całkowity: 1,56 mln zł Partner: Szkoła Architektury w Bergen we Fredrikstad Kwota dofinansowania: 1,39 mln zł Koszty projektu całkowity: 712,5 tys. zł Koszty projektu całkowity: 3,54 mln zł Przedmiotem projektu jest realizacja trzeciej edycji Międzynaro- Kwota dofinansowania: 712, 5 tys. zł Kwota dofinansowania: 3,27 mln zł dowego Festiwalu Teatrów Tańca SCENA OTWARTA. Jest to cyklicz- Celem projektu jest wzmocnienie dialogu międzykulturowego, ne wydarzenie prezentujące sztukę tańca w wymiarze teatralnym. który przyczyni się do zahamowania negatywnych trendów: Głównym celem projektu jest zaprezentowanie Polakom oraz Is- Celem projektu jest wieloletnia polsko-norweska współpraca Projekt zakłada realizację 16 wydarzeń kulturalnych na terenie Polski wzrostu przemocy, nietolerancji i dyskryminacji. W ramach landczykom współczesnego dorobku poetyckiego obu krajów oraz dwustronna w dziedzinie artystycznej, muzealniczej, dziedzictwa (Tarnów) i Norwegii (Oslo). W ramach projektu przewidziano m.in.: projektu przewiduje się organizację konferencji na temat roli stworzenie platformy do dialogu i wymiany inspiracji twórczych kulturowego i naukowej. W ramach działań projektowych spektakle teatru tańca, warsztat teatralny skierowany do młodych sztuki w zwalczaniu konfliktów międzykulturowych oraz konkursu autorów, literaturoznawców i czytelników z obu krajów. Projekt przewidziano m.in.: konferencje, wystawy, koncerty i warsztaty adeptów tańca, festiwal filmowy Dance my life and love, jak rów- kompozytorskiego na utwór inspirowany kulturą mniejszości. ma również na celu zbudowanie sieci kontaktów między zaanga- w Oslo pt.: Polska i norweska tożsamość muzyczna Chopin nież serię spotkań z artystami. Wydarzenia projektowe będą pro- W trakcie koncertów finałowych zaplanowanych w Krakwie żowanymi uczestnikami i instytucjami, które mogą przerodzić się i Grieg. Planowany są również program norwesko-polski podczas wadzone z zaangażowaniem artystów z Norwegii (partner), Islan- i w Trondheim zaprezentowane zostaną nagrodzone utwory w długofalową współpracę. Ponadto, istotne jest dotarcie z tak zwa- festiwalu Chopin i jego Europa (9 dodatkowych koncertów), w tym: dii, Rosji, Kanady, Francji, Izraela i Polski. Organizatorzy przewidują, kompozytorskie wraz z nagrodzonymi pracami z zakresu video-art. ną kulturą wysoką do masowego odbiorcy, poprzez prezentację po- recital pieśni narodowych: Między północą a południem oraz że w działaniach projektowych udział weźmie 10 tys. odbiorców. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział ezji w innowacyjnych formach w przestrzeni publicznej. W ramach Prezentacja źródeł: folklor polski i skandynawski. Organizatorzy weźmie ponad 2 tys. odbiorców. licznych działań projektowych przewidziane są m.in. spotkania przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie ponad z poetami, warsztaty z tłumaczeń literackich, przekłady poezji, ko- 20 tys. odbiorców. laboracje muzyczno-poetyckie, czy prezentacje wierszy w przestrzeni miejskiej (w środkach komunikacji). Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie ponad 2,5 mln odbiorców. 8 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 9

6 (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE EDUKACJA KULTURALNA I ARTYSTYCZNA Tytuł projektu: Znaki czasu pokonać granice. Działania artystyczno-edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii Tytuł projektu: Operowe divertimento na scenach Krakowa i Trondheim Beneficjent: Opera Krakowska Tytuł projektu: Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur Beneficjent: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Beneficjent: Polski Teatr Tańca Balet Poznański Partner: Trondheim Symfoniorkester (Orkiestra Symfoniczna Partner: Biblioteka Wielojęzyczna Det flerspråklige bibliotek, Partner: Fundacja Jo Strømgren Kompani, Stowarzyszenie z Trondheim) Biblioteka Okręgowa w Buskerud/Buskerud fylkesbibliotek, Niezależnych Teatrów w Islandii Koszty projektu całkowity: 1,89 mln zł Biblioteka Okręgowa w Hordaland/Hordaland Fylkesbibliotek, Koszty projektu całkowity: 2,57 mln zł Kwota dofinansowania: 841,6 tys. zł Biblioteka Okręgowa w Oppland/Oppland Fylkesbibliotek, Kwota dofinansowania: 2,12 mln zł Gminna Biblioteka Publiczna w Bergen/Bergen Offentlige Bibliotek, Projekt zakłada przeprowadzenie na terenie Polski i Norwegii Gminna Biblioteka Publiczna w Trondheim/Trondheim folkebibliotek Celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy Polskim Te- warsztatów artystycznych, które zakończą się prezentacją spektakli Koszty projektu całkowity: 1,65 mln zł atrem Tańca, Fundacją Jo Stromgren Kompani z Norwegii i Stowa- zrealizowanych przez Operę Krakowską i partnera Orkiestrę Kwota dofinansowania: 1,43 mln zł rzyszeniem Niezależnych Teatrów w Islandii. Przygotowany zosta- Symfoniczą Trondheim. Podczas warsztatów, 100 młodych artystów nie wspólny projekt choreograficzny, w którym wezmą udział twórcy i wykonawcy z państw partnerskich. Poprzez wymianę doświadczeń zmierzających do poznania wzajemnych różnic kulturowych nawiązana zostanie wieloletnia współpraca obejmująca działania twórcze i edukacyjne, mające na celu zwiększenie mobilności dzieł i artystów. W ramach projektu przygotowana zostanie dla Polskiego Teatru Tańca nowa pozycja repertuarowa pt. 40 przez norweskiego artystę Jo Stromgrena, który poruszy w niej temat zmian, jakie będzie pracowało pod kierunkiem i opieką wybitnych twórców, w tym Krzysztofa Urbańskiego, Tomasza Tokarczyka, Laco Adamika, Barbary Kędzierskiej. Końcowy produkt to spektakl, który zostanie zaprezentowany w Krakowie i w Trondheim: łącznie 7 tys. widzów. Projekt dzięki doświadczeniom norweskich partnerów, umożliwi polskim bibliotekom podjęcie działań o charakterze wielokulturowym. Przedsięwzięcie będzie realizowane pilotażowo w trzech zróżnicowanych kulturowo województwach i będzie miało charakter interwencji systemowej, obejmując wszystkie elementy sieci bibliotek w danym regionie. Warto wspomnieć, że projekt jest kontynuacją współpracy z Biblioteką Narodową Norwegii i norweskimi bibliotekami okręgowymi zawiązanej dla realizacji projektu Biblio- kulturowej społeczności lokalnej, przyczyniającej się do jej integracji oraz do wzmacniania jej kapitału społecznego. W przedsięwzięciu weźmie udział 60 miast o dużym zróżnicowaniu kulturowym. Przewidziano m.in. szkolenia dla bibliotekarzy, realizację mini projektów wielokulturowych w bibliotekach, utworzenie i prowadzenie blogu Wielokulturowa biblioteka oraz targi wojewódzkie pod tą samą nazwą. następują w artyście, człowieku i społeczeństwie na przestrzeni teki w społeczeństwie wiedzy strategie dla przyszłości w ramach 40 lat. W ten sposób twórca nawiąże do jubileuszu 40-lecia Polskie- Funduszu Wymiany Kulturalnej. Zakładał on wymianę dobrych prak- go Teatru Tańca, a także do przemian społeczno-politycznych jakie tyk w zakresie zarządzania pomiędzy bibliotekami. zaszły w ostatnich 40 latach historii Polski. Organizatorzy przewidu- W ramach działań projektowych zostanie podjęta próba wypraco- ją, że w działaniach projektowych udział weźmie 9 tys. odbiorców. wania modelu wielokulturowej biblioteki biblioteki służącej wielo- 10 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 11

7 PROJEKTY MAŁE DZIEDZICTWO KULTUROWE (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) ( zł zł) 2 PROJEKTY MAŁE DZIEDZICTWO KULTUROWE (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) ( zł zł) Tytuł projektu: Morskie dziedzictwo kulturowe Polski i Norwegii. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Projekt zachowania i promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego z lokalnym szkutnictwem Beneficjent: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Partner: Hardanger & Voss Muzeum, Riksantikvaren Norweska Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego Koszty projektu całkowity: 625,8 tys. zł Kwota dofinansowania: 567,3 tys. zł Celem projektu jest wymiana wiedzy eksperckiej w zakresie ginących rzemiosł morskich (szkutnictwo, powroźnictwo), w tym opracowanie programów edukacyjnych promujących nautologiczne dziedzictwo kulturowe. W ramach projektu planuje się wizyty studyjne w Norwegii, wymianę wiedzy eksperckiej w zakresie szkutnictwa i powroźnictwa, opracowanie programu edukacyjnego dla dzieci, dotyczącego ginących zawodów nautologicznych, jak również prezentację dawnych technik szkutniczych na Festiwalu żeglarskim w HanseSail w Rostocku oraz na Festynie w Kątach Rybackich. Tytuł projektu: Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO Beneficjent: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS Partner: ICOMOS Norwegia Koszty projektu całkowity: 395,6 tys. zł Kwota dofinansowania: 356 tys. zł Celem projektu jest opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kultury wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zostanie również określona metodologia przygotowywania takiego dokumentu. Plan zostanie opracowany w oparciu o wymagania i zasady sformułowane przez Komitet Światowego Dziedzictwa, a jednocześnie będzie uwzględniał specyfikę dóbr europejskich, w szczególności z terenu Europy Środkowej. W ramach projektu przewidziano wykonanie koniecznych opracowań studialnych oraz szereg spotkań roboczych i seminariów w Polsce i w Norwegii. Tytuł projektu: Niech żyje kosz! Plecionkarstwo jako żywa tradycja w kontekście Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Beneficjent: Stowarzyszenie Serfenta Partner: Sunnhordland Museum, Sore Skogen Koszty projektu całkowity: 647 tys. zł Kwota dofinansowania: 575, 9 tys. zł W ramach projektu planuje się między innymi 6 etnograficznych wypraw badawczych w Polsce i w Norwegii, których tematem przewodnim będzie plecionkarstwo (w tym np. nauka od mistrzów plecionkarzy), konferencję międzynarodową, plecionkarskie plenery artystyczne, w trakcie których zaproszeni artyści oraz studenci kierunków artystycznych zaprezentują nowoczesne spojrzenie na plecionkarstwo. Efektem wypraw badawczych będzie wystawa prezentowana w 2 instytucjach polskich i 2 norweskich. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie ponad 80 tys. odbiorców. 2 Dane według kursu euro dla I naboru tj. 1 euro = 4,2839 zł. 12 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 13

8 (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) PROJEKTY MAŁE ( zł zł) SZTUKI PLASTYCZNE I WIZUALNE (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) PROJEKTY MAŁE ( zł zł) SZTUKI PLASTYCZNE I WIZUALNE Tytuł projektu: A Place Where We Could Go - współpraca site-specific artystów islandzkich, norweskich i polskich na obszarze aglomeracji górnośląskiej Beneficjent: Fundacja Imago Mundi Partner: Islandzkie Centrum Sztuki / Kynningarmistö íslenskrar myndlistar, Kunsthall Grenland, Muzeum Sztuki w Rejkjawiku / Listasafn Reykjavikur Koszty projektu całkowity: 603,5 tys. zł Kwota dofinansowania: 542,8 tys. zł W ramach projektu artyści islandzcy, norwescy oraz polscy podejmą szeroką dyskusję na temat miejsc problemowych, o skomplikowanej tożsamości, które jednocześnie naznaczone są stereotypami oraz uprzedzeniami. Za przykład posłuży im Górny Śląsk. Projekt stanowi jeden z elementów programu Metropolis, realizowanego przez Fundację Imago Mundi oraz Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu. Program ten angażuje czołowe instytucje kultury regionu, samorządy miast aglomeracji, lokalne stowarzyszenia oraz grupy nieformalne. Wydarzenia projektowe odbędą się w 6 miastach: Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Tychach, Jaworznie i Mysłowicach. Łącznie zaplanowane są 52 wydarzenia artystyczne, w tym 36 dotyczących edukacji kulturalnej. Ponadto, zostanie zrealizowanych 15 ekspozycji stanowiących podsumowanie prac artystów biorących udział w projekcie. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie ponad 200 tys. odbiorców. 14 Tytuł projektu: The Smell of Longing. Wystawa fotografii Rune Erakera Beneficjent: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Partner: Muzeum Sztuki w Trondheim Koszty projektu całkowity: 398,4 tys. zł Kwota dofinansowania: 310,1 tys. zł W ramach projektu zaplanowano wystawę fotografii norweskiego artysty Rune Erakera, podczas której zaprezentowanych zostanie 70 prac tego twórcy. Ponadto, będzie można zapoznać się z prezentacją multimedialną zawierającą zdjęcia odrzucone przez artystę podczas jego pracy. Wystawie towarzyszyć będzie szeroki program działań edukacyjnych, w tym m.in.: warsztaty prowadzone przez Erakera skierowane do studentów szkoły filmowej, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży przeprowadzone w MOCAKu, jak również spotkania ze specjalistami fotografii reporterskiej, fotografii stricte artystycznej, jak i dokumentalnej w Krakowie, Pradze i Norymberdze. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie ponad 2 tys. odbiorców. Tytuł projektu: Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa i Checkpoints program poświęcony prawom człowieka na Bergen International Film Festival Beneficjent: Społeczny Instytut Filmowy Partner: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bergen (BIFF) Koszty projektu całkowity: 561 tys. zł Kwota dofinansowania: 243 tys. zł Projekt obejmuje trzy kolejne grudniowe edycje WATCH DOCS i sekcji Checkpoints w ramach październikowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Bergen, w latach Współpraca prowadzona będzie nie tylko na poziomie ogólnym, obejmującym dzielenie się doświadczeniami i informacjami branżowymi oraz wzajemną promocją - współpraca partnerów koncentrować będzie się także wokół promowania europejskiej różnorodności kulturowej i artystycznej oraz polsko-norweskiej wymiany kulturalnej. W edycjach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS i Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bergen w latach 2014 i 2015 pojawią się przygotowane wspólnie przez obu partnerów retrospektywy dokumentów podejmujące tematy: europejskiej różnorodności kulturowej (2014) i artystycznego zróżnicowania dziedzictwa europejskiej dokumentalistyki (2015). Na obu festiwalach przeglądom tym towarzyszyć będą debaty panelowe z udziałem gości z Polski i Norwegii (w 2014 r. o etycznych aspektach dokumentu; w 2015 r. o perspektywach dokumentu zaangażowanego społecznie w kontekście artystycznego zróżnicowania dokumentalistyki). Projekcjom towarzyszyć będą także spotkania wybranych twórców z publicznością. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie ponad 240 tys. odbiorców. 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 15

9 (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) PROJEKTY MAŁE ( zł zł) SZTUKI PLASTYCZNE I WIZUALNE PROJEKTY MAŁE MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) ( zł zł) Tytuł projektu: Rezydencja Islandzka Beneficjent: Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów Sputnik Partner: Heimili kvikmyndanna Koszty projektu całkowity: 493,2 tys. zł Tytuł projektu: Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2013/14 Beneficjent: Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików Partner: FiSL Islandzkie Stowarzyszenie Współczesnej Fotografii Tytuł projektu: Promowanie różnorodności artystycznej i kulturowej krajów Europy północno-wschodniej i Skandynawii w ramach Suwałki Blues Festival 2013 Beneficjent: Miasto Suwałki Tytuł projektu: Polsko-norweskie ludowe inspiracje taneczne Beneficjent: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny Partner: Strilaringen Koszty projektu całkowity: 998,3 tys. zł Kwota dofinansowania: 443,8 tys. zł Koszty projektu całkowity: tys. zł Partner: Miasto Notodden, Fundacja Notodden Blues Festival Kwota dofinansowania: 577,8 tys. zł Kwota dofinansowania: 122,6 tys. zł Koszty projektu całkowity: 1,04 mln zł Projekt Rezydencja Islandzka zakłada współpracę artystyczną Kwota dofinansowania: 495 tys. zł Celem projektu jest promowanie polskich i norweskich tradycyj- polskich i islandzkich artystów, którzy wspólnie pracować będą Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej ma na celu popula- nych tańców i pieśni ludowych oraz wzmocnienie współpracy i roli nad multimedialnym materiałem dotyczącym współczesnej Islandii. ryzację fotografii i skupia profesjonalistów różnych specjalności. W trakcie 3-dniowej imprezy z udziałem światowych gwiazd, uwaga w kształtowaniu narodowej kultury, polskich i norweskich zespo- Sześciu polskich fotografów dokumentalnych, eksperymentujących W projekcie udział wezmą m.in. fotografowie, historycy, krytycy oraz zwrócona zostanie na sztukę i kulturę krajów północno - wschodniej łów pieśni i tańca ludowego. W ramach projektu przewidziano m.in.: z łączeniem video, fotografii, dźwięków, materiałów archiwalnych, artyści z Polski i innych krajów. Festiwal składa się z cyklu wyda- Europy i Skandynawii, szczególnie w kontekście muzyki bluesowej. 4 serie warsztatów, po 2 w każdym kraju (jedna seria będzie doty- animacji wspólnie z 3 islandzkimi filmowcami odbędzie rezydencję rzeń (wystawy, wykłady, warsztaty), które odbywają się w różnych W ramach festiwalu zorganizowanych zostanie 38 koncertów. Na- czyć profesjonalistów i członków obydwu zespołów, a druga ama- artystyczną na terenie Islandii. W ramach wspólnej pracy w trzech placówkach kulturalnych w Warszawie, pokazujących różne aspek- stąpi również wymiana wystaw dotyczących festiwali bluesowych torów i wszystkich chętnych), jak również cykl koncertów w wy- zespołach artyści stworzą osobne materiały multimedialne, doty- ty fotografii polskiej i zagranicznej. W ramach programu głównego w Suwałkach i Notodden w Norwegii oraz wymiana artystów. Ponad- branych lokalizacjach. W projekcie zaangażowanych będzie około czące Islandii, a także poddadzą analizie współczesne niezależne w dotychczasowych edycjach przybliżane były wątki fotografii to, dla utalentowanej młodzieży zorganizowane zostaną warsztaty. 90 osób, w tym m.in. 36 osób z zespołu baletowego i 5 muzyków kina islandzkiego. Wstępem do tych działań będzie dwudniowe jednego, wiodącego kraju (gościem honorowym najbliższej edycji Podczas zajęć młodzi muzycy będą mieli okazję podszkolić swój z zespołu Śląsk oraz 30 osób z zespołu tanecznego i 3 muzyków seminarium w Polsce prowadzone przez polskich artystów specja- 2013/2014 będzie Islandia). Organizatorzy przewidują, że w działa- warsztat pod okiem mistrzów. Efektem warsztatów będą wystę- Strilaringen. Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniach kultu- lizujących się w kinie dokumentalnym oraz fieldrecordingu. Organi- niach projektowych udział weźmie 25 tys. odbiorców. py na scenie festiwalowej. W projekcie weźmie udział 30 zespo- ralnych weźmie udział 1250 odbiorców. zatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie łów z Polski i zagranicy (w tym jeden z Norwegii). Organizatorzy ok. tysiąc odbiorców. przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie 15 tys. odbiorców. 16 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 17

10 PROJEKTY MAŁE MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) ( zł zł) (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) PROJEKTY MAŁE ( zł zł) EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA Tytuł projektu: Eastern Waves: Warszawa-Oslo Beneficjent: Fundacja 4.99 Partner: NOTAM. Norweskie Centrum Technologii w Muzyce i Sztukach Tytuł projektu: Blue Planet Beneficjent: Miejski Teatr Miniatura Partner: Sjálfstæðu Leikhúsin - Stowarzyszenie Teatrów Niezależnych w Islandii Tytuł projektu: Islandia i Polska Przeciw Wykluczeniu z Kultury Beneficjent: Centrum Kultury Wrocław-Zachód Partner: Kino Bíó Paradís / Bíó Paradís, Szkoła Sztuk Wizualnych Tytuł projektu: Europejskie Forum Fletowe: kultura na rzecz integracji. Polska Islandia Norwegia Beneficjent: Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu Koszty projektu całkowity: 346 tys. zł Koszty projektu całkowity: 648,8 tys. zł w Reykjaviku/ Myndlistaskólann í Reykjavík, Teatr Gaflaraleikhusid Partner: Uniwersytet w Bergen - Akademia Muzyczna im. Edwarda Kwota dofinansowania: 303,3 tys. zł Kwota dofinansowania: 575,7 tys. zł / Gaflaraleikhúsi Griega, Islandzka Akademia Sztuki, Konserwatorium Muzyczne Koszty projektu całkowity: 642 tys. zł w Reykjaviku, Uniwersytet Agder Punktem wyjścia dla projektu są dokonania trzech pionierów, którzy Projekt ma na celu wymianę kulturalną artystów polskich i islandz- Kwota dofinansowania: 517,5 tys zł Koszty projektu całkowity: 431,9 tys. zł w latach 60. i 70. XX wieku podjęli współpracę w Studiu Eksperymen- kich, nawiązanie współpracy długoterminowej, poszerzenie dialogu Kwota dofinansowania: 388,7 tys. zł talnym Polskiego Radia: Arne Nodheim, Kåre Kolberga i Eugeniusza międzykulturowego, jak również stworzenie wspólnego wydarze- Islandia i Polska Przeciw Wykluczeniu z Kultury to projekt, który po- Rudnika. W ramach projektu zostanie przygotowane wydanie płyto- nia artystycznego: programu promującego kulturę islandzką oraz przez szereg działań edukacyjno-kulturalnych promuje dziedzictwo Projekt realizowany będzie w pięciu państwach: Polsce, Norwegii, we dzieł elektronicznych Arne Nordheima (2013) oraz Kåre Kolberga spektaklu teatralnego. Projekt zakłada szerokie porównanie kultur kulturowe i różnorodność artystyczną Polski i Islandii. Międzynaro- Islandii, Francji i Niemczech i ma na celu promocję różnorodności (2014), obejmujących okresy polskie i norweskie kompozytorów, islandzkiej i polskiej, badanie różnic kulturowych i społecznych do- dowa wymiana artystyczna realizowana będzie w oparciu o ideę kulturowej. W ramach współpracy zaplanowano cykl 26 koncertów ich muzykę oraz dzieła tworzone dla filmu, teatru czy na potrzeby tyczących m.in. systemu wychowania i edukacji (w tym poprzez audiodeskrypcji, która umożliwia osobom z dysfunkcjami wzroku na i warsztatów muzycznych różnych specjalności odbywających się projektów audiowizualnych. Planowana jest również płytowa publi- literaturę i teatr). W wyniku pracy partnerów i twórców powstanie pełen dostęp do kultury. Projekt ma na celu upowszechnianie do- na terenie Polski, Islandii, Norwegii, Niemiec i Francji, które będą kacja nowych dzieł czołowych twórców współczesnej norweskiej spektakl o ważnym, społecznym przesłaniu, w międzynarodowej brych praktyk w zwiększaniu dostępu do kultury osobom niepełno- prezentowały dziedzictwo kulturowe Polski, Islandii i Norwegii. Prze- muzyki eksperymentalnej: Maji Ratkje oraz Helge Stena (Deathprod), obsadzie twórców oraz interdyscyplinarny program promujący kul- sprawnym, promocję dziedzictwa kulturowego obu krajów oraz po- widziano również polsko-norweskie dni muzyki dawnej, V Między- inspirowanych utworami Eugeniusza Rudnika ( ). Organi- turę islandzką w Polsce. Organizatorzy przewidują, że w działaniach głębienie współpracy pomiędzy Polską i Islandią. W ramach projektu narodowy Festiwal Fletowy w Akademii Muzycznej w Poznaniu, ba- zatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie projektowych udział weźmie 2,5 tys. odbiorców. przewidziano wspólną realizację różnorodnych działań w obszarze dania naukowe między studentami i naukowcami z Polski i Norwegii ok. tysiąc odbiorców. filmu (projekcje, spotkania, warsztaty filmowe i animacji), sztuk pla- dotyczące folkloru obu Państw i jego rolę we współczesnej twór- stycznych (wystawy, spotkania), teatru (spektakle, warsztaty), edu- czości. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych kacji (specjalistyczne warsztaty tworzenia audiodeskrypcji). Orga- udział weźmie 2 tys. odbiorców. nizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie 10 tys. odbiorców. 18 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 19

11 (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) PROJEKTY MAŁE ( zł zł) EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA AKTUALNOŚCI Szkolenie dla beneficjentów Programu z zakresu rozliczania otrzymanego dofinansowania4. Tytuł projektu: Polsko-Norweski Inkubator Muzyczny Beneficjent: Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Białymstoku Partner: Akademia Griegowska/ Uniwersytet w Bergen, Wspólnota Nord-Aurdal, Szkoła artystyczna FØrde Koszty projektu całkowity: 1,72 mln zł Kwota dofinansowania: 1,72 mln zł Celem projektu jest przygotowanie nowoczesnych programów kształcenia muzycznego, które posłużą do przygotowania muzyków oraz rozpoczęcia przez nich profesjonalnej kariery. W ramach działań projektowych przewidziano m.in. konkurs oraz dwuletni program mentorski dla młodych kompozytorów. Zostanie on połączony z warsztatami dla Polsko-Norweskiej Orkiestry Kameralnej. Ponadto, zaplanowane zostały festiwale muzyki, ukazujące proces ewolucji muzyki w naszym kraju i w Norwegii oraz warsztaty i koncerty prezentujące element międzykulturowy w tradycji lokalnej Podlasia oraz Hordaland (Førde), a także w muzyce globalnej. Nauczyciele szkół muzycznych będą mieli okazję uczestniczyć w wizytach studyjnych, warsztatach artystycznych oraz konferencji międzynarodowej. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie 12 tys. odbiorców. 29 kwietnia 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowało szkolenie z rozliczania dotacji skierowane do przedstawicieli instytucji realizujących projekty w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostały następujące kwestie związane z systemem rozliczania dotacji: zasady kwalifikowalności wydatków zasady stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w realizowanych działaniach projektowych sposoby rozliczania partnerstw w projektach system płatności i raportowania struktura i zasady systemu kontroli i audytu. W szkoleniu wzięły udział 54 osoby, które reprezentowały 27 instytucji-beneficjentów. 20 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 21

12 5. Kontakt Operator Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/ Warszawa tel (22) fax. + 48(22) Dodatkowych informacji udzielają: Marek Góźdź tel Małgorzata Bacińska tel Jacek Mikuszewski tel Agnieszka Pałęcka tel Dane kontaktowe w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. poszukiwań partnerów z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu: Håkon Halgrimsen Norweska Rada Sztuki / Norsk kulturråd Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo Norwegia tel and website: Guðný Helgadóttir Naczelnik Wydziału Departament Spraw Kulturalnych Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury 9 Sölvhólsgötu 4 IS-150 Reykjavík Islandia tel Kerstin Appel-Huston Starszy Doradca w Ministerstwie Spraw Kulturalnych Księstwa Liechtensteinu Regierungsgebäude Peter-Kaiser-Platz 1 P.O. Box Vaduz Liechtenstein tel Projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego mogą dot. zarówno dziedzictwa materialnego i niematerialnego, a także literatury i archiwów. 22 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 23

Program "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej" w ramach MF EOG 2009-2014 - I nabór wniosków Lista rankingowa dla projektów dużych

Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach MF EOG 2009-2014 - I nabór wniosków Lista rankingowa dla projektów dużych Program "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej" w ramach MF EOG 2009-2014 - I nabór wniosków Lista rankingowa dla projektów dużych LP Wnioskodawca Nazwa zadania Obszar priorytetowy Nazwa partnera

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 1. Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. kwiecień - czerwiec 2012

BIULETYN NR 1. Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. kwiecień - czerwiec 2012 BIULETYN NR 1 Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 kwiecień - czerwiec

Bardziej szczegółowo

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla wykorzystania środków finansowych w

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

solidarność, możliwości, współpraca

solidarność, możliwości, współpraca 2004 2009 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Raport podsumowujący I edycję w Polsce solidarność, możliwości, współpraca 2004 2009 Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo

18 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny

18 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY PAŹDZIERNIK 2009 18 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny Fundusze na kulturę Debata o polityce spójności Ostróda, Lublin, Tyniec jak Polska pięknieje

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach 1 Strona Rozdział 1 Informacje ogólne 1.1 Dane teleadresowe: Adres: Ul. Mała Kilińskiego 4/3 25-302 Kielce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej

Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej Katarzyna Jagodzińska Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej Dynamika zmian polskiego sektora kultury po 1989 roku jest bardzo duża, chociaż w poszczególnych branżach

Bardziej szczegółowo

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. z organizacjami pozarządowymi

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. z organizacjami pozarządowymi Diagnoza potrzeb i oczekiwań dotyczących form i zakresu współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi w ramach projektu,,programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele, Tytułem wstępu Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać! Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. Johann Wolfgang Goethe Drodzy Młodzi Przyjaciele, Związek Młodzieży Wiejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016

PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 (PROJEKT) Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr... z dnia... 2014 r. PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 1 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Diagnoza 5 2. Cel PW ESK 2016 13 3. Adresaci PW ESK 2016

Bardziej szczegółowo

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2011 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2011 rok na zdjęciu: Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie Zakres działalności statutowej, opis głównych zdarzeń: Rok 2011

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42 Spis treści Słowo wstępne 3 Informacje ogólne 12 Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20 Działanie II Kursy Językowe 42 Działanie III Stypendia Indywidualne 46 Działanie IV Współpraca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

Sprawozdanie merytoryczne. z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Spis treści 1. Dane Fundacji 2. Cele, zasady, formy i zakres działalności statutowej 2.1.

Bardziej szczegółowo

Laureaci V edycji Akademii Orange

Laureaci V edycji Akademii Orange l.p. Nazwa organizacji wnioskującej Laureaci V edycji Akademii Orange Tytuł projektu Nazwa organizacji Skrócony opis projektu kwota województwo partnerskiej wsparcia 1 Bajka - Fundacja na Bajkowe słuchowisko

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI ŁÓDŹ 2012 Spis treści INFORMACJA OGÓLNA Wizja rozwoju kultury Miasta Łodzi...3 Misja rozwoju kultury Miasta Łodzi...4 Ustalenia strategiczne...4 Obszary

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo