1(2014) BIULETYN. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1(2014) BIULETYN. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego"

Transkrypt

1 1(2014) BIULETYN Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

2 1. WSTĘP PODSUMOWANIE I naboru wniosków w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego MF EOG 2. Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie biuletynu informacyjnego dedykowanego Programowi Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, finansowanemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG). Ponieważ znajdujemy się na półmetku wdrażania Mechanizmów Finansowych, warto przedstawić krótkie podsumowanie dotychczasowych działań - w niniejszym biuletynie zostaną zaprezentowane przedsięwzięcia wyłonione w ramach pierwszego naboru w liczbie nadesłanych wniosków: 135 wnioski w trakcie pierwszego naboru i 141 w ramach drugiego konkursu. Biorąc pod uwagę wysoki poziom merytoryczny nadesłanych wniosków oraz ich wysoką konkurencyjność w kontekście przyjętych kryteriów oceny, nale- W ramach I naboru wniosków najbardziej popularnym obszarem działań wśród wnioskodawców okazał się obszar muzyka i sztuki sceniczne, w ramach którego zostało złożone 48 projektów. 33 wnioski zostały złożone w ramach obszaru dziedzictwo kulturowe, zaś w ramach edukacji artystycznej i kulturalnej wpłynęło do MKiDN, jako Operatora programu, 31 wniosków. Najmniej liczną grupę wniosków stanowiły projekty złożone w ramach czwartego obszaru: sztuki plastyczne i wizualne 23 wnioski. wniosków z 2013 r. Podsumowanie drugiego konkursu z 2014 r. wraz z opisami dofinansowanych inwestycji zostanie zawarte w kolejnym numerze biuletynu. W ramach edycji Programu na lata przeprowadzono dwa ży podkreślić iż przedsięwzięcia, które otrzymały dofinansowanie stanowią grupę projektów najlepszych, najciekawszych i najlepiej przygotowanych. Mając na uwadze powyższe, pragniemy przedstawić Państwu charakterystyki wspartych projektów w kontekście 48 muzyka i sztuki sceniczne nabory wniosków, w wyniku których zostało wybranych do realizacji 53 projekty. Pula środków dostępna w ramach I naboru wniosków wyniosła 20,9 mln zł (4,9 mln euro), zaś w ramach II naboru 16,9 mln zł (4,1 mln euro). Obie edycje naborów cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, co znalazło bezpośrednie przełożenie ich znaczenia dla rozwoju działalności kulturalnej w Polsce. Zapraszamy do lektury! Departament Funduszy Europejskich MKiDN dziedzictwo kulturowe edukacja artystyczna i kulturalna sztuki plastyczne i wizualne 2 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 3 Wykres 1.

3 W ramach I naboru wniosków i procedury odwoławczej wybrano do dofinansowania i podpisano umowy z 26 beneficjentami. Zgodnie z harmonogramami poszczególnych projektów w 2013 r. rozpoczęła się realizacja 24 projektów. W oparciu o rekomendację Zespołu Komitetu ds. Wyboru Projektów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał decyzję o dofinansowaniu wybranych projektów. Na następnych stronach prezentujemy szczegółowe opisy wszystkich dofinansowanych projektów: Według kryterium rodzaju beneficjenta najczęściej o wsparcie stwowe i samorządowe instytucje kultury - 53 projekty. Łącznie NGO Porównując wnioskodawców według miejsca prowadzenia działal- reprezentowane były województwa: opolskie (3), świętokrzyskie aplikowały organizacje pozarządowe ze sfery kultury. Łącznie i instytucje kultury stanowiły 87% wszystkich wnioskodawców. Po- ności, najliczniej reprezentowane były województwa: mazowieckie i lubelskie (po 2), warmińsko-mazurskie, podkarpackie, lubuskie w I naborze wnioski złożyło 65 przedstawicieli tej grupy, co stano- zostali wnioskodawcy to odpowiednio: jednostki samorządu teryto- (38 instytucji) i małopolskie (31 instytucji), z których łącznie po- i kujawsko-pomorskie (po 1). wiło prawie połowę wszystkich rywalizujących o grant instytucji. rialnego (7%), publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne chodziło ponad połowa wszystkich aplikujących. Najmniej licznie Drugą pod względem liczebności grupą wnioskodawców były pań- (3%), uczelnie publiczne (2%). 39% państwowe i samorządowe instytucje kultury 40 Beneficjenci wg województw jednostki samorządu terytorialnego uczelnie publiczne publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne 7% 2% 1% 3% 48% niezidentyfikowany (osoba fizyczna) organizacje pozarządowe ze sfery kultury kujawsko-pomorskie lubuskie podkarpackie warmińsko-mazurskie lubelskie świętokrzyskie opolskie śląskie zachodniopomorskie łódzkie podlaskie wielkopolskie pomorskie dolnośląskie małopolskie mazowieckie liczba 4 Wykres 2. Wykres 3. 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 5

4 3. (150 Charakterystyki projektów PROJEKTY DUŻE DZIEDZICTWO KULTUROWE TYS. EURO 1 MLN EURO) ( zł zł) 1 PROJEKTY DUŻE DZIEDZICTWO KULTUROWE (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) ( zł zł) Tytuł projektu: Oskar Hansen ( ). Projekt badawczo-wystawienniczy poświęcony twórczości Hansena oraz trwania jego myśli w nauczaniu architektury i sztuk wizualnych w Polsce i Norwegii Tytuł projektu: Jidisz far ale czyli Jidysz dla wszystkich. Promowanie wiedzy o kulturze i języku jidysz w Polsce i w Norwegii Beneficjent: Fundacja Bente Kahan Partner: Festiwal Kultury Żydowskiej w Trondheim, Muzeum Tytuł projektu: Ostańce Próśb Beneficjent: Muzeum Narodowe w Gdańsku Partner: Gerduberg Cultural Center/ Menningarmiðstöðin Gerðuberg, Muzeum Miasta Reykjavik/Minjasafn Reykjavíkur, Muzeum Narodowe Islandii/ Þjóðminjasafn Íslands, Norweska Biblioteka Narodowa/ Nasjonalbiblioteket, Wydział ds. Tytuł projektu: Szeksploracje kultury Beneficjent: Gdański Teatr Szekspirowski Partner: Norweskie Towarzystwo Szekspirowskie/Det norske Shakespeareselskapet, Wydział Języków Obcych Uniwersytetu w Bergen/Institutt for fremmedspråk - Universitetet i Bergen Koszty projektu całkowity: 775,8 tys. zł Beneficjent: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Żydowskie w Oslo, Centrum Informacji o Holokauście, Franzisca Dziedzictwa Kulturowego / Riksantikvaren Direktoratet for Kwota dofinansowania: 696, 3 tys. zł Partner: Szkoła Architektury w Bergen Aarflot Produksjoner kulturminneforvaltning, Muzeum Historii Kultury, Uniwersytet Koszty projektu całkowity: 748,1 tys. zł Kwota dofinansowania: 692,6 tys. zł Projekt poświęcony jest twórczości Oskara Hansena oraz jego myśli w nauczaniu architektury i sztuk wizualnych w Polsce i Norwegii. Ma on na celu określenie miejsca twórczości Hansena w historii sztuki i architektury oraz wypromowanie jej jako części europejskiego dziedzictwa kulturowego. W ramach działań projektowych przewidziane są m.in.: prace inwentaryzacyjne domu Hansenów w Szuminie, opracowanie archiwum Oskara Hansena, międzynarodowa konferencja, sympozja oraz spotkania i dyskusje dotyczące projektu i twórczości artysty. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie 15 tys. odbiorców. Koszty projektu całkowity: 1,55 mln zł Kwota dofinansowania: 1,32 mln zł Celem projektu jest promowanie i lepsze zrozumienie języka jidysz oraz kultury Żydów aszkenazyjskich przed 1945 r., przez współczesnych odbiorców w Norwegii i Polsce. Projekt stara się zwalczać współczesne uprzedzenia, niewiedzę i dyskryminację związane z językiem i kulturą jidysz przy wykorzystaniu sztuki i edukacji. W ramach działań projektowych przewidziano m.in.: warsztaty artystyczne inspirowane jidysz zakończone wystawą pt.: Jidysz między Norwegią i Polską, kursy mistrzowskie H. Eisela pt.: Klezmer far ale: improwizacje klezmerskie inspirowane kompozycjami Griega i Chopina, spektakl norweskiego dramaturga Jona Fosse, w języku jidysz i polskim pt.: Living Secretly, jak również warsztaty poświęcone językowi i kulturze, czy wystawę pt.: Frojen in der jidiszer kultur - Kobiety w kulturze jidysz. w Oslo/Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fortidsminneforeningen Koszty projektu całkowity: 1,52 mln zł Kwota dofinansowania: 1,37 mln zł Projekt zwraca uwagę na wielokulturowość religijną w państwach biorących udział w przedsięwzięciu, a dzięki wystawom i spotkaniom umożliwia (szczególnie na terenach wiejskich) łatwiejszy dostęp do wydarzeń kulturalnych. Projekt jest kontynuacją realizowanego wcześniej przedsięwzięcia w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej. W ramach działań projektowych przewidziano m.in.: udokumentowanie etnograficzno-fotograficzne 1500 polskich kapliczek oraz islandzkich i norweskich kościołów, wykonanie 4 wystaw prezentujących zebrany materiał, wydanie 2 monografii książkowych o tych obiektach. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie 10 tys. odbiorców. Celem projektu jest nauka praktycznego badania dziedzictwa kulturowego, poznania sposobów mówienia o historii i rozumienia teraźniejszości, umożliwienie międzypokoleniowej i międzykulturowej komunikacji. Założone cele będą realizowane poprzez program szkoleń, który za sprawą atrakcyjnego przedstawienia tradycji zainteresuje młodzież historią lokalną burzliwego okresu, w którym żył Szekspir. Działania projektowe przewidują m.in.: 8 szkoleń dla nauczycieli z zakresu sztuki (posługiwanie się sztuką - film, teatr, drama) prowadzone przez specjalistów z kraju i zagranicy (szekspirologów, filmoznawców) oraz z zakresu historii regionu prowadzone przez historyków, historyków sztuki i archeologów. Ponadto, zaplanowano organizację 2 międzynarodowych szkoleń dla nauczycieli oraz uczniów (warsztaty aktorskie i reżyserskie) oraz przegląd spektakli młodzieżowych, jak również Obóz Szekspirowski (młodzieżowy obóz polsko-norweski), w trakcie którego uczestnicy przygotują dwujęzyczny spektakl. 1 Dane według kursu euro dla I naboru tj. 1 euro = 4,2839 zł. 6 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 7

5 (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) DZIEDZICTWO KULTUROWE MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE Tytuł projektu: ORT: Wiersze z Islandii/Wiersze z Polski Beneficjent: Islandzki Fundusz Literatury Bókmenntasjóður, Reykjavík Miasto Literatury UNESCO Reykjavík Bókmenntaborgin Tytuł projektu: Pomiędzy tożsamością narodową a wspólnotą kultur: od Chopina i Tellefsena do XXI wieku Beneficjent: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Tytuł projektu: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA Beneficjent: Centrum Sztuki Mościce Partner: Ingun Bjørnsgaard Prosjekt Tytuł projektu: Wielokulturowość nie działa. Artyści przeciw przemocy Beneficjent: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena Partner: Orkiestra Symfoniczna Trondheim/ Trondheim UNESCO, Dom Nordycki Norrðna húsið, Biuro Promocji Muzyki Partner: Ringve Muzeum, Orkiestra Symfoniczna miasta Trondheim, Koszty projektu całkowity: 907,5 tys. zł Symfoniorkester Islandzkiej IMX Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) Norweskie Centrum Muzyki Tradycyjnej i Tańca, Związek Polaków Kwota dofinansowania: 775,3 tys. zł Koszty projektu całkowity: 1,56 mln zł Partner: Szkoła Architektury w Bergen we Fredrikstad Kwota dofinansowania: 1,39 mln zł Koszty projektu całkowity: 712,5 tys. zł Koszty projektu całkowity: 3,54 mln zł Przedmiotem projektu jest realizacja trzeciej edycji Międzynaro- Kwota dofinansowania: 712, 5 tys. zł Kwota dofinansowania: 3,27 mln zł dowego Festiwalu Teatrów Tańca SCENA OTWARTA. Jest to cyklicz- Celem projektu jest wzmocnienie dialogu międzykulturowego, ne wydarzenie prezentujące sztukę tańca w wymiarze teatralnym. który przyczyni się do zahamowania negatywnych trendów: Głównym celem projektu jest zaprezentowanie Polakom oraz Is- Celem projektu jest wieloletnia polsko-norweska współpraca Projekt zakłada realizację 16 wydarzeń kulturalnych na terenie Polski wzrostu przemocy, nietolerancji i dyskryminacji. W ramach landczykom współczesnego dorobku poetyckiego obu krajów oraz dwustronna w dziedzinie artystycznej, muzealniczej, dziedzictwa (Tarnów) i Norwegii (Oslo). W ramach projektu przewidziano m.in.: projektu przewiduje się organizację konferencji na temat roli stworzenie platformy do dialogu i wymiany inspiracji twórczych kulturowego i naukowej. W ramach działań projektowych spektakle teatru tańca, warsztat teatralny skierowany do młodych sztuki w zwalczaniu konfliktów międzykulturowych oraz konkursu autorów, literaturoznawców i czytelników z obu krajów. Projekt przewidziano m.in.: konferencje, wystawy, koncerty i warsztaty adeptów tańca, festiwal filmowy Dance my life and love, jak rów- kompozytorskiego na utwór inspirowany kulturą mniejszości. ma również na celu zbudowanie sieci kontaktów między zaanga- w Oslo pt.: Polska i norweska tożsamość muzyczna Chopin nież serię spotkań z artystami. Wydarzenia projektowe będą pro- W trakcie koncertów finałowych zaplanowanych w Krakwie żowanymi uczestnikami i instytucjami, które mogą przerodzić się i Grieg. Planowany są również program norwesko-polski podczas wadzone z zaangażowaniem artystów z Norwegii (partner), Islan- i w Trondheim zaprezentowane zostaną nagrodzone utwory w długofalową współpracę. Ponadto, istotne jest dotarcie z tak zwa- festiwalu Chopin i jego Europa (9 dodatkowych koncertów), w tym: dii, Rosji, Kanady, Francji, Izraela i Polski. Organizatorzy przewidują, kompozytorskie wraz z nagrodzonymi pracami z zakresu video-art. ną kulturą wysoką do masowego odbiorcy, poprzez prezentację po- recital pieśni narodowych: Między północą a południem oraz że w działaniach projektowych udział weźmie 10 tys. odbiorców. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział ezji w innowacyjnych formach w przestrzeni publicznej. W ramach Prezentacja źródeł: folklor polski i skandynawski. Organizatorzy weźmie ponad 2 tys. odbiorców. licznych działań projektowych przewidziane są m.in. spotkania przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie ponad z poetami, warsztaty z tłumaczeń literackich, przekłady poezji, ko- 20 tys. odbiorców. laboracje muzyczno-poetyckie, czy prezentacje wierszy w przestrzeni miejskiej (w środkach komunikacji). Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie ponad 2,5 mln odbiorców. 8 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 9

6 (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE EDUKACJA KULTURALNA I ARTYSTYCZNA Tytuł projektu: Znaki czasu pokonać granice. Działania artystyczno-edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii Tytuł projektu: Operowe divertimento na scenach Krakowa i Trondheim Beneficjent: Opera Krakowska Tytuł projektu: Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur Beneficjent: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Beneficjent: Polski Teatr Tańca Balet Poznański Partner: Trondheim Symfoniorkester (Orkiestra Symfoniczna Partner: Biblioteka Wielojęzyczna Det flerspråklige bibliotek, Partner: Fundacja Jo Strømgren Kompani, Stowarzyszenie z Trondheim) Biblioteka Okręgowa w Buskerud/Buskerud fylkesbibliotek, Niezależnych Teatrów w Islandii Koszty projektu całkowity: 1,89 mln zł Biblioteka Okręgowa w Hordaland/Hordaland Fylkesbibliotek, Koszty projektu całkowity: 2,57 mln zł Kwota dofinansowania: 841,6 tys. zł Biblioteka Okręgowa w Oppland/Oppland Fylkesbibliotek, Kwota dofinansowania: 2,12 mln zł Gminna Biblioteka Publiczna w Bergen/Bergen Offentlige Bibliotek, Projekt zakłada przeprowadzenie na terenie Polski i Norwegii Gminna Biblioteka Publiczna w Trondheim/Trondheim folkebibliotek Celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy Polskim Te- warsztatów artystycznych, które zakończą się prezentacją spektakli Koszty projektu całkowity: 1,65 mln zł atrem Tańca, Fundacją Jo Stromgren Kompani z Norwegii i Stowa- zrealizowanych przez Operę Krakowską i partnera Orkiestrę Kwota dofinansowania: 1,43 mln zł rzyszeniem Niezależnych Teatrów w Islandii. Przygotowany zosta- Symfoniczą Trondheim. Podczas warsztatów, 100 młodych artystów nie wspólny projekt choreograficzny, w którym wezmą udział twórcy i wykonawcy z państw partnerskich. Poprzez wymianę doświadczeń zmierzających do poznania wzajemnych różnic kulturowych nawiązana zostanie wieloletnia współpraca obejmująca działania twórcze i edukacyjne, mające na celu zwiększenie mobilności dzieł i artystów. W ramach projektu przygotowana zostanie dla Polskiego Teatru Tańca nowa pozycja repertuarowa pt. 40 przez norweskiego artystę Jo Stromgrena, który poruszy w niej temat zmian, jakie będzie pracowało pod kierunkiem i opieką wybitnych twórców, w tym Krzysztofa Urbańskiego, Tomasza Tokarczyka, Laco Adamika, Barbary Kędzierskiej. Końcowy produkt to spektakl, który zostanie zaprezentowany w Krakowie i w Trondheim: łącznie 7 tys. widzów. Projekt dzięki doświadczeniom norweskich partnerów, umożliwi polskim bibliotekom podjęcie działań o charakterze wielokulturowym. Przedsięwzięcie będzie realizowane pilotażowo w trzech zróżnicowanych kulturowo województwach i będzie miało charakter interwencji systemowej, obejmując wszystkie elementy sieci bibliotek w danym regionie. Warto wspomnieć, że projekt jest kontynuacją współpracy z Biblioteką Narodową Norwegii i norweskimi bibliotekami okręgowymi zawiązanej dla realizacji projektu Biblio- kulturowej społeczności lokalnej, przyczyniającej się do jej integracji oraz do wzmacniania jej kapitału społecznego. W przedsięwzięciu weźmie udział 60 miast o dużym zróżnicowaniu kulturowym. Przewidziano m.in. szkolenia dla bibliotekarzy, realizację mini projektów wielokulturowych w bibliotekach, utworzenie i prowadzenie blogu Wielokulturowa biblioteka oraz targi wojewódzkie pod tą samą nazwą. następują w artyście, człowieku i społeczeństwie na przestrzeni teki w społeczeństwie wiedzy strategie dla przyszłości w ramach 40 lat. W ten sposób twórca nawiąże do jubileuszu 40-lecia Polskie- Funduszu Wymiany Kulturalnej. Zakładał on wymianę dobrych prak- go Teatru Tańca, a także do przemian społeczno-politycznych jakie tyk w zakresie zarządzania pomiędzy bibliotekami. zaszły w ostatnich 40 latach historii Polski. Organizatorzy przewidu- W ramach działań projektowych zostanie podjęta próba wypraco- ją, że w działaniach projektowych udział weźmie 9 tys. odbiorców. wania modelu wielokulturowej biblioteki biblioteki służącej wielo- 10 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 11

7 PROJEKTY MAŁE DZIEDZICTWO KULTUROWE (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) ( zł zł) 2 PROJEKTY MAŁE DZIEDZICTWO KULTUROWE (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) ( zł zł) Tytuł projektu: Morskie dziedzictwo kulturowe Polski i Norwegii. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Projekt zachowania i promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego z lokalnym szkutnictwem Beneficjent: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Partner: Hardanger & Voss Muzeum, Riksantikvaren Norweska Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego Koszty projektu całkowity: 625,8 tys. zł Kwota dofinansowania: 567,3 tys. zł Celem projektu jest wymiana wiedzy eksperckiej w zakresie ginących rzemiosł morskich (szkutnictwo, powroźnictwo), w tym opracowanie programów edukacyjnych promujących nautologiczne dziedzictwo kulturowe. W ramach projektu planuje się wizyty studyjne w Norwegii, wymianę wiedzy eksperckiej w zakresie szkutnictwa i powroźnictwa, opracowanie programu edukacyjnego dla dzieci, dotyczącego ginących zawodów nautologicznych, jak również prezentację dawnych technik szkutniczych na Festiwalu żeglarskim w HanseSail w Rostocku oraz na Festynie w Kątach Rybackich. Tytuł projektu: Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO Beneficjent: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS Partner: ICOMOS Norwegia Koszty projektu całkowity: 395,6 tys. zł Kwota dofinansowania: 356 tys. zł Celem projektu jest opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kultury wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zostanie również określona metodologia przygotowywania takiego dokumentu. Plan zostanie opracowany w oparciu o wymagania i zasady sformułowane przez Komitet Światowego Dziedzictwa, a jednocześnie będzie uwzględniał specyfikę dóbr europejskich, w szczególności z terenu Europy Środkowej. W ramach projektu przewidziano wykonanie koniecznych opracowań studialnych oraz szereg spotkań roboczych i seminariów w Polsce i w Norwegii. Tytuł projektu: Niech żyje kosz! Plecionkarstwo jako żywa tradycja w kontekście Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Beneficjent: Stowarzyszenie Serfenta Partner: Sunnhordland Museum, Sore Skogen Koszty projektu całkowity: 647 tys. zł Kwota dofinansowania: 575, 9 tys. zł W ramach projektu planuje się między innymi 6 etnograficznych wypraw badawczych w Polsce i w Norwegii, których tematem przewodnim będzie plecionkarstwo (w tym np. nauka od mistrzów plecionkarzy), konferencję międzynarodową, plecionkarskie plenery artystyczne, w trakcie których zaproszeni artyści oraz studenci kierunków artystycznych zaprezentują nowoczesne spojrzenie na plecionkarstwo. Efektem wypraw badawczych będzie wystawa prezentowana w 2 instytucjach polskich i 2 norweskich. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie ponad 80 tys. odbiorców. 2 Dane według kursu euro dla I naboru tj. 1 euro = 4,2839 zł. 12 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 13

8 (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) PROJEKTY MAŁE ( zł zł) SZTUKI PLASTYCZNE I WIZUALNE (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) PROJEKTY MAŁE ( zł zł) SZTUKI PLASTYCZNE I WIZUALNE Tytuł projektu: A Place Where We Could Go - współpraca site-specific artystów islandzkich, norweskich i polskich na obszarze aglomeracji górnośląskiej Beneficjent: Fundacja Imago Mundi Partner: Islandzkie Centrum Sztuki / Kynningarmistö íslenskrar myndlistar, Kunsthall Grenland, Muzeum Sztuki w Rejkjawiku / Listasafn Reykjavikur Koszty projektu całkowity: 603,5 tys. zł Kwota dofinansowania: 542,8 tys. zł W ramach projektu artyści islandzcy, norwescy oraz polscy podejmą szeroką dyskusję na temat miejsc problemowych, o skomplikowanej tożsamości, które jednocześnie naznaczone są stereotypami oraz uprzedzeniami. Za przykład posłuży im Górny Śląsk. Projekt stanowi jeden z elementów programu Metropolis, realizowanego przez Fundację Imago Mundi oraz Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu. Program ten angażuje czołowe instytucje kultury regionu, samorządy miast aglomeracji, lokalne stowarzyszenia oraz grupy nieformalne. Wydarzenia projektowe odbędą się w 6 miastach: Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Tychach, Jaworznie i Mysłowicach. Łącznie zaplanowane są 52 wydarzenia artystyczne, w tym 36 dotyczących edukacji kulturalnej. Ponadto, zostanie zrealizowanych 15 ekspozycji stanowiących podsumowanie prac artystów biorących udział w projekcie. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie ponad 200 tys. odbiorców. 14 Tytuł projektu: The Smell of Longing. Wystawa fotografii Rune Erakera Beneficjent: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Partner: Muzeum Sztuki w Trondheim Koszty projektu całkowity: 398,4 tys. zł Kwota dofinansowania: 310,1 tys. zł W ramach projektu zaplanowano wystawę fotografii norweskiego artysty Rune Erakera, podczas której zaprezentowanych zostanie 70 prac tego twórcy. Ponadto, będzie można zapoznać się z prezentacją multimedialną zawierającą zdjęcia odrzucone przez artystę podczas jego pracy. Wystawie towarzyszyć będzie szeroki program działań edukacyjnych, w tym m.in.: warsztaty prowadzone przez Erakera skierowane do studentów szkoły filmowej, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży przeprowadzone w MOCAKu, jak również spotkania ze specjalistami fotografii reporterskiej, fotografii stricte artystycznej, jak i dokumentalnej w Krakowie, Pradze i Norymberdze. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie ponad 2 tys. odbiorców. Tytuł projektu: Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa i Checkpoints program poświęcony prawom człowieka na Bergen International Film Festival Beneficjent: Społeczny Instytut Filmowy Partner: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bergen (BIFF) Koszty projektu całkowity: 561 tys. zł Kwota dofinansowania: 243 tys. zł Projekt obejmuje trzy kolejne grudniowe edycje WATCH DOCS i sekcji Checkpoints w ramach październikowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Bergen, w latach Współpraca prowadzona będzie nie tylko na poziomie ogólnym, obejmującym dzielenie się doświadczeniami i informacjami branżowymi oraz wzajemną promocją - współpraca partnerów koncentrować będzie się także wokół promowania europejskiej różnorodności kulturowej i artystycznej oraz polsko-norweskiej wymiany kulturalnej. W edycjach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS i Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bergen w latach 2014 i 2015 pojawią się przygotowane wspólnie przez obu partnerów retrospektywy dokumentów podejmujące tematy: europejskiej różnorodności kulturowej (2014) i artystycznego zróżnicowania dziedzictwa europejskiej dokumentalistyki (2015). Na obu festiwalach przeglądom tym towarzyszyć będą debaty panelowe z udziałem gości z Polski i Norwegii (w 2014 r. o etycznych aspektach dokumentu; w 2015 r. o perspektywach dokumentu zaangażowanego społecznie w kontekście artystycznego zróżnicowania dokumentalistyki). Projekcjom towarzyszyć będą także spotkania wybranych twórców z publicznością. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie ponad 240 tys. odbiorców. 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 15

9 (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) PROJEKTY MAŁE ( zł zł) SZTUKI PLASTYCZNE I WIZUALNE PROJEKTY MAŁE MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) ( zł zł) Tytuł projektu: Rezydencja Islandzka Beneficjent: Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów Sputnik Partner: Heimili kvikmyndanna Koszty projektu całkowity: 493,2 tys. zł Tytuł projektu: Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2013/14 Beneficjent: Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików Partner: FiSL Islandzkie Stowarzyszenie Współczesnej Fotografii Tytuł projektu: Promowanie różnorodności artystycznej i kulturowej krajów Europy północno-wschodniej i Skandynawii w ramach Suwałki Blues Festival 2013 Beneficjent: Miasto Suwałki Tytuł projektu: Polsko-norweskie ludowe inspiracje taneczne Beneficjent: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny Partner: Strilaringen Koszty projektu całkowity: 998,3 tys. zł Kwota dofinansowania: 443,8 tys. zł Koszty projektu całkowity: tys. zł Partner: Miasto Notodden, Fundacja Notodden Blues Festival Kwota dofinansowania: 577,8 tys. zł Kwota dofinansowania: 122,6 tys. zł Koszty projektu całkowity: 1,04 mln zł Projekt Rezydencja Islandzka zakłada współpracę artystyczną Kwota dofinansowania: 495 tys. zł Celem projektu jest promowanie polskich i norweskich tradycyj- polskich i islandzkich artystów, którzy wspólnie pracować będą Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej ma na celu popula- nych tańców i pieśni ludowych oraz wzmocnienie współpracy i roli nad multimedialnym materiałem dotyczącym współczesnej Islandii. ryzację fotografii i skupia profesjonalistów różnych specjalności. W trakcie 3-dniowej imprezy z udziałem światowych gwiazd, uwaga w kształtowaniu narodowej kultury, polskich i norweskich zespo- Sześciu polskich fotografów dokumentalnych, eksperymentujących W projekcie udział wezmą m.in. fotografowie, historycy, krytycy oraz zwrócona zostanie na sztukę i kulturę krajów północno - wschodniej łów pieśni i tańca ludowego. W ramach projektu przewidziano m.in.: z łączeniem video, fotografii, dźwięków, materiałów archiwalnych, artyści z Polski i innych krajów. Festiwal składa się z cyklu wyda- Europy i Skandynawii, szczególnie w kontekście muzyki bluesowej. 4 serie warsztatów, po 2 w każdym kraju (jedna seria będzie doty- animacji wspólnie z 3 islandzkimi filmowcami odbędzie rezydencję rzeń (wystawy, wykłady, warsztaty), które odbywają się w różnych W ramach festiwalu zorganizowanych zostanie 38 koncertów. Na- czyć profesjonalistów i członków obydwu zespołów, a druga ama- artystyczną na terenie Islandii. W ramach wspólnej pracy w trzech placówkach kulturalnych w Warszawie, pokazujących różne aspek- stąpi również wymiana wystaw dotyczących festiwali bluesowych torów i wszystkich chętnych), jak również cykl koncertów w wy- zespołach artyści stworzą osobne materiały multimedialne, doty- ty fotografii polskiej i zagranicznej. W ramach programu głównego w Suwałkach i Notodden w Norwegii oraz wymiana artystów. Ponad- branych lokalizacjach. W projekcie zaangażowanych będzie około czące Islandii, a także poddadzą analizie współczesne niezależne w dotychczasowych edycjach przybliżane były wątki fotografii to, dla utalentowanej młodzieży zorganizowane zostaną warsztaty. 90 osób, w tym m.in. 36 osób z zespołu baletowego i 5 muzyków kina islandzkiego. Wstępem do tych działań będzie dwudniowe jednego, wiodącego kraju (gościem honorowym najbliższej edycji Podczas zajęć młodzi muzycy będą mieli okazję podszkolić swój z zespołu Śląsk oraz 30 osób z zespołu tanecznego i 3 muzyków seminarium w Polsce prowadzone przez polskich artystów specja- 2013/2014 będzie Islandia). Organizatorzy przewidują, że w działa- warsztat pod okiem mistrzów. Efektem warsztatów będą wystę- Strilaringen. Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniach kultu- lizujących się w kinie dokumentalnym oraz fieldrecordingu. Organi- niach projektowych udział weźmie 25 tys. odbiorców. py na scenie festiwalowej. W projekcie weźmie udział 30 zespo- ralnych weźmie udział 1250 odbiorców. zatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie łów z Polski i zagranicy (w tym jeden z Norwegii). Organizatorzy ok. tysiąc odbiorców. przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie 15 tys. odbiorców. 16 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 17

10 PROJEKTY MAŁE MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) ( zł zł) (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) PROJEKTY MAŁE ( zł zł) EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA Tytuł projektu: Eastern Waves: Warszawa-Oslo Beneficjent: Fundacja 4.99 Partner: NOTAM. Norweskie Centrum Technologii w Muzyce i Sztukach Tytuł projektu: Blue Planet Beneficjent: Miejski Teatr Miniatura Partner: Sjálfstæðu Leikhúsin - Stowarzyszenie Teatrów Niezależnych w Islandii Tytuł projektu: Islandia i Polska Przeciw Wykluczeniu z Kultury Beneficjent: Centrum Kultury Wrocław-Zachód Partner: Kino Bíó Paradís / Bíó Paradís, Szkoła Sztuk Wizualnych Tytuł projektu: Europejskie Forum Fletowe: kultura na rzecz integracji. Polska Islandia Norwegia Beneficjent: Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu Koszty projektu całkowity: 346 tys. zł Koszty projektu całkowity: 648,8 tys. zł w Reykjaviku/ Myndlistaskólann í Reykjavík, Teatr Gaflaraleikhusid Partner: Uniwersytet w Bergen - Akademia Muzyczna im. Edwarda Kwota dofinansowania: 303,3 tys. zł Kwota dofinansowania: 575,7 tys. zł / Gaflaraleikhúsi Griega, Islandzka Akademia Sztuki, Konserwatorium Muzyczne Koszty projektu całkowity: 642 tys. zł w Reykjaviku, Uniwersytet Agder Punktem wyjścia dla projektu są dokonania trzech pionierów, którzy Projekt ma na celu wymianę kulturalną artystów polskich i islandz- Kwota dofinansowania: 517,5 tys zł Koszty projektu całkowity: 431,9 tys. zł w latach 60. i 70. XX wieku podjęli współpracę w Studiu Eksperymen- kich, nawiązanie współpracy długoterminowej, poszerzenie dialogu Kwota dofinansowania: 388,7 tys. zł talnym Polskiego Radia: Arne Nodheim, Kåre Kolberga i Eugeniusza międzykulturowego, jak również stworzenie wspólnego wydarze- Islandia i Polska Przeciw Wykluczeniu z Kultury to projekt, który po- Rudnika. W ramach projektu zostanie przygotowane wydanie płyto- nia artystycznego: programu promującego kulturę islandzką oraz przez szereg działań edukacyjno-kulturalnych promuje dziedzictwo Projekt realizowany będzie w pięciu państwach: Polsce, Norwegii, we dzieł elektronicznych Arne Nordheima (2013) oraz Kåre Kolberga spektaklu teatralnego. Projekt zakłada szerokie porównanie kultur kulturowe i różnorodność artystyczną Polski i Islandii. Międzynaro- Islandii, Francji i Niemczech i ma na celu promocję różnorodności (2014), obejmujących okresy polskie i norweskie kompozytorów, islandzkiej i polskiej, badanie różnic kulturowych i społecznych do- dowa wymiana artystyczna realizowana będzie w oparciu o ideę kulturowej. W ramach współpracy zaplanowano cykl 26 koncertów ich muzykę oraz dzieła tworzone dla filmu, teatru czy na potrzeby tyczących m.in. systemu wychowania i edukacji (w tym poprzez audiodeskrypcji, która umożliwia osobom z dysfunkcjami wzroku na i warsztatów muzycznych różnych specjalności odbywających się projektów audiowizualnych. Planowana jest również płytowa publi- literaturę i teatr). W wyniku pracy partnerów i twórców powstanie pełen dostęp do kultury. Projekt ma na celu upowszechnianie do- na terenie Polski, Islandii, Norwegii, Niemiec i Francji, które będą kacja nowych dzieł czołowych twórców współczesnej norweskiej spektakl o ważnym, społecznym przesłaniu, w międzynarodowej brych praktyk w zwiększaniu dostępu do kultury osobom niepełno- prezentowały dziedzictwo kulturowe Polski, Islandii i Norwegii. Prze- muzyki eksperymentalnej: Maji Ratkje oraz Helge Stena (Deathprod), obsadzie twórców oraz interdyscyplinarny program promujący kul- sprawnym, promocję dziedzictwa kulturowego obu krajów oraz po- widziano również polsko-norweskie dni muzyki dawnej, V Między- inspirowanych utworami Eugeniusza Rudnika ( ). Organi- turę islandzką w Polsce. Organizatorzy przewidują, że w działaniach głębienie współpracy pomiędzy Polską i Islandią. W ramach projektu narodowy Festiwal Fletowy w Akademii Muzycznej w Poznaniu, ba- zatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie projektowych udział weźmie 2,5 tys. odbiorców. przewidziano wspólną realizację różnorodnych działań w obszarze dania naukowe między studentami i naukowcami z Polski i Norwegii ok. tysiąc odbiorców. filmu (projekcje, spotkania, warsztaty filmowe i animacji), sztuk pla- dotyczące folkloru obu Państw i jego rolę we współczesnej twór- stycznych (wystawy, spotkania), teatru (spektakle, warsztaty), edu- czości. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych kacji (specjalistyczne warsztaty tworzenia audiodeskrypcji). Orga- udział weźmie 2 tys. odbiorców. nizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie 10 tys. odbiorców. 18 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 19

11 (50 TYS. EURO 150 TYS. EURO) PROJEKTY MAŁE ( zł zł) EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA AKTUALNOŚCI Szkolenie dla beneficjentów Programu z zakresu rozliczania otrzymanego dofinansowania4. Tytuł projektu: Polsko-Norweski Inkubator Muzyczny Beneficjent: Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Białymstoku Partner: Akademia Griegowska/ Uniwersytet w Bergen, Wspólnota Nord-Aurdal, Szkoła artystyczna FØrde Koszty projektu całkowity: 1,72 mln zł Kwota dofinansowania: 1,72 mln zł Celem projektu jest przygotowanie nowoczesnych programów kształcenia muzycznego, które posłużą do przygotowania muzyków oraz rozpoczęcia przez nich profesjonalnej kariery. W ramach działań projektowych przewidziano m.in. konkurs oraz dwuletni program mentorski dla młodych kompozytorów. Zostanie on połączony z warsztatami dla Polsko-Norweskiej Orkiestry Kameralnej. Ponadto, zaplanowane zostały festiwale muzyki, ukazujące proces ewolucji muzyki w naszym kraju i w Norwegii oraz warsztaty i koncerty prezentujące element międzykulturowy w tradycji lokalnej Podlasia oraz Hordaland (Førde), a także w muzyce globalnej. Nauczyciele szkół muzycznych będą mieli okazję uczestniczyć w wizytach studyjnych, warsztatach artystycznych oraz konferencji międzynarodowej. Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych udział weźmie 12 tys. odbiorców. 29 kwietnia 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowało szkolenie z rozliczania dotacji skierowane do przedstawicieli instytucji realizujących projekty w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostały następujące kwestie związane z systemem rozliczania dotacji: zasady kwalifikowalności wydatków zasady stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w realizowanych działaniach projektowych sposoby rozliczania partnerstw w projektach system płatności i raportowania struktura i zasady systemu kontroli i audytu. W szkoleniu wzięły udział 54 osoby, które reprezentowały 27 instytucji-beneficjentów. 20 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 21

12 5. Kontakt Operator Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/ Warszawa tel (22) fax. + 48(22) Dodatkowych informacji udzielają: Marek Góźdź tel Małgorzata Bacińska tel Jacek Mikuszewski tel Agnieszka Pałęcka tel Dane kontaktowe w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. poszukiwań partnerów z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu: Håkon Halgrimsen Norweska Rada Sztuki / Norsk kulturråd Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo Norwegia tel and website: Guðný Helgadóttir Naczelnik Wydziału Departament Spraw Kulturalnych Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury 9 Sölvhólsgötu 4 IS-150 Reykjavík Islandia tel Kerstin Appel-Huston Starszy Doradca w Ministerstwie Spraw Kulturalnych Księstwa Liechtensteinu Regierungsgebäude Peter-Kaiser-Platz 1 P.O. Box Vaduz Liechtenstein tel Projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego mogą dot. zarówno dziedzictwa materialnego i niematerialnego, a także literatury i archiwów. 22 1(2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 23

Program "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" w ramach MF EOG 2009-2014 - II nabory

Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG 2009-2014 - II nabory Program "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" w ramach MF EOG 2009-2014 - II nabory LP Wnioskodawca Nazwa zadania Obszar priorytetowy 1 Muzeum

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z obszaru kultury

Finansowanie projektów z obszaru kultury Finansowanie projektów z obszaru kultury Fundusz Wymiany Kulturalnej Marek Góźdź Naczelnik Wydziału ds. Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Plan prezentacji Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GRANTY EOG 2009-2014 WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW Małgorzata Bacińska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 1. Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. kwiecień - czerwiec 2012

BIULETYN NR 1. Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. kwiecień - czerwiec 2012 BIULETYN NR 1 Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 kwiecień - czerwiec

Bardziej szczegółowo

3 (2014) BIULETYN. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

3 (2014) BIULETYN. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego 3 (2014) BIULETYN Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1. WSTĘP s. 5 2. WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ MKIDN s.6 2.1 Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Program "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej" w ramach MF EOG 2009-2014 - I nabór wniosków Lista rankingowa dla projektów dużych

Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach MF EOG 2009-2014 - I nabór wniosków Lista rankingowa dla projektów dużych Program "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej" w ramach MF EOG 2009-2014 - I nabór wniosków Lista rankingowa dla projektów dużych LP Wnioskodawca Nazwa zadania Obszar priorytetowy Nazwa partnera

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Związek Kompozytorów Polskich - Polskie Centrum Informacji Muzycznej ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Realizacja projektu Fot. Kuba Kossak Włodzimierz Kossak Październik 2009 - Grudzień 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A. Zaproszenie do składania ofert wraz ze szczegółowymi wymaganiami ofertowymi o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.

ZAŁĄCZNIK A. Zaproszenie do składania ofert wraz ze szczegółowymi wymaganiami ofertowymi o wartości nieprzekraczającej równowartości 14. ZAŁĄCZNIK A Zaproszenie do składania ofert wraz ze szczegółowymi wymaganiami ofertowymi o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro NR 8/07/2013/IS-PL - Skład i projekt materiałów reklamowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie teatrów z funduszy europejskich w Polsce. Warszawa, 20.04.2015 r.

Finansowanie teatrów z funduszy europejskich w Polsce. Warszawa, 20.04.2015 r. Finansowanie teatrów z funduszy europejskich w Polsce Warszawa, 20.04.2015 r. Źródła wsparcia teatrów z funduszy europejskich I. Fundusze strukturalne: Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Elżbieta Świętek Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej FUNDUSZ WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji.

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 827/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2014 r. Realizacja w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii Realizacja projektu Kwiecień 2009 - Marzec 2011 Spis treści O MCK 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące

Bardziej szczegółowo

Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży O RADZIE Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 września 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów

Bardziej szczegółowo

KD AD RADCES MUSICAE CONSTITUES EOS

KD AD RADCES MUSICAE CONSTITUES EOS Wykaz ofert złożonych do otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 3704/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Środki dla ngo Zmieniony

Środki dla ngo Zmieniony Środki dla ngo Zmieniony 26.11.2015. Fundusz dla Przyrody Kto może złoży wniosek? m.in. organizacje pozarządowe Cel zadania: wspieranie działań z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

POLSKO-NORWESKI MOST KULTUROWY DLA DUETÓW FORTEPIANOWYCH

POLSKO-NORWESKI MOST KULTUROWY DLA DUETÓW FORTEPIANOWYCH TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ AKADEMII MUZYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU POLSKO-NORWESKI MOST KULTUROWY DLA DUETÓW FORTEPIANOWYCH Realizacja projektu listopad 2008 luty 2009 Spis treści O Towarzystwie 3 Opis projektu 4

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie XX MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻOWE WARSZTATY MUZYCZNE 8-21 lipca 2013r. Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka

Bardziej szczegółowo

str. 1 Data złożenia oferty w Kancelarii Magistratu Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

str. 1 Data złożenia oferty w Kancelarii Magistratu Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Wykaz ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Całoroczna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: LISTA SKRÓTÓW:... 3 SCHEMAT ZARZĄDZANIA MF EOG NA LATA 2009-2014 W

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 23-25 lutego 2010 r. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Jacek Mikuszewski Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.30 10.30 Założenia Programu oraz przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Program Kreatywna Europa (2014-2020)

Program Kreatywna Europa (2014-2020) Program Kreatywna Europa (2014-2020) Cele i priorytety Promocja europejskiej kultury i różnorodności językowej Międzynarodowa współpraca artystów i wymiana dzieł Rozwój publiczności Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER dla organizacji pozarządowych

NEWSLETTER dla organizacji pozarządowych NEWSLETTER dla organizacji pozarządowych informacje o konkursach, grantach, dotacjach Nr 10/2013 listopad 2013 1. Konkurs UE: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU Idea i cele programu Program Artysta rezydent powstał, aby wspierać młodych polskich artystówwykonawców oraz zachęcić polskie zespoły oraz instytucje

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... XI XIII XV Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Jubileusz nauczania języka białoruskiego

Jubileusz nauczania języka białoruskiego Jubileusz nauczania języka białoruskiego Zapraszamy na uroczystość związaną z Jubileuszem 10-lecia nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku, która odbędzie się 15 czerwca 2007 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej d/s kultury i turystyki z dnia 12 lutego 2014 r. Przyznana wysokość dofinansowania

Załącznik Nr 2 do protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej d/s kultury i turystyki z dnia 12 lutego 2014 r. Przyznana wysokość dofinansowania Załącznik Nr 2 do protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej d/s kultury i turystyki z dnia 12 lutego 214 r. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE WYKONANIA W 214 ROKU

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Warszawa, grudzień 2015 Cele Funduszu Wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznych relacji

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MoŜliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w sferze kultury

Bardziej szczegółowo

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINY SŁOPNICE

PROJEKT GMINY SŁOPNICE PROJEKT GMINY SŁOPNICE Europa dla Obywateli, Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy, Działanie 1.1 Spotkanie mieszkańców miast partnerskich, tytuł projektu "Upowszechnianie idei Zjednoczonej Europy"

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU: TRANSGRANICZNE BARWY ROZTOCZA WSPÓŁPRACA TOMASZOWA LUBELSKIEGO I RAWY RUSKIEJ

NAZWA PROJEKTU: TRANSGRANICZNE BARWY ROZTOCZA WSPÓŁPRACA TOMASZOWA LUBELSKIEGO I RAWY RUSKIEJ NAZWA PROJEKTU: TRANSGRANICZNE BARWY ROZTOCZA WSPÓŁPRACA TOMASZOWA LUBELSKIEGO I RAWY RUSKIEJ PARTNERZY Miasto Tomaszów Lubelski - jednostka samorządu terytorialnego Rawa Ruska Miejska Rada - jednostka

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole

Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole Kto jest odpowiedzialny za program? Komisja Europejska Agencja Wykonawcza Powstanie programu Kreatywna Europa Kultura Media Media Mundus KREATYWNA EUROPA (2014-2020)

Bardziej szczegółowo

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PROCES DORADCZY W PROJEKCIE WSPARCIE Doradztwo i szkolenia z zakresu ekonomii społecznej DLA instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy

Bardziej szczegółowo

Strategia Funduszu Współpracy Dwustronnej

Strategia Funduszu Współpracy Dwustronnej Strategia Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Bardziej szczegółowo

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ Miliardy REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2008 POCZĄTEK KADENCJI 0,5 0,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012* *plan wg stanu na 30 czerwca Wszystkie środki będące w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl Fundusze europejskie na kulturę doświadczenia i przyszłość Karolina Tylus-Sowa Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Możliwości finansowania projektów

Bardziej szczegółowo

Ogrody i ogrody teatru. Polsko- Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów

Ogrody i ogrody teatru. Polsko- Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice Ogrody i ogrody teatru. Polsko- Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów Realizacja projektu Marzec - Grudzień 2009 Spis treści O Ośrodku 3 Opis projektu 4 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lutego 2017 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/1223/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Wrocław-Zachód

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Powstanie programu Kreatywna Europa Kultura Media Media Mundus KREATYWNA EUROPA (2014-2020) Struktura programu Komponent MEDIA Kreatywna Europa Komponent

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza KONKURS NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY KASZUBSKIEJ. w Kościerzynie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza KONKURS NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY KASZUBSKIEJ. w Kościerzynie Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza KONKURS NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY KASZUBSKIEJ w Kościerzynie 1. Warunki udziału w postępowaniu konkursowym W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Zamykająca

Konferencja Zamykająca Konferencja Zamykająca Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Warszawa, 28 marca 2012 II edycja Funduszu Podstawowe informacje Tematy prezentacji Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r. Lutosławski inspiracją dla młodych plastyków - od gliny do mp4, Warszawa 2013 Konkurs

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy 1. ORGANIZATOR:, Al. Tysiąclecia 12 (tel. 23 692 06 41, e-mail: zszrusz@wp.pl). 2. KOORDYNATORZY: Dorota Sobocińska, Anna Świerczewska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze, kształtowania w nich

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Infrastruktura kultury w gminach Ustawa o samorządzie gminnym, określa, że: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Młodzi LUBią Kulturę - Program Narodowego Centrum Kultury program wspierania edukacji kulturalnej 3-letni program (2016-2018) 16 regionalnych operatorów m.in. Centrum Kultury Zamek

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA REZULTATÓW

PREZENTACJA REZULTATÓW KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO Warszawa, 28 marca 2012 r. PREZENTACJA REZULTATÓW Tematy prezentacji Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Współpraca

Bardziej szczegółowo

PO IiŚ. biuletyn. wydanie 1/2016. W tym numerze:

PO IiŚ. biuletyn. wydanie 1/2016. W tym numerze: wydanie 1/2016 PO IiŚ biuletyn W tym numerze: 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O VIII OSI PRIORYTETOWEJ OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY 9 PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW 12 Nadchodzące wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

POLAND CO TO JEST IMAGINE?

POLAND CO TO JEST IMAGINE? POLAND CO TO JEST IMAGINE? Imagine Poland to polska edycja międzynarodowego młodzieżowego przeglądu i konkursu muzycznego, organizowana przez doświadczonych partnerów, wykorzystująca i sieciująca istniejące

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej Szkolny Program Edukacji Kulturalnej w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Agnieszka Chomicka - Bosy koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS) przy Szkole

Bardziej szczegółowo

CZNIKI DO PROGRAMU PROMOWANIE RÓ

CZNIKI DO PROGRAMU PROMOWANIE RÓ ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 Wsparcie udzielone przez Islandię,

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER STOWARZYSZENIA EUROREGION KARPACKI POLSKA

NEWSLETTER STOWARZYSZENIA EUROREGION KARPACKI POLSKA Nr wydania 2/2016 Październik 2016 NEWSLETTER STOWARZYSZENIA EUROREGION KARPACKI POLSKA MIKROPROJEKTY WSPARCIE KULTURA I PRZYRODA EDUKACJA WWW.KARPACKI.PL I nabór na mikroprojekty zamknięty Relacja ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za okres

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za okres SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za okres 01.01.2015-31.12.2015 Dane rejestrowe Siedziba: Rejestr: Fundacja Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych "Antykwariat Fotograficzny" 80-374 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... IX XI XIII Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

fundusz wymiany kulturalnej Wrzesień 2010

fundusz wymiany kulturalnej Wrzesień 2010 fundusz wymiany kulturalnej Wrzesień 2010 SPIS TREŚCI Wstęp 2 01. Podsumowanie pięciu naborów wniosków w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej 3 02. Projekty wybrane do dofinansowania w podziale na poszczególne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: Lista skrótów:... 3 Tabele i wykresy:... 4 Schemat zarządzania MF EOG na lata 2009-2014 w Polsce... 4 Schemat procesu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich młodych artystów, także osoby niebędące członkami Związku Harcerstwa Polskiego.

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich młodych artystów, także osoby niebędące członkami Związku Harcerstwa Polskiego. ORGANIZATOR Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce NIP 657-038-65-25; KRS 0000281349 tel. + 48 41 344 65 55 www.kielecka.zhp.pl; biuro@kielecka.zhp.pl

Bardziej szczegółowo

4. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

4. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 4. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 4.1. Dochody 1. Porozumienie Nr BM-KSP/5061/16/05 z dnia 9 marca 2005r. zawarte pomiędzy Ministrem

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej Teresa Pancerz-Pyrka 1 Usługi publiczne w obszarze kultury Wspieranie w działaniach zespołu ludowego Kazanowianki znad Iłżanki promującego

Bardziej szczegółowo

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo,

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo, Newsletter 01/2015 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy pierwszy newsletter poświęcony podsumowaniu działań Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji w roku 2014. Ubiegły rok obfitował

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17-18 czerwca 2013

Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Szkolenie dla Koordynatorów Wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Plan prezentacji Wstępne

Bardziej szczegółowo

XI. Kultura, Sport i Turystyka

XI. Kultura, Sport i Turystyka XI. Kultura, Sport i Turystyka KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Działania Samorządu Województwa w zakresie kultury podejmowane były w oparciu cele Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

- muzyka i sztuki sceniczne - dziedzictwo kulturowe - sztuki plastyczne i wizualne - literatura i archiwa

- muzyka i sztuki sceniczne - dziedzictwo kulturowe - sztuki plastyczne i wizualne - literatura i archiwa WNIOSEK APLIKACYJNY DO FUNDUSZU WYMIANY KULTURALNEJ W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Wpłynięcie wniosku w wersji papierowej do MKiDN pieczątka Wpłynięcie wniosku

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Rola szkoły artystycznej XXI wieku M A X Y M I L I A N B Y L I C K I

Rola szkoły artystycznej XXI wieku M A X Y M I L I A N B Y L I C K I Rola szkoły artystycznej XXI wieku M A X Y M I L I A N B Y L I C K I C Z Ę S TO C H O WA, WA R S Z AWA, P O Z N A Ń, K R A KÓ W / L I S TO PA D 2 0 1 7 Plan Czym jest szkoła artystyczna Szkoła artystyczna

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

Angielski dla każdego - nowe wyzwanie, europejskie fundusze

Angielski dla każdego - nowe wyzwanie, europejskie fundusze Angielski dla każdego - nowe wyzwanie, europejskie fundusze Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7

Bardziej szczegółowo

NORWESKI MECHANIZM FINASOWY 2009-2014

NORWESKI MECHANIZM FINASOWY 2009-2014 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej FUNDUSZ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04 Oszczędzanie energii i promowanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Wniosko wana kwota (zł) Kwota dofinans owania (zł) Całość zadania (zł) Nazwa organizacji. Lp. Opis oferty UWAGI

Zadanie 1. Wniosko wana kwota (zł) Kwota dofinans owania (zł) Całość zadania (zł) Nazwa organizacji. Lp. Opis oferty UWAGI KOMUNIKAT Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - na realizację zadań publicznych w zakresie kultury

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Łódź, 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

na lata Opracowany przez : Alicję Mielech, Iwonę Czerech, Vandę Sokolska, Mudyte Dzelzkaleja, Dace Putane

na lata Opracowany przez : Alicję Mielech, Iwonę Czerech, Vandę Sokolska, Mudyte Dzelzkaleja, Dace Putane - kontynuacja projektu polsko łotewskiej współpracy Przedszkola Samorządowego nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku i Przedszkoli: nr 44 Pszczółka, nr 39 Jarzębinka i Dzięcioł w Rydze Białystok 2013r. Po

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych. Poznań, 11 października 2017 roku

Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych. Poznań, 11 października 2017 roku Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych Poznań, 11 października 2017 roku Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku narzędzie definiowania priorytetowych działań w

Bardziej szczegółowo

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić?

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2010 KULTURA I TURYSTYKA razem, ku przyszłości 2011 KULTURA

Bardziej szczegółowo