STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU INŻYNIERII TELEMEDYCZNEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU INŻYNIERII TELEMEDYCZNEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z I Seminarium zorganizowanego w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy pt.: STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU INŻYNIERII TELEMEDYCZNEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE 1. Termin: roku 2. Miejsce: Obiekty Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przy ulicy Kaliskiego Program: Godz Prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński Otwarcie seminarium (środa) Budynek 2.1 sala S (czwartek) Auditorium Novum sala A (piątek) Budynek 2.1 sala S Prof. Gunnar Hartvigsen (University of Tromsø) Telemedicine in North Norway part Prof. Gunnar Hartvigsen (University of Tromsø) Telemedicine in North Norway part Prof. dr hab. n. med. Józef Dzielicki Wpływ techniki na rozwój niektórych działów medycyny. Refleksje na przykładzie chirurgii (w trakcie wykładu łączenie multimedialne z salą operacyjną szpitala w Zabrzu!) Prof. Gunnar Hartvigsen (University of Tromsø) Telemedicine in North Norway part Dr hab. inż. Adam Gacek Zaawansowane technologie i systemy telemonitoringu medycznego Firma COMARCH S.A. Prezentacja sprzętu i oprogramowania telemedycznego Prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński Podsumowanie seminarium 4. Uczestnicy: Każdego dnia uczestniczyło w seminarium średnio około 50 osób (studenci, pracownicy UTP, przedstawiciele placówek służby zdrowia, osoby spoza Uczelni zainteresowane problematyką).

2 5. Wykładowcy: PROFESOR GUNNAR HARTVIGSEN Od 1994 jest profesorem na Wydziale Informatyki Uniwersytetu w Tromsø kierownik Katedry Informatyki Medycznej i Telemedycyny. Od 2000 roku jest adiunktem w Norweskim Centrum Zintegrowanej Opieki Telemedycznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Północnej Norwegii, a od 2007 roku kierownikiem badań i dyrektorem Laboratorium Telemedycyny w Tromsø. Od 1992 roku był członkiem ponad 50 komitetów naukowych konferencji organizowanych w Norwegii, Szwecji, Danii, Holandii i Niemczech. Był członkiem kilku komisji ds. przewodu doktorskiego w Norwegii, Danii i Holandii. W latach przebywał na urlopie naukowym na Wydziale Informatyki Uniwersytetu w Twente (Holandia). W roku 2006 roku przebywał na urlopie naukowym na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Monachium (Niemcy) oraz Wydziale Technologii Departamentu Zdrowia, Nauki i Technologii Uniwersytetu w Aalborg (Dania). Zainteresowania badawcze obejmują różne aspekty telemedycyny i informatyki medycznej, w tym elektronicznego nadzoru nad chorobami, systemów samopomocy dla osób z chorobami przewlekłymi, systemy czujników medycznych, CHI dla systemów mobilnych, elektronicznych rejestrów medycznych (EHRs) oraz systemów telemedycznych w domach prywatnych. Jest autorem dwóch książek: Handbook naukowca" i "Etyka komputerowa" oraz ponad 200 referatów i raportów na temat telemedycyny, elektronicznego nadzoru choroby, systemów samopomocy dla osób z chorobami przewlekłymi, inteligentnych domów, rozproszonych aplikacji, oprogramowania, środków adaptacyjnych, interfejsów użytkownika, itp. Jest promotorem 3 prac doktorskich i ponad 60 magisterskich. PROF. DR HAB. N. MED. JÓZEF DZIELICKI Studia ukończył w 1966 roku na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu uzyskując tytuł i dyplom lekarza medycyny. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 1978, stopień doktora habilitowanego z zakresu chirurgii w roku Pracę zawodową rozpoczął w 1966 roku w Oddziale Szpitala Miejskiego nr 2 w Tarnowskich Górach. W roku 1969 został wcielony do wojska w Gubinie, a później został przeniesiony do jednostki w Zabrzu. W Zabrzu rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Śląskiej Akademii Medycznej. W 1974 roku otrzymał stanowisko starszego asystenta tejże Kliniki, a 1979 roku stanowisko adiunkta. Uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej, a tematem pracy doktorskiej była Torakostomia okienkowa, jako sposób leczenia chorych z ropniakiem opłucnej W tym czasie był członkiem: Senatu Śląskiej Akademii Medycznej, Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej, Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Medycyny. Pełnił/pełni funkcje: Konsultanta w Zakresie Chirurgii, Konsultanta w Zakresie Torakochirurgii, Konsultanta w Zakresie Chirurgii Dziecięcej województwa śląskiego. Był/jest członkiem Prezydium Rady Okręgowej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, Komisji ds. Rozwoju Regionu przy burmistrzu Tarnowskich Gór. W roku 1984 rozpoczął organizację Kliniki Chirurgii Dziecięcej w nowo powstającym szpitalu dziecięcym w Zabrzu przy ul. 3 Maja. Tematem obronionej w 1990 roku pracy habilitacyjnej były Odległe następstwa tracheostomii u małych dzieci w świetle badań doświadczalnych i klinicznych. W 1993 roku został profesorem Śląskiej Akademii Medycznej, a tytuł profesora zwyczajnego został mu przyznany w roku Jest biegłym sądowym z zakresu chirurgii.

3 Organizował lub współorganizował: Polsko-Czesko-Słowackie Sympozja Wideochirurgii, Sympozja Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sympozja Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Śląskie Dni Pediatrów i Chirurgów Dziecięcych. Prowadził sesje na sympozjach wideochirurgii w Polsce i zagranicą. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji z dziedziny chirurgii ogólnej, torakochirurgii i chirurgii dziecięcej, 60 prac z zakresu chirurgii małoinwazyjnej, 230 doniesień zjazdowych, 9 rozdziałów w książkach. Wypromował 14 doktoratów, napisał 4 skrypty dla studentów medycyny, współtworzył 30 filmów dydaktycznych z zakresu chirurgii małoinwazyjnej. Według Profesora chirurgia małoinwazyjna stanowi ukoronowanie jego działalności chirurgicznej. Mając specjalizację w trzech dziedzinach chirurgii stworzył unikalne w skali kraju, wzorowany na amerykańskich ośrodkach, Akademickie Centrum Chirurgii Małoinwazyjnej (ACCHM), mające charakter zarówno leczniczy jak i szkoleniowy. Pozwoliło to na wykonywanie zabiegów operacyjnych w bardzo szerokim zakresie od chirurgii ogólnej, torakochirurgii, chirurgii dziecięcej, po onkologię, ginekologię, urologię, ortopedię, chirurgię gastroenterologiczną i endokrynologiczną. Ośrodek formalnie zatwierdzony w 1997 roku przez ówczesnego Rektora Śląskiej Akademii Medycznej Profesora Zbigniewa Religę był jedynym ośrodkiem szkoleniowym dla chirurgii dorosłych na Śląsku i jedynym z trzech dla chirurgii dziecięcej w kraju. Wprowadził szereg operacji małoinwazyjnych wykonywanych po raz pierwszy w Polsce takich jak operacja tarczycy, usuniecie śledziony, grasicy, operacje w żylakach przełyku, resekcje jelitowe, operacja zniekształcenia klatki piersiowej metodą Nuss a czy usunięcie płata płucnego metodą torakospokową, usunięcia pęcherzyka żółciowego, refluksu żołądkowoprzełykowego, przepukliny pachwinowej, przepukliny rozworu przełykowego, resekcje jelit, zabiegów onkologicznych. Obecnie przeprowadzane w ramach ACCHM zabiegi operacyjne są wykonywane przez Pana Profesora w Szpitalach w Ozimku, w Knurowie, w Rybniku oraz w Szpitalu we Wrocławiu. DR HAB. INŻ. ADAM GACEK W roku 1970 ukończył studia na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka - automatyka ze specjalnością elektroniczne urządzenia cyfrowe. W 1970 roku rozpoczął pracę zawodową w Zakładach Konstrukcyjno-Mechanicznych Przemysłu Węglowego w Gliwicach pracując kolejno na stanowiskach konstruktora, asystenta i starszego asystenta naukowo-badawczego. Zajmował się zagadnieniami techniki cyfrowej i komputerowej, a w szczególności zastosowaniem komputerów przemysłowych do sterowania procesami technologicznymi. Jest współautorem opracowania pierwszego polskiego komputera przemysłowego zastosowanego w procesach automatyzacji wydobycia węgla w kopalniach. Komputer ten pod nazwą MKJ-25 produkowany był seryjnie w latach w Zakładach Elektroniki Górniczej w Tychach. W 1976 roku podjął pracę w Śląskim Ośrodku Techniki Medycznej w Zabrzu, na bazie, którego w 1977 roku został utworzony Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznej Aparatury Medycznej, który z kolei w 1995 roku został przekształcony w Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM) w Zabrzu. W tym okresie zajmował kolejno stanowiska: kierownika Działu Urządzeń Prototypowych, kierownika Zakładu Audiometrii i Psychometrii, głównego specjalisty d/s elektroniki, zastępcy dyrektora d/s rozwojowych i od 1988 roku dyrektora Ośrodka, a po przekształceniu Instytutu. Od początku pracy zainteresowania zawodowe dotyczyły problemów przetwarzania i analizy sygnałów biomedycznych dla potrzeb intensywnego nadzoru chorych i diagnostyki kardiologicznej. Z tym związany był bezpośrednio temat pracy doktorskiej, którą obronił w 1986 roku na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

4 Jako dyrektor Instytutu spowodował rozwinięcie na poziom światowy nowych kierunków techniki medycznej obejmujących: nieinwazyjne elektrostymulacyjne metody diagnostyki i terapii serca, komputerową analizę sygnałów kardiotokograficznych, systemy monitorowania i nadzoru pacjentów z wszczepionymi rozrusznikami serca. Jest autorem lub współautorem ponad 80 prac z dziedziny techniki cyfrowej i komputerowej oraz techniki medycznej. Na swoim koncie ma 7 przyznanych patentów. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej. Jest Prezesem Konsorcjum skupiającego 29 jednostek naukowych, przemysłowych i samorządowych w ramach Polskiego Centrum Zaawansowanych Technologii dla Ochrony i Promocji Zdrowia POLTEM. Na bazie Instytutu, którym kieruje powstało także Centrum Doskonałości STIMCARD dla Rozwoju Technologii Kardiostymulacyjnej. 6. Krótka charakterystyka wykładów prelegentów: Profesor Gunnar Hartvigsen w trakcie trzech kilkugodzinnych wykładów (z krótkimi przerwami kawowymi) przedstawił aktualny stan telemedycyny w Norwegii. Ze względu na duże odległości między miastami oraz bardzo niski wskaźnik zagęszczenia ludności w Norwegii usługi medyczne na odległość stały się koniecznością. Dodatkowym argumentem rozwoju takiej formy pomocy medycznej są również warunki atmosferyczne (szczególni zimą) i bardzo często nieprzejezdne drogi komunikacyjne. Na przykładach różnych przypadków medycznych przedstawił metody rozwiązywania problemów potrzeby pomocy np. zdalnego monitorowania stanu pacjenta, dokonywania badań diagnostycznych, itp. Istotnym elementem wykładów prof. G. Hartvigsena była ożywiona z Nim dyskusja oraz deklaracja poprowadzenia kilku prac dyplomowych studentów z Bydgoszczy, jak również nawiązanie bliskiej współpracy między Uniwersytetem w Tromsø a UTP w Bydgoszczy. Profesor Józef Dzielicki w trakcie swojego wykładu, bogato ilustrowanego filmami z zarejestrowanymi zabiegami chirurgicznymi, przybliżył historię telemedycyny w Polsce wskazując na bardzo trudne warunki jej powstawania wynikające głównie z kosztów oraz

5 również pewnego oporu środowiska medycznego. Podkreślił, że w dzisiejszym stanie medycyny nasyconej najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i technicznymi istnieje niezbędnie potrzebna obecności inżynierów na blokach operacyjnych. Dyrektor Adam Gacek w trakcie 4-godzinnego wykładu, bazując na schemacie koncepcji telemedycyny, zaprezentował aktualne możliwości techniczne i technologiczne przesyłu medycznych informacji diagnostycznych na odległość, omówił telemetryczny system wczesnego ostrzegania oraz przybliżył problemy w powszechnym stosowaniu telemonitoringu medycznego. Przedstawił osiągnięcia Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM) w Zabrzu, zachęcając uczestników seminarium do wizyty w tym Instytucie.

6 Opracowanie: Bolesław Przybyliński tekst Marek Andryszczyk - zdjęcia

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Przybyli, zobaczyli, dowiedzieli się... s. 16 Afgański rekonesans s. 3 Ju b i l e u s z p r a c y d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Profesora Przychodzienia s. 12 Konieczne zaufanie s. 26 W numerze

Bardziej szczegółowo

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Profesor zw. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1979 roku. Tytuł doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 1 styczeń issn 1899-5810 Uczelnia XP - opis systemu mgr inż. Dominik Płacek dr n. med. Radosław Zajdel Uczelnia wobec zmieniających

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Przygotowany na zlecenie:

RAPORT KOŃCOWY. Przygotowany na zlecenie: RAPORT KOŃCOWY Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście

Bardziej szczegółowo

Prorektorzy 2008-2012

Prorektorzy 2008-2012 październik 2007 1 Prorektorzy 2008-2012 29 kwietnia 2008 r. w Auli PWr zebrało się Uczelniane Kolegium Elektorów, by wybrać prorektorów uczelni na kadencję 2008-2012. Kandydatami do tych funkcji byli

Bardziej szczegółowo

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Nr 3(16)2015

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Nr 3(16)2015 NASZ SZPITAL Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy Nr 3(16)2015 www.jurasza.pl Ostatnie kilometry akredytacyjnego Tour de France Tour de France jest jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 STRATEGIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W REGIONIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 6-8 czerwiec-sierpień issn 1899-5810,,Heal the world - 16. edycja szkoły letniej Fundacji ASEF Mgr Przemysław Andrzejak Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 30-lecia l skiego Centrum Chorób Serca. Jeste my, aby ratowa, leczy, dawa nadziej Misja Szpitala. Budynek C (2015)

Jubileusz 30-lecia l skiego Centrum Chorób Serca. Jeste my, aby ratowa, leczy, dawa nadziej Misja Szpitala. Budynek C (2015) Jubileusz 30-lecia l skiego Centrum Chorób Serca Jeste my, aby ratowa, leczy, dawa nadziej Misja Szpitala Budynek C (2015) Budynek B (2011) Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję Spojrzenie na Misję

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

BioTe21 Laboratorium Genetyczne BioTe21 (BioTe21 Adam Master) cel strategiczny motto firmy

BioTe21 Laboratorium Genetyczne BioTe21 (BioTe21 Adam Master) cel strategiczny  motto firmy BioTe21 Laboratorium Genetyczne BioTe21 (BioTe21 Adam Master) powstało we wrześniu 2005 r. w wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Fot. L. Panasiewicz. Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych. W NUMERZE m.in.:

Fot. L. Panasiewicz. Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych. W NUMERZE m.in.: 1 (26) / 2011 Fot. L. Panasiewicz Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: Z nauki do biznesu, z biznesu do nauki Uczelnie muszą komercjalizować

Bardziej szczegółowo

marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu

marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu Profesor Henryk Filcek 1928 2011 Rektor AGH 1974 1979

Bardziej szczegółowo

GŁOS AKADEMICKI. Obrady komisji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich s. 11. Nr 4 (217) KWIECIEŃ 2014 ROK XVIII ISSN 1507-9988

GŁOS AKADEMICKI. Obrady komisji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich s. 11. Nr 4 (217) KWIECIEŃ 2014 ROK XVIII ISSN 1507-9988 Nr 4 (217) KWIECIEŃ 2014 ROK XVIII ISSN 1507-9988 GŁOS AKADEMICKI P I S M O P R A C O W N I K Ó W I S T U D E N T Ó W Obrady komisji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich s. 11 Kolejne sukcesy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLIII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 9/2011 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Izabela Strużycka redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku władze r historia r działalność dydaktyczna r działalność naukowa i współpraca międzynarodowa współpraca międzynarodowa Erasmus r Biblioteka Główna r czasopisma Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XVII nr 7 (167) lipiec 2011 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XVII nr 7 (167) lipiec 2011 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XVII nr 7 (167) lipiec 2011 ISSN 1429-5822 Architektura instytutów i klinik medycznych Dwustulecie medycyny uniwersyteckiej

Bardziej szczegółowo

biuletyn www.biziel.pl Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy wrzesień 2014 nr 15 (35)

biuletyn www.biziel.pl Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy wrzesień 2014 nr 15 (35) Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy wrzesień 2014 nr 15 (35) biuletyn ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 ISO 27001:2005 www.biziel.pl Szanowni Państwo Dr n.med. Wanda

Bardziej szczegółowo

POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA W PLANACH WŁADZ NOWEJ KADENCJI. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki Rektor-elekt

POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA W PLANACH WŁADZ NOWEJ KADENCJI. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki Rektor-elekt POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA W PLANACH WŁADZ NOWEJ KADENCJI Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki Rektor-elekt Na najbliższe cztery lata, bo tyle wynosi kadencja zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 2 (68) Czerwiec 2010 Sad Jabłoń, obok grusza Śliwa, dalej wiśnia Drzewa czereśni, krzewy aronii Agrest czerwony i biały Piękny

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 1 (67) Kwiecień 2010 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo