ATRAKCYJNARUDA SPOSOBEM NA. czyli wszystko o śmieciach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATRAKCYJNARUDA SPOSOBEM NA. czyli wszystko o śmieciach. www.rudaslaska.pl"

Transkrypt

1 ATRAKCYJNARUDA SPOSOBEM NA czyli wszystko o śmieciach

2 ŚMIECIOWAREWOLUCJA O d 1 lipca 2013 r. zmieniają się zasady odbioru i zagospodarowania śmieci. Znowelizowana przez sejm ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że to samorządy stają się właścicielami odpadów i to one w drodze przetargu będą wybierały firmę, która zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. Właściciele i zarządcy nieruchomości będą zaś płacić tzw. opłatę śmieciową, która będzie obliczana na podstawie deklaracji śmieciowych, które muszą złożyć wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości. CO SIĘ ZMIENI? od 1 lipca 2013 roku wszyscy będziemy musieli segregować śmieci! Czasy, kiedy odpady komunalne wystarczyło wywieźć na wysypisko, mijają bezpowrotnie. Każda gmina w Polsce musi stworzyć zupełnie nowy system nie tylko odbioru, ale i recyklingu odpadów. Ruda Śląska nie jest tu żadnym wyjątkiem. Jeżeli tego nie zrobimy, to zgodnie z unijnym prawem, nasz kraj będzie musiał płacić wielomilionowe kary, które mogłyby nas kosztować nawet 400 mln zł rocznie!!! OD KOGO MIASTO ODBIERZE ŚMIECI? Miasto będzie odbierało odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych (domów jedno- i wielorodzinnych oraz bloków) oraz z nieruchomości niezamieszkałych (ogrodów działkowych, cmentarzy, szkół, placówek oświatowych, służby zdrowia, przedsiębiorstw i sklepów itp.). UWAGA! Ustawa nie daje gminom możliwości odbioru odpadów innych niż komunalne, tzn. przemysłowych. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy takie odpady wytwarzają, muszą zawrzeć na ich odbiór odrębne umowy. 2 Odpady komunalne to śmieci powstające w gospodarstwach domowych. Do odpadów komunalnych zaliczają się również odpady powstające w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, w przedsiębiorstwach, obiektach użyteczności publicznej itp., które nie zawierają odpadów niebezpiecznych oraz ze względu na swój charakter, skład i ilość są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

3 ILE ZAPŁACIMY? Zgodnie z nowymi przepisami każdy mieszkaniec będzie płacił tzw. opłatę śmieciową. Będzie ona obejmowała takie koszty jak odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w których będzie można za darmo oddać posegregowane śmieci oraz koszty obsługi administracyjnej. W Rudzie Śląskiej opłata śmieciowa w zabudowie mieszkaniowej będzie naliczana od ilości osób zamieszkujących w domu czy mieszkaniu. Na terenie miasta będą obowiązywały dwie miesięczne stawki opłaty śmieciowej : niższa dla segregujących śmieci oraz wyższa dla niesegregujących. PAMIĘTAJ Ekologiczni zapłacą mniej!!! 3

4 ŚMIECIOWAREWOLUCJA Miesięczne stawki za śmieci dla mieszkańców Rudy Śląskiej Odpady segregowane 11 zł od osoby Odpady niesegregowane 17 zł od osoby Opłata śmieciowa dla właścicieli i zarządców nieruchomości niezamieszkałych będzie zależna od ilości i pojemności koszy na odpady, jakie są im potrzebne. Miesięczne stawki za pojemnik na odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych odpady segregowane odpady niesegregowane Pojemnik o pojemności 60 l 7 zł 14 zł Pojemnik o pojemności 120 l 14 zł 29 zł Pojemnik o pojemności 140 l 17 zł 34 zł Pojemnik o pojemności 240 l 29 zł 58 zł Pojemnik o pojemności 360 l 43 zł 87 zł Pojemnik o pojemności l 133 zł 265 zł Pojemnik o pojemności l 352 zł 703 zł Pojemnik o pojemności l 586 zł zł Pojemnik o pojemności l 820 zł zł Pojemnik o pojemności l zł zł 4

5 HARMONOGRAM PŁATNOŚCI Opłatę śmieciową należy uiszczać bez wezwania w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych w następujących terminach: za styczeń i luty za marzec i kwiecień za maj i czerwiec za lipiec i sierpień za wrzesień i październik za listopad i grudzień do 28 lutego danego roku do 30 kwietnia danego roku do 30 czerwca danego roku do 31 sierpnia danego roku do 31 października danego roku do 31 grudnia danego roku GDZIE ZAPŁACIĆ? Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo przekazem bądź przelewem na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska: (tytułem: opłata odpady; imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, której opłata dotyczy, za okres ). ING Bank Śląski S.A UWAGA! Pierwszą opłatę (za okres lipiec sierpień 2013 r.) należy wnieść do końca sierpnia 2013 r. UWAGA! Mieszkańcy bloków opłatę śmieciową będą wnosić tak jak dotychczas do MPGM-u i spółdzielni mieszkaniowych w ustalonych przez nie terminach. 5

6 ŚMIECIOWAREWOLUCJA UWAGA! Za mieszkańców bloków wszystkie formalności związane z wypełnianiem deklaracji załatwiają spółdzielnie mieszkaniowe, zarządy lub zarządcy wspólnot mieszkaniowych albo MPGM. ZŁÓŻ DEKLARACJĘ! Podstawą do ustalenia wysokości opłaty śmieciowej jest deklaracja. Deklarację składa: właściciel nieruchomości, zarząd/zarządca wspólnoty, zarząd spółdzielni, użytkownicy ogrodów działkowych bądź każdy inny zarządzający nieruchomością. Należy zaznaczyć, że w przypadku Rodzinnych Ogrodów Działkowych deklarację za wszystkich użytkowników ogrodów składa Zarząd, zaś w przypadku ogrodów dzierżawionych od Miasta deklarację składa każdy użytkownik indywidualnie. Formularz deklaracyjny można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców UM lub poprzez stronę internetową PAMIĘTAJ! Dane z deklaracji powinny być na bieżąco aktualizowane poprzez złożenie nowej deklaracji. Formularz powinien zostać zmieniony za każdym razem, gdy ktoś się wprowadza lub wyprowadza, przyjeżdża do nas z dłuższą wizytą lub w rodzinie narodzi się dziecko. Aktualizacja deklaracji powinna następować też w przypadku dłuższego wyjazdu (np. na studia czy do pracy sezonowej) lub śmierci któregoś z mieszkańców. Nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Podobny mechanizm będzie działał w przypadku działkowców, którzy nie będą musieli ponosić kosztów związanych z wywozem odpadów przez czas, kiedy nie korzystają ze swoich ogrodów. Chodzi tu przede wszystkim o miesiące zimowe, kiedy to właściciele ogródków rekreacyjnych nie przebywają na ich terenie, a co za tym idzie nie wytwarzają żadnych odpadów komunalnych. Możliwość zmiany wysokości opłaty śmieciowej będą mieli też mieszkańcy bloków. Z tą jednak różnicą, że ci ostatni dane powinni aktualizować w spółdzielniach mieszkaniowych. CO Z KUBŁAMI NA ŚMIECI? W ramach opłaty śmieciowej miasto wyposaży nieruchomości w pojemniki na śmieci. Liczba dostarczanych kubłów będzie dostosowana do ilości śmieci wytwarzanych na danej nieruchomości, częstotliwości ich wywozu i ilości osób, które z nich korzystają. Na osiedla zostaną dostarczone kontenery na śmieci zmieszane oraz pojemniki do segregacji. Mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymają natomiast kubły na odpady zmieszane oraz na biomasę. Śmieci segregowane będą natomiast zbierać do specjalnych kolorowych worków, które będzie dostarczała im firma wywozowa. 6

7 CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ŚMIECI W ramach opłaty śmieciowej odpady komunalne odbierane będą z następującą częstotliwością: Rodzaj odpadów komunalnych zbieranych selektywnie CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW Nieruchomości zamieszkałe oraz zabudowa mieszana* Zabudowa Zabudowa jednorodzinna wielorodzinna Nieruchomości niezamieszkałe Odpady komunalne zmieszane 1 raz na 2 tygodnie 2 razy w tygodniu 1 raz na 2 tygodnie Odpady komunalne segregowane: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone 1 raz w miesiącu 1 raz w tygodniu 1 raz w miesiącu styczeń, luty, marzec, grudzień 1 raz w miesiącu; kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 1 raz na 2 tygodnie 1 raz w tygodniu; odpady zielone 6 razy w roku 1 raz w miesiącu Odpady wielkogabarytowe 4 razy w roku 1 raz w tygodniu nie dotyczy Odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe Pozostałe odpady komunalne 1 raz w roku na indywidualne zamówienie** nie dotyczy Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów należy własnym transportem dostarczyć: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, baterie i akumulatory, opony, tekstylia, świetlówki, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia oraz tzw. odpady problematyczne (np. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, smary, oleje i kleje) Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie dostarczony właścicielom domków jednorodzinnych a także zostanie udostępniony na stronie internetowej firmy wywożącej śmieci oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. * Zabudowa mieszana to nieruchomość, której część stanowi nieruchomość zamieszkałą a część niezamieszkałą np. firmę. ** Dotyczy wyłącznie części nieruchomości stanowiącej nieruchomość zamieszkałą. 7

8 ŚMIECIOWAREWOLUCJA JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI? Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa segregujemy: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji (biomasa). Sposób w jaki mieszkańcy powinni pozbywać się śmieci określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Rudy Śląskiej. JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI? POJEMNIK / WOREK NIEBIESKI (Papier) gazety, katalogi, zeszyty, książki, kartony i tekturę. UWAGA! papier musi być suchy. WRZUCAMY NIE WRZUCAMY zatłuszczonego papieru (np. po maśle), opakowań wielomateiałowych typu tetra-pak (np. po mleku), worków po cemencie, gipsie, tapet, zużytych artykułów i papierów higienicznych (np. pieluch typu pampers, jednorazowych podkładów). ŻÓŁTY (Tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) zgniecione butelki (typu PET), zgniecione butelki po żywności, chemii gospodarczej, opakowania plastikowe (np. po żywności), woreczki foliowe, reklamówki, zgniecione, bez zakrętek opakowania wielomateriałowe typu tetra-pak (np. po mleku), opakowania metalowe (np. puszki po konserwach, napojach), nakrętki ze słoików, butelek, drobny złom metalowy. UWAGA! Butelki i opakowania powinny być opróżnione z resztek zawartości, czyste, mogą zawierać etykiety (poza etykietą z folii termokurczliwej czyli taką, która pokrywa całą butelkę (np. Kubuś Play). zużytych artykułów i papierów higienicznych (np. pieluch typu pampers, jednorazowych podkładów), styropianu, opakowań po olejach silnikowych, smarach, opakowań po aerozolach (np. po dezodorantach, środkach owadobójczych), puszek po farbach, baterii, paneli, odpadów wielkogabarytowych z tworzyw sztucznych. BIAŁY (Szkło białe) bezbarwne butelki i słoiki po napojach i żywności, bezbarwne szklane opakowania po kosmetykach, bezbarwne szklanki, kieliszki. kryształów, naczyń żaroodpornych, ceramiki, porcelany, żarówek, szkła zbrojowego. 8

9 ZIELONY (Szkło kolorowe) BRĄZOWY lub CZARNY z opisem BIOMASA Kontener lub worek na odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe (dostarczony na indywidualne zamówienie) kolorowe butelki i słoiki po napojach i żywności, kolorowe szklane opakowania po kosmetykach. UWAGA! Butelki i opakowania mogą zawierać etykiety, powinny być opróżnione z resztek, czyste. UWAGA! W miejscach, gdzie nie ustawiono pojemników w kolorze białym na szkło białe, dopuszcza się gromadzenie w pojemniku zielonym typu dzwon szkła kolorowego wraz z białym. chwasty, liście, trawę, odpady po owocach i warzywach, stałe resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, skorupki z jajek, łupiny orzechów, fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami papierowymi. gruz, ceramikę. kryształów, naczyń żaroodpornych, ceramiki, porcelany, żarówek, szkła zbrojowego. resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego, psich odchodów. folii, drewna, pianek, styropianu, metali, plastiku. Segregując pamiętaj też o tym, aby zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika. JAK POSTĘPOWAĆ Z POZOSTAŁYMI ODPADAMI? ZUŻYTE BATERIE PRZETERMINO- WANE LEKI ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ODPADY WIELKO- GABARYTOWE PSIE ODCHODY przekazujemy do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów, wrzucamy do specjalnych pojemników, które można znaleźć w sklepach sprzedających baterie, wrzucamy do specjalnych pojemników ustawionych w budynkach Urzędu Miasta. przekazujemy do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów, wrzucamy do specjalnych pojemników ustawionych w wybranych aptekach i przychodniach zdrowia. przekazujemy do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów, oddajemy w sklepie, przy zakupie sprzętu elektrycznego i elektronicznego tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt w ilości nie większej, niż ilość kupowanego nowego sprzętu, oddajemy w punktach zbierających taki sprzęt. wystawiamy przed posesję lub na placyk gospodarczy skąd zostaną odebrane zgodnie z określoną częstotliwością, przekazujemy do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów. należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane lub do pojemników przeznaczonych na odchody zwierzęce. 9

10 ŚMIECIOWAREWOLUCJA 10

11 ŚMIECIOWAREWOLUCJA 11

12 GMINNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW Od 1 lipca 2013 r. w Rudzie Śląskiej zacznie funkcjonować tzw. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym będzie można za darmo przekazywać wysegregowane śmieci, w tym m.in. odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, tekstylia, świetlówki, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia oraz tzw. odpady problematyczne (np. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje i kleje). Tak jak do tej pory, przeterminowane leki mieszkańcy będą mogli przekazywać do niektórych przychodni i aptek (wykaz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta). Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Referat Gospodarki Odpadami Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, pok. 401 tel w. 4010, 4011, 4012 lub Internet: więcej na

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 2015-04-30 Urząd Miejski w Modliborzycach Wprowadzenie Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzono

Bardziej szczegółowo

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Porąbka

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Porąbka System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Porąbka 1 Podstawy prawne systemu: 1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Projekt. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino Rozdział I

Projekt. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino Rozdział I Projekt Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) do przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 207 000 euro pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA GŁUSK ZP 271.9.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / CZERWIEC 2013 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 7 kwietnia 2013r. Obchody 182 rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim 21 kwietnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice UCHWAŁA NR XXI/191/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta KRAŚNIK za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta KRAŚNIK za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta KRAŚNIK Kraśnik, kwiecień 2015 SPIS TRESCI: 1. Wstęp 1.1. Cel opracowania 1.2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami 1.3. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy ŁĘCZNA za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy ŁĘCZNA za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy ŁĘCZNA za rok 2014 Łęczna, kwiecień 2015 r. SPIS TRESCI: 1. Wstęp 1.1. Cel opracowania 1.2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy BOBOWA za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy BOBOWA za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy BOBOWA Bobowa, kwiecień 2015 SPIS TRESCI: 1. Wstęp 1.1. Cel opracowania 1.2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami 1.3. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Poprawiony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - OPZ:

Poprawiony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - OPZ: Numer sprawy: ITR.271.05.2013.MK Poprawiony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - OPZ: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 UCHWAŁA Nr 467/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI Z GMINY CHOJNICE 2012/2013. Piękna nasza Gmina cała... arch. ZPK zdj. B. Chojęta

AKTUALNOŚCI Z GMINY CHOJNICE 2012/2013. Piękna nasza Gmina cała... arch. ZPK zdj. B. Chojęta 2012/2013 AKTUALNOŚCI Z GMINY CHOJNICE arch. ZPK zdj. B. Chojęta Piękna nasza Gmina cała... Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Chojnice Wydanie gazetki Aktualności z Gminy Chojnice jest już naszą coroczną

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 859 UCHWAŁA NR XXVI/215/13 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Szczecin, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 859 UCHWAŁA NR XXVI/215/13 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 859 UCHWAŁA NR XXVI/215/13 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA Załączniki nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA 1. Miasto Podkowa Leśna zajmuje obszar o powierzchni - 10,1 km2. 2. Liczba mieszkańców Miasta zameldowanych

Bardziej szczegółowo

1. Jakie będą przewidywane wzrosty opłat w przypadku poszczególnych wariantów naliczania opłat?

1. Jakie będą przewidywane wzrosty opłat w przypadku poszczególnych wariantów naliczania opłat? 1. Jakie będą przewidywane wzrosty opłat w przypadku poszczególnych wariantów naliczania opłat? Jednym z kluczowych elementów nowego gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest nie tylko

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Nysa

Opis przedmiotu zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Nysa Opis przedmiotu zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Nysa I. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

Bardziej szczegółowo

b) szkło w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe

b) szkło w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Założenia podstawowe 1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

życzą Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski (-) Kazimierz Kaczmarek

życzą Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski (-) Kazimierz Kaczmarek INFORMATOR GMINY WIELKA NIESZAWKA GRUDZIEŃ 2012 ROK Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, przeżytych w zgodzie ze światem i sobą samym, pełnych życia i miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego

Bardziej szczegółowo

X pierwszą deklarację (2) nową deklarację (2) korektę deklaracji (3)

X pierwszą deklarację (2) nową deklarację (2) korektę deklaracji (3) Jasne pola deklaracji należy wypełnić czytelnie na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.... DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr Rady Miejskiej w Kaletach z dnia.

UCHWAŁA nr Rady Miejskiej w Kaletach z dnia. PROJEKT UCHWAŁA nr Rady Miejskiej w Kaletach z dnia. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kalety. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

System i zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, w świetle nowych regulacji prawnych

System i zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, w świetle nowych regulacji prawnych 2012 System i zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, w świetle nowych regulacji prawnych Materiały opracowano w ramach realizacji działania 7.2 pt. Standaryzacja gospodarowania odpadami na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 507/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 marca 2013 r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia.

UCHWAŁA NR 507/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 marca 2013 r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia. UCHWAŁA NR 507/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 7677 UCHWAŁA NR XXIX-261-12 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 20 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 7677 UCHWAŁA NR XXIX-261-12 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 20 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 7677 UCHWAŁA NR XXIX-261-12 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 20 grudnia 2012 rok w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do lektury

Zapraszamy do lektury Informator Gminy Zławieś Wielka nr 8, marzec - maj 2013 www.zlawies.pl Zapraszamy do lektury Nowoczesne Rzęczkowo O Zespole Szkół w Rzęczkowie zaczyna się robić głośno nie tylko w regionie, ale także w

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Zobowiązany do złożenia deklaracji: Miejsce składania: Termin złożenia deklaracji: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Ustawa z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo