Cennik usług telekomunikacyjnych Usługi Cyfrowe ISDN Duo Taryfa Cyfrowy Telefon

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik usług telekomunikacyjnych Usługi Cyfrowe ISDN Duo Taryfa Cyfrowy Telefon"

Transkrypt

1 Obowiązuje od r. Dotyczy Umów zawartych od dnia r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Cena Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z linii ISDN 250,00 zł netto (307,50 zł brutto) 64,00 zł netto (78,72 zł brutto) 2. Opłaty abonamentowe (miesięczne) A. Wariant 1 Rodzaj opłaty Cena Abonament 59,00 zł netto (72,57 zł brutto) Minuty do wykorzystania w ramach opłaty abonamentowej na połączenia lokalne i międzymiastowe wykonywane w dowolnym czasie w trakcie jednego okresu rozliczeniowego oraz liczba numerów MSN dostępnych w ramach opłaty abonamentowej Limit minut brak Liczba numerów MSN 2 B. Wariant 2 Rodzaj opłaty Cena Abonament 89,00 zł netto (109,47 zł brutto) Minuty do wykorzystania w ramach opłaty abonamentowej na połączenia lokalne i międzymiastowe wykonywane w dowolnym czasie w trakcie jednego okresu rozliczeniowego oraz liczba numerów MSN dostępnych w ramach opłaty abonamentowej Limit minut 500 Liczba numerów MSN 5 C. Wariant 3 Rodzaj opłaty Cena Abonament Non Stop 109,00 zł netto (134,07 zł brutto) Minuty do wykorzystania w ramach opłaty abonamentowej na połączenia lokalne i międzymiastowe wykonywane w dowolnym czasie w trakcie jednego okresu rozliczeniowego oraz liczba numerów MSN dostępnych w ramach opłaty abonamentowej Limit minut bez limitu Liczba numerów MSN 7 Minuty do wykorzystania w ramach opłaty abonamentowej naliczane są sekundowo. Nie przechodzą na następny okres rozliczeniowy. Abonent zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z Umową oraz Regulaminem Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia, w szczególności zabronione jest: korzystanie z usług dla celów hurtowego zakańczania / tranzytowania połączeń w sieci Netia i sieciach innych operatorów telekomunikacyjnych, korzystanie z urządzeń typu PABX, 3) generowanie sztucznego ruchu tj. ruchu charakteryzującego się sekwencyjnym czasem połączenia do wybranego numeru lub numerów, najczęściej wprowadzanego za pomocą generatorów ruchu, dialerów lub innych urządzeń o podobnej funkcjonalności, 4) używanie automatycznych systemów wywołujących oraz świadczenie usług typu call center. W przypadku naruszenia wymienionych zasad Operator jest uprawniony do niezwłocznego zawieszenia świadczenia usług Klientowi oraz rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku, w którym Abonent przewiduje poziom ruchu w wysokości większej niż minut miesięcznie, zobowiązany jest on do poinformowania Operatora o prognozowanym poziomie ruchu. Informacja taka powinna zostać przekazana na co najmniej 5 dni przed planowanym generowaniu ruchu przekraczającym poziom minut miesięcznie. W przypadku braku informacji od Abonenta, ruch ten może zostać potraktowany jako generowanie sztucznego ruchu lub hurtowe zakańczanie / tranzytowanie połączeń.

2 3. Opłaty za krajowe połączenia telekomunikacyjne A. lokalne i międzymiastowe w ruchu automatycznym Rodzaj połączenia Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Opłata za 1 minutę połączenia lokalne i międzymiastowe całą dobę sekundowo 0,20 zł netto (0,25 zł brutto) lokalne i międzymiastowe wykonywane z numerów usługi Fax Serwer całą dobę sekundowo 0,20 zł netto (0,25 zł brutto) W przypadku wyboru Wariantu 2 Abonament Non Stop opłata za połączenia lokalne i międzymiastowe zawiera się w ramach opłaty abonamentowej. B. z sieciami telefonii komórkowej Rodzaj połączenia Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Opłata za 1 minutę połączenia z siecią operatorów komórkowych: Polkomtel, PTK, PTC wraz z operatorami wykorzystującymi ich sieci (MVNO) z siecią operatora komórkowego P4 wraz z operatorami wykorzystującymi jego sieć (MVNO) oraz Cyfrowym Polsatem z siecią operatora komórkowego Centernet wraz z operatorami wykorzystującymi jego sieć (MVNO) całą dobę sekundowo 0,23 zł netto (0,28 zł brutto) całą dobę sekundowo 0,59 zł netto (0,73 zł brutto) całą dobę sekundowo 0,79 zł netto (0,97 zł brutto) Opłata za połączenie naliczana jest wg rzeczywistego czasu jego trwania liczonego w sekundach, przy czym koszt połączenia nie może być niższy niż 1 grosz. C. z siecią inteligentną z numerem o wskaźniku Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Cena Ta, Tb bez opłat Ta, Tb jednokrotnie Ta Tb za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia za każde rozpoczęte 6 minut połączenia T T2 za minutę połączenia 0,30 zł netto (0,37 zł brutto) T3, T4 0,20 zł netto (0,25 zł brutto) Ta, Tb Ta, Tb Okresy taryfikacyjne: T1 w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni robocze T2 w godzinach od 8:00 do 18:00 w soboty, niedziele i dni świąteczne T3 w godzinach od 18:00 do 8:00 w dni robocze T4 w godzinach od 18:00 do 8:00 w soboty, niedziele i dni świąteczne Ta w godzinach od 8:00 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia Tb w godzinach od 22:00 do 8:00 we wszystkie dni tygodnia podstawą do ustalania opłaty za połączenia jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT. Ta Tb za każdą rozpoczętą 1 minutę połączenia za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia za każde rozpoczęte 6 minut połączenia za każdą rozpoczętą 1 minutę połączenia

3 D. audioteksowe Operator ma prawo założyć blokadę połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie, w szczególności 700, 701, 703, 704, 707, 708 w przypadku, gdy wartość netto wykonanych połączeń przekroczy w danym Okresie Rozliczeniowym równowartość 500 zł. Zdjęcie blokady nastąpi niezwłocznie po opłaceniu należności za Okres Rozliczeniowy, w którym aktywowano usługę i złożeniu pisemnego zlecenia zdjęcia blokady. z numerem 707 z numerem o wskaźniku Sposób naliczania Cena netto ,61 zł netto (3,21 zł brutto) jednokrotnie 3,48 zł netto (4,28 zł brutto) ,35 zł netto (5,35 zł brutto) z numerami 700, 701, 703 i 708 z numerem o wskaźniku Sposób naliczania Cena 700 1, 701 1, 703 1, , ,58 zł netto (0,71 zł brutto) 700 2, 703 2, ,05 zł netto (1,29 zł brutto) 700 3, 701 3, 703 3, ,69 zł netto (2,08 zł brutto) 700 4, 701 4, 703 4, za minutę połączenia 2,10 zł netto (2,58 zł brutto) 700 5, 701 5, 703 5, ,00 zł netto (3,69 zł brutto) 700 6, 701 6, 703 6, ,46 zł netto (4,26 zł brutto) 700 7, 701 7, 703 7, ,00 zł netto (4,92 zł brutto) 700 8, 701 8, 703 8, ,25 zł netto (7,69 zł brutto) 700 9, 703 9, jednokrotnie 8,12 zł netto (9,99 zł brutto) do numerów 700 i 701 realizowane są przez Telekomunikację Polską SA. Podstawą do ustalania opłaty za połączenia jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT. z numerami 704 z numerem o wskaźniku Sposób naliczania Cena ,58 zł netto (0,71 zł brutto) ,16 zł netto (1,43 zł brutto) ,03 zł netto (2,50 zł brutto) ,19 zł netto (3,92 zł brutto) za połączenie ,06 zł netto (4,99 zł brutto) ,22 zł netto (6,42 zł brutto) ,12 zł netto (9,99 zł brutto) ,15 zł netto (12,49 zł brutto) z numerami 207, 208 Rodzaj opłaty Sposób naliczania Cena Rozpoczęcie połączenia jednokrotnie 0,20 zł netto (0,25 zł brutto) z numerem o wskaźniku Sposób naliczania Cena 207 1, , ,05 zł netto (1,29 zł brutto) 207 3, ,69 zł netto (2,08 zł brutto) 207 4, ,10 zł netto (2,58 zł brutto) opłata za minutę połączenia 207 5, ,00 zł netto (3,69 zł brutto) 207 6, ,46 zł netto (4,26 zł brutto) 207 7, ,00 zł netto (4,92 zł brutto) 207 8, ,25 zł netto (7,69 zł brutto) 207 9, jednokrotnie 8,12 zł netto (9,99 zł brutto) Opłata nie dotyczy połączeń z numerami 2079, 2089 Podstawą do ustalania opłaty za połączenia jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT

4 E. z sieciami przywoławczymi z numerem o wskaźniku Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Cena Ta Tb za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia za każde rozpoczęte 6 minut połączenia Ta, Tb za 1 minutę połączenia 4,00 zł netto (4,92 zł brutto) Okresy taryfikacyjne: patrz objaśnienia w stopce pkt 3.C. Podstawą do ustalania opłaty za połączenia jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT. F. z numerem dostępowym Internetii z numerem Okres taryfikacyjny Cena , T1 0,08 zł netto (0,10 zł brutto) T2, T3, T4 0,04 zł netto (0,05 zł brutto) Okresy taryfikacyjne: patrz objaśnienia w stopce pkt 3.C. Opłata za połączenie naliczana jest wg rzeczywistego czasu jego trwania liczonego w sekundach, przy czym koszt połączenia nie może być niższy niż 1 grosz. G. lokalne do internetu i sieci teleinformatycznych Rodzaj połączenia Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Cena lokalne z sieci publicznej do internetu lokalne z sieci publicznej do sieci teleinformatycznych Ta Tb Ta Tb za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia za każde rozpoczęte 6 minut połączenia za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia za każde rozpoczęte 6 minut połączenia Okresy taryfikacyjne: patrz objaśnienia w stopce pkt 3.C. H. międzystrefowe do internetu i sieci teleinformatycznych Rodzaj połączenia Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Cena międzystrefowe z sieci publicznej do internetu międzystrefowe z sieci publicznej do sieci teleinformatycznych T1 0,44 zł netto (0,54 zł brutto) T2 za 1 minutę połączenia 0,33 zł netto (0,41 zł brutto) T3, T4 0,22 zł netto (0,27 zł brutto) T1 0,44 zł netto (0,54 zł brutto) T2 za 1 minutę połączenia 0,33 zł netto (0,41 zł brutto) T3, T4 0,22 zł netto (0,27 zł brutto) Okresy taryfikacyjne: patrz objaśnienia w stopce pkt 3.D. Podstawą do ustalania opłaty za połączenia jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT.

5 I. z numerami specjalnymi Rodzaj połączenia Sposób naliczania Opłata na numery alarmowe bez opłat 800 jednokrotnie Biuro numerów jednokrotnie 1,16 zł netto (1,43 zł brutto) Międzynarodowe biuro numerów za minutę połączenia 2,00 zł netto (2,46 zł brutto) Informacja TP SA o numerach telefonów abonentów w języku angielskim , w j. rosyjskim za minutę połączenia 2,00 zł netto (2,46 zł brutto) Informacja miejska za minutę połączenia 1,05 zł netto (1,29 zł brutto) Informacja Kolejowa za minutę połączenia 1,05 zł netto (1,29 zł brutto) Automatyczne Serwisy Informacyjne (ASI) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,195 74, oraz i za minutę połączenia 0,58 zł netto (0,71 zł brutto) Automatyczne Serwisy Informacyjne (ASI) za minutę połączenia Numery zagraniczne o podwyższonej płatności za minutę połączenia 0,68 zł netto (0,84 zł brutto) z numerami o wskaźniku 116 bez opłat Bank Danych (Dobry Numer) za minutę połączenia 1,68 zł netto (2,07 zł brutto) Informacja dla osób niepełnosprawnych za 3 minuty połączenia 0,28 zł netto (0,35 zł brutto) Informacja o wypadkach bez opłat Biuro Zleceń za minutę połączenia 1,15 zł netto (1,42 zł brutto) Zamawianie rozmów międzystrefowych za minutę połączenia 0,87 zł netto (1,07 zł brutto) Zamawianie rozmów międzynarodowych ) za minutę połączenia 0,87 zł netto (1,07 zł brutto) Połączenie na koszt odbiorcy ) za minutę połączenia 0,58 zł netto (0,71 zł brutto) Podstawą do ustalania opłaty za połączenia jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT Dostępność poszczególnych połączeń uzależniona jest od możliwości technicznych. 3) Usługa dostępna wyłącznie w technologii WLR. J. z numerami skróconymi Rodzaj połączenia Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Cena z numerami skróconymi (AUS) 19410, 19419, 19443, 19466, 19483, T1 0,16 zł netto (0,20 zł brutto) opłata za minutę połączenia T2, T3 0,08 zł netto (0,10 zł brutto) z numerami skróconymi (AUS) T1, T2, T3 opłata za minutę połączenia 0,10 zł netto (0,12 zł brutto) Okresy taryfikacyjne: T1 w godzinach od 8:00 do 20:00 w dni robocze T2 w godzinach od 20:00 do 8:00 w dni robocze T3 w godzinach od 00:00 do 24:00 w soboty, niedziele i dni świąteczne z numerami skróconymi (AUS) niewyszczególnionymi w niniejszym cenniku w pkt. J, w tym z numerami skróconymi Radio Taxi, z Błękitną Linią TP i Błękitną Linią Biznes TP taryfikowane są jak połączenia z pozostałymi numerami skróconymi AUS. 4. Opłaty za połączenia telekomunikacyjne A. w ruchu automatycznym Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anquilla Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna 0,69 zł netto (0,85 zł brutto)

6 Armenia Aruba Australia Australia (Satelite) Austria Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belau Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Boliwia Bośnia i Hercegowina Botswana Brazylia Brunei Bułgaria Burkina Faso Burundi Chile Chiny Chorwacja Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dania Dem. Rep. Konga Diego Garcia Dominika Dominikana Dziewicze Wyspy Brytyjskie Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Estonia (Personal nr) Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Gabon Gambia Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guam Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Haiti Hiszpania Holandia Honduras HongKong Indie Indonezja Inmarsat 1 Inmarsat 2 Inmarsat 3 Irak Iran Iridium Irlandia 19,80 zł netto (24,35 zł brutto) 29,90 zł netto (36,78 zł brutto) 19,80 zł netto (24,35 zł brutto) 29,90 zł netto (36,78 zł brutto)

7 Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Korea Płd. Koreańska Rep. Lud.-Dem. Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Liechtenstein (Int.Mob.Svc) Liechtenstein (VAS) Litwa Luksemburg Łotwa Macedonia Madagaskar Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Maroko Marshalla Martynika Mauretania Mauritius MCP-TelcoSat Meksyk Mikronezja Mołdawia Monako Mongolia Monserrat Mozambik Myanmar Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norfolk Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Numery zagraniczne o podwyższonej płatności Oman Pakistan Palestyna Panama Papua Nowa Gwinea Paragwaj Peru Polinezja Francuska Portugalia Puerto Rico Republika Południowej Afryki 0,69 zł netto (0,85 zł brutto) 0,69 zł netto (0,85 zł brutto) 0,69 zł netto (0,85 zł brutto)

8 Republika Środkowo-Afryk. Reunion Rosja Rumunia Rwanda Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint Vincent Saipan Salwador Samoa Ameryk. Samoa Zach. San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Słowacja Słowenia Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Syria Szwajcaria Szwecja Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Thuraya Timor Wschodni Togo Tokelau 0,69 zł netto (0,85 zł brutto) Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj USA Uzbekistan Vanuatu Watykan Wenezuela Węgry Wielka Brytania Wietnam Włochy Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Św. Heleny Wyspa Św. Tomasza Wyspy Bożego Narodzenia Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze St. Zjedn. Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Św. Piotra i Milekona Wyspy Turks Wyspy Wallis i Futuna Wyspy Wniebowstąpienia Wyspy Zielonego Przylądka Zambia Zanzibar Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Opłata za połączenie naliczana jest wg rzeczywistego czasu jego trwania liczonego w sekundach, przy czym koszt połączenia nie może być niższy niż 1 grosz. Ceny dla połączeń międzynarodowych są takie same dla telefonii tradycyjnej i telefonii internetowej.

9 5. Opłaty za usługi i czynności dodatkowe A. Usługi związane z instalacją i eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych Przeniesienie urządzenia końcowego: w tym samym lokalu na terenie posesji na inną posesję do innej sieci Rodzaj usługi Sposób naliczania Cena opłata jednorazowa 38,00 zł netto (46,74 zł brutto) 57,00 zł netto (70,11 zł brutto) 175,00 zł netto (215,25 zł brutto) 200,00 zł netto (246,00 zł brutto) Usuwanie uszkodzeń zakończenia sieciowego opłata jednorazowa wg kosztów rzeczywistych Opłata za wykonanie okablowania abonenckiego ISDN opłata jednorazowa wg kosztów rzeczywistych Pozostawienie numeru analogowego jako numeru ISDN opłata jednorazowa 60,00 zł netto (73,80 zł brutto) Przywrócenie pełnego zakresu usług opłata jednorazowa 40,00 zł netto (49,20 zł brutto) Usługa niedostępna w przypadku korzystania z usługi cyfrowej ISDN Duo w taryfie Cyfrowy Telefon na sieci Telekomunikacji Polskiej SA realizowanej w trybie hurtowego zamówienia abonamentu telefonicznego. Opłata nie jest naliczana w przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (art. 2 ust.18 ustawy Prawo Telekomunikacyjne). B. Dodatkowe usługi telekomunikacyjne Rodzaj usługi Sposób naliczania Cena Alarm / Budzenie jednokrotne Alarm / Budzenie wielokrotne za każdorazowe skorzystanie z usługi 0,50 zł netto (0,62 zł brutto) 0,50 zł netto (0,62 zł brutto) Blokada Połączeń Wychodzących opłata abonamentowa 3,00 zł netto (3,69 zł brutto) Blokada Na Żądanie 70X 9) próg kwotowy 28,46 zł netto (35,00 zł brutto) 10), 13) Próg Kwotowy 70X próg kwotowy 81,30 zł netto (100,00 zł brutto) 1, 13) Blokada Rodzaj 70X 1, 13) Blokada Cenowa 70X próg kwotowy 81,30 zł netto (200,00 zł brutto) blokada połączeń z numerami 700 blokada połączeń z numerami 701 blokada połączeń z numerami 703 blokada połączeń z numerami 704 blokada połączeń z numerami 707 blokada połączeń z numerami 708 2,44 zł netto (3,00 zł brutto) 4,88 zł netto (6,00 zł brutto) 7,32 zł netto (9,00 zł brutto) Bezpośrednie wybieranie numerów (DDI): 10 numerów 100 numerów 1000 numerów Blokada przekierowanych połączeń 4) Blokada połączeń anonimowych (ACR) 4) opłata abonamentowa 10,00 zł netto (12,30 zł brutto) 45,00 zł netto (55,35 zł brutto) 400,00 zł netto (492,00 zł brutto) Blokada prezentacji numeru (CLIR) Blokada prezentacji numeru dla jednego połączenia (CLIR per call) Blokada prezentacji numeru abonenta dołączonego (COLR) Fax Serwer 3) opłata abonamentowa 5,00 zł netto (6,15 zł brutto) Gorąca linia za każdorazowe skorzystanie z usługi 0,50 zł netto (0,62 zł brutto) Identyfikacja połączeń złośliwych (MCID) 4) Prezentacja numeru (CLIP) Prezentacja numeru abonenta dołączonego (COLP)

10 Informacja o zmianie numeru opłata abonamentowa 6,00 zł netto (7,38 zł brutto) Poczta głosowa KOMFORT w ramach opłaty abonamentowej Połączenie konferencyjne za każdorazowe skorzystanie z usługi 0,50 zł netto (0,62 zł brutto) Połączenie oczekujące (CW) Proszę nie przeszkadzać Przekierowanie połączeń natychmiastowe (CFU) 5) Przekierowanie połączeń przy braku odpowiedzi (CFNR) 5) opłata za połączenie z numerem docelowym wg obowiązującej taryfy Przekierowanie połączeń przy zajętym numerze (CFB) 5) Przenośność terminala (TP) 4) Subadresowanie (SUB) 4) Sygnalizacja między użytkownikami (UUS) Taryfikacja szczegółowa za każdorazowe skorzystanie z usługi 5,00 zł netto (6,15 zł brutto) Telekonferencja 6) za każdorazowe skorzystanie z usługi 8,00 zł netto (9,84 zł brutto) Wybór numeru Srebrny numer Złoty numer Wielokrotny numer abonenta (MSN) Zastrzeżenie numeru abonenckiego opłata jednorazowa opłata abonamentowa za każdy dodatkowy numer 60,00 zł netto (73,80 zł brutto) 75,00 zł netto (92,25 zł brutto) 150,00 zł netto (184,50 zł brutto) 3,00 zł netto (3,69 zł brutto) Zastrzeżenie prezentacji numeru Zawieszenie połączenia (HOLD) Zmiana numeru abonenckiego Zmiana taryfy / abonamentu opłata jednorazowa 15,00 zł netto (18,45 zł brutto) 100,00 zł netto (123,00 zł brutto) Nielimitowane połączenia 7) opłata abonamentowa 50,00 zł netto (61,50 zł brutto) 100 minut do sieci komórkowych 8) opłata abonamentowa 20,00 zł netto (24,60 zł brutto) Usługa niedostępna w przypadku korzystania z usługi cyfrowej ISDN Duo w taryfie Cyfrowy Telefon na sieci Telekomunikacji Polskiej SA, realizowanej w trybie hurtowego zamówienia abonamentu telefonicznego. Opłata pobierana, gdy abonent zmienia taryfę na inną z niższym abonamentem lub wybiera tańszy wariant abonamentu. Zmiana następuje z pierwszym dniem najbliższego Okresu Rozliczeniowego, jeżeli Operator otrzymał zlecenie zmiany najpóźniej 5 dni przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego. 3) Usługa Fax Serwer usługa wirtualnego faksu, pozwalająca transferować dane w postaci dokumentów faksowych za pośrednictwem dowolnego łącza internetowego z i do komputera Abonenta. Transmisja wychodząca dokumentów faksowych rozliczana jest zgodnie z niniejszym Cennikiem. 4) Usługa niedostępna w przypadku korzystania z usługi cyfrowej ISDN Duo w taryfie Cyfrowy Telefon, realizowanej na łączu Operatora. 5) Operator nie gwarantuje powszechnej dostępności usługi przekierowania połączeń. Skorzystanie przez Klienta z tej usługi uzależnione jest od możliwości technicznych sieci Telekomunikacji Polskiej SA. 6) Szczegółowe Zasady Świadczenia Usługi Telekonferencja zamieszczone są w Dodatku Część A. 7) Nielimitowane połączenia usługa opcjonalna, polegająca na umożliwieniu wykonywania nielimitowanych, bezpłatnych połączeń międzynarodowych do krajów UE (na numery stacjonarne) oraz USA i Kanady (na numery stacjonarne i komórkowe), ze wszystkich numerów telefonicznych danej usługi cyfrowej ISDN Duo. Usługa nie obejmuje połączeń na numery specjalne oraz numery o podwyższonej płatności. Operator zastrzega sobie prawo do wyłączania wybranych numerów z zakresu działania usługi. 8) 100 minut do sieci komórkowych pakiet 100 minut miesięcznie do wykorzystania na połączenia ze wszystkimi numerami w kraju. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 9) Operator ma prawo założyć blokadę połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie, w szczególności 700, 701, 703, 704, 707, 708 w przypadku, gdy wartość netto wykonanych połączeń przekroczy w danym Okresie Rozliczeniowym równowartość 500 zł. Zdjęcie blokady nastąpi niezwłocznie po opłaceniu należności za Okres Rozliczeniowy, w którym aktywowano usługę i złożeniu pisemnego zlecenia zdjęcia blokady. 10) Usługa umożliwiająca kontrolę wydatków związanych z wykonywaniem połączeń z numerami o podwyższonej opłacie. Aktywacja usługi możliwa jest od pierwszego dnia nowego Okresu Rozliczeniowego. 1 Usługa umożliwiająca blokadę dostępu do określonej grupy numerów o podwyższonej opłacie. Operator umożliwia wybór dowolnej liczby wariantów. Wybór wszystkich wariantów oznacza całkowite zablokowanie dostępu do numeracji 70X. Wówczas blokadę należy zrealizować zamawiając usługę Blokada na żądanie 70X. Aktywacja usługi możliwa jest w ciągu 24 godzin. 1 Usługa umożliwiająca zablokowanie wszystkich połączeń z numerami o podwyższonej opłacie, których cena za minutę połączenia lub połączenie przekracza jeden z określonych progów cenowych. Operator umożliwia wybór jednego z wariantów. Aktywacja usługi możliwa jest w ciągu 24 godzin. 13) Usługi dostępne od r.

11 C. Połączenie w ruchu półautomatycznym 1. Opłaty określone są w Cenniku połączeń w ruchu półautomatycznym. 2. Usługa realizowana wyłącznie na linii zapasowej na sieci TP SA, świadczonej w trybie hurtowego zamówienia abonamentu telefonicznego. D. Postanowienia końcowe 1. Opłaty brutto za świadczone usługi wymienione w niniejszym cenniku ulegną odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana opłat brutto będzie dokonana w wysokości wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Dodatek Część A Szczegółowe Zasady Świadczenia Usługi Telekonferencja 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z usługi Telekonferencja. Netia świadczy usługę Telekonferencja na warunkach określonych w Regulaminie, z uwzględnieniem niniejszego dokumentu Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia oznaczają: a. Abonent podmiot zamawiający usługę Telekonferencja. b. Telekonferencja usługa telekomunikacyjna polegająca na umożliwieniu jednoczesnego kontaktu telefonicznego z wykorzystaniem określonej przez Abonenta ilości linii telefonicznych. Pozostałe terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Netię. 2. Zasady korzystania z usługi Telekonferencja 2.1. Usługa Telekonferencja jest usługą dodatkową Abonent składa zamówienie na usługę telefonicznie na numer w godzinach 07:00 20:00 w dni robocze i potwierdza je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podając, w szczególności: a. Datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia usługi, b. Liczbę uczestników Abonent ma możliwość korzystania z usługi pod warunkiem zaakceptowania zamówienia przez Netię oraz przekazania Abonentowi numeru dostępu oraz numeru PIN Abonent odpowiedzialny jest za przekazanie numeru dostępu i numeru PIN uczestnikom Telekonferencji. Netia nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie numeru dostępu i numeru PIN oraz za wynikłe szkody z powodu udostępnienia numeru dostępu osobie nieuprawnionej Rezygnacja z usługi oraz jej zmiana możliwa jest na nie mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem usługi, z zastrzeżeniem, że przedłużenie czasu trwania usługi oraz zwiększenie uczestników możliwe jest, na zasadach określonych powyżej, w każdym czasie pod warunkiem istnienia możliwości technicznych po stronie Netii Skorzystanie z usługi Telekonferencja możliwe jest po dokonaniu połączenia z numerem usługi Telekonferencji, po prawidłowym wpisaniu numeru PIN i przy każdorazowym dołączaniu nowej linii w dniu i czasie zaakceptowanym w zamówieniu Skorzystanie z usługi Telekonferencja możliwe jest maksymalnie przez liczbę uczestników zaakceptowanych w zamówieniu Netia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia się użytkownika z numerem usługi Telekonferencja, o ile przyczyna nie leży po stronie platformy usługi Telekonferencja Netia nie ponosi odpowiedzialności za koszt połączenia linii użytkowników z numerem usługi Telekonferencja Przekroczenie zamówionego czasu korzystania z usługi Telekonferencja powoduje automatyczne rozłączenie wszystkich połączeń z numerem platformy Telekonferencja. 3. Opłaty 3.1. Abonent zobowiązuje się dokonania płatności z tytułu korzystania z usługi Telekonferencja w wysokości równej iloczynowi zamówionych portów, ilości zamówionych okresów czasu o długości 15 minut i stawki za wykorzystywanie jednego portu przez 15 minut. Wzór wyliczania należności przedstawiony jest poniżej: Po Cz St = Na gdzie: Po ilość portów Cz ilość 15-minutowych okresów czasu St stawka za jeden port wykorzystywany przez okres 15 minut. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia.

Cennik usług telekomunikacyjnych * Taryfa Firma Non Stop Świat **

Cennik usług telekomunikacyjnych * Taryfa Firma Non Stop Świat ** * ** Obowiązuje od 0.0.0 r. * Dotyczy podstawowej usługi telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX lub na łączu Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 33 Spis treści Część I. Informacje ogólne................................. 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Opłaty abonamentowe...............................

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 24 Spis treści Część I. Informacje o Planie Ekonomicznym.......................... 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Informacje o opłatach................................

Bardziej szczegółowo

Opłaty instalacyjne i aktywacyjne Tabela 1. 1. Internet i Neofon - instalacja i aktywacja 199,00

Opłaty instalacyjne i aktywacyjne Tabela 1. 1. Internet i Neofon - instalacja i aktywacja 199,00 cennik usług dostęp do Internetu i Neofon Obowiązuje klientów, którzy od 24.12014 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usług dostęp do Internetu i Neofon Wszystkie ceny podano w złotych

Bardziej szczegółowo

Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna. Telefonia Dialog S.A.

Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna. Telefonia Dialog S.A. Telefonia Dialog S.A. Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 1 lutego 2007r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 50/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. oferta indywidualna Spis treści SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonii internetowej tp

cennik usługi telefonii internetowej tp cennik usługi telefonii internetowej tp wycofany z oferty sprzedażowej z dniem 1 maja 2011 r. Rozdział 1. Plan VoIP tp na okrągło Informacje o planie 1. Plan VoIP tp na okrągło jest dostępny wyłącznie

Bardziej szczegółowo

infolinia: 801 048 048 z tel. kom.: 29 7650 650

infolinia: 801 048 048 z tel. kom.: 29 7650 650 STA/STD/LOJ/01 Obowiązuje od 202013 r. Cennik Usług TeleNOVUM BŁĘKITNY dla Klientów Indywidualnych, dalej Cennik Usług TeleNOVUM BŁĘKITNY 1 1 Dotyczy Abonentów, którzy przedłużą umowę od dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych

Cennik usług telefonicznych Cennik usług telefonicznych ROZDZIAŁ 1. Opłaty jednorazowe i instalacyjne TABELA 1. Opłaty jednorazowe Cena netto Kwota Cena brutto VAT 1. SSH.Telefon w budynku wielorodzinnym - opłata instalacyjna 500,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

1. Aktywacja Usługi Opłata jednorazowa 100,00 23,00 123,00 2. Asysta Technika Opłata jednorazowa 150,00 34,50 184,50

1. Aktywacja Usługi Opłata jednorazowa 100,00 23,00 123,00 2. Asysta Technika Opłata jednorazowa 150,00 34,50 184,50 Załącznik Nr 3 Cennik do Umowy o świadczenie usługi telenetk@ nr zawartej w dniu w I. Postanowienia ogólne 1. Cennik określa wysokość oraz zasady naliczania opłat za usługę telenetk@ realizowaną w technologii

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto Plan Dla startujących Opłaty abonamentowe Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto abonament telefoniczny - opłata miesięczna 12,20 zł 23% 15,00 zł bezpłatne minuty w ramach abonamentu brak Opłaty za połączenia

Bardziej szczegółowo

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Obowiązuje Klientów, którzy od 14 sierpnia 2012 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie Pakietu usług Internet z Usługą TV

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik świadczenia usług dostęp do Internetu i neofon Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Tabela 1 Opłaty instalacyjne i aktywacyjne

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej 1. Miesięczne opłaty abonamentowe Usługa Sposób rozliczania Opłata abonamentowa za konto Użytkownika Opłata za pojedyncze konto UM Opłata abonamentowa za jeden Opłata za pojedynczy Linksys Linksys Opłata

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik Internet z usługą tv i telefonią internetową Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Rozdział 1. Opłaty jednorazowe Tabela

Bardziej szczegółowo

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet.

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. cennik usługi Biznes Pakiet obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. Jednorazowa opłata instalacyjna za usługę Biznes

Bardziej szczegółowo

Cennik obowiązuje od dnia 03 marca 2014 roku

Cennik obowiązuje od dnia 03 marca 2014 roku CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH świadczonych przez mobilną sieć SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 03 marca 204 roku ROZDZIAŁ I - Aktywacja Usług telefonicznych. Jednorazowa opłata za Aktywację Usług telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej

Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej TeleMMJ TARYFY Tele 20, Tele 40, Tele 60 obowiązuje od 7 grudnia 2009 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej Tele

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008 CENNIK Usługi VoIP Plan taryfowy Obowiązuje od 15 grudnia 2008 Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93 e-mail: biuro@hnet.pl OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa Opłata jednorazowa

Bardziej szczegółowo

Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych

Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Usługa Cena w zł Minuta połączenia do Abonentów PSC w naszej Rodzinie 0,17 Minuta połączenia do krajowych sieci stacjonarnych 0,17 Minuta połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf NowyPlus

Cennik taryf NowyPlus Cennik taryf Oferta ważna od 01.07.2011 r. 1. Oferta podstawowa 25 45 55 85 165 Abonament 1 25,20 zł 45,37 zł 55,45 zł 85,70 zł 166,35 zł Liczba minut wliczonych w abonament 2, 5 lub liczba SMS-ów wliczonych

Bardziej szczegółowo

Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS

Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS Cennik taryfy Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów Cennik ważny od 04.04.2013 1. Opłaty podstawowe Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel Sp.

Bardziej szczegółowo

Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS

Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS Cennik taryfy Plus na Kartę Więcej w Plusie Cennik ważny od 01.07.2014 1. Opłaty podstawowe Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o. Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o. Cennik ważny od 01.07.2015. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Usługa Cena w zł Minuta połączenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi Rodzaj zdarzenia

Bardziej szczegółowo