Cennik usług telekomunikacyjnych Usługi Cyfrowe ISDN Duo Taryfa Cyfrowy Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik usług telekomunikacyjnych Usługi Cyfrowe ISDN Duo Taryfa Cyfrowy Telefon"

Transkrypt

1 Obowiązuje od r. Dotyczy Umów zawartych od dnia r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Cena Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z linii ISDN 250,00 zł netto (307,50 zł brutto) 64,00 zł netto (78,72 zł brutto) 2. Opłaty abonamentowe (miesięczne) A. Wariant 1 Rodzaj opłaty Cena Abonament 59,00 zł netto (72,57 zł brutto) Minuty do wykorzystania w ramach opłaty abonamentowej na połączenia lokalne i międzymiastowe wykonywane w dowolnym czasie w trakcie jednego okresu rozliczeniowego oraz liczba numerów MSN dostępnych w ramach opłaty abonamentowej Limit minut brak Liczba numerów MSN 2 B. Wariant 2 Rodzaj opłaty Cena Abonament 89,00 zł netto (109,47 zł brutto) Minuty do wykorzystania w ramach opłaty abonamentowej na połączenia lokalne i międzymiastowe wykonywane w dowolnym czasie w trakcie jednego okresu rozliczeniowego oraz liczba numerów MSN dostępnych w ramach opłaty abonamentowej Limit minut 500 Liczba numerów MSN 5 C. Wariant 3 Rodzaj opłaty Cena Abonament Non Stop 109,00 zł netto (134,07 zł brutto) Minuty do wykorzystania w ramach opłaty abonamentowej na połączenia lokalne i międzymiastowe wykonywane w dowolnym czasie w trakcie jednego okresu rozliczeniowego oraz liczba numerów MSN dostępnych w ramach opłaty abonamentowej Limit minut bez limitu Liczba numerów MSN 7 Minuty do wykorzystania w ramach opłaty abonamentowej naliczane są sekundowo. Nie przechodzą na następny okres rozliczeniowy. Abonent zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z Umową oraz Regulaminem Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia, w szczególności zabronione jest: korzystanie z usług dla celów hurtowego zakańczania / tranzytowania połączeń w sieci Netia i sieciach innych operatorów telekomunikacyjnych, korzystanie z urządzeń typu PABX, 3) generowanie sztucznego ruchu tj. ruchu charakteryzującego się sekwencyjnym czasem połączenia do wybranego numeru lub numerów, najczęściej wprowadzanego za pomocą generatorów ruchu, dialerów lub innych urządzeń o podobnej funkcjonalności, 4) używanie automatycznych systemów wywołujących oraz świadczenie usług typu call center. W przypadku naruszenia wymienionych zasad Operator jest uprawniony do niezwłocznego zawieszenia świadczenia usług Klientowi oraz rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku, w którym Abonent przewiduje poziom ruchu w wysokości większej niż minut miesięcznie, zobowiązany jest on do poinformowania Operatora o prognozowanym poziomie ruchu. Informacja taka powinna zostać przekazana na co najmniej 5 dni przed planowanym generowaniu ruchu przekraczającym poziom minut miesięcznie. W przypadku braku informacji od Abonenta, ruch ten może zostać potraktowany jako generowanie sztucznego ruchu lub hurtowe zakańczanie / tranzytowanie połączeń.

2 3. Opłaty za krajowe połączenia telekomunikacyjne A. lokalne i międzymiastowe w ruchu automatycznym Rodzaj połączenia Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Opłata za 1 minutę połączenia lokalne i międzymiastowe całą dobę sekundowo 0,20 zł netto (0,25 zł brutto) lokalne i międzymiastowe wykonywane z numerów usługi Fax Serwer całą dobę sekundowo 0,20 zł netto (0,25 zł brutto) W przypadku wyboru Wariantu 2 Abonament Non Stop opłata za połączenia lokalne i międzymiastowe zawiera się w ramach opłaty abonamentowej. B. z sieciami telefonii komórkowej Rodzaj połączenia Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Opłata za 1 minutę połączenia z siecią operatorów komórkowych: Polkomtel, PTK, PTC wraz z operatorami wykorzystującymi ich sieci (MVNO) z siecią operatora komórkowego P4 wraz z operatorami wykorzystującymi jego sieć (MVNO) oraz Cyfrowym Polsatem z siecią operatora komórkowego Centernet wraz z operatorami wykorzystującymi jego sieć (MVNO) całą dobę sekundowo 0,23 zł netto (0,28 zł brutto) całą dobę sekundowo 0,59 zł netto (0,73 zł brutto) całą dobę sekundowo 0,79 zł netto (0,97 zł brutto) Opłata za połączenie naliczana jest wg rzeczywistego czasu jego trwania liczonego w sekundach, przy czym koszt połączenia nie może być niższy niż 1 grosz. C. z siecią inteligentną z numerem o wskaźniku Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Cena Ta, Tb bez opłat Ta, Tb jednokrotnie Ta Tb za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia za każde rozpoczęte 6 minut połączenia T T2 za minutę połączenia 0,30 zł netto (0,37 zł brutto) T3, T4 0,20 zł netto (0,25 zł brutto) Ta, Tb Ta, Tb Okresy taryfikacyjne: T1 w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni robocze T2 w godzinach od 8:00 do 18:00 w soboty, niedziele i dni świąteczne T3 w godzinach od 18:00 do 8:00 w dni robocze T4 w godzinach od 18:00 do 8:00 w soboty, niedziele i dni świąteczne Ta w godzinach od 8:00 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia Tb w godzinach od 22:00 do 8:00 we wszystkie dni tygodnia podstawą do ustalania opłaty za połączenia jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT. Ta Tb za każdą rozpoczętą 1 minutę połączenia za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia za każde rozpoczęte 6 minut połączenia za każdą rozpoczętą 1 minutę połączenia

3 D. audioteksowe Operator ma prawo założyć blokadę połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie, w szczególności 700, 701, 703, 704, 707, 708 w przypadku, gdy wartość netto wykonanych połączeń przekroczy w danym Okresie Rozliczeniowym równowartość 500 zł. Zdjęcie blokady nastąpi niezwłocznie po opłaceniu należności za Okres Rozliczeniowy, w którym aktywowano usługę i złożeniu pisemnego zlecenia zdjęcia blokady. z numerem 707 z numerem o wskaźniku Sposób naliczania Cena netto ,61 zł netto (3,21 zł brutto) jednokrotnie 3,48 zł netto (4,28 zł brutto) ,35 zł netto (5,35 zł brutto) z numerami 700, 701, 703 i 708 z numerem o wskaźniku Sposób naliczania Cena 700 1, 701 1, 703 1, , ,58 zł netto (0,71 zł brutto) 700 2, 703 2, ,05 zł netto (1,29 zł brutto) 700 3, 701 3, 703 3, ,69 zł netto (2,08 zł brutto) 700 4, 701 4, 703 4, za minutę połączenia 2,10 zł netto (2,58 zł brutto) 700 5, 701 5, 703 5, ,00 zł netto (3,69 zł brutto) 700 6, 701 6, 703 6, ,46 zł netto (4,26 zł brutto) 700 7, 701 7, 703 7, ,00 zł netto (4,92 zł brutto) 700 8, 701 8, 703 8, ,25 zł netto (7,69 zł brutto) 700 9, 703 9, jednokrotnie 8,12 zł netto (9,99 zł brutto) do numerów 700 i 701 realizowane są przez Telekomunikację Polską SA. Podstawą do ustalania opłaty za połączenia jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT. z numerami 704 z numerem o wskaźniku Sposób naliczania Cena ,58 zł netto (0,71 zł brutto) ,16 zł netto (1,43 zł brutto) ,03 zł netto (2,50 zł brutto) ,19 zł netto (3,92 zł brutto) za połączenie ,06 zł netto (4,99 zł brutto) ,22 zł netto (6,42 zł brutto) ,12 zł netto (9,99 zł brutto) ,15 zł netto (12,49 zł brutto) z numerami 207, 208 Rodzaj opłaty Sposób naliczania Cena Rozpoczęcie połączenia jednokrotnie 0,20 zł netto (0,25 zł brutto) z numerem o wskaźniku Sposób naliczania Cena 207 1, , ,05 zł netto (1,29 zł brutto) 207 3, ,69 zł netto (2,08 zł brutto) 207 4, ,10 zł netto (2,58 zł brutto) opłata za minutę połączenia 207 5, ,00 zł netto (3,69 zł brutto) 207 6, ,46 zł netto (4,26 zł brutto) 207 7, ,00 zł netto (4,92 zł brutto) 207 8, ,25 zł netto (7,69 zł brutto) 207 9, jednokrotnie 8,12 zł netto (9,99 zł brutto) Opłata nie dotyczy połączeń z numerami 2079, 2089 Podstawą do ustalania opłaty za połączenia jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT

4 E. z sieciami przywoławczymi z numerem o wskaźniku Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Cena Ta Tb za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia za każde rozpoczęte 6 minut połączenia Ta, Tb za 1 minutę połączenia 4,00 zł netto (4,92 zł brutto) Okresy taryfikacyjne: patrz objaśnienia w stopce pkt 3.C. Podstawą do ustalania opłaty za połączenia jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT. F. z numerem dostępowym Internetii z numerem Okres taryfikacyjny Cena , T1 0,08 zł netto (0,10 zł brutto) T2, T3, T4 0,04 zł netto (0,05 zł brutto) Okresy taryfikacyjne: patrz objaśnienia w stopce pkt 3.C. Opłata za połączenie naliczana jest wg rzeczywistego czasu jego trwania liczonego w sekundach, przy czym koszt połączenia nie może być niższy niż 1 grosz. G. lokalne do internetu i sieci teleinformatycznych Rodzaj połączenia Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Cena lokalne z sieci publicznej do internetu lokalne z sieci publicznej do sieci teleinformatycznych Ta Tb Ta Tb za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia za każde rozpoczęte 6 minut połączenia za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia za każde rozpoczęte 6 minut połączenia Okresy taryfikacyjne: patrz objaśnienia w stopce pkt 3.C. H. międzystrefowe do internetu i sieci teleinformatycznych Rodzaj połączenia Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Cena międzystrefowe z sieci publicznej do internetu międzystrefowe z sieci publicznej do sieci teleinformatycznych T1 0,44 zł netto (0,54 zł brutto) T2 za 1 minutę połączenia 0,33 zł netto (0,41 zł brutto) T3, T4 0,22 zł netto (0,27 zł brutto) T1 0,44 zł netto (0,54 zł brutto) T2 za 1 minutę połączenia 0,33 zł netto (0,41 zł brutto) T3, T4 0,22 zł netto (0,27 zł brutto) Okresy taryfikacyjne: patrz objaśnienia w stopce pkt 3.D. Podstawą do ustalania opłaty za połączenia jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT.

5 I. z numerami specjalnymi Rodzaj połączenia Sposób naliczania Opłata na numery alarmowe bez opłat 800 jednokrotnie Biuro numerów jednokrotnie 1,16 zł netto (1,43 zł brutto) Międzynarodowe biuro numerów za minutę połączenia 2,00 zł netto (2,46 zł brutto) Informacja TP SA o numerach telefonów abonentów w języku angielskim , w j. rosyjskim za minutę połączenia 2,00 zł netto (2,46 zł brutto) Informacja miejska za minutę połączenia 1,05 zł netto (1,29 zł brutto) Informacja Kolejowa za minutę połączenia 1,05 zł netto (1,29 zł brutto) Automatyczne Serwisy Informacyjne (ASI) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,195 74, oraz i za minutę połączenia 0,58 zł netto (0,71 zł brutto) Automatyczne Serwisy Informacyjne (ASI) za minutę połączenia Numery zagraniczne o podwyższonej płatności za minutę połączenia 0,68 zł netto (0,84 zł brutto) z numerami o wskaźniku 116 bez opłat Bank Danych (Dobry Numer) za minutę połączenia 1,68 zł netto (2,07 zł brutto) Informacja dla osób niepełnosprawnych za 3 minuty połączenia 0,28 zł netto (0,35 zł brutto) Informacja o wypadkach bez opłat Biuro Zleceń za minutę połączenia 1,15 zł netto (1,42 zł brutto) Zamawianie rozmów międzystrefowych za minutę połączenia 0,87 zł netto (1,07 zł brutto) Zamawianie rozmów międzynarodowych ) za minutę połączenia 0,87 zł netto (1,07 zł brutto) Połączenie na koszt odbiorcy ) za minutę połączenia 0,58 zł netto (0,71 zł brutto) Podstawą do ustalania opłaty za połączenia jest jednostka taryfikacyjna 0,29 zł + VAT Dostępność poszczególnych połączeń uzależniona jest od możliwości technicznych. 3) Usługa dostępna wyłącznie w technologii WLR. J. z numerami skróconymi Rodzaj połączenia Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Cena z numerami skróconymi (AUS) 19410, 19419, 19443, 19466, 19483, T1 0,16 zł netto (0,20 zł brutto) opłata za minutę połączenia T2, T3 0,08 zł netto (0,10 zł brutto) z numerami skróconymi (AUS) T1, T2, T3 opłata za minutę połączenia 0,10 zł netto (0,12 zł brutto) Okresy taryfikacyjne: T1 w godzinach od 8:00 do 20:00 w dni robocze T2 w godzinach od 20:00 do 8:00 w dni robocze T3 w godzinach od 00:00 do 24:00 w soboty, niedziele i dni świąteczne z numerami skróconymi (AUS) niewyszczególnionymi w niniejszym cenniku w pkt. J, w tym z numerami skróconymi Radio Taxi, z Błękitną Linią TP i Błękitną Linią Biznes TP taryfikowane są jak połączenia z pozostałymi numerami skróconymi AUS. 4. Opłaty za połączenia telekomunikacyjne A. w ruchu automatycznym Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anquilla Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna 0,69 zł netto (0,85 zł brutto)

6 Armenia Aruba Australia Australia (Satelite) Austria Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belau Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Boliwia Bośnia i Hercegowina Botswana Brazylia Brunei Bułgaria Burkina Faso Burundi Chile Chiny Chorwacja Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dania Dem. Rep. Konga Diego Garcia Dominika Dominikana Dziewicze Wyspy Brytyjskie Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Estonia (Personal nr) Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Gabon Gambia Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guam Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Haiti Hiszpania Holandia Honduras HongKong Indie Indonezja Inmarsat 1 Inmarsat 2 Inmarsat 3 Irak Iran Iridium Irlandia 19,80 zł netto (24,35 zł brutto) 29,90 zł netto (36,78 zł brutto) 19,80 zł netto (24,35 zł brutto) 29,90 zł netto (36,78 zł brutto)

7 Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Korea Płd. Koreańska Rep. Lud.-Dem. Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Liechtenstein (Int.Mob.Svc) Liechtenstein (VAS) Litwa Luksemburg Łotwa Macedonia Madagaskar Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Maroko Marshalla Martynika Mauretania Mauritius MCP-TelcoSat Meksyk Mikronezja Mołdawia Monako Mongolia Monserrat Mozambik Myanmar Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norfolk Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Numery zagraniczne o podwyższonej płatności Oman Pakistan Palestyna Panama Papua Nowa Gwinea Paragwaj Peru Polinezja Francuska Portugalia Puerto Rico Republika Południowej Afryki 0,69 zł netto (0,85 zł brutto) 0,69 zł netto (0,85 zł brutto) 0,69 zł netto (0,85 zł brutto)

8 Republika Środkowo-Afryk. Reunion Rosja Rumunia Rwanda Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint Vincent Saipan Salwador Samoa Ameryk. Samoa Zach. San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Słowacja Słowenia Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Syria Szwajcaria Szwecja Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Thuraya Timor Wschodni Togo Tokelau 0,69 zł netto (0,85 zł brutto) Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj USA Uzbekistan Vanuatu Watykan Wenezuela Węgry Wielka Brytania Wietnam Włochy Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Św. Heleny Wyspa Św. Tomasza Wyspy Bożego Narodzenia Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze St. Zjedn. Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Św. Piotra i Milekona Wyspy Turks Wyspy Wallis i Futuna Wyspy Wniebowstąpienia Wyspy Zielonego Przylądka Zambia Zanzibar Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Opłata za połączenie naliczana jest wg rzeczywistego czasu jego trwania liczonego w sekundach, przy czym koszt połączenia nie może być niższy niż 1 grosz. Ceny dla połączeń międzynarodowych są takie same dla telefonii tradycyjnej i telefonii internetowej.

9 5. Opłaty za usługi i czynności dodatkowe A. Usługi związane z instalacją i eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych Przeniesienie urządzenia końcowego: w tym samym lokalu na terenie posesji na inną posesję do innej sieci Rodzaj usługi Sposób naliczania Cena opłata jednorazowa 38,00 zł netto (46,74 zł brutto) 57,00 zł netto (70,11 zł brutto) 175,00 zł netto (215,25 zł brutto) 200,00 zł netto (246,00 zł brutto) Usuwanie uszkodzeń zakończenia sieciowego opłata jednorazowa wg kosztów rzeczywistych Opłata za wykonanie okablowania abonenckiego ISDN opłata jednorazowa wg kosztów rzeczywistych Pozostawienie numeru analogowego jako numeru ISDN opłata jednorazowa 60,00 zł netto (73,80 zł brutto) Przywrócenie pełnego zakresu usług opłata jednorazowa 40,00 zł netto (49,20 zł brutto) Usługa niedostępna w przypadku korzystania z usługi cyfrowej ISDN Duo w taryfie Cyfrowy Telefon na sieci Telekomunikacji Polskiej SA realizowanej w trybie hurtowego zamówienia abonamentu telefonicznego. Opłata nie jest naliczana w przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (art. 2 ust.18 ustawy Prawo Telekomunikacyjne). B. Dodatkowe usługi telekomunikacyjne Rodzaj usługi Sposób naliczania Cena Alarm / Budzenie jednokrotne Alarm / Budzenie wielokrotne za każdorazowe skorzystanie z usługi 0,50 zł netto (0,62 zł brutto) 0,50 zł netto (0,62 zł brutto) Blokada Połączeń Wychodzących opłata abonamentowa 3,00 zł netto (3,69 zł brutto) Blokada Na Żądanie 70X 9) próg kwotowy 28,46 zł netto (35,00 zł brutto) 10), 13) Próg Kwotowy 70X próg kwotowy 81,30 zł netto (100,00 zł brutto) 1, 13) Blokada Rodzaj 70X 1, 13) Blokada Cenowa 70X próg kwotowy 81,30 zł netto (200,00 zł brutto) blokada połączeń z numerami 700 blokada połączeń z numerami 701 blokada połączeń z numerami 703 blokada połączeń z numerami 704 blokada połączeń z numerami 707 blokada połączeń z numerami 708 2,44 zł netto (3,00 zł brutto) 4,88 zł netto (6,00 zł brutto) 7,32 zł netto (9,00 zł brutto) Bezpośrednie wybieranie numerów (DDI): 10 numerów 100 numerów 1000 numerów Blokada przekierowanych połączeń 4) Blokada połączeń anonimowych (ACR) 4) opłata abonamentowa 10,00 zł netto (12,30 zł brutto) 45,00 zł netto (55,35 zł brutto) 400,00 zł netto (492,00 zł brutto) Blokada prezentacji numeru (CLIR) Blokada prezentacji numeru dla jednego połączenia (CLIR per call) Blokada prezentacji numeru abonenta dołączonego (COLR) Fax Serwer 3) opłata abonamentowa 5,00 zł netto (6,15 zł brutto) Gorąca linia za każdorazowe skorzystanie z usługi 0,50 zł netto (0,62 zł brutto) Identyfikacja połączeń złośliwych (MCID) 4) Prezentacja numeru (CLIP) Prezentacja numeru abonenta dołączonego (COLP)

10 Informacja o zmianie numeru opłata abonamentowa 6,00 zł netto (7,38 zł brutto) Poczta głosowa KOMFORT w ramach opłaty abonamentowej Połączenie konferencyjne za każdorazowe skorzystanie z usługi 0,50 zł netto (0,62 zł brutto) Połączenie oczekujące (CW) Proszę nie przeszkadzać Przekierowanie połączeń natychmiastowe (CFU) 5) Przekierowanie połączeń przy braku odpowiedzi (CFNR) 5) opłata za połączenie z numerem docelowym wg obowiązującej taryfy Przekierowanie połączeń przy zajętym numerze (CFB) 5) Przenośność terminala (TP) 4) Subadresowanie (SUB) 4) Sygnalizacja między użytkownikami (UUS) Taryfikacja szczegółowa za każdorazowe skorzystanie z usługi 5,00 zł netto (6,15 zł brutto) Telekonferencja 6) za każdorazowe skorzystanie z usługi 8,00 zł netto (9,84 zł brutto) Wybór numeru Srebrny numer Złoty numer Wielokrotny numer abonenta (MSN) Zastrzeżenie numeru abonenckiego opłata jednorazowa opłata abonamentowa za każdy dodatkowy numer 60,00 zł netto (73,80 zł brutto) 75,00 zł netto (92,25 zł brutto) 150,00 zł netto (184,50 zł brutto) 3,00 zł netto (3,69 zł brutto) Zastrzeżenie prezentacji numeru Zawieszenie połączenia (HOLD) Zmiana numeru abonenckiego Zmiana taryfy / abonamentu opłata jednorazowa 15,00 zł netto (18,45 zł brutto) 100,00 zł netto (123,00 zł brutto) Nielimitowane połączenia 7) opłata abonamentowa 50,00 zł netto (61,50 zł brutto) 100 minut do sieci komórkowych 8) opłata abonamentowa 20,00 zł netto (24,60 zł brutto) Usługa niedostępna w przypadku korzystania z usługi cyfrowej ISDN Duo w taryfie Cyfrowy Telefon na sieci Telekomunikacji Polskiej SA, realizowanej w trybie hurtowego zamówienia abonamentu telefonicznego. Opłata pobierana, gdy abonent zmienia taryfę na inną z niższym abonamentem lub wybiera tańszy wariant abonamentu. Zmiana następuje z pierwszym dniem najbliższego Okresu Rozliczeniowego, jeżeli Operator otrzymał zlecenie zmiany najpóźniej 5 dni przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego. 3) Usługa Fax Serwer usługa wirtualnego faksu, pozwalająca transferować dane w postaci dokumentów faksowych za pośrednictwem dowolnego łącza internetowego z i do komputera Abonenta. Transmisja wychodząca dokumentów faksowych rozliczana jest zgodnie z niniejszym Cennikiem. 4) Usługa niedostępna w przypadku korzystania z usługi cyfrowej ISDN Duo w taryfie Cyfrowy Telefon, realizowanej na łączu Operatora. 5) Operator nie gwarantuje powszechnej dostępności usługi przekierowania połączeń. Skorzystanie przez Klienta z tej usługi uzależnione jest od możliwości technicznych sieci Telekomunikacji Polskiej SA. 6) Szczegółowe Zasady Świadczenia Usługi Telekonferencja zamieszczone są w Dodatku Część A. 7) Nielimitowane połączenia usługa opcjonalna, polegająca na umożliwieniu wykonywania nielimitowanych, bezpłatnych połączeń międzynarodowych do krajów UE (na numery stacjonarne) oraz USA i Kanady (na numery stacjonarne i komórkowe), ze wszystkich numerów telefonicznych danej usługi cyfrowej ISDN Duo. Usługa nie obejmuje połączeń na numery specjalne oraz numery o podwyższonej płatności. Operator zastrzega sobie prawo do wyłączania wybranych numerów z zakresu działania usługi. 8) 100 minut do sieci komórkowych pakiet 100 minut miesięcznie do wykorzystania na połączenia ze wszystkimi numerami w kraju. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 9) Operator ma prawo założyć blokadę połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie, w szczególności 700, 701, 703, 704, 707, 708 w przypadku, gdy wartość netto wykonanych połączeń przekroczy w danym Okresie Rozliczeniowym równowartość 500 zł. Zdjęcie blokady nastąpi niezwłocznie po opłaceniu należności za Okres Rozliczeniowy, w którym aktywowano usługę i złożeniu pisemnego zlecenia zdjęcia blokady. 10) Usługa umożliwiająca kontrolę wydatków związanych z wykonywaniem połączeń z numerami o podwyższonej opłacie. Aktywacja usługi możliwa jest od pierwszego dnia nowego Okresu Rozliczeniowego. 1 Usługa umożliwiająca blokadę dostępu do określonej grupy numerów o podwyższonej opłacie. Operator umożliwia wybór dowolnej liczby wariantów. Wybór wszystkich wariantów oznacza całkowite zablokowanie dostępu do numeracji 70X. Wówczas blokadę należy zrealizować zamawiając usługę Blokada na żądanie 70X. Aktywacja usługi możliwa jest w ciągu 24 godzin. 1 Usługa umożliwiająca zablokowanie wszystkich połączeń z numerami o podwyższonej opłacie, których cena za minutę połączenia lub połączenie przekracza jeden z określonych progów cenowych. Operator umożliwia wybór jednego z wariantów. Aktywacja usługi możliwa jest w ciągu 24 godzin. 13) Usługi dostępne od r.

11 C. Połączenie w ruchu półautomatycznym 1. Opłaty określone są w Cenniku połączeń w ruchu półautomatycznym. 2. Usługa realizowana wyłącznie na linii zapasowej na sieci TP SA, świadczonej w trybie hurtowego zamówienia abonamentu telefonicznego. D. Postanowienia końcowe 1. Opłaty brutto za świadczone usługi wymienione w niniejszym cenniku ulegną odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana opłat brutto będzie dokonana w wysokości wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Dodatek Część A Szczegółowe Zasady Świadczenia Usługi Telekonferencja 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z usługi Telekonferencja. Netia świadczy usługę Telekonferencja na warunkach określonych w Regulaminie, z uwzględnieniem niniejszego dokumentu Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia oznaczają: a. Abonent podmiot zamawiający usługę Telekonferencja. b. Telekonferencja usługa telekomunikacyjna polegająca na umożliwieniu jednoczesnego kontaktu telefonicznego z wykorzystaniem określonej przez Abonenta ilości linii telefonicznych. Pozostałe terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Netię. 2. Zasady korzystania z usługi Telekonferencja 2.1. Usługa Telekonferencja jest usługą dodatkową Abonent składa zamówienie na usługę telefonicznie na numer w godzinach 07:00 20:00 w dni robocze i potwierdza je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podając, w szczególności: a. Datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia usługi, b. Liczbę uczestników Abonent ma możliwość korzystania z usługi pod warunkiem zaakceptowania zamówienia przez Netię oraz przekazania Abonentowi numeru dostępu oraz numeru PIN Abonent odpowiedzialny jest za przekazanie numeru dostępu i numeru PIN uczestnikom Telekonferencji. Netia nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie numeru dostępu i numeru PIN oraz za wynikłe szkody z powodu udostępnienia numeru dostępu osobie nieuprawnionej Rezygnacja z usługi oraz jej zmiana możliwa jest na nie mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem usługi, z zastrzeżeniem, że przedłużenie czasu trwania usługi oraz zwiększenie uczestników możliwe jest, na zasadach określonych powyżej, w każdym czasie pod warunkiem istnienia możliwości technicznych po stronie Netii Skorzystanie z usługi Telekonferencja możliwe jest po dokonaniu połączenia z numerem usługi Telekonferencji, po prawidłowym wpisaniu numeru PIN i przy każdorazowym dołączaniu nowej linii w dniu i czasie zaakceptowanym w zamówieniu Skorzystanie z usługi Telekonferencja możliwe jest maksymalnie przez liczbę uczestników zaakceptowanych w zamówieniu Netia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia się użytkownika z numerem usługi Telekonferencja, o ile przyczyna nie leży po stronie platformy usługi Telekonferencja Netia nie ponosi odpowiedzialności za koszt połączenia linii użytkowników z numerem usługi Telekonferencja Przekroczenie zamówionego czasu korzystania z usługi Telekonferencja powoduje automatyczne rozłączenie wszystkich połączeń z numerem platformy Telekonferencja. 3. Opłaty 3.1. Abonent zobowiązuje się dokonania płatności z tytułu korzystania z usługi Telekonferencja w wysokości równej iloczynowi zamówionych portów, ilości zamówionych okresów czasu o długości 15 minut i stawki za wykorzystywanie jednego portu przez 15 minut. Wzór wyliczania należności przedstawiony jest poniżej: Po Cz St = Na gdzie: Po ilość portów Cz ilość 15-minutowych okresów czasu St stawka za jeden port wykorzystywany przez okres 15 minut. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia.

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych ZMPG SA obowiązuje od dnia r.

Cennik usług telekomunikacyjnych ZMPG SA obowiązuje od dnia r. Cennik usług telekomunikacyjnych ZMPG SA obowiązuje od dnia 01.06.2014 r. Opłaty za połączenia Połączenia krajowe, opłata za połączenie naliczana za każdą rozpoczętą sekundę. Połączenia lokalne 0,05zł

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOMOWY CENA NETTO

CENNIK DOMOWY CENA NETTO 1 Lokalne 0,09 zł 0,11 zł 2 Polska 0,09 zł 0,11 zł 3 Polska tel. kom. 0,79 zł 0,97 zł 4 Polska tel. kom.(clir) 0,69 zł 0,85 zł 5 Afganistan 2,00 zł 2,46 zł 6 Alaska 0,10 zł 0,12 zł 7 Albania 0,76 zł 0,93

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Załącznik Nr 7 do Umowy o Połączeniu sieci Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Miesięczny Raport o Ruchu Międzysieciowym Ruch wychodzący z sieci [ #OPERATOR# ] do sieci TP... (NAZWA OPERATORA)

Bardziej szczegółowo

Cennik* Non Stop Świat

Cennik* Non Stop Świat * Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na łączu Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

Karta TeleTanio. Cennik połączeń

Karta TeleTanio. Cennik połączeń Karta TeleTanio Cennik połączeń Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) Polska (międzymiastowe i lokalne) 0,17 Polska (do sieci Era, Orange, Plus) 0,43 Polska (do sieci

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telepin prepaid

Cennik usług telepin prepaid Cennik usług telepin prepaid Usługa Telepin to możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferujemy następujące typy połączeń telefonicznych: Połączenia krajowe: Połączenia międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

Cennik Międzynarodowy

Cennik Międzynarodowy Kraj Klasa Netto Brutto Afganistan Stacjonarne 0.84 1.03 Afganistan Komórkowe 0.87 1.07 Albania Stacjonarne 0.52 0.64 Albania Komórkowe 0.99 1.22 Algieria Stacjonarne 0.29 0.36 Algieria Komórkowe 1.41

Bardziej szczegółowo

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień )

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień ) Kraj Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień 19.03.2014) Czy potrzebuje apostille, Konwencja haska z 5 października 1961 r. (w nawiasie data wejścia konwencji w życie w danym kraju) Czy potrzebuje

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU INSTALACJA 1,23 zł POŁĄCZENIA KRAJOWE USŁUGA połączenia w TYGRYS.NET połączenia

Bardziej szczegółowo

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 ` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Ceny za minutę połączenia, naliczanie sekundowe. Połączenia w ramach platformy

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Abonament oraz instalacja Instalacja Jednorazowo Miesięcznie Aktywacja 1,22 PLN - Aktywacja (przy rozwiązaniu umowy z innym operatorem) - Abonament Ilość minut w abonamencie

Bardziej szczegółowo

Cena netto Kwota VAT Cena brutto Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36

Cena netto Kwota VAT Cena brutto Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36 Taryfa Srebrna 1. Opłata miesięczna Cena Kwota VAT Cena Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36 * Abonent w bieżącym miesiącu otrzymuje odliczenie od abonamentu z tytułu przekroczenia rachunku

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR Mirowski i Spółka KAMIR Spółka jawna z siedzibą w Łodzi CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Plan standardowy KAMIR Obowiązuje od 1 sierpnia 2012r. miesięczna Abonament telefoniczny (za każdy publiczny numer

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl ; - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006

Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006 Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006 1. Opłaty za połączenia lokalne i międzymiastowe Stawka za 1 Połączenia lokalne i międzymiastowe 8.00-18.00

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

Oto cennik, którego szukasz!

Oto cennik, którego szukasz! Oto cennik, którego szukasz! Jak widać, państw, w których można cieszyć się bielizną Obsessive jest wiele, ale... jeśli obok nazwy kraju, do którego chcesz wysłać przesyłkę, nie ma podanej ceny, oznacza

Bardziej szczegółowo

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH TARYFA JAWTEL DOMOWY 60 MINUT Strona: 1/6 Opłaty uruchomieniowe: Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o.

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Obowiązuje klientów, którzy od dnia 1 listopada 2014 r. zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz abonentów,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KONWERGENTNYCH

CENNIK USŁUG KONWERGENTNYCH CENNIK USŁUG KONWERGENTNYCH NAZWA TARYFY: TARYFA KONWERGENTNA VII ISDN Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011 1. Opłaty aktywacyjne Opłata aktywacyjna za jeden ISDN PRA 2 990 zł (3677,70 zł z VAT) Opłata

Bardziej szczegółowo

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za kaŝdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli l.p. NAZWA KIERUNKU Cena

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi TeleNet. Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2007r.

Cennik Usługi TeleNet. Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2007r. Cennik Usługi TeleNet Obowiązujący od dnia kwietnia 2007r. . Stałe opłaty miesięczne Stałe opłaty miesięczne Cena netto VAT 22% Cena brutto Opłata za numer telefonu w pakiecie 5,00 zł,0 zł 6,0 zł () Opłata

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH Francja premium Wielka Brytania Local Rate Hawaje Szwecja USA Watykan Portugalia Wielka Brytania Niemcy Niemcy premium Alaska Austria Papua Nowa Gwinea audiotext Szwecja premium

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Albania - tel. kom. 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Algieria 0,91

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Radlin dnia 26-05-2015 Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Kraj Klasa Brutto Kraj Klasa Brutto Albania Stacjonarne 0,65 zł Bangladesz Stacjonarne 0,27 zł Albania Komórkowe 1,23 zł Bangladesz

Bardziej szczegółowo

2. Przystąpienie do planu neofon tp jest bezpłatne i wymaga złożenia zamówienia na usługę neofon tp na czas nieokreślony.

2. Przystąpienie do planu neofon tp jest bezpłatne i wymaga złożenia zamówienia na usługę neofon tp na czas nieokreślony. cennik neofon tp Rozdział plan neofon tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan neofon tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.2008 r.

Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.2008 r. Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.008 r. * Usługa realizowane za pośrednictwem Telekomunikacji Polskiej S.A. Połączenia te są dostępne wyłącznie w przypadku usługi telefonicznej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA 2011 1. Opłaty jednorazowe RODZAJ POŁĄCZENIA OPŁATA NETTO [PLN] Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 Taryfa 15 Taryfa 100

Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 Taryfa 15 Taryfa 100 Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 TELEFON SIGMAMAX Taryfa 15 Taryfa 100 Taryfa VIP Taryfa Biznes Abonament 14,9

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi ISDN Duo Taryfa Wszechstronna

Cennik Usługi ISDN Duo Taryfa Wszechstronna Cennik Usługi ISDN Duo ryfa Wszechstronna Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej ISDN (aktywacja) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU)

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU) Załącznik nr 2 do Części II RIO Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj zgromadzen ia danych Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj / region Wielkoś ć badania Kategoria % BMI 25-29,9 % BMI 30+ % BMI 25- % BMI 30+ 29,9 Region europejski

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl ; - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

Zakres Usługi. Opłaty

Zakres Usługi. Opłaty Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej Zakres Usługi W ramach umowy Operator oferuje: 1. Aktywację oraz utrzymanie Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej. 2. Promocyjną miesięczną opłatę abonamentową

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 240

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 240 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia

Bardziej szczegółowo

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa CDMAdual Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa Taryfa Podstawowa połączona Internet + telefon Umowa na czas określony 24 miesięcy od daty

Bardziej szczegółowo

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 NAZWA KIERUNKU DNI WOLNE 8-18 DNI WOLNE 18-20 DNI WOLNE 20-22 DNI WOLNE 22-8 DNI ROBOCZE 8-18 DNI ROBOCZE 18-20 DNI ROBOCZE 20-22 DNI ROBOCZE 22-8 Afganistan 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 Afganistan

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA PROMO 01.2009 OBOWIĄZUJE OD 01.01.2009R. 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej o Umowy o Udostępnianie Usług Telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzystrefowych, międzynarodowych i do krajowych sieci komórkowych DIALOG 1011 dla abonentów innych operatorów

Cennik połączeń międzystrefowych, międzynarodowych i do krajowych sieci komórkowych DIALOG 1011 dla abonentów innych operatorów Telefonia Dialog S.A. Cennik połączeń międzystrefowych, międzynarodowych i do krajowych sieci komórkowych DIALOG 1011 dla abonentów innych operatorów (Cennik obowiązuje od 01.0.2004r. dla Taryfy 120, dla

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne minuty na połączenia stacjonarne:

Bezpłatne minuty na połączenia stacjonarne: 1. AKTYWACJA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ (opłaty jednorazowe) a) łącza kablowe (gpon) w zabudowie wielorodzinnej 1 000,00 PLN w zabudowie jednorodzinnej 2 500,00 PLN b) łącza kablowe (eth) w zabudowie

Bardziej szczegółowo

Cennik po àczeƒ telefonicznych

Cennik po àczeƒ telefonicznych Cennik po àczeƒ telefonicznych wa ny od 15.11.2005 Tanie Rozmowy UPC Op aty za po àczenie Okres Cena Podatek Cena taryfikacyjny netto w PLN VAT brutto w PLN lokalne dni robocze lub wolne od pracy 1 ca

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 PAŹDZIERNIKA 2006 1 Opłaty jednorazowe Opłata [PLN] Netto Brutto Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 29,90 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Rodzaj usługi Cena* Abonament telefoniczny bezplatne** Koszt aktywacji usługi 10 zł Koszt numeru z puli numerów złotych negocjowana Zmiana numeru telefonicznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usług Telefonicznych Plan taryfowy

CENNIK Usług Telefonicznych Plan taryfowy CENNIK Usług Telefonicznych Plan taryfowy Obowiązuje od 1 lutego 2012 Uchwała Zarządu HomeNet Technologies sp. z o.o. nr 4/12 z dnia 31 stycznia 2011 Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 874 4242 www.homenett.pl

Bardziej szczegółowo

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

(kod promocji: 59C, 59D)

(kod promocji: 59C, 59D) Regulamin promocji Przenośność numeru (kod promocji: 59C, 59D) 1. MNI Telecom S.A., zwana dalej Operatorem, na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wprowadza

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1) Cennik* Non Stop Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o.

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Usługi podstawowe Stawka z VAT PLAN 60 minut PLAN 300 minut PLAN rozgadany PLAN rozgadany Czas naliczania 30s/1s

Bardziej szczegółowo

GREMIUM. Cennik Usług

GREMIUM. Cennik Usług GREMIUM Cennik Usług Internet (ceny brutto): 1. aktywacja 1,01 zł umowa na czas określony 24 miesiące 2. aktywacja 99,81 zł umowa na czas określony 12 miesięcy 3. aktywacja 161,31 zł umowa na czas nieokreślony

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty CENNIK STANDARDOWY USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ Simfonia Fresh Obowiązuje od 01.02.2012 r. Informacje o usłudze 1. Taryfy standardowe dostępne dla kart SIM w usłudze Simfonia Fresh. 2. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH Lista obejmuje kierunki po³ czeρ miύdzynarodowych dostύpne dla Abonenta Mediatel 4B Sp. z o.o. w ramach us³ug g³osowych (Preselekcja, Linia analogowa, Linia

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za usługi telefonii stacjonarnej dla Biznesu Sileman Korpo 6

Cennik opłat za usługi telefonii stacjonarnej dla Biznesu Sileman Korpo 6 Cennik opłat za usługi telefonii stacjonarnej dla Biznesu Sileman Korpo 6 Cennik skierowany jest wyłącznie do Klientów biznesowych Opłaty aktywacyjne Jednorazowa opłata aktywacyjna za każdy numer telefonu,

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Prosta. netia.pl Obowiązuje od r. Dotyczy Umów podpisanych po r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe)

Cennik Taryfa Prosta. netia.pl Obowiązuje od r. Dotyczy Umów podpisanych po r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

Kraj Cena netto Cena brutto

Kraj Cena netto Cena brutto Cennik ważny od 01.08.2017 Kraj Cena netto Cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,9430 zł 2,39 zł Albania - Usługi specjalne

Bardziej szczegółowo