2(2014) BIULETYN. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2(2014) BIULETYN. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego"

Transkrypt

1 2(2014) BIULETYN Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

2 1. WSTĘP PODSUMOWANIE II naboru wniosków w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego MF EOG i NMF 2. Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie biuletynu informacyjnego dedykowanego Programowi Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, finansowanemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG). W niniejszym biuletynie znajdą Państwo informacje o projektach wyłonionych w ramach drugiego naboru wniosków z 2014 r. W wyniku przeprowadzonego konkursu dofinansowanie otrzymało 27 przedsięwzięć w obszarze kultury, realizowanych na terenie całej Polski. Drugi nabór, podobnie jak pierwszy konkurs w 2013 r., cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Spośród złożonych wniosków zostały wybrane przedsięwzięcia najlepsze i najlepiej przygotowane. Z tego powodu pragniemy przedstawić Państwu charakterystyki wspartych projektów w kontekście ich znaczenia dla rozwoju działalności kulturalnej w Polsce. Zapraszamy do lektury! Departament Funduszy Europejskich MKiDN W ramach II naboru zostało złożonych łącznie 141 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 154,6 mln zł. Dostępna w ramach II naboru alokacja (16,9 mln zł) pozwoliła na dofinansowanie 17% złożonych wniosków. Liczba dofinansowanych wniosków wg województw dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie łódzkie małopolskie mazowieckie podlaskie pomorskie śląskie wielkopolskie zachodniopomorskie W oparciu o rekomendację Zespołu Komitet ds. Wyboru Projektów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał decyzję o dofinansowaniu wybranych projektów. Poniżej prezentujemy szczegółowe opisy wszystkich 27 projektów dofinansowanych w ramach II naboru wniosków. Liczba dofinansowanych wniosków wg obszarów tematycznych sztuki plastyczne i wizualne dziedzictwo kulturowe muzyka i sztuki sceniczne edukacja artystyczna i kulturalna 2 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 3 Wykres 1 Wykres 2

3 3. (150 Charakterystyki projektów PROJEKTY DUŻE DZIEDZICTWO KULTUROWE TYS. EURO 1 MLN EURO) ( zł zł) 1 PROJEKTY DUŻE DZIEDZICTWO KULTUROWE (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) ( zł zł) Tytuł projektu: Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość Beneficjent: Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN Partner: Norsk Institut For Kulturminneforskning, Vestfoldmuseene IKS Całkowita wartość projektu: 900,55 tys. zł Kwota dofinansowania: 784,5 tys. zł Celem projektu jest zachowanie pamięci o architekturze drewnianej miasteczek Lubelszczyzny i zwiększenie ochrony tego rodzaju zabytków. Projekt ma zwrócić uwagę lokalnej społeczności i władz na problem degradacji drewnianego dziedzictwa. Do realizacji przedsięwzięcia zostało wybranych 5 miejscowości województwa lubelskiego (Dubienka, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Tyszowiec, Wojsławiec) i jedno miasteczko norweskie, gdzie prowadzone będą prace dokumentacyjne i badawcze. Zostanie wykonana inwentaryzacja zabytków architektury drewnianej oraz ich klasyfikacja pod kątem konstrukcji, przeznaczenia oraz przynależności kulturowej. Miejscowości zostaną zrekonstruowane w przestrzeni wirtualnej, a następnie udostępnione w formie makiet 3D w serwisie internetowym. Zaplanowano m.in. podróże studyjne ekspertów, seminaria dla szkół dotyczące dziedzictwa Lubelszczyzny oraz seminaria dla przedstawicieli samorządów, dotyczące promocji architektury drewnianej. Zabytki propagować będzie również mobilna wystawa prezentowana w Polsce i Norwegii. Podjęte działania projektowe i osiągnięte rezultaty podsumuje konferencja oraz specjalnie wydana publikacja. Tytuł projektu: Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego Archeologia Jaćwieży Beneficjent: Państwowe Muzeum Archeologiczne Partner: Rada Regionu Agder Zachodni (Wydział Ochrony Zabytków)/ Midgard Historisk Senter Całkowita wartość projektu: 1,43 mln zł Kwota dofinansowania: 1,15 mln zł Celem projektu jest rekonstrukcja krajobrazu kulturowego dwóch ważnych kompleksów osadniczych północnowschodniej Polski oraz poznanie zależności pomiędzy dawnymi społecznościami zamieszkującymi te tereny a otaczającym je środowiskiem przyrodniczym. Wspólnie z norweskimi partnerami zostaną przeprowadzone interdyscyplinarne badania kompleksów osadniczych wczesnośredniowiecznej Jaćwieży: w Szurpiłach i Skomacku Wielkim. Jest to pierwszy w Polsce przykład realizacji projektu konserwatorskiego, gdzie do rozpoznania i oceny zasobów dziedzictwa archeologicznego posłużą badania nieinwazyjne oraz analizy przyrodnicze. Zostaną zorganizowane również warsztaty konserwatorskie i seminaria. Uzyskane wyniki podjętych eksploracji będą popularyzowane w środowisku konserwatorskim i naukowym oraz wśród lokalnej społeczności. Dodatkowo, zaplanowana jest wystawa przedstawiająca przebieg projektu oraz konferencja naukowa. Fot. Emil Majuk Badania wykopaliskowe grodziska w Skomacku Wielkim (Ostrowiu), gm. Stare Juchy, dokumentacja 1 Dane według kursu euro dla II naboru tj. 1 euro = 4,1420 zł. podstawy górnego wału, fot. M. Włoszek 4 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 5

4 (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) SZTUKI PLASTYCZNE I WIZUALNE SZTUKI PLASTYCZNE I WIZUALNE Tytuł projektu: Oblicza Współczesności Beneficjent: Stowarzyszenie Sztuki Niezależnej i Nie Tylko Off Camera Partner: Reykjavik International Film Festival, KNIPSU, Skeive Filmer - The Oslo Gay and Lesbian Film Festival Całkowita wartość projektu: 1,83 mln zł Kwota dofinansowania: 792,3 tys. zł Projekt polega na przygotowaniu oraz organizacji programu wydarzeń artystycznych w ramach 7 i 8 edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Plus Camera w 2014 r. i 2015 r. Celem przedsięwzięcia jest podjęcie dyskusji na tematy związane z różnorodnością i tożsamością kulturową, tolerancją, a także zwiększenie zainteresowania kinem nordyckim maja 2014 r. odbyła się 7 edycja Festiwalu. Program został wzbogacony o nowe sekcje filmowe. Ochrona środowiska i sposób, w jaki ekologia funkcjonuje w szerszym kontekście społecznym, politycznym i kulturowym, stała się tematem przewodnim serii filmów Eko/Ego. Sekcję Raport mniejszości poświęcono zagadnieniom związanym z poszukiwaniem tożsamości, problemem asymilacji i marginalizacji we współczesnym świecie. Specjalne sekcje filmowe przewidziano również w ramach 8 edycji Festiwalu w 2015 r. Ponadto, podczas Festiwalu odbywają się koncerty alternatywnych zespołów muzycznych i solowych z Polski i z zagranicy (tzw. Off- -scena ) oraz projekcje filmowe na dachach kamienic oraz na bar- Tytuł projektu: Gustav Metzger / Retrospektywa Beneficjent: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu Partner: Muzeum Sztuki w Trondheim Całkowita wartość projektu: 873,90 tys. zł Kwota dofinansowania: 528 tys. zł Celem projektu jest zorganizowanie kompleksowego przeglądu prac Gustava Metzgera oraz przybliżenie jego kariery. Za sprawą realizacji przedsięwzięcia nastąpić ma wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi, ułatwienie dostępu do kultury dla szerszego grona odbiorców oraz zbudowanie międzynarodowej sieci profesjonalistów i badaczy sztuki Gustava Metzgera. W ramach działań projektowych przewidziane jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań naukowych oraz rekonstrukcja i odnowienie prac artystycznych, które uległy zniszczeniu z powodu ich nietrwałego charakteru lub tych, które muszą zostać zrealizowane zgodnie z instrukcjami Gustava Metzgera. Zaplanowane są dwie wystawy w Toruniu i Trondheim oraz działania edukacyjne, w tym warsztaty i wykłady. Przewidziane zostały również działania z zakresu sztuk performatywnych, łączących różne dziedziny: teatr, taniec, film, muzykę. Do prezentacji tzw. żywej sztuki posłużą miejskie przestrzenie. Ponadto, odbędą się międzynarodowe sympozja Destrukcja w Sztuce. Planowane jest również stworzenie publikacji omawiającej całość aktywności artysty. ce na Wiśle. Wybitnym artystom wręczana jest nagroda Pod prąd, Fot. Marcin Świdziński Gustav Metzger, Supportive , 7 projektorów Kodak SAV 2050 ze sterownikami, obracające się przyznawana za ich wkład w rozwój filmu i kultury niezależnej. filtry polaryzacyjne, ciekłe kryształy, Collection du Musee d art contemporain Lyon Fot. Blaise Adilon 6 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 7

5 (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE Tytuł projektu: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej poprzez nawiązanie współpracy Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi z Orkiestrą Kameralną Telemark Beneficjent: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Partner: Orkiestra Kameralna z Telemarku Całkowita wartość projektu: 1,38 mln zł Kwota dofinansowania: 1,38 mln zł Celem projektu realizowanego przez Akademię Muzyczną w Łodzi w partnerstwie z Orkiestrą Kameralną z Telemarku jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy tymi dwoma instytucjami, wymiana doświadczeń oraz wiedzy, integracja środowiska artystycznego muzyków kameralnych, a przede wszystkim współtworzenie muzyki. Celem działań projektowych jest również popularyzacja muzyki kameralnej wśród odbiorców w Polsce oraz Norwegii. Zorganizowana zostanie seria koncertów muzyki kameralnej z udziałem artystów z obu instytucji. Przewidziano szereg wydarzeń edukacyjnych, w tym 16 kursów prowadzonych przez polskich i norweskich artystów, skierowanych do muzyków wykonujących współczesną oraz klasyczną muzykę kameralną. Będą one dotyczyły różnych specjalności instrumentalnych. W ramach projektu odbędzie się również 12 koncertów muzyki kameralnej w Polsce oraz w Norwegii. 8 Działania projektowe będą prowadzone w pięciu miastach: w Łodzi, Oslo, Skien, Seljord oraz Rjukan. Organizatorzy przewidują, że w zaplanowanych wydarzeniach weźmie udział ok osób, a w jego realizację będzie zaangażowanych 60 artystów. Tytuł projektu: Punkt Eklektrik Session Beneficjent: Gmina Wrocław Partner: Stiftelsen Punkt Całkowita wartość projektu: 1,22 mln zł Kwota dofinansowania: 1,05 mln zł Projekt ma na celu połączenie dwóch muzycznych platform artystycznych: festiwalu artystycznego PUNKT oraz wrocławskiego Stowarzyszenia Elektrik na rzecz integracji międzykulturowej oraz rozwoju środowisk artystycznych. Głównym zamierzeniem jest wzmocnienie dialogu oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy artystami z Polski i Norwegii, a także zaprezentowanie dorobku artystycznego twórców polskich oraz norweskich, w tym prezentacja innowacyjnego festiwalu Punkt w Polsce. Podejmowane wspólnie działania będą dotyczyły organizacji warsztatów studyjnych, festiwalu, wspólnych tras koncertowych oraz udziału Eleketrik Session na Punkt Festival w Kristiansand. W ramach Punkt Elektrik Festiwal zaplanowanych zostało 8 koncertów, 5 kolejnych koncertów odbędzie się w trakcie wspólnej trasy koncertowej w pięciu polskich miastach. Ponadto, zaplanowane zostały dwa seminaria i warsztaty producenckie, a także dwa wyjazdowe warsztaty studyjne. Działania realizowane będą w 11 miejscowościach w Polsce oraz w Kirstiansand w Norwegii. Tytuł projektu: Luminous Bodies Beneficjent: Fundacja Tone Muzyka i Nowe Formy Sztuki Partner: Iceland Music Export, Insomnia Festival Całkowita wartość projektu: 1,48 mln zł Kwota dofinansowania: 1,01 mln zł W ramach festiwali: Unsound, Insomnia oraz Iceland Airwaves przygotowane zostaną prezentacje artystyczne dotyczące różnorodnych artystycznie i kulturowo projektów, związanych z muzyką elektroniczną, eksperymentalną, klasyczną, eksperymentalnym metalem, a także z muzyką klubową, operą oraz sztukami wizualnymi. Głównym celem jest stworzenie nowych prac, w ramach współpracy artystów i kuratorów z Polski, Norwegii oraz Islandii. Przygotowane zostaną projekty, w tym spektakle, które zostaną zaprezentowane podczas poszczególnych wydarzeń. W ramach trzech festiwali zostaną wybrane i zaprezentowane publiczności najlepsze projekty z zakresu muzyki elektronicznej, eksperymentalnej, klasycznej oraz sztuk wizualnych z krajów partnerskich. W koncertach uczestniczyć będą wybitni przedstawiciele scen międzynarodowych. Ponadto, w ramach wybranych festiwali partnerskich przedstawiony zostanie program instalacji audiowizualnych. Współpraca zakłada przeprowadzenie dyskusji panelowych i warsztatów. Zawartość muzyczna projektu zostanie udokumentowana dzięki publikacji katalogu oraz kompilacji online. W działania prowadzone w Krakowie, Tromoso (Norwegia) i Reykjaviku (Islandia) zaangażowanych będzie 154 artystów. Organizatorzy przewidują, że w zaplanowanych 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO wydarzeniach weźmie udział ok. 14 tys. osób. 9

6 (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) EDUKACJA KULTURALNA I ARTYSTYCZNA Tytuł projektu: Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury Beneficjent: Teatr Groteska Partner: Carte Blanche AS Zrzeszenie Czysta Karta Norweski Narodowy Zespół Tańca Współczesnego, TinkerTing Całkowita wartość projektu: 1,83 mln zł Kwota dofinansowania: 912 tys. zł Inicjatywa ma na celu popularyzację teatru formy, jako idei tworzenia wydarzeń artystycznych z wykorzystaniem różnych gatunków sztuki. Szczególna uwaga zostanie poświęcona teatrowi norweskiemu i islandzkiemu w kontekście europejskim oraz wzmacnianiu podjętego partnerstwa. Projekt łączy różnorodne działania o charakterze artystycznym, edukacyjnym oraz naukowym. Centralnym wydarzeniem jest Festiwal Materia Prima 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy, w ramach którego odbędą się pokazy teatralne zespołów z Europy. W ramach festiwalu zaplanowano również spotkania publiczności z artystami, sesję naukową oraz pokaz filmów, a także konferencję Teatr Formy. Paradygmat próba definicji. W Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie zostanie zorganizowana wystawa zdjęć i projektów scenograficznych. W ramach działań projektowych zaplanowano również szereg warsztatów na temat kultury norweskiej adresowanych do nauczycieli oraz zajęcia taneczne dla profesjonalistów z Polski, które będą prowadzone przez tancerza Fot. Klaudyna Schubert neczną, ukazującą postępy pracy uczestników warsztatów w Krakowie i Bergen. Młodzież oraz studenci będą mieli okazję uczestniczyć również w warsztatach lalkowych, prowadzonych przez lalkarza teatru TinkerTing. Ponadto, przewidziano również akcje plenerowe, organizację konferencji Oblicza Teatru Formy w Polsce i Norwegii oraz konkurs plastyczny dla dzieci Norwegia taką ją widzę. Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniach weźmie udział ok. 15 tys. odbiorców. W realizację projektu, która potrwa do końca czerwca 2015 r. zaangażowanych jest 120 osób. Tytuł projektu: Poznanie przez taniec Beneficjent: Teatr Wielki - Opera Narodowa Partner: Den Norske Opera & Ballett Całkowita wartość projektu: 1,22 mln zł Kwota dofinansowania: 1,22 mln zł Celem projektu jest stworzenie platformy dialogu międzykulturowego dla młodzieży z Polski i Norwegii. Projekt będzie realizowany w Warszawie oraz Oslo. Efektem współpracy dwóch narodowych instytucji kultury będzie polsko-norweski spektakl taneczny, który zostanie pięciokrotnie zaprezentowany na deskach Teatru Narodowego Opery Narodowej i Den Norske Opera & Ballet. W ramach działań projektowych przewidziano warsztaty taneczne dla młodzieży. Istotnym elementem spektaklu tanecznego będzie muzyka współczesnych kompozytorów: w przypadku polskich choreografii będzie to muzyka Wojciecha Kilara, w przypadku norweskich Ragnar Bjerkreima i Terje Isungseta. W ramach projektu przewidziano również inne działania m.in. konkurs na plakat promujący spektakl. Konkurs adresowany będzie do studentów uczelni artystycznych z państw europejskich. Pozostałe nadesłane projekty zostaną zaprezentowane podczas wystawy i w katalogu. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zaplanowano organizację międzynarodowej konferencji dotyczącej edukacji kulturalnej, w tym projektów tanecznych. Dla celów projektu zostanie utworzona strona internetowa, na której znajdą się fotorelacje oraz videoblog. Do prowa- teatru Carte Blanche AS. Zakończone one zostaną prezentacją ta- dzenia fotograficznej dokumentacji wydarzeń zostanie zaangażo- i katalogu (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 11 Fot. Antonina Dębska wana polska młodzież. Powstałe fotografie zostaną zamieszczone na stornie internetowej oraz zaprezentowane w formie wystawy

7 (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) EDUKACJA KULTURALNA I ARTYSTYCZNA (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) EDUKACJA KULTURALNA I ARTYSTYCZNA Tytuł projektu: BodyCONSTITUTION: Międzykulturowy dialog o treningu aktora - cykl sesji warsztatowych, akademii i seminariów z udziałem studentów szkół teatralnych z Polski i Norwegii Beneficjent: Instytut im. Jerzego Grotowskiego Partner: Oslo National Academy of the Arts Całkowita wartość projektu: 1,31 mln zł Kwota dofinansowania: 849,68 tys. zł Ideą projektu Instytutu im. Jerzego Grotowskiego oraz Oslo National Academy of Arts jest wymiana doświadczeń, wiedzy i technik dotyczących treningu aktorskiego. Współpraca dotyczyć będzie głównie pracy aktora, samokształcenia, otwarcia się na nowe metody pracy teatralnej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano łącznie 140 wydarzeń. Wśród nich znajdują się całoroczne sesje robocze, cztery letnie oraz zimowe Akademie BodyCONSTITUTION oraz Seminaria, które odbędą się w Polsce i Norwegii. W ramach seminariów zorganizowane zostaną m.in. warsztaty, treningi, wykłady oraz spektakle. Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniach weźmie udział ok. 6 tys. odbiorców. Działania odbywać się będą we Wrocławiu, Brzezince oraz Oslo. 12 Tytuł projektu: Kino Dzieci Beneficjent: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Partner: Południowonorweski Ośrodek Filmowy Całkowita wartość projektu: 1,59 mln zł Kwota dofinansowania: 1,35 mln zł Głównym celem projektu jest wzmocnienie uczestnictwa w kulturze najmłodszej widowni. Przedsięwzięcie przyczynić się ma do poszerzenia oferty kulturalnej, wymiany międzykulturowej oraz wzmocnienia współpracy polsko-norweskiej w zakresie kinematografii skierowanej do dzieci i młodzieży. W ramach działań projektowych przewidziano dwa przeglądy filmów dla dzieci i młodzieży, które zostaną zorganizowane w 15 polskich miastach. W ramach współpracy zaplanowano serie otwartych konferencji, warsztatów, paneli dyskusyjnych praz spotkań z twórcami z Norwegii. Warsztaty skierowane zostaną do różnych grup docelowych. W pięciu dużych miastach Polski zorganizowane zostaną spotkania dla rodziców dotyczące wykorzystywania filmów jako narzędzi wychowawczych. Działania skierowane zostaną również do profesjonalistów zajmujących się kulturą dla dzieci (10 warsztatów w pięciu miastach). Przewidziano również trzy sesje warsztatów scenariuszowo-producenckich w Poznaniu, Wrocławiu i Kristiansand. W Warszawie zorganizowane zostaną dwie konferencje na temat kultury filmowej i literackiej w oparciu o norweskie doświadczenia. Tytuł projektu: Zachować dziedzictwo Smoczej Jamy na Wawelu Beneficjent: Zamek Królewski na Wawelu-Państwowe Zbiory Sztuki Partner: Norweski Instytut Badań Powietrza Całkowita wartość projektu: 1 mln zł Kwota dofinansowania: 953 tys. zł Celem projektu jest ukazanie Wawelu jako miejsca związanego z legendarnymi początkami miasta, a także prezentacja dzieł ukazujących znanego smoka w szerszym kontekście kulturowym i artystycznym, w zestawieniu z zabytkami skandynawskimi. Do głównych założeń należy również naukowe opracowanie zagadnień dotyczących oddziaływania tradycji i legend na sztukę polską w XIX i XX w., przeprowadzenie badań, opracowanie planu konserwacji Smoczej Jamy. Ponadto, dzięki realizacji przedsięwzięcia możliwe będzie nawiązanie współpracy dwustronnej, poszerzenie oferty kulturalnej i urozmaicenie prezentowanych wydarzeń artystycznych. Przewidziano współpracę ekspertów z Polski i Norwegii w zakresie badań i wymiany doświadczeń dotyczących opracowania nowoczesnych technik konserwatorskich. Odbędą się również 3 wizyty studyjne w Norwegii oraz Islandii, warsztaty, konferencje oraz wykłady, a także plenery i zajęcia edukacyjne 3 x smok dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zorganizowana zostanie wystawa Dwa oblicza smoka, której ideą będzie ukazanie różnic w wizerunku mitycznego smoka w różnych krajach europejskich. Działania Fot. Jacek Świątek prowadzone będą w Krakowie oraz Kjeller. 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 13

8 PROJEKTY MAŁE DZIEDZICTWO KULTUROWE PROJEKTY MAŁE DZIEDZICTWO KULTUROWE ( zł zł) 2 ( zł zł) 2 Tytuł projektu: Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji Beneficjent: Towarzystwo Aktywnej Komunikacji Partner: Dom Literatury, Norweski Festiwal Literacki, Reykjavik Miasto Literatury UNESCO Całkowita wartość projektu: 575,24 tys. zł Kwota dofinansowania: 517,18 tys. zł Celem projektu jest promocja polskiej literatury oraz krajowych autorów w Lichtensteinie, Norwegii oraz Islandii, a także propagowanie twórczości literackiej i autorów z państw partnerskich w Polsce. W ramach współpracy zaplanowano 10 wydarzeń kulturalnych, w tym warsztaty z udziałem pisarzy oraz cztery edycje spotkań z autorami. Zorganizowana zostanie konferencja oraz cztery wystawy. Ważnym elementem projektu będzie również publikacja antologii tekstów literackich. Wydarzenia odbędą się w czterech miejscowościach: we Wrocławiu, Lillehammer (Norwegia), Schaan (Liechtenstein), Reykjavik (Islandia). Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych weźmie udział ok odbiorców. 2 Dane według kursu euro dla II naboru tj. 1 euro = 4,1420 zł. 14 Tytuł projektu: Nowe dziedzictwo Beneficjent: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku Partner: Warsztat dla kultury i kościoła, Norweski Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Całkowita wartość projektu: 410,58 tys. zł Kwota dofinansowania: 364,50 tys. zł Projekt dotyczy potencjału kulturotwórczego zabytkowych kościołów i ich przekształcania w centra prowadzenia działalności kulturalnej i artystycznej. Działania projektowe odbywać się będą w Centrum św. Jana, zarządzanym przez NCK oraz w neogotyckim kościele w Norwegii, w którym prowadzona jest działalność o charakterze kulturalnym (Kirkelig Kulturverksted Jakob w Oslo). Podczas międzynarodowej konferencji pt. Świątynia wieczne sacrum? nawiązana zostanie współpraca między instytucjami oraz dyskusja na temat prowadzenia działalności przez instytucje kultury w zabytkowych kościołach. Stworzona zostanie mobilna aplikacja przewodnik po kościele św. Jana w Gdańsku, dzięki której bez wychodzenia z domu będzie można poznać architekturę budowli, jej zabytki, historie ludzi związanych z obiektem. Dla młodych muzyków z gdańskiego zespołu folkowego Bubliczki i norweskiego Bacaye Aw zorganizowane zostaną warsztaty, których końcowym efektem będą dwa koncerty w Norwegii i w Polsce. Organizatorzy wydarzeń przewidują, że weźmie w nich udział blisko 62 tys. odbiorców. Tytuł projektu: Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke Beneficjent: Muzeum Rolnictwa im. ks Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu Partner: Muzeum Ryfylke Całkowita wartość projektu: 485,71 tys. zł Kwota dofinansowania: 296,08 tys. zł Celem projektu jest opracowanie nowoczesnych standardów zarządzania obiektami architektury drewnianej, w tym wytycznych odnoszących się do dokumentowania oraz monitorowania ich kondycji architektonicznej oraz technicznej. Standardy wypracowane wspólnie z norweskim partnerem mają być zgodne z Zasadami Ochrony Budynków Drewnianych, które opracował Międzynarodowy Komitet Drewna ICOMOS. Zostaną zorganizowane spotkania, szkolenia, seminaria, konferencja oraz wyjazd studyjny do Norwegii. Współpraca posłuży do stworzenia aplikacji komputerowej dotyczącej ochrony dziedzictwa drewnianego oraz wydania publikacji naukowych i ekspertyz. Fot. Edyta Murawska-Derewońko 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 15

9 PROJEKTY MAŁE DZIEDZICTWO KULTUROWE ( zł zł) 2 PROJEKTY MAŁE ( zł zł) SZTUKI PLASTYCZNE I WIZUALNE Tytuł projektu: Świadectwa. Norwegia XX wiek antologia norweskiej literatury faktu Beneficjent: Fundacja Ośrodka KARTA Partner: NORLA Norwegian Literature Abroad, Fiction and Non-Fiction Całkowita wartość projektu: 414, 59 tys. zł Kwota dofinansowania: 318,74 tys. zł Przedmiotem projektu jest przygotowanie obszernej antologii tekstów literatury non-fiction tłumaczonych z języka norweskiego na polski. Ukażą się one w ramach wydawanej przez Ośrodek Karta serii publikacji Świadectwa. Narracje pisane prozą o charakterze dokumentalnym, w tym wspomnienia, dzienniki, korespondencje stanowią źródło wiedzy na temat norweskich doświadczeń w XX wieku. Publikacja będzie dokumentować zjawiska i wydarzenia konstytuujące dzisiejszą norweską tożsamość i świadomość narodową. Jej wydaniu będzie towarzyszyło spotkanie autorskie. Antologia będzie podstawą do dalszej polsko-norweskiej dyskusji o podobieństwach i różnicach doświadczeń w XX wieku. 16 Tytuł projektu: Festiwal Dźwiękowiska oraz warsztaty i wystawy Man/Machine w ramach projektu Art+Science Meeting Beneficjent: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku Partner: Kunsthall Grenland, Skálar Centrum Sztuki Dźwięku i Muzyki Eksperymentalnej Całkowita wartość projektu: 545,16 tys. zł Kwota dofinansowania: 460,76 tys. zł Jest to przedsięwzięcie wystawienniczo-edukacyjne, którego celem jest promowanie idei łączenia różnych dziedzin oraz wykorzystania ich w działaniach na polu sztuki, przełamywanie barier technologicznych i naukowych w kontekście twórczości artystycznej oraz wsparcie współpracy różnych środowisk: artystów, naukowców oraz inżynierów. Głównym wydarzeniem będzie festiwal sztuki dźwięku pod nazwą Dźwiękowiska, podczas którego odbędą się koncerty kompozytorskie, koncerty polskich artystów w Seyðisfjörður, instalacje artystyczne, warsztaty, wykłady oraz dyskusje panelowe. Planowane są również rezydencje artystów w Gdańsku i na Islandii. W ramach projektu zorganizowana zostanie seria interdyscyplinarnych warsztatów roboczych pod nazwą Man/Machine adresowanych do studentów wyższych uczelni oraz do szerokiej publiczności. Na zakończenie warsztatów zorganizowane zostaną ekspozycje podsumowujące w Porsgrunn i Gdańsku. Zaplanowana jest również międzynarodowa wystawa w Gdańsku i Skalar, ukazująca historyczny wymiar sztuki robotycznej. Fot. Krzysztof Miękus 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 17

10 PROJEKTY MAŁE ( zł zł) SZTUKI PLASTYCZNE I WIZUALNE PROJEKTY MAŁE MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE ( zł zł) Tytuł projektu: Świetlny most Toruń-Slemmestad Beneficjent: Toruńska Agenda Kulturalna Partner: Sekkefabriken Kulturhaus, Hogskolen i Buskerud, Tytuł projektu: Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa. Festiwal filmowy w Warszawie Beneficjent: Uniwersytet Warszawski Tytuł projektu: no.theatre.pl norweski teatr w polskim mieście Beneficjent: Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie Tytuł projektu: Kon-Tiki koncert na żywo Beneficjent: Krakowskie Biuro Festiwalowe Partner: Trondheim Filmfest Gmina Royken Partner: Uniwersytet w Bergen, Partner: Dom Teatralny Avant Garden Całkowita wartość projektu: 959 tys. zł Całkowita wartość projektu: 674,42 tys. zł Skandynawskie Stowarzyszenie Filmu Antropologicznego Całkowita wartość projektu: 475,72 tys. zł Kwota dofinansowania: 402,30 tys. zł Kwota dofinansowania: 456,86 tys. zł Całkowita wartość projektu: 562,11 tys. zł Kwota dofinansowania: 423,14 tys. zł Kwota dofinansowania: 500,34 tys. zł Film pt. Wyprawa Kon-Tiki z 2012 r. (reż. Joachim Roenning, Espen W ramach polsko-norweskiego projektu współpracę podejmą insty- Przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie dialogu pomiędzy arty- Sandberg) to pierwsza w historii Norwegii produkcja nominowana tucje specjalizujące się w instalacjach świetlnych oraz projekcjach Projekt polega na organizacji w Warszawie XXXV edycji Festiwalu stami z Polski i Norwegii w ramach działań z zakresu sztuki per- do Oscara oraz Złotego Globu. W ramach 7. Międzynarodowego Fe- multimedialnych w technice mappingu 3D. Toruńska Agenda Kultu- Nordic Anthropological Film Association, który jest poświęcony euro- formatywnej, zwanej żywą sztuką. Jednym z głównych założeń stiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie produkcja zostanie zaprezento- ralna lider projektu, od 2009 r. organizuje Międzynarodowy Festi- pejskiemu dziedzictwu kulturowemu oraz różnorodności kulturowej. jest wyjście teatru do odbiorców poprzez organizację wydarzeń wana publiczności w wersji koncertowej, z muzyką na żywo. Koncert wal Światła Skyway, obecnie pod nazwą Bella Skyway Festival. Celem przedsięwzięcia jest nawiązanie współpracy pomiędzy spe- w przestrzeniach pozateatralnych, umożliwiających dialog z żywą zostanie przygotowany we współpracy z Międzynarodowym Festi- W ramach projektu przewidziano różnorodne typy działań, w tym cjalistami zajmującymi się tematyką dotyczącą różnorodności kultu- tkanką miasta. Główne wydarzenia odbędą się podczas trzydnio- walem Filmowym Kosmorama w Trondheim, a wykona go orkiestra opracowanie dwóch projekcji w technice mappingu 3D, które zo- rowej oraz zachowaniem i promowaniem dziedzictwa kulturowego wego Festiwalu Spoiwa Kultury, podczas którego zaprezentowany Sinfonietta Cracovia pod batutą Christiana Schummana. Celem pro- staną zaprezentowane na fasadzie zabytkowych budynków dawnej i wymiana ich wiedzy. W ramach działań projektowych przewidzia- zostanie program artystyczny no.theatre.pl, obejmujący pokaz po- jektu jest poszerzenie oferty kulturalnej, zwiększenie mobilności ar- fabryki cementu w Slemmestad oraz na fasadzie średniowiecznej no przeglądy filmowe w Warszawie, Toruniu oraz Białymstoku wraz -warsztatowy oraz prezentację pięciu grup z Norwegii oraz trzech tystów oraz uczestnictwa w kulturze, a także promowanie edukacji kamienicy w Toruniu. Projekcje zostaną przygotowane przez pol- z wydaniem dwujęzycznego katalogu. Zorganizowana zostanie mię- z Polski. Zaplanowano seminarium CITY/WORK z udziałem polskich audiowizualnej. Podjęty zostanie również szereg działań edukacyj- skich oraz norweskich artystów i będzie im towarzyszył koncert. dzynarodowa konferencja naukowa w Warszawie oraz dwa między- i norweskich ekspertów na temat prowadzenia działań w przestrze- nych: akademii, warsztatów dla twórców filmowych, kompozytorów, Przewidziano również plenery artystyczne, wystawy oraz warsztaty narodowe warsztaty. Podczas spotkań zostaną poruszone kwestie niach pozateatralnych oraz warsztat dla młodych twórców, kończą- dzieci, warsztatów antropologicznych oraz spotkań z twórcami fil- dla studentów Uniwersytetu w Drammen, którzy będą mogli zapre- wykorzystania mediów audiowizualnych oraz metod współpracy cy się pokazem. Zorganizowanych zostanie także osiem wizyt stu- mu i ekspertami. Organizatorzy przewidują, że w działaniach weźmie zentować swoje prace w trakcie Festiwalu Bella Skyway Festival. z lokalnymi społecznościami. W Warszawie zorganizowana zosta- dyjnych. Projekt no.theatre.pl i jego efekty zostaną zaprezentowane udział ok odbiorców. Prace artystów zostaną udokumentowane przez cenionych polskich nie również wystawa fotograficzna prezentująca aspekt wielokul- na Festiwalu Bastrad w Trondheim. i norweskich fotografików z Polski i Norwegii, a wykonane zdjęcia turowości w Polsce. Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniach zostaną zaprezentowane na wystawach w Gdańsku, Bydgoszczy, weźmie udział około 1500 odbiorców. Toruniu, Drammen oraz Slemmestad (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 19

11 PROJEKTY MAŁE MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE ( zł zł) PROJEKTY MAŁE MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE ( zł zł) Tytuł projektu: FOLK? A ja się (nie) zgadzam! Beneficjent: Fundacja Ciało/Umysł w Warszawie Partner: Festiwal Tańca w Reykjaviku Całkowita wartość projektu: 537,30 tys. zł Kwota dofinansowania: 483,30 tys. zł Celem przedsięwzięcia jest stworzenie platformy dialogu i współpracy a także płaszczyzny dzielenia się doświadczeniami, pomysłami oraz przemyśleniami artystycznymi. Projekt ma przyczynić się do znalezienia definicji folkloru, jak również określenia jego znaczenia i kontekstu społecznego, ekonomicznego oraz politycznego wraz z podjęciem próby krytycznego spojrzenia na kulturę ludową. Inspiracją był spektakl Edyty Kozak i Rolanda Rowińskiego z 2011 r. o zbliżonym tytule. Efekty współpracy artystów z Polski oraz Islandii zostaną zaprezentowane w ramach Reykjavík Dance Festival oraz Festiwalu Ciało/Umysł w Warszawie. Zorganizowane zostaną również dwie rezydencje artystyczne w Polsce i Islandii, a także warsztaty, seminaria, instalacje oraz wystawy. Zaplanowano również 10 spektakli lub wydarzeń z zakresu sztuki performatywnej oraz dwie projekcje filmu dokumentalnego. Działania projektowe odbędą się w Poznaniu, Warszawie oraz Reykjaviku. Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniach weźmie udział ok. 3 tys. odbiorców. Tytuł projektu: Sztuka/ Poznanie/Działanie Beneficjent: Bytomskie Centrum Kultury Partner: Fundacja Jo Strømgren Kompani Polaris teatr niezależny Fundacja NIE Teatr Całkowita wartość projektu: 554,46 tys. zł Kwota dofinansowania: 491,40 tys. zł W trakcie dwóch edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatromania w Bytomiu oraz podczas cyklu HartOFFanie Teatrem zostanie zaprezentowana norweska sztuka teatralna. Projekt realizowany przez Bytomskie Centrum Kultury ma na celu nie tylko przybliżenie norweskich grup teatralnych odbiorcom w Polsce, aktywizację społeczności lokalnej do udziału w działaniach kulturalnych i nawiązanie współpracy pomiędzy artystami z obu krajów. W ramach działań projektowych odbędzie się 10 spektakli teatralnych oraz seria działań edukacyjnych. Zorganizowane zostaną cztery bloki zajęć warsztatowych, projekcje filmów prezentujących działalność zaproszonych grup teatralnych oraz trzy spotkania z zaproszonymi grupami teatralnymi. Wydarzenia odbędą się w Bytomiu, Katowicach oraz siedzibie Stella Polaris w Norwegii, a organizatorzy przewidują, że weźmie w nich udział 2100 osób. 20 Fot. Bartłomiej Sawka Taneczny hołd sztuce piłki nożnej, Jo Stromgren, fot. A. Skowronek 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 21

12 PROJEKTY MAŁE ( zł zł) EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA PROJEKTY MAŁE ( zł zł) EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA Tytuł projektu: Edukacja kulturowa społeczności małopolskiej poprzez cykl warsztatów artystycznych PEACEPAINTING w Polsce i w Norwegii Beneficjent: Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach Partner: Peacepainting Całkowita wartość projektu: 530,67 tys. zł Kwota dofinansowania: 476,85 tys. zł Projekt ma na celu promowanie kultury i aktywizację społeczną oraz kulturalną mieszkańców regionu północno-wschodniej Małopolski w celu zwiększenia ich uczestnictwa w kulturze. Projekt zakłada przeprowadzenie dwuletniego cyklu działań artystycznych. Norweski partner podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z Biblioteką, co pozwoli stworzyć nową przestrzeń i jakość w obszarze krzewienia i odbioru kultury. Zorganizowanych zostanie 38 wydarzeń, w tym sześć spotkań z zakresu edukacji artystycznej, przeznaczonych dla pedagogów i animatorów plastyki. Ponadto, odbędą się cztery seminaria na temat dziedzictwa kulturowego. Prace wykładowców, absolwentów oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zostaną zaprezentowane w trakcie kilkunastu wernisaży. Dzieci oraz młodzież z regionu będzie mogła wziąć udział w warsztatach malarskich. Wspomniane wydarzenia projektowe zostaną zorganizowane w dziesięciu miejscowościach polskich oraz czterech miastach w Norwegii. Organizatorzy przewidują, że weźmie w nich udział ok. 4 tys. osób. 22 Fot. Miejska Biblioteka w Proszowicach Tytuł projektu: W poszukiwaniu inspiracji muzyczne wędrówki młodzieży. Norwegia Polska Islandia Beneficjent: Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Władysława Żeleńskiego Partner: Akranes Music School, Szkoła Muzyczna w Reykjanesbaer, Szkoła Muzyczna w Selbu, Szkoła Muzyczna Frøya Całkowita wartość projektu: 558,72 tys. zł Kwota dofinansowania: 558,72 tys. zł Przedsięwzięcie szkół muzycznych ma na celu zbudowanie platformy współpracy oraz uczenie wychowanków tolerancji i szacunku dla różnorodności kulturowej. Projekt będzie popularyzował i promował krajową muzykę oraz przybliżał twórczość kompozytorów norweskich i islandzkich polskiej młodzieży. W ramach projektu łącznie przewidziano organizację 32 wydarzeń. Wśród nich są koncerty symfoniczne, recitale kameralne oraz orkiestrowe i kameralne spotkania warsztatowe i wykłady. W ramach projektu zaplanowano również dwa konkursy: kompozytorski oraz fotograficzny. Planuje się również nagranie płyty oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej z realizacji projektu. Wydarzenia odbywać się będą w dziewięciu miejscowościach na terenie Polski, Norwegii i Islandii. Tytuł projektu: Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii Beneficjent: Stowarzyszenie Jarocin XXI Partner: Biblioteka Deichman Majorsteun, Polski Klub Fotograficzno-Turystyczny w Norwegii, Centrum Kultury Holmlia Całkowita wartość projektu: 906,10 tys. zł Kwota dofinansowania: 558 tys. zł Projekt stanowi kompleksowy program edukacji filmowej oraz fotograficznej i ma na celu zaprezentowanie oraz udokumentowanie historii przemian kulturowych, jakie zaszły w Polsce i Norwegii. Zostaną one pokazane na przykładzie miast Wielkopolski oraz Oslo. Zadaniem projektu jest edukacja kulturalna, aktywizacja młodzieży, wymiana doświadczeń, wzmocnienie współpracy między Polską i Norwegią oraz prezentacja kultur obu krajów. W ramach działań projektowych przewidziano warsztaty teoretyczne oraz praktyczne, warsztaty teatralne, przez Internet oraz plenery fotograficzne. Widzowie będą mogli oglądać retrospektywy kina norweskiego w Polsce oraz pokazy polskiej kinematografii w Norwegii. Przewidziano również organizację wystaw, budowę platformy internetowej, wydanie albumu oraz katalogów wraz z multimedialną prezentacją zrealizowanych filmów i zdjęć. Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniach weźmie udział 5 tys. odbiorców. 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 23

13 PROJEKTY MAŁE ( zł zł) EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA 4. Kontakt Tytuł projektu: DOC re-start! Beneficjent: Fundacja Szkoła Wajdy Partner: Norweski Instytut Filmowy, Islandzkie Centrum Filmowe Całkowita wartość projektu: 216,82 tys. zł Kwota dofinansowania: 195,13 tys. zł Celem projektu jest zainspirowanie polskich twórców filmów dokumentalnych do korzystania z nowoczesnych narzędzi, a w efekcie wykształcenie nowego pokolenia polskich artystów, będących częścią europejskiej kultury filmowej. W ramach współpracy przewidziano organizację w Warszawie konferencji w ramach festiwalu Planete+Doc. Działania skupią się na przeprowadzeniu czterodniowych warsztatów praktycznych, zaplanowanych jako indywidualny coaching sześciu wybranych polskich projektów dokumentalnych na zaawansowanym etapie produkcji, po zakończeniu większości zdjęć i rozpoczęciu montaż materiału lub postprodukcji. W warsztatach weźmie udział sześć zespołów kreatywnych (łącznie 18 osób) oraz czterech studentów kierunków filmowych i dwóch producentów z Norwegii i Islandii. Działania projektowe prowadzone będą w ośmiu miejscowościach (Warszawa, Oslo, Reykjavik, Berlin, Cannes, Karlovy Vary, Gdynia, Wrocław). Operator Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/ Warszawa tel fax Dodatkowych informacji udzielają: Marek Góźdź tel Jacek Mikuszewski tel Małgorzata Bacińska tel Agnieszka Pałęcka tel Dane kontaktowe w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. poszukiwań partnerów z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu: Håkon Halgrimsen Norweska Rada Sztuki / Norsk kulturråd Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo, Norwegia tel and website: Guðný Helgadóttir Naczelnik Wydziału Departament Spraw Kulturalnych Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury 9 Sölvhólsgötu 4 IS-150 Reykjavík, Islandia tel Kerstin Appel-Huston Starszy Doradca w Ministerstwie Spraw Kulturalnych Księstwa Liechtensteinu Regierungsgebäude Peter-Kaiser-Platz 1, P.O. Box Vaduz, Liechtenstein tel Projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego mogą dot. zarówno dziedzictwa materialnego i niematerialnego, a także literatury i archiwów (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 25

14

BIULETYN NR 1. Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. kwiecień - czerwiec 2012

BIULETYN NR 1. Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. kwiecień - czerwiec 2012 BIULETYN NR 1 Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 kwiecień - czerwiec

Bardziej szczegółowo

Laureaci V edycji Akademii Orange

Laureaci V edycji Akademii Orange l.p. Nazwa organizacji wnioskującej Laureaci V edycji Akademii Orange Tytuł projektu Nazwa organizacji Skrócony opis projektu kwota województwo partnerskiej wsparcia 1 Bajka - Fundacja na Bajkowe słuchowisko

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla wykorzystania środków finansowych w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE. Najważniejsze działania samorządu województwa małopolskiego w 2014 roku

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE. Najważniejsze działania samorządu województwa małopolskiego w 2014 roku 1 2 KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE Najważniejsze działania samorządu województwa małopolskiego w 2014 roku 3 4 SPIS TREŚCI Warto Wiedzieć 7 Inicjatywy - projekty 9 Bon Kultury 11 Regionalny Fundusz Filmowy

Bardziej szczegółowo

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Warszawa 2010 REDAKCJA I OPRACOWANIE TEKSTU: Ewa Kolasińska, Agnieszka Pietrzak,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej

Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej Katarzyna Jagodzińska Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej Dynamika zmian polskiego sektora kultury po 1989 roku jest bardzo duża, chociaż w poszczególnych branżach

Bardziej szczegółowo

solidarność, możliwości, współpraca

solidarność, możliwości, współpraca 2004 2009 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Raport podsumowujący I edycję w Polsce solidarność, możliwości, współpraca 2004 2009 Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

Sprawozdanie merytoryczne. z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Spis treści 1. Dane Fundacji 2. Cele, zasady, formy i zakres działalności statutowej 2.1.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. MKiDN wydanie specjalne maj 2014

BIULETYN. MKiDN wydanie specjalne maj 2014 BIULETYN MKiDN wydanie specjalne maj 2014 1 Biuletyn MKiDN wydanie specjalne 2014 Biuletyn MKiDN wydanie specjalne / maj 2014 r. Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Raport o sztuce współczesnej

Raport o sztuce współczesnej Marek Meschnik Raport o sztuce współczesnej Raport poświęcony jest w głównej mierze zagadnieniom kolekcjonowania, opracowania i eksponowania sztuki współczesnej w województwie śląskim. Dotyczy lat 1999

Bardziej szczegółowo

Dialog międzykulturowy

Dialog międzykulturowy 2 P r z y k ł a d y d o b r e j p r a k t y k i Zeszyt tematyczny w p r o g r a m i e Dialog międzykulturowy w projektach współpracy europejskiej uczenie SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji miasta Torunia

Strategia promocji miasta Torunia Strategia promocji miasta Torunia której celem strategicznym jest uzyskanie przez Toruń tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1. Metodologia opracowywania dokumentu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016

PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 (PROJEKT) Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr... z dnia... 2014 r. PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 1 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Diagnoza 5 2. Cel PW ESK 2016 13 3. Adresaci PW ESK 2016

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW KULTURY ul. Działdowska12/24 01-184 Warszawa www.praktycy.org kontakt@praktycy.org NIP 9512207275 REGON 140787951

STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW KULTURY ul. Działdowska12/24 01-184 Warszawa www.praktycy.org kontakt@praktycy.org NIP 9512207275 REGON 140787951 O stowarzyszeniu Stowarzyszenie Praktyków Kultury (SPK) tworzą animatorzy i artyści działający na polu kultury żywej takiej, z której mogą czerpać wszyscy i która może być udziałem każdego. Łączy nas przekonanie,

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Toruń, październik 2012 1 Opracowanie raportu na zlecenie Urzędu Miasta Torunia przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce. Jest on w całości poświęcony wykorzystaniu unijnych funduszy przez dwa polskie regiony: województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU Kraków, 16 czerwca 2014 r. Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 WSTĘP... 4 1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Orszak weselny / Żałobny rapsod, spektakl Jacka Hałasa i Darka Błaszczyka fot. Marta Ankiersztejn IMiT

Orszak weselny / Żałobny rapsod, spektakl Jacka Hałasa i Darka Błaszczyka fot. Marta Ankiersztejn IMiT Raport Orszak weselny / Żałobny rapsod, spektakl Jacka Hałasa i Darka Błaszczyka fot. Marta Ankiersztejn IMiT 2014 Rok Oskara Kolberga Raport Prof. Małgorzata Omilanowska fot. MKiDN Rok Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2012 2012 1 2 Szanowni Państwo Rok 2012 był dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa rokiem jubileuszowym, bo choć instytucja o tej nazwie działa zaledwie od

Bardziej szczegółowo

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Redakcja i opracowanie nadesłanych materiałów: Agnieszka Krajewska Projekt graficzny katalogu:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

Regionalizm w bibliotece. dodatek do Poradnika bibliotekarza

Regionalizm w bibliotece. dodatek do Poradnika bibliotekarza Regionalizm w bibliotece dodatek do Poradnika bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydawca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Redakcja: Jadwiga Chruścińska,

Bardziej szczegółowo

KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej

KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej Programy edukacji kulturalnej w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Definicja programowa edukacji kulturalnej. - edukacja

Bardziej szczegółowo