2(2014) BIULETYN. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2(2014) BIULETYN. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego"

Transkrypt

1 2(2014) BIULETYN Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

2 1. WSTĘP PODSUMOWANIE II naboru wniosków w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego MF EOG i NMF 2. Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie biuletynu informacyjnego dedykowanego Programowi Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, finansowanemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG). W niniejszym biuletynie znajdą Państwo informacje o projektach wyłonionych w ramach drugiego naboru wniosków z 2014 r. W wyniku przeprowadzonego konkursu dofinansowanie otrzymało 27 przedsięwzięć w obszarze kultury, realizowanych na terenie całej Polski. Drugi nabór, podobnie jak pierwszy konkurs w 2013 r., cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Spośród złożonych wniosków zostały wybrane przedsięwzięcia najlepsze i najlepiej przygotowane. Z tego powodu pragniemy przedstawić Państwu charakterystyki wspartych projektów w kontekście ich znaczenia dla rozwoju działalności kulturalnej w Polsce. Zapraszamy do lektury! Departament Funduszy Europejskich MKiDN W ramach II naboru zostało złożonych łącznie 141 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 154,6 mln zł. Dostępna w ramach II naboru alokacja (16,9 mln zł) pozwoliła na dofinansowanie 17% złożonych wniosków. Liczba dofinansowanych wniosków wg województw dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie łódzkie małopolskie mazowieckie podlaskie pomorskie śląskie wielkopolskie zachodniopomorskie W oparciu o rekomendację Zespołu Komitet ds. Wyboru Projektów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał decyzję o dofinansowaniu wybranych projektów. Poniżej prezentujemy szczegółowe opisy wszystkich 27 projektów dofinansowanych w ramach II naboru wniosków. Liczba dofinansowanych wniosków wg obszarów tematycznych sztuki plastyczne i wizualne dziedzictwo kulturowe muzyka i sztuki sceniczne edukacja artystyczna i kulturalna 2 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 3 Wykres 1 Wykres 2

3 3. (150 Charakterystyki projektów PROJEKTY DUŻE DZIEDZICTWO KULTUROWE TYS. EURO 1 MLN EURO) ( zł zł) 1 PROJEKTY DUŻE DZIEDZICTWO KULTUROWE (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) ( zł zł) Tytuł projektu: Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość Beneficjent: Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN Partner: Norsk Institut For Kulturminneforskning, Vestfoldmuseene IKS Całkowita wartość projektu: 900,55 tys. zł Kwota dofinansowania: 784,5 tys. zł Celem projektu jest zachowanie pamięci o architekturze drewnianej miasteczek Lubelszczyzny i zwiększenie ochrony tego rodzaju zabytków. Projekt ma zwrócić uwagę lokalnej społeczności i władz na problem degradacji drewnianego dziedzictwa. Do realizacji przedsięwzięcia zostało wybranych 5 miejscowości województwa lubelskiego (Dubienka, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Tyszowiec, Wojsławiec) i jedno miasteczko norweskie, gdzie prowadzone będą prace dokumentacyjne i badawcze. Zostanie wykonana inwentaryzacja zabytków architektury drewnianej oraz ich klasyfikacja pod kątem konstrukcji, przeznaczenia oraz przynależności kulturowej. Miejscowości zostaną zrekonstruowane w przestrzeni wirtualnej, a następnie udostępnione w formie makiet 3D w serwisie internetowym. Zaplanowano m.in. podróże studyjne ekspertów, seminaria dla szkół dotyczące dziedzictwa Lubelszczyzny oraz seminaria dla przedstawicieli samorządów, dotyczące promocji architektury drewnianej. Zabytki propagować będzie również mobilna wystawa prezentowana w Polsce i Norwegii. Podjęte działania projektowe i osiągnięte rezultaty podsumuje konferencja oraz specjalnie wydana publikacja. Tytuł projektu: Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego Archeologia Jaćwieży Beneficjent: Państwowe Muzeum Archeologiczne Partner: Rada Regionu Agder Zachodni (Wydział Ochrony Zabytków)/ Midgard Historisk Senter Całkowita wartość projektu: 1,43 mln zł Kwota dofinansowania: 1,15 mln zł Celem projektu jest rekonstrukcja krajobrazu kulturowego dwóch ważnych kompleksów osadniczych północnowschodniej Polski oraz poznanie zależności pomiędzy dawnymi społecznościami zamieszkującymi te tereny a otaczającym je środowiskiem przyrodniczym. Wspólnie z norweskimi partnerami zostaną przeprowadzone interdyscyplinarne badania kompleksów osadniczych wczesnośredniowiecznej Jaćwieży: w Szurpiłach i Skomacku Wielkim. Jest to pierwszy w Polsce przykład realizacji projektu konserwatorskiego, gdzie do rozpoznania i oceny zasobów dziedzictwa archeologicznego posłużą badania nieinwazyjne oraz analizy przyrodnicze. Zostaną zorganizowane również warsztaty konserwatorskie i seminaria. Uzyskane wyniki podjętych eksploracji będą popularyzowane w środowisku konserwatorskim i naukowym oraz wśród lokalnej społeczności. Dodatkowo, zaplanowana jest wystawa przedstawiająca przebieg projektu oraz konferencja naukowa. Fot. Emil Majuk Badania wykopaliskowe grodziska w Skomacku Wielkim (Ostrowiu), gm. Stare Juchy, dokumentacja 1 Dane według kursu euro dla II naboru tj. 1 euro = 4,1420 zł. podstawy górnego wału, fot. M. Włoszek 4 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 5

4 (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) SZTUKI PLASTYCZNE I WIZUALNE SZTUKI PLASTYCZNE I WIZUALNE Tytuł projektu: Oblicza Współczesności Beneficjent: Stowarzyszenie Sztuki Niezależnej i Nie Tylko Off Camera Partner: Reykjavik International Film Festival, KNIPSU, Skeive Filmer - The Oslo Gay and Lesbian Film Festival Całkowita wartość projektu: 1,83 mln zł Kwota dofinansowania: 792,3 tys. zł Projekt polega na przygotowaniu oraz organizacji programu wydarzeń artystycznych w ramach 7 i 8 edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Plus Camera w 2014 r. i 2015 r. Celem przedsięwzięcia jest podjęcie dyskusji na tematy związane z różnorodnością i tożsamością kulturową, tolerancją, a także zwiększenie zainteresowania kinem nordyckim maja 2014 r. odbyła się 7 edycja Festiwalu. Program został wzbogacony o nowe sekcje filmowe. Ochrona środowiska i sposób, w jaki ekologia funkcjonuje w szerszym kontekście społecznym, politycznym i kulturowym, stała się tematem przewodnim serii filmów Eko/Ego. Sekcję Raport mniejszości poświęcono zagadnieniom związanym z poszukiwaniem tożsamości, problemem asymilacji i marginalizacji we współczesnym świecie. Specjalne sekcje filmowe przewidziano również w ramach 8 edycji Festiwalu w 2015 r. Ponadto, podczas Festiwalu odbywają się koncerty alternatywnych zespołów muzycznych i solowych z Polski i z zagranicy (tzw. Off- -scena ) oraz projekcje filmowe na dachach kamienic oraz na bar- Tytuł projektu: Gustav Metzger / Retrospektywa Beneficjent: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu Partner: Muzeum Sztuki w Trondheim Całkowita wartość projektu: 873,90 tys. zł Kwota dofinansowania: 528 tys. zł Celem projektu jest zorganizowanie kompleksowego przeglądu prac Gustava Metzgera oraz przybliżenie jego kariery. Za sprawą realizacji przedsięwzięcia nastąpić ma wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi, ułatwienie dostępu do kultury dla szerszego grona odbiorców oraz zbudowanie międzynarodowej sieci profesjonalistów i badaczy sztuki Gustava Metzgera. W ramach działań projektowych przewidziane jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań naukowych oraz rekonstrukcja i odnowienie prac artystycznych, które uległy zniszczeniu z powodu ich nietrwałego charakteru lub tych, które muszą zostać zrealizowane zgodnie z instrukcjami Gustava Metzgera. Zaplanowane są dwie wystawy w Toruniu i Trondheim oraz działania edukacyjne, w tym warsztaty i wykłady. Przewidziane zostały również działania z zakresu sztuk performatywnych, łączących różne dziedziny: teatr, taniec, film, muzykę. Do prezentacji tzw. żywej sztuki posłużą miejskie przestrzenie. Ponadto, odbędą się międzynarodowe sympozja Destrukcja w Sztuce. Planowane jest również stworzenie publikacji omawiającej całość aktywności artysty. ce na Wiśle. Wybitnym artystom wręczana jest nagroda Pod prąd, Fot. Marcin Świdziński Gustav Metzger, Supportive , 7 projektorów Kodak SAV 2050 ze sterownikami, obracające się przyznawana za ich wkład w rozwój filmu i kultury niezależnej. filtry polaryzacyjne, ciekłe kryształy, Collection du Musee d art contemporain Lyon Fot. Blaise Adilon 6 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 7

5 (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE Tytuł projektu: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej poprzez nawiązanie współpracy Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi z Orkiestrą Kameralną Telemark Beneficjent: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Partner: Orkiestra Kameralna z Telemarku Całkowita wartość projektu: 1,38 mln zł Kwota dofinansowania: 1,38 mln zł Celem projektu realizowanego przez Akademię Muzyczną w Łodzi w partnerstwie z Orkiestrą Kameralną z Telemarku jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy tymi dwoma instytucjami, wymiana doświadczeń oraz wiedzy, integracja środowiska artystycznego muzyków kameralnych, a przede wszystkim współtworzenie muzyki. Celem działań projektowych jest również popularyzacja muzyki kameralnej wśród odbiorców w Polsce oraz Norwegii. Zorganizowana zostanie seria koncertów muzyki kameralnej z udziałem artystów z obu instytucji. Przewidziano szereg wydarzeń edukacyjnych, w tym 16 kursów prowadzonych przez polskich i norweskich artystów, skierowanych do muzyków wykonujących współczesną oraz klasyczną muzykę kameralną. Będą one dotyczyły różnych specjalności instrumentalnych. W ramach projektu odbędzie się również 12 koncertów muzyki kameralnej w Polsce oraz w Norwegii. 8 Działania projektowe będą prowadzone w pięciu miastach: w Łodzi, Oslo, Skien, Seljord oraz Rjukan. Organizatorzy przewidują, że w zaplanowanych wydarzeniach weźmie udział ok osób, a w jego realizację będzie zaangażowanych 60 artystów. Tytuł projektu: Punkt Eklektrik Session Beneficjent: Gmina Wrocław Partner: Stiftelsen Punkt Całkowita wartość projektu: 1,22 mln zł Kwota dofinansowania: 1,05 mln zł Projekt ma na celu połączenie dwóch muzycznych platform artystycznych: festiwalu artystycznego PUNKT oraz wrocławskiego Stowarzyszenia Elektrik na rzecz integracji międzykulturowej oraz rozwoju środowisk artystycznych. Głównym zamierzeniem jest wzmocnienie dialogu oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy artystami z Polski i Norwegii, a także zaprezentowanie dorobku artystycznego twórców polskich oraz norweskich, w tym prezentacja innowacyjnego festiwalu Punkt w Polsce. Podejmowane wspólnie działania będą dotyczyły organizacji warsztatów studyjnych, festiwalu, wspólnych tras koncertowych oraz udziału Eleketrik Session na Punkt Festival w Kristiansand. W ramach Punkt Elektrik Festiwal zaplanowanych zostało 8 koncertów, 5 kolejnych koncertów odbędzie się w trakcie wspólnej trasy koncertowej w pięciu polskich miastach. Ponadto, zaplanowane zostały dwa seminaria i warsztaty producenckie, a także dwa wyjazdowe warsztaty studyjne. Działania realizowane będą w 11 miejscowościach w Polsce oraz w Kirstiansand w Norwegii. Tytuł projektu: Luminous Bodies Beneficjent: Fundacja Tone Muzyka i Nowe Formy Sztuki Partner: Iceland Music Export, Insomnia Festival Całkowita wartość projektu: 1,48 mln zł Kwota dofinansowania: 1,01 mln zł W ramach festiwali: Unsound, Insomnia oraz Iceland Airwaves przygotowane zostaną prezentacje artystyczne dotyczące różnorodnych artystycznie i kulturowo projektów, związanych z muzyką elektroniczną, eksperymentalną, klasyczną, eksperymentalnym metalem, a także z muzyką klubową, operą oraz sztukami wizualnymi. Głównym celem jest stworzenie nowych prac, w ramach współpracy artystów i kuratorów z Polski, Norwegii oraz Islandii. Przygotowane zostaną projekty, w tym spektakle, które zostaną zaprezentowane podczas poszczególnych wydarzeń. W ramach trzech festiwali zostaną wybrane i zaprezentowane publiczności najlepsze projekty z zakresu muzyki elektronicznej, eksperymentalnej, klasycznej oraz sztuk wizualnych z krajów partnerskich. W koncertach uczestniczyć będą wybitni przedstawiciele scen międzynarodowych. Ponadto, w ramach wybranych festiwali partnerskich przedstawiony zostanie program instalacji audiowizualnych. Współpraca zakłada przeprowadzenie dyskusji panelowych i warsztatów. Zawartość muzyczna projektu zostanie udokumentowana dzięki publikacji katalogu oraz kompilacji online. W działania prowadzone w Krakowie, Tromoso (Norwegia) i Reykjaviku (Islandia) zaangażowanych będzie 154 artystów. Organizatorzy przewidują, że w zaplanowanych 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO wydarzeniach weźmie udział ok. 14 tys. osób. 9

6 (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) EDUKACJA KULTURALNA I ARTYSTYCZNA Tytuł projektu: Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury Beneficjent: Teatr Groteska Partner: Carte Blanche AS Zrzeszenie Czysta Karta Norweski Narodowy Zespół Tańca Współczesnego, TinkerTing Całkowita wartość projektu: 1,83 mln zł Kwota dofinansowania: 912 tys. zł Inicjatywa ma na celu popularyzację teatru formy, jako idei tworzenia wydarzeń artystycznych z wykorzystaniem różnych gatunków sztuki. Szczególna uwaga zostanie poświęcona teatrowi norweskiemu i islandzkiemu w kontekście europejskim oraz wzmacnianiu podjętego partnerstwa. Projekt łączy różnorodne działania o charakterze artystycznym, edukacyjnym oraz naukowym. Centralnym wydarzeniem jest Festiwal Materia Prima 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy, w ramach którego odbędą się pokazy teatralne zespołów z Europy. W ramach festiwalu zaplanowano również spotkania publiczności z artystami, sesję naukową oraz pokaz filmów, a także konferencję Teatr Formy. Paradygmat próba definicji. W Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie zostanie zorganizowana wystawa zdjęć i projektów scenograficznych. W ramach działań projektowych zaplanowano również szereg warsztatów na temat kultury norweskiej adresowanych do nauczycieli oraz zajęcia taneczne dla profesjonalistów z Polski, które będą prowadzone przez tancerza Fot. Klaudyna Schubert neczną, ukazującą postępy pracy uczestników warsztatów w Krakowie i Bergen. Młodzież oraz studenci będą mieli okazję uczestniczyć również w warsztatach lalkowych, prowadzonych przez lalkarza teatru TinkerTing. Ponadto, przewidziano również akcje plenerowe, organizację konferencji Oblicza Teatru Formy w Polsce i Norwegii oraz konkurs plastyczny dla dzieci Norwegia taką ją widzę. Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniach weźmie udział ok. 15 tys. odbiorców. W realizację projektu, która potrwa do końca czerwca 2015 r. zaangażowanych jest 120 osób. Tytuł projektu: Poznanie przez taniec Beneficjent: Teatr Wielki - Opera Narodowa Partner: Den Norske Opera & Ballett Całkowita wartość projektu: 1,22 mln zł Kwota dofinansowania: 1,22 mln zł Celem projektu jest stworzenie platformy dialogu międzykulturowego dla młodzieży z Polski i Norwegii. Projekt będzie realizowany w Warszawie oraz Oslo. Efektem współpracy dwóch narodowych instytucji kultury będzie polsko-norweski spektakl taneczny, który zostanie pięciokrotnie zaprezentowany na deskach Teatru Narodowego Opery Narodowej i Den Norske Opera & Ballet. W ramach działań projektowych przewidziano warsztaty taneczne dla młodzieży. Istotnym elementem spektaklu tanecznego będzie muzyka współczesnych kompozytorów: w przypadku polskich choreografii będzie to muzyka Wojciecha Kilara, w przypadku norweskich Ragnar Bjerkreima i Terje Isungseta. W ramach projektu przewidziano również inne działania m.in. konkurs na plakat promujący spektakl. Konkurs adresowany będzie do studentów uczelni artystycznych z państw europejskich. Pozostałe nadesłane projekty zostaną zaprezentowane podczas wystawy i w katalogu. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zaplanowano organizację międzynarodowej konferencji dotyczącej edukacji kulturalnej, w tym projektów tanecznych. Dla celów projektu zostanie utworzona strona internetowa, na której znajdą się fotorelacje oraz videoblog. Do prowa- teatru Carte Blanche AS. Zakończone one zostaną prezentacją ta- dzenia fotograficznej dokumentacji wydarzeń zostanie zaangażo- i katalogu (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 11 Fot. Antonina Dębska wana polska młodzież. Powstałe fotografie zostaną zamieszczone na stornie internetowej oraz zaprezentowane w formie wystawy

7 (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) EDUKACJA KULTURALNA I ARTYSTYCZNA (150 TYS. EURO 1 MLN EURO) PROJEKTY DUŻE ( zł zł) EDUKACJA KULTURALNA I ARTYSTYCZNA Tytuł projektu: BodyCONSTITUTION: Międzykulturowy dialog o treningu aktora - cykl sesji warsztatowych, akademii i seminariów z udziałem studentów szkół teatralnych z Polski i Norwegii Beneficjent: Instytut im. Jerzego Grotowskiego Partner: Oslo National Academy of the Arts Całkowita wartość projektu: 1,31 mln zł Kwota dofinansowania: 849,68 tys. zł Ideą projektu Instytutu im. Jerzego Grotowskiego oraz Oslo National Academy of Arts jest wymiana doświadczeń, wiedzy i technik dotyczących treningu aktorskiego. Współpraca dotyczyć będzie głównie pracy aktora, samokształcenia, otwarcia się na nowe metody pracy teatralnej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano łącznie 140 wydarzeń. Wśród nich znajdują się całoroczne sesje robocze, cztery letnie oraz zimowe Akademie BodyCONSTITUTION oraz Seminaria, które odbędą się w Polsce i Norwegii. W ramach seminariów zorganizowane zostaną m.in. warsztaty, treningi, wykłady oraz spektakle. Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniach weźmie udział ok. 6 tys. odbiorców. Działania odbywać się będą we Wrocławiu, Brzezince oraz Oslo. 12 Tytuł projektu: Kino Dzieci Beneficjent: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Partner: Południowonorweski Ośrodek Filmowy Całkowita wartość projektu: 1,59 mln zł Kwota dofinansowania: 1,35 mln zł Głównym celem projektu jest wzmocnienie uczestnictwa w kulturze najmłodszej widowni. Przedsięwzięcie przyczynić się ma do poszerzenia oferty kulturalnej, wymiany międzykulturowej oraz wzmocnienia współpracy polsko-norweskiej w zakresie kinematografii skierowanej do dzieci i młodzieży. W ramach działań projektowych przewidziano dwa przeglądy filmów dla dzieci i młodzieży, które zostaną zorganizowane w 15 polskich miastach. W ramach współpracy zaplanowano serie otwartych konferencji, warsztatów, paneli dyskusyjnych praz spotkań z twórcami z Norwegii. Warsztaty skierowane zostaną do różnych grup docelowych. W pięciu dużych miastach Polski zorganizowane zostaną spotkania dla rodziców dotyczące wykorzystywania filmów jako narzędzi wychowawczych. Działania skierowane zostaną również do profesjonalistów zajmujących się kulturą dla dzieci (10 warsztatów w pięciu miastach). Przewidziano również trzy sesje warsztatów scenariuszowo-producenckich w Poznaniu, Wrocławiu i Kristiansand. W Warszawie zorganizowane zostaną dwie konferencje na temat kultury filmowej i literackiej w oparciu o norweskie doświadczenia. Tytuł projektu: Zachować dziedzictwo Smoczej Jamy na Wawelu Beneficjent: Zamek Królewski na Wawelu-Państwowe Zbiory Sztuki Partner: Norweski Instytut Badań Powietrza Całkowita wartość projektu: 1 mln zł Kwota dofinansowania: 953 tys. zł Celem projektu jest ukazanie Wawelu jako miejsca związanego z legendarnymi początkami miasta, a także prezentacja dzieł ukazujących znanego smoka w szerszym kontekście kulturowym i artystycznym, w zestawieniu z zabytkami skandynawskimi. Do głównych założeń należy również naukowe opracowanie zagadnień dotyczących oddziaływania tradycji i legend na sztukę polską w XIX i XX w., przeprowadzenie badań, opracowanie planu konserwacji Smoczej Jamy. Ponadto, dzięki realizacji przedsięwzięcia możliwe będzie nawiązanie współpracy dwustronnej, poszerzenie oferty kulturalnej i urozmaicenie prezentowanych wydarzeń artystycznych. Przewidziano współpracę ekspertów z Polski i Norwegii w zakresie badań i wymiany doświadczeń dotyczących opracowania nowoczesnych technik konserwatorskich. Odbędą się również 3 wizyty studyjne w Norwegii oraz Islandii, warsztaty, konferencje oraz wykłady, a także plenery i zajęcia edukacyjne 3 x smok dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zorganizowana zostanie wystawa Dwa oblicza smoka, której ideą będzie ukazanie różnic w wizerunku mitycznego smoka w różnych krajach europejskich. Działania Fot. Jacek Świątek prowadzone będą w Krakowie oraz Kjeller. 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 13

8 PROJEKTY MAŁE DZIEDZICTWO KULTUROWE PROJEKTY MAŁE DZIEDZICTWO KULTUROWE ( zł zł) 2 ( zł zł) 2 Tytuł projektu: Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji Beneficjent: Towarzystwo Aktywnej Komunikacji Partner: Dom Literatury, Norweski Festiwal Literacki, Reykjavik Miasto Literatury UNESCO Całkowita wartość projektu: 575,24 tys. zł Kwota dofinansowania: 517,18 tys. zł Celem projektu jest promocja polskiej literatury oraz krajowych autorów w Lichtensteinie, Norwegii oraz Islandii, a także propagowanie twórczości literackiej i autorów z państw partnerskich w Polsce. W ramach współpracy zaplanowano 10 wydarzeń kulturalnych, w tym warsztaty z udziałem pisarzy oraz cztery edycje spotkań z autorami. Zorganizowana zostanie konferencja oraz cztery wystawy. Ważnym elementem projektu będzie również publikacja antologii tekstów literackich. Wydarzenia odbędą się w czterech miejscowościach: we Wrocławiu, Lillehammer (Norwegia), Schaan (Liechtenstein), Reykjavik (Islandia). Organizatorzy przewidują, że w działaniach projektowych weźmie udział ok odbiorców. 2 Dane według kursu euro dla II naboru tj. 1 euro = 4,1420 zł. 14 Tytuł projektu: Nowe dziedzictwo Beneficjent: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku Partner: Warsztat dla kultury i kościoła, Norweski Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Całkowita wartość projektu: 410,58 tys. zł Kwota dofinansowania: 364,50 tys. zł Projekt dotyczy potencjału kulturotwórczego zabytkowych kościołów i ich przekształcania w centra prowadzenia działalności kulturalnej i artystycznej. Działania projektowe odbywać się będą w Centrum św. Jana, zarządzanym przez NCK oraz w neogotyckim kościele w Norwegii, w którym prowadzona jest działalność o charakterze kulturalnym (Kirkelig Kulturverksted Jakob w Oslo). Podczas międzynarodowej konferencji pt. Świątynia wieczne sacrum? nawiązana zostanie współpraca między instytucjami oraz dyskusja na temat prowadzenia działalności przez instytucje kultury w zabytkowych kościołach. Stworzona zostanie mobilna aplikacja przewodnik po kościele św. Jana w Gdańsku, dzięki której bez wychodzenia z domu będzie można poznać architekturę budowli, jej zabytki, historie ludzi związanych z obiektem. Dla młodych muzyków z gdańskiego zespołu folkowego Bubliczki i norweskiego Bacaye Aw zorganizowane zostaną warsztaty, których końcowym efektem będą dwa koncerty w Norwegii i w Polsce. Organizatorzy wydarzeń przewidują, że weźmie w nich udział blisko 62 tys. odbiorców. Tytuł projektu: Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke Beneficjent: Muzeum Rolnictwa im. ks Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu Partner: Muzeum Ryfylke Całkowita wartość projektu: 485,71 tys. zł Kwota dofinansowania: 296,08 tys. zł Celem projektu jest opracowanie nowoczesnych standardów zarządzania obiektami architektury drewnianej, w tym wytycznych odnoszących się do dokumentowania oraz monitorowania ich kondycji architektonicznej oraz technicznej. Standardy wypracowane wspólnie z norweskim partnerem mają być zgodne z Zasadami Ochrony Budynków Drewnianych, które opracował Międzynarodowy Komitet Drewna ICOMOS. Zostaną zorganizowane spotkania, szkolenia, seminaria, konferencja oraz wyjazd studyjny do Norwegii. Współpraca posłuży do stworzenia aplikacji komputerowej dotyczącej ochrony dziedzictwa drewnianego oraz wydania publikacji naukowych i ekspertyz. Fot. Edyta Murawska-Derewońko 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 15

9 PROJEKTY MAŁE DZIEDZICTWO KULTUROWE ( zł zł) 2 PROJEKTY MAŁE ( zł zł) SZTUKI PLASTYCZNE I WIZUALNE Tytuł projektu: Świadectwa. Norwegia XX wiek antologia norweskiej literatury faktu Beneficjent: Fundacja Ośrodka KARTA Partner: NORLA Norwegian Literature Abroad, Fiction and Non-Fiction Całkowita wartość projektu: 414, 59 tys. zł Kwota dofinansowania: 318,74 tys. zł Przedmiotem projektu jest przygotowanie obszernej antologii tekstów literatury non-fiction tłumaczonych z języka norweskiego na polski. Ukażą się one w ramach wydawanej przez Ośrodek Karta serii publikacji Świadectwa. Narracje pisane prozą o charakterze dokumentalnym, w tym wspomnienia, dzienniki, korespondencje stanowią źródło wiedzy na temat norweskich doświadczeń w XX wieku. Publikacja będzie dokumentować zjawiska i wydarzenia konstytuujące dzisiejszą norweską tożsamość i świadomość narodową. Jej wydaniu będzie towarzyszyło spotkanie autorskie. Antologia będzie podstawą do dalszej polsko-norweskiej dyskusji o podobieństwach i różnicach doświadczeń w XX wieku. 16 Tytuł projektu: Festiwal Dźwiękowiska oraz warsztaty i wystawy Man/Machine w ramach projektu Art+Science Meeting Beneficjent: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku Partner: Kunsthall Grenland, Skálar Centrum Sztuki Dźwięku i Muzyki Eksperymentalnej Całkowita wartość projektu: 545,16 tys. zł Kwota dofinansowania: 460,76 tys. zł Jest to przedsięwzięcie wystawienniczo-edukacyjne, którego celem jest promowanie idei łączenia różnych dziedzin oraz wykorzystania ich w działaniach na polu sztuki, przełamywanie barier technologicznych i naukowych w kontekście twórczości artystycznej oraz wsparcie współpracy różnych środowisk: artystów, naukowców oraz inżynierów. Głównym wydarzeniem będzie festiwal sztuki dźwięku pod nazwą Dźwiękowiska, podczas którego odbędą się koncerty kompozytorskie, koncerty polskich artystów w Seyðisfjörður, instalacje artystyczne, warsztaty, wykłady oraz dyskusje panelowe. Planowane są również rezydencje artystów w Gdańsku i na Islandii. W ramach projektu zorganizowana zostanie seria interdyscyplinarnych warsztatów roboczych pod nazwą Man/Machine adresowanych do studentów wyższych uczelni oraz do szerokiej publiczności. Na zakończenie warsztatów zorganizowane zostaną ekspozycje podsumowujące w Porsgrunn i Gdańsku. Zaplanowana jest również międzynarodowa wystawa w Gdańsku i Skalar, ukazująca historyczny wymiar sztuki robotycznej. Fot. Krzysztof Miękus 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 17

10 PROJEKTY MAŁE ( zł zł) SZTUKI PLASTYCZNE I WIZUALNE PROJEKTY MAŁE MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE ( zł zł) Tytuł projektu: Świetlny most Toruń-Slemmestad Beneficjent: Toruńska Agenda Kulturalna Partner: Sekkefabriken Kulturhaus, Hogskolen i Buskerud, Tytuł projektu: Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa. Festiwal filmowy w Warszawie Beneficjent: Uniwersytet Warszawski Tytuł projektu: no.theatre.pl norweski teatr w polskim mieście Beneficjent: Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie Tytuł projektu: Kon-Tiki koncert na żywo Beneficjent: Krakowskie Biuro Festiwalowe Partner: Trondheim Filmfest Gmina Royken Partner: Uniwersytet w Bergen, Partner: Dom Teatralny Avant Garden Całkowita wartość projektu: 959 tys. zł Całkowita wartość projektu: 674,42 tys. zł Skandynawskie Stowarzyszenie Filmu Antropologicznego Całkowita wartość projektu: 475,72 tys. zł Kwota dofinansowania: 402,30 tys. zł Kwota dofinansowania: 456,86 tys. zł Całkowita wartość projektu: 562,11 tys. zł Kwota dofinansowania: 423,14 tys. zł Kwota dofinansowania: 500,34 tys. zł Film pt. Wyprawa Kon-Tiki z 2012 r. (reż. Joachim Roenning, Espen W ramach polsko-norweskiego projektu współpracę podejmą insty- Przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie dialogu pomiędzy arty- Sandberg) to pierwsza w historii Norwegii produkcja nominowana tucje specjalizujące się w instalacjach świetlnych oraz projekcjach Projekt polega na organizacji w Warszawie XXXV edycji Festiwalu stami z Polski i Norwegii w ramach działań z zakresu sztuki per- do Oscara oraz Złotego Globu. W ramach 7. Międzynarodowego Fe- multimedialnych w technice mappingu 3D. Toruńska Agenda Kultu- Nordic Anthropological Film Association, który jest poświęcony euro- formatywnej, zwanej żywą sztuką. Jednym z głównych założeń stiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie produkcja zostanie zaprezento- ralna lider projektu, od 2009 r. organizuje Międzynarodowy Festi- pejskiemu dziedzictwu kulturowemu oraz różnorodności kulturowej. jest wyjście teatru do odbiorców poprzez organizację wydarzeń wana publiczności w wersji koncertowej, z muzyką na żywo. Koncert wal Światła Skyway, obecnie pod nazwą Bella Skyway Festival. Celem przedsięwzięcia jest nawiązanie współpracy pomiędzy spe- w przestrzeniach pozateatralnych, umożliwiających dialog z żywą zostanie przygotowany we współpracy z Międzynarodowym Festi- W ramach projektu przewidziano różnorodne typy działań, w tym cjalistami zajmującymi się tematyką dotyczącą różnorodności kultu- tkanką miasta. Główne wydarzenia odbędą się podczas trzydnio- walem Filmowym Kosmorama w Trondheim, a wykona go orkiestra opracowanie dwóch projekcji w technice mappingu 3D, które zo- rowej oraz zachowaniem i promowaniem dziedzictwa kulturowego wego Festiwalu Spoiwa Kultury, podczas którego zaprezentowany Sinfonietta Cracovia pod batutą Christiana Schummana. Celem pro- staną zaprezentowane na fasadzie zabytkowych budynków dawnej i wymiana ich wiedzy. W ramach działań projektowych przewidzia- zostanie program artystyczny no.theatre.pl, obejmujący pokaz po- jektu jest poszerzenie oferty kulturalnej, zwiększenie mobilności ar- fabryki cementu w Slemmestad oraz na fasadzie średniowiecznej no przeglądy filmowe w Warszawie, Toruniu oraz Białymstoku wraz -warsztatowy oraz prezentację pięciu grup z Norwegii oraz trzech tystów oraz uczestnictwa w kulturze, a także promowanie edukacji kamienicy w Toruniu. Projekcje zostaną przygotowane przez pol- z wydaniem dwujęzycznego katalogu. Zorganizowana zostanie mię- z Polski. Zaplanowano seminarium CITY/WORK z udziałem polskich audiowizualnej. Podjęty zostanie również szereg działań edukacyj- skich oraz norweskich artystów i będzie im towarzyszył koncert. dzynarodowa konferencja naukowa w Warszawie oraz dwa między- i norweskich ekspertów na temat prowadzenia działań w przestrze- nych: akademii, warsztatów dla twórców filmowych, kompozytorów, Przewidziano również plenery artystyczne, wystawy oraz warsztaty narodowe warsztaty. Podczas spotkań zostaną poruszone kwestie niach pozateatralnych oraz warsztat dla młodych twórców, kończą- dzieci, warsztatów antropologicznych oraz spotkań z twórcami fil- dla studentów Uniwersytetu w Drammen, którzy będą mogli zapre- wykorzystania mediów audiowizualnych oraz metod współpracy cy się pokazem. Zorganizowanych zostanie także osiem wizyt stu- mu i ekspertami. Organizatorzy przewidują, że w działaniach weźmie zentować swoje prace w trakcie Festiwalu Bella Skyway Festival. z lokalnymi społecznościami. W Warszawie zorganizowana zosta- dyjnych. Projekt no.theatre.pl i jego efekty zostaną zaprezentowane udział ok odbiorców. Prace artystów zostaną udokumentowane przez cenionych polskich nie również wystawa fotograficzna prezentująca aspekt wielokul- na Festiwalu Bastrad w Trondheim. i norweskich fotografików z Polski i Norwegii, a wykonane zdjęcia turowości w Polsce. Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniach zostaną zaprezentowane na wystawach w Gdańsku, Bydgoszczy, weźmie udział około 1500 odbiorców. Toruniu, Drammen oraz Slemmestad (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 19

11 PROJEKTY MAŁE MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE ( zł zł) PROJEKTY MAŁE MUZYKA I SZTUKI SCENICZNE ( zł zł) Tytuł projektu: FOLK? A ja się (nie) zgadzam! Beneficjent: Fundacja Ciało/Umysł w Warszawie Partner: Festiwal Tańca w Reykjaviku Całkowita wartość projektu: 537,30 tys. zł Kwota dofinansowania: 483,30 tys. zł Celem przedsięwzięcia jest stworzenie platformy dialogu i współpracy a także płaszczyzny dzielenia się doświadczeniami, pomysłami oraz przemyśleniami artystycznymi. Projekt ma przyczynić się do znalezienia definicji folkloru, jak również określenia jego znaczenia i kontekstu społecznego, ekonomicznego oraz politycznego wraz z podjęciem próby krytycznego spojrzenia na kulturę ludową. Inspiracją był spektakl Edyty Kozak i Rolanda Rowińskiego z 2011 r. o zbliżonym tytule. Efekty współpracy artystów z Polski oraz Islandii zostaną zaprezentowane w ramach Reykjavík Dance Festival oraz Festiwalu Ciało/Umysł w Warszawie. Zorganizowane zostaną również dwie rezydencje artystyczne w Polsce i Islandii, a także warsztaty, seminaria, instalacje oraz wystawy. Zaplanowano również 10 spektakli lub wydarzeń z zakresu sztuki performatywnej oraz dwie projekcje filmu dokumentalnego. Działania projektowe odbędą się w Poznaniu, Warszawie oraz Reykjaviku. Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniach weźmie udział ok. 3 tys. odbiorców. Tytuł projektu: Sztuka/ Poznanie/Działanie Beneficjent: Bytomskie Centrum Kultury Partner: Fundacja Jo Strømgren Kompani Polaris teatr niezależny Fundacja NIE Teatr Całkowita wartość projektu: 554,46 tys. zł Kwota dofinansowania: 491,40 tys. zł W trakcie dwóch edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatromania w Bytomiu oraz podczas cyklu HartOFFanie Teatrem zostanie zaprezentowana norweska sztuka teatralna. Projekt realizowany przez Bytomskie Centrum Kultury ma na celu nie tylko przybliżenie norweskich grup teatralnych odbiorcom w Polsce, aktywizację społeczności lokalnej do udziału w działaniach kulturalnych i nawiązanie współpracy pomiędzy artystami z obu krajów. W ramach działań projektowych odbędzie się 10 spektakli teatralnych oraz seria działań edukacyjnych. Zorganizowane zostaną cztery bloki zajęć warsztatowych, projekcje filmów prezentujących działalność zaproszonych grup teatralnych oraz trzy spotkania z zaproszonymi grupami teatralnymi. Wydarzenia odbędą się w Bytomiu, Katowicach oraz siedzibie Stella Polaris w Norwegii, a organizatorzy przewidują, że weźmie w nich udział 2100 osób. 20 Fot. Bartłomiej Sawka Taneczny hołd sztuce piłki nożnej, Jo Stromgren, fot. A. Skowronek 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 21

12 PROJEKTY MAŁE ( zł zł) EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA PROJEKTY MAŁE ( zł zł) EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA Tytuł projektu: Edukacja kulturowa społeczności małopolskiej poprzez cykl warsztatów artystycznych PEACEPAINTING w Polsce i w Norwegii Beneficjent: Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach Partner: Peacepainting Całkowita wartość projektu: 530,67 tys. zł Kwota dofinansowania: 476,85 tys. zł Projekt ma na celu promowanie kultury i aktywizację społeczną oraz kulturalną mieszkańców regionu północno-wschodniej Małopolski w celu zwiększenia ich uczestnictwa w kulturze. Projekt zakłada przeprowadzenie dwuletniego cyklu działań artystycznych. Norweski partner podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z Biblioteką, co pozwoli stworzyć nową przestrzeń i jakość w obszarze krzewienia i odbioru kultury. Zorganizowanych zostanie 38 wydarzeń, w tym sześć spotkań z zakresu edukacji artystycznej, przeznaczonych dla pedagogów i animatorów plastyki. Ponadto, odbędą się cztery seminaria na temat dziedzictwa kulturowego. Prace wykładowców, absolwentów oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zostaną zaprezentowane w trakcie kilkunastu wernisaży. Dzieci oraz młodzież z regionu będzie mogła wziąć udział w warsztatach malarskich. Wspomniane wydarzenia projektowe zostaną zorganizowane w dziesięciu miejscowościach polskich oraz czterech miastach w Norwegii. Organizatorzy przewidują, że weźmie w nich udział ok. 4 tys. osób. 22 Fot. Miejska Biblioteka w Proszowicach Tytuł projektu: W poszukiwaniu inspiracji muzyczne wędrówki młodzieży. Norwegia Polska Islandia Beneficjent: Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Władysława Żeleńskiego Partner: Akranes Music School, Szkoła Muzyczna w Reykjanesbaer, Szkoła Muzyczna w Selbu, Szkoła Muzyczna Frøya Całkowita wartość projektu: 558,72 tys. zł Kwota dofinansowania: 558,72 tys. zł Przedsięwzięcie szkół muzycznych ma na celu zbudowanie platformy współpracy oraz uczenie wychowanków tolerancji i szacunku dla różnorodności kulturowej. Projekt będzie popularyzował i promował krajową muzykę oraz przybliżał twórczość kompozytorów norweskich i islandzkich polskiej młodzieży. W ramach projektu łącznie przewidziano organizację 32 wydarzeń. Wśród nich są koncerty symfoniczne, recitale kameralne oraz orkiestrowe i kameralne spotkania warsztatowe i wykłady. W ramach projektu zaplanowano również dwa konkursy: kompozytorski oraz fotograficzny. Planuje się również nagranie płyty oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej z realizacji projektu. Wydarzenia odbywać się będą w dziewięciu miejscowościach na terenie Polski, Norwegii i Islandii. Tytuł projektu: Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii Beneficjent: Stowarzyszenie Jarocin XXI Partner: Biblioteka Deichman Majorsteun, Polski Klub Fotograficzno-Turystyczny w Norwegii, Centrum Kultury Holmlia Całkowita wartość projektu: 906,10 tys. zł Kwota dofinansowania: 558 tys. zł Projekt stanowi kompleksowy program edukacji filmowej oraz fotograficznej i ma na celu zaprezentowanie oraz udokumentowanie historii przemian kulturowych, jakie zaszły w Polsce i Norwegii. Zostaną one pokazane na przykładzie miast Wielkopolski oraz Oslo. Zadaniem projektu jest edukacja kulturalna, aktywizacja młodzieży, wymiana doświadczeń, wzmocnienie współpracy między Polską i Norwegią oraz prezentacja kultur obu krajów. W ramach działań projektowych przewidziano warsztaty teoretyczne oraz praktyczne, warsztaty teatralne, przez Internet oraz plenery fotograficzne. Widzowie będą mogli oglądać retrospektywy kina norweskiego w Polsce oraz pokazy polskiej kinematografii w Norwegii. Przewidziano również organizację wystaw, budowę platformy internetowej, wydanie albumu oraz katalogów wraz z multimedialną prezentacją zrealizowanych filmów i zdjęć. Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniach weźmie udział 5 tys. odbiorców. 2 (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 23

13 PROJEKTY MAŁE ( zł zł) EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA 4. Kontakt Tytuł projektu: DOC re-start! Beneficjent: Fundacja Szkoła Wajdy Partner: Norweski Instytut Filmowy, Islandzkie Centrum Filmowe Całkowita wartość projektu: 216,82 tys. zł Kwota dofinansowania: 195,13 tys. zł Celem projektu jest zainspirowanie polskich twórców filmów dokumentalnych do korzystania z nowoczesnych narzędzi, a w efekcie wykształcenie nowego pokolenia polskich artystów, będących częścią europejskiej kultury filmowej. W ramach współpracy przewidziano organizację w Warszawie konferencji w ramach festiwalu Planete+Doc. Działania skupią się na przeprowadzeniu czterodniowych warsztatów praktycznych, zaplanowanych jako indywidualny coaching sześciu wybranych polskich projektów dokumentalnych na zaawansowanym etapie produkcji, po zakończeniu większości zdjęć i rozpoczęciu montaż materiału lub postprodukcji. W warsztatach weźmie udział sześć zespołów kreatywnych (łącznie 18 osób) oraz czterech studentów kierunków filmowych i dwóch producentów z Norwegii i Islandii. Działania projektowe prowadzone będą w ośmiu miejscowościach (Warszawa, Oslo, Reykjavik, Berlin, Cannes, Karlovy Vary, Gdynia, Wrocław). Operator Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/ Warszawa tel fax Dodatkowych informacji udzielają: Marek Góźdź tel Jacek Mikuszewski tel Małgorzata Bacińska tel Agnieszka Pałęcka tel Dane kontaktowe w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. poszukiwań partnerów z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu: Håkon Halgrimsen Norweska Rada Sztuki / Norsk kulturråd Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo, Norwegia tel and website: Guðný Helgadóttir Naczelnik Wydziału Departament Spraw Kulturalnych Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury 9 Sölvhólsgötu 4 IS-150 Reykjavík, Islandia tel Kerstin Appel-Huston Starszy Doradca w Ministerstwie Spraw Kulturalnych Księstwa Liechtensteinu Regierungsgebäude Peter-Kaiser-Platz 1, P.O. Box Vaduz, Liechtenstein tel Projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego mogą dot. zarówno dziedzictwa materialnego i niematerialnego, a także literatury i archiwów (2014) BIULETYN PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 25

14

Program "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" w ramach MF EOG 2009-2014 - II nabory

Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG 2009-2014 - II nabory Program "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" w ramach MF EOG 2009-2014 - II nabory LP Wnioskodawca Nazwa zadania Obszar priorytetowy 1 Muzeum

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z obszaru kultury

Finansowanie projektów z obszaru kultury Finansowanie projektów z obszaru kultury Fundusz Wymiany Kulturalnej Marek Góźdź Naczelnik Wydziału ds. Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Plan prezentacji Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GRANTY EOG 2009-2014 WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW Małgorzata Bacińska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

3 (2014) BIULETYN. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

3 (2014) BIULETYN. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego 3 (2014) BIULETYN Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1. WSTĘP s. 5 2. WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ MKIDN s.6 2.1 Spotkanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 1. Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. kwiecień - czerwiec 2012

BIULETYN NR 1. Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. kwiecień - czerwiec 2012 BIULETYN NR 1 Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 kwiecień - czerwiec

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Związek Kompozytorów Polskich - Polskie Centrum Informacji Muzycznej ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Realizacja projektu Fot. Kuba Kossak Włodzimierz Kossak Październik 2009 - Grudzień 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży O RADZIE Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 września 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A. Zaproszenie do składania ofert wraz ze szczegółowymi wymaganiami ofertowymi o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.

ZAŁĄCZNIK A. Zaproszenie do składania ofert wraz ze szczegółowymi wymaganiami ofertowymi o wartości nieprzekraczającej równowartości 14. ZAŁĄCZNIK A Zaproszenie do składania ofert wraz ze szczegółowymi wymaganiami ofertowymi o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro NR 8/07/2013/IS-PL - Skład i projekt materiałów reklamowych

Bardziej szczegółowo

Ogrody i ogrody teatru. Polsko- Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów

Ogrody i ogrody teatru. Polsko- Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice Ogrody i ogrody teatru. Polsko- Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów Realizacja projektu Marzec - Grudzień 2009 Spis treści O Ośrodku 3 Opis projektu 4 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie teatrów z funduszy europejskich w Polsce. Warszawa, 20.04.2015 r.

Finansowanie teatrów z funduszy europejskich w Polsce. Warszawa, 20.04.2015 r. Finansowanie teatrów z funduszy europejskich w Polsce Warszawa, 20.04.2015 r. Źródła wsparcia teatrów z funduszy europejskich I. Fundusze strukturalne: Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Elżbieta Świętek Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Jacek Mikuszewski Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.30 10.30 Założenia Programu oraz przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Środki dla ngo Zmieniony

Środki dla ngo Zmieniony Środki dla ngo Zmieniony 26.11.2015. Fundusz dla Przyrody Kto może złoży wniosek? m.in. organizacje pozarządowe Cel zadania: wspieranie działań z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej FUNDUSZ WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl Fundusze europejskie na kulturę doświadczenia i przyszłość Karolina Tylus-Sowa Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Możliwości finansowania projektów

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie XX MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻOWE WARSZTATY MUZYCZNE 8-21 lipca 2013r. Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Konferencja Zamykająca

Konferencja Zamykająca Konferencja Zamykająca Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Warszawa, 28 marca 2012 II edycja Funduszu Podstawowe informacje Tematy prezentacji Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA REZULTATÓW

PREZENTACJA REZULTATÓW KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO Warszawa, 28 marca 2012 r. PREZENTACJA REZULTATÓW Tematy prezentacji Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Współpraca

Bardziej szczegółowo

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU Idea i cele programu Program Artysta rezydent powstał, aby wspierać młodych polskich artystówwykonawców oraz zachęcić polskie zespoły oraz instytucje

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl Instytucja kultury z misją edukacji www.amuz.edu.pl AKADEMIA MUZYCZNA W POZNANIU MA 95 LAT Jesteśmy jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, a jedyną w kraju, która prowadzi studia z zakresu lutnictwa.

Bardziej szczegółowo

GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI

GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI Realizacja projektu Styczeń 2009 Grudzień 2010 SPIS TREŚCI O Muzeum 3 Opis projektu 4 Partner projektu 5 Dotychczasowa realizacja 6 Nadchodzące

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lutego 2017 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/1223/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Wrocław-Zachód

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU: TRANSGRANICZNE BARWY ROZTOCZA WSPÓŁPRACA TOMASZOWA LUBELSKIEGO I RAWY RUSKIEJ

NAZWA PROJEKTU: TRANSGRANICZNE BARWY ROZTOCZA WSPÓŁPRACA TOMASZOWA LUBELSKIEGO I RAWY RUSKIEJ NAZWA PROJEKTU: TRANSGRANICZNE BARWY ROZTOCZA WSPÓŁPRACA TOMASZOWA LUBELSKIEGO I RAWY RUSKIEJ PARTNERZY Miasto Tomaszów Lubelski - jednostka samorządu terytorialnego Rawa Ruska Miejska Rada - jednostka

Bardziej szczegółowo

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł.

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł. XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko W ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

KD AD RADCES MUSICAE CONSTITUES EOS

KD AD RADCES MUSICAE CONSTITUES EOS Wykaz ofert złożonych do otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 3704/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji.

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 827/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2014 r. Realizacja w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

Gmina Mircze Pod skrzydłami Natury 2000 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny

Gmina Mircze Pod skrzydłami Natury 2000 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny Gmina Mircze Gmina Mircze Pod skrzydłami Natury 2000 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny Globalne wyzwanie bioróżnorodność głos z Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

POLAND CO TO JEST IMAGINE?

POLAND CO TO JEST IMAGINE? POLAND CO TO JEST IMAGINE? Imagine Poland to polska edycja międzynarodowego młodzieżowego przeglądu i konkursu muzycznego, organizowana przez doświadczonych partnerów, wykorzystująca i sieciująca istniejące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy 1. ORGANIZATOR:, Al. Tysiąclecia 12 (tel. 23 692 06 41, e-mail: zszrusz@wp.pl). 2. KOORDYNATORZY: Dorota Sobocińska, Anna Świerczewska

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

na lata Opracowany przez : Alicję Mielech, Iwonę Czerech, Vandę Sokolska, Mudyte Dzelzkaleja, Dace Putane

na lata Opracowany przez : Alicję Mielech, Iwonę Czerech, Vandę Sokolska, Mudyte Dzelzkaleja, Dace Putane - kontynuacja projektu polsko łotewskiej współpracy Przedszkola Samorządowego nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku i Przedszkoli: nr 44 Pszczółka, nr 39 Jarzębinka i Dzięcioł w Rydze Białystok 2013r. Po

Bardziej szczegółowo

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DZIEDZICTWO KULTURY LUDOWEJ Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które decyzją zarządu województwa

Bardziej szczegółowo

str. 1 Data złożenia oferty w Kancelarii Magistratu Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

str. 1 Data złożenia oferty w Kancelarii Magistratu Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Wykaz ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Całoroczna

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Wnioski odrzucone ze względów formalnych

Wnioski odrzucone ze względów formalnych Program Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 4 Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego I nabór wniosków do 1 grudnia 2008 r. Wnioski odrzucone ze względów formalnych UWAGA! Wnioski odrzucone ze

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego 06-11-17 1/5 Przyrodniczych im. Włodzimierza kategoria: Festiwale Filmy Ogród Botaniczny Palmiarnia autor: Aleksandra Górska / Wydział Kultury 07.06.2017-11.06.2017 cały dzień Pokazy, konkursy, wystawy,

Bardziej szczegółowo

9 Otwarta i mobilna przestrzeń, którą

9 Otwarta i mobilna przestrzeń, którą 17 12 Dział Administracyjny/ Galeria Engram Kameralna galeria do prezentacji prac z obszaru rysunku, grafiki i fotografii. Ekspozycje w cyklu cztero-pięciotygodniowym. 11 6 szatnia Kasa/sklep KMO 11 10 18

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Powstanie programu Kreatywna Europa Kultura Media Media Mundus KREATYWNA EUROPA (2014-2020) Struktura programu Komponent MEDIA Kreatywna Europa Komponent

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Ogrody i ogrody teatru. Polsko- Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów

Ogrody i ogrody teatru. Polsko- Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice Ogrody i ogrody teatru. Polsko- Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów Realizacja projektu Marzec - Grudzień 2009 SPIS TREŚCI O Ośrodku 3 Opis projektu 4 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska Cricoteka

Oferta sponsorska Cricoteka Oferta sponsorska Cricoteka Kim jesteśmy? Cricoteka została założona w Krakowie w 1980 roku z inicjatywy samego Tadeusza Kantora jako żywe archiwum Teatru Cricot 2. Zgodnie z wolą artysty, Cricoteka od

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkursu fotograficznego Man in E-motion

Regulamin otwartego konkursu fotograficznego Man in E-motion Regulamin otwartego konkursu fotograficznego Man in E-motion organizowanego w ramach realizacji projektu pt. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie Organizator: Mościckie Centrum

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku Podział dotacji na z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku Działanie 9.2.1.8 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: LISTA SKRÓTÓW:... 3 SCHEMAT ZARZĄDZANIA MF EOG NA LATA 2009-2014 W

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 23-25 lutego 2010 r. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze, kształtowania w nich

Bardziej szczegółowo

1. edycja Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, kierowany przez Jerzego Waldorffa, od wielu lat podejmujący działania zmierzające do ratowania zabytkowych nagrobków. Za fundusze zebrane głównie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole

Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole Spotkanie informacyjne 12 kwietnia 2016 Opole Kto jest odpowiedzialny za program? Komisja Europejska Agencja Wykonawcza Powstanie programu Kreatywna Europa Kultura Media Media Mundus KREATYWNA EUROPA (2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej:

Adres strony internetowej: Nazwa instytucji: Miasto / województwo: Adres strony internetowej: Organizator: Krótka charakterystyka (do 600 znaków): Filharmonia Narodowa Warszawa / mazowieckie http://filharmonia.pl/ Ministerstwo Kultury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWDZIWA ROMSKA MUZYKA! IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015. 31 lipca Nowa Huta 1-2 sierpnia Krakowskie Błonia

INFORMACJA PRAWDZIWA ROMSKA MUZYKA! IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015. 31 lipca Nowa Huta 1-2 sierpnia Krakowskie Błonia IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015 FESTIWAL KULTURY ROMSKIEJ W KRAKOWIE OD 2012 ROKU INFORMACJA IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015 GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Głównym

Bardziej szczegółowo

Nowa pula środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata Dwa nowe programy / 70 mln euro

Nowa pula środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata Dwa nowe programy / 70 mln euro Nowa pula środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 Dwa nowe programy / 70 mln euro Nowe programy na lata 2009-2014 Na podstawie Memorandum of Understanding

Bardziej szczegółowo

Program Kompozytor - rezydent 3. edycja

Program Kompozytor - rezydent 3. edycja PROGRAM NR 5(2)/M/2013 Program Kompozytor - rezydent 3. edycja Departament Muzyki IMIT 23 listopada 2012 Cel programu: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczości 1. Skrótowy opis:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINY SŁOPNICE

PROJEKT GMINY SŁOPNICE PROJEKT GMINY SŁOPNICE Europa dla Obywateli, Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy, Działanie 1.1 Spotkanie mieszkańców miast partnerskich, tytuł projektu "Upowszechnianie idei Zjednoczonej Europy"

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii Realizacja projektu Kwiecień 2009 - Marzec 2011 Spis treści O MCK 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ARTYSTYCZNO-MEDIALNA PROGRAM NAUCZANIA Przedmiotu uzupełniającego W XII LO im. C. Norwida w Krakowie

EDUKACJA ARTYSTYCZNO-MEDIALNA PROGRAM NAUCZANIA Przedmiotu uzupełniającego W XII LO im. C. Norwida w Krakowie EDUKACJA ARTYSTYCZNO-MEDIALNA PROGRAM NAUCZANIA Przedmiotu uzupełniającego W XII LO im. C. Norwida w Krakowie AUTORKI PROGRAMU: Jolanta Horosin-Klamra, Izabela Stańdo OGÓLNE ZAŁOZENIA PROGRAMU: Program

Bardziej szczegółowo

Noce Naukowców i Festiwale Nauki, czyli sposób na komunikację ludzi nauki z otoczeniem i popularyzacja nauki

Noce Naukowców i Festiwale Nauki, czyli sposób na komunikację ludzi nauki z otoczeniem i popularyzacja nauki Noce Naukowców i Festiwale Nauki, czyli sposób na komunikację ludzi nauki z otoczeniem i popularyzacja nauki Edyta Kosik Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG na lata 2009-14 Memorandum of Understanding Rzeczpospolita Polska. Ramy wdrażania

Mechanizm Finansowy EOG na lata 2009-14 Memorandum of Understanding Rzeczpospolita Polska. Ramy wdrażania Mechanizm Finansowy EOG na lata 2009-14 Memorandum of Understanding Rzeczpospolita Polska Ramy wdrażania ZAŁĄCZNIK B Zgodnie z Artykułem 2.1 Regulacji strony niniejszego Memorandum of Understanding uzgodniły

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA FOTOGRAFII. Nie można stworzyć dzieła sztuki, jeśli nie jest ono zorganizowane jednoczącą je myślą. E.G. Craig

PRACOWNIA FOTOGRAFII. Nie można stworzyć dzieła sztuki, jeśli nie jest ono zorganizowane jednoczącą je myślą. E.G. Craig PRACOWNIA FOTOGRAFII Nie można stworzyć dzieła sztuki, jeśli nie jest ono zorganizowane jednoczącą je myślą. E.G. Craig Cel zajęć Nadrzędną ideą Pracowni jest umożliwienie uczestnikom aktywne zaistnienie

Bardziej szczegółowo

STYPENDIALNY PROGRAM WSPARCIA OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ

STYPENDIALNY PROGRAM WSPARCIA OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ STYPENDIALNY PROGRAM WSPARCIA OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ 1 OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ ORGANIZATOR I FUNDATOR PROGRAMU: FUNDACJA J&S PRO BONO POLONIAE DZIAŁALNOŚC PROGRAMOWA W CZTERECH

Bardziej szczegółowo

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ Miliardy REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2008 POCZĄTEK KADENCJI 0,5 0,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012* *plan wg stanu na 30 czerwca Wszystkie środki będące w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS Edukacja szkolna Program Uczenie się przez całe Zycie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS Edukacja szkolna Program Uczenie się przez całe Zycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS Edukacja szkolna Program Uczenie się przez całe Zycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest Fundacją Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

POLSKO-NORWESKI MOST KULTUROWY DLA DUETÓW FORTEPIANOWYCH

POLSKO-NORWESKI MOST KULTUROWY DLA DUETÓW FORTEPIANOWYCH TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ AKADEMII MUZYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU POLSKO-NORWESKI MOST KULTUROWY DLA DUETÓW FORTEPIANOWYCH Realizacja projektu listopad 2008 luty 2009 Spis treści O Towarzystwie 3 Opis projektu 4

Bardziej szczegółowo

Najczęściej deklarowane czynniki ograniczające dostęp do wydarzeń kulturalnych*:

Najczęściej deklarowane czynniki ograniczające dostęp do wydarzeń kulturalnych*: Badania terenowe Najczęściej deklarowane czynniki ograniczające dostęp do wydarzeń kulturalnych*: brak czasu brak pieniędzy zbyt wygórowana cena problemy z dotarciem na wydarzenie z powodu odległości brak

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej d/s kultury i turystyki z dnia 12 lutego 2014 r. Przyznana wysokość dofinansowania

Załącznik Nr 2 do protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej d/s kultury i turystyki z dnia 12 lutego 2014 r. Przyznana wysokość dofinansowania Załącznik Nr 2 do protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej d/s kultury i turystyki z dnia 12 lutego 214 r. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE WYKONANIA W 214 ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Kreatywna Europa (2014-2020)

Program Kreatywna Europa (2014-2020) Program Kreatywna Europa (2014-2020) Cele i priorytety Promocja europejskiej kultury i różnorodności językowej Międzynarodowa współpraca artystów i wymiana dzieł Rozwój publiczności Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza KONKURS NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY KASZUBSKIEJ. w Kościerzynie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza KONKURS NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY KASZUBSKIEJ. w Kościerzynie Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza KONKURS NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY KASZUBSKIEJ w Kościerzynie 1. Warunki udziału w postępowaniu konkursowym W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA KULTURALNA I UCZESTNICTWO W KULTURZE

EDUKACJA KULTURALNA I UCZESTNICTWO W KULTURZE WERSJA ROBOCZA RAPORTU GRUPA ROBOCZA 6 SZTABU ANTYKRYZYSOWEGO NA RZECZ POZNAŃSKIEJ KULTURY EDUKACJA KULTURALNA I UCZESTNICTWO W KULTURZE wersja robocza przeznaczona do otwartych konsultacji przed Poznańskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. 00 071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. 00 071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 00 071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 Elektroniczna Aplikacja o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT refresz ODŚWIEŻ SWÓJ BLOK!

PROJEKT refresz ODŚWIEŻ SWÓJ BLOK! PROJEKT refresz ODŚWIEŻ SWÓJ BLOK! OFERTA WSPÓŁPRACY DLA ZARZĄDCÓW BLOKÓW I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH Miejsce: KRAKÓW Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konkursie realizowanym w ramach Grolsch ArtBoom

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa

Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa 1 Raport merytoryczny Stowarzyszenia Nasz Norblin za 2010 r. Pełna nazwa Stowarzyszenie byłych właścicieli i ich

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Tytuł Krótki opis Obszar PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE. Dostęp do nowości książkowych, książki mówionej, zbiorów specjalnych w postaci, płyt

Nr projektu Tytuł Krótki opis Obszar PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE. Dostęp do nowości książkowych, książki mówionej, zbiorów specjalnych w postaci, płyt EDUKACJA, KULTURA (projekty ogolnodzielnicowe i lokalne) DATA: 7 marca br. (wtorek), początek o godz. 17.00 MIEJSCE: PaństwoMiasto, ul. gen. Wł. Andersa 29 Lp. Nr projektu Tytuł Krótki opis Obszar PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego Kultura

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego Kultura Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 Kultura Czym jest dziedzictwo kulturowe? Materialne, niematerialne i cyfrowe zasoby odziedziczone z przeszłości zabytki obszary przyrodnicze umiejętności, wiedza

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale ec.europa.eu/epale/pl II Kongres Edukacji Pozaformalnej Łódź, 23 czerwca 2016 Porządek wystąpienia Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych 1

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych 1 SUSTMAN Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie Artur Zimny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno-Humanistyczny SUSTMAN sustainable management

Bardziej szczegółowo

Teatro Aveirense, 125 lat tradycji

Teatro Aveirense, 125 lat tradycji Teatro Aveirense, 125 lat tradycji Etap I do 1881 Teatro Aveirense powstał dzięki staraniom mieszkańców zainteresowanych działaniem w mieście profesjonalnego teatru. 1879 Powołanie do życia stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. Fundacji YouHaveIt. za rok Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Sprawozdanie merytoryczne. Fundacji YouHaveIt. za rok Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Sprawozdanie merytoryczne Fundacji YouHaveIt za rok 2015 Dane: Fundacja YouHaveIt z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Browarna 6, 87-100 Toruń; wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 października 2006

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu "Kolędowanie na sokólszczyźnie okiem młodych dokumentalistów"

W ramach projektu Kolędowanie na sokólszczyźnie okiem młodych dokumentalistów Program Warsztatów Filmowych W ramach projektu "Kolędowanie na sokólszczyźnie okiem młodych dokumentalistów" Cel: Zachęcenie do aktywności artystyczno-dokumentalnej. Wykorzystanie medium wizualnego jako

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłaszania projektów. do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim

Formularz zgłaszania projektów. do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim 1. Podstawowe informacje* a) Tytuł projektu: Poprzez sztukę do własnej kultury b) Pomysłodawca/y:

Bardziej szczegółowo

Prof. Andrzej Tomaszewski

Prof. Andrzej Tomaszewski 1. edycja Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, kierowany przez Jerzego Waldorffa, od wielu lat podejmujący działania zmierzające do ratowania zabytkowych nagrobków. Za fundusze zebrane głównie

Bardziej szczegółowo

CZNIKI DO PROGRAMU PROMOWANIE RÓ

CZNIKI DO PROGRAMU PROMOWANIE RÓ ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 Wsparcie udzielone przez Islandię,

Bardziej szczegółowo

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu zaprosiła do wspólpracy nad nowym projektem szkoły z 6 krajów: Chorwacji, Irlandii

Bardziej szczegółowo

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo